Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen"

Transkript

1 Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet af hjertestarter

2 Fl d & Fakta Flid & Fakta udkommer 4 gange årligt og er Foreningen af Lystbådehavne I Danmarks officielle medlemsblad. Oplag: 650 eksemplarer. Gengivelse af bladets indhold er tilladt med behørig kildeangivelse. Debatindlæg, faglige oplysninger, spørgsmål til juristen, gratis køb/salg/ bytteannoncer for medlemshavne, oplysninger om arrangementer m.m. er meget velkomne og sendes til: Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: Telefon FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby Deadlines for FLID & Fakta i 2013: Nr februar 2013 Nr maj 2013 Nr september 2013 Nr november 2013 Annoncer Pris pr. blad: 1 hel side (b200 x h287 mm): kr (bagsiden b150 x h287 mm dog kr ) ½ side (b200 x h141 mm): kr ¼ side (b200 x h68 mm): kr Til medlemmer af FLIDs leverandørnetværk ydes der 10% rabat på de anførte priser ved samtidig tegning af 4 udgivelser. Pris for reklameindstik er kr for det første A4-ark. Efterfølgende ark kr. 500 pr. ark. Alle priser tillægges gældende moms. Salg af annoncer Jesper Højenvang FLIDs sekretariat Telefon Mail: Fakturering, kursustilmeldinger og medlemsoplysninger: Anna-Grethe Madsen, FLIDs sekretariat. Tlf Layout og tryk Formegon, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, telefon Denne tryksag er fremstillet på Svanemærke certificeret papir. Forsidebillede Molefyr i vinterstorm, Helsingør (foto: Ole Thomsen) Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon Mail: Bestyrelsen Søren Hald, Marselisborg (Formand) Tlf , Henrik Kristensen, Rungsted (Næstformand) Tlf , Birger Isaksen, Sæby (Sekretær) Tlf , Flemming Juel, Faxe Ladeplads (Best. medlem) Tlf , Christian Muff Jensen, Frederikshavn (Best. medlem) Tlf , Benny Carlsen, Helsingør (Best. medlem) Tlf ,

3 Sæt havnepenge op 12 Tilskud 16 Hvorhen 30 Reddet 42 Helt sikkert 40 indhold Formandens ord En FLID-havn All inclusive for gæstesejlere FLID og Netværket HAVN Store tilskud hjælper Vellykket Efterårsseminar Finn Rossdahl hædret Tema Miljø på vinterpladsen Samme udfordringer Regler for spulepladser Fjernelse af bundmaling Kom nemt i gang Uddannelseskatalog Marinabooking.dk Sikker Havn certifikat Hjertestarter redder liv Medlemsfordele Lovnyt FLID protesterede Opslagstavlen Kalendernyt - Nye firmaer - Husk at indberette tal Ændring af dækningsperiode - Vinterens kurser 3

4 CompuSoft tilbyder som de første i Danmark online reservation af udvalgte bådpladser, online havnebetaling og fuld selvbetjening til havnens gæster. - vi gør det lettere - Med det nye havnesystem CompuMarina tilbyder vi en fleksibel platform til styring af bådpladser, udlejning, venteliste, opbevaringsarealer og et omfattende kundebehandlingssystem. Ikke at CompuSoft som sådan er nye. I 2012 fejrer vi 25 års jubilæum, som den største leverandør af IT-systemer til feriecentre, resorts og turist-attraktioner i Skandinavien. Det nye er, at vi nu tilbyder vores produktportefølje til de danske lystbådehavne. Forhåndsreservation via smartphone, tablet eller bærbar pc. Havneportal med forhåndsreservation og online havnebetaling. Trådløst netværk til havnens gæster med havnebetaling. Selvbetjeningsstandere til havnebetaling og næsten ubegrænsede muligheder. F.eks. sæsonkort, DMI, nyheder, havnenyt, m.m. Automatiseret styring af ledige/optagde pladser via grønne og røde lysdioder på liggepladsen. Mobil tablet til havnefogden til traditionel opkrævning og til grafisk præsentation af havnens belægning. Integreret fjernaflæsning af strøm- og vandforbrug. Vi tilbyder både kablede og trådløse systemer. CompuSoft er en vidensvirksomhed med speciale i skræddersyede it-løsninger. Vi forhandler også produkter fra Seijsener Marina services, og tilbyder integrerede løsninger med det bedste fra begge verdener. 4 CompuSoft A/S :: Tlf :: ::

5 formandens ord Et år er gået, og når vi ser tilbage på 2012, har det været et begivenhedsrigt år for FLID, hvor vi gennem en række nye tiltag har taget fat på at vende udviklingen for at sikre fyldte og aktive havne. Der er brug for nytænkning, og bestyrelsen gør sig mange tanker om, hvordan vi kan komplettere de enkelte havne på bedste vis. Vi skal have vendt udviklingen, hvor vi i 2012 mistede lidt under personovernatninger eller ca. 10 %. Tak for det store fremmøde på efterårsseminaret! Det viser, at havnene står sammen og er optaget af emner og løsningsmuligheder, der i fællesskab kan bringe os videre. Det giver ikke mening for den enkelte havn at markedsføre sig bredt det gøres bedst mere bredt og til de målgrupper, der er i Tyskland, Norge, Sverige osv. Fut under markedsføring og online booking Et af de nye initiativer blev præsenteret på Efterårsseminaret en ny fælles markedsføringsplatform under navnet Marinabooking.dk, hvor en af mulighederne er at kunne forhåndsreservere havnepladser online. Jeg tror online-booking kommer uanset hvad. Spørgsmålet er blot, om havnene/flid vil være med til at præge udviklingen og have indflydelse på system- og prisstrukturen, eller om udviklingen skal lægges i hænderne på kommercielle foretagender? I bestyrelsen er vi ikke i tvivl og den meget flotte opbakning og de mange tilkendegivelser på seminaret fra havne, der ønskede at tilmelde sig den nye fælles onlinebooking viser, at det er den rigtige vej at gå. Her en række af de mange udsagn, der kom fra salen: Hvis vi vil gøre os forhåbninger om at få flere unge mennesker til at sejle og besøge vores havne, må vi også følge med og tilbyde en teknologi og en service, som appellerer til de yngre generationer, og som de regner for en selvfølge. Der er en fordel ved at kunne booke en plads også for de ældre generationer, som ikke er interesserede i at ligge i lag som den 5. båd. Hvis man er lidt dårlig til bens, er det vigtigt, at man kan booke en central plads i havnen med god og nem adgang, så man ikke skal passere søgelænderet på 5 både. Børnefamilier, der ankommer med barnevogne og klapvogne, vil være interesserede i at kunne booke en plads f.eks. langskibs, som giver dem nem adgang med børn og habengut. Ligeledes vil bookingportalen kunne bruges af udenlandske gæstesejlere, der ønsker at have båden liggende i en længere periode. F.eks tyske og hollandske sejlere, der ønsker en 2 til 3 ugers pause, før de sejler videre mod f.eks Nord-Norge. I FLIDs bestyrelse er vi glade for den flotte opbakning og de positive kommentarer, der kom fra salen under debatten. Bestyrelsen besluttede umiddelbart efter seminaret at sætte det nye skib i søen, så bookingsystemet kan gå i luften til sejlersæsonen Det er naturligvis en stor forandring for en del sejlere, og der ligger et oplysningsarbejde foran os med hensyn til, at man selvfølgelig fortsat kan være fri og uafhængig i anløb af en havn. Ligeledes kommer vi med et oplæg til en fælles annulleringspolitk, som alle havne kan bruge som basis i opstartsfasen. Når I læser dette, har I allerede modtaget nærmere information om systemet og tilmelding til Marinabooking.dk, og jeg vil i den forbindelse opfordre alle interesserede havne til hurtigst muligt at tilmelde sig Marinabooking.dk, så vi får den nye platform solidt fra start. Fri os for flere afgifter Den bebudede forhøjelse af statsafgiften på kaskoforsikringer til lystbåde er intet mindre end en katastrofe, der sætter den skrøbelige økonomi i mange havne under endnu større pres, og for nye både til f.eks 1 million kr. er det lige før, at det er billigere at leje en båd i 14 dage. Hele bådbranchen, havnene og sejlerne har ikke brug for flere afgifter, der trækker udviklingen i den forkerte retning. Dansk Sejlunion og FLID har på det kraftigste protesteret til Holger K og Konen... God jul og godt nytår til alle Søren Hald 5

6 en Flid-havn Fredericia Lystbådehavn Af Bent Kofoed-Hansen ADP er et begreb, der står respekt om blandt erhvervshavne. Hvorfor nævnes dette som indledning til en historie om en lystbådehavn? Det hører vi om i denne artikel, hvor vi besøger Fredericia Lystbådehavn. På samme tid en ny havn og en gammel havn. En omfattende ombygning har skabt en moderne og tiltalende lystbådehavn også selvom ombygningen knapt er færdig endnu. I forbindelse med deltagelse i FLIDs Efterårsseminar havde FLID & FAKTAs udsendte denne gang anledning til at aflægge besøg i Fredericia Forenede Lystbådehavn (FFL), hvor jeg en regnfuld efterårsdag blev modtaget af havnefoged Bent de Jong og hans medhjælper Cim. Havnefoged Bent fortæller, at arealet (både landog vandarealet), hvor Fredericia Lystbådehavn ligger, er ejet af ADP - Associated Danish Ports A/S. Et aktieselskab der består af erhvervshavnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Selskabet, der er helt fremme i téten hvad angår havnedrift, er ejet af kommunerne i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Broer, huse, masteskure og tekniske anlæg på lystbådehavnen er dog ejet af Foreningen Fredericia Lystbådehavn selv. En lystbådehavn i fare Og Fredericia Lystbådehavn er faktisk en gammel havn beliggende ved den sydlige afgrænsning af erhvervshavnen Fredericia Havn. Her har den ligget i mange, mange år, men i takt med at erhvervshavnen indgik i ADP, udviklede havnen sig og fik behov for mere plads. Lystbådehavnen var i overhængende fare for at måtte vige pladsen og rykke et helt andet sted hen langt uden for byen. Men takket være en ihærdig indsats fra de to klubber i havnen, Fredericia Sejlklub og Fredericia Motorbådsklub, lykkedes det at komme til en forståelse med ADP og Fredericia byråd, således at lystbådehavnen fik lov at blive liggende, hvor den lå. Man dannede år tilbage den selvejende institution Fredericia Forenede Lystbådehavn (FFL), der drives i et samarbejde mellem de to klubber. Havnen ledes af en bestyrelse på 6 mand, hvoraf 3 mand udpeges af hver af bestyrelserne for de pågældende klubber for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, men efter en stiltiende overenskomst går formandshvervet på skift hvert år, således at hver klub har havneformandsposten hvert andet år. Man kan sige, at FFL har indirekte demokrati, idet bådejerne alene har indflydelse på havnebestyrelsens sammensætning gennem deres valg til de respektive klubbestyrelser. Havnebestyrelsen afholder 4-6 bestyrelsesmøder om året, hvor alt af vigtighed besluttes. Lystbådehavnen var over tid blevet nedslidt, for lille og alt for umoderne. Den havde fået lov at forfalde noget, idet ingen jo havde ønsket at investere i havnen, hvis den skulle flytte i løbet af kort tid. Lystbådehavnen var i overhængende fare for at måtte vige pladsen og rykke et helt andet sted hen langt uden for byen > 6

7 De gamle broer forsynes med nye overliggere og nyt dæk > 7 Så flot bliver resultatet af broombygningerne

8 Større havn med samme dimension Havnens ydre fysiske ramme var givet, idet de udvendige moler ligger, hvor de hele tiden har ligget. Man gik derfor i gang med at finde alternative løsninger for udvidelse. Ved at udgrave en del af det store landareal, som lystbådehavnen også bestod af, er det lykkedes at fordoble vandarealet i havnen og herved give plads for nye og bedre broer. Samtidig skulle alle havnens tekniske anlæg som fx vand-, el- og brændstofanlæg fornyes. Og endelig skulle landarealerne reguleres og belægges. Når alt dette var færdigt, manglede man så de nødvendige bygninger på havnen. En kæmpe satsning og alt i alt en ombygning til ca. kr. 40 mio. Lystbådehavnen var over tid blevet nedslidt, for lille og alt for umoderne Der mangler stadig lidt Man gik i gang med ombygningerne i 2010, og her i eftersommeren 2012 har man så haft indvielse af den nye havn. Det er nu nok lidt af en tilsnigelse at kalde det indvielse. Det havde været mere rigtigt at kalde det ibrugtagning, idet der fortsat mangler en del på bl.a. landpladsen med havnebygning o.l., men også flere af broerne er endnu under renovering. Man forventer dog at være færdig i foråret 2013, og så skal man holde en rigtig indvielsesfest. Ja, de gode fredericiaborgere forstår at få det bedste ud af alting. Det er klart, at til uddybning, etablering af spuns, etablering og belægning af landarealer samt el- og vandanlæg har man været nødt til at bruge professionel hjælp, men meget af det øvrige arbejde En kæmpe satsning og alt i alt en ombygning til ca. kr. 40 mio. udføres af havnefogeden og hans medhjælper samt en lang række frivillige fra de to bådklubber. Frivilligt arbejde Det gælder fx renovering af de faste broer. Her benytter man det gamle understel, og ovenpå det forsynes så broen med nye langsgående bærebjælker og nyt brodæk. Så får man en bro med en bedre højde og et fint nyt dæk. Til sidst forsynes broen med nyt vand- og elanlæg og vupti har man en (næsten) ny bro. Denne operation er gennemført på næsten alle de gamle broer, og desuden er havnen blevet forsynet med en række flydebroer, så man nu er nået op på i alt 485 bådpladser. Agterfortøjningspælene udskiftes successivt med borerør af stål betrukket med plastrør. Dette giver en meget lang levetid på pælene. Man er i øvrigt ikke særligt plaget af pæleorm i Fredericia Lystbådehavn, da et stort afløb med drænvand (som er helt uforurenet) fra skoven ovenfor havnen leder ferskvand ud i havnen. I havnen er der naturligvis pladser af forskellig størrelse fra 2,5x7 m. til 5,5x18 m. Man kan have både med op til 2,5 m i dybgang, idet der er ca. 3 m. vand i havnen. I indsejlingen findes der dog større dybder, idet den kraftige strøm i Lillebælt kan give huller med op til 6 m. dybde. Pladspriserne varierer fra kr til kr pr år. Herudover betaler en ny bådejer et depositum på mellem kr og kr og et indskud på kr til Depositummet tilbagebetales ved opsigelse af pladsen, mens indskuddet indgår i havnens kasse. Eksisterende træpæle udskiftes successivt med borerør som disse forsynet med plastovertræk De gamle faste broer er suppleret med flydebroer af forskellig størrelse 8

9 Landarealet er blevet forsynet med flot belægning med flere nydelige detaljer Mange ledige pladser i området Der er intet bopælskriterium for at opnå plads i FFL, og det store pladsudbud i forbindelse med renovering og udvidelse af havnen er kommet nogenlunde samtidig med, at efterspørgslen efter havnepladser generelt er faldet p.g.a. krisen. Det betyder, at der i området fra Horsens i nord til Kolding i syd er ca. 400 ledige lystbådepladser. Heraf ligger de 100 ledige pladser i FFL. Det kan blive et problem, idet havnens økonomi ikke hænger sammen, hvis ikke de fleste af disse pladser bliver udlejet, siger havnefoged Bent de Jong, men vi har sat vore ledige pladser ud på FLIDs bådpladsportal, og så håber vi, at der kommer nogle kunder til vore fine nye pladser. Havnen vil også forsøge at markedsføre sig overfor tyske bådejere, selvom det næppe har været til dem, pladserne oprindelig har været tænkt. Vi har jo den fordel, fortæller Bent videre, at vi ligger lige ud til et af de bedste og mest spændende sejlsportsfarvande i Danmark, og mange tyskere vil nok kunne se en fordel i at være et stykke oppe i de danske farvande, når de påbegynder sejlerferien. Det betyder, at der i området fra Horsens i nord til Kolding i syd er ca. 400 ledige lystbådepladser Over lyskryds til vinterpladsen I forbindelse med renoveringen er hele landarealet blevet ny-tænkt og gjort i stand. En smart detalje er, at der under hele arealet og langs kajkanter ligger kabelkanaler forsynet med træktråde. Med jævne mellemrum er der på strategiske steder anbragt brønde, hvor man kan komme til kanalerne. På denne måde er det nemt at føre forskellige tekniske installationer rundt i hele havnen uden at skulle Byggetomten til det nye havnehus med alle de tekniske installationer til at grave op. Hele arealets belægning er ny, og fremstår pæn og tiltalende med forskellige niveauer. Nu er det selvfølgelig en stor fordel, at havnen ikke skal have vinteranbringelse af både på havnens landareal. Herved undgår man de mange kompromisser, som de fleste havne må trækkes med. Hvordan løser man så problemet med vinterpladser. Jo - havnen har lejet et m 2 stort landareal af ADP til dette brug. Arealet er beliggende på den anden side af den sydlige indfartsvej til Fredericia og lige overfor havnen. Det betyder, at alle både, der tages på land, enten skal køres over på den anden side af vejen eller fjernes helt fra havnen. Heldigvis er der lyskryds, der hvor bådene skal krydse indfartsvejen, men man kan måske godt forestille sig, at denne trafik kan forekomme nogen lidt uhensigtsmæssig. De seneste erfaringer viser imidlertid, at transporten mellem optagningsrampen og vinterpladsen går meget mere smertefrit end man først havde frygtet. Alle både tages op med havnens liftvogn (sublift), der kan tage op til 20 tons. Liftvognen henter bådene op af vandet og kører så båden hen, hvor den skal stå, og sætter den af i stativet. Havnefogeden fortæller, at det jo nok er fremtiden med havneejede standardstativer, men at man har afstået fra dette i første omgang, idet den hermed forbundne udgift for bådejerne nok ville være lidt svær at sluge, samtidig med at deres havneplads er steget ca. 50 % (noget afhængig af størrelsen) p.g.a. ombygningen. Stort nyt havnehus med smarte detaljer Fredericia Forenede Lystbådehavn fremstår i dag som en spændende og tiltalende havn, selvom der endnu mangler lidt i færdiggørelsen. Et af de store projekter som skal gennemføres nu, er etablering af et havnehus. Det skal rumme klublokaler for de to bådklubber, og lokalerne kan omdannes til ét stort fælleslokale, der kan bruges af begge klubber. Herudover bliver der indrettet havnekontor, havnens værksted og depot samt 7 baderum og 10 toiletter. > 9

10 BE Tlf CV Ny betalingsautomat Tag imod havnebetaling 24 timer i døgnet 10 Bedre service for sejlerne Betaling med kreditkort og VISA Dankort 100% selvbetjening = besparelse af løntimer Brugervenlig med trykfølsom skærm Flere billettyper Flere sprog Vil du vide mere, så kontakt BEAS på telefon eller via mail På kan du se yderligere oplysninger om vores øvrige betalingsautomater. BEAS A/S Brørupvænget 10 DK-7650 Bøvlingbjerg Tlf Fax

11 Med denne sublift optages alle både i havnen og køres over lyskrydset til vinterpladsen på den anden side af vejen De sidste (baderum og toiletter) bliver indrettet således, at en mindre del nærmere betegnet 1 bad og 1 toilet - kan afskærmes fra de øvrige og opvarmes i vintermånederne. Herved undgår man at bruge varme i de store rum og har alligevel mulighed for at benytte både bad og toilet, selvom frosten bider udenfor. Havnehuset forventes at stå færdigt til den 1. maj 2013, så det kan tages i brug i forbindelse med standerhejsningen. Jeg har set tegningerne, og det ser ud til at blive en både dejlig og hensigtsmæssig bygning. Uddybningsfartøj ved at sænke sig selv Det er en stor, kompliceret og kostbar ombygning, Fredericia Forenede Lystbådehavn har været igennem, men det tegner til at blive en rigtig dejlig havn både for fastliggere og gæster. Ligesom forberedelsen til byggeriet med forhandlinger m.m. har været både vanskelig og spændende, har gennemførelsen af det store projekt heller ikke foregået helt uden dramatik. Mens vi havde entreprenøren til at uddybe her i havnen, skete det en dag, at hans skovl gled af på bunden med det resultat, at han bankede skovlen lige op i bunden på sit eget fartøj, fortæller havnefoged Bent. Dette resulterede i et stort hul i bunden af skibet, og kun en snarrådig beslutning fra maskinføreren om at sætte fartøjet på grund, hindrede at det sank. En anden entreprenør skulle slå den svære stålspuns langs kajvæggen. De kunne ikke forstå, at lige meget hvor langt de slog spunsen ned, blev den ved med at stå løst, indtil havnefogeden foreslog dem, blot at lade spunsen stå lidt i fred, medens sandet omkring den faldt til ro, så stod spunsen pludselig urokkeligt fast. Ja, griner Bent, man oplever meget, når man er med til at etablere en ny gammel havn. Sikkerhed i havnen... Undgå faldulykker på slæbesteder og andre glatte steder i havnen. Se mere på - også måtter til baderum og andre anvendelsesområder. Vynagrip er meget skridsikker og drænende og kan ligge ude hele året. Leveres i ruller af 1 meter i 3 bredder. Rullerne kan sammenkobles. Leveres i sort, blå og rød Montage med specialbeslag top-matting aps, Mandal Alle 2, 5500 Middelfart 11 tlf

12 All inclusive for gæstesejlere i danske havne? Fra en gæstesejler har vi fået en opfordring til at sætte havnepengene op. Det er ikke hver dag vi får det, men det synspunkt gør forfatteren af nedenstående artikel sig til talsmand for, med det forbehold, at alle serviceydelser så er inkluderet i gæsteafgiften. Er det den rigtige vej at gå? Læs artiklen og send din mening til F&F, så prøver vi at samle op på svarene i et senere nummer. (red.) Debat om havnepenge Af Carsten Breuning, Turmedarbejder Dansk Sejlunion. Hørt på min båd: Hvor pokker er den pose med femmere! Har du nu brugt dem alle sammen igen! eller Hvorfor satte du ikke flere forbrugspenge ind på forbrugskortet? Jeg var midt i min bruser og så var der ikke flere penge tilbage! Den sidste skal lige komme fra en kvinde med shampoo i håret og et ikke færdigt brusebad. Så er dagen reddet. Jeg har svært ved at forstå danske havne. Enten skal sejlerne have poser fyldt med mønter fra forskellige lande (jo Danmark, Sverige og Tyskland), eller også skal vi fylde mange penge på et forbrugskort (just in case), og når vi så sejler, får vi en dobbelt håndfuld mønter tilbage. I løbet af en ferie, bliver det hurtigt til mange hundrede kroner i mønter, som så skal slæbes til Brugsen for at blive brugt. Er der en løsning? Flere og flere rejser på charterferie med all inclusive konceptet. Betal én pris og alt er inkluderet. Hvorfor kan havne ikke gøre det samme? Når jeg snakker med havnefogederne, får jeg svaret: Vi bliver nødt til at sikre os, at vi får pengene ind til at dække udgifterne til varmt vand, el osv. Ja, undskyld jeg siger det, men en mere vattet forklaring skal man lede længe efter. Sæt da prisen på en overnatning op! Sæt prisen op med kr. 25 eller kr. 50. Så er udgifterne da dækket, og mere til. Og gæstesejlerne kan slippe for at slæbe poser med mønter med. Og slipper for at få håndfulde mønter tilbage. Eller værst af alt, glemmer at indløse forbrugskortet inden afrejse. Så er pengene da først tabt. Ja, jeg ved det godt man kan bare skrive havnens navn på kortet og gemme det til næste år. Øøøøhhh! Hvor mange er det nu lige, der gør det, og husker hvor de har lagt kortet næste år? Har vi råd til at have båd og råd til at holde sejlerferie, kan det ikke have den store betydning, hvis ferien koster et par hundrede kroner ekstra. Især, hvis vi slipper for alt besværet. Har vi råd til at have båd og råd til at holde sejlerferie, kan det ikke have den store betydning, hvis ferien koster et par hundrede kroner ekstra. Især, hvis vi slipper for alt besværet. Så herfra en opfordring til danske havne skip forbrugskortet og møntautomaterne, indfør allinclusive konceptet, og gør livet lettere for alle. All-inclusive kunne udover bad, strøm og vand f.eks. også omfatte møntvasken og mere til hvis vi tænker os om. Hvad mener du? Giv din mening til kende. Er der noget om snakken? Hvad er god service i dette tilfælde overfor vores gæstesejlere. 12

13 Verdens Nyhed S.L. Energiteknik Handelsfirma for specielle EL-artikler Vi er specialister i: Energimåler Vi leverer fra dag til dag! til lystbådehavne og marinaer Blå CEE-stik SparOMeter et nøjagtigt måleinstrument Kontroller sejlerens strømforbrug. Find de energislugende forbrugsgenstande og få dem skiftet ud. Hvad koster et gammelt køleskab i forbrug? Hvad koster EL-gulvvarmen i båden? Hvor meget koster det at have en elvandpumpe kørende? Se hvad det koster pr. år i kroner og øre. Lille fiks energimåler, monteret i et CEE-stik hus. 230 V 5/16 A 3pol IP 65 kl.2 CE. Godkendt 3200 Imp. KWh. Tælleværk: 00000,00 Certificeret. Kan også leveres med orange kabel 3x2,5 mm efter mål max 25 m. Robust energimåler Robust, slagfast, transportable og vandtæt energimåler 230 V 16 A monteret med CEE-Stik og CEE-Forlængerled 3 pol 16 A & 2m kabel CE-Godkendt IP 65 Denne måler opfylder de internationale sikkerhedskrav. Tilslutningskablerne er 3x2,5 mm. EL-Stander - til 4 udtag. Ring eller mail efter special-brochurer. Er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Kombinations CEE-Stikdåse 230 V 3 pol. 16 A Nyhed Det smarteste, den billigste og den sikreste løsning for måling af strømforbruget CEE-energimåler med grøn CEE-stik. Man er på denne måde 100% sikker på at alt støm bliver målt gennem måleren. Dette kræver dog at man installerer en CEE-stikdåse 3 pol. 16 Amp. kl. 10 grøn på lystbådehavne. Vi har tilladelse fra Elektricitetsrådet (Sikkerhedsstyrelsen) til at installere dette system på lystbådehavne. Transportabel 3 faset+0 Vandtæt Kwh-måler. Type KREMS Robust og vandalsikker. Den bedste løsning for måling/betaling af strøm = Kwh. Forbrug vedr. fiskekuttere, coastere m.m. Industrihavne - Lystbådehavne - Byggepladser Monteret med følgende el-komponenter: 5x16 A CEE-Stikdåse Aut.Sikring 3 pol 16 A 5x32 A CEE-Stikdåse Aut.Sikring 3 pol 32 A Tæthedsgrad IP 44 CE-mærket 5x63A Specifikation: Energimåler, EEM 34 DLC 3X65 A, M Spænding 3x230/400 V, 50 Hz Strøm 0,5-10(65) A, 100 Imp/KWh 5x63A S.L. Energiteknik ApS Postbox 228 DK-6400 Sønderborg Tlf Fax

14 Flid og Netværket HAVN Af Bent Kofoed-Hansen Hvad er forskellen på FLID og HAVN, og er der behov for begge foreninger? Det er spørgsmål som vi ofte bliver stillet. På et fællesmøde mellem bestyrelserne for de to foreninger afholdt i sommer, blev det aftalt, at jeg skulle forsøge at redegøre for begge foreningers baggrund og virksomhed. Foreningen af Lystbådehavne I Danmark i daglig tale forkortet til FLID blev stiftet 17. maj 2000 af 34 havne med det formål at varetage lystbådehavnenes interesser overfor bl.a. myndighederne. I forbindelse med stiftelsen vedtog FLID sine første vedtægter og heri kan vi bl.a. læse: 2 FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at: Repræsentere lystbådehavne i Danmark og varetage disse havnes erhvervsmæssige og faglige interesser. Herunder i fælles anliggender at stå for: Støtte til medlemmerne i konkrete situationer Kontakt til myndigheder Vidensformidling Uddannelse og videreuddannelse af medlemmerne På sigt, udvikling af et sekretariat 3 OPTAGELSE AF MEDLEMMER Foreningen kan optage enhver dansk havn, hvori der befinder sig lystbåde. FLID har opnået betydelige resultater Som det tydeligt fremgår, består FLIDs medlemsskare af havne, og foreningen skal varetage disse FLIDs og HAVNs fællesarrangement Efterårsseminaret i november 2012 samlede 190 deltagere fra de to foreninger havnes interesser. Siden stiftelsen har FLID udført dette arbejde med stor nidkærhed og med mange gode resultater til følge. Jeg behøver blot nævne Schengenaftalen, regler for klapning af havnesediment, bundmalingssagen, tømningsanlæg for spildevand og nu senest planerne for anbringelse af hav-vindmøller. Der kunne nævnes mange flere, men dette er blot et lille udpluk af de mange, mange sager, som har fået et bedre forløb takket være FLIDs medvirken. Herudover har FLID i sin levetid gennemført et stort uddannelsesprogram for havnenes ansatte og bestyrelsesmedlemmer samt bistået medlemshavne med behandling af enkeltsager og juridiske spørgsmål. Tillige har FLID løst mange andre opgaver til medlemshavnenes gavn, blandt andet formidlet kontakt og erfaringsudveksling havnene imellem. Jo FLID er i sandhed havnenes forening og varetager disses interesser på fornem vis. Personalets forening Havneassistenter, havnefogeder, havnemestre og havnekaptajner var oprindeligt organiseret i Foreningen af Havnefogder i Danmark. I daglig tale kaldet HAFO. Foreningen blev stiftet i 1916 med det formål at varetage medlemmernes interesse og hævde standens ære, som det lidt højttravende hed i datidens sprog. Der var altså tale om en fagforening, der bl.a. skulle varetage personalets ansættelses- og lønmæssige forhold samt tilgodese deres sociale behov. Det gjorde HAFO igennem 93 år indtil 2009, hvor medlemmerne indgik som en integreret del af foreningen Søfartens Ledere, der tillige er fagforening for bl.a. skibsførere, styrmænd, lodser m.fl. Det ensomste job i verden HAFO har imidlertid også varetaget en anden funktion nemlig kontakten til kolleger i andre havne. Det at være havnefoged el. lign. kan være det ensomste job i verden, fordi man ofte er den eneste af sin slags i området. Vi har alle prøvet den fornemmelse ikke at have nogen at snakke fag med og dermed mangle den faglige sparring og heraf følgende inspiration og hjælp. Det har vi gennem alle årene med stort held kompenseret for gennem vores faglige organisation HAFO, men da 14

15 denne indgik i Søfartens Ledere, efterlod den et tomrum. Nemlig nogen der ville tage sig af vores faglige udvikling og kontakter til kolleger m.fl. Altså pleje vores netværk, og dette er ikke en opgave for Søfartens Ledere. Derfor besluttedes det på det sidste årsmøde i HAFO i 2009, at stifte en ny forening på skuldrene af det gamle HAFO til at varetage disse opgaver. Denne nye forening fik navnet Netværket HAVN (i daglig tale herefter blot kaldet HAVN). HAVN skulle altså være personalets forening alene med det formål at pleje kontakten mellem vore medlemmer og formidle faglig viden og nu helt frigjort fra de fagforeningsmæssige interesser, som HAFO tidligere også skulle varetage. HAVN har nu eksisteret i 4 år, hvor man har gennemført en række arrangementer til medlemmernes (personalets) gavn. HAVN er jo bl.a. medarrangør af Efterårsseminaret (tidl. Vinterseminaret) sammen med FLID. Tillige er HAVNs arrangementer med til at skabe kontakter og interesseudveksling mellem foreningens medlemmer fra hele landet. Enhver ansat i en dansk havn eller med interesse for havnedrift kan blive medlem af HAVN. Tillige har FLID løst mange andre opgaver til medlemshavnenes gavn, blandt andet formidlet kontakt og erfaringsudveksling havnene imellem Fælles interesser FLID og HAVN har en række sammenfaldende interesser, som bl.a. giver sig udtryk i den fælles planlægning og afvikling af Efterårsseminaret. Men også i det daglige er der jævnlig kontakt mellem de to foreninger. FLID har således åbnet sin uddannelsesvirksomhed for medlemmerne af HAVN, der hvert efterår modtager FLIDs uddannelseskatalog og kan deltage i de udbudte kurser. Jeg håber, at jeg med den lille artikel har fået belyst de to foreningers historie og formål. Der er brug for både FLID og HAVN. FLID er havnenes forening HAVN er personalets forening. beton flydebroer - fortøjningsbomme - komplette anlæg tlf

16 Store tilskud hjælper ny lystbådehavn på vej Det kan lade sig gøre at etablere en lystbådehavn i dagens Danmark, og det er endda muligt at opnå store tilskud til dette, hvis man forstår at trække i de rigtige tråde. Det har Randers Kommune vist med en nye havn i Udbyhøj. Læs hvordan i følgende artikel som vi har modtaget fra kommunens informationsmedarbejder. (red.) Af Kenneth Lemvig Sørensen. Journalist/informationsmedarbejder v. Randers Kommune Lokale borgere har i tæt samarbejde med Randers Kommune skabt en ny lystbådehavn i Udbyhøj. Projektet, der er støttet af både EU og den danske stat, vækker begejstring hos minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen. Ministeren besøgte den nye lystbådehavn en dag i oktober. Sejlsæsonen var ganske vist gået på hæld, da minister for By, Bolig og Landdistrikter besøgte Udbyhøj ved udmundingen af Randers Fjord. Samtidig viste efterårsvejret sig fra den lidt barske side med både blæst og regn. Alligevel var det en positiv minister, der besøget den nye lystbådehavn. Det var en meget stor oplevelse at se den flotte udbygning af lystbådehavnen. Selvom det er en smule køligt i vejret i dag, kan jeg sagtens forestille mig, at der vil være masser af liv og gang i den herude med glade sejlere og børn på en varm sommerdag, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S). 16 Udbyhøj en ny, dejlig og spændene lystbådehavn

17 Til trods for at sommeren blev meget våd og kold nåede mere end 450 gæstesejlere at besøge havnen i løbet af sæsonen. Det er et ganske tilfredsstillende besøgstal, når man tænker på vejret og vores sene indvielse. Havnens første sæson Udbyhøj Lystbådehavn blev indviet søndag den 20. maj 2012, hvor sejlsæsonen for længst var gået i gang. Solen stod højt på himlen og mange besøgte den nye havn fra både vand- og landsiden. Jeg husker tydeligt, hvordan det på åbningsdagen blev ved med at strømme ind med gæster, så vores store parkeringsplads var fyldt. Der var bestemt mange, som ville se vores nye havn, fortæller havnefoged Christian Heibel Godsk. Han blev ansat som havnefoged kort får åbningen af Udbyhøj Lystbådehavn og fik straks nok at se til. Mange ting manglede stadig at komme på plads, så som hot-spot til sejlerne så de kunne komme på internettet. Og teknikken omkring den elektroniske betaling af sejlernes elforbrug. Til trods for at sommeren blev meget våd og kold nåede mere end 450 gæstesejlere at besøge havnen i løbet af sæsonen. Det er et ganske tilfredsstillende besøgstal, når man tænker på vejret og vores sene indvielse. Det viser, at der er et godt potentiale i den nye havn, siger Christian Heibel Godsk. 10 års arbejde I Udbyhøj har der været havn siden 1780 i naturskønne omgivelser ved Sødring vildtreservat. Her er der gode fiskemuligheder, og det er langt fra usædvanligt at se sæler i området. Ligesom der findes utallige af forskellige arter fugle. Det er forhold som disse, der er med til at gøre havnen attraktiv. Men når det så er fortalt, så er etableringen af den nye lystbådehavn også en nødvendighed. Bent Telling er tidligere formand for foreningen Udbyhøj Havn. Han husker, hvordan bestyrelsen for 10 år siden talte om, at noget skulle ske. Den gamle havn var allerede på det tidspunkt meget nedslidt. Og hvis ikke Udbyhøj skulle blive et tabt område i fremtiden, så var noget nødsaget til at ske, fortæller Bent Telling. Havnens daværende bestyrelse gik herefter i gang med et langstrakt arbejde. Som dog først faldt på plads et par år efter kommunesammenlægningen, hvor området var kommet ind under Randers Kommune. > 17 Carsten Hansen, Minister for by bolig og landistrikter i samtale med Randers borgmester Henning Jensen Nyhuus

18 Udbyhøjs havnefoged Christian Heibel Godsk Vi skulle jo søge om tilladelser og finde finansiering. Det var svært at holde dampen oppe. Samtidig stod man og kiggede på den gamle havn og frygtede, at det hele ville være slut med en hård vinter eller en storm, husker Bent Telling. Finansiering fra EU, Stat og kommune Men så en dag ved et møde med Randers Kommune åbnede muligheden sig for, at kommunen måske kunne overtage projektet. Det skete samtidig med udsigterne til at Staten og EU vil støtte projektet. Sådan blev det. Randers Kommune investerede 13 millioner kroner i havneprojektet, imens yderligere 18 millioner kroner blev hentet ved tilskud fra staten og EU. De 10 millioner kroner er formidlet via LAG- Randers. 8 millioner kommer fra Indenrigsministeriet. Resultatet står vi med nu, hvor vi har fået en havn, der lever op til alle krav om moderne faciliteter. Modsat mange andre lystbådehavne er der også dybde nok til, at lidt større lystbåde og kuttere kan gå ind. Udbyhøj Lystbådehavn har samtidig en badestrand som nærmeste nabo og ligger tæt på både campingplads og sommerhuse. Havnen og det naturrige område har dermed på alle måder potentiale til at tiltrække turister, siger Randers-borgmester Henning Jensen Nyhuus. LAG-Randers, som har formidlet en del af støtten, er en af landets Lokale Aktionsgrupper. Det er foreninger, som er med til at fremme det lokale engagement i landdistrikterne. I samarbejde med indbyggerne i Randers Kommune, erhvervslivet, organisationer, grupper, foreninger, myndigheder og mange flere ønsker LAG Randers at styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af de lokale landdistrikter. Jeg må virkelig tage hatten af for det store arbejde, som de lokale LAG-folk har udført. Jeg er endnu engang blevet bekræftet i, at ildsjælene er hamrende vigtige, når der skal ske forandringer i et lokalområde. Uden dem var mange projekter kuldsejlet, så det kan vi nærmest ikke takke dem nok for, slutter Carsten Hansen. Kort om Udbyhøj Lystbådehavn Havnen ligger i udkanten af Udbyhøj en by delt på hver side af Randers Fjord, forbundet med en kabelfærge, som sejler efter behov. Før var det en vigtig vinterhavn for Randers og lodsen har stadig fast havneplads her. Der er gode indkøbsmuligheder og en campingplads tæt ved, hvor man kan leje joller til fiskeri, benytte legepladsen eller spille minigolf. Vil du videre ind til Randers er der kun 3 timers sejlads i et kønt område, hvor der er masser at kikke på med flere mindre havne undervejs. Vanddybden i havnen er mellem 2 og 3,5 meter. Der er 200 bådpladser. Børnevenlig badestrand er den nærmeste nabo. Læs mere på: Havnen og det naturrige område har dermed på alle måder potentiale til at tiltrække turister, siger Randers borgmester 18

19 19

20 Vellykket efterårsseminar Af Bent Kofoed-Hansen Med 190 deltagere til FLIDs og HAVNs store efterårsseminar blev der sat ny rekord i antallet af seminarister. Og de mange deltagere fik en rigtig god dag i Fredericia med masser af spændende indlæg og rig mulighed til at udveksle erfaringer med kolleger fra andre havne. Den 7. november havde 190 sat kursen mod Fredericia for at deltage i det store efterårsseminar i Messecenter C. Efter ankomst og registrering var der morgenmad og frisklavet kaffe til alle. En varm velkomst Seminaret startede med at de to formænd Søren Hald fra FLID og Kim Sandahl fra Netværket HAVN bød velkommen til de mange fremmødte. Herefter introducerede Finn Rossdahl dagens første foredragsholder. Det var Laura S. Henriksen fra Kystdirektoratet. Hun takkede for velkomsten, der var blevet ekstra varm. Da Laura var ankommet til Fredericia onsdag morgen, havde hun meldt sin ankomst til Finn ved at ringe til hans mobiltelefon. Finn, der troede det var hans kone Mette, der ringede for at sige god morgen til ham, tog telefonen med ordene: God morgen min elskede. Lauras besvarelse med: God dag det er Laura Henriksen fra Kystdirektoratet, fik dog sat kommunikationen noget ned i temperatur, og begge fik sig en sund latter. Laura Henriksen indledte med at orientere om Kystdirektoratets (KDI) opbygning og opgaver. Herunder kom hun bl.a. ind på hvilke arbejder i havnene, der kræver tilladelse fra KDI. Det drejer sig bl.a. om inddæmning og opfyldning, etablering af faste og flydende anlæg, uddybning samt forlængelser og ændringer af moler/broer. Reparationer og vedligeholdelse kræver dog ikke tilladelser, hvis der ikke ændres på dimensioner eller materialevalg. Hvorfor varer det så længe Mange har i tidens løb undret sig over de tilsyneladende lange ekspeditionstider på ansøgninger til Kystdirektoratet. Dette fik vi en god forklaring på, da Laura fortalte om de mange forskellige, der skal have en sådan ansøgning til udtalelse og den deraf følgende behandling. Alt sammen tidskrævende. En tilhører i salen gav eksempel på en sag, der havde været 2½ år undervejs. Laura Henriksen fortalte at dette ikke er normalt, og at man i øvrigt arbejder hen mod en sagsbehandlingstid på kun 13 uger, hvis ikke der er særlige forhold der gør sig gældende. Anna-Grethe fra FLIDs sekretariat kalder forsamlingen ind til første foredrag Mange har i tidens løb undret sig over de tilsyneladende lange ekspeditionstider på ansøgninger til Kystdirektoratet 20

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog 2013 1 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... T6... til marinaer og havne www.tallykey.com Elegant design og lang holdbarhed i ét produkt... TallyKey T6-søjlen er udviklet til forsyning af el og vand

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden:

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: Generalforsamling i Skive Søsports Havn 18. marts 2009. Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3.

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 Formanden har ordet Ove Petersen Formand for Rungsted Havn a/s Orkanen Medlem af kommunalbestyrelsen Bodil for Venstre Orkanen den 5.- 6. december var hård ved havnen, Giv

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere