synopsis ChrisTina BeniTTa Bunk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "synopsis ChrisTina BeniTTa Bunk"

Transkript

1 synopsis ChrisTina BeniTTa Bunk opgave: Min opgave vil blive lavet ud fra materiale fra et nyopstartet firma der hedder Human Factories. Jeg vil ud fra deres materiale i form af tekst og billeder lave følgende:» Redesign af deres oprindelige FIRMALOGO» Redesign af deres HJEMMESIDE» Udarbejdelse af en PLAKAT, der henvender sig til størrere virksomheder, med fokus på tvivsel og motivation.» Udarbejdelse af en PROFILBROCHURE om firmaet og dets fokusområder. afsender: Human Factories er et mindre firma, der havde sin opstart i august Firmaet er startet af direktør John Pagaard og har yderligere 3 ansatte samt eksterne konsulenter. Human Factories er et konsulenthus, der hjælper virksomheder med at finde nye ansatte og jobsøgende frem mod et nyt job. De hjælper virksomheder med at udvælge kandidater til nye ansættelser, sørge for at ansatte bliver afskediget på en værdig og ordenlig måde, tilbyder vikarløsninger, hjælper jobsøgende frem mod et job ved hjælp af kurser og samtaler. Virksomhedens tilbud er delt op i fire områder:» RESOURCE-FACTORY - der har vægt på et godt arbejdsmiljø og hjælper virksomheder med at engagere og motivere deres medarbejdere samt udvælgelseprocessen af nye potensielle medar bejdere.» SUPPLY-FACTORY - der har fokus på vikar og Try- &-Hire forløb.» JOB-FACTORY - der har til formål at hjælpe og motivere jobsøgende til et arbejde. Det kan være både folk i job eller dem, som af en eller årsag ikke har været på arbejdsmarkedet længe.» STARTUP-FACTORY - har fokus på iværksættere og yder dem økonomisk starthjælp og sparring. målgruppe: Målgruppen for Human Factories er meget bred, da de henvender sig til større og mindre virksomheder, samt ledige og jobsøgende og dem, der allerede er i job, men søger nye udfordringer. De fire kerneområder har derimod hver deres målgruppe: vision:» RESOURCE-FACTORY - henvender sig til virksomheder» SUPPLY-FACTORY - henvender sig til både jobsøgende og virksomheder» JOB-FACTORY - henvender sig primært til jobsøgende men med opbakning fra virksomheder og jobcentre.» STARTUP-FACTORY - henvender sig til iværksættere Direktøren i firmaet har en klar vision om at få gang i arbejdsmarkedet og være med til at skabe flere arbjedspladser f.eks. i form af iværksættere. Han går meget op i arbejdsmiljøet på arbejdspladserne og hvordan man kan motivere medarbejdere til at være mest muligt effektive, samtidig med at arbejdpladsen har en god opgangstone og et rart sted at være. Han mener at mange virksomheder har en vision, men ikke har motiveret deres medarbejdere til at tro og udleve denne vision, hvilket gør en vision ubrugelig. kommunikationsstrategi Fimaets materiale er informativt, da man kan læse om alle firmaet tilbud på deres hjemmeside. distrubution Firmaet får deres budskab ud ved at ringe rundt til virksomheder og tilbyde deres ydelser, oplæg/foredrag for hovedsageligt, jobsøgende, deltage i arrangementer hvor de kan dele deres materiale ud. f.eks. håndboldkampe og messer. ØnskeT effekt hos målgruppen Den ønskede effekt hos målgrupperne, er at de viser interesse for firmaets tilbud, så Human Factories har mulighed for at fortælle mere om deres tilbud og finde den løsning, der passer de forskellige målgrupper bedst.

2 hu an factories based on the human factor

3 hu an factories based on the human factor vi beskæftiger os med MENNESKER & JOB 360 RUNDT 1

4 indhold Hvem er HumaN factories Hvem er HumaN factories 3 resource-factory 4 fokus på de vigtigste resourcer 4 outplacement 4 rekruttering 4 supply-factory 6 fleksible personaleløsninger 6 - der virker 6 for jobsøgende 6 vi giver flere en chance 6 test jobbet, før du siger ja 6 for virksomheder 7 muligheder til flere 7 vi sætter os ind i opgaven 7 job-factory 8 konkret HjæLp til at finde vej til selvforsørgelse 8 for jobsøgende 8 for virksomheder 9 startup-factory 10 vi HjæLper også med at skabe arbejdspladser 10 gratis mulighed for at teste din idé 10 for kommende iværksættere 11 Har du en god idé? vi HjæLper dig! 11 vil du være med til at skabe vækst? 11 N år den menneskelige faktor gør en forskel Human Factories er et forholdsvis nyt konsulenthus, der tilbyder fleksible og kundetilpassede løsninger indenfor alt, hvad der har med mennesker og virksomheder at gøre. Vore services omfatter både tilbud til virksomheden og dens udvikling, til jobsøgende og karriereskiftere, til mennesker i job samt til opsagte medarbejdere. Kort sagt: Vi beskæftiger os med den menneskelige faktor i erhvervslivet grader rundt. B ased on the HumaN factor - mere en bare et slogan! Den menneskelige faktor er vigtig og ofte altafgørende for succes. Et godt eksempel er, når en virksomhed skal ansætte en ny medarbejder, så ansættes denne ofte udfra de faglige kompetencer, men når samarbejdet begynder at halte, eller der af andre årsager skal reduceres i styrken, er det ofte de personlige kompetencer, der får indflydelse. Så meget desto mere, er det vigtigt at tage den menneskelige faktor alvorligt, både i rekrutterings- og i fastholdelsesprocessen. Human Factories tager den menneskelige faktor alvorligt både i rekrutteringsfasen og i rådgivningen af virksomheder, der ønsker at fastholde gode medarbejdere. 2 3

5 resource-factory F okus på de vigtigste resourcer O utplacement Alle erfaringer viser, at det kan betale sig at skabe En værdig afslutning,resulterer ofte i en positiv ny trivsel og motivation for virksomhedens medarbe- start. Når det er sagt, så er det også vigtigt at have jdere de er den vigtigste ressource, og der-med fokus på den svære omstilingsproces. også de vigtigste ambassadører, når virksom- Når et menneske går fra det at have et job til hedens image skabes. Engagerede og motiverede det at være opsagt, og dermed er søgende efter medarbejdere skaber flere og bedre resultater, ligesom de medvirker til at tiltrække andre dygtige mennesker til virksomheden. Når det drejer nye muligheder, reagerer vi meget forskelligt. Det har stor betydning for hvor hurtigt og succesfuldt, man kommer i arbejde igen, at man får håndteret R ekruttering M otivation & performance Temaer for Motivations- og Performance sig om at styrke virksomhedens image ved at fo- omstillingsprocessen ordentligt. programmer, kan eksempelvis være: kusere på de vigtigste ressourcer, kan vi blandt meget tilbyde Blandt meget andet, kan vi tilbyde vores erfaringer med: Et Human Factories Outplacement program, har fokus på både afslutning, omstilling og den nye start. Når din virksomhed af den ene eller den anden Vi finder de menneskelige resourcer til erhvervslivet. Du kan fokusere på din virksomheds drift og resultater, mens vi tager Et tilpasset program medvirker til øget motivation og resultater. Vi tilbyder vores erfaring med at sammensætte programmer, der fremmer» Den menneskelige faktors betydning for virksomhedens resultater.» Co-designede Motivations & Performance programmer årsag er nødsaget til at tage afsked med en medarbejder, tilbyder vi at medvirke til at gøre det på en ordentlig og omsorgsfuld måde: os af den tidskrævende og grundige proces, det er at finde de helt rigtige medarbejdere til din virksomhed. virksomhedens samlede præstation. Programmerne består af processer og moduler, der løber over tid, således» Værdibaseret samarbejde» Team udvikling og - træning» Human Leadership træning og udvikling for ledere» Effektiv, kundetilpasset rekruttering» Human Task Force når du har brug for et team, som enten samtidigt, eller på forskudte tidspunkter alt efter behov og processens art, kan udføre opgaver i din virksomhed.» Kundetilpassede In-house HR-løsninger» Outplacement-programmer designet til situationen» Til glæde for den opsagtemedarbejders fremtidsmuligheder» Til glæde for de tilbageværende kolleger, der oplever at deres kollega bliver hjulpet af virksomheden i en svær situation» Til glæde for virksomheden, der udover at fastholde sit image, også får en oplevelse af at afskeden sker med ordentlighed og omtanke Human Factories tilbyder en professionel og velgenemført udvælgelsesproces, hvor vi vil præsentere dig for de helt rigtige kandidater, i forhold til de kriterier du stiller op. at der skabes vedholdenhed samtidigt med at præstation og motivation øges og indlejres hos deltagerne. For at kunne gennemføre et vellykket og succesrigt program, er det vigtigt at vi får en dialog med dig om præmissen, virksomhedskulturen, personsammensætningen, virksomheden - kort sagt: Vi skal lære jer lidt at kende!» Opbygning af en Human Factor organisation.» Gode arbejdsvaner» Samarbejde på tværs af afdelinger og hierarki» Ledertræning» (eks. førstehjælp, brandkursus) 4 5

6 supply-factory F LeksibLe personaleløsninger - der virker V i giver flere en chance T est jobbet før du siger ja» Try & Hire.» Fleksible løsninger, bl.a. via vikariater. Human Factories støtter et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Vi er i dialog med virksomheder om mulighederne for at ansætte En ansættelse via et Try & Hire forløb, giver dig mulighed for at teste om job og virksomhed er det du gerne vil, uden at du indgår i et De der siger, at bjerget ikke kan bestiges - skal passe på, at de ikke forstyrrer dem, som allerede er i gang med at gøre det!» Andre kundetilpassede personaleløsninger medarbejdere, som måske ikke normalt er dem man kigger på først, fast ansættelsesforhold med opsigelsesvarsel m.v. når man rekrutterer. Det kan ek- I tilfælde hvor virksomheden I en tid, hvor forandringer er den sempelvis være mennesker der er opsiger ansættelsesforholdet, dæk- mest stabile faktor i erhvervslivet, er evnen til hurtig omstilling og tilpasning et parameter man er nødt til at tage højde for i den benhårde konkurrence. Derfor er det også vigtigt at have adgang til nogle kompetente og fleksible medarbejdere, som kan medvirke til at skabe gode re- tidligere straffede, eller som har et handicap, eller som måske bare ikke lige har fået en chance endnu.. F or jobsøgende SUPPLY-FACTORY tilbyder forskel- ker Human Factories din opsigelsesperiode, ligesom vi vil gøre alt hvad vi kan for at finde anden beskæftigelse til dig hurtigt. Hvis du selv vælger at ophæve ansættelsesforholdet, tager vi naturligvis en snak med dig om årsag m.v., og i fællesskab finder vi ud af om der findes andre muligheder F or virksomheder - muligheder til flere Human Factories medvirker meg-et gerne til at sikre et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Hvis din virksomhed har interesse for det, indgår vi gerne en dia- Vi tilbyder:» Effektiv rekruttering tilpasset din virksomhed og jeres behov.» Rekruttering via Try & Hire.» Fleksible og effektive vikarløsninger.» Andre innovative personaleløsninger. setup, når din virksomhed får brug for at udvide medarbejderstaben gradvist og effektivt. V i sætter os ind i opgaven Det er vigtigt for os, at vi får et godt sultater for virksomheden. lige muligheder, når du er jobsøgende. for beskæftigelse til dig. log med dig om mulighederne for at Virksomhed og medarbejder får le- indblik i de opgaver som medar- Vi tilbyder flere forskellige Eksempelvis kan vi tilbyde dig: Bliv vikar - Varieret job med ansætte medarbejdere, som måske jlighed til at afprøve hinanden. Ved bejderen skal udføre, således at vi muligheder inden for længere vikariater samt Try & Hire forløb. Derudover har vi i Human Task Force et godt netværk af specialister og ledere, der er interesserede i projekt- og interim-ansættelse på» Optagelse i vores CV database.» Et uforpligtende telefoninterview om dine muligheder.» Ansættelse via Try & Hire.» Ansættelse i vikariater. mange muligheder. At arbejde som vikar, byder på mange spændende udfordringer, og du får mulighed for at prøve at arbejde med forskellige opgaver i forskellige virksomheder. ikke normalt er dem man kigger på først, når man rekrutterer. Det kan eksempelvis være mennesker der er tidligere straffede, eller som har et handicap, eller som måske bare ikke lige har fået en chance endnu. at lade ansættelsen af nye medarbejdere ske via et vikariat, får både virksomhed og medarbejder en effektiv mulighed for at prøve hinanden af, før en evt. fastansættelse finder sted. Vi tilbyder et professionelt finder de helt rigtige menneskelige resurser og faglige kompetencer til din virksomhed. Derfor besøger vi dig og din virksomhed, så vi får afstemt forventninger og udarbejdet en korrekt kravprofil. både del- og heltid.» Personlig job-coaching. 6 7

7 job-factory K onkret HjæLp selvforsørgelse F or jobsøgende find vej til din succes Job Det er vores erfaring, at mennesker, der er blevet ramt af ledighed og som kan have svært ved at finde tilbage på arbejdsmarkedet, reelt set har brug for en hjælpende hånd, frem for gentagen afklaring og undervisning i CV og ansøgningsskrivning m.v. Derfor har vi etableret Job- Factory, hvor vi med udgangspunkt i den enkelte lediges situation, vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe med at finde vejen til selvforsørgelse. Job-Factory er et fleksibelt og dynamisk program, der kan sammensættes efter målgruppe samt lokale og regionale forhold. Udover programmer for hold, tilbyder vi også individuel sparring og rådgivning. Vi har meget at byde ind med, for flere af os har prøvet at være i situationen selv. Human Factories segment for ledige, kalder vi for Job-Factory. Her er du selv med til at definere, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig. Sammen tilrettelægger vi et individuelt program, så det passer bedst muligt til dig og din situation. Programmet er udviklet af og sammen med mennesker, der selv har prøvet at være ledige, så vi kender udfordringen fra første parket. Naturligvis hjælper vi gerne med at lave et CV eller skrive en ansøgning, men frem for alt tilbyder vi dig konkret hjælp til at finde arbejde. Her er 7 gode grunde til at det er effektivt at gennemgå et Job- Factory program:» Vi forstår din situation og hvor svært det kan være at bevare kontakten til arbejdsmarkedet, når man er ledig.» Vi giver inspiration til gode vaner og initiativer i jobsøgningen.» Vi viser nye veje at søge job.» Du får mulighed for at møde mennesker fra mange forskellige brancher.» Du får hjælp og inspiration til at anvende de nye medier i din jobsøgning.» Vi har et godt kendskab til erhvervslivet i lokalområdet.» i Når du er kommet i arbejde eller uddannelse, kan du stadig bruge din konsulent som sparringspartner, hvis du får brug for det Nogle ledige kan få forløbet dækket via kommunen, og vi hjælper dig gerne med at afklare mulighederne. F or virksomheder Vi ønsker at inddrage erhvervslivet i processen. For Human Factories er social ansvarlighed for jobskabelse vigtig, og vi tilbyder derfor kommunerne at sam arbejde om at hjælpe mennesker med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er mange ressourcer at bringei spil, hvis vi i fællesskab prøver at give en chance til dem, som ikke normalt ligger ligefor i rekrutteringsprocessen. Ledighed Derfor vil du som virksomhed det kan være svært, når man har i de lokalområder, hvor vi er repræsenteret, kunne opleve, at vi kontakter dig for at høre, om du vil være med til at give mennesker en chance for at komme fra ledighed til selvforsørgelse. Det betyder meget for os at gået ledig så længe, at man frem for en job identitet har påtaget sig en ledigheds identitet. Vi kommer gerne og fortæller om Job-Factory, og om hvordan vi kan gøre en forskel sammen med din virksomhed. Ønsker du og din virksomhed kunne hjælpe mennesker med at tage initiativ og arbejde at få en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og vi har både indsigt og forståelse for, at for et rummeligt arbejdsmarked, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. 8 9

8 startup-factory V i HjæLper også med at skabe arbejdspladser G ratis mulighed for at teste din idé Uanset hvor stor en indsats vi gør for at hjælpe ledige i beskæftigelse, kan vi ikke komme uden om at forudsætningen for at finde jobs, er at der også skabes flere arbejdspladser. Derfor vil Human Factories også gøre en indsats på dette område, og vores STARTUP-FACTORY skal ses som et supplement til den fremragende indsats, der sker i det lokale erhvervsråd og iværksætterådgivning. Vi har et gratis tilbud til dig, der går og overvejer mulighederne for at starte egen virksomhed - uden omkostninger og uden forpligtelser til at skulle starte. Bliver din konklusion, at du ikke vil starte egen virksomhed alligevel, er det også i orden - det vigtigste for os er, at du får lejlighed til at få arbejdet med din idé. F S V or kommende iværksættere parring på din idé il du være med til at skabe vækst? Har du en god idé? Vi hjælper dig! Startup-Factory er vores gratis iværksættermiljø, hvor vi tilbyder dig:» Gratis arbejdsplads med internet adgang - og mangler du en computer, finder vi også ud af det.» Adgang til mennesker med branchekendskab, som kan og vil hjælpe dig. Hjælp til dine virksomhedsplan mm. Mulighed for at præsentere din idé for en eller flere business angels. Bliver din konklusion, at du ikke vil starte egen virksomhed, er det også i orden. Det vigtigste for os er, at du får lejlighed til at få arbejdet med din idé. Kontakt os, og hør om mulighederne og om hvordan vi måske kan hjælpe dig i gang Vi søger investorer, sparringspartnere, mentorer, inspiratorer og andre, der er interesserede i at hjælpe med at skabe arbejdspladser. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har idéer til en eller flere iværksættere. Det samme gælder, hvis du har lyst til at fortælle din iværksætterhistorie til måske kommende iværksættere, eller hvis du gerne vil investere i nye, danske virksomheder

9 E t rummeligt arbejdsmarked Vi medvirker meget gerne til at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til flere. Hvis din virksomhed har interesse for det, indgår vi derfor gerne en dialog med dig om mulighederne for at ansætte medarbejdere, som måske ikke normalt er dem man kigger på først, når man rekrutterer. Det kan eksempelvis være mennesker der har været udenfor arbejdsmarkedet i meget lang tid, er tidligere straffede, eller som har et handicap, eller mennesker som måske bare ikke lige har fået en chance endnu. hu an factories based on the human factor HUMAN FACTORIES - La Cours Vej 12, 7430 Ikast

10

11 vi beskæftiger os med MENNESKER & JOB 360 RUNDT SCAN OG LÆS MERE hu an factories based on the human factor

12 Dokumentation om Human Factories udarbejdet af christina benitta bunk

13 FororD Min opgave er lavet omkring firmaet Human Factories, som jeg har været i tirsdagspraktik hos. Opgaverne er løst ud fra det kendskab, jeg har nået at få til firmaet i løbet af de dage, jeg har været der. Jeg har igennem opgaveskrivningen kun haft kontakt med dem, da interwievet blevet lavet og der har derfor ikke været nogen godkendelseprocedure på nogen af produkterne inden afleveringen.

14 GRAFIK DESIGN

15 opgavebeskrivelse: krav til logoet: Human Factories oprindelige logo var lavet som en Word fil. I forbindelse med min tirsdagspraktik, hjalp jeg til med, at udvælge to nye farver, som havde en mørkere tone en de oprindelige. Disse to farver har jeg valgt at genbruge, da jeg synes det er en god farvekombination. I løbet af tirsdagspraktikken, udarbejdede jeg desuden et nyt logo, som er den, der i dag bliver brugt af firmaet. Jeg har dog valgt at lave en videreudvikling af logoet til denne opgave, for at give mit helt eget bud på et nyt logo.» Bibeholde firmaets nye logo-farver» Bibeholde font» Bibeholde det røde ellipse, da den er blevet et kendetegn for Human Factories og kan trykkes på mindre ting, såsom en kuglepen» Gøre logoet mindre firkantet og få en symbolik ind overordnet kommunikation Målgruppen er både virksomheder og jobsøgende. Logoet skal derfor være et, der rammer bredt. Jeg har sigtet efter et stilrent logo, med et budskab, der udover teksten signalerer mennesker og sammenhold. Originalt logo m/de Oprindelige farver Human Factories based on the human factor logo lavet i forbindelse med tirsdagspraktik Og som nu bruges af firmaet hu an factories based on the human factor nyt logo lavet til denne Opgave Side 4 / Grafisk Design

16 Design:» Farver: Jeg har gjort brug af den røde og blå farve, som bruges af firmaet i dag, fordi jeg synes de giver en god kontrast til hinanden. Jeg har været med til, at få ændret farverne til en mørkere tone, da de lyse toner sammen med den røde cirkel og bogstaverne HF ledte mine tanker hen mod studenterhuer (gymnasie og hf).» Farvesymbolik: Farven rød = energi, passion, styrke Farven Blå = ro, fred, loyalitet, pålidelighed» Font: BlairMdITC TT Medium er en robust og markant grotekst skrift, der egner sig godt til både print og web. Human Factories Human Factories Human Factories Side 5 / Grafisk Design

17 Hu a Factories based on the human factor Hum n Factories Based on the human factor Hu an Factories based on the human factor Hu an Factories based on the human factor HUMAN Factories based on the human factor Hu an Factories based on the human factor hu an factories based on the human factor Side 6 / Grafisk Design

18 Design og inspiration: Det menneskelige aspekt har stor betydning for ejeren af Human Factories, og jeg ønskede derfor at få dette frem i logoet. De to mennesker kan både ses som to, der hilser på hinanden ved eksempelvis til en jobsamtale, eller to der holder hinanden i hånden og hjælper hinanden på vej. Jeg har fundet inspiration til de to mennesker i M et i logoerne til højre. an tories the human factor Side 7 / Grafisk Design

19 processbeskrivelse Det nye M er placeret ovenpå det oprindelige M (rød) for at beholde den korrekte luft mellem U og A. Farven er efterfølgende fjernet i det røde M. Ved at gøre det nye M større end de andre bogstaver, bringes det i focus. human factories based on the human factor Hovederne er placeret så langt over M ets top, at det ikke hu bliver gnidret sammen med M et, når logoet gøres lille. Men alligevel så tæt på, at lov Om nærhed overholdes, så man ikke er i tvivl om, hvor cirklerne hører til. factories Side 8 / Grafisk Design

20 Font størrelsen på HUMAN og FACTORIES er den samme hele vejen igennem ordene for at skabe ro. HUMAN er derimod centreret i forhold til de to nederste linier for at bringe ekstra fokus på M et i HUMAN. hu F og B er placeret så de holder Optisk kant. an factories based on the human factor HUMAN er knebet en smule for at få nogle optiske kanter til at holde kant human factories factories based on the human Den røde ellipse er placeret lidt længere inde end S et i FACTORIES for at undgå, at logoet vælter mod højre. lov Om nærhed er brugt ved at Leading er gjort mindre for at bringe HUMAN og FACTORIES tættere sammen. Side 9 / Grafisk Design

21 vurdering Logoet er endt ud i et godt resultat. Det oprindelige logo var mere firkantet, men jeg synes har fået logoet gjort rundere, så det passer overens med firmaets bløde værdier. Jeg synes samtidig, jeg har formået at holde mig til firmaets stil ved at bibeholde farver og font. hu an factories based on the human factor Side 10 / Grafisk Design

22 OMBRYDNING & TYPOGRAFI

23 opgavebeskrivelse Jeg har lavet en profilbrochure, som indeholder en beskrivelse af Human Factories og dets ydelser og kernefagligheder. Human Factories har ikke i forvejen en profilbrochure til print, så jeg har skullet finde på mit helt eget design. inspiration Side 12 / Typografi & Ombrydning

24 opsætning Brochuren er en kvadratisk folder med 12 sider. indstillinger af dokument Og marginer A MASTER B MASTER brug af baseline grid brug af master-sider» Pagina på begge Masters» Baggrundsbillede» 3 mm bleed til billeder, der skal gå til kant Side 13 / Typografi & Ombrydning

25 æstetiske overvejelser» Samme farvetema som de andre produkter» Holde optiske kanter» Hovedsageligt 3-spaltet, for at linierne ikke bliver for lange» Left justify» Brug af figursats afrundede hjørner jeg har valgt at afrunde hjørnerne på boksene til overskrifterne for at brochuren ikke skal blive for kantet. Det afrundede hjørne gå desuden igen på hjemmesiden. genkendelighed menneskemængden går også igen på hjemmesiden og jeg synes den passer godt ind i brochuren, som en konstrast til de mange farvede kasser. Side 14 / Typografi & Ombrydning

26 tekstmæssige valg Font: OPEN SANS fordi det er den font, der bruges af firmaet. Det er en grotesk skrift, som egner sig godt til både skærm og print. Samtidig indeholder den forskellige Font Styles. Jeg har brugt Left Justify i brødteksten for for at få en pæn lige kant i spalterne. Der er brugt et venstre indryk ved nyt afsnit istedet for linieskift, da det giver et flow i teksten, selvom der kommer noget nyt. punktform hvor der er tilført en Character Style. Der er givet samme linieindryk som ved nyt afsnit så det holder kant Side 15 / Typografi & Ombrydning

27 tekstregister Giver overblik over sidernes indhold lov Om nærhed - Space before er brugt for at, det ses tydeligt, hvilke rubrikker, der hører til hvilken overskrift Side 16 / Typografi & Ombrydning

28 opsætning af FarveDe baggrunde text Wrap Alle kasser er er målt ud så de har samme størrelse og står lige langt fra papirkanten text Wrap - der er lagt en usynlig PATH rundt om billedet for at kunne styre Text Wrappen og få teksten til at få en pæn runding om billedet. Side 17 / Typografi & Ombrydning

29 styles Jeg har oprettet Styles til alt tekst, så jeg nemt kan ændre størrelse, farve, indrykninger mm. CharaCter styles brugt til punktopstilling paragraph styles de mest brugte har fået en shortcut nummer, så det er nemt og hurtigt at skifte mellem dem ObjeCt styles brugt til tekstboksene på hver side, for at vælge afstanden til top-margin. Side 18 / Typografi & Ombrydning

30 knibe & spærre Knebet og spærret er brugt gennem hele dokumentet for undgå floder. Brug af spærre for at få at undgå underrubrikker deler sig over mere end to linier.» J er rykket lidt mod højre, da den optisk set stod for langt mod venstre, når den er så stor i forhold til mellemrubrikken» Der er lavet et mellemrum foran J» Efterfølgende knebet mod venstre. h&j violations er er brugt som hjælp til at mindske floder i teksten For at ungå at første linie får floder Der er lavet et mellemrum foran ET og knebet en anelse mod venstre, for at gøre ordmellemrummene mindre, samtidig med at hele linien er blevet spærret Side 19 / Grafisk Design

31 udskrift gemt som postscript fil via print booklet pdf printet gennem COmmandO WOrk station pdf generet via distiller Side 20 / Typografi & Ombrydning

32 processbeskrivelse vurdering Jeg havde en del tekst fra firmaet og jeg valgte at gøre brug af størstedelen. Jeg har dog været nød til at korte nogle af afsnitene ned for at få plads til det hele. Jeg kunne have givet brochuren et par ekstra sider, men synes to sider til hver af firmaets ydelser var pænest. Siderne indeholder stadig så meget tekst at læseren får et klart billede af Human Factories. Jeg har afprøvet flere designs og valget, var først faldet på en A5 folder, men synes formatet var kedeligt at se på, så endrede den derfor til en kvadratisk brochure. Jeg havde til at starte med brugt en 10 punkts skrift, som plejer, passe fint, men Open Sans er lidt større, så efter første udskrift ændrede jeg den, da den virkede alt for stor. Min store udfordring, har været at gøre brochuren appetitlig, da jeg ikke havde en masse spændende billeder og grafik at arbejde med, Efter at have forsøgt mig med flere forskellige designs, synes jeg, at det til sidst er endt ud i et pænt resultat. Jeg kunne dog godt have tænkt mig at alle billederne, var Human Factories egne, da de billeder, jeg har fundet på Colorbox falder lidt ved siden af dem, som jeg har fået af firmaet. Men jeg har brugt lidt ekstra billeder, fordi jeg synes det giver mere liv i brochuren, end hvis der havde været ren tekst. Fonten Open Sans synes jeg dog ikke, der fungerer helt optimalt. Den har været svær at arbejde med i forhold til Left Justify. En anden mere Condensed font, ville have passet bedre til brochuren. Side 21 / Grafisk Design

33 BILLEDBEHANDLING & GRAFIK

34 opgavebeskrivelse Human Factories har ikke før fået lavet en plakat, så de har ikke nogen standard, for udseendet på plakater. Jeg har ikke haft nogen billeder, fra firmaet jeg har kunne bruge, så jeg har måttet benytte mig af billeder fundet på Colourbox. programvalg vi beskæftiger Os med MENNESKER & JOB 360 RUNDT Billederne er først fritlagt i photoshop og derefter sat sammen i Indesign. Pilen er lavet som Vektor-grafik i Illustrator. SCAN OG LÆS MERE hu an factories based on the human factor Side 23 /Grafik- & Billedbehandling

35 proceduren Billederne er hver især åbnet i Photoshop, hvor de er blevet fritlagt først med Quick Selection Tool og derefter korrigeret langs kanterne med en Brush, der hvor Quick Selection Tool enten har taget for meget eller for lidt med. Billedet er efterfølgende sat ned fra 300 ppi til 200 ppi, da skolens printer ikke kan printe i en højere opløsning. QuiCk selection tool brugt til at fritlægge Billederne er ved åbning i Photoshop konverteret fra srgb til Adobe RGB, da srgb har et mindre farverum og kun er til skærmbrug brush hård brush brugt til at korrigere kanterne. En blødere brush er brugt omkring hudområderne. image size ppi fra 300 til 200, hvilket også har gjort filstørrelsen mindre blød brush - fordi billederne i forvejen havde en hvid baggrund og baggrunden på plakaten er hvid, er der kun brugt en blød brush rundt lang håret. Havde plakaten haft en farvet baggrund, ville jeg have brugt Mask Edge til at male den hvide baggrund mellem hårene væk Side 24 /Grafik- & Billedbehandling

36 Opsætning i indesign - efter redigeringen er billederne blevet samlet i InDesign. brug af Cirkelværktøj - der er brugt en midlertidig cirkel til at udmåle, hvor hver person skulle placeres. Side 25 /Grafik- & Billedbehandling

37 CIRKEL TIL pilen LILLE CIRKEL LAGT ØVERST OG FJERNET MED minus front Midterste punkt er fjernet og cirklen er åben Side 26 / Grafisk Design

38 vi beskæftiger Os med MENNESKER & JOB 360 RUNDT pilen er til sidst hevet ind i InDesign og Opasity er sat ned til 90% for at fremhæve at den snor sig ind og ud mellem personerne SCAN OG LÆS MERE hu Side 27 /Grafik- & Billedbehandling an factories based on the human factor

39 Der er lavet en sort/hvid gradient og lagt i baggrunden i både top og bund, for at give plakaten en tre-deling. budskabet er sat i øverstre venstre hjørne, som det første øjet fanger Derefter løber øjnene over billedet i midten I nederste højre hjørne er logoet sat ind Der er indsat en Qr kode som skal gøre det nemt, at komme ind på hjemmesiden Menneskene i bunden går igen fra Profilbrochuren og hjemmesiden som et genkendelig symbol for firmaet Side 28 /Grafik- & Billedbehandling

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Indhold Tidsplan... 03 Synopsis.... 04 Interview... 05 Grafisk Design.... 06 Grafisk Workflow.... 12 Typografi og ombrydning... 20 Grafik og billeder.... 28 Konklusion...

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin JB PLASTICS Funktionalitet og kvalitet til bedste pris A1 A2 Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin Produkter Brainstorm Udviklnig af logo/visuel identitet Udvikling af brevpapir

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

Nyt website Ranum EC

Nyt website Ranum EC Nyt website Ranum EC Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund... 4 Problem... 4 Løsning... 4 Problembeskrivelse... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Teori... 7 SEO... 7 Validering af website...

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Portfolio af Josefine Mundt. < /> Design & Layout

Portfolio af Josefine Mundt. < /> Design & Layout Portfolio af Josefine Mundt < /> Design & Layout Opgaven // Kunden MediaXpress skal have et nyt underfirma,, hvis formål er at sælge hjemmesideløsninger til mellemstore og store virksomheder. Tanken bag

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemstilling... 4 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Målgruppe... 5 10 trin til personas... 5 Delkonklusion... 8 Beskrivelse af 3 relevante hjemmesider...

Læs mere