Udvikling i 2. kvartal Værdi Værdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi"

Transkript

1 DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43% OMX C20* 466,59 483,69 17,10 3,66% 9,56% MSCI World* 8.471, ,00 357,91 4,23% 5,14% MSCI USA* 7.518, ,67 306,71 4,08% 3,47% MSCI Europa* , ,94 582,82 5,27% 7,51% MSCI Japan* , ,93-406,48-2,20% -0,47% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Renteudvikling i Danmark Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 Refi-renten 4,00 4,25 0,25 1,03% 2,00% Cibor 1 år rente 4,34 4,71 0,37 1,13% 2,21% 4% STAT ,11 4,46 0,35 0,64% 1,29% 5% STAT ,01 4,60 0,59-2,10% -1,80% 7% STAT ,20 4,73 0,53-4,54% -5,40% 4% NYK ,83 5,27 0,44-3,48% -2,60% EFFAS 1-5** -0,41% 0,25% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Valutakurser Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 USD/DKK 5,59 5,51-0,08-1,43% -2,65% EUR/DKK 7,45 7,44-0,01-0,13% -0,27% JPY/DKK 0,0474 0,0447-0,0027-5,70% -5,89% Udviklingen på de finansielle markeder i 2. kvartal 2007 Aktiemarkedet Der er realiseret fornuftige afkast på aktiemarkederne i 2. kvartal. Som det fremgår af skemaet oven for, har de fleste aktiemarkeder oplevet en stigning i niveauet 4-5%, dog med undtagelse af det japanske marked, som faldt med 2,2%. Faldet på det japanske aktiemarked skyldes primært et fald i den japanske yen på 5,7% over for danske kroner. Korrigeret for valutaeffekten, ville det japanske aktiemarked have vist en stigning på knap 4%. Efter den store rystetur på aktiemarkedet i februar, er optimismen igen gradvist vendt tilbage. Dette har ført til stigende kurser frem til juni, hvor aktiemarkedet igen blev mindet om, at der kan være optræk til uvejr. Denne gang var det først en advarsel fra Alan Greenspan om, at det kinesiske aktiemarked står over for en større korrektion og at der kan forventes et højere renteniveau samt en udvidelse af kreditspændende. Herudover kom nogle Hedge Fonde, der havde specialiseret sig i at låne penge til de mest risikofyldte huskøbere, i problemer. Eks. måtte Bear Sterns således indskyde 3,2 mia. dollars i én af sine fonde, for at undgå at den kuldsejlede. Disse advarsler og problemer medførte, at aktiemarkedet dykkede nogle gange i løbet af juni måned, men aktierne har dog formået at hente det meste hjem igen. Alan Greenspans advarsel og betydningen af de risikofyldte lån vil blive kommenteret under afsnittet Forventninger.

2 DANSK Obligationsmarkedet Der har hersket en negativ stemning på obligationsmarkedet i 2. kvartal. Renterne er steget med 0,25-0,35% point for de korte obligationer og med lidt over 0,5% point for de lange obligationer. Dette har resulteret i, at de mellemlange og lange obligationer har realiseret negative afkast i 2. kvartal. Det største negative afkast er realiseret på 7% STAT 2024, som har givet et negativt afkast på 4,54%. Det bedste afkast er også i 2. kvartal opnået ved at have sine penge placeret som 1 års aftaleindlån (CIBOR 1 år), hvor afkastet, jf. skemaet på side 1, har været på 1,13%. Den europæiske centralbank (ECB) har hævet renten én gang med 0,25%, medens den amerikanske centralbank (Fed) i kvartalet har valgt at fastholde sin rente uændret.. Dette er der ikke noget overraskende i, men de efterfølgende pressemeddelelser fra henholdsvis ECB og Fed har lagt op til, at der sandsynligvis kommer et par renteforhøjelser mere i Europa, medens renten i USA holdes i ro, dog med risiko for yderligere én rentestigning. Disse udtalelser var ikke det, der var forventet på obligationsmarkedet. Som vi beskrev i Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007, ventede markedet i stedet kun 2 yderligere renteforhøjelser á 0,25% i Europa, hvorefter renten ville blive nedsat med 0,25% point, og der blev talt om en snarlig rentenedsættelse i USA. Disse forventninger viste sig at være forkerte, hvorfor reaktionen på obligationsmarkedet har været negativ. Som det fremgår af skemaet på side 1 er renten på 5% STAT 2013 lavere end CIBOR 1 års renten. Det må betyde, at obligationsmarkedet forventer 2 yderligere rentestigninger fra ECB og Nationalbanken, hvorefter den næste rentemanøvre fra centralbankerne bliver en rentenedsættelse. Troen på en rentenedsættelse lever således stadig. Den er bare blevet skudt lidt længere ud i horisonten. Der er således fortsat risiko for skuffelser på obligationsmarkedet, hvis centralbankerne ikke ændrer deres renteretorik i løbet af 3. kvartal. Valutamarkedet Den amerikanske dollar faldt i 2. kvartal knapt 1,5% over for den danske krone. Der har imidlertid været mere pres på den japanske yen, som faldt med hele 5,7% over for den danske krone. Den svage japanske yen skyldes sandsynligvis, at der igen er blevet etableret mange lånearrangementer, hvor lån til en lav rente i Japan spekulativt placeres i Højrentelande/værdipapirer. Disse låne- og investeringsarrangementer benævnes carry trades. Umiddelbart virker det tillokkende at lave carry trades. Den officielle rente i Japan er kun på 0,5%, og ydermere forventes det, at renten kun vil blive forhøjet med 0,25% point i løbet af Til sammenligning er ECBs rente 4,0%, og denne rente forventes hævet til 4,50% i løbet af Det giver en forventet renteforskel på hele 3,75% point mellem Japan og Euroland. Denne renteforskel virker umiddelbart tillokkende, og sammenlignes den japanske rente med Højrentelande som Tyrkiet og Island, er den forventede renteforskel et stykke over 10% points. Men hvad der umiddelbart virker som en pengemaskine, at låne til en lav rente og placere til en høj, har oftest en bagside. Hvis valutakursen på lånevalutaen pludselig stiger kraftigt over for placeringsvalutaen, kan renteforskellen hurtigt blive spist op. Vi oplevede en lille forsmag på dette i februar måned, hvor den japanske yen på kort tid steg med 5%, da nogle lånearrangementer blev tvangslukket. Også i 1. halvår af 2006 år fik enkelte højrentevalutaer pludselig en hård medfart. Således faldt den islandske krone med 22% over for euroen og den danske krone. Disse bevægelser vidner om, at det ikke er risikofrit at lave spekulative lånearrangementer. Vi er nervøse for, hvilken afsmittende effekt det kan få på andre typer af investeringer, hvis der kommer en lang række tvangslukninger af carry trades. Den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2007 Europa Det europæiske opsving fortsatte i 2. kvartal Væksten forventes at have været 2,5-3,0% sammenlignet med 2. kvartal 2006, og inflationen har holdt sig på et niveau omkring 1,8%. Inflationen holder sig således stadig i ro, medens væksten har overrasket positivt. Det har især været væksten i Tyskland, og i særdeleshed i den tyske byggesektor, som har medvirket til den robuste vækst i Euroland i 2. kvartal af

3 DANSK Den økonomiske udvikling i Europa i 2. kvartal 2007 er således forløbet stort set som forventet, med et lille plus til den positive side. USA De seneste opgørelser af væksten i den amerikanske økonomi i 1. kvartal 2007 viser, at væksten kun har været på 0,7% sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det tyder på, at nedgangen på boligmarkedet har ramt den amerikanske økonomi hårdere end forventet. De foreløbige skøn for væksten i 2. kvartal 2007 tyder på, at der er kommet mere gang i økonomien igen. Væksten forventes at have været på ca. 2,5-3,0% i 2. kvartal 2007 sammenlignet med samme kvartal i Inflationen, målt ved stigningen i forbrugerpriserne, har længe ligget et godt stykke over Fed s mål på 2,0%. De seneste målinger fra april og maj har vist et faldende niveau. Kerneinflationen (forbrugerpriserne renset for fødevarer og energi) faldt fra 2,7% i februar til 2,3% i maj. Det kunne tyde på, at kerneinflationen er på vej ned mod Fed s målsætning på 2,0%. Der har således efter en skuffende vækst i 1. kvartal været en rimelig fremgang i den amerikanske økonomi i 2. kvartal 2007, og inflationen har været aftagende. Japan Den japanske økonomi er godt i gang med det længe ventede opsving. Væksten forventes at have været på 2,5-3,0% i 2. kvartal 2007 sammenlignet med samme kvartal Arbejdsløsheden faldt til ca. 4%, hvilket er det laveste niveau siden 1998, og virksomhederne melder nu i stigende grad om mangel på arbejdskraft. Inflationen er fortsat næsten ikke eksisterende, men der er trods alt stadig tale om inflation og ikke deflation (faldende priser). Opsvinget i Japan har således udviklet sig helt som forventet i 2. kvartal Samlet omkring den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2007 I Europa og Japan har den økonomiske vækst i 2. kvartal 2007 stort set været som forventet med et lille plus til den positive side i Europa pga. en stærk vækst i Tyskland. Inflationen har i såvel Europa som i Japan været på det forventede niveau. Den amerikanske vækst kom igen tilbage på sporet i 2. kvartal 2007 og kerneinflationen har overrasket svagt positivt ved at falde lide mere end forventet, om end niveauet fortsat er vel højt. Forventninger Økonomiske nøgletal 2006r 2007e 2008e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 3,30% 3,20% 2,40% 2,50% 3,00% 2,40% Euroland 2,80% 2,10% 2,90% 2,00% 2,50% 2,00% Japan 2,20% 0,40% 2,30% 0,50% 1,90% 0,80% Danmark 3,20% 1,90% 2,10% 1,70% 1,60% 2,00% kilde: e Bank 3

4 DANSK Økonomi Efter en forholdsvis hård opbremsning i den amerikanske økonomi i 1. kvartal 2007 er der i 2. kvartal 2007 kommet lidt mere gang i økonomien i USA igen. Det bekræftes også af den seneste ISM-rapport for juni (de amerikanske indkøbschefers forventninger), hvor der meldes om stigende produktion og ordreindgang. Fremgangen sker dog fra et skuffende niveau i 1. kvartal 2007, hvorfor det er vanskeligt at vurdere, hvor stærk fremgangen reelt er. Den tilsvarende rapport fra de europæiske indkøbschefer for juni viste en fremgang fra indeks 55 til 55,6, men det skyldtes udelukkende en pæn fremgang i det tyske indeks, idet der faktisk var tale om et fald i såvel Frankrig som i Italien. Det er således primært den tyske økonomi, der forventes at sikre pæn økonomisk vækst i Europa. Hvis tendensen fortsætter, kan det gøre opsvinget mere skrøbeligt, idet det således kun er den ene af Europas 3 store økonomier, der er i fulde omdrejninger. I Japan viste den seneste TANKAN rapport et uændret niveau på indeks 23. Et tal på 23 betragtes som værende højt, hvilket betyder, at de store japanske virksomheder ser optimistisk på den nærmeste fremtid. Det indikerer, at opsvinget i Japan fortsætter med en fornuftig vækst i niveauet 2,5-3,0%. Det ser således umiddelbart ud som om, at den økonomiske vækst fortsætter på et fornuftigt niveau i såvel Europa som Japan, medens der er lidt mere tvivl omkring styrken af væksten i USA. Inflationen ser ikke ud til at give problemer på helt kort sigt, idet den har været aftagende i de seneste måneder i USA, og har stabiliseret sig på et rimeligt niveau i Europa. I Japan er inflationen - som tidligere nævnt - fortsat yderst beskeden. Men efter vores vurdering, kommer der stadig flere mørke skyer på himlen, der kan påvirke såvel vækst- som inflationsudsigterne negativt. Det vil vi kommentere i det følgende. Råvarepriserne fortsætter med at stige Som det ses af grafen neden for, har råvarepriserne (CRB Raw Materials) genoptaget den stigende trend, de har været inde i siden februar Alene i det sidste halve år er råvarepriserne målt i USD steget med ca. 35%. Denne stigningstakt vil på et tidspunkt enten resultere i en stigning i inflationen eller også må virksomhederne acceptere en lavere overskudsgrad, idet virksomhederne ikke over længere tid kan forventes at foretage rationaliseringer i samme omfang, som stigningen i råvarepriserne rammer produktionsomkostningerne i virksomhederne. 4

5 DANSK Risikable nye lånetyper udgør en trussel for økonomien I løbet af 2. kvartal har der været fokus på de mest risikable huslån i USA, de såkaldte Sub Prime lån til låntagere, der ikke er kreditværdige til at få et almindeligt lån. Der betales selvfølgelig en højere rente for den forøgede risiko. Ved at tage en række af disse lån og pakke dem sammen i en portefølje af lån, har det været muligt at sælge disse pakker til mange investorer. Da økonomien udviklede sig positivt i USA, smittede det selvfølgelig positivt af på disse pakker, idet kun meget få låntagere havde problemer med at afdrage på deres gæld. Det medførte, at merrenten på disse lån faldt. Problemet med disse låntyper er imidlertid, at de er meget følsomme over for selv små ændringer i det økonomiske klima, da låntagerne ofte ikke har økonomiske værdier af betydning til at stå imod med. Forværres den økonomiske situationen bare lidt for låntager, vil det ofte føre til misligholdelse af lånet. Det er ikke kun de såkaldte Sub Prime lån, der er blevet pakket sammen i porteføljer og solgt til investorer. Der er tale om mange andre typer af lån, bl.a. er en række virksomhedsovertagelser fra Kapitalfonde blevet finansieret ved at pakke lånene ind og sælge dem til bl.a. Pensionskasser. Pensionskasserne har samtidig ofte været sælger af de virksomheder, Kapitalfondene har købt. Dvs. at sælger af virksomheden har været med til at finansiere overtagelsen. Det pudsige ved en række af disse overtagelser har været, at Kapitalfondene har kunnet finansiere sig billigere end velkonsoliderede virksomheder i samme branche som den solgte virksomhed. Det kan undre, at en velkonsolideret virksomhed med udsigt til synergieffekter skal betale en højere rente end en Kapitalfond, der ofte ikke har udsigt til synergieffekter. Rentemarginalen på disse indpakkede lån må dermed være presset langt ned. Risikoen kan sikkert skjules bedre ved at lave en anden indpakning for at gøre det lettere for udsteder at sælge produktet, men risikoen forsvinder altså IKKE med en anden indpakning! Der er lavet mange indpakningslån, og kreditinstituttet Standard & Poor s har for nylig konkluderet, at der er lavet mange lån, der ikke har den fornødne sikkerhed bag sig. Det medfører, at der kan ligge mange latente problemer forude, når køberne af disse lån begynder at pakke deres gave ud, og får set lånene efter i sømmene. Den manglende fokus på kreditsikkerhed er et udtryk for den alt for høje risikovillighed, der har hersket på de finansielle markeder gennem et stykke tid. Derfor er der givetvis blevet lånt mange penge ud til projekter, der ikke er bæredygtige på længere sigt. En forværring af de økonomiske konjunkturer, kan således resultere i en række større tab og dermed forstærke en økonomisk tilbagegang. Førende uafhængige eksperter har tændt advarselslamperne Flere eksperter og organisationer har advaret om en stigende risiko på de finansielle markeder. Når prominente og respekterede personer/organisationer som Alan Greenspan (tidligere chef for den amerikanske centralbank), Warren Buffet (nok verdens bedste investor gennem tiderne og kaldt Oraklet fra Ohama), Jean Claude-Trichet (chef for ECB), Standard & Poor s (se afsnit oven for) og den uafhængige økonomiske tænketank OECD, alle advarer om faresignaler på de finansielle markeder, skal man tage advarslerne alvorlige. Den røde tråd i deres advarsler må være, at det lave renteniveau har medført, at mange investorer har udvist en alt for stor risikovillighed, hvilket har drevet priserne på mange investeringsaktiver for højt op. Desuden er sammenhængene på de finansielle markeder blevet ændret, så de i stigende grad er blevet forbundne kar, men i hvilken grad og omfang er ukendt. Nu hvor renten er på vej op, kan der forventes nogle større korrektioner på udvalgte aktiver, og den afsmittende effekt på andre aktiver er det vanskeligt at forudse. Det gode råd her og nu er: Pas på, vær forsigtig og lad være med at blive grådig. Risikoen for en større korrektion på de finansielle markeder er blevet større. Konklusion Vi er ikke blevet sortseere. Vores forventning er, at verdensøkonomien sandsynligvis vil udvikle sig fornuftigt i den kommende periode, men der er begyndt at vise sig nogle faresignaler, der skal tages alvorlige. Risikoen for negative overraskelser er størst, og overraskelserne kan meget vel komme fra de finansielle markeder, hvor risikovilligheden i nogen tid har været uholdbar høj. 5

6 DANSK Derfor vil vi generelt anbefale en forsigtig investeringsprofil, hvor det anbefales at undlade investering i de mest risikable områder såsom Emerging Markets og Højrentelande. Aktier Som det fremgår af grafen på næste side, er aktierne fortsat relativt billige, når der sammenlignes med den 10 årige obligationsrente. Med forventning om stigende rente og en knap så høj indtjeningsvækst i virksomhederne, tegner grafen nok et lidt for positivt billede af potentialet i aktiemarkedet. Vi er af den opfattelse, at aktiemarkedet på nuværende tidspunkt er fair prisfastsat, forudsat at renten som forventet kun stiger beskedent. Det bemærkes, at grafen på næste side er for S&P 500, dvs. de 500 største amerikanske selskaber. Sammenhængen er dog den samme, hvis der laves en tilsvarende sammenligning for de største europæiske selskaber. Men investeres der i small caps (mindre aktier) eller i aktier i Emerging Markets, er sammenhængen en anden. Her er der risiko for en ubehagelig overraskelse, idet risikopræmien ved at købe disse aktivtyper er historisk lave. Derfor anbefaler vi primært, at købe aktier i de store virksomheder på de veletablerede kapitalmarkeder. 160 S&P500, 12M Forward Comparative Yield Ratio Mean Vi forventer forsat, at aktiemarkedet (MSCI WORLD) vil give et afkast på mellem 15% til +5% i 2007, hvor der kan komme større udsving undervejs. Derfor anbefaler vi fortsat en neutral til undervægt i aktier, så der er likviditet til at samle op, hvis aktierne pludselig skulle komme ud for en større nedtur i Desuden anbefales det primært at investere i de store velrenommerede virksomheder. Obligationer Den amerikanske centralbank forventes fortsat at holde renten i ro resten af året, medens den europæiske centralbank og Nationalbanken sandsynligvis vil hæve renten 2 gange mere á 0,25% point i Dette er, hvad der er indeholdt i prisfastsættelsen på obligationsmarkedet. Vi er meget enig i denne vurdering. Obligationsmarkedet indikerer herefter, at den næste rentebevægelse fra ECB vil være en rentenedsættelse. Vi er noget skeptiske over for denne vurdering, idet inflationen kan blive højere end forventet, idet stigende råvarepriser og udsigten til forholdsvis 6

7 DANSK høje lønstigninger i såvel Danmark som i Europa generelt, kan give et opadgående pres på forbrugerpriserne. Af grafen på side 8 fremgår det, at den 30 årige byggerente, selv med den seneste tids rentestigning, befinder sig på et relativt lavt niveau, set i forhold til niveauet gennem de sidste 15 år. 12 Denmark, Mortgage Benchmarks, 30 year, Yield, Close, DKK t 9 n e rc e8 P Source: Reuters EcoWin Derfor anbefaler vi at investere i forholdsvis korte obligationer for private midler, medens selskabs- og pensionsmidler herudover kan placeres i højt forrentede obligationer. 12. juli 2007 Formue- & Investeringspleje A/S Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Formue- & Investeringspleje A/S,. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 7

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Investeringsrådgiver Status for HP Hedge ultimo januar 2011 I januar fortsatte den tilfredsstillende udvikling fra sidste år med et afkast på 1,19% Kilde: Egen produktion Afdelingen har i januar haft kurstab på sine lange

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der er ikke noget som tyder på, at vi på nuværende tidspunkt står over for et langvarigt økonomisk opsving i verdensøkonomien, men det kan være,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i USA forventes som følge af den hårde amerikanske vinter og en lageropbygning hos virksomhederne i de forgangne kvartaler

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere