synopsis ChrisTina BeniTTa Bunk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "synopsis ChrisTina BeniTTa Bunk"

Transkript

1 synopsis ChrisTina BeniTTa Bunk opgave: Min opgave vil blive lavet ud fra materiale fra et nyopstartet firma der hedder Human Factories. Jeg vil ud fra deres materiale i form af tekst og billeder lave følgende:» Redesign af deres oprindelige FIRMALOGO» Redesign af deres HJEMMESIDE» Udarbejdelse af en PLAKAT, der henvender sig til størrere virksomheder, med fokus på tvivsel og motivation.» Udarbejdelse af en PROFILBROCHURE om firmaet og dets fokusområder. afsender: Human Factories er et mindre firma, der havde sin opstart i august Firmaet er startet af direktør John Pagaard og har yderligere 3 ansatte samt eksterne konsulenter. Human Factories er et konsulenthus, der hjælper virksomheder med at finde nye ansatte og jobsøgende frem mod et nyt job. De hjælper virksomheder med at udvælge kandidater til nye ansættelser, sørge for at ansatte bliver afskediget på en værdig og ordenlig måde, tilbyder vikarløsninger, hjælper jobsøgende frem mod et job ved hjælp af kurser og samtaler. Virksomhedens tilbud er delt op i fire områder:» RESOURCE-FACTORY - der har vægt på et godt arbejdsmiljø og hjælper virksomheder med at engagere og motivere deres medarbejdere samt udvælgelseprocessen af nye potensielle medar bejdere.» SUPPLY-FACTORY - der har fokus på vikar og Try- &-Hire forløb.» JOB-FACTORY - der har til formål at hjælpe og motivere jobsøgende til et arbejde. Det kan være både folk i job eller dem, som af en eller årsag ikke har været på arbejdsmarkedet længe.» STARTUP-FACTORY - har fokus på iværksættere og yder dem økonomisk starthjælp og sparring. målgruppe: Målgruppen for Human Factories er meget bred, da de henvender sig til større og mindre virksomheder, samt ledige og jobsøgende og dem, der allerede er i job, men søger nye udfordringer. De fire kerneområder har derimod hver deres målgruppe: vision:» RESOURCE-FACTORY - henvender sig til virksomheder» SUPPLY-FACTORY - henvender sig til både jobsøgende og virksomheder» JOB-FACTORY - henvender sig primært til jobsøgende men med opbakning fra virksomheder og jobcentre.» STARTUP-FACTORY - henvender sig til iværksættere Direktøren i firmaet har en klar vision om at få gang i arbejdsmarkedet og være med til at skabe flere arbjedspladser f.eks. i form af iværksættere. Han går meget op i arbejdsmiljøet på arbejdspladserne og hvordan man kan motivere medarbejdere til at være mest muligt effektive, samtidig med at arbejdpladsen har en god opgangstone og et rart sted at være. Han mener at mange virksomheder har en vision, men ikke har motiveret deres medarbejdere til at tro og udleve denne vision, hvilket gør en vision ubrugelig. kommunikationsstrategi Fimaets materiale er informativt, da man kan læse om alle firmaet tilbud på deres hjemmeside. distrubution Firmaet får deres budskab ud ved at ringe rundt til virksomheder og tilbyde deres ydelser, oplæg/foredrag for hovedsageligt, jobsøgende, deltage i arrangementer hvor de kan dele deres materiale ud. f.eks. håndboldkampe og messer. ØnskeT effekt hos målgruppen Den ønskede effekt hos målgrupperne, er at de viser interesse for firmaets tilbud, så Human Factories har mulighed for at fortælle mere om deres tilbud og finde den løsning, der passer de forskellige målgrupper bedst.

2 hu an factories based on the human factor

3 hu an factories based on the human factor vi beskæftiger os med MENNESKER & JOB 360 RUNDT 1

4 indhold Hvem er HumaN factories Hvem er HumaN factories 3 resource-factory 4 fokus på de vigtigste resourcer 4 outplacement 4 rekruttering 4 supply-factory 6 fleksible personaleløsninger 6 - der virker 6 for jobsøgende 6 vi giver flere en chance 6 test jobbet, før du siger ja 6 for virksomheder 7 muligheder til flere 7 vi sætter os ind i opgaven 7 job-factory 8 konkret HjæLp til at finde vej til selvforsørgelse 8 for jobsøgende 8 for virksomheder 9 startup-factory 10 vi HjæLper også med at skabe arbejdspladser 10 gratis mulighed for at teste din idé 10 for kommende iværksættere 11 Har du en god idé? vi HjæLper dig! 11 vil du være med til at skabe vækst? 11 N år den menneskelige faktor gør en forskel Human Factories er et forholdsvis nyt konsulenthus, der tilbyder fleksible og kundetilpassede løsninger indenfor alt, hvad der har med mennesker og virksomheder at gøre. Vore services omfatter både tilbud til virksomheden og dens udvikling, til jobsøgende og karriereskiftere, til mennesker i job samt til opsagte medarbejdere. Kort sagt: Vi beskæftiger os med den menneskelige faktor i erhvervslivet grader rundt. B ased on the HumaN factor - mere en bare et slogan! Den menneskelige faktor er vigtig og ofte altafgørende for succes. Et godt eksempel er, når en virksomhed skal ansætte en ny medarbejder, så ansættes denne ofte udfra de faglige kompetencer, men når samarbejdet begynder at halte, eller der af andre årsager skal reduceres i styrken, er det ofte de personlige kompetencer, der får indflydelse. Så meget desto mere, er det vigtigt at tage den menneskelige faktor alvorligt, både i rekrutterings- og i fastholdelsesprocessen. Human Factories tager den menneskelige faktor alvorligt både i rekrutteringsfasen og i rådgivningen af virksomheder, der ønsker at fastholde gode medarbejdere. 2 3

5 resource-factory F okus på de vigtigste resourcer O utplacement Alle erfaringer viser, at det kan betale sig at skabe En værdig afslutning,resulterer ofte i en positiv ny trivsel og motivation for virksomhedens medarbe- start. Når det er sagt, så er det også vigtigt at have jdere de er den vigtigste ressource, og der-med fokus på den svære omstilingsproces. også de vigtigste ambassadører, når virksom- Når et menneske går fra det at have et job til hedens image skabes. Engagerede og motiverede det at være opsagt, og dermed er søgende efter medarbejdere skaber flere og bedre resultater, ligesom de medvirker til at tiltrække andre dygtige mennesker til virksomheden. Når det drejer nye muligheder, reagerer vi meget forskelligt. Det har stor betydning for hvor hurtigt og succesfuldt, man kommer i arbejde igen, at man får håndteret R ekruttering M otivation & performance Temaer for Motivations- og Performance sig om at styrke virksomhedens image ved at fo- omstillingsprocessen ordentligt. programmer, kan eksempelvis være: kusere på de vigtigste ressourcer, kan vi blandt meget tilbyde Blandt meget andet, kan vi tilbyde vores erfaringer med: Et Human Factories Outplacement program, har fokus på både afslutning, omstilling og den nye start. Når din virksomhed af den ene eller den anden Vi finder de menneskelige resourcer til erhvervslivet. Du kan fokusere på din virksomheds drift og resultater, mens vi tager Et tilpasset program medvirker til øget motivation og resultater. Vi tilbyder vores erfaring med at sammensætte programmer, der fremmer» Den menneskelige faktors betydning for virksomhedens resultater.» Co-designede Motivations & Performance programmer årsag er nødsaget til at tage afsked med en medarbejder, tilbyder vi at medvirke til at gøre det på en ordentlig og omsorgsfuld måde: os af den tidskrævende og grundige proces, det er at finde de helt rigtige medarbejdere til din virksomhed. virksomhedens samlede præstation. Programmerne består af processer og moduler, der løber over tid, således» Værdibaseret samarbejde» Team udvikling og - træning» Human Leadership træning og udvikling for ledere» Effektiv, kundetilpasset rekruttering» Human Task Force når du har brug for et team, som enten samtidigt, eller på forskudte tidspunkter alt efter behov og processens art, kan udføre opgaver i din virksomhed.» Kundetilpassede In-house HR-løsninger» Outplacement-programmer designet til situationen» Til glæde for den opsagtemedarbejders fremtidsmuligheder» Til glæde for de tilbageværende kolleger, der oplever at deres kollega bliver hjulpet af virksomheden i en svær situation» Til glæde for virksomheden, der udover at fastholde sit image, også får en oplevelse af at afskeden sker med ordentlighed og omtanke Human Factories tilbyder en professionel og velgenemført udvælgelsesproces, hvor vi vil præsentere dig for de helt rigtige kandidater, i forhold til de kriterier du stiller op. at der skabes vedholdenhed samtidigt med at præstation og motivation øges og indlejres hos deltagerne. For at kunne gennemføre et vellykket og succesrigt program, er det vigtigt at vi får en dialog med dig om præmissen, virksomhedskulturen, personsammensætningen, virksomheden - kort sagt: Vi skal lære jer lidt at kende!» Opbygning af en Human Factor organisation.» Gode arbejdsvaner» Samarbejde på tværs af afdelinger og hierarki» Ledertræning» (eks. førstehjælp, brandkursus) 4 5

6 supply-factory F LeksibLe personaleløsninger - der virker V i giver flere en chance T est jobbet før du siger ja» Try & Hire.» Fleksible løsninger, bl.a. via vikariater. Human Factories støtter et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Vi er i dialog med virksomheder om mulighederne for at ansætte En ansættelse via et Try & Hire forløb, giver dig mulighed for at teste om job og virksomhed er det du gerne vil, uden at du indgår i et De der siger, at bjerget ikke kan bestiges - skal passe på, at de ikke forstyrrer dem, som allerede er i gang med at gøre det!» Andre kundetilpassede personaleløsninger medarbejdere, som måske ikke normalt er dem man kigger på først, fast ansættelsesforhold med opsigelsesvarsel m.v. når man rekrutterer. Det kan ek- I tilfælde hvor virksomheden I en tid, hvor forandringer er den sempelvis være mennesker der er opsiger ansættelsesforholdet, dæk- mest stabile faktor i erhvervslivet, er evnen til hurtig omstilling og tilpasning et parameter man er nødt til at tage højde for i den benhårde konkurrence. Derfor er det også vigtigt at have adgang til nogle kompetente og fleksible medarbejdere, som kan medvirke til at skabe gode re- tidligere straffede, eller som har et handicap, eller som måske bare ikke lige har fået en chance endnu.. F or jobsøgende SUPPLY-FACTORY tilbyder forskel- ker Human Factories din opsigelsesperiode, ligesom vi vil gøre alt hvad vi kan for at finde anden beskæftigelse til dig hurtigt. Hvis du selv vælger at ophæve ansættelsesforholdet, tager vi naturligvis en snak med dig om årsag m.v., og i fællesskab finder vi ud af om der findes andre muligheder F or virksomheder - muligheder til flere Human Factories medvirker meg-et gerne til at sikre et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Hvis din virksomhed har interesse for det, indgår vi gerne en dia- Vi tilbyder:» Effektiv rekruttering tilpasset din virksomhed og jeres behov.» Rekruttering via Try & Hire.» Fleksible og effektive vikarløsninger.» Andre innovative personaleløsninger. setup, når din virksomhed får brug for at udvide medarbejderstaben gradvist og effektivt. V i sætter os ind i opgaven Det er vigtigt for os, at vi får et godt sultater for virksomheden. lige muligheder, når du er jobsøgende. for beskæftigelse til dig. log med dig om mulighederne for at Virksomhed og medarbejder får le- indblik i de opgaver som medar- Vi tilbyder flere forskellige Eksempelvis kan vi tilbyde dig: Bliv vikar - Varieret job med ansætte medarbejdere, som måske jlighed til at afprøve hinanden. Ved bejderen skal udføre, således at vi muligheder inden for længere vikariater samt Try & Hire forløb. Derudover har vi i Human Task Force et godt netværk af specialister og ledere, der er interesserede i projekt- og interim-ansættelse på» Optagelse i vores CV database.» Et uforpligtende telefoninterview om dine muligheder.» Ansættelse via Try & Hire.» Ansættelse i vikariater. mange muligheder. At arbejde som vikar, byder på mange spændende udfordringer, og du får mulighed for at prøve at arbejde med forskellige opgaver i forskellige virksomheder. ikke normalt er dem man kigger på først, når man rekrutterer. Det kan eksempelvis være mennesker der er tidligere straffede, eller som har et handicap, eller som måske bare ikke lige har fået en chance endnu. at lade ansættelsen af nye medarbejdere ske via et vikariat, får både virksomhed og medarbejder en effektiv mulighed for at prøve hinanden af, før en evt. fastansættelse finder sted. Vi tilbyder et professionelt finder de helt rigtige menneskelige resurser og faglige kompetencer til din virksomhed. Derfor besøger vi dig og din virksomhed, så vi får afstemt forventninger og udarbejdet en korrekt kravprofil. både del- og heltid.» Personlig job-coaching. 6 7

7 job-factory K onkret HjæLp selvforsørgelse F or jobsøgende find vej til din succes Job Det er vores erfaring, at mennesker, der er blevet ramt af ledighed og som kan have svært ved at finde tilbage på arbejdsmarkedet, reelt set har brug for en hjælpende hånd, frem for gentagen afklaring og undervisning i CV og ansøgningsskrivning m.v. Derfor har vi etableret Job- Factory, hvor vi med udgangspunkt i den enkelte lediges situation, vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe med at finde vejen til selvforsørgelse. Job-Factory er et fleksibelt og dynamisk program, der kan sammensættes efter målgruppe samt lokale og regionale forhold. Udover programmer for hold, tilbyder vi også individuel sparring og rådgivning. Vi har meget at byde ind med, for flere af os har prøvet at være i situationen selv. Human Factories segment for ledige, kalder vi for Job-Factory. Her er du selv med til at definere, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig. Sammen tilrettelægger vi et individuelt program, så det passer bedst muligt til dig og din situation. Programmet er udviklet af og sammen med mennesker, der selv har prøvet at være ledige, så vi kender udfordringen fra første parket. Naturligvis hjælper vi gerne med at lave et CV eller skrive en ansøgning, men frem for alt tilbyder vi dig konkret hjælp til at finde arbejde. Her er 7 gode grunde til at det er effektivt at gennemgå et Job- Factory program:» Vi forstår din situation og hvor svært det kan være at bevare kontakten til arbejdsmarkedet, når man er ledig.» Vi giver inspiration til gode vaner og initiativer i jobsøgningen.» Vi viser nye veje at søge job.» Du får mulighed for at møde mennesker fra mange forskellige brancher.» Du får hjælp og inspiration til at anvende de nye medier i din jobsøgning.» Vi har et godt kendskab til erhvervslivet i lokalområdet.» i Når du er kommet i arbejde eller uddannelse, kan du stadig bruge din konsulent som sparringspartner, hvis du får brug for det Nogle ledige kan få forløbet dækket via kommunen, og vi hjælper dig gerne med at afklare mulighederne. F or virksomheder Vi ønsker at inddrage erhvervslivet i processen. For Human Factories er social ansvarlighed for jobskabelse vigtig, og vi tilbyder derfor kommunerne at sam arbejde om at hjælpe mennesker med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er mange ressourcer at bringei spil, hvis vi i fællesskab prøver at give en chance til dem, som ikke normalt ligger ligefor i rekrutteringsprocessen. Ledighed Derfor vil du som virksomhed det kan være svært, når man har i de lokalområder, hvor vi er repræsenteret, kunne opleve, at vi kontakter dig for at høre, om du vil være med til at give mennesker en chance for at komme fra ledighed til selvforsørgelse. Det betyder meget for os at gået ledig så længe, at man frem for en job identitet har påtaget sig en ledigheds identitet. Vi kommer gerne og fortæller om Job-Factory, og om hvordan vi kan gøre en forskel sammen med din virksomhed. Ønsker du og din virksomhed kunne hjælpe mennesker med at tage initiativ og arbejde at få en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og vi har både indsigt og forståelse for, at for et rummeligt arbejdsmarked, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. 8 9

8 startup-factory V i HjæLper også med at skabe arbejdspladser G ratis mulighed for at teste din idé Uanset hvor stor en indsats vi gør for at hjælpe ledige i beskæftigelse, kan vi ikke komme uden om at forudsætningen for at finde jobs, er at der også skabes flere arbejdspladser. Derfor vil Human Factories også gøre en indsats på dette område, og vores STARTUP-FACTORY skal ses som et supplement til den fremragende indsats, der sker i det lokale erhvervsråd og iværksætterådgivning. Vi har et gratis tilbud til dig, der går og overvejer mulighederne for at starte egen virksomhed - uden omkostninger og uden forpligtelser til at skulle starte. Bliver din konklusion, at du ikke vil starte egen virksomhed alligevel, er det også i orden - det vigtigste for os er, at du får lejlighed til at få arbejdet med din idé. F S V or kommende iværksættere parring på din idé il du være med til at skabe vækst? Har du en god idé? Vi hjælper dig! Startup-Factory er vores gratis iværksættermiljø, hvor vi tilbyder dig:» Gratis arbejdsplads med internet adgang - og mangler du en computer, finder vi også ud af det.» Adgang til mennesker med branchekendskab, som kan og vil hjælpe dig. Hjælp til dine virksomhedsplan mm. Mulighed for at præsentere din idé for en eller flere business angels. Bliver din konklusion, at du ikke vil starte egen virksomhed, er det også i orden. Det vigtigste for os er, at du får lejlighed til at få arbejdet med din idé. Kontakt os, og hør om mulighederne og om hvordan vi måske kan hjælpe dig i gang Vi søger investorer, sparringspartnere, mentorer, inspiratorer og andre, der er interesserede i at hjælpe med at skabe arbejdspladser. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har idéer til en eller flere iværksættere. Det samme gælder, hvis du har lyst til at fortælle din iværksætterhistorie til måske kommende iværksættere, eller hvis du gerne vil investere i nye, danske virksomheder

9 E t rummeligt arbejdsmarked Vi medvirker meget gerne til at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til flere. Hvis din virksomhed har interesse for det, indgår vi derfor gerne en dialog med dig om mulighederne for at ansætte medarbejdere, som måske ikke normalt er dem man kigger på først, når man rekrutterer. Det kan eksempelvis være mennesker der har været udenfor arbejdsmarkedet i meget lang tid, er tidligere straffede, eller som har et handicap, eller mennesker som måske bare ikke lige har fået en chance endnu. hu an factories based on the human factor HUMAN FACTORIES - La Cours Vej 12, 7430 Ikast

10

11 vi beskæftiger os med MENNESKER & JOB 360 RUNDT SCAN OG LÆS MERE hu an factories based on the human factor

12 Dokumentation om Human Factories udarbejdet af christina benitta bunk

13 FororD Min opgave er lavet omkring firmaet Human Factories, som jeg har været i tirsdagspraktik hos. Opgaverne er løst ud fra det kendskab, jeg har nået at få til firmaet i løbet af de dage, jeg har været der. Jeg har igennem opgaveskrivningen kun haft kontakt med dem, da interwievet blevet lavet og der har derfor ikke været nogen godkendelseprocedure på nogen af produkterne inden afleveringen.

14 GRAFIK DESIGN

15 opgavebeskrivelse: krav til logoet: Human Factories oprindelige logo var lavet som en Word fil. I forbindelse med min tirsdagspraktik, hjalp jeg til med, at udvælge to nye farver, som havde en mørkere tone en de oprindelige. Disse to farver har jeg valgt at genbruge, da jeg synes det er en god farvekombination. I løbet af tirsdagspraktikken, udarbejdede jeg desuden et nyt logo, som er den, der i dag bliver brugt af firmaet. Jeg har dog valgt at lave en videreudvikling af logoet til denne opgave, for at give mit helt eget bud på et nyt logo.» Bibeholde firmaets nye logo-farver» Bibeholde font» Bibeholde det røde ellipse, da den er blevet et kendetegn for Human Factories og kan trykkes på mindre ting, såsom en kuglepen» Gøre logoet mindre firkantet og få en symbolik ind overordnet kommunikation Målgruppen er både virksomheder og jobsøgende. Logoet skal derfor være et, der rammer bredt. Jeg har sigtet efter et stilrent logo, med et budskab, der udover teksten signalerer mennesker og sammenhold. Originalt logo m/de Oprindelige farver Human Factories based on the human factor logo lavet i forbindelse med tirsdagspraktik Og som nu bruges af firmaet hu an factories based on the human factor nyt logo lavet til denne Opgave Side 4 / Grafisk Design

16 Design:» Farver: Jeg har gjort brug af den røde og blå farve, som bruges af firmaet i dag, fordi jeg synes de giver en god kontrast til hinanden. Jeg har været med til, at få ændret farverne til en mørkere tone, da de lyse toner sammen med den røde cirkel og bogstaverne HF ledte mine tanker hen mod studenterhuer (gymnasie og hf).» Farvesymbolik: Farven rød = energi, passion, styrke Farven Blå = ro, fred, loyalitet, pålidelighed» Font: BlairMdITC TT Medium er en robust og markant grotekst skrift, der egner sig godt til både print og web. Human Factories Human Factories Human Factories Side 5 / Grafisk Design

17 Hu a Factories based on the human factor Hum n Factories Based on the human factor Hu an Factories based on the human factor Hu an Factories based on the human factor HUMAN Factories based on the human factor Hu an Factories based on the human factor hu an factories based on the human factor Side 6 / Grafisk Design

18 Design og inspiration: Det menneskelige aspekt har stor betydning for ejeren af Human Factories, og jeg ønskede derfor at få dette frem i logoet. De to mennesker kan både ses som to, der hilser på hinanden ved eksempelvis til en jobsamtale, eller to der holder hinanden i hånden og hjælper hinanden på vej. Jeg har fundet inspiration til de to mennesker i M et i logoerne til højre. an tories the human factor Side 7 / Grafisk Design

19 processbeskrivelse Det nye M er placeret ovenpå det oprindelige M (rød) for at beholde den korrekte luft mellem U og A. Farven er efterfølgende fjernet i det røde M. Ved at gøre det nye M større end de andre bogstaver, bringes det i focus. human factories based on the human factor Hovederne er placeret så langt over M ets top, at det ikke hu bliver gnidret sammen med M et, når logoet gøres lille. Men alligevel så tæt på, at lov Om nærhed overholdes, så man ikke er i tvivl om, hvor cirklerne hører til. factories Side 8 / Grafisk Design

20 Font størrelsen på HUMAN og FACTORIES er den samme hele vejen igennem ordene for at skabe ro. HUMAN er derimod centreret i forhold til de to nederste linier for at bringe ekstra fokus på M et i HUMAN. hu F og B er placeret så de holder Optisk kant. an factories based on the human factor HUMAN er knebet en smule for at få nogle optiske kanter til at holde kant human factories factories based on the human Den røde ellipse er placeret lidt længere inde end S et i FACTORIES for at undgå, at logoet vælter mod højre. lov Om nærhed er brugt ved at Leading er gjort mindre for at bringe HUMAN og FACTORIES tættere sammen. Side 9 / Grafisk Design

21 vurdering Logoet er endt ud i et godt resultat. Det oprindelige logo var mere firkantet, men jeg synes har fået logoet gjort rundere, så det passer overens med firmaets bløde værdier. Jeg synes samtidig, jeg har formået at holde mig til firmaets stil ved at bibeholde farver og font. hu an factories based on the human factor Side 10 / Grafisk Design

22 OMBRYDNING & TYPOGRAFI

23 opgavebeskrivelse Jeg har lavet en profilbrochure, som indeholder en beskrivelse af Human Factories og dets ydelser og kernefagligheder. Human Factories har ikke i forvejen en profilbrochure til print, så jeg har skullet finde på mit helt eget design. inspiration Side 12 / Typografi & Ombrydning

24 opsætning Brochuren er en kvadratisk folder med 12 sider. indstillinger af dokument Og marginer A MASTER B MASTER brug af baseline grid brug af master-sider» Pagina på begge Masters» Baggrundsbillede» 3 mm bleed til billeder, der skal gå til kant Side 13 / Typografi & Ombrydning

25 æstetiske overvejelser» Samme farvetema som de andre produkter» Holde optiske kanter» Hovedsageligt 3-spaltet, for at linierne ikke bliver for lange» Left justify» Brug af figursats afrundede hjørner jeg har valgt at afrunde hjørnerne på boksene til overskrifterne for at brochuren ikke skal blive for kantet. Det afrundede hjørne gå desuden igen på hjemmesiden. genkendelighed menneskemængden går også igen på hjemmesiden og jeg synes den passer godt ind i brochuren, som en konstrast til de mange farvede kasser. Side 14 / Typografi & Ombrydning

26 tekstmæssige valg Font: OPEN SANS fordi det er den font, der bruges af firmaet. Det er en grotesk skrift, som egner sig godt til både skærm og print. Samtidig indeholder den forskellige Font Styles. Jeg har brugt Left Justify i brødteksten for for at få en pæn lige kant i spalterne. Der er brugt et venstre indryk ved nyt afsnit istedet for linieskift, da det giver et flow i teksten, selvom der kommer noget nyt. punktform hvor der er tilført en Character Style. Der er givet samme linieindryk som ved nyt afsnit så det holder kant Side 15 / Typografi & Ombrydning

27 tekstregister Giver overblik over sidernes indhold lov Om nærhed - Space before er brugt for at, det ses tydeligt, hvilke rubrikker, der hører til hvilken overskrift Side 16 / Typografi & Ombrydning

28 opsætning af FarveDe baggrunde text Wrap Alle kasser er er målt ud så de har samme størrelse og står lige langt fra papirkanten text Wrap - der er lagt en usynlig PATH rundt om billedet for at kunne styre Text Wrappen og få teksten til at få en pæn runding om billedet. Side 17 / Typografi & Ombrydning

29 styles Jeg har oprettet Styles til alt tekst, så jeg nemt kan ændre størrelse, farve, indrykninger mm. CharaCter styles brugt til punktopstilling paragraph styles de mest brugte har fået en shortcut nummer, så det er nemt og hurtigt at skifte mellem dem ObjeCt styles brugt til tekstboksene på hver side, for at vælge afstanden til top-margin. Side 18 / Typografi & Ombrydning

30 knibe & spærre Knebet og spærret er brugt gennem hele dokumentet for undgå floder. Brug af spærre for at få at undgå underrubrikker deler sig over mere end to linier.» J er rykket lidt mod højre, da den optisk set stod for langt mod venstre, når den er så stor i forhold til mellemrubrikken» Der er lavet et mellemrum foran J» Efterfølgende knebet mod venstre. h&j violations er er brugt som hjælp til at mindske floder i teksten For at ungå at første linie får floder Der er lavet et mellemrum foran ET og knebet en anelse mod venstre, for at gøre ordmellemrummene mindre, samtidig med at hele linien er blevet spærret Side 19 / Grafisk Design

31 udskrift gemt som postscript fil via print booklet pdf printet gennem COmmandO WOrk station pdf generet via distiller Side 20 / Typografi & Ombrydning

32 processbeskrivelse vurdering Jeg havde en del tekst fra firmaet og jeg valgte at gøre brug af størstedelen. Jeg har dog været nød til at korte nogle af afsnitene ned for at få plads til det hele. Jeg kunne have givet brochuren et par ekstra sider, men synes to sider til hver af firmaets ydelser var pænest. Siderne indeholder stadig så meget tekst at læseren får et klart billede af Human Factories. Jeg har afprøvet flere designs og valget, var først faldet på en A5 folder, men synes formatet var kedeligt at se på, så endrede den derfor til en kvadratisk brochure. Jeg havde til at starte med brugt en 10 punkts skrift, som plejer, passe fint, men Open Sans er lidt større, så efter første udskrift ændrede jeg den, da den virkede alt for stor. Min store udfordring, har været at gøre brochuren appetitlig, da jeg ikke havde en masse spændende billeder og grafik at arbejde med, Efter at have forsøgt mig med flere forskellige designs, synes jeg, at det til sidst er endt ud i et pænt resultat. Jeg kunne dog godt have tænkt mig at alle billederne, var Human Factories egne, da de billeder, jeg har fundet på Colorbox falder lidt ved siden af dem, som jeg har fået af firmaet. Men jeg har brugt lidt ekstra billeder, fordi jeg synes det giver mere liv i brochuren, end hvis der havde været ren tekst. Fonten Open Sans synes jeg dog ikke, der fungerer helt optimalt. Den har været svær at arbejde med i forhold til Left Justify. En anden mere Condensed font, ville have passet bedre til brochuren. Side 21 / Grafisk Design

33 BILLEDBEHANDLING & GRAFIK

34 opgavebeskrivelse Human Factories har ikke før fået lavet en plakat, så de har ikke nogen standard, for udseendet på plakater. Jeg har ikke haft nogen billeder, fra firmaet jeg har kunne bruge, så jeg har måttet benytte mig af billeder fundet på Colourbox. programvalg vi beskæftiger Os med MENNESKER & JOB 360 RUNDT Billederne er først fritlagt i photoshop og derefter sat sammen i Indesign. Pilen er lavet som Vektor-grafik i Illustrator. SCAN OG LÆS MERE hu an factories based on the human factor Side 23 /Grafik- & Billedbehandling

35 proceduren Billederne er hver især åbnet i Photoshop, hvor de er blevet fritlagt først med Quick Selection Tool og derefter korrigeret langs kanterne med en Brush, der hvor Quick Selection Tool enten har taget for meget eller for lidt med. Billedet er efterfølgende sat ned fra 300 ppi til 200 ppi, da skolens printer ikke kan printe i en højere opløsning. QuiCk selection tool brugt til at fritlægge Billederne er ved åbning i Photoshop konverteret fra srgb til Adobe RGB, da srgb har et mindre farverum og kun er til skærmbrug brush hård brush brugt til at korrigere kanterne. En blødere brush er brugt omkring hudområderne. image size ppi fra 300 til 200, hvilket også har gjort filstørrelsen mindre blød brush - fordi billederne i forvejen havde en hvid baggrund og baggrunden på plakaten er hvid, er der kun brugt en blød brush rundt lang håret. Havde plakaten haft en farvet baggrund, ville jeg have brugt Mask Edge til at male den hvide baggrund mellem hårene væk Side 24 /Grafik- & Billedbehandling

36 Opsætning i indesign - efter redigeringen er billederne blevet samlet i InDesign. brug af Cirkelværktøj - der er brugt en midlertidig cirkel til at udmåle, hvor hver person skulle placeres. Side 25 /Grafik- & Billedbehandling

37 CIRKEL TIL pilen LILLE CIRKEL LAGT ØVERST OG FJERNET MED minus front Midterste punkt er fjernet og cirklen er åben Side 26 / Grafisk Design

38 vi beskæftiger Os med MENNESKER & JOB 360 RUNDT pilen er til sidst hevet ind i InDesign og Opasity er sat ned til 90% for at fremhæve at den snor sig ind og ud mellem personerne SCAN OG LÆS MERE hu Side 27 /Grafik- & Billedbehandling an factories based on the human factor

39 Der er lavet en sort/hvid gradient og lagt i baggrunden i både top og bund, for at give plakaten en tre-deling. budskabet er sat i øverstre venstre hjørne, som det første øjet fanger Derefter løber øjnene over billedet i midten I nederste højre hjørne er logoet sat ind Der er indsat en Qr kode som skal gøre det nemt, at komme ind på hjemmesiden Menneskene i bunden går igen fra Profilbrochuren og hjemmesiden som et genkendelig symbol for firmaet Side 28 /Grafik- & Billedbehandling

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015 Af Ditte Vium Overgaard Grafik og billedbehandling 1. Hovedforløb Mediegrafiker - 2015 OPGAVEBESKRIVELSE Der er til alle de fire kernefagligheder taget udgangspunkt, i mit eget lille projekt, med design

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING Forside Beskrivelse Opgaven Jeg vil lave en forside til en brochure. Denne opgave var oprindelig fiktiv, men efter et mindre samarbejde med esport Danmark, vil de gøre brug af

Læs mere

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed GRAFISK DESIGN GRAFIK DESIGN Denne opgave er ikke den originale 3 ugers skoleforløb. I dette skoleforløb, Avanceret ombrydning, skulle vi designe og ombryde sider af så mange vi kunne nå, til Skud På Stammen.

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign

Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign Jeg skulle lave et redesign af BB Offsets hjemme side med max 4 undersider. Jeg har været alene om opgaven. Det eneste kundekontakt jeg har haft i forløbet

Læs mere

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Indhold Tidsplan... 03 Synopsis.... 04 Interview... 05 Grafisk Design.... 06 Grafisk Workflow.... 12 Typografi og ombrydning... 20 Grafik og billeder.... 28 Konklusion...

Læs mere

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer Grafisk workflow ipaper magasinet Subwoofer 25 Robbert Rysholt Svendeprøve Juni 2015 Opgaven Som beskrevet under typografi og ombrydning, ville jeg lave et ipaper magasin, som skulle indeholde en blanding

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

billedbehandling okogris

billedbehandling okogris grafik & Billede billedbehandling okogris motiv Gris til Mad Med Mening flyer og hjemmeside. udfordring Fritlægning af gris, så hun kan sættes naturligt ind på en ny baggrund - i dette tilfælde et skærebræt

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Typografi & Ombrydning opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Indholdsfortegnelse Idé og skitsering....5 Værktøjer....6 Format (InDesign)....6 Typografi (InDesign)...7 Tabel (InDesign)...10 Punktopstilling

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign GRAFISK WORKFLOW www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

GRAFIK OG BILLED BEHANDLING

GRAFIK OG BILLED BEHANDLING GRAFIK OG BILLED BEHANDLING Til dette fagområde har jeg besluttet at tage udgangspunkt i en brochure, jeg har udarbejdet på mit arbejde. Brochuren er lavet til virksomheden InterComp Danmark ApS, som en

Læs mere

Grafik og billedbehandling

Grafik og billedbehandling 22 Grafik og billedbehandling Opgavebeskrivelse Programvalg Opgaven er en opsætning, af indpakning til bilpakken Opgaven består af bitmap grafik og vektorgrafik. hos Sortberg+Hansen. Opgaven er en ny opsætning.

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

GRAFIK & BILLED- BEHANDLING

GRAFIK & BILLED- BEHANDLING GRAFIK & BILLED- BEHANDLING I Grafik & Billedbehandling har jeg valgt at vise, hvordan jeg arbejder med forskellige værktøjer i forbindelse med grafik i Illustrator og billedbehandling i PhotoShop. I PhotoShop

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort.

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. OPGAVEBESKRIVELSE En bryllupsfotograf kontaktede mig privat med en sammenkopieringsopgave.

Læs mere

Grafisk Workflow. Endeligt layout. Om mig. Forside. Portfolio

Grafisk Workflow. Endeligt layout. Om mig. Forside. Portfolio Endeligt layout Forside Om mig Portfolio 1 Hjemmeside Opgaven I dette design projekt skulle jeg gennemføre en designproces, hvor jeg enten skulle redesigne eller designe et produkt. Jeg valgte at designe

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH, HVAD ER FSC?... 5 OPBYGNING AF BUDSKAB.... 5 SPECIFIKATIONER.... 5 CIELAB, RGB OG CMYK FARVERUM... 6 HISTORY....

Læs mere

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1 Grafik & billede Maria Clausen Svendeportfolio Hovedforløb 3 Grafik & billede side 1 opgaven OPGAVEN Denne fiktive opgave har jeg valgt at lave fordi jeg gerne vil vise så meget som muligt indenfor billede

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning 2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning Opgave: Folder om lrid. Navn: lrid Programmer: InDesign Udarbejdet november 2014. lrid - Indhold Indhold lrid er De fem decipliner 1 Gangarter 2 Terrænlydighed

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Opgaven. Redegørelse. Programvalg. Kvalitetsvurdering. Arbejdsprocessen

Opgaven. Redegørelse. Programvalg. Kvalitetsvurdering. Arbejdsprocessen Opgaven Vektorgrafik / Illustration Der skal laves en emballage, indpakningspapir og en folder til en eksklusiv økologisk chokolade. Afsenderen er Chokoladefabrikken A/S, Skovbakkevej 15, 9320 Hjallerup.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

Velkommen TYPOGRAFI & OMBRYDNING. hos 5r marketing. Topdanmark Aftenhold. Uge 1:

Velkommen TYPOGRAFI & OMBRYDNING. hos 5r marketing. Topdanmark Aftenhold. Uge 1: id på 5r Marketing TYPOGRAFI & r et opstartsforløb som som muligt. Du vil gennemgå coaching og e. I denne tid er det opfølgningsmøder. Vigtigst af alt er at du du holder øjne og ører får snakket en masse

Læs mere

Portfolio - ThomasKnudsen

Portfolio - ThomasKnudsen Portfolio - ThomasKnudsen TK Hovedforløb1-2015 Indhold Redegørelse - Digital Design 4 Brainstorm til logoet 5 Inspiration til logoet 6 Skitser til logoet 7 Resultatet - Digital Design 9 Redegørelse - Typografi

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Grafik Billedbehandling

Grafik Billedbehandling Grafik Billedbehandling & Dokumentation Org. billeder Billedet størrelse ses i ppi = pixel per inch = pixel per tomme. Jeg har valgt at lave den i 300. Da den skal bruges til reklame, og skal kunne komme

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen ZHHO 057117 TESTEX GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Emballage gøres klar til tryk. Dette Night & Day sengelinned er fremstillet af 100% bomuldssatin vævet af merceriserede,

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

4 aarhus BaLLET JULy 19 22

4 aarhus BaLLET JULy 19 22 Tchaikovsky aarhus BaLLET JULy 19 22 GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING OPGAVEN OM OPGAVEN Da jeg til dagligt arbejder meget begrænset med avanceret billedbehandling, har jeg valgt, at denne kernekompetence er

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Kenneth Friis Petersen

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Kenneth Friis Petersen GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Arbejdsprocess Opgaven er fiktiv og derfor er der ingen ønsker eller krav, som skal være opfyldt.

Læs mere

Grafik & billede. Plakat til SMAG! Energy Drink

Grafik & billede. Plakat til SMAG! Energy Drink Grafik & billede Plakat til SMAG! Energy Drink Dokumentation Opgaven Opgaven gik ud på at lave en plakat for vores kunde Bisgaard&Bentzon, som skal bruges til at promovere deres energidrik SMAG! Da SMAG!

Læs mere

Grafik og. billedbehandling. Helena Schmidt. Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve

Grafik og. billedbehandling. Helena Schmidt. Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve Grafik og billedbehandling Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve Helena Schmidt Dokumentation Opgave beskrivelse: Opgaven er virkelig. Opgaven var at skabe et image omkring en ny energidrik som skulle

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Grafisk design. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk design. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk design Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: Sognegaarden - Hedensted Opgave: ny grafisk identitet og hjemmeside Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK

Læs mere

GRAFIK og. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

GRAFIK og. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard GRAFIK og billedbehandling Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: REKLAME Emirates (fiktiv) Opgave: REklame Programmer: illustrator og photoshop Farverum: RGB (konveteres tilcmyk) OPSTART

Læs mere

Grafik & Billede. Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Grafik og billede på t-shirt. Grafik & Billede

Grafik & Billede. Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Grafik og billede på t-shirt. Grafik & Billede Grafik & Billede Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3 Grafik & Billede Grafik og billede på t-shirt Grafik & Billede 1 Grafik & Billede Opgaven Selvvalgt opgave Billedbehandling Der skal laves et billede

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

Grafik og billedbehandling beskrivelse

Grafik og billedbehandling beskrivelse Grafik og billedbehandling beskrivelse Opgavebeskrivelse: Opgaven er en plakat/billede, opgaven er en fritidsopgave jeg har lavet for mig selv, jeg ønskede et sjovt og anderledes billede af min egen søn.

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

GRUNDFORLØBSPRØVE MEDIEGRAFIKER JUNI 2015

GRUNDFORLØBSPRØVE MEDIEGRAFIKER JUNI 2015 GRUNDFORLØBSPRØVE MEDIEGRAFIKER JUNI 2015 DOKUMENTATION Anne K. Johnsen MG5 1 Indholdsfortegnelse Tidsplan Brainstorm Firma / Navn / Logo Brochure Plakat Website Merchandise Slutresultat s. 3 s. 4 s. 5

Læs mere

Billede og grafik tre eksempler

Billede og grafik tre eksempler Billede og grafik tre eksempler billedebehandling: Hvad: Redigering og optimering af to billeder. Kunde: Jeg beskæftiger mig ikke med billedebehandling til dagligt, da vi hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

Typografi og Ombrydning. Kursustilbud på Aarhus Universitetshospital

Typografi og Ombrydning. Kursustilbud på Aarhus Universitetshospital Typografi og Ombrydning Kursustilbud på Aarhus Universitetshospital Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at lave kursuskataloget for 2015. Dette blad kommer ud hvert år, men denne

Læs mere

OPGAVEN PROGRAMMER VÆRKTØJER ARBEJDSPROCESS KVALITETSVURDERING

OPGAVEN PROGRAMMER VÆRKTØJER ARBEJDSPROCESS KVALITETSVURDERING GRAFIK & BILLEDE REDEGØRELSE GRAFIK & BILLEDE 14 OPGAVEN MadDedektiven har fået taget billeder, som han skal bruge på sin nye hjemmeside. Jeg har lånt billederne til at lave en fiktiv magasin-forside til

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Grafisk Design. Trine Dichmann Knudsen

Grafisk Design. Trine Dichmann Knudsen Trine Dichmann Knudsen Opgaven Designe et layout til en hjemmeside for Højen & Magic Fyrværkeri ApS. Designkrav & ønsker Baggrundsbilleder Tiltalende Moderne Anderledes Mere liv Der udover havde jeg frie

Læs mere

GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside. Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling

GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside. Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling Opgaven En hjemmeside Jeg ville lave et layout til en hjemmeside/ online portfolio og jeg ville lave en opgave med et væsentligt

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05 Clone Tool

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Grafik & billedbehandling. Tina Outzen Søllested 23

Grafik & billedbehandling. Tina Outzen Søllested 23 Grafik & billedbehandling Tina Outzen Søllested 23 Specifikation Kunde Alzheimerforeningen (fiktiv opgave) Opgave Forsidefoto til brochure Programmer Photoshop, Illustrator Farverum srgb IEC61966-2.1 Format

Læs mere

Grafisk design: Ny identitet til LiveCV

Grafisk design: Ny identitet til LiveCV Grafisk design _ 22 / 42 Grafisk design: Ny identitet til LiveCV Produkt _ Igennem mit eget firma Wunderly, har jeg fået til opgave at re-designe LiveCV s online identitet, med henblik på at gøre det hele

Læs mere

Grafik og billede. I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop.

Grafik og billede. I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop. GRAFIK & BILLEDE GRAFIK & BILLEDE Grafik og billede } I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop. Opgaven Programvalg Photoshop

Læs mere

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Grafik & Billeder.... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Mormor armen Billedmaterialer....8 Raw-filer Fremkaldelse

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

GRAFIK & Billedbehandling AF JULIA FRANDSEN DOKUMENTATION Jeg har valgt at slå typografi og grafik billedbehandling sammen. Her beskriver jeg alt hvad jeg har redigeret i billederne. Billederne har

Læs mere

BILLED & GRAFIK. Outrobillede til LEKIA Spot

BILLED & GRAFIK. Outrobillede til LEKIA Spot Outrobillede til LEKIA Spot Produkt og målgruppe: Opgaven gik ud på at lave et outro billede pot til legetøjskæden LEKIA i forbindelse med at de gerne ville sponsorere en TV-udsendelse på Cartoon Networks

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Billedbehandling. Roll-up banner til Kvickly i Ribe

Billedbehandling. Roll-up banner til Kvickly i Ribe Billedbehandling Roll-up banner til Kvickly i Ribe Opgave i billedbehandling Jeg fik tilbuddet om at lave et Roll-up banner til Kvickly i Ribe. De har hver torsdag og fredag vinsmagning nede i butikken,

Læs mere

GRAFIK & BILLEDE. Karina Lindkvist

GRAFIK & BILLEDE. Karina Lindkvist & BILLEDE T-shirt design Opgave: At designe et print til en t-shirt, til ungdommens rødekors, som skulle sælges på deres hjemmeside. Motives skulle holdes indenfor et A4 ark-liggende. Det skulle også holdes

Læs mere

SVENDEPRØVE DECEMBER 2014 GRAFISK DESIGN

SVENDEPRØVE DECEMBER 2014 GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE DECEMBER 2014 GRAFISK DESIGN OPGAVE INFO Kunde: Moustache Opgave: Udvikle nyt grafisk design til en gammel virksomhed der stemmer mere overens med produktet der bliver solgt. Produkt: Webside

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly MADS PADKÆR JØRGENSEN - GRAFISK DESIGN Side 1 af 13 DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere