Kastrupgårdsskolen. December December Luciaoptoget løb atter af stablen, smukt, musikalt og højtideligt Se mere s. 5-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastrupgårdsskolen. December 2007. December 2007. Luciaoptoget løb atter af stablen, smukt, musikalt og højtideligt Se mere s. 5-7"

Transkript

1 Kastrupgårdsskolen Luciaoptoget løb atter af stablen, smukt, musikalt og højtideligt Se mere s

2 Amalie, Marcus og William passer godt på vor Fra tandlægen: Tandklinikken er lukket fra mandag den 24./12-07 til tirsdag den 1/1. 08 I tilfældet af et akut behandlingsbehov i denne periode kontaktes privat tandlæge eller: Tandlægevagten, Oslo Plads 14, 21oo København Ø Tlf Regning sendes til: Tandplejens kontor, Løjtegårdsvej 50, 2770 Kastrup I ønskes alle en rigtig god jul 2

3 Skolelederen I denne mørke og halvkolde tid ser vi alle frem til juleaften og juleferien. Er der noget, der er bedre end at tænke på juleaften med god mad og gaver under træet og derefter en masse fridage. Det hele ender med et ordentligt, lovligt festfyrværkeri. Nogen har måske dårlig samvittighed, ved at tænke sådan. Det synes jeg ikke, man skal have. Alle her på skolen har fortjent den gode mad, gaverne og fridagene. Fra efterårsferien til nu har lærere og elever knoklet med at opfylde fælles mål. Lærerne har samtidig knoklet for at udfylde elevplanerne og få dem afleveret på en ordentlig måde til elever og forældre. Der har været både positive og negative bemærkninger til elevplanerne og derfor er det tid til at evaluere konceptet. Hvordan gik det første gang? Er der noget der skal ændres og gøres bedre næste gang? 3. december holdt vi klippe/klisterdag. Der var dejlig ro på skolen. Klasselokalerne og spisepladserne blev pyntet. Længslen efter juleaften blev bare større og større. Hver morgen i december samles hele indskolingen traditionen tro ude på gangen og julehygger. Det virker trygt og rart at sidde der i mørket og vente på at stjernekasteren bliver tændt. Snart er det den 24. december, alle lågerne i julekalenderen er åb- 3

4 net. Jeg vil ønske alle på skolen en rigtig god jul og en dejlig nytårsaften. Vær gode ved hinanden, hjælp hinanden nytårsaften med at være fornuftige. Gå aldrig tilbage til en fuser og I ved jeg kontrollerer alle fingre 2. januar Kærlig hilsen Hans Fra kontoret: Desværre har "Det gode smørrebrød" opsagt aftalen med Kastrupgårdsskolen om at levere mad til eleverne. Årsagen hertil er, at det økonomisk ikke kunne løbe rundt. Sidste dag for levering fra "Det gode smørrebrød" er torsdag, d. 20. december Skolen vil i samarbejde med Skolebestyrelsen prøve at finde en anden madordning. 4

5 St. Lucia Lucia led martyrdøden omkring år 300 og den katolske kirke gjorde hende til lysets gudinde. Jesus sagde: "Jeg er livets lys, den der følger mig, skal ikke vandre i mørke, men have livets lys". Lucia er symbolet på den ufordærvede tro og renhed, ligesom hele hendes liv er det. Den 13. december, som er Lucias dag, svarer til årets mørkeste dag ifølge den gamle julianske kalender. Fra denne dag bliver dagene lysere. Der er et utal af beretninger om hvordan hun mistede livet; En stor forfølgelse af de kristne brød ud i året 304 på foranledning af den romerske kejser Diokletian. Lucia blev fanget og anklaget som kristen. Men da hun ikke ville afsværge sin tro, blev hun dømt til at blive brændt på bålet. Da bålet gik ud, stak en soldat et sværd i hende. På hendes grav i byen Syrakus på Sicilien skete der efter hendes død mange undere, således at mange mennesker blev helbredt under bøn. I dag ligger Lucia balsameret på alteret i Sct. Luciakirken ved banegården i Venedig. Om lyskransen, som Lucia bruden bærer på sit hoved, fortæller legenden, at før hun blev arresteret bragte mad til sine kristne trosfæller, som skjulte sig i katakomberne. For at have begge hænder fri 5

6 satte hun lys i sit hår. Luciadag blev lanceret i ugebladet 'weekend' d. 13. december Initiativtager var generalsekretæren for Foreningen Norden Franz Wend, der med Luciatraditionen under 2.verdenskrig officielt ville skabe "lys i en mørk tid". Reelt betød det en protest mod besættelsen af landet, en kamp mod mørket. Hun fejres kun i Sverige, Danmark og Norge, mindre pga. af hendes liv og næppe pga. af sin helgenstatus, men langt mere som symbol på det åndelige forbillede, at kristne skal "iklæde sig lysets våben " og skal "vandre som lysets børn". Festen fejres dog forskellig i Sverige til Danmark. Festen er en såkaldt "ønskefest" i Sverige centreret omkring hjemmet. I Danmark er festen mest centreret omkring kirken, skolen og børnehaver. Festen blev i Danmark lanceret af kirken og knyttet tæt til julen. De nye danske Luciatekster har også et mere klart kristent præg end de svenske traditioner. Mest kendt er Holger Lissners version af sangen 'Santa Lucia' Tre seje drenge fra 1982: http//www.danskkultur.dk/txt/dec.htm 6

7 Nogle af skolens dejlige unger kigger på optoget 7

8 Nyt fra Skolebestyrelsen Årsberetning Beretningens opbygning. For at få et hurtigt overblik har vi medtaget dette afsnit, hvori beretningens struktur kort er beskrevet. Først har vi beskrevet Folkeskolelovens formål med at udarbejde en beretning. Dernæst følger Status på indsatsområder, som er en status på de væsentligste områder, vi som skolebestyrelse har beskæftiget os med. Vi har valgt at give status på følgende indsatsområder i beretningen: Den nye skolebestyrelse Faseinddelt skole Elevplaner Cykelhærværk/- parkering Madordning Mobbepolitik Principper Formål. Ifølge Folkeskolelovens 44, stk. 11 og 12, skal skolebestyrelsen afgive en årlig beretning, der skal behandles på et møde med de øvrige forældre. Hensigten er at sikre dialog mellem bestyrelse og for- 8

9 ældre om lokale skoleforhold. Samtidig er det en oplagt mulighed for os i bestyrelsen til at stoppe op og gøre status i vores arbejde. Status på indsatsområder. Den nye skolebestyrelse. I den nye skolebestyrelse er der 6 nyvalgte forældrerepræsentanter og en fra den tidligere skolebestyrelse. Vi startede med at informere de nye forældrerepræsentanter om skoleårets cyklus, og vi skulle tage stilling til, hvordan den nye skolebestyrelse ville forsætte med forældresamarbejdet. Vi gik også i gang med nye ønsker og tiltag, så som madordningen, og så ville vi gerne have et bedre samarbejde med skolens SFO/ klub. Den tidligere skolebestyrelse havde brugt meget tid på at sætte sig ind i, hvad faseinddelt skole ville få af betydning, og det skulle gennemgås, så den nye skolebestyrelse kunne føle sig parate til at lave høringssvaret til Tårnby Kommune. Undervisningsministeriet kom med elevplanen, og der kom en del forældrehenvendelser omkring cykelhærværk, så der var mange store opgaver at gå i gang med, samtidig med at vi skulle lære hinanden at kende. Vi har fået en skolebestyrelse, hvor der er en god stemning og dialog på skolebestyrelsesmøderne. Faseinddelt skole. Tårnby kommune vedtog en principbeslutning om indførelse af faseinddelte skoler i Tårnby Kommune. Skolebestyrelsen har brugt 9

10 megen tid på, at sætte os ind i, hvad faseinddelt skole vil komme til at betyde for vores skole. Der var rigtig mange ting, vi skulle være opmærksomme på, og vi skulle forsøge, at få vendt alle fordele og ulemper. At vores børn skal til at vænne sig til hyppigere lærer skift, at lærerne primært skal holde sig til en af faserne og at vores specialklasser og gruppeordninger også skal inddeles i faser. Vores hørings svar til Tårnby Kommune gik på større fleksibilitet for lærerne imellem faserne, og at vi ønskede, at vores specialklasser og gruppeordninger ville få deres egen fase. Men Tårnby Kommune, Børne- og Skoleudvalget har vedtaget den model, som kommunen havde udarbejdet. Den som er beskrevet i pjecen vi alle har fået udleveret. Faseinddelt skole skal evalueres om 3 år. Elevplaner. Skoleåret 07/08 er året, hvor Kastrupgårdsskolen starter med elevplaner. Elevplanerne er en politisk beslutning og skal udarbejdes for alle elever i alle fag. Elevplanen skal indeholde en evaluering af det faglige standpunkt, samt et mål for indeværende og eventuelt næste skoleår. Formålet er at målrette undervisningen for den enkelte elev, samt at skabe et redskab til at forbedre skole/hjem samarbejdet. Skolebestyrelsen har samlet information omkring elevplanerne, lyttet til lærerne og skoleledelsen. 10

11 Vi har fulgt optakten og starten af elevplanerne på skolen, og udarbejdelsen af elevplanerne virker umiddelbart som en stor arbejdsopgave for skolens lærere. Vi håber alle at får glæde af dette. Skolebestyrelsen vil løbende følge elevplanerne, og afvente tilbagemeldinger fra lærere, børn og forældre. Cykelhærværk/- parkering. Et af de emner, der har fyldt i klagebunken, er cykelparkering. Der bliver begået en del hærværk, på de korrekt henstillede cykler, i cykelskurerne. Skolebestyrelsen har gennemgået skolens cykelparkerings muligheder og har ved selvsyn kunne konstatere, at problemet er reelt. Ved gennemgang af tidligere referater kunne vi se, at problemet langt fra var enestående eller nyt. Vi har gennem året set, hvordan cykelskurene stod halvtomme, mens det flød med cykler ved hovedindgangen, hvor der ikke er opstillet cykelstativer? Vi er enige om at alt denne snak om cykelhærværk skal føre til reelle initiativer og har derfor ansøgt kommunen om tilladelse til at opstille cykelstativer ved Røde Plads og ved hovedindgangen til KAG. Samtidigt er antallet af cykelstativer på SFO en blevet fordoblet i år. Vi håber disse milde initiativer løser en stor del af problemet. Der skal ikke herske tvivl om, at hærværk aldrig vil blive accepteret på KAG og at skolebestyrelsen vil følge udviklingen tæt og sætte ind med foranstaltninger om nødvendigt. 11

12 Madordning. Den nye skolebestyrelse ville gerne etablere en madordning der indeholdt andet en bagels og toast. Ved vores 1. kontaktforældremøde blev der dannet et madudvalg, bestående af forældre og skolebestyrelsesmedlemmer. Udvalget gennemgik mange forskellige madtilbud og fandt frem til Det gode smørrebrød, som havde det sundeste udvalg af mad til den billigste pris. At de også har leveret til andre af kommunens skoler gjorde det endelige udfald. Forudsætningen for, at det gode smørrebrød ville/kunne etablere en madordning på KAG, var, at skolen selv kunne stå for salget. Dette var der stor villighed til både fra skolen og eleverne selv. Madtilbuddet begyndte efter påske 2007, og er efter alt at dømme blevet en succes. Madudvalget vil evaluere madordningen ved en brugerundersøgelse i efteråret Mobbepolitik. Det er Skolebestyrelsen meget magtpålæggende, at alle børn trives og er glade for at gå på KAG. På vores kontaktforældremøde i efteråret 2006 inviterede vi til filmvisning om emnet og derefter til debat. Der kom mange gode og konstruktive ideer fra forældre og lærere, og disse er nu under udarbejdelse til en decideret mobbepolitik for KAG. Skolebestyrelsen forventer pjecen færdiggjort i

13 Principrevidering. Principperne for KAG er lavet af skolebestyrelsen, og er et af de arbejdsredskaber skolen bruger i dagligdagen. Da Tårnby Kommune har besluttet at vi skal have faseindelte skoler i kommunen, skal skolebestyrelsen revidere en del af principperne for KAG i denne forbindelse. Dette vil blive gjort fortløbende ved skolebestyrelses-møderne i det kommende skoleår. Skolebestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på princippet samværspolitik & ordensregler og skole/hjem samarbejdet for KAG. Vores arbejdsprocedure omkring principper er: Nedsættelse af udvalg Gennemgang ved skolebestyrelsesmøderne Godkendelse i skolebestyrelsen Videresendelse til pædagogisk råd til høring og godkendelse Fremtidige mål og indsatsområder. Vi skal have revideret følgende principper: Værdigrundlag, målsætning og handleplan for KAG Planlægning af skoledagen Normal- og specialklassernes fagfordeling Timefordeling Vikardækning Indskoling Økonomistyring vedr. undervisning, ekskursioner, lejrskoler og kurser Specialcentret 13

14 Et andet område, som skolebestyrelsen ønsker at støtte, er Kastrupgårdsskolens mange gode traditioner. Vi ønsker at være med til at fastholde og udvikle disse. Og så vil vi forsat prioritere dialog med forældrene. Vi synes, det er vigtigt, at få så mange forældre som muligt engageret i skole/hjemsamarbejdet for at få det bedste ud af alle elevers skolegang. Samtidig er det vores håb at få synliggjort skolebestyrelsens arbejde. Venlig hilsen Skolebestyrelsen /Skolebestyrelsen 14

15 Er vand intelligent og kan det huske? Vores lærer havde i sommerferien set et program på DR2, som handlede om en ny teori for vand. Var vand intelligent og kunne det huske. Teorien gik kort ud på, at det vand, vi bruger til daglig,er meget stresset pga. at vi ikke behandler det pænt. F.eks. leder vi det gennem vandrør, hvor det udsættes for voldsomme G-kræfter. Vi udleder spildevand og kemikalier, som synker ned i grundvandet. Vi dumper giftigt og radioaktivt affald ud i havene. Alle disse grimme ting påvirker vandet, og det kan huske, hvor dårligt vi behandler det. Nu ville læreren gerne have, at vi lavede nogle forsøg for at se, om der var noget om snakken. Vi startede forsøget med at strukturere vandet, ved at putte en masse småsten ned i en tragt, og sætte tragten ned i et glas. Derefter hældte vi vand gennem tragten. Det gjorde vi gange. Da vi havde gjort det delte vi vandet op i 3 glas. Derefter puttede vi gær og sukker i glassene og satte derved en gærings proces i gang. Det første glas snakkede vi pænt til, det andet 15

16 snakkede vi grimt til og det sidste ignorerede vi. Efter 3 dage puttede vi ekstra sukker i glassene. Det glas vi snakkede pænt til der bruste det flot op og det vi havde snakket grimt til skete der næsten ingenting. 1 uge senere var vi tilbage i fysik lokalet og nu skulle vi teste det for alkohol-indholdet. Var der nu forskel? Det kunne vi finde ud af på følgende måde. Læreren havde lavet noget alkoholtest-pulver som skifter farve fra gul til blå hvis der er alkohol i. Jo mere alkohol der er i des hurtigere skifter det til blå farve. Vi dryppede væsken fra hhv. det vi havde snakket pænt til og det vi havde snakket grimt til over alkoholtest-pulveret og tog tid på hvor hurtigt det skiftede farve. Her er resultatet: Det vi havde snakket pænt til skiftede farve efter gennemsnitlig 36 sek. Det vi havde snakket grimt til skiftede farve efter gennemsnitlig 64 sek. Er der mon noget om snakken/ den nye teori om at vand er intelligent og kan huske. Lavet af Sebastian, Frederik og Jacob fra 6.a 16

17 Vi mødtes på skolen kl. 8:00. Vi skulle allesammen medbringe cykler, fordi vi skulle cykle derud. Da vi kom derud lagde vi vores tasker og vores overtøj i en garderobe i tårnby naturskoles hus. Jakob instruerer Kronjortebestanden holdes nede 17

18 Derinde lyttede vi til en mand der hedder Jakob. Han fortalte os hvad vi skulle lave den dag. Vi gik udenfor, for at bruge kompas. Vi skulle prøve nogle forskelige former for oringteringsløb. Først skulle vi prøve et lille oringteringsløb med kompas. Derefter prøvede vi et lille GPS oringteringsløb. Til sidst skulle vi på et lidt større oringteringsløb med kompas og kort. Så cyklede vi hjem igen. Det var en rigtig sjov og hyggelig dag. Hilsen 5.b. Hvordan fungerer GPS en? Skrevet af Josefine Amalie & Alberte 18

19 Jul på Kratgården. 2.b var på Naturskolen i tirsdags, vi skulle prøve at være fattigfolk, der normalt boede på fattiggården. Men denne dag skulle vi hjælpe bonden Jens med en masse forskellige ting. Nogle skulle grutte mel, andre lave smør, så vi kunne lave pandekager. Nogle pressede æbler til saft. Andre bagte peberkager. Nogle skulle kløve brænde, så vi kunne holde ild brændeovnen, som samtidig var et komfur. Nogle af børnene blev taget med af kræmmeren Laurits, som betaling for nogle af de varer, Jens havde købt af ham, men de slap heldigvis fri igen. Vi havde en rigtig god dag på Naturskolen. Her fortæller kræmmeren Laurits om nisserne i mosen. Vi synes, han så lidt uhyggelig ud 19

20 Her laver Sine, Feaven og Emma pandekagedej Anton og Mark grutter mel Camille, Helena og Freja laver æblesaft 20

21 Her hjælper Laurits med at save brænde Michael og Jannik kløver brænde 21

22 Børnehaveklassen har også været på Naturskolen Bondejens og Kræmmerlaurits Sporhunden Anders finder alt, selv en hue 22

23 Drillenisserne havde været på spil. de havde vores fine peberkager Fra teaterstykket: Har du tid? Set af 0 kl. 23

24 Sådan er den gode medarbejder 9. e besøger udstillingen - Uddannelse i centrum- Københavns Rådhus Besøget på udstillingen var et led i undervisningen i uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Besøget indgår i den enkelte elevs arbejde med uddannelsesbog og uddannelsesplan. Før besøget havde klassen arbejdet med materiale fra de forskellige uddannelser og især besøgt nettet om UU-dannelser. Det blev en spændende og lærerig dag. En skoledag der rykkede for eleverne. Klassen fik mod på at gå på opdagelse i, hvordan det er at gå på uddannelserne, hvordan den ene skoleform adskiller sig fra den anden, og hvad uddannelserne senere kan føre til. Positivt var også en god fælles realistisk snak med vejledere, der kunne vejlede på tværs af alle uddannelser og job. Udstillingen og dagen satte mange tanker i gang hos eleverne, og hvad vi sammen kan fokusere og arbejde videre med i overbygningen. Ord som de mange gange har hørt fra deres lærer: engageret, ansvarsfuld, humor, komme til tiden, mødesikker og holdspiller osv. fik en ny fin klang. 9.e/THa Rune og Jonas besøger standen EL 24

25 Rene og Man lytter intens til Vagt og Sikkerhed Rune er allerede klar til jobbet- samler hurtigt en stikdåse 25

26 Husk-at Skolens kontor Bente Jensen/Jytte Friis dagligt efter kl Skolens ledelse: Inspektør Hans Petersen lokal 351 Viceinspektør Jørgen Fischer lokal 354 Afd. leder Inga Palving lokal 355 Skolens hjemmeside Funktionslærer Pia Dan lokal 369 Skolepsykolog Cathrine Rasbøl lokal 367 Skolevejledning: Mandag, onsdag og fredag Kl Lise Stefansen lokal 376 Tandklinik Tandlæge Margit Jensen Tandlæge Marie Fauerby Tandlæge Annette Ludvigsen Sundhedsplejerske Anne-Marie Mundbjerg tirsdag/torsdag kl lokal

27 Talepædagog Lise Mortensen lokal 366 Skolebetjent lokal 377 Ole Svendsen uden for kontortid: SFO Leder Pelle Wingqvist Svømmehal Skolebestyrelsen Pia Pedersen Formand René Holm Næstform Christina H. Plæhn Best. medl Martin Nielsen Best. medl Claus Sonne Linnedal Best. medl Helle Jensen Best. medl Ida Gudmundsson Best. medl Redaktionen af Skolebladet : Viggo Halling Stof udefra sendes til eller afleveres på skolen eller mailes til: Bladet bliver også lagt på nettet på Skoleporten: Deadline for stof til næste skoleblad: 1. feb

28 Nyd jeres juleferie! 28

Oktober Kastrupgårdsskolen. Dyrene er gået på efterårsferie. Slap af og nyd det!!

Oktober Kastrupgårdsskolen. Dyrene er gået på efterårsferie. Slap af og nyd det!! Oktober 2008 Kastrupgårdsskolen Dyrene er gået på efterårsferie. Slap af og nyd det!! oktober 2008 1 I uge 45 vil glemt tøj i form af jakker, sko, gymnastiktøj m.v.blive lagt frem på T2. Det som ikke er

Læs mere

En bøn fra børnehaveklassen til skolekammerater i frikvarteret

En bøn fra børnehaveklassen til skolekammerater i frikvarteret Februar 2008 Kastrupgårdsskolen En bøn fra børnehaveklassen til skolekammerater i frikvarteret Hvorfor kan vi ikke få lov til at have vores huer i fred? Vi ville ønske, at I som de store ville holde op

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk SIDEN SIDST FK

Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk SIDEN SIDST FK www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 4 KALENDER FOR : december

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

KONTAKT 13/14 nr. 5 J A N U A R

KONTAKT 13/14 nr. 5 J A N U A R KONTAKT 13/14 nr. 5 J A N U A R Indhold: Aktuelt i januar s. 2 Santa Luciaoptog s. 2 Engle på besøg s. 2 Konkurrence i 7. årgang s. 3 Kagehuse s. 3 Svøm med s. 4 Nyt på skolebiblioteket s. 4 Fritternyt

Læs mere

Kærlig hilsen din SFO

Kærlig hilsen din SFO Kærlig hilsen din SFO Kære Forældre Lucia: Traditionen tro indbyder vi til Lucia fest i SFO. Det foregår torsdag d. 13. december fra kl. 15-16.30. Vi starter med gløgg og æbleskiver ude i klasserne. Kl.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

UGEBREV nr. 15 uge 48 Årgang 6

UGEBREV nr. 15 uge 48 Årgang 6 UGEBREV nr. 15 uge 48 Årgang 6 Næste uge er Juletemauge. En uge der er fyldt med traditioner og faglig viden. Her vil I kunne møde alt fra engle og kameler fra krybbespillet over yndige Luciabrude til

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Indhold. -Juletræet med sin pynt. -Julemanden. -Nisser. -Sankta Lucia. -Hellige tre konger. -Højt fra træets grønne top. -Jul i gamle dage.

Indhold. -Juletræet med sin pynt. -Julemanden. -Nisser. -Sankta Lucia. -Hellige tre konger. -Højt fra træets grønne top. -Jul i gamle dage. Jul i Danmark Indhold -Juletræet med sin pynt -Julemanden -Nisser -Sankta Lucia -Hellige tre konger -Højt fra træets grønne top -Jul i gamle dage -Sne -Romerriget -Lidt af hvert om julen -Slutning 2 Juletræet

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia.

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia. Side 1 Lys i håret historien om santa lucia Side 2 Personer: Lucia Lucias mor Paulo Side 3 Lys i håret historien om santa lucia 1 Mor er syg 4 2 Agates grav 6 3 Et smukt lys 8 4 Paulo 10 5 Lucias øjne

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat Skoleinformation Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr. 6 30. august 2007 Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat adresse: telefon: telefax: E-post: SFO telefon: pedel: redaktion:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Stjernebrevet. November 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41

Stjernebrevet. November 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Stjernebrevet November 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Efter en uhyyyyyggelig Halloween i, er vi i stedet begyndt at forberede os på en rigtig hyggelig jul. I november måned

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 44 /2016 Fra Børnehuset: Børnesygdomme: Hvornår er mit barn rask nok til at komme i institution igen? Mit barn har 38 i feber, men leger og har det godt, må det komme i institution? Mit barn

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Ugebrev 50 Indskolingen 2015

Ugebrev 50 Indskolingen 2015 Ugebrev 50 Indskolingen 2015 Fælles info: Som I kan læse i Fredagsbrevet, så vil vi gerne have, at I tømmer børnenes garderober helt op til weekenden. Der er meget vådt tøj i øjeblikket, men der er også

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

UGEBREV nr. 17 uge 50 Årgang 6

UGEBREV nr. 17 uge 50 Årgang 6 UGEBREV nr. 17 uge 50 Årgang 6 Tusind tak Til alle for en fantastisk hyggelig julefest i lørdags. Det var rart igen igen at opleve den gode stemning, når vi samles på friskolen for at fejre julen og hygge

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Thorsager skole MÅNEDSNYT DECEMBER 2012. Side 1

Thorsager skole MÅNEDSNYT DECEMBER 2012. Side 1 Thorsager skole MÅNEDSNYT DECEMBER 2012 Pension Jeg (Jens) bliver 62 år i februar og har derfor besluttet at stoppe som skoleleder og gå på pension den 1. marts 2013. Selv om jeg glæder mig, er det selvfølgelig

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Skovboskolen, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov, Tlf. 56 87 01 26, www.skovboskolen.dk GOD SOMMERFERIE!

Skovboskolen, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov, Tlf. 56 87 01 26, www.skovboskolen.dk GOD SOMMERFERIE! Skovboskolen, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov, Tlf. 56 87 01 26, www.skovboskolen.dk JUNI 2007 NR. 311 GOD SOMMERFERIE! Eleverne fra 9. klasserne dansede om Skovboskolens flagstang på deres sidste skoledag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro 1 af 6 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro NB! Mødereferatet indskrevet i forlængelse af dagsordenspunkterne. Deltagere:

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2008 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2008 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2008 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg for den nye Brovst Skole April 2011 Skolebestyrelsesvalg Vi er i den heldige situation, at der har meldt sig 12 kandidater til skolebestyrelsen for den nye Brovst Skole. Den endelige

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Skolebladet. Olufs sidste arbejdsdag

Skolebladet. Olufs sidste arbejdsdag Skolebladet Olufs sidste arbejdsdag Skolens serviceassistent Oluf Andersen er gået på pension Efter at have tjent Torslev Skole gennem mere end 25 år har Oluf valgt at gå på pension. Den sidste dag for

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 50-2013 Side 1-2 Side 3 Side 4-6 Side 6 LUCIA Nyt fra Troels Bedsteforældre julehyggedag

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Jersie SFO`S Principper / mål i 2008/2009 december 2008 Jersie SFO - Principper 1 Indledning. Jersie SFO s Principper / mål for 2008/2009 De er udarbejdet af ledelsen og personalet på Jersie SFO igennem

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Mandag d. 27.10.2014 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Mandag d. 27.10.2014 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Mandag d. 27.10.2014 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Lone Sewerin, Jens Paaske, Betina

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2014 Siden sidst Kære elever, forældre og andre interesserede. Så nåede vi til dette skoleårs sidste månedsinformation. Når jeg ser tilbage på dette skoleår, har det

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S KONTAKT 11/12 nr. 6 M A R T S Indhold: Aktuelt i s. 2 Siden sidst s.2 Fritternyt s. 3 Volleystævne s. 4 Fastelavnsfest s. 5 Stemningsbilleder s.7 Info s.8 Side 2 AKTUELT I MARTS Tirsdag 06 Ekskursion 8.

Læs mere

Forandringer i februar

Forandringer i februar Forandringer i februar Kyndelmisse, har det lige været. Kyndelmisse betragtes traditionelt som årets koldeste dag. Men kan vi nu regne med det? Kan vi overhovedet regne med noget i denne måned? Denne måned

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere