Årsregnskabsmeddelelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til internationale mindre og mellemstore virksomheder. Columbus IT Partner er en serviceorganisation med 800 medarbejdere, der opererer i 24 lande og har en samlet kundebase i 58 lande omfattende mere end mindre og mellemstore virksomheder samt enheder i store selskaber. 1/18

2 Betydelig styrkelse af Selskabets kapitalgrundlag og forbedring af driften Columbus IT Partners omsætning udgjorde i 2004 DKK 581 mio. (DKK 543 mio. i 2003), og driftsresultatet (EBITDA) udgjorde DKK 25 mio. (DKK 11 mio. i 2003), hvilket er på niveau med Selskabets seneste udmeldte forventninger, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 17 af 9. december Selskabet havde tabt mere end halvdelen af aktiekapitalen pr. 30. juni 2004, hvilket bl.a. var baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i december I juli 2004 indfriede Columbus IT Partner gæld for en række datterselskaber ved udstedelse af aktier i Columbus IT Partner A/S for blandt andet herigennem at styrke Selskabets kapitalgrundlag. Endvidere konverteredes et ansvarligt lån fra Gaardboe Holding ApS samt gæld til en datterselskabsdirektør til aktier i Selskabet. Endelig købte Selskabet, ligeledes mod vederlag i aktier, 9,7% af aktiekapitalen i det schweiziske datterselskab fra én af de lokale aktionærer. Egenkapitalen blev som følge af transaktionerne positivt påvirket med ca. DKK 7,5 mio., og Koncernens gæld blev reduceret med DKK 6,8 mio. Den 9. december 2004 overtog Consolidated Holdings A/S aktier fra Nordea og Gaardboe Holding ApS (under likvidation) og ydede samtidig Selskabet et ansvarligt lån på DKK 34 mio. Endvidere garanterer Consolidated Holdings en fortegningsemission i forholdet 3:2 (3 eksisterende aktier giver ret til tegning af 2 nye) til DKK 3 pr. aktie. Fortegningsemissionen forventes gennemført i april 2005, hvorefter Selskabets aktiekapital vil være retableret. Årets resultat før skat er forbedret med DKK 12 mio. til DKK -18,8 mio. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Vladislav Martynov tiltrådte den 16. februar 2005 stillingen som koncernchef for Selskabet. I januar købte selskabet minoritetsposterne i det amerikanske datterselskab og har den 28. februar 2005 indgået aftale om køb af minoritetsposterne i det russiske datterselskab. Efter gennemførelse af handlen vil de væsentligste datterselskaber i Koncernen være 100% ejet af Columbus IT Partner. For 2005 forventer Columbus IT Partner en omsætning i niveauet DKK mio., et EBITDA på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. Ib Kunøe Bestyrelsesformand Columbus IT Partner A/S Vladislav Martynov Koncernchef Columbus IT Partner A/S Kontakt for yderligere information: CFO, Torben Bartels eller Business Development Executive Jan U. T. Bitterhoff på tlf.: Årsrapporten for 2004 vil være tilgængelig på: 2/18

3 Hoved- og nøgletal DKK mio Resultatopgørelse Nettoomsætning 561,6 648,9 607,0 543,2 581,3 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 0,0 14,8 10,0 2,1 3,3 Eksterne projektomkostninger -140,5-160,7-150,3-143,4-136,7 Bruttoresultat I 421,1 503,0 466,7 401,9 447,9 Personaleomkostninger -309,5-348,9-327,0-292,5-305,3 Bruttoresultat II 111,6 154,1 139,7 109,4 142,6 Andre eksterne omkostninger -147,6-178,4-140,7-112,2-115,2 Andre driftsindtægter 0,0 15,1 10,2 17,0 2,3 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0-1,2-3,2-4,7 EBITDA -36,0-9,2 8,0 11,0 25,0 Afskrivninger ekskl. goodwill -22,6-25,9-20,7-20,0-13,4 EBITA -58,6-35,1-12,7-9,0 11,6 Af- og nedskrivninger af goodwill -10,7-53,1-63,1-11,5-21,5 EBIT -69,3-88,2-75,8-20,5-9,9 Finansielle poster, netto -4,7-16,4-14,4-10,3-8,9 Resultat før skat -74,0-104,6-90,2-30,8-18,8 Skat af årets resultat 6,4-0,7-9,7-6,8-6,2 Minoritetsinteresser 7,3-13,8 0,0-2,7-5,6 Årets resultat -60,3-119,1-99,9-40,3-30,6 Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance Anlægsaktiver 210,5 191,6 126,4 124,7 106,6 Omsætningsaktiver 309,7 326,1 227,7 213,4 229,1 Aktiver i alt 520,2 517,7 354,0 338,1 335,7 Egenkapital 149,4 86,1-15,3 31,9 3,9 Minoritetsinteresser 5,7 15,8 15,3 21,5 19,5 Gældsforpligtelser og andre hensatte forpligtelser 365,1 415,8 354,0 284,7 312,3 Passiver i alt 520,2 517,7 354,0 338,1 335,7 Pengestrøm Pengestrøm fra driften -112,7-0,7 24,0-23,9-15,3 Pengestrøm til investering, netto -39,6-51,8-5,7-13,3-9,2 Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -11,6-19,6-10,2-5,0-7,0 Pengestrøm fra finansiering 105,1 73,3-29,6 31,2 36,8 Pengestrøm i alt -47,2 20,8-11,3-6,0 12,3 Nøgletal Bruttomargin II 19,9% 23,7% 23,0% 20,1% 24,5% Overskudsgrad -12,3% -13,6% -12,5% -3,8% -1,7% Afkastningsgrad III -13,2% -14,3% -14,8% -2,8% -0,7% Egenkapitalens forrentning -46,0% -98,0% -282,3% -562,4% -170,8% Egenkapitalandel 28,7% 16,6% -4,3% 9,4% 1,1% Resultat pr. aktie (EPS) -8,6-12,9-9,8-1,9-0,8 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indre værdi pr. aktie (BV) 23,5 10,7-1,9 0,9 0,1 Antal medarbejdere ultimo året Cash flow pr. aktie -15,5-0,1 2,4-1,1-0,4 De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 1997". Nøgletallene "Resultat pr. aktie (EPS) og "Cash flow pr. aktie" er som følge af den rettede emission til kurs 3 pr. aktie i juni 2003 beregnet ved anvendelse af en justeringsfaktor på 0,80. Sammenligningstal er tilsvarende korrigeret med justeringsfaktoren. 3/18

4 Væsentlige begivenheder Ved udgangen af første halvår 2004 var egenkapitalen reduceret til mindre end halvdelen af aktiekapitalen. Dette affødte et behov for tilførsel af ny egenkapital, hvilket er sikret gennem en emissionsgaranti på ca. DKK 80,6 mio. fra Consolidated Holdings i forbindelse med, at Consolidated Holdings den 9. december 2004 købte aktier i Columbus IT Partner svarende til ca. 33% af aktiekapitalen. Consolidated Holdings vil ved emissionen, der gennemføres i forholdet 3:2, tegne på alle sine aktier og de fra Gaardboe Holding overtagne tegningsretter. Consolidated Holdings vil herved som minimum opretholde en ejer- og stemmeandel på 37,2%. Consolidated Holdings tilførte i december 2004 Selskabet DKK 34 mio. ved et ansvarligt lån. Det ansvarlige lån er uforrentet og vil blive indfriet med en del af emissionsprovenuet, dog senest den 30. juni Det ansvarlige lån på DKK 17,7 mio. ydet af Nordea med udløb 2005 vil ligeledes blive indfriet med en del af provenuet fra fortegningsemissionen. Nordea og Gaardboe Holding har overdraget stemmeretten på alle deres i dag ejede aktier til Consolidated Holdings indtil den 30. juni Stemmeretsaftalen kan herefter af hver af parterne opsiges med 14 dages varsel. Den 22. december 2004 afholdt Selskabet ekstraordinær generalforsamling, hvor majoritetsaktionær i Consolidated Holdings Ib Kunøe og adm. direktør i Topnordic A/S Claus Hougesen blev indvalgt i bestyrelsen. I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som formand og Michael Gaardboe som næstformand. Den 9. december 2004 indgik Columbus IT Partner endvidere en aftale med en samhandelspartner. Aftalen forbedrede EBITDA med ca. DKK 11 mio., ligesom der ved aftalen blev konverteret ca. DKK 15 mio. til ansvarlig lånekapital. Ved gennemførsel af fortegningsemissionen forbedres Selskabets egenkapital med ca. DKK 76,6 mio. og likviditeten med ca. DKK 21 mio. Koncernen indgik i 2004 kontrakter med op mod 150 nye kunder, der udover en række lokale markedsledende virksomheder også talte en række internationalt anerkendte virksomheder, som bl.a. omfatter Royal Canin, Aliaksis og Bonna Sabla i Frankrig; GN Netcom, Konica Minolta, Esselte, HTH Køkkener, Linak, Bladkompagniet Søndagsavisen og Georg Jensen i Danmark; Kelly Services og Elkjøp i Norge, Tommy Hilfiger, Kelly Services og Fairchild i USA; Stockmann, Sampo Pank og Rautakesko i Baltikum samt op mod 40 nye kunder i Rusland. Resultatet for 2004 er ikke tilfredsstillende, hvilket skyldes dårligere end forventet udvikling for en række datterselskaber. Specielt datterselskaberne i Norge (Oslo) og Tyskland udviste meget dårlige resultater i 2004, hvilket blandt andet førte til, at det tyske datterselskab blev erklæret konkurs i december, samt at Koncernens goodwill, der vedrører Norge, er blevet nedskrevet. I Rusland, Frankrig og USA havde Koncernen et meget succesfuldt år med vækst i såvel omsætning som indtjening. Datterselskaberne i England og Danmark viste i 2004 resultatet af den gennemførte turnaround og leverede forbedringer af driften og konsistente positive resultater over hele året, mens datterselskabet i Sverige fortsat havde det meget svært. Seneste udvikling Vladislav Martynov tiltrådte den 16. februar 2005 som ny CEO for Columbus IT Partner. I forbindelse med Vladislav Martynovs samt en anden ledende medarbejders ansættelse er der etableret et aktieoptionsprogram, der omfatter ca. 2 mio. aktier med en exercisekurs på DKK 6 pr. aktie. Selskabet gennemførte en række rettede emissioner i januar 2005 til bl.a. ledelsen i det østrigske datterselskab 4/18

5 og koncerndirektionen samt i forbindelse med overtagelsen af minoritetsposterne i det amerikanske datterselskab. Den 28. februar 2005 indgik Selskabet aftale om at købe minoritetsposterne i det russiske datterselskab jf. fondsbørsmeddelelse nr. 9, 2005 (28. februar 2005). Efter gennemførelse af handlen vil de væsentligste datterselskaber i Koncernen være 100% ejet af Columbus IT Partner. Der er herudover ikke indtruffet begivenheder siden den 31. december 2004, som er af væsentlig betydning for vurderingen af Koncernens økonomiske stilling og omsætning og indtjening i januar 2005 følger Selskabets forventninger. Forventninger til 2005 Aktivitetsniveauet i de første måneder af 2005 giver grundlag for en forsigtig optimisme om en bedring i forhold til det meget afventende marked, der er set i de seneste år. Det gælder særligt udviklingen på det amerikanske, engelske, russiske og franske marked, samt for kundernes interesse for Columbus IT Partners egenudviklede brancheløsninger. Selskabet forventer at foretage erhvervelse af minoritetsaktionærernes aktier i en række af de betydende ikke 100% ejede datterselskaber i Koncernen i lighed med overtagelsen af minoritetsaktieposterne i USA og Rusland. Dette vil kunne forbedre Columbus IT Partners andel af resultatet i 2005 og fremefter. Hovedindholdet i sådanne aftaler og de økonomiske konsekvenser for Selskabet vil blive offentliggjort, når aftalerne indgås. Selskabets nye bestyrelse og direktion vil gennem første halvår 2005 arbejde målrettet på en yderligere præcisering og operationalisering af Selskabets strategi, hvor fokus vil være: Nye kunder, internationale projekter og øget kundetilfredshed Microsoft Business Solutions produkter og geografiske udbredelse Egenudviklede horisontale og vertikale løsninger Fortsat restrukturering og effektivisering Opbygning af global tilstedeværelse gennem franchise, partnerskaber, etableringer og opkøb Med sin internationale repræsentation har Columbus IT Partner i dag en stærk position inden for internationale projekter, idet Columbus IT Partner yder lokal support til alle sine kunder. I forhold til store internationale kunder fremstår Columbus IT Partner således som et alternativ til de store konsulenthuse og kan tilbyde kunderne én og samme internationale og anerkendte virksomhedsløsning, én kontrakt og én leverandør. Dette resulterede også i, at Columbus IT Partner blev tildelt Microsofts Axapta Excellence Award samt udnævnelsen til Inner Circle medlem. I 2005 vil Selskabet fortsat positionere sig som den største og meste kompetente globale Microsoft Business Solutions partner. Dette skal ske ved en fortsat fokusering på løsningerne fra Microsoft Business Solutions, herunder specielt Axapta og Navision, samt udvikling af horisontale og vertikale løsninger baseret på disse produkter. Etableringer på nye markeder skal understøtte Koncernens fokus på internationale projekter, hvor Koncernens repræsentation i 24 lande og erfaring fra kundeprojekter i mere end 50 lande ofte er en afgørende faktor for at vinde et projekt. Der vil i 2005 således igen være fokus på at etablere Columbus IT Partner på en række nye markeder for derigennem at skabe en reel global forhandler af løsninger fra Microsoft Business Solutions. Columbus IT Partner vil søge at styrke markedspositionen gennem etableringer på nye markeder som Asien samt lande og regioner, hvor Koncernen ikke er repræsenteret i dag, og hvor Microsoft Business Solutions er tilstede. Etableringsstrategien er at søge nye franchisetagere, som det er hensigten at udvikle forretningsmæssigt inden for en 3-årig periode for herefter at erhverve majoriteten. Dette partnerskab ønskes videreudviklet med henblik på at overtage hele selskabet inden for en yderligere 3-årig periode. Ovennævnte tiltag vil kunne forbedre Columbus IT Partners fremtidige indtjeningsevne. 5/18

6 I 2005 vil der fortsat være fokus på restrukturering af tabsgivende selskaber, herunder specielt Norge og Østrig. Endvidere vil der for de fleste selskabers vedkommende være fokus på fortsat effektivisering af driften. Endelig skal Koncernens stærke tilstedeværelse i Østeuropa gennem 2005 søges udnyttet til i langt højere grad at udflytte udviklingsopgaver til lande, hvor lønningerne er markant lavere og kvaliteten på niveau med de øvrige markeder, hvor Columbus IT Partner er repræsenteret. I Rusland, USA, UK, Frankrig og Sydamerika oplevede Koncernen i 2004 en god vækst, som forventes at fortsætte i I Norden og Vesteuropa forventes der et reduceret omsætningsniveau, men et forbedret resultat. Forudsætningen for at de for 2005 opstillede mål og udarbejdede budgetter realiseres, er, at den fortsatte effektivisering af Koncernens aktiviteter sikres, at der realiseres et øget salg pr. omkostningskrone, at markedsudviklingen for salg af virksomhedsløsninger bedres, samt at det lykkes at vende udviklingen i de selskaber, der gennem 2004 har udvist dårlige resultater. For 2005 forventes således en samlet omsætning for Koncernen i niveauet DKK mio., et EBITDA på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. I tidligere år eksisterende en betydelig usikkerhed vedrørende Selskabets kapitalberedskab. Som følge af de indgåede finansieringsaftaler, herunder den garanterede fortegningsemission og den efterfølgende forbedring af Selskabets likviditet, samt en forbedret likviditet i datterselskaberne i 2004 er der for 2005 skabt større sikkerhed for tilstrækkeligheden af selskabets kapitalberedskab. På baggrund heraf og den forventede udvikling i 2005 vurderer Bestyrelsen således at Columbus IT Partners kapitalberedskab er tilstrækkeligt til at dække det løbende kapitalbehov indenfor rammerne af budgettet for 2005 og herunder de beskrevne usikkerheder. Safe Harbor erklæring De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne tekst, afspejler ledelsens nuværende forventninger til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de realiserede resultater vil derfor kunne afvige væsentligt fra de anførte forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte. Forhold, der kan medføre, at de realiserede resultater afviger væsentligt fra de udtrykte forventninger, er blandt andet - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder samt den økonomiske indvirkning af ikke forudsete begivenheder; ændringer i danske regler og lovgivning og EU-regler; udviklingen i konkurrencen inden for forretningsløsninger i Danmark og i udlandet; udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på forretningsløsninger; udviklingen i Columbus IT Partners udenlandske aktiviteter, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici, samt investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. 6/18

7 Regnskabsberetning for 2004 Columbus IT Partners samlede nettoomsætning udgjorde DKK 581 mio. i 2004 mod DKK 543 mio. året før. I 2003 indgik omsætningen fra det solgte islandske datterselskab AX Business Intelligence i hele 1. halvår, svarende til ca. DKK 23 mio. I 2003 og 2004 indgik omsætningen fra det solgte datterselskab Solutiones Casee S. A. i Costa Rica, svarende til henholdsvis DKK 5 mio. og DKK 2 mio. Omsætning Omsætning Hardware 2% 2% Axapta 74% 76% Software 34% 33% XAL 16% 13% Ydelser 64% 65% Navision 6% 8% Øvrige 4% 3% Total 100% 100% Total 100% 100% Note: Tabellen viser tal rensede for ophørende aktiviteter (Ax Island og Solutiones Casee S. A. i Costa Rica). Ovennævnte tabel viser, at salg af hardware udgør en lav andel af den totale nettoomsætning, samt at omsætningsforholdet mellem software og ydelser ligger relativt stabilt omkring forholdet 1:2. Salg af løsninger baseret på Axapta udgør en stadigt stigende andel af Koncernens aktiviteter og udgjorde således i % af Koncernens samlede omsætning. Salg af løsninger baseret på XAL repræsenterer en stadig faldende del af omsætningen som følge af konverteringen af XAL-løsninger til Axapta-løsninger. Salg af løsninger baseret på Navision udgør en stigende andel af omsætningen for Columbus IT Partner. EBITDA udgjorde DKK 25 mio. mod DKK 11 mio. i 2003, hvilket er på niveau med de seneste udmeldte forventninger. Andre driftsindtægter udgjorde DKK 2 mio. (DKK 17 mio. i 2003) og hidrører fra indtægter ved frasalget af de danske selskabers interne IT driftsaktiviteter. Andre driftsomkostninger udgjorde DKK -5 mio. (DKK -3 mio. i 2003) og hidrører fra tab ved afvikling af datterselskabet i Tyskland samt tab ved salg af kapitalandele i datterselskaber. Af- og nedskrivninger af goodwill udgjorde DKK 21 mio. i 2004 mod DKK 11 mio. i Tallet for 2004 er påvirket af en særskilt nedskrivning af goodwill på DKK 11 mio. vedrørende datterselskaberne i Norge, Sverige og Østrig. Koncernens finansielle poster udviser en nettoudgift på DKK 9 mio. mod en nettoudgift på DKK 10 mio. for Selskabsskat i overskudsgivende udenlandske selskaber samt regulering af udskudte skatteaktiver i Danmark bevirker, at Columbus IT Partners samlede skat udgør DKK -6 mio. Ledelsen har estimeret skatteaktiver ved starten af 2004 til DKK 27 mio. og ved udgangen af året til DKK 30 mio. Årets resultat blev DKK -31 mio., hvilket er en forbedring på DKK 10 mio. i forhold til Resultatet er ikke tilfredsstillende. 7/18

8 Udvikling i regionerne Omsætning EBITDA Antal medarbejdere (DKK mio.) (DKK mio.) (pr. 31. december) Norden Vesteuropa Østeuropa Resten af verden Moderselskab Ophørende aktiviteter i alt I alt Note: Ovenstående tal er korrigeret for ophørende aktiviteter (AX Island og Solutiones Casee SA.). Omsætningen i Norden er steget med DKK 25 mio. til DKK 257 mio., svarende til 11%. Denne vækst skyldtes særligt det danske datterselskab, hvor omsætningen udgjorde DKK 175 mio. i 2003 og DKK 217 mio. i Hovedårsagen til stigningen er erhvervelsen af Hands International A/S i 4. kvartal Generelt er de nordiske markeder fortsat præget af en intensiv konkurrence med deraf følgende prispres. Ved udgangen af 2004 var 229 medarbejdere ansat i regionen, hvilket er et fald på 100 medarbejdere sammenholdt med Faldet skyldes en tilpasning af de danske aktiviteter efter overtagelsen af Hands International A/S. Norden udgør 44% af Koncernens omsætning. Regionens EBITDA udgjorde i 2004 DKK 16 mio. svarende til en margin på 6%, hvilket er en væsentlig forbedring. Årsagen til fremgangen i EBITDA i 2004 er en generel forbedring af indtjeningen i Danmark, samt at 2004 inkluderer en godtgørelse på DKK 11 mio. fra en samhandelspartner. Derudover er 2003 negativt påvirket af integrationsomkostning vedrørende Hands International A/S på ca. DKK 9 mio. Regionen har været præget af restruktureringer i de seneste 3 år. Det har bl.a. betydet, at AX Island og enkelte produkter er blevet frasolgt, samtidig med at Hands International A/S er blevet integreret i Columbus Danmark. Sidstnævnte har medført en række integrationsomkostninger, som har påvirket lønsomheden i både 2003 og Samtidig er der stadig restruktureringer i gang i både det norske og det svenske datterselskab. Som følge af indtjeningsudviklingen, indskrænkning af aktivitetsniveauet samt usikkerhed vedrørende markedssituationen er Koncernens goodwill nedskrevet med DKK 9 mio. vedrørende de norske og svenske datterselskaber. Den tilbageværende goodwill vedrørende det norske selskab udgør herefter DKK 5,4 mio., mens goodwill vedrørende det svenske selskab er fuldt nedskrevet. Nedskrivningsbeløbene er opgjort ved gennemførsel af værdiforringelsesvurdering. Det norske selskab i Oslo har i 2004 realiseret et resultat på DKK 11 mio., hvilket er utilfredsstillende. Den tidligere iværksatte restruktureringsproces forventes at forbedre lønsomheden i selskabet, og på den baggrund forventes en væsentlig resultatforbedring i Selskabets udvikling i 2005 vil blive fulgt nøje, og såfremt selskabets resultater ikke lever op til forventningerne, vil der blive foretaget yderligere nedskrivning af den tilbageværende goodwill. Omsætningen i Vesteuropa udgjorde DKK 131 mio., hvilket er en reduktion på DKK 2 mio. sammenlignet med Columbus IT Partner har i en længere periode arbejdet med en turnaround af mange af datterselskaberne i Vesteuropa, og EBITDA var i 2004 positiv med et beskedent resultat på DKK 1 mio. og en margin på 1%. I England er det lykkedes at vende en negativ udvikling, og selskabet er i dag i vækst og profitabelt på EBITDA niveau. Samlet set for regionen er resultatudviklingen endnu utilfredsstillende, hvorfor der er påbegyndt flere tiltag for at få øget profitabiliteten i regionen. Det tyske selskab, som i en årrække har bidraget med stigende negative 8/18

9 resultater, blev begæret konkurs af Columbus IT Partner i december Aktiviteterne på det tyske marked varetages fremadrettet af et nyetableret selskab i Koncernen. Der var ved udgangen af medarbejdere i regionen. Vesteuropa udgør 23% af Koncernens omsætning. Som følge af indtjeningsudviklingen samt usikkerhed vedrørende markedssituationen i Østrig er Koncernens goodwill på DKK 2 mio. fuldt ud nedskrevet. Omsætningen i Østeuropa udgjorde DKK 111 mio., svarende til en stigning på DKK 18 mio. sammenlignet med Denne forbedring i omsætning kan primært henføres til Rusland og Baltikum. EBITDA udgjorde DKK 14 mio., hvilket er en forbedring i forhold til 2003 på DKK 6 mio. Medarbejderstaben er som følge heraf forøget med 35 medarbejdere til i alt 312 ansatte ultimo Østeuropa er en region i vækst, som primært er drevet af det russiske datterselskab. Østeuropa udgør 19% af den samlede omsætning. Omsætningen i Rusland udgjorde DKK 65 mio., og EBITDA udgjorde DKK 10 mio. Selskabet havde ved udgangen af året 168 medarbejdere. Omsætningen i regionen Resten af verden udgjorde DKK 80 mio., svarende til en stigning på DKK 23 mio. sammenlignet med EBITDA udgjorde DKK 12 mio., hvilket er en forbedring i forhold til 2003 på DKK 4 mio. Alene i det amerikanske selskab udgjorde omsætningen DKK 67 mio., svarende til en stigning på 44%, mens EBITDA udgjorde DKK 9,5 mio., svarende til en stigning på 33%. Regionen bidrog med 14% af den samlede omsætning. Ultimo 2004 var der 97 medarbejdere ansat i regionen. I Syd- og Mellemamerika solgte Columbus IT Partner i 4. kvartal sin majoritetsaktiepost i det mindre Oracle-løsningsbaserede selskab Solutiones Casee SA. EBITDA i moderselskabet udgjorde i 2004 DKK -17,5 mio. (DKK -17 mio. i 2003, korrigeret for frasalg), efter udfakturering af omkostninger til datterselskaberne. Andre driftsindtægter udgør DKK 2 mio. og hidrører fra outsourcing af de danske selskabers interne IT driftsaktiviteter. Andre driftsomkostninger udgjorde DKK 4 mio. og hidrører fra tab ved afvikling af datterselskabet i Tyskland samt tab ved salg af kapitalandele i datterselskaber. Bruttoomkostningerne i moderselskabet er dog reduceret med ca. DKK 1 mio. i forhold til Regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D- virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis er uændret i forhold til Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra driften for 2003 er ændret som følge af omlægning til ensartet klassificering af Koncernens factoringaftaler. Således er DKK 12 mio. vedrørende Aktiv Kapital reklassificeret fra afkøb til factoring og dermed fra likvider til tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Investeringer De samlede investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver med undtagelse af goodwill udgjorde i 2004 DKK 11 mio. mod DKK 8 mio. i Investeringerne i 2004 kan både henføres til investeringer i udviklingsprojekter samt anskaffelser af materielle anlægsaktiver. Likviditetsudvikling De likvide beholdninger blev i 2004 forøget med DKK 11,5 mio. til DKK 35,5 mio. Likviditeten fra driften har netto bidraget negativt med DKK 15 mio. Likviditeten fra investeringsaktivitet har netto påvirket negativt med DKK 9 mio., hvilket kan henføres til generel anskaffelse af materielle anlægsaktiver. Likviditeten fra finansieringsaktivitet har netto positivt påvirket med DKK 37 mio., hvilket primært kan henføres til et ansvarligt lån på DKK 34 mio. ydet af Consolidated Holdings i december /18

10 Valutaforhold Koncernen har ikke indgået væsentlige valutaterminsforretninger i det forløbne år. På internationale kontrakter begrænses valutarisici gennem servicering fra de lokale datterselskaber, således at Koncernens indtægter og omkostninger i fremmed valuta matches i størst muligt omfang. Udvikling i egenkapitalen (DKK mio.) Egenkapital 1. januar -15,3 31,9 Kapitaludvidelser 90,8 4,5 Regulering af minoritetsinteresser med negativ egenkapital -2,2 0,2 Skat vedrørende medarbejderaktier 2,2 - Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber m.v. -3,3-2,1 Periodens resultat -40,3-30,6 Egenkapital 31. december 31,9 3,9 Transaktioner med nærtstående parter Afregning af samhandel mellem Koncernens selskaber sker på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handel foretages efter kontraktlig aftale mellem selskaberne, medmindre transaktionerne er ubetydelige. CDi Consult Aps, Søvang 23, 2970 Hørsholm, har indgået en aftale med Columbus IT Partner om levering af konsulentydelser i en 12 måneders periode fra februar Den tidligere koncernchef Carsten Dilling er hovedaktionær i CDi Consult Aps. Consolidated Holdings A/S, Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk, ejer 33,14% af aktierne i Columbus IT Partner. Selskabet har ydet Columbus IT Partner et uforrentet ansvarligt lån på DKK 34 mio., der forfalder senest 30. juni 2005, jf. fondsbørsmeddelelse af den 9. december Selskabet garanterer hele fortegningsemissionen på i alt DKK 80,6 mio., jf. fondsbørsmeddelelse af 9. december Gaardboe Holding ApS i likvidation, Julsøvej 1, 8240 Risskov, ejer 31,40% af aktierne i Columbus IT Partner. Selskabet har stillet finansiering til rådighed for Columbus IT Partner og har konverteret et ansvarligt lån på DKK 4 mio. ydet til Columbus IT Partner til aktier i Selskabet, jf. fondsbørsmeddelelse af den 30. juni 2004 (nr. 10/2004). Ib Kunøe, Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk, er bestyrelsesmedlem i Atrium Partners A/S, som Columbus IT Partner har valgt som lead manager ved den forestående fortegningsemission. Transaktioner med Atrium Partners A/S sker på markedsmæssige vilkår. Columbus IT Partner har gennem de seneste år løbende anvendt Atrium Partners A/S som rådgiver. Herudover er Ib Kunøe hovedaktionær i Consolidated Holdings A/S, som har garanteret fortegningsemissionen. Bestyrelsesmedlem Niels Heering er managing partner i Gorrissen Federspiel Kierkegaard, der er Selskabets primære juridiske rådgiver. Gorrissen Federspiel Kierkegaard har ydet advokatbistand i årets løb. Honoraret er baseret på medgået tidsforbrug og udgør DKK 1,2 mio. (2003: DKK 3,7 mio.). Nordea AB ejer 11,45% af aktierne i Columbus IT Partner og er samtidig Selskabets hovedbankforbindelse. Columbus IT Partners bankengagement med Nordea omfatter en driftskreditaftale på DKK 29,8 mio. samt en midlertidig driftskredit på DKK 4 mio. Nordea har ud over normale kreditfaciliteter ydet Columbus IT Partner et ansvarligt lån på DKK 17,7 mio. Derudover har Koncernens forretningsdrivende danske selskab et factoringsamarbejde med Nordea Finans A/S med en samlet ramme på DKK 50 mio. Transaktioner med Nordea sker på markedsmæssige vilkår. 10/18

11 Herudover har Koncernen i 2004 ikke indgået væsentlige aftaler med nærtstående parter. Incitamentsprogram Columbus IT Partner etablerede et incitamentsprogram til direktionen i 2001 bestående af i alt warrants med en exercisekurs på DKK 60 samt optioner med en exercisekurs på DKK 37. Ordningen for direktionen havde over en 3-årig periode en garanteret værdi på DKK 10 mio. Inticamentsprogrammet blev i december 2004 aftalt slutafregnet med direktionen, dels ved kontant betaling og dels ved udstedelse af i alt aktier. Programmet ophørte den 20. december 2004, og de tildelte optioner og warrants blev ikke udnyttet. Columbus IT Partner udstedte i 2001 et 3-årigt warrantprogram betinget af ansættelse med en exercisekurs på DKK 60 til mere end 300 medarbejdere i moderselskabet og i de 100% ejede datterselskaber. Ledende medarbejdere blev tildelt cirka warrants, og øvrige medarbejdere blev tildelt cirka warrants. Programmet udløb den 25. marts 2004, og de tildelte warrants blev ikke udnyttet. Koncernchef Vladislav Martynovs incitamentsprogram indeholder en aktieoptionsordning samt et resultatorienteret bonusprogram. I henhold til bonusprogrammet modtager koncernchefen årligt 4% af Koncernens EBITDA (før bonus), der overstiger DKK 20 mio. Der er herudover indgået et incitamentsprogram med en ledende medarbejder, der indeholder en aktieoptionsordning. Aktieoptionsordningerne for Vladislav Martynov samt en ledende medarbejder optjenes løbende over den nedenfor angivne perioder og kan udnyttes i en 14 dages periode, der løber fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for det pågældende år. Aktieoptions-programmerne bliver ikke justeret ved kapitaludvidelser. Aktieoptionsprogrammerne har en udnyttelseskurs på DKK 6 pr. aktie á nom. DKK 1,25 pr. aktie og er tildelt pr. 24. februar 2005 og løber indtil 31. december Aktieoptions-programmerne er baseret på to kriterier: Ansættelsesperiode og opnåede resultater. Aktieoptioner baseret på ansættelsesperiode: Optjeningsperiode Option på køb af aktier á nom. DKK 1,25 pr. aktie til kurs 6 Vladislav Martynov Ledende medarbejder 1. juli december 2005: aktier aktier 1. januar juni 2006: aktier aktier 1. juli december 2006: aktier aktier 1. januar juni 2007: aktier aktier 1. juli december 2007: aktier aktier Aktieoptioner baseret på opnåede resultater: Optjeningsperiode Option på køb af aktier á nom. DKK 1,25 pr. aktie til kurs 6 Vladislav Martynov Ledende medarbejder 1. januar december 2006: aktier aktier 1. januar december 2007: aktier aktier Betingelse Koncernens EBITDA for 2006 overstiger DKK 60 mio. Koncernens EBITDA for 2007 overstiger DKK 70 mio. Baseret på beregninger ud fra Black & Scholes model har aktieoptionsprogrammerne en samlet forventet markedsværdi på DKK 15,1 mio. 11/18

12 Revisorer Hovedparten af Columbus IT Partners selskaber er revideret af ét af de to internationale revisionsfirmaer PricewaterhouseCoopers og Deloitte, der er valgt som Koncernens to revisionsfirmaer. En række mindre datterselskaber revideres af lokale revisionsfirmaer. For regnskabsåret 2005 vil Columbus IT Partner overgå til alene at anvende ét internationalt revisionsfirma. Overskudsdisponering På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at årets resultat på DKK -31 mio. overføres til modregning i overkurs ved emission samt overført resultat. Effekt af overgang til internationale regnskabsstandarder (IFRS) i 2005 Fra 2005 skal alle børsnoterede selskaber i EU aflægge koncernregnskabet i henhold til de internationale regnskabsstandarder, IFRS. For børsnoterede moderselskaber er der mulighed for at udskyde overgangen til IFRS indtil regnskabsåret Columbus IT Partners koncernregnskab aflægges efter IFRS for regnskabsåret Det er samtidig valgt at aflægge moderselskabets regnskab efter IFRS for regnskabsåret Dette betyder, at der for Koncernen og moderselskabet skal udarbejdes en IFRS-åbningsbalance pr. 1. januar 2004, og sammenligningstallene for 2004 skal aflægges efter IFRS. Columbus IT Partner har iværksat konverteringsprocessen til IFRS. Konverteringsprocessen er tilrettelagt systematisk ved at identificere og vurdere forskelle i regnskabsmæssig behandling samt opfyldelse af nye oplysningskrav, foretage tilpasning af interne processer og procedurer til IFRS, samt opgøre den regnskabsmæssige effekt ved overgang til IFRS. På baggrund af dette arbejde er det Selskabets vurdering, at effekten af overgangen til IFRS for så vidt angår indregning og måling i al væsentlighed kan sammenfattes som følger: Den nuværende regnskabspraksis for indregning af indtægter forventes at forblive uændret ved overgangen til IFRS. Goodwill skal ikke længere afskrives efter IFRS. Goodwill skal testes årligt for værdiforringelse og nedskrives i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien. Afskrivninger på goodwill foretaget i 2004 efter danske regler tilbageføres, og der foretages værdiforringelsestest på åbningsbalancetidspunktet samt pr. 31. december I moderselskabsregnskabet skal kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris eller dagsværdi. Indre værdis metode er ikke længere tilladt, hvilket betyder, at egenkapitalen i moderselskabet efter overgangen til IFRS ikke vil svare til egenkapitalen i koncernregnskabet. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes ved overgangen til IFRS til den oprindelige kostpris med fradrag af eventuel nedskrivning til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Der foretages værdiforringelsestest på åbningsbalancetidspunktet samt pr. 31. december Årets udbytte fra tilknyttede virksomheder indtægtsføres, når det er vedtaget. IFRS konverteringsprocessen er ikke afsluttet, hvorfor den beløbsmæssige effekt af overgangen ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed. Det er Columbus IT Partners foreløbige vurdering, at der ikke er andre regnskabsområder, der har væsentlig betydning for indregning og måling ved overgangen til IFRS. 12/18

13 Aktionærforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af Selskabets aktier pr. 31. december 2004: Consolidated Holdings A/S (Vedbæk) 33,14% Gaardboe Holding ApS (Risskov) 31,40% Nordea AB (Sverige) 11,45% Nordea og Gaardboe Holding har overdraget stemmeretten på alle deres aktier til Consolidated Holdings indtil den 30. juni Afholdelse af generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 20. april 2005 kl på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København. 13/18

14 Årsrapporten vil være forsynet med følgende revisionspåtegning: Til aktionærerne i Columbus IT Partner A/S Vi har revideret årsrapporten for Columbus IT Partner A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter reglerne i årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af Koncernens og moderselskabets aktiviteter og Koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. København, den PRICEWATERHOUSECOOPERS Statsautoriseret revisionsinteressentskab Allan Vestergaard Andersen Statsautoriseret revisor Leif Ulbæk Jensen Statsautoriseret revisor DELOITTE Statsautoriseret revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup Statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen Statsautoriseret revisor 14/18

15 RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Koncern DKK Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Eksterne projektomkostninger Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger ekskl. goodwill Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Af- og nedskrivninger af goodwill Driftsresultat (EBIT) Resultat før skat i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Minoritetsinteresser Columbus IT Partners andel af årets resultat /18

16 BALANCE Aktiver Koncern DKK AKTIVER Færdiggjorte udviklingsprojekter Licensrettigheder Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse 0 0 Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 Udskudte skatteaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Beholdning af handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Tilgodehavender hos aktionærer Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt /18

17 BALANCE Passiver Koncern DKK PASSIVER Selskabskapital Overført resultat Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Hensættelse af andel af kapitalandele med negativ egenkapital Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Ansvarlig lånekapital Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt /18

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncern DKK Årets resultat Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet Kapitalforhøjelse ved emission Heraf konvertering af gæld og lån Omkostninger ved kapitalforhøjelse Udbetalt udbytte minoritetsaktionærer Tilbagebetalt skat vedrørende medarbejderaktier Træk på kreditter Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Kursreguleringer Likvide beholdninger ultimo /18

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004. Kvartalsrapport kvartal 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004. Kvartalsrapport kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 Kvartalsrapport 1. - 3. kvartal 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006. Halvårsrapport. 1. halvår 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006. Halvårsrapport. 1. halvår 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006 Halvårsrapport 1. halvår 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Meddelelse nr. 10/2008. Halvårsrapport. 1. halvår 2008

Meddelelse nr. 10/2008. Halvårsrapport. 1. halvår 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Halvårsrapport 1. halvår 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til internationale

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009

Meddelelse nr. 8/2009. Halvårsrapport. 1. halvår 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Halvårsrapport 1. halvår 2009 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulentvirksomhed på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 Årsregnskabsmeddelelse 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere