Settlementet på Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Settlementet på Vesterbro"

Transkript

1 Settlementet på Vesterbro Lyngborgens 75-års jubilæum fejres i juli 1995: Fra Vesterbro i København er Settlementets brugere og frivillige kommet for at fejre lejrens 75-års jubilæum. Hvis du vil vide meget mere om Settlementet på Vesterbro Settlementets 100-års jubilæum i nov blev bl.a. fejret med en udgivelse af bogen Respekt - Historier fra Settlementet på Vesterbro fortalt af Pia Fris Laneth. Lån den på biblioteket eller køb den i Settlementet på Vesterbro, Dybbølsgade 41, 1721 København V. Telefon Forlaget Mit Forlag ISBN Feriekolonien Lyngborgen i Odsherred Om udlejning af Lyngborgen og dens familiehuse i Odsherred Mit Forlag: ISBN af Ove Carlsen og Lone Christiansen 1. udgave September 2014 Side 24

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Titelblad... 1 Indholdsfortegnelse Forord.. 2 Lyngborgens placering i Odsherred Vejen til Lyngborgen fra København Husene på Lyngborgens grund Feriekolonien Lyngborgen Naturskolen Viceværtboligen Sommerhuset De 4 hytter bag Sommerhuset Familiehuset Skovhuset ved Lyngvejen Familiehuset Palæet ved Lyngvejen Fælleshuset ved Lyngvejen Overnatningspriser Udlejning af Lyngborgens feriehuse Nyttige kontakter ved udlejning af Lyngborgens feriehuse m.v Seværdigheder i Lyngborgens omegn og i Odsherred i øvrigt Lyngborgens grund og nærmeste omegn Husene på Lyngborgen gennem tiden Gamle billeder fra Lyngborgens historie siden starten i For dem der vil vide mere om Settlementets historie Om fejringen af Lyngborgens 75-års jubilæum i 1995 og Settlementets 100-års jubilæum i FORORD Formålet med denne brochure er alene at stimulere udlejningen af feriehusene på Settlementet på Vesterbros feriekoloni Lyngborgen i Odsherred lige ud til Sejerø Bugt og ca. 5 km fra stationsbyen Vig. Der har feriekolonien ligget siden Feriekoloniens økonomi skal blot hvile i sig selv. Overnatningspriserne (se side 14) er derfor sat på så rimeligt et niveau, at alle burde kunne være med. En vis indtjening er naturligvis nødvendig for blot at vedligeholde så stor en feriekoloni, og herudover kommer udgifter til forsikringer, ejendomsskatter m.v. Større renoveringsprojekter på feriekolonien sker således altid via fondsbevillinger. Administrationen, driften og vedligeholdelsen af feriekolonien Lyngborgen udføres i høj grad af frivillige, hvoraf flere af dem selv er kommet på lejren som børn. Denne brochure appellerer til mulige nye lejere af Lyngborgens huse, hvad enten det er Settlements egne brugere på Vesterbro i København eller folk udefra. Gør din drøm om en anderledes ferie under danske himmelstrøg til virkelighed. Settlementet på Vesterbro hed indtil 2013 Kristeligt Studenter-Settlement. Husk: Det et ikke nødvendigt at læse hele denne brochure igennem for at kunne leje huse på Lyngborgen. De vigtigste dele står først i brochuren. Brug indholdsfortegnelsen øverst på denne side til at navigere rundt i brochuren med. For dem der vil vide lidt mere om Settlementets historie Settlementsbevægelsen startede i England i 1884 med oprettelsen af det første Settlement, Toynbee Hall, i London. I den forbindelse, som der her tales om, betyder Settlement en koloni, dvs. en gruppe mennesker som slår sig ned et sted, hvor de ikke oprindeligt hører til. Det var universitetsstuderende og andre akademikere som for en tid tog bopæl i arbejderkvartererne i Englands store industribyer for at udføre et frivilligt socialt og kristeligt arbejde. På den ene side øvede akademikerne gennem klub- og undervisningsvirksomhed en hjælp til kvarteret børn, unge og voksne, på den anden side lærte de selv værdifulde ting om andre menneskers livsvilkår, som kunne komme dem til nytte senere hen i livet på høje poster i samfundet. Settlementet på Vesterbro (tidligere Kristeligt Studenter-Settlement) startede i 1911 i en lille lejlighed i Revalsgade på Vesterbro i København efter engelsk forbillede. Med industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet var der foregået en folkevandring fra land til by, og arbejderne bosatte sig i nyopførte og tætbyggede kvarterer på Vesterbro og Nørrebro i små lejligheder, der senere udviklede sig til slumkvarterer. Der var ingen direkte forkyndende virksomhed, men hovedvægten i det filantropiske arbejde blev udover socialt samvær i børneklubberne lagt på stimulation af børnenes fantasi og i voksen- og ældreklubberne på folkeoplysning og lindring af nød. I takt med saneringen af Vesterbro og udviskningen af klasseskellene i samfundet er Settlementets udvikling i de seneste ca. 25 år drejet i retning af beskæftigelsesprojekter og integrationsprojekter for indvandrere, der har til formål at indsluse mennesker på det almindelige eller på alternative arbejdsmarkeder. I de sidste knap hundrede år - nemlig siden har Settlementets virksomhed på Vesterbro i København været suppleret af feriekolonien Lyngborgen, som har dannet rammen om uforglemmelige sommerferier for tusinder af vesterbroere - børn, unge, voksne og ældre. Denne brochure vil medvirke til dette fremover også for andre og nye brugere. Nedenfor ses gruppebilledet for børneholdet 1992 på Lyngborgen. Side 2 Side 23

3 Gamle billeder fra feriekolonien Lyngborgen siden starten i 1920 Lyngborgens indvielse den 4. juli 1920 Lyngborgens placering i Odsherred Sommerens sidste hold i 1924 Spisesalen og opholdsstuen i 1920 De små Pigers klub i Lyngborgens gård i 1924 Side 22 Lyngborgens placering i Odsherred: Lyngborgens grund ligger i bunden af Sejerø bugt i Ellinge Lyng, og grunden når næsten helt frem til kystlinjen med uhindret udsyn over bugten og med udsigt til Sjællands Odde mod nordvest og Ordrup Næs mod sydvest. Med blåt er indtegnet ruten fra motorvejen ved Holbæk (hovedvej 21) til feriekolonien Lyngborgen. Motorvejen fortsætter i den nye motortrafikvej med samme vejnummer. Vælg frakørslen til Vig og i Vig følges vejen til Lille Egebjerg, Hønsinge, Hønsinge Lyng og ved Lyngvejen drejes til højre, som følges knap to kilometer. Feriekoloniens skilte står i venstre vejside. Den detaljerede rutevejledning med bil til feriekolonien Lyngborgen findes på følgende side 4. Side 3

4 Vejen til Lyngborgen fra København Vejen til Lyngborgen fra København: Kørselsvejledningen er denne enkle : 1) Fra Ring 4 vælges Holbækmotorvejen - hovedvej nr til lidt efter Holbæk. Motorvejen fortsætter i den nye motortrafikvej i retning mod Sjællands Odde. 2) Vælg frakørslen mod Vig og følg vejen mod Vig gennem 2 rundkørsler. 3) Følg herefter Vig Parkvej ligeud til den munder ud i Holbækvejen (man behøver således ikke køre gennem Vig hovedgade på vej til Lyngborgen!). 4) Drej til venstre tilbage mod Vig ca. 1 km ad Holbækvejen. 5) Ved lyskrydset i Vig (ved Super Brugsen og Vig Biograf) drejes til højre ad Ravnsbjergvej, som følges godt 100 m. 6) Drej herefter til højre mod Lille Egebjerg og kør ca. 1 km. 7) I Lille Egebjerg drejes til venstre mod Hønsinge og kør ca. 2 km. 8) I Hønsinge drejes til venstre og følg vej nr. 225 ca. 500 m. 9) Drej til højre ad Smidsholmvej mod Hønsinge Lyng og følg denne knap 2 km. 10) Ved vejens ende ligger Lyngvejen med cafeen kaldet Burgerhjørnet. Drej til højre ad Lyngvejen og følg denne knap 2 km. 11a) For at komme til selve feriekolonien Lyngborgen drejes til venstre på Toftevej og følg denne ca. 500 m og en stikvej mod højre. Busser og andre større køretøjer skal køre ad Toftevej til Lyngborgen. Husk at to almindelige personbiler kan passere hinanden på Toftevej, hvilket ikke gælder for den smalle Enebærvej! Brug parkeringspladsen og undlad venligst at parkere ved selve Lyngborgen! 11b) Skal man til Lyngborgens Familiehuse fortsættes endnu 200 m ud ad Lyngvejen, hvorefter man drejer til venstre ind på Enebærvej. Efter blot 50 m ligger familiehusene Skovhuset, Palæet og Fælleshuset på højre side. Husene på Lyngborgen gennem tiden 1920: Lyngborgen bygges (se billedet nedenfor). 1938: Lyngborgen beklædes med eternitplader og males hvid. Og rød igen i : Settlementet erhverver Bondehuset fra ca med tilhørende Anneks som det første familiehus. 1951: To svenske flygtningebarakker opstilles som de såkaldte gule og grønne sovesale. 1952: Der indrettes en legestue bag pejsen i den gamle opholdsstue. 1967: Skovhuset bygges som det andet familiehus på Lyngborgen. Der bliver også bygget en ny forstanderbolig (nuværende Sommerhus). 1967: Der kommer elektricitet til Lyngborgen, og de gamle petroleumslamper bliver herefter taget ned. 1978: På ølejren nedrives sovebarakken med de gule og grønne sovesale. 1978: Fælleshuset bygges som samlingssted for Lyngborgens brugere, medens selve Lyngborgen er lukket af brand- og sundhedsmyndighederne. 1981: Lyngborgen renoveres og beklædes igen med træ. Legestuen inddrages som sovesal. 1986: Det daværende Lyngborgudvalg forestår opførelsen af det tredje familiehus, Palæet. 1987: Bondehuset totalrenoveres af det daværende Lyngborgudvalg. 1995: Der indrettes en asfalteret tennisbane/basketboldbane for enden af fodboldbanen. Volleyboldbanen nyindrettes. 1997: Der tilføjes to sidebygninger på nordsiden af Lyngborgen indeholdende toiletter og badefaciliteter. Den gamle toiletbygning, kaldet Villaen, nedrives først ca : 2004: Naturskolen bygges. Lyngborgen ombygges og gennemgår en gennemgribende modernisering med isolering med henblik på helårsbrug. Sommerhuset udvides og moderniseres. 2008: Fire mindre hytter beregnet til overnatning sættes op i fyrreskoven bag Sommerhuset. 2010: Bondehuset nedrives. 2011: Lyngborgudvalget har efter flere års arbejde færdigrenoveret familiehuset Skovhuset med nyt bad og toilet, nyt køkken, nye køjer, ny pejs og malet overalt udvendigt og indvendigt samt med etablering af lydisolerende vægge mellem soverummene. 2014: Toilet og bad i familiehusene Palæet og Fælleshuset totalrenoveres. Det store soverum til venstre i Palæet deles i to mindre soverum. Palæet males svenskrød med hvidt omkring vinduesrammerne ligesom de øvrige huse på sommerlejren. Vejskiltene til Lyngborgen og til Familiehusene på Lyngvejen: Skal man til selve Lyngborgen drejes til venstre, når man møder det første af ovenstående skilte ved Toftevej. Skal man til Lyngborgens familiehuse, fortsættes ca. 200 m videre ud ad Lyngvejen, hvorefter der drejes til venstre ad Enebærvej, når man ser det andet af ovenstående skilte. Den smalle og ujævne Enebærvej fører dog også til Lyngborgen efter ca. 500 m, men kørsel til Lyngborgen ad Enebærvej anbefales ikke! Side 4 Lyngborgen opføres: Lyngborgen opføres: Billedet viser træskelettet til feriekolonien under opførelsen i foråret Til begge sider af Lyngborgen ses nogle husmandssteder i det ellers øde og flade landskab med den lidt ufrugtbare sandede jord. Senere da velfærdssamfundet kom i slutningen af 1950 erne opførtes tusinder af fritidshuse nær kysten ud til Sejerø Bugt. Side 21

5 De unge mænds hold på vej over dæmningen til Lyngborgens strand med brænde til Sankt Hansbålet (1922) Piger på Lyngborgens strand Sankt Hansaften (1993) Side 20 Husene på Lyngborgens grund: På et luftfoto er indtegnet med violet farve Lyngborgens grund: Ved den med gult angivne Lyngvej i nederste højre hjørne er grunden kun ca. 50 m bred, hvorefter den øges til 100 m. Ud for selve Lyngborgen er den 200 m bred, hvorefter den fortsætter med at være 100 m bred ned til stranden. Bygningerne på grunden er angivet med blå farve: 1) Selve Lyngborgen fra 1920; 2) Naturskolen fra 2004; 3) Sommerhuset fra 1967; 4) Fire hytter fra 2008; 5) Familiehuset Skovhuset fra 1967; 6) Familiehuset Fælleshuset fra 1978 og 7) Familiehuset Palæet fra Den gule vej nederst til højre er Toftevej, Toftevej som via en stikvej fra Enebærvej fører til Lyngborgen. Den ligeledes med gult angivne Enebærvej er den smalle og ujævne vej, der fører direkte til Lyngborgens Familiehuse og videre til selve Lyngborgen. Vegetationen på Lyngborgen: Mellem familiehusene og Lyngborgen er der fyrreskov; bagved Lyngborgen følger et sumpet område med birkeskov; herefter et større stykke lyngområde. Ved lagunen er der et sivområde. Husene på Lyngborgens grund Side 5

6 Feriekolonien Lyngborgen Lyngborgen: Selve den firlængede Lyngborg for enden af Enebærvej rummer i alt 58 sovepladser fordelt på 10 soverum: 6 soverum med 4 pladser, 1 med 6 pladser, 1 med 8 pladser og 2 med 10 pladser. For meget store hold råder feriekolonien tillige over 4 nærliggende hytter hver med 4 sovepladser (se side 10), således at den samlede sengekapacitet kan komme op på 74 senge. Herudover har Lyngborgen en spisesal med 60 pladser, køkken med køle- og frysefaciliteter og en stor opholdsstue samt adskillige toiletter og baderum. Lyngborgens gård: Den store indre gård på Lyngborgen danner ramme om mange forskellige slags aktiviteter: optræden som her på billedet, aftenhygge med kaffe og sangunderholdning og ikke mindst afslutningsfesten den sidste aften, hvis vejrguderne er flinke. Stjernehimlen om natten ses bedst fra Lyngborgens gård. Gården er simpelthen feriekoloniens centrale mødested. Side 6 På vej til stranden forbi det fredede lyngareal Alle er taget med på stranden Side 19

7 Volleyboldbanen bag Lyngborgen: Ligesom fodbold er volleybold en af de populæreste sportsgrene på sommerlejren. Et holdspil for alle aldre - også selvom de mindste ikke magter at få bolden over nettet. Det gør de voksne dog ofte heller ikke. Til stor morskab for alle. Lyngborgens spisesal: Her er der plads til 60 personer fordelt med 12 personer ved 5 borde. Ved de 5 bordender kan der knibes en enkelt person mere. Kilen gennem birkeskoven: I stedet for forlængelsen af Enebærvej kan man bagom Lyngborgen gå gennem kilen i birkeskoven med den fugtige jordbund. Birkeskoven plantede Settlementet i Efter et par hundrede meter når man frem til Lyngborgens knap m2 fredede lyngområde, der strækker sig næsten ned til kystlinjen (se øverst på næste side). Jo mere man går i retningen mod stranden, jo videre bliver udsigten over Sejerøbugten med Sjællands Odde til højre og Ordrup Næs til venstre. På en god dag kan man langt ude mod venstre svagt skimte Sejerø som en mørk klat i horisonten. Her er det, at man med Erik Grip kan synge: Jeg kan bedst med åbne vidder. Lyngborgens opholdsstue: Den store opholdsstue består dels af et antal borde og stole, dels af et sofaarrangement. Side 18 Side 7

8 Naturskolen Lyngborgens grund og nærmeste omegn Naturskolens værkstedsfløj: Naturskolen er opført, for at skoler og institutioner kan bruge bygningen og dens faciliteter til nærmere at studere de ting, som børnene har fundet i den omgivende natur eller nede på stranden. Faciliteter omfatter blandt andet fiskenet, forstørrelsesglas, mikroskoper, akvarier og meget mere til at udforske naturen med. Naturskolens store sal: Salen er velegnet til foredrag, til arrangementer som yoga o.l. og til afholdelse af fester. Hvis maden til festen ikke kommer udefra, kan man leje Lyngborgen og bruge dens køkkenfaciliteter og soverum til overnattende gæster. Naturskolen har et toilet og et handicaptoilet samt et mindre tekøkken. Side 8 Fodboldbanen: Øverste billeder viser feriekoloniens store fodboldbane med birkeskoven bagved. Nederste billede er et af fodboldholdene fra Settlementets egen sommerlejr i Side 17

9 Nyttige kontakter ved udlejning af Lyngborgens feriehuse m.v. Settlementet på Vesterbro, Dybbølsgade 41, 1721 Kbh. V.: Idrætsfabrikken, Valdemarsgade 14, 1665 Kbh. V.: Telefonen i Sommerhuset (fastnettelefon): Lyngborgens vicevært i Sommerhuset, Arne Hedstrøm: (mobil) Lyngborgens driftschef, Verner Hansen: (mobil) Lægehuset i Vig, Torvestrædet 4, 4560 Vig. Tlf. mellem 8 og 16: Der er apoteker i Nykøbing og Asnæs og et håndkøbsapotek i Højby. Lægevagten (kl til 08.00, i weekender og på helligdage): Ulykke, brand og miljøforurening: 112 og politi: 114 Akutafdelingen (skadestuen), Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, Indgang A, 4300 Holbæk: Skadeklinik, Sundhedscenter Odsherred, Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sjælland, Radiologi - Røntgen, 3. sal. Dagligt 14-22, weekends (NB: vinterlukket mellem 1. oktober og 31. marts). Henvendelse kun efter forudgående aftale på akuttelefonen: Seværdigheder i Lyngborgens omegn og i Odsherred i øvrigt 1) Om lørdagen og om formiddagen på onsdage er der loppemarked i Vig. 2) Vig Musikfestival finder sted i weekenden en uge efter Roskilde Festival. 3) Esterhøj i Høve med hjemstavnsstenen på toppen har en fantastisk udsigt over Sejerø bugt. Lige ved højen ligger mausolæet for filmmanden Ole Olsen. 4) I Fårevejle kirke ligger den engelske jarl af Bothwell i en i dag lukket kiste. 5) På vejen til Nykøbing ligger Trundholm mose, hvor Solvognen blev fundet i ) Fra Havnsø er der en kort færgetur til pragtfulde Nekselø med varieret natur. 7) Dragsholm slot bygget i 1200-tallet er et besøg værd. 8) Anneberg museum i Nykøbing Sjælland med skiftende udstillinger bør besøges. 9) Odsherreds museum ligger tæt ved Anneberg museum ved fjorden. 10) Røget fisk købes i røgerierne i Havneby omtrent på midten af Sjællands Odde. 11) Besøg gågaden Algade i Nykøbing se folkelivet i en mindre dansk provinsby. 12) Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs. Inddæmmede Lammefjord er nær ved. 13) Malergården i Plejerup opført af maleren Sigurd Swane og hustru i ) En flot tur langs Vindekilde Strandvej til Ordrup og videre til Ordrup Næs. 15) Jættestuerne i Stenstrup. 16) Vejrhøj ved Vindekilde er med sine 121 m trediehøjeste punkt på Sjælland. 17) Museet på Amtshospitalet i Nykøbing Sj. om behandling af sindssyge dengang. Side 16 Viceværtboligen Sommerhuset Viceværtboligen Sommerhuset: Viceværtboligen Sommerhuset: Huset har 3 soverum med i alt 5 sovepladser: 1 soverum med 1 plads og 2 med 2 pladser. Herudover har Sommerhuset et køkken, et toilet og bad, en stue med pejs og TV samt en verandastue. Bagsiden af huset har en hyggelig solterrasse. Sommerhuset blev renoveret i Sommerhuset er bolig for feriekoloniens vicevært fra ca. 1. april til skolernes sommerferie og fra slutningen af skolernes sommerferie til ca. 1. oktober. I skolernes sommerferie bruger de store hold på Lyngborgen som regel Sommerhuset selv. I perioden 1. oktober til 1. april kan Sommerhuset derfor udlejes til andre. Side 9

10 De fire hytter bag Sommerhuset 3) Institutioner (skoler, lejrskoler, børnehaver og fritidshjem) følger priserne for de udefra kommende lejere. 4) Naturskolen udlejes separat for kr./dag til udefra kommende lejere. I forbindelse med leje af Lyngborgen betaler institutioner dog 250 kr./dag. 5) Der afregnes separat for elforbruget med 2.50 kr. pr. kwh. Vedrørende overnatningspriser for Settlementets egne brugere m.v.: Settlementets egne brugere kan rette forespørgsel til den ansvarlige på Idrætsfabrikken for udlejning af feriehuse på Lyngborgen (Peter Gorm via mail: med henblik på overnatningspriserne. Peter kan i særlige tilfælde yde enkeltpersoner eller grupper op til 25% i rabat på overnatningsprisen. Grundlejen og betaling for elforbruget er ikke omfattet af en evt. rabat. Udlejning af Lyngborgens feriehuse I vintersæsonen mellem 1. november og 1. april er Lyngborgen og familiehusene (bortset fra Sommerhuset) som regel lukket ned for vinteren. Er der et tilstrækkeligt antal udlejninger i vintersæsonen, kan Lyngborgen dog holdes åben i en periode i vintersæsonen. Hvis du ønsker at leje Lyngborgen i vintersæsonen, kontakt da først Idrætsfabrikken, hvorvidt dette overhovedet er muligt. En af de 4 hytter bag Sommerhuset: I fyrreskoven bag viceværtboligen Sommerhuset ligger der 4 hytter med hver 4 sovepladser. Hytterne er som de øvrige huse på Lyngborgens grund opvarmet med el-paneler. Foran husene er der en lille veranda. Herudover er der ingen faciliteter i de 4 huse. Hytterne er først og fremmest anskaffet for at give en ekstra kapacitet på 16 sovepladser, når meget store hold lejer Lyngborgen. Derfor må beboerne i hytterne benytte Lyngborgens toilet- og badefaciliteter. Side 10 Hjælpes ad: På væggen i spisestuen har i årtier hængt ovenstående skilt med det enkle budskab: Hjælpes ad. Det gælder ikke kun borddækning, oprydning og opvask men i videre forstand i de sociale sammenhænge, hvori den enkelte indgår på sommerlejren, i Settlementet og ude i samfundet i øvrigt. Budskabet gælder endnu i dag og mere end nogensinde. a) Gå ind på Lyngborgens hjemmeside på under fanen kalender for at se, hvorvidt det ønskede feriehus er ledigt i den periode, det drejer sig om. b) Er dette tilfældet, kontakt da så hurtigt som muligt enten Peter Gorm på mailadressen eller Ejnar Crone på mailadressen med henblik på at reservere en feriehytte i en bestemt periode. c) Efter højst 3 dage skulle du få svar tilbage, at reservationen er gennemført (under forudsætning af at ingen andre tilfældigvis skulle have nået at reservere feriehuset før dig). d) Du får tilsendt en lejekontrakt, som du udfylder, underskriver og returnerer til Idrætsfabrikken. Et evt. angivet depositum i lejekontrakten fremsendes til Idrætsfabrikken. e) Er der noget, du vil spørge om, kan du ringe til Peter Gorm eller Ejnar Crone i Idrætsfabrikken i Valdemarsgade 14, København V på nr mandagonsdag og fredag mellem kl. 8 og 9. Side 15

11 Overnatningspriser pr. 1. april 2014 Familiehuset Skovhuset Prisliste for udefra kommende lejere af Lyngborgen og familiehusene: 1) Ved leje af Lyngborgen (inklusiv de 4 hytter): Der betales en grundleje på 700 kr. Overnatningsprisen for en voksen er 125 kr. Overnatningsprisen for en ung (14-17 år): 94 kr. Overnatningsprisen for et barn (2-13 år): 63 kr. Børn under 2 år er gratis. Overnatningsprisen for en pensionist (65 år eller derover): 94 kr. Der betales for minimum 25 personer og for mindst 2 overnatninger. Beregningseksempel: Et hold på 5 voksne og 20 børn (2-13 år) overnatter 5 nætter. Prisen for opholdet bliver: x 125 x x 63 x 5 = kr. 2) Ved leje af Skovhuset, Palæet med Fælleshuset eller Sommerhuset (Sommerhuset kun udenfor sæsonen): Der er ingen grundleje. Samme overnatningspriser som for Lyngborgen (se ovenfor). Der betales for minimum to voksne og 2 børn (2-13 år). Side 14 Mindstebetalingen bliver derfor for én overnatning: 2 x 125 x x 63 x 1= 376 kr. Det inderste af Sejerø bugt med Ellinge Lyng: Billedet er taget fra Esterhøj i Høve i retning mod nord. Øverst i billedet ses begyndelsen af Sjællands Odde. Lidt herunder ses lige udenfor skovkanten et svagt blåt område - og det er lagunen, som Lyngborgens grund støder ud til. Den, der lejer huse på feriekolonien Lyngborgen, skal vide, at dette sted i Odsherreds smukkeste natur har en knap hundrede år lang forbindelse med arbejderkvarteret på stenbroen på Vesterbro i København. Fra dengang Vesterbro var et slumkvarter, hvor det i dag er et eftertragtet boligkvarter for de unge. Familiehuset Skovhuset: Som de øvrige familiehuse ligger Skovhuset på adressen Enebærvej 2 helt oppe ved Lyngvejen og dermed ved starten af Enebærvej. Skovhuset har 3 soverum med i alt 11 sovepladser: 1 soverum med 2 pladser, 1 med 4 pladser og 1 med 5 pladser. Herudover er der et køkken i åben forbindelse med opholdsstuen, der har en hjørnesofa og pejs samt TV. Der er to toiletter - heraf det ene med bad. Skovhuset blev totalrenoveret indvendigt i årene omkring Opholdsstuen Side 11

12 Familiehuset Palæet Familiehuset Palæet: Huset med det lidt prangende navn, Palæet, har 4 soverum med i alt 13 sovepladser: ét rum med 4 pladser og tre rum med 3 pladser. I indgangspartiet er der en vask og et køleskab men ellers er der ingen køkkenfaciliteter i Palæet. Herudover er der to toiletter - heraf det ene med bad. Toiletfaciliteterne i Palæet blev totalrenoverede i Vigtigt: Når man lejer familiehuset Palæet følger det nærliggende Fælleshus med uden ekstra udgifter. Dette hus har et køkken i åben forbindelse med en stor opholdsstue. Der er et toilet med badefaciliteter i Fælleshuset. Kartoffelskrælning i 1967: Et af de områder, hvor man altid hjælpes ad ved måltiderne på sommerlejren, det er kartoffelskrælningen. Alle børn på køkkenholdet blev indfanget og kraftigt opfordret til at deltage i kartoffeltjansen, medens der blev sunget på sangen Så længe som kartofler overhovedet har en skræl. Side 12 Fælleshuset Fælleshuset: Fælleshuset ligger mellem Skovhuset og Palæet. Det indeholder et køkken i åben forbindelse med en stor opholdsstue. Der er herudover et toilet med bad, som blev totalrenoveret i Til højre for indgangsdøren er der et mindre rum med en vaskemaskine og en tørretumbler. Vigtigt: Lejere af familiehuset Skovhuset har kun adgang til Fælleshuset, hvis de samtidigt også har lejet familiehuset Palæet. Pinselilje ved Palæet Den nye terrasse i Fælleshuset: Så hyggeligt kan der være på den nye terrasse på bagsiden af Fælleshuset. Side 13

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk Med den skønneste beliggenhed midt i naturen - tæt på skov, Randers fjord, Kattegat, lystbådehavn og badestrand - danner Fjord-Centret de perfekte rammer om familiesamlinger, store fester, lejrskole-ture,

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. Hold da helt ferie 2007 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Ringkøbing Fjord Arvidvej 150, 6960 Hvide Sande

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

HJERTESTARTERE I ODSHERRED

HJERTESTARTERE I ODSHERRED NAVN ADRESSE BY PLACERING TILGÆNGELIG IKKE TILGÆNGELIG Lumsås Lundbech nvej 182 Lundbech nvej 182 Klint SPAR købmanden i Klint Klintevej 156 Enggården Annebergparken 49 Beredskabet Vangen 1 CC Autoservice

Læs mere

Kristensen Group. Myndos Paradis i det Ægæiske Hav 2009-09-24 1

Kristensen Group. Myndos Paradis i det Ægæiske Hav 2009-09-24 1 Kristensen Group Myndos Paradis i det Ægæiske Hav 1 Bodrum - Tyrkiets Saint Tropez - Strenge byggeregler, dvs. huse må højst være i 2 etager - Murværk - enten hvidt eller naturstensfarvet - 300 solskinsdage

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø

Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø Kontorfællesskab Vermundsgade 38A, 2. sal 2100 København Ø Kontorlejemål fra 10 m 2 og opefter i flot kontorfællesskab Kontorerne er beliggende i en markant ejendom i Vermundsgade med flot indgangsparti

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Havremarken 1 A-D, Skallebølle Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 22.03-20.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Hvorfor et sikkert tilbud?

Hvorfor et sikkert tilbud? Boligtilbuddet drejer sig om en 3-soveværelses lejlighed på 145 m2 + ca. 80 m2 privat tagterrasse. Prisen er nedsat fra oprindelig 350.000 euro til nu 210.000 euro. En prisnedsættelse på 40 procent. Hvorfor

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 23.03-21.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien

Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien Casa Alma ligger i Norditalien i Regionen Emilia Romagna, i bjergområdet syd for Modena og Bologna, tæt ved den Toscanske grænse. Huset var oprindeligt et bjergkloster

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Turforslag 1: Kronborg

Turforslag 1: Kronborg Turforslag 1: Kronborg Kronborg Slot - Kronborg 2c DK-3000 Helsingør Web: www.kronborg.dk Tlf:+45 4921 3078 Priser: 30 til 75kr. alt efter rundturstype Adgang til området og ydre slot er gratis Det tager

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2014

DCUs PLADSER & TAKSTER 2014 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 21.03-19.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2015

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2015 PRISLISTE Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2015 Hytte No. 9 + 11 2 sovepladser i en dobbeltseng, lille køkken 10 kvm Pris højsæson 23/6-10/8 470 3290 Pris mellemsæson 11/6-23/6 og 11/8 til 24/8 400

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger ARMBÅND: Tider for armbåndspåsætning: Tirsdag 5/7 fra kl. 17.00 til kl. 22.00 Onsdag 6/7 fra kl. 11.00 til kl. 22.00 Torsdag 7/7 fra kl. 12.00 til kl. 24.00 Fredag 8/7 fra kl. 10.00

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011 DCUs ER OG TAKSTER 2011 - SIDE 1 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 25.03-23.10 Ørneredevej

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Tankefuld Svendborg Fyns almennyttige oligselskab Fyns almennyttige oligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

6 stk. nyopførte rækkehuse med carport til leje på Kildeagervej 266-278, Kolt/Hasselager Overtagelse 01.06.2013

6 stk. nyopførte rækkehuse med carport til leje på Kildeagervej 266-278, Kolt/Hasselager Overtagelse 01.06.2013 6 stk. nyopførte rækkehuse med carport til leje på Kildeagervej 266-278, Kolt/Hasselager Overtagelse 01.06.2013 Beliggende i naturskønne omgivelser, og tæt ved Aarhus midtbys mange faciliteter og muligheder,

Læs mere

Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus. Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland

Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus. Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland Gammel Anders Hus udlejes året rundt, men det kan være en

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2015

DCUs PLADSER & TAKSTER 2015 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 20.03-18.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2016

DCUs PLADSER & TAKSTER 2016 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 18.03-23.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010 - SIDE 1 DCUs ER OG TAKSTER 2010 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 Ørneredevej 35, 8270 Højbjerg

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk

PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk Togforbindelse: København - Hillerød - Frederiksværk - Hundested Busforbindelse: Linie 319: Frederikssund - Frederiksværk

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Danske Mesterskaber i Mangekamp 8. & 9. August 2009 på Skive Stadion

Danske Mesterskaber i Mangekamp 8. & 9. August 2009 på Skive Stadion Skive AM og Dansk Atletik Forbund indbyder til Danske Mesterskaber i Mangekamp 8. & 9. August 2009 på Skive Stadion Starttid Lørdag kl. 12.00 Søndag kl. 9.30 Adresse: Aldersgrupper: Øvelser: Engvej 19,

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE VELKOMMEN TIL ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE SJÆLLANDS ODDE RØRVIG NYKØBING SJÆLLAND ODDEN HAVN AUTENTISK OG CHARMERENDE HAVNEMILJØ HAVNEN er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Det er en af de få havne,

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere