2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER"

Transkript

1 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG

2 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

3 Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer umistelige ejendomme realdania byg sikrer sine ejendomme et fremtidigt bæredygtigt grundlag realdania byg viser nye veje Realdania Byg er et ejendomsselskab for udvikling og bevaring, stiftet i 2003 som datterselskab af Realdania. Realdania Bygs formål er at opbygge og formidle en samling af unikke ejendomme. Selskabet har domicil i Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense og har 19 ansatte med kompetencer inden for arkitektur, ejendomsøkonomi og jura, ejendomsdrift og kommunikation. Realdania Byg screener i gennemsnit ca. 50 ejendomme årligt.

4 FORORD 2011 blev et år i dialogens tegn. Med naboer, med husejere, med samarbejdspartnere, med leverandører og ikke mindst med kommende lejere og brugere. Dialogprocessen er et effektivt værktøj, der ikke blot løfter løsningerne i det enkelte projekt, men især løfter løsningerne ud, så de som eksempler kan være med til at vise nye veje for det byggede miljø blev et år, hvor vi søsatte en række nye projekter og samarbejder, der både skal udvikle og bevare dansk byggeri. Tidligt på året kunne vi efter længere tids dialog med de tidligere ejere føje tre betydningsfulde værker til samlingen med købet af et af Utzons Romerhuse i Helsingør, Knud Friis eget hus ved Aarhus og Arne Jacobsens eget sommerhus i Højby. Huse, der alle på hver deres måde har været med til at præge den måde, vi bygger boliger og bor på. Senere på året kunne vi sammen med Realdania og Aarhus Kommune tage første spadestik til opførelse af Europas største fuldautomatiske parkeringsanlæg, der som en del af projektet Urban Mediaspace Aarhus vil vise vejen for fremtidens storbyparkering og sætte nye standarder for brugervenlighed og rationel pladsanvendelse. Kort efter kunne vi sammen med Fredericia Kommune og Realdania indvie Bülows Plads og fuldende et af vores første projekter, restaureringen af Meldahls Rådhus. Ved en fælles indsats er det på én gang lykkedes at bevare samt udvikle bygningens og pladsens oprindelige arkitektoniske værdier, så de giver rum til et moderne byliv og sikre både plads og bygning tilgængelighed for alle typer af brugere. Mod slutningen af året kunne vi med købene af Amtmandsboligen i Hjørring og Tinghuset i Store Heddinge ikke blot udbygge samlingen yderligere, men også give startskud til to nye projekter, der på hver deres måde vil bidrage med mere end blot bevaring. For Amtmandsboligen i Hjørring er det ambitionen, at restaureringen af det samlede anlæg kan bidrage til udviklingen af Hjørring bymidte. Tinghuset i Store Heddinge skal udvikles som et højteknologisk udstillings- og eventcenter. Et inspirationscenter for borgere og erhvervsliv, der vil række langt ud over Store Heddinge. Endeligt kunne vi løfte det første slør for projektet Upcycle House, der populært sagt skal bygges af skrald og genbrug på en intelligent måde. Der er nemlig et stort besparelsespotentiale i at rette fokus mod at sænke energi- og ressourceforbruget i en række af byggeriets faser. Projektet vil finde og udvikle processer, så skrald eller ubrugelige produkter kan omdannes til nye materialer eller produkter med en højere brugsværdi, således at der samlet set produceres og forbruges mindre. Som tidligere blev også 2011 et år, hvor mange interesserede i årets løb tog godt imod Realdania Bygs tilbud om at kigge indenfor i ejendomssamlingen. Der blev åbnet døre i så forskellige bygningsværker som modernisternes egne huse, Rosenhuset, Oluf Bagers Mødrene Gård og ikke mindst Hindgavl Slot, hvor selskabet i sensommeren kunne markere afslutningen på sit hidtil største restaurerings- og transformationsprojekt efter mere end syv års arbejde bliver et år i formidlingens tegn. Med afslutningen af en lang række projekter glæder vi os til at åbne døre overalt i landet og byde inden for i bl.a. Statshusmandsbruget i Haderslev, i Fæstningens Materialgård i København, på Sorø Rådhus, i Utzons Romerhus i Helsingør og i Knus Friis Villa i Brabrand ved Aarhus. For den særligt interesserede åbner Klubben endnu flere døre. Du er også velkommen. Realdania Byg, 2011

5 REALDANIA BYGS EJENDOMME og projekter i tidsperspektiv Odense Adelige Jomfrukloster Albani Torv 6, Odense År: 1504 og senere 2. Nørre Vosborg Vembvej 35, Vemb År: Taarnborg Puggardsgade 3, Ribe År: Oluf Bagers Mødrene Gård Nørregade 29, Odense År: 1586 og senere 5. Det Harboeske Enkefruekloster Stormgade 14, København År: Fæstningens Materialgaard Frederiksholms Kanal 30, København År: 1742 og senere 7. Digegrevens Hus Vestergade 9/Allegade 15, Tønder År: Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, Middelfart År: Tinghuset i Store Heddinge Algade 8, 4660 St. Heddinge År: Vordingborg Raadhus Algade 97, Vordingborg År: Thisted Raadhus Store Torv 4, Thisted År: Søetatens Pigeskole Borgergade 111, København År: Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus Vendersgade 30, Fredericia År: Riises Landsted Allégade 5, Frederiksberg År: Sorø Rådhus Storegade 2, Sorø År: Esbjerg Rådhus Skolegade 33, Esbjerg År: Havnemesterboligen Vestre Strandvej 10, Skagen År: Willumsens Hus Strandagervej 28, Hellerup År: Amtmandsboligen Amtmandstoften 1, Hjørring År: Rosenhuset Strandvejen 54, Hellerup År: Edvard Heibergs Hus I.H. Mundts Vej, Virum År: Arne Jacobsens Hus Gotfred Rodes Vej 2, Charlottenlund År: 1929/1931

6 25 Årets nye projekter Bryghusprojektet Chr. Brygge, København K År: / Statshusmandsbrug Skovbøllingvej 35, Skovbølling, Haderslev År: Arne Jacobsens eget sommerhus Gudmindrup Skovsti 15, Gudmindrup Lyng, Højby År: Arne Jacobsens Hus Strandvejen 413, Klampenborg År: Clemmensens Hus Solbakkevej 57, Gentofte År: Esken Vindekilde Strandvej 41, Fårevejle År: Bertel Udsens Hus Bjælkevangen 15, Lyngby År: Jarmers Plads Jarmers Plads 2, København V År: Gunnløgssons Hus Rungsted Strandvej 68, Rungsted Kyst År: Knud Friis Villa Højen 13, Brabrand År: Romerhuset Baggesensvej 3, Helsingør År: Bispebjerg Bakke Bispebjerg Bakke, København NV År: Tietgens Ærgrelse St. Kongensgade, København K År: EnergiParcel ny energi til dit hus fire 70 er parceller i Tilst, Aarhus Demonstrationsprojekt BOLIG+ Ålborg År: Tanghuse på Læsø Tangborgvej 4 & 6, Østerby, Læsø År: Automatisk Parkering Honørkajen 1, Aarhus År:

7

8 FORÅR UTZONS ROMERHUS MODERNISTERNES EGNE HUSE KNUD FRIIS VILLA

9 8 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

10 Kyndelmisse er en gammel dansk helligdag, der falder hvert år den 2. februar. Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Lysmessen var frem til 1770 en officiel helligdag, hvorefter den blev afskaffet sammen med en række andre helligdage. LYSFEST I SORØ spotlight på byens rådhus Godt soranere myldrede rundt på gader og stræder, og omkring 800 havde indløst turpas, da Sorø bymidte ved årets begyndelse var omdannet til én stor lysende kunstudstilling. Og mens huse og bygninger i den gamle købstad lå badet i lys, bød byens skoler og kultursteder på forskellige arrangementer, der alle havde lyset som tema. Også det gamle råd-, ting- og arresthus, der ejes af Realdania Byg, indgik i festlighederne. Med lysprojektorer både på facaden og i gården og en lysstråle, der kunne ses 8-10 km væk, var der denne aften masser af spotlight på det 130 år gamle rådhus. I 2012 genåbnes rådhuset efter en omfattende restaurering, som atter vil bringe bygningens smukke, originale detaljer frem i dagens lys. Anledningen til det store lyshav var den årlige Kyndelmissefest, som for niende år i træk blev afviklet i et tæt samarbejde mellem kulturinstitutionerne i Sorø. FORÅR / 9

11 For at sikre de umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som den ydmyge bygning repræsenterer, har Realdania Byg A/S købt Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør. Realdania Byg køber et af Utzons Romerhuse Af Arkitektforeningen Dansk boligbyggeri af enfamiliehuse eksploderede i løbet af 60 erne og 70 erne. Drastiske fald på en række bygningsmaterialer i slutningen af 50 erne satte gang i en række eksperimenterende byggerier, der både blev inspiration for og startskuddet til et byggeboom af boliger til den danske familie. Utzons byggeri ikke mindst. 10 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

12 Realdania Byg køber et af Utzons Romerhuse er tidligere bragt på Arkitektforeningens hjemmeside, den 1. august FORÅR / 11

13 romerhusene helsingør Med Romerhusene skabte Utzon et nordisk gårdhavehus, der brød med den sædvanlige forestilling om familieboligen som et fritliggende hus på egen grund. Romerhusene er både enkeltvis og som bebyggelse opført som en tryg ramme om boligen i overgangen mellem natur og det urbane miljø. Romerhusene ligger i udkanten af Helsingør og omfatter i alt 60 gårdhavehuse, der er opført i årene Det er et tidligt, og måske et af de mest vellykkede eksempler på det, der senere er kommet til at hedde tæt lavt boligbyggeri. Carl Plougsvej nord Kingosvej Hauchsvej Holger Drachmannsvej Baggesensvej Gurrevej 100 meter 12 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

14 Realdania Byg erhverver Romerhuset for at sikre et af de betydende eksempler på den særlige byggestil, der er karakteristisk og væsentlig for forståelsen af boligbyggeriets udvikling i efterkrigsårene i Danmark, siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld. Et ikon Utzon skabte med Romerhusene et nordisk gårdhavehus, som både enkeltvis og som bebyggelse blev opført som en tryg ramme om boligen i overgangen mellem natur og det urbane miljø. I dag er Romerhusene fortsat et helt enestående eksempel på hustypens anvendelse i en landskabelig sammenhæng og besøges jævnligt af arkitekter, landskabsarkitekter, studerende og andre med interesse for boligbyggeri, planlægning og Utzons unikke arbejde. Romerhusene ligger i udkanten af byen og omfatter i alt 60 gårdhavehuse, som blev opført i årene af den verdenskendte danske arkitekt Jørn Utzon. Om bebyggelsen Bebyggelsen blev opført i årene og fik navnet Kingohusene efter Boligselskabet Kingo, der stod som bygherre. Under det navn er bebyggelsen stadig kendt, men lokalt har den altid gået under navnet Romerhusene på grund af husenes indre atriumgård, der er inspireret af byhusene i antikkens romerrige. Hele bebyggelsen blev fredet i Ideen til Romerhuset har rod i gårdhuse fra hele verden, men også i den arketypiske, danske bondegård. Desuden var murværk i 1950 erne udtryk for den bedste danske byggeskik, og til Romerhusenes karakteristiske murværk er anvendt gulflammede maskinsten, hvilket giver bebyggelsen det særlige ensartede facadeudtryk. Taget er udført i gulflammede vingefalstagsten. FORÅR / 13

15 Om restaureringen Romerhuset på Baggesensvej 3 fremstår i dag yderst velbevaret, hvilket bl.a. skyldes den vedligeholdelsesvejledning, som de 60 ejere sammen med Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet for at støtte vedligeholdelsesarbejdet og sikre en ensartet bevarelse. Restaureringen vil derfor hovedsageligt koncentrere sig om at fremtidssikre bygningen og bringe husets oprindelige kvaliteter frem. Sætningsskader, frostsprængt murværk og nedslidte fuger udbedres, og taget omlægges sandsynligvis med nyt undertag. Vinduespartier er delvist nedbrudte og skal derfor restaureres. Indenfor moderniseres badeværelse og køkken, og det undersøges, hvorvidt der er behov for at nyindrette disse rum i overensstemmelse med husets arkitektoniske og fredningsmæssige værdier. Alle tekniske installationer gennemgås og udskiftes om nødvendigt. Om huset Mod adgangsvejen er huset skærmet af mur. Indgangsdøren er smal, og de få vinduer er gemt bag tremmer. Indadtil åbner Romerhuset sig mod gårdhaven og mod bebyggelsens fællesarealer. Huset er i sin oprindelige udformning 100 m 2 med en særdeles enkel planløsning. Opholdsstuen er på ca. 25 m 2 og med ganske stor højde, hvilket forstærker virkningen af det forholdsvis beskedne rum. Vinduesvæggen er med glas til gulv, og huset er med gulvvarme. Huset er ét af i alt 60 vinkelbyggede gårdhavehuse med stort set samme kvadratiske grundplan. Tilsammen udgør de et vellykket foregangseksempel på den form for boligbyggeri, der senere blev kendt som tæt-lav-bebyggelse. 14 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

16 Jørn Utzon ( ) blev født i København, men voksede op i Ålborg. Hans arkitektur er af hans samtidige kolleger blevet karakteriseret som rationel, fornuftig, fantasirig og med en klar sammenhæng mellem form og funktion. Utzon står bag mange betydende værker verden over, men Operaen i Sydney er ubetinget det mest berømte og kendte. I Danmark er Utzon blandt andet kendt for Romerhusene i Helsingør, Bagsværd Kirke, flere villaer og Paustians Møbelhus i København, som han skabte i samarbejde med sønnen Kim. Utzon modtog som den første danske arkitekt Pritzkerprisen arkitekturens Nobelpris og har derudover modtaget Sonningprisen samt adskillige andre hædersbevisninger gennem årene. FORÅR / 15

17 16 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

18 Søndag formiddag den 10. april rullede en turistbus ud fra Jægersborg Station. Om bord var knap 50 medlemmer af Realdania Byg Klubben. De havde alle taget imod tilbuddet om et sjældent kig indenfor i tre af modernisternes egne boliger, heriblandt arkitekt Edvard Heibergs funkisvilla i Virum, hvor beboer Jens Bing stod klar til at byde velkommen. at være beboer hos realdania byg et privilegium og ikke en pligt Borgerligt ombud. Sådan kalder kunsthistoriker og tidligere museumsleder Jens Bing den pligt, han som lejer hos Realdania Byg har påtaget sig. Nemlig pligten til med jævne mellemrum at åbne sit hjem for offentligheden og fremvise de smukke arkitektoniske rammer, som han bor i. Men faktisk anser han ikke denne lejeaftale som en pligt, men snarere som et privilegium. Og derfor åbnede han også beredvilligt både hus og have, da Realdania Byg Klubben i april havde inviteret klubmedlemmer på bustur rundt til tre af modernisternes egne huse. Modsatte side: I. H. Mundts Vej 16: Ejendommen er opført i 1924 efter tegning af arkitekt Edvard Heiberg som privatbolig. Heibergs hus kan betragtes som den første funktionalistiske bygning i Danmark, selv om det også har klare klassicistiske træk. FORÅR / 17

19 Ud over Edvard Heibergs hus fra 1924 som i øvrigt var den første funktionalistiske bolig i Danmark kom de mange klubmedlemmer også på besøg i arkitektparret Karen og Eske Clemmensens kombinerede hus og tegnestue fra 1953 og arkitekt Bertel Udsens villa fra Tre huse, der alle står som markante arkitektoniske udtryk for deres samtid og bud på datidens moderne villa. Således også Edvard Heibergs funkisvilla på en stille villavej i Virum, hvor Jens Bing har boet med sin datter siden august Husets centrum er samlingspunktet Heiberg byggede huset til sig selv og sin familie i 1924 med stærk inspiration fra Le Corbusier og Bauhaus-skolen og med en nærmest analytisk tilgang til alle detaljer. Familien Heiberg boede imidlertid kun i huset i ca. syv år, og det forstår Jens Bing sådan set godt. Heiberg skabte ganske vist huset til en familie, men virkeligheden blev nok en anden. Det er nemlig ikke noget familievenligt eller nemt hus. En masse ting er ganske upraktiske som f.eks. stigen, der skal trækkes ned for at komme op på loftet, og den stærkt skrånende grund, der kræver stor smidighed og udholdenhed, når græsset skal slås, siger Jens Bing med et smil, men vel at mærke et smil, som ikke er udtryk for irritation, men snarere overbærenhed. For selv om huset trods Heibergs intentioner ikke er nemt, så er det i sandhed et fascinerende hus. Det gælder ikke mindst husets helt centrale og fire meter høje opholdsstue, som alle de øvrige rum samler sig omkring. Og det var da også især dette rum, som påkaldte sig interessen blandt de ca. 50 klubmedlemmer på forårstur. Husets centrum er uden tvivl samlingspunktet i denne villa med et blændende lys og et strålende udkig til haven. Men det er også et egocentrisk hus, forstået på den gode måde. Det er et hus, der er proportioneret til en kunstner, som i det store centrale rum har plads til at være og rum til at tænke, fortæller Jens Bing efter sine to år som beboer hos Heiberg. 18 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

20 Modsatte side til venstre: I. H. Mundtsej 16, Heibergs hus: Fra husets centrale rum, opholdstuen, er der udgang til en svævende balkon og en fantastisk udsigt til haven. Modsatte side til højre og nedenfor: Bjælkevangen 15, Udsens hus: Huset er et enfamiliehus i minimalistisk stil påvirket af japansk tradition. Huset er opført 1956 og er typisk for Bertel Udsens arbejder i denne periode. Hans idéer om et åbent plan, rummelighed og smidighed var med til at bane nye veje for enfamiliehuse i Danmark, og Udsen er blandt de danske arkitekter, der har opført det største antal enfamiliehuse. FORÅR / 19

21 Solbakkevej 57 Ejendommen er tegnet og opført i 1953 af arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen. Huset fremstår med en sjælden kunstnerisk nerve i sit formsprog og leg med helhed, detaljer og farver. Husets uortodokse arkitektur var da også en bevidst modreaktion mod samtidens mere formelle arkitekturopfattelse med påvirkninger fra international modernisme. Et hjem til behagelighed Ud over rumfordelingen hæftede de mange gæster sig også ved husets udvendige og indvendige farvevalg, som i samtiden blev opfattet som grænseoverskridende. Edvard Heiberg ville understrege den nye arkitektur med en tilsvarende ny og uvant farvesætning, og om huset sagde han selv: Det er farverne, de indbyrdes størrelsesforhold og lyset, der betinger skønheden i disse rum. Hjemmet skal ikke tage sig ud for andre, men være til behagelighed for os selv. For den tidligere leder af Storm P-museet, Jens Bing, er der heller ingen tvivl om, at huset 20 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

22 bibringer stor behagelighed og stor glæde hver dag trods de praktiske udfordringer. Upraktiske funktioner vænner man sig til. Men man kan ikke vænne sig til, at noget er uæstetisk. Derfor trives jeg her, for det er et meget æstetisk hus på sin helt egen måde, understreger Jens Bing. Og den betragtning fik også medlemmerne af Realdania Byg Klubben med på vejen, inden de fortsatte videre til Solbakkevej i Gentofte for at besøge det hus, som arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen tegnede og opførte til sig selv i Sidste stop på forårets bustur var Bjælkevangen 15 i Lyngby et minimalistisk enfamiliehus, tegnet af arkitekt Bertel Udsen. Huset bruges normalt som gæstebolig af Teknisk Universitet. Denne dag blev klubmedlemmerne dog mødt af fotomodeller, stylister, sminkører og fotografer, idet husets smukke, japansk-inspirerede rammer denne dag udgjorde kulissen for en modereportage. Da bussen om eftermiddagen igen rullede ind på Jægersborg Station, stod et nyt hold forventningsfulde medlemmer klar til en eftermiddag i selskab med en vidende turguide i skikkelse af Realdania Bygs arkitekt Per Troelsen, samt tre spændende og vidt forskellige arkitektboliger og deres beboer. Til venstre: Bjælkevangen. Overgangen mellem inde og ude er flere steder, som her mellem spisestue og have, flydende og direkte tilgængelig. Til højre: I. H. Munds Vej, hvor Heiberg har skabt en fantastisk udsigt til haven fra husets svævende balkon. Trappen til højre fører ned til en terrasse under balkonen. FORÅR / 21

23 22 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

24 I 2010 døde en af dansk arkitekturs store personligheder, Knud Friis. Årene forinden havde Realdania Byg haft en fin og tæt kontakt til den milde brutalist som Knud Friis blev kaldt i arkitektkredse og i juni 2011 købte ejendomsselskabet arkitektens egen villa i Brabrand. Brutal dygtighed bag enfamiliehuset Realdania Byg køber Knud Friis villa Knud Friis var med sit milde, varme, lidt sagtmodige væsen og en hårpragt, der ledte tanken hen på den geniale fysiker i filmen Tilbage til fremtiden, i ordets egentligste forstand elskelig [ ] Med Knud Friis er en af arkitektfagets mildeste mentorer gået bort. Sådan skrev Arkitektforeningen i begyndelsen af december 2010 en uge efter, at en af dansk arkitekturs store personligheder var sovet ind, 84 år gammel. Mild, varm, sagtmodig og imødekommende er også ord, der dukker op, når projektleder hos Realdania Byg, arkitekt Frants Frandsen, skal beskrive sine møder og samta- FORÅR / 23

25 FAKTA om Brutalisme Betegnelsen brutalisme kommer oprindeligt af det franske ord béton brut, der betyder rå beton; et begreb, som den berømte modernist Le Corbusier brugte om sit materialevalg. 24 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11 Husets førstesal er indrettet med soveværelse i den ene ende og stue i den anden, der rager ud over bygningskroppen nedenunder (billedet modsatte side). Herfra er der udsigt over den naturskønne grund.

26 ler med Knud Friis og hustruen Bodil i årene inden Knud Friis død. I de sidste par år inden først Bodil og derefter Knud Friis døde, havde jeg en god og fin kontakt til parret, og jeg besøgte dem flere gange i deres hjem i Brabrand. Mit ønske var på en rolig og respektfuld måde at gøre dem opmærksom på Realdania Bygs interesse i deres hus og ikke mindst vores interesse i at bevare og værne om denne unikke villa, fortæller Frants Frandsen, som derfor blev glad, da Realdania Byg modtog en henvendelse fra den ene af parrets sønner om et eventuelt køb efter Knus Friis død. Min glæde gik i første omgang på, at jeg via min langvarige og gode kontakt til disse to ældre mennesker havde givet dem ro i sjælen og en sikker overbevisning om vores intentioner om at passe godt på deres hus i fremtiden. Men selvfølgelig også en glæde over muligheden for at erhverve denne arkitektonisk og kulturhistorisk betydningsfulde villa, som så fint supplerer Realdania Bygs samling af arkitekternes egne huse og på meget fornem vis repræsenterer den arkitektur, som Friis & Moltke stod for i 1950 erne og 1960 erne. Brutalisme i rå beton Som kontrast til beskrivelsen af det milde menneske bag arkitekten Knud Friis står hans private bolig, som han opførte i 1958 som kombineret privatbolig og tegnestue, og som han boede i frem til sin død i Umiddelbart kan huset opfattes som et skisma mellem arkitekten og det arkitektoniske udtryk. Lukket og utilnærmeligt og med en stoflig råhed, som af mange forbindes med noget menneskefjendsk. Men huset rummer samtidig en arkitektonisk poesi, som skal ses som en forlængelse af Knud Friis personlighed og som et mønstereksempel på den stil, som Knud Friis og hans arkitektkolleger mestrede dengang i 1950 erne. En arkitektonisk stil, der gik under navnet brutalismen, og som ofte blev udført i rå og grå beton med bevidst synlige aftryk af forskalling ude som inde. Stilen fik imidlertid aldrig stor udbredelse. Allerede af sin samtid blev bygninger i denne stil udskældt for ikke at forholde sig passende til deres omgivelser og for at være egenrådige, delvist nedgravede huse, der samlede sig om sig selv og deres egen funktion. FORÅR / 25

27 Mønstereksempel Knud Friis villa, som blev fredet i 2008, ligger i Aarhusforstaden Brabrand på en naturskøn, højtliggende grund i et villaområde med skovbrynskarakter. To store vindue i opholdstuen giver udsigt over grunden og oprindeligt også over Brabrand sø. Husets øvrige vinduesfacader vender primært ind mod en lukket brolagt gårdhave, som med massive havemure skaber sit eget intime rum, der opleves som en forlængelse af husets indre. Huset udgøres af to parallelle længer, der er bundet sammen via havemure mod syd og nord. Hovedhuset er opført i to etager; i overetagen er udsigten orienteret mod omverdenen med to store gavlvinduer, mens de to langsider kun har en smal vinduesstribe helt oppe under loftet. I 1970 føjede Knud Friis en værelsesfløj til huset, og både tilbygning, hovedhus, anneks, havemure og gårdrum fremstår i dag fuldt autentiske i deres udtryk herunder med de ændringer og tilføjelser, som arkitekten gennem tiden selv har tilført og udtrykt. De oprindelige farver og den originale gulvbelægning i skifer er intakt, og det samme gælder de rå vægge i beton med tydelige spor af forskallingsbrædder. Også de iøjnefaldende og karakteristiske blå og grønne elementer i interiørets farvesætning af døre og vinduesskodder fremstår originale. En vigtig brik i fortællingen Ejendommen skal nu gennemgå en nænsom istandsættelse, og den vil herefter blive lejet ud som privat bolig med mulighed for kombineret tegnestue helt i tråd med husets oprindelige anvendelse. Vi er meget glade for at kunne tilføje dette betydende værk til vores samling af arkitekternes egne huse. Den er en vigtig brik i fortællingen om ejerboligens udvikling efter 2. verdenskrig, hvor billigere byggematerialer og privatøkonomisk velstand var med til at skabe grund for et byggeboom af boliger til den danske familie ofte med inspiration i netop arkitekternes egne huse, hvor de som bygherre for sig selv kunne folde deres ideer helt ud, sagde administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld, da købet var på plads. 26 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11 Til venstre: Husets hoveddør gemmer sig under den udragende førstesal, hvor der i denne ende er indrettet soveværelse. I midten: Fra spisestuen. Til højre: Fra køkkenet.

28 Knud Friis Knud Friis ( ) blev arkitekt fra Kunstakademiet i 1950, og sammen med arkitekt Elmar Moltke Nielsen dannede han Tegnestuen Friis & Moltke i Fra var Friis professor ved Arkitektskolen i Aarhus, og fra havde Friis & Moltke også tegnestue i USA. Friis & Moltke er især kendt for deres mange institutionsbyggerier, rådhuse og gymnasier og har også bygget for hotelgruppen Scanticon både herhjemme og i udlandet. Men derudover står Friis & Moltke også bag en lang række villaer, gårdhavehuse og klyngeboliger. Stilen er typisk en kassematarkitektur med store robuste bygningslegemer, der trykkes ned i landskabet og domineres af rå betonelementer og synlige konstruktioner. Størstedelen af husets vinduesåbninger orienterer sig mod husets gårdhaverum. Man kan ikke på billedet her se ind i huset, men til venstre ligger entreen, fulgt af en åben trappe til førstesalen og en længere gang, der går forbi køkkenet og ender i spisestue til højre. FORÅR / 27

29 Renoveringen af Bülows Plads, der er gennemført med støtte fra Realdania, sætter et smukt punktum for en restaureringsproces, der startede i 2004, da Realdania Byg købte det 150 år gamle rådhus og herefter gennemførte en omfattende restaurering.

30 En plads, som fastholder historiens vingesus, men giver rum til moderne byliv. Så enkelt og præcist kan det formuleres, når der skal sættes ord på den restaurering og fornyelse, som pladsen med det historiske navn Bülows Plads foran det gamle rådhus i Fredericia har gennemgået. Smuk genskabelse af historisk plads Mandag den 9. maj blev pladsen foran det gamle rådhus i Fredericia indviet, og de borgere og besøgende, som samme dag gik en tur henover den nye rådhusplads, fik et stemningsfuldt indtryk af, hvordan nyt og gammelt kan forenes. De oprindelige knoldebrosten er genbrugt, men i en nøje sorteret udgave, så belægningen nu er mere plan. Jævne gangflader til glæde for kørestole, barnevogne og højhælede sko er lagt henover pladsen. Nye bænke er specielt designet, og 70 parkeringspladser markeret med diskrete metalknopper er etableret, uden at forstyrre udsynet til det smukt restaurerede rådhus. Belysningen kommer fra høje master og fra særlige lamper, der lyser op nedefra, og to gamle lindetræer er bevaret foran indgangen til Michaelis Kirke. Endelig er der i pladsens belægning lagt en historisk tidslinje i form af et metalbånd med indgraverede historiske begivenheder fra Fredericias historie. FORÅR / 29

31

32 SOMMER ARNE JACOBSENS SOMMERHUS SORØ RÅDHUS HINDSGAVL SLOT

33 JUBEL OVER JACOBSENS SOMMERHUS En helstøbt arkitektonisk form af international karat. Sådan beskriver Realdania Byg den perle af et sommerhus, som ejendomsselskabet erhvervede i Et sommerhus, der er tegnet af Arne Jacobsen, og som nu bevares for eftertiden til stor jubel for ikke mindst det lokale sommerhusområde i Odsherred. Jubel over køb af Jacobsen-hus. Sådan lød overskriften i den lokale avis, Holbæk Amts Venstreblad, da Realdania Byg i juli 2011 havde underskrevet slutsedlen om købet af Arne Jacobsens eget sommerhus i Højby. Jubel var der også i ejendomsselskabets egne rækker, for med købet af dette unikke sommerhus udvidede Realdania Byg ikke blot samlingen af Arne Jacobsen-huse; et helstøbt arkitektonisk bygningsværk blev samtidig sikret for eftertiden. Vi er meget glade for at kunne udvide vores samling af arkitekternes egne huse med dette værk. Man kan her se som det ofte er tilfældet at bygmesterens hus til sig selv er helt i tråd med arkitektens egne ideer og idealer. I dette værk har Arne Jacobsen skabt et ikon, som samtidig varsler om en gryende modernismes fremkomst i arkitekturen, sagde administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld, da købet var en realitet. 32 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

34 SOMMER / 33

35 Plan og opstalt af sommerhuset. Odsherred Danmarks STØRSTE sommerhuskommune Odsherred i det nordvestlige hjørne af Sjælland er Danmarks største sommerhuskommune, beliggende i et stort og attraktivt ferieområde med masser af kulturhistoriske seværdigheder. Odsherred er omgivet af Isefjorden, Kattegat og Sejerø Bugt, og egnen er især kendt for de mange fine badestrande og det smukke, varierede landskab. Vandets tiltrækningskraft og Odsherreds helt specielle lys og landskab har gennem mere end 100 år gjort Odsherred til et af danskernes foretrukne feriemål og tilholdssted for en lang række kunstnere. Et godt øje til huset Inden købet faldt på plads i sommeren 2011, havde Realdania Byg i mange år haft et godt øje til det 114 kvadratmeter store hus på Gudminderup Skovsti, der er tegnet og opført i 1936 som sommerbolig for arkitekten selv og hans familie. Et par år før slutsedlen blev underskrevet, havde en af ejendomsselskabets arkitekter besøgt stedet flere gange og haft en god og tæt dialog med husets ejer, som i godt 45 år havde haft sin gang i denne unikke sommerbolig. Og selvom huset i juli 2011 skiftede hænder, vil den tidligere ejer fortsat kunne tilbringe ferier og fritid i huset i det nordvestsjællandske nu blot som lejer hos Realdania Byg. 100 procent autentisk Da Arne Jacobsen købte grunden i midten af 1930 erne, var den på kvadratmeter. Sidenhen blev den udstykket, så det nuværende grundareal i dag udgør kvadratmeter plantagegrund, præget af skovfyr, græsser og lyngplanter; en bevoksning, der er ganske karakteristisk for området i Odsherred. Bygningen, der blev fredet i 1985, fremstår fuldstændig autentisk og original i rumfordeling, indretning og fast inventar. Den dag i dag, 75 år efter opførelsen, står køkkenet, værelserne og stuerne stadig med alt nagelfast originalinventar såsom senge, borde og skabe, ligesom alle materialer, overflader, detaljer og farver fremstår intakte og uændrede. 34 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA NR. 8 DECEMBER 2011 D A N M A R K S K O M P L E T T E B O L I G M A G A S I N BOLIGREPORTAGE nyfortolket BUNGALOW INDSIGT SOV GODT med flekslån 16 sider TEMA ARKITEKTUR Fremtidens parcelhus Et ukrukket

Læs mere

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing farvefotos af thomas loof & pernille pedersen mesterværker enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing Forord 6 Utzons hus (Jørn Utzon, 1950-52) 76 Friis hus (Knud

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

NYT KØKKEN NYE MULIGHEDER, www.hth.dk

NYT KØKKEN NYE MULIGHEDER, www.hth.dk MAGASINET NYE MULIGHEDER, NYT KØKKEN Trænger dit køkken til en renovering? Så er muligheden der nu! I 2012 har regeringen nemlig fremrykket investeringer der forbedrer almene boliger. Det kan også komme

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM 5/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM MEDLEMSBUTIKKEN VIDENDELING, FORSIKRINGER, RABATTER

Læs mere

LITTERATUR KNUD FRIIS

LITTERATUR KNUD FRIIS KNUD FRIIS EGET HUS UDGIVET AF realdania byg Knud Friis 12.03.1926-25.11.2010 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1950 Gift med Bodil Johanne Friis, kaldt Buller, i 1950 Selvstændig tegnestue med

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

Ferieguide. Gilleleje. Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie. Stor guide til de bedste hoteller og restauranter

Ferieguide. Gilleleje. Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie. Stor guide til de bedste hoteller og restauranter Gilleleje Tisvildeleje Helsinge Dronningmølle græsted Rågeleje Vejby Strand Tibirke GR ATIS 2008 Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie Vind Luksusweekend for to på Gilleleje Badehotel Se

Læs mere

JYSK PARK: DANMARKS BEDSTE HJEMMEBANE

JYSK PARK: DANMARKS BEDSTE HJEMMEBANE AKTIONÆRMAGASIN SEPTEMBER 2013 JYSK PARK: DANMARKS BEDSTE HJEMMEBANE PERFORMERS HOUSE Kæmper for livet CAFÉ EVALD 10 år med stemning ved åen NORDICBETLIGAEN: JEPPE ILLUM Min klub, min by JESPER SØRENSEN

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Tækkemand Fleming Grøfte klapper et meget specielt, buet tagskæg på Det Åndbare Hus hos Egen Vinding & Datter

Læs mere

VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG

VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG OM INGENIØR JØRGEN VARMING Civilingeniør Jørgen Varming (1906-1996) grundlagde i 1933 ingeniørfirmaet Steensen & Varming sammen med ingeniør Niels Steensen. Firmaet

Læs mere

Domea. dit hjem dit liv LISE NØRGAARD. Mindernes møgkule eller livet? MAGASINET

Domea. dit hjem dit liv LISE NØRGAARD. Mindernes møgkule eller livet? MAGASINET dit hjem dit liv NR 03 OKTOBER 2007 Domea MAGASINET LISE NØRGAARD Mindernes møgkule eller livet? EVENTYR FOR BEGYNDERE INDRETNING MAD OG VIN DomeaMagasinet for alle lejere og deres familier Bolig Indretning

Læs mere

DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 S2010

DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 S2010 S2010 DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 Severin Kursuscenter A/S Skovsvinget 25 5500 Middelfart T: 6341 9100 F: 6441 6902 severin@fdb.dk INDH S Skribenter: Søren

Læs mere

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007 Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger Januar 2007 Indhold Forord 5 1 Markedspotentialet for nostalgi og kulturarv 7 1.1 Turisterne går efter kulturarven 7 1.2 Vor tids forbruger

Læs mere

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst KULTURKANONEN Arkitektur Billedkunst Design og kunsthåndværk Film Litteratur Musik Scenekunst Børnekunst 001 003 Velkommen til den danske kulturkanon 003 Syv uafhængige udvalg har sammensat kulturkanonen

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Guide til ombygning af parcelhuset

Guide til ombygning af parcelhuset Foto: Christian Ringbæk Guide til ombygning af parcelhuset Der kan være mange ting at overveje, inden man bygger sit hus om. Hvordan får du mere lys og luft på en god måde. Hvilken arkitekt skal du benytte?

Læs mere

Arkitekternes drømmehus

Arkitekternes drømmehus Test nemt din isolering - Se side 5 ANNONCE FEBRUAR 2013 NR. 1 D A N M A R K S K O M P L E T T E B O L I G M A G A S I N BOLIGREPORTAGE Arkitekternes drømmehus 18 sider TEMA Økonomi Selvovervurdering koster

Læs mere