2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER"

Transkript

1 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG

2 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

3 Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer umistelige ejendomme realdania byg sikrer sine ejendomme et fremtidigt bæredygtigt grundlag realdania byg viser nye veje Realdania Byg er et ejendomsselskab for udvikling og bevaring, stiftet i 2003 som datterselskab af Realdania. Realdania Bygs formål er at opbygge og formidle en samling af unikke ejendomme. Selskabet har domicil i Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense og har 19 ansatte med kompetencer inden for arkitektur, ejendomsøkonomi og jura, ejendomsdrift og kommunikation. Realdania Byg screener i gennemsnit ca. 50 ejendomme årligt.

4 FORORD 2011 blev et år i dialogens tegn. Med naboer, med husejere, med samarbejdspartnere, med leverandører og ikke mindst med kommende lejere og brugere. Dialogprocessen er et effektivt værktøj, der ikke blot løfter løsningerne i det enkelte projekt, men især løfter løsningerne ud, så de som eksempler kan være med til at vise nye veje for det byggede miljø blev et år, hvor vi søsatte en række nye projekter og samarbejder, der både skal udvikle og bevare dansk byggeri. Tidligt på året kunne vi efter længere tids dialog med de tidligere ejere føje tre betydningsfulde værker til samlingen med købet af et af Utzons Romerhuse i Helsingør, Knud Friis eget hus ved Aarhus og Arne Jacobsens eget sommerhus i Højby. Huse, der alle på hver deres måde har været med til at præge den måde, vi bygger boliger og bor på. Senere på året kunne vi sammen med Realdania og Aarhus Kommune tage første spadestik til opførelse af Europas største fuldautomatiske parkeringsanlæg, der som en del af projektet Urban Mediaspace Aarhus vil vise vejen for fremtidens storbyparkering og sætte nye standarder for brugervenlighed og rationel pladsanvendelse. Kort efter kunne vi sammen med Fredericia Kommune og Realdania indvie Bülows Plads og fuldende et af vores første projekter, restaureringen af Meldahls Rådhus. Ved en fælles indsats er det på én gang lykkedes at bevare samt udvikle bygningens og pladsens oprindelige arkitektoniske værdier, så de giver rum til et moderne byliv og sikre både plads og bygning tilgængelighed for alle typer af brugere. Mod slutningen af året kunne vi med købene af Amtmandsboligen i Hjørring og Tinghuset i Store Heddinge ikke blot udbygge samlingen yderligere, men også give startskud til to nye projekter, der på hver deres måde vil bidrage med mere end blot bevaring. For Amtmandsboligen i Hjørring er det ambitionen, at restaureringen af det samlede anlæg kan bidrage til udviklingen af Hjørring bymidte. Tinghuset i Store Heddinge skal udvikles som et højteknologisk udstillings- og eventcenter. Et inspirationscenter for borgere og erhvervsliv, der vil række langt ud over Store Heddinge. Endeligt kunne vi løfte det første slør for projektet Upcycle House, der populært sagt skal bygges af skrald og genbrug på en intelligent måde. Der er nemlig et stort besparelsespotentiale i at rette fokus mod at sænke energi- og ressourceforbruget i en række af byggeriets faser. Projektet vil finde og udvikle processer, så skrald eller ubrugelige produkter kan omdannes til nye materialer eller produkter med en højere brugsværdi, således at der samlet set produceres og forbruges mindre. Som tidligere blev også 2011 et år, hvor mange interesserede i årets løb tog godt imod Realdania Bygs tilbud om at kigge indenfor i ejendomssamlingen. Der blev åbnet døre i så forskellige bygningsværker som modernisternes egne huse, Rosenhuset, Oluf Bagers Mødrene Gård og ikke mindst Hindgavl Slot, hvor selskabet i sensommeren kunne markere afslutningen på sit hidtil største restaurerings- og transformationsprojekt efter mere end syv års arbejde bliver et år i formidlingens tegn. Med afslutningen af en lang række projekter glæder vi os til at åbne døre overalt i landet og byde inden for i bl.a. Statshusmandsbruget i Haderslev, i Fæstningens Materialgård i København, på Sorø Rådhus, i Utzons Romerhus i Helsingør og i Knus Friis Villa i Brabrand ved Aarhus. For den særligt interesserede åbner Klubben endnu flere døre. Du er også velkommen. Realdania Byg, 2011

5 REALDANIA BYGS EJENDOMME og projekter i tidsperspektiv Odense Adelige Jomfrukloster Albani Torv 6, Odense År: 1504 og senere 2. Nørre Vosborg Vembvej 35, Vemb År: Taarnborg Puggardsgade 3, Ribe År: Oluf Bagers Mødrene Gård Nørregade 29, Odense År: 1586 og senere 5. Det Harboeske Enkefruekloster Stormgade 14, København År: Fæstningens Materialgaard Frederiksholms Kanal 30, København År: 1742 og senere 7. Digegrevens Hus Vestergade 9/Allegade 15, Tønder År: Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé 7, Middelfart År: Tinghuset i Store Heddinge Algade 8, 4660 St. Heddinge År: Vordingborg Raadhus Algade 97, Vordingborg År: Thisted Raadhus Store Torv 4, Thisted År: Søetatens Pigeskole Borgergade 111, København År: Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus Vendersgade 30, Fredericia År: Riises Landsted Allégade 5, Frederiksberg År: Sorø Rådhus Storegade 2, Sorø År: Esbjerg Rådhus Skolegade 33, Esbjerg År: Havnemesterboligen Vestre Strandvej 10, Skagen År: Willumsens Hus Strandagervej 28, Hellerup År: Amtmandsboligen Amtmandstoften 1, Hjørring År: Rosenhuset Strandvejen 54, Hellerup År: Edvard Heibergs Hus I.H. Mundts Vej, Virum År: Arne Jacobsens Hus Gotfred Rodes Vej 2, Charlottenlund År: 1929/1931

6 25 Årets nye projekter Bryghusprojektet Chr. Brygge, København K År: / Statshusmandsbrug Skovbøllingvej 35, Skovbølling, Haderslev År: Arne Jacobsens eget sommerhus Gudmindrup Skovsti 15, Gudmindrup Lyng, Højby År: Arne Jacobsens Hus Strandvejen 413, Klampenborg År: Clemmensens Hus Solbakkevej 57, Gentofte År: Esken Vindekilde Strandvej 41, Fårevejle År: Bertel Udsens Hus Bjælkevangen 15, Lyngby År: Jarmers Plads Jarmers Plads 2, København V År: Gunnløgssons Hus Rungsted Strandvej 68, Rungsted Kyst År: Knud Friis Villa Højen 13, Brabrand År: Romerhuset Baggesensvej 3, Helsingør År: Bispebjerg Bakke Bispebjerg Bakke, København NV År: Tietgens Ærgrelse St. Kongensgade, København K År: EnergiParcel ny energi til dit hus fire 70 er parceller i Tilst, Aarhus Demonstrationsprojekt BOLIG+ Ålborg År: Tanghuse på Læsø Tangborgvej 4 & 6, Østerby, Læsø År: Automatisk Parkering Honørkajen 1, Aarhus År:

7

8 FORÅR UTZONS ROMERHUS MODERNISTERNES EGNE HUSE KNUD FRIIS VILLA

9 8 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

10 Kyndelmisse er en gammel dansk helligdag, der falder hvert år den 2. februar. Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Lysmessen var frem til 1770 en officiel helligdag, hvorefter den blev afskaffet sammen med en række andre helligdage. LYSFEST I SORØ spotlight på byens rådhus Godt soranere myldrede rundt på gader og stræder, og omkring 800 havde indløst turpas, da Sorø bymidte ved årets begyndelse var omdannet til én stor lysende kunstudstilling. Og mens huse og bygninger i den gamle købstad lå badet i lys, bød byens skoler og kultursteder på forskellige arrangementer, der alle havde lyset som tema. Også det gamle råd-, ting- og arresthus, der ejes af Realdania Byg, indgik i festlighederne. Med lysprojektorer både på facaden og i gården og en lysstråle, der kunne ses 8-10 km væk, var der denne aften masser af spotlight på det 130 år gamle rådhus. I 2012 genåbnes rådhuset efter en omfattende restaurering, som atter vil bringe bygningens smukke, originale detaljer frem i dagens lys. Anledningen til det store lyshav var den årlige Kyndelmissefest, som for niende år i træk blev afviklet i et tæt samarbejde mellem kulturinstitutionerne i Sorø. FORÅR / 9

11 For at sikre de umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som den ydmyge bygning repræsenterer, har Realdania Byg A/S købt Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør. Realdania Byg køber et af Utzons Romerhuse Af Arkitektforeningen Dansk boligbyggeri af enfamiliehuse eksploderede i løbet af 60 erne og 70 erne. Drastiske fald på en række bygningsmaterialer i slutningen af 50 erne satte gang i en række eksperimenterende byggerier, der både blev inspiration for og startskuddet til et byggeboom af boliger til den danske familie. Utzons byggeri ikke mindst. 10 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

12 Realdania Byg køber et af Utzons Romerhuse er tidligere bragt på Arkitektforeningens hjemmeside, den 1. august FORÅR / 11

13 romerhusene helsingør Med Romerhusene skabte Utzon et nordisk gårdhavehus, der brød med den sædvanlige forestilling om familieboligen som et fritliggende hus på egen grund. Romerhusene er både enkeltvis og som bebyggelse opført som en tryg ramme om boligen i overgangen mellem natur og det urbane miljø. Romerhusene ligger i udkanten af Helsingør og omfatter i alt 60 gårdhavehuse, der er opført i årene Det er et tidligt, og måske et af de mest vellykkede eksempler på det, der senere er kommet til at hedde tæt lavt boligbyggeri. Carl Plougsvej nord Kingosvej Hauchsvej Holger Drachmannsvej Baggesensvej Gurrevej 100 meter 12 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

14 Realdania Byg erhverver Romerhuset for at sikre et af de betydende eksempler på den særlige byggestil, der er karakteristisk og væsentlig for forståelsen af boligbyggeriets udvikling i efterkrigsårene i Danmark, siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld. Et ikon Utzon skabte med Romerhusene et nordisk gårdhavehus, som både enkeltvis og som bebyggelse blev opført som en tryg ramme om boligen i overgangen mellem natur og det urbane miljø. I dag er Romerhusene fortsat et helt enestående eksempel på hustypens anvendelse i en landskabelig sammenhæng og besøges jævnligt af arkitekter, landskabsarkitekter, studerende og andre med interesse for boligbyggeri, planlægning og Utzons unikke arbejde. Romerhusene ligger i udkanten af byen og omfatter i alt 60 gårdhavehuse, som blev opført i årene af den verdenskendte danske arkitekt Jørn Utzon. Om bebyggelsen Bebyggelsen blev opført i årene og fik navnet Kingohusene efter Boligselskabet Kingo, der stod som bygherre. Under det navn er bebyggelsen stadig kendt, men lokalt har den altid gået under navnet Romerhusene på grund af husenes indre atriumgård, der er inspireret af byhusene i antikkens romerrige. Hele bebyggelsen blev fredet i Ideen til Romerhuset har rod i gårdhuse fra hele verden, men også i den arketypiske, danske bondegård. Desuden var murværk i 1950 erne udtryk for den bedste danske byggeskik, og til Romerhusenes karakteristiske murværk er anvendt gulflammede maskinsten, hvilket giver bebyggelsen det særlige ensartede facadeudtryk. Taget er udført i gulflammede vingefalstagsten. FORÅR / 13

15 Om restaureringen Romerhuset på Baggesensvej 3 fremstår i dag yderst velbevaret, hvilket bl.a. skyldes den vedligeholdelsesvejledning, som de 60 ejere sammen med Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet for at støtte vedligeholdelsesarbejdet og sikre en ensartet bevarelse. Restaureringen vil derfor hovedsageligt koncentrere sig om at fremtidssikre bygningen og bringe husets oprindelige kvaliteter frem. Sætningsskader, frostsprængt murværk og nedslidte fuger udbedres, og taget omlægges sandsynligvis med nyt undertag. Vinduespartier er delvist nedbrudte og skal derfor restaureres. Indenfor moderniseres badeværelse og køkken, og det undersøges, hvorvidt der er behov for at nyindrette disse rum i overensstemmelse med husets arkitektoniske og fredningsmæssige værdier. Alle tekniske installationer gennemgås og udskiftes om nødvendigt. Om huset Mod adgangsvejen er huset skærmet af mur. Indgangsdøren er smal, og de få vinduer er gemt bag tremmer. Indadtil åbner Romerhuset sig mod gårdhaven og mod bebyggelsens fællesarealer. Huset er i sin oprindelige udformning 100 m 2 med en særdeles enkel planløsning. Opholdsstuen er på ca. 25 m 2 og med ganske stor højde, hvilket forstærker virkningen af det forholdsvis beskedne rum. Vinduesvæggen er med glas til gulv, og huset er med gulvvarme. Huset er ét af i alt 60 vinkelbyggede gårdhavehuse med stort set samme kvadratiske grundplan. Tilsammen udgør de et vellykket foregangseksempel på den form for boligbyggeri, der senere blev kendt som tæt-lav-bebyggelse. 14 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

16 Jørn Utzon ( ) blev født i København, men voksede op i Ålborg. Hans arkitektur er af hans samtidige kolleger blevet karakteriseret som rationel, fornuftig, fantasirig og med en klar sammenhæng mellem form og funktion. Utzon står bag mange betydende værker verden over, men Operaen i Sydney er ubetinget det mest berømte og kendte. I Danmark er Utzon blandt andet kendt for Romerhusene i Helsingør, Bagsværd Kirke, flere villaer og Paustians Møbelhus i København, som han skabte i samarbejde med sønnen Kim. Utzon modtog som den første danske arkitekt Pritzkerprisen arkitekturens Nobelpris og har derudover modtaget Sonningprisen samt adskillige andre hædersbevisninger gennem årene. FORÅR / 15

17 16 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

18 Søndag formiddag den 10. april rullede en turistbus ud fra Jægersborg Station. Om bord var knap 50 medlemmer af Realdania Byg Klubben. De havde alle taget imod tilbuddet om et sjældent kig indenfor i tre af modernisternes egne boliger, heriblandt arkitekt Edvard Heibergs funkisvilla i Virum, hvor beboer Jens Bing stod klar til at byde velkommen. at være beboer hos realdania byg et privilegium og ikke en pligt Borgerligt ombud. Sådan kalder kunsthistoriker og tidligere museumsleder Jens Bing den pligt, han som lejer hos Realdania Byg har påtaget sig. Nemlig pligten til med jævne mellemrum at åbne sit hjem for offentligheden og fremvise de smukke arkitektoniske rammer, som han bor i. Men faktisk anser han ikke denne lejeaftale som en pligt, men snarere som et privilegium. Og derfor åbnede han også beredvilligt både hus og have, da Realdania Byg Klubben i april havde inviteret klubmedlemmer på bustur rundt til tre af modernisternes egne huse. Modsatte side: I. H. Mundts Vej 16: Ejendommen er opført i 1924 efter tegning af arkitekt Edvard Heiberg som privatbolig. Heibergs hus kan betragtes som den første funktionalistiske bygning i Danmark, selv om det også har klare klassicistiske træk. FORÅR / 17

19 Ud over Edvard Heibergs hus fra 1924 som i øvrigt var den første funktionalistiske bolig i Danmark kom de mange klubmedlemmer også på besøg i arkitektparret Karen og Eske Clemmensens kombinerede hus og tegnestue fra 1953 og arkitekt Bertel Udsens villa fra Tre huse, der alle står som markante arkitektoniske udtryk for deres samtid og bud på datidens moderne villa. Således også Edvard Heibergs funkisvilla på en stille villavej i Virum, hvor Jens Bing har boet med sin datter siden august Husets centrum er samlingspunktet Heiberg byggede huset til sig selv og sin familie i 1924 med stærk inspiration fra Le Corbusier og Bauhaus-skolen og med en nærmest analytisk tilgang til alle detaljer. Familien Heiberg boede imidlertid kun i huset i ca. syv år, og det forstår Jens Bing sådan set godt. Heiberg skabte ganske vist huset til en familie, men virkeligheden blev nok en anden. Det er nemlig ikke noget familievenligt eller nemt hus. En masse ting er ganske upraktiske som f.eks. stigen, der skal trækkes ned for at komme op på loftet, og den stærkt skrånende grund, der kræver stor smidighed og udholdenhed, når græsset skal slås, siger Jens Bing med et smil, men vel at mærke et smil, som ikke er udtryk for irritation, men snarere overbærenhed. For selv om huset trods Heibergs intentioner ikke er nemt, så er det i sandhed et fascinerende hus. Det gælder ikke mindst husets helt centrale og fire meter høje opholdsstue, som alle de øvrige rum samler sig omkring. Og det var da også især dette rum, som påkaldte sig interessen blandt de ca. 50 klubmedlemmer på forårstur. Husets centrum er uden tvivl samlingspunktet i denne villa med et blændende lys og et strålende udkig til haven. Men det er også et egocentrisk hus, forstået på den gode måde. Det er et hus, der er proportioneret til en kunstner, som i det store centrale rum har plads til at være og rum til at tænke, fortæller Jens Bing efter sine to år som beboer hos Heiberg. 18 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

20 Modsatte side til venstre: I. H. Mundtsej 16, Heibergs hus: Fra husets centrale rum, opholdstuen, er der udgang til en svævende balkon og en fantastisk udsigt til haven. Modsatte side til højre og nedenfor: Bjælkevangen 15, Udsens hus: Huset er et enfamiliehus i minimalistisk stil påvirket af japansk tradition. Huset er opført 1956 og er typisk for Bertel Udsens arbejder i denne periode. Hans idéer om et åbent plan, rummelighed og smidighed var med til at bane nye veje for enfamiliehuse i Danmark, og Udsen er blandt de danske arkitekter, der har opført det største antal enfamiliehuse. FORÅR / 19

21 Solbakkevej 57 Ejendommen er tegnet og opført i 1953 af arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen. Huset fremstår med en sjælden kunstnerisk nerve i sit formsprog og leg med helhed, detaljer og farver. Husets uortodokse arkitektur var da også en bevidst modreaktion mod samtidens mere formelle arkitekturopfattelse med påvirkninger fra international modernisme. Et hjem til behagelighed Ud over rumfordelingen hæftede de mange gæster sig også ved husets udvendige og indvendige farvevalg, som i samtiden blev opfattet som grænseoverskridende. Edvard Heiberg ville understrege den nye arkitektur med en tilsvarende ny og uvant farvesætning, og om huset sagde han selv: Det er farverne, de indbyrdes størrelsesforhold og lyset, der betinger skønheden i disse rum. Hjemmet skal ikke tage sig ud for andre, men være til behagelighed for os selv. For den tidligere leder af Storm P-museet, Jens Bing, er der heller ingen tvivl om, at huset 20 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

22 bibringer stor behagelighed og stor glæde hver dag trods de praktiske udfordringer. Upraktiske funktioner vænner man sig til. Men man kan ikke vænne sig til, at noget er uæstetisk. Derfor trives jeg her, for det er et meget æstetisk hus på sin helt egen måde, understreger Jens Bing. Og den betragtning fik også medlemmerne af Realdania Byg Klubben med på vejen, inden de fortsatte videre til Solbakkevej i Gentofte for at besøge det hus, som arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen tegnede og opførte til sig selv i Sidste stop på forårets bustur var Bjælkevangen 15 i Lyngby et minimalistisk enfamiliehus, tegnet af arkitekt Bertel Udsen. Huset bruges normalt som gæstebolig af Teknisk Universitet. Denne dag blev klubmedlemmerne dog mødt af fotomodeller, stylister, sminkører og fotografer, idet husets smukke, japansk-inspirerede rammer denne dag udgjorde kulissen for en modereportage. Da bussen om eftermiddagen igen rullede ind på Jægersborg Station, stod et nyt hold forventningsfulde medlemmer klar til en eftermiddag i selskab med en vidende turguide i skikkelse af Realdania Bygs arkitekt Per Troelsen, samt tre spændende og vidt forskellige arkitektboliger og deres beboer. Til venstre: Bjælkevangen. Overgangen mellem inde og ude er flere steder, som her mellem spisestue og have, flydende og direkte tilgængelig. Til højre: I. H. Munds Vej, hvor Heiberg har skabt en fantastisk udsigt til haven fra husets svævende balkon. Trappen til højre fører ned til en terrasse under balkonen. FORÅR / 21

23 22 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

24 I 2010 døde en af dansk arkitekturs store personligheder, Knud Friis. Årene forinden havde Realdania Byg haft en fin og tæt kontakt til den milde brutalist som Knud Friis blev kaldt i arkitektkredse og i juni 2011 købte ejendomsselskabet arkitektens egen villa i Brabrand. Brutal dygtighed bag enfamiliehuset Realdania Byg køber Knud Friis villa Knud Friis var med sit milde, varme, lidt sagtmodige væsen og en hårpragt, der ledte tanken hen på den geniale fysiker i filmen Tilbage til fremtiden, i ordets egentligste forstand elskelig [ ] Med Knud Friis er en af arkitektfagets mildeste mentorer gået bort. Sådan skrev Arkitektforeningen i begyndelsen af december 2010 en uge efter, at en af dansk arkitekturs store personligheder var sovet ind, 84 år gammel. Mild, varm, sagtmodig og imødekommende er også ord, der dukker op, når projektleder hos Realdania Byg, arkitekt Frants Frandsen, skal beskrive sine møder og samta- FORÅR / 23

25 FAKTA om Brutalisme Betegnelsen brutalisme kommer oprindeligt af det franske ord béton brut, der betyder rå beton; et begreb, som den berømte modernist Le Corbusier brugte om sit materialevalg. 24 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11 Husets førstesal er indrettet med soveværelse i den ene ende og stue i den anden, der rager ud over bygningskroppen nedenunder (billedet modsatte side). Herfra er der udsigt over den naturskønne grund.

26 ler med Knud Friis og hustruen Bodil i årene inden Knud Friis død. I de sidste par år inden først Bodil og derefter Knud Friis døde, havde jeg en god og fin kontakt til parret, og jeg besøgte dem flere gange i deres hjem i Brabrand. Mit ønske var på en rolig og respektfuld måde at gøre dem opmærksom på Realdania Bygs interesse i deres hus og ikke mindst vores interesse i at bevare og værne om denne unikke villa, fortæller Frants Frandsen, som derfor blev glad, da Realdania Byg modtog en henvendelse fra den ene af parrets sønner om et eventuelt køb efter Knus Friis død. Min glæde gik i første omgang på, at jeg via min langvarige og gode kontakt til disse to ældre mennesker havde givet dem ro i sjælen og en sikker overbevisning om vores intentioner om at passe godt på deres hus i fremtiden. Men selvfølgelig også en glæde over muligheden for at erhverve denne arkitektonisk og kulturhistorisk betydningsfulde villa, som så fint supplerer Realdania Bygs samling af arkitekternes egne huse og på meget fornem vis repræsenterer den arkitektur, som Friis & Moltke stod for i 1950 erne og 1960 erne. Brutalisme i rå beton Som kontrast til beskrivelsen af det milde menneske bag arkitekten Knud Friis står hans private bolig, som han opførte i 1958 som kombineret privatbolig og tegnestue, og som han boede i frem til sin død i Umiddelbart kan huset opfattes som et skisma mellem arkitekten og det arkitektoniske udtryk. Lukket og utilnærmeligt og med en stoflig råhed, som af mange forbindes med noget menneskefjendsk. Men huset rummer samtidig en arkitektonisk poesi, som skal ses som en forlængelse af Knud Friis personlighed og som et mønstereksempel på den stil, som Knud Friis og hans arkitektkolleger mestrede dengang i 1950 erne. En arkitektonisk stil, der gik under navnet brutalismen, og som ofte blev udført i rå og grå beton med bevidst synlige aftryk af forskalling ude som inde. Stilen fik imidlertid aldrig stor udbredelse. Allerede af sin samtid blev bygninger i denne stil udskældt for ikke at forholde sig passende til deres omgivelser og for at være egenrådige, delvist nedgravede huse, der samlede sig om sig selv og deres egen funktion. FORÅR / 25

27 Mønstereksempel Knud Friis villa, som blev fredet i 2008, ligger i Aarhusforstaden Brabrand på en naturskøn, højtliggende grund i et villaområde med skovbrynskarakter. To store vindue i opholdstuen giver udsigt over grunden og oprindeligt også over Brabrand sø. Husets øvrige vinduesfacader vender primært ind mod en lukket brolagt gårdhave, som med massive havemure skaber sit eget intime rum, der opleves som en forlængelse af husets indre. Huset udgøres af to parallelle længer, der er bundet sammen via havemure mod syd og nord. Hovedhuset er opført i to etager; i overetagen er udsigten orienteret mod omverdenen med to store gavlvinduer, mens de to langsider kun har en smal vinduesstribe helt oppe under loftet. I 1970 føjede Knud Friis en værelsesfløj til huset, og både tilbygning, hovedhus, anneks, havemure og gårdrum fremstår i dag fuldt autentiske i deres udtryk herunder med de ændringer og tilføjelser, som arkitekten gennem tiden selv har tilført og udtrykt. De oprindelige farver og den originale gulvbelægning i skifer er intakt, og det samme gælder de rå vægge i beton med tydelige spor af forskallingsbrædder. Også de iøjnefaldende og karakteristiske blå og grønne elementer i interiørets farvesætning af døre og vinduesskodder fremstår originale. En vigtig brik i fortællingen Ejendommen skal nu gennemgå en nænsom istandsættelse, og den vil herefter blive lejet ud som privat bolig med mulighed for kombineret tegnestue helt i tråd med husets oprindelige anvendelse. Vi er meget glade for at kunne tilføje dette betydende værk til vores samling af arkitekternes egne huse. Den er en vigtig brik i fortællingen om ejerboligens udvikling efter 2. verdenskrig, hvor billigere byggematerialer og privatøkonomisk velstand var med til at skabe grund for et byggeboom af boliger til den danske familie ofte med inspiration i netop arkitekternes egne huse, hvor de som bygherre for sig selv kunne folde deres ideer helt ud, sagde administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld, da købet var på plads. 26 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11 Til venstre: Husets hoveddør gemmer sig under den udragende førstesal, hvor der i denne ende er indrettet soveværelse. I midten: Fra spisestuen. Til højre: Fra køkkenet.

28 Knud Friis Knud Friis ( ) blev arkitekt fra Kunstakademiet i 1950, og sammen med arkitekt Elmar Moltke Nielsen dannede han Tegnestuen Friis & Moltke i Fra var Friis professor ved Arkitektskolen i Aarhus, og fra havde Friis & Moltke også tegnestue i USA. Friis & Moltke er især kendt for deres mange institutionsbyggerier, rådhuse og gymnasier og har også bygget for hotelgruppen Scanticon både herhjemme og i udlandet. Men derudover står Friis & Moltke også bag en lang række villaer, gårdhavehuse og klyngeboliger. Stilen er typisk en kassematarkitektur med store robuste bygningslegemer, der trykkes ned i landskabet og domineres af rå betonelementer og synlige konstruktioner. Størstedelen af husets vinduesåbninger orienterer sig mod husets gårdhaverum. Man kan ikke på billedet her se ind i huset, men til venstre ligger entreen, fulgt af en åben trappe til førstesalen og en længere gang, der går forbi køkkenet og ender i spisestue til højre. FORÅR / 27

29 Renoveringen af Bülows Plads, der er gennemført med støtte fra Realdania, sætter et smukt punktum for en restaureringsproces, der startede i 2004, da Realdania Byg købte det 150 år gamle rådhus og herefter gennemførte en omfattende restaurering.

30 En plads, som fastholder historiens vingesus, men giver rum til moderne byliv. Så enkelt og præcist kan det formuleres, når der skal sættes ord på den restaurering og fornyelse, som pladsen med det historiske navn Bülows Plads foran det gamle rådhus i Fredericia har gennemgået. Smuk genskabelse af historisk plads Mandag den 9. maj blev pladsen foran det gamle rådhus i Fredericia indviet, og de borgere og besøgende, som samme dag gik en tur henover den nye rådhusplads, fik et stemningsfuldt indtryk af, hvordan nyt og gammelt kan forenes. De oprindelige knoldebrosten er genbrugt, men i en nøje sorteret udgave, så belægningen nu er mere plan. Jævne gangflader til glæde for kørestole, barnevogne og højhælede sko er lagt henover pladsen. Nye bænke er specielt designet, og 70 parkeringspladser markeret med diskrete metalknopper er etableret, uden at forstyrre udsynet til det smukt restaurerede rådhus. Belysningen kommer fra høje master og fra særlige lamper, der lyser op nedefra, og to gamle lindetræer er bevaret foran indgangen til Michaelis Kirke. Endelig er der i pladsens belægning lagt en historisk tidslinje i form af et metalbånd med indgraverede historiske begivenheder fra Fredericias historie. FORÅR / 29

31

32 SOMMER ARNE JACOBSENS SOMMERHUS SORØ RÅDHUS HINDSGAVL SLOT

33 JUBEL OVER JACOBSENS SOMMERHUS En helstøbt arkitektonisk form af international karat. Sådan beskriver Realdania Byg den perle af et sommerhus, som ejendomsselskabet erhvervede i Et sommerhus, der er tegnet af Arne Jacobsen, og som nu bevares for eftertiden til stor jubel for ikke mindst det lokale sommerhusområde i Odsherred. Jubel over køb af Jacobsen-hus. Sådan lød overskriften i den lokale avis, Holbæk Amts Venstreblad, da Realdania Byg i juli 2011 havde underskrevet slutsedlen om købet af Arne Jacobsens eget sommerhus i Højby. Jubel var der også i ejendomsselskabets egne rækker, for med købet af dette unikke sommerhus udvidede Realdania Byg ikke blot samlingen af Arne Jacobsen-huse; et helstøbt arkitektonisk bygningsværk blev samtidig sikret for eftertiden. Vi er meget glade for at kunne udvide vores samling af arkitekternes egne huse med dette værk. Man kan her se som det ofte er tilfældet at bygmesterens hus til sig selv er helt i tråd med arkitektens egne ideer og idealer. I dette værk har Arne Jacobsen skabt et ikon, som samtidig varsler om en gryende modernismes fremkomst i arkitekturen, sagde administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld, da købet var en realitet. 32 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

34 SOMMER / 33

35 Plan og opstalt af sommerhuset. Odsherred Danmarks STØRSTE sommerhuskommune Odsherred i det nordvestlige hjørne af Sjælland er Danmarks største sommerhuskommune, beliggende i et stort og attraktivt ferieområde med masser af kulturhistoriske seværdigheder. Odsherred er omgivet af Isefjorden, Kattegat og Sejerø Bugt, og egnen er især kendt for de mange fine badestrande og det smukke, varierede landskab. Vandets tiltrækningskraft og Odsherreds helt specielle lys og landskab har gennem mere end 100 år gjort Odsherred til et af danskernes foretrukne feriemål og tilholdssted for en lang række kunstnere. Et godt øje til huset Inden købet faldt på plads i sommeren 2011, havde Realdania Byg i mange år haft et godt øje til det 114 kvadratmeter store hus på Gudminderup Skovsti, der er tegnet og opført i 1936 som sommerbolig for arkitekten selv og hans familie. Et par år før slutsedlen blev underskrevet, havde en af ejendomsselskabets arkitekter besøgt stedet flere gange og haft en god og tæt dialog med husets ejer, som i godt 45 år havde haft sin gang i denne unikke sommerbolig. Og selvom huset i juli 2011 skiftede hænder, vil den tidligere ejer fortsat kunne tilbringe ferier og fritid i huset i det nordvestsjællandske nu blot som lejer hos Realdania Byg. 100 procent autentisk Da Arne Jacobsen købte grunden i midten af 1930 erne, var den på kvadratmeter. Sidenhen blev den udstykket, så det nuværende grundareal i dag udgør kvadratmeter plantagegrund, præget af skovfyr, græsser og lyngplanter; en bevoksning, der er ganske karakteristisk for området i Odsherred. Bygningen, der blev fredet i 1985, fremstår fuldstændig autentisk og original i rumfordeling, indretning og fast inventar. Den dag i dag, 75 år efter opførelsen, står køkkenet, værelserne og stuerne stadig med alt nagelfast originalinventar såsom senge, borde og skabe, ligesom alle materialer, overflader, detaljer og farver fremstår intakte og uændrede. 34 / REALDANIA BYG ÅRBOG 11

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

En unik luksusoplevelse. et hotel uden for enhver kategori

En unik luksusoplevelse. et hotel uden for enhver kategori En unik luksusoplevelse et hotel uden for enhver kategori Velkommen til en mindeværdig oplevelse... Hotel Royal, det historiske og unikke luksushotel på Store Torv i Århus midtby, byder Dem velkommen i

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne 8 Living Møbeldesign SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 Havearkitekten Morten Klint, som indrettede den store, skrå grund på fortrinlig vis, skabte en have med solkroge og op til fire meter brede hække, der snildt

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Særdeles charmerende og børnevenlig villa med god plads både ude og inde! Sag: 62301362 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ Mødetype: Direktionsmøder, bestyrelsesmøder, strategimøder o.lign. EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER Edvard og Elise Brandes gamle palæ var allerede før sin realisering

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Schæffergården. Møder & konferencer

Schæffergården. Møder & konferencer 2010 Schæffergården Møder & konferencer Velkommen til Schæffergården nordisk hus i Gentofte I hjertet af Jægersborg ved Ermelundsvej danner Schæffergården og Villa Helene sammen med Det Gamle Jægersborg

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Velkommen på Hotel Opus Horsens

Velkommen på Hotel Opus Horsens Velkommen på Hotel Opus Horsens Danmarks nye design hotel Velkommen på Hotel Opus Horsens Et nyt design hotel i Horsens med udsigt til naturreservatet Nørrestrand byder velkommen med topmoderne hotel-

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

B ellevue s lot. af 1897

B ellevue s lot. af 1897 B ellevue s lot af 1897 Arkitekturen præges af datidens sans for godt håndværk og fine detaljer. Den overdækkede kampestensterrasse fungerede engang som klasseværelse for de lokale børn. Tårnene strækker

Læs mere

Velkommen til Umbrien

Velkommen til Umbrien Velkommen til Umbrien Hermed en række nyttige informationer. Området. Svømmebad. Nærmeste offentlige svømmehal ligger i Montecchio, til venstre lige inden man kører op i byen. Seværdigheder. Domkirken

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere