Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13"

Transkript

1 Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger Det danske landskab Klasseundervisning, gruppearbejde og ekskursion til Galløkken og 39 Masseeksperiment 2012 Fuldkorn og englehop koncentration i top? evt. Natur Bornholm Forsøg individuelt og i grupper. Bruduge En mobil verden Individuelt og i grupper Efterårsferie uge Vejr her og der Forsøg og undersøgelser i grupper/makker 1-7 Island Klasseundervisning, gruppe og makkerarbejde. Tværfagligt med dansk 8-16 Sol, måne og stjerner Klasseundervisning og gruppearbejde Tyg på den! Arbejde alene, makker og i Om sunde madvaner. grupper. Tværfagligt med dansk Er vi dus med dyrene? Klasseundervisning og gruppearbejde. Juleferie uge 52 til og med 2. jan Vinterferie uge 7 Bruduge 9 Påskeferie uge 13. Uge 19 Kr. himmelfart Er på lejrskole med 6. kl. uge 23 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser og erfaringer, iagttagelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem mennesker og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Jeg vil tage aktuelle emner op, og lave spring i årsplanen, hvis jeg støder på noget nyt og spændende, samt hvis vejrforholdene ikke er optimale. Venlig hilsen Nina Panek Gjettermann 1

2 Det danske landskab 5. klasse Periode Uge Eleverne har tidligere arbejdet med jord, sten, grus og sand. Hvornår er vi tilfredse? Hvordan vil vi evaluere? Eleverne får indblik i, hvordan det danske landskab er blevet til, samt at de får kendskab til, hvilke egenskaber nogle af råstofferne i jorden har, og hvordan råstofferne kan udnyttes. Eleverne kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil. At eleverne kan anvende kort, både ældre og nye informationsøgning om områdets udvikling, herunder gøre sig tanker om, hvordan lokalområdet har ændret sig. At eleverne kan redegøre for hovedtræk af jordens og livets udvikling. Klassesamtale om hvordan det danske landskab blev skabt af isen. Ord som istid, hoved-tilstands-linien, tunneldale, hedesletter og bakkeøer bliver introduceret. Efterligning af isen ved forsøg. Hvor har istiden efterladt spor på Bornholm/Jylland. Introduktion af ordene: moræne og ledeblokke. Undersøgelse af forskellige sten og jordtyper. Materialer fra istiden i den danske jord. Ekskursion til Galløkken og evt. Natur Bornholm Undersøgelse af hårdt vand og blødt vand. Natek 5 Dvden: Randbøl Hede Dvden: Hammerknuden Dvden: Jordskælv & Dinosaurer på Bornholm Dvden: I fortidsdyrenes verden (6) Når eleverne får indblik i, hvordan det danske landskab er blevet til, samt at de får kendskab til, hvilke egenskaber nogle af råstofferne i jorden har, og hvordan råstofferne kan udnyttes. Når eleverne kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil. Når eleverne kan anvende kort, både ældre og nye informationsøgning om områdets udvikling, herunder gøre sig tanker om, hvordan lokalområdet har ændret sig. Når eleverne kan redegøre for hovedtræk af jordens og livets udvikling. Om eleverne får indblik i, hvordan det danske landskab er blevet til, samt at de får kendskab til, hvilke egenskaber nogle af råstofferne i jorden har, og hvordan råstofferne kan udnyttes. Om eleverne kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil. Om eleverne kan anvende kort, både ældre og nye informationsøgning om områdets udvikling, herunder gøre sig tanker om, hvordan lokalområdet har ændret sig. Om eleverne kan redegøre for hovedtræk af jordens og livets udvikling. Elevernes mapper og logbøger. 2

3 Masseeksperiment Fuldkorn og englehop koncentration i top? 5. klasse Periode Uge 39 Eleverne ved at de kan have svært ved at koncentrere sig, hvis de ikke får noget at spise eller rørt sig. Det gennemgående formål med Masseeksperimentet fra år til årer, at naturvidenskaben bliver vedkommende for eleverne. De er selv med til at udføre forskningen, og de kan relatere det til deres egen hverdag. Eleverne får et indblik i, hvad naturvidenskab kan bruges til, hvordan en forsker arbejder og forskellig naturvidenskabelige. Det er ikke bare et forsøg for forsøgets skyld, men en virkelig undersøgelse, hvor eleverne er med til at frembringe helt nye forskningsresultater, der kan forandre deres egen verden. I dette års Masseeksperiment skal vi undersøge om det betyder noget at man har spist formiddagsmad og frokost? Hvilken betydning har mad og aktivitet for koncentration og dermed læring? For nogle børn kan det være en udfordring at spise nye madvarer de lider af såkaldt food neophobia uvilje mod nye madvarer. Masseeksperimentet vil også undersøge fænomenet food neophobia for derved at undersøge skolebørn i alle aldres tilgang til nye fødevarer. Forsøgskit og til eksperimentet kommer i uge 36 Hvornår er vi tilfredse? Hvordan vil vi evaluere? Være med i et forskningsprojekt, som kan give danske forskere ny vide og samtidig give os selv ny viden. Være med i et forskningsprojekt, som kan give danske forskere ny vide og samtidig give os selv ny viden. Bagefter vil vi kunne sammenligne vores undersøgelser med andre og senere hen vil vi se på forskernes konklusion af forskningsresultaterne. 3

4 En mobil verden 5. klasse Periode Uge Eleverne kender til mobiltelefoner fra deres hverdag. At eleverne kan sortere, udvælge og anvende og stoffer, både syntetiske og naturskabte. At eleverne kan undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. At eleverne kan undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige og stoffer bruges sammen, blandes sammen eller brænder. At eleverne kender til, at alt stof i verden består af begrænset antal grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern. At eleverne kender til vigtige stoffers og s anvendelse, genbrug og kredsløb. At eleverne kender til forskellige natursyn og kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil. At eleverne kan redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder energi og transport. At eleverne kan give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som energiforsyning/forurening. At eleverne kan give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker. At eleverne kender til miljøproblemer lokalt og globalt samt kan give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. At eleverne kan formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser. At eleverne kan kategorisere undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle regler, herunder at metaller er gode ledere for strøm og varme. At eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra At eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Eleverne skal arbejde med materialet: En mobil verden. Atlas 4

5 Hvornår er vi tilfredse? Når eleverne kan sortere, udvælge og anvende og stoffer, både syntetiske og naturskabte. Når eleverne kan undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. Når eleverne kan undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige og stoffer bruges sammen, blandes sammen eller brænder. Når eleverne kender til, at alt stof i verden består af begrænset antal grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern. Når eleverne kender til vigtige stoffers og s anvendelse, genbrug og kredsløb. Når eleverne kender til forskellige natursyn og kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil. Når eleverne kan redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder energi og transport. Når eleverne kan give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som energiforsyning/forurening. Når eleverne kan give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker. Når eleverne kender til miljøproblemer lokalt og globalt samt kan give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. Når eleverne kan formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser. Når eleverne kan kategorisere undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle regler, herunder at metaller er gode ledere for strøm og varme. Når eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra Når et eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle 5

6 Hvordan vil vi evaluere? Om eleverne kan sortere, udvælge og anvende og stoffer, både syntetiske og naturskabte. Om eleverne kan undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt mulighed Om eleverne kan sortere, udvælge og anvende og stoffer, både syntetiske og naturskabte. Om eleverne kan undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug. Om eleverne kan undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige og stoffer bruges sammen, blandes sammen eller brænder. Om eleverne kender til, at alt stof i verden består af begrænset antal grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern. Om eleverne kender til vigtige stoffers og s anvendelse, genbrug og kredsløb. Om eleverne kender til forskellige natursyn og kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil. Om eleverne kan redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder energi og transport. Om eleverne kan give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som energiforsyning/forurening. Om eleverne kan give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker. Om eleverne kender til miljøproblemer lokalt og globalt samt kan give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. Om eleverne kan formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser. Om eleverne kan kategorisere undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle regler, herunder at metaller er gode ledere for strøm og varme. Om eleverne kan formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra Om eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Elevernes fremlæggelser og opgavebesvarelser. 6

7 Vejr her og der 5. klasse Periode Uge Eleverne arbejdede med vejret og vejrudsigter i 3. klasse. De kender til begrebet klimabælter fra kapitlet Den hvide verden, som de arbejdede med i 4. klasse. Eleverne udbygger deres kendskab til vejrfænomener. At eleverne får et elementært indblik i meteorologiske begreber som klima, fronter og lufttryk. Give eleverne viden om vejrets og klimaets betydning for mennesker, dyr og planter. Eleverne udvikler deres færdigheder i at iagttage og beskrive vejret. Eleverne udvikler deres færdigheder i at betjene simple måleinstrumenter. Eleverne kan sammenligne egne observationer med en vejrudsigt. At eleverne kender til forskellige natursyn og kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil. At eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle At eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Klassesamtale om vejret foregår i det nederste tynde lag af atmosfæren. Eleverne laver vejrmålinger, ser på vejrudsigter, diskuterer vejrets betydning for mennesker her i landet. Eleverne arbejder med data for nedbør og temperatur i Danmark. Begreberne klima, kystklima, og fastlandsklima indføres og eleverne arbejder med klimatiske forhold i Danmark og andre steder i verden. Dernæst fortælles kort om varmefronter og koldfronter, luftens tryk, lavtryk og højtryk. Vi kommer ind på voldsomt vejr som orkaner og stormfloder. Begrebet plantebælte indføres, og der fokuseres på kombinationen af temperatur og nedbør. Megen varme uden nedbør giver helt andre livsbetingelser end megen varme med nedbør. Eleverne præsenteres for økosystemerne regnskov og ørken. Regnskovens forsvinden og ørkenens vækst, hvilke alvorlige overvejelser giver det? Natek /naturfag/vind/index.html Hvornår er vi tilfredse? Når eleverne får udbygget deres kendskab til vejrfænomener. Når eleverne får et elementært indblik i meteorologiske begreber som klima, fronter og lufttryk. Når eleverne får viden om vejrets og klimaets betydning for mennesker, dyr og planter. Når eleverne udvikler deres færdigheder i at iagttage og beskrive vejret. Når eleverne kender til forskellige natursyn og kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og 7

8 interessemodsætninger, der knytter sig hertil. Når eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Når eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Hvordan vil vi evaluere? Om eleverne får udbygget deres kendskab til vejrfænomener. Om eleverne får et elementært indblik i meteorologiske begreber som klima, fronter og lufttryk. Om eleverne får viden om vejrets og klimaets betydning for mennesker, dyr og planter. Om eleverne udvikler deres færdigheder i at iagttage og beskrive vejret. Om eleverne kender til forskellige natursyn og kan redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil. Om eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Om eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Elevernes fremlæggelser, opgaver og logbøger. 8

9 Island 5. klasse Periode Uge 2-7 Eleverne kan beskrive planter, dyr og deres levesteder og bruge enkelte fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser. At eleverne kan beskrive en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden. At eleverne kan beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. At eleverne kan sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden. At eleverne kan sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele. At eleverne kan redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår. At eleverne kan forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold og vurdere informationerne på baggrund af egen og andres viden. At eleverne kan sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter. At eleverne kender til pladetektonik og fænomener, der har sammenhæng dermed. At eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra At eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Klassen starter i plenum, hvor eleverne laver brainstorm over hvad deres kendskab er til Island Vi ser filmen en vulkan af is. Derefter skal eleverne finde ud af hvad de kunne tænke sig at undersøge. Det kunne f.eks. være naturgrundlaget, herunder klima, plante og dyrelivet. Islands specielle naturfænomener og hvordan islændingene udnytter disse. Eleverne opdeles i grupper. Grupperne arbejder med emnerne ved først at lave en problemformulering over de spørgsmål, som de vil beskæftige sig med, samt en disposition. Undervejs arbejdes der med logbøger og hele forløbet munder ud i en lille rapport og en planche som fremlægges i klassen. Derudover fremviser grupperne meget gerne eksperimenter, vulkangruppen (sådan en plejer der som regel at komme) viser f.eks. et jordskælv og et vulkanudbrud. Klima, plante og dyreliv gruppen kan vise hvad der sker når kolde og varme luftstrømme mødes. Forsøg med en vulkan. Kender du Island? Island Dvden: Den islandske askesky Dvden: Vulkanen, der stoppede verden. 9

10 Hvornår er vi tilfredse? Når eleverne kan beskrive en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden. Når eleverne kan beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. Når eleverne kan sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden. Når eleverne kan sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele. Når eleverne kan redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår. Når eleverne kan forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold og vurdere informationerne på baggrund af egen og andres viden. Når eleverne kan sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter. Når eleverne kender til pladetektonik og fænomener, der har sammenhæng dermed. Når eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Når eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle 10

11 Hvordan vil vi evaluere? Om eleverne kan beskrive en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden. Om eleverne kan beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur. Om eleverne kan sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden. Om eleverne kan sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele. Om eleverne kan redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår. Om eleverne kan forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold og vurdere informationerne på baggrund af egen og andres viden. Om eleverne kan sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter. Om eleverne kender til pladetektonik og fænomener, der har sammenhæng dermed. Om eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Om eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Jeg vil evaluere løbende under hele forløbet ved at se på arbejdet i grupperne og elevernes føring af logbøger. Jeg vil undervejs stille refleksive spørgsmål og opmuntre eleverne til fordybelse, således at de får de faglige begreber op plads. Ved fremlæggelse af deres opgaver og eksperimenter vil jeg vurdere om eleverne har nået målet med projektet. Projektet giver ikke alene faglige kundskaber, men eleverne trænes også i at fremlægge deres resultater, argumentere og reflektere over stoffet. 11

12 Sol, måne og stjerner 5. klasse Periode Uge 8-16 Flere af eleverne er optaget af stjernerne og Universet. De har svært ved at finde grænserne mellem astronomi, science-fiction, astrologi og religion. Eleverne får svar på nogle af de spørgsmål, de selv har tænkt over. Eleverne ser fænomener, de aldrig før har lagt mærke til, sådan at de ser på Verden på nye måder. Eleverne kan pege på forhold, de måske ikke tidligere har skænket en tanke, sådan at de bliver lidt rigere i deres tænkning. Eleverne kender hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, årstider, klimaforskelle og tidevand. Hvornår er vi tilfredse? At eleverne kan gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning. At eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Opstart i plenum med elevernes egne spørgsmål og tanker om emnet. Opgaver og forsøg med: Solens, Månens og stjernes bevægelse, Månens faser. Solsystemet udefra med de enkelte planeter, som er meget forskellige Årstidernes vekslen knyttes sammen med Jordens bevægelse om Solen, og skiftet mellem dag og nat forbindes med Jordens rotation om sin egen akse. Astrologien, som er forbundet med årets gang og Solens vandring mellem stjernetegnene. Astrologien og dens placering i forhold til astronomien. Eleverne skal ved hjælp af bøger om Universet, Natek 5, Emu og nettet lave en planche og lille foredrag i grupper om det der optager dem. Det kan være Solen, Månen, specielle planeter, de første dyr og mennesker i rummet osv. Natek 5 Natur og teknik gul Elevbog side Arbejdsbog Når eleverne får svar på nogle af de spørgsmål, de selv har tænkt over. Eleverne ser fænomener, de aldrig før har lagt mærke til, sådan at de ser på Verden på nye måder. Når eleverne kan pege på forhold, de måske ikke tidligere har skænket en tanke, sådan at de bliver lidt rigere i deres tænkning. Når eleverne kender hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, årstider, klimaforskelle og tidevand. Når eleverne kan gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning. Når eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra 12

13 Hvordan vil vi evaluere? Om eleverne får svar på nogle af de spørgsmål, de selv har tænkt over. Eleverne ser fænomener, de aldrig før har lagt mærke til, sådan at de ser på Verden på nye måder. Om eleverne kan pege på forhold, de måske ikke tidligere har skænket en tanke, sådan at de bliver lidt rigere i deres tænkning. Om eleverne kender hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, årstider, klimaforskelle og tidevand. Om eleverne kan gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning. Om eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Elevernes plancher og foredrag. Tyg på den! Om sunde madvaner 5. klasse Periode Uge Eleverne blev introduceret for madpyramiden i 4. klasse og arbejdede lidt med sunde madpakker. At eleverne kan beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer en sund livsstil. At eleverne kan sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer. At eleverne kan læse og i store træk vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik. At eleverne kan begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel. At eleverne kan sammenligne og beskrive de forskellige levevilkår mennesker har forskellige steder på Jorden. At eleverne kan redegøre for ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport. At eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra At eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Med udgangspunkt i materialet Tyg på den! Ser vi på Lisa Viola der er født i Danmark og Den fødte forbruger med et liv i overhalingsbanen. Kontra Abdul Kabul der er født i Zimbabwe og som må finde sin plads bagerst i køen af verdens 1,3 milliarder fattige mennesker. Vi kommer ind på bl.a.: Penge og mad. Fastfood og sukker. Sund mad. Mad nok til alle? 13

14 Hvornår er vi tilfredse? Hvordan vil vi evaluere? Affald. Sprøjtegifte. Indu eller øko. Eleverne skal holde små foredrag. De skal lave en planche med deres madvaner/ liv nu, samt hvad de kan ændre. Madspillet. Vi arbejder tværfagligt med dansk. Når eleverne kan beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer en sund livsstil. Når eleverne kan sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer. Når eleverne kan læse og i store træk vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik. Når eleverne kan begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel. Når eleverne kan sammenligne og beskrive de forskellige levevilkår mennesker har forskellige steder på Jorden. Når eleverne kan redegøre for ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport. Når eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Når eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Om eleverne kan beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer en sund livsstil. Om eleverne kan sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer. Om eleverne kan læse og i store træk vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik. Om eleverne kan begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel. Når eleverne kan sammenligne og beskrive de forskellige levevilkår mennesker har forskellige steder på Jorden. Om eleverne kan redegøre for ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport. Om eleverne kan formidle mundligt og skriftligt egne og andres data fra Om eleverne kan forstå og anvende grafisk information i form af enkle Elevernes foredrag og plancher. 14

15 Er vi dus med dyrene? 5. klasse Periode Uge Eleverne har arbejdet med små dyr omkring skolen i 3. klasse, hvor de indsamlede, iagttog og lærte om dyrenes tilpasning til forskellige levevilkår. Nu skal de arbejde med højerestående dyr og menneskets udnyttelse af dyr. Eleverne får en viden om livscyklus og levevis for tre almindelige danske husdyrarter, svinet, koen og hønen. Eleverne under arbejdet med landbruget som moderne produktionsvirksomhed får et indblik i såvel traditionelle som såkaldt alternative produktionsformer og produkter. Hvornår er vi tilfredse? Hvordan vil vi evaluere? At eleverne kan anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling. At eleverne kan give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker. Opstart med hvor kommer husdyrene fra? Vi kommer ind på naturlig adfærd. Vi kommer ind på nogle produktionsprocesser for mejeriprodukter, fra æg til lørdagskylling, fra svin til skinke og fra ko til burger. Vi ser videoen Tyg på den. Hvor meget plads har en burhøne? Kvæg andre steder i verden. Hvor kommer de forskellige dagligvarer fra? Diskussion om hvor går elevernes grænser for behandling af forskellige dyr. Natek 5. Videoen Tyg på den om produktion af danske dyr. Når eleverne får en viden om livscyklus og levevis for tre almindelige danske husdyrarter, svinet, koen og hønen. Når eleverne under arbejdet med landbruget som moderne produktionsvirksomhed får et indblik i såvel traditionelle som såkaldt alternative produktionsformer og produkter. Når eleverne kan anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling. Når eleverne kan give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker. Om eleverne får viden om livscyklus og levevis for tre almindelige danske husdyrarter, svinet, koen og hønen. Om eleverne under arbejdet med landbruget som moderne produktionsvirksomhed får et indblik i såvel traditionelle som såkaldt alternative produktionsformer og produkter. Om eleverne kan anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling. Om eleverne kan give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker. 15

Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2011/12

Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2011/12 Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2011/12 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-37 En mobil verden Individuelt og i grupper 38-39 Masseeksperiment 2011 Hvor meget uv-stråling kan din hud tåle?

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34 38 Vor smukke jord Klasseundervisning, grupper, ekskursion til Robbedale og Arnager. 39 Masseeksperiment 2012 Fuldkorn

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 4. Årg. 2010-2011 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Nur/teknik På Humlebæk lille Skole undervises i nur/teknik på 0. 6. klassetrin; i Slusen under betegnelsen Forsøg & Eksperimenter, i Midten under det formelle navn. Udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33 39 Vor smukke jord Klasseundervisning og gruppearbejde 40 45 Masser af affald Klasseundervisning, grupper, ekskursion

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-37 Hvor bor du? Individuelt og forsøg i 38-39 Masseeksperiment 2014 Indeklima. Naturfagsfestival 2014 Vejen til

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2015/16

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2015/16 Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2015/16 Eleverne i 5. klasse skal derfor arbejde med følgende årsplan: Uge Faglige mål/tema 34-39 her med temaet: Det danske landskab 40-42 her med temaet:

Læs mere

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Formål for faget natur/teknik Natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Årsplan 6. Årg Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper Bruduge uge 39 Tværfagligt med matematik 40-46 Blade og træer Tværfagligt

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Målet med Geografiundervisningen: Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Sol og vind Klasseundervisning og grupper 38-39 Masseeksperiment 2013 Du bliver hvad du spiser, men bliver du

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse

Årsplan for natur/teknik 2. klasse Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2014-15 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper 39-40 Masseeksperiment 2014 Individuelt og forsøg i grupper Indeklima.

Læs mere

Klassetrinmål: 1. klasse:

Klassetrinmål: 1. klasse: Klassetrinmål: 1. klasse: Skoven beskrive udvalgte dyr dyr og planter fra og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne naturområder henføre dem til grupper planters og dyrs livscyklus gennem året

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 11-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. 38-39 Masseeksperiment 2013 Du bliver hvad

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2011/12

Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2011/12 Årsplan for natur/teknik 4. klasse 2011/12 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-36 Sol og vind Klasseundervisning og grupper 37-40 Masseeksperiment 2011 Klasseundervisning og forsøg i Bruduge

Læs mere

Den nære omverden Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Den nære omverden Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Indhold Formål

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse udføre enkle på baggrund af egne og andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger designe

Læs mere

5. KLASSE NATUR OG TEKNOLOGI

5. KLASSE NATUR OG TEKNOLOGI 2017-18 Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. Bruduge i uge 39 40-47 Vandet omkring os. Forsøg

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI 2016-17 5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Geografi

Undervisningsplan. Fag : Geografi Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Geografi Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN N/T

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN N/T 2015-16 Lærer: KC Forord til faget i klassen Vi vil i faget Natur/Teknik arbejde med udvalgte emner med udgangspunkt i materialet Natek. Der vil være fokus på at eleverne eksperimentere og afprøver egne

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2010/11 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-36 Planter og små dyr omkring skolen 37-40 Masseeksperiment 2011 Hvor meget uv-stråling kan din hud tåle? Gruppearbejde

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 33-34 Featureuge:

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 33-34 Featureuge: Lærer: KC Forord til faget i klassen Vi vil i faget Natur/Teknik arbejde med udvalgte emner med udgangspunkt i materialet Natek. Der vil være fokus på at eleverne eksperimentere og afprøver egne hypoteser.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Natur og teknik

Læs mere

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Underviser: Torben Rosenørn Lektor Center for Design, Læring og Innovation Aalborg Universitet Esbjerg Jeg er uddannet civilingeniør i Kemi og har

Læs mere

Udgangspunktet skal findes i de nære, kendte og simple biologiske og geografiske emneområder og ikke mindst i børnenes egne oplevelser.

Udgangspunktet skal findes i de nære, kendte og simple biologiske og geografiske emneområder og ikke mindst i børnenes egne oplevelser. Naturfag Formål for faget. Formålet med undervisningen er at børnene tilegner sig viden om og forståelse for de faktorer, der er gældende for samspillet mellem naturen og kulturen, mellem det naturgivne

Læs mere

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 8. ÅRGANG - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

Årsplan 2015/16 Natur/Teknik 2.klasse

Årsplan 2015/16 Natur/Teknik 2.klasse Årsplan for Natur/Teknik 2.klasse 2015/16 I Natur/Teknik i 2.klasse tager vi udgangspunkt i fælles Mål samt hvad undervisningsministeriet har udpeget som værende formål med faget Natur/Teknik: Eleverne

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11

Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11 Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11 Uge Tema Materialer Arbejdsform Trinmål Evaluering 34 Intro til dette år Sommerfugle EDB Makker, Uge 35 36-37 En mobil verden Selvst./makker/gr.arb.

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering 32-36 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde Tværfagligt med matematik. 37-41 Genstande og egenskaber Makkerarbejde 43-47 Hvor

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

NaturBornholms skoletjeneste

NaturBornholms skoletjeneste NaturBornholms skoletjeneste Indhold FØRSKOLE og INDSKOLING (0-3. kl.)... 2 Natur/teknik... 2 Bison (HP)... 2 I pindsvinets fodspor (RL)... 2 Livet ved et vandhul (RL)... 2 Hvem lever på Bornholm (RL)...

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik og Naturfag Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden:

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik Natur/teknik på 1.-6. klassetrin er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del

Læs mere

Danmark broer? Hvor bliver. Hvordan lever man sundt? Hvorfor har. affaldet af?

Danmark broer? Hvor bliver. Hvordan lever man sundt? Hvorfor har. affaldet af? Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klasse) Hvad kan sten fortælle? Hvorfor har Danmark broer? Hvor bliver affaldet af? Hvordan lever man sundt? Hvad var der før mobilen? Hvor lever isbjørnen? Kender du

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud

Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2016/17

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2016/17 Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2016/17 Eleverne i 5. klasse skal derfor arbejde med følgende årsplan: Uge Faglige mål/tema 32-35 her med temaet: Det danske landskab 36-38 Pladetektonik,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN NATUR OG TEKNOLOGI. Lærer: IG. Forord til faget i klassen 42016 Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og der opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne

Læs mere

Ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier. Undersøge hverdagsfænomener, fx farver, lys og tyngdekraft

Ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier. Undersøge hverdagsfænomener, fx farver, lys og tyngdekraft Natur/teknik Læseplan Der er taget udgangspunkt i fagets klare mål og noteret hvor SJS afviger. Disse afvigelser er noteret i yderste kolonne. Der henvises til følgende fag: Orientering, biologi, fysik/kemi

Læs mere

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole År 1 Uge 33-40 Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet Landbrug Kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb Redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Beskrive

Læs mere

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Formålet med undervisningen i natur og teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Relation til Fælles Mål

Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Fagområde/ emne Intro til faget, samt hvad ved eleverne og hvad mangler de fra Geotoper 1? Danske naturlandskaber Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : 33-34 - til

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Hold 3 2013/2014. Årsplan for biologi, geografi, fysik og kemi. v/ faglærer Hanne Vilhelmsen.

Hold 3 2013/2014. Årsplan for biologi, geografi, fysik og kemi. v/ faglærer Hanne Vilhelmsen. Fysik og kemi. Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og

Læs mere

Årsplan natur og teknik 4. klasse

Årsplan natur og teknik 4. klasse Årsplan natur og teknik 4. klasse Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets mål for faget samt bogen Den Levende Verden vil klassen arbejde med følgende emner i skoleåret 2008/09 Uge 34-35 Byen et emne,

Læs mere

Natur/teknologi - undervisningsplan Skoleprojektet Basen - Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 5. klassetrin

Natur/teknologi - undervisningsplan Skoleprojektet Basen - Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 5. klassetrin Formålet med undervisningen i Natur/teknologi er, at eleverne opnår viden om den naturfaglige verden. Uge: Tema: Undervisningsmaterialer Mål: 33-35 Vejr og klima Theilgaard, Jesper: Børnenes bog om vejret.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik Årsplan Skoleåret 2013/14 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål 2009. Årsplan FAG: Natur og teknik KLASSE:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget natur/teknologi. I det kommende år arbejder fagteamet med videre udvikling af undervisningen

Læs mere

Formål for faget geografi. Slutmål for faget Geografi

Formål for faget geografi. Slutmål for faget Geografi FAGPLAN FOR GEOGRAFI FERRITSLEV FRISKOLE side1 Formål for faget geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse for de naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2014/15.

Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2014/15. Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2014/15. Vi tager udgangspunkt i Fælles Mål og hvad undervisningsministeriet påpeger som værende formålet med faget N/T: Formålet med undervisningen i natur/teknik

Læs mere

Ændring til faget Natur/teknik Ændringen er gældende fra 1/8 2008 for årgang 2006 og tidligere for ordinær uddannelse i Jelling

Ændring til faget Natur/teknik Ændringen er gældende fra 1/8 2008 for årgang 2006 og tidligere for ordinær uddannelse i Jelling Præambel Natur/teknik har som fag sin kerne i brede naturfaglige og naturfagsdidaktiske spørgsmål/temaer, samt i bevidstheden om naturfaglig almendannelse. Centralt i faget står natur, livsbetingelser,

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Årsplan Geografi Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget geografi i 7. Klasse benytter grundbogen og aktivitetsbogen som fælles nævner i klasseundervisningen. Ved siden af arbejdet med bogen vil

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2011-12

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2011-12 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2011-12 Uge Forløb/ emner Organisering 33-36 Se det spire og gro afsluttes Materialebegrebet Individuelt, gruppearbejde og ekskursion til stranden. 37-38 Hvor meget uv-stråling

Læs mere

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge.

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge. 2015-16 Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen Formålet med faget Natur/Teknik er at eleverne stifter bekendtskab med vigtige fænomener. Undervisningen skal, især i starten, bygge på elevernes egne

Læs mere

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne.

Emne Mål Materiale Arbejdsgang/ Metode. Eleverne får en generel introduktion til faget geografi og materialerne, samt hvad der forventes af eleverne. 1. Modul Uge 34-38 Intro til faget Danske landskaber 1. Istider 2. Istidslandskaber 3. Hedesletter og bakkeøer 4. Morænelandskaber 5. Tunneldale 6. Smeltevandsdale 7. Åse 8. Landskaber 9. Hvorfra kom isen?

Læs mere

Naturkontrollen OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug.

Naturkontrollen OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug. Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 4-6 timer 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN Undervisningsforløbet kan tilpasses både til undervisningen i natur/teknik (fra 4. klassetrin) og

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Årsplan for natur/teknologi 3. klasse

Årsplan for natur/teknologi 3. klasse Årsplan for natur/teknologi 3. klasse 2015-16 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-36 Hvad kan en sten fortælle? Gruppearbejde med forsøg I forbindelse med hyttetur til Klippen vil vi se på istidens

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver Fysik Fysikkens og kemiens verden. Fællesmål efter 8.kl anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft anvende enkle fysiske

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2016/2017 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Natur/teknologi 3. kl

Natur/teknologi 3. kl Natur/teknologi 3. kl Uge Kompetenceområder og - mål Generelle naturfaglige mål Færdigheds- og vidensmål Naturfaglig undersøgelse Eleven kan sortere og klassificere (f) naturfaglige kriterier for sortering

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Geografi Klasse: 7.a.b.c. Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til: Intro til faget 33-34 - til faget geografi og øge opmærksomheden på fagudtryk

Læs mere