Studiemiljøundersøgelse. Socialrådgiver - VIA, Campus Aarhus C. Svarprocent: 41% (334/807)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiemiljøundersøgelse. Socialrådgiver - VIA, Campus Aarhus C. Svarprocent: 41% (334/807)"

Transkript

1 Studiemiljøundersøgelse Svarprocent: 41% (334/807)

2 Indhold Indhold Introduktion 4 Udbytte og Studieengagement 5 Hvordan skaber du større Studieengagement? 7 Specifikke spørgsmål under hvert område 9 Tema 16 Resultater i tabelform 21 Appendiks 29 Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S [2]

3 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Studieengagement I figuren ser du hovedresultatet af Studiemiljøundersøgelse på - VIA, Campus Aarhus C. På grund af ændringer i spørgerammen kan resultater for landsgennemsnittet kun vises udvalgte steder Studieengagement Sådan kan der skabes større studieengagement på - VIA, Campus Aarhus C. Undersøgelsen viser at nogle områder er vigtigere end andre hvis studieengagementet skal øges. PRIORITER jeres indsatsområder Disse områder bør I prioritere, fordi de vurderes lavt, samtidigt med at de har stor betydning for studieengagementet. Den største forbedring af studieengagementet på fås ved at øge vurderingen af: Information og tilrettelæggelse af uddannelsen VEDLIGEHOLD jeres styrker Disse områder bør vedligeholdes, fordi de vurderes højt af de studerende samtidigt med at de har stor betydning for studieengagementet. Følgende områder er vigtige at vedligeholde for at skabe større studieengagementet på : Forberedelse Få uddybende viden i rapporten Samtlige områder fra Studiemiljøundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om vurderingen af de enkelte spørgsmå l. [3]

4 Introduktion Formål Om undersøgelsen Resultater i rapporten Formålet med Studiemiljøundersøgelse er overordnet set at få overblik over de studerendes opfattelse af deres studie. Undersøgelsen viser, hvilke områder man bør sætte ind på, og hvor der er udfordringer. Derudover kan undersøgelsen skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt på institutionen omkring det løbende forbedringsarbejde. Fortroligheden er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Derfor vises der aldrig grupperinger eller resultater med fæ rre end 4 svar. I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Hvad har den største sammenhæng med studieengagement og det opfattede udbytte? Modellen Modellen for studieengagement viser den tætte sammenhæng der er mellem det opfattede udbytte af studieaktiviteterne og studerendes engageme nt. Modellen giver en samlet beskrivelse af studerendes engagement. Dette sker ved, at de studerende gennem sine besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt 7 områder: 5 drivkræfter samt udbytte og studieengagement. En forøgelse af studerendes vurdering af en drivkraft vil føre til en forøgelse i vurderingen af studieengagement og udbytte. Drivkræfterne De forskellige drivkræfter er formet på baggrund af relevant teori og grundig analyse af svarene. Analysen viser at drivkræfterne grupperer sig i 5 selvstændige områder som på hver deres måde driver udbyttet og studieengagementet. Drivkræfter Engagement Information og tilrettelæggelse af uddannelsen Forberedelse Praksis og forskning Udbytte Studieengagement Socialt miljø Relation til undervisere [4]

5 Udbytte og Studieengagement Udbytte 74 Udbytte 8. Den planlagte undervisning er udbytterig for mig 9. Det er fagligt udbytterigt for mig at arbejde i projektog gruppearbejder, studiedage og studiebesøg 10. Selvstudium er udbytterigt for mig (forberedelse, læsning, hjemmeopgave mv.) 11. Det er udbytterigt for mig at arbejde i mine studie- /læsegrupper Udbytte og studieengagement Det oplevede udbytte af studieaktiviteterne har stor sammenhæng med engagementet for studiet. Studieengagementet er bredt defineret ved at indeholde motivationen for studiet, interessen i studiets fagområder og villighed til at anbefale andre studiet. Udbytte Studieengagement Studieengagement Landsgennemsnit uddannelsen [+9] [+9] [+3] [+2] [+8] [+3] [+8] [+8] [+8] Studieengagement 1. Jeg ser frem til at komme i gang med dagens studieaktiviteter 3. Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 4. Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse 6. Min interesse i studiets fagområder er øget siden jeg startede på studiet 7. Uddannelsen gør mig nysgerrig på studierelaterede emner/aktiviteter udover læringsmålene [5]

6 Udbytte og studieengagement i VIA Udbytte Her kan I se niveauet for Udbytte for enheder under. 79 NET - VIA, Campus Aarhus C Studieengagement Her kan I se niveauet for Studieengagement for enheder under. 77 NET - VIA, Campus Aarhus C Studieengagement og Udbytte på tværs af VIA NET - VIA, Campus Aarhus C STUDIEENGAGEMENT UDBYTTE [6]

7 Hvordan skaber du større Studieengagement? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist Studieengagement og Udbytte blandt de studerende på VIA. Det overordnede prioriteringskort viser de studerendes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for de studerendes Studieengagement og Udbytte. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal OBSERVER PRIORITER sættes ind. Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Lav VURDERING Høj TILPAS VEDLIGEHOLD Sådan tolker du Prioriteringskortene PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for studieengagementet og udbyttet bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større Studieengagement og Udbytte. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for de studerendes Studieengagement og Udbytte, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende studieengagement og udbytte. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på studieengagementet og udbyttet. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingerne relativt høj, men området er ikke af særlig høj betydning for de studerendes Studieengagement og Udbytte. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering til de studerende, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelse af studieengagement og udbytte. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for de studerendes Studieengagement og udbytte. Følg udviklingen på området. [7]

8 Hvordan skaber du større Studieengagement? Vurdering af Indsatsområder 75 Information og tilrettelæggelse af uddannelsen Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere Effekt på Studieengagement 28% 34% 17% 15% 7% Information og tilrettelæggelse af uddannelsen Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere TILPAS VEDLIGEHOLD VURDERING OBSERVER Lav Relation til undervisere Forberedelse Information og tilrettelæggelse af Socialt miljø uddannelsen Praksis og forskning EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser de studerendes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for de studerendes Studieengagement og Udbytte. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. [8]

9 Information og tilrettelæggelse af uddannelsen Landsgennemsnit uddannelsen [-2] [+9] [+11] Information og tilrettelæggelse af uddannelsen 16. Der er klare informationer om fordelingen af studietid (undervisning, forberedelse og andre studieaktiviteter) henover uddannelsen 22. Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig som studerende (fx deltagelse i timer, fagligt niveau, forberedelse etc.) 23. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart kommunikerede 20. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen og forslag til ændringer 24. I mit studie har der indtil nu, været en god sammenhæng imellem uddannelsens forskellige studieaktiviteter Landsgennemsnit uddannelsen 56 [+15] 58 [+13] [0] 53 [+17] [+13] 59 [+4] 52 [+13] [+12] [+3] [+4] 58 [+3] [-3] 17. Jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale, litteratur og skemaer i god tid, før jeg skal bruge det 18. Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer, lokaleændringer etc.) 19. Jeg har nemt ved at finde relevant information om uddannelsen på Studienettet 21. Når jeg har faglige udfordringer, ved jeg hvor jeg kan få hjælp 27. Kravene til prøver og eksamener er klart kommunikerede Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? Figuren til højre viser hvor mange studerende der har væ ret til eksamen. Nej 0% Ja 100% [9]

10 Information og tilrettelæggelse af uddannelsen Prioriteringskort for Information og tilrettelæggelse af uddannelsen Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Information og tilrettelæggelse af uddannelsen, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af - VIA, Campus Aarhus Cs Information og tilrettelæggelse af uddannelsen. TILPAS VEDLIGEHOLD VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 20. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen og forslag til ændringer 17. Jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale, litteratur og skemaer i god tid, før jeg skal bruge det VEDLIGEHOLD 16. Der er klare informationer om fordelingen af studietid (undervisning, forberedelse og andre studieaktiviteter) henover uddannelsen 22. Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig som studerende (fx deltagelse i timer, fagligt niveau, forberedelse etc.) 23. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart kommunikerede 24. I mit studie har der indtil nu, været en god sammenhæng imellem uddannelsens forskellige studieaktiviteter 19. Jeg har nemt ved at finde relevant information om uddannelsen på Studienettet TILPAS 18. Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer, lokaleændringer etc.) OBSERVER 21. Når jeg har faglige udfordringer, ved jeg hvor jeg kan få hjælp 27. Kravene til prøver og eksamener er klart kommunikerede [10]

11 Forberedelse Forberedelse 31. Jeg er altid forberedt til den undervisning som underviseren har planlagt 33. Jeg er altid forberedt til projektog gruppearbejder, studiedage og studiebesøg 34. Når jeg arbejder i studie- /læsegrupper er jeg altid forberedt Prioriteringskort for Forberedelse Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Forberedelse, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af s Forberedelse. 80 TILPAS VEDLIGEHOLD 34 PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 33. Jeg er altid forberedt til projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg VURDERING TILPAS 34. Når jeg arbejder i studie-/læsegrupper er jeg altid forberedt OBSERVER 31. Jeg er altid forberedt til den undervisning som underviseren har planlagt 50 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [11]

12 Praksis og forskning 55 Praksis og forskning 28. Det er mit indtryk at undervisningen løbende inddrager erfaringer fra praksis/professionen og/eller ny viden fra forskningen 30. Det er mit indtryk at studerende har mulighed for at deltage i relevante projekter i samarbejde med praksis/professionen eller forskningsmiljøer 32. Mine undervisere er gode til at planlægge projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg Prioriteringskort for Praksis og forskning Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Praksis og forskning, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af s Praksis og forskning. 75 TILPAS VEDLIGEHOLD 28 PRIORITER 30. Det er mit indtryk at studerende har mulighed for at deltage i relevante projekter i samarbejde med praksis/professionen eller forskningsmiljøer VURDERING 30 VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 28. Det er mit indtryk at undervisningen løbende inddrager erfaringer fra praksis/professionen og/eller ny viden fra forskningen OBSERVER Lav 32 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER 32. Mine undervisere er gode til at planlægge projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg [12]

13 Socialt miljø Landsgennemsnit uddannelsen 75 [-1] [+1] [0] Socialt miljø 44. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på uddannelsen 45. På min uddannelse hjælper vi studerende hinanden 48. De sociale arrangementer styrker det sociale miljø/fællesskab for mig Landsgennemsnit uddannelsen [0] 75 [+2] [-2] 74 [-1] [+4] [+2] 46. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 47. Der er en god stemning på min uddannelse 49. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at være social med medstuderende [13]

14 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af s Socialt miljø. 75 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 44. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på uddannelsen VURDERING VEDLIGEHOLD 45. På min uddannelse hjælper vi studerende hinanden 46. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 47. Der er en god stemning på min uddannelse TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER Lav 48 EFFEKT AF EN FORBEDRING 44 PRIORITER Høj OBSERVER 48. De sociale arrangementer styrker det sociale miljø/fællesskab for mig 49. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at være social med medstuderende [14]

15 Relation til undervisere Relation til undervisere 50. Underviserne er generelt nemme at få kontakt til 51. Undervisere som jeg har haft kontakt til, virker interesseret i de studerende [15]

16 Fysisk miljø Vedligehold Landsgennemsnit uddannelsen [+5] [+4] [+3] [+21] 80 [+17] 78 [+5] [0] 76 [+2] 79 [+1] Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsessted 42. Uddannelsesstedet er generelt godt vedligeholdt 43. Uddannelsesstedet er generelt godt rengjort Indretning Uddannelsesstedet er indrettet sådan at det fungerer optimalt i forhold til studie- /læsegruppearbejde og egen forberedelse 49. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at være social med medstuderende 52. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at mødes med undervisere i dagligdagen Faciliteter Landsgennemsnit uddannelsen [+4] [+13] [+11] [+8] [+6] [+1] Uddannelsen tilbyder i tilstrækkelig grad adgang til udstyr, der er relevant for uddannelsen (fx div. maskiner, øve faciliteter, laboratorieudstyr, it-faciliteter, databaser, tidskrifter og lignende.) 38. Der er god support/hjælp/vejledning til uddannelsesstedets udstyr 39. Undervisningsfaciliteterne fungerer optimalt i forhold til undervisningen (holdundervisning, forelæsning, laboratorier og øvelokaler) [16]

17 Vurdering af uddannelsen Vurdering af uddannelsen Landsgennemsnit uddannelsen 77 [+4] [+4] [0] 58 [+5] [+6] [-1] [+4] [+2] [-1] 13. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? 14. Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er uddannelsen? 15. Jeg føler mig motiveret i uddannelsen [17]

18 Studieaktivitet Studieaktivitetsmodellen Alle spørgsmål vedrørende studieaktivitetsmodellens fire kvadranter er her afrapporteret. De er samlet i dette afsnit for at give overblik over emnet studieaktiviteter, men er er også vist i andre sektioner i rapporten. Kvadrant Det er mit indtryk at undervisningen løbende inddrager erfaringer fra praksis/professionen og/eller ny viden fra forskningen 30. Det er mit indtryk at studerende har mulighed for at deltage i relevante projekter i samarbejde med praksis/professionen eller forskningsmiljøer 31. Jeg er altid forberedt til den undervisning som underviseren har planlagt 8. Den planlagte undervisning er udbytterig for mig Kvadrant Mine undervisere er gode til at planlægge projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg 33. Jeg er altid forberedt til projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg 9. Det er fagligt udbytterigt for mig at arbejde i projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg [18]

19 Studieaktivitet Studieaktivitetsmodellen Alle spørgsmål vedrørende studieaktivitetsmodellens fire kvadranter er her afrapporteret. De er samlet i dette afsnit for at give overblik over emnet studieaktiviteter, men er er også vist i andre sektioner i rapporten. Kvadrant Selvstudium er udbytterigt for mig (forberedelse, læsning, hjemmeopgave mv.) 34. Når jeg arbejder i studie- /læsegrupper er jeg altid forberedt 11. Det er udbytterigt for mig at arbejde i mine studie-/læsegrupper 35. Hvis arbejdet i studie- /læsegruppen ikke fungerer, kan vi få hjælp hos uddannelsen eller undervisere Kvadrant De faglige arrangementer planlagt af studerende er udbytterige for mig [19]

20 Specifikke spørgsmål for Figurerne på denne side viser resultaterne for de specifikke spørgsmål for VIA [-4] 43 [-4] [-6] 52 [-8] [-4] 46 [-4] 54 [-6] 59 [-8] [-6] 49 [-5] 88. På mit campus har vi et fagligt samarbejde på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? 89. På mit campus afholder vi sociale eller kulturelle arrangementer på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? 96. På mit campus har vi et tværfagligt studiemiljø - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? 97. På mit campus har vi et velfungerende Campus DSR - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? 104. På mit campus har vi nemt ved at blive hørt på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? [20]

21 Tabeller [1] - VIA, Campus Aarhus C Landsgennemsnit uddannelsen Svarprocent 41% 47% 53% Udbytte 8. Den planlagte undervisning er udbytterig for mig 9. Det er fagligt udbytterigt for mig at arbejde i projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg 10. Selvstudium er udbytterigt for mig (forberedelse, læsning, hjemmeopgave mv.) 11. Det er udbytterigt for mig at arbejde i mine studie-/læsegrupper 74 Studieengagement Jeg ser frem til at komme i gang med dagens studieaktiviteter [+8] [+8] [+3] 3. Jeg vil anbefale uddannelsen til andre [+8] 75 [+9] 77 [+2] Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse [+8] 76 [+9] 78 [+3] Min interesse i studiets fagområder er øget siden jeg startede på studiet Uddannelsen gør mig nysgerrig på studierelaterede emner/aktiviteter udover læringsmålene 2. Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø [0] [0] [+1] 5. Jeg opnår et højt fagligt udbytte igennem uddannelsen 12. I forhold til min læring prioriterer jeg den tid på studiet, som jeg synes er optimal Information og tilrettelæggelse af uddannelsen 16. Der er klare informationer om fordelingen af studietid (undervisning, forberedelse og andre studieaktiviteter) henover uddannelsen 22. Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig som studerende (fx deltagelse i timer, fagligt niveau, forberedelse etc.) 23. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart kommunikerede 20. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen og forslag til ændringer 51 [+11] 54 [+9] [-2] 24. I mit studie har der indtil nu, været en god sammenhæng imellem uddannelsens forskellige studieaktiviteter 17. Jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale, litteratur og skemaer i god tid, før jeg skal bruge det 56 [+15] 58 [+13] [0] Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer, lokaleændringer etc.) [+17] [+13] 59 [+4] Jeg har nemt ved at finde relevant information om uddannelsen på Studienettet [+13] [+12] [+3] 21. Når jeg har faglige udfordringer, ved jeg hvor jeg kan få hjælp Kravene til prøver og eksamener er klart kommunikerede 59 [+4] 58 [+3] [-3] Forberedelse 31. Jeg er altid forberedt til den undervisning som underviseren har planlagt Jeg er altid forberedt til projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg 34. Når jeg arbejder i studie-/læsegrupper er jeg altid forberedt Praksis og forskning 28. Det er mit indtryk at undervisningen løbende inddrager erfaringer fra praksis/professionen og/eller ny viden fra forskningen 30. Det er mit indtryk at studerende har mulighed for at deltage i relevante projekter i samarbejde med praksis/professionen eller forskningsmiljøer 32. Mine undervisere er gode til at planlægge projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg 55 Socialt miljø 44. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på uddannelsen [0] [+1] [-1] 45. På min uddannelse hjælper vi studerende hinanden De sociale arrangementer styrker det sociale miljø/fællesskab for mig 46. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse [0] 75 [+2] 77 [-2] Der er en god stemning på min uddannelse [+2] [+4] 76 [-1] Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at være social med medstuderende Relation til undervisere Underviserne er generelt nemme at få kontakt til 51. Undervisere som jeg har haft kontakt til, virker interesseret i de studerende [21]

22 Tabeller [2] - VIA, Campus Aarhus C Landsgennemsnit uddannelsen Vedligehold 41. Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsessted [+5] [+4] [+3] Uddannelsesstedet er generelt godt vedligeholdt 79 [+21] 80 [+17] 78 [+5] 43. Uddannelsesstedet er generelt godt rengjort [0] 76 [+2] 79 [+1] 77 Indretning 40. Uddannelsesstedet er indrettet sådan at det fungerer optimalt i forhold til studie-/læsegruppearbejde og egen forberedelse Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at være social med medstuderende 52. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at mødes med undervisere i dagligdagen Faciliteter 37. Uddannelsen tilbyder i tilstrækkelig grad adgang til udstyr, der er relevant for uddannelsen (fx div. maskiner, øve faciliteter, laboratorieudstyr, it-faciliteter, databaser, tidskrifter og lignende.) [+13] [+11] [+4] 38. Der er god support/hjælp/vejledning til uddannelsesstedets udstyr 39. Undervisningsfaciliteterne fungerer optimalt i forhold til undervisningen (holdundervisning, forelæsning, laboratorier og øvelokaler) Vurdering af uddannelsen 58 [+8] 59 [+6] [+1] 13. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? [+4] [+4] [0] 14. Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er uddannelsen? 58 [+5] [+6] [-1] 15. Jeg føler mig motiveret i uddannelsen [+4] [+2] [-1] 77 Kvadrant Det er mit indtryk at undervisningen løbende inddrager erfaringer fra praksis/professionen og/eller ny viden fra forskningen 30. Det er mit indtryk at studerende har mulighed for at deltage i relevante projekter i samarbejde med praksis/professionen eller forskningsmiljøer 31. Jeg er altid forberedt til den undervisning som underviseren har planlagt 8. Den planlagte undervisning er udbytterig for mig Kvadrant Mine undervisere er gode til at planlægge projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg Jeg er altid forberedt til projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg 9. Det er fagligt udbytterigt for mig at arbejde i projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg Kvadrant Selvstudium er udbytterigt for mig (forberedelse, læsning, hjemmeopgave mv.) 34. Når jeg arbejder i studie-/læsegrupper er jeg altid forberedt Det er udbytterigt for mig at arbejde i mine studie-/læsegrupper Hvis arbejdet i studie-/læsegruppen ikke fungerer, kan vi få hjælp hos uddannelsen eller undervisere Kvadrant De faglige arrangementer planlagt af studerende er udbytterige for mig Specifikke spørgsmål for På mit campus har vi et fagligt samarbejde på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? [-4] 43 [-4] 89. På mit campus afholder vi sociale eller kulturelle arrangementer på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? [-6] 52 [-8] 96. På mit campus har vi et tværfagligt studiemiljø - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? [-4] 46 [-4] 97. På mit campus har vi et velfungerende Campus DSR - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? 54 [-6] 59 [-8] 104. På mit campus har vi nemt ved at blive hørt på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn? [-6] 49 [-5] [22]

23 Uddannelseszoom Svarprocent Uddannelseszoom: 41% (393/950)

24 Uddannelseszoom Studieaktiviteter og arbejdsform Hvilke faglige studieaktiviteter oplever du, der er mest af på din uddannelse? 107 Klasseundervisning Forelæsninger Øvelsestimer Praktik Projektarbejde Prioritet 2. Prioritet 3. Prioritet 4. Prioritet 5. Prioritet 17 2 E-læring Gruppearbejde Selvstudie Faglig vejledning fra din underviser [24]

25 Studiemiljø Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om din oplevelse af det sociale og faglige studiemiljø på din uddannelse? Der er et godt social miljø 110. Der er et godt fagligt miljø 113. Det sociale miljø øger min motivation for at studere 114. Det faglige miljø øger min motivation for at studere [25]

26 Undervisning og undervisere Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om din oplevelse af det faglige miljø på din uddannelse? (Du bedes besvare ud fra din generelle oplevelse) Landsgennemsnit uddannelsen 74 [+8] 77 [+7] 81 [+2] Mine undervisere er engagerede i undervisningen 119. Mine undervisere er fagligt dygtige 122. Mine undervisere er gode til at formidle i undervisningen 123. Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med 125. Mine medstuderende er engagerede i undervisningen 126. Mit udbytte af undervisningen er højt 127. Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj [26]

27 Tidsforbrug Hvor mange timer vurderer du, at du bruger på følgende aktiviteter i løbet af en typisk uge med undervisning? Angiv dit bedste bud på timeforbrug, der sammenlagt ikke må overstige 1 timer, svarende til en hel uge (7 dage af 24 timer) Undervisning (forelæsninger, klasseundervisning, øvelser, vejledning fra underviser, praktik, projektorienterede forløb mv.) Selvstudium (arbejde i læsegruppe eller studiegruppe, forberedelse, læsning, hjemmeopgaver mv.) Studiejob (lønnet arbejde ved siden af uddannelsen) Frivilligt arbejde Andre aktiviteter (herunder fritidsaktiviteter, søvn, mv.) [27]

28 Uddannelses Zoom - VIA, Campus Aarhus C Landsgennemsnit uddannelsen Studiemiljø 109. Der er et godt social miljø Der er et godt fagligt miljø Det sociale miljø øger min motivation for at studere 114. Det faglige miljø øger min motivation for at studere Undervisning og undervisere 118. Mine undervisere er engagerede i undervisningen 74 [+8] 77 [+7] 81 [+2] Mine undervisere er fagligt dygtige Mine undervisere er gode til at formidle i undervisningen 123. Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med 125. Mine medstuderende er engagerede i undervisningen Mit udbytte af undervisningen er højt 127. Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj Tidsforbrug(I timer) Undervisning (forelæsninger, klasseundervisning, øvelser, vejledning fra underviser, praktik, projektorienterede forløb mv.) Selvstudium (arbejde i læsegruppe eller studiegruppe, forberedelse, læsning, hjemmeopgaver mv.) Studiejob (lønnet arbejde ved siden af uddannelsen) Frivilligt arbejde Andre aktiviteter (herunder fritidsaktiviteter, søvn, mv.) [28]

29 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har studerende besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra 0 til 100. Hvis en studerende har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot studieengagementet og udbyttet, men også hvor vigtige de enkelte områder er for de studerende. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og det overordnede studieengagement og udbytte. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og studieengagementet, kan man udlede, at området er af stor betydning for den studerende. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre de studerendes engagement: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og studieengagementet, vil en højere vurdering af området også medføre øget studieengagement. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for den studerendes studieengagement. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for de studerende, og som har størst betydning for deres studieengagement. Hvor skal vi starte? INFORMATION OG TILRETTELÆGGELSE AF UDDANNELSEN FORBEREDELSE PRAKSIS OG FORSKNING SOCIALT MILJØ RELATION TIL UNDERVISERE [29]

30 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af områderne: Information og tilrettelæggelse af uddannelsen, Forberedelse, Praksis og forskning, Socialt miljø, Relation til undervisere. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre det overordnede studieengagement og udbytte. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [30]

31

32 Aarhus Daugbjergvej 26 DK-8000 Århus C T København St. Kongensgade 81 DK-12 København K T Stockholm Östermalmsgatan 87 b, 1 SE Stockholm T Oslo Kristian IVs gate 12 NO-01 Oslo T

Studiemiljøundersøgelse. Sygeplejerske - VIA, Campus Holstebro. Svarprocent: 66% (148/224)

Studiemiljøundersøgelse. Sygeplejerske - VIA, Campus Holstebro. Svarprocent: 66% (148/224) Studiemiljøundersøgelse - VIA, Campus Holstebro Svarprocent: % (148/224) Indhold Indhold Introduktion 4 Udbytte og Studieengagement 5 Hvordan skaber du større Studieengagement? 6 Specifikke spørgsmål under

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse. VIA University College. Svarprocent: 53% (7927/14972)

Studiemiljøundersøgelse. VIA University College. Svarprocent: 53% (7927/14972) Studiemiljøundersøgelse Svarprocent: 53% (7927/149) Indhold Indhold Introduktion 4 Udbytte og Studieengagement 5 Hvordan skaber du større Studieengagement? 10 Specifikke spørgsmål under hvert område 12

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 45% (28/62) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (28/43) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 38% (19/5) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 5% (29/58) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (38/) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (46/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (224/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (13/3) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Esbjerg () Svarprocent: 81% (744/913) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 25% (7/28) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (142/238) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 6% (234/387) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 32% (/211) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: % (695/87) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 - Svarprocent: 28% (334/1191) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (64/179) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (1/285) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (122/274) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 62% (158 besvarelser ud af 254 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 47% (118/252) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 32% (775/243) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 39% (254/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 32% (61/188) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 53% (1 besvarelser ud af 225 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 43% (18 besvarelser ud af 252 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 46% (126/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 57% (126/223) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 48% (118/248) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 53% (221/417) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 46% (37/) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 47% (92/197) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 39% (259/7) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 35% (145/412) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (113/2562) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 31% (448/1435) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 33% (94/283) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (545/119) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 37% (44/1) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 52% (2/466) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 42% (1/331) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 38% (98/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 56% (419/747) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 47% (299/637) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 26% (182/73) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 39% (537/137) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2016

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2016 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 16 Maj 16 Svarprocent: 45% (38 besvarelser ud af mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 24% (352/1495) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 77% (46/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 48% (928/1934) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (7/1287) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 26% (694/21) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: % (7/678) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 3% (837/2751) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (73/195) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere