Udvikling i 2. kvartal Værdi Værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi"

Transkript

1 DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43% OMX C20* 466,59 483,69 17,10 3,66% 9,56% MSCI World* 8.471, ,00 357,91 4,23% 5,14% MSCI USA* 7.518, ,67 306,71 4,08% 3,47% MSCI Europa* , ,94 582,82 5,27% 7,51% MSCI Japan* , ,93-406,48-2,20% -0,47% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Renteudvikling i Danmark Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 Refi-renten 4,00 4,25 0,25 1,03% 2,00% Cibor 1 år rente 4,34 4,71 0,37 1,13% 2,21% 4% STAT ,11 4,46 0,35 0,64% 1,29% 5% STAT ,01 4,60 0,59-2,10% -1,80% 7% STAT ,20 4,73 0,53-4,54% -5,40% 4% NYK ,83 5,27 0,44-3,48% -2,60% EFFAS 1-5** -0,41% 0,25% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Valutakurser Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 USD/DKK 5,59 5,51-0,08-1,43% -2,65% EUR/DKK 7,45 7,44-0,01-0,13% -0,27% JPY/DKK 0,0474 0,0447-0,0027-5,70% -5,89% Udviklingen på de finansielle markeder i 2. kvartal 2007 Aktiemarkedet Der er realiseret fornuftige afkast på aktiemarkederne i 2. kvartal. Som det fremgår af skemaet oven for, har de fleste aktiemarkeder oplevet en stigning i niveauet 4-5%, dog med undtagelse af det japanske marked, som faldt med 2,2%. Faldet på det japanske aktiemarked skyldes primært et fald i den japanske yen på 5,7% over for danske kroner. Korrigeret for valutaeffekten, ville det japanske aktiemarked have vist en stigning på knap 4%. Efter den store rystetur på aktiemarkedet i februar, er optimismen igen gradvist vendt tilbage. Dette har ført til stigende kurser frem til juni, hvor aktiemarkedet igen blev mindet om, at der kan være optræk til uvejr. Denne gang var det først en advarsel fra Alan Greenspan om, at det kinesiske aktiemarked står over for en større korrektion og at der kan forventes et højere renteniveau samt en udvidelse af kreditspændende. Herudover kom nogle Hedge Fonde, der havde specialiseret sig i at låne penge til de mest risikofyldte huskøbere, i problemer. Eks. måtte Bear Sterns således indskyde 3,2 mia. dollars i én af sine fonde, for at undgå at den kuldsejlede. Disse advarsler og problemer medførte, at aktiemarkedet dykkede nogle gange i løbet af juni måned, men aktierne har dog formået at hente det meste hjem igen. Alan Greenspans advarsel og betydningen af de risikofyldte lån vil blive kommenteret under afsnittet Forventninger.

2 DANSK Obligationsmarkedet Der har hersket en negativ stemning på obligationsmarkedet i 2. kvartal. Renterne er steget med 0,25-0,35% point for de korte obligationer og med lidt over 0,5% point for de lange obligationer. Dette har resulteret i, at de mellemlange og lange obligationer har realiseret negative afkast i 2. kvartal. Det største negative afkast er realiseret på 7% STAT 2024, som har givet et negativt afkast på 4,54%. Det bedste afkast er også i 2. kvartal opnået ved at have sine penge placeret som 1 års aftaleindlån (CIBOR 1 år), hvor afkastet, jf. skemaet på side 1, har været på 1,13%. Den europæiske centralbank (ECB) har hævet renten én gang med 0,25%, medens den amerikanske centralbank (Fed) i kvartalet har valgt at fastholde sin rente uændret.. Dette er der ikke noget overraskende i, men de efterfølgende pressemeddelelser fra henholdsvis ECB og Fed har lagt op til, at der sandsynligvis kommer et par renteforhøjelser mere i Europa, medens renten i USA holdes i ro, dog med risiko for yderligere én rentestigning. Disse udtalelser var ikke det, der var forventet på obligationsmarkedet. Som vi beskrev i Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007, ventede markedet i stedet kun 2 yderligere renteforhøjelser á 0,25% i Europa, hvorefter renten ville blive nedsat med 0,25% point, og der blev talt om en snarlig rentenedsættelse i USA. Disse forventninger viste sig at være forkerte, hvorfor reaktionen på obligationsmarkedet har været negativ. Som det fremgår af skemaet på side 1 er renten på 5% STAT 2013 lavere end CIBOR 1 års renten. Det må betyde, at obligationsmarkedet forventer 2 yderligere rentestigninger fra ECB og Nationalbanken, hvorefter den næste rentemanøvre fra centralbankerne bliver en rentenedsættelse. Troen på en rentenedsættelse lever således stadig. Den er bare blevet skudt lidt længere ud i horisonten. Der er således fortsat risiko for skuffelser på obligationsmarkedet, hvis centralbankerne ikke ændrer deres renteretorik i løbet af 3. kvartal. Valutamarkedet Den amerikanske dollar faldt i 2. kvartal knapt 1,5% over for den danske krone. Der har imidlertid været mere pres på den japanske yen, som faldt med hele 5,7% over for den danske krone. Den svage japanske yen skyldes sandsynligvis, at der igen er blevet etableret mange lånearrangementer, hvor lån til en lav rente i Japan spekulativt placeres i Højrentelande/værdipapirer. Disse låne- og investeringsarrangementer benævnes carry trades. Umiddelbart virker det tillokkende at lave carry trades. Den officielle rente i Japan er kun på 0,5%, og ydermere forventes det, at renten kun vil blive forhøjet med 0,25% point i løbet af Til sammenligning er ECBs rente 4,0%, og denne rente forventes hævet til 4,50% i løbet af Det giver en forventet renteforskel på hele 3,75% point mellem Japan og Euroland. Denne renteforskel virker umiddelbart tillokkende, og sammenlignes den japanske rente med Højrentelande som Tyrkiet og Island, er den forventede renteforskel et stykke over 10% points. Men hvad der umiddelbart virker som en pengemaskine, at låne til en lav rente og placere til en høj, har oftest en bagside. Hvis valutakursen på lånevalutaen pludselig stiger kraftigt over for placeringsvalutaen, kan renteforskellen hurtigt blive spist op. Vi oplevede en lille forsmag på dette i februar måned, hvor den japanske yen på kort tid steg med 5%, da nogle lånearrangementer blev tvangslukket. Også i 1. halvår af 2006 år fik enkelte højrentevalutaer pludselig en hård medfart. Således faldt den islandske krone med 22% over for euroen og den danske krone. Disse bevægelser vidner om, at det ikke er risikofrit at lave spekulative lånearrangementer. Vi er nervøse for, hvilken afsmittende effekt det kan få på andre typer af investeringer, hvis der kommer en lang række tvangslukninger af carry trades. Den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2007 Europa Det europæiske opsving fortsatte i 2. kvartal Væksten forventes at have været 2,5-3,0% sammenlignet med 2. kvartal 2006, og inflationen har holdt sig på et niveau omkring 1,8%. Inflationen holder sig således stadig i ro, medens væksten har overrasket positivt. Det har især været væksten i Tyskland, og i særdeleshed i den tyske byggesektor, som har medvirket til den robuste vækst i Euroland i 2. kvartal af

3 DANSK Den økonomiske udvikling i Europa i 2. kvartal 2007 er således forløbet stort set som forventet, med et lille plus til den positive side. USA De seneste opgørelser af væksten i den amerikanske økonomi i 1. kvartal 2007 viser, at væksten kun har været på 0,7% sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det tyder på, at nedgangen på boligmarkedet har ramt den amerikanske økonomi hårdere end forventet. De foreløbige skøn for væksten i 2. kvartal 2007 tyder på, at der er kommet mere gang i økonomien igen. Væksten forventes at have været på ca. 2,5-3,0% i 2. kvartal 2007 sammenlignet med samme kvartal i Inflationen, målt ved stigningen i forbrugerpriserne, har længe ligget et godt stykke over Fed s mål på 2,0%. De seneste målinger fra april og maj har vist et faldende niveau. Kerneinflationen (forbrugerpriserne renset for fødevarer og energi) faldt fra 2,7% i februar til 2,3% i maj. Det kunne tyde på, at kerneinflationen er på vej ned mod Fed s målsætning på 2,0%. Der har således efter en skuffende vækst i 1. kvartal været en rimelig fremgang i den amerikanske økonomi i 2. kvartal 2007, og inflationen har været aftagende. Japan Den japanske økonomi er godt i gang med det længe ventede opsving. Væksten forventes at have været på 2,5-3,0% i 2. kvartal 2007 sammenlignet med samme kvartal Arbejdsløsheden faldt til ca. 4%, hvilket er det laveste niveau siden 1998, og virksomhederne melder nu i stigende grad om mangel på arbejdskraft. Inflationen er fortsat næsten ikke eksisterende, men der er trods alt stadig tale om inflation og ikke deflation (faldende priser). Opsvinget i Japan har således udviklet sig helt som forventet i 2. kvartal Samlet omkring den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2007 I Europa og Japan har den økonomiske vækst i 2. kvartal 2007 stort set været som forventet med et lille plus til den positive side i Europa pga. en stærk vækst i Tyskland. Inflationen har i såvel Europa som i Japan været på det forventede niveau. Den amerikanske vækst kom igen tilbage på sporet i 2. kvartal 2007 og kerneinflationen har overrasket svagt positivt ved at falde lide mere end forventet, om end niveauet fortsat er vel højt. Forventninger Økonomiske nøgletal 2006r 2007e 2008e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 3,30% 3,20% 2,40% 2,50% 3,00% 2,40% Euroland 2,80% 2,10% 2,90% 2,00% 2,50% 2,00% Japan 2,20% 0,40% 2,30% 0,50% 1,90% 0,80% Danmark 3,20% 1,90% 2,10% 1,70% 1,60% 2,00% kilde: e Bank 3

4 DANSK Økonomi Efter en forholdsvis hård opbremsning i den amerikanske økonomi i 1. kvartal 2007 er der i 2. kvartal 2007 kommet lidt mere gang i økonomien i USA igen. Det bekræftes også af den seneste ISM-rapport for juni (de amerikanske indkøbschefers forventninger), hvor der meldes om stigende produktion og ordreindgang. Fremgangen sker dog fra et skuffende niveau i 1. kvartal 2007, hvorfor det er vanskeligt at vurdere, hvor stærk fremgangen reelt er. Den tilsvarende rapport fra de europæiske indkøbschefer for juni viste en fremgang fra indeks 55 til 55,6, men det skyldtes udelukkende en pæn fremgang i det tyske indeks, idet der faktisk var tale om et fald i såvel Frankrig som i Italien. Det er således primært den tyske økonomi, der forventes at sikre pæn økonomisk vækst i Europa. Hvis tendensen fortsætter, kan det gøre opsvinget mere skrøbeligt, idet det således kun er den ene af Europas 3 store økonomier, der er i fulde omdrejninger. I Japan viste den seneste TANKAN rapport et uændret niveau på indeks 23. Et tal på 23 betragtes som værende højt, hvilket betyder, at de store japanske virksomheder ser optimistisk på den nærmeste fremtid. Det indikerer, at opsvinget i Japan fortsætter med en fornuftig vækst i niveauet 2,5-3,0%. Det ser således umiddelbart ud som om, at den økonomiske vækst fortsætter på et fornuftigt niveau i såvel Europa som Japan, medens der er lidt mere tvivl omkring styrken af væksten i USA. Inflationen ser ikke ud til at give problemer på helt kort sigt, idet den har været aftagende i de seneste måneder i USA, og har stabiliseret sig på et rimeligt niveau i Europa. I Japan er inflationen - som tidligere nævnt - fortsat yderst beskeden. Men efter vores vurdering, kommer der stadig flere mørke skyer på himlen, der kan påvirke såvel vækst- som inflationsudsigterne negativt. Det vil vi kommentere i det følgende. Råvarepriserne fortsætter med at stige Som det ses af grafen neden for, har råvarepriserne (CRB Raw Materials) genoptaget den stigende trend, de har været inde i siden februar Alene i det sidste halve år er råvarepriserne målt i USD steget med ca. 35%. Denne stigningstakt vil på et tidspunkt enten resultere i en stigning i inflationen eller også må virksomhederne acceptere en lavere overskudsgrad, idet virksomhederne ikke over længere tid kan forventes at foretage rationaliseringer i samme omfang, som stigningen i råvarepriserne rammer produktionsomkostningerne i virksomhederne. 4

5 DANSK Risikable nye lånetyper udgør en trussel for økonomien I løbet af 2. kvartal har der været fokus på de mest risikable huslån i USA, de såkaldte Sub Prime lån til låntagere, der ikke er kreditværdige til at få et almindeligt lån. Der betales selvfølgelig en højere rente for den forøgede risiko. Ved at tage en række af disse lån og pakke dem sammen i en portefølje af lån, har det været muligt at sælge disse pakker til mange investorer. Da økonomien udviklede sig positivt i USA, smittede det selvfølgelig positivt af på disse pakker, idet kun meget få låntagere havde problemer med at afdrage på deres gæld. Det medførte, at merrenten på disse lån faldt. Problemet med disse låntyper er imidlertid, at de er meget følsomme over for selv små ændringer i det økonomiske klima, da låntagerne ofte ikke har økonomiske værdier af betydning til at stå imod med. Forværres den økonomiske situationen bare lidt for låntager, vil det ofte føre til misligholdelse af lånet. Det er ikke kun de såkaldte Sub Prime lån, der er blevet pakket sammen i porteføljer og solgt til investorer. Der er tale om mange andre typer af lån, bl.a. er en række virksomhedsovertagelser fra Kapitalfonde blevet finansieret ved at pakke lånene ind og sælge dem til bl.a. Pensionskasser. Pensionskasserne har samtidig ofte været sælger af de virksomheder, Kapitalfondene har købt. Dvs. at sælger af virksomheden har været med til at finansiere overtagelsen. Det pudsige ved en række af disse overtagelser har været, at Kapitalfondene har kunnet finansiere sig billigere end velkonsoliderede virksomheder i samme branche som den solgte virksomhed. Det kan undre, at en velkonsolideret virksomhed med udsigt til synergieffekter skal betale en højere rente end en Kapitalfond, der ofte ikke har udsigt til synergieffekter. Rentemarginalen på disse indpakkede lån må dermed være presset langt ned. Risikoen kan sikkert skjules bedre ved at lave en anden indpakning for at gøre det lettere for udsteder at sælge produktet, men risikoen forsvinder altså IKKE med en anden indpakning! Der er lavet mange indpakningslån, og kreditinstituttet Standard & Poor s har for nylig konkluderet, at der er lavet mange lån, der ikke har den fornødne sikkerhed bag sig. Det medfører, at der kan ligge mange latente problemer forude, når køberne af disse lån begynder at pakke deres gave ud, og får set lånene efter i sømmene. Den manglende fokus på kreditsikkerhed er et udtryk for den alt for høje risikovillighed, der har hersket på de finansielle markeder gennem et stykke tid. Derfor er der givetvis blevet lånt mange penge ud til projekter, der ikke er bæredygtige på længere sigt. En forværring af de økonomiske konjunkturer, kan således resultere i en række større tab og dermed forstærke en økonomisk tilbagegang. Førende uafhængige eksperter har tændt advarselslamperne Flere eksperter og organisationer har advaret om en stigende risiko på de finansielle markeder. Når prominente og respekterede personer/organisationer som Alan Greenspan (tidligere chef for den amerikanske centralbank), Warren Buffet (nok verdens bedste investor gennem tiderne og kaldt Oraklet fra Ohama), Jean Claude-Trichet (chef for ECB), Standard & Poor s (se afsnit oven for) og den uafhængige økonomiske tænketank OECD, alle advarer om faresignaler på de finansielle markeder, skal man tage advarslerne alvorlige. Den røde tråd i deres advarsler må være, at det lave renteniveau har medført, at mange investorer har udvist en alt for stor risikovillighed, hvilket har drevet priserne på mange investeringsaktiver for højt op. Desuden er sammenhængene på de finansielle markeder blevet ændret, så de i stigende grad er blevet forbundne kar, men i hvilken grad og omfang er ukendt. Nu hvor renten er på vej op, kan der forventes nogle større korrektioner på udvalgte aktiver, og den afsmittende effekt på andre aktiver er det vanskeligt at forudse. Det gode råd her og nu er: Pas på, vær forsigtig og lad være med at blive grådig. Risikoen for en større korrektion på de finansielle markeder er blevet større. Konklusion Vi er ikke blevet sortseere. Vores forventning er, at verdensøkonomien sandsynligvis vil udvikle sig fornuftigt i den kommende periode, men der er begyndt at vise sig nogle faresignaler, der skal tages alvorlige. Risikoen for negative overraskelser er størst, og overraskelserne kan meget vel komme fra de finansielle markeder, hvor risikovilligheden i nogen tid har været uholdbar høj. 5

6 DANSK Derfor vil vi generelt anbefale en forsigtig investeringsprofil, hvor det anbefales at undlade investering i de mest risikable områder såsom Emerging Markets og Højrentelande. Aktier Som det fremgår af grafen på næste side, er aktierne fortsat relativt billige, når der sammenlignes med den 10 årige obligationsrente. Med forventning om stigende rente og en knap så høj indtjeningsvækst i virksomhederne, tegner grafen nok et lidt for positivt billede af potentialet i aktiemarkedet. Vi er af den opfattelse, at aktiemarkedet på nuværende tidspunkt er fair prisfastsat, forudsat at renten som forventet kun stiger beskedent. Det bemærkes, at grafen på næste side er for S&P 500, dvs. de 500 største amerikanske selskaber. Sammenhængen er dog den samme, hvis der laves en tilsvarende sammenligning for de største europæiske selskaber. Men investeres der i small caps (mindre aktier) eller i aktier i Emerging Markets, er sammenhængen en anden. Her er der risiko for en ubehagelig overraskelse, idet risikopræmien ved at købe disse aktivtyper er historisk lave. Derfor anbefaler vi primært, at købe aktier i de store virksomheder på de veletablerede kapitalmarkeder. 160 S&P500, 12M Forward Comparative Yield Ratio Mean Vi forventer forsat, at aktiemarkedet (MSCI WORLD) vil give et afkast på mellem 15% til +5% i 2007, hvor der kan komme større udsving undervejs. Derfor anbefaler vi fortsat en neutral til undervægt i aktier, så der er likviditet til at samle op, hvis aktierne pludselig skulle komme ud for en større nedtur i Desuden anbefales det primært at investere i de store velrenommerede virksomheder. Obligationer Den amerikanske centralbank forventes fortsat at holde renten i ro resten af året, medens den europæiske centralbank og Nationalbanken sandsynligvis vil hæve renten 2 gange mere á 0,25% point i Dette er, hvad der er indeholdt i prisfastsættelsen på obligationsmarkedet. Vi er meget enig i denne vurdering. Obligationsmarkedet indikerer herefter, at den næste rentebevægelse fra ECB vil være en rentenedsættelse. Vi er noget skeptiske over for denne vurdering, idet inflationen kan blive højere end forventet, idet stigende råvarepriser og udsigten til forholdsvis 6

7 DANSK høje lønstigninger i såvel Danmark som i Europa generelt, kan give et opadgående pres på forbrugerpriserne. Af grafen på side 8 fremgår det, at den 30 årige byggerente, selv med den seneste tids rentestigning, befinder sig på et relativt lavt niveau, set i forhold til niveauet gennem de sidste 15 år. 12 Denmark, Mortgage Benchmarks, 30 year, Yield, Close, DKK t 9 n e rc e8 P Source: Reuters EcoWin Derfor anbefaler vi at investere i forholdsvis korte obligationer for private midler, medens selskabs- og pensionsmidler herudover kan placeres i højt forrentede obligationer. 12. juli 2007 Formue- & Investeringspleje A/S Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Formue- & Investeringspleje A/S,. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 7

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Danske Invest 2 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere