Vedtægter for NKT Holding A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for NKT Holding A/S"

Transkript

1 10. januar 2014 CVR-nr Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12 VI Årsrapporten 12 NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 1/21

2 I Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er NKT Holding A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT Holding A/S) og NKT A/S (NKT Holding A/S). Stk. 3 Selskabets formål er at drive fabriksvirksomhed og handel. Selskabet kan deltage med kapital i andre foretagender i tilfælde, hvor dette efter bestyrelsens opfattelse kan tjene til fremme af Selskabets formål. 2 Filialkontorer kan efter bestyrelsens bestemmelse oprettes. II Aktiekapitalen og aktionærerne 3 Selskabets aktiekapital udgør DKK. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes gennem VP Securities i stykstørrelser á 20 DKK i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities efter de herom gældende regler. Stk. 3 Ingen af aktierne har særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Stk. 4 Selskabets aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR-nr , som ekstern ejerbogsfører. Stk. 5 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler. NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 2/21

3 3 A Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udvides ved nytegning af aktier med indtil i alt nominelt DKK ( stk. aktier). Bemyndigelsen gælder indtil den 25. marts Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling, som på anden måde. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, skal der ikke tilkomme aktionærerne fortegningsret. Nye aktier, der udstedes i henhold til ovennævnte bemyndigelse, bærer ret til udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte beslutte, dog senest for det regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsen finder sted. Aktierne skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn. Aktierne skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed i øvrigt i enhver henseende være underlagt de samme vilkår, som de eksisterende aktier. 3 B Bestemmelsen udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet. Følgende nye bemyndigelse er blevet besluttet på generalforsamlingen den 3. april 2003: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2008 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstede tegningsoptioner (warrants) for indtil i alt nominelt DKK aktier ( stk. à 20 DKK) til medarbejdere og ledelse i Selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2008 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt DKK aktier i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, eventuelt til favørkurs. For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn og skal i øvrigt i enhver henseende være undergivet de samme vilkår som Selskabets øvrige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Den uudnyttede del af bemyndigelsen af den 3. april 2003 er bortfaldet. Stk. 3 Følgende nye bemyndigelse er blevet besluttet på generalforsamlingen den 10. april 2008: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2013 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne for indtil i alt nominelt DKK aktier ( stk. à 20 DKK) i Selskabet for medarbejdere og ledelse i Selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet. NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 3/21

4 Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2013 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt DKK aktier i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, eventuelt til favørkurs. For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn og skal i øvrigt i enhver henseende være undergivet de samme vilkår som Selskabets øvrige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Stk. 4 Følgende nye bemyndigelse er blevet besluttet på generalforsamlingen den 23. marts 2011: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2016 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne for indtil i alt nominelt DKK aktier ( stk. à 20 DKK) i Selskabet for medarbejdere og ledelse i Selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet og til en udnyttelseskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2016 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt DKK aktier i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne. For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn og skal i øvrigt i enhver henseende være undergivet de samme vilkår som Selskabets øvrige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Stk. 5 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de tegningsoptioner og for de kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til ovenstående bemyndigelser. Tegningsoptioner udstedt i medfør af 3B VI, VII,VIII, IX, X og XI nedenfor skal i tillæg til hvad der fremgår af disse bestemmelser tillige være underlagt de i bilag A indeholdte generelle vilkår. 3B I Bestemmelsen samt bilag B udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet. 3 B II Bestemmelsen samt bilag C udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet. 3 B III Bestemmelsen samt bilag D udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet. NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 4/21

5 3 B IV Bestemmelsen samt bilag E udgår, da bemyndigelsen er udtømt og udløbet. 3 B V I henhold til 3B, stk. 2 har bestyrelsen i NKT Holding A/S i januar 2007 besluttet at udstede yderligere tegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere med ret til at tegne for indtil nominelt kr aktier i Selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I henhold til 3 B har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens bemyndigelse af den 3. april 2003, jf. 3B, stk. 2 er herefter nedbragt til nominelt DKK. De nærmere vilkår for udnyttelse af tegningsoptionerne fremgår af bilag F til vedtægterne. 3 B VI I henhold til 3 B, stk. 2 har bestyrelsen i NKT Holding A/S i januar 2008 besluttet at udstede yderligere tegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere med ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I henhold til 3 B, stk. 2 har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens bemyndigelse af den 3. april 2003, jf. 3 B, er herefter nedbragt til nominelt DKK. De nærmere vilkår for udnyttelse af tegningsoptionerne fremgår af bilag G til vedtægterne. 3 B VII I henhold til 3 B, stk. 3 har bestyrelsen i NKT Holding A/S i januar 2009 besluttet at udstede yderligere tegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere med ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I henhold til 3 B, stk. 3 har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens bemyndigelse af den 10. april 2008, jf. 3 B, er herefter nedbragt til nominelt DKK. De nærmere vilkår for udnyttelse af tegningsoptionerne fremgår af bilag H til vedtægterne. 3B VIII I henhold til 3 B, stk. 3 har bestyrelsen i NKT Holding A/S den 23. november 2009 besluttet at udstede og tildele yderligere tegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere med ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I henhold til 3 B, stk. 3 har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens bemyndigelse af den 10. april 2008, jf. 3 B, er herefter nedbragt til nominelt DKK. De nærmere vilkår for udnyttelse af tegningsoptionerne fremgår af bilag I til vedtægterne. 3B IX I henhold til 3 B, stk. 3 har bestyrelsen i NKT Holding A/S den 15. november 2010 besluttet at udstede og tildele yderligere tegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere med ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 5/21

6 for tegningsoptionerne. I henhold til 3 B, stk. 3 har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens bemyndigelse af den 10. april 2008, jf. 3 B, er herefter nedbragt til nominelt 0 DKK. De nærmere vilkår for udnyttelse af tegningsoptionerne fremgår af bilag J til vedtægterne. 3B X I henhold til 3 B, stk. 4 har bestyrelsen i NKT Holding A/S den 15. november 2011 besluttet at udstede og tildele yderligere tegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere med ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I henhold til 3 B, stk. 4 har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens bemyndigelse af den 23. marts 2011, jf. 3 B, er herefter nedbragt til nominelt DKK. De nærmere vilkår for udnyttelse af tegningsoptionerne fremgår af bilag K til vedtægterne. 3B XI I henhold til 3 B, stk. 4 har bestyrelsen i NKT Holding A/S den 4. januar 2013 besluttet at udstede og tildele yderligere tegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere med ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I henhold til 3 B, stk. 4 har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens bemyndigelse af den 23. marts 2011, jf. 3 B, er herefter nedbragt til nominelt DKK. De nærmere vilkår for udnyttelse af tegningsoptionerne fremgår af bilag L til vedtægterne. 3B XII I henhold til 3 B, stk. 4 har bestyrelsen i NKT Holding A/S den 10. januar 2014 besluttet at udstede og tildele yderligere tegningsoptioner (warrants) til Selskabets medarbejdere med ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I henhold til 3 B, stk. 4 har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens bemyndigelse af den 23. marts 2011, jf. 3 B, er herefter nedbragt til nominelt DKK. De nærmere vilkår for udnyttelse af tegningsoptionerne fremgår af bilag M til vedtægterne. 3 C I Stk.1 Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 29. marts 2017 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt DKK, svarende til stk. nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne og de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lå- NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 6/21

7 nene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, Selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i stk. 2. Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i stk. 1 nævnte bemyndigelse, skal være omsætningspapirer der udstedes til ihændehaveren men kan noteres på navn og bære udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer. 3 C II Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 29. marts 2017 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt DKK, svarende til stk. nye aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling. Tegningen skal ske med fortegningsret for aktionærerne. Bestyrelsen fastsætter tegningskurs og konverteringskurs. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, Selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne nedenfor i stk. 2. Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i stk. 1 nævnte bemyndigelse, skal være omsætningspapirer der udstedes til ihændehaveren men kan noteres på navn og bære udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer. 3 C III Den nominelle værdi af de/det konvertible lån, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af 3C I og 3C II, kan samlet ikke overstige DKK, svarende til stk. nye aktier. 4 Udbytte udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities. NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 7/21

8 Udbytte, der ikke er hævet tre år efter den dag, det forfaldt til betaling, tilfalder Selskabet. III Generalforsamlingen 5 Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen fastsatte grænser den højeste myndighed i Selskabets anliggender. Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden på et af bestyrelsen bestemt sted. Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside, Indkaldelse sker endvidere ved skriftlig meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, samt ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system. Stk. 4 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller 5 eller 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringen. Stk. 5 Forslag til beslutninger på den ordinære generalforsamling kan indgives skriftligt af enhver aktionær, men de må da være indgivet til Selskabets bestyrelse senest 4 uger inden generalforsamlingen. Et forslag, der indgives til bestyrelsen senere end 4 uger før den ordinære generalforsamling, kan optages på dagsordenen, såfremt bestyrelsen vurderer, at anmodningen er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Stk. 6 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring fra generalforsamlingen, bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, har fremsat skriftlig anmodning om behandling af et bestemt angivet emne. Stk. 7 Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside (www.nkt.dk): 1. Indkaldelsen. 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 8/21

9 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport indeholdende årsregnskab og koncernregnskab med ledelses- og revisionspåtegning samt beretninger. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser Selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender Selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Stk. 8 Selskabet har besluttet, at den fulde årsrapport kun skal fremsendes til aktionærerne i elektronisk form. Årsrapporten vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside og fremsendt med elektronisk post til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom med angivelse af adresse. Fremgangsmåden i forbindelse med fremsendelse med elektronisk post og eventuelle særlige krav til anvendte systemer vil blive oplyst på Selskabets hjemmeside. 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 3. Godkendelse af årsrapport 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud 5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse 6. Bestyrelsens vederlag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af en eller flere revisorer 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 7 Generalforsamlingerne ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der ikke behøver være aktionær, og som under hensyntagen til selskabslovgivningens regler afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultater. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest 3 kalenderdage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på Selskabets kontor eller på den anden måde, der måtte være beskrevet i indkaldelsen. Adgangskortet, hvorpå aktionærens stemmeantal tillige angives, udstedes til aktionærerne på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, samt på baggrund af meddelelser som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen senest på registreringsdatoen, såfremt sådanne meddelelser endnu ikke er indført i ejerbogen. NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 9/21

10 Stk. 3 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som er noteret i Selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Kun personer, der er eller var aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen. Ethvert aktiebeløb på 20 DKK giver 1 stemme på generalforsamlingen. Stk. 4 Aktionærer har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig, ligesom en fuldmægtig kan møde med rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtige skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til Selskabets bestyrelse skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, og kan ikke gives for længere tid end et år. Stk. 5 Aktionærer har ret til at stemme skriftligt ved brev. En skriftlig stemme skal være entydig identificerbar, herunder ved angivelse af aktionærens navn og VP-reference nummer. En skriftlig stemme skal for at bevare sin gyldighed være VP Services A/S, CVR-nr , i hænde senest klokken 10 to hverdage før generalforsamlingen. Formularer til afgivelse af brevstemmer gøres tilgængelige for aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes 5, stk Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres i almindelighed ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger, der vedrører forandringer i Selskabets vedtægter, aktiekapitalens udvidelse, Selskabets opløsning eller fusion, fordres dog, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves en større majoritet, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. IV Bestyrelse og direktion 9 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der i henhold til selskabsloven vælges af medarbejderne. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 5 og højst 8 medlemmer. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer vederlægges med et af generalforsamlingen fastsat årligt honorar. Bestyrelsen kan delegere et eller flere af sine medlemmer til at udføre særlige hverv og bestemme, at der ydes dem vederlag derfor. NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 10/21

11 10 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører. 11 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisationen af Selskabets virksomhed i overensstemmelse med selskabslovens regler. Direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet i overensstemmelse med de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Stk. 3 Bestyrelsen har i overensstemmelse med selskabslovens 139 udarbejdet overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne er forelagt og vedtaget på Selskabets generalforsamling. Retningslinjerne er offentliggjort på Selskabets hjemmeside, 12 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer som formand under dennes forfald. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. For så vidt bestyrelsens forretningsorden ikke bestemmer anderledes, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal; er stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Ingen gyldig beslutning kan træffes, medmindre over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er repræsenteret. Stk. 3 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 13 Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet af bestyrelsens medlemmer eller i forening med en direktør, eller af næstformanden i forening med to af bestyrelsens medlemmer eller i forening med en direktør, eller af to direktører i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 11/21

12 V Revision 14 Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste årlige generalforsamling en eller flere statsautoriserede revisorer. Revisionen fører en revisionsprotokol, der forelægges på ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. VI Årsrapporten 15 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det i årsrapporten indeholdte årsregnskab og koncernregnskab skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af Selskabets, henholdsvis koncernens aktiver og passiver, deres økonomiske stilling samt resultater. ---oo0oo--- Således ændret den 10. januar 2014 NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 12/21

13 BILAG A Vilkår for tegningsoptioner udstedt i medfør af 3 B: Disse vilkår er gældende for tegningsoptioner udstedt af Selskabets bestyrelse i medfør af vedtægternes 3B De nye aktier som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne skal tilhøre samme aktieklasse som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver henseende være undergivet de samme vilkår som de eksisterende aktier. Aktierne skal bære ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos Erhvervsstyrelsen Optionsindehaver gør en tegningsoption gældende (udnytter tegningsoptionen) ved skriftlig meddelelse herom til Selskabets kontor indenfor en udnyttelsesperiode. Selskabet bekræfter modtagelsen af meddelelsen over for optionsindehaver. Indbetaling skal foretages kontant til Selskabet samtidig med indskrivning på tegningsliste og inden 14 dage efter, at Selskabets bekræftelse er fremsendt til optionsindehaver En tegningsoption er personlig og kan i intet tilfælde gøres til genstand for overdragelse eller overgang, heller ikke i forbindelse med bodeling, og kan ikke pantsættes eller på anden måde tjene til fyldestgørelse af optionsindehavers kreditorer Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører på grund af optionsindehavers egen opsigelse før den 1. januar 2006 bortfalder optionsindehavers ret til at udnytte sin tegningsoption i sin helhed uden varsel og uden kompensation. Hvis optionsindehaver opsiger ansættelsesforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverselskabets side, skal pkt. 2.2 dog finde tilsvarende anvendelse Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører inden den 1. januar 2006 på grund af arbejdsgiverselskabets opsigelse eller i øvrigt efter den 1. januar 2006, bevarer optionsindehaver retten til fuldt ud at udnytte sin tegningsoption i henhold til de heri indeholdte bestemmelser. Hvis arbejdsgiverselskabets opsigelse skyldes optionsindehavers misligholdelse af ansættelsesforholdet, herunder i tilfælde af berettiget bortvisning, skal pkt. 2.1 dog finde tilsvarende anvendelse De i punkt 2.2 indeholdte regler skal finde tilsvarende anvendelse, såfremt ansættelsesforholdets ophør inden den 1. januar 2006 skyldes (i) alderspension (ii) varig nedsættelse af optionsindehavers generelle erhvervsevne af helbredsmæssige årsager (d.v.s. fysisk eller psykisk invaliditet) med totredjedele (2/3) eller mere, eller (iii) optionsindehavers død Selskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn beslutte at fravige reglerne i punkt 2.1 og 2.2 til fordel for optionsindehaver, hvorefter optionsindehaver, uanset ansættelsesforholdets ophør, alligevel skal være berettiget til helt eller delvist at beholde og udnytte sin tegningsoption Såfremt der inden en tegningsoptions udnyttelse gennemføres en eller flere af følgende kapitalændringer, skal optionsindehaver ved udnyttelsen af nærværende tegningsoption kompenseres i relation til det antal aktier, der kan tegnes i henhold til tegningsoptionerne, og/eller NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 13/21

14 tegningskursen for aktierne, således at optionsindehaver i økonomisk henseende og i relation til aktieandel (nedrundet) stilles som om tegningsoptionen var udnyttet umiddelbart forud for den pågældende beslutnings gennemførelse: Kapitalforhøjelse ved fondsaktieemission. Kapitalforhøjelse, hvorved aktier kan tegnes til en kurs, der er mere end 10% lavere end markedsværdien på tegningstidspunktet (jf. dog pkt. 3.3). Udstedelse af tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende, hvorved aktier kan tegnes til en kurs, der er mere end 10% lavere end markedsværdien på udstedelsestidspunktet (jf. dog pkt. 3.3). Der skal ikke ske regulering ved efterfølgende udnyttelse/konvertering. Kapitalnedsættelse, hvor der sker udbetaling til eksisterende aktionærer af beløb, der overstiger pågældende aktiers markedsværdi med mere end 10 % på tidspunktet for kapitalnedsættelsens beslutning. Kapitalnedsættelse til dækning af underskud De i punkt 3.1 nævnte forhold administreres af Selskabets bestyrelse, som træffer endelig og bindende beslutning om gennemførelse og beregning af eventuel justering af tegningsoptionerne, herunder i forhold til tegningskurs og aktieandel Følgende forhold skal uanset punkt 3.1 og uanset tegningskurs ikke medføre regulering: Udstedelse samt efterfølgende udnyttelse/konvertering af tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende til Selskabets eller et datterselskabs medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. Kapitalforhøjelse ved tegning af nye aktier, herunder medarbejderaktier, uden fortegningsret for Selskabets aktionærer Såfremt der, inden tegningsoptionernes udnyttelse, (i) træffes beslutning om opløsning af Selskabet, herunder ved fusion eller spaltning hvor Selskabet ophører med at eksistere, (ii) træffes beslutning om afnotering af Selskabets aktier på Den Nordiske Børs, eller (iii) af en aktionær i fællesskab med Selskabets bestyrelse træffes beslutning om, at de øvrige aktionærer i Selskabet skal lade deres aktier indløse af aktionæren, jf. Selskabslovens 70-71, skal Selskabet inden sådan beslutnings gennemførelse give optionsindehaver af tegningsoptioner mulighed for at udnytte sine tegningsoptioner til tegning af nye aktier i Selskabet. Tegningskursen fastsættes til tegningskursen gældende for den nærmest liggende udnyttelsesperiode. Optionsindehaver af tegningsoptioner får herefter af Selskabet en frist på 4 uger til over for Selskabet skriftligt at meddele, om tegningsoptionerne ønskes udnyttet. Efter udløbet af denne periode, udløber de tegningsoptioner, hvorom der ikke er givet meddelelse om udnyttelse, automatisk, uden varsel og kompensation. Såfremt der, inden tegningsoptionernes udnyttelse, afgives offentligt købstilbud på Selskabets aktier, enten frivilligt eller tvangsmæssigt, hvorefter én aktionær direkte eller indirekte erhverver mere end 2/3 af Selskabets nominelle aktiekapital, skal Selskabet give optionsindehaver af tegningsoptioner mulighed for at udnytte sine tegningsoptioner til tegning af nye aktier i Selskabet. Optionsindehaver af tegningsoptioner får herefter af Selskabet en frist på 4 uger til over for Selskabet skriftligt at meddele, om tegningsoptionerne ønskes udnyttet. Tegnings- NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 14/21

15 kursen fastsættes til tegningskursen gældende for den nærmest liggende udnyttelsesperiode. Optionsindehaver har ret men ikke pligt til at udnytte tegningsoptionerne, og tegningsoptioner som ikke udnyttes inden ovennævnte periodes udløb fortsætter uændrede og kan udnyttes til senere tegning af aktier indenfor de ordinære udnyttelsesperioder. I tilfælde af at punkt 4 og 5 finder samtidig anvendelse, skal punkt 4 have forrang. 6. Beslutning om andre af Selskabets forhold end de ovenfor i punkt 2-5 nævnte skal ikke påvirke vilkårene for tegningsoptionernes udøvelse. BILAG B - Udgår. BILAG C - Udgår. BILAG D - Udgår. BILAG E - Udgår. BILAG F Udstedelse af tegningsoptioner januar 2007 Under henvisning til vedtægternes 3B V har bestyrelsen i januar 2007 besluttet at udstede tegningsoptioner til Selskabets medarbejdere på følgende vilkår: Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene 2010, 2011 og 2012 (herefter udnyttelsesperioderne ). Det vil sige, at tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2010 i perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2009 og 2 uger frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode i 2012, 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2011 bortfalder uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation. Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionerne. Tegningskursen pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes som en fast tegningskurs med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af Selskabets generalforsamling i perioden fra den 1. januar 2007 og frem til og med den generalforsamling, der afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionerne og registrering af de nytegnede aktier, jf. nedenfor. Såfremt nytegnede aktier måtte give ret til udbytte på Selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionerne udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt udbytte det pågældende år. Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes til (i) 617,00 DKK såfremt tegning sker i 2010, (ii) 666,40 DKK såfremt tegning sker i 2011, og (iii) 719,70 DKK såfremt tegning sker NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 15/21

16 i Hvis der for eksempel i perioden til og med 2012 udbetales et fast årligt udbytte på 8 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK skal tegningskursen herefter reguleres til 671,70 DKK ved tegning i 2012, forudsat at registrering af de nye aktier sker efter Selskabets generalforsamling det pågældende år uden ret til udbytte. Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i bilag A angivne vilkår, idet den i punkt 2 anførte dato dog skal være den 1. januar BILAG G Udstedelse af tegningsoptioner januar 2008 Under henvisning til vedtægternes 3B VI har bestyrelsen i januar 2008 besluttet at udstede tegningsoptioner til Selskabets medarbejdere på følgende vilkår: Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene 2011, 2012 og 2013 (herefter udnyttelsesperioderne ). Det vil sige, at tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2011 i perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2010 og 2 uger frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2013, 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for bortfalder uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation. Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionerne. Tegningskursen pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes som en fast tegningskurs med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af Selskabets generalforsamling i perioden fra den 1. januar 2008 og frem til og med den generalforsamling, der afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionerne og registrering af de nytegnede aktier, jf. nedenfor. Såfremt nytegnede aktier måtte give ret til udbytte på Selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionerne udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt udbytte det pågældende år. Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes til (i) 594,00 DKK såfremt tegning sker i 2011, (ii) 641,51 DKK såfremt tegning sker i 2012, og (iii) 692,83 DKK såfremt tegning sker i Hvis der for eksempel i perioden til og med 2013 udbetales et fast årligt udbytte på 10 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK skal tegningskursen herefter reguleres til 632,83 DKK ved tegning i 2013, forudsat at registrering af de nye aktier sker efter Selskabets generalforsamling det pågældende år uden ret til udbytte. Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i bilag A angivne vilkår, idet den i punkt 2 anførte dato dog skal være den 1. januar NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 16/21

17 BILAG H Udstedelse af tegningsoptioner januar 2009 Under henvisning til vedtægternes 3B, stk. 3 og 3B VI har bestyrelsen i januar 2009 besluttet at udstede tegningsoptioner til Selskabets medarbejdere på følgende vilkår: Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene 2012, 2013 og 2014 (herefter udnyttelsesperioderne ). Det vil sige, at tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2012 i perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2011 og 2 uger frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2014, 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for bortfalder uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation. Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionerne. Tegningskursen pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes som en fast tegningskurs med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af Selskabets generalforsamling i perioden fra den 1. januar 2009 og frem til og med den generalforsamling, der afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionerne og registrering af de nytegnede aktier, jf. nedenfor. Såfremt nytegnede aktier måtte give ret til udbytte på Selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionerne udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt udbytte det pågældende år. Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes til (i) 154,58 DKK såfremt tegning sker i 2012, (ii) 166,95 DKK såfremt tegning sker i 2013, og (iii) 180,30 DKK såfremt tegning sker i Hvis der for eksempel i perioden til og med 2014 udbetales et fast årligt udbytte på 10 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK skal tegningskursen herefter reguleres til 130,30 DKK ved tegning i 2014, forudsat at registrering af de nye aktier sker inden Selskabets generalforsamling det pågældende år med ret til udbytte. Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i bilag A til vedtægterne angivne vilkår, idet den i punkt 2 anførte dato dog skal være den 1. januar BILAG I Udstedelse og tildeling af tegningsoptioner den 23. november 2009 Under henvisning til vedtægternes 3B, stk. 3 og 3B VIII har bestyrelsen den 23. november 2009 besluttet at udstede og tildele tegningsoptioner til Selskabets medarbejdere på følgende vilkår: Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 (herefter udnyttelsesperioderne ). Det vil sige, at tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2013 i perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2012 og 2 uger frem. Teg- NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 17/21

18 ningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2015, 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for bortfalder uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation. Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionerne. Tegningskursen pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes som en fast tegningskurs med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af Selskabets generalforsamling i perioden fra den 23. november 2009 og frem til og med den generalforsamling, der afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionerne og registrering af de nytegnede aktier, jf. nedenfor. Såfremt nytegnede aktier måtte give ret til udbytte på Selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionerne udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt udbytte det pågældende år. Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes til (i) 364,42 DKK såfremt tegning sker i 2013, (ii) 393,57 DKK såfremt tegning sker i 2014, og (iii) 425,06 DKK såfremt tegning sker i Hvis der for eksempel i perioden til og med 2015 udbetales et fast årligt udbytte på 10 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK skal tegningskursen herefter reguleres til 375,06 DKK ved tegning i 2015, forudsat at registrering af de nye aktier sker inden Selskabets generalforsamling det pågældende år med ret til udbytte. Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i bilag A til vedtægterne angivne vilkår, idet de i punkt 2 i bilag A anførte datoer dog skal være den 23. november BILAG J Udstedelse og tildeling af tegningsoptioner 15. november 2010 Under henvisning til vedtægternes 3B, stk. 3 og 3B IX har bestyrelsen den 15. november 2010 besluttet at udstede og tildele tegningsoptioner til Selskabets medarbejdere på følgende vilkår: Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 samt 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets halvårsmeddelelse i hvert af årene 2014 og 2015 (herefter udnyttelsesperioderne ). Det vil sige, at tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2014 i perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2013 og 2 uger frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2016, 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for bortfalder uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation. Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionerne. Tegningskursen pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes som en fast tegningskurs med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af Selskabets generalforsamling i perioden fra den 15. november 2010 og frem til og med den generalforsamling, der afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 18/21

19 udnyttelse af tegningsoptionerne og registrering af de nytegnede aktier, jf. nedenfor. Såfremt nytegnede aktier måtte give ret til udbytte på Selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionerne udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt udbytte det pågældende år. Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes til 349,20 DKK uanset om tegning sker i 2014, 2015 eller Hvis der for eksempel i perioden til og med 2016 udbetales et fast årligt udbytte på 10 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK skal tegningskursen herefter reguleres til 299,20 DKK ved tegning i 2016, forudsat at registrering af de nye aktier sker inden Selskabets generalforsamling det pågældende år med ret til udbytte. Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i bilag A til vedtægterne angivne vilkår, idet de i punkt 2 i bilag A anførte datoer dog skal være den 15. november BILAG K Udstedelse og tildeling af tegningsoptioner 15. november 2011 Under henvisning til vedtægternes 3B, stk. 4 og 3B X har bestyrelsen besluttet at udstede og tildele tegningsoptioner til Selskabets medarbejdere på følgende vilkår: Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 samt 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets halvårsmeddelelse i hvert af årene 2015 og 2016 (herefter udnyttelsesperioderne ). Det vil sige, at tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2015 i perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2014 og 2 uger frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2017, 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for bortfalder uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation. Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionerne. Tegningskursen pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes som en fast tegningskurs med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af Selskabets generalforsamling i perioden fra den 15. november 2011 og frem til og med den generalforsamling, der afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionerne og registrering af de nytegnede aktier, jf. nedenfor. Såfremt nytegnede aktier måtte give ret til udbytte på selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionerne udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt udbytte det pågældende år. Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes til 251,42 DKK uanset om tegning sker i 2015, 2016 eller Hvis der for eksempel i perioden til og med 2017 udbetales et fast årligt udbytte på 10 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK skal tegningskursen herefter reguleres til 201,42 DKK ved tegning i 2017, forudsat at registrering af de nye aktier sker inden Selskabets generalforsamling det pågældende år med ret til udbytte. Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i bilag A til vedtægterne angivne vilkår, idet de i punkt 2 i bilag A anførte datoer dog skal være den 15. november NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 19/21

20 BILAG L Udstedelse og tildeling af tegningsoptioner 4. januar 2013 Under henvisning til vedtægternes 3B, stk. 4 og 3B XI har bestyrelsen besluttet at udstede og tildele tegningsoptioner til Selskabets medarbejdere på følgende vilkår: Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene 2016, 2017 og 2018 samt 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets halvårsmeddelelse i hvert af årene 2016 og 2017 (herefter udnyttelsesperioderne ). Det vil sige, at tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2016 i perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2015 og 2 uger frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2018, 2 uger efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for bortfalder uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation. Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptionerne til tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionerne. Tegningskursen pr. aktie à nominelt 20 DKK fastsættes som en fast tegningskurs med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af Selskabets generalforsamling i perioden fra den 4. januar 2013 og frem til og med den generalforsamling, der afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionerne og registrering af de nytegnede aktier, jf. nedenfor. Såfremt nytegnede aktier måtte give ret til udbytte på Selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionerne udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt udbytte det pågældende år. Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt 20 DKK udgør 231,28 DKK uanset om tegning sker i 2016, 2017 eller Hvis der for eksempel i perioden til og med 2018 udbetales et fast årligt udbytte på 10 DKK pr. aktie à nominelt 20 DKK skal tegningskursen herefter reguleres til 181,28 DKK ved tegning i 2018, forudsat at registrering af de nye aktier sker inden Selskabets generalforsamling det pågældende år med ret til udbytte. Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i bilag A til vedtægterne angivne vilkår, idet de i punkt 2 i bilag A anførte datoer dog skal være den 4. januar BILAG M Udstedelse og tildeling af tegningsoptioner 10. januar 2014 Under henvisning til vedtægternes 3B, stk. 4 og 3B XII har bestyrelsen besluttet at udstede og tildele tegningsoptioner til Selskabets medarbejdere på følgende vilkår: Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger efter offentliggørelse af selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 samt 2 uger efter offentliggørelse af Selskabets kvartalsmeddelelser i hvert af årene 2017 og 2018 (herefter udnyttel- NKT Holding A/S Vedtægter 10. januar 2014 Side 20/21

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 25. marts 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 7 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 11

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 25. marts 2015 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 14. marts 2013 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 7 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 11

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 7. oktober 2016 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

2 Selskabet har hjemsted i Brøndby kommune, hvor selskabet har sit hovedkontor. Filialkontorer kan oprettes efter bestyrelsens bestemmelse.

2 Selskabet har hjemsted i Brøndby kommune, hvor selskabet har sit hovedkontor. Filialkontorer kan oprettes efter bestyrelsens bestemmelse. Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 16. april 2008, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter for NKT A/S

Vedtægter for NKT A/S 1. september 2017 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 6 IV Bestyrelse og direktion 8 V Elektronisk Kommunikation

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Bilag 2 Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Nilfisk Holding A/S Vedtægter 10. oktober 2017 Side 1/9 Selskabets navn og formål 1 1.1 Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT Holding A/S) og NKT A/S (NKT Holding A/S).

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT Holding A/S) og NKT A/S (NKT Holding A/S). Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 14. marts 2008, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (17. april 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 37 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANISCO A/S VEDTÆGTER. CVR nr august 2010

VEDTÆGTER FOR DANISCO A/S VEDTÆGTER. CVR nr august 2010 VEDTÆGTER Danisco A/S CVR nr. 11 35 03 56 19. august 2010 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Danisco A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (10. oktober 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 38 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (28. marts 2017) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 45 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere