OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard"

Transkript

1 OPEN SOURCE SOFTWARE - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard Page 1 VELKOMMEN Page 2 1

2 Stikord for dagens program Ophavsret til software Hvad er Open Source fra en juridisk synsvinkel? Open Source og ophavsret - hvem ejer hvad og hvem kan gøre krav gældende? Hvor er de juridiske udfordringer muligheder og risici? Open Source licenser - hvilke, hvor mange og hvad betyder de? Open Source og dens konsekvenser for din softwareudviklingsproces og beslutningsproces. Hvad skal jeg gå hjem og gøre, når vi er færdige her? Page 3 Formål En introduktion til den juridiske vinkel på open source Vi starter fra bunden, men vil prøve at komme vidt omkring Hverken for eller imod men vil prøve at belyse konsekvenserne Spørgsmål er velkomne! Page 4 2

3 I. BESKYTTELSE AF SOFTWARE Page 5 Ophavsret til software Vi starter fra bunden Det er vigtigt at forstå beskyttelsen af software gennem ophavsret m.v. for at forstå hvad open source indebærer Page 6 3

4 Om software og beskyttelsen heraf Hvad er software for en ting? Instruktioner til en processor (regnemaskine) IKKE musikfiler, lydfiler, billedfiler o.l. på en CD-rom heller ikke look and feel af et program Kildekode (source code) Maskinkode (object code, binary code, executables) Page 7 Om software og beskyttelsen heraf Retsbeskyttelsen af software Ikke patenterbart i Europa (og så alligevel ) Ophavsretlig beskyttelse 1 Beskyttet er et litterært eller kunsterisk værk.., herunder.. Edb-programmer Skal være originalt for at nyde beskyttelse dobbeltfrembringelsesrisikoen afgørende Page 8 4

5 Om software og beskyttelsen heraf Beskyttelsens indhold efter ophavsretsloven Eneret til: Eksemplarfremstilling (i enhver form) Kopiering af eksemplarer, caching Driftsafvikling (kopiering til arbejdshukommelse, display m.v) Afledte værker Tilgængeliggørelse for almenheden (spredning) (Videre)salg af eksemplarer Publicering på internettet Page 9 Om software og beskyttelsen heraf Udenfor ophavsret: Manglende originalitet Public domain / Åndeligt fælleseje Udløbne rettigheder Overladelse til public domain? Når et værk er udenfor ophavsret er det slet ikke beskyttet, og kan heller ikke beskyttes der kan altså ikke lægges restriktioner på brugen Page 10 5

6 Om software og beskyttelsen heraf Undtagelser: privat kopiering (gælder ikke software) konsumption (måske kun for fysiske eksemplarer) 36 den legale licens 37 kompatibilitet/dekompilering USA: Fair use Undtagelserne er lovlige handlinger på beskyttede værker Forudsætter alle lovlig adgang til værket Page 11 Om software og beskyttelsen heraf Ophavsret til software den korte version Software er ophavsretligt beskyttet På dansk: Eneret til at kopiere softwaren (også den kopiering, som sker ved afvikling og modificering) og distribuere den Almindelige undtagelser om privatkopiering gælder ikke software Ophavsret (og andre enerettigheder) er grundlaget for, at man kan bestemme, hvordan værket/softwaren må bruges og distribueres Page 12 6

7 Om software og beskyttelsen heraf Ophavsretten til software i ansættelses- og freelance-forhold Hovedreglen i 1 i ophavsretsloven: Den, der frembringer Dog Politiken-dom U H overgang i det omfang det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed 59 i ophavsretsloven=> overdragelse af ophavsret til software i ansættelsesforhold Konsulenter/bestillingsforhold: kun overdragelse af brugsret, ikke ophavsret => pas på! Page 13 Om software og beskyttelsen heraf Mediefiler i programmet (lyd, billeder m.v.) Ophavsret Brugergrænseflade Ophavsret / designret? Varemærkeret? Produkt, som softwaren indgår i Ophavsret / designret / patentret / halvlederbeskyttelse Dokumentation Ophavsret Page 14 7

8 Om software og beskyttelsen heraf Patentret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Beskytter ideen i en opfindelse Varemærkeret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Designret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Markedsføringsloven Beskyttelse mod snyltning Page 15 Om software og beskyttelsen heraf Lidt mere om patent: I Europa kan software som sådant p.t. ikke patenteres Patent adskiller sig fra ophavsret ved: Ophavsret beskytter det udtrykte - patent beskytter den bagvedliggende ide Ophavsret kræver ingen ansøgning eller registrering patent er et meget formaliseret system Det er svært at krænke en ophavsret uden at vide det (da ophavsretten overvejende er en kopibeskyttelse) man kan krænke et patent, selvom man selv (senere) finder på det, som er omfattet af patentet Svært at garantere, at ingen patenter krænkes Page 16 8

9 II. HVAD ER OPEN SOURCE? Page 17 Fri software? Page 18 9

10 Grundlæggende principper for open source Fri ret til distribution Fri ret til modifikation Nedarvede begrænsninger (copyleft) Page 19 Hvad er open source fra en praktisk synsvinkel? Open Source er: Adgang til at se kildekoden Adgang til at bruge kildekoden til et hvilket som helst formål Adgang til at distribuere kildekoden, herunder i forbindelse med videreudviklinger = software, der udbydes således, at kildekoden følger med, så licenstager selv kan lave rettelser og alt efter licensmæssige begrænsninger forbedringer (modsat alm. proprietært software, som leveres uden kildekoder og uden adgang til at lave kopier, rette fejl m.v.) Page 20 10

11 Open Source Definition Open Source Definition 10 punkter, som definerer, hvad en open source-licens skal indeholde The Open Source Initiative (OSI) er en forening/fond, som varetager Open Source Definition OSI er det organ, der gennemgår og godkender at open source-licenser er i overensstemmelse med Open Source Definition. OSI har ingen formel kompetence, men er anerkendt i open source-miljøet Licenserne indeholder typisk mere end minimumskravene Open Source er ikke et beskyttet begreb Page 21 Open Source Definition 1. Fri distribution 2. Kildekode 3. Afledte arbejder 4. Integriteten af ophavsmandens kildekode 5. Ingen diskrimination af personer eller grupper 6. Ingen diskrimination inden for nogen anvendelsesområder 7. Distribution af licensen 8. Licensen må ikke være specifik for ét produkt 9. Licensen må ikke begrænse anden software 10. Licensen skal være teknologineutral Page 22 11

12 III. OPEN SOURCE OG OPHAVSRET Page 23 Open Source og ophavsret Open Sourcelicenserne er baseret på en ophavsretlig beskyttelse Page 24 12

13 Open Source og ophavsret Fri software? Open Source Software er ikke fri for ophavsret Open Source Software er ikke fri for licensbetingelser Open Source Software er hardcore udnyttelse af den eneret, som ophavsretten giver Licensen stiller betingelser, for at brugen af den pågældende software er lovlig overholdes betingelserne ikke, er brugen en ophavsretskrænkelse Page 25 Open Source og ophavsret Open Source vs. Public Domain Hvis et værk er Public Domain, så kan det ikke fanges af en Open Source-licens Open Source kræver ophavsret Begrænsninger i ophavsretten er også begrænsninger i Open Source-licenserne Ophavsretslovens 36 den legale licens Ophavsretslovens 37 kompatibilitet/dekompilering Page 26 13

14 Open Source og ophavsret Ophavsret begrænset benyttelse Ikke ophavsret fri benyttelse Open source Page 27 Open Source og ophavsret Open Source er: en ideologi? en forretningsmodel? Open Source-licens er en anden måde at forvalte sine rettigheder på end ved proprietær software Rettighedsforvaltningen er forskellig fra licens til licens Man skal derfor forholde sig til brugen af open source og forholde sig til indholdet af licenserne Page 28 14

15 Open Source og andre rettigheder Open source-licenserne retter sig typisk (og oprindeligt) mod ophavsretten til software Nogle licenser tager stilling til andre rettigheder andre licenser omfatter bare alle rettigheder (all rights) Men omfatter licensen også andre rettigheder til softwaren Patenter (hvor det er muligt)? Varemærkerettigheder? Registrerede designrettigheder? Page 29 Konsekvenser af brud på licenserne Grundlæggende: Hvis betingelser for licensen ikke er opfyldt, så gælder licensen ikke Hvis licensen ikke gælder, så må/måtte man ikke bruge softwaren! Visse Open Source-licenser indeholder vilkår om, at licensen helt ophører, hvis betingelserne ikke opfyldes d.v.s. ikke mulighed for at rette for sig. Derefter kræves individuel tilladelse fra rettighedshaverne (100+) (ændret i GPL 3) Page 30 15

16 Konsekvenser af brud på licenserne Brug uden licens kan standses også hos kunderne: Fogedforbud hurtigt (uger) og ikke krav til fuldstændigt bevis, kun sandsynliggørelse Retssag tid og penge og imens gælder fogedforbuddet Krav på erstatning og vigtigst vederlag for brugen Principielt strafbart Badwill og dårlig presseomtale Page 31 Konsekvenser af brud på licenserne Gennemtvingelse af licensen? Kan man tvinges til at frigive kode m.v.? Mange licenser indeholder ikke bestemmelser om lovvalg eller værneting Usikkerhed om forum! Husk at open source-tilhængere kan være fanatikere eller hardcore forretningsfolk - men i alle tilfælde vil de håndhæve deres rettigheder! Page 32 16

17 IV. MULIGHEDER OG RISICI VED BRUG AF OPEN SOURCE Page 33 Fordele ved open source Tre hovedgrupper af fordele ved open source: Innovation og udvikling Jo flere der arbejder på et projekt, jo mere arbejde kan der laves Pålidelighed og fejlretning Fejl opdages og rettes hurtigt af mange udviklere Det er brugerne der finder fejlene, som også retter dem Levetid Et open source-program får aldrig end of life der er altid mulighed for at bruge og videreudvikle det Page 34 17

18 Ulemper ved open source Softwaren kommer ikke (altid) ét sted fra Der er ikke én person eller virksomhed, der tager ansvar for softwaren og sørger for, at den virker, eller indestår for funktionen Alles ansvar er ingens ansvar Ikke altid et samlet sted for opdateringer, patches m.v. Support og vedligeholdelse: der er ikke en leverandør, som kan tage hånd om sit eget produkt Ingen eneret = ingen konkurrencefordel hvis softwaren distribueres, er den fri for alle også konkurrerende virksomheder Anden forretningsmodel end sædvanligt Page 35 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Styr på rettighederne ved softwareudvikling Hvilke licenser bruger vi? Styr på hvilke licenser der bruges hvor Er licenserne kompatible? (Der skal være styr på rettighederne ved proprietære rettigheder ) Page 36 18

19 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Valg af forretningsmodel Ønsker virksomheden at udgive under open source-licens? Ønsker vi at bidrage til open source? Ønsker vores kunder at bidrage til open source? Hvor/hvordan skal og kan pengene tjenes? Ønsker vores kunder at bruge open source? Kan vi bruge Open Source Software i udviklingen og stadig lade det færdige produkt være proprietært? Giver eller fratager open source os en konkurrencefordel? Page 37 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Udgivelse under open source-licens Hvilken open source-licens vil vi udgive under? Kan vi bruge software med forskellige open source-licenser i samme slutprodukt? Er der noget vi ikke ønsker at bidrage med? Er der noget i licensen/open source-definitionen vi ikke kan stå inde for? Begrænser open source-licensen os på andre måder? Page 38 19

20 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Hvad nu hvis? Hvad sker der, hvis vi ikke lever (helt) op til open sourcelicensvilkårerne? Hvad er den værste konsekvens? Stopper forretningen, hvis vi ikke kan bruge et enkelt softwareprodukt? Gad vide hvor vi blive sagsøgt henne, og under hvilket lands ret. Page 39 V. OPEN SOURCE-LICENSER Page 40 20

21 Om licenser Open source kræver en licens! Open Source Initiative har (januar 2008) anerkendt 65 forskellige licenser, som lever op til Open Source-definitionen og der kommer flere til Licenserne opdateres til tider til nye versioner Licenserne har forskellige anvendelsesområder Forskellig ekstremitet i licenserne nogle lever lige op til kravene og andre går langt videre Ligesom leverandører af proprietær software udvikler deres licenser for at undgå uønsket brug, så udvikles open sourcelicenserne for at imødegå omgåelse m.v. af open source-ideen Page 41 Om licenser GPL Mozilla BSD Kommerciel EULA GPL v3 LGPL Shareware Copyleft Frit Public Domain Kommercielt OBS: Kun til illustration ikke målfast Page 42 21

22 Indholdet af en licens En open source licens indeholder typisk/ofte (men ikke altid): Licens til enhver anvendelse af softwaren Licens til distribution af softwaren samt eventuelle særlige betingelser Viral effekt alle afledte værker bliver automatisk omfattet af licensen, hvis de distribueres videre eventuelt angivelse af hvornår sker der distribution og licensen træder i kraft Bred ansvarsfraskrivelse ingen garantier Bestemmelser om kreditering af ophavsmand og bidragsydere Licenserne er typisk ikke-eksklusive mulighed for at udgive samme program under flere licenser Page 43 New BSD License Berkeley Software Distribution License MIT og BSD-licenserne var blandt de første open source-licenser Bruges bl.a. i FreeBSD og visse dele af MacOS X Permissive free software licence - svarer meget til at frigive softwaren til Public Domain Apache-licensen (webserver) minder meget om disse Anvendelig når man ønsker en simpel licens, og ikke går så meget op i, om ideerne senere anvendes til open source eller proprietær software Page 44 22

23 New BSD License Meget kort licens, væsentligste punkter: Skal indeholde copyright notice Skal indeholde ansvarsfraskrivelse Ellers definerer man selv betingelserne Tager ikke stilling til mange problemstillinger, men bestemmer blot, at brug og videredistribution med eller uden ændringer er tilladt, blot licensbetingelserne gengives. Ingen krav om at kildekoden skal gøres tilgængelig Specifik bestemmelse om, at rettighedshavernes navne ikke må bruges til markedsføring. Page 45 New BSD License Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. Page 46 23

24 New BSD License THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Page 47 GNU General Public License (GPL) Den mest ekstreme licens men har et stærkt community Baggrund i Free Software Foundation, som er grundlagt af copyleft-pioneren Richard Stallman Bruges bl.a. til Linux Nyeste version er version 3.0 (GPLv3) frigivet 29. juni 2007 som er inkompatibel med GPLv2 Opdateringen af GPL til version 3 skal blandt andet imødegå og neutralisere nye måder til at omgå free software -filosofien Page 48 24

25 GNU General Public License (GPL) Hver gang softwaren distribueres ( convey ) får modtageren automatisk licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere og ændre softwaren Licensen omfatter hele det værk som softwaren (eller den modificerede software) er en del af Licensen nedarves til alle afledte værker, og der må ikke lægges yderligere restriktioner på modtagerne Det er op til en selv, OM man vil distribuere ændringer (eller blot benytte dem internt) men HVIS man gør, skal visse betingelser følges, herunder videregivelse af kildekode - ingen ret til at pålægge modtagerne yderligere restriktioner Mulighed for at tage penge for at distribuere kopier og yde support. Page 49 GNU General Public License (GPL) En af opdateringerne i GPLv3 er at forhindre såkaldt tivoization, hvor en computer/enhed indeholder (GPL-)software som i praksis ikke kan ændres, fordi enheden lukker ned, hvis softwaren ændres. Nyt i GPL version 3 om bl.a. embedded software: Distributøren skal forsyne brugerne med information om, hvordan modificeret software installeres i produkterne. Dog visse modfikationer for tivoization hvis produktet kun er rettet mod erhversdrivende DRM er ikke forbudt, men GPLv3 gør det tilladt at fjerne enhver form for DRM igen Indeholder en eksplicit patentlicens Page 50 25

26 GNU Lesser General Public License (LGPL) En anden licens fra Free Software Foundation (ligesom GPL) Ikke rettet mod hele programmer men primært mod biblioteker / libraries som indeholder subrutiner til andre programmer og som anvendes ved linking til anden software Hensigten med licensen er, at sådanne biblioteker i et vist omfang skal kunne distribueres med ikke-gpl-software Efter GPL-licensen kan distribution af et bibliotek linket til et andet program medføre at den samlede software (program + bibliotek) skal omfattes af GPL Biblioteker licenseret under LGPL kan også distribueres sammen med proprietær software Visse yderligere restriktioner og krav Page 51 Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) Bruges til Firefox, Thunderbird og andre Mozilla-projekter Lavet da Netscape valgte at frigive kildekoden til Netscape Communicator-browseren, og blev konstrueret for at tage særlig højde for denne proces, hvor et proprietært stykke software blev open source Ikke helt så viral som GPL kan under visse betingelser virke sammen med proprietær kode Anvendes bl.a. i Netscape-browseren, hvor der også indgår proprietære dele Den indeholdte patentlicens er undergivet visse begrænsninger, og omfatter som udgangspunkt kun den oprindelige kode (ikke modifikationer) Tilsvarende for varemærker Page 52 26

27 Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) Ikke noget krav om at koden medsendes sammen med eksekverbare versioner skal blot være tilgængelig Opfordring til at dele viden, ved at sende modificerede versioner tilbage til Mozilla Krav om en vis dokumentation af ændringer Er ikke direkte kompatibel med GPL Page 53 Dual licensing Ophavsmanden bevarer som udgangspunkt retten til sit eget værk Open source-licenserne er principielt en enkeltstående overdragelse af rettighederne Ophavsmanden kan give tilladelse til fravigelse af licensen Ophavsmanden har som udgangspunkt ret til at (gen)udgive sin software under en eller flere andre licenser herunder også proprietære licenser Open source-licenserne er oftest uigenkaldelige så open sourcelicensen trækkes ikke tilbage I praksis ses eksempler på dual licensing, hvor privat brug er tilladt under open source-licens, mens erhvervsmæssig brug sker under en anden licens Page 54 27

28 Kompatibilitet mellem licenser Hvis software med forskellige licenser skal implementeres i et og samme større værk/program, skal de forskellige licenser være kompatible Kompatibilitet kræver, at licensbetingelserne i alle de anvendte licenser kan opfyldes på én gang Page 55 Kompatibilitet mellem licenser Det kan være svært at afgøre om to licenser er kompatible Måden som de enkelte softwarebestanddele kombineres på, kan have indflydelse på kompatibiliteten Standard open source-licenser er ofte kun skabeloner de faktiske licensvilkår kan være anderledes Hvis to inkompatible licenser anvendes sammen kan det betyde at begge licenser er ugyldige og dermed sker en krænkelse Tungen lige i munden! Husk at der typisk ikke er noget i vejen for at samme software kan udgives under flere licenser Måske vil ophavsmanden gå med til udgive softwaren under endnu en licens, som er kompatibel Page 56 28

29 Creative Commons Creative Commons er ikke open source Creative Commons er en række simple værktøjer, der giver kunstnere, forskere og andre mulighed for helt eller delvis at dele sit værk med andre. Creative Commons licenser kan anvendes til at skræddersy anvendelsen af ophavsretten efter behov. Licenserne giver brugeren en række friheder i forhold til den normale ophavsret, uden at der skal indgås individuelle aftaler Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret og ingen ophavsret Creative Commons licenser er ikke beregnet til software, men er velegnet til eksempelvis dokumentation Page 57 Creative Commons Du vælger mellem en række vilkår som du sammensætter til en licens: Navngivelse. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk - og afledte værker baseret på det - men brugeren skal kreditere værket på den måde, du har angivet. Ikke-Kommerciel. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk - og afledte værker baseret på det - men brugeren må kun bruge værket til ikke-kommercielle formål. Ingen bearbejdelser. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk, men brugeren må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på det. Del På Samme Vilkår. Du lader andre ændre, bearbejde eller bygge videre på dette værk, må brugeren kun videresprede det resulterende værk under en identisk licens. Page 58 29

30 VI. HVAD SKAL JEG GØRE, NÅR JEG KOMMER HJEM? Page 59 Hvad skal vi gøre når vi kommer hjem? Tre hovedemner for de juridiske problemer: Compliance i forhold til egne produkter Compliance i forhold til aftalepartnere Compliance i forhold til salg af virksomheden Page 60 30

31 Compliance i forhold til egne produkter Har virksomheden de fornødne rettigheder til at sælge produkterne? Distribueres produkterne under den rette licens? Er de anvendte licenser kompatible? Page 61 For virksomheder der udvikler software m.v. Indsamling af data til brug for nærmere undersøgelse og vurdering Open source-softwarens navn og produktbeskrivelse Hvilket eget produkt indgår open source-softwaren i? Er det integreret i produktet eller blot hjælpeværktøj? Hvilke licensbetingelser gælder (inkl. versionsnr.)? Kan open source-softwaren også købes som kommerciel licens med ret til videresalg, og hvad er prisen herfor? Vurdering af vanskeligheden ved at erstatte produktet med et kommercielt eller egenudviklet produkt En overordnet vurdering af open source-softwarens kommercielle betydning for virksomheden Page 62 31

32 For virksomheder der udvikler software m.v. Præventive tiltag hvis virksomheden ikke eller kun i begrænset omfang ønsker open source Udarbejdelse af detaljeret politik for anvendelse af open source, som præsenteres for samtlige softwareudviklere Udarbejdelse af liste over alle relevante open source-licenser, med inddeling i kategorier efter muligheden for anvendelse Udarbejdelse af standardklausuler til leveranceaftaler, hvorved kunderne generelt informeres om virksomhedens politik for anvendelse af open source software. Skriftlig orientering af kunder om den påtænkte anvendelse af open source i hvert projekt Dokumentation for, hvilken licens eventuel anvendt software er anvendt under. Page 63 Compliance i forhold til aftalepartnere Hvad er der aftalt om brugen af open source? Er der overhovedet aftalt noget? Hvad siger de generelle betingelser? Page 64 32

33 K01 og open source K01 siger intet om brug af open source Page 65 K02 og open source Indeholder særlige bestemmelser om brug af open source: Leverandøren må ikke bruge open source software, uden det er aftalt Leverandørens hæfter fortsat for sine forpligtelser, selvom der bruges open source betingelser eller forbehold i open source-licenser fritager ikke leverandøren fra at levere Hvis kunden specifikt beder om open source, kan det i et vist omfang fritage leverandøren for ansvar dog skal leverandøren stadig vælge forsvarligt Begrænsninger i afhjælpningspligt gælder normalt ikke for open source-produkter De enkelte licenser skal angives i et særligt bilag Page 66 33

34 Eksempel på krav fra kontrakter Produktkøb: As used herein, Prohibited Software means software that incorporates or embeds software in, or uses software in connection with, as part of, bundled with, or alongside with any (1) open source, publicly available, or free software, library or documentation, or (2) software that is licensed under a Prohibited License, or (3) software provided under a license that (a) subjects the delivered software to any Prohibited License, or (b) requires the delivered software to be licensed for the purpose of making derivative works or be redistributable at no charge, or (c) obligates [KØBER] to sell, loan, distribute, disclose or otherwise make available or accessible to any third party (i) the delivered software, or any portion thereof, in object code and/or source code formats, or (ii) any products incorporating the delivered software, or any portion in object code and/or source code formats. Page 67 Eksempel på krav fra kontrakter ( fortsat ) Unless [SÆLGER] has obtained [KØBER] s prior written consent, which [KØBER] may withhold in its sole discretion, [SÆLGER] shall not use in connection with this Contract, or deliver to [KØBER], any prohibited software Page 68 34

35 Eksempel på krav fra kontrakter Softwarekøb: [SÆLGER] represents and warrants that the Software contains no code, including without limitation open source code and freeware, that would directly or indirectly: (i) create, or purport to create obligations on [KØBER] with respect to [KØBER] and/or [KØBER] Affiliates use or distribution of any software that incorporates, is combined with, or derived from the Software; (ii) grant, purport to grant, or require [KØBER] to grant to any third party any rights or immunities under [KØBER] intellectual property or proprietary rights in any software that incorporates, is combined with, or is derived from the Software; and/or (iii) require as a condition of its use, modification, and/or distribution, that any software incorporated into, derived from, or distributed with the Software must be disclosed or distributed in any form. Page 69 Compliance i forhold til salg af virksomheden Bruger virksomheden open source? Dokumentationsniveau? Har virksomheden rettighederne til sine produkter? Kan virksomhedens produkter/software beskyttes? Hvad er virksomheden værd, hvis virksomheden ikke har eneret til produkter og software? Page 70 35

36 For virksomheder der udvikler software m.v. 1. Kortlægning 2. Plan for brugen af open source Ønsker vi at bruge open source, og ønsker vi at bidrage? Hvor og hvordan vil vi tjene vores penge? 3. Valg af licens 4. Vurdering af risici Krænker vi allerede? Gad vide hvor vi blive sagsøgt henne, og under hvilket lands ret. Hvad er worst case? Page 71 For virksomheder der udvikler software m.v. 5. Praktisk udførsel Intern afklaring af beslutningskompetence vedrørende open source Guidelines til udviklere om anvendelse af open source Hold øje med kundernes indkøbsbetingelser! Page 72 36

37 For virksomheder der anvender software m.v. 1. Kortlægning Har vores leverandører styr på det her? 2. Plan for brugen af open source Hvordan vil vi bruge det? Hvad koster det? (udvikling/tilpasning/omlægning/uddannelse) Ønsker vi at betale for at bidrage til noget, som konkurrenterne også kan bruge? (konsulenttimer på open source-projekter) 3. Vurdering af risici Hvad sker der, hvis vi ikke lever op til licensvilkårerne? Krænker vi allerede? Page 73 Page 74 37

38 KONTAKTER Jan Hvarre, Partner, Advokat Indsæt foto fra portalen. Tel.: Mobil: Kristian Storgaard, Advokatfuldmægtig Indsæt foto fra portalen. Tel.: Mobil: Page 75 38

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Kritik af rapporten "Open Source i Danmark"

Kritik af rapporten Open Source i Danmark 2/1 2002 SSLUG: Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" Side 1 Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" SSLUG 2/1 2002 Dette er en 34 sider lang kritik sendt til Økonomi og erhvervsministeren samt

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Tilbehør til opvarmnings- og fjernvarmeregulator TROVIS 5610 Monterings- og brugsanvisning Elektronik fra SAMSON EB 5610-1 DA

Læs mere

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger 51 Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger Udarbejdet af Danske IT-Advokater og DANSK IT Licensstyring og licensaudits

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

IT-ret. 9 - Digital aftaleindgåelse... 13 9.1. Forpligtelsens indtræden... 13 9.2. Repræsentationsspørgsmål... 13 9.3. Betydningen af formkrav...

IT-ret. 9 - Digital aftaleindgåelse... 13 9.1. Forpligtelsens indtræden... 13 9.2. Repræsentationsspørgsmål... 13 9.3. Betydningen af formkrav... IT-ret 1 - Introduktion til IT-retten... 3 1.1. Emnet... 3 1.2. Historisk introduktion... 3 1.3. IT-rettens retskilder... 3 1.4. Tekniske standarder... 4 1.5. Selvregulering... 4 1.6. IT-rettens grænseflader...

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.merc.jur Copenhagen Business School 2013

Kandidatafhandling Cand.merc.jur Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling Cand.merc.jur Copenhagen Business School 2013 Brugergrænseflader i edb- programmer Hvordan virksomheder profiterer af brugergrænseflader Graphical User Interfaces in software - How companies

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Mikael Højris. Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water. www.musikbranchen.dk

Mikael Højris. Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water. www.musikbranchen.dk Mikael Højris Den Nye Musikbranche 2.0... Music Like Water www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk Illustrationer: Tore-Emil Højris http://artblock.tegnebordet.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere