Årsregnskabsmeddelelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til internationale mindre og mellemstore virksomheder. Columbus IT Partner er en serviceorganisation med 800 medarbejdere, der opererer i 24 lande og har en samlet kundebase i 58 lande omfattende mere end mindre og mellemstore virksomheder samt enheder i store selskaber. 1/18

2 Betydelig styrkelse af Selskabets kapitalgrundlag og forbedring af driften Columbus IT Partners omsætning udgjorde i 2004 DKK 581 mio. (DKK 543 mio. i 2003), og driftsresultatet (EBITDA) udgjorde DKK 25 mio. (DKK 11 mio. i 2003), hvilket er på niveau med Selskabets seneste udmeldte forventninger, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 17 af 9. december Selskabet havde tabt mere end halvdelen af aktiekapitalen pr. 30. juni 2004, hvilket bl.a. var baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling i december I juli 2004 indfriede Columbus IT Partner gæld for en række datterselskaber ved udstedelse af aktier i Columbus IT Partner A/S for blandt andet herigennem at styrke Selskabets kapitalgrundlag. Endvidere konverteredes et ansvarligt lån fra Gaardboe Holding ApS samt gæld til en datterselskabsdirektør til aktier i Selskabet. Endelig købte Selskabet, ligeledes mod vederlag i aktier, 9,7% af aktiekapitalen i det schweiziske datterselskab fra én af de lokale aktionærer. Egenkapitalen blev som følge af transaktionerne positivt påvirket med ca. DKK 7,5 mio., og Koncernens gæld blev reduceret med DKK 6,8 mio. Den 9. december 2004 overtog Consolidated Holdings A/S aktier fra Nordea og Gaardboe Holding ApS (under likvidation) og ydede samtidig Selskabet et ansvarligt lån på DKK 34 mio. Endvidere garanterer Consolidated Holdings en fortegningsemission i forholdet 3:2 (3 eksisterende aktier giver ret til tegning af 2 nye) til DKK 3 pr. aktie. Fortegningsemissionen forventes gennemført i april 2005, hvorefter Selskabets aktiekapital vil være retableret. Årets resultat før skat er forbedret med DKK 12 mio. til DKK -18,8 mio. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Vladislav Martynov tiltrådte den 16. februar 2005 stillingen som koncernchef for Selskabet. I januar købte selskabet minoritetsposterne i det amerikanske datterselskab og har den 28. februar 2005 indgået aftale om køb af minoritetsposterne i det russiske datterselskab. Efter gennemførelse af handlen vil de væsentligste datterselskaber i Koncernen være 100% ejet af Columbus IT Partner. For 2005 forventer Columbus IT Partner en omsætning i niveauet DKK mio., et EBITDA på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. Ib Kunøe Bestyrelsesformand Columbus IT Partner A/S Vladislav Martynov Koncernchef Columbus IT Partner A/S Kontakt for yderligere information: CFO, Torben Bartels eller Business Development Executive Jan U. T. Bitterhoff på tlf.: Årsrapporten for 2004 vil være tilgængelig på: 2/18

3 Hoved- og nøgletal DKK mio Resultatopgørelse Nettoomsætning 561,6 648,9 607,0 543,2 581,3 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 0,0 14,8 10,0 2,1 3,3 Eksterne projektomkostninger -140,5-160,7-150,3-143,4-136,7 Bruttoresultat I 421,1 503,0 466,7 401,9 447,9 Personaleomkostninger -309,5-348,9-327,0-292,5-305,3 Bruttoresultat II 111,6 154,1 139,7 109,4 142,6 Andre eksterne omkostninger -147,6-178,4-140,7-112,2-115,2 Andre driftsindtægter 0,0 15,1 10,2 17,0 2,3 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0-1,2-3,2-4,7 EBITDA -36,0-9,2 8,0 11,0 25,0 Afskrivninger ekskl. goodwill -22,6-25,9-20,7-20,0-13,4 EBITA -58,6-35,1-12,7-9,0 11,6 Af- og nedskrivninger af goodwill -10,7-53,1-63,1-11,5-21,5 EBIT -69,3-88,2-75,8-20,5-9,9 Finansielle poster, netto -4,7-16,4-14,4-10,3-8,9 Resultat før skat -74,0-104,6-90,2-30,8-18,8 Skat af årets resultat 6,4-0,7-9,7-6,8-6,2 Minoritetsinteresser 7,3-13,8 0,0-2,7-5,6 Årets resultat -60,3-119,1-99,9-40,3-30,6 Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance Anlægsaktiver 210,5 191,6 126,4 124,7 106,6 Omsætningsaktiver 309,7 326,1 227,7 213,4 229,1 Aktiver i alt 520,2 517,7 354,0 338,1 335,7 Egenkapital 149,4 86,1-15,3 31,9 3,9 Minoritetsinteresser 5,7 15,8 15,3 21,5 19,5 Gældsforpligtelser og andre hensatte forpligtelser 365,1 415,8 354,0 284,7 312,3 Passiver i alt 520,2 517,7 354,0 338,1 335,7 Pengestrøm Pengestrøm fra driften -112,7-0,7 24,0-23,9-15,3 Pengestrøm til investering, netto -39,6-51,8-5,7-13,3-9,2 Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -11,6-19,6-10,2-5,0-7,0 Pengestrøm fra finansiering 105,1 73,3-29,6 31,2 36,8 Pengestrøm i alt -47,2 20,8-11,3-6,0 12,3 Nøgletal Bruttomargin II 19,9% 23,7% 23,0% 20,1% 24,5% Overskudsgrad -12,3% -13,6% -12,5% -3,8% -1,7% Afkastningsgrad III -13,2% -14,3% -14,8% -2,8% -0,7% Egenkapitalens forrentning -46,0% -98,0% -282,3% -562,4% -170,8% Egenkapitalandel 28,7% 16,6% -4,3% 9,4% 1,1% Resultat pr. aktie (EPS) -8,6-12,9-9,8-1,9-0,8 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indre værdi pr. aktie (BV) 23,5 10,7-1,9 0,9 0,1 Antal medarbejdere ultimo året Cash flow pr. aktie -15,5-0,1 2,4-1,1-0,4 De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 1997". Nøgletallene "Resultat pr. aktie (EPS) og "Cash flow pr. aktie" er som følge af den rettede emission til kurs 3 pr. aktie i juni 2003 beregnet ved anvendelse af en justeringsfaktor på 0,80. Sammenligningstal er tilsvarende korrigeret med justeringsfaktoren. 3/18

4 Væsentlige begivenheder Ved udgangen af første halvår 2004 var egenkapitalen reduceret til mindre end halvdelen af aktiekapitalen. Dette affødte et behov for tilførsel af ny egenkapital, hvilket er sikret gennem en emissionsgaranti på ca. DKK 80,6 mio. fra Consolidated Holdings i forbindelse med, at Consolidated Holdings den 9. december 2004 købte aktier i Columbus IT Partner svarende til ca. 33% af aktiekapitalen. Consolidated Holdings vil ved emissionen, der gennemføres i forholdet 3:2, tegne på alle sine aktier og de fra Gaardboe Holding overtagne tegningsretter. Consolidated Holdings vil herved som minimum opretholde en ejer- og stemmeandel på 37,2%. Consolidated Holdings tilførte i december 2004 Selskabet DKK 34 mio. ved et ansvarligt lån. Det ansvarlige lån er uforrentet og vil blive indfriet med en del af emissionsprovenuet, dog senest den 30. juni Det ansvarlige lån på DKK 17,7 mio. ydet af Nordea med udløb 2005 vil ligeledes blive indfriet med en del af provenuet fra fortegningsemissionen. Nordea og Gaardboe Holding har overdraget stemmeretten på alle deres i dag ejede aktier til Consolidated Holdings indtil den 30. juni Stemmeretsaftalen kan herefter af hver af parterne opsiges med 14 dages varsel. Den 22. december 2004 afholdt Selskabet ekstraordinær generalforsamling, hvor majoritetsaktionær i Consolidated Holdings Ib Kunøe og adm. direktør i Topnordic A/S Claus Hougesen blev indvalgt i bestyrelsen. I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som formand og Michael Gaardboe som næstformand. Den 9. december 2004 indgik Columbus IT Partner endvidere en aftale med en samhandelspartner. Aftalen forbedrede EBITDA med ca. DKK 11 mio., ligesom der ved aftalen blev konverteret ca. DKK 15 mio. til ansvarlig lånekapital. Ved gennemførsel af fortegningsemissionen forbedres Selskabets egenkapital med ca. DKK 76,6 mio. og likviditeten med ca. DKK 21 mio. Koncernen indgik i 2004 kontrakter med op mod 150 nye kunder, der udover en række lokale markedsledende virksomheder også talte en række internationalt anerkendte virksomheder, som bl.a. omfatter Royal Canin, Aliaksis og Bonna Sabla i Frankrig; GN Netcom, Konica Minolta, Esselte, HTH Køkkener, Linak, Bladkompagniet Søndagsavisen og Georg Jensen i Danmark; Kelly Services og Elkjøp i Norge, Tommy Hilfiger, Kelly Services og Fairchild i USA; Stockmann, Sampo Pank og Rautakesko i Baltikum samt op mod 40 nye kunder i Rusland. Resultatet for 2004 er ikke tilfredsstillende, hvilket skyldes dårligere end forventet udvikling for en række datterselskaber. Specielt datterselskaberne i Norge (Oslo) og Tyskland udviste meget dårlige resultater i 2004, hvilket blandt andet førte til, at det tyske datterselskab blev erklæret konkurs i december, samt at Koncernens goodwill, der vedrører Norge, er blevet nedskrevet. I Rusland, Frankrig og USA havde Koncernen et meget succesfuldt år med vækst i såvel omsætning som indtjening. Datterselskaberne i England og Danmark viste i 2004 resultatet af den gennemførte turnaround og leverede forbedringer af driften og konsistente positive resultater over hele året, mens datterselskabet i Sverige fortsat havde det meget svært. Seneste udvikling Vladislav Martynov tiltrådte den 16. februar 2005 som ny CEO for Columbus IT Partner. I forbindelse med Vladislav Martynovs samt en anden ledende medarbejders ansættelse er der etableret et aktieoptionsprogram, der omfatter ca. 2 mio. aktier med en exercisekurs på DKK 6 pr. aktie. Selskabet gennemførte en række rettede emissioner i januar 2005 til bl.a. ledelsen i det østrigske datterselskab 4/18

5 og koncerndirektionen samt i forbindelse med overtagelsen af minoritetsposterne i det amerikanske datterselskab. Den 28. februar 2005 indgik Selskabet aftale om at købe minoritetsposterne i det russiske datterselskab jf. fondsbørsmeddelelse nr. 9, 2005 (28. februar 2005). Efter gennemførelse af handlen vil de væsentligste datterselskaber i Koncernen være 100% ejet af Columbus IT Partner. Der er herudover ikke indtruffet begivenheder siden den 31. december 2004, som er af væsentlig betydning for vurderingen af Koncernens økonomiske stilling og omsætning og indtjening i januar 2005 følger Selskabets forventninger. Forventninger til 2005 Aktivitetsniveauet i de første måneder af 2005 giver grundlag for en forsigtig optimisme om en bedring i forhold til det meget afventende marked, der er set i de seneste år. Det gælder særligt udviklingen på det amerikanske, engelske, russiske og franske marked, samt for kundernes interesse for Columbus IT Partners egenudviklede brancheløsninger. Selskabet forventer at foretage erhvervelse af minoritetsaktionærernes aktier i en række af de betydende ikke 100% ejede datterselskaber i Koncernen i lighed med overtagelsen af minoritetsaktieposterne i USA og Rusland. Dette vil kunne forbedre Columbus IT Partners andel af resultatet i 2005 og fremefter. Hovedindholdet i sådanne aftaler og de økonomiske konsekvenser for Selskabet vil blive offentliggjort, når aftalerne indgås. Selskabets nye bestyrelse og direktion vil gennem første halvår 2005 arbejde målrettet på en yderligere præcisering og operationalisering af Selskabets strategi, hvor fokus vil være: Nye kunder, internationale projekter og øget kundetilfredshed Microsoft Business Solutions produkter og geografiske udbredelse Egenudviklede horisontale og vertikale løsninger Fortsat restrukturering og effektivisering Opbygning af global tilstedeværelse gennem franchise, partnerskaber, etableringer og opkøb Med sin internationale repræsentation har Columbus IT Partner i dag en stærk position inden for internationale projekter, idet Columbus IT Partner yder lokal support til alle sine kunder. I forhold til store internationale kunder fremstår Columbus IT Partner således som et alternativ til de store konsulenthuse og kan tilbyde kunderne én og samme internationale og anerkendte virksomhedsløsning, én kontrakt og én leverandør. Dette resulterede også i, at Columbus IT Partner blev tildelt Microsofts Axapta Excellence Award samt udnævnelsen til Inner Circle medlem. I 2005 vil Selskabet fortsat positionere sig som den største og meste kompetente globale Microsoft Business Solutions partner. Dette skal ske ved en fortsat fokusering på løsningerne fra Microsoft Business Solutions, herunder specielt Axapta og Navision, samt udvikling af horisontale og vertikale løsninger baseret på disse produkter. Etableringer på nye markeder skal understøtte Koncernens fokus på internationale projekter, hvor Koncernens repræsentation i 24 lande og erfaring fra kundeprojekter i mere end 50 lande ofte er en afgørende faktor for at vinde et projekt. Der vil i 2005 således igen være fokus på at etablere Columbus IT Partner på en række nye markeder for derigennem at skabe en reel global forhandler af løsninger fra Microsoft Business Solutions. Columbus IT Partner vil søge at styrke markedspositionen gennem etableringer på nye markeder som Asien samt lande og regioner, hvor Koncernen ikke er repræsenteret i dag, og hvor Microsoft Business Solutions er tilstede. Etableringsstrategien er at søge nye franchisetagere, som det er hensigten at udvikle forretningsmæssigt inden for en 3-årig periode for herefter at erhverve majoriteten. Dette partnerskab ønskes videreudviklet med henblik på at overtage hele selskabet inden for en yderligere 3-årig periode. Ovennævnte tiltag vil kunne forbedre Columbus IT Partners fremtidige indtjeningsevne. 5/18

6 I 2005 vil der fortsat være fokus på restrukturering af tabsgivende selskaber, herunder specielt Norge og Østrig. Endvidere vil der for de fleste selskabers vedkommende være fokus på fortsat effektivisering af driften. Endelig skal Koncernens stærke tilstedeværelse i Østeuropa gennem 2005 søges udnyttet til i langt højere grad at udflytte udviklingsopgaver til lande, hvor lønningerne er markant lavere og kvaliteten på niveau med de øvrige markeder, hvor Columbus IT Partner er repræsenteret. I Rusland, USA, UK, Frankrig og Sydamerika oplevede Koncernen i 2004 en god vækst, som forventes at fortsætte i I Norden og Vesteuropa forventes der et reduceret omsætningsniveau, men et forbedret resultat. Forudsætningen for at de for 2005 opstillede mål og udarbejdede budgetter realiseres, er, at den fortsatte effektivisering af Koncernens aktiviteter sikres, at der realiseres et øget salg pr. omkostningskrone, at markedsudviklingen for salg af virksomhedsløsninger bedres, samt at det lykkes at vende udviklingen i de selskaber, der gennem 2004 har udvist dårlige resultater. For 2005 forventes således en samlet omsætning for Koncernen i niveauet DKK mio., et EBITDA på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. I tidligere år eksisterende en betydelig usikkerhed vedrørende Selskabets kapitalberedskab. Som følge af de indgåede finansieringsaftaler, herunder den garanterede fortegningsemission og den efterfølgende forbedring af Selskabets likviditet, samt en forbedret likviditet i datterselskaberne i 2004 er der for 2005 skabt større sikkerhed for tilstrækkeligheden af selskabets kapitalberedskab. På baggrund heraf og den forventede udvikling i 2005 vurderer Bestyrelsen således at Columbus IT Partners kapitalberedskab er tilstrækkeligt til at dække det løbende kapitalbehov indenfor rammerne af budgettet for 2005 og herunder de beskrevne usikkerheder. Safe Harbor erklæring De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne tekst, afspejler ledelsens nuværende forventninger til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de realiserede resultater vil derfor kunne afvige væsentligt fra de anførte forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte. Forhold, der kan medføre, at de realiserede resultater afviger væsentligt fra de udtrykte forventninger, er blandt andet - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder samt den økonomiske indvirkning af ikke forudsete begivenheder; ændringer i danske regler og lovgivning og EU-regler; udviklingen i konkurrencen inden for forretningsløsninger i Danmark og i udlandet; udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på forretningsløsninger; udviklingen i Columbus IT Partners udenlandske aktiviteter, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici, samt investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. 6/18

7 Regnskabsberetning for 2004 Columbus IT Partners samlede nettoomsætning udgjorde DKK 581 mio. i 2004 mod DKK 543 mio. året før. I 2003 indgik omsætningen fra det solgte islandske datterselskab AX Business Intelligence i hele 1. halvår, svarende til ca. DKK 23 mio. I 2003 og 2004 indgik omsætningen fra det solgte datterselskab Solutiones Casee S. A. i Costa Rica, svarende til henholdsvis DKK 5 mio. og DKK 2 mio. Omsætning Omsætning Hardware 2% 2% Axapta 74% 76% Software 34% 33% XAL 16% 13% Ydelser 64% 65% Navision 6% 8% Øvrige 4% 3% Total 100% 100% Total 100% 100% Note: Tabellen viser tal rensede for ophørende aktiviteter (Ax Island og Solutiones Casee S. A. i Costa Rica). Ovennævnte tabel viser, at salg af hardware udgør en lav andel af den totale nettoomsætning, samt at omsætningsforholdet mellem software og ydelser ligger relativt stabilt omkring forholdet 1:2. Salg af løsninger baseret på Axapta udgør en stadigt stigende andel af Koncernens aktiviteter og udgjorde således i % af Koncernens samlede omsætning. Salg af løsninger baseret på XAL repræsenterer en stadig faldende del af omsætningen som følge af konverteringen af XAL-løsninger til Axapta-løsninger. Salg af løsninger baseret på Navision udgør en stigende andel af omsætningen for Columbus IT Partner. EBITDA udgjorde DKK 25 mio. mod DKK 11 mio. i 2003, hvilket er på niveau med de seneste udmeldte forventninger. Andre driftsindtægter udgjorde DKK 2 mio. (DKK 17 mio. i 2003) og hidrører fra indtægter ved frasalget af de danske selskabers interne IT driftsaktiviteter. Andre driftsomkostninger udgjorde DKK -5 mio. (DKK -3 mio. i 2003) og hidrører fra tab ved afvikling af datterselskabet i Tyskland samt tab ved salg af kapitalandele i datterselskaber. Af- og nedskrivninger af goodwill udgjorde DKK 21 mio. i 2004 mod DKK 11 mio. i Tallet for 2004 er påvirket af en særskilt nedskrivning af goodwill på DKK 11 mio. vedrørende datterselskaberne i Norge, Sverige og Østrig. Koncernens finansielle poster udviser en nettoudgift på DKK 9 mio. mod en nettoudgift på DKK 10 mio. for Selskabsskat i overskudsgivende udenlandske selskaber samt regulering af udskudte skatteaktiver i Danmark bevirker, at Columbus IT Partners samlede skat udgør DKK -6 mio. Ledelsen har estimeret skatteaktiver ved starten af 2004 til DKK 27 mio. og ved udgangen af året til DKK 30 mio. Årets resultat blev DKK -31 mio., hvilket er en forbedring på DKK 10 mio. i forhold til Resultatet er ikke tilfredsstillende. 7/18

8 Udvikling i regionerne Omsætning EBITDA Antal medarbejdere (DKK mio.) (DKK mio.) (pr. 31. december) Norden Vesteuropa Østeuropa Resten af verden Moderselskab Ophørende aktiviteter i alt I alt Note: Ovenstående tal er korrigeret for ophørende aktiviteter (AX Island og Solutiones Casee SA.). Omsætningen i Norden er steget med DKK 25 mio. til DKK 257 mio., svarende til 11%. Denne vækst skyldtes særligt det danske datterselskab, hvor omsætningen udgjorde DKK 175 mio. i 2003 og DKK 217 mio. i Hovedårsagen til stigningen er erhvervelsen af Hands International A/S i 4. kvartal Generelt er de nordiske markeder fortsat præget af en intensiv konkurrence med deraf følgende prispres. Ved udgangen af 2004 var 229 medarbejdere ansat i regionen, hvilket er et fald på 100 medarbejdere sammenholdt med Faldet skyldes en tilpasning af de danske aktiviteter efter overtagelsen af Hands International A/S. Norden udgør 44% af Koncernens omsætning. Regionens EBITDA udgjorde i 2004 DKK 16 mio. svarende til en margin på 6%, hvilket er en væsentlig forbedring. Årsagen til fremgangen i EBITDA i 2004 er en generel forbedring af indtjeningen i Danmark, samt at 2004 inkluderer en godtgørelse på DKK 11 mio. fra en samhandelspartner. Derudover er 2003 negativt påvirket af integrationsomkostning vedrørende Hands International A/S på ca. DKK 9 mio. Regionen har været præget af restruktureringer i de seneste 3 år. Det har bl.a. betydet, at AX Island og enkelte produkter er blevet frasolgt, samtidig med at Hands International A/S er blevet integreret i Columbus Danmark. Sidstnævnte har medført en række integrationsomkostninger, som har påvirket lønsomheden i både 2003 og Samtidig er der stadig restruktureringer i gang i både det norske og det svenske datterselskab. Som følge af indtjeningsudviklingen, indskrænkning af aktivitetsniveauet samt usikkerhed vedrørende markedssituationen er Koncernens goodwill nedskrevet med DKK 9 mio. vedrørende de norske og svenske datterselskaber. Den tilbageværende goodwill vedrørende det norske selskab udgør herefter DKK 5,4 mio., mens goodwill vedrørende det svenske selskab er fuldt nedskrevet. Nedskrivningsbeløbene er opgjort ved gennemførsel af værdiforringelsesvurdering. Det norske selskab i Oslo har i 2004 realiseret et resultat på DKK 11 mio., hvilket er utilfredsstillende. Den tidligere iværksatte restruktureringsproces forventes at forbedre lønsomheden i selskabet, og på den baggrund forventes en væsentlig resultatforbedring i Selskabets udvikling i 2005 vil blive fulgt nøje, og såfremt selskabets resultater ikke lever op til forventningerne, vil der blive foretaget yderligere nedskrivning af den tilbageværende goodwill. Omsætningen i Vesteuropa udgjorde DKK 131 mio., hvilket er en reduktion på DKK 2 mio. sammenlignet med Columbus IT Partner har i en længere periode arbejdet med en turnaround af mange af datterselskaberne i Vesteuropa, og EBITDA var i 2004 positiv med et beskedent resultat på DKK 1 mio. og en margin på 1%. I England er det lykkedes at vende en negativ udvikling, og selskabet er i dag i vækst og profitabelt på EBITDA niveau. Samlet set for regionen er resultatudviklingen endnu utilfredsstillende, hvorfor der er påbegyndt flere tiltag for at få øget profitabiliteten i regionen. Det tyske selskab, som i en årrække har bidraget med stigende negative 8/18

9 resultater, blev begæret konkurs af Columbus IT Partner i december Aktiviteterne på det tyske marked varetages fremadrettet af et nyetableret selskab i Koncernen. Der var ved udgangen af medarbejdere i regionen. Vesteuropa udgør 23% af Koncernens omsætning. Som følge af indtjeningsudviklingen samt usikkerhed vedrørende markedssituationen i Østrig er Koncernens goodwill på DKK 2 mio. fuldt ud nedskrevet. Omsætningen i Østeuropa udgjorde DKK 111 mio., svarende til en stigning på DKK 18 mio. sammenlignet med Denne forbedring i omsætning kan primært henføres til Rusland og Baltikum. EBITDA udgjorde DKK 14 mio., hvilket er en forbedring i forhold til 2003 på DKK 6 mio. Medarbejderstaben er som følge heraf forøget med 35 medarbejdere til i alt 312 ansatte ultimo Østeuropa er en region i vækst, som primært er drevet af det russiske datterselskab. Østeuropa udgør 19% af den samlede omsætning. Omsætningen i Rusland udgjorde DKK 65 mio., og EBITDA udgjorde DKK 10 mio. Selskabet havde ved udgangen af året 168 medarbejdere. Omsætningen i regionen Resten af verden udgjorde DKK 80 mio., svarende til en stigning på DKK 23 mio. sammenlignet med EBITDA udgjorde DKK 12 mio., hvilket er en forbedring i forhold til 2003 på DKK 4 mio. Alene i det amerikanske selskab udgjorde omsætningen DKK 67 mio., svarende til en stigning på 44%, mens EBITDA udgjorde DKK 9,5 mio., svarende til en stigning på 33%. Regionen bidrog med 14% af den samlede omsætning. Ultimo 2004 var der 97 medarbejdere ansat i regionen. I Syd- og Mellemamerika solgte Columbus IT Partner i 4. kvartal sin majoritetsaktiepost i det mindre Oracle-løsningsbaserede selskab Solutiones Casee SA. EBITDA i moderselskabet udgjorde i 2004 DKK -17,5 mio. (DKK -17 mio. i 2003, korrigeret for frasalg), efter udfakturering af omkostninger til datterselskaberne. Andre driftsindtægter udgør DKK 2 mio. og hidrører fra outsourcing af de danske selskabers interne IT driftsaktiviteter. Andre driftsomkostninger udgjorde DKK 4 mio. og hidrører fra tab ved afvikling af datterselskabet i Tyskland samt tab ved salg af kapitalandele i datterselskaber. Bruttoomkostningerne i moderselskabet er dog reduceret med ca. DKK 1 mio. i forhold til Regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D- virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis er uændret i forhold til Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra driften for 2003 er ændret som følge af omlægning til ensartet klassificering af Koncernens factoringaftaler. Således er DKK 12 mio. vedrørende Aktiv Kapital reklassificeret fra afkøb til factoring og dermed fra likvider til tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Investeringer De samlede investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver med undtagelse af goodwill udgjorde i 2004 DKK 11 mio. mod DKK 8 mio. i Investeringerne i 2004 kan både henføres til investeringer i udviklingsprojekter samt anskaffelser af materielle anlægsaktiver. Likviditetsudvikling De likvide beholdninger blev i 2004 forøget med DKK 11,5 mio. til DKK 35,5 mio. Likviditeten fra driften har netto bidraget negativt med DKK 15 mio. Likviditeten fra investeringsaktivitet har netto påvirket negativt med DKK 9 mio., hvilket kan henføres til generel anskaffelse af materielle anlægsaktiver. Likviditeten fra finansieringsaktivitet har netto positivt påvirket med DKK 37 mio., hvilket primært kan henføres til et ansvarligt lån på DKK 34 mio. ydet af Consolidated Holdings i december /18

10 Valutaforhold Koncernen har ikke indgået væsentlige valutaterminsforretninger i det forløbne år. På internationale kontrakter begrænses valutarisici gennem servicering fra de lokale datterselskaber, således at Koncernens indtægter og omkostninger i fremmed valuta matches i størst muligt omfang. Udvikling i egenkapitalen (DKK mio.) Egenkapital 1. januar -15,3 31,9 Kapitaludvidelser 90,8 4,5 Regulering af minoritetsinteresser med negativ egenkapital -2,2 0,2 Skat vedrørende medarbejderaktier 2,2 - Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber m.v. -3,3-2,1 Periodens resultat -40,3-30,6 Egenkapital 31. december 31,9 3,9 Transaktioner med nærtstående parter Afregning af samhandel mellem Koncernens selskaber sker på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handel foretages efter kontraktlig aftale mellem selskaberne, medmindre transaktionerne er ubetydelige. CDi Consult Aps, Søvang 23, 2970 Hørsholm, har indgået en aftale med Columbus IT Partner om levering af konsulentydelser i en 12 måneders periode fra februar Den tidligere koncernchef Carsten Dilling er hovedaktionær i CDi Consult Aps. Consolidated Holdings A/S, Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk, ejer 33,14% af aktierne i Columbus IT Partner. Selskabet har ydet Columbus IT Partner et uforrentet ansvarligt lån på DKK 34 mio., der forfalder senest 30. juni 2005, jf. fondsbørsmeddelelse af den 9. december Selskabet garanterer hele fortegningsemissionen på i alt DKK 80,6 mio., jf. fondsbørsmeddelelse af 9. december Gaardboe Holding ApS i likvidation, Julsøvej 1, 8240 Risskov, ejer 31,40% af aktierne i Columbus IT Partner. Selskabet har stillet finansiering til rådighed for Columbus IT Partner og har konverteret et ansvarligt lån på DKK 4 mio. ydet til Columbus IT Partner til aktier i Selskabet, jf. fondsbørsmeddelelse af den 30. juni 2004 (nr. 10/2004). Ib Kunøe, Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk, er bestyrelsesmedlem i Atrium Partners A/S, som Columbus IT Partner har valgt som lead manager ved den forestående fortegningsemission. Transaktioner med Atrium Partners A/S sker på markedsmæssige vilkår. Columbus IT Partner har gennem de seneste år løbende anvendt Atrium Partners A/S som rådgiver. Herudover er Ib Kunøe hovedaktionær i Consolidated Holdings A/S, som har garanteret fortegningsemissionen. Bestyrelsesmedlem Niels Heering er managing partner i Gorrissen Federspiel Kierkegaard, der er Selskabets primære juridiske rådgiver. Gorrissen Federspiel Kierkegaard har ydet advokatbistand i årets løb. Honoraret er baseret på medgået tidsforbrug og udgør DKK 1,2 mio. (2003: DKK 3,7 mio.). Nordea AB ejer 11,45% af aktierne i Columbus IT Partner og er samtidig Selskabets hovedbankforbindelse. Columbus IT Partners bankengagement med Nordea omfatter en driftskreditaftale på DKK 29,8 mio. samt en midlertidig driftskredit på DKK 4 mio. Nordea har ud over normale kreditfaciliteter ydet Columbus IT Partner et ansvarligt lån på DKK 17,7 mio. Derudover har Koncernens forretningsdrivende danske selskab et factoringsamarbejde med Nordea Finans A/S med en samlet ramme på DKK 50 mio. Transaktioner med Nordea sker på markedsmæssige vilkår. 10/18

11 Herudover har Koncernen i 2004 ikke indgået væsentlige aftaler med nærtstående parter. Incitamentsprogram Columbus IT Partner etablerede et incitamentsprogram til direktionen i 2001 bestående af i alt warrants med en exercisekurs på DKK 60 samt optioner med en exercisekurs på DKK 37. Ordningen for direktionen havde over en 3-årig periode en garanteret værdi på DKK 10 mio. Inticamentsprogrammet blev i december 2004 aftalt slutafregnet med direktionen, dels ved kontant betaling og dels ved udstedelse af i alt aktier. Programmet ophørte den 20. december 2004, og de tildelte optioner og warrants blev ikke udnyttet. Columbus IT Partner udstedte i 2001 et 3-årigt warrantprogram betinget af ansættelse med en exercisekurs på DKK 60 til mere end 300 medarbejdere i moderselskabet og i de 100% ejede datterselskaber. Ledende medarbejdere blev tildelt cirka warrants, og øvrige medarbejdere blev tildelt cirka warrants. Programmet udløb den 25. marts 2004, og de tildelte warrants blev ikke udnyttet. Koncernchef Vladislav Martynovs incitamentsprogram indeholder en aktieoptionsordning samt et resultatorienteret bonusprogram. I henhold til bonusprogrammet modtager koncernchefen årligt 4% af Koncernens EBITDA (før bonus), der overstiger DKK 20 mio. Der er herudover indgået et incitamentsprogram med en ledende medarbejder, der indeholder en aktieoptionsordning. Aktieoptionsordningerne for Vladislav Martynov samt en ledende medarbejder optjenes løbende over den nedenfor angivne perioder og kan udnyttes i en 14 dages periode, der løber fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for det pågældende år. Aktieoptions-programmerne bliver ikke justeret ved kapitaludvidelser. Aktieoptionsprogrammerne har en udnyttelseskurs på DKK 6 pr. aktie á nom. DKK 1,25 pr. aktie og er tildelt pr. 24. februar 2005 og løber indtil 31. december Aktieoptions-programmerne er baseret på to kriterier: Ansættelsesperiode og opnåede resultater. Aktieoptioner baseret på ansættelsesperiode: Optjeningsperiode Option på køb af aktier á nom. DKK 1,25 pr. aktie til kurs 6 Vladislav Martynov Ledende medarbejder 1. juli december 2005: aktier aktier 1. januar juni 2006: aktier aktier 1. juli december 2006: aktier aktier 1. januar juni 2007: aktier aktier 1. juli december 2007: aktier aktier Aktieoptioner baseret på opnåede resultater: Optjeningsperiode Option på køb af aktier á nom. DKK 1,25 pr. aktie til kurs 6 Vladislav Martynov Ledende medarbejder 1. januar december 2006: aktier aktier 1. januar december 2007: aktier aktier Betingelse Koncernens EBITDA for 2006 overstiger DKK 60 mio. Koncernens EBITDA for 2007 overstiger DKK 70 mio. Baseret på beregninger ud fra Black & Scholes model har aktieoptionsprogrammerne en samlet forventet markedsværdi på DKK 15,1 mio. 11/18

12 Revisorer Hovedparten af Columbus IT Partners selskaber er revideret af ét af de to internationale revisionsfirmaer PricewaterhouseCoopers og Deloitte, der er valgt som Koncernens to revisionsfirmaer. En række mindre datterselskaber revideres af lokale revisionsfirmaer. For regnskabsåret 2005 vil Columbus IT Partner overgå til alene at anvende ét internationalt revisionsfirma. Overskudsdisponering På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at årets resultat på DKK -31 mio. overføres til modregning i overkurs ved emission samt overført resultat. Effekt af overgang til internationale regnskabsstandarder (IFRS) i 2005 Fra 2005 skal alle børsnoterede selskaber i EU aflægge koncernregnskabet i henhold til de internationale regnskabsstandarder, IFRS. For børsnoterede moderselskaber er der mulighed for at udskyde overgangen til IFRS indtil regnskabsåret Columbus IT Partners koncernregnskab aflægges efter IFRS for regnskabsåret Det er samtidig valgt at aflægge moderselskabets regnskab efter IFRS for regnskabsåret Dette betyder, at der for Koncernen og moderselskabet skal udarbejdes en IFRS-åbningsbalance pr. 1. januar 2004, og sammenligningstallene for 2004 skal aflægges efter IFRS. Columbus IT Partner har iværksat konverteringsprocessen til IFRS. Konverteringsprocessen er tilrettelagt systematisk ved at identificere og vurdere forskelle i regnskabsmæssig behandling samt opfyldelse af nye oplysningskrav, foretage tilpasning af interne processer og procedurer til IFRS, samt opgøre den regnskabsmæssige effekt ved overgang til IFRS. På baggrund af dette arbejde er det Selskabets vurdering, at effekten af overgangen til IFRS for så vidt angår indregning og måling i al væsentlighed kan sammenfattes som følger: Den nuværende regnskabspraksis for indregning af indtægter forventes at forblive uændret ved overgangen til IFRS. Goodwill skal ikke længere afskrives efter IFRS. Goodwill skal testes årligt for værdiforringelse og nedskrives i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien. Afskrivninger på goodwill foretaget i 2004 efter danske regler tilbageføres, og der foretages værdiforringelsestest på åbningsbalancetidspunktet samt pr. 31. december I moderselskabsregnskabet skal kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris eller dagsværdi. Indre værdis metode er ikke længere tilladt, hvilket betyder, at egenkapitalen i moderselskabet efter overgangen til IFRS ikke vil svare til egenkapitalen i koncernregnskabet. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes ved overgangen til IFRS til den oprindelige kostpris med fradrag af eventuel nedskrivning til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Der foretages værdiforringelsestest på åbningsbalancetidspunktet samt pr. 31. december Årets udbytte fra tilknyttede virksomheder indtægtsføres, når det er vedtaget. IFRS konverteringsprocessen er ikke afsluttet, hvorfor den beløbsmæssige effekt af overgangen ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed. Det er Columbus IT Partners foreløbige vurdering, at der ikke er andre regnskabsområder, der har væsentlig betydning for indregning og måling ved overgangen til IFRS. 12/18

13 Aktionærforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af Selskabets aktier pr. 31. december 2004: Consolidated Holdings A/S (Vedbæk) 33,14% Gaardboe Holding ApS (Risskov) 31,40% Nordea AB (Sverige) 11,45% Nordea og Gaardboe Holding har overdraget stemmeretten på alle deres aktier til Consolidated Holdings indtil den 30. juni Afholdelse af generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 20. april 2005 kl på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København. 13/18

14 Årsrapporten vil være forsynet med følgende revisionspåtegning: Til aktionærerne i Columbus IT Partner A/S Vi har revideret årsrapporten for Columbus IT Partner A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter reglerne i årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af Koncernens og moderselskabets aktiviteter og Koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. København, den PRICEWATERHOUSECOOPERS Statsautoriseret revisionsinteressentskab Allan Vestergaard Andersen Statsautoriseret revisor Leif Ulbæk Jensen Statsautoriseret revisor DELOITTE Statsautoriseret revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup Statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen Statsautoriseret revisor 14/18

15 RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Koncern DKK Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Eksterne projektomkostninger Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger ekskl. goodwill Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Af- og nedskrivninger af goodwill Driftsresultat (EBIT) Resultat før skat i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Minoritetsinteresser Columbus IT Partners andel af årets resultat /18

16 BALANCE Aktiver Koncern DKK AKTIVER Færdiggjorte udviklingsprojekter Licensrettigheder Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse 0 0 Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 Udskudte skatteaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Beholdning af handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 Tilgodehavender hos aktionærer Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt /18

17 BALANCE Passiver Koncern DKK PASSIVER Selskabskapital Overført resultat Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Hensættelse af andel af kapitalandele med negativ egenkapital Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Ansvarlig lånekapital Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt /18

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncern DKK Årets resultat Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af immaterielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet Kapitalforhøjelse ved emission Heraf konvertering af gæld og lån Omkostninger ved kapitalforhøjelse Udbetalt udbytte minoritetsaktionærer Tilbagebetalt skat vedrørende medarbejderaktier Træk på kreditter Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Kursreguleringer Likvide beholdninger ultimo /18

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere