OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard"

Transkript

1 OPEN SOURCE SOFTWARE - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard Page 1 VELKOMMEN Page 2 1

2 Stikord for dagens program Ophavsret til software Hvad er Open Source fra en juridisk synsvinkel? Open Source og ophavsret - hvem ejer hvad og hvem kan gøre krav gældende? Hvor er de juridiske udfordringer muligheder og risici? Open Source licenser - hvilke, hvor mange og hvad betyder de? Open Source og dens konsekvenser for din softwareudviklingsproces og beslutningsproces. Hvad skal jeg gå hjem og gøre, når vi er færdige her? Page 3 Formål En introduktion til den juridiske vinkel på open source Vi starter fra bunden, men vil prøve at komme vidt omkring Hverken for eller imod men vil prøve at belyse konsekvenserne Spørgsmål er velkomne! Page 4 2

3 I. BESKYTTELSE AF SOFTWARE Page 5 Ophavsret til software Vi starter fra bunden Det er vigtigt at forstå beskyttelsen af software gennem ophavsret m.v. for at forstå hvad open source indebærer Page 6 3

4 Om software og beskyttelsen heraf Hvad er software for en ting? Instruktioner til en processor (regnemaskine) IKKE musikfiler, lydfiler, billedfiler o.l. på en CD-rom heller ikke look and feel af et program Kildekode (source code) Maskinkode (object code, binary code, executables) Page 7 Om software og beskyttelsen heraf Retsbeskyttelsen af software Ikke patenterbart i Europa (og så alligevel ) Ophavsretlig beskyttelse 1 Beskyttet er et litterært eller kunsterisk værk.., herunder.. Edb-programmer Skal være originalt for at nyde beskyttelse dobbeltfrembringelsesrisikoen afgørende Page 8 4

5 Om software og beskyttelsen heraf Beskyttelsens indhold efter ophavsretsloven Eneret til: Eksemplarfremstilling (i enhver form) Kopiering af eksemplarer, caching Driftsafvikling (kopiering til arbejdshukommelse, display m.v) Afledte værker Tilgængeliggørelse for almenheden (spredning) (Videre)salg af eksemplarer Publicering på internettet Page 9 Om software og beskyttelsen heraf Udenfor ophavsret: Manglende originalitet Public domain / Åndeligt fælleseje Udløbne rettigheder Overladelse til public domain? Når et værk er udenfor ophavsret er det slet ikke beskyttet, og kan heller ikke beskyttes der kan altså ikke lægges restriktioner på brugen Page 10 5

6 Om software og beskyttelsen heraf Undtagelser: privat kopiering (gælder ikke software) konsumption (måske kun for fysiske eksemplarer) 36 den legale licens 37 kompatibilitet/dekompilering USA: Fair use Undtagelserne er lovlige handlinger på beskyttede værker Forudsætter alle lovlig adgang til værket Page 11 Om software og beskyttelsen heraf Ophavsret til software den korte version Software er ophavsretligt beskyttet På dansk: Eneret til at kopiere softwaren (også den kopiering, som sker ved afvikling og modificering) og distribuere den Almindelige undtagelser om privatkopiering gælder ikke software Ophavsret (og andre enerettigheder) er grundlaget for, at man kan bestemme, hvordan værket/softwaren må bruges og distribueres Page 12 6

7 Om software og beskyttelsen heraf Ophavsretten til software i ansættelses- og freelance-forhold Hovedreglen i 1 i ophavsretsloven: Den, der frembringer Dog Politiken-dom U H overgang i det omfang det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed 59 i ophavsretsloven=> overdragelse af ophavsret til software i ansættelsesforhold Konsulenter/bestillingsforhold: kun overdragelse af brugsret, ikke ophavsret => pas på! Page 13 Om software og beskyttelsen heraf Mediefiler i programmet (lyd, billeder m.v.) Ophavsret Brugergrænseflade Ophavsret / designret? Varemærkeret? Produkt, som softwaren indgår i Ophavsret / designret / patentret / halvlederbeskyttelse Dokumentation Ophavsret Page 14 7

8 Om software og beskyttelsen heraf Patentret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Beskytter ideen i en opfindelse Varemærkeret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Designret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Markedsføringsloven Beskyttelse mod snyltning Page 15 Om software og beskyttelsen heraf Lidt mere om patent: I Europa kan software som sådant p.t. ikke patenteres Patent adskiller sig fra ophavsret ved: Ophavsret beskytter det udtrykte - patent beskytter den bagvedliggende ide Ophavsret kræver ingen ansøgning eller registrering patent er et meget formaliseret system Det er svært at krænke en ophavsret uden at vide det (da ophavsretten overvejende er en kopibeskyttelse) man kan krænke et patent, selvom man selv (senere) finder på det, som er omfattet af patentet Svært at garantere, at ingen patenter krænkes Page 16 8

9 II. HVAD ER OPEN SOURCE? Page 17 Fri software? Page 18 9

10 Grundlæggende principper for open source Fri ret til distribution Fri ret til modifikation Nedarvede begrænsninger (copyleft) Page 19 Hvad er open source fra en praktisk synsvinkel? Open Source er: Adgang til at se kildekoden Adgang til at bruge kildekoden til et hvilket som helst formål Adgang til at distribuere kildekoden, herunder i forbindelse med videreudviklinger = software, der udbydes således, at kildekoden følger med, så licenstager selv kan lave rettelser og alt efter licensmæssige begrænsninger forbedringer (modsat alm. proprietært software, som leveres uden kildekoder og uden adgang til at lave kopier, rette fejl m.v.) Page 20 10

11 Open Source Definition Open Source Definition 10 punkter, som definerer, hvad en open source-licens skal indeholde The Open Source Initiative (OSI) er en forening/fond, som varetager Open Source Definition OSI er det organ, der gennemgår og godkender at open source-licenser er i overensstemmelse med Open Source Definition. OSI har ingen formel kompetence, men er anerkendt i open source-miljøet Licenserne indeholder typisk mere end minimumskravene Open Source er ikke et beskyttet begreb Page 21 Open Source Definition 1. Fri distribution 2. Kildekode 3. Afledte arbejder 4. Integriteten af ophavsmandens kildekode 5. Ingen diskrimination af personer eller grupper 6. Ingen diskrimination inden for nogen anvendelsesområder 7. Distribution af licensen 8. Licensen må ikke være specifik for ét produkt 9. Licensen må ikke begrænse anden software 10. Licensen skal være teknologineutral Page 22 11

12 III. OPEN SOURCE OG OPHAVSRET Page 23 Open Source og ophavsret Open Sourcelicenserne er baseret på en ophavsretlig beskyttelse Page 24 12

13 Open Source og ophavsret Fri software? Open Source Software er ikke fri for ophavsret Open Source Software er ikke fri for licensbetingelser Open Source Software er hardcore udnyttelse af den eneret, som ophavsretten giver Licensen stiller betingelser, for at brugen af den pågældende software er lovlig overholdes betingelserne ikke, er brugen en ophavsretskrænkelse Page 25 Open Source og ophavsret Open Source vs. Public Domain Hvis et værk er Public Domain, så kan det ikke fanges af en Open Source-licens Open Source kræver ophavsret Begrænsninger i ophavsretten er også begrænsninger i Open Source-licenserne Ophavsretslovens 36 den legale licens Ophavsretslovens 37 kompatibilitet/dekompilering Page 26 13

14 Open Source og ophavsret Ophavsret begrænset benyttelse Ikke ophavsret fri benyttelse Open source Page 27 Open Source og ophavsret Open Source er: en ideologi? en forretningsmodel? Open Source-licens er en anden måde at forvalte sine rettigheder på end ved proprietær software Rettighedsforvaltningen er forskellig fra licens til licens Man skal derfor forholde sig til brugen af open source og forholde sig til indholdet af licenserne Page 28 14

15 Open Source og andre rettigheder Open source-licenserne retter sig typisk (og oprindeligt) mod ophavsretten til software Nogle licenser tager stilling til andre rettigheder andre licenser omfatter bare alle rettigheder (all rights) Men omfatter licensen også andre rettigheder til softwaren Patenter (hvor det er muligt)? Varemærkerettigheder? Registrerede designrettigheder? Page 29 Konsekvenser af brud på licenserne Grundlæggende: Hvis betingelser for licensen ikke er opfyldt, så gælder licensen ikke Hvis licensen ikke gælder, så må/måtte man ikke bruge softwaren! Visse Open Source-licenser indeholder vilkår om, at licensen helt ophører, hvis betingelserne ikke opfyldes d.v.s. ikke mulighed for at rette for sig. Derefter kræves individuel tilladelse fra rettighedshaverne (100+) (ændret i GPL 3) Page 30 15

16 Konsekvenser af brud på licenserne Brug uden licens kan standses også hos kunderne: Fogedforbud hurtigt (uger) og ikke krav til fuldstændigt bevis, kun sandsynliggørelse Retssag tid og penge og imens gælder fogedforbuddet Krav på erstatning og vigtigst vederlag for brugen Principielt strafbart Badwill og dårlig presseomtale Page 31 Konsekvenser af brud på licenserne Gennemtvingelse af licensen? Kan man tvinges til at frigive kode m.v.? Mange licenser indeholder ikke bestemmelser om lovvalg eller værneting Usikkerhed om forum! Husk at open source-tilhængere kan være fanatikere eller hardcore forretningsfolk - men i alle tilfælde vil de håndhæve deres rettigheder! Page 32 16

17 IV. MULIGHEDER OG RISICI VED BRUG AF OPEN SOURCE Page 33 Fordele ved open source Tre hovedgrupper af fordele ved open source: Innovation og udvikling Jo flere der arbejder på et projekt, jo mere arbejde kan der laves Pålidelighed og fejlretning Fejl opdages og rettes hurtigt af mange udviklere Det er brugerne der finder fejlene, som også retter dem Levetid Et open source-program får aldrig end of life der er altid mulighed for at bruge og videreudvikle det Page 34 17

18 Ulemper ved open source Softwaren kommer ikke (altid) ét sted fra Der er ikke én person eller virksomhed, der tager ansvar for softwaren og sørger for, at den virker, eller indestår for funktionen Alles ansvar er ingens ansvar Ikke altid et samlet sted for opdateringer, patches m.v. Support og vedligeholdelse: der er ikke en leverandør, som kan tage hånd om sit eget produkt Ingen eneret = ingen konkurrencefordel hvis softwaren distribueres, er den fri for alle også konkurrerende virksomheder Anden forretningsmodel end sædvanligt Page 35 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Styr på rettighederne ved softwareudvikling Hvilke licenser bruger vi? Styr på hvilke licenser der bruges hvor Er licenserne kompatible? (Der skal være styr på rettighederne ved proprietære rettigheder ) Page 36 18

19 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Valg af forretningsmodel Ønsker virksomheden at udgive under open source-licens? Ønsker vi at bidrage til open source? Ønsker vores kunder at bidrage til open source? Hvor/hvordan skal og kan pengene tjenes? Ønsker vores kunder at bruge open source? Kan vi bruge Open Source Software i udviklingen og stadig lade det færdige produkt være proprietært? Giver eller fratager open source os en konkurrencefordel? Page 37 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Udgivelse under open source-licens Hvilken open source-licens vil vi udgive under? Kan vi bruge software med forskellige open source-licenser i samme slutprodukt? Er der noget vi ikke ønsker at bidrage med? Er der noget i licensen/open source-definitionen vi ikke kan stå inde for? Begrænser open source-licensen os på andre måder? Page 38 19

20 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Hvad nu hvis? Hvad sker der, hvis vi ikke lever (helt) op til open sourcelicensvilkårerne? Hvad er den værste konsekvens? Stopper forretningen, hvis vi ikke kan bruge et enkelt softwareprodukt? Gad vide hvor vi blive sagsøgt henne, og under hvilket lands ret. Page 39 V. OPEN SOURCE-LICENSER Page 40 20

21 Om licenser Open source kræver en licens! Open Source Initiative har (januar 2008) anerkendt 65 forskellige licenser, som lever op til Open Source-definitionen og der kommer flere til Licenserne opdateres til tider til nye versioner Licenserne har forskellige anvendelsesområder Forskellig ekstremitet i licenserne nogle lever lige op til kravene og andre går langt videre Ligesom leverandører af proprietær software udvikler deres licenser for at undgå uønsket brug, så udvikles open sourcelicenserne for at imødegå omgåelse m.v. af open source-ideen Page 41 Om licenser GPL Mozilla BSD Kommerciel EULA GPL v3 LGPL Shareware Copyleft Frit Public Domain Kommercielt OBS: Kun til illustration ikke målfast Page 42 21

22 Indholdet af en licens En open source licens indeholder typisk/ofte (men ikke altid): Licens til enhver anvendelse af softwaren Licens til distribution af softwaren samt eventuelle særlige betingelser Viral effekt alle afledte værker bliver automatisk omfattet af licensen, hvis de distribueres videre eventuelt angivelse af hvornår sker der distribution og licensen træder i kraft Bred ansvarsfraskrivelse ingen garantier Bestemmelser om kreditering af ophavsmand og bidragsydere Licenserne er typisk ikke-eksklusive mulighed for at udgive samme program under flere licenser Page 43 New BSD License Berkeley Software Distribution License MIT og BSD-licenserne var blandt de første open source-licenser Bruges bl.a. i FreeBSD og visse dele af MacOS X Permissive free software licence - svarer meget til at frigive softwaren til Public Domain Apache-licensen (webserver) minder meget om disse Anvendelig når man ønsker en simpel licens, og ikke går så meget op i, om ideerne senere anvendes til open source eller proprietær software Page 44 22

23 New BSD License Meget kort licens, væsentligste punkter: Skal indeholde copyright notice Skal indeholde ansvarsfraskrivelse Ellers definerer man selv betingelserne Tager ikke stilling til mange problemstillinger, men bestemmer blot, at brug og videredistribution med eller uden ændringer er tilladt, blot licensbetingelserne gengives. Ingen krav om at kildekoden skal gøres tilgængelig Specifik bestemmelse om, at rettighedshavernes navne ikke må bruges til markedsføring. Page 45 New BSD License Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. Page 46 23

24 New BSD License THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Page 47 GNU General Public License (GPL) Den mest ekstreme licens men har et stærkt community Baggrund i Free Software Foundation, som er grundlagt af copyleft-pioneren Richard Stallman Bruges bl.a. til Linux Nyeste version er version 3.0 (GPLv3) frigivet 29. juni 2007 som er inkompatibel med GPLv2 Opdateringen af GPL til version 3 skal blandt andet imødegå og neutralisere nye måder til at omgå free software -filosofien Page 48 24

25 GNU General Public License (GPL) Hver gang softwaren distribueres ( convey ) får modtageren automatisk licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere og ændre softwaren Licensen omfatter hele det værk som softwaren (eller den modificerede software) er en del af Licensen nedarves til alle afledte værker, og der må ikke lægges yderligere restriktioner på modtagerne Det er op til en selv, OM man vil distribuere ændringer (eller blot benytte dem internt) men HVIS man gør, skal visse betingelser følges, herunder videregivelse af kildekode - ingen ret til at pålægge modtagerne yderligere restriktioner Mulighed for at tage penge for at distribuere kopier og yde support. Page 49 GNU General Public License (GPL) En af opdateringerne i GPLv3 er at forhindre såkaldt tivoization, hvor en computer/enhed indeholder (GPL-)software som i praksis ikke kan ændres, fordi enheden lukker ned, hvis softwaren ændres. Nyt i GPL version 3 om bl.a. embedded software: Distributøren skal forsyne brugerne med information om, hvordan modificeret software installeres i produkterne. Dog visse modfikationer for tivoization hvis produktet kun er rettet mod erhversdrivende DRM er ikke forbudt, men GPLv3 gør det tilladt at fjerne enhver form for DRM igen Indeholder en eksplicit patentlicens Page 50 25

26 GNU Lesser General Public License (LGPL) En anden licens fra Free Software Foundation (ligesom GPL) Ikke rettet mod hele programmer men primært mod biblioteker / libraries som indeholder subrutiner til andre programmer og som anvendes ved linking til anden software Hensigten med licensen er, at sådanne biblioteker i et vist omfang skal kunne distribueres med ikke-gpl-software Efter GPL-licensen kan distribution af et bibliotek linket til et andet program medføre at den samlede software (program + bibliotek) skal omfattes af GPL Biblioteker licenseret under LGPL kan også distribueres sammen med proprietær software Visse yderligere restriktioner og krav Page 51 Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) Bruges til Firefox, Thunderbird og andre Mozilla-projekter Lavet da Netscape valgte at frigive kildekoden til Netscape Communicator-browseren, og blev konstrueret for at tage særlig højde for denne proces, hvor et proprietært stykke software blev open source Ikke helt så viral som GPL kan under visse betingelser virke sammen med proprietær kode Anvendes bl.a. i Netscape-browseren, hvor der også indgår proprietære dele Den indeholdte patentlicens er undergivet visse begrænsninger, og omfatter som udgangspunkt kun den oprindelige kode (ikke modifikationer) Tilsvarende for varemærker Page 52 26

27 Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) Ikke noget krav om at koden medsendes sammen med eksekverbare versioner skal blot være tilgængelig Opfordring til at dele viden, ved at sende modificerede versioner tilbage til Mozilla Krav om en vis dokumentation af ændringer Er ikke direkte kompatibel med GPL Page 53 Dual licensing Ophavsmanden bevarer som udgangspunkt retten til sit eget værk Open source-licenserne er principielt en enkeltstående overdragelse af rettighederne Ophavsmanden kan give tilladelse til fravigelse af licensen Ophavsmanden har som udgangspunkt ret til at (gen)udgive sin software under en eller flere andre licenser herunder også proprietære licenser Open source-licenserne er oftest uigenkaldelige så open sourcelicensen trækkes ikke tilbage I praksis ses eksempler på dual licensing, hvor privat brug er tilladt under open source-licens, mens erhvervsmæssig brug sker under en anden licens Page 54 27

28 Kompatibilitet mellem licenser Hvis software med forskellige licenser skal implementeres i et og samme større værk/program, skal de forskellige licenser være kompatible Kompatibilitet kræver, at licensbetingelserne i alle de anvendte licenser kan opfyldes på én gang Page 55 Kompatibilitet mellem licenser Det kan være svært at afgøre om to licenser er kompatible Måden som de enkelte softwarebestanddele kombineres på, kan have indflydelse på kompatibiliteten Standard open source-licenser er ofte kun skabeloner de faktiske licensvilkår kan være anderledes Hvis to inkompatible licenser anvendes sammen kan det betyde at begge licenser er ugyldige og dermed sker en krænkelse Tungen lige i munden! Husk at der typisk ikke er noget i vejen for at samme software kan udgives under flere licenser Måske vil ophavsmanden gå med til udgive softwaren under endnu en licens, som er kompatibel Page 56 28

29 Creative Commons Creative Commons er ikke open source Creative Commons er en række simple værktøjer, der giver kunstnere, forskere og andre mulighed for helt eller delvis at dele sit værk med andre. Creative Commons licenser kan anvendes til at skræddersy anvendelsen af ophavsretten efter behov. Licenserne giver brugeren en række friheder i forhold til den normale ophavsret, uden at der skal indgås individuelle aftaler Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret og ingen ophavsret Creative Commons licenser er ikke beregnet til software, men er velegnet til eksempelvis dokumentation Page 57 Creative Commons Du vælger mellem en række vilkår som du sammensætter til en licens: Navngivelse. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk - og afledte værker baseret på det - men brugeren skal kreditere værket på den måde, du har angivet. Ikke-Kommerciel. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk - og afledte værker baseret på det - men brugeren må kun bruge værket til ikke-kommercielle formål. Ingen bearbejdelser. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk, men brugeren må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på det. Del På Samme Vilkår. Du lader andre ændre, bearbejde eller bygge videre på dette værk, må brugeren kun videresprede det resulterende værk under en identisk licens. Page 58 29

30 VI. HVAD SKAL JEG GØRE, NÅR JEG KOMMER HJEM? Page 59 Hvad skal vi gøre når vi kommer hjem? Tre hovedemner for de juridiske problemer: Compliance i forhold til egne produkter Compliance i forhold til aftalepartnere Compliance i forhold til salg af virksomheden Page 60 30

31 Compliance i forhold til egne produkter Har virksomheden de fornødne rettigheder til at sælge produkterne? Distribueres produkterne under den rette licens? Er de anvendte licenser kompatible? Page 61 For virksomheder der udvikler software m.v. Indsamling af data til brug for nærmere undersøgelse og vurdering Open source-softwarens navn og produktbeskrivelse Hvilket eget produkt indgår open source-softwaren i? Er det integreret i produktet eller blot hjælpeværktøj? Hvilke licensbetingelser gælder (inkl. versionsnr.)? Kan open source-softwaren også købes som kommerciel licens med ret til videresalg, og hvad er prisen herfor? Vurdering af vanskeligheden ved at erstatte produktet med et kommercielt eller egenudviklet produkt En overordnet vurdering af open source-softwarens kommercielle betydning for virksomheden Page 62 31

32 For virksomheder der udvikler software m.v. Præventive tiltag hvis virksomheden ikke eller kun i begrænset omfang ønsker open source Udarbejdelse af detaljeret politik for anvendelse af open source, som præsenteres for samtlige softwareudviklere Udarbejdelse af liste over alle relevante open source-licenser, med inddeling i kategorier efter muligheden for anvendelse Udarbejdelse af standardklausuler til leveranceaftaler, hvorved kunderne generelt informeres om virksomhedens politik for anvendelse af open source software. Skriftlig orientering af kunder om den påtænkte anvendelse af open source i hvert projekt Dokumentation for, hvilken licens eventuel anvendt software er anvendt under. Page 63 Compliance i forhold til aftalepartnere Hvad er der aftalt om brugen af open source? Er der overhovedet aftalt noget? Hvad siger de generelle betingelser? Page 64 32

33 K01 og open source K01 siger intet om brug af open source Page 65 K02 og open source Indeholder særlige bestemmelser om brug af open source: Leverandøren må ikke bruge open source software, uden det er aftalt Leverandørens hæfter fortsat for sine forpligtelser, selvom der bruges open source betingelser eller forbehold i open source-licenser fritager ikke leverandøren fra at levere Hvis kunden specifikt beder om open source, kan det i et vist omfang fritage leverandøren for ansvar dog skal leverandøren stadig vælge forsvarligt Begrænsninger i afhjælpningspligt gælder normalt ikke for open source-produkter De enkelte licenser skal angives i et særligt bilag Page 66 33

34 Eksempel på krav fra kontrakter Produktkøb: As used herein, Prohibited Software means software that incorporates or embeds software in, or uses software in connection with, as part of, bundled with, or alongside with any (1) open source, publicly available, or free software, library or documentation, or (2) software that is licensed under a Prohibited License, or (3) software provided under a license that (a) subjects the delivered software to any Prohibited License, or (b) requires the delivered software to be licensed for the purpose of making derivative works or be redistributable at no charge, or (c) obligates [KØBER] to sell, loan, distribute, disclose or otherwise make available or accessible to any third party (i) the delivered software, or any portion thereof, in object code and/or source code formats, or (ii) any products incorporating the delivered software, or any portion in object code and/or source code formats. Page 67 Eksempel på krav fra kontrakter ( fortsat ) Unless [SÆLGER] has obtained [KØBER] s prior written consent, which [KØBER] may withhold in its sole discretion, [SÆLGER] shall not use in connection with this Contract, or deliver to [KØBER], any prohibited software Page 68 34

35 Eksempel på krav fra kontrakter Softwarekøb: [SÆLGER] represents and warrants that the Software contains no code, including without limitation open source code and freeware, that would directly or indirectly: (i) create, or purport to create obligations on [KØBER] with respect to [KØBER] and/or [KØBER] Affiliates use or distribution of any software that incorporates, is combined with, or derived from the Software; (ii) grant, purport to grant, or require [KØBER] to grant to any third party any rights or immunities under [KØBER] intellectual property or proprietary rights in any software that incorporates, is combined with, or is derived from the Software; and/or (iii) require as a condition of its use, modification, and/or distribution, that any software incorporated into, derived from, or distributed with the Software must be disclosed or distributed in any form. Page 69 Compliance i forhold til salg af virksomheden Bruger virksomheden open source? Dokumentationsniveau? Har virksomheden rettighederne til sine produkter? Kan virksomhedens produkter/software beskyttes? Hvad er virksomheden værd, hvis virksomheden ikke har eneret til produkter og software? Page 70 35

36 For virksomheder der udvikler software m.v. 1. Kortlægning 2. Plan for brugen af open source Ønsker vi at bruge open source, og ønsker vi at bidrage? Hvor og hvordan vil vi tjene vores penge? 3. Valg af licens 4. Vurdering af risici Krænker vi allerede? Gad vide hvor vi blive sagsøgt henne, og under hvilket lands ret. Hvad er worst case? Page 71 For virksomheder der udvikler software m.v. 5. Praktisk udførsel Intern afklaring af beslutningskompetence vedrørende open source Guidelines til udviklere om anvendelse af open source Hold øje med kundernes indkøbsbetingelser! Page 72 36

37 For virksomheder der anvender software m.v. 1. Kortlægning Har vores leverandører styr på det her? 2. Plan for brugen af open source Hvordan vil vi bruge det? Hvad koster det? (udvikling/tilpasning/omlægning/uddannelse) Ønsker vi at betale for at bidrage til noget, som konkurrenterne også kan bruge? (konsulenttimer på open source-projekter) 3. Vurdering af risici Hvad sker der, hvis vi ikke lever op til licensvilkårerne? Krænker vi allerede? Page 73 Page 74 37

38 KONTAKTER Jan Hvarre, Partner, Advokat Indsæt foto fra portalen. Tel.: Mobil: Kristian Storgaard, Advokatfuldmægtig Indsæt foto fra portalen. Tel.: Mobil: Page 75 38

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Open source og dansk ret

Open source og dansk ret Open source og dansk ret En gennemgang af de aftaleretlige og ophavsretlige problemstillinger, der knytter sig til open source licenser Open source and Danish law an overview of the issues concerning contractual

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Ubuntu og fri software

Ubuntu og fri software Ubuntu og fri software I anledning af frigivelsen af Ubuntu 8.04 Hardy Heron Hvad er fri software, og har det noget med Ubuntu at gøre? Hvordan fungerer Ubuntu som projekt, og hvad kan jeg selv gøre? Præsentation

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Indledning Retsgrundlag Pensum: IT-retten, 2. udg. Udg.pkt.: Edb-programmer kan ikke patenteres, jf. patentlovens 1,

Læs mere

It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret

It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Videreoverdragelse af SW-licenser generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C- 128/11 Dias

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Technological Innovation in Software Industry Open Source Software

Technological Innovation in Software Industry Open Source Software Technological Innovation in Software Industry Open Source Software Ph.D. Stud. Kasper Edwards Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Hvorfor bliver open source software udviklet?

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet): Udgivet

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Fredag den 28. marts 2014 Kl.

Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Fredag den 28. marts 2014 Kl. Referat OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Fredag den 28. marts 2014 Kl. 12:00 Telefonmøde Medlemmer Henrik Brix Jytte Møller Christensen Bjarke Eriksen

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Mads Vestergaard Madsen Skive Handelsskole SSO 3a 9. februar 2007 IT, B niveau

Mads Vestergaard Madsen Skive Handelsskole SSO 3a 9. februar 2007 IT, B niveau Større skriftlige opgave Open Source software Mads Madsen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Kapitel 1. Hvad er Open Source... 4 1.1 Brugerens rettigheder ifølge open source licenser... 5 1.1.1 Adgangen...

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Revisionsudvalg praktiske erfaringer KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Baggrund og erfaring Revisionsudvalgets opgaver Praktiske erfaringer og problemstillinger

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

ALTERNATIV OPHAVSRET

ALTERNATIV OPHAVSRET . ALTERNATIV OPHAVSRET DAGENS PROGRAM Kl. 9:0010:00 Om alternativ ophavsret Om Creative Commons Creative Commons Mix Tape 15 min. pause Se filmen: RIP! A Remix manifesto Kl. 11.4512.15 Frokostpause Om

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

Velkommen til lærerens guide

Velkommen til lærerens guide 1 Velkommen til lærerens guide Denne guide giver dig en sikker og enkel introduktion til, hvordan du kan anvende Creative Commons i din undervisning. Både når du vil anvende andres materialer, men også

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 420i/520i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Tilbehør til opvarmnings- og fjernvarmeregulator TROVIS 5610 Monterings- og brugsanvisning Elektronik fra SAMSON EB 5610-1 DA

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Fremtidens kulturbruger

Fremtidens kulturbruger Fremtidens kulturbruger»en gang blev man født ind i fællesskaber og var nødt til at finde sin individualitet. I dag bliver man født som individ og er nødt til at finde sine fællesskaber.«k-hole CC-BY Thangaraj

Læs mere