Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober ÅRGANG 5

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev Tlf International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf Arrangementer på landsplan juli 2012 Spejdernes Lejr 2012, Holstebro Internationale arrangementer Verdenskonference, Cernobbio (Como), Italien juni 2012 Nordisk Træf, Lithauen juni 2010 Europæisk Gilde Forum Großarl, Østrig PR-sekretær Gerda Abildgaard Frisenborg Alle 3, 7430 Ikast Tlf Øvrige landsgildeadresser side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax Bladet udsendes 6 gange årligt: omkring den 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid tirsdag og torsdag Telefonsvarer og mail tager imod i døgndrift Kontorleder Kirsten Christensen Læs om Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Password til er LGT Gilderne og de andre... 8 Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Landsgildetinget arbejder i Per Kirkeby Auditoriet på Aarhus Universitet, læs mere side 4. Foto: Marianne Eskildsen / Ole Andreasen, Århus

3 Fellowshipday Af Anne Haastrup-Nielsen, Landsgildets Internationale sekretær Den internationale gildebevægelse (ISGF) har fødselsdag, som hvert år fejres den 25. oktober over hele verden! Tilbage i 1953 var Danmark iblandt de 18 lande, som grundlagde IFOFSAG (siden 1996 ISGF) for at skabe en international sammenslutning af voksne spejdere. I dag har ISGF 60 medlemslande med selvstændige landsgilder og i øvrige 39 lande findes Central Branch (CB), som består af individuelle medlemmer eller grupper. Disse er lande, hvor der endnu ikke er oprettet landsgilder. Formålet er at efterleve spejderidealerne, at øve samfundsgavnlig indsats, at fortsætte personlig udvikling og at støtte spejderbevægelsen. Herudover også at respektere menneskerettighederne, at bidrage til international forståelse igennem venskab, tolerance og respekt for andre samt at arbejde for retfærdighed og fred for at skabe en bedre verden. Det er dagen, hvor vi fejrer, at vi som gildebrødre er med i et fællesskab, som spænder over hele verden. Vi er alle mennesker, som kommer fra vidt forskellige baggrunde, kulturer, af forskellige køn, med en personlig tro og fra forskellige lokaliteter. Og alligevel er det muligt at se bort fra forskelligheder og stridigheder for at prøve at videregive de for os så vigtige værdier, således at vi i harmonisk fællesskab kan hjælpe unge mennesker i verden med at udvikle sig i samme retning. Det er altså en vigtig del af vort image at være med til at formidle vort formål på verdensplan. Derfor er det også nødvendigt at kigge lidt uden for egne cirkler for at se og opleve, hvad der foregår der. Prøv at knytte venskaber i andre byer eller lande, lav venskabsgilder, tag med på møder eller træf i andre lande og oplev, hvad der sker der. I disse år rejses der mere end nogensinde, og det er tilmed blevet meget nemt - så prøv at forene disse muligheder. De mange spejder- og gildevenskaber, som kan skabes - og allerede er skabt - over grænserne har stor betydning for den mellemfolkelige forståelse, fordi kendskab til hinanden skaber større forståelse for hinanden og hinandens livsvilkår. Mellemfolkelig forståelse bør føre frem til større ansvarlighed på det overordnede plan, men også til konkret handling - både på det nationale, men også det internationale plan. Der findes masser af muligheder for at yde konkrete handlinger såvel pengemæssigt som projektmæssigt. Når man ser på jeres kreativitet og aktivitet henover landet, er der mange gode tiltag - og I kan roligt melde tilbage om, hvad netop I, i denne sammenhæng, finder er værdifuldt at beskæftige jer med. IU samler stadig oplysninger til vort projektskema. På denne ISGF fødselsdag sætter vi altså kikkerten for de internationale øjne, og det fremgår allerede, at der er fine arrangementer i jeres lokale afdelinger. Jeg håber, I vil nyde dem, og til slut vil jeg ønske alle gildebrødre en rigtig dejlig Fellowshipday! 3

4 LANDSGILDETING Landsgildeting 2011 Et stemningsbillede fra LGT2011 Af Ingrid Danstrup, redaktør af Sct. Georg 2011 Fotos Marianne Eskildsen / Ole Andreasen, Århus Landsgildetinget i Aarhus blev traditionen tro indledt fredag aften med kammeratligt samvær. Vi blev modtaget af Rosenholm Tamburkorps, som ledte os den rette vej ind i Stakladen. Her havde man beredt os det lækreste aftenmåltid og indkaldt en sygeplejerske fra skadestuen - just in case... Jørgen Skammeritz underholdt med anekdoter og fællessang; hvis han er lige så festlig (og vovet) i sit job som sygeplejerske, så forstår man godt, der er ventetid på at komme til. Dette er ikke et referat fra Landsgildetinget, men et stemningsbillede fra en tilhørerplads. En egentligt protokol med de faktuelle ting fra tinget udarbejdes af Kirsten på Landsgildekontoret og kan efterfølgende findes på hjemmesiden under gildebror login, gildeservice og download. Lone Erkmann uddelte året hæderspris på kr. til Joan Hougaard, leder af Reden Aarhus, et projekt under KFUKs sociale arbejde (se mere side 7). Til orientering fik vi informationen, at vi i dag er gildebrødre i 189 gilder. Der var 187 stemmeberettigede til LGT gilder var repræsenteret. Lone aflagde en supplerende mundtlig beretningefterfulgt af en bred talerunde. Paula fremlagde et fint regnskab, som blev godkendt. Lørdag morgen oprandt så med en summen af stemmer fra mere end 300 gildebrødre, der fandt deres pladser i det indbydende Per Kirkeby auditorium. Distriktsgildemester Hanne Brissing bød velkommen, med advarede om, at den nye teknik ikke eksisterede for 40 år siden, da man sidst holdt LGT i Aarhus så... Tinget blev åbnet af Jacob Bundsgård, byens helt nye borgmester (siden 10. august 2011). Han havde store planer for Aarhus. Endelig kom projektleder Kjeld Hedelund Jørgensen med en række praktiske oplysninger, hvorefter vi kunne gå til arbejdet. Gæster fra nær og fjern bragte hilsner med til os. Den norske vicelandsgildemester havde naturligt gjort sig tanker ovenpå katastrofen på Utøya, hvilket blev udmøntet i:»når én mand kan skade så mange - hvor megen kærlighed kan vi så ikke skabe sammen?«lige som kammeratskabsaftenen stod Matematisk Instituts kantine for frokosterne. Det var de rigtig gode til. Dagen gik roligt med afstemning om de indleverede forslag. Debatten bar præg af, at Landsgildeledelsen og Distriktsgildemestrene i fællesskab havde arbejdet med forslagene. 4

5 Festaftenen foregik på Hotel Marselis, men her kunne man nu ikke lave mad, der var bedre end den, vi fik i Matematisk Instituts Kantine. Til gengæld blev vi præsenteret for en lille pige (made in Korea) med en fantastisk stemme, som vi nød i fulde drag mellem forretten og hovedretten. Søndag formiddag afslørede resultatet af Frimærkebankens indsamling i de forløbne 2 år, idet bankdirektør Nils Liljeberg afslørede, at det var 2. Nykøbing Falster, der havde samlet næsten 100 kg. Nils overrakte en check på kr. til LGL til hjælpefonden. Ikke mindst Vejlegilderne havde ventet spændt på afslutningen om Rodbjerggaard - en afslutning der skulle beslutte, om Rodbjerggaard kunne forblive i gilderegi. Vejle gildernes forslag blev vedtaget, hvorefter det lød et rungende»we did it«gennem auditoriet (se flere detaljer side 20). Gildebevægelsens Vision blev udmøntet i en prioriteret Handlingsplan (til højre herfor). Endelig blev der godkendt et budgetforslag baseret på et kontingent til Landsgildet på 90 kr. 3 gange årligt. Efter frokost manglede vi endnu at vælge en ny landsgildeledelse, men de opstillede kandidater blev alle valgt med applaus. Se den nye landsgildeledelse side 7. Sidste punkt var meddelelsen af, at Sønderjyllands Distrikt påtager sig at arrangere næste LGT. Vision At udvikle gildearbejdet så flere får lyst til at være med og deltage i den personlige udvikling, gildearbejdet tilbyder, så gilderne er synlige aktører på humanitære områder, så gilderne er et fællesskab, hvor spejderideen udvikles for voksne. Prioriteret handlingsplan Som besluttet på landsgildetinget (stemmetal i parentes). For at opfylde vores vision skal vi i : Deltage i Spejdernes Lejr (140) Deltage i lokale projekter, der gør os synlige. (133) Udvikle nye former og tilbud om personlig udvikling. (71) Oplysninger om gildeaktiviteter. (60) Gennemføre en landsdækkende indsamlingsaktivitet til humanitære formål. (48) Oprette nye gilder over hele landet. (46) Workshops, der kan inspirere og udvikle. (45) Projektlederkurser. (42) Fortsætte projektet om etnisk brobygning fra perioden (27) Aftale med Spejderhjælpen. (13) LandsgildeTing2013 Sønderjyllands Distrikt inviterer til LandsgildeTing i 2013 på den imponerende A. P. Møller Skole i Slesvig. Glæd jer til, at dette spændende bygningsværk kommer til at danne rammen om Tinget september 2013 Vi er gået i arbejdstøjet for at lave et udfordrende program. Mojn 5

6 Sct. Georgs Gildernes hæderspris Af Ingrid Danstrup, redaktør I forbindelse med Landsgildetinget uddeles traditionen tro en hæderspris - pt. svarende til kr. I år havde landsgildeledelsen valgt, at prisen skulle tilfalde Reden Århus, et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder, der på forskellig vis er havnet i en svær livssituation. Et sted, hvor der er plads til forskellighed og stor fokus på samvær og omsorg. Redens daglige leder, Joan Hougaard, var derfor mødt op lørdag formiddag for at modtage prisen. kulerer over, hvad livet egentlig er til for. Hædersprisen falder på et tørt sted, da Reden er økonomisk trængt og afhængig af tilskud. Reden - et socialt arbejde I 1983 påbegyndte KFUKs Sociale Arbejde et hjælpearbejde blandt de gadeprostituerede, idet man startede med opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøet i København. Det store behov for et værested for denne kvindegruppe gjorde, at KFUKs Sociale Arbejde i 1984 åbnede Reden ved Halmtorvet, et møde- og rådgivningssted for kvinder, herunder prostituerede, der har svært ved at tilvænne sig det almindelige samfundsliv, idet formålet er at yde støtte til denne gruppe kvinder, med henblik på resocialisering. Senere er oprettet et værested i Odense. I 1995 vurderede man behovet for et værested for kvinder i prostitution og misbrug i Århus, og arbejdet på etablering i Århus blev påbegyndt. Joan takkede for den stor anerkendelse, som hun var meget beæret og stolt over at modtage. Det er altid dejligt at modtage anerkendelse for arbejdet med misbrugere og prostitution, alkohol, piller, narko for en stor dels vedkommende udiagnosticeret psykisk lidelse. Fra starten kunne Reden Århus holde åbent tre aftener om ugen. I 1998 fik man mulighed for at åbne 3 aftener og 2 formiddage ugentlig. I efteråret 2001 mærkedes behovet for et nattilbud, og i marts 2002 åbnede nathjemmet med 8 sengepladser og mulighed for to opredninger. Reden har siden marts 2007 holdt åbent 22 timer i døgnet - alle ugens dage - og med en bred vifte af aktiviteter og tilbud. Fra kun at være baseret på frivillig arbejdskraft, har Reden nu et fagligt kompetent tværfagligt team af 12 fastansatte medarbejdere, samt et stort korps af faste vikarer og frivillige. Joan beskrev Redens brugeres situation ved at læse et digt af en af brugerne:»har du nogensinde været så ensom...«et gribende digt, hvor den skrivende spe- 6

7 Ny Landsgildeledelse Af Ingrid Danstrup, redaktør Med stor enighed og applaus valgte Landsgildetinget i 2011 vores Landsgildeledelse for de næste 2 år. Fra venstre Anne Haastrup-Nielsen genvalgt som International Sekretær Fredensborg Gilde Gerda Abildgaard valgt som PR-sekretær Ikast Gilde Kjeld Krabsen valgt som Landsgildekansler 1. Skanderborg Gilde Lone Erkmann genvalgt som Landsgildemester 1. Køge Gilde Sten Frost genvalgt som Uddannelsessekretær Esbjerg Gilde Paula Mikkelsen genvalgt som Landsgildeskatmester Skive Gilde 7

8 Gilderne og de andre Madsnedkerne på Spejderfestival 2011 Af Astrid Wiig, Værløse Gildet Fotos Spejderfestival Denne sommer var anderledes oplevelsesrig for en lille gruppe gildebrødre og en ung kok, som mødtes ved Spejderfestival 2011 for at snedkerere maden til 360 spejdere, pionerer og staben i en periode af 2 uger. Vejret var med os, kun en enkelt formiddagsbyge og mange, mange solskinstimer ved Houens Odde Spejdercenter. Der var lagt et fantastisk og omfattende aktivitetsprogram for deltagerne, og en del af de musiske indslag fik også vi tid til at opleve. Vi kendte hverken Ginga Ninjas eller De fine hatte i foråret, men det gør vi nu - og de spiller meget højt. Planlægningen med menu og indkøb var på plads længe inden, vi ankom. Vores madsnedkere spændte aldersmæssigt fra 59 til 81, så det var erfarne folk, som troppede op. Vi arbejdede fra kl. 8 til ca dog med enkelte tiltrængte pauser. Pionererne sørgede for etablering af moderne køkken- og serveringsplads, så var det blot at gå i gang. Det var morsomt at opleve en anderledes, ny spejderform. Dejligt at møde de søde unge deltagere, på 13 år++, modtage deres glade bemærkninger om den gode mad og samtidig lære brødre fra andre gilder at kende på rigtig nært hold. Det gav energi til de lange arbejdsdage. Vi havde en rigtig god tid sammen og er klar til at tage en opgave igen ved Fælleslejren Et lille hjertesuk I marts måned sendte vi opfordring til at deltage i arbejdet ved/støtte til Spejderfestival 2011 til alle gildemestre i Danmark - ca. 180 breve. Vi har desværre kun fået tilbagemelding fra 2 - skriver to - gildemestre, som sendte os en mail. Vi havde håbet at modtage flere tilbagemeldinger - enten i form af et tilsagn eller bare som en reaktion på vores brev. Det ville have været dejligt, hvis vi havde været dobbelt så mange madsnedkere. Vi var 5 faste i hele perioden og 5 mere, som supplerede godt i en del af tiden. 8

9 Fotos fra Reload 2007 Giv en hånd med på uge 30 i Holstebro Næste sommers unikke oplevelse - Danmarks hidtil største spejderlejr - er et tilbud om at blive en del af lejrliv for børn og unge af i dag - på tværs af generationer og korps. Du kan give en værdifuld håndsrækning til lejrens succes ved at melde dig som jobber og udføre opgaver som f.eks. Betjening af caféer og kiosker Aktivitetshjælpere Transport og vedligeholdelse - og mange mange andre Allerede før lejren er der opgaver, der skal løses, som f.eks. pakning af informationsmateriale, Spejdernes Lejr 2012 er delt i seks bydele. Fem bydele bliver beboet af spejdergrupper, mens bydel nummer seks er en flexlejr, hvor man kan flytte ind som enkeltperson, familie eller for eksempel en flok gamle spejdervenner. Og man vælger selv, om man vil medbringe telt eller campingvogn for at få tag over hovedet. Der vil være mulighed for el-tilslutning til campingvognen, og der bliver også badefaciliteter med mulighed for varmt bad mod betaling. Lejren har også planer om andre bo-former, blandt andet et spejder-hotel, hvor man kan leje et rum, der er lidt mere komfortabelt end at bo i telt. Men det vil der kunne findes mere information om på i løbet af de kommende måneder. I flexlejren kan man vælge at lave mad over bål eller medbragt gasblus. Men lejren får også spisesteder, hvor man kan købe et eller flere måltider, hvis man foretrækker det. Og der bliver lejrbutikker, hvor det er let at hente registreringsarbejde eller planlægning og opbygning af lejrens aktiviteter. Du kan orientere dig om mulighederne og melde til lige netop det job, du har lyst til, ved at registrere dig som jobber på Skriv om dine kompetencer og interesser. Når du har registreret dig som jobber, har du mulighed for at se, hvilke jobs der aktuelt er ledige og melde dig til et - eller du kan senere blive kontaktet af nogen, der har fået øje for dine kvalifikationer. Din indsats på lejren vil blive værdsat! Flexlejr har plads til både unge og ældre en liter mælk, en pakke rugbrød eller andet, der skal bruges, hvis man selv vælger at stå for maden. Som deltager i flexlejren kan man opleve Spejdernes Lejr 2012 på samme måde som de øvrige lejrdeltagere, uanset om man er spejder eller ej. Men i flexlejren vil der også være mange beboere, som har en stor eller mindre arbejdsopgave som led i gennemførelsen af Spejdernes Lejr Og faciliteterne i flexlejren vil blive indrettet ud fra, at der er beboere, som er i aktivitet på alle tider af døgnet. Der bliver aktivitetstilbud for alle aldersgrupper. Beboerne i flexlejren kan deltage i aktiviteter overalt på Spejdernes Lejr Men for de yngste børn, som ikke er store nok til at deltage i spejderaktiviteterne på lejren, vil der blandt andet blive en legeplads, som indrettes i flexlejren og også får nogle aktivitetstilbud, som er tilpasset børnenes alder. 9

10 Orientering fra KFUM-Spejderne i Danmark Af Jonas Bjørn Whitehorn, Kommunikationskonsulent, KFUM-Spejderme Tunesisk samarbejde Gennem de seneste fire år har KFUM-Spejderne samarbejdet med de tunesiske spejdere. I samarbejdet har vi haft særligt fokus på mødet mellem spejdere; på nuværende tidspunkt har over 500 spejdere venner på tværs af landegrænsen. Samarbejdet er blevet styrket efter alle strabadserne i Tunesien dette forår. KFUM- Spejderne er faktisk den eneste danske organisation, der har direkte kontakt til unge i Tunesien. Derfor er KFUM-Spejderne gået i dialog med Udenrigsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd om at skabe projekter, der kan styrke det tunesiske civilsamfund i den svære overgangsperiode. Det betyder foreløbig, at KFUM-Spejderne har modtaget 5,5 mill. kr. til en række projekter i Tunesien og til at styrke båndene mellem Danmark og Tunesien. rammer og mere attraktive aktiviteter. På Distriktskonferencen 2011 kunne alle KFUM-Spejdernes distrikter være med til at konkretisere vækstmålene i deres arbejde. Gilwellaspiranter arbejder med projekter For fjerde gang gennemfører KFUM-Spejderne nu et Gilwellkursus med fokus på det personlige: Lederens personlige udvikling og det personlige projekt er i højsædet. I øjeblikket arbejder 27 dygtige gilwellaspiranter på at gennemføre projekter, der både betyder noget for dem selv og ikke mindst for andre. Samtidigt, med de nye fokusområder har uddannelsesleder Simon Bek Rasmussen introduceret et generationsskifte i Gilwellstaben, hvor blandt andre Jakob Vibe, Stine Kirk Jensen, Jesper Schaumburg Müller og Kristian Rostgaard er trådt ind. Det største delprojekt Future Leaders of Tunisia udføres i samarbejde med Udenrigsministeriet og handler om at styrke det tunesiske civilsamfund ved at uddanne mere en 600 spejdere i blandt andet projektledelse og iværksætteri. Samtidig skal projektet styrke det tunesiske spejderkorps arbejde med demokratisering af børn og unge. KFUM-Spejderne sætter vækstmål KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse har opsat fem vækstmål, som gælder frem til 2015: Vi vil have 5 % medlemsvækst, øget synlighed, bevidsthed om formålet med vores spejderaktiviteter, øget deltagelse i arrangementer uden for gruppens 10 Samarbejde med Arla I 2010 var KFUM-Spejderne med til etableringen af naturlegepladser ved Arlas Åbne Gårde. Arla og KFUM-Spejderne har i 2011 valgt at fortsætte samarbejdet. Helt konkret betyder det, at KFUM-Spejderne var til stede på 10 gårde til Økodagen i april og vil være til stede på endnu 10 gårde i september, når Arla afholder Åbent Landbrug, og samarbejdet ventes at fortsætte ind i På gårdene laver de lokale spejdergrupper aktiviteter med temaet Tættere på naturen. Det betyder, at KFUM-Spejderne får en enestående mulighed for at lære op mod mennesker om naturen og vise dem spændende måder at bruge naturen på.

11 Mobil Spejderhytte - integrationsprojekt Gennem de seneste måneder har Den Mobile Spejderhytte (en varevogn fyldt med udstyr) trillet ud til de boligområder i Aarhus, hvor mange nydanskere bor. Formålet med projektet er at øge opmærksomheden på de frivillige foreninger blandt børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk. Projektet har nu haft besøg af over 300 børn og unge i Aarhus-området, men ikke blot de unge er interesserede i at høre mere om projektet og prøve aktiviteterne af, deres forældre er mindst lige så interesserede i at snuse til foreningslivet. Den Mobile Spejderhytte er et fælles projekt mellem FDF, Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne i Danmark. Alle de frivillige bag projektet er unge fra Aarhus-området. Projektet er støttet økonomisk af Dansk Ungdoms Fællesråd og er forankret under paraplyprojektet Krydsfelt under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Uddannelse i Anerkendende Ledelse I pinsen blev det seneste skud på stammen i KFUM-Spejdernes uddannelser fyret af: KFUM-Spejderne uddanner nu de unge frivillige i anderkendende ledelse. Gennem en hel weekend fik de unge helt konkrete værktøjer til at blive bedre ungdomsledere og kunne gå hjem med følelsen af at have mere styr på at være leder for andre. Peter Lentz og Frederik Fredslund-Andersen, som står bag uddannelsen, havde høje ambitioner med uddannelsen. De havde brugt et helt år på at planlægge den helt rigtige uddannelse for de unge spejdere. Peter Lentz kunne efterfølgende sige, at deltagerne, på baggrund af deres kompetencer og engagement, bliver de bærende kræfter i spejderlivet de næste 10 år, men derudover vil de også være dem, der er med i bestyrelsen i børnehaven eller skolerne, når de selv får børn. Andre store events KFUM-Spejderne har desuden været repræsenteret både i planlægningen af flere store events, herunder både Grøn Dag i Fårup og DUKA-Zoo. Grøn Dag i Fårup er et heldagsarrangement i Fårup Sommerland, hvor omkring 1000 spejdere var taget i sommerland for dels at prøve alle forlystelserne og dels for at lave spejderaktiviteter sammen. DUKA-Zoo (De Uniformerede Korps i Aalborg) blev afholdt sidste weekend i juni, hvor 1400 spejdere og FDF ere var mødt op og overnattede på Savannen i Aalborg Zoo. 11

12 Et lillebitte bidrag - en stor håndsrækning De gode historier, netværket, samarbejdet og glæden ved at gi en håndsrækning til mennesker i nød. Der er rigtigt mange gode grunde til, at Lis Mølvig Henriksen har valgt at være frivillig koordinator for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling ni år i træk. Den 13. november vil to ældre damer sidde udenfor de lokale indkøbscentre i Nykøbing Falster. De to har svært ved at gå, så stokke har de også med. Stokkene bruger de dog ikke til at komme rundt mellem de søndagstravle handlende. De er med, fordi de er gode at stikke i hjulet på de indkøbsvogne, der triller forbi. Når folk står stille, får de lige en lille opfordring: Vil De støtte Dansk Flygtningehjælps landsindsamling? - en opfordring mange tager imod. Lis Mølvig Henriksen samler på de gode historier. Og historien om de to damer er blandt dem, hun fortæller med et smil, når hun skal fremhæve lyspunkterne ved sit arbejde som frivillig koordinator for Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling. De to ældre damer er livlige og pågående. Men ikke for meget, for det virker så godt, at de er nødt til at have ekstra indsamlingsbøsser med sig. For de får så flotte beløb, at de til sidst ikke ville kunne løfte indsamlingsbøssen, hvis de kun havde en, fortæller Lis Mølvig Henriksen. Skræddersyet opgave til en Gildebror Det er ni år siden hun første gang kastede sig over en landsindsamling som koordinator. Hun havde snuset til opgaverne året inden, da hun hjalp den tidligere koordinator. Det gjorde hun så godt, at da han valgte at trække 12 sig, pegede han samtidig på hende og så sprang hun til. Den tidligere koordinator kendte mig som både indsamler og hjælpekoordinator, og så vidste han vel, at jeg som gildebror, nok havde det, der skulle til for at overtage arbejdet fra ham, fortæller Lis Mølvig Henriksen, der til dagligt arbejder som erhvervsvejleder og underviser. Hun fremhæver at gildernes værdier passer præcist til den opgave, hun har påtaget sig: Som Gildebror siger man ja til at gøre livet gladere og lysere for andre, ja til at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret, og ja til at virke for international forståelse. Det mener jeg alt sammen, jeg lever op til, når jeg gør mit for at sikre, at indsamlingsdagen bliver en succes både for dem, der møder op som indsamlere, og for dem, der modtager den hjælp, vi samler penge ind til. Måske er det derfor hun aldrig står alene med opgaven. Hendes indsats bliver i høj grad løftet i fællesskab med hendes gildebrødre fra 2. Gilde Nykøbing Falster. Hvis jeg mangler hænder til noget praktisk eller administrativt, så siger jeg det i mit Gilde, og så er der altid 7 10, der melder sig. Så vi er altid flere til at kontakte indsamlere, uddele indsamlingsbøsser, fordele ruter, sørge for kage til alle eller rydde op for den sags skyld. En hjertesag Det humanitære arbejde er en hjertesag for Lis Mølvig Henriksen, der gerne kaster sig ud i diskussioner med dem, der synes, der er for mange indsamlinger, eller dem, der tvivler på, at det overhovedet gør en forskel. Flygtningene er uden skyld i den situation, de er havnet i. De er ofre for krig og katastrofe, de har brug for vores hjælp og det, vi gør, hjælper. Det ved jeg, fortæller Lis Mølvig Henriksen, der går og overvejer, at lave en temaaften med overskriften: Nytter det?

13 Dansk Flygtningehjælps landsindsamling hvor der er krig - er der flygtninge Dansk Flygtningehjælp samler ind til flygtninge i verdens brændpunkter søndag 13. november. Krige, konflikter, tørke og sult er nogle af årsagerne til, at mennesker flygter. Det sker lige nu på Afrikas Horn, hvor den værste tørke i 60 år har sendt millioner på flugt. Afrikas Horn er langt fra det eneste sted, hvor folk er på flugt. Dansk Flygtningehjælp arbejder i 33 lande, hvor flygtninge har brug for hjælp. Du kan hjælpe - meld dig som indsamler. Det tager kun tre timer at samle ind. På den korte tid får en indsamler ca kr. i indsamlingsbøssen. For de penge kan Dansk Flygtningehjælp blandt andet: Forsyne 500 flygtninge med rent vand i én måned i Liberia Uddele mad til 1000 mennesker fra mobile suppekøkkener i Mogadishu Uddele nødhjælpspakker til fire flygtningefamilier i Dadaab lejren, verdens største flygtningelejr Meld dig som indsamler for Dansk Flygtningehjælp søndag 13. november på tlf eller Efter ni års tæt samarbejde med Dansk Flygtningehjælps landsindsamlingshold ved hun, at selvom indsamlingerne hvert år bidrager med millioner til at hjælpe i verdens brændpunkter, så kommer der hele tiden nye problematikker til. Det får hende ikke til at give op - blot til at gøre mere. Uanset hvor mange, der samler ind, og hvor meget, vi samler ind, så vil behovene ikke være dækket. Men vi kan gøre en forskel, det frivillige arbejde, jeg gør og som indsamlerne gør det er en vigtig håndsrækning til dem, der har det meget dårligere end os. Vi er jo alle sammen en del af den globale verden. Og det her er så mit lillebitte bidrag, til at nogle får hjælp. Det gode samarbejde Meget er blevet lettere i løbet af de ni år, Lis Mølvig Henriksen har været koordinator. Hun har fået opbygget sit netværk, hun har mange faste indsamlere og selv teknikken omkring det hele, er blevet lettere, nu hvor så meget kan klares elektronisk. Udfordringer er der selvfølgelig - også efter ni år i spidsen. Men ikke nogen, der har slået benene væk under hende. Der er ikke nogen, der skal sige, at jeg ikke kan. Så forsøger jeg bare at få nye ideer, finde nye veje. Det er vi koordinatorer gode til, vi hjælper hinanden og giver gerne gode ideer videre. Det, der virker bedst, er den personlige kontakt, så den del af indsatsen er jeg ved at finpolere, siger hun. En af de ting, hun allerede har god erfaring med, er altid personligt at tage imod indsamlerne efter dagens rute. Det giver både indsamlerne en mulighed for, at fortælle, få ros og få tak for indsatsen - og så bidrager det til Lis Mølvig Henriksens bank af gode historier. Det er guld værd. Både at snakke med dem, der kommer år efter år og at møde de nye, ofte unge, der skal vide, at det, at de kommer, det gør en kæmpe forskel. 13

14 Ole Berner: Mine spejderminder Af Lars Aabo, Spejdermuseet Århus, 2011 Da min storebror og hans patrulje, Irokeserne, i den nystartede 2. Risskov Trop deltog i landspatruljeturneringen Kipanda, kunne jeg følge deres anstrengelser for at løse foropgaverne til det store arrangement. Jeg læser nu, at en af idémændene bag det hele var Ole Berner. Der er meget i Ole Berners spejdererindringer, som giver genklang i min hukommelse ikke blot fordi jeg har deltaget i nogle af de begivenheder, han beretter om, men mere grundlæggende, fordi mange af vores førere i troppene og divisionen utvivlsomt havde deres inspiration fra de folk i Det Danske Spejderkorps, han fortæller om i sin bog. De havde været på Primikursus på Ryekol og nogle af dem bar Gilwelltørklæde og perler, og ofte var de aktive i distrikt og korps; de havde med andre ord et godt rygstød til deres eget arbejde med spejderne. Mange spejdererindringer har nødvendigvis et lokalt område som skueplads. Der fortælles om de mennesker, man har mødt, og de opgaver man har løst i sin flok, trop og division. Det særlige ved Ole Berners er at han har været aktiv leder i Aarhus, Odense, Fredericia og til sidst Gillastugan i Skåne, samtidig med at han har stået for væsentlige projekter i korpsregi. Derfor får vi også gennem læsningen af bogen en fornemmelse for, hvordan DDS hang sammen på landsplan i de årtier, hvor han var med. Det almindeligste er vistnok, at de folk, der skriver spejdererindringer, er dem, der har trivedes som fisk i vandet. Det gælder selvfølgelig også Ole Berner. Men der er en dybde i hans beretninger, som jeg synes, man skal lægge mærke til: Han peger også på ting, der ikke faldt tilfredsstillende ud, og han skriver det tydeligt uden billig udlevering af de folk, han var uenig med. Og når man sammenholder dét med hans omtale af de mennesker, der i særlig grad har hjulpet ham på vej plus beskrivelserne af, hvordan de mange aktiviteter er ført ud i livet, aner man Ole Berners opskrift på godt spejderarbejde. Udfordringer, morskab og hittepåsomhed med tillid som det vigtigste brændstof. 5 sider i bogen er viet til spejdernes indsats under den tyske besættelse. Det er kortfattet, men fordi det er en førstehåndsberetning får læseren del i de tanker og stemninger blandt de unge mennesker, som kom i berøring med modstandskampen. Man ville ønske, at der en dag kunne skrives en historisk afhandling om dette emne, for man fornemmer af Ole Berners beskrivelse, at der må have ligget en del organisering bag. Lars Aabo, tidligere TL i 1. Risskov Trop, DASP i Ole Rømer Division. Var sammen med Kirsten Gad forfatter til Troplederbogen, som i nogle år var lederhåndbog for spejdergrenen i DDS. Kan købes på kr. 75,- + forsendelse 14

15 22nd World Scout Jamboree Sweden besøgt af Roskilde-Hedebo Distrikt Af Søren Overgård og Frank Ward, 2. Roskilde Solen var atter fremme, da der var afgang for busturen til jamboreen med ca. 50 glade gildemennesker primært fra distriktet men også fra resten af Danmark. Tyskerne havde opbygget en lejr af sorte telte efter mongolsk stil (jurter) med et stort fællestelt, hvorfra der var adgang til de omkringliggende patruljejurter. Lige fra starten var der tegn på en meget velfungerende event. En shuttlebus satte os af ved portalen til lejren. Ved siden af stod tivoliet, et kæmpe stort pionerarbejde. Derefter en vandretur langs flagalléen, hvor der vajede flag fra alle de 150 deltagende nationer, og så var vi i midten af Skånes (pt.) 3. største by. Vartegnet Tårnet hævede sig højt over os. Der var en pragtfuld udsigt fra toppen af det. Vi blev hilst fra alle sider med et Hej, og alle var opsat på at snakke. Oplevelser på lejren gav et tydeligt indtryk af, at spejderbevægelsen er kommet godt ind i det andet millennium, hvor mange af de globale emner, såsom energi-/ressourcebesparelse og internationalt samarbejde/forståelse var blevet oversat til praktiske gøremål på lejren. Eksempelvis deltog alle i affaldssortering, og der var langt imellem smidt affald. Deltagere fra Australien og Uganda havde sparet energi ved at cykle (næsten) hele vejen til Sverige. Religionerne havde også deres udstillingsområde. Spændende var det at få lov til at vælge mellem mad fra alle verdensdele: crepes fra Frankrig, øl (alkoholfrit) fra Tjekkiet, brune bønner fra UK, og der var også en velbesøgt pølsevogn fra Danmark. Som sædvanlig var der meget aktivitet på byttemarkedet med swopping. Det var også spændende at få lejlighed at møde gildemennesker fra andre lande. De danske spejdere reklamerede kraftigt for næste års nationale jamboree den juli i Holstebro: Spejdernes Lejr Se nærmere på Helhedsindtrykket var en meget velfungerende lejr med en masse glade unge spejdere, der havde det rigtig godt sammen. 15

16 Fra gildebror til gildebror Dragedag i Fredericia Af Carry Hansen, Drageudvalget,Fredericia Dåseringe - et lille hjertesuk Af Ulla Lund, 4. Odense Gilde Kære samlere Hvor er I flittige, og hvor er det bare dejligt, men vil I ikke nok være rare, at lade være med at sætte ringene på snore eller lignende, når I afleverer dem. Hvert år, den 1. lørdag i september, afholder spejderne i Fredericia Friluftsliv i mange farver på voldene i Fredericia. Her kan alle små som store prøve alle muligheder udi spejderarbejdet. Sct. Georgs gilderne i byen har en post, hvor man selv laver drager og flyver med dem sammen med sin voksne. Ligeledes er det gilderne, der bemander og sørger for forplejningen og salg af kaffe og pølser. Goodturnmærket Regnskabet for Goodturnmærket ligger nu klar og kan ses på Alle ringene køres gennem en rensemaskine (ikke dem, hvori der er lagt en seddel med renset), og det tager utrolig lang tid at pille dem af disse snore eller lignende. Vi er heller ikke interesserde i alle dåserne. Kom dem i plastposer. Det fylder ikke så meget. - På forhånd tak for hjælpen, siger modtagerne. Her kan du se det nye Goodturnmærke: 16

17 Indbydelse til Fredslyset 2011 i Roskilde Af Jørgen Gybel Jensen, 2. Roskilde Gilde For 16. gang sender Sct. Georgs Gilderne i Danmark Fredslyset rundt i Danmark, og for 9. gang starter det i Roskilde, når det tændes tirsdag d. 22. november, inden det sendes rundt i Danmark med DSB onsdag d. 23. Som sædvanlig indbyder Roskilde-gilderne alle til at være med, når lyset tændes i Sankt Laurentii katolske kirke, hvor lyset til daglig har sin faste plads passet af kirkens personale, og hvor kirkens nye sognepræst pater Alren Soosaipillai vil deltage i den lille højtidelighed, hvor de første fakler og fredslyset tændes. Med et fakkeltog bliver lyset ført til Gl. Vor Frue kirke, hvor fredslysgudstjenesten i år holdes (p.g.a. stort konfirmandarrangement i Domkirken). I skrivende stund vides ikke, hvem der er liturg. Efter gudstjenesten kan alle, der ønsker det, få tændt deres eget fredslys. Gildemedlemmer, spejderledere og venner af huset indbydes herefter til at par hyggetimer i Sct. Georgs Gildernes hus Sankt Agnes, hvor vi bl.a. vil ønske lyset god rejse. Fredslyset ud i landet Af Erik S. Messmann, Fredslyskoordinator Mange gilder er nu ved at forberede aktiviteterne i forbindelse med Fredslyset, som sendes rundt i landet onsdag den 23. november. Som det fremgår af fredslysbrochuren skal landsgildekontoret have jeres tilmelding senest den 1. november og både landsgildeledelsen og jeg håber, at antallet af gilder, der i år vil modtage Fredslyset, igen vil stige i forhold til tidligere. På hjemmesiderne kan I se, hvad der tidligere er skrevet om Fredslyset, ligesom I kan downloade både fredslys-logoer og den lille nye A6 brochure, som alt sammen kan anvendes i jeres PR-arbejde. Rigtig god fornøjelse med at bringe Fredslyset rundt og lade det lyse op i den mørke tid - til glæde for andre. Alle er velkomne - vil du være med til arrangementet i Sankt Agnes, må du gerne give os et tip om, hvor mange I er - men er du ikke tilmeldt, finder vi nok en plads til dig alligevel. Programmet er som følger kl. 18 Lyset tændes i Sankt Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde Fakkeltog gennem byen til Gl. Vor Frue kirke kl. 19 Lyset føres ind i Gl. Vor Frue kirke (hj. Grønnegade/Fruegade, Roskilde) Fredsslysgudstjeneste Herefter byder Roskildegilderne velkommen i Gildehuset Sankt Agnes, Sankt Agnes 2B, Roskilde. Har du spørgsmål til denne del af Fredslysarrangementet, er du velkommen til at kontakte Jørgen Gybel Jensen tlf eller Kontakt Erik S. Messmann Fredslyskoordinator tlf / eller 17

18 Netværk giver mulighed for oplevelser Af Ulla Lund, 4. Odense Gilde 18 Jeg havde en drøm - og fortalte Bent Andersen fra 1. gilde i Odense, om den - og pludselig lød det:»det kan vi da sagtens finde ud af«. Som sagt så gjort. Vi planlagde en operatur til Verona, og sendte invitationer ud i vores gildenetværk. Resultatet blev en bus fyldt med gildebrødre og ledsagere fra Sjælland, Fyn og Jylland, som i slutningen af august tog på oplevelsestur sammen - en tur med masser af oplevelser. Vi fik mulighed for at lære de to operaer, vi skulle se, at kende, idet Per Holst (tidligere chef for Odense symfoniorkester) undervejs fortalte om Puccini, La Boheme, Verdi og Aida, så vi var klædt på til at se de to operaer i Veronas gamle arena. Vi fik en operaoplevelse af de store - at sidde på de gamle stentrapper, hvor der har siddet folk i flere tusind år - og så se de operaer som vi havde hørt om - det var fantastisk. Vi fik set natur på turen ned og turen hjem. Vi fik set og oplevet Gardasøen, Verona og de Østrigske alper. Vi var til vinsmagning - og havde mulighed for at spise god italiensk mad - vi fik rigtig meget kultur på turen. Vi fik også mulighed for at se Zugspitze, og det er jo noget ganske andet end vores Himmelbjerg. Og endelig blev vores gildenetværk større - dem vi ikke kendte fra starten - dem havde vi mulighed for at lære at kende, og vi fik nok engang ny inspiration fra alle disse nye personer. Så alt i alt en pragtfuld tur - hvor vi fik set og oplevet meget - lært meget og fik knyttet mange nye venskaber. Og alt det er på grund af det netværk, der findes i gildet - og som vi ikke kan få nok af.

19 Julemarked i Aalborg Kloster Af Hanne Simonsen, 11. Aalborg Sct. Georgs Gilde Den 19. november 2011 afholder 11. Aalborg Sct. Georgs Gilde for 40. gang sit traditionsrige julemarked i Aalborg Kloster. Vi er stolte og glade over, at vi har mulighed for, at vores årlige julemarked kan afholdes i det historiske og meget smukke Aalborg Kloster - vi mener selv, det er de flotteste rammer for et julemarked. Aalborg Kloster, der ligger i hjertet af Aalborg, er en bygning, der går helt tilbage til år For at yde herberg til trængende og syge stiftede Maren Hemmings, mens Erik af Pommern var konge af både Norge, Sverige og Danmark, et helligåndshus i Aalborg. Dette er i dag en af Aalborgs mest besøgte turistattraktioner. I tilknytning til Klosteret er der Klosterkirken, som er en filial af Aalborg Domkirke. Julemarkedet er så traditionsrigt, at vi i dag kan byde 3. generation velkommen og ikke alene har vi besøg fra Aalborg, men også fra udlandet. Mange af de besøgende kommer også, fordi vi har rundvisninger i løbet af dagen - i år både på dansk og engelsk - hvor klosterets bygninger, fangekældre samt spændende kalkmalerier bliver fremvist og klosterets mangeårige historie bliver fortalt. Med overskuddet fra vores årlige julemarked i Aalborg Kloster har vi mulighed for at hjælpe spejdergrupper og humanitære organisationer med donationer - i år vil der blive overrakt et pænt antal donationer. 11. Aalborg Sct. Georgs Gilde vil byde alle velkomne til årets julemarked. 11. Sct. Georgs Gilde JULEMARKED Lørdag den 19. november 2011 kl i Aalborg Kloster C. W. Obels Plads Vores julemarked afholdes i Klosterets refektorium, der i dagens anledning er omdannet til julestue med salgsboder med et rigt udvalg af julepynt, dekorationer og mundgodt, som 11. gildes medlemmer har fremstillet henover året. Når Klosterets døre åbnes kl. 10, så dufter det af jul og gran, og hvad dertil hører - en dejlig optakt til julemåneden. I år, på vores 40 års jubilæumsdag, har vi været så heldige, at få klosterforstander Jens Aa. V. Schulz til at åbne julemarkedet, hvorefter Mollys lampe tændes. Det er en tradition, at den 250 årige lampe skal brænde ved festlige lejligheder i Aalborg Kloster. Salgsboder Tombola Café Luciaoptog v/ Sct.Mariæ Skoles kor kl Rundvisning (også på engelsk) kl

20 Rodbjerggaard Fra Lone Erkmanns mundtlige beretning På landsgildetinget i 2009 blev det pålagt Landsgildeledelsen at arbejde for afvikling af Rodbjerggard i perioden Salget bør dog først ske, når ejendomsmarkedet har stabiliseret sig. Som beskrevet i Sct. Georg nr. 4 viste det sig at være en indviklet sag. Derfor er det dejligt at kunne fortælle, at fremtidsudsigterne for Rodbjerggaard ser lyse ud, idet det kan blive på gildehænder! Gildecenterfonden har indgået en aftale med Sct. Georgs Fonden, at fonden køber Rodbjerggaard. Braking News!!! Forudsætningen for købet er, at Den almennyttige forening Rodbjeggaard indgår en driftsaftale med Sct. Georgs Fonden. Det endelige papirarbejde er ikke endelig på plads. Parterne er enige om at bruge tiden indtil 1. november til dette arbejde. Planen er, at Rodbjerggaard kan overdrages til Sct. Georgs Fonden 1. januar Gildecenterfonden håber, det er en løsning, som rigtig mange vil være tilfreds med. Rodbjerggaard er sikret lokal forankring! Af Hans Melby Jespersen, 3. Vejle Gilde / sekretær i Vejlegildernes Rodbjerggaardsudvalg Enten sælger Gildecenterfonden (GCF) Rodbjerggaard til Sct. Georgs Fonden (SGF), som forpagter driften ud til den dertil oprettede almennyttige forening Rodbjerggaard. Denne tegnes i dag af Vejlegilderne og Rodbjerggaards Venner i forening - der er faktisk allerede lavet betinget slutseddel herom på et møde 13. september mellem GCF og SGF under den forudsætning, at der kan opnås en forpagtningsaftale mellem SGF og foreningen Rodbjerggaard. Eller, hvis der ikke kan opnås enighed om en forpagtningsaftale, så sælger GCF i stedet direkte til Vejlegilderne og Rodbjerggaards Venner, som var de eneste, som bød rettidigt på hele ejendommen, da den var sat til salg. Med vedtagelsen af Vejlegildernes nedenstående beslutningsforslag på det nyligt afholdte Landsgildeting i Århus, er der ikke længere andre muligheder: at drive Gilde- og spejdercentret i overensstemmelse med 2 i Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, hvis en sådan køber melder sig, mens ejendommen er i udbud. Vi har givet os selv frist til 1. november 2011 til at nå en aftale, så Rodbjerggaard kan få sin velfortjente lokale forankring fra 1. januar Vi beder alle vore gode bidragydere have tålmodighed indtil da. Ved et salg af Rodbjerggaard ud af Gildecenterfonden pålægges Landsgildeledelsen at sælge til en køber, som forpligter sig til fortsat 20

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig!

Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig! NUMMER Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig! MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2012 79. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

21.-29. juli 2012. Spejdernes Lejr 2012 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden

21.-29. juli 2012. Spejdernes Lejr 2012 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden 21.-29. juli 2012 Spejdernes Lejr 2012 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden ER FOR ALLE Spejdere uanset alder og farve 0 eller 95 ingen hindring Både fra Danmark

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Mødereferat. GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 19.03.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen

Mødereferat. GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 19.03.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen Mødereferat GILDEMESTERMØDE Torsdag d. 19.03.2015 kl. 19.00 i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Flemming Hansen, SGS Klaus Cordes. Afbud fra SGK Lis Andersen, DUS Preben Nielsen. 2. Peter Jensen 1.g., Ulla

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 103 September 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 Stafetten Barsø lejren 2015 Sct. Georgs Gilderne I Danmark Så gjorde vi det igen.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Side 1 af 6. Distriktsforum 2012. Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense)

Side 1 af 6. Distriktsforum 2012. Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense) Side 1 af 6 Distriktsforum 2012 Velkomst Lone Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense) Handlingsplanen 2011-2013. Hvordan er vi kommet fra start? Handlingsplan her er status; hvis nærmere

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien SPEJDER-REJSER 2008-09 Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien [HVAD ER SPEJDER-REJSER?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

26. årgang April 2015 Nr. 5

26. årgang April 2015 Nr. 5 Fredslyset i InSide 2014 26. årgang April 2015 Nr. 5 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009

Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009 NUMMER Ansvar Blå Sommer Landsgildeting 2009 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2009 76. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere