Granturismo Nr Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Granturismo Nr.12 2004 Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12"

Transkript

1 Granturismo Nr Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12 Oktober 2004

2 Granturismo 2004 Klargøring til syn Reparation af alle mærker Gratis tilbud gives. Ring og få en tid hos JOHNS AUTOVÆRKSTED Krogslundvej 12, 5220 Odense SØ Telf: Biltelf: Fax.:

3 Granturismo Nr Granturismo Granturismo udgives af Dansk Lancia Register. Bladet ud kom mer fire gange årligt og hen ven der sig til alle med interesse for Lancia og be hand ler bredt historie, emner, problemer og holdninger. Udgiver Dansk Lancia Register Bregnerødvej 25 B 3460 Birkerød Indhold. Redaktør Ansvarshavende Klaus Egeland Bregnerødvej 25B 3460 Birkerød Rredaktionen i øvrigt: Bestyrelsen Formand Niels Jonasen Boserupvej Humlebæk Formandens Signatur Argenda Lidt fra Kassereren Lancia Hyena Sensommertur 2004 Clubsport på KTI Roskilde m. Alfa Romeoklubben s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 13 s. 15 Kasserer/Webmaster Jørgen Turking Almuevej 61. Tune 4000 Roskilde Sekretær Vernon Pedersen Slødam Allé Dragørta Best.medlem& kontakt f. Jylland & Fyn TorbenJørgensen Ørnevej Odense NV Best.medlem Klaus Egeland Bregnerødvej 25B 3460 Birkerød 6.årgang No:12 No vem ber 2004 Bella Italia på Valdemar Slot s. 18 Internettet og Lancia s. 19 Fra det Italienske Køkken s. 20 Utroligt - stumpemarked på Imola s. 22 Opslagstavlen s. 26 Annonce kontakt Vernon Pedersen Slørdam Allé Dragør INTERNET: ISSN Forsidefoto i dette nummer: Lancia (Zagato) Hyena 1992 Bagsiden: Lancia Thesis Stola Limousine S85. Presidentale 2002 Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens og bestyrelsens op fat tel se. Redaktionen hæfter ikke for artikler, manuskripter og illustrationer der ind sen des uopfordret. Ønskes disse returneret bedes frankeret svar ku vert vedlagt. Re dak ti o nen påtager sig intet ansvar for de i bladet annoncerede ting. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer udenfor redaktionens indflydelse. Eftertryk kun tilladt med redaktionens skriftlige tilladelse.

4 Granturismo 2004 FORMANDENS SIGNATUR Fiats nye øverste chef har udtalt at han ønsker at der skal satses mere på Lancia. Den slags kan jo kun glæde os, som gennem de senere år har måttet læse mange mærkelige og uldne udtalelser om Lancia fra forskellige mennesker med en eller anden lederposition i Fiat. Den danske presse og dele af den udenlandske har slået Lancia ihjel mange gange i løbet af de sidste år. Men Lancia har nægtet at dø. Publikum har nægtet at lade Lancia dø. Det er blevet ved med at købe bilerne men naturligvis ikke i samme hast som folk køber Ford eller Hyundai. Sådan har det altid været med Lancia; det er ikke biler til hvem som helst. Vi lever i en tid hvor kvantitet spiller en større rolle end kvalitet. Et fjernsynsprogram betegnes som godt hvis en mængde mennesker ser det, og en bil godkendes af publikum og presse hvis den kan sælges i store mængder. Den slags logik medfører at mange mener at der må være noget galt med en bil som ikke sælges i store mængder. Bortset fra en lille gruppe biler som anbringes i en særlig niche hvor de har lov til at være få og sjældne - Ferrari, Maserati, Maybach f.eks. er det kun mængden der tæller. Lancias problem har nok været at dagligbilen med den højere kvalitet ikke er på mode. Så godt som alle biler er af en sådan kvalitet at folk er tilfredse. Og de vil nødigt betale mere for noget som ikke umiddelbart kan ses, og det kan de typiske Lanciakvaliteter ikke. Så må fabrikken ty til design og livsstil for at få produktet solgt.

5 Granturismo Nr Lancias kampagner gennem de senere år er ganske interessante vidnesbyrd om at slagord ikke gør det alene. Med slagord som Il granturismo og La dolce vita har man år efter år markedsført mange fortræffelige modeller, men salget vedblev at ligge i underkanten af hvad man kan tjene penge på undertiden under. Så lancerede fabrikken den lille luksusbil. Det fængede. Min påstand er tror det i hvert fald. Derfor kan en sammenligning med Saabs produktionstal være ganske oplysende og måske opløftende. Produktion januar til august 2004: Saab: biler. Lancia: biler. For begges vedkommende er der tale om en fremgang i forhold til Saab fra og Lancia fra Med disse optimistiske toner ringende i øret kan vi vende os mod vinteren. Sædvanen tro arrangerer vi nogle medlemsaftener. Endnu er planerne ikke helt på plads, men vi kan godt love bl.a. et besøg på et værksted som har specialiseret sig i italienske biler, især i Lancia. Der er også noget med en vinsmagning på vej. at det er bilerne mere end slagordene der sælger, og Y og nu Ypsilon var lige hvad en ganske stor del af markedet ønskede. Et kort blik på salgstatistikken viser tydeligt at det er de små biler der bærer Lancia for tiden. De første 8 måneder af 2004: Lybra: Musa: (ny på markedet, salg i august: 912) Phedra: Thesis: Y; 820 (udgående model) Ypsilon: Det var fabrikkens plan at bygge Musa i løbet af Rygtet siger at allerede den første måned bestilte forhandlerne alle Altså igen en lille Lancia der sælger godt. På trods af alle disse tal kan vi alligevel fra vores udkigspost føle at Lancia er meget langt væk. Danske journalister Glæd jer. Niels Jonassen

6 Granturismo 2004 AGENDA NOTER I KALENDEREN Dansk Lancia Registeŕs Vinter- og forårsprogram Værkstedsbesøg med vinsmagning Fredag aften, d. 28. januar kl. 19. Vi besøger vi et værksted som har specialiseret sig i italienske biler - især Lancia. For at undgå at sult og tørst ødelægger fornøjelsen, vil John Skov Larsen - som har importeret et stort antal Lancia er - stille op med vinsmagning, mens klubben supplerer med brød og ost. Vi ses hos Otto Trading, Hvedemarken 14, Farum. Værkstedet ligger på bagsiden af bygningen. Tilmelding nødvendig. Til formanden ( eller senest tirsdag d. 25 januar. Tilsvarende møde vil blive forsøgt arrangeret torsdag d hos Scantune, Galten. Go-kart Forsøges arrangeret i marts 2005 i Kbh. området - eventuelt i samarbejde med Alfa Romeo klub. Museumsbesøg Museumsbesøg hos Sommer Automobilmuseum, Nærum. Uge 17. Årsmøde 2005 Generalforsamling/forårstur d. 28/ på Sjælland, med museumsbesøg ved Tissø 05.05, og måske kørsel i Sjællands Odde om-rådet. Terminliste Norsk Lancia Klubb høst 2004 og vår november 2004, kl Julemøte Bilservice/Auto Ital (Se nettstedet for endelig kunngjøring). 10. marts 2005, kl Årsmøte Motormuset Strømmen. 1. maj 2005sss Vårtur Holmsbu, Hurum, Henrik Sørensen galleriet. 7. maj 2005 Ekebergmarkedet 4-5. juni 2005 Norsk deltagelse på Svensk sommertreff 13. august 2005 Italiensk bildag Våler

7 Granturismo Nr Nye krus Klubben har nu fået en ny sending krus hjem, og denne gang med vort eget logo, hvor der tidligere stod LANCIA på kruset står der nu - Dansk Lancia Register -, samtidig er designet ændret så selve krusets design bedre passer sammen med logoets design. Prisen er dirimod uændret, det vil sige en stykpris på kun 50 kr. MEN, vi kan tilbyde mangde rabat: Ved køb af 5 krus eller derover (op til 10) gives der 5% rabat. Ved køb af 10 krus eller derover gives der 10% rabat. Skal vi sende krusene, vil de naturigvis blive emballeret grundigt og forsendelsens omkostninger blive lagt til prisen. Krusene kan købes ved årsmødert, eller bestilles hos kassereren. DEADLINE For indsendelse af stof/ nyheder m.v. til næste nummer af Granturismo (Nr. 13) er: 15. Januar 2005 Lidt fra Kære medlemmer Mange af Jer har fået rigtig meget for Jeres kontingentpenge denne gang, nemlig 1½ års medlemskab for 1 års pris. Men nu går den ikke længere... Som det blev vedtaget på årets generalforsamling er klubbens kontingentår blevet ændret til at være lig med kalenderåret OG samtidig stiger det til 300,00 kr. pr. år. - idet vi vil udgive vort medlemsblad Gran Turismo 4 gange om året mod de hidtidige 2 gange om året. Så gør det hellere NU, mens du husker det, gå på posthuset eller overfør kontingentet via home-banking, netbank eller hvad du nu bruger. Hvis du vil overføre de 300,00 kr. direkte via netbank, kan du gøre det til Klubbens bankkonto som er: Nordea Bank, Reg. Nr.: 0393 Konto Nr.: Deadline for rettidig betaling er d. 31. december 2004 og medlemmer, der ikke har betalt inden d. 20. januar 2005, vil blive slettet. Men gør det hellere NU, mens girokortet er ved hånden og det flotte klubblad i hukommelsen. Alle medlemmer, der har meldt sig ind eller melder sig ind efter d. 1. november 2004, vil få et girokort på 300,00 kr. og kontingentet er så gældende hele 2005 også. Venlig hilsen Jørgen Turking, Kasserer

8 Granturismo 2004 Lancia Hyena en vir ke lig sjæl den hed Af Niels Jo nas sen Han kør te i jævn fart ad en tysk motorvej. Pludselig kom den forbi med et hyl og en hastighed på en del over 200 km/t. Stod der ik ke Lancia bagpå? Lige efter fulgte en Ferrari som jagtede. En hollandsk idé Da den berømte Lancia Delta Integrale be gynd te at syn ge på sid ste vers det vil sige mens succesen stod på sit høj de punkt fandt et hollandsk firma ud af at det kun ne være sjovt med en Integrale med et mere spæn den de karrosseri. De tog kon takt med karros-

9 Granturismo Nr serifirmaet Zagato, og så begyndte der at ske noget. På biludstilingen i Geneve i for- året 1993 stod bilen der. En Lancia Hyena. Let, hurtig og dramatisk Zagatos kar ros se ri er har altid været dramatiske nogle af dem me get underlige mens andre har betaget folk med deres frække men effektive li ni er. Lancia Hyena er en rig tig Zagatokonstruktion. Selv når den står stil le ser den ud som om den kø rer me get hur tigt. Den kan også køre hur tigt. Un der vog nen er en Delta Integrale i den sidste udgave som kom i sep tem ber 1991 med 16ventilet mo tor på 1995cc. Effekten op gi ves til 260 hk mens Lancias tal for

10 Granturismo 2004 Integrale er 211hk. Med alu mi ni ums kar ros se ri og in te ri ør af kul fi ber vejer Hyena 1150 kg, 150 kg min dre end den al min de li ge Integrale. Den forøgede effekt, karrosseriets form og den lavere vægt påvirker selv sagt top ha stig he den. Hvor Integrale klarer 220 km/t kører Hyena op til 233 km/t. Mere sjælden end planlagt Det hollandske firma som stod bag produktionen med del te fra starten at de

11 Granturismo Nr

12 Granturismo 2004 var bygget 24 eksemplarer sagde de imid ler tid stop. Lancia var aldeles uvil lig til at sælge Integrale undervogne. Zagato fik leveret kom plet te In te gra ler som derefter blev splittet ad og fik karrosseri og meget andet skrottet, in den man kunne begynde at bygge nyt på. Selv har jeg mødt en på en landevej i Italien samt set et hollandsk ek sem plar ved den en gel ske klubs 75 års ju bi læ um. Og så var der den som over ha le de på den tyske motorvej, men det var des vær re ikke mig der oplevede det. Resultatet blev at kun de fær re ste har set endsige kørt i en Hyena. Lancia Modelbiler 12/ En af DLR s medlemmer Peter Kirchoff, forhandler Lanciamodelbiler. Dennegang viser vi to modeller. Det er nogle af de nye og dyre, er fra det Italienske firma ABC. AA Modelbilklub v.peter Kirchoff Gothersgade København K Tlf: (+45) Lancia Coupé, 2-dørs 1931 Må have været en drøm dengang. Høj kvalitet. Lanvia Thesis Stola Limousine Presidentale Noget andet end Mercedes og Audi.

13 Granturismo Nr Sensommerturen 28. August Af Torben Jør gen sen Klubben har hvert år de 2 store fællesture for medlemmerne nemlig Årsmødeturen i Maj eller Juni i for bin del se med Ge ne ral for sam lin gen og Sensommerturen som i år var lagt på en lørdag for ikke at afskrække nogen fra at deltage hvis turen skulle slutte en sen søndag aften i et fjernt hjørne af Danmark. Da turen i år havde ud gangs punkt på Ejer Bavnehøj var det især en fin service for med lem mer ne fra Djæv le øen. I ved de som skal betale ved Storebælt FØR de må køre på broen. Vejret var lidt blandet og undervejs til mødestedet kørte undertegnede gen nem meget kraftige regnbyger så den omhyggelige bilvask fredag og ren gø ring med vatpinde forekom således ret li ge gyl dig, men pyt, det vigtig- Da alle var mødt frem 20 personer og 14 biler fortalte For man den i sin egenskab af historiker om kring Ejer Bavnehøjs historie bl.a. udsigtstårnet som var rejst i 1924 i for bin del se med genforeningen med Nord sles vig og land ska bet som var skabt under sidste istid. Rutekort blev uddelt og så gik det ad små krogede veje langs Mossø og Julsø forbi Sil ke borg imod første stop Jysk Auto mo bil mu se um i Gjern hvor der var frokost og mu se ums be søg. Museet bestod af især ret gamle køretøjer fra 1920 til 1940, men også enkelte nyere. Meget flot museum som er et besøg værd om man er i nær he den af Silkeborg / Gjern ( dette blot en opfordring til de med lem mer som IKKE var med ). På museets

14 Granturismo 2004 godt valg var det. Efter hyggeligt samvær gik det atter hjemad efter en dejlig dag med ligesindede og snak på tværs af bil ty per. Håber at andre medlemmer her med får lyst til at del ta ge i klub bens arrangemen-ter som finder sted fremover. Yderligere foto kan ses på internethjemmesiden under af hold te begivenheder. God fornøjelse. Veterantoget kom og kørte medens vi var der ren nostalgi med gammelt lokomotiv og vogne. Videre gik det gennem land ska bet Syd for Silkeborg frem mod af te nens mødested Boes Kaffestue ( som er en restaurant ) beliggende Nord for Mossø. Den lille by Boes er noget for sig med små meget gamle stråtækte huse. Som at køre gennem år gammel landsby. Vi blev bænket i restauranten og kunne indtage et dejligt af tens mål tid til rimelige penge og hvordan formanden havde fundet frem til dette for fynboer og sjæl læn de re afsides liggende spisested fortaber sig i det uvisse, men et

15 Granturismo Nr CLUBSPORT Med Alfa Romeo klubben på KTI i Roskilde den 21. August. Af Jørgen Turking Som beskrevet på vore hjemmeside har vi jo i år fået en aftale med Alfa Romeo klubben om at vi ar velkomne ved deres clubsport arrangementer på de forskellige baner hvor og når det nu afholdes. I sæson 2004 var det: 17.April Løgstrup KTI 24. April Sturup KUN træning 8. Maj KTI Roskilde 20. Juni Knutstorp 10. Juli Padborg Park (Aflyst pga. force Majeure) 21. August KTI Roskilde 28. August Padborg Park 25. September Fredericia KTI Så der var ar ran ge men ter nok at vælge imellem.både hen over året og i hele landet. Nå, for at kunne beskrive et sådant ar ran ge ment for alle vore medlemmer her i bladet var man jo simpelthen NØDT til at deltage i mindst et af ar ran ge men ter ne, og da undertegnede bor ca. 4 minutters kørsel fra Roskilde Køretekniske Institut (Herefter bare KTI) var det meget naturligt en af de ling der, der blev den udvalgte af de ling. Desværre var jeg forhindret den 8. Maj, så det blev først den 21. August at Integralen blev luftet på ordentlig vis på KTI i selskab med en en masse Alfa er og nogle BMW er der også

16 Granturismo 2004 var in vi te ret. Tilmelding blev foretaget i rette tid og Gralen forsynet med et sæt (til lejligheden ind køb te) brug te Racing dæk, og så var det jo bare at møde op på KTI. Der blev indledt med et lille førermøde hvor Peter Dy re lund fra Alfa Klubben fortalte lidt om Clubsport, lidt om KTI (hvor der ikke må køres væddeløb, men KUN kø re un der vis ning) og lidt om ideallinier på KTI. (De kan være lidt afskærmet og sad fast. Hele arrangementet blev afviklet i 3 afdelinger á 4 heat, hvor der kun var tidtagning over 2 omgange i sidste af de ling. De øvrige afdelinger var ude luk ken de køretræning hvor man kunne indøver svingteknik, bremseteknik og ikke mindst ideallinier og brem se punk ter. (Men alt sammen i hyggelig konkurrence med de andre biler på ba nen, hvis det var det man ønskede) Vejret var dagen igennem lidt gråt, men først lige før sidste afdeling åb ne de himlens sluser sig, så der var ikke ligefrem kø for at komme først ud på banen til tidtagningsafdelingen. drilske, selv om det ser enkelt ud!) Så blev der fore ta get en teknisk kon trol, mest gående ud på om lys, blink lys og stoplys virkede samt om bat te ri et var

17 Granturismo Nr men alle kørte pænt og ingen generede hinan-den på banen dog overlevede VOLVO reklamen for enden af langside heller ikke denne dag, men det er vist ikke første gang det bliver nedlagt. (Det står LIGE PRÆCIST der hvor man kører af, hvis man oversatser lidt i nedbrems-ningen fra langsiden). Men af sted kom vi da alle, og netop på en våd bane viste det sig hvem der kunne sty re og bremse, og hvilken betydning gode dæk har. Dagens hurtigste over 2 omgange var en standard Alfa Romeo 156 med nye gode almindelige ga de dæk!!!!! (Og så en god chauffør altså). Meget ubeskedent tog undertegnede andenpladsen, men da jeg også var den eneste tilbageværende 4-hjulstrækker var det nok ikke så urimeligt endda, på trods af mine nu MEGET blankslidte slickdæk. De var BESTEMT ikke eg ne de til kørsel på noget der var vådt, men det gik da alligevel uden buler. Hele afviklingen foregik under meget hyggelige og uformelle former, der var flagdommere på banen Det siges at BMW er er gode biler, og jeg har læst at de også kører godt? Det var ikke lige det indtryk man fik den dag på KTI, og SLET ikke da det blev vådt flere af dem turde slet ikke køre da det havde regnet, og de der kørte tidtagningen var næsten minutter efter Alfa erne og min enlige Lancia. Flinke mennesker, flotte biler og god stemning, hvad kan man forlange mere på en efterårssøndag? Så det er ikke sidste gang at jeg og Gralen deltager i et sådant arrangement, en stor TAK til Alfa klubben for at de vil lade os være med. Og dette var så en opfordring til alle Jer andre til også at komme og være med til sådanne arrangementer, man kan

18 Granturismo 2004 Bella Italia udstilling på Valdemar Slot Af Torben Jørgensen Alfa Romeo klubben s Fyns sektion havde igen i år arrange-ret en meget flot udstilling af italienske køretøjer på Tåsinge den 4. september. Et ar ran ge ment der udvikler sig år for år og tidligere fandt sted ved Egeskov Slot, men er nu henlagt til mere hyggelige omgivelser. Et arrangement hvor vi føler det store fællesskab ved at eje og køre i en italiensk fremstillet bil ( eller motorcykel ) og der kan snak kes og kigges på ekvipagerne på tværs af bilmærker bare det er italiensk på godt og ondt. Jeg kan ikke forestille mig at f.eks. tyske bilmærker kan blive enige om en udstilling af den slags. Med de ita li en ske er det anderledes og mere end 115 biler og ca. 155 motorcykler var ankommet og de var her alle sammen: Giuletta, Spidere, Montreal, hele Alfatalrækken fra model 33 til 166 Fiat 500,600, 124 Sport m.m., Ferrari, Lamborghini Countach ( MED plader på ) Maserati cabriolet og alle de kendte motorcykelnavne: Ducati, Bimota, Aprilia, Laverda og Moto Guzzi. Nå ja, jeg glemte Lancia, men kun én dukkede op og gæt selv hvem som repræsenterede klubben med banner og uddeling af vor flyer. Udstillingen var rigtig godt besøgt og at sidde i ro og mag for indtagelse af frokosten kan man godt glemme når der er besøgende der vil snakke med en - og det er jo bl.a. det som det handler om: at skabe kontakt med interesserede som vil vide noget om vore italienske biler og som også kan tilføre dig noget nyt, og det både fra besøgende og andre udstillere.flotte præmier til udstillere var

19 Granturismo Nr der også bl.a. blev der vundet en tur til Sverige for køretur i Formel bil. Vor kendte italiener Francesco fra re stau rant Capri i Odense havde opstillet et madtelt og der kunne købes vin ( italiensk forstås ) fra andet telt og de besøgende samt udstillere som ønskede det, kunne besøge Valdemar Slot til særpris. Alt i alt et dejligt arrangement som jeg kun kan opfordre klubmedlemmer at deltage i når vi skriver Interessante sider på Internet om - Lancia - Italien. - Den berømte Hollandske Lancia. - Med 100-vis af links. - Siden fra den Engelske klub. - Engelsk Grale specialist. - Tysk reservedelsforhandler med fornuftige priser og et stort udvalg. - Entusiast side med tunings dele, dyre, men gode! - Engelsk Lancia specialist - ældre Lancia er - Dansk side med over 1400 auto relaterede links. - Dansk Alfa Romeo Klubs hjemmeside. - Ny side fra vort medlem John Skov Larsen - Hjemmeside for Historisk Motor Sport. - Det eneste rigtige blad for Italienerbil- entusiaster. - Interessant side om Italienske biler generelt - meget informativ. - Italiensk køb salg side med klassiske Lancia er. - The Lancia Thema 8.32 club - hjemmeside. www. lanciadelta.org - Side med alt om alle Deltaér. - Net boghandel med rigtig mange LANCIA bøger - Klassiske Lancia og andre Italienske biler til salg Følg med på DLR s hjemmeside: Der er flere link og bla. informationer om kommende arrangementer o.a.

20 Granturismo 2004 Italiensk Tekst og foto Anna Harboe Scaloppine al Limone Kalveschnitzel med citronsauce Til 4 personer - 4 kalveschnitzler - 2 citroner (ikke overfladebehandlet) - 8 spsk olivenolie - 2 spsk smør - Groft salt og friskkværnet peber - 1/2 bundt bredbladet persille Serveres med en salat, godt Italiensk brød og evt. med de ristede svampe

21 Granturismo Nr Ristede svampe med parmesan Tag de svampe du kan få fat i, men meget gerne - Karl Johan, kantareller eller rørhatte - 2 fed hvidløg - Revet skal af 1 ubehandlet citron - En lille smule groft salt - En håndfuld friskrevet parmesan Rens svampene forsigtigt. Undgå så vidt muligt at bruge for meget vand, da svampe, som navnet indikerer, suger meget vand og derfor bliver svampede (!), hvis de får for meget vand. Varm en pande op, som er Skær kalveschnitzlerne igennem på tværs, og bank dem flade, indtil de er cirka 0,5 cm tykke. Riv skallen af en citron fint og sæt til side. Pres saften af den ene citron og pisk den med 6 spsk af olivenolien. Tilsæt den revne skal og lidt peber. Put schnitzlerne i en fryse-plasticpose og hæld marinaden ved. Lad dem trække i køleskabet i 1 times tid. Vend plasticposen ind imellem, så marinaden bliver fordelt. Skyl og hak persillen groft imens. Tag kødet ud efter en time og varm en stegepande op med 2 spsk olivenolie (gem marinaden!). Dryp kødstykkerne af, og læg dem på den varme pande, og steg dem i olien et par minutter på hver side. Tag dem op i et fad, dæk dem til, og stil dem til side. Hæld marinaden på panden sammen med saften af den anden penslet med olivenolie (for at undgå for meget væde). Hak de to fed hvidløg fint og smid dem på panden. Tilsæt svampene, og rør rundt ofte, så hvid løg ene ikke brænder på,men ikke så voldsomt, at svampene går i stykker. Steg, indtil svampene har taget lidt farve og dufter godt. Lad dem køle lidt af, krydr med salt og strø parmesan over. Server og nyd! citron, og lad det koge op ved stærk varme. Kom smørret i, og smag til med salt og peber. Læg schnitzlerne i saucen i pan den, og lad dem varme igennem. Anret på varme tallerkener med en skive citron og lidt hakket persille oven på. Bliver med garanti en succes! Madopskrifterne er hentet fra Alfa Romeo Klub Danmark nr.5/2004, med venlig tilladelse af Anne Harboe og redaktør Peter Dyrelund

22 Granturismo stumpemarked i Imola Af Niels Jonassen I september drev nys ger rig he den os til stum pe mar ked i Imola syd for Bologna. Det var bestemt en rejse værd. og gik tværs gennem byen til ind gan gen til motorbanen hvor stum-pemarkedet af-holdes. En halv times hyg-gelig vandren gennem en lille by hvor hus-mødrene gjorde weekend-indkøb mens mændene sam le des på torvet for at diskutere verdens gang. En rask beslutning For nogle år siden fortalte med lem mer af Norsk Lanciaklubb om deres besøg på stumpemarkedet i Imola. Det lød interessant, og en tur til Italien kan man jo altid bruge. Da der så i bladet Ruoteclassiche var en stor annonce for markedet sep tem ber besluttede vi at gøre alvor af det. Via Internettet fandt vi både billige flybilletter og billig overnatning i Bologna. Vi valgte Bologna fordi det er en større og mere interessant by end Imola. Samtidig er der kun tyve mi nut ter med tog fra Bologna til Imola. Hurtigt, let og hyggeligt Med ankomst til Bologna fredag eftermiddag har man god tid til at gå omkring og få et indtryk af Bologna. En charmerende by som heldigvis ikke er særlig overrendt af turister. Så lad være med at fortælle det til nogen. Lørdag formiddag tog vi toget til Imola Efter at have passeret billetsalget ved indgangen åbnede der sig et et i første omgang helt uoverskueligt mylder af boder og telte. Hvor i al ver den skulle man gå hen? System i tingene Efterhånden fandt vi ud af at den store depotplads ved banen var fyldt med flere gader af boder og telte med motorcykler og dele til motorcykler. Fra min drengetid har jeg en svaghed for de små italienske motorcykler, og jeg stod mange gange og drømte foran vinduerne hos den danske importør af MV Agusta. Jeg har stadig bro chu rer ne. Her var MV Agusta, Moto Guzzi, Benelli og mange flere. Alt fra rustne skurfund til strålende, ny istand sat te maskiner lige til at sætte sig op på og køre ud i det italienske solskin. Naturligvis var der også nye og brugte reservedele i enorme mængder. Imolabanen er ca. 5 km lang, og hele

23 Granturismo Nr vejen rundt i begge sider var der boder. Vi vandrede hele runden, og blev godt trætte i benene. Biler og bildele befandt sig på startog målstrækningen af banen samt i de po ter ne ved startlinien. Ude på banen stod biler til salg, de fleste fra 60 erne men enkelte helt tilbage til 20 erne. I depoterne var alle delene og tilbehøret. På Lanciajagt Jeg havde et lille håb om mu lig vis at finde nogle baglygteglas til vores Aurelia. Så da jeg så et Lanciaflag styrede jeg direkte derhen. Der lå mange Lanciadele, men ikke hvad jeg søgte. Jeg spurgte på et strøm for de ler dæk sel. Den slags er det altid rart at have i reserve. 200 Euro! Det lød meget dyrt, var det virlelig prisniveauet? Lidt nedslået gik jeg videre. I depotgaragerne var der en velsignelse af dele. Nu begyndte der at ske noget. På et bord lå der to helt nye og kom plet te forreste blinklygter incl.gummibagplade. Prisen var ri me lig, og dem vi har på bilen er i rigtig dårlig stand. Top. Lige ved siden af lå, ikke bare baglygteglas, men komplette baglygter. Også her var prisen fornuftig. Så de røg også ned i tasken. De lygter vi købte til vores Aurelia En Lancia 2000 til salg.vældig pæn stand Nu havde jeg opnået meget mere end jeg havde drømt om, så nu kunne jeg slappe af. Det varede ikke så længe. Jeg havde nemlig medbragt et led fra kardanakslen, slidt og elendigt. Gen nem de senere år har jeg prøvet overalt om det skulle være muligt at finde noget nyt. Helt udelukket. Alle svarede at det fandtes ikke. Jeg spurgte et par steder og fik bekræftet at det havde de ikke indtil en mand svarede at det havde han da liggende nyt derhjemme. Hvor mange skulle jeg bruge?! Vi blev enige om et antal og en pris. Derefter gav jeg mig til at undersøge hans kasser og der lå helt nye drivaksler og led mellem dif fe ren tia le og hjul. Vores virker da, men de er temmelig slidte. Sidst jeg så nogle til salg ko ste de de over kr. Her kostede de under Transport hjem Så stod vi der tynget til jorden af plasticposer der var ved at gå hul i. Heldigvis var der en løsning på det problem. Vores bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen var også i Imola sammen med to venner. Den ene af vennerne, den italienske restauratør fra Odense, Francesco Aversa, var dernede for at handle. Og det kom han til. Mens vi andre syntes at vi købte grundigt ind købte Francesco to biler, en Fulvia coupe fra 1971 og en Delta Integrale.

24 Granturismo 2004 Fulvia en skulle med hjem på hænger straks, så vi lagde bare alle vores tunge indkøb i bagagerummet. Lygterne tog vi selv med, så vi kunne tage dem frem og glæde os ind i mel lem. Priser Francesco Aversa, min kone, Hanne, samt Tommy samt den Fulvia som Francesco købte Der er en del medlemmer der taler om at tage til Italien og købe bil, og mange taler om at købe en Fulvia coupe. Hvad koster sådan en dernede? kr. Dertil skal man så lægge transport og dansk afgift på kr. Så for kr. er man kø ren de i en pæn Fulvia coupe. Der blev bygget så mange Fulvia coupe at de stadig er til at købe i Italien til den sælgeren jeg købte af påstod han havde hjemme? Jeg valgte at stole på ham og sendte ham pengene, og en ugestid senere kom der en pakke fra ham. Det var et næsten andægtigt øjeblik da jeg stod med tre nye trans mis si on sled i hånden. Jeg kunne se på støbegraterne at der var tale om ubrugte dele. Ellers kunne jeg blot sammenligne med de slidte som han returnerede. Nu mangler vi kun at montere det hele. Det må blive i løbet af vin te ren. Så bliver det spændende at mærke hvor dan det virker. Den bil som Francesco købte var en bordeauxfarvet serie 2 fra Den så overordentlig pæn ud både inde og ude og lignede en nyere re stau re ring eller en overordentlig velholdt ori gi nal bil. Jeg så ingen rust eller lakbobler, motorrummet var rent og pænt og motoren lød som sådan en skal. I kabinen var der ingen rifter, pletter eller huller. En bil man kunne sætte sig ind i og bruge som den var og være glad for. Hvad koster sådan en størrelse? Ca.

25 Granturismo Nr Seriøse med de Ita li en ske - Restaurering af høj kvalitet. - Fremstilling af udgåede pladedele. - Svejsning af alle tyber ka ros se ri er Alm. PJern - Balvaniseret - Alluminium. Finn Kroun - Ombygning. Brede skærme. Luft indtag. - Forsikringsskader - Rustarbejde - Undervongsbehaandling (CPK) Kon trol 22 års ka ros se riog tu ning ser fa ring - TEXA Navigator diagnose udstyr [Made in Italy] - Dynomet rullefelt, 4-Gastest i realtime. - Justering med kviksølvsøjle af Weber - Solex - DellOrto kaburatorer. - Portning af topstykker / Optimering. - Chip tuning. Indlæsning af optimerede programmer. Timepris i 2004: 265 Kr. ekskl. moms. Forbehold for prisstigninger. - Fremstilling af Opti - Flow udstødninger. - Serviceeftersyn / Fejlfi nding. - Klargøring til syn. Specialværkstedet Nyvej 15, 5772 KVÆRN DRUP Tlf:

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Nyhedsbrev nr. 04. 2015. Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Vi var 23 klubmedlemmer som denne onsdag havde valgt at møde op til klubaftenen, og det blev næsten lige så hyggeligt som det plejer at være.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Kom og testkør. Fendt 824 + 936 med Leica autostyring. Specialtilbud Skovudstyr Autostyring Frontlæsser + beslag Front- og hjulvægte

Kom og testkør. Fendt 824 + 936 med Leica autostyring. Specialtilbud Skovudstyr Autostyring Frontlæsser + beslag Front- og hjulvægte 16-sidet 2010:Layout 1 17/12/09 09.10 Side 1 Kom og testkør Fendt 824 + 936 med Leica autostyring 15 års jubilæum Lørdag d. 16. januar 2010 kl. 10.00-16.00 Vi er vært ved et pølsebord Barnsig 8 Hellevad

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Jeg vil introducere mig selv kort:

Jeg vil introducere mig selv kort: Dr. Christian Bianco Jeg vil introducere mig selv kort: Mit navn er Christian Bianco og bor i Sydtirol. Jeg har læst øknonomi ved universitetet i Innsbruck i Østrig og kommunikation ved universitetet i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping campisten MARTS 2009 Nr. 0209 gratis magasin Gratis magasin med alt indenfor camping - fritid på hjul Tema om mc camping Fly, Ferrarier og flotte haver. Vi har besøgt Egeskov Slot Guidebog til gode oplevelser

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Træningslejr Italien Påsken 2014 Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Foreløbig plan for træningslejren i påsken 2014 Tidstermin: Fra Herning: Afgang Ankomst

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL TEKNISK SKOLE FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL OPSÆTNING AF JUSTERBAR UNDERVOGN NÆSTEN ALLE SPORTSUNDERVOGNE PÅ MARKEDET ER EFTERHÅNDEN JUSTERBARE I HØJDE OG HÅRDHED. MEN HVAD BETYDER UDTRYK SOM REBOUND OG

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R

SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R SYM KAtalog WWW.SYM.DK Jet4 R SYM Jet 4 er uden tvivl den flotteste scooter på markedet med sin sporty og dynamiske karakter. Med dens aggressive profil og en motor der gør en forskel byder SYM Jet 4 op

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13386 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 15 98 84 87 Vemmelev Auto v/peter Larsen Stationsvej 18 4241 Vemmelev Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Autohaus Sand Jensen Flensborg

Autohaus Sand Jensen Flensborg Autohaus Sand Jensen Flensborg Kvalitet og service til priser, det betaler sig at køre efter! Dæk og udstyr Professionel service Klargøring Dækhotel og dækcenter Alufælge og styling Flensborgs største

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Pavilloner. ogtelte op til 72 m 2 ' forskellige Sider 401 til 428. 42. sæson. Åbningstider:

Pavilloner. ogtelte op til 72 m 2 ' forskellige Sider 401 til 428. 42. sæson. Åbningstider: Pavilloner ogtelte op til 72 m 2 ' 2012 42. sæson 24 Opdateret 15. April forskellige Sider 401 til 428 Åbningstider: i sommer halvåret 26. Marts til 29. Sep. Mandag kl. 11 00-19 00 Tirs-Ons-Tors kl.11

Læs mere