Jyllinge havn generalforsamling 13/ Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter."

Transkript

1 Jyllinge havn generalforsamling 13/ Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten konstaterer at GF er indkaldt med lovligt varsel. 2. Ole gennemgår beretningen. Den gives fri til debat: Ang shoppen: Per 388: Hvor meget har hal projektet kostet havnen indtil nu? Ole: Vi har ikke set slutregningen, men vi arbejder på at den bliver så lille som mulig. Bent: De seneste tal fra entreprenøren er på kr. Torben 123: Hvad gik der galt, siden at shoppen stoppede? Ole: Opsigelsen kom fuldstændig bag på os. Der har været et fint parløb i selve processen omkring shoppen og halbyggeriet. Begrundelsen af opsigelsen var, at de skulle binde sig i en 5 årig periode, og det ønskede de ikke. Legepladsen: Svend Erik: det var nemt at få den etableret, der gik ca. en måned fra beslutningen blev taget, til den stod færdig. Den har været godt besøgt, og vi hører meget positivt omkring den, og den giver godt med liv hernede. Der er sat et rækværk op rundt omkring pladsen og der er kommet sponsorer på Det betyder at legepladsen er omkostningsfri. Vi er meget tilfredse med legepladsen. Stormen Bodil: Ebbe 82: I indkaldelsen sidste år, stod at der ville komme et detaljeret regnskab omkring Bodil udgifterne. Finn: Jeg vil gerne uddybe det i forbindelse med regnskabet. Husbåde: Stig 23: Hvor mange andele forsvinder hvis der skal ligge husbåde? Ole: Vi har andelene (og dermed molemetrene) men der skal naturligvis flyttes nogle både. Men økonomien ser fin ud. Keld 76: Spændende projekt, der skal være alsidighed og højt til loftet. Men placeringen foran sejlklubben er ikke positiv. Husbåden ødelægger udsigten, og skal derfor ligge i den anden ende af havnen (den sydlige ende). Ole: Ved bro 1 og 2 skal vi nedlægge nogle store pladser, i nord enden er det jollepladser. Samt vi ødelægger udsigten for både, hvis vi lægger den i syd. Bent 32: Da man udvidede bro 8, fjernede man pæle til fortøjring, bliver vi behandlet på samme måde nu (knold og tot løsning)? Ole: Denne vil stadig gælde for bro 7. Men man kan ikke kalde det en knold og tot løsning, da den bruges i mange havne.

2 Keld 76: Ægteparret har ytret ønske om deres placering (af husbåden), men det skal ikke være dem der bestemmer pladsen, det skal være havnen der bestemmer deres placering. Vi skal ikke ødelægge udsigten for sejlklubben. John 140: Hvor høj er den husbåd? 5m fra vandlinje, eller fra kajen? 32 Bent: Jollerne betaler samme pris som alle andre, og de skal derfor ikke forskelsbehandles. Johnny 80: Skal vi ikke først beslutte om vi overhovedet vil have husbåde, inden vi snakker om placeringen? Stig 23: Hvis vi beslutter at der må være 1, så skal vi også snakke om, om der må være 2 eller 3? Det bliver hurtigt en mur af husbåde, hvis der ligger 3 både på linje. Ole: Det er bestyrelsen der bestemmer hvor en evt. husbåd kan ligge, såfremt at GF beslutter at den må være der. De 5m er over vandspejl, ikke over broen. Angående jollepladserne, så mener vi ikke at vi bryder vedtægterne og laver forskelsbehandling, ved at have denne form for fortøjning ved jollerne. Gitte 325: Jeg er imod husbåde, det skæmmer vores havn. Erik 75: Har vi overhovedet lov til at have husbåde? Niels 175: Jeg er ikke imod at folk bor på havnen, men vil have at huset er en båd, og ikke en skurvogn. Ole: Vi ved ikke med lovgivningen endnu, det er en helt ny sag. Der er noget kloak der skal etableres og det kræver helt sikkert en godkendelse. Keld 76: Der er for mange åbne punkter, til at GF kan komme med et udsagn. Jeg vil gerne have noget mere konkret omkring placering, økonomi mm. Erik 79: Hvad med økonomi? Hvem betaler etablering, og hvad hvis de flytter om 1 år? Ole: Etablering betales af husbådsejeren. Mht. kontrakten er vi ikke gået i dybden, men forventer at bruge samme format som vi har for pladser over 3.60m. Der følger pladsen båd og ejer. Det vil sige at man kan ikke sælge båd og plads sammen, men at pladsen er tilladt for de nspecifikke kombination af ejer og båd. Hvis de ikke betaler vand/strøm mv. så er det en problematik på samme måde, som andre bådejere der ikke betaler. Per 388: Almindelig menings tilkendegivelse, jeg er ikke glad for forslaget. Bent: Vi bruger ikke meget energi på et projekt, hvor vi ikke ved om GF overhovedet er interesserede i at have husbåde. Vi vil have en indikation, om det er noget GF er interesseret i at vi skal kigge mere på. Niels 175: Lad dem med husbåden selv stå for alle godkendelser. Bent: Vi skylder de mennesker et svar, om hvorvidt de skal bruge energi/penge på at ansøge, før de sætter projektet i gang. Hans 216: Nej, glem det.

3 Stig 23: hvis tilkendegivelsen er et OK til at de kan ligge i havnen, så nej. Johnny 80: Skal vi ikke tage en håndsoprækning, Ja/Nej? Niels 296: Har vi erfaringer fra andre havne, med husbåde? Ole: Nej, vi har ikke nogle erfaringer, og vi har ikke været rundt og spørge forskellige havne. Asger 283: Hvis vi ønsker husbåde, så tag eventuelt en snak med Københavns havn, de har stor erfaring med husbåde. Keld 76: Der er for mange uafklarede punkter, så husbåd projektet skal stoppe inden det kommer i gang. Richard dirigent: Lad os tage en håndsoprækning. Hvem ønsker husbåd på havnen? 6 personer. Hvem er imod? (mange mennesker har hånden oppe) Der er meget klar tilkendegivelser, folk ønsker ikke husbåd! Havnereglement: Nyt punkt, omhandlende problematikken med galvanisk tæring. Læs opslaget ved havnekontoret, om hvordan man opdager det, og kan minimere risikoen. Afrunding af beretning: Ole siger lidt afslutning, der har været forsøg på tyveri. Containere har været forsøgt brudt op. Afsluttende, Tak for kommentarerne, og den klare tilkendegivelse mht. husbådene. Vi går ikke videre med deres ønske om en husbåd i Jyllinge havn. Den samlede beretning er godkendt! Pause 30 min. Punkt 3. Finn gennemgår regnskabet. Angående Bodil: Ebbe 82: Jeg vil gerne vide hvad el arbejdet helt specifikt var. Finn: Redegøre for alle posteringer på El. El standerne har kostet kr, så resten (ca kr) er andet el arbejde på broen. Bent 32: Vil gerne have el-standerne i en højde på 160, så de ikke bliver oversvømmet. Ole: Vi har købt den højest mulige af den model. Andre producenter har andre modeller, men de er langt dyrere. Vi lytter til FLID, der er ved at undersøge forskellige modeller blandt andet et stort kondom man kan sætte over standerne, i tilfælde af højere vandstand. Der er ikke flere spg til Bodil regnskabet.

4 Alm regnskab. Ny Asien betaler for deres ekstra vandforbrug. De minus kr i ejendoms skat, skal ses i lyset af at vi burde have betalt ca kr. Årsagen er at vi har betalt for meget tidligere, og nu fået differencen tilbage. Brændstoffet er købt ind i sommer, hvor prisen var dyr. Denne pris fastholdes, indtil vi skal indkøbe nyt, da havnen ellers skulle sælge med tab. Regnskabet godkendes! Punkt 4. Budgettet Der reguleres op med 2%, pga. vi ikke regulerede sidste år. De 2 % skal derfor ses i lyset af at der ikke kom en stigning sidste år. 5 års plan. Søren gennemgår 5 års planen, med de forventede udgifter der vil komme i den periode. Der er nogle store udgifter, fx spunsvæg der trænger til renovering. Ingen kommentarer fra GF. Punkt 5. Ingen modkandidater, Ole er valgt. Punkt 6. Ingen modkandidater, Finn og Søren er valgt. Punkt 7. Ingen modkandidater, Lasse og Henning er valgt. Punkt 8. Ingen modkandidater, Birgitte og Jørgen er valgt. Punkt 9 Ingen modkandidater, Anette er valgt. Punkt 10. Ole gennemgår årsagen for forslaget med arbejdsgruppen, vedrørende hal/butikslokale problematik som beskrevet. Forslaget går ud på at arbejdsgruppen kommer med et/flere forslag og bestyrelsen får bemyndigelse til at vælge den løsning de vurderer bedst. Kommentar: Henrik 55: Vi skal kende de økonomiske konsekvenser inden vi bemyndiger bestyrelsen til at arbejde videre. Finn: Forslaget går på, at vi må bruge de penge, der lå i det oprindelige forslag, hvor JYS indgik. Dvs. det må ikke blive dyrere end først antaget for havnens/andelshavernes andel. Per 388: Bestyrelsen må ikke vælge løsningen, det skal op på en X-GF.

5 Ole: Jeg håber at folk vil melde sig til udvalget. Jeg mener ikke at en X-GF er nødvendig, men bestyrelsen er naturligvis forpligtet til at holde sig indenfor de allerede aftalte økonomiske rammer. Henrik 55: Jeg forstår ikke at budgettet fastholdes, eftersom vi jo ikke længere bygges en hal, så projekter er vel noget helt andet? Finn: Jeg er enig i at projektet er et andet. Hal byggeriet var ca. 50 % finansieret af JYS. Derfor bliver budgettet for det nye 50 % af det oprindelige, således at vi maksimalt må bruge det aftalte beløb (det beløb der skulle dækkes af havnen/andelshaverne). Det må gerne være en billigere løsning, hvis arbejdsgruppen finder frem til dette. Ole: Nu kan vi jo genbruge shop lokalerne, hvis vi vil have de indgår i de nye planer. Dermed kunne man måske holde omkostningerne nede. Det er utopisk at vi finder en ny lejer til shoppen, da det ikke kan hænge økonomisk sammen at drive en havneshop i dag. Keld 76: Jeg kan ikke få budgettet til at hænge sammen. Da JYS kun skulle betale ca. 5000kr/mdr. Kunne man fx bygge en halv hal? Richard (dirigent) melder sig til arbejdsgruppen. Michael 297: Jeg har et spørgsmål til differentieringen, at små bådejere betaler mindre til havnefogedernes nye lokaler end store bådejere. Da alle har brug for en smilende havnefogeder med mere, burde alle betale samme beløb til de nye lokaler. Finn: Beslutnings grundlaget blev taget på sidste X-GF, og er blot videreført. Torben 123: Jeg har ligget i denne havn siden 1980, og gider ikke have at de store både tvinger mig til at betale alt muligt. Leif 48: Jeg syntes en differentieret betaling er ok. Stig 23: Stemmer vi for budgettet eller en arbejdsgruppe? Ole: Forslaget er at arbejdes gruppen kommer med et/flere forslag, og bestyrelsen må vælge det bedste der kommer, under de økonomiske forudsætninger der blev godkendt på X-GF. Keld 76: Er halprojektet helt skrottet? Ole: Ja, det er korrekt. Det oprindelige halprojekt er helt skrottet. Michael 297: Er det korrekt forstået, at forslaget er med de oprindelige økonomiske rammer? Finn: Ja, det er korrekt. Det er den samme økonomi, men med et andet projekt. Der stemmes om forslaget som bestyrelsen har fremlagt. Hvem stemmer for: 45 Hvem stemmer imod: 9 Forslaget er vedtaget! Eventuelt: Keld 76: Det er irriterende at folk hvert år, lægger master uhensigtsmæssigt. Kan der oprettes et system (fx en label) så man kan se hvilke master der tilhører hvem? For at bruge pladsen optimalt.

6 Der er ikke flere ting under eventuelt. Ole runder af, og takker Richard for godt afholdt møde.

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30 Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere