Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni MF-bladet året hvor MF satte storsejl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko DBI og MF skulder ved skulder 1

2 Det skæve Danmark - om præstemanglen Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand Det skæve Danmark er et begreb, der nu også er aktuelt for kirken. Der er begyndende præstemangel. Ofte må embeder længst væk fra de større byer genopslås. Skal kandidater også fra Menighedsfakultetet (MF) - opleve det meningsfuldt at søge embederne i Udkantsdanmark, må kirken være forandringsparat og i dens ydre former tilpasse sig den tid, den lever i. Det gælder ganske enkelt kirkens overlevelse! Nogle steder er fornyelsen i gang med stor velsignelse til følge. Arbejdet med frimesser i vestjyske landsogne har betydet øget vækst og ny frimodighed i menighederne, ligesom der er eksempler på, at selv små landsogne har store, kendte gospelkor eller bibelundervisning for lægfolk. Måske virker en middelalderkirke på landet med faste bænke og lidt fugt i luften ikke så tiltrækkende på embedssøgende teologer. Men den præst, der sætter som mål at gøre evangeliet levende for sekulariserede mennesker, har rigeligt at gøre med 2000 sognebørn. Er man kaldet af Gud til et embede på landet, er der intet sted i verden, der er bedre at være. Men den lokale menighed har et medansvar. Hvis den møder en ny kandidat med konservatisme og bagstræberisk fastholden ved det bestående, umuliggør det fornyelse og forandring. Derfor skal vi i MFs bagland signalere til kommende præster: Vi vil samarbejde og gå vejen med dig! Fra MFs side vil vi formidle et kald og kærlighed til præstetjenesten til vore studerende, så de personer, der har ofret, bedt og håbet på MF også fremover kan regne med, at vi står sammen med dem i opgaven. Bed sammen med os om, at vi må få både den fornødne tilgang af studerende og den fornødne åndskraft og udrustning til at præge dem med en god bibeltro teologi. Et præstekald begynder med et kald til studium. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype +01<) - Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Juni årgang Oplag: Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet 2010 udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Levi E. Dørken Stud. theol. Filip Bodilsen Journaliststuderende Anne Katrine Gottfred Jensen Foto: Stock.XCHNG: Forside, s.5 og s.9. Ændringer vedr. abonnement - ring venligst

3 Foredragsrække om loven udkommet i bogform Menighedsfakultetet (MF) afholdt i 2009 en foredragsrække over emnet»hvad skal en kristen mene om loven?«. Nu er foredragene udkommet på skrift under titlen»den kristne og loven«, og er en del af en ny bogserie»teologiske Studier fra Menighedsfakultetet«, som bygger på foredragsrækker om teologiske problemstillinger. Serien udgives i et samarbejde mellem Forlaget Kolon og Menighedsfakultetets tidsskrift»dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke«. MFs lærerkollegium belyser i disse foredragsrækker en problemstilling i en spændende og intens samtale, hvor nuancer og modsætninger mødes i en fri debat mellem lærerne. Foredragene henvender sig til alle, der har interesse for at grave dybere ned i teologiske emner. Den kristne og loven kan købes hos Forlagsgruppen Lohse. 88 sider, pris 99,95 kr., Næste foredragsrække er programsat til efteråret 2011 og har»guds rige«som tema. Læs evt. mere på Aktionsgruppe nedsat I lyset af den åndelige kamp i folkekirken har Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) nedsat en aktions- og arbejdsgrup pe, som skal gennemtænke og udarbejde en række forslag og initiativer til, hvad vi kan gøre for at forhindre indførelsen af vielse af homoseksuelle par i folkekirken og hvad vi kan gøre, hvis det alligevel sker. Tovholder for ELNs aktions- og arbejdsgruppe er formanden for Menighedsfakultetets repræsentantskab Hans-Ole Bækgaard, der kan kontaktes på tlf eller Mandag den 31. maj kl afholder ELN i øvrigt i Storbycenter Bethesda i København en konference om kirkens nej til vielse af homofile par Se mere på www. teologi.dk. MF-studerende i TV-udsendelse Elon Jepsen, som er bachelorstuderende på Menighedsfakultetet, deltog i TV-programmet De omvendte på DR2 den 26. april. Her fortæller han sin omvendelseshistorie og begrunder sin kristne MF-studerende tro. Udsendelsen kan ses på i TV-udsendelse Elon Jepsen, som er bachelorstuderende på Menighedsfakultetet, deltog i TVprogrammet De omvendte på DR2 den 26. april. Her fortæller han sin omvendelseshistorie og begrunder sin kristne tro. Udsendelsen kan ses på Afskedsreception for Ingolf Henoch Pedersen 10. juni I anledning af at Ingolf Henoch Pedersen går af som fakultetsleder per 31. juli, afholder Menighedsfakultetet en afskedsreception torsdag den 10. juni, hvor det vil glæde os at se huset fyldt med MFs venner. Receptionen begynder med kaffe kl , og kl vil der være officielle og uofficielle afskedshilsener m.m.. Dagen rundes uformelt af med grillpølser på terrassen. Teologi for kirkens skyld Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse. Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for mentoring og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder de studerende læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find flere oplysninger om Menighedsfakultetet på 3

4 Menighedsfakultetet har sat storsejlet Antallet af nye studerende på uddannelsen har oversteget alle forventninger, så MF i dag summer af liv og engagement - som det sig hør og bør på et skoleskib. Kurt E Larsen Formand for MFs lærerråd Ingolf Henoch Pedersen har efter 10 års tjeneste valgt at forlade posten som styrmand på skoleskibet Menighedsfakultetet (MF). Men han efterlader på ingen måde en synkende skude. Ved Ingolfs kyndige ledelse har MF de sidste 10 år hejst storsejlet og lettet anker for alvor. Med oprettelsen af vores selvstændige BA-uddannelse i 2005 har MF brudt de teologiske fakulteters monopol på at uddanne teologer. Vi er på MF meget taknemlige for Ingolfs fremsynethed og evne til at lede os igennem denne forandringsproces uden at tillade værdifuldt arvegods at rutsje ud over rælingen. Behov for nytænkning På grund af forandringer i universitetsverdenen kunne vi ikke have fortsat med blot at give den supplerende undervisning, som vi ellers havde gjort i de første 33 aktive år i MFs levetid. Så ville MF være blevet reduceret til en mindre båd med stadig færre matroser og med stadig mindre fremdrift. Vi oplevede det som et skridt ud i en uvis fremtid at sende skoleskibet på værft til ombygning. Tilladelse til at ombygge og sejle i et større og betydningsfuldere skoleskib kunne vi ikke få i vores egen søfartsnation, så vi indledte forhandlinger med et britisk universitet om akkreditering af vores selvstændige uddannelse. Vi ser tilbage på en lykkelig proces og har et godt samarbejde med University of Wales; vi har fået mulighed for at indrette vores uddannelse, så den sigter på kirke- og missionssejlads og uddanner de studerende i de vigtige første fire år af teologistudiet. Antallet af nye studerende på uddannelsen har oversteget alle forventninger, så MF i dag summer af liv og engagement - som det sig hør og bør på et skoleskib. Forandringer i farvandet Den kirkelige virkelighed har også været i forandringer de seneste 10 år. I dag tænker mange kristne globalt og stifter derfor bekendtskab med andre kirkelige traditioner, ligesom nye menigheder fra de voksende kirker i det globale syd slår sig ned i vores land. Dette giver mulighed for at hente inspiration fra kristne fra andre himmelstrøg. Vi har på MF nydt godt af mange internationale besøg og kontakter. Da kun ca. 3 %, af de kristne i verden hører til den evangelisk-lutherske kirke, giver det naturligvis behov for at gennemtænke vores forhold til kristne af andre traditioner og prøve at bevidstgøre vore studerende på rigdommen i den lutherske arv. Ungdomskulturen har også ændret sig. I dag får flere en højere uddannelse, og mange læser af interesse uden at have et erhverv for øje. Man kan også læse teologi uden at have tanker om at blive præst. Under disse forhold vil vi på MF søge at styrke de unges frimodighed til en forkyndende tjeneste. Vi gør mere for at hjælpe den enkelte studerende til at finde frem til sin gud-villede plads i livet. Studieforberedende samtaler, mentorsamtaler og udvidet praktikordning er tiltag, som er indført på MF i det sidste årti. 4

5 - 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 5

6 Ikke med for små sko! Styrmand Pedersens sidste formaning Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder Missionen for Menighedsfakultetet (MF) er at uddanne præster. Det fremgår tydeligt af vedtægternes 1: oprette et menighedsfakultet i Danmark med det hovedformål at uddanne præster. Initiativtagerne til MF havde i 1967 en herlig vision for folkekirken: de ville befolke præstegårdene med unge teologer, der gennem MFs bibel- og bekendelsestro undervisning kunne bringe vækkelse og åndelig fornyelse ind i folkekirken. I dag har jeg siddet i samtale med en af vore unge BA-studerende, som er en levende illustration af den vision. Han fortalte, at han læser teologi på MF for at blive udrustet til at blive sognepræst i folkekirken. Ellers ville jeg ikke have været her, som han udtrykte det. Jeg glædede mig over hans klare udmelding. Han vil være sognepræst i den folkekirke, som det store flertal i vort folk endnu tilhører, og som derfor rummer nogle gode missionsmuligheder. Andre studerendes drømme går i en anden retning. For dem vil tilværelsen i en stråtækt præstegård på landet fremstå som et mareridt. De er optaget af helt andre ideer til, hvordan kirken skal nå ud blandt mennesker i dag. Nogle stiler efter at blive præst i en valg- eller frimenighed med et levende menighedsliv, som kan udøve en dragende magt på lokalbefolkningen, og med en stab af frivillige, som de kan være med til at udruste til en tjeneste blandt mennesker i deres hverdag. Hvad stiller vi op, når nogle MF-studerende ikke vil følge den vej, som initiativtagerne til MF tænkte, at de skulle gå? Bør vi indstille arbejdet? Nej, vi tager i stedet vedtægterne frem og læser dem en gang til. Der står jo faktisk ikke et ord om, at det handler om at uddanne sognepræster til Folkekirken. Der står hverken sognepræst eller folkekirke. Der står kun præster. De fleste dengang havde sognepræstestillinger i tankerne. Det var deres vision. Og den var god. Men de var kloge nok til at formulere sig bredere end som så. Menighedsformer og præstestillinger kan ændres, og kristne kan vælge at gå forskelle veje menighedsmæssigt. Men uanset hvad der sker med folkekirken, så er Guds rige uendeligt meget større. Der er brug for præster med MFs teologiske profil, uanset hvad der sker. Vi vil uddanne unge teologer, som brænder for bibelsk kristendom og for mission, og dem ønsker vi at sende ud herfra i stort tal til at virke i kirken. MF er ikke tjener for en bestemt kirkelig organisationsform. MF er sat til at tjene evangeliets udbredelse i verden. Vi kan ikke bestemme, hvilken retning vore studenter eller kirken som sådan skal tage i de kommende år. MF skal forske og undervise og fremme sund og relevant teologi, som kan tjene kirken, uanset hvilken retning den kirkelige udvikling vil tage. MFs bacheloruddannelse er et fantastisk godt redskab til at fremme det mål, fordi den giver os noget nær maksimale muligheder for at præge vore studerende i deres åndelige og menneskelige modningsproces frem mod en aktiv tjeneste i kirken. Som afgående leder på MF vil jeg minde os alle om, at vi bør undgå at gå i for små sko. Små sko har det med at trykke og hindre os i at tage faste skridt. Med de ord vil jeg ønske MF en fortsat god gang på jorden ind i en for os usikker fremtid, en fremtid, som kirkens herre, Jesus Kristus, alene er herre over! 6

7 Menighedsfakultetet får ny fakultetsleder 1. august. MF-bladet har bedt Jørn Henrik Olsen give et kort signalement af sig selv som person. Af Jørn Henrik Olsen Cand.theol. og ph.d. Jeg er glad og taknemmelig, fordi jeg ikke selv er årsag til mit liv. Jeg holder meget af livet, fordi jeg har fået det som gave, og fordi Gud har vist mig hen til næsten og verden, og fordi jeg er blevet mødt med en lidenskabelig kærlighed, som har givet mig at være et Guds barn. Det er det største og mest identitetsskabende, jeg kan nævne som svar på, hvem jeg er. Det er her, jeg finder udgangspunktet for mit liv. Hver dag ser jeg ind i mulighedens spejl, fordi kærligheden er stærkere end døden. Jeg er et skabende menneske, og det jeg skylder skaberen, tager sigte på mit medmenneske. Derfor er jeg også kulturelsker med blik for kunstens muligheder. Jeg tolker på trætheden og kedsomheden, livsleden og skønheden og de menneskelige livsvilkår, som vi ikke kan flygte fra. Jeg turnerer rundt i sindets kroge og afkroge, hvor fornyelsen og kreativiteten har deres føderum. Også fra mit barndomshjem fik jeg som gave en stor kærlighed til livet og tjenesten. Gaven har jeg forsøgt at bære med mig ud på min egen livsrejse. Det er nu længe siden, at jeg udtrådte mine barnesko på Bornholm, hvor jeg fik en meget landlig opdragelse. Min mor og far sled og slæbte for mig og mine fem søskende. Vi fik lært noget om, hvad trofast og vedholdende arbejde var. Sorgen over adskillelsens tab mærker jeg ofte med tanke på min far, som døde, da vi arbejdede i Tanzania. I min egen lille familie i Gilleleje - er pigerne snart flyttet hjemmefra. Vi har kun fem af dem. Plus min Mødt af lidenskabelig kærlighed kone. Hun er dygtig, sød og trofast. Lutte hedder hun. I øvrigt er hun ualmindelig glad for sit arbejde på Arresødal Hospice ved Frederiksværk. Pigerne er midt i deres dannelses- og uddannelsesforløb, spredt som de er over hele kloden. Er man interesseret i flere oplysninger, henviser jeg til min hjemmeside Her kan man måske få en fornemmelse af, at mit liv er hængt ud i alt det, der knytter sig til menneskelivet. Præcis dét, som kirke, mission og teologi også styrer så hårdt efter. Det er med stor glæde og forventning, at jeg 1. august bliver medarbejder på den store sag og vision, vi kalder MF. 7

8 DBI og MF samarbejder Af fakultetsleder Ingolf H. Pedersen og rektor Børge Haahr Andersen Sigtet med samarbejdet er dels at spare ressourcer ved at gøre tingene sammen, men også at gøre tingene bedre ved at trække på hinandens erfaringer. Den 5. marts 2010 mødtes Dansk Bibel-Instituts (DBI) og Menighedsfakultetets (MF) bestyrelser til et fælles bestyrelseskursus og til en samtale om fælles opgaver og udfordringer. På nær to dage var det tredive år siden, at de to bestyrelser mødtes første gang, nemlig i weekenden d marts 1980 på lejren Christianssæde på Lolland. Selv om vi ikke har overrendt hinanden, er det ikke et udtryk for mangel på kontakt og samarbejde de sidste tre årtier. De to lærerråd har haft et årligt møde i mindst tyve år, og der har været en livlig erfaringsudveksling og et godt samarbejde mellem DBI og MF på mange planer. I 2006 formaliserede vi samarbejdet i en konsortieledelse, hvor vi har arbejdet med en række emner af fælles interesse. Begge institutioner har i dag en bacheloruddannelse, akkrediteret af University of Wales. Og begge institutioner lægger vægt på, at uddannelsen skal have en missional profil. DBI og MF er altså vævet sammen og leverer langt på vej det samme produkt: præster, kirkelige medarbejdere og missionærer til Danmark og udlandet. Rammer for samarbejdet I kommissoriet for konsortiesamarbejdet står der: Samarbejdet i konsortiet bygger på en erkendelse af de to institutioners mange fælles værdier og grundlæggende fælles målsætninger, herunder som teologiske forsknings- og uddannelses steder på Bibelens og den lutherske bekendelses grundlag at ville fremme forskning, uddannel se og mission i kirken i Danmark og internationalt. Samarbejdet sker i erkendelse af og gensidig respekt for institutionernes særpræg og de forskelle, som kan gøre sig gældende de to institu ti o ner imellem, fx. når det gælder bibelsynet. Samarbejde så langt enighed rækker Da DBI og MF blev til sidst i tresserne og først i halvfjerdserne, kunne man ikke blive enige i forståelsen af bibelsynet. Indebærer en forståelse af Bibelen som Guds ord, at Bibelen er uden fejl og selvmodsigelser i alle sine udsagn (DBI s grundlag), eller blot at den er uden fejl i sin hovedsag: at meddele den frelsende sandhed i gudsåbenbaringen i Jesus Kristus (MFs grundlag)? I praksis betyder det, at man for at være ansat på MF ikke nødvendigvis skal kunne tilslutte sig, at Bibelen er uden fejl og modsigelser i alle sine udsagn, mens det vil være tilfældet på DBI. En sådan forskel 8

9 I respekt for hinandens særpræg og forskellighed vil DBI og MF fortsat arbejde skulder ved skulder LAOS kan måske lyde som teologisk pindehuggeri, men røber alligevel en forskellighed i forståelsen af, hvordan Bibelen som åbenbaringsskrift skal forstås, selv om vi er enige om, at Bibelen er den absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro, lære og livsførsel (DBI s og MF s vedtægter). Ved bestyrelsesmødet d. 5. marts 2010 måtte vi konstatere, at hverken DBI eller MF var villige til at ændre sin egen grundlagsformulering, så den bliver tilpasset den anden. Samtidig var der et stort ønske hos de to bestyrelser om, at den uenighed ikke må komme til at fylde mere, end den sagligt kan bære, og der var en stor vilje og et stort ønske om at styrke og udbygge samarbejdet om forskning, undervisning, uddannelse og mission. Eksempler på samarbejde Konsortieledelsen har brugt megen energi på at samarbejde i spørgsmålet om SU til religiøse uddannelser. På en række andre områder har vi også med fordel kunnet stå sammen: Vi afholder årligt et fælles landskonvent for præster og teologer, og hvert tredje år er der på skift et fælles januarkursus på DBI eller MF. Derudover har vore lærere undervisning på hinandens institutioner, ligesom DBI og MF af og til taler med fælles røst i teologiske og kirkelige debatter. Fremover vil vi bruge mere energi på at samle og koordinere forskning fra de to institutioner og også om muligt at få en fælles aftale med University of Wales om akkreditering af de to bacheloruddannelser. Sigtet med samarbejdet er dels at spare ressourcer ved at gøre tingene sammen, men også at gøre tingene bedre ved at trække på hinandens erfaringer. Fremadrettet samarbejde Der er brug for alle de ressourcer, som DBI og MF i fællesskab kan mobilisere. Der er udsigt til en markant præstemangel i Danmark inden for de næste 5-15 år. Missionsselskaber mangler teologer til nøgleopgaver i de unge kirker, og dansk kirke og teologi har brug for teologisk forskning og undervisning med udgangspunkt i bibelsk og luthersk tro. I respekt for hinandens særpræg og forskellighed vil DBI og MF fortsat arbejde skulder ved skulder for at imødekomme dette behov. Bed for... Samarbejdet mellem DBI og MF Nye studerende på vore uddannelser Thailand Vækkelse i folkekirken V N 9 S

10 Bøger & bibler Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler fra alle danske kristne forlag tlf Israel Danmark Norden Krydstogter Bibel/badeferie Oberammergau NYHEDER Mine homoseksuelle venner Af Espen Ottosen En udfordrende bog om et følsomt og aktuelt emne. Interviews med homoseksuelle kristne, som mener, at et homoseksuelt samliv strider imod Guds vilje. Fortællinger om menneskers liv og følelser - om at føle sig klemt blandt kristne og foragtet i homoseksuelle miljøer. 168 sider Kr. 199,95 Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Fra Slumstrup Mark til Paradis Af rektor ved Dansk Bibel Institut, Børge Haahr Andersen Alle har vi længslen efter Paradis! Levende og personlige fortællinger med dybde og humor, som peger på Jesus Kristus som vejen til Paradis! En inspirerende fortsættelse af bogen Femogtyve tønder land nordvest for Paradis. 148 sider Kr. 199,95 Se mere på HEGNSVEJ STRANDBY TLF KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Reparation af alle bilmærker 10

11 Økonomi Hjælp os også det sidste stykke i mål! Den 30. juni afslutter Menighedsfakultetet (MF) endnu et regnskabsår også denne gang med spænding. Vil vi i år få de midler, vi har brug for? I september tog vi glade imod 31 nye studerende. Men bagved lurede også bekymringen: får vi gaver nok til, at økonomien kan nå sammen? Stipendierne til de mange studerende uden SU beløber sig til 1 mio. kr., og dertil kommer øgede udgifter til bl.a. ekstern sprogundervisning. I et forsøg på at skaffe tilstrækkeligt med midler, har MF har gennem det seneste halve år ringet til mange af jer, som modtager MF-bladet for at lægge vores gode sag om teologi for kirkens skyld frem. Vi er meget taknemlige for de mange (også nye) tilsagn om støtte, vi har fået. De har givet et meget glædeligt løft i gaveindtægterne til MF på ca. 1 million kr. om året. Men vi er ikke i mål endnu, og derfor beder vi om en sidste gave inden regnskabsafslutningen, så vi også kan nå de 1,1 mio. kr., som i skrivende stund endnu mangler for at få dækket alle udgifter. På forhånd tak for trofast opbakning! Gaveindtægter Gaveindtægter gavebreve gaver kollekter gavebreve gaver kollekter pr. 11. maj 2010 pr. 11. maj 2010 Budget 09/10 Modtaget i år Budget 09/10 Modtaget i år 0 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Forretningsfører Walther Plauborg Hansen Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg

12 Afsender: Udgiver, Udgivervej 12, 9999 Udgiverby X 9490 o 4/ PortoService ApS Fabriksvej Pandrup POST DANMARK PP Magasinpost UMM ID-nr mm Ingolf Henoch Pedersen har efter 10 års tjeneste valgt at forlade posten som UMM 1 styrmand på skoleskibet Menighedsfakultetet min. 90mm (MF). Men han efterlader på ingen måde en synkende skude. Ved Ingolfs Adresseringsfelt kyndige ledelse 60mmhar MF de Bagsidevejledning A4 sidste 10 år hejst storsejlet og lettet anker for alvor. Med oprettelsen af vores selvstændige BA-uddannelse i 2005 har MF brudt de teologiske fakulteters Lad monopol os på at give uddanne teologer. en hånd med! Kurt Larsen s. 4 Stregkodefelt: Her påsættes stregkode - hvidt felt eller kun baggrundsfarve anbefales. 165 mm 60 mm DISTRIBUTØR I 2009 kan du få adgang til alle informationer på www. portoservice.dk, hvor du får opdaterede indleveringsplaner. Sker der ændringer i udgivelsesplanen, sørger vi for, at alle parter bliver informeret. UDGIVER Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til PRINTSHOP Ring til PortoService på tlf eller f forsendelsen

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE?

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE? MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009 BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... DØDEN VEN ELLER FJENDE?05 FØRSTE HOLD 07 BACHELORER ER UDDANNET PENGEKASSEN ER TOM 11 1 Med Gud i hjertet og hår på brystet LÆRERRÅDSFORMAND,

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009 RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM RELIGION I DET 04 OFFENTLIGE RUM NY GENBRUGSBUTIK 07 GUDSTJENESTE FOR 08 KIRKEFREMMEDE 1 MF-bladet i ny skikkelse LANDSSEKRETÆR

Læs mere

Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning. VEDTÆGTER FOR FRIMENIGHEDEN KIRKEN VED TANGE SØ 1 Navn og Hjemsted Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Indledning til 17 20 åringers stævne i Thisted søndag d. 25. maj 1941

Indledning til 17 20 åringers stævne i Thisted søndag d. 25. maj 1941 1 Tale ved KFUM stævne i Thisted 1941 Af Aage Rosendal Nielsen Indledning til 17 20 åringers stævne i Thisted søndag d. 25. maj 1941 Emnet: Hvad får jeg ud af min Bibel? Bøn! Vi takker dig Gud vor Far,

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe-

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe- Indholdsfortegnelse Forord Side Nr. 6 ud af 10 Forord 4 Dette er sjette lederbog af ti. Her Præsentation af hjælpemidler 6 bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for Brug af tekstvejledningerne

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

Kristne Kerneværdier 2012 2013

Kristne Kerneværdier 2012 2013 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord Rom 10,17 Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i! En kursusaftens forløb:

Læs mere

bladet Sjælesorg i bevægelse fra menighedsfakultetet Lighedsideologi under lup Ny hjemmeside undervejs Færre teologistuderende på universitetet

bladet Sjælesorg i bevægelse fra menighedsfakultetet Lighedsideologi under lup Ny hjemmeside undervejs Færre teologistuderende på universitetet SEP 2008 5 bladet fra menighedsfakultetet Lighedsideologi under lup Læs s. 6 Sjælesorg i bevægelse Ny hjemmeside undervejs Læs s. 3 og s. 7 Man kan også indvende, at hvis alt skal være sjælesorg, er der

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16 1 1.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 10. januar 2016 kl. 10.00. Salmer:123/434/138/289//444/439/362/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /750 Åbningshilsen Vi er efter helligtrekonger

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Jeppe Bach Nikolajsen

Jeppe Bach Nikolajsen MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2011 Jeppe Bach Nikolajsen udstikker ny kurs for folkekirken 03 Jeppe Bach Nikolajsen forsvarede ph.d.-afhandling i Oslo Ph.d.-afhandling udstikker ny kurs for

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Kandidatliste til KFS landsbetyrelse

Kandidatliste til KFS landsbetyrelse Kandidatliste til KFS landsbetyrelse Se den uddybede præsentation på de efterfølgende sider Anine Madvig Struer Frederik Hauge Madsen Ann Østermark Jonas Kiil Sørensen Christian Vase Katrine Vigilius Daniel

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 Se ned, vor Herre, og hør vort kald! Du lære os ret af nåde At tænke

Læs mere

NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009. MF-bladet 04 2009 NYT FAG: AT EVANGELISERE MED

NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009. MF-bladet 04 2009 NYT FAG: AT EVANGELISERE MED MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009 NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN NYT FAG: 04 TEOLOGISK INTRO TEOLOGI MELLEM 07 VIDENSKAB OG KONFESSIONALITET AT EVANGELISERE MED 08 JORD

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752.

Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752. 1 Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Så blev det februar og farven

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 LEDERHÆFTE BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 TEMA MAN SKULLE TRO, DET VAR LØGN Utroligt, hvad du kan Elisa eller er det ikke dig, der gør det? - et link til NT Dette hæfte tilhører: Bibelcampingmateriale for

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28 1 25. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 17. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 732/4324/574/338//273/439/319/279 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Det er blevet meget mere efterår og

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Vedtægter Åbne Døre Danmark

Vedtægter Åbne Døre Danmark Postboks 1062 DK-7500 Holstebro Tlf. 9740 7781 Cvr. nr. 20503270 Vedtægter Åbne Døre Danmark A. Grundlæggende om foreningen Navn og hjemsted 1 Åbne Døre Danmark er en landsdækkende, fælleskirkelig, dansk

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Lyngby Kirke. Sommerhøjskole 2009 Betragtninger ved 3. morgensang af Jørgen Demant. www.lyngby kirke.dk 1

Lyngby Kirke. Sommerhøjskole 2009 Betragtninger ved 3. morgensang af Jørgen Demant. www.lyngby kirke.dk 1 Lyngby Kirke Sommerhøjskole 2009 Betragtninger ved 3. morgensang af Jørgen Demant Grænseløsheden www.lyngby kirke.dk 1 Jeg har i de to foregående dage talt om grænsen. At menneskets liv forstået i lyset

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen 1. trin. II 29. maj 2016 Toreby 9, Sundkirken 10 Salmer: 806 Nu er det Åndens Vågn op 745 30 Op, alle folk 30 555 Jeg ved et 672 Jeg ved på hvem O kristelighed 321 358 Lad dit rige 724 Solen stråler Jesus

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

bladet Bachelorhold Det nye fra menighedsfakultetet Årets teolog Evangelisk-Luthersk Netværk fylder 1 år Gudstjeneste i restaurant i Århus OKT 2007

bladet Bachelorhold Det nye fra menighedsfakultetet Årets teolog Evangelisk-Luthersk Netværk fylder 1 år Gudstjeneste i restaurant i Århus OKT 2007 OKT 2007 7 bladet fra menighedsfakultetet Årets teolog Læs s. 3 30. august begyndte 20 nye studerende på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi. Det nye Bachelorhold Evangelisk-Luthersk Netværk

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

GLÆDEN ER EN ALVORLIG SAG

GLÆDEN ER EN ALVORLIG SAG Prædiken af Morten Munch 3 s e trin / 21. juni 2015 Tekst: Luk 15,1-10 Luk 15,1-10 s.1 GLÆDEN ER EN ALVORLIG SAG Den romerske filosof Seneca har en gang sagt, at sand glæde er en alvorlig sag. Glæde er

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet INDHOLD INTRODUKTION Tidsskrift for kirkens skyld 2

bladet fra menighedsfakultetet INDHOLD INTRODUKTION Tidsskrift for kirkens skyld 2 DEC 2008 7 bladet fra menighedsfakultetet INDHOLD Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 03 INTRODUKTION Tidsskrift for kirkens skyld 2 ARTIKLER Oppgjør og selvaksept Forståelse av skyld og skam 3 Jakten

Læs mere

Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse

Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse Det er, som om ord er gået af mode. BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLAA BLAA Ord. Det er, som om de er gået af mode. De er devalueret

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 97 Åbningshistorie Spørgsmål, der skræmmer livet af mig: Hvilke film er det ok at se? Hvad er der galt med det tøj, jeg har på? Er der noget galt med min musik beskriver den ikke

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

Ført af Ånden. www.viborgfrikirke.dk. Åbent hus og fællesspisning

Ført af Ånden. www.viborgfrikirke.dk. Åbent hus og fællesspisning Åbent hus og fællesspisning Søndag den 21. Juni, efter Gudstjenesten, er der åbent hus og fællesspisning i præsteboligen, Rugvænget 1 Vi slår dørene op, så alle kan se den villa, som menigheden overtog

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere