Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget"

Transkript

1 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget The North Atlantic Group in the Danish Parliament Atlantikup Avannaani Suleqatigiit Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi den nordatlantiske gruppe i folketinget 6 år på borgen

2 Indholdsfortegnelse Indledning Dannelsen af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget... 4 Arbejdsgrundlaget... 6 Samarbejdet i Tinget... 8 Folketingsåret Mærkesagerne Konferencer og undersøgelser Folkeretsundersøgelsen Undersøgelser om færinger og grønlændere i Danmark Arbejdet i Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Aktiviteter Rådgiverne Udgivet af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, oktober 2007 Ansvarshavende redaktør: Hans Jakob Helms Forside billede: Den Nordatlantiske Gruppe med stab Fotograf: Símun J. Hansen Layout: Palli Skorheim, Tryk: Kailow Graphic A/S 2 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

3 Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer: Høgni Hoydal, Lars-Emil Johansen og Kuupik Kleist Kære læser Den 5. december 2006 fejrede Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget sin 5 års fødselsdag. Det blev i den forbindelse besluttet at søge at samle de erfaringer og den indsats, som gruppen har opnået og formidle det gennem et hæfte om gruppens arbejde i og omkring Folketinget. Formålet hermed er ud over at fastholde historien at skabe baggrund for en fortsat debat om formålet med de nordatlantiske mandaters placering og virke i Folketinget. Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer har som erklæret mål, at søge at skabe en politisk fremtid, der vil gøre de grønlandske og færøske mandater i det danske Folketing overflødige. De fire mandater fra Nordatlanten er et resultat af den danske grundlovs bestemmelser fra Medlemmerne af Den Nordatlantiske Gruppe arbejder aktivt på, at Grønland og Færøerne får egne grundlove og derigennem egen ret til selvstændigt at optræde i den globale sammenhæng gerne i et fortsat samarbejde med Danmark, men på frivillighedens og selvstændighedens grund. Når det mål nås, vil der naturligvis ikke længere være brug for hverken nordatlantiske mandater eller en nordatlantisk gruppe i Folketinget. Men indtil da er der endog rigtig god grund til at styrke og koordinere det arbejde i folketinget, der kan komme de nordatlantiske borgere til gode. Det er der, fordi det danske Folketing på en række områder stadig lovgiver med virkning for både Færøerne og Grønland, og fordi Danmark på en række internationale områder fortsat både taler og indgår aftaler på vores vegne. Så længe det er tilfældet, er der brug for både vagtsomme øjne og hørbare stemmer fra Nordatlanten i det danske Folketing. I dette hæfte kan du læse om, hvordan med lemmer ne af Den Nordatlantiske Gruppe har brugt de sidste 6 år til netop denne indsats. Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. God fornøjelse Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 3

4 Dannelsen af Den NorD atlantiske Gruppe i Folketinget Ideen til skabelsen af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget opstod allerede under valgkampen til Folketinget i efteråret 2001, hvor tre politiske veteraner fra regeringerne i Færøerne og Grønland var opstillede. Det drejede sig om Høgni Hoydal fra det republikanske parti i Færøerne, der på det tidspunkt også var vicelagmand i den færøske regering, Lars-Emil Johansen fra partiet Siumut, der var tidligere landsstyreformand for Grønland og Kuupik Kleist fra partiet Inuit Ataqatagiit, der var tidligere medlem af det grønlandske landsstyre. Til forskel fra tidligere medlemmer af Folketinget fra Grønland og Færøerne, der alle havde tilsluttet sig danske partigrupper, ønskede disse tre ikke at deltage i de danske partiers grupper i Folketinget. Derfor besluttede de at gå til valg på at skabe en helt ny nordatlantisk alliance i Folketinget, der skulle være åben for alle de valgte fra Nordatlanten. Formålet var, at det blev klart for alle, at de nordatlantiske mandater netop skulle arbejde for nordatlantiske sager i Folketinget og ikke være en del af den øvrige danske politik. Fra idé til virkelighed De tre blev alle valgt, og umiddelbart efter valget satte de sig sammen for at etablere grundlaget for en ny gruppe i Folketinget. Det andet valgte medlem fra Færøerne blev inviteret med i arbejdet, men ønskede ikke at deltage i gruppen og knyttede sig i stedet på traditionel vis til et dansk parti. På den baggrund blev Den Nordatlantiske Gruppe skabt som et teknisk samarbejde, da den omsluttede tre forskellige partier, til forskel fra de øvrige grupper på Christiansborg, der alene består af ét parti. Gruppen fik tilladelse fra Folketingets ledelse til at opnå samme vilkår som de øvrige grupper i Tinget, dog således at de tre partier, der er medlemmer, fortsat står som selv- Høgni Hoydal, Lars-Emil Johansen og Kuupik Kleist i folketingssalen 4 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

5 stændige partier i forhold til det regnskabsmæssige ansvar overfor Folketingets administration. Høgni Hoydal overlod sin plads i Folketinget til sin stedfortræder, Tórbjørn Jacobsen, fra dannelsen af grup pen til 2004, da han i samme periode fungerede som vicelagmand i Færøerne. Aftalen De tre partnere udformede en skriftlig aftale, der med fører, at de alle deles fuldt ud om de tilskud til sekretariatshjælp og arbejdspladser, de hver især får, samtidig med at de søger at koordinere deres indsat i Folke tinget på alle de områder, de finder relevante. De er dog stadig frit stillede, hvis deres partier har sager, de ikke ønsker at dele med gruppen. Aftalen om Den Nordatlantiske Gruppe blev underskrevet den 5. decem ber Ved en senere lejlighed kommenterede Folketingets næstformand og længst siddende medlem, Svend Auken, nydannelsen således: Torbjørn Jacobsen, stedfortræder for Høgni Hoydal»En af de virkelig spændende nyskabelser, eller rettere sagt, den spændende nyskabelse, der skete efter valget den 20. november 2001, er selvfølgelig ikke dannelsen af VK-regeringen, men dannelsen af Den Nordatlantiske Gruppe.«På den Nordatlantiske Gruppes studenterdag 2006 på Christiansborg, kommenterende Statsminister Anders Fogh Rasmussen ligeledes gruppen således:»jeg har selvfølgelig mine diskussioner med Den Nordatlantiske Gruppe en gang imellem, men jeg synes på en måde, at det er en god ting, fordi man får trukket synspunkterne op. Jeg er ikke altid enig med dem, men ud fra det synspunkt at få en klar position, kan det være en fordel, at der er dannet en samlet gruppe.«ved folketingsvalget i 2005 blev de tre medlemmer valgt igen, og da det andet færøske medlem igen ikke ønskede at indgå i gruppen, blev Den Nordatlantisk Gruppe genetableret i samme form som i 2001 og samarbejdsaftalen fornyet. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 5

6 Arbejdsgrundlaget Aftalen om Den Nordatlantiske Gruppe bygger på, at det er tre selvstændige partier, der arbejder sammen og ikke på ét fælles partipolitisk grundlag således som hos de danske partigrupper i Folketinget. Derfor bliver det fra aftalens start slået fast, at:»den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget er et teknisk samarbejde mellem de tre parter, hvor hver især i gensidig respekt for hinandens særlige standpunkter fastholder sin frie ret til selvstændig stillingtagen til arbejdet i Folketinget.«Der er således ikke nogen form for gruppetvang forbundet med arbejdet i Den Nordatlantiske Gruppe. Alt bygger på parternes frivillige sammenhold og fælles frivillige koordinering af de tilskud, som de på lige fod med alle andre partier modtager fra Folketinget. Målet Da aftalen skulle etableres var det håbet, at alle fire valgte medlemmer af Folketinget fra Færøerne og Grønland ville deltage, og aftalen kunne indrettes derefter. Da det ene færøske medlem valgte at stå udenfor, besluttede de tre øvrige medlemmer, der alle var gået til valg på færøsk og grønlandsk selvstændighed i stedet for at fortsætte det såkaldte Rigsfællesskab, at dette overordnede mål også skulle være gruppens. Derfor fastslår den eneste politiske bestemmelse i aftalen at:»den Nordatlantiske Gruppe har som fælles mål at arbejde for Færøernes og Grønlands selvstændighed. Derudover vil gruppen arbejde for at styrke samarbejdet mellem Grønland, Færøerne og Dan- 6 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

7 mark som selvstændige nationer.«det var samtidig magtpåliggende for gruppens medlemmer at slå fast, at ønsket om selvstændighed ikke var ment som en løsrivelse fra Danmark, men som en frigørelse af Grønland og Færøerne til at kunne danne et nyt og mere værdigt samarbejde med Danmark. Dette forhold er stadig gældende. Arbejdsfordeling i gruppen Den resterende del af aftalen fastsætter, hvordan samarbejdet skal opbygges i praksis og efter hvilke retningslinier, det skal drives. Gruppen har ønsket at vise den ligestilling, der er mellem medlemmerne, ved ikke at arbejde med én fast frontfigur, men i stedet skiftes til at varetage funktionen som gruppens fælles repræsentant:»den Nordatlantiske Gruppe udpeger en koordinator, som vælges for ét år ad gangen og som, ud over sit selvstændige arbejde i Folketinget, er ansvarlig for de fælles aktiviteter, initiativer og udtalelser, som gruppen måtte ønske at foretage.«på denne måde har alle gruppens medlemmer gennem de sidste fem år været koordinatorer, hvilket blandt andet afspejler sig i underskriften på de breve, gruppen har sendt til både statsministeren og flere af regeringens medlemmer, når det blev anset for den bedste måde at påvirke de politiske beslutninger på. Aftalen om Den Nordatlantiske Gruppe ophører automatisk ved nyvalg til Folketinget, således at eventuelle nye folketingsmedlemmer fra Færøerne og Grønland selv kan beslutte, om de ønsker at gruppen skal fortsætte og tilpasse den efter deres ønsker. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 7

8 Samarbejdet i Tinget Da den Nordatlantiske Gruppe ikke har ønsket at støtte en VK-regering, der baserer sig på Dansk Folkepartis stemmer, har gruppen søgt samarbejde med de øvrige oppositionspartier med henblik på at opnå de bedst mulige positioner i forhold til pladserne i Folketingets mange udvalg. Gruppen deltager derfor i et praktisk samarbejde med Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om fordeling af udvalgsposter og øvrige positioner som udfyldes via Folketinget. Udvalg Den Nordatlantiske Gruppe har indtil nu opnået alle de udvalgsposter, som medlemmerne har ønsket. Hvilke udvalg, der er interessante at arbejde i, skifter fra år til år på grund af de skiftende politiske dagsordener omkring Nordatlanten, og Den Nordatlantiske Gruppe har derfor valgt forskellige udvalg i de forskellige år. Dog har gruppen gennem alle år haft en fast plads i Det Udenrigspolitiske Nævn, hvor alle væsentlige udenrigspolitiske sager behandles. Under tidligere drøftelser af det amerikanske missilskjolds placering på Thule-basen med en aktiv indsats fra Den Nordatlantiske Gruppe til fordel for Grønlands interesser, havde gruppen sæde i Forsvarsudvalget. Efter indgåelse af den nye aftale med USA omkring Thule med Grønlands Hjemmestyres accept, har gruppen forladt dette udvalg i nogle år og i stedet øget indsatsen i Miljø- og Planlægningsudvalget, hvor de globale klimaproblemer, som ikke mindst er tydelige Kuupik Kleist i samtale med Line Barfod fra Enhedslisten 8 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

9 FOTO: i Grønland, behandles. Det er også gennem arbejdet i dette udvalg, at gruppen har sikret politisk flertal for de grønlandske og færøske hvalfangstinteresser. I forbindelse med Folketingets konstituering for , er gruppen igen blevet tilknyttet Forsvarsduvalget. Gennem en aktiv indsats allerede fra det første år er det lykkedes at få givet såvel Grønlandsudvalget som Færøudvalget status på lige fod med de øvrige faste udvalg i Folketinget, hvad de ikke havde før. Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer er naturligvis deltagere i disse udvalg, og i Grønlandsudvalget har gruppen desuden formandsposten. Gruppens forslag om at slå disse to udvalg sammen til ét nordatlantisk udvalg har ikke kunnet gennemføres endnu. De øvrige udvalg, som Den Nordatlantiske Gruppe har eller har haft sæde i, er Politisk-Økonomisk Udvalg, Udvalget for Videnskab og Forskning, samt Udvalg til Valgs Prøvelse. Samtidig har gruppen sikret sig en generel aftale med de øvrige parter, således at der altid kan lånes en plads i andre udvalg, såfremt disse behandler emner med særlig relevans for Færøerne og Grønland. Ved sidste nyvalg til Nationalbankens Repræsentantskab overtog Den Nordatlantiske Gruppe et sæde heri fra Socialdemokraterne. Samarbejdet med den nuværende opposition er som nævnt af ren praktisk karakter, og Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer forbeholder sig retten til, til enhver tid at støtte den danske regeringsdannelse, der vil gå længst i arbejdet med selvstændiggørelsen af Færøerne og Grønland. Mogens Lykketoft, Socialdemokraterne:»Man må medgive, at gruppen samlet set formentlig har opnået en større gennemslagskraft for deres synspunkter i den nuværende konstruktion«. Niels Helveg Petersen, De Radikale Venstre:»Det er i væsentlig grad lykkedes for Den Nordatlantiske Gruppe at fremstå med større gennemslagskraft, end hvis de havde haft plads i de enkelte partier. Min vurdering er, at de kun har haft glæde af at danne gruppen«. FOTO: Citaterne stammer fra avisen Atuagagdliutits rundspørge hos partierne på Christiansborg i forbindelse med gruppens 5 års jubilæum. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 9

10 Lars-Emil Johansen på talerstolen i Folketinget Høgni Hoydal på talerstolen i Folketinget Folketingsåret Debatter i Folketingssalen Selv om mange oplever det politiske liv på Christiansborg som domineret af døgnets aktuelle politiske emner, har folketingsåret en fast rytme, hvori Den Nordatlantiske Gruppe indgår. Det drejer sig om åbningsdebatten, hvor de generelle politiske linier og holdninger til den aktuelle situation i riget, herunder forholdet til udviklingen i Færøerne og Grønland, drøftes. Det drejer sig om finanslovsdebatten, hvor de årlige bloktilskud fastsættes og finansieringen af de øvrige områder, der har indflydelse på forholdene i de nordatlantiske dele af riget bestemmes. Endelig afslutningsdebatten, hvor der gøres status over årets politiske forløb og den forventede udvikling. Ved disse debatter deltager Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer i udgangspunktet som ordfører for deres parti, med hvert sit generelle indlæg. Desuden deltager de, i det omfang det er muligt, i den debat, som følger efter de forskellige ordføreres indlæg i salen, når denne berører Færøerne og Grønland, samt i debatterne om den udenrigspolitik, som Danmark også fører på vegne af Grønland og Færøerne. Den Nordatlantiske Gruppe koordinerer indlæggene i disse generelle debatter og sikrer derved, at der bliver sat fokus på alle de politiske områder, der har betydning for livet i Grønland og Færøerne, således at debatterne også bruges til at informere de danske politikere om ønskerne hos borgerne i Nordatlanten. Forespørgsler Imellem disse faste generelle debatter opstår der ofte større debatter forårsaget af forespørgsler til ministrene om særlige emner, hvor der således debatteres mellem en minister og folketingssalen. Den Nordatlantiske Gruppe deltager i disse debatter, når de har relevans for Nordatlanten, og har blandt andet selv etableret en sådan forespørgselsdebat omkring den forventede ændring af EU-forfatningen og virkningerne heraf for Grønland og Færøerne. Skriftlige og mundtlige spørgsmål Folketingsåret igennem kan der stilles både skriftlige og mundtlige spørgsmål til ministrene, hvilket Den Nordatlantiske Gruppe gør i vidt omfang for at få fuld klarhed omkring de forskellige aktuelle sager, der har betydning for Grønland og Færøerne. Gennem de år, gruppen har eksisteret, har den således tilsammen stil- 10 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

11 Kuupik Kleist på talerstolen i Folketinget let omkring 160 skriftlige og 15 mundtlige spørgsmål til regeringen. I øvrigt Endelig deltager gruppen naturligvis aktivt i de folketingsdebatter og udvalgsforhandlinger, der behandler nye love med direkte virkning for Færøerne og Grønland. Der er indenfor de sidste år blevet lavet en række nye aftaler med de grønlandske og færøske landsstyrer om kompetence på det udenrigspolitiske område og om overførsel af sagsområder specielt til Færøerne. Disse behandles undervejs i Folketinget og Den Nordatlantisk Gruppe søger ad denne vej, at påvirke dem mest muligt. Arbejdet i selve folketingssalen er dog kun en del af det arbejde, der udføres som medlem af Folketinget. Den Nordatlantiske Gruppe har brugt sin position til også at iværksætte undersøgelser, debatter og konferencer udenfor folketingssalen, ligesom den gode adgang til direkte kontakt med regeringen og de øvrige indflydelsesrige politikere er blevet udnyttet, både skriftligt og mundtligt. ARBEJDSPROGRAMMET: Efter det sidste valg til Folketinget i januar 2005, hvor Den Nordatlantiske Gruppe blev gendannet, udsendte gruppen et fælles arbejdsprogram. I arbejdsprogrammet kan man ud over de områder, der er dækket i dette 6-års hæfte også læse om den indsats, gruppen vil prioritere i den resterende del af valgperioden. Her vil der blandt andet blive fokus på at afdække de sande økonomiske forbindelser mellem rigets tre dele og på at vise Danmarks fordele ved at have magten over Færøerne og Grønland. Der vil også blive forøget fokus på emner som: EU, miljø og klima, dyrevelfærd og arktisk forskning. Arbejdsprogrammet kan rekvireres hos Den Nordatlantiske Gruppe eller læses på gruppens hjemmeside: Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 11

12 Mærkesagerne For Den Nordatlantiske Gruppe er den fortsatte indsats for at bane vejen for grønlandsk og færøsk selvstændighed den overordnede målsætning for arbejdet i Folketinget. Alle væsentlige politiske emner sættes af gruppens medlemmer ind i dette lys. Det er medlemmernes opfattelse, at de sager angående Færøerne og Grønland, som stadig forvaltes af Danmark, ville være bedre tjent med at blive overført til grønlandsk og færøsk kompetence, for derefter at blive forhandlet med Danmark, såfremt der fortsat var interesse herfor. Dette afspejler sig specielt i de store åbnings og afslutningsdebatter. Gruppen har også gennem årene arbejdet med en del større kernesager, som er blevet behandlet i dansk politisk regi. Thule-basen For Grønland har Thule-basen gennem tiden voldt mange problemer i det politiske forhold mellem Grønland og Danmark. I de første år af Den Nordatlantiske Gruppes virke arbejdede gruppen sammen med andre aktører på kravet om en fornyelse af forsvarsaftalen med USA om Thule. USA ønskede en udvidet aktivitet med sit missilskjold. Grønland ønskede en helt anden og reel indflydelse på de aftaler, Danmark indgik med USA om brugen af Grønland. På basis af USA s ønske om ny aktivitet på basen var der mulighed for en ny aftale. Den Nordatlantiske Gruppe udarbejdede et forslag til en sådan aftale, og stillede i folketingssalen relev ante grønlandske krav om indflydelse. Resultatet blev, at der blev opnået gunstige fordele for Grønland. Strålingsramte Thule-arbejdere Den Nordatlantiske Gruppe har deltaget i arbejdet med at få belyst forholdene for de arbejdere, der ryddede op i forbindelse med det atombevæbnede amerikanske fly, der styrtede ned ved Thule i Senest har EU-parlamentet givet den danske regering en»næse«for ikke at have overholdt alle sine forpligtelser i henhold til Euratom-traktaten. Folkeretten Folkeretten blev et afgørende spørgsmål i de forhandlinger, som det færøske landsstyre førte med den danske regering omkring årtusindeskiftet om selvstændighed. Færingerne blev i den sammenhæng nægtet retten til selvstændig kontakt med FN, og til betegnelsen»folk«i folkeretlig forstand. Alt sammen under henvisning til den danske grundlov af 1953, i hvilken både Færøerne og Grønland er blevet indlemmet uden folkenes ønske. Den Nordatlantiske Gruppe satte derfor et udredningsarbejde i gang omring Færøernes og Grønlands folkeretslige status og optagelse i den danske grundlov. Arbejdet blev udført af tre internationalt anerkendte folkeretsprofessorer sammen med en færøske og en grønlandsk studerende. Arbejdet blev afsluttet med to rapporter, som blev udgivet på universitetsforlag i Holland og på Færøerne. Resultatet blev, at Danmark nu anderkender, grønlændere som»folk«i henhold til folke retten, samt at der blev afsløret en række manipula tioner over for FN i forbindelse med Grønlands indlemmelse i 1953-grundloven. Sofia Rossen, stedfortræder for Kuupik Kleist, i samtale med EU s energikommisær Andris Pielbags (tv) og Junibevægelsens Jens-Peter Bonde International sport Sidste Vinter-OL fik en nordatlantisk dimension, da det kom frem, at Danmark ikke ville lade en grønlandsk skiløber, der havde klaret alle internationale krav, deltage. Det skyldtes, at Danmark selv havde fastsat nogle danske krav, som ikke havde været forhandlet med Grønland og Færøerne. Grønlands sports forbund ville selv betale alle udgifter for deltageren, men de danske sportsforbund nægtede under henvisning til, at det var Danmark, der var medlem af OL. Den Nordatlantiske Gruppe rejste sagen overfor de danske sportsforbund og gik direkte til kulturministeren. Ønsket var, at Grønland og Færøerne blev selvstændige medlemmer af OL, og at skiløberen fik lov at deltage. Det nåede han desværre ikke. 12 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

13 Men problemstillingen opstår ikke igen, da der nu er fundet en løsning. Resultatet blev, at de særlige danske krav er fjernet for fremtiden, så alle sportsfolk i Grønland og Færøerne, der klarer OL s egne krav, kan deltage. Ligeledes har Kulturministeren rejst Færøernes og Grønlands ønsker om selvstændig deltagelse i OL overfor OL s ledelse, hvor de nu behandles. Hvalfangst Et tilbagevendende problem for samarbejdet mellem Danmark og Grønland og Færøerne er spørgsmålet om hvalfangst. Danske politikere presses konstant af danske fredningslobbyister, der vil have Danmark til at tage afstand fra fangst af havpattedyrene på de internationale møder, hvor disse emner behandles. Fordi Danmark ikke selv fanger hvaler og sæler, er politikerne ofte fristet til at følge lobbyisterne frem for de grønlandske og færøske hvalfangere. Når den danske regering sammen med regeringerne i Grønland og Færøerne har lagt den årlige politik for afstemninger om fangst af havpattedyr på de internationale møder, baseret på en forståelse for høsten af havets ressourcer, forsøger lobbyisterne hvert år at ødelægge disse aftaler. Det sker blandt andet ved at prøve at få Folketingets flertal til at komme med andre instrukser til for- Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 13

14 handlerne, specielt gennem Folketingets Miljøudvalg. Den Nordatlantiske Gruppe er hvert år aktiv for at sikre, at de nordatlantiske fiskere og fangeres velbegrundede ønsker bliver sikret også i Folketinget. Resultatet er, at det indtil nu med én undtagelse er lykkedes at sikre flertal for regeringsaftalerne omkring international havpattedyrsforvaltning i Folketinget. Den ene gang, hvor et flertal stemte imod i Miljøudvalget, fik Den Nordatlantiske Gruppe efterfølgende et af de store partier til at skifte holdning, så flertallet for regeringsaftalen alligevel blev opretholdt. Nordatlantisk mad Fødevarer fra fangst af vilde dyr fra Nordatlanten kunne indtil for få år siden ikke skaffes i Danmark. Det skyldtes forbud fra EU mod eksport af kød, der ikke var kontrolleret af en dyrlæge indenfor 24 timer, efter det var nedlagt. På den baggrund blev de færinger og grønlændere, der opholdt sig i Danmark, forhindret i at få en række af deres egne naturlige fødevarer. Den Nordatlantiske Gruppe rejste sagen i Folketinget og overfor regeringen og fik fremtvunget nye forhandlinger i EU. Resultatet blev en særordning for Danmark, der gør, at Nordatlantisk proviant nu igen kan fås i Danmark, også når det drejer sig om kød fra vilde dyr. De indsatte i Herstedvester De grønlandske indsatte i Herstedvester sidder alle fængslet på tidsubestemte straffe, der kun kan afsluttes, hvis de udviser klare fremskridt overfor psykologer og andre behandlere. Samtidig er deres muligheder for behandling begrænset, fordi de befinder sig i Danmark. Den Nordatlantiske Gruppe har fra dannelsen af gruppen sat fokus på de umenneskelige forhold i fængslet. Gruppen har rejst både krav om et lukket fængsel i Grønland og om øjeblikkelige forbedringer for fangerne i Herstedvester, som gruppen har besøgt. Gruppen har været med til, gennem et tæt samarbejde med de sociale ordførere i Folketinget og Socialministeriet, samt et løbende pres på justitsministeren, at få udvikling i sagen. Resultatet er, at fangerne i dag kan få behandling mod misbrug ved grønlandske behandlere og også får bedre grønlandsk forplejning end tidligere. Samtidig er der nu indgået en aftale mellem Grønlands og Danmarks regering om oprettelse af et lukket fængsel i Grønland. Færinger og grønlændere i Danmark Der er mange færinger og grønlændere i Danmark. Men hvor mange og hvilken indsats, de gør for samfundet, har hidtil været en ukendt størrelse. I forbindelse med Færøernes forhandlinger med Danmark om selvstændighed brugte den danske regering de færinger, der boede i Danmark, som et udgiftsproblem og dermed som en negativ faktor i forhandlingerne. På samme måde er det ofte en udbredt opfattelse, at grønlændere i Danmark stort set består af sociale tabere. For at få afdækket fakta, indgik Den Nordatlantiske Gruppe i 2005 i et samarbejde med Danmarks Statistik om at kortlægge antallet af først færinger og derefter grønlændere i Danmark. Desuden skulle undersøgelsen belyse, hvad de beskæftigede sig med. Resultatet af undersøgelserne er nu kommet og de viser, at der er betydelig flere færinger og grønlændere i Danmark, end hidtil antaget. Undersøgelsen viser også, at de i en altovervejende grad er velfungerende skatteborgere, der på linie med de danske statsborgere yder en massiv indsats i det danske samfund. Resultatet af undersøgelserne udgives af Den Nordatlantiske Gruppe i pjeceform. 14 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

15 Free Association En FN-godkendt ordning mellem tidligere kolonier og koloniherrestater kaldes Free Association. Samhørigheden bibeholdes, samtidig med at de tidligere kolonier opnår den anerkendelse som selvstændige medspillere i internationale organisationer og aftaler, der gør, at de kan deltage under eget navn og flag i organisationer som f. eks. Den Internationale Hvalfangstkommission, FN og OL. Det er en model, der bygger på gensidig frivillighed, et forsat ønske om sammenhold og en aftale om støtte. Dette i stedet for den ensidige løsrivelse og afbrudt samarbejde, som mange kolonier har måttet igennem for at opnå friheden. Den Nordatlantiske Gruppe har været først til at sætte denne ordning på dagsordenen i Folketinget som en mulig, venlig model for det fremtidige forhold mellem Danmark og Grønland og Danmark og Færøerne. Resultatet er en langt større viden end tidligere, blandt andet gennem feltstudier, om denne mulighed og en optagelse af ordningen som en mulig fremtidsmodel i det nye forslag til selvstyrelov for Grønland. Medlemskab af Nordisk Råd Det har længe været et ønske for Færøerne og Grønland at kunne indgå i et medlemskab i det nordiske samarbejde på linie med de skandinaviske lande. Den Nordatlantiske Gruppe har fulgt ønsket op og stillet forslag til den danske regering om at sikre både Færøerne og Grønland fuldt medlemskab af Nordisk Råd. EU-udviklingen Eu-udviklingen har længe bekymret Den Nordatlantiske Gruppe, fordi de områder, hvor EU ønsker at forstærke den europæiske beslutningskompetence i forhold til medlemslandene, netop er de områder, som endnu ikke er overgået til Hjemmestyrerne i Grønland og Færøerne. Det gælder bl.a. udenrigspolitik, forsvarspolitik, finanspolitik og det retslige område. Den Nordatlantiske Gruppe bad i 2004 regeringen redegøre for bivirkningerne for Grønland og Færøerne, såfremt en ny traktat med en sådan ny politik træder i kraft. Redegørelsen fra regeringen var ikke på nogen måder tilfredsstillende for Den Nordatlantiske Gruppe, hvorfor gruppen rejste en forespørgselsdebat i Folketinget med forslag om, at regeringen blev pålagt at få en uvildig undersøgelse udarbejdet. Resultatet blev, at forslaget i Folketinget blev nedstemt, og der ikke blev lavet en uvildig redegørelse. Samtidig blev EU s forslag til ny traktat stemt ned i Frankrig og Holland, og dermed blev processen sat i stå. Nu blusser debatten op igen, og Den Nordatlantiske Gruppe vil atter rejse krav om fuld klarhed af konsekvenserne for Færøerne og Grønland i forbindelse med den nye traktataftale som er indgået i oktober Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 15

16 Konferencer og undersøgelser Det har fra Den Nordatlantiske Gruppes start været et af hovedmålene at højne debatniveauet omkring Færøerne og Grønland. Både i Folketinget og i Danmark generelt. En væsentlig indsats i denne sammenhæng har været fremskaffelse af ny og bedre viden om de emner, der gennem tiden har været hjørnestene i debatterne om forholdet mellem Danmark og Færøerne og Grønland. Det er sket, dels gennem arbejdet i gruppens eget sekretariat, dels via inddragelse af en række eksperter i undersøgelserne af de forskellige sager, gruppen arbejder med, og dels gennem afholdelse af konferencer på Christiansborg. Gruppen har i denne sammenhæng inviteret både politiske og faglige gæster til at belyse en række centrale emner i dialog med gruppens medlemmer og salen.»har Rigsfællesskabet en Fremtid«Således hed den første store åbne konference, som Den Nordatlantiske Gruppe holdt på Christiansborg. I den deltog en række politiske veteraner, herunder tidligere ministre fra begge fløje i dansk politik som Sven Auken og Hans Engell. Konferencen gav intet entydigt svar, men pegede klart på, at det såkaldte rigsfællesskab i sin nuværende form havde udspillet sin rolle. Konferencen førte også til, at Den Nordatlantiske Gruppe for første gang brød igennem i de danske medier. Ekstra Bladet ikke blot skrev om gruppen, men bragte også en leder af Hans Engell med opfordring til regeringen om at gå positivt ind i ønsket om selvstændighed for Færøerne og Grønland.»Hovedet på Blokken«Det var titlen på Den Nordatlantiske Gruppes anden konference, der havde fokus på bloktilskudsøkonomi en og dennes konsekvenser. Til konferencen var invite ret islandske eksperter, en økonomiprofessor fra Islands Universitet og regeringsrådgiver med NATO som speciale. Konferencen bekræftede en række af de problemer og myter, der udløses af det system med bloktilskud, som i dag binder Grønland og Færøerne til Danmark. Det blev ligeledes påpeget, at Danmark har en klar gevinst i NATO af at administrere Grønland. På konferencen blev der sat fokus på de negative virkninger, bloktilskudsordningen har, både psykologisk og rent økonomisk. Der blev fremsat politiske ønsker om at finde nyordninger. Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen på talerstolen under konferencen»hovedet på BlokkenDen Nordatlantiske Studenterkonference«En studenterkonference, som var direkte målrettet mod de færøske og grønlandske studerende i Danmark, blev etableret i Til denne konference, der havde generel oplysning om arbejdet i Folketinget og politikken mellem Danmark, Grønland og Færøerne som tema, havde Den Nordatlantiske Gruppe samlet en række oplægsholdere på højeste niveau med Folketingets Formand og Statsministeren i spidsen for en række fremtrædende ministre, oppositionsledere og politikere. De studerendes organisationer var involverede og bragte nordatlantiske studerende fra hele landet til Christiansborg.»From Ice to Fire«Den sidst afholdte konference i Den Nordatlantiske Gruppes regi på Christiansborg hed»from Ice to Fire«. Det skete på Gruppens 5-års dag den 5. december Deltagerne var de herværende ambassadører fra alle de arktiske lande, undtagen Canada. Konferen- 16 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

17 Statsminister Anders Fogh Rasmussen på talerstolen under gruppens studenter konference 2006 Høgni Hoydal, Lars-Emil Johansen og Helle Thorning-Schmidt under gruppens studenterkonference 2006 cen beskæftigede sig især med de sikkerhedsmæssige aspekter i det arktiske område, nu hvor isen ved Nordpolen er begyndt at smelte og dermed åbner for nye transportruter og mulige råstoffund i den nordligste del af Atlanten. Den danske forsvarsminister åbnede konferencen, der blev startskuddet for hele den diskussion, som et halvt år senere blussede op i den danske offentlighed omkring retten til Nordpolen. Med deltagelsen af ambassadørerne fra USA, Rusland, Norge og Island sammen med Landsstyreformændene fra Færøerne og Grønland kan det siges, at Den Nordatlantiske Gruppe her fik sin klare internationale anerkendelse. Studenterdagen i Fællessalen på Christiansborg maj 2006 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 17

18 Folkeretsundersøgelsen Undersøgelsen er den største proces omkring etablering af ny viden, som Den Nordatlantiske Gruppe har iværksat. Straks fra gruppens start blev det vedtaget at søge at kaste en nyt og sagligt lys over Færøernes og Grønlands folkeretslige stilling og optagelse i den danske grundlov. Til det formål udarbejdede gruppen et forslag til et kommissorium. Herefter indgik man en aftale med tre internationalt anerkendte folkeretsprofessorer samt en grønlandsk og en færøske studerende på specialeniveau. Denne gruppe fik fuld frihed til at ændre på kommissoriet samt udføre forskningen helt uafhængigt af gruppens politiske ståsted og indblanding. Professorerne var: Gudmundur Alfredsson, Professor ved Lund Universitet, Sverige, Ole Espersen, Professor ved Københavns Universitet, Danmark og Lauri Hannikainen, Professor ved Rovaniemi Universitet, Finland. Studenterne var Bogi Eliasen, Færøerne og Minninguaq Kleist, Grønland. Under ledelse af disse, blev der foretaget en gennemgribende undersøgelse, både via arkiver i Danmark og via besøg i FN, gennemgang af internationale arkiver og studier af sammenlignelige processer og lande, samt involvering af en række studerende og juraeksperter. Medlemssekretær Sjúrður Skaale fra Den Nordatlantiske Gruppe stod for koordineringen af arbejdet og redigering af rapporten. Resultatet blev de to banebrydende rapporter:»the Rigth To National Self-Determination, The Faroe Island and Greenland«(Martinus Nijhoff Publishers, Holland) og»kilder til Færøernes og Grønlands Historie«(Føroya Fródskaparfelag, Færøerne). De afslørede, at Danmark i begyndelsen af 1950-erne havde manipuleret kraftigt med oplysningerne til FN for at få Grønland ud af FNs afkoloniseringsprogram og ind i den danske grundlov, og dermed også holdt grønlænderne udenfor definitionen»folk«, hvilken i FN er basis for national selvstændighed. 18 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

19 Undersøgelser om Færinger og Grønlændere i Danmark Undersøgelserne er en anden af de større undersøgelser, som Den Nordatlantiske Gruppe har iværksat. Dette er sket via ansættelse af særlig ekspertise til netop denne opgave i Den Nordatlantiske Gruppes sekretariat. Desuden er der indgået tæt samarbejde med Danmarks Statistik, således at denne neutrale institution har foretaget alle de undersøgelser, der er blevet ønsket, uden indblanding udefra. Resultatet af undersøgelserne, er blevet præsenteret af de relevante medarbejdere på universiteterne i Tórshavn og Nuuk med henblik på at skabe samarbejde med de relevante institutioner i Færøerne og Grønland omkring yderligere og mere dybtgående undersøgelser. Formålet har været dels at aflive myter i Danmark og dels at undersøge, om der er en potentiel viden- og arbejdskraft, der kunne komme Færøerne og Grønland til gode. Resultatet har været en overraskende påvisning af, at der er betydelig flere færinger og grønlændere i Danmark end hidtil antaget, samt at langt de fleste af disse både har uddannelser og arbejdskraft, som er stærkt efterspurgt i Færøerne og Grønland. De nordatlantiske borgere i Danmark yder således det danske samfund deres tjeneste både i form af kvalificeret arbejdsindsats og god skattebetaling. Undersøgelserne udgives i efteråret 2007 i pjeceform. Der arbejdes på at finde partnere til interviewundersøgelser, der bedre kan belyse, hvorfor disse borgere bliver i Danmark, og hvad der ville kunne få dem til at bringe deres viden og arbejdskraft nordpå. Arbejdet i Grønlandskdansk selvstyrekommission En ny selvstyrelov for Grønland har været under udarbejdelse i et samarbejde mellem en række politikere udpeget af Folketinget og Landstinget i Grønland gennem de sidste to år. De to grønlandske medlemmer af Den Nordatlantiske Gruppe har deltaget aktivt i dette arbejde og fungeret som formænd for to af de underudvalg, der har udført det grundlæggende arbejde og herunder specielt arbejdet for, at det grønlandske folk blev anerkendt som»folk«i folkeretlig forstand, og at retten til undergrundens ressourcer nu endelig overgår til Grønland. Resultatet skal blive et forslag til en ny selvstyrelov for Grønland, der sendes til ved tagelse i Folketinget og Landstinget, med efterfølgende folkeafstemning i Grønland. Lovforslaget, som det ser ud på nuværende tidspunkt, vil anerkende det grønlandske folk som»folk«og skabe en nyordning omkring de grønlandske råstoffer, der giver Grønland fuld råderet over sine egne ressourcer. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 19

20 Aktiviteter For at sikre en løbende kontakt med vælgerne bag Den Nordatlantiske Gruppe, har medlemmerne lagt stor vægt på, at Gruppen afholder møder i Færøerne og Grønland med jævne mellemrum, ligesom medlemmerne deltager i så mange offentlige møder som muligt. Gruppen har desuden aflagt besøg hos grønlandske huse og færøske foreninger i Danmark. I Færøerne Gruppen har afholdt to selvstændige møder og deltaget i en af de forfatningskonferencer, som Lagtinget afholdt i Færøerne. I forbindelse med gruppens møder afholdes også offentlige møder, hvor politikerne kan søge dialog med vælgerne. Det første møde i Færøerne, som fandt sted i 2002, var først og fremmest en præsentation af gruppen og dens politiske ideer, mens det andet møde i 2006 fandt sted samtidig med, at gruppen præsenterede sin undersøgelse af Færinger i Danmark. Under dette møde afholdt gruppen desuden et møde med Lagmanden, med henblik på muligt samarbejde med den færøske regering, hvilket blandt andet lagde grundstenen til konferencen»from Ice to Fire«. I Grønland Gruppen har på samme måde afholdt to møder efterfulgt af offentlige debatter med vælgerne i Grønland. Det første gruppemøde, i 2003, blev holdt i den lille bygd Kapisillit ved Grønlands hovedstad Nuuk, mens det store offentlige møde fandt sted i Nuuks nye store kulturhus. Da gruppen vendte tilbage til Nuuk for at afholde sit sommermøde i 2007, ønskede man igen at lægge selve mødet i Kapisillit, som nu betegnes som gruppens særlige hjem i Grønland! Samtidig blev den nye undersøgelse af Grønlændere i Danmark præsenteret på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. I forbindelse med udgivelse af rapporten om Folkeretten foretog sekretariatet sammen med dele af forskergruppen, en rejse til Tórshavn og Nuuk for at præsentere resultatet. Arbejdsrejser uden for Færøerne og Grønland I sine indledende studier af, hvordan man udøver selvstændighedspolitik i Nordatlanten, drog gruppen på studierejse til Island, og afholdt her en række møder med politikere, embedsmænd og universitetsfolk. Det har medført et løbende samarbejde med forskellige islandske politikere og planer om en større fælles konference om små stater og selvstændighed. Fra gruppens sekretariat har der desuden været foretaget en studietur til Cook Island og New Zealand med henblik på at skaffe sikker viden om ordningen Free Association, og hvordan denne fungerer i praksis. De enkelte medlemmer af gruppen rejser desuden enkelte gange på studieture med Folketingets udvalg til forskellige destinationer i udlandet, ligesom medlemmerne deltager aktivt, når der er besøg fra Folketinget i Grønland eller Færøerne. Den voldsomme rejseaktivitet mellem hjemmet og Danmark, som følger af selve medlemskabet af Folketinget, lægger dog en dæmper på energien til yderligere lange rejser. Besøg En stor del af arbejdet i Folketinget er modtagelse af besøgende, som skal informeres om Den Nordatlantiske Gruppes politik og arbejdet på Christiansborg i det hele taget. Der er løbende besøg fra parlamenterne Gruppens politikere sammen med den færøske Lagmand Jóannes Eidesgaard udenfor Lagtinget. 20 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45 Vestnordisk Råds Temakonference 5.-8. juni 2008 i Tórshavn på Færøerne ÆNDRET SITUATION REDNINGSSAMARBEJDE I NORDATLANTEN Hvilke samarbejdsaftaler om redning har de vestnordiske lande, ved hvem og hvilke

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Siumut Tryghed - Udvikling

Siumut Tryghed - Udvikling Siumut Tryghed - Udvikling Folketingsvalget 2015 Forord 18. juni 2015 skal vi sætte vores kryds til Folketinget. Siumut vil på vanlig vis stille 4 kandidater op til Folketingsvalget, selvfølgelig med et

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget

oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget Det Udenrigspolitiske Nævns nedsættelse og sammensætning Det Udenrigspolitiske Nævn nedsættes i henhold til 19, stk. 3, i Danmarks Riges Grundlov. Nævnets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Kirkelig betjening af grønlændere, færinger. og nordiske statsborgere med ophold i Danmark

Kirkelig betjening af grønlændere, færinger. og nordiske statsborgere med ophold i Danmark Kirkelig betjening af grønlændere, færinger og nordiske statsborgere med ophold i Danmark Rapport fra Arbejdsgruppen om betjening af grønlændere, færinger og nordiske statsborgere med ophold i Danmark

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Optagelsesprøve den 19. april 2008.

Optagelsesprøve den 19. april 2008. Optagelsesprøve den 19. april 2008. SPØRGSMÅL: SVAR: 1. Hvad hedder Socialdemokraternes gruppeformand på Christiansborg? 2. Hvordan skrives tallet 3 i det binære talsystem? 3. Hvilken filosofisk retning

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Test din viden. Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Skibsruterne i det nye Arktis. 01 Ekspeditionen fløj til Grønland

Test din viden. Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Skibsruterne i det nye Arktis. 01 Ekspeditionen fløj til Grønland Velkommen til ekspeditionen Test din viden Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis 01 Ekspeditionen fløj til Grønland 06 Skibsruterne i det nye Arktis 02 06 02 Råstofferne i Grønland 07 Holder

Læs mere