Granturismo Nr Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Granturismo Nr.12 2004 Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12"

Transkript

1 Granturismo Nr Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12 Oktober 2004

2 Granturismo 2004 Klargøring til syn Reparation af alle mærker Gratis tilbud gives. Ring og få en tid hos JOHNS AUTOVÆRKSTED Krogslundvej 12, 5220 Odense SØ Telf: Biltelf: Fax.:

3 Granturismo Nr Granturismo Granturismo udgives af Dansk Lancia Register. Bladet ud kom mer fire gange årligt og hen ven der sig til alle med interesse for Lancia og be hand ler bredt historie, emner, problemer og holdninger. Udgiver Dansk Lancia Register Bregnerødvej 25 B 3460 Birkerød Indhold. Redaktør Ansvarshavende Klaus Egeland Bregnerødvej 25B 3460 Birkerød Rredaktionen i øvrigt: Bestyrelsen Formand Niels Jonasen Boserupvej Humlebæk Formandens Signatur Argenda Lidt fra Kassereren Lancia Hyena Sensommertur 2004 Clubsport på KTI Roskilde m. Alfa Romeoklubben s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 13 s. 15 Kasserer/Webmaster Jørgen Turking Almuevej 61. Tune 4000 Roskilde Sekretær Vernon Pedersen Slødam Allé Dragørta Best.medlem& kontakt f. Jylland & Fyn TorbenJørgensen Ørnevej Odense NV Best.medlem Klaus Egeland Bregnerødvej 25B 3460 Birkerød 6.årgang No:12 No vem ber 2004 Bella Italia på Valdemar Slot s. 18 Internettet og Lancia s. 19 Fra det Italienske Køkken s. 20 Utroligt - stumpemarked på Imola s. 22 Opslagstavlen s. 26 Annonce kontakt Vernon Pedersen Slørdam Allé Dragør INTERNET: ISSN Forsidefoto i dette nummer: Lancia (Zagato) Hyena 1992 Bagsiden: Lancia Thesis Stola Limousine S85. Presidentale 2002 Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens og bestyrelsens op fat tel se. Redaktionen hæfter ikke for artikler, manuskripter og illustrationer der ind sen des uopfordret. Ønskes disse returneret bedes frankeret svar ku vert vedlagt. Re dak ti o nen påtager sig intet ansvar for de i bladet annoncerede ting. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer udenfor redaktionens indflydelse. Eftertryk kun tilladt med redaktionens skriftlige tilladelse.

4 Granturismo 2004 FORMANDENS SIGNATUR Fiats nye øverste chef har udtalt at han ønsker at der skal satses mere på Lancia. Den slags kan jo kun glæde os, som gennem de senere år har måttet læse mange mærkelige og uldne udtalelser om Lancia fra forskellige mennesker med en eller anden lederposition i Fiat. Den danske presse og dele af den udenlandske har slået Lancia ihjel mange gange i løbet af de sidste år. Men Lancia har nægtet at dø. Publikum har nægtet at lade Lancia dø. Det er blevet ved med at købe bilerne men naturligvis ikke i samme hast som folk køber Ford eller Hyundai. Sådan har det altid været med Lancia; det er ikke biler til hvem som helst. Vi lever i en tid hvor kvantitet spiller en større rolle end kvalitet. Et fjernsynsprogram betegnes som godt hvis en mængde mennesker ser det, og en bil godkendes af publikum og presse hvis den kan sælges i store mængder. Den slags logik medfører at mange mener at der må være noget galt med en bil som ikke sælges i store mængder. Bortset fra en lille gruppe biler som anbringes i en særlig niche hvor de har lov til at være få og sjældne - Ferrari, Maserati, Maybach f.eks. er det kun mængden der tæller. Lancias problem har nok været at dagligbilen med den højere kvalitet ikke er på mode. Så godt som alle biler er af en sådan kvalitet at folk er tilfredse. Og de vil nødigt betale mere for noget som ikke umiddelbart kan ses, og det kan de typiske Lanciakvaliteter ikke. Så må fabrikken ty til design og livsstil for at få produktet solgt.

5 Granturismo Nr Lancias kampagner gennem de senere år er ganske interessante vidnesbyrd om at slagord ikke gør det alene. Med slagord som Il granturismo og La dolce vita har man år efter år markedsført mange fortræffelige modeller, men salget vedblev at ligge i underkanten af hvad man kan tjene penge på undertiden under. Så lancerede fabrikken den lille luksusbil. Det fængede. Min påstand er tror det i hvert fald. Derfor kan en sammenligning med Saabs produktionstal være ganske oplysende og måske opløftende. Produktion januar til august 2004: Saab: biler. Lancia: biler. For begges vedkommende er der tale om en fremgang i forhold til Saab fra og Lancia fra Med disse optimistiske toner ringende i øret kan vi vende os mod vinteren. Sædvanen tro arrangerer vi nogle medlemsaftener. Endnu er planerne ikke helt på plads, men vi kan godt love bl.a. et besøg på et værksted som har specialiseret sig i italienske biler, især i Lancia. Der er også noget med en vinsmagning på vej. at det er bilerne mere end slagordene der sælger, og Y og nu Ypsilon var lige hvad en ganske stor del af markedet ønskede. Et kort blik på salgstatistikken viser tydeligt at det er de små biler der bærer Lancia for tiden. De første 8 måneder af 2004: Lybra: Musa: (ny på markedet, salg i august: 912) Phedra: Thesis: Y; 820 (udgående model) Ypsilon: Det var fabrikkens plan at bygge Musa i løbet af Rygtet siger at allerede den første måned bestilte forhandlerne alle Altså igen en lille Lancia der sælger godt. På trods af alle disse tal kan vi alligevel fra vores udkigspost føle at Lancia er meget langt væk. Danske journalister Glæd jer. Niels Jonassen

6 Granturismo 2004 AGENDA NOTER I KALENDEREN Dansk Lancia Registeŕs Vinter- og forårsprogram Værkstedsbesøg med vinsmagning Fredag aften, d. 28. januar kl. 19. Vi besøger vi et værksted som har specialiseret sig i italienske biler - især Lancia. For at undgå at sult og tørst ødelægger fornøjelsen, vil John Skov Larsen - som har importeret et stort antal Lancia er - stille op med vinsmagning, mens klubben supplerer med brød og ost. Vi ses hos Otto Trading, Hvedemarken 14, Farum. Værkstedet ligger på bagsiden af bygningen. Tilmelding nødvendig. Til formanden ( eller senest tirsdag d. 25 januar. Tilsvarende møde vil blive forsøgt arrangeret torsdag d hos Scantune, Galten. Go-kart Forsøges arrangeret i marts 2005 i Kbh. området - eventuelt i samarbejde med Alfa Romeo klub. Museumsbesøg Museumsbesøg hos Sommer Automobilmuseum, Nærum. Uge 17. Årsmøde 2005 Generalforsamling/forårstur d. 28/ på Sjælland, med museumsbesøg ved Tissø 05.05, og måske kørsel i Sjællands Odde om-rådet. Terminliste Norsk Lancia Klubb høst 2004 og vår november 2004, kl Julemøte Bilservice/Auto Ital (Se nettstedet for endelig kunngjøring). 10. marts 2005, kl Årsmøte Motormuset Strømmen. 1. maj 2005sss Vårtur Holmsbu, Hurum, Henrik Sørensen galleriet. 7. maj 2005 Ekebergmarkedet 4-5. juni 2005 Norsk deltagelse på Svensk sommertreff 13. august 2005 Italiensk bildag Våler

7 Granturismo Nr Nye krus Klubben har nu fået en ny sending krus hjem, og denne gang med vort eget logo, hvor der tidligere stod LANCIA på kruset står der nu - Dansk Lancia Register -, samtidig er designet ændret så selve krusets design bedre passer sammen med logoets design. Prisen er dirimod uændret, det vil sige en stykpris på kun 50 kr. MEN, vi kan tilbyde mangde rabat: Ved køb af 5 krus eller derover (op til 10) gives der 5% rabat. Ved køb af 10 krus eller derover gives der 10% rabat. Skal vi sende krusene, vil de naturigvis blive emballeret grundigt og forsendelsens omkostninger blive lagt til prisen. Krusene kan købes ved årsmødert, eller bestilles hos kassereren. DEADLINE For indsendelse af stof/ nyheder m.v. til næste nummer af Granturismo (Nr. 13) er: 15. Januar 2005 Lidt fra Kære medlemmer Mange af Jer har fået rigtig meget for Jeres kontingentpenge denne gang, nemlig 1½ års medlemskab for 1 års pris. Men nu går den ikke længere... Som det blev vedtaget på årets generalforsamling er klubbens kontingentår blevet ændret til at være lig med kalenderåret OG samtidig stiger det til 300,00 kr. pr. år. - idet vi vil udgive vort medlemsblad Gran Turismo 4 gange om året mod de hidtidige 2 gange om året. Så gør det hellere NU, mens du husker det, gå på posthuset eller overfør kontingentet via home-banking, netbank eller hvad du nu bruger. Hvis du vil overføre de 300,00 kr. direkte via netbank, kan du gøre det til Klubbens bankkonto som er: Nordea Bank, Reg. Nr.: 0393 Konto Nr.: Deadline for rettidig betaling er d. 31. december 2004 og medlemmer, der ikke har betalt inden d. 20. januar 2005, vil blive slettet. Men gør det hellere NU, mens girokortet er ved hånden og det flotte klubblad i hukommelsen. Alle medlemmer, der har meldt sig ind eller melder sig ind efter d. 1. november 2004, vil få et girokort på 300,00 kr. og kontingentet er så gældende hele 2005 også. Venlig hilsen Jørgen Turking, Kasserer

8 Granturismo 2004 Lancia Hyena en vir ke lig sjæl den hed Af Niels Jo nas sen Han kør te i jævn fart ad en tysk motorvej. Pludselig kom den forbi med et hyl og en hastighed på en del over 200 km/t. Stod der ik ke Lancia bagpå? Lige efter fulgte en Ferrari som jagtede. En hollandsk idé Da den berømte Lancia Delta Integrale be gynd te at syn ge på sid ste vers det vil sige mens succesen stod på sit høj de punkt fandt et hollandsk firma ud af at det kun ne være sjovt med en Integrale med et mere spæn den de karrosseri. De tog kon takt med karros-

9 Granturismo Nr serifirmaet Zagato, og så begyndte der at ske noget. På biludstilingen i Geneve i for- året 1993 stod bilen der. En Lancia Hyena. Let, hurtig og dramatisk Zagatos kar ros se ri er har altid været dramatiske nogle af dem me get underlige mens andre har betaget folk med deres frække men effektive li ni er. Lancia Hyena er en rig tig Zagatokonstruktion. Selv når den står stil le ser den ud som om den kø rer me get hur tigt. Den kan også køre hur tigt. Un der vog nen er en Delta Integrale i den sidste udgave som kom i sep tem ber 1991 med 16ventilet mo tor på 1995cc. Effekten op gi ves til 260 hk mens Lancias tal for

10 Granturismo 2004 Integrale er 211hk. Med alu mi ni ums kar ros se ri og in te ri ør af kul fi ber vejer Hyena 1150 kg, 150 kg min dre end den al min de li ge Integrale. Den forøgede effekt, karrosseriets form og den lavere vægt påvirker selv sagt top ha stig he den. Hvor Integrale klarer 220 km/t kører Hyena op til 233 km/t. Mere sjælden end planlagt Det hollandske firma som stod bag produktionen med del te fra starten at de

11 Granturismo Nr

12 Granturismo 2004 var bygget 24 eksemplarer sagde de imid ler tid stop. Lancia var aldeles uvil lig til at sælge Integrale undervogne. Zagato fik leveret kom plet te In te gra ler som derefter blev splittet ad og fik karrosseri og meget andet skrottet, in den man kunne begynde at bygge nyt på. Selv har jeg mødt en på en landevej i Italien samt set et hollandsk ek sem plar ved den en gel ske klubs 75 års ju bi læ um. Og så var der den som over ha le de på den tyske motorvej, men det var des vær re ikke mig der oplevede det. Resultatet blev at kun de fær re ste har set endsige kørt i en Hyena. Lancia Modelbiler 12/ En af DLR s medlemmer Peter Kirchoff, forhandler Lanciamodelbiler. Dennegang viser vi to modeller. Det er nogle af de nye og dyre, er fra det Italienske firma ABC. AA Modelbilklub v.peter Kirchoff Gothersgade København K Tlf: (+45) Lancia Coupé, 2-dørs 1931 Må have været en drøm dengang. Høj kvalitet. Lanvia Thesis Stola Limousine Presidentale Noget andet end Mercedes og Audi.

13 Granturismo Nr Sensommerturen 28. August Af Torben Jør gen sen Klubben har hvert år de 2 store fællesture for medlemmerne nemlig Årsmødeturen i Maj eller Juni i for bin del se med Ge ne ral for sam lin gen og Sensommerturen som i år var lagt på en lørdag for ikke at afskrække nogen fra at deltage hvis turen skulle slutte en sen søndag aften i et fjernt hjørne af Danmark. Da turen i år havde ud gangs punkt på Ejer Bavnehøj var det især en fin service for med lem mer ne fra Djæv le øen. I ved de som skal betale ved Storebælt FØR de må køre på broen. Vejret var lidt blandet og undervejs til mødestedet kørte undertegnede gen nem meget kraftige regnbyger så den omhyggelige bilvask fredag og ren gø ring med vatpinde forekom således ret li ge gyl dig, men pyt, det vigtig- Da alle var mødt frem 20 personer og 14 biler fortalte For man den i sin egenskab af historiker om kring Ejer Bavnehøjs historie bl.a. udsigtstårnet som var rejst i 1924 i for bin del se med genforeningen med Nord sles vig og land ska bet som var skabt under sidste istid. Rutekort blev uddelt og så gik det ad små krogede veje langs Mossø og Julsø forbi Sil ke borg imod første stop Jysk Auto mo bil mu se um i Gjern hvor der var frokost og mu se ums be søg. Museet bestod af især ret gamle køretøjer fra 1920 til 1940, men også enkelte nyere. Meget flot museum som er et besøg værd om man er i nær he den af Silkeborg / Gjern ( dette blot en opfordring til de med lem mer som IKKE var med ). På museets

14 Granturismo 2004 godt valg var det. Efter hyggeligt samvær gik det atter hjemad efter en dejlig dag med ligesindede og snak på tværs af bil ty per. Håber at andre medlemmer her med får lyst til at del ta ge i klub bens arrangemen-ter som finder sted fremover. Yderligere foto kan ses på internethjemmesiden under af hold te begivenheder. God fornøjelse. Veterantoget kom og kørte medens vi var der ren nostalgi med gammelt lokomotiv og vogne. Videre gik det gennem land ska bet Syd for Silkeborg frem mod af te nens mødested Boes Kaffestue ( som er en restaurant ) beliggende Nord for Mossø. Den lille by Boes er noget for sig med små meget gamle stråtækte huse. Som at køre gennem år gammel landsby. Vi blev bænket i restauranten og kunne indtage et dejligt af tens mål tid til rimelige penge og hvordan formanden havde fundet frem til dette for fynboer og sjæl læn de re afsides liggende spisested fortaber sig i det uvisse, men et

15 Granturismo Nr CLUBSPORT Med Alfa Romeo klubben på KTI i Roskilde den 21. August. Af Jørgen Turking Som beskrevet på vore hjemmeside har vi jo i år fået en aftale med Alfa Romeo klubben om at vi ar velkomne ved deres clubsport arrangementer på de forskellige baner hvor og når det nu afholdes. I sæson 2004 var det: 17.April Løgstrup KTI 24. April Sturup KUN træning 8. Maj KTI Roskilde 20. Juni Knutstorp 10. Juli Padborg Park (Aflyst pga. force Majeure) 21. August KTI Roskilde 28. August Padborg Park 25. September Fredericia KTI Så der var ar ran ge men ter nok at vælge imellem.både hen over året og i hele landet. Nå, for at kunne beskrive et sådant ar ran ge ment for alle vore medlemmer her i bladet var man jo simpelthen NØDT til at deltage i mindst et af ar ran ge men ter ne, og da undertegnede bor ca. 4 minutters kørsel fra Roskilde Køretekniske Institut (Herefter bare KTI) var det meget naturligt en af de ling der, der blev den udvalgte af de ling. Desværre var jeg forhindret den 8. Maj, så det blev først den 21. August at Integralen blev luftet på ordentlig vis på KTI i selskab med en en masse Alfa er og nogle BMW er der også

16 Granturismo 2004 var in vi te ret. Tilmelding blev foretaget i rette tid og Gralen forsynet med et sæt (til lejligheden ind køb te) brug te Racing dæk, og så var det jo bare at møde op på KTI. Der blev indledt med et lille førermøde hvor Peter Dy re lund fra Alfa Klubben fortalte lidt om Clubsport, lidt om KTI (hvor der ikke må køres væddeløb, men KUN kø re un der vis ning) og lidt om ideallinier på KTI. (De kan være lidt afskærmet og sad fast. Hele arrangementet blev afviklet i 3 afdelinger á 4 heat, hvor der kun var tidtagning over 2 omgange i sidste af de ling. De øvrige afdelinger var ude luk ken de køretræning hvor man kunne indøver svingteknik, bremseteknik og ikke mindst ideallinier og brem se punk ter. (Men alt sammen i hyggelig konkurrence med de andre biler på ba nen, hvis det var det man ønskede) Vejret var dagen igennem lidt gråt, men først lige før sidste afdeling åb ne de himlens sluser sig, så der var ikke ligefrem kø for at komme først ud på banen til tidtagningsafdelingen. drilske, selv om det ser enkelt ud!) Så blev der fore ta get en teknisk kon trol, mest gående ud på om lys, blink lys og stoplys virkede samt om bat te ri et var

17 Granturismo Nr men alle kørte pænt og ingen generede hinan-den på banen dog overlevede VOLVO reklamen for enden af langside heller ikke denne dag, men det er vist ikke første gang det bliver nedlagt. (Det står LIGE PRÆCIST der hvor man kører af, hvis man oversatser lidt i nedbrems-ningen fra langsiden). Men af sted kom vi da alle, og netop på en våd bane viste det sig hvem der kunne sty re og bremse, og hvilken betydning gode dæk har. Dagens hurtigste over 2 omgange var en standard Alfa Romeo 156 med nye gode almindelige ga de dæk!!!!! (Og så en god chauffør altså). Meget ubeskedent tog undertegnede andenpladsen, men da jeg også var den eneste tilbageværende 4-hjulstrækker var det nok ikke så urimeligt endda, på trods af mine nu MEGET blankslidte slickdæk. De var BESTEMT ikke eg ne de til kørsel på noget der var vådt, men det gik da alligevel uden buler. Hele afviklingen foregik under meget hyggelige og uformelle former, der var flagdommere på banen Det siges at BMW er er gode biler, og jeg har læst at de også kører godt? Det var ikke lige det indtryk man fik den dag på KTI, og SLET ikke da det blev vådt flere af dem turde slet ikke køre da det havde regnet, og de der kørte tidtagningen var næsten minutter efter Alfa erne og min enlige Lancia. Flinke mennesker, flotte biler og god stemning, hvad kan man forlange mere på en efterårssøndag? Så det er ikke sidste gang at jeg og Gralen deltager i et sådant arrangement, en stor TAK til Alfa klubben for at de vil lade os være med. Og dette var så en opfordring til alle Jer andre til også at komme og være med til sådanne arrangementer, man kan

18 Granturismo 2004 Bella Italia udstilling på Valdemar Slot Af Torben Jørgensen Alfa Romeo klubben s Fyns sektion havde igen i år arrange-ret en meget flot udstilling af italienske køretøjer på Tåsinge den 4. september. Et ar ran ge ment der udvikler sig år for år og tidligere fandt sted ved Egeskov Slot, men er nu henlagt til mere hyggelige omgivelser. Et arrangement hvor vi føler det store fællesskab ved at eje og køre i en italiensk fremstillet bil ( eller motorcykel ) og der kan snak kes og kigges på ekvipagerne på tværs af bilmærker bare det er italiensk på godt og ondt. Jeg kan ikke forestille mig at f.eks. tyske bilmærker kan blive enige om en udstilling af den slags. Med de ita li en ske er det anderledes og mere end 115 biler og ca. 155 motorcykler var ankommet og de var her alle sammen: Giuletta, Spidere, Montreal, hele Alfatalrækken fra model 33 til 166 Fiat 500,600, 124 Sport m.m., Ferrari, Lamborghini Countach ( MED plader på ) Maserati cabriolet og alle de kendte motorcykelnavne: Ducati, Bimota, Aprilia, Laverda og Moto Guzzi. Nå ja, jeg glemte Lancia, men kun én dukkede op og gæt selv hvem som repræsenterede klubben med banner og uddeling af vor flyer. Udstillingen var rigtig godt besøgt og at sidde i ro og mag for indtagelse af frokosten kan man godt glemme når der er besøgende der vil snakke med en - og det er jo bl.a. det som det handler om: at skabe kontakt med interesserede som vil vide noget om vore italienske biler og som også kan tilføre dig noget nyt, og det både fra besøgende og andre udstillere.flotte præmier til udstillere var

19 Granturismo Nr der også bl.a. blev der vundet en tur til Sverige for køretur i Formel bil. Vor kendte italiener Francesco fra re stau rant Capri i Odense havde opstillet et madtelt og der kunne købes vin ( italiensk forstås ) fra andet telt og de besøgende samt udstillere som ønskede det, kunne besøge Valdemar Slot til særpris. Alt i alt et dejligt arrangement som jeg kun kan opfordre klubmedlemmer at deltage i når vi skriver Interessante sider på Internet om - Lancia - Italien. - Den berømte Hollandske Lancia. - Med 100-vis af links. - Siden fra den Engelske klub. - Engelsk Grale specialist. - Tysk reservedelsforhandler med fornuftige priser og et stort udvalg. - Entusiast side med tunings dele, dyre, men gode! - Engelsk Lancia specialist - ældre Lancia er - Dansk side med over 1400 auto relaterede links. - Dansk Alfa Romeo Klubs hjemmeside. - Ny side fra vort medlem John Skov Larsen - Hjemmeside for Historisk Motor Sport. - Det eneste rigtige blad for Italienerbil- entusiaster. - Interessant side om Italienske biler generelt - meget informativ. - Italiensk køb salg side med klassiske Lancia er. - The Lancia Thema 8.32 club - hjemmeside. www. lanciadelta.org - Side med alt om alle Deltaér. - Net boghandel med rigtig mange LANCIA bøger - Klassiske Lancia og andre Italienske biler til salg Følg med på DLR s hjemmeside: Der er flere link og bla. informationer om kommende arrangementer o.a.

20 Granturismo 2004 Italiensk Tekst og foto Anna Harboe Scaloppine al Limone Kalveschnitzel med citronsauce Til 4 personer - 4 kalveschnitzler - 2 citroner (ikke overfladebehandlet) - 8 spsk olivenolie - 2 spsk smør - Groft salt og friskkværnet peber - 1/2 bundt bredbladet persille Serveres med en salat, godt Italiensk brød og evt. med de ristede svampe

21 Granturismo Nr Ristede svampe med parmesan Tag de svampe du kan få fat i, men meget gerne - Karl Johan, kantareller eller rørhatte - 2 fed hvidløg - Revet skal af 1 ubehandlet citron - En lille smule groft salt - En håndfuld friskrevet parmesan Rens svampene forsigtigt. Undgå så vidt muligt at bruge for meget vand, da svampe, som navnet indikerer, suger meget vand og derfor bliver svampede (!), hvis de får for meget vand. Varm en pande op, som er Skær kalveschnitzlerne igennem på tværs, og bank dem flade, indtil de er cirka 0,5 cm tykke. Riv skallen af en citron fint og sæt til side. Pres saften af den ene citron og pisk den med 6 spsk af olivenolien. Tilsæt den revne skal og lidt peber. Put schnitzlerne i en fryse-plasticpose og hæld marinaden ved. Lad dem trække i køleskabet i 1 times tid. Vend plasticposen ind imellem, så marinaden bliver fordelt. Skyl og hak persillen groft imens. Tag kødet ud efter en time og varm en stegepande op med 2 spsk olivenolie (gem marinaden!). Dryp kødstykkerne af, og læg dem på den varme pande, og steg dem i olien et par minutter på hver side. Tag dem op i et fad, dæk dem til, og stil dem til side. Hæld marinaden på panden sammen med saften af den anden penslet med olivenolie (for at undgå for meget væde). Hak de to fed hvidløg fint og smid dem på panden. Tilsæt svampene, og rør rundt ofte, så hvid løg ene ikke brænder på,men ikke så voldsomt, at svampene går i stykker. Steg, indtil svampene har taget lidt farve og dufter godt. Lad dem køle lidt af, krydr med salt og strø parmesan over. Server og nyd! citron, og lad det koge op ved stærk varme. Kom smørret i, og smag til med salt og peber. Læg schnitzlerne i saucen i pan den, og lad dem varme igennem. Anret på varme tallerkener med en skive citron og lidt hakket persille oven på. Bliver med garanti en succes! Madopskrifterne er hentet fra Alfa Romeo Klub Danmark nr.5/2004, med venlig tilladelse af Anne Harboe og redaktør Peter Dyrelund

22 Granturismo stumpemarked i Imola Af Niels Jonassen I september drev nys ger rig he den os til stum pe mar ked i Imola syd for Bologna. Det var bestemt en rejse værd. og gik tværs gennem byen til ind gan gen til motorbanen hvor stum-pemarkedet af-holdes. En halv times hyg-gelig vandren gennem en lille by hvor hus-mødrene gjorde weekend-indkøb mens mændene sam le des på torvet for at diskutere verdens gang. En rask beslutning For nogle år siden fortalte med lem mer af Norsk Lanciaklubb om deres besøg på stumpemarkedet i Imola. Det lød interessant, og en tur til Italien kan man jo altid bruge. Da der så i bladet Ruoteclassiche var en stor annonce for markedet sep tem ber besluttede vi at gøre alvor af det. Via Internettet fandt vi både billige flybilletter og billig overnatning i Bologna. Vi valgte Bologna fordi det er en større og mere interessant by end Imola. Samtidig er der kun tyve mi nut ter med tog fra Bologna til Imola. Hurtigt, let og hyggeligt Med ankomst til Bologna fredag eftermiddag har man god tid til at gå omkring og få et indtryk af Bologna. En charmerende by som heldigvis ikke er særlig overrendt af turister. Så lad være med at fortælle det til nogen. Lørdag formiddag tog vi toget til Imola Efter at have passeret billetsalget ved indgangen åbnede der sig et et i første omgang helt uoverskueligt mylder af boder og telte. Hvor i al ver den skulle man gå hen? System i tingene Efterhånden fandt vi ud af at den store depotplads ved banen var fyldt med flere gader af boder og telte med motorcykler og dele til motorcykler. Fra min drengetid har jeg en svaghed for de små italienske motorcykler, og jeg stod mange gange og drømte foran vinduerne hos den danske importør af MV Agusta. Jeg har stadig bro chu rer ne. Her var MV Agusta, Moto Guzzi, Benelli og mange flere. Alt fra rustne skurfund til strålende, ny istand sat te maskiner lige til at sætte sig op på og køre ud i det italienske solskin. Naturligvis var der også nye og brugte reservedele i enorme mængder. Imolabanen er ca. 5 km lang, og hele

23 Granturismo Nr vejen rundt i begge sider var der boder. Vi vandrede hele runden, og blev godt trætte i benene. Biler og bildele befandt sig på startog målstrækningen af banen samt i de po ter ne ved startlinien. Ude på banen stod biler til salg, de fleste fra 60 erne men enkelte helt tilbage til 20 erne. I depoterne var alle delene og tilbehøret. På Lanciajagt Jeg havde et lille håb om mu lig vis at finde nogle baglygteglas til vores Aurelia. Så da jeg så et Lanciaflag styrede jeg direkte derhen. Der lå mange Lanciadele, men ikke hvad jeg søgte. Jeg spurgte på et strøm for de ler dæk sel. Den slags er det altid rart at have i reserve. 200 Euro! Det lød meget dyrt, var det virlelig prisniveauet? Lidt nedslået gik jeg videre. I depotgaragerne var der en velsignelse af dele. Nu begyndte der at ske noget. På et bord lå der to helt nye og kom plet te forreste blinklygter incl.gummibagplade. Prisen var ri me lig, og dem vi har på bilen er i rigtig dårlig stand. Top. Lige ved siden af lå, ikke bare baglygteglas, men komplette baglygter. Også her var prisen fornuftig. Så de røg også ned i tasken. De lygter vi købte til vores Aurelia En Lancia 2000 til salg.vældig pæn stand Nu havde jeg opnået meget mere end jeg havde drømt om, så nu kunne jeg slappe af. Det varede ikke så længe. Jeg havde nemlig medbragt et led fra kardanakslen, slidt og elendigt. Gen nem de senere år har jeg prøvet overalt om det skulle være muligt at finde noget nyt. Helt udelukket. Alle svarede at det fandtes ikke. Jeg spurgte et par steder og fik bekræftet at det havde de ikke indtil en mand svarede at det havde han da liggende nyt derhjemme. Hvor mange skulle jeg bruge?! Vi blev enige om et antal og en pris. Derefter gav jeg mig til at undersøge hans kasser og der lå helt nye drivaksler og led mellem dif fe ren tia le og hjul. Vores virker da, men de er temmelig slidte. Sidst jeg så nogle til salg ko ste de de over kr. Her kostede de under Transport hjem Så stod vi der tynget til jorden af plasticposer der var ved at gå hul i. Heldigvis var der en løsning på det problem. Vores bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen var også i Imola sammen med to venner. Den ene af vennerne, den italienske restauratør fra Odense, Francesco Aversa, var dernede for at handle. Og det kom han til. Mens vi andre syntes at vi købte grundigt ind købte Francesco to biler, en Fulvia coupe fra 1971 og en Delta Integrale.

24 Granturismo 2004 Fulvia en skulle med hjem på hænger straks, så vi lagde bare alle vores tunge indkøb i bagagerummet. Lygterne tog vi selv med, så vi kunne tage dem frem og glæde os ind i mel lem. Priser Francesco Aversa, min kone, Hanne, samt Tommy samt den Fulvia som Francesco købte Der er en del medlemmer der taler om at tage til Italien og købe bil, og mange taler om at købe en Fulvia coupe. Hvad koster sådan en dernede? kr. Dertil skal man så lægge transport og dansk afgift på kr. Så for kr. er man kø ren de i en pæn Fulvia coupe. Der blev bygget så mange Fulvia coupe at de stadig er til at købe i Italien til den sælgeren jeg købte af påstod han havde hjemme? Jeg valgte at stole på ham og sendte ham pengene, og en ugestid senere kom der en pakke fra ham. Det var et næsten andægtigt øjeblik da jeg stod med tre nye trans mis si on sled i hånden. Jeg kunne se på støbegraterne at der var tale om ubrugte dele. Ellers kunne jeg blot sammenligne med de slidte som han returnerede. Nu mangler vi kun at montere det hele. Det må blive i løbet af vin te ren. Så bliver det spændende at mærke hvor dan det virker. Den bil som Francesco købte var en bordeauxfarvet serie 2 fra Den så overordentlig pæn ud både inde og ude og lignede en nyere re stau re ring eller en overordentlig velholdt ori gi nal bil. Jeg så ingen rust eller lakbobler, motorrummet var rent og pænt og motoren lød som sådan en skal. I kabinen var der ingen rifter, pletter eller huller. En bil man kunne sætte sig ind i og bruge som den var og være glad for. Hvad koster sådan en størrelse? Ca.

25 Granturismo Nr Seriøse med de Ita li en ske - Restaurering af høj kvalitet. - Fremstilling af udgåede pladedele. - Svejsning af alle tyber ka ros se ri er Alm. PJern - Balvaniseret - Alluminium. Finn Kroun - Ombygning. Brede skærme. Luft indtag. - Forsikringsskader - Rustarbejde - Undervongsbehaandling (CPK) Kon trol 22 års ka ros se riog tu ning ser fa ring - TEXA Navigator diagnose udstyr [Made in Italy] - Dynomet rullefelt, 4-Gastest i realtime. - Justering med kviksølvsøjle af Weber - Solex - DellOrto kaburatorer. - Portning af topstykker / Optimering. - Chip tuning. Indlæsning af optimerede programmer. Timepris i 2004: 265 Kr. ekskl. moms. Forbehold for prisstigninger. - Fremstilling af Opti - Flow udstødninger. - Serviceeftersyn / Fejlfi nding. - Klargøring til syn. Specialværkstedet Nyvej 15, 5772 KVÆRN DRUP Tlf:

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p...

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p... 1 af 7 21-10-2009 16:51 Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med pastasalat... Ingredienserne til gazpacho blendes......og sættes på køl (beklager det dårlige billed, ved ikke lige hvad der er sket)...

Læs mere

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen

Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Ved kick-off på Fiskedysten på Gaarden den 25. februar 2017. Opskrifter til 4 kuverter. v/kok Jens-Peter Jørgensen Frisk stenbiderrogn på smørristet rugbrød, med Cremefraiche og rødløg. (8 stk. små startere)

Læs mere

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola.

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola. Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg ca. 1kg lamme culotte 8 kviste rosmarin 2 citroner 6 spsk. oliven olie 1 bakke ruccola salt sort peber 1 citron og ½ dl olie til salat samt groft salt

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema: 7.8. 0 Salat med grønne bønner kg grønne bønner ¾ dl olivenolie spsk rød vineddike hvidløgsfed dl friskhakket persille Kom i vineddiken, rør godt og tilsæt derpå olivenolie, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.3/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Køretøjer af alle slags NB. Hvis

Læs mere

Pulled Pork. Jeg har lagt briketterne langs kanten hele vejen rundt. Jeg tænder omkring 2 håndfulde gamle kul og 3 nye.

Pulled Pork. Jeg har lagt briketterne langs kanten hele vejen rundt. Jeg tænder omkring 2 håndfulde gamle kul og 3 nye. Pulled Pork Mit forsøg med at lave en labyrint opstilling med briketter til pulled pork virkede til dels da jeg prøvede det sidst. Men denne gang har jeg lavet opstillingen på en lidt anden måde. Målet

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer

Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer Stegt laks m/birkes, ingefær og paprika Kyllingebryst til de, som ikke tåler fisk tilbehør: Blomkålssalat m/avocados og saltmandler Kartofler stegt

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Steen Bachmann 50 Cabrioleter Tekst 2015 Steen Bachmann & Forlaget Carlsen Fotos Bil Magasinet og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning: Mathias Raiani Larsen, Bil Magasinet Billedbehandling: Mikael

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Eriks Mad og Musik Honningglacerede porrer. Mousserende velkomstdrink. Valnøddedip/-dressing

Eriks Mad og Musik Honningglacerede porrer. Mousserende velkomstdrink. Valnøddedip/-dressing Eriks Mad og Musik 8. 0. 0 Mousserende velkomstdrink (pr. glas) 0 cl tør mousserende vin eller champagne. cl Campari spsk friskpresset citronsaft sukkerknald Appelsinskal Honningglacerede porrer spsk god

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Røde fiskedeller 300 g fisk (fx laks, kulmule eller mørksej) 1 æg ½ rødbede 1 lille løg Citronskal samt saften af en halv

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen 29. marts

Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen 29. marts WWF har allieret sig med madskribent og TV-kok, Anne Hjernøe, der her serverer en håndfuld forårsretter med fisk, du kan nyde med god samvittighed for klimaet. Opskrifterne er en del af Sluk Lyset kampagnen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

PER S LOV OM GRILL FÅ TJEK PÅ PARAGRAFFERNE

PER S LOV OM GRILL FÅ TJEK PÅ PARAGRAFFERNE PER S LOV OM GRILL FÅ TJEK PÅ PARAGRAFFERNE 1 2 PØLSER ER ET MUST HUSK HYGGEN Er der dømt grill, så er der også dømt pølser. Sådan ér det bare. Kig ind i din REMA 1000 og tjek vores aktuelle udvalg af

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Deller fra Vinter suppe Hakkebøf med Dampet Orangemarineret ovnen med med super søde sure løg sejfilet med

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse 2017 Bliv udstiller på skandinaviens største cykel- og triatlonmesse ØST 11.-12. november Roskilde Kongrescenter 25.-26. november MESSE C, Fredericia VEST Velkommen til CykelSportMessen - Skandinaviens

Læs mere

GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT

GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT 8 grillpølser Kartoffelsalat: 1 kg kartofler 4 æg 1 pk. bacon i tern, 120-150 g 2 dl cheddarost i tern 2 dl finthakket porre GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT Dressing: 2 dl græsk yoghurt ½ dl tomatpuré 2

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Det Internationale Vespa Træf blev i 2016 arrangeret af Team Vespa Øst i Sorø i dagene fra d. 26. - 28. august. Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Ankomst/Velkomst/indskrivning

Læs mere

Delikat forårsmenu. Livsglæde & lam. Af Carsten Kyster. Foto: Columbus Leth.

Delikat forårsmenu. Livsglæde & lam. Af Carsten Kyster. Foto: Columbus Leth. Delikat forårsmenu Af Carsten Kyster. Foto: Columbus Leth. Regi: Royal Copenhagen og privat Livsglæde & lam på m en u en Lam hører foråret til og er dejlig gæstemad til påske. Prøv denne delikate menu,

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen!

Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen! Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen! GOURMETTRIM røget norsk laks... - det fås ikke bedre! GOURMETTRIM røget norsk laks Med Royal Greenland GOURMETTRIM har vi skabt et højkvalitetsprodukt,

Læs mere

Milnersvej Hillerød tel

Milnersvej Hillerød tel M å n e d e n s m e n u Persille-løgflan med røget laks og pesto Timiangratineret fasanbryst med svampe og vindruer i portvinsglace hertil indbagt kartoffel og savoykål Oktober 2003 Lime-æblefyldt pandekage

Læs mere

Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul.

Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. Torsdag 2. august havde vi besluttet at vi skulle ud at køre i veterantog. Nicklas, Esben, mor, Jan, Pia, morfar

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Sommerklargøring af MC Bestyrelsen har måtte indkalde til nyt møde, da vi fandt ud af at vor generalforsamling og MCTC s generalforsamling var blevet fastsat til samme weekend.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012.

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. Så er det tid til at opleve noget kulturelt. Vi skal besøge Egeskov slot fredag d. 18. maj. Vi skal bo på DCU Camping Åbyskov - http://www.camping-aabyskov.dk/

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift)

Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift) Morten Staal Eriksen er vores hus- og demonstrationskok Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift) Opskrift til 4-6 personer 1 Bornholmerhane 2 spsk.tandoori krydderimix

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Efterhånden som tiden nærmede

Efterhånden som tiden nærmede BILFEST FOR VW-FOLKET 2010 BILFEST FOR VW-FOLKET 2010 Gode dage på Fyn! 2010-udgaven af det årlige sommertræf var henlagt til smukke omgivelser ved den lille by, Ellested, på Fyn. Her havde vi fundet gode

Læs mere

Ørred. Gravad ørred med rævesovs. Ørred carpaccio. Grillet ørred med mandler. Grillet ørred med persille og hvidløg. Terrin af røget ørred

Ørred. Gravad ørred med rævesovs. Ørred carpaccio. Grillet ørred med mandler. Grillet ørred med persille og hvidløg. Terrin af røget ørred Ørred opskrif ter Gravad ørred med rævesovs Ørred carpaccio Grillet ørred med mandler Grillet ørred med persille og hvidløg Terrin af røget ørred Røget ørred i trøffelolie med asparges Gravad ørred med

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekotelet Broccoli og Espressostegt Spaghetti med stegte løgtærte med

Læs mere

2011 Mere motorcykel for pengene

2011 Mere motorcykel for pengene 2011 Mer ne e e mot g n orcykel for pe RT 125 D Her er en ATV er på to hjul? Har du adgang til en strand eller skov, så er RT 125 D en skæg knallert. En tur på stranden eller gennem Havnegade på en varm

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

komme ind i byen. Men vi fandt frem. Fandt en parkeringsplads, og indrettede os.

komme ind i byen. Men vi fandt frem. Fandt en parkeringsplads, og indrettede os. Hässleholm Maj 2006 En begivenhedsrig tid. Masser af arbejde. Hvis det bare var sådan, at den ene sag afløste den anden, så ville det jo være fint, men den ene sag ligger sig oven i den anden, så det giver

Læs mere

Østrig turen, september 2015.

Østrig turen, september 2015. Østrig turen, september 2015. Bjarne B sendte i vinteren en invitation ud til alle medlemmerne om at han ville lave en tur til Østrig sidst i August 2015 Der var hurtig udsolgt for det lille Berggasthof,

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer Go mad med Holm: Madplan for uge 18 Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 700 g kartofler, kogte 250 g gulerødder, kogte 100 g smør 900 g hakket oksekød 2 løg, finthakket

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere