Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 31 årgang nr I forbindelse med ASRAs generalforsamling den 5. februar kommer Lissy Sørensen og fortæller om hendes liv og om Hvidsten gruppen. Lissys far var med i gruppen, og blev henrettet sammen med de andre frihedskæmpere fra Hvidsten, en tragisk historie i Danmarks historien

2 Issn: ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning mail: ASRA har en hjemmeside, kig på: Formand: Andreas Iversen - tlf mail: Indhold: Side 2. Kolofon Side 3. Formanden har ordet Side 4. Fra en gammel almanak Side 7. Johan - fattig men fair Side 10.Arbejdernes tro talsmand i Herning Byråd. Side 13.Registrering af gravsteder Side 15.ASRA har besøgt Naverhulen i Herning Side 17.I dødens fodsporside 18.Månedens opdagelse Side 19. Lissy Sørensen på generalforsamlingen Kasserer: Britt Ulrich - tlf mail: Redaktion: Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Arkivmedarbejdere: Jørgen Aarestrup-Nielsen Elly Madsen Jørn Jensen Jørgen Markmøller Blad layout og redaktør Leo Skaaning Trykt med hjælp fra 3F. Holstebro deadline for næste nr.: Jeg vil hermed ønske alle medlemmer et godt nytår og håber at I fortsat vil støtte ASRA. Vi står overfor nye og spændende udfordringer i 2014, og for at løfte opgaven er vi afhængige af medlemskontingentet. Vedlagt denne forsendelse er et indbetalingskort til fornyelse af medlemskabet. Venlig hilsen Kassereren Britt Ulrich 2

3 Leder: Så har vi igen sagt farvel til et gammelt år. Jeg vil derfor ønske alle vore medlemmer et godt nytår, samt tak for det gamle år der er gået. Både for bestyrelse og ikke mindst arkivpersonalet, har det været et travlt år. Vi har fået en hel del materialer der skal arkiveres, så som bøger, protokoller og faner. Der er blevet indleveret ikke mindre en 40 faner, så nu er vi oppe på at opbevare 126 faner i arkivet. Det er skønt med disse faner, da de alle på en eller anden måde fortæller en historie fra en nedlagt forening i en eller anden by/landsby. Det fortæller jo også hel del om vores kultur med en trang til, at gøre alting større. Jeg vil hermed gerne på ASRA s vegne rette en stor tak til alle bidragsyder. En af de ting, som vækker stor glæde er, at vi har modtaget en bog fra Henry Hygum, han har skrevet en bog som hedder Episoder fra mit liv. Han har valgt at forære bogen til Vinderup Egnshistoriske Arkiv og til Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. Endvidere hvis vi ønsker det, må vi gerne bruge hans historie, så på sigt kan jeg godt forestille mig, at vi vil bruge den i vores blad, og ved andre lejligheder eksempelvis til udstillinger. På ASRA s vegne vil jeg gerne sige tusind tak til Henry, fordi han har skænket ASRA bogen. Efter at vi har fået vores Edb-udstyr installeret og er kommet på nettet, har vi nu fået et vindue åbnet på ABA s browser. Det har taget sin tid, grundet 3 travlhed og sygdom hos ABA. Efter at vi har fået det nye registreringssystem, har Jørgen prøveregistreret et par kasser arkivmaterialer, for at se hvordan tingene virker. Ligeledes har han og Leo været i Sønderborg (LAASK), for at se hvordan de gør det, da de også er, på ABA s registreringssystem, og har brugt det i to til tre år, med det formål at undgå fejl. Det var en stor hjælp at være i Sønderborg, så nu er Jørgen gået i gang med at om registrere vore arkivkasser, så det bliver tilgængelig og lettere at søge på. Dog venter vi stadig på, at Hans Uwe kommer herover og underviser os i, hvordan man registrere bøger, billeder og faner, da det ikke er så lige til. Vi har ofte efterlyst personer til at hjælpe i arkivet, og især i forbindelse med den store opgave, der ligger foran os med at få alle vores arkivalier om registreret. Det ser nu ud til, at det lysner lidt. arkivet, Jørgen Markmøller, som skal hjælpe med registreringen. Derudover har vi et par stykker vi skal have en snak med her i det nye år. Velkommen til Jørgen Markmøller. Andreas Iversen formand

4 Fra en gammel almanak. ved Elly Madsen Under min søgen efter stof til en artikel om annoncekonsulent ved Amtsbladet, Søren Knudsen, Holstebro, fandt jeg mellem de mindst 10 arkivkasser én kasse med en samling af gamle almanakker fra forlaget Fremad. Den første er fra 1946 og den sidste langt op i tresserne. Søren Knudsen var bl. a. kredsformand og amtsformand i Socialdemokratiet og meget mere. Der må være en del, der har kendt ham, og dem hører jeg meget gerne fra, da Søren Knudsen som den typiske organisationsmand, satte partiet foran sin person, så det er Men tilbage til Almanakken. Jeg har valgt at omtale den fra Der er en kalender, en fredningstabel til jægere og en drægtighedstabel. Der er tegninger af gode tegnere som Jensenius, Bistrup og Sikker Hansen. Annoncerne er historie i sig selv. Det er især kooperationen, der annoncerer. Her møder man Folkeferie, Fællesbagerierne, Concordia - Det kooperative bogbinderi. Der er også Hovedstadens Brugsforening, Arbejdernes kødforsyning, Arako, sygekasser og begravelsesforretninger. Og selvfølgelig Richs der driks og Bio Foska havregryn De to første artikler er politiske og skrevet af Wilh. Buhl og Hans Hedtoft, Socialdemokratiets formand i Men mest fylder novellerne af gode forfattere som Moa Martinson, Ole Juul, Hans Brix og Martin A. Hansen, der her får trykt historien Bogen. Jeg vil her gengive et enkelt afsnit fra artiklen Samvittigheden må aldrig blive Neutral. på 10 sider med Hans Hedtoft Hansen, der bliver interviewet af Sigvald Kristensen: 4 Det andet afsnit har følgende overskrift i artiklen:

5 En streng bristede i Staunings sind. Er vi ikke på tilstrækkelig stor afstand af det lammende lynnedslag på uvejrsdagen, så vi nu kan tale nøgternt om dets nærmeste virkninger? Jeg tænker på Stauning, hvis af skyggen fra d. 9. april. Hedtoft har ikke ventet det spørgsmål, og det ses tydeligt at læse i hans levende, stærke ansigt, hvor smil og skygge hurtigt veksler, at mindet om Stauning gror som Åkjær sagde - i sindets bløde muld. Langsomt lader han pibespidsen følge læben fra mundvig til mundvig, og uvilkårligt søger hans blik mod Staunings signerede portræt på skrivebordet i den anden stue. Endelig tager han piben af munden, og blikket rettet ned mod pibehovedets glød, men uden at øjnene ser den, da han tøvende, alvorligt, måske endda bevæget, svarer på spørgsmålet: Den 9.april blev Stauning gammel. Den sidste kampstreng i hans sind gik redningsløst fortabt. Han talte ikke om det. Midt i sin feterede position og i al den strålende glans omkring ham blev 5 Stauning jo ved at være en ensom mand, der aldrig fandt fuldstændig udløsning i fortrolighed og den dybe fortrolighed, som f. eks. kendetegner et lykkeligt ægteskab. på Olympens tinde. Selv om han ikke sagde det, var det for os alle, der stod ham nær, tydeligt og umiskendeligt, at han i sit sidste år blev gammel, en desillusioneret mand. Han var træt. D. 22 marts 1941 var han sammen med nogle venner hjemme hos mig for at fejre min kones fødselsdag. Så godt som vi kunne det, søgte vi for Ellas skyld at feste og glædes, men der hvilede alligevel over den anstrengte munterhed en tone af uro og ulyst. Da jeg i aftenens løb bad mine gæster om at skrive et par ord i husets gæstebog, blev Stauning for en gangs skyld lidt åben af sind og røbede tankerne der beherskede ham midt i en festlig time: Tiden er mørk og ond skrev han Men vi stoler på solskin efter regn og mørke dage 22. Marts 1941 TH. Stauning. Stauning ville sikkert inderlig gerne stole på, at der skulle følge et

6 nyt forår efter den onde vinter, men når jeg tænker på ham, som han sad mellem os den aften, træt og gammel og tynget, tvivler jeg om, at han virkelig havde kræfter mere til at tro, at han selv skulle opleve sejren. Jeg kunne have undt vor store, gamle ven at opleve dagen i dag, Han skulle have set denne sejrens tid. For det er jo os, der har sejret. Det er vort livssyn, hans livskamp, der sejrede. Var det måske ikke frem for nogen- socialdemokratiet, der lige siden 1933 utrætteligt ledede kampen mod Nazismen. Uforsonligt kæmpede vi mod denne Pest over Europa, og uophørligt talte vi til vort folks og til hele verdens samvittighed om Nazismens skændselsgerninger og forbrydelser. Vi satte al kraft ind på at bevare det danske folkelegeme sundt overfor truende smitte, og vi stod længe helt alene i denne kamp, mens andre besnæret talte om den bedårende brutalitet og gjorde ihærdige anstrengelser for at bringe den ny tids handlekraft ind over vore grænsen ved at efterligne ved støvletramp og den udstrakte arm. Hans Hedtoft H.C.Hansen Her skal nævnes, at Hans Hedtoft sammen med H. C. Hansen i 1941 blev smidt ud af det aktive politiske liv efter ordre fra tyskerne og startede en slags underjordisk virksomhed til fortrolige møder i partiforeninger eller aktiv grupper. De to blev kaldt Hugo og den lille Senere kom han med i kredsen af modstandspolitikere som Poul Sørensen, Ole Bjørn Kraft og endnu Elly Madsen 6

7 Johan. Fattig men fair. Ved Jørgen Aarestrup-Nielsen Jeg er lige kommet hjem fra en cykeltur. Vel sagtens små 25 km. Vinden har i lang tid været svag og fra sydøst. Det er sjældent her på egnen hvor træernes hældning tydeligt antyder hvilken vej vinden normalt blæser. Jeg har cyklet rundt i Husby Klitplantage. Jeg har cyklet på Raketvejen og på Havbjerge og spejdet ydmyge rønne på det magre lod sandjord, hvor den barkede, seje og ludfattige klitbonde, Johan fra æ Havbjerge, som jeg kun kender fra Kaj Munks novelle, havde haft sit paradis. Lun og munter. - Lys af sind. Det var han, denne Johan. Han havde sit paradis her mellem klitterne. Selv om rønnen var lav, sørgede Johan, med sit sindelag og gemyt, for luft og loftshøjde, omkring sig. Med bøssen på nakken og i harmoni med naturen levede og trivedes denne livskunstner. Det han manglede på kistebunden, opvejedes i mangefold af hans glade og lyse sind. Kiv, strid, selvhævdelse og intriger, lå ham uendeligt fjernt. Hos denne livskunstner fandt Kaj Munk et fristed. Her kunne han dumpe ind under sine jagtture. Stuen var trang, men fyldt med masser af varme, livsglæde og børn. Jeg har lige cyklet forbi Husby Kirke. Her blev Johan begravet engang først i fyrrene, lige før jeg blev født. Johan ville rotere i sin grav, hvis nontolerance og egoisme. Johan ville dø af grin, hvis han kunne opleve nutidens smarte glamourdrenges anstrengelser og investeringer i at holde fri. Johan gav altid sit bytte, oftest ræven eller urkokken, en fair chance, når han færdedes derude med bøssen. Det skulle gå ordentlig til. 7

8 Hvem kunne ikke ønske at skifte et par af nutidens glamourdrenge ud med et par Johanner? Hvem på nutidssamfundets skyggeside kan ikke, ind imellem, ønske sig i rævens eller urkokkens sted og håbe på lidt fairness. Nu er Johan borte, formuldet der ovre på Husby Kirkegård. og se de store fugletræk. Den glæde er stadigvæk til rådighed og helt uafhængig trækprocent og friværdi. Fra klittoppen ved sømærket i Vedersø Klit har jeg set ned over stranden og nydt lyden og duften af hav. Ræven kommer forbi hver nat, og jeg tror det er fordi Mikkel lige skal hen og sige tak for kampen til en god og fair jagtkammerat. Urkokken er uddød. Nutidens forkromede glamourlivsstil, var farligere end Johans bøsse. Da Johan var her og passede sine får og sin ko og sin jagt og sin store familie, var her øde og primitivt. Nu er klitejendommene revet ned eller bygget om til luksussommerhuse med valmede gavle og de tarvelige bliktage er skiftet ud med velfriserede, realkreditværdige stråtage. Alle steder kan man se grundmurede investeringsobjekter brede sig som plagiater af noget som aldrig har hørt stedet til Her slapper glamourdrengene af i selskab med deres smartphones, paraboler, Pads og bærbare, til summen køle- fryse- og svaleskabe. Dengang kunne man nyde at høre Jeg bemærkede de efterladte bunkers på strandbredden. De blev opført på den samme tid som Kaj Munk gik omkring i de samme klitter og fandt ord og inspiration til sin kamp mod kynisme, racisme og fanatisme. Da jeg cyklede derfra tænkte jeg, lidt småærgerlig på mig selv, over at jeg faktisk blot havde registreret disse bunkers, som noget der jo er der. Bunkers må aldrig blive noget der bare er. Disse bunkers er fremmedelementer og skamstøtter over 8

9 en hæslig tid og hæslige individers magtbegær og hæsligheder. Deres efterladenskaber må aldrig blive noget vi accepterer som andet end fremmedelementer. Johan er væk, Kaj Munk er væk., urkokken er væk. Mikkel er her stadig. Toøren Det er lige stort hver aften når solen går ned bag horisonten og forgylder himmel og hav. Der er så storslået og højt til loftet, her i æ Havbjerge, og hvis Mikkel skulle komme forbi kan vi godt dele mine fedtfattige salmonellatestede spegepølsemadder, bare han lige hilser Johan og siger at vi savner ham. Jørgen Aarestrup-Nielsen To nyheder læser jeg i den sidste avis: sin pris. Og dernæst: at nøden i bankerne faktisk er svar, for hvad skal de gøre med alle de penge, de har? En toøre er en metalblok forfærdene stor, den rejser sig truende foran en grå lille mor, et spærrende bjerg foran ismejeriets dør. Men De kan nok skrumpe den sammen, hr. bankdirektør? Kaj Munk 9

10 Arbejdernes tro talsmand i Herning byråd. Ved Jørn Jensen Ved et besøg på Vestre Kirkegård i Herning, hvor jeg ville fotografere gravsteder, blev jeg opmærksom på en markant gravsten med teksten: Kasserer M. Rasmussen F. i Gl. Ry D. i Herning Arbejdernes tro talsmand I Herning Byraad Rejst af Arbejderpartiet I Herning Umiddelbart sagde det mig ikke noget, hvem M. Rasmussen var, men min nysgerrighed var vakt. Gravstenen er ret markant, og på trods af at Rasmussen døde i 1922 og hans hustru i 1941, er det stadig et velholdt gravsted. Jeg gik på jagt i ASRA`s arkiv, og sammenholdt med et skrift om Vestre Kirkegård som Allan Leth Frandsen skrev for nogle år siden og i en kirkebog, fandt jeg frem til følgende: Marius Rasmussen blev født i Gl. Ry som søn af landmand Jens Rasmussen og Ane Kristensen. Gift med Johanne Kirstine Jacobsen. Begravet d Marius Rasmussen blev murer, og ved en præsentation af byrådet, i forbindelse med at Herning blev købstad i 1913, står der følgende: Murer M. Rasmussen, der tillige er medlem af Ligningskommissionen, er en meget dygtig arbejderrepræsentant, valgt på Socialdemokratiets liste. På mange områder er hans evner kommen hans standsfæller til gode; han er således formand for Murernes Fagforening, formand for Aktiebageriet og kasserer for Herning statsanerkendte Sygekasse. I skriftet om Vestre kirkegård står der: Allerede som ung murersvend blev Rasmussen i 1912 valgt ind i Herning Kirkes menighedsråd, og fortsatte til sin død i I 1913 blev Rasmussen endvidere medlem af Herning Byråd valgt for Socialde- for Skoleudvalget. Hans indsats på den politiske front betød, at Arbejderpartiet i Herning rejste hans gravsten. Fra 1910 til sin død var 10

11 Rasmussen kasserer i Herning Sygekasse et job som de første år blev varetaget fra et kontor i hans hjem. I jubilæumsskriftet Socialdemokratiet i Herning skrevet af ASRA`s tidligere arkivleder Jacob Christensen, står der i forbindelse med foreningens generalforsamlingen i April 1922: Formanden, redaktør Bilde, begyndte med en mindetale over kasserer M. Rasmussen, og beklagede det store tab, som partiet havde lidt ved hans død. Arbejderne i Herning vil holde mindet om Rasmussen i ære til sene tider. Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. der: Det vedtoges enstemmigt, at foreningen sammen med Fællesorganisationen vil rejse en mindesten på M. Rasmussens grav. Rasmussen blev begravet d. 4. april 1922 og i juni 1922 blev mindestenen afsløret og der står følgende i jubilæumsskriftet: På kasserer Rasmussens grav foregik i går ved en højtidelighed ved graven mindestensafsløringen, hvortil var mødt et par hundred mennesker. Redaktør Bilde takkede for de mange, som var kommet til stede, og udtalte derefter: Der står i en af vore kendte sange: Og årene de rulle og skifted om på jord, og vore navne glemmes som sne, der faldt i fjor og i et andet lille digt står: På den stille, tause kirkegaard Grav ved grav i tætte rækker står. Under hver af dem et liv er gemt, snart dets gerning er i verden glemt. man glemmes, som den sne, der faldt i fjor. Kun familie og pårørende gemmer mindet om de kære afdøde nogle år frem i tiden. Kun den enkelte, der opnår at udrette noget særligt for deres medmennesker bevares fra glemsel og lever gennem minderne hos efterslægten. Når arbejderpartiet i Herning i enighed sætter dette minde på kasserer Rasmussens grav, er det et udslag af den taknemlighedsfølelse, lov til at leve og virke blandt os. Vi ønsker, at stenen skal bringe bud til sene slægter om, at denne mand, som hviler her, gjorde sig fortjent til sine standsfællers taknemlighed. Redaktør Bilde afslørede derefter stenen, der er en smuk forarbejdet granitsten. Som alle de mange smukke ord beskriver, er der ingen tvivl om at Marius Rasmussen har været en særdeles markant og dygtig repræsentant for Socialdemokratiet. Hvis nogle af ASRA Nyt`s læsere har yderligere viden om Rasmussen, vil vi i arkivet gerne modtage disse oplysninger. 11

12 Jeg kan tilføje, at jeg ved et besøg på kirkegårdskontoret har fået oplyst, at gravstedet er erklæret bevaringsværdigt og det bliver derfor vedligeholdt af kirkegården. Det er således ikke alene Marius Rasmussen, der var en værdig og bemærkelsesværdig person, det samme kan siges om gravstenen. Jørn Jensen Den gamle Almanak I almanakken fra 1946 har K. K. Steincke samlet nogen sider med små sentenser. f. eks. Intet er dybest set forargeligere, end når magthavere agerer kristne. Far! Hvad betyder Det tredje rige? - Oprindelig Åndens rige - senere Hitlers. Den gamle sagde: I en verden, hvor det stadig er gået ned ad bakke med rivende fart, må man lade de unge komme til de elsker fart. Far! Må en minister lyve? Nej absolut ikke! Hvis han vil lyve må han kalde det propaganda. Skattepolitik og skattefradrag: Hans årsindtægt er så kæmpemæssig, at han hvert andet år ingen indtægt har. Så husk næste gang du går på kir- med. Alternativet er at du kan tage et billede med din mobiltelefon, som næsten alle i dag har mulighed for at tage et foto. Og send det til: med lidt oplysninger om hvor stenen står, og hvad teksten på stenen fortæller. K.K.Steincke 12

13 Registrering af gravsteder. ved Jørn Jensen Som omtalt andet sted i bladet, har jeg forsøgt at fotografere gravsteder for nogle af de markante repræsentanter for arbejderbevægelsen, der ligger begravet på vore kirkegårde. I dette tilfælde er det Vestre kirkegård i Herning. Jeg har taget udgangspunkt i et skrift, som historikeren Allan Leth Frandsen til kante personligheder fra Herning, vægelsen. Under min tur på kirkegården tilfælde kom for sent. Gravstedet var blevet sløjfet. Det gav mig ideen til at komme med denne opfordring til ASRA s medlemmer, nemlig at få taget fotos af gravsteder som kan have betydning for arbejderbevægelsens historie. Fotoet skal helst være ledsaget af nogle data/oplysninger om personen. Det må gerne være nye gravsteder, for husk på at i morgen er dagen i dag allerede historie, og levetiden på mange gravsteder bliver kortere og kortere. Send foto og oplysninger til ASRA, gerne som på: gmail.com eller til en af de kontaktpersoner der er nævnt i ASRA Nyt. Vi håber meget på hjælp fra medlemskredsen. Det haster i mange tilfælde, for næste gang du kommer på kirkegården er gravstedet måske slettet. Lad være med at overveje om personen er interessant for eftertiden, hellere èn for meget end èn for lidt og husk på at Vi er selv historie. Jørn Jensen Eksempel på oplysninger om afdøde: Laurids Videbæk Lauridsen. Født i Viby J - død i Herning Uddannet elektriker og arbejdede i 13

14 et Lund&Erichsen bl.a. i 36 år på Herning Centralsygehus. Formand for Elektrikernes Fagforening i Herning - formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Herning gennem 14 år - gennem en årrække formand for Fællesorganisationernes Samvirke i Ringkøbing amt. - mangeårigt medlem af kontaktudvalget i Arbejdernes Landsbank, Herning - formand for Efterløns- og Pensionistklubben under Arbejdernes Fællesorganisation - formand for Pensionist- og Handicapskolen (som dog aldrig blev etableret). Jørn Jensen juledagene er store besøgsdage på kirkegårdene. Bevaringsværdige monumenter eller planter Som det første i en rydningsproces gennemgår vi alle de gravsteder, der skal ryddes for at vurdere, om der er monumenter, der er bevaringsværdige. Monumenterne vurderes efter bestemte kriterier som blandt andet: Hvorvidt de er tidstypiske for kirkegården, lokal historik, anerkendte kunstnere, fortjenstfulde mænd og kvinder. Hjemfaldsskilt på gravstedet I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få kontakt til gravstedsejeren eller pårørende, er kirkegården nødt til at sætte hjemfaldsskilt på hvert enkelt gravsted, i håb om, at besøgende med tilknytning til gravstedet reagerer. Hjemfaldsskiltene opsættes i december, da der kommer mange besøgende på denne tid. Spe- I denne gennemgang vurderer vi også, om de monumenter, der skal fjernes, kan håndteres af kirkegårdens personale, eller om vi skal have en stenhugger til at udføre bortskaffelsen af monumenterne. Desuden vurderer vi, om der er planter på gravstedet, der skal bevares. Specielt på gamle gravsteder kan der være smukke store træer, der, som tiden er gået, indgår i en naturlig sammenhæng med den øvrige beplantning på kirkegården. Når disse vurderinger ligger klar, kan selve rydningen begynde. 14 Kirkegårdenes administration

15 ASRA på besøg hos Naverne i Naverhulen i Herning ved Jørgen Iversen ASRA var i 2013 på besøg i Naverhulen i Herning, hvor Herning Naverklubs formand Flemming Lauge fortalte om det at være naver og gå på valsen. Hvad er en nav? En betegnelse for den i udlandet rejsende håndværksvend fra Skandinavien. Ordet kommer af SKANDI-nav. Skadinavisk håndværker på valsen. En smed på valsen Hulen er navernes samlings lokale. En nav er en mand - i vore dage også en kvinde - som har været ude i verden og se sig om og kan fortælle noget om livet derude, han har døjet både ondt og godt, rejst i et eller sit håndværk eller har taget tilfældige job uden for hans branche, men selv om det ofte har været drøjt på rejsen, så er en nav altid en glad person - vel nok fordi naven ved hjemkomsten og senere i livet er klar over at forholdene herhjemme på mange områder er bedre, men han er glad for at han har fået den livserfaring, som for ham er herlige minder og som han gerne drøfter i hulen sammen med ligestillede kammerater. For den, der allerede har været på farten i mindst et år, er der lejlighed til at blive medlem ved blot at henvende sig i en af vore mange afdelinger. Herning naverklub blev stiftet den 3. december 1964, efter at der havde været annonceret i Herning Folkeblad, hvor man efterlyste håndværkssvende og mestre som havde arbejdet i udlandet, for om muligt at stifte en naverklub i Herning og omegn. Foreningen blev en realitet og stiftende generalforsamling blev 15

16 holdt på Vestre Gæstgivergård den 13 januar 1965, til formand valgtes murer Viggo Kristensen. Foreningen startede med et underskud på 44 kr., men på et besøg i Århus blev der holdt auktion over en kuglepen der ikke kunne skrive, den indbragte ca. 200 kr. som afdelingen Naverne startede med møderne på Vestre Gæstgivergård, hvor de lånte Marinestuen, de var dengang 5-6 svende til møderne og efter 5 møder blev de bedt om ikke at komme mere, da de ikke købte øl nok, til at bruge lokale. Det var på den første halv årlige generalforsamling, formanden var ikke mødt, selv om han var på valg, her blev valgt ny formand Hans Brødsgaard. omkring, indtil man fandt et kælderlokale på Ole Rømersvej, lejemålet gik i orden og første hulemøde i de nye lokaler fandt sted den 5. december Her bor de i dag, hvor deres hule er et helt museum over naverne og deres historie. I 1980 nyvalgtes til formand faglærer Gordon Hansen, han var formand til sin død i 1984, hvor efter den nuværende formand Flemming Lauge tog over. Afdelingens medlems tal ligger næsten fast, dvs. ca. 20 medlemmer. I 1999 da CUK havde 100 års jubilæum var der 2 medlemmer der havde været med fra starten, det var Malermester Henry Pedersen og forhenværende formand Hans Brødsgård, de er udnævnt til æresmedlemmer. Herning Naverklub har 50 års jubilæum i år , der bliver afholdt Pinsefest i den anledning, hvor man forventer gæster fra fredag middag til mandag. C.U.K. Skandinavisk Central Understøttelses - Kasse C.U.K. er en sammenslutning af de skandinaviske foreninger i ud- og hjemlandet med det formål at varetage fælles interesser, at virke for oplysning, især for kendskabet til rejselivet. Jørgen Iversen 16 En naver er altid glad

17 Rejse i dødens fodspor En beretning fra en overlevende kz-fange Niels Ole Frederiksen og Poul Henrik Jensen Alle der beskæftiger sig med Den spanske borgekrig og 2 verdenskrig, vil på et eller andet tidspunkt falde over navnet Villy Fuglsang. eller gjorde sig bemærket i kampen mod den tyske besættelsesmagt. Den I de år, hvor kampen mod besættelsesmagten tog til, sad Villy Fuglsang bag lås og slå. Med en baggrund som kaptajn under Den spanske Borgerkrig kunne han ellers være blevet en fremragense sabotør. Villy Fuglsang foran krematoriets ovn. Den eneste vej ud af Stuthof.... Men ved skæbnens gunst eller ugunst blev det ikke sådan. Alligevel har Fuglsang indskrevet sig i historien, stilfærdigt med markant. Hans liv var knyttet til store begiven- kvenserne at føle på egen krop, helt bogstaveligt. I nærheden af Gdansk ligger resterne af en gammel tysk koncentrationslejr - Stuthof, hvor Villy Fuglsang var fra 1943 til 1945 som dødsfange Villy Fuglsang ideen om at foretage en rejse til Stuthof. De fulgte Villy rundt i lejren, og kørte dødsruten igennem i bil, Det blev en reportage tilbage i historien. En rejse i dødens fodspor. Bogen der kom ud af det, blev en gribede beretning, ikke mindst fordi man vidste, at var man først kommet i Stuthof, ville man aldrig komme ud levende, dødsmarchen havde kun et formål, at udrydde fangerne. eget fangenummer i et stort mindesmonument, som var lavet over de døde fanger, men han klarede sig gennem det uhyggelige ophold i lejren. Bogen er udgivet på forlaget EMIL og er meget spændende læsning. Leo Skaaning 17

18 Månedens opdagelse Ja, vi ved godt vi har bragt denne lille artikel før, men desværre var der sneget sig en fatal fejl ind i artiklen sidste gang. Nemlig adressen på vores kasserer, som skal modtage jeres adresser. Den adresse i skal sende mailadressen til, hvis i vil med på at modtage månedens opdagelse er. Som eksempel på hvad vi har fundet er billeder fra Staunings Bautasten i Lemvig, da den kom på plads i Lemvig. Vi arbejder med at gennemgå alle vore arkivæsker, med henblik på at få dem elektronisk registreret. Ved denne gennemgang støder vi igen og igen på spændende ting, som vi godt vil dele med vores medlemmer. Det kan være historier af særlig sjov karakter, det kan være et billede, eller bare noget der fortjener særlig interesse. Hvis du ønsker denne guld fra gemmerne service, er den gratis, vi skal bare have din mailadresse. Mailadressen vil ikke blive misbrugt eller givet videre til andre. Stenen transporteres gennem byen af frivillig arbejdskraft O.V.Høft på talerstolen ved arbejderstævnet i Holstebro 1929 Bautastenen blev læsset fra toget over på en tipvognskærre, og blev kørt på togskinner, specielt lagt til denne transport, gennem byen,. O.V.Høft talte ved et stort Arbejder- efter den havde ligget på et loft hos en tidligere formand for SAFORA i amtet. 18

19 I forbindelse med ASRAs generalforsamling har vi fået Lissy Sørensen til at fortælle om sit liv, og om Hvidsten gruppen Mit navn er Lissy Sørensen, men jeg er døbt Andersen, som barn af Møller Henning Andersen og min Mor, Marie. Jeg er født i 1940, samme år, som Danmark blev invaderet af tyskerne. Hvidsten mølle 1910 Randers Da både jeg og mine to søstre kom til at gå på Randers Realskole. Jeg blev herefter uddannet lærer i syning og tilskæring, men har tilbragt det meste af min tid bag en disk. Først ved Importøren i Lyngby, hvor min mand Jens Erik var bestyrer, og senere, hvor vi var selvstændige først i Vinderup og senere i Struer. svigerbørn, og otte dejlige børnebørn. Mine forældre købte Hvidsten Mølle i 1942, og allerede i 1943 blev min Far medlem af Hvidstengruppen. Jeg har også to yngre søstre. Jytte, som er født i maj 1943 og Henny, som er født i oktober 1944, efter at vores Far var blevet henrettet i Juni måned, sammen med de andre syv fra Hvidstengruppen. tede til Spentrup, hvor jeg startede i første klasse, men da jeg var ti Bogen om Hvidsten gruppen 19

20 Generalforsamling i ASRA - Onsdag d. 5.februar marts 2014 Kl. 19,00 I 3F Ringkøbing Skjern Trykkerivej Skjern 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Beretning ved formanden - Andreas Iversen 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. Britt Ulrich 5. Fremlæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag 8. Valg: for 1 år a. valg af kasserer - På valg er Britt Ulrich 9. Evt b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. på valg er: Hans Agerup - Leo Skaaning c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter på valg er: - Jørgen Aarestrup-Nielsen d. Valg af 2 revisorer: på valg er - Billy Grøn, Vildbjerg Erik Christensen, Herning e. Valg af revisorsuppleant på valg er - Jens Erik Sørensen, Struer Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 7 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen 20

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

August 2008. På @ Side: 1. Velkommen til en ny herlig sæson i vores dejlige viseforening. Annelise Avnshøj har desværre valgt at træde.

August 2008. På @ Side: 1. Velkommen til en ny herlig sæson i vores dejlige viseforening. Annelise Avnshøj har desværre valgt at træde. Fortsat.. Vi har en god forening med en dejlig fasttømret medlemsskare og vi forsøger at yde vores bedste hver viseaften. Vi har mange gode arrangementer i den komne sæson. Vi begynder i september 2008

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere