T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011"

Transkript

1 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. Færdig Blad indd 1 10/21/2011 1:11:45 PM

2 TELEGRAFEN er nyhedsmedie for ansatte og deres familier. TELEGRAFEN skrives af de ansatte - til de ansatte. TELEGRAFEN finansieres primært af annonceindtægter. TELEGRAFEN informerer eksterne samarbejdsparter samt ansatte i mission om Telegrafregimentets daglige virke. I er så velkomne 3 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Henrik Schiøler Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Pens. overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-offset, Nordre. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement Telegrafen udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 150,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. november eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN fordeles til alle Telegrafregimentets militærer og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndigheder, organisationer, abonnenter og annoncører. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. Forsidefoto Den nye stabschef oberstløjtnant Hans Teglers kunne høres af alle borgere til Flagdagen i Fredericia. Her kommandoen "Se ligeee ud! Læs: "Flagdagen - side 7". Hvorfor alle de røntgenbilleder LSE-Fredericia på korpsåndstur Se ligeee ud! Regimentschefen tager til Liberia Telegrafsoldater til World Games Danske soldaters hverdag i... Våben sløring og SKY for civile Grafenwohr fra oven Yellow Knight 2011 En mand alene vinder ikke en krig Tak for livet Nyt til personellet Ny tandlæge Personelnyt GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - samt ved at navngive billederne som fotokreditten skal være. Færdig Blad indd 2 10/21/2011 1:11:45 PM

3 I er så velkomne Styrken i Libanon havde stor deltagelse af telegrafsoldater. Efter 6 måneder er de nu tilbage og det er fejret på behørig vis. Telegrafregimentet modtog hele styrken og Fredericia dannede rammen om den officielle del, hvor landet og byen sagde "tak for jeres indsats". Af Leon Lindholm, redaktionen. Fredericia er og bliver efter København den mest kendte garnisonsby. Byens borgere har levet sammen med soldater i et symbiotisk forhold siden I Fredericia har der i de seneste år været et blåt flertal. Før det mange årtier med et rødt flertal - nu er det både blå og røde partier, der i flot samarbejde styrer Fredericia. Byrådet er en god afspejling af byens historie - byen for alle. Sådan er vores historie og sådan har det altid været. Her har alle ret til at tro og mene det de vil - uanset køn, hudfarve eller anden variation. Fredericia er her, hvor vi vandt Danmarks frihed i 1849 og det er også byen, hvor mange soldater efter endt mission kommer for at blive fejret, enten som denne gang ved en hjemkomstparade, eller som vi gør den 5. september, hvor kommunen, på Danmarks vegne, fejrer alle landets udsendte - udsendt af forskellige folketingsflertal. Derfor var dagen for UNIFILs parade også med talere som regimentschef oberst Susanne Bach Bager og ikke mindst byens borgmester Thomas Banke. Thomas' tale var fra hjertet og det var kun rosende ord fra en stolt borgmester, som bl.a. sagde: "I har det til opgave at sikre fred og ordnede forhold for andre. Det kan koste jer livet og en større indsats kan man ikke gå ind med. I Skal have tak, fordi I gør det og stor ros, fordi I handler og agerer på den fornuftige og meget respektfulde måde, som I gør det på. Jeg og byrådet er alle stolte over, at have soldater i vores by". Thomas talte ikke kun til de soldater, der kom her fra byen, UNIFIL havde soldater fra hele landet og ingen var i tvivl om ægtheden i hans tale. Efter talerne og musikken fra Slesvigske Musikkorps var der kaffe og vand og selvfølgelig kunne vi finde Thomas blandt soldaterne. Han skulle lige høre mere og blandt de hjemvendte var også et par af hans nære bekendtskaber, så det blev til en god time med soldaterne, førend de igen måtte videre ud til Ryes Kaserne, hvor der endelig var medaljeuddeling - eller hvor det i hvert fald blev legalt at gå med dem. Obersten i lufthavnen En oberst tjener ikke sin løn på kontoret alene. Nej, når soldater kommer hjem - og som her af tre omgange, så tager man til Karup for at hilse på og høre, om de har haft det godt. Det gælder også, når flyveren lander kl i Karup, Oberst Susanne Bach Bager stod forneden af trappen og hilste på alle sine soldater - også de, der ankom midt om natten. så står obersten selvfølgelig klar for neden af trappen og tager imod sine soldater. Det betyder måske ikke så meget i nuet, for de fleste har kun familien i tankerne, men efterfølgende var der flere positive kommentarer til, at det var dejligt at se, man "ikke var glemt ude i Langtbortistan". Selve UNIFIL missionen for vores hold forløb uden tab - det er det vigtigste. Der var ingen alvorlige træfninger eller store ildkampe, så på den vis var det en god mission med oberstløjtnant Ove K. Hansen i spidsen. Der var optøjer en del gange de sidste måneder, men ikke noget, som vores soldater ikke kunne klare. Alt i alt forløb det rigtig godt og der var et fantastisk sammenhold over hele linjen. Borgmester Thomas Banke takkede alle de hjemvendte soldater for deres indsats i Libanon. TELEGRAFEN 3 Færdig Blad indd 3 10/21/2011 1:11:45 PM

4 Hvorfor alle de røntgenbilleder Afdelingstandlæge Jens Galtung, Infirmeriet, Flyvestation Skrydstrup (INF- FWSKP). En meget stor del af jer læsere har uden tvivl oplevet, at I ved undersøgelse på klinikker i forsvarstandplejen i forbindelse med godkendelse til udsendelse, ansættelse m.v. har været igennem en større røntgenundersøgelse. Røntgenstatus omfatter som udgangspunkt 16 enkeltbilleder. Det er en obligatorisk del af undersøgelsen i Forsvarstandplejen, men ikke i privat praksis. Den er vanskelig at sælge der, for den koster og mange patienter tror blot, at tandlægen skal have en ny bil eller betale restskat, når den står på røntgenbilleder. Særligt personel fra Jægerkorpset, Frømandskorpset, dykkere og piloter samt øvrigt personel i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, der har flyvestatus, skal der hvert 5. år tages en ny røntgenstatus. For øvrigt personel er det indtil videre kun én gang. Tilbage til overskriften: "Hvorfor alle de røntgenbilleder"? En røntgenstatus afslører for det første ofte behandlingskrævende tilstande i tænderne og/eller kæberne, der ikke findes ved den almindelige undersøgelse og for det det andet er en røntgenstatus en hjælp for retsodontologerne i forbindelse med identifikationer, hvor den/de døde ikke umiddelbart lader sig identificeres på anden vis. I Forsvarstandplejen er vi fire tjenesteg ø r e n d e (to på Sjælland og to i Jylland), der indgår i Identifika- Patient 1 tionsgruppen. Heldigvis har der ikke været brug for vores færdigheder, men reservetandlæge-2 (RTLG-2) Jesper Rolf Lassen, INF i Sønderborg og jeg har lejligheds- og heldigvis mulighed for at holde uddannelsen ved lige i et samarbejde med Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, men det er en hel anden snak, som intet har med dette indlæg at gøre, men er én af forklaringerne på, hvorfor jeg er varm fortaler for røntgenstatus. Fra det virkelig liv i mit daglige arbejde i Forsvarstandplejen og bijob som vagttandlæge i sygehusregi har jeg fundet tre eksempler frem, hvor behandlingskrævende tilstande ikke var diagnosticeret ved de almindelige undersøgelser, men kunne være opdaget i forbindelse med en røntgenstatus, inden problemerne virkelig opstod. Patient 1 Mand, født i 1956, har gået regelmæssigt til tandlæge - får ved undersøgelse den 30. april 2008 foretaget en røntgenkontrol af rodfyldning på -6 (6 års kindtanden i venstre side af underkæben) udført for mange år siden. Røntgenbilledet viser en fin rodfyldning på -6 og ingen forandringer i knoglen ved rodspidserne, så tanden kan for så vidt kronebehandles, hvis bare ikke lige det ser forkert ud (sort) ved -8 (visdomstanden i venstre side af underkæben), der i øvrigt ikke er frembrudt og stadig er dækket af knogle. Efterfølgende blev der taget endnu et røntgenbillede af -8, denne gang med filmen (sensoren) længere tilbage og det viste en endnu større udstrækning af det sorte område. På den baggrund stilles diagnosen: Cyste i relation til -8. Patienten har på intet tidspunkt haft symptomer og klinisk ses heller ikke noget suspekt. Patienten henvises til kæbekirurgisk afdeling m.h.p. røntgen af hele kæben for at se størrelsen af cysten samt behandling, idet behandlingen på baggrund af de foreliggende røntgenoptagelser skønnes at være en hospitalsopgave. På kæbekirurgisk afdeling tages et røntgenbillede af såvel over- som underkæbe (orthopan): Røntgenbilledet viser en cyste i venstre side (ved -8) der strækker sig helt op i kæben og måler 47,6 mm. Ikke nok med det, der ses ligeledes en cyste i højre side i relation til 8- (visdomstanden i højre side af underkæben), der måler 67 mm. 8- ligger vandret og er forskudt ned mod kæbevinklen p.g.a. trykket fra cysten. Da kæbeknoglen i begge sider er meget tynd, med en heraf følgende risiko for kæbebrud ved operation og så sandelig også hvis patienten får selv et lille traume (slag/stød) på kæben - beslutter kæbekirurgerne sig for, at der i første omgang behandles med obturator, d.v.s. man laver et hul ind til cysterne og sætter en åben prop i hullerne, så trykket i cysten fjernes og dermed den videre vækst. Over lang tid bliver cysterne dermed mindre p.g.a. mulighed for knogledannelse og til sidst kan der foretages operation med fjernelse af tænder og restcyster. I skrivende stund afventer patienten den endelige operation på kæbekirurgisk afdeling. Behandlingen består i en fjernelse af restcysten i højre side, idet 8- lades tilbage p.g.a. kontakt med nerven i kæben og dermed en betydelig risiko for varig nerveskade. I venstre side fjernes såvel restcysten som -8. Det giver stof til eftertanke, at man kan have så store cyster i kæberne uden at have gener fra dem. Der er ingen tvivl om, at de har været mange år under udvikling og netop en røntgenstatus kan bidrage til at opdage den slags, inden et kæbebrud opstår. Patient 2 Mand født i I 1977 udsættes patienten for et traume imod +1 (den første af fortænderne i venstre side af overkæben), der resulterer i en rodfraktur (roden knækker). I 2004 er der problemer med tanden, men først i 2007 fjernes +1 og et implantat isættes til erstatning for +1 (alt dette foregår hos privat tandlæge og for egen regning). I marts 2008 tages i forbindelse med 4 TELEGRAFEN Færdig Blad indd 4 10/21/2011 1:11:46 PM

5 Patient 2 undersøgelse i Forsvarstandplejen røntgen af +1, p.g.a. tandkødsbetændelse med pusflod (betændelse der kommer ud ved tandkødskanten). Røntgenbilledet viser betydeligt knogletab (de sorte områder) til såvel højre som venstre for implantatet, dog mest til højre (imod +2, den anden fortand i højre side af overkæben). Patienten henvises til privat tandlæge, der har foretaget implantatbehandlingen med diagnosen: perimplantitis acuta (akut betændelse omkring implantatet). På kontrolrøntgen i september 2008 ses yderligere forværring af tilstanden til trods for privat tandlæges behandling. Det videre forløb er, at jeg bistår patienten med en anmeldelse til Patienskadeforsikringen, der anerkender erstatningsansvaret, men p.g.a. den manglende yderligere fremskredne knogledestruktion mister patienten også +2. Patienten får hos en anden privatpraktiserende tandlæge efterfølgende foretaget knogletransplantat fra hagen til overkæben, hvor +1,2 har siddet m.h.p. at opbygge knogle til isætning af 2 implantater. Efter et tilfredsstillende resultat er opnået isættes to implantater og i slutningen af marts 2011 er behandlingen afsluttet. Røntgen viser to implantater (sammenloddede i kronerne) med tilfredsstillende knogle. Patienten er i dag kun generet af følelsesforstyrrelser i hagen p.g.a. fjernelse af knogle derfra. Endnu et eksempel på, hvad en røntgenstatus kunne have afsløret på et tidligere tidspunkt, og dermed kunne det måske være undgået, at +2 også var mistet. Patient 3 Sidste eksempel på en patient, der ved en røntgenstatus kunne have undgået en alvorlig infektion, der var uhyggelig tæt på at koste patienten livet, har jeg fra mit arbejde i Tandskadevagten. Jeg var ikke så vaks ved havelågen at sikre mig en kopi af røntgen, for jeg må erkende, at jeg havde nok at se til med, at patienten ikke risikerede at dø af det, der var startet som en rodspidsbetændelse på en rodbehandlet -7 (12 års kindtanden i venstre side af underkæben). Patienten var på ferie i Italien og fik der akut ondt fra -7. Patienten havde dog ikke mod på at søge en italiensk tandlæge (der findes dog gode og dårlige tandlæger i alle lande også Danmark), så patienten klarede sig med smertestillende. På vejen hjem gennem Tyskland blev smerterne dog værre og værre, så en skadestue et sted i Tyskland blev besøgt. Her blev der ordineret antibiotika (penicillin antagelig) og stærkere smertestillende, hvorefter turen gik videre hjem til Danmark. Pludselig forsvinder smerten fra -7, til gengæld begynder hævelsen at trække ned på venstre side af halsen og patienten får synkebesvær, og en skadestue på et dansk sygehus opsøges omkring midnat. Den efterfølgende dag, hvor jeg har vagt fra om eftermiddagen, tilkaldes jeg fra ortopædkirurgisk afdeling ( brækkede arme og ben ), hvor patienten af en eller anden grund er indlagt. Afdelingen havde, da patienten ikke kunne indtage antibiotika i pilleform (ej heller mad og væske p.g.a. hævelsen på halsen), fornuftig nok og efter bogen ordineret intravenøst (drop) antibiotika af forskellig slagkraftig slags og drop til genopretning af væske og saltbalancen. Så langt så godt, det var hvad jeg mødte frem til. Da jeg så patienten, var jeg ikke i tvivl om diagnosen, nemlig en sænkningsabsces d.v.s. en betændelse udgående fra en rodspidsbetændelse, der er trængt igennem knoglen ind mod tungen. Da rodspidserne på -7 når ned under muskeltilhæftningen for den muskel, der danner mundbunden under tungen, får betændelsen derfor fri adgang til brystkassen med livsvigtige organer som hjerte og lunger, det er ikke bare meget alvorligt, men livstruende. >>> Patient 3 TELEGRAFEN 5 Færdig Blad indd 5 10/21/2011 1:11:46 PM

6 Røntgen viste to knappenålshoved store rodspidsbetændelser (det er faktisk ganske småt i forhold til, hvad vi almindeligvis ser) på en flere år tidligere fint rodbehandlet -7, og uden symptomer for patienten siden rodbehandlingen. Tanden var nu hverken løs eller øm længere, og når jeg trykkede på yder- som indersiden af underkæben var der ingen smerter/ømhed, først når jeg mærkede på halsen, hvor hævelsen nu strakte sig fra underkanten af venstre side af underkæben og ned til kravebenet. Det betød, at jeg ikke kunne forvente at få afløb ved at trække -7 ud, og hverken under tungen eller på halsen var der ansamlinger af betændelse, der kunne skæres hul til for at få afløb. Hvis ikke hævelsen strakte sig ned på halsen, kunne det have været på sin plads at starte med mundskylninger med varmt saltvand hver time, da det kan samle/modne betændelsesprocessen, så der er noget at skære op til, men nu var det mere end akut, så jeg kontaktede otologisk afdeling (øre-, næseog halsafdelingen) for at få patienten overført dertil, så de i samarbejde med kæbekirurgisk afdeling kunne stå for den videre behandling. Det endte godt, patienten overlevede uden alvorlige følger og én tand fattigere... Hvordan kan vi alle så blive klogere af disse forløb Jo, for det første gælder det om at undgå huller i tænderne. I min tid som klinikchef i Børne- og Ungdomstandplejen mindes jeg en kommune, der på deres brevpapir havde følgende stående i øverste højre hjørne: En ren tand får ingen huller. For det andet gælder det om at undgå rodbehandlinger som følge af caries. Undersøgelser viser, at succesraten for rodbehandlinger på Tandlægeskolerne er mellem 80 til 90 %, hvorimod der i privat praksis forekommer rodspidsbetændelser på 50 % (kilde: Tandlægeskolen, Københavns Universitet). For det tredje kunne en røntgenstatus eller som minimum røntgenkontrol af rodbehandlede tænder have bidraget til, at de tre patienter ikke nødvendigvis skulle have været så gruelig meget igennem. Kort og godt, vær glade for, at I er ansat i Forsvaret, hvor der stilles krav til Jeres bisser. Normalt er vi indenfor hegnet. Denne dag var vi udenfor og andre var inde bag hegnet. LSE-Fredericia på korpsånds tur - til Skandinavisk Dyrepark Korpsånd og fællesskab kommer ikke af sig selv, men man kan godt fremme mulighederne for at lære hinanden bedre at kende indenfor firmaet. Det kan ske ved at være sammen i oplevelser, der ikke nødvendigvis har med jobbet at gøre. Af kasernemester Uffe Thrane, Lokalstøtteelement, Fredericia. (LSE-FRC). Morgenmaden stod klar i cafeteriaet kl Her mødtes vi alle 41 deltagere, som skulle med på tur til Skandinavisk Dyrepark. Præcis kl kom bussen for at køre os til Djursland, hvor Skandinavisk Dyrepark ligger. Vi ankom til parken kl da den åbnede. Her havde vi så tre timer til at gå rundt og se alle dyrene, hvilket var en meget positiv oplevelse. Det er mange år siden for flere af os, at vi har været i en zoo. Her var nok at se på med alle de forskellige dyr, se billeder og de flotte store områder, som de har, man kan bevæge sig frit rundt på - selvfølgelig efter reglerne herfor. Vi spiser lige rådyrene Efter en del vandren og flere timer med fotografering og nye indtryk, trak det mod spisestedet. Her var der bestilt frokost, som bestod af rådyrbøf, pølser og brød, som vi grillede, dertil var der kartoffelsalat og salat. Det smagte rigtig godt og der var nok af det. Der var også lidt at drikke til og i alt må vi sige, at vi var velforplejet. Der blev talt meget og også med nogle af dem, som vi ikke omgås så meget med i firmaet til daglig. Klokken var det slut og busserne stod klar til igen at bringe os til det sydligere af Jylland. Turen hjem gav også en god snak og nogle stykker var blevet helt rolige af al den friske luft. En god tur i afslappet og hyggelig atmosfære. Spændende at se, hvad der venter næste år. 6 TELEGRAFEN Færdig Blad indd 6 10/21/2011 1:11:46 PM

7 Der gøres honnør for de faldne fra Telegrafregimentet ved foden af Gabrielsstatuen. Et fast punkt på den officielle flagdag. Se ligeeee ud! Den 5. september fejrer Danmark alle danske, der har været udsendt i krig og uroplagede områder på mission. Det er en national flagdag, hvor vi mindes de, der ikke kom levende hjem. De kendte indsatsen og betalte prisen - deres liv. Deres efterladte lider tabet og savnet. Denne flagdag er også de pårørende til ære. Af Leon Lindholm, redaktionen. Dagen indledes med, at de forskellige repræsenterede foreninger med faner og andre inviterede får morgenkaffe på KFUM's Soldaterhjem. Her taler obersten til dem, for de er med til at sætte farver og danne rammerne for denne flagdag. Gæstetaleren Efter en gudstjeneste marcherer opstillede soldater til Rådhuspladsen, hvor der er en gæstetaler. I år var det en gammel kending. Generalmajor Ib Bager - tidligere regimentschef gennem flere år for Telegrafregimentet. Hans tale drog paralleller til 1849, hvor krigen stod her i byen. En direkte tale til soldaterne og deres pårørende. Stor ros og anerkendelse for soldaternes indsats, uanset hvilke motiver de har for at melde sig under landets faner og drage i mission. Samtidig også en meget varm tale, hvor Ib Bager kom ind på, at Danmark dagen før havde fået endnu et navn på listen, så der nu er 42 døde alene i Afghanistan og 108 i alt. Om nogen kender til de efterladtes smerte, så gør Ib Bager. Han har fulgt Dennis Ove Hansen's (DO) familie efter DO's død. Han overbragte selv budskabet en lun eftermiddag i København til Dennis' mor. Senere var Ib Bager flere gange på besøg hos Dennis farfar "købmanden fra viborg", som var en af dem, DO elskede mest på jorden. Ib Bager havde tæt kontakt med familien og gennem egne erfaringer med sygdom og død var han utrolig god som Forsvarets repræsentant ved familier, der havde lidt tab eller hos pårørende til sårede. Det her var en taler, der vidste hvor stor en smerte kan være og hvor lang tid den kan blive siddende i kroppen på de efterladte. Soldaterne og fremmødte pårørende lyttede. Det kunne tydeligt ses på de nedslåede øjne. Blanke øjne og øjne, der så sløret og uskarpt - mange stod og "lukkede alt ude" - de tænke tilbage, mens de koncentreret lyttede til talen og mindedes. Kommandoføring - sådan Efter talen, der gik lige ind under uniformen, blev der kommanderet på behørig vis. Rådhupladsen blev tømt på militær vis i tre kolonner. Ført an af oberstløjtnant Hans Teglers, der er kendt for sit altid gode humør - men også kendt for at kunne overdøve et hvilket som helst højttaleranlæg. Teglers' kommandoføring er en fornøjelse - og jeg vil sige det brøl af kommandoer, der kom på Rådhuspladsen, som er omkranset af høje bygninger, der kaster lyden tilbage - det var voldsomt. En ung dame, der var kommet til under talen, tabte sin pung i chok over Teglers' helt klare og meget højlydte kommandoføring. Overalt hvor soldaterne kom frem, blev de set på grund af mængden, på grund af flagene, men også hørt på grund af Hans Teglers. Fra kastellet, hvor der blev hejst flag, gik turen til Bülows Kaserne, hvor endnu en Bager talte, nemlig oberst Susanne Bach Bager - Ib Bagers hustru og vores regimentschef og garnisonskommandant. Susanne Bach Bager talte direkte for de faldne fra Telegrafregimentet og inden det lagde obersten, fulgt af major T.G. Olsen, en krans for de faldne ved foden af statuen af Ærkeenglen Gabriel. Dagens march sluttede på pladsen ved Landsoldaten, hvor borgmester Thomas Banke takkede soldaterne for deres indsats og der var igen ros for holdning og optræden samt en undskyldning for, at betydningen af indsatsen er blevet anerkendt så sent. En borgmester der sætter stor pris på, at der er soldater til stede i det, der er en af Danmarks ældste garnisonsbyer. Her stod et afgørende slag i 1849, som gav os friheden og ændrede Danmarks historie for altid. Så åbnede himlen for det kolde vand, men igen med en kommandoføring, der måler sig med den kanontorden, der lyder på pladsen hver 6. juli morgen, blev styrken kommanderet til reception i Den Gamle Hovedvagt af Teglers. Kommandoføring - Sådan. TELEGRAFEN 7 Færdig Blad indd 7 10/21/2011 1:11:47 PM

8 Nørreport Cykelforretning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. GRATIS HOTELOPHOLD - til alle dine motoriserede havemaskiner. Alt i skov-, have- og parkmaskiner. Salg, service, reparation og reservedele. Vi udfører service og reparationer af alle mærker. Efter service kan vi opbevare dine havemaskiner indtil foråret - helt gratis. Tonne Kjærsvej 3, 7000 Fredericia. tlf.: Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Søndermarksvej 212, 7000 Fredericia Telefon TELEGRAFEN Færdig Blad indd 8 10/21/2011 1:11:47 PM

9 Regimentschef oberst Susanne Bach Bager og oberstløjtnant Erik Schwensen har været sammen i "første række" for Telegrafregimentet i lang tid - her i hver sin side. Regimentscehfen tager til Liberia Af regimentschef oberst Susanne Bach Bager En vigtig del af regimentets transformation var, at jeg skulle øge min besøgsog kontaktvirksomhed i andet halvår. Jeg har imidlertid været nødsaget til at prioritere forberedelserne til min forestående udsendelse på bekostning heraf. I skrivende stund sidder jeg i Sverige og har netop afsluttet den tredie af de i alt fem ugers FN-uddannelse, som jeg skal gennemføre forud for min mission. Nobels fredspris De første to uger var jeg i Oslo, hvor jeg havde fornøjelsen af at overvære dette års uddeling af Nobels fredspris. Fredsprisen blev tildelt president Ellen Johnson-Sirleaf og Leymah Gbowee fra Liberia og Tawakkul Karman fra Yemen. Komitéen bag Nobels Fredspris tildelte de tre kvinder prisen på grund af deres ikke voldelige arbejde for beskyttelse af kvinder og deres rettigheder. Det glæder mig derfor at skulle arbejde for visionen om en bedre verden netop i Liberia. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte Liberias ikke voldelige positive udvikling i retning af et velfungerende demokrati. FNs fredsbevarende styrker i landet er til stede for at kunne støtte landets positive udvikling med fredelige midler og om nødvendigt med magt. Jeg ser i år med særlig stor glæde frem til at skulle markere det sammenlagte regiments 20 års fødselsdag med fødselsdagsparade 1. november og fødselsdagskoncert 3. november. Regimentsstaben og alle telegrafenheder samles for første gang i den nye struktur og markerer dermed en ny start. En ny politisk situation Vi har fået en ny forsvarsminister, Nick Hækkerup og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at påvirke Forsvarets opgaver og struktur, men som jeg skrev i min forrige klumme, forventer jeg fortsat ikke, at der er politisk vilje til at nedlægge garnisoner i det sydog sønderjyske område. Så vores fokus bør således fortsat være på: Kompetenceudvikling så vi fortsat kan bidrage med fagligt dygtige og samarbejdede CIS- og EW-detachementer til Forsvarets internationale engagement, afstemning af arbejdsprocesserne i relation til de nye opgaver, skabelse af gode samarbejdsrelationer (internt og eksternt) og god udnyttelse af vores fysiske rammer. Erik Schwensen overtager Jeg overdrager som nævnt i det seneste nyhedsbrev kommandoen over Telegrafregimentet til oberstløjtnant Erik Schwensen 1. december, så det er sidste gang i lang tid, at I vil høre fra mig. Pas på jer selv og hinanden. Tak for jeres engagement og motivation. Fortsæt det gode samarbejde og transformationen under ledelse af den fungerende regimentschef i hele 2012(+). Jeres regimentschef. Oberstløjtnant Erik Schwensen er fung. regimentschef frem til TELEGRAFEN 9 Færdig Blad indd 9 10/21/2011 1:11:49 PM

10 Peter havde lavet fin morgenmad til deltagere, der skulle med i Flagparaden. Peter - ny kok Vores soldaterhjem gør det ud for rammerne af et rigtigt hjem for mange soldater, der er langt hjemme fra. "Mor" Ester er der altid for en snak, men der er mange andre gøremål, så det kan være svært at nå hele vejen rundt alene. det må gerne være udfordrende. Det kan være noget, han har set i fjernsynet eller selv prøvet til en middag hos venner eller til en fest. Han kan godt lide at lave de lidt sværere retter, hvis der er tid til det - og derhjemme kan man godt en gang imellem tage sig tid til det. En anden ting, som også i denne branche kræver et godt håndelag og kendskab til råvarerne, er desserter. Det kan være en tiramisu, hvor man eksperimenterer med cremen, eller skifter lidt amaretto ud med noget andet, der er ikke nogen der siger, at en opskrift er statisk. Alt må ændres, tvistes og drejes, når blot det er med en kærlig hånd og gode smagsløg. Peter har også set Esters grønne kage - kendt af alle soldater for den ekstreme grønne farve og den gode smag. Mon ikke vi også kan forvente os lidt nyt på den søde side af menukortet, nu hvor Peter er rykket om bag disken og ind i køkkenet på Treldevej. Er du i tvivl om Peter kan lave mad, så kom da forbi og prøv det. Fra alle os soldater skal lyde et: "Velkommen" til vores soldaterhjem og tak fordi du vil lave mad til os sammen med Ester"! Af Leon Lindholm, redaktionen. Det er her, man søger hen efter arbejdstid på kasernen, hvis man vil have en lidt mere almindelig familie. Her er der tid, plads og rum til alle. Det sørger Ester og alle de ansatte for på soldaterhjemmet og de gør det godt. De bliver en erstatning af meget stor betydning for mange soldater. På samme vis, når soldater kommer rundt i landet, så ved man, at på soldaterhjemmet kan man altid få en kop kaffe og et stykke franskbrød og bare slappe af. Er man så mere sulten end det, så er det også stedet, hvor cafeteriamaden kan udskiftes med almindelig familiemad, som det vi får derhjemme - ikke sagt, at det altid bliver sådan, for på soldaterhjemmet i Fredericia er "en dobbelt kriger" meget kendt for dens kvalitet og der er nok af snask i. Det er en burger, man gerne prøver flere gange - og der skal ikke ret meget på kasernens menukort til, før end KUF'ns "dobbeltkriger" bliver et godt og næsten meget sundt alternativ. Det har Ester stået med mange gange i store mængder - alene sammen med de unge piger, men nu er det slut. Ikke med dobbeltkrigere, men at stå med det alene. Nu har Ester en kok til at lave mad og dermed kan Ester slappe lidt af igen. Kokken er Peter Haugsted. Han er 35 år og har tidligere været i smørrebrødsbutikken Lucullus, der også laver mad ud af huset til få eller rigtig mange. Peter er en god, rolig og venlig fyr og han er glad for sit job og sit fag. Han har tidligere været på "Signatur" i Haraldskær ved Vejle og har en meget bred erfaring. Han er født og opvokset i vestbyen her i Fredericia og kender til byen med dens stolte traditioner som garnisonsby. Tiramisu og nye retter. Peter kan selvfølgelig alt det gængse, men er glad for det almindelige danske køkken og tager gerne og prøver nye ting af. Det er ikke landsbestemt, men Undervognsbehandling med levetidsgaranti læs mere på: Treldevej Fredericia Ring og få et soldatertilbud Motorcykler SALG, REPARATION, VEDLIGEHOLDELSE Vi klarer alle gængse mærker. 10 TELEGRAFEN Færdig Blad indd 10 10/21/2011 1:11:49 PM

11 ring + en bokser, i alt 84 personer. Fra Telegrafregimentet deltog fire mand. Premierløjtnant (PL) Dennis Foged Hansen (sportschef militær 5-kamp), PL Kristian Paugan (deltager i militær 5-kamp), sergent Christina Balslev (deltager i orienteringsløb) og major Mona Rasmussen (sportschef og deltager i orienteringsløb). I praksis har brasilianerne brugt World Games som prøveklud forud for verdensmesterskaberne i fodbold 2014 og olympiske lege i O-løb i Brasilien - her var vi på toppen. Telegrafsoldater til World Games - i Rio de Janeiro Pelé tændte flammen ved det, der betragtes som de militære olympiske lege sportsfolk i militære sportsgrene dyster mod hinanden. Niveauet er meget højt, men sikke dog en oplevelse. Af sergent Christina Balslev og major Mona Rasmussen, Hovedkvartersbataljonen. Telegrafregimentet med i eliten Danmark stillede med landshold i militær 5-kamp, faldskærm, sejlsport, marine 5-kamp, skydning og oriente- Pelé åbner legene Rio`s olympiske stadion blev anvendt til åbnings- og afslutningsceremoni, med alt hvad dertil hører. For os var højdepunktet her, at Pele` tændte flammen for World Games. Uanset alder og funktion, så gir det gåsehud over hele kroppen, når man sammen med andre går indmarch på så stort et stadion og mødes af mennesker, der bare jubler og hilser en velkommen. Turen til Rio de Janeiro startede den 12. juli kl fra Holmen, hvorfra alle landshold blev transporteret til Lufthavnen. Turen til Rio tog sammenlagt 25 timer. Vi blev modtaget i Rios lufthavn af bl.a. et orkester, der sad og spillede musik (samba) for os, mens vi ventede på transporten til vores respektive sportsbyer. Vores konkurrencer skulle først starte den 18. juli, indtil da kombinerede vi træningspas med turisme. Vi lejede en minibus med chauffør. Klog beslutning! Man skal være indfødt for at kunne køre i Rios trafik. Der bliver kørt bil med ivrig brug af tegn, fagter, De militære verdensmesterskaber holdes hvert fjerde år som en militær olympiade, hvor alle de sportsgrene, der kan konkurreres i under Conseil International du Sport Militaire (CISM), er repræsenteret personer til stævnet I den militære verden er dette kæmpe arrangement kendt under navnet World Games. Der deltog i runde tal sportsfolk, ledere og dommere samt hjælpere. Brasilien var værtsnation. Militære sportsfolk fra hele verden var repræsenteret. Nationer som Nord Korea, Iran, Syrien, Mali, Jamaica, Indonesien, Indien, Vietnam, Kenya og Chile er blot nogle af de 100 nationer, der deltog. CISM mottoet er Friendship through sport Det blev efterlevet 100 %, da Chief of Mission fra Syd Korea tog initiativet til at give hånd til Chief of Mission fra Nord Korea. Stort for dem, men også for os, der overværede det. Et kanon-løb af Mona Rasmussen fra Hovedkvartersbataljonen. TELEGRAFEN 11 Færdig Blad indd 11 10/21/2011 1:11:50 PM

12 Tid til "familiebilledet". Terrænet i Brasilien var en stor udfordring. Grønt på kortet er lig med jungle - ikke som hjemme, hvor det er skov eller tæt bevoksning. men nej, de havde ikke vundet noget, de var bare gode heppere. 20. juli stod på lang distance, på 6,9 for kvinderne med 330 m stigning og 9.7 med 550 m stigning for herrerne. Det var en udfordring af rang, hvor der skulle knokles ekstraordinært for at komme rundt. En rigtig kongeetape. Udover de mange stigninger skulle man også passe på vilde bier og vilde okser, der fra tid til anden syntes, at det var sjovt at løbe om kap med O-løberne. Denne dag løb alle et af deres bedste løb, så både herre- og dameholdet samlet set fik de bedste placeringer i mange år. Nævnes skal Zenias 6. plads og Leas 10. plads, hvilket simpelthen bare er så flot. Mona opnåede en 33. plads, hvilket er godt i det selskab. Alle vores herrer endte i top 100. I O-løb er det sådan, at den militære elite ofte er identisk med den civile elite. Det sætter placeringerne lidt i perspektiv. signalhorn og indforståethed. Oven i det kører man bare der, hvor der er plads og jo hurtigere jo bedre. Vi så Sukkertoppen, som er en bjergtop - adgang kun med svævebane - højde 395 meter. Copacabana, naturligvis, gav god mulighed for at løbe rejsestivheden ud af benene. Senere blev der løbet intervaller på Ipanema Beach. Selvfølgelig blev sveden efterfølgende vasket af i havet og passende restitution blev gennemført på den hvide strand med gode muligheder for at studere den lokale del af befolkningen. Vi var også en tur i Tijuca Forest, en nationalpark med tropisk skov, som gav god mulighed for bakketræning, fra indgangen i 450 meters højde til toppen i 1026 meter. I parken finder man mega store træer. Planter som vi kender som stueplanter, findes her i både træ- og kæmpe buskudgaver. Blandt gribbe og slanger Blomsterne er et helt kapitel for sig. Af dyr er aber et naturligt islæt. Efter 1½ times bakketræning smuttede vi en tur til stranden til et velfortjent bad og Kristus figuren på Corcovado-bjerget er naturligvis et must, når man besøger Rio. Søndag kom vi endelig ud at løbe et træningsløb med kort. Terrænet var noget af en udfordring, der var faktisk ikke meget skov, men rigtigt meget 1½ -2 meter højt græs på bjergskråningerne og sumpe med mandshøj sivskov, lige guf for firben, slanger, gribbe og vilde marsvin men ikke o-løbere. Heldigvis var det ikke i dette terræn, vi skulle løbe konkurrencer, hvilket vi var glade for. 18. juli, blev vi kørt til konkurrenceområdet ved bjergbyen Paty do Alferes. Ved ankomsten blev vi modtaget som æresgæster, med musik, tale af borgmesteren og børnene uddelte gaver til os. Det var noget at en overvældende modtagelse, som gjorde stort indtryk på os. Dagen bød også på model event, som er en generalprøve på det rigtige løb. Det giver løberne mulighed for at se, hvilket terræn der skal konkurreres i. Terrænet bød på mange bakker, med stejle skrænter, der skulle klatres op ad. Tre løb i brasilianske skove Træer med pigge på, som man ikke skulle gribe om. Bistader, som man ikke skulle komme i nærheden af. Et meget anderledes terræn og grønt på kortet, betyder normalt langsom gennemløbelighed - men i Brasilien betyder det ikke gennemløbeligt. Endelig kunne vi se frem til de mål, vi havde haft i flere år nemlig tre spændende løb i brasiliansk skov. 19. juli: Kort distance i bjergterræn med 2,9 km for kvinderne og 4,5 km for herrerne. Altså et kort men hårdt løb og uden tid til fejl. Christina havde et godt løb og fik en 29. plads ud af 49 gennemførte. Der var også en utrolig god stemning i målområdet. To af vores piger løb rundt med Dannebrog, mens de joggede af og heppede samtidig på de danskere, der kom i mål. De gjorde de så overbevisende, at nogle fra et andet landshold kom og lykønskede dem, for de var sikre på, at de måtte have vundet, så meget som de jublede, Hedeslag og førstepladsen før mål 21. juli var hviledag, den brugte vi på at tage ud og heppe på 5-kæmperne til deres terrænløb. Den fik en noget dramatisk afslutning, da Brian Dåsbjerg lå til at vinde VM guld igen, men måtte bukke under for varmen med et hedeslag 1 km før mål. Stafetten fredag skulle løbes i et terræn, vi ikke havde set tidligere. Her kunne man let støde ind i appelsintræer eller svigermors skarpe tunge på fire meters højde! Man skulle nu også se sig for, så man ikke faldt over en død ko. Konkurrencemæssigt var det dog ikke lige vores dag. Lørdagens udflugt gik til det militære sportscenter (a la` CFI), det ligger på klippehalvøen ved foden af Sukkertoppen og er en del af det gamle fort ved indsejlingen til Rio. Her blev arrangeret grillfest, uheldigvis faldt vinteren netop den dag med regn og kulde ned til 20 gr. Men pyt, når bare man er sammen med gode venner, så går det jo alligevel. Søndag var tid for at få de sidste billeder i apparatet og de sidste aftaler om gensidig træningsophold m.m på plads med de andre nationer, inden vi skulle på det olympiske stadion til afslutningsceremoni - i paradedragt og indmarch i samlet broget flok, for at understrege fred og venskab. World Games 2011 var en kæmpe oplevelse og alle træningstimerne værd. Nu går vi efter WG 2015 i Syd Korea. Se indslag på eller 12 TELEGRAFEN Færdig Blad indd 12 10/21/2011 1:11:50 PM

13 Den store udstilling viser meget præcist, hvordan det kan være i Afghanistan for de mange danske soldater. Danske soldaters hverdag i Afghanistan udstilling på Tøjhusmuseet vender hjem efter at have gennemgået en kæmpe personlig udvikling på godt og ondt. Vi prøver at fortælle begge historier", siger Morten Tinning. Udstillingens mange computerskærme giver den besøgende mulighed for at gå i dybden via kort over missionsområdet, fotos inde fra lejrene og tidslinjer over knap ti års indsats. Desuden vil emner som den civile genopbygning blive forklaret. Det har taget Tøjhusmuseet mere end et år at forberede udstillingen, som er muliggjort af en donation på 2,7 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond. Historiske kanoner fra den klassiske udstilling er rykket ud og krigens dagligdag anno 2010 er rykket ind. Læs mere om udstillingen på www. denfjernekrig.dk eller com/denfjernekrig Rikke van Hauen, For første gang udstilles en krig på et dansk museum imens den er i gang. Tøjhusmuseet åbnede i september en særudstilling om krigen i Afghanistan. Af kommunikationsansvarlig/pr, Rikke van Hauen. Civile danskere får hermed en enestående mulighed for at træde ind i soldaterlejrene i ørkenen og mærke stemningen hos en dansk kampgruppe. Vi gør soldaterhverdagen forståelig Den 600 m2 store udstilling gengiver en dansk soldaterlejr og omgivelserne så virkelighedsnært som muligt. Uniformer, våben og førstehjælpsudstyr i kassevis er hentet hjem fra ISAF Hold 10, der var i Afghanistan i efteråret Tingene er brugte, skrammede og fyldt med personlige graffitihilsener. Formålet er, at gøre soldaternes hverdag mere håndgribelig, og næsten alle genstande er derfor til at samle op og røre ved, så den besøgende kommer i direkte kontakt med dagliglivet i lejren. Samtidig gør udstillingen brug af special effects og ryster sanserne med hede og helikopterlarm. Vi glorificerer eller dæmoniserer ikke Projektchef Morten Tinning understreger, at udstillingen hverken skal glorificere eller dæmonisere krigen i Afghanistan. "Vi udråber ingen helte eller skurke. Målet er, at fortælle objektivt om krigens virkelighed og om Danmarks engagement. Derfor tager vi udgangspunkt i de danske soldaters egne historier. Det er historier om engagerede mennesker, som gør deres job og gør det godt. Det er også historier om unge mænd, som drager ud og Dannebrog er altid med os i felten. TELEGRAFEN 13 Færdig Blad indd 13 10/21/2011 1:11:50 PM

14 Forreste geled glædede sig til familiebesøget på kasernene - bagerste geled havde pudste støvler i dagens anledning. Våben, sløring og SKYT for civile Når Telegrafregimentets enheder "åbner døren", skal det være, så de besøgende får et godt indblik i, hvad vores soldater laver. En pårørende dag er en god måde, at fortælle om vores opgaver og virke. Af menig Leon Andersen Kofoed og menig Morten Søby Poulsen begge fra 1 HBU-Deling/CIS-Bataljonen. Lørdag den 24. september var der pårørendearrangement på Ryes Kaserne for alle de pårørende til de værnepligtige i 1 CISKMP. De værnepligtige har gennemført den første halvdel af deres HBU og det var nu på tide at vise de pårørende, hvad de bliver uddannet i og hvad de har lært siden første dag i Forsvaret. Dagen startede kl. 1000, hvor oberstløjtnant (OL) J.H. Hansen bød de ca. 250 pårørende velkommen til Ryes Kaserne og til 2 CISBTN s domæne. Han havde, som chef for CISBTN, set frem til denne dag og var glad for de mange fremmødte pårørende. Han gav en præsentation af, hvad Telegrafregimentet indeholder af enheder, personel, materiel og ikke mindst, hvad opgaven er i mission og i Danmark. Pluto stikker af Derefter fortalte chefen for HBUkompagniet (HBUKMP), kaptajn (KN) J.W. Tønnesen om de værnepligtiges uddannelse og formålet med den. Han sluttede velkomsten af med at introducere de pårørende for dagens program, derefter fik alle mulighed for at tage på opdagelse, som hunden Pluto benyttede sig meget af. Hunden Pluto var sikkert den, som fik set mest på Ryes Kaserne. Både de steder, de pårørende var velkommen, 14 TELEGRAFEN Færdig Blad indd 14 10/21/2011 1:11:51 PM

15 men også steder, som Pluto havde fast besluttet sig for at se uden tilladelse og uden medfølgende menneske. De pårørende fik da også syn for sagen. Der var sat stande op, som foreviste alt fra uniformsgenstande til våben og feltration, samt hvad det hele hedder i Forsvarets verden. Forkortelser er jo noget, Forsvaret bruger mange af og de er sikkert meget forvirrende for de pårørende. Men nu hvor de pårørende har set, hvad de værnepligtige arbejder med i hverdagen og hvad det hele hedder i forkortet udgave, giver det hele forhåbentligt meget mere mening. For forkortelser som HBU, PMV, M/95, SKYT, DF, GF, og KDOKT giver ikke logik for alle, så når de værnepligtige i weekenden tager hjem til mor og far og taler sort, så kan forældrene være fortrøstningsfulde, der er intet galt med deres drenge og piger. De er blot blevet integreret i Forsvarets verden, hvor der ikke er tid til at sige ord fuldt ud. Glæden over at ligge i mudderet De mange stande blev bemandet af de værnepligtige, som med stor glæde guidede og vejledte deres kollegaers familier om soldaterlivet. De pårørende fik sikkert både den sande udgave om soldaterlivet, men der røg sikkert også en røverhistorie eller to over bordet. For hvem forstår glæden ved at ligge i mudder, regn og blæst med våde bukser og sige bang bang med sit våben, fordi man blot indøver, før den rigtige indøvelse? Ja, så er en røverhistorie bare meget bedre. Forhindringer og feltrationer For de mere udforskende pårørende var der mulighed for at løbe en tur på den 500 meter lange forhindringsbane. Banen blev flittigt benyttet af alle og var under skarp observation af premierløjtnant (PL) K.S. Paugan, så der ikke var nogle, som kom alvorligt til skade. Der var dog ikke nogle, som kunne gennemføre forhindringsbanen hurtigere end PL K.S. Paugan, men nu er tiden 2 min. og 20 sek. Også en tid de færreste kan slå. Men efter en smagsprøve af Forsvarets kulinariske udfordrende feltration og derefter en tur forbi Kuffen, som havde meget godt på grillen og i KUF-vognen. Ja, det er svært, at give den "max" gas på forhindringsbanen, når maven er fyldt m e d b å d e g o d t o g m i n d re g o d t m a d. De værnepligtige blev dog første introduceret for forhindringsbanen ugen efter pårørendearrangement og det gik bestemt ikke stille for sig. To værnepligtige fik skader på henholdsvis en arm og et ben, men de skal nok komme "ind i kampen" igen. Som et standard motto i Forsvaret siger: Det skal bare løbes væk. Go' tur drenge. Manddomsprøve og trillinger Til gengæld var der andre ting, som var for børn, voksne med barnlige sjæle og drengerøve. En tur i en af Forsvarets fire meter høje PI- RANHA var en aktivitet, som ikke stod stille på noget tidspunkt af dagen. De lange køer b l e v st y ret med hård hånd af sergent (SG) L.S. Nielsen, som næsten fungerede som støttepædagog for mange af mødrene. Køreturen var især en stor oplevelse for børnene, som stod stolte i PIRANHA med sløring i hovedet og nød turen rundt på kasernen og i øvelsesterrænet. Især lokationen, Tyrens Røvhul vækkede en del begejstring og ikke mindst minder hos de mænd, som engang i tidernes morgen, havde været soldater. Manddomsprøven igennem Tyrens Røvhul er ikke noget, man glemmer 5, 10- eller 20 år efter, det har de værnepligtige også erfaret. For de mange børn var dagen med sløring, våben og køretøjer et hit. Menig P.J. Jensen fra 1. deling havde sine tre brødre med. Trillingerne syntes, at sløringscremen var meget fascinerende og anlagde sløringen med stor interesse og engagement. Til stor morsomhed for storebror, som dog alligevel så et soldaterpotentiale i trillingerne. En god dag for alle Alt i alt var dagen vellykket og alle de pårørende tog hjem lidt klogere på alt det der soldater noget. Samt om hvad deres drenge og piger får dagen til at gå med, udover at fryse, arbejde længe, nyde regnen og altid være klædt ud som en levende busk med et stykke græs på hoved. Endda de værnepligtige var glade og menig M.S. Poulsen fra 1. deling syntes, at det var dejligt at se hans kollegaers familier og han havde hygget sig. Dagen sluttede af med samlet eksercits og taknemmelige ord fra en glad og tilfreds kompagnichef. Delingsførerne sluttede dog af på en anden, mindre munter, måde. Da de værnepligtige som belønning fik lov at gennemføre en del fysiske øvelser. Alt sammen til stor morsomhed for de pårørende og hunden Pluto, som havde set det den ville og var klar til at tage hjem. En af kæresterne blev grøn af misundelse over de gode forhold som værnepligtige har! TELEGRAFEN 15 Færdig Blad indd 15 10/21/2011 1:11:51 PM

16 Sensors idworks.dk Effectors Førhen kun brugt til overvågning af militæret - nu kan civile også få glæde af quadkopteren til eksempelvis luftfoto og afsøgning af svært tilgængelige områder. Grafenwohr set fra oven Connecting Sensors and Effectors in real time Terma delivers Mission Critical Command & Control systems through offering lowrisk integration of proven components including re-use of components from multiple proven systems. Forsvaret bruger megen ny teknologi og ofte for at spare liv eller på anden vis, at gøre opgaver lettere eller mindre ressourcekrævende. Mange opfindelser udvikles videre i det civile og ofte bliver produktionerne store og dermed gøres det nye billigere. Af Leon Lindholm, redaktionen. På dette års øvelse Combined Endeavour (CE 2011) var jeg med rundt og se de mange test og afprøvninger af udstyr, som de næsten 40 repræsenterede lande udførte. Landene prøver kommunikationsudstyr og antenner af op mod andre landes udstyr. Firmaer er med og alle erfaringer skrives ned og udveksles. Der går mange timer i dette projekt, men alle de andre landes resultater bliver også tilgængelige for os. Samlet set en god form for synergieffekt. Dette års CE 2011 bød på fremvisning af masser af nyt udstyr og det blev til omkring dokumenterede tests. De civile firmaer, der er med i udvikling og salg af udstyr, er med i tilpasningen og beskrivelsen af vores krav som brugere. Det er af stor værdi og giver et godt konstruktivt samarbejde med gensidig forståelse i opgaveløsningen. Quadkopter til små penge Legetøj for store drenge var der også. Som aktiv fotograf, der også tit laver video, stødte jeg på en meget sjov ting. En Quadkopter som er et stykke legetøj, viderudviklet fra mere seriøst overvågningsudstyr. Den består af en ring (30 cm Ø) med fire sæt rotorblade. De løfter helikopteren. Så er der radio-controlled (RC) betjeningspanel med alle funktioner i to joysticks, der vender rotorblade, så den kan manøvrere. Den amerikanske sergent der stod og viste dens fremragende egenskaber og flyvedygtighed, var også fotograf og havde brugt tilsvarende udstyr i missionsområder - det her var hans private købt på den amerikanske base i Grafenwoehr (på størrelse med hele Fredericia og Kolding tilsammen). Her er supermarked større end Kolding Storcenter, de sælger disse quadkoptere for 500 dollars. Denne kunne laste 600 gram og her var det et Full-HD videokamera. Han havde også en større udgave, som kunne bære 1,5 kg. Det brugte han til sit spejlreflekskamera med radiostyret lukker. Her skal siges, at et lille kameraophæng koster 700 kr., så skal man ud og anskaffe sig en quadkopter, så er det små kr. plus kameraet. Ligesom en rigtig helikopter kan denne stå stille i luften og jeg så kvaliteten af den video, den havde optaget. Fantastisk still-foto. Den danske delegation på CE TELEGRAFEN Færdig Blad indd 16 10/21/2011 1:11:51 PM

17 Hvor der er kommunikation, meget teknisk udstyr i containerer og hvor der trækkes strøm i store mængder, skal der også være hjælp at hente, hvis noget "går ned". HELP-disken er altid godt beskæftiget. Yellow Knight 2011 Hovedkvartersbataljonen (HQBTN) og Communication and Informationsystembataljonen (CISBTN) - leverede varen som ønsket på den store øvelse Yellow Knight 2011! Ikke alt i "det nye" Telegrafregiment er på plads, men soldaterne kan deres kram. De går på med en professionel og meget positiv indstilling til alle opgaver. Af kaptajn P.S. Noes, operationsofficer/1. Hovedkvartersbataljon og kaptajn Kim Eg Pedersen, operationsofficer/2 CIS-Bataljon I uge 36 gennemførte Danske Division (DDIV) årets store øvelse Yellow Knight (YK). Formålet var at øve to danske og tre baltiske brigadestabe i deres planlægningsprocedurer. Men før, under og efter øvelsen skulle det store føringsstøttemæssige puslespil lægges af CISBTN og HQBTN i samarbejde med DDIV og brigaderne - og gå op. Årets formentlig mest officerstunge øvelse YK løb af stablen i nærområdet af Hærens Taktiske Træner i uge 36. Over 400 deltagere var til stede i Oksbøl for at træne og samordne de stabsprocedurer, der skulle fungere for at få den computersimulerede operation til at blive en succes. Men for at stabene kunne træne og samordne, skulle den resursetunge føringsstøtte organisation klargøres i hjemgarnison, transporteres til Oksbøl, stilles op, afprøves og meldes klar til overtagelse om mandagen. En opgave, der påhvilede HQBTN og CISBTN. 1,2,3 løft Nogle af de udfordringer ifm. klargøringen, som Hovedkvarterskompagniet (HQKMP) står overfor, er bl.a. brugertilpasning af Dobbelt Udtrækkelig Container (DUC) og mest af alt den manglende løftekapacitet til DUC. Brugertilpasningen, i form af Floorplans, hjælper KMP til at kunne pakke det antal borde/stole, tavler, whiteboards etc., som brugerne ønsker i deres opstilling. Manglende eller ukorrekte Floorplans resulterer i at det set-up, man havde forestillet sig, ikke matcher med det, man modtager og dermed resulterer i en skuffende brugeroplevelse, hvilket på intet tidspunkt er det prædikat, vi ønsker på vores leverede føringsstøtte. Den anden nævneværdige udfordring, og formentlig største kilde til gene, er den manglende løftekapacitet, idet KMP endnu ikke har modtaget den SWETRUCK med topløfteåg, det er normeret med. HQKMP er semi-mobilt, hvilket vil sige, at KMP kan køre ud i verden og opsætte X antal DUC på jorden. Herefter returnerer køretøjerne til garnisonen for at få påmonteret de resterende containere og så retur til den store verden. Otte af KMP 16 DUC vil således stå på jorden og de resterende på lastbilerne. Hvis eks. en bruger på sin Floorplan har glemt at vende en container korrekt og først erkender dette, når set-up modtages, er der ikke mulighed for at vende denne, hvis den er blandt de otte, der står på jorden (det er naturligvis lade sig gørligt, men kræver et dyrt besøg fra en civil kran vel og mærke når det passer ind i dens tidsplan). Der skal også bestilles kran til på- og aflæsning både i garnison og på øvelsespladsen, idet en sådan kapacitet ikke er repræsenteret på Haderslev Kaserne. Ørnen er landet Den Motoriserede Hovedkvartersdeling (MOTHQ) landede veloplagt i Oksbøl mandag uge 35 og påbegyndte aflæsning, udfoldning og indretning af DUC. Væsentlige prioriteringer i rækkefølgen for oprettelse skulle overholdes, så CISBTN kunne nå at få deres netværk operative, hvilket forventeligt ville møde udfordringer undervejs grundet det enorme set-up sammenholdt med de i 11. time ønskede ændringer fra brugerne. Men ligesom HQBTN leverede CISBTN varen af højeste standard. Den pansrede hovedkvartersdeling (PNHQ) ankom som sidste vigtige bidrag fra KMP om fredagen med formål at opsætte operationscenteret for 2. Brigade i form af 4 pansrede køretøjer af typen Piranha. Badabing opsætning komplet og KMP kunne gå på velfortjent weekend på nær den enormt heldige stabshjælper, der måtte tilbringe weekenden med OPO-1 fra HQBTN i den fælles Helpdesk, som HQBTN og CISBTN skulle bemande under øvelsen. Vi var dog ikke alene, idet de Estiske, Lettiske og Litauiske stabe havde været der weekenden over mhp. at blive uddannet i de it-systemer, der ville blive brugt under øvelsen samt at komme godt på plads i DUC. Men alt for at sikre kundernes positive brugeroplevelse. Regnen kommer Efter en fortræffelig weekend begyndte der for alvor at komme folk til Oksbøl, TELEGRAFEN 17 Færdig Blad indd 17 10/21/2011 1:11:51 PM

18 Eksperthjælpen er tilkaldt - straks er de på vej. Her i bedste Olsen-banden stil på en lige række. herunder så prominente gæster som CH HQBTN og CISBTN. Selve øvelsen startede først tirsdag og løb indtil fredag. Men i takt med indrykket kom der et naturligt større pres på Helpdesken, idet det først her bliver erkendt fra brugerne, at det de rent faktisk havde tegnet i deres Floorplans ikke mødte de forventninger, de havde til det set-up de fik leveret (på trods af at set-up var lavet ud fra disse). Mange justeringer måtte foretages, men det endte overordnet lykkeligt for brugerne, der nu var klar til at kaste sig ind i kampen. Simulationen ved Hærens Taktiske Træner blev sat i gang og spillet begyndte. Kort tid efter start meldte den virkelig tunge nedbør sin ankomst, hvilket gav nogle naturlige erkendelser af, hvor containere og telte ikke var tætte, og hvor der var en Bad Fugning. Resultatet af skyllerne var ikke som frygtet, idet ingen af deltagerne blev meldt skyllet bort - så der blev ikke påbegyndt udlevering af kajakker. Forsvarets Materieltjeneste (FMT) blev inviteret til at komme mhp at støtte med erkendelsen om, hvorvidt utætheden skyldes opsætningsfejl fra vores side eller materiel med begrænset tæthed. De tog pænt imod invitationen og sendte torsdag morgen to medarbejdere til Oksbøl som OS Wulff fra HQKMP tog imod mhp en gennemgang af set-up. Efter en kort rundtur kunne det konkluderes, at ratioen ca. var 20 % brugerfejl og 80 % materielfejl, hvilket gav forudsætning for videre sagsbehandling. Når enden er god. Som tiden ofte gør på øvelse var fredagen pludselig over os og der blev fløjtet End of Exercise over netværket. Fiberkablerne gav et dybt suk og Helpdesken stemte i, hvilket skabte overtryk i containeren. Nu var det tid til grill og øl i haven, når vi lige havde pakket ned, men imens kablerne blev rullet ind og containerne klargjort til at stå weekenden over gik tankerne igennem hovedet på folk. Tanker der ledte hen på egen opgaveløsning samt brugernes oplevelser af det set-up, der var blevet leveret. Ikke mindst hele planlægningsfasen og den indledende koordination blev også vendt og det affødte nogle naturlige konklusioner. Konklusionen på Yellow Knight På HQ siden var øvelsen en bragende succes baseret på to målepunkter: For det første holdt containerne nogenlunde tørt understøttet af kop og kande princippet og for det andet forsvandt strømmen ikke under øvelsen. Formentlig de to vigtigste kriterier for at øvelsen opleves som en succes indenfor vores punkt. Men hvis vi kigger indad, har vi erkendt nogle væsentlige punkter, der vil kræve yderligere optimering. For blot at nævne i flæng: Telt til operationscenteret, normbeholdning af diverse små-genstande, kørsel med tanket 200 KW GEN, kapacitet til reparation af aircondition, faldsikring på containerne, skræddersyede presenninger såfremt containerne ikke kan tætnes m.m. Udfordringer der nu vil blive sagsbehandlet og forhåbentligt snart ses effektueret på kamppladsen. På CIS siden var det en fornøjelse at have en så stor momentstyrke til rådighed, der kunne give realistiske og udfordrende opgaver til det indsatte (forstærkede) CISCEN. Udfordringerne var mange og væsentlige forskellige og også inden for CIS-planlægning må det konstateres. at planen holder kun ind til passage af udgangslinien. Operationscenteret er indsat og i fuld funktion. Herfra styres slagets gang, men der skal meget til, førend tingene virker. Det arbejde, der laves i kulissen, er ikke altid synligt for alle. 18 TELEGRAFEN Færdig Blad indd 18 10/21/2011 1:11:52 PM

19 det store Audi domicil i Fredericia. Han var stolt over sejrene fra barndommen, især hvor han i et af de første større stævner vandt en ildslukker og en pokal og billedet derfra blev bedre med årene, fordi på trinnet nedenfor stod den senere verdensmester finnen Mikael Hakkinen. Tom Kristensen (TK - udtales "TEE KAY") kunne fortælle om sejre i go-kart, formel 3, formel 3000, det tyske DTM, hvor de kører med biler, der er på højde med LE Mans biler - kun få begrænsninger så som en turbo - ikke to, mindre budgetter, anden vægt og materiale, men lige så svære at køre. Dog kan de ikke komme op på 350+ nok kun Som mange godt ved, var det også nok til, at da TK for få år siden kørte galt i DTM turneringen i Tyskland, var der ikke noget brugbart tilbage af bilen overhovedet - den var smadret 100%. De bedste hilsner og stor respekt - Tom Kristensen! En mand alene - vinder ikke en krig En mand kan gøre en forskel. En mand kan være med til, at en gruppe, et hold eller et team vinder, men en mand alene kan ikke vinde en krig. Tom Kristensen vandt ikke Le Mans otte gange - han var med i teams, der vandt. Af Leon Lindholm, redaktionen. Kaffen var klar - og symbolsk nok var der drømmekage til. Min store interesse for biler har givet mig et stort idol i Tom Kristensen, det er der mange, der ved. Derfor fik jeg også en invitation til at møde ham og høre et foredrag om det at være super sportsstjerne. Ikke én gang tog han æren for de mange sejre, han kunne fortælle om i Le Mans er det største Soldater træner og træner - tager på øvelse og afprøver færdighederne og på et tidspunkt er de i Irak, Afghanistan eller et andet sted, hvor deres kompetencer er af betydning for dagens resultat - enhedens resultat. Regimentets resultat - Danmarks resultat, ja for NATOs resultat. Det er den enkelte soldats kompetencer, der sammen med de andre i gruppen eller enheden giver udfaldet af dagens kamp. Det er nøjagtig på samme vis i et stort racerteam. Tom Kristensen kunne fortælle om fantastiske oplevelser og resultater. Han er den bedste og har et utal af rekorder, som næsten ikke kan lade sig gøre at slå. MEN - han har aldrig kunnet gøre det alene. Selvfølgelig har han tjent penge på at være den bedste, men han har kun kunnet komme frem, fordi alle omkring ham var blandt de bedste. TK udtaler: "De sejre, jeg har været med til, er resultater af mange dygtige menneskers arbejde. I Audi-teamet eksempelvis har vi en helt flad struktur - direkte modsat Forsvaret. I vores team er det vigtigste kompetencer, kompetencer og kompetencer. Erfaring spiller også ind, men den, der ved mest, bestemmer. Eksempelvis blev jeg for tre år siden kaldt i pit for at skifte til regnvejrsdæk kun en time før Le mans løbets afslutning. Jeg protesterede højlydt og flere gange. Svaret var: "Kom i pit, vi skifter dæk". Så er det bare at holde kæft - selvom det er tørvejr. 12 minutter senere lå der vand på vejen og den førende Peugeot snurrede af vejen lige foran mig - med sine tørvejrsdæk. Vi vandt, men kun fordi den, der ved bedst, bestemmer over det, han ved bedst. Det har jeg hørt for siden, men igen lærte det mig, at alle, der har TELEGRAFEN 19 Færdig Blad indd 19 10/21/2011 1:11:52 PM

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Nordre Ringvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere 20 TELEGRAFEN Færdig Blad indd 20 10/21/2011 1:11:53 PM

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

På Kukkiwon internationalt instruktør kursus En rejseberetning af Mikael Oddershede

På Kukkiwon internationalt instruktør kursus En rejseberetning af Mikael Oddershede På Kukkiwon internationalt instruktør kursus En rejseberetning af Mikael Oddershede Kukkiwon er stedet hvor Taekwondos internationale standarder bliver fastsat, og ikke mindst stedet hvor internationale

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere