OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard"

Transkript

1 OPEN SOURCE SOFTWARE - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard Page 1 VELKOMMEN Page 2 1

2 Stikord for dagens program Ophavsret til software Hvad er Open Source fra en juridisk synsvinkel? Open Source og ophavsret - hvem ejer hvad og hvem kan gøre krav gældende? Hvor er de juridiske udfordringer muligheder og risici? Open Source licenser - hvilke, hvor mange og hvad betyder de? Open Source og dens konsekvenser for din softwareudviklingsproces og beslutningsproces. Hvad skal jeg gå hjem og gøre, når vi er færdige her? Page 3 Formål En introduktion til den juridiske vinkel på open source Vi starter fra bunden, men vil prøve at komme vidt omkring Hverken for eller imod men vil prøve at belyse konsekvenserne Spørgsmål er velkomne! Page 4 2

3 I. BESKYTTELSE AF SOFTWARE Page 5 Ophavsret til software Vi starter fra bunden Det er vigtigt at forstå beskyttelsen af software gennem ophavsret m.v. for at forstå hvad open source indebærer Page 6 3

4 Om software og beskyttelsen heraf Hvad er software for en ting? Instruktioner til en processor (regnemaskine) IKKE musikfiler, lydfiler, billedfiler o.l. på en CD-rom heller ikke look and feel af et program Kildekode (source code) Maskinkode (object code, binary code, executables) Page 7 Om software og beskyttelsen heraf Retsbeskyttelsen af software Ikke patenterbart i Europa (og så alligevel ) Ophavsretlig beskyttelse 1 Beskyttet er et litterært eller kunsterisk værk.., herunder.. Edb-programmer Skal være originalt for at nyde beskyttelse dobbeltfrembringelsesrisikoen afgørende Page 8 4

5 Om software og beskyttelsen heraf Beskyttelsens indhold efter ophavsretsloven Eneret til: Eksemplarfremstilling (i enhver form) Kopiering af eksemplarer, caching Driftsafvikling (kopiering til arbejdshukommelse, display m.v) Afledte værker Tilgængeliggørelse for almenheden (spredning) (Videre)salg af eksemplarer Publicering på internettet Page 9 Om software og beskyttelsen heraf Udenfor ophavsret: Manglende originalitet Public domain / Åndeligt fælleseje Udløbne rettigheder Overladelse til public domain? Når et værk er udenfor ophavsret er det slet ikke beskyttet, og kan heller ikke beskyttes der kan altså ikke lægges restriktioner på brugen Page 10 5

6 Om software og beskyttelsen heraf Undtagelser: privat kopiering (gælder ikke software) konsumption (måske kun for fysiske eksemplarer) 36 den legale licens 37 kompatibilitet/dekompilering USA: Fair use Undtagelserne er lovlige handlinger på beskyttede værker Forudsætter alle lovlig adgang til værket Page 11 Om software og beskyttelsen heraf Ophavsret til software den korte version Software er ophavsretligt beskyttet På dansk: Eneret til at kopiere softwaren (også den kopiering, som sker ved afvikling og modificering) og distribuere den Almindelige undtagelser om privatkopiering gælder ikke software Ophavsret (og andre enerettigheder) er grundlaget for, at man kan bestemme, hvordan værket/softwaren må bruges og distribueres Page 12 6

7 Om software og beskyttelsen heraf Ophavsretten til software i ansættelses- og freelance-forhold Hovedreglen i 1 i ophavsretsloven: Den, der frembringer Dog Politiken-dom U H overgang i det omfang det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed 59 i ophavsretsloven=> overdragelse af ophavsret til software i ansættelsesforhold Konsulenter/bestillingsforhold: kun overdragelse af brugsret, ikke ophavsret => pas på! Page 13 Om software og beskyttelsen heraf Mediefiler i programmet (lyd, billeder m.v.) Ophavsret Brugergrænseflade Ophavsret / designret? Varemærkeret? Produkt, som softwaren indgår i Ophavsret / designret / patentret / halvlederbeskyttelse Dokumentation Ophavsret Page 14 7

8 Om software og beskyttelsen heraf Patentret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Beskytter ideen i en opfindelse Varemærkeret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Designret Beskyttelse mod erhvervsmæssig brug Markedsføringsloven Beskyttelse mod snyltning Page 15 Om software og beskyttelsen heraf Lidt mere om patent: I Europa kan software som sådant p.t. ikke patenteres Patent adskiller sig fra ophavsret ved: Ophavsret beskytter det udtrykte - patent beskytter den bagvedliggende ide Ophavsret kræver ingen ansøgning eller registrering patent er et meget formaliseret system Det er svært at krænke en ophavsret uden at vide det (da ophavsretten overvejende er en kopibeskyttelse) man kan krænke et patent, selvom man selv (senere) finder på det, som er omfattet af patentet Svært at garantere, at ingen patenter krænkes Page 16 8

9 II. HVAD ER OPEN SOURCE? Page 17 Fri software? Page 18 9

10 Grundlæggende principper for open source Fri ret til distribution Fri ret til modifikation Nedarvede begrænsninger (copyleft) Page 19 Hvad er open source fra en praktisk synsvinkel? Open Source er: Adgang til at se kildekoden Adgang til at bruge kildekoden til et hvilket som helst formål Adgang til at distribuere kildekoden, herunder i forbindelse med videreudviklinger = software, der udbydes således, at kildekoden følger med, så licenstager selv kan lave rettelser og alt efter licensmæssige begrænsninger forbedringer (modsat alm. proprietært software, som leveres uden kildekoder og uden adgang til at lave kopier, rette fejl m.v.) Page 20 10

11 Open Source Definition Open Source Definition 10 punkter, som definerer, hvad en open source-licens skal indeholde The Open Source Initiative (OSI) er en forening/fond, som varetager Open Source Definition OSI er det organ, der gennemgår og godkender at open source-licenser er i overensstemmelse med Open Source Definition. OSI har ingen formel kompetence, men er anerkendt i open source-miljøet Licenserne indeholder typisk mere end minimumskravene Open Source er ikke et beskyttet begreb Page 21 Open Source Definition 1. Fri distribution 2. Kildekode 3. Afledte arbejder 4. Integriteten af ophavsmandens kildekode 5. Ingen diskrimination af personer eller grupper 6. Ingen diskrimination inden for nogen anvendelsesområder 7. Distribution af licensen 8. Licensen må ikke være specifik for ét produkt 9. Licensen må ikke begrænse anden software 10. Licensen skal være teknologineutral Page 22 11

12 III. OPEN SOURCE OG OPHAVSRET Page 23 Open Source og ophavsret Open Sourcelicenserne er baseret på en ophavsretlig beskyttelse Page 24 12

13 Open Source og ophavsret Fri software? Open Source Software er ikke fri for ophavsret Open Source Software er ikke fri for licensbetingelser Open Source Software er hardcore udnyttelse af den eneret, som ophavsretten giver Licensen stiller betingelser, for at brugen af den pågældende software er lovlig overholdes betingelserne ikke, er brugen en ophavsretskrænkelse Page 25 Open Source og ophavsret Open Source vs. Public Domain Hvis et værk er Public Domain, så kan det ikke fanges af en Open Source-licens Open Source kræver ophavsret Begrænsninger i ophavsretten er også begrænsninger i Open Source-licenserne Ophavsretslovens 36 den legale licens Ophavsretslovens 37 kompatibilitet/dekompilering Page 26 13

14 Open Source og ophavsret Ophavsret begrænset benyttelse Ikke ophavsret fri benyttelse Open source Page 27 Open Source og ophavsret Open Source er: en ideologi? en forretningsmodel? Open Source-licens er en anden måde at forvalte sine rettigheder på end ved proprietær software Rettighedsforvaltningen er forskellig fra licens til licens Man skal derfor forholde sig til brugen af open source og forholde sig til indholdet af licenserne Page 28 14

15 Open Source og andre rettigheder Open source-licenserne retter sig typisk (og oprindeligt) mod ophavsretten til software Nogle licenser tager stilling til andre rettigheder andre licenser omfatter bare alle rettigheder (all rights) Men omfatter licensen også andre rettigheder til softwaren Patenter (hvor det er muligt)? Varemærkerettigheder? Registrerede designrettigheder? Page 29 Konsekvenser af brud på licenserne Grundlæggende: Hvis betingelser for licensen ikke er opfyldt, så gælder licensen ikke Hvis licensen ikke gælder, så må/måtte man ikke bruge softwaren! Visse Open Source-licenser indeholder vilkår om, at licensen helt ophører, hvis betingelserne ikke opfyldes d.v.s. ikke mulighed for at rette for sig. Derefter kræves individuel tilladelse fra rettighedshaverne (100+) (ændret i GPL 3) Page 30 15

16 Konsekvenser af brud på licenserne Brug uden licens kan standses også hos kunderne: Fogedforbud hurtigt (uger) og ikke krav til fuldstændigt bevis, kun sandsynliggørelse Retssag tid og penge og imens gælder fogedforbuddet Krav på erstatning og vigtigst vederlag for brugen Principielt strafbart Badwill og dårlig presseomtale Page 31 Konsekvenser af brud på licenserne Gennemtvingelse af licensen? Kan man tvinges til at frigive kode m.v.? Mange licenser indeholder ikke bestemmelser om lovvalg eller værneting Usikkerhed om forum! Husk at open source-tilhængere kan være fanatikere eller hardcore forretningsfolk - men i alle tilfælde vil de håndhæve deres rettigheder! Page 32 16

17 IV. MULIGHEDER OG RISICI VED BRUG AF OPEN SOURCE Page 33 Fordele ved open source Tre hovedgrupper af fordele ved open source: Innovation og udvikling Jo flere der arbejder på et projekt, jo mere arbejde kan der laves Pålidelighed og fejlretning Fejl opdages og rettes hurtigt af mange udviklere Det er brugerne der finder fejlene, som også retter dem Levetid Et open source-program får aldrig end of life der er altid mulighed for at bruge og videreudvikle det Page 34 17

18 Ulemper ved open source Softwaren kommer ikke (altid) ét sted fra Der er ikke én person eller virksomhed, der tager ansvar for softwaren og sørger for, at den virker, eller indestår for funktionen Alles ansvar er ingens ansvar Ikke altid et samlet sted for opdateringer, patches m.v. Support og vedligeholdelse: der er ikke en leverandør, som kan tage hånd om sit eget produkt Ingen eneret = ingen konkurrencefordel hvis softwaren distribueres, er den fri for alle også konkurrerende virksomheder Anden forretningsmodel end sædvanligt Page 35 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Styr på rettighederne ved softwareudvikling Hvilke licenser bruger vi? Styr på hvilke licenser der bruges hvor Er licenserne kompatible? (Der skal være styr på rettighederne ved proprietære rettigheder ) Page 36 18

19 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Valg af forretningsmodel Ønsker virksomheden at udgive under open source-licens? Ønsker vi at bidrage til open source? Ønsker vores kunder at bidrage til open source? Hvor/hvordan skal og kan pengene tjenes? Ønsker vores kunder at bruge open source? Kan vi bruge Open Source Software i udviklingen og stadig lade det færdige produkt være proprietært? Giver eller fratager open source os en konkurrencefordel? Page 37 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Udgivelse under open source-licens Hvilken open source-licens vil vi udgive under? Kan vi bruge software med forskellige open source-licenser i samme slutprodukt? Er der noget vi ikke ønsker at bidrage med? Er der noget i licensen/open source-definitionen vi ikke kan stå inde for? Begrænser open source-licensen os på andre måder? Page 38 19

20 Hvilke udfordringer rejser brug af open source? Hvad nu hvis? Hvad sker der, hvis vi ikke lever (helt) op til open sourcelicensvilkårerne? Hvad er den værste konsekvens? Stopper forretningen, hvis vi ikke kan bruge et enkelt softwareprodukt? Gad vide hvor vi blive sagsøgt henne, og under hvilket lands ret. Page 39 V. OPEN SOURCE-LICENSER Page 40 20

21 Om licenser Open source kræver en licens! Open Source Initiative har (januar 2008) anerkendt 65 forskellige licenser, som lever op til Open Source-definitionen og der kommer flere til Licenserne opdateres til tider til nye versioner Licenserne har forskellige anvendelsesområder Forskellig ekstremitet i licenserne nogle lever lige op til kravene og andre går langt videre Ligesom leverandører af proprietær software udvikler deres licenser for at undgå uønsket brug, så udvikles open sourcelicenserne for at imødegå omgåelse m.v. af open source-ideen Page 41 Om licenser GPL Mozilla BSD Kommerciel EULA GPL v3 LGPL Shareware Copyleft Frit Public Domain Kommercielt OBS: Kun til illustration ikke målfast Page 42 21

22 Indholdet af en licens En open source licens indeholder typisk/ofte (men ikke altid): Licens til enhver anvendelse af softwaren Licens til distribution af softwaren samt eventuelle særlige betingelser Viral effekt alle afledte værker bliver automatisk omfattet af licensen, hvis de distribueres videre eventuelt angivelse af hvornår sker der distribution og licensen træder i kraft Bred ansvarsfraskrivelse ingen garantier Bestemmelser om kreditering af ophavsmand og bidragsydere Licenserne er typisk ikke-eksklusive mulighed for at udgive samme program under flere licenser Page 43 New BSD License Berkeley Software Distribution License MIT og BSD-licenserne var blandt de første open source-licenser Bruges bl.a. i FreeBSD og visse dele af MacOS X Permissive free software licence - svarer meget til at frigive softwaren til Public Domain Apache-licensen (webserver) minder meget om disse Anvendelig når man ønsker en simpel licens, og ikke går så meget op i, om ideerne senere anvendes til open source eller proprietær software Page 44 22

23 New BSD License Meget kort licens, væsentligste punkter: Skal indeholde copyright notice Skal indeholde ansvarsfraskrivelse Ellers definerer man selv betingelserne Tager ikke stilling til mange problemstillinger, men bestemmer blot, at brug og videredistribution med eller uden ændringer er tilladt, blot licensbetingelserne gengives. Ingen krav om at kildekoden skal gøres tilgængelig Specifik bestemmelse om, at rettighedshavernes navne ikke må bruges til markedsføring. Page 45 New BSD License Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. Page 46 23

24 New BSD License THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Page 47 GNU General Public License (GPL) Den mest ekstreme licens men har et stærkt community Baggrund i Free Software Foundation, som er grundlagt af copyleft-pioneren Richard Stallman Bruges bl.a. til Linux Nyeste version er version 3.0 (GPLv3) frigivet 29. juni 2007 som er inkompatibel med GPLv2 Opdateringen af GPL til version 3 skal blandt andet imødegå og neutralisere nye måder til at omgå free software -filosofien Page 48 24

25 GNU General Public License (GPL) Hver gang softwaren distribueres ( convey ) får modtageren automatisk licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere og ændre softwaren Licensen omfatter hele det værk som softwaren (eller den modificerede software) er en del af Licensen nedarves til alle afledte værker, og der må ikke lægges yderligere restriktioner på modtagerne Det er op til en selv, OM man vil distribuere ændringer (eller blot benytte dem internt) men HVIS man gør, skal visse betingelser følges, herunder videregivelse af kildekode - ingen ret til at pålægge modtagerne yderligere restriktioner Mulighed for at tage penge for at distribuere kopier og yde support. Page 49 GNU General Public License (GPL) En af opdateringerne i GPLv3 er at forhindre såkaldt tivoization, hvor en computer/enhed indeholder (GPL-)software som i praksis ikke kan ændres, fordi enheden lukker ned, hvis softwaren ændres. Nyt i GPL version 3 om bl.a. embedded software: Distributøren skal forsyne brugerne med information om, hvordan modificeret software installeres i produkterne. Dog visse modfikationer for tivoization hvis produktet kun er rettet mod erhversdrivende DRM er ikke forbudt, men GPLv3 gør det tilladt at fjerne enhver form for DRM igen Indeholder en eksplicit patentlicens Page 50 25

26 GNU Lesser General Public License (LGPL) En anden licens fra Free Software Foundation (ligesom GPL) Ikke rettet mod hele programmer men primært mod biblioteker / libraries som indeholder subrutiner til andre programmer og som anvendes ved linking til anden software Hensigten med licensen er, at sådanne biblioteker i et vist omfang skal kunne distribueres med ikke-gpl-software Efter GPL-licensen kan distribution af et bibliotek linket til et andet program medføre at den samlede software (program + bibliotek) skal omfattes af GPL Biblioteker licenseret under LGPL kan også distribueres sammen med proprietær software Visse yderligere restriktioner og krav Page 51 Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) Bruges til Firefox, Thunderbird og andre Mozilla-projekter Lavet da Netscape valgte at frigive kildekoden til Netscape Communicator-browseren, og blev konstrueret for at tage særlig højde for denne proces, hvor et proprietært stykke software blev open source Ikke helt så viral som GPL kan under visse betingelser virke sammen med proprietær kode Anvendes bl.a. i Netscape-browseren, hvor der også indgår proprietære dele Den indeholdte patentlicens er undergivet visse begrænsninger, og omfatter som udgangspunkt kun den oprindelige kode (ikke modifikationer) Tilsvarende for varemærker Page 52 26

27 Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) Ikke noget krav om at koden medsendes sammen med eksekverbare versioner skal blot være tilgængelig Opfordring til at dele viden, ved at sende modificerede versioner tilbage til Mozilla Krav om en vis dokumentation af ændringer Er ikke direkte kompatibel med GPL Page 53 Dual licensing Ophavsmanden bevarer som udgangspunkt retten til sit eget værk Open source-licenserne er principielt en enkeltstående overdragelse af rettighederne Ophavsmanden kan give tilladelse til fravigelse af licensen Ophavsmanden har som udgangspunkt ret til at (gen)udgive sin software under en eller flere andre licenser herunder også proprietære licenser Open source-licenserne er oftest uigenkaldelige så open sourcelicensen trækkes ikke tilbage I praksis ses eksempler på dual licensing, hvor privat brug er tilladt under open source-licens, mens erhvervsmæssig brug sker under en anden licens Page 54 27

28 Kompatibilitet mellem licenser Hvis software med forskellige licenser skal implementeres i et og samme større værk/program, skal de forskellige licenser være kompatible Kompatibilitet kræver, at licensbetingelserne i alle de anvendte licenser kan opfyldes på én gang Page 55 Kompatibilitet mellem licenser Det kan være svært at afgøre om to licenser er kompatible Måden som de enkelte softwarebestanddele kombineres på, kan have indflydelse på kompatibiliteten Standard open source-licenser er ofte kun skabeloner de faktiske licensvilkår kan være anderledes Hvis to inkompatible licenser anvendes sammen kan det betyde at begge licenser er ugyldige og dermed sker en krænkelse Tungen lige i munden! Husk at der typisk ikke er noget i vejen for at samme software kan udgives under flere licenser Måske vil ophavsmanden gå med til udgive softwaren under endnu en licens, som er kompatibel Page 56 28

29 Creative Commons Creative Commons er ikke open source Creative Commons er en række simple værktøjer, der giver kunstnere, forskere og andre mulighed for helt eller delvis at dele sit værk med andre. Creative Commons licenser kan anvendes til at skræddersy anvendelsen af ophavsretten efter behov. Licenserne giver brugeren en række friheder i forhold til den normale ophavsret, uden at der skal indgås individuelle aftaler Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret og ingen ophavsret Creative Commons licenser er ikke beregnet til software, men er velegnet til eksempelvis dokumentation Page 57 Creative Commons Du vælger mellem en række vilkår som du sammensætter til en licens: Navngivelse. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk - og afledte værker baseret på det - men brugeren skal kreditere værket på den måde, du har angivet. Ikke-Kommerciel. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk - og afledte værker baseret på det - men brugeren må kun bruge værket til ikke-kommercielle formål. Ingen bearbejdelser. Du lader andre kopiere, distribuere, vise og udøve dit værk, men brugeren må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på det. Del På Samme Vilkår. Du lader andre ændre, bearbejde eller bygge videre på dette værk, må brugeren kun videresprede det resulterende værk under en identisk licens. Page 58 29

30 VI. HVAD SKAL JEG GØRE, NÅR JEG KOMMER HJEM? Page 59 Hvad skal vi gøre når vi kommer hjem? Tre hovedemner for de juridiske problemer: Compliance i forhold til egne produkter Compliance i forhold til aftalepartnere Compliance i forhold til salg af virksomheden Page 60 30

31 Compliance i forhold til egne produkter Har virksomheden de fornødne rettigheder til at sælge produkterne? Distribueres produkterne under den rette licens? Er de anvendte licenser kompatible? Page 61 For virksomheder der udvikler software m.v. Indsamling af data til brug for nærmere undersøgelse og vurdering Open source-softwarens navn og produktbeskrivelse Hvilket eget produkt indgår open source-softwaren i? Er det integreret i produktet eller blot hjælpeværktøj? Hvilke licensbetingelser gælder (inkl. versionsnr.)? Kan open source-softwaren også købes som kommerciel licens med ret til videresalg, og hvad er prisen herfor? Vurdering af vanskeligheden ved at erstatte produktet med et kommercielt eller egenudviklet produkt En overordnet vurdering af open source-softwarens kommercielle betydning for virksomheden Page 62 31

32 For virksomheder der udvikler software m.v. Præventive tiltag hvis virksomheden ikke eller kun i begrænset omfang ønsker open source Udarbejdelse af detaljeret politik for anvendelse af open source, som præsenteres for samtlige softwareudviklere Udarbejdelse af liste over alle relevante open source-licenser, med inddeling i kategorier efter muligheden for anvendelse Udarbejdelse af standardklausuler til leveranceaftaler, hvorved kunderne generelt informeres om virksomhedens politik for anvendelse af open source software. Skriftlig orientering af kunder om den påtænkte anvendelse af open source i hvert projekt Dokumentation for, hvilken licens eventuel anvendt software er anvendt under. Page 63 Compliance i forhold til aftalepartnere Hvad er der aftalt om brugen af open source? Er der overhovedet aftalt noget? Hvad siger de generelle betingelser? Page 64 32

33 K01 og open source K01 siger intet om brug af open source Page 65 K02 og open source Indeholder særlige bestemmelser om brug af open source: Leverandøren må ikke bruge open source software, uden det er aftalt Leverandørens hæfter fortsat for sine forpligtelser, selvom der bruges open source betingelser eller forbehold i open source-licenser fritager ikke leverandøren fra at levere Hvis kunden specifikt beder om open source, kan det i et vist omfang fritage leverandøren for ansvar dog skal leverandøren stadig vælge forsvarligt Begrænsninger i afhjælpningspligt gælder normalt ikke for open source-produkter De enkelte licenser skal angives i et særligt bilag Page 66 33

34 Eksempel på krav fra kontrakter Produktkøb: As used herein, Prohibited Software means software that incorporates or embeds software in, or uses software in connection with, as part of, bundled with, or alongside with any (1) open source, publicly available, or free software, library or documentation, or (2) software that is licensed under a Prohibited License, or (3) software provided under a license that (a) subjects the delivered software to any Prohibited License, or (b) requires the delivered software to be licensed for the purpose of making derivative works or be redistributable at no charge, or (c) obligates [KØBER] to sell, loan, distribute, disclose or otherwise make available or accessible to any third party (i) the delivered software, or any portion thereof, in object code and/or source code formats, or (ii) any products incorporating the delivered software, or any portion in object code and/or source code formats. Page 67 Eksempel på krav fra kontrakter ( fortsat ) Unless [SÆLGER] has obtained [KØBER] s prior written consent, which [KØBER] may withhold in its sole discretion, [SÆLGER] shall not use in connection with this Contract, or deliver to [KØBER], any prohibited software Page 68 34

35 Eksempel på krav fra kontrakter Softwarekøb: [SÆLGER] represents and warrants that the Software contains no code, including without limitation open source code and freeware, that would directly or indirectly: (i) create, or purport to create obligations on [KØBER] with respect to [KØBER] and/or [KØBER] Affiliates use or distribution of any software that incorporates, is combined with, or derived from the Software; (ii) grant, purport to grant, or require [KØBER] to grant to any third party any rights or immunities under [KØBER] intellectual property or proprietary rights in any software that incorporates, is combined with, or is derived from the Software; and/or (iii) require as a condition of its use, modification, and/or distribution, that any software incorporated into, derived from, or distributed with the Software must be disclosed or distributed in any form. Page 69 Compliance i forhold til salg af virksomheden Bruger virksomheden open source? Dokumentationsniveau? Har virksomheden rettighederne til sine produkter? Kan virksomhedens produkter/software beskyttes? Hvad er virksomheden værd, hvis virksomheden ikke har eneret til produkter og software? Page 70 35

36 For virksomheder der udvikler software m.v. 1. Kortlægning 2. Plan for brugen af open source Ønsker vi at bruge open source, og ønsker vi at bidrage? Hvor og hvordan vil vi tjene vores penge? 3. Valg af licens 4. Vurdering af risici Krænker vi allerede? Gad vide hvor vi blive sagsøgt henne, og under hvilket lands ret. Hvad er worst case? Page 71 For virksomheder der udvikler software m.v. 5. Praktisk udførsel Intern afklaring af beslutningskompetence vedrørende open source Guidelines til udviklere om anvendelse af open source Hold øje med kundernes indkøbsbetingelser! Page 72 36

37 For virksomheder der anvender software m.v. 1. Kortlægning Har vores leverandører styr på det her? 2. Plan for brugen af open source Hvordan vil vi bruge det? Hvad koster det? (udvikling/tilpasning/omlægning/uddannelse) Ønsker vi at betale for at bidrage til noget, som konkurrenterne også kan bruge? (konsulenttimer på open source-projekter) 3. Vurdering af risici Hvad sker der, hvis vi ikke lever op til licensvilkårerne? Krænker vi allerede? Page 73 Page 74 37

38 KONTAKTER Jan Hvarre, Partner, Advokat Indsæt foto fra portalen. Tel.: Mobil: Kristian Storgaard, Advokatfuldmægtig Indsæt foto fra portalen. Tel.: Mobil: Page 75 38

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 19.5.2017 L 128/59 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/863 af 18. maj 2017 om ajourføring af opensource-softwarelicensen EUPL for yderligere at lette udveksling og genbrug af software udviklet

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Juridisk introduktion Advokat Heidi Steen Jensen 6. juni 2012 Ophavsret i historisk perspektiv Beskyttelsesbehov for intellektuelle præstationer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk BETJENINGSVEJLEDNING d-copia6500mf/8000mf DK Code: 565804dk UDGIVET AF: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator

Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator til Windows, version 1.1 9/14/2006 Hovedsæde Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Åbne standarder og Fri og Open Source software i offentlige udbud og indkøb. Anne Østergaard 9. maj 2006

Åbne standarder og Fri og Open Source software i offentlige udbud og indkøb. Anne Østergaard 9. maj 2006 Åbne standarder og Fri og Open Source software i offentlige udbud og indkøb Anne Østergaard 9. maj 2006 Overblik Baggrund i NL og i national politik OSOSS og NL s Manual for Public Procurement Principper

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG CLX-3185FN http://da.yourpdfguides.com/dref/3377671

Din brugermanual SAMSUNG CLX-3185FN http://da.yourpdfguides.com/dref/3377671 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

European Union Public Licence. v.1.1. Retningslinjer for brugere og udviklere

European Union Public Licence. v.1.1. Retningslinjer for brugere og udviklere EUPL European Union Public Licence v.1.1 Retningslinjer for brugere og udviklere DA Nærværende retningslinjer er udarbejdet af OSOR-konsortiet: Forfatter: Patrice-Emmanuel Schmitz Erklæring om ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Indhold. Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9

Indhold. Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9 Indhold Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9 Kapitel I. Hvad er immaterialret?... 11 A. Hvad dækker immaterialretten?... 11 B. Hvor står reglerne henne?... 11 C. Hvad skal man med immaterialretten?...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N Tætning af kabelrør Udarbejdet i samarbejde med TDC Generelt TDUX anvendes til tætning af kabelrør indendørs i kældre, på centraler og i teknikhuse,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 2. september 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 34 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 384-396 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 334-339

Rettelse nr. / Correction no. 334-339 5. oktober 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 334-339 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 6. oktober 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 313-319 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SA3ARA04 SA3ARA08 SA3ARA16 SA3ARA32. DA Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SA3ARA04 SA3ARA08 SA3ARA16 SA3ARA32. DA Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SA3ARA04 SA3ARA08 SA3ARA16 SA3ARA32 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger 4 Generel vedligeholdelse 4 Genbrug

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Dansk standard DS/ISO/IEC 23000-2 CD-rom 1. udgave 2008-03-07 Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Information technology Multimedia

Læs mere

Open source og dansk ret

Open source og dansk ret Open source og dansk ret En gennemgang af de aftaleretlige og ophavsretlige problemstillinger, der knytter sig til open source licenser Open source and Danish law an overview of the issues concerning contractual

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Denne gang handler MWBe Updated - IPR/Teknologi blandt andet om EU-Domstolens dom om begrænsninger i softwarelicensbetingelser med hensyn til videresalg. MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Licensbetingelser,

Læs mere

Ubuntu og fri software

Ubuntu og fri software Ubuntu og fri software I anledning af frigivelsen af Ubuntu 8.04 Hardy Heron Hvad er fri software, og har det noget med Ubuntu at gøre? Hvordan fungerer Ubuntu som projekt, og hvad kan jeg selv gøre? Præsentation

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 19. januar 2018 30. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2018 Rettelse nr. / Correction no. 1-8 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 10. november 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 357-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

QGIS Brugermde 9. marts Diaspora*: twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen.

QGIS Brugermde 9. marts Diaspora*: twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen. QGIS Brugermde 9. marts 2017 e-mail: soeren-b-c@ubuntu.com Diaspora*: sbc@diasp.de twitter.com/soerenbc soerenbredlundcaspersen.dk s historie Hvorfor / Prøv / Hvem er jeg? Gymnasielærer (matematik & fysik)

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 18. september 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 37 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 492-507 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

WikiMedia Commons. Gratis lyd, billeder og video. Version: August 2012

WikiMedia Commons. Gratis lyd, billeder og video. Version: August 2012 WikiMedia Commons Gratis lyd, billeder og video Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Wikimedia Commons?...4 Hvad med?...4 Hvorfor bruge Wikimedia Commons?...4 Problemstillinger?...4 Overblik...5

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Produktspecifikationer Virtuel Server Version 2.4. Virtuel Server. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Virtuel Server Version 2.4. Virtuel Server. Side 1 af 7 Virtuel Server Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL VIRTUEL SERVER... 3 1.1. ADGANG TIL PLATFORMEN... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.2.1. Virtuelle servere

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Administration af praktisk laboratorium

Administration af praktisk laboratorium Første gang udgivet: 20. august 2015 Brug WebEx Praktisk laboratorium administration til at opsætte og opretholde laboratorier og computere til Praktisk laboratorie-sessioner. Med administration af Praktisk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 49-56

Rettelse nr. / Correction no. 49-56 15. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 49-56 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 95

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE FRA d. 1. JANUAR 2013 1. GENERELT 1.1 Medarbejderens ansættelse hos Skolen har karakter af ansættelse

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 29. januar 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 3 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 20-30 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

2. Identifikation af Certifikatserie omfattet af de Særlige Betingelser

2. Identifikation af Certifikatserie omfattet af de Særlige Betingelser NORDEA BANK AB (PUBL) S OG NORDEA BANK FINLAND ABP S EMISSIONSPROGRAM FOR WARRANTS OG CERTIFIKATER SÆRLIGE BETINGELSER FOR CERTIFIKATER SERIE BULL RUSLAND Instrumenterne er omfattet af de Almindelige Betingelser

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 47-65 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 84 47

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 22. februar 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 57-67 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 4. november 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 472-475 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere