Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske"

Transkript

1 Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel: Oprette mapper i personligt Content...3 Øvelse 02 individuel: Oprette dokument og uploade det til personligt Content...3 Øvelse 03 individuel: Opdatere dokument i Content fra lokal kopi...4 Øvelse 04 individuel: Redigere dokument via Web Folder...4 Øvelse 05 individuel: Dele mappe med projektgruppe...5 Øvelse 06 individuel: Sende Workflow...6 Øvelse 07 individuel: Modtage workflow og lave bogmærke (Bookmark)...7 Portfolio...8 Øvelse 08 gruppeøvelse: Oprette mapper til portfolio...8 Øvelse 09 gruppeøvelse: Oprette portfolio via guide...9 Øvelse 10 gruppeøvelse: Redigere portfolio...10 Øvelse 11 gruppeøvelse: Offentliggøre portfolio i kurset NAT Tell me, and I will forget Show me, and I will remember Involve me, and I will understand ii

3 Content System Øvelse 01 individuel: Oprette mapper i personligt Content I din personlige mappe i Content System skal du oprette en mappe, som du giver navnet delt og i denne mappe oprettes en undermappe med navnet NAT501+[dit brugernavn] til deling af dokumenter med din projektgruppe. Du står i My Content : 1. Klik på Folder for at oprette mappe 2. I tekstfeltet Folder Name skriver du delt 3. Klik på Submit 4. Gå ind i mappen delt ved at klikke på den 5. Gentag trin 1 til 3, men giv den nye mappe et sigende navn fx NAT501+[dit brugernavn] Forsigtig: Brug ikke æ, ø, å, -, mellemrum og andre specieltegn i mappe- og filnavne, da det kan medføre at du ikke kan tilgå mappen eller filen igen. Du kan i stedet benytte underscore for at dele ord eller starte nye ord med stort fx Første udkast til vejlederaftale skrives i stedet: Foerste_udkast_til_vejlederaftale eller FoersteUdkastTilVejlederaftale Øvelse 02 individuel: Oprette dokument og uploade det til personligt Content Du skal nu oprette et lille dokument med Ms Word og gemme det på skrivebordet på computeren. I dokumentet skriver du en lille sætning fx Her er mine noter. Dernæst skal du uploade det til mappen NAT501+[dit brugernavn] som du oprettede i øvelse 1 i dit personlige Content. 1. Åbn Word og indskriv teksten: Her er mine noter. 2. Gem dokumentet på computerens skrivebord med navnet [dit brugernavn]+note 3. Gå ind i My Content og ind i mappen NAT501+[dit brugernavn] 4. Klik på Item 5. Klik på Browse/Gennemse og find dokumentet [dit brugernavn]+note på skrivebordet og klik på Open/Åben 6. Klik på Submit 3

4 Øvelse 03 individuel: Opdatere dokument i Content fra lokal kopi Du skal nu prøve at rette i dokumentet [dit brugernavn]+note, som du har liggende på skrivebordet. Dernæst opdaterer du den version af samme dokument, som er i din personlige mappe i Content System med dine rettelser. 1. Åbn dokumentet [dit brugernavn]+note, som du har liggende på skrivebordet. 2. Tilføj fx følgende tekst Nu har jeg rettet i dokumentet. 3. Gem dokumentet og luk Word. 4. Gå ind i My Content og ind i mappen NAT501+[dit brugernavn] 5. Klik på Item 6. Klik på Browse/Gennemse og find dokumentet [dit brugernavn]+note på skrivebordet og klik på Open/Åben 7. Sæt flueben i Overwrite if a file with the same name exists. 8. Klik på Submit Tjek om dokumentet er blevet opdateret med dine rettelser. Øvelse 04 individuel: Redigere dokument via Web Folder Du kan redigere direkte i dokumenter som er gemt i Content System via web folder. Ved at benytte web folder kan du arbejde på dokumentet på samme måde, som når dokumentet ligger på din egen harddisk. Du skal nu prøve at åbne dokumentet [dit brugernavn]+note i Content System via web folder, rette i dokumentet og gemme det igen. Du står i My Content : 1. Gå ind i My Content og ind i mappen NAT501+[dit brugernavn] 2. Klik på Web Folder (hvis du bliver bedt om at indtaste brugernavn og password, indtaster du dit brugernavn og password og sætter flueben i Husk adgangskode ). 3. Mappen åbner nu og du kan se dit dokument [dit brugernavn]+note. 4. Dobbeltklik på dokumentet og det åbnes nu i Word klar til redigering (hvis du bliver bedt om at indtaste brugernavn og password, indtaster du dit brugernavn og password og sætter flueben i Husk adgangskode ). 4

5 5. Tilføj fx teksten Nu har jeg redigeret dokumentet via web folder. Gem dernæst dokumentet uden at omdøbe eller ændre dets placering. Forsigtig: Du kan redigere fra alle Microsoft Office produkter online via Web Folder. Hvis du benytter andre programmer, skal du først gemme dokumentet på fx skrivebordet og dernæst kopiere det tilbage til Content System, når du er færdig med redigeringen. Husk at sætte flueben i Overwrite if a file with the same name exists. Øvelse 05 individuel: Dele mappe med projektgruppe Du skal nu dele mappen NAT501+[dit brugernavn] med din projektgruppe, således at I har et fælles sted til opbevaring af jeres forskellige dokumenter i forbindelse med projektet. Det gør du ved at give din projektgruppe Read, Write og Remove rettigheder til mappen. Du står i My Content : 1. Gå ind i mappen delt, således at du kan se mappen NAT501+[dit brugernavn] 2. Klik på den lille hånd under Permissions 3. Vælg Course Group User List fra drop down listen øverst i højre side 4. Klik på Go 5. Nu får du en liste over hvilke grupper som findes i de kurser, som du deltager i. Find din egen gruppe i NAT501 og sæt flueben ud for denne. 6. Under Set Premissions sættes flueben ud for Read, Write og Remove. 7. Klik Submit Tip: Read, giver brugere ret til at se dokumenter eller mapper. Write, giver brugere ret til at redigere dokumenter eller mapper Remove, giver brugere ret til at slette dokumenter eller mapperne selv Manage, giver brugere ret til at rette i egenskaberne og rettighederne ved dokumenterne eller mapperne. Hvis du laver nye undermapper til NAT501+[dit brugernavn] er det ikke nødvendigt at stille på rettighederne, da undermapper altid arver rettighederne fra overmappen dvs. NAT501+[dit brugernavn]. Din projektgruppe vil således også have rettigheder til disse mapper. 5

6 Forsigtig: Når du først har delt en mappe med andre, må du ikke omdøbe mappen til at hedde noget andet; dem som du har delt mappen med, vil så ikke længere kunne tilgå og se den delte mappe. Øvelse 06 individuel: Sende Workflow Du skal nu sende en til dine gruppemedlemmer med oplysninger om, at du har givet dem adgang til en mappe i dit personlige Content område. Dette gør du ved at sende et work flow. Du står i My Content : 1. Gå ind i mappen delt, således at du kan se mappen NAT501+[dit brugernavn] 2. Sæt flueben ud for mappen NAT501+[dit brugernavn] 3. Vælg Add Workflow fra drop down listen øverst i højre side. 4. Klik på Go 5. I tekst boksen Name skriver du et sigende navn fx NAT501+[dit brugernavn] 6. I tekst boksen Instructions skriver du en meddelelse til dem, som du vil sende Workflowet til fx Hej, her har I et link til mappen, som jeg har delt med jer i forbindelse med projektet i NAT I tekst feltet Username skriver du brugernavnene på dine gruppemedlemmer, som du ønsker at dele mappen med adskilt af komma fx aflpe05, difke05, heple05 osv. Du skal kende dine gruppemedlemmers brugernavn, da det ikke er sikkert at du kan finde dem ved at Browse, da det afhænger af om de har gjort informationer om dem selv tilgængelige i Personal Settings. Som udgangspunkt er informationerne ikke tilgængelige. 8. Sæt flueben i Users 9. Under Content Items sættes flueben ud for Read, Write og Remove. 10. Klik Submit 6

7 Tip: Hvis du vil dele en mappe med andre via workflow, er det ikke nødvendigt at redigere rettighederne til mappen først, da du kan give de andre rettighederne samtidig med at du opretter workflowet. Øvelse 07 individuel: Modtage workflow og lave bogmærke (Bookmark) Når dine gruppemedlemmer har delt en mappe med dig og sendt dig et workflow, kan du lave et bogmærke til mappen, således at du let kan finde mappen igen. Åben din student mail og tjek om du har modtaget et workflow fra dine gruppemedlemmer. Klik på linket og du får nu adgang til mappen. Lav et Bookmark til mappen og giv det et sigende navn fx JensNAT501, hvor Jens her er navnet på gruppemedlemmet. 1. Åbn din student mail og tjek at du har modtaget en meddelelse om, at du har modtaget et workflow. 2. Klik på linket i meddelelsen. 3. Nu åbner et vidue Workflows Recived, hvor du kan se de workflow som du har modtaget. Bemærk: hvis du ikke er logget ind på Blackboard, vil du blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. 4. Sæt flueben ud for workflowet. 5. Klik på Bookmark Items 6. I tekstfeltet Bookmark Name skrives et sigende navn fx JensNAT Klik på Submit Tip: Du kan også se dine modtagende workflowes via: Tools Workflow Activities Workflows Recived Du kan også søge efter mapper og filer som er delt med dig via: Tools Search Content Bemærk at du skal indtaste mere end et tegn i søgestrengen, for at kunne søge. Hvis du kender placeringen af (stien til) den delte mappe kan du indtaste den direkte via: Tools Go to Location. Hvis det er en anden brugers mappe indtastes: /users/[brugernavn]/ [mellem liggende mapper]./[delt mappe] Hvor: [brugernavn] = brugernavnet på den bruger som har en den delte mappe [mellem liggende mapper] = de mapper som der er på vejen ned til den delte mappe Eksempel: /users/sohan05/delt/nat501sohan05 7

8 Portfolio Portfolio er en samling af materiale over tid. I Blackboard kan du lave digitale portfolios, som du kan dele med hele Internettet, brugere af SDU s Blackboard system, deltagere på et bestemt kursus eller udvalgte brugere af Blackboard på SDU. I NAT501, Naturvidenskabeligt Projekt skal I bruge Blackboards portfolio værktøj til at gøre jeres materiale, som I vil bruge til midtvejsseminaret tilgængeligt for alle deltagere i NAT501. Portfolioen vil således også være tilgængeligt for den gruppe, som skal være opponentgruppe i forbindelse med midtvejsseminaret. Desuden skal I lægge jeres færdige rapport og poster i portfolioen til sidst, således at alle har glæde af at kunne læse, hvad I er komme frem til. Øvelse 08 gruppeøvelse: Oprette mapper til portfolio I gruppen skal I aftale, hvem der i gruppen skal opbevare materialet til midtvejsseminaret og den endelige rapport. I skal nu oprette to undermapper i gruppemedlemmets delte mappe hhv. midtvejs og endelig. Derefter skal I give alle som deltager i kurset NAT501, Naturvidenskabeligt Projekt læse adgang til disse to mapper. Disse to mapper skal I senere bruge til jeres gruppes portfolio. 1. Gå ind i gruppemedlemmets mappe som er delt med projektgruppen. 2. Opret to undermapper i denne hhv. midtvejs og endelig. Se evt. øvelse 1 for hjælp. 3. Ud for mappen endelig klikkes på den lille hånd under Permissions 4. Vælg Course User List fra drop down listen øverst i højre side. 5. Klik på Go 6. Nu får I en liste over alle de kurser som gruppemedlemmet deltager i. Find kurset NAT501, Naturvidenskabeligt projekt og sæt flueben ud for kurset. 7. Under Choose Roles sættes flueben ved All Course Users 8. Under Set Permissions sættes flueben ved Read. 9. Klik Submit 10. Gentag trin 3 til 9 for mappen midtvejs. 8

9 Øvelse 09 gruppeøvelse: Oprette portfolio via guide I skal nu oprette en portfolio ved navn [gruppenr]+[mellemrum]:[mellemrum]+[projekttitel], som kan vise en præsentation af indholdet i de to mapper hhv. midtvejs og endelig. Desuden skal portfolioen indeholde en velkomstside, som skal hedde Information. I kurset NAT501 er der oprettet et eksempel på en portfolio 58 : Portfolio eksempel, her kan I se hvordan en portfolio kan se ud. Du står i fanebladet My Content : 1. Klik på Portfolios 2. Klik på Portfolio Creation. 3. Der starter nu en guide som leder jer gennem processen trin-for-trin. Følg guiden og giv portfolien følgende egenskaber: Name: [gruppenr]+[mellemrum]:[mellemrum]+[projekttitel] Description: NAT501, Naturvidenskabeligt projekt I trinnet Portfolio Welcome ændre i teksten i feltet Title til Information og i feltet Welcome Message: skriver I ikke noget på nuværende tidspunkt. Det retter I senere. I trinnet Add Content tilføjer i to menupunkter hhv. Midtvejsseminar og Endelig rapport, som skal linke til de delte mapper hhv. midtvejs og endelig. Husk at klikke på knappen Add for at tilføje linket til portfolioen. Dette skal gøres for hvert link. Færdiggør guiden. Tip: Når I fremover ønsker at lægge dokumenter i portfolioen flytter eller kopierer I blot dokumenterne over i en af de delte mapper hhv. midtvejs og endelig. 9

10 Øvelse 10 gruppeøvelse: Redigere portfolio I skal nu rette teksten på siden Information i jeres portfolio, således at der er en kort beskrivelse af hvem I er, hvem jeres vejleder er og tid og sted for jeres midtvejsseminar (det betyder ikke noget, hvis I ikke kender tid og sted endnu). Du står i fanebladet My Content : 1. Klik på Portfolios 2. Klik på My Portfolios 3. I får nu en oversigt over oprettet portfolioer. 4. Klik på linket Contents ud for portfolioen, som I lige har oprettet: [gruppenr]+[mellemrum]:[mellemrum]+[projekttitel] 5. Klik på Modify ud for punktet Information 6. Under Create Item skriver I kort, hvad jeres projekt er, hvem I er, hvem jeres vejleder er og evt. tid og sted for jeres midtvejsseminar. 7. Klik Submit Øvelse 11 gruppeøvelse: Offentliggøre portfolio i kurset NAT501 Beskrivelse I skal nu gøre jeres portfolio tilgængelig for deltagere af kurset NAT501, Naturvidenskabeligt projekt. Du står i fanebladet My Content : 1. Gå ind under My Portfolios. Se evt. øvelse 10 for hjælp. 2. Klik på linket Manage ud for portfolioen: [gruppenr]+[mellemrum]:[mellemrum]+[projekttitel] 3. Klik på Share Portfolio. 4. Vælg Share with Courses fra drop down listen øverst i højre side. 5. Klik på Go 6. Klik på Browse for at finde kurset NAT501, Naturvidenskabeligt projekt 10

11 7. I feltet Search For skrives fx NAT501 og der klikkes på knappen Search. 8. I søgeresultatet sættes flueben ud for kurset NAT501, Naturvidenskabeligt projekt og der trykkes Submit. 9. Klik Submit igen Gå ind i kurset NAT501, Naturvidenskabeligt projekt og tjek at jeres portfolio, nu findes under menuen Portfolio. 11

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail

Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail Om Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail Sporløs surfing med krypteret harddisk og e-mail er en konkret guide til hvordan du surfer på internettet

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere