statistik januar 2006 alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statistik januar 2006 alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Side 1"

Transkript

1 statistik januar 2006 Alment byggeri med støttetilsagn i Side 1 Landsforeningens medlemsstatistik for Side 9 Struktur og aktivitet i 2003 og Side 33 Ledige almene lejligheder Side 37 alment byggeri med støttetilsagn i Forord De følgende tabeller er udarbejdet på grundlag af data fra Landsbyggefonden. Kun byggerier, hvis anskaffelsessummer er fastsat på grundlag af bindende pristilbud (skema B-priser/sager med status 60 i BOSSINF-STB), som er godkendt af kommunerne i, indgår i statistikken. Endvidere indgår kun byggerier, hvor de almene boligselskaber er bygherre. Prisoplysningerne om almene familieboliger behandles principielt i 4 grupper: tæt-lavt byggeri i hovedstadsregionen, etagebyggeri i hovedstadsregionen, tæt-lavt byggeri i det øvrige land og etagebyggeri i det øvrige land, mens oplysningerne om ungdoms- og ældreboligbyggeriet blot er opdelt på hovedstadsregionen og det øvrige land. Baggrunden herfor er at undgå, at forskelle i byggeudgifter imellem disse grupper i kombination med en uensartet mængdemæssig udvikling i grupperne skal give et forkert indtryk af udviklingen i byggeudgifter fra en periode til en anden. Af samme grund er tabellerne over anskaffelsessummerne udarbejdet alene på grundlag af rent nybyggeri. Fortætninger, ombygninger og køb er således udeladt. Det må dog streges, at der stadig er væsentlige prisforskelle inden for de to geografiske områder, hovedstadsregionen og det øvrige land, som materialet her er opdelt i, og at der er langt flere kvalitetsforskelle end den ene mellem etagelejligheder og enfamiliehuse, som der alene er taget hensyn til. Angivelsen af byggeudgifter pr. m 2 bruttoetageareal må derfor ikke forlede til en opfattelse af større ensartethed i målegrundlaget, end der faktisk er til stede. Hvad en m 2 bruttoetageareal af bolig indeholder, kan variere meget fra projekt til projekt som følge af bl.a. forskelle i materialekvaliteter, arbejdskvaliteter, lejlighedsudstyr, varierende størrelse af altaner, kældre, parkeringsanlæg og andre fællesanlæg m.m. og det kan begrunde væsentlige prisforskelle. Ændringer i byggeudgifterne f. eks. fra et år til det næste kan derfor ikke tages som udtryk alene for prisændringer. Rene prisændringer illustreres så nært man nu kan komme det gennem det af Danmarks Statistik beregnede byggeomkostningsindeks for boliger. Det skal streges, at omstående prisoplysninger, da de bygger på fast pris og tid-ordningen (jf. By og Boligministeriets cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, med senere tillæg), indeholder tillæg for den skønnede prisudvikling fra tilbudsdagen til 1 år senere. De kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med byggepriser for samtidigt byggeri opgjort efter dagspriser til efterfølgende regulering for prisstigninger. Desuden skal det også oplyses, at 7 byggerier, der ellers opfyldte ovennævnte kriterier, er blevet taget ud af statistikken på grund af manglende oplysninger. 1

2 Materialets omfang Tabel 1.1. Antal almene familieboliger med støttetilsagn og godkendte priser i fordelt på tæt-lavt, etage- og blandet etage- og tæt-lavt byggeri, samt på hovedstadsregionen 1) og det øvrige land. Tabel 1.2. Antal almene ældreboliger, hvor de almennyttige boligselskaber er bygherre, med støttetilsagn og godkendte priseri fordelt på tæt-lavt, etage- og blandet etage- og lavt-tæt byggeri, samt på hovedstadsregionen 1) og det øvrige land. 1. Halvår Antal lejligheder % Tæt-lavt byggeri i hovedstadsregionen ,9 Tæt-lavt byggeri i det øvrige land ,1 Etagebyggeri i hovedstadsregionen 16 2,9 Etagebyggeri i det øvrige land ,0 Blandet byggeri i hovedstadsregionen - 0,0 Blandet byggeri i det øvrige land - 0,0 Tilsammen Hele året Antal lejligheder % Tæt-lavt byggeri i hovedstadsregionen ,5 Tæt-lavt byggeri i det øvrige land ,8 Etagebyggeri i hovedstadsregionen 54 9,5 Etagebyggeri i det øvrige land ,0 Blandet byggeri i hovedstadsregionen - 0,0 Blandet byggeri i det øvrige land 30 5,3 Tilsammen Halvår Tæt-lavt byggeri i hovedstadsregionen 76 17,0 Tæt-lavt byggeri i det øvrige land ,3 Etagebyggeri i hovedstadsregionen 21 4,7 Etagebyggeri i det øvrige land ,1 Blandet byggeri i hovedstadsregionen - 0,0 Blandet byggeri i det øvrige land 44 9,9 Tilsammen Hele året Tæt-lavt byggeri i hovedstadsregionen ,6 Tæt-lavt byggeri i det øvrige land ,6 Etagebyggeri i hovedstadsregionen 37 3,7 Etagebyggeri i det øvrige land ,6 Blandet byggeri i hovedstadsregionen - 0,0 Blandet byggeri i det øvrige land 44 4,4 Tilsammen Tabel 1.3. Antal almene ungdomsboliger med støttetilsagn og godkendte priser i fordelt på tæt-lavt, etage- og blandet etage- og lavt-tæt byggeri samt på hovedstadsregionen 1) og det øvrige land. Hele året Antal lejligheder % Tæt-lavt byggeri i hovedstadsregionen 19 5,7 Tæt-lavt byggeri i det øvrige land ,8 Etagebyggeri i hovedstadsregionen - 0,0 Etagebyggeri i det øvrige land ,6 Blandet byggeri i hovedstadsregionen - 0,0 Blandet byggeri i det øvrige land 33 9,9 Tilsammen ) København og Frederiksberg kommuner samt København, Roskilde og Frederiksborg amter 2

3 Materialets sammensætning Tabel 2.1. nes størrelse målt i antal beboelsesrum i alment byggeri med støttetilsagn og godkendte priser i. med med antal rum Tilsam el. fl. men Tæt- lavt byggeri Hovedstadsregionen Antal lejligheder Procentfordeling 2% 40% 47% 10% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 0% 18% 59% 23% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 1% 25% 55% 19% 100% Etagebyggeri Hovedstadsregionen Antal lejligheder Procentfordeling 0% 57% 43% 0% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 1% 33% 59% 8% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 1% 35% 57% 7% 100% Blandet byggeri Hovedstadsregionen Antal lejligheder Procentfordeling Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 0% 18% 55% 27% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 0% 18% 55% 27% 100% Familieboliger i alt Hovedstadsregionen Det øvrige land Hele landet Procentfordeling 1% 29% 56% 15% 100% 3

4 Tabel 2.1. Fortsat med med antal rum Tilsam el. fl. men Ældreboliger Hovedstadsregionen Antal lejligheder Procentfordeling 14% 86% 0% 0% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 18% 75% 8% 0% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 16% 78% 5% 0% 100% Ungdomsboliger Hovedstadsregionen Antal lejligheder Procentfordeling 100% 0% 0% 0% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 44% 56% 0% 0% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 48% 52% 0% 0% 100% Samtlige lejligheder Hovedstadsregionen Antal lejligheder Procentfordeling 12% 60% 24% 4% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 14% 44% 33% 9% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 14% 48% 31% 8% 100% 4

5 Tabel 2.2. nes gennemsnitlige størrelse målt i m 2 bruttoetageareal i alment byggeri med støttetilsagn og godkendte priser i. med med antal rum Tilsam el. fl. men Familieboliger Tæt- lavt byggeri Hovedstadsregionen Det øvrige land Hele landet Etagebyggeri Hovedstadsregionen Det øvrige land Hele landet Blandet byggeri Hovedstadsregionen Det øvrige land Hele landet Samtlige familieboliger Hovedstadsregionen Det øvrige land Hele landet Ældreboliger Hovedstadsregionen Det øvrige land Hele landet Ungdomsboliger 1) Hovedstadsregionen Det øvrige land Hele landet

6 Anskaffelsessummer Tabel 3.1. Anskaffelsessummen opdelt på hovedbestanddele pr. m 2 bruttoetageareal for almene familieboliger med støttetilsagn og godkendte priser i. Hovedstadsregionen Det øvrige land Tæt-lavt byggeri Etagebyggeri Tæt-lavt byggeri Etagebyggeri Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse 1) Forventet byggetid, måneder 12,0 12,0 10,5 11,5 Grundkøbesum, kr./m Modningsudgifter, kr./m Grundudgifter i alt, kr./m Håndværkerudgifter, kr./m Omkostninger, kr./m Anlægsudgifter i alt, kr./m Grundudgifter 21,4% 14,2% 21,7% 21,4% Håndværkerudgifter 66,4% 70,3% 64,6% 65,3% Omkostninger 12,2% 15,5% 13,7% 13,3% Anlægsudgifter 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Bruttoetageareal m Antal byggerier Antal lejligheder 1) ) Antallet af lejligheder og deres gennemsnitlige størrelse varierer fra de foregående tabeller, da der i denne tabel kun indgår nybyggeri. Ombygninger, fortætninger og køb indgår således ikke her. Endvidere omhandler tabel 3.1 kun rene famileboligbyggerier. Tabel 3.2. Anskaffelsessummen opdelt på hovedbestanddele pr. m 2 bruttoetageareal for almene ældreboliger med støttetilsagn og godkendte priser i. Hovedstadsregion Det øvrige land Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse 1) Byggetid, måneder 13,5 12,0 Grundkøbesum, kr./m Modningsudgifter, kr./m Grundudgifter i alt, kr./m Håndværkerudgifter, kr./m Omkostninger, kr./m Anlægsudgifter i alt, kr./m Grundudgifter 19,5% 16,7% Håndværkerudgifter, boliger 65,0% 68,3% Omkostninger 15,5% 15,0% Anlægsudgifter 100,0% 100,0% Bruttoetageareal m Antal byggerier 4 14 Antal lejligheder 1) ) Antallet af lejligheder og deres gennemsnitlige størrelse varierer fra de foregående tabeller, da der i denne tabel kun indgår nybyggeri. Ombygninger, fortætninger og køb indgår således ikke her. Endvidere omhandler tabel 3.2 kun rene ældreboligbyggerier. 6

7 Tabel 3.3. Anskaffelsessummen opdelt på hovedbestanddele pr. m 2 bruttoetageareal for almene ungdomsboliger med støttetilsagn og godkendte priser i. Hovedstadsregion Det øvrige land Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse 58 Byggetid, måneder 7,5 Grundkøbesum, kr./m Modningsudgifter, kr./m Grundudgifter i alt, kr./m Håndværkerudgifter, kr./m Omkostninger, kr./m Anlægsudgifter i alt, kr./m Grundudgifter 17,4% Håndværkerudgifter, boliger 67,5% Omkostninger 15,0% Anlægsudgifter 100,0% Bruttoetageareal m Antal byggerier - 3 Antal lejligheder 1) ) Antallet Ombygninger, fortætninger og køb indgår således ikke her. Endvidere omhandler tabel 3.3 kun rene ungdomsboligbyggerier. 7

8 Tabel 4. Nogle hovedresultater sammenlignet med tidligere år Familieboliger m. endelige priser Heraf I hovedstadsregionen % I det øvrige land % I tæt-lavt byggeri % I etagebyggeri % I blandet byggeri % med 1 og 2 rum 1 ) % med 3 rum 1 ) % med 4 eller fl. 1 ) % Famileboligernes bruttoetageareal, gennemsnit m Anskaffelsessum familieboliger Etagebyggeri I hovedstadsregionen kr. pr. m I det øvrige land kr. pr. m Tæt-lavt byggeri I hovedstadsregionen kr. pr. m I det øvrige land kr. pr. m ) Oplysningerne foreligger kun for 1998 og frem Tabel 5. Bruttoarealets fordeling efter anlægsudgifter i almene familieboliger med støttetilsagn og godkendte priser i 2003 Anlægsudgifter kr./m 2 bruttoetageareal Procent etageareal I alt 100 8

9 landsforeningens medlemsstatistik for Boliger mm. i brug kreds København Arbejdernes Andels-Boligforening a BoligButikken for Hovedstadsområdet Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København a Boligkontoret Danmark a Boligorganisationen Lejerbo a Boligselskabet AKB Boligselskabet AKB, København Boligselskabet Amagerbo Boligselskabet BSB København Boligselskabet Hareskovgård Boligselskabet Hjem Boligselskabet KSB Boligselskabet Kærbo Brumleby Almene Andelsboligforening Byfornyelse Danmark Byfornyelse København Danske Funktionærers Boligselskab De Unges Almene Boligselskab a De Vanføres Boligselskab De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Den Almennyttige Andelsboligforening Vibo Den Selvejende Institution Solgaven FB-Fagforeningernes Boligforening FSBbolig a Fællesadministrationen 3 B Hovedstadens almennyttige Boligselskab Hovedstadens almennyttige Boligselskab II a KAB Bygge- og Boligadministration Kommunefunktionærenes Boligforening Københavns Ældreboligselskab Lejerbo, København * Postfunktionærernes Andelsboligforening Samvirkende Boligselskaber Smedenes Andelsboligforening Sporvejsfunktionærernes Boligforening Statsbanepersonalets Andelsboligforening Frederiksberg Boligselskabet AKB, Frederiksberg Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Boligselskabet Lejerbo, Frederiksberg a Dansk almennyttigt Boligselskab af * Danske Funktionærers Boligselskab a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

10 Boliger mm. i brug * De Unges Almene Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Frederiksberg Forenede Boligselskaber Kreds i alt: 41 medlemmer kreds Allerød Allerød almennyttige Boligselskab Andelsboligselskabet Lundegård Boligselskabet Lejerbo Allerød Lillerød Boligforening Lynge Uggeløse Boligforening Birkerød Andelsboligforeningen Kunstnerbyen Birkerød almennyttige Boligselskab Boligselskabet Birkebo Boligselskabet Lejerbo, Birkerød * De Unges Almene Boligselskab Den almene Andelsboligforening Eskemosepark Farum Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Lejerbo, Farum Furesø Boligselskab Fredensborg-Humlebæk Asminderød Boligselskab Boligselskabet Borgerbo Humlebæk Boligselskabet BSB Fredensborg-Humlebæk Boligselsk. Lejerbo, Fredensborg-Humlebæk Fredensborg-Humlebæk Ældreboligselskab Hejrevangens Boligselskab Humlebæk Boligselskab Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget Frederikssund Andelsboligforening Frederikssund Boligselskab Oppesundby Boligselskab Frederiksværk Boligselskabet af 1940 i Frederiksværk Boligselskabet Lejerbo, Frederiksværk Kregme-Vinderød Boligselskab Ølsted Andelsboligforening Græsted-Gilleleje Boligselskabet Vibo, Græsted- Gilleleje Kommune * Postfunktionærernes Andelsboligforening a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

11 Boliger mm. i brug Helsinge Boligselskabet af 1961 i Helsinge Helsingør Andelsboligforeningen Kingo Andelsboligforeningen Røntofte Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet af 1961 i Tikøb Boligselskabet Lejerbo, Helsingør * De Unges Almene Boligselskab DVB Helsingør Espergærde Andelsboligforening Helsingør Boligselskab Marienlyst Boligselskab Sigurd Schytz Kollegiet Hillerød Boligselskabet AKB, Hillerød Boligselskabet Nordsjælland * De Unges Almene Boligselskab Frederiksborg Andelsboligforening Frederiksborg Boligselskab Hillerød almennyttige Boligselskab Hillerød Boligselskab Lejerbo, Hillerød Hundested Hundested almennyttige Boligselskab Hundested Ældreboligselskab Hørsholm Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo * Danske Funktionærers Boligselskab Hørsholm Andelsboligforening Jægerspris Jægerspris Boligselskab Karlebo Den Almene Boligforening Jellerødparken * Den Almennyttige Andelsboligforening Vibo * FB-Fagforeningernes Boligforening Karlebo Boligselskab Skibby * Danske Funktionærers Boligselskab Skibby almennyttige Boligselskab Skibby Boligforening Skævinge Boligselskabet Vibo Skævinge Kommune Slangerup Boligselskabet Lejerbo, Slangerup * Danske Funktionærers Boligselskab Slangerup almennyttige Andelsboligforening a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

12 Boliger mm. i brug Stenløse De Vanføres Boligselskab, Stenløse Stenløse-Ølstykke Boligforening Ølstykke De Vanføres Boligselskab, Ølstykke Ølstykke almennyttige Boligselskab Bramsnæs Bramsnæs almennyttige Boligselskab Greve Boligselskabet af 1961 i Greve Greve Boligselskab Greve Ældreboligselskab Sydkystens Boligselskab * Vridsløselille Andelsboligforening Gundsø Fjordbo Gundsø Boligselskab Hvalsø Hvalsø Boligselskab Køge Boligforeningen Møllevænget Boligselskabet Lejerbo, Køge Boligselskabet Tinggården Herfølge Boligselskabet Toftebo * De Unges Almene Boligselskab Den Selvejende Byggevirksomhed f. Herfølge Køge almennyttige Boligselskab Køge Boligforening af Køge Boligselskab Lejre Lejre almennyttige Boligselskab Roskilde Andelsboligforeningen af * De Unges Almene Boligselskab Roskilde Boligselskab Skovbo Borup Andelsboligforening Ejby almennyttige Boligselskab Skovbo almene Ældreboliger Skovbo Boligselskab Solrød Karlstrup Boligselskab Solrød Boligselskab Villabyernes Boligselskab i Solrød Kommune a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

13 Boliger mm. i brug Vallø Vallø almennyttige Boligselskab Bornholm Bo Bornholms almene selvejende byggevirksomhed Det Almennyttige Boligselskab Nexø DVB Parken Knudsker Boligselskab Lejerbo, Bornholm Svaneke Boligforening kreds i alt: 97 medlemmer kreds Assens Assens Andelsboligforening Boligforeningen af 1950 i Assens Boligforeningen Mariendal Boligselskabet af 1943, Assens Boligselskabet BSB Assens Bogense Bogense Andelsboligforening Boligselskabet BSB Bogense Lejerbo, Bogense Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Ejby Arbejdernes Boligselskab i Ejby Ejby Boligselskab Fåborg Faaborg Boligforening Faaborg Ældreboligselskab Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Gudme Boligselskabet BSB Gudme Hårby Haarby Boligselskab Kerteminde Arbejdernes Boligselskab Kerteminde Boligforeningen Grønløkken Kerteminde Boligselskab a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

14 Boliger mm. i brug Marstal Det Ærøske Boligselskab Middelfart Boligselskabet af 1942 i Middelfart Boligselskabet af 1945 i Strib Middelfart Andelsboligforening Munkebo Boligselskabet BSB Munkebo Munkebo Andels-Boligforening Nyborg Andelsboligforeningen Sprotoften Andelsboligforeningen Holmegården Boligselskabet Lejerbo, Nyborg De Vanføres Boligorganisation, Fyn-Langeland Nørre Åby Nørre Aaby Andelsboligforening af Odense Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Hedelundparken Andelsboligforeningen Østerbo Arbejdernes Boligforening Boligforeningen Højstrup Boligforeningen Kristiansdal Boligselskabet L.A.B. Fyn Borgernes Boligselskab Dalum Bygge- og Boligforening Det Selvejende Boligselskab Folkebo Fyns almennyttige Boligselskab Kollegieboligselskabet Næsby Boligselskab Odense Andelsboligforening Odense Social-Filantropiske Boligselskab Pårup Andelsboligforening Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening Socialt Boligbyggeri i Odense Otterup Boligselskabet BSB Otterup Otterup almennyttige Boligselskab Ringe Arbejdernes Andelsboligforening i Ringe Boligselskabet BSB Ringe Ringe Boligselskab Rudkøbing Boligselskabet af 1942 i Rudkøbing Ryslinge Midtfyns Boligselskab a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

15 Boliger mm. i brug Svendborg Andelsboligforeningen i Bregninge Boligselskabet BSB Svendborg Den selvej. almene Boligorg. Cama-Kollegierne Svendborg Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Boligselskab af 16.januar Søndersø Boligselskabet BSB Søndersø Tommerup Tommerup Andelsboligforening Ullerslev Ullerslev Boligselskab Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Vissenbjerg Sogns Andelsboligforening Ærøskøbing Boligselskabet BSB Ærøskøbing Ærøskøbing Andelsboligforening Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Årslev Boligselskabet BSB Årslev Årup Gartnervængets Boligselskab Aarup Boligselskab kreds i alt: 71 medlemmer kreds Arden Arden Boligforening Brovst Boligselskabet Lejerbo, Brovst Brønderslev Boligforeningen Fredensbo Boligforeningen P.M Dronninglund Boligselskabet Østvendsyssel Dronninglund Boligforening Farsø Farsø Boligselskab a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

16 Boliger mm. i brug Fjerritslev Fjerritslev Boligforening Frederikshavn Boligforeningen Vesterport Frederikshavns Boligforening af Lejerbo, Frederikshavn Hadsund Boligselskabet Lejerbo, Hadsund Hals Hals Boligforening Hirtshals Hirtshals Boligforening Hirtshals Boligselskab Hjørring Boligforeningen AB Boligforeningen Plantagebyen Boligselskabet af 1964 i Hjørring Kommune Boligselskabet Nordjylland Boligselskabet Vesterlund Bygge- og Boligforeningen af Hjørring Boligselskab Hobro De Vanføres Boligselskab, Hobro Hobro Boligforening Løgstør A/B Midtfjord Løgstør Boligforening af Nibe Boligforeningen Bakkebo Boligforeningen Enggården Boligselskabet Lejerbo, Nibe Pandrup Boligselskabet Lejerbo, Pandrup Sejlflod Boligselskabet Lejerbo, Sejlflod Sindal Sindal Boligselskab Skagen Boligforeningen af Boligforeningen Neptun Grenen Boligforening af Skagen Boligforening a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

17 Boliger mm. i brug Skørping Lejerbo Skørping Skørping Boligselskab Sæby Boligforeningen af Åbybro Boligselskabet BSB Aabybro Aalborg Andelsboligforeningen Himmerland Andelsboligforeningen Grønnevænget Andelsboligforeningen Østergaarden Boligforeningen af Boligforeningen Bakkebo Boligforeningen Byggebo Boligforeningen Fjordblink Boligforeningen Vanggården Boligselskabet af Boligselskabet Cimbria Boligselskabet Lejerbo, Ålborg Boligselskabet Limfjorden Boligselskabet NordBo Boligselskabet Østparken Boligselskabet Aalborglund Hasseris Boligselskab Liselund Plejeboliger Liselund Ældreboliger Nørre Uttrup Andelsboligselskab Nørresundby Boligselskab a PLUS BOLIG Sundby-Hvorup Boligselskab Svenstrup Boligforening Vodskov Boligforening Ålborg Boligforening af Aalborg Boligselskab af Års Aars Boligforening kreds i alt: 67 medlemmer kreds Århus AL2bolig Arbejdernes Andels Boligforening Beder-Malling Boligforening Boligforeningen af 10. marts Boligforeningen af Boligforeningen BO&LIV Boligforeningen Fagbo Boligforeningen Højbo Boligforeningen Ringgården a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

18 Boliger mm. i brug Boligforeningen Statsbo Boligforeningen Vesterbo Boligforeningen Århus Omegn a Boligkontoret Århus Boligselskabet Lejerbo, Århus Boligselskabet Præstehaven Brabrand Boligforening Højbjerg Andelsboligforening Kollegiekontoret i Århus Murersvendenes Stiftelse og Enkekasse II a Tilst Boligadministration Viby Andelsboligforening a aarhusbolig kreds i alt: 22 medlemmer kreds Brande Andelsboligforeningen Brande Boligselskabet Lejerbo, Brande Egvad Egvad Ældreboligforening Tarm Boligforening Tarm Boligselskab Herning Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet Lejerbo, Herning Herning Andelsboligforening Herning Boligselskab Tjørring Boligselskab Holstebro Boligselskabet Holstebro Boligselskabet Lejerbo, Holstebro Boligselskabet Sct. Jørgen Ikast Boligselskabet MidtVest Ikast Andelsboligforening Lemvig Boligselskabet af Lemvig Boligforening Ringkøbing Ringkøbing Boligforening Skjern Boligselskabet Lejerbo, Skjern Skjern Boligselskab af a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

19 Boliger mm. i brug Struer Arbejdernes Andelsboligforening Boligselskabet Lejerbo, Struer og Lemvig Struer Boligselskab Thyborøn-Harboøre Thyborøn Boligforening Trehøje Boligselskabet Lejerbo, Trehøje Ulfborg-Vemb Ulfborg-Vemb Boligforening Videbæk Videbæk Boligforening Vinderup Vinderup Boligforening Bjerringbro Bjerringbro Andelsboligforening Bjerringbro Boligselskab Fjends Fjends Boligselskab Hanstholm Boligselskabet Hanstholm Hvorslev Boligselskabet Gudenå Karup Andelsboligforeningen Granly Boligselskabet Karup Ringkøbing Amts Boligselskab Kjellerup Kjellerup Ældreboligselskab Morsø Boligselskabet Nykøbing Mors Nykøbing Mors Andelsboligforening Møldrup Boligselskabet Lejerbo, Møldrup Sallingsund Sallingsund Boligselskab Skive a Andelsselskabet Boligkontoret Skive Salling Fjends Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Boligselskabet SB a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

20 Boliger mm. i brug Højslev Boligselskab Skive Boligselskab Spøttrup Spøttrup Boligselskab Sydthy Bedsted Andelsboligforening Hurup Boligselskab Vestervig Boligselskab Thisted Boligselskabet af Boligselskabet Lejerbo, Thisted Sjørring Boligforening Thisted Andelsboligforening Tjele Tjele Almene Boligorganisation Viborg Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Boligselskabet Viborg Boligselskabet Viborg Amt Ålestrup Boligforeningen Nørrevang Lejerbo, Aalestrup kreds i alt: 60 medlemmer kreds Billund Billund Boligforening Blåbjerg Blåbjerg almennyttige Boligselskab Blåvandshuk Blåvandshuk almennyttige Boligselskab Bramming Bramming Boligforening Brørup Boligselskabet Sct. Georgs Parken i Brørup Brørup Boligforening Esbjerg Andels Bolig- og Byggeforeningen af Arbejdernes Boligforening Boligforeningen Fremad Boligforeningen Nybo a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

21 Boliger mm. i brug Boligforeningen Ungdomsbo Boligselskabet BSB Esbjerg De Vanføres Boligselskab Esbjerg almennyttige Boligselskab Esbjerg Sociale Byggeselskab Fanø Fanø Boligselskab Grindsted Byggeforeningen af Grindsted Boligforening Holsted Holsted Boligforening Ribe Boligselskabet Ri-Bo De Vanføres Boligselskab, Ribe Ribe Amts Boligselskab Ribe Boligforening Varde Andelsboligforeningen Kongsgaard Arbejdernes Andels-Boligforening Boligforeningen Columbus Boligselskabet Carolineparken Varde BSB Vejen A.B. Vejen Byggeselskab Vejen Boligforening Ølgod Ansager Boligforening Boligselskabet BSB Ølgod Skovlund Boligselskab Ølgod Boligforening Brædstrup Hærvejens Boligforening Børkop Boligselskabet BSB Børkop Lejerbo, Børkop Egtved Domea Egtved Fredericia Andelsboligforeningen Fredericia a Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia Arbejdernes Boligforening Boligselskabet BSB Erritsø Boligselskabet Futura Boligselskabet LAB a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

22 Boliger mm. i brug Selvbyggerbo Socialt Boligbyggeri i Fredericia Gedved Boligselskabet BSB Gedved Give Boligforeningen Give Boligselskabet BSB Give Hedensted Hedensted Andelsboligforening Østjysk Boligselskab af Horsens Andelsboligforeningen Odinsgård Andelsboligforeningen Beringsgaard Andelsboligforeningen Torsted Vest Arbejdernes Andelsboligforening af Boligselskabet Lejerbo, Horsens Horsens Andelsboligforening af Horsens Sociale Boligselskab Jelling Jelling Boligselskab Juelsminde Juelsminde Andelsboligforening af Juelsminde Boligselskab BSB Kolding Arbejdernes Andels-Boligforening Boligselskabet Flexbo Kolding Boligselskabet Kolding Boligselskabet Lejerbo, Kolding * De Unges Almene Boligselskab Den Almennyttige Andelsboligforening Grønnevangen Lskov Boligselskabet BSB Lskov Lskov Boligforening Nørre-Snede Boligselskabet BSB, Nørre-Snede Nørre Snede Andelsboligforening Tørring-Uldum Boligforeningen for Tørring og Omegn Boligselskabet Lejerbo, Tørring-Uldum Tørring-Uldum Ældreboligselskab Tørring-Uldum BSB Vamdrup Vamdrup Boligselskab a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

23 Boliger mm. i brug Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening Boligforeningen Grejsdalen Boligforeningen Østerbo Boligselskabet BSB Vejle Boligselskabet Lejerbo, Vejle De Vanføres Boligselskab, Vejle Ungbo-Vejle kreds i alt: 83 medlemmer kreds Augustenborg ASBO Augustenborg-Sydals Boligforening Bov De Vanføres Boligselskab, Bov Padborg Boligforening af Broager Broager Andelsboligforening Christiansfeld Tyrstrup Andelsboligforening af Gram Gram Boligforening Gråsten Gråsten Andelsboligforening Rinkenæs Andelsboligforening Haderslev Boligselskabet Sydbo Haderslev Haderslev Andels Boligforening Haderslev Boligselskab Højer Højer Andelsboligforening Løgumkloster Boligselskabet BSB, Løgumkloster Løgumkloster Andelsboligforening Nordborg Boligselskabet Danbo Nordborg Andelsboligforening Nr. Rangstrup De Vanføres Boligselskab i Nørre Rangstrup Toftlund Andelsboligforening Rødding De Vanføres Boligselskab, Rødding a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

24 Boliger mm. i brug Rødding Andelsboligforening Rødding Boligselskab Rødekro Boligselskabet Rødekro De Vanføres Boligselskab, Rødekro Rødekro almennyttige Boligselskab Rødekro Andelsboligforening Skærbæk Rømø Boligselskab Skærbæk Boligforening Sønderborg a Alssund Boligadministration Boligforeningen af 6/ Boligforeningen Søbo Sønderborg Andelsboligforening Tinglev Boligselskabet Lejerbo, Tinglev De Vanføres Boligselskab, Tinglev Tinglev Boligselskab Tønder Tønder Almennyttige Boligselskab Tønder Andelsboligforening Tønder Boligselskab Vojens Boligselskabet af 1943 i Vojens Vojens Andelsboligforening Vojens BSB Åbenrå a Andelsselskabet De Lokale Boliger De Vanføres Boligselskab Kolstrup Boligforening Aabenraa Andelsboligforening Åbenrå Amts Boligselskab Aabenraa Nye Boligforening kreds i alt: 46 medlemmer kreds 24 Ballerup a Almenbo Andelsboligforeningen Enighed Ballerup almennyttige Boligselskab Ballerup Boligselskab Ballerup Ejendomsselskab Boligorganisationen Lundebjerggård Boligselskabet Baldersbo Boligselskabet BSB Ballerup a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

25 Boliger mm. i brug Boligselskabet Frugthaven Boligselskabet Kirstinevang Boligselskabet Skovlundepark * De Unges Almene Boligselskab * FB-Fagforeningernes Boligforening Brøndby Boligorganisationen Nygårdsparken Boligselskabet Lejerbo, Brøndby Brøndby almennyttige Boligselskab Brøndby Kommunes Boligselskab Brøndbyernes Andelsboligforening Den selvejende institution Tranemosegård Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken * Postfunktionærernes Andelsboligforening Dragør Boligselskabet Strandparken Dragør Andelsboligforening Gentofte Boligorganisationen Munkegård Boligselskabet Lejerbo, Gentofte * Danske Funktionærers Boligselskab Gentofte almennyttige Boligselskab Gentofte Ejendomsselskab Villabyernes Boligselskab i Gentofte Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Boligselskabet Lejerbo, Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse FSB i Gladsaxe Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup Boligforeningen Ringbo Boligselskabet Lejerbo, Glostrup * Danske Funktionærers Boligselskab Glostrup almennyttige Boligselskab Glostrup Andelsboligforening Glostrup Boligselskab Glostrup Ejendomsselskab Herlev Boligselskabet af 1944 i Herlev Boligselskabet AKB, Herlev Boligselskabet Sortemosen * FB-Fagforeningernes Boligforening Herlev almennyttige Boligselskab Herlev Boligselskab Albertslund Albertslund Boligselskab Albertslund Ungdomsboliger a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

26 Boliger mm. i brug Boligselskabet AKB, Albertslund Boligselskabet Rådhusdammen Vridsløselille Andelsboligforening Hvidovre Avedøre Boligselskab Boligforeningen Hvidovrebo Boligselskabet Friheden Boligselskabet Lejerbo, Hvidovre Hvidovre almennyttige Boligselskab Hvidovre Boligselskab Sognegårdens Boligselskab Høje-Tåstrup Boligselskabet AKB, Taastrup Boligselskabet Lejerbo, Taastrup * Danske Funktionærers Boligselskab * Den Almennyttige Andelsboligforening Vibo Hedebo Almene Boligselskab Høje-Taastrup Boligselskab Tåstrup almennyttige Boligselskab Ledøje-Smørum Egedal Boligselskab Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab Lyngby-Tårbæk Boligorganisationen Samvirke i Lyngby Boligselskabet AKB, Lyngby Boligselskabet Hybenvænget Boligselskabet Lejerbo, Lyngby-Taarbæk Boligselskabet, BSB Lyngby-Tårbæk Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Tårbæk Kommune Lyngby almennyttige Boligselskab Lyngby Boligselskab Rødovre Arbejdernes Boligselskab i Rødovre Kommune Boligselskabet AKB, Rødovre Boligselskabet Lejerbo, Rødovre De Vanføres Boligselskab, Rødovre Kommune Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Kommune * Postfunktionærernes Andelsboligforening RKE Rødovre almennyttige Boligselskab Rødovre Boligselskab Søllerød Boligselskabet BSB, Søllerød Boligselskabet Lejerbo, Søllerød Gl. Holte Boligselskab Søllerød almene Boligselskab Søllerød Kommunes Sociale Boligselskab a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

27 Boliger mm. i brug Ishøj Ishøj Boligselskab Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29/ Tårnby a Almen Bolig-Administration Boligorganisationen Tårnby Boligselskabet Flyverhuse * De Unges Almene Boligselskab Den Selvejende Institution Olufsgård II Funktionærernes Boligselskab i Tårnby Kommune * Postfunktionærernes Andelsboligforening Taarnby Kastrup Boligselskab Vallensbæk Vallensbæk Boligselskab Værløse Boligselskabet Borgerbo-Værløse Hareskov-Værløse Andelsboligforening Værløse almennyttige Boligselskab kreds i alt: 94 medlemmer kreds Ebeltoft Ebeltoft Boligselskab Galten Boligselskabet Lejerbo, Galten Grenå Boligselskabet Grenaa af De Vanføres Boligselskab i Grenaa Grenaa Andelsboligforening Hadsten Hadsten Andelsboligforening Hinnerup Boligselskabet Lejerbo, Hinnerup Langå Boligselskabet af 1946 i Langå Mariager Mariager Andelsboligforening Odder Arbejdernes Andelsboligforening i Odder Lejerbo, Odder a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

28 Boliger mm. i brug Randers A/B Andelsbo, Dronningborg Andelsboligforeningen Gudenå Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden Boligselskabet Lejerbo, Randers a Fælleskontoret Randers Boligforening af Randers Byggeforening Randersegnens Boligforening Typografernes Stiftelse Vorup Boligforening af Rosenholm Boligforeningen Djursland Rougsø Boligselskabet Lejerbo, Rougsø Ry Ry Andelsboligforening af Rønde Røndeegnens Boligselskab Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening Arbejdernes Byggeforening Nordre Byggeforening Silkeborg Boligselskab Skanderborg Midtjysk Boligselskab Skanderborg Andelsboligforening kreds i alt: 31 medlemmer kreds Bjergsted Boligselskabet Lejerbo, Bjergsted * Danske Funktionærers Boligselskab Dianalund Andelsboligforeningen Dianalund Dragsholm Boligselskabet Lejerbo, Dragsholm Fuglebjerg Fuglebjerg Selvejende Byggevirksomhed Gørlev Gørlev Boligforening Gørlev Boligselskab a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

29 Boliger mm. i brug Haslev Boligselskabet Lejerbo, Haslev Haslev almennyttige Boligselskab Haslev Boligforening Holbæk Boligselskabet af Boligselskabet Lejerbo, Holbæk Boligselskabet Slotsparken Holbæk Byggeforeningen af Byggeforeningen Centrum a Domea Høng Boligselskabet for Høng og Omegn Kalundborg Boligselskabet BSB Kalundborg Boligselskabet Lejerbo, Kalundborg Boligselskabet Munkesøparken, Kalundborg Boligselskabet Teglhaven Kalundborg Fællesorganisationens Boligforening Kalundborg almennyttige Boligselskab Kalundborg Boligforening Korsør Albo Alment Boligbyggeri Korsør Boligselskab Nykøbing-Rørvig Boligforeningen Præstevænget Boligselskabet af 1942 i Nykøbing Sjælland Ringsted Andelsboligforeningen af Ringsted Boligselskab Ringsted Bys Boligselskab Ringsted Socialfilantropiske Boligselskab Skælskør Boligselskabet Lejerbo, Skælskør L.A.B. s Andelsboligforening Skælskør Boligselskab Slagelse Fællesorganisationens Boligforening Slagelse almennyttige Boligselskab Slagelse Boligselskab Sorø Boligselskabet af 1942 i Sorø Boligselskabet for Sorø og Omegn Den Selvejende Byggevirksomhed for Sorø Kommune Stenlille Boligselskabet Lejerbo, Stenlille a: Forretningsfører- eller administrationsvirksomhed *: Afdeling af boligorganisation, der er hjemmehørende i en anden kommune

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2006 VOJENS ANDELSBOLIGFORENING 8.450 MARIAGER ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 31 Offentligt Bilag Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 I alt Pr. administreret lejemålsenhed VOJENS ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

statistik januar 2007 alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Side 1

statistik januar 2007 alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Side 1 Statistik januar 2007 statistik januar 2007 Alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Side 1 Landsforeningens medlemsstatistik for 2006 Side 9 Struktur og aktivitet i 2004 og 2006 Side 33 Ledige almene

Læs mere

Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2008 Kroner i alt lejemålsenhed

Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2008 Kroner i alt lejemålsenhed Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 333 Offentligt Bilag Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2008 Kroner pr. adm. Kroner i alt lejemålsenhed

Læs mere

Alment byggeri med støttetilsagn i 2007... Side 1. Landsforeningens medlemsstatistik for 2007... Side 9

Alment byggeri med støttetilsagn i 2007... Side 1. Landsforeningens medlemsstatistik for 2007... Side 9 statistik januar 2008 Alment byggeri med støttetilsagn i 2007... Side 1 Landsforeningens medlemsstatistik for 2007... Side 9 Struktur og aktivitet i 2004 og 2007... Side 36 Ledige almene lejligheder...

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

BoligButikken for Hovedstadsområdet. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker. Brumleby Almene Andelsboligforening

BoligButikken for Hovedstadsområdet. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker. Brumleby Almene Andelsboligforening BL s medlemssttistik Jnur 013 : Afdeling f boligorgnistion der er hjemmehørende i nden kommune 01 Kbhvn.+Frederiksberg Københvn BoligButikken for Hovedstdsområdet Boligforeningen 3B Boligforeningen AAB

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

BL's medlemsstatistik Januar 2014. 9. kreds. ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn

BL's medlemsstatistik Januar 2014. 9. kreds. ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn Forretningsfører Nyopført Antal boliger Antal enkeltværelser Kredsdelegerede 2014 1-2 8012 Almenbo a.m.b.a. 151 Ballerup 8012 0 0 0 2 3-4 704 Andelsboligforeningen

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN:

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN: Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1007 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2015 Åbent møde Beslutninger m.m. er nedenfor skrevet med kursiv skrift. Pkt. 1 Opfølgning og godkendelse af referat

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20.

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20. 19. april 2013 VANDNYT Udsendelse af prislofter for 2014 eller perioden 2013-2016 Forsyningssekretariatet er påbegyndt arbejdet med at lave udkast til prislofter for de ca. 325 vand- og spildevandsforsyninger,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005

Tilsagn om drøftelse i efteråret 2005 Albertslund Kommune ja ja Kommunen oplyser, at den eksisterende personalepolitik opfylder intentioner ved kommunalreformen. Kommunen forventer, at implementeringen af kommunalreformen kan ske ved naturlig

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Additional information. Beskrivelse

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Additional information. Beskrivelse Construction work Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/40148993.aspx Ekstern anbuds ID 286354-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Tilleggsinformasjon Prosedyre

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født?

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født? Fastholdelse i golfsporten Du er blevet kontaktet fordi du enten har meldt dig ud af golfklubben eller er tilmeldt et passivt medlemskab. I bestræbelserne på at forbedre og udvikle tilbuddet i golfklubben

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2011 og LBF.Nr.. Navn

Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2011 og LBF.Nr.. Navn By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt (02) Bilag Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2011 og 2012 2011 2012 1 VOJENS

Læs mere

Dato ny udbetalingsform LBF Nr.

Dato ny udbetalingsform LBF Nr. Dato ny udbetalingsform LBF Nr. Boligorganisation 07.2014 1 Vojens Andels-Boligforening 05.2015 2 Mariager Boligforening 07.2014 3 Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932 07.2014 4 Faaborg Boligforening

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

BL s medlemsstatistik Januar 2014 Side 1 a: Forretningsfører eller administrationsvirksomhed

BL s medlemsstatistik Januar 2014 Side 1 a: Forretningsfører eller administrationsvirksomhed BL s medlemsstatistik Januar 01 Side 1 i 01 : Afdeling af boligorganisation der er hjemmehørende i anden kommune 01 1 København Boligforeningen 3B 7.17.50 53 15.0 35 11 Boligforeningen AAB. 9.3 1.09 1

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Fredskovspligt - hvad er det?

Fredskovspligt - hvad er det? Fredskovspligt - hvad er det? Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere