Settlementet på Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Settlementet på Vesterbro"

Transkript

1 Settlementet på Vesterbro Lyngborgens 75-års jubilæum fejres i juli 1995: Fra Vesterbro i København er Settlementets brugere og frivillige kommet for at fejre lejrens 75-års jubilæum. Hvis du vil vide meget mere om Settlementet på Vesterbro Settlementets 100-års jubilæum i nov blev bl.a. fejret med en udgivelse af bogen Respekt - Historier fra Settlementet på Vesterbro fortalt af Pia Fris Laneth. Lån den på biblioteket eller køb den i Settlementet på Vesterbro, Dybbølsgade 41, 1721 København V. Telefon Forlaget Mit Forlag ISBN Feriekolonien Lyngborgen i Odsherred Om udlejning af Lyngborgen og dens familiehuse i Odsherred Mit Forlag: ISBN af Ove Carlsen og Lone Christiansen 1. udgave September 2014 Side 24

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Titelblad... 1 Indholdsfortegnelse Forord.. 2 Lyngborgens placering i Odsherred Vejen til Lyngborgen fra København Husene på Lyngborgens grund Feriekolonien Lyngborgen Naturskolen Viceværtboligen Sommerhuset De 4 hytter bag Sommerhuset Familiehuset Skovhuset ved Lyngvejen Familiehuset Palæet ved Lyngvejen Fælleshuset ved Lyngvejen Overnatningspriser Udlejning af Lyngborgens feriehuse Nyttige kontakter ved udlejning af Lyngborgens feriehuse m.v Seværdigheder i Lyngborgens omegn og i Odsherred i øvrigt Lyngborgens grund og nærmeste omegn Husene på Lyngborgen gennem tiden Gamle billeder fra Lyngborgens historie siden starten i For dem der vil vide mere om Settlementets historie Om fejringen af Lyngborgens 75-års jubilæum i 1995 og Settlementets 100-års jubilæum i FORORD Formålet med denne brochure er alene at stimulere udlejningen af feriehusene på Settlementet på Vesterbros feriekoloni Lyngborgen i Odsherred lige ud til Sejerø Bugt og ca. 5 km fra stationsbyen Vig. Der har feriekolonien ligget siden Feriekoloniens økonomi skal blot hvile i sig selv. Overnatningspriserne (se side 14) er derfor sat på så rimeligt et niveau, at alle burde kunne være med. En vis indtjening er naturligvis nødvendig for blot at vedligeholde så stor en feriekoloni, og herudover kommer udgifter til forsikringer, ejendomsskatter m.v. Større renoveringsprojekter på feriekolonien sker således altid via fondsbevillinger. Administrationen, driften og vedligeholdelsen af feriekolonien Lyngborgen udføres i høj grad af frivillige, hvoraf flere af dem selv er kommet på lejren som børn. Denne brochure appellerer til mulige nye lejere af Lyngborgens huse, hvad enten det er Settlements egne brugere på Vesterbro i København eller folk udefra. Gør din drøm om en anderledes ferie under danske himmelstrøg til virkelighed. Settlementet på Vesterbro hed indtil 2013 Kristeligt Studenter-Settlement. Husk: Det et ikke nødvendigt at læse hele denne brochure igennem for at kunne leje huse på Lyngborgen. De vigtigste dele står først i brochuren. Brug indholdsfortegnelsen øverst på denne side til at navigere rundt i brochuren med. For dem der vil vide lidt mere om Settlementets historie Settlementsbevægelsen startede i England i 1884 med oprettelsen af det første Settlement, Toynbee Hall, i London. I den forbindelse, som der her tales om, betyder Settlement en koloni, dvs. en gruppe mennesker som slår sig ned et sted, hvor de ikke oprindeligt hører til. Det var universitetsstuderende og andre akademikere som for en tid tog bopæl i arbejderkvartererne i Englands store industribyer for at udføre et frivilligt socialt og kristeligt arbejde. På den ene side øvede akademikerne gennem klub- og undervisningsvirksomhed en hjælp til kvarteret børn, unge og voksne, på den anden side lærte de selv værdifulde ting om andre menneskers livsvilkår, som kunne komme dem til nytte senere hen i livet på høje poster i samfundet. Settlementet på Vesterbro (tidligere Kristeligt Studenter-Settlement) startede i 1911 i en lille lejlighed i Revalsgade på Vesterbro i København efter engelsk forbillede. Med industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet var der foregået en folkevandring fra land til by, og arbejderne bosatte sig i nyopførte og tætbyggede kvarterer på Vesterbro og Nørrebro i små lejligheder, der senere udviklede sig til slumkvarterer. Der var ingen direkte forkyndende virksomhed, men hovedvægten i det filantropiske arbejde blev udover socialt samvær i børneklubberne lagt på stimulation af børnenes fantasi og i voksen- og ældreklubberne på folkeoplysning og lindring af nød. I takt med saneringen af Vesterbro og udviskningen af klasseskellene i samfundet er Settlementets udvikling i de seneste ca. 25 år drejet i retning af beskæftigelsesprojekter og integrationsprojekter for indvandrere, der har til formål at indsluse mennesker på det almindelige eller på alternative arbejdsmarkeder. I de sidste knap hundrede år - nemlig siden har Settlementets virksomhed på Vesterbro i København været suppleret af feriekolonien Lyngborgen, som har dannet rammen om uforglemmelige sommerferier for tusinder af vesterbroere - børn, unge, voksne og ældre. Denne brochure vil medvirke til dette fremover også for andre og nye brugere. Nedenfor ses gruppebilledet for børneholdet 1992 på Lyngborgen. Side 2 Side 23

3 Gamle billeder fra feriekolonien Lyngborgen siden starten i 1920 Lyngborgens indvielse den 4. juli 1920 Lyngborgens placering i Odsherred Sommerens sidste hold i 1924 Spisesalen og opholdsstuen i 1920 De små Pigers klub i Lyngborgens gård i 1924 Side 22 Lyngborgens placering i Odsherred: Lyngborgens grund ligger i bunden af Sejerø bugt i Ellinge Lyng, og grunden når næsten helt frem til kystlinjen med uhindret udsyn over bugten og med udsigt til Sjællands Odde mod nordvest og Ordrup Næs mod sydvest. Med blåt er indtegnet ruten fra motorvejen ved Holbæk (hovedvej 21) til feriekolonien Lyngborgen. Motorvejen fortsætter i den nye motortrafikvej med samme vejnummer. Vælg frakørslen til Vig og i Vig følges vejen til Lille Egebjerg, Hønsinge, Hønsinge Lyng og ved Lyngvejen drejes til højre, som følges knap to kilometer. Feriekoloniens skilte står i venstre vejside. Den detaljerede rutevejledning med bil til feriekolonien Lyngborgen findes på følgende side 4. Side 3

4 Vejen til Lyngborgen fra København Vejen til Lyngborgen fra København: Kørselsvejledningen er denne enkle : 1) Fra Ring 4 vælges Holbækmotorvejen - hovedvej nr til lidt efter Holbæk. Motorvejen fortsætter i den nye motortrafikvej i retning mod Sjællands Odde. 2) Vælg frakørslen mod Vig og følg vejen mod Vig gennem 2 rundkørsler. 3) Følg herefter Vig Parkvej ligeud til den munder ud i Holbækvejen (man behøver således ikke køre gennem Vig hovedgade på vej til Lyngborgen!). 4) Drej til venstre tilbage mod Vig ca. 1 km ad Holbækvejen. 5) Ved lyskrydset i Vig (ved Super Brugsen og Vig Biograf) drejes til højre ad Ravnsbjergvej, som følges godt 100 m. 6) Drej herefter til højre mod Lille Egebjerg og kør ca. 1 km. 7) I Lille Egebjerg drejes til venstre mod Hønsinge og kør ca. 2 km. 8) I Hønsinge drejes til venstre og følg vej nr. 225 ca. 500 m. 9) Drej til højre ad Smidsholmvej mod Hønsinge Lyng og følg denne knap 2 km. 10) Ved vejens ende ligger Lyngvejen med cafeen kaldet Burgerhjørnet. Drej til højre ad Lyngvejen og følg denne knap 2 km. 11a) For at komme til selve feriekolonien Lyngborgen drejes til venstre på Toftevej og følg denne ca. 500 m og en stikvej mod højre. Busser og andre større køretøjer skal køre ad Toftevej til Lyngborgen. Husk at to almindelige personbiler kan passere hinanden på Toftevej, hvilket ikke gælder for den smalle Enebærvej! Brug parkeringspladsen og undlad venligst at parkere ved selve Lyngborgen! 11b) Skal man til Lyngborgens Familiehuse fortsættes endnu 200 m ud ad Lyngvejen, hvorefter man drejer til venstre ind på Enebærvej. Efter blot 50 m ligger familiehusene Skovhuset, Palæet og Fælleshuset på højre side. Husene på Lyngborgen gennem tiden 1920: Lyngborgen bygges (se billedet nedenfor). 1938: Lyngborgen beklædes med eternitplader og males hvid. Og rød igen i : Settlementet erhverver Bondehuset fra ca med tilhørende Anneks som det første familiehus. 1951: To svenske flygtningebarakker opstilles som de såkaldte gule og grønne sovesale. 1952: Der indrettes en legestue bag pejsen i den gamle opholdsstue. 1967: Skovhuset bygges som det andet familiehus på Lyngborgen. Der bliver også bygget en ny forstanderbolig (nuværende Sommerhus). 1967: Der kommer elektricitet til Lyngborgen, og de gamle petroleumslamper bliver herefter taget ned. 1978: På ølejren nedrives sovebarakken med de gule og grønne sovesale. 1978: Fælleshuset bygges som samlingssted for Lyngborgens brugere, medens selve Lyngborgen er lukket af brand- og sundhedsmyndighederne. 1981: Lyngborgen renoveres og beklædes igen med træ. Legestuen inddrages som sovesal. 1986: Det daværende Lyngborgudvalg forestår opførelsen af det tredje familiehus, Palæet. 1987: Bondehuset totalrenoveres af det daværende Lyngborgudvalg. 1995: Der indrettes en asfalteret tennisbane/basketboldbane for enden af fodboldbanen. Volleyboldbanen nyindrettes. 1997: Der tilføjes to sidebygninger på nordsiden af Lyngborgen indeholdende toiletter og badefaciliteter. Den gamle toiletbygning, kaldet Villaen, nedrives først ca : 2004: Naturskolen bygges. Lyngborgen ombygges og gennemgår en gennemgribende modernisering med isolering med henblik på helårsbrug. Sommerhuset udvides og moderniseres. 2008: Fire mindre hytter beregnet til overnatning sættes op i fyrreskoven bag Sommerhuset. 2010: Bondehuset nedrives. 2011: Lyngborgudvalget har efter flere års arbejde færdigrenoveret familiehuset Skovhuset med nyt bad og toilet, nyt køkken, nye køjer, ny pejs og malet overalt udvendigt og indvendigt samt med etablering af lydisolerende vægge mellem soverummene. 2014: Toilet og bad i familiehusene Palæet og Fælleshuset totalrenoveres. Det store soverum til venstre i Palæet deles i to mindre soverum. Palæet males svenskrød med hvidt omkring vinduesrammerne ligesom de øvrige huse på sommerlejren. Vejskiltene til Lyngborgen og til Familiehusene på Lyngvejen: Skal man til selve Lyngborgen drejes til venstre, når man møder det første af ovenstående skilte ved Toftevej. Skal man til Lyngborgens familiehuse, fortsættes ca. 200 m videre ud ad Lyngvejen, hvorefter der drejes til venstre ad Enebærvej, når man ser det andet af ovenstående skilte. Den smalle og ujævne Enebærvej fører dog også til Lyngborgen efter ca. 500 m, men kørsel til Lyngborgen ad Enebærvej anbefales ikke! Side 4 Lyngborgen opføres: Lyngborgen opføres: Billedet viser træskelettet til feriekolonien under opførelsen i foråret Til begge sider af Lyngborgen ses nogle husmandssteder i det ellers øde og flade landskab med den lidt ufrugtbare sandede jord. Senere da velfærdssamfundet kom i slutningen af 1950 erne opførtes tusinder af fritidshuse nær kysten ud til Sejerø Bugt. Side 21

5 De unge mænds hold på vej over dæmningen til Lyngborgens strand med brænde til Sankt Hansbålet (1922) Piger på Lyngborgens strand Sankt Hansaften (1993) Side 20 Husene på Lyngborgens grund: På et luftfoto er indtegnet med violet farve Lyngborgens grund: Ved den med gult angivne Lyngvej i nederste højre hjørne er grunden kun ca. 50 m bred, hvorefter den øges til 100 m. Ud for selve Lyngborgen er den 200 m bred, hvorefter den fortsætter med at være 100 m bred ned til stranden. Bygningerne på grunden er angivet med blå farve: 1) Selve Lyngborgen fra 1920; 2) Naturskolen fra 2004; 3) Sommerhuset fra 1967; 4) Fire hytter fra 2008; 5) Familiehuset Skovhuset fra 1967; 6) Familiehuset Fælleshuset fra 1978 og 7) Familiehuset Palæet fra Den gule vej nederst til højre er Toftevej, Toftevej som via en stikvej fra Enebærvej fører til Lyngborgen. Den ligeledes med gult angivne Enebærvej er den smalle og ujævne vej, der fører direkte til Lyngborgens Familiehuse og videre til selve Lyngborgen. Vegetationen på Lyngborgen: Mellem familiehusene og Lyngborgen er der fyrreskov; bagved Lyngborgen følger et sumpet område med birkeskov; herefter et større stykke lyngområde. Ved lagunen er der et sivområde. Husene på Lyngborgens grund Side 5

6 Feriekolonien Lyngborgen Lyngborgen: Selve den firlængede Lyngborg for enden af Enebærvej rummer i alt 58 sovepladser fordelt på 10 soverum: 6 soverum med 4 pladser, 1 med 6 pladser, 1 med 8 pladser og 2 med 10 pladser. For meget store hold råder feriekolonien tillige over 4 nærliggende hytter hver med 4 sovepladser (se side 10), således at den samlede sengekapacitet kan komme op på 74 senge. Herudover har Lyngborgen en spisesal med 60 pladser, køkken med køle- og frysefaciliteter og en stor opholdsstue samt adskillige toiletter og baderum. Lyngborgens gård: Den store indre gård på Lyngborgen danner ramme om mange forskellige slags aktiviteter: optræden som her på billedet, aftenhygge med kaffe og sangunderholdning og ikke mindst afslutningsfesten den sidste aften, hvis vejrguderne er flinke. Stjernehimlen om natten ses bedst fra Lyngborgens gård. Gården er simpelthen feriekoloniens centrale mødested. Side 6 På vej til stranden forbi det fredede lyngareal Alle er taget med på stranden Side 19

7 Volleyboldbanen bag Lyngborgen: Ligesom fodbold er volleybold en af de populæreste sportsgrene på sommerlejren. Et holdspil for alle aldre - også selvom de mindste ikke magter at få bolden over nettet. Det gør de voksne dog ofte heller ikke. Til stor morskab for alle. Lyngborgens spisesal: Her er der plads til 60 personer fordelt med 12 personer ved 5 borde. Ved de 5 bordender kan der knibes en enkelt person mere. Kilen gennem birkeskoven: I stedet for forlængelsen af Enebærvej kan man bagom Lyngborgen gå gennem kilen i birkeskoven med den fugtige jordbund. Birkeskoven plantede Settlementet i Efter et par hundrede meter når man frem til Lyngborgens knap m2 fredede lyngområde, der strækker sig næsten ned til kystlinjen (se øverst på næste side). Jo mere man går i retningen mod stranden, jo videre bliver udsigten over Sejerøbugten med Sjællands Odde til højre og Ordrup Næs til venstre. På en god dag kan man langt ude mod venstre svagt skimte Sejerø som en mørk klat i horisonten. Her er det, at man med Erik Grip kan synge: Jeg kan bedst med åbne vidder. Lyngborgens opholdsstue: Den store opholdsstue består dels af et antal borde og stole, dels af et sofaarrangement. Side 18 Side 7

8 Naturskolen Lyngborgens grund og nærmeste omegn Naturskolens værkstedsfløj: Naturskolen er opført, for at skoler og institutioner kan bruge bygningen og dens faciliteter til nærmere at studere de ting, som børnene har fundet i den omgivende natur eller nede på stranden. Faciliteter omfatter blandt andet fiskenet, forstørrelsesglas, mikroskoper, akvarier og meget mere til at udforske naturen med. Naturskolens store sal: Salen er velegnet til foredrag, til arrangementer som yoga o.l. og til afholdelse af fester. Hvis maden til festen ikke kommer udefra, kan man leje Lyngborgen og bruge dens køkkenfaciliteter og soverum til overnattende gæster. Naturskolen har et toilet og et handicaptoilet samt et mindre tekøkken. Side 8 Fodboldbanen: Øverste billeder viser feriekoloniens store fodboldbane med birkeskoven bagved. Nederste billede er et af fodboldholdene fra Settlementets egen sommerlejr i Side 17

9 Nyttige kontakter ved udlejning af Lyngborgens feriehuse m.v. Settlementet på Vesterbro, Dybbølsgade 41, 1721 Kbh. V.: Idrætsfabrikken, Valdemarsgade 14, 1665 Kbh. V.: Telefonen i Sommerhuset (fastnettelefon): Lyngborgens vicevært i Sommerhuset, Arne Hedstrøm: (mobil) Lyngborgens driftschef, Verner Hansen: (mobil) Lægehuset i Vig, Torvestrædet 4, 4560 Vig. Tlf. mellem 8 og 16: Der er apoteker i Nykøbing og Asnæs og et håndkøbsapotek i Højby. Lægevagten (kl til 08.00, i weekender og på helligdage): Ulykke, brand og miljøforurening: 112 og politi: 114 Akutafdelingen (skadestuen), Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, Indgang A, 4300 Holbæk: Skadeklinik, Sundhedscenter Odsherred, Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sjælland, Radiologi - Røntgen, 3. sal. Dagligt 14-22, weekends (NB: vinterlukket mellem 1. oktober og 31. marts). Henvendelse kun efter forudgående aftale på akuttelefonen: Seværdigheder i Lyngborgens omegn og i Odsherred i øvrigt 1) Om lørdagen og om formiddagen på onsdage er der loppemarked i Vig. 2) Vig Musikfestival finder sted i weekenden en uge efter Roskilde Festival. 3) Esterhøj i Høve med hjemstavnsstenen på toppen har en fantastisk udsigt over Sejerø bugt. Lige ved højen ligger mausolæet for filmmanden Ole Olsen. 4) I Fårevejle kirke ligger den engelske jarl af Bothwell i en i dag lukket kiste. 5) På vejen til Nykøbing ligger Trundholm mose, hvor Solvognen blev fundet i ) Fra Havnsø er der en kort færgetur til pragtfulde Nekselø med varieret natur. 7) Dragsholm slot bygget i 1200-tallet er et besøg værd. 8) Anneberg museum i Nykøbing Sjælland med skiftende udstillinger bør besøges. 9) Odsherreds museum ligger tæt ved Anneberg museum ved fjorden. 10) Røget fisk købes i røgerierne i Havneby omtrent på midten af Sjællands Odde. 11) Besøg gågaden Algade i Nykøbing se folkelivet i en mindre dansk provinsby. 12) Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs. Inddæmmede Lammefjord er nær ved. 13) Malergården i Plejerup opført af maleren Sigurd Swane og hustru i ) En flot tur langs Vindekilde Strandvej til Ordrup og videre til Ordrup Næs. 15) Jættestuerne i Stenstrup. 16) Vejrhøj ved Vindekilde er med sine 121 m trediehøjeste punkt på Sjælland. 17) Museet på Amtshospitalet i Nykøbing Sj. om behandling af sindssyge dengang. Side 16 Viceværtboligen Sommerhuset Viceværtboligen Sommerhuset: Viceværtboligen Sommerhuset: Huset har 3 soverum med i alt 5 sovepladser: 1 soverum med 1 plads og 2 med 2 pladser. Herudover har Sommerhuset et køkken, et toilet og bad, en stue med pejs og TV samt en verandastue. Bagsiden af huset har en hyggelig solterrasse. Sommerhuset blev renoveret i Sommerhuset er bolig for feriekoloniens vicevært fra ca. 1. april til skolernes sommerferie og fra slutningen af skolernes sommerferie til ca. 1. oktober. I skolernes sommerferie bruger de store hold på Lyngborgen som regel Sommerhuset selv. I perioden 1. oktober til 1. april kan Sommerhuset derfor udlejes til andre. Side 9

10 De fire hytter bag Sommerhuset 3) Institutioner (skoler, lejrskoler, børnehaver og fritidshjem) følger priserne for de udefra kommende lejere. 4) Naturskolen udlejes separat for kr./dag til udefra kommende lejere. I forbindelse med leje af Lyngborgen betaler institutioner dog 250 kr./dag. 5) Der afregnes separat for elforbruget med 2.50 kr. pr. kwh. Vedrørende overnatningspriser for Settlementets egne brugere m.v.: Settlementets egne brugere kan rette forespørgsel til den ansvarlige på Idrætsfabrikken for udlejning af feriehuse på Lyngborgen (Peter Gorm via mail: med henblik på overnatningspriserne. Peter kan i særlige tilfælde yde enkeltpersoner eller grupper op til 25% i rabat på overnatningsprisen. Grundlejen og betaling for elforbruget er ikke omfattet af en evt. rabat. Udlejning af Lyngborgens feriehuse I vintersæsonen mellem 1. november og 1. april er Lyngborgen og familiehusene (bortset fra Sommerhuset) som regel lukket ned for vinteren. Er der et tilstrækkeligt antal udlejninger i vintersæsonen, kan Lyngborgen dog holdes åben i en periode i vintersæsonen. Hvis du ønsker at leje Lyngborgen i vintersæsonen, kontakt da først Idrætsfabrikken, hvorvidt dette overhovedet er muligt. En af de 4 hytter bag Sommerhuset: I fyrreskoven bag viceværtboligen Sommerhuset ligger der 4 hytter med hver 4 sovepladser. Hytterne er som de øvrige huse på Lyngborgens grund opvarmet med el-paneler. Foran husene er der en lille veranda. Herudover er der ingen faciliteter i de 4 huse. Hytterne er først og fremmest anskaffet for at give en ekstra kapacitet på 16 sovepladser, når meget store hold lejer Lyngborgen. Derfor må beboerne i hytterne benytte Lyngborgens toilet- og badefaciliteter. Side 10 Hjælpes ad: På væggen i spisestuen har i årtier hængt ovenstående skilt med det enkle budskab: Hjælpes ad. Det gælder ikke kun borddækning, oprydning og opvask men i videre forstand i de sociale sammenhænge, hvori den enkelte indgår på sommerlejren, i Settlementet og ude i samfundet i øvrigt. Budskabet gælder endnu i dag og mere end nogensinde. a) Gå ind på Lyngborgens hjemmeside på under fanen kalender for at se, hvorvidt det ønskede feriehus er ledigt i den periode, det drejer sig om. b) Er dette tilfældet, kontakt da så hurtigt som muligt enten Peter Gorm på mailadressen eller Ejnar Crone på mailadressen med henblik på at reservere en feriehytte i en bestemt periode. c) Efter højst 3 dage skulle du få svar tilbage, at reservationen er gennemført (under forudsætning af at ingen andre tilfældigvis skulle have nået at reservere feriehuset før dig). d) Du får tilsendt en lejekontrakt, som du udfylder, underskriver og returnerer til Idrætsfabrikken. Et evt. angivet depositum i lejekontrakten fremsendes til Idrætsfabrikken. e) Er der noget, du vil spørge om, kan du ringe til Peter Gorm eller Ejnar Crone i Idrætsfabrikken i Valdemarsgade 14, København V på nr mandagonsdag og fredag mellem kl. 8 og 9. Side 15

11 Overnatningspriser pr. 1. april 2014 Familiehuset Skovhuset Prisliste for udefra kommende lejere af Lyngborgen og familiehusene: 1) Ved leje af Lyngborgen (inklusiv de 4 hytter): Der betales en grundleje på 700 kr. Overnatningsprisen for en voksen er 125 kr. Overnatningsprisen for en ung (14-17 år): 94 kr. Overnatningsprisen for et barn (2-13 år): 63 kr. Børn under 2 år er gratis. Overnatningsprisen for en pensionist (65 år eller derover): 94 kr. Der betales for minimum 25 personer og for mindst 2 overnatninger. Beregningseksempel: Et hold på 5 voksne og 20 børn (2-13 år) overnatter 5 nætter. Prisen for opholdet bliver: x 125 x x 63 x 5 = kr. 2) Ved leje af Skovhuset, Palæet med Fælleshuset eller Sommerhuset (Sommerhuset kun udenfor sæsonen): Der er ingen grundleje. Samme overnatningspriser som for Lyngborgen (se ovenfor). Der betales for minimum to voksne og 2 børn (2-13 år). Side 14 Mindstebetalingen bliver derfor for én overnatning: 2 x 125 x x 63 x 1= 376 kr. Det inderste af Sejerø bugt med Ellinge Lyng: Billedet er taget fra Esterhøj i Høve i retning mod nord. Øverst i billedet ses begyndelsen af Sjællands Odde. Lidt herunder ses lige udenfor skovkanten et svagt blåt område - og det er lagunen, som Lyngborgens grund støder ud til. Den, der lejer huse på feriekolonien Lyngborgen, skal vide, at dette sted i Odsherreds smukkeste natur har en knap hundrede år lang forbindelse med arbejderkvarteret på stenbroen på Vesterbro i København. Fra dengang Vesterbro var et slumkvarter, hvor det i dag er et eftertragtet boligkvarter for de unge. Familiehuset Skovhuset: Som de øvrige familiehuse ligger Skovhuset på adressen Enebærvej 2 helt oppe ved Lyngvejen og dermed ved starten af Enebærvej. Skovhuset har 3 soverum med i alt 11 sovepladser: 1 soverum med 2 pladser, 1 med 4 pladser og 1 med 5 pladser. Herudover er der et køkken i åben forbindelse med opholdsstuen, der har en hjørnesofa og pejs samt TV. Der er to toiletter - heraf det ene med bad. Skovhuset blev totalrenoveret indvendigt i årene omkring Opholdsstuen Side 11

12 Familiehuset Palæet Familiehuset Palæet: Huset med det lidt prangende navn, Palæet, har 4 soverum med i alt 13 sovepladser: ét rum med 4 pladser og tre rum med 3 pladser. I indgangspartiet er der en vask og et køleskab men ellers er der ingen køkkenfaciliteter i Palæet. Herudover er der to toiletter - heraf det ene med bad. Toiletfaciliteterne i Palæet blev totalrenoverede i Vigtigt: Når man lejer familiehuset Palæet følger det nærliggende Fælleshus med uden ekstra udgifter. Dette hus har et køkken i åben forbindelse med en stor opholdsstue. Der er et toilet med badefaciliteter i Fælleshuset. Kartoffelskrælning i 1967: Et af de områder, hvor man altid hjælpes ad ved måltiderne på sommerlejren, det er kartoffelskrælningen. Alle børn på køkkenholdet blev indfanget og kraftigt opfordret til at deltage i kartoffeltjansen, medens der blev sunget på sangen Så længe som kartofler overhovedet har en skræl. Side 12 Fælleshuset Fælleshuset: Fælleshuset ligger mellem Skovhuset og Palæet. Det indeholder et køkken i åben forbindelse med en stor opholdsstue. Der er herudover et toilet med bad, som blev totalrenoveret i Til højre for indgangsdøren er der et mindre rum med en vaskemaskine og en tørretumbler. Vigtigt: Lejere af familiehuset Skovhuset har kun adgang til Fælleshuset, hvis de samtidigt også har lejet familiehuset Palæet. Pinselilje ved Palæet Den nye terrasse i Fælleshuset: Så hyggeligt kan der være på den nye terrasse på bagsiden af Fælleshuset. Side 13

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde 1 HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

Hvidovre. BEBOERBLAD FOR HVIDOVREBO oktober/nov. 2009 NR. 25

Hvidovre. BEBOERBLAD FOR HVIDOVREBO oktober/nov. 2009 NR. 25 Hvidovre BEBOERBLAD FOR HVIDOVREBO oktober/nov. 2009 NR. 25 Leder Der er i denne tid fra Historiens Hus i Hvidovre sat fokus på Danmarks første industrialiserede boligbyggeri. Det er kommet til udtryk

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

SLAGELSE NU TEMA: FRITIDSLIV. Løb - fra motionister til verdenselite. Lokalråd får tingene til at ske. Slagelse Naturskole - ud i det fri

SLAGELSE NU TEMA: FRITIDSLIV. Løb - fra motionister til verdenselite. Lokalråd får tingene til at ske. Slagelse Naturskole - ud i det fri SLAGELSE NU online-magasin om det gode liv i Slagelse Kommune Løb - fra motionister til verdenselite Slagelse Naturskole - ud i det fri NR. 2 2014 Lokalråd får tingene til at ske Foreningslivet - alle

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

Fritidsforeningen i Andkær ANDKÆR NYT

Fritidsforeningen i Andkær ANDKÆR NYT Fritidsforeningen i Andkær ANDKÆR NYT Program og aktiviteter 2015/2016 Andkær og skolen Andkær-Sellerup er et landsbysamfund på sydsiden af Vejle Fjord. Der bor omkring 1000 mennesker i området - størsteparten

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

hals Sommeravis Så blev der for alvor dækket Historien om hunden Læs side 10 De går efter det gode liv Læs side 16-17

hals Sommeravis Så blev der for alvor dækket Historien om hunden Læs side 10 De går efter det gode liv Læs side 16-17 LOplevelser og information til hele sommeren 2009 NR. 01 Sommeren 2009 ÅRGANG 1 hals Sommeravis gem avisen Så blev der for Historien om hunden Læs side 10 alvor dækket op i Lohals I år kan besøgende vælge

Læs mere

SKAGEN. Lejrskolemanual for Skagen området 2013. www.skagen-tourist.dk

SKAGEN. Lejrskolemanual for Skagen området 2013. www.skagen-tourist.dk SKAGEN Lejrskolemanual for Skagen området 2013 www.skagen-tourist.dk Indholdsfortegnelse FORORD Velkommen til Skagen-Området... 1 SKAGEN Skagen i tal... 2 ADRESSER Skagen Turistforenings adresser og åbningstider...

Læs mere

DANMARKS SMÅ OASER 2007

DANMARKS SMÅ OASER 2007 TA PÅ ØLEJR DANMARKS SMÅ OASER 2007 Køb dine ølejrbilletter på posthuset www.oelejr.dk JERK JERKHJERK Hygge, humle og håndværk Tag væk fra byens stress og jag og nyd en ferie i ro og mag. Sluk for mobiltelefonen,

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø

De Grafiske Feriehuse. velkommen til en dejlig ferie på. samsø De Grafiske Feriehuse velkommen til en dejlig ferie på samsø Gode kollega Velkommen til din egen Ferieby! Bestyrelsen for de grafiske sommerhuse på Samsø (Sælvig Feriehuse) har med denne brochure fornøjelsen

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Indvielse af Rosenkæret

Indvielse af Rosenkæret Fo F r. DANSKE TORPARE BLAD NR. 128 FEBRUAR 2010 29. ÅRGANG Tranedans i foråret - svingfjer, dansetrin og høje skrig Vinterdæk på danske biler - bliv klogere på de rigtige dæk og nye regler Livet uden

Læs mere