Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget"

Transkript

1 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget The North Atlantic Group in the Danish Parliament Atlantikup Avannaani Suleqatigiit Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi den nordatlantiske gruppe i folketinget 6 år på borgen

2 Indholdsfortegnelse Indledning Dannelsen af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget... 4 Arbejdsgrundlaget... 6 Samarbejdet i Tinget... 8 Folketingsåret Mærkesagerne Konferencer og undersøgelser Folkeretsundersøgelsen Undersøgelser om færinger og grønlændere i Danmark Arbejdet i Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Aktiviteter Rådgiverne Udgivet af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, oktober 2007 Ansvarshavende redaktør: Hans Jakob Helms Forside billede: Den Nordatlantiske Gruppe med stab Fotograf: Símun J. Hansen Layout: Palli Skorheim, Tryk: Kailow Graphic A/S 2 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

3 Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer: Høgni Hoydal, Lars-Emil Johansen og Kuupik Kleist Kære læser Den 5. december 2006 fejrede Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget sin 5 års fødselsdag. Det blev i den forbindelse besluttet at søge at samle de erfaringer og den indsats, som gruppen har opnået og formidle det gennem et hæfte om gruppens arbejde i og omkring Folketinget. Formålet hermed er ud over at fastholde historien at skabe baggrund for en fortsat debat om formålet med de nordatlantiske mandaters placering og virke i Folketinget. Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer har som erklæret mål, at søge at skabe en politisk fremtid, der vil gøre de grønlandske og færøske mandater i det danske Folketing overflødige. De fire mandater fra Nordatlanten er et resultat af den danske grundlovs bestemmelser fra Medlemmerne af Den Nordatlantiske Gruppe arbejder aktivt på, at Grønland og Færøerne får egne grundlove og derigennem egen ret til selvstændigt at optræde i den globale sammenhæng gerne i et fortsat samarbejde med Danmark, men på frivillighedens og selvstændighedens grund. Når det mål nås, vil der naturligvis ikke længere være brug for hverken nordatlantiske mandater eller en nordatlantisk gruppe i Folketinget. Men indtil da er der endog rigtig god grund til at styrke og koordinere det arbejde i folketinget, der kan komme de nordatlantiske borgere til gode. Det er der, fordi det danske Folketing på en række områder stadig lovgiver med virkning for både Færøerne og Grønland, og fordi Danmark på en række internationale områder fortsat både taler og indgår aftaler på vores vegne. Så længe det er tilfældet, er der brug for både vagtsomme øjne og hørbare stemmer fra Nordatlanten i det danske Folketing. I dette hæfte kan du læse om, hvordan med lemmer ne af Den Nordatlantiske Gruppe har brugt de sidste 6 år til netop denne indsats. Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. God fornøjelse Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 3

4 Dannelsen af Den NorD atlantiske Gruppe i Folketinget Ideen til skabelsen af Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget opstod allerede under valgkampen til Folketinget i efteråret 2001, hvor tre politiske veteraner fra regeringerne i Færøerne og Grønland var opstillede. Det drejede sig om Høgni Hoydal fra det republikanske parti i Færøerne, der på det tidspunkt også var vicelagmand i den færøske regering, Lars-Emil Johansen fra partiet Siumut, der var tidligere landsstyreformand for Grønland og Kuupik Kleist fra partiet Inuit Ataqatagiit, der var tidligere medlem af det grønlandske landsstyre. Til forskel fra tidligere medlemmer af Folketinget fra Grønland og Færøerne, der alle havde tilsluttet sig danske partigrupper, ønskede disse tre ikke at deltage i de danske partiers grupper i Folketinget. Derfor besluttede de at gå til valg på at skabe en helt ny nordatlantisk alliance i Folketinget, der skulle være åben for alle de valgte fra Nordatlanten. Formålet var, at det blev klart for alle, at de nordatlantiske mandater netop skulle arbejde for nordatlantiske sager i Folketinget og ikke være en del af den øvrige danske politik. Fra idé til virkelighed De tre blev alle valgt, og umiddelbart efter valget satte de sig sammen for at etablere grundlaget for en ny gruppe i Folketinget. Det andet valgte medlem fra Færøerne blev inviteret med i arbejdet, men ønskede ikke at deltage i gruppen og knyttede sig i stedet på traditionel vis til et dansk parti. På den baggrund blev Den Nordatlantiske Gruppe skabt som et teknisk samarbejde, da den omsluttede tre forskellige partier, til forskel fra de øvrige grupper på Christiansborg, der alene består af ét parti. Gruppen fik tilladelse fra Folketingets ledelse til at opnå samme vilkår som de øvrige grupper i Tinget, dog således at de tre partier, der er medlemmer, fortsat står som selv- Høgni Hoydal, Lars-Emil Johansen og Kuupik Kleist i folketingssalen 4 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

5 stændige partier i forhold til det regnskabsmæssige ansvar overfor Folketingets administration. Høgni Hoydal overlod sin plads i Folketinget til sin stedfortræder, Tórbjørn Jacobsen, fra dannelsen af grup pen til 2004, da han i samme periode fungerede som vicelagmand i Færøerne. Aftalen De tre partnere udformede en skriftlig aftale, der med fører, at de alle deles fuldt ud om de tilskud til sekretariatshjælp og arbejdspladser, de hver især får, samtidig med at de søger at koordinere deres indsat i Folke tinget på alle de områder, de finder relevante. De er dog stadig frit stillede, hvis deres partier har sager, de ikke ønsker at dele med gruppen. Aftalen om Den Nordatlantiske Gruppe blev underskrevet den 5. decem ber Ved en senere lejlighed kommenterede Folketingets næstformand og længst siddende medlem, Svend Auken, nydannelsen således: Torbjørn Jacobsen, stedfortræder for Høgni Hoydal»En af de virkelig spændende nyskabelser, eller rettere sagt, den spændende nyskabelse, der skete efter valget den 20. november 2001, er selvfølgelig ikke dannelsen af VK-regeringen, men dannelsen af Den Nordatlantiske Gruppe.«På den Nordatlantiske Gruppes studenterdag 2006 på Christiansborg, kommenterende Statsminister Anders Fogh Rasmussen ligeledes gruppen således:»jeg har selvfølgelig mine diskussioner med Den Nordatlantiske Gruppe en gang imellem, men jeg synes på en måde, at det er en god ting, fordi man får trukket synspunkterne op. Jeg er ikke altid enig med dem, men ud fra det synspunkt at få en klar position, kan det være en fordel, at der er dannet en samlet gruppe.«ved folketingsvalget i 2005 blev de tre medlemmer valgt igen, og da det andet færøske medlem igen ikke ønskede at indgå i gruppen, blev Den Nordatlantisk Gruppe genetableret i samme form som i 2001 og samarbejdsaftalen fornyet. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 5

6 Arbejdsgrundlaget Aftalen om Den Nordatlantiske Gruppe bygger på, at det er tre selvstændige partier, der arbejder sammen og ikke på ét fælles partipolitisk grundlag således som hos de danske partigrupper i Folketinget. Derfor bliver det fra aftalens start slået fast, at:»den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget er et teknisk samarbejde mellem de tre parter, hvor hver især i gensidig respekt for hinandens særlige standpunkter fastholder sin frie ret til selvstændig stillingtagen til arbejdet i Folketinget.«Der er således ikke nogen form for gruppetvang forbundet med arbejdet i Den Nordatlantiske Gruppe. Alt bygger på parternes frivillige sammenhold og fælles frivillige koordinering af de tilskud, som de på lige fod med alle andre partier modtager fra Folketinget. Målet Da aftalen skulle etableres var det håbet, at alle fire valgte medlemmer af Folketinget fra Færøerne og Grønland ville deltage, og aftalen kunne indrettes derefter. Da det ene færøske medlem valgte at stå udenfor, besluttede de tre øvrige medlemmer, der alle var gået til valg på færøsk og grønlandsk selvstændighed i stedet for at fortsætte det såkaldte Rigsfællesskab, at dette overordnede mål også skulle være gruppens. Derfor fastslår den eneste politiske bestemmelse i aftalen at:»den Nordatlantiske Gruppe har som fælles mål at arbejde for Færøernes og Grønlands selvstændighed. Derudover vil gruppen arbejde for at styrke samarbejdet mellem Grønland, Færøerne og Dan- 6 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

7 mark som selvstændige nationer.«det var samtidig magtpåliggende for gruppens medlemmer at slå fast, at ønsket om selvstændighed ikke var ment som en løsrivelse fra Danmark, men som en frigørelse af Grønland og Færøerne til at kunne danne et nyt og mere værdigt samarbejde med Danmark. Dette forhold er stadig gældende. Arbejdsfordeling i gruppen Den resterende del af aftalen fastsætter, hvordan samarbejdet skal opbygges i praksis og efter hvilke retningslinier, det skal drives. Gruppen har ønsket at vise den ligestilling, der er mellem medlemmerne, ved ikke at arbejde med én fast frontfigur, men i stedet skiftes til at varetage funktionen som gruppens fælles repræsentant:»den Nordatlantiske Gruppe udpeger en koordinator, som vælges for ét år ad gangen og som, ud over sit selvstændige arbejde i Folketinget, er ansvarlig for de fælles aktiviteter, initiativer og udtalelser, som gruppen måtte ønske at foretage.«på denne måde har alle gruppens medlemmer gennem de sidste fem år været koordinatorer, hvilket blandt andet afspejler sig i underskriften på de breve, gruppen har sendt til både statsministeren og flere af regeringens medlemmer, når det blev anset for den bedste måde at påvirke de politiske beslutninger på. Aftalen om Den Nordatlantiske Gruppe ophører automatisk ved nyvalg til Folketinget, således at eventuelle nye folketingsmedlemmer fra Færøerne og Grønland selv kan beslutte, om de ønsker at gruppen skal fortsætte og tilpasse den efter deres ønsker. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 7

8 Samarbejdet i Tinget Da den Nordatlantiske Gruppe ikke har ønsket at støtte en VK-regering, der baserer sig på Dansk Folkepartis stemmer, har gruppen søgt samarbejde med de øvrige oppositionspartier med henblik på at opnå de bedst mulige positioner i forhold til pladserne i Folketingets mange udvalg. Gruppen deltager derfor i et praktisk samarbejde med Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om fordeling af udvalgsposter og øvrige positioner som udfyldes via Folketinget. Udvalg Den Nordatlantiske Gruppe har indtil nu opnået alle de udvalgsposter, som medlemmerne har ønsket. Hvilke udvalg, der er interessante at arbejde i, skifter fra år til år på grund af de skiftende politiske dagsordener omkring Nordatlanten, og Den Nordatlantiske Gruppe har derfor valgt forskellige udvalg i de forskellige år. Dog har gruppen gennem alle år haft en fast plads i Det Udenrigspolitiske Nævn, hvor alle væsentlige udenrigspolitiske sager behandles. Under tidligere drøftelser af det amerikanske missilskjolds placering på Thule-basen med en aktiv indsats fra Den Nordatlantiske Gruppe til fordel for Grønlands interesser, havde gruppen sæde i Forsvarsudvalget. Efter indgåelse af den nye aftale med USA omkring Thule med Grønlands Hjemmestyres accept, har gruppen forladt dette udvalg i nogle år og i stedet øget indsatsen i Miljø- og Planlægningsudvalget, hvor de globale klimaproblemer, som ikke mindst er tydelige Kuupik Kleist i samtale med Line Barfod fra Enhedslisten 8 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

9 FOTO: i Grønland, behandles. Det er også gennem arbejdet i dette udvalg, at gruppen har sikret politisk flertal for de grønlandske og færøske hvalfangstinteresser. I forbindelse med Folketingets konstituering for , er gruppen igen blevet tilknyttet Forsvarsduvalget. Gennem en aktiv indsats allerede fra det første år er det lykkedes at få givet såvel Grønlandsudvalget som Færøudvalget status på lige fod med de øvrige faste udvalg i Folketinget, hvad de ikke havde før. Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer er naturligvis deltagere i disse udvalg, og i Grønlandsudvalget har gruppen desuden formandsposten. Gruppens forslag om at slå disse to udvalg sammen til ét nordatlantisk udvalg har ikke kunnet gennemføres endnu. De øvrige udvalg, som Den Nordatlantiske Gruppe har eller har haft sæde i, er Politisk-Økonomisk Udvalg, Udvalget for Videnskab og Forskning, samt Udvalg til Valgs Prøvelse. Samtidig har gruppen sikret sig en generel aftale med de øvrige parter, således at der altid kan lånes en plads i andre udvalg, såfremt disse behandler emner med særlig relevans for Færøerne og Grønland. Ved sidste nyvalg til Nationalbankens Repræsentantskab overtog Den Nordatlantiske Gruppe et sæde heri fra Socialdemokraterne. Samarbejdet med den nuværende opposition er som nævnt af ren praktisk karakter, og Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer forbeholder sig retten til, til enhver tid at støtte den danske regeringsdannelse, der vil gå længst i arbejdet med selvstændiggørelsen af Færøerne og Grønland. Mogens Lykketoft, Socialdemokraterne:»Man må medgive, at gruppen samlet set formentlig har opnået en større gennemslagskraft for deres synspunkter i den nuværende konstruktion«. Niels Helveg Petersen, De Radikale Venstre:»Det er i væsentlig grad lykkedes for Den Nordatlantiske Gruppe at fremstå med større gennemslagskraft, end hvis de havde haft plads i de enkelte partier. Min vurdering er, at de kun har haft glæde af at danne gruppen«. FOTO: Citaterne stammer fra avisen Atuagagdliutits rundspørge hos partierne på Christiansborg i forbindelse med gruppens 5 års jubilæum. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 9

10 Lars-Emil Johansen på talerstolen i Folketinget Høgni Hoydal på talerstolen i Folketinget Folketingsåret Debatter i Folketingssalen Selv om mange oplever det politiske liv på Christiansborg som domineret af døgnets aktuelle politiske emner, har folketingsåret en fast rytme, hvori Den Nordatlantiske Gruppe indgår. Det drejer sig om åbningsdebatten, hvor de generelle politiske linier og holdninger til den aktuelle situation i riget, herunder forholdet til udviklingen i Færøerne og Grønland, drøftes. Det drejer sig om finanslovsdebatten, hvor de årlige bloktilskud fastsættes og finansieringen af de øvrige områder, der har indflydelse på forholdene i de nordatlantiske dele af riget bestemmes. Endelig afslutningsdebatten, hvor der gøres status over årets politiske forløb og den forventede udvikling. Ved disse debatter deltager Den Nordatlantiske Gruppes medlemmer i udgangspunktet som ordfører for deres parti, med hvert sit generelle indlæg. Desuden deltager de, i det omfang det er muligt, i den debat, som følger efter de forskellige ordføreres indlæg i salen, når denne berører Færøerne og Grønland, samt i debatterne om den udenrigspolitik, som Danmark også fører på vegne af Grønland og Færøerne. Den Nordatlantiske Gruppe koordinerer indlæggene i disse generelle debatter og sikrer derved, at der bliver sat fokus på alle de politiske områder, der har betydning for livet i Grønland og Færøerne, således at debatterne også bruges til at informere de danske politikere om ønskerne hos borgerne i Nordatlanten. Forespørgsler Imellem disse faste generelle debatter opstår der ofte større debatter forårsaget af forespørgsler til ministrene om særlige emner, hvor der således debatteres mellem en minister og folketingssalen. Den Nordatlantiske Gruppe deltager i disse debatter, når de har relevans for Nordatlanten, og har blandt andet selv etableret en sådan forespørgselsdebat omkring den forventede ændring af EU-forfatningen og virkningerne heraf for Grønland og Færøerne. Skriftlige og mundtlige spørgsmål Folketingsåret igennem kan der stilles både skriftlige og mundtlige spørgsmål til ministrene, hvilket Den Nordatlantiske Gruppe gør i vidt omfang for at få fuld klarhed omkring de forskellige aktuelle sager, der har betydning for Grønland og Færøerne. Gennem de år, gruppen har eksisteret, har den således tilsammen stil- 10 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

11 Kuupik Kleist på talerstolen i Folketinget let omkring 160 skriftlige og 15 mundtlige spørgsmål til regeringen. I øvrigt Endelig deltager gruppen naturligvis aktivt i de folketingsdebatter og udvalgsforhandlinger, der behandler nye love med direkte virkning for Færøerne og Grønland. Der er indenfor de sidste år blevet lavet en række nye aftaler med de grønlandske og færøske landsstyrer om kompetence på det udenrigspolitiske område og om overførsel af sagsområder specielt til Færøerne. Disse behandles undervejs i Folketinget og Den Nordatlantisk Gruppe søger ad denne vej, at påvirke dem mest muligt. Arbejdet i selve folketingssalen er dog kun en del af det arbejde, der udføres som medlem af Folketinget. Den Nordatlantiske Gruppe har brugt sin position til også at iværksætte undersøgelser, debatter og konferencer udenfor folketingssalen, ligesom den gode adgang til direkte kontakt med regeringen og de øvrige indflydelsesrige politikere er blevet udnyttet, både skriftligt og mundtligt. ARBEJDSPROGRAMMET: Efter det sidste valg til Folketinget i januar 2005, hvor Den Nordatlantiske Gruppe blev gendannet, udsendte gruppen et fælles arbejdsprogram. I arbejdsprogrammet kan man ud over de områder, der er dækket i dette 6-års hæfte også læse om den indsats, gruppen vil prioritere i den resterende del af valgperioden. Her vil der blandt andet blive fokus på at afdække de sande økonomiske forbindelser mellem rigets tre dele og på at vise Danmarks fordele ved at have magten over Færøerne og Grønland. Der vil også blive forøget fokus på emner som: EU, miljø og klima, dyrevelfærd og arktisk forskning. Arbejdsprogrammet kan rekvireres hos Den Nordatlantiske Gruppe eller læses på gruppens hjemmeside: Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 11

12 Mærkesagerne For Den Nordatlantiske Gruppe er den fortsatte indsats for at bane vejen for grønlandsk og færøsk selvstændighed den overordnede målsætning for arbejdet i Folketinget. Alle væsentlige politiske emner sættes af gruppens medlemmer ind i dette lys. Det er medlemmernes opfattelse, at de sager angående Færøerne og Grønland, som stadig forvaltes af Danmark, ville være bedre tjent med at blive overført til grønlandsk og færøsk kompetence, for derefter at blive forhandlet med Danmark, såfremt der fortsat var interesse herfor. Dette afspejler sig specielt i de store åbnings og afslutningsdebatter. Gruppen har også gennem årene arbejdet med en del større kernesager, som er blevet behandlet i dansk politisk regi. Thule-basen For Grønland har Thule-basen gennem tiden voldt mange problemer i det politiske forhold mellem Grønland og Danmark. I de første år af Den Nordatlantiske Gruppes virke arbejdede gruppen sammen med andre aktører på kravet om en fornyelse af forsvarsaftalen med USA om Thule. USA ønskede en udvidet aktivitet med sit missilskjold. Grønland ønskede en helt anden og reel indflydelse på de aftaler, Danmark indgik med USA om brugen af Grønland. På basis af USA s ønske om ny aktivitet på basen var der mulighed for en ny aftale. Den Nordatlantiske Gruppe udarbejdede et forslag til en sådan aftale, og stillede i folketingssalen relev ante grønlandske krav om indflydelse. Resultatet blev, at der blev opnået gunstige fordele for Grønland. Strålingsramte Thule-arbejdere Den Nordatlantiske Gruppe har deltaget i arbejdet med at få belyst forholdene for de arbejdere, der ryddede op i forbindelse med det atombevæbnede amerikanske fly, der styrtede ned ved Thule i Senest har EU-parlamentet givet den danske regering en»næse«for ikke at have overholdt alle sine forpligtelser i henhold til Euratom-traktaten. Folkeretten Folkeretten blev et afgørende spørgsmål i de forhandlinger, som det færøske landsstyre førte med den danske regering omkring årtusindeskiftet om selvstændighed. Færingerne blev i den sammenhæng nægtet retten til selvstændig kontakt med FN, og til betegnelsen»folk«i folkeretlig forstand. Alt sammen under henvisning til den danske grundlov af 1953, i hvilken både Færøerne og Grønland er blevet indlemmet uden folkenes ønske. Den Nordatlantiske Gruppe satte derfor et udredningsarbejde i gang omring Færøernes og Grønlands folkeretslige status og optagelse i den danske grundlov. Arbejdet blev udført af tre internationalt anerkendte folkeretsprofessorer sammen med en færøske og en grønlandsk studerende. Arbejdet blev afsluttet med to rapporter, som blev udgivet på universitetsforlag i Holland og på Færøerne. Resultatet blev, at Danmark nu anderkender, grønlændere som»folk«i henhold til folke retten, samt at der blev afsløret en række manipula tioner over for FN i forbindelse med Grønlands indlemmelse i 1953-grundloven. Sofia Rossen, stedfortræder for Kuupik Kleist, i samtale med EU s energikommisær Andris Pielbags (tv) og Junibevægelsens Jens-Peter Bonde International sport Sidste Vinter-OL fik en nordatlantisk dimension, da det kom frem, at Danmark ikke ville lade en grønlandsk skiløber, der havde klaret alle internationale krav, deltage. Det skyldtes, at Danmark selv havde fastsat nogle danske krav, som ikke havde været forhandlet med Grønland og Færøerne. Grønlands sports forbund ville selv betale alle udgifter for deltageren, men de danske sportsforbund nægtede under henvisning til, at det var Danmark, der var medlem af OL. Den Nordatlantiske Gruppe rejste sagen overfor de danske sportsforbund og gik direkte til kulturministeren. Ønsket var, at Grønland og Færøerne blev selvstændige medlemmer af OL, og at skiløberen fik lov at deltage. Det nåede han desværre ikke. 12 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

13 Men problemstillingen opstår ikke igen, da der nu er fundet en løsning. Resultatet blev, at de særlige danske krav er fjernet for fremtiden, så alle sportsfolk i Grønland og Færøerne, der klarer OL s egne krav, kan deltage. Ligeledes har Kulturministeren rejst Færøernes og Grønlands ønsker om selvstændig deltagelse i OL overfor OL s ledelse, hvor de nu behandles. Hvalfangst Et tilbagevendende problem for samarbejdet mellem Danmark og Grønland og Færøerne er spørgsmålet om hvalfangst. Danske politikere presses konstant af danske fredningslobbyister, der vil have Danmark til at tage afstand fra fangst af havpattedyrene på de internationale møder, hvor disse emner behandles. Fordi Danmark ikke selv fanger hvaler og sæler, er politikerne ofte fristet til at følge lobbyisterne frem for de grønlandske og færøske hvalfangere. Når den danske regering sammen med regeringerne i Grønland og Færøerne har lagt den årlige politik for afstemninger om fangst af havpattedyr på de internationale møder, baseret på en forståelse for høsten af havets ressourcer, forsøger lobbyisterne hvert år at ødelægge disse aftaler. Det sker blandt andet ved at prøve at få Folketingets flertal til at komme med andre instrukser til for- Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 13

14 handlerne, specielt gennem Folketingets Miljøudvalg. Den Nordatlantiske Gruppe er hvert år aktiv for at sikre, at de nordatlantiske fiskere og fangeres velbegrundede ønsker bliver sikret også i Folketinget. Resultatet er, at det indtil nu med én undtagelse er lykkedes at sikre flertal for regeringsaftalerne omkring international havpattedyrsforvaltning i Folketinget. Den ene gang, hvor et flertal stemte imod i Miljøudvalget, fik Den Nordatlantiske Gruppe efterfølgende et af de store partier til at skifte holdning, så flertallet for regeringsaftalen alligevel blev opretholdt. Nordatlantisk mad Fødevarer fra fangst af vilde dyr fra Nordatlanten kunne indtil for få år siden ikke skaffes i Danmark. Det skyldtes forbud fra EU mod eksport af kød, der ikke var kontrolleret af en dyrlæge indenfor 24 timer, efter det var nedlagt. På den baggrund blev de færinger og grønlændere, der opholdt sig i Danmark, forhindret i at få en række af deres egne naturlige fødevarer. Den Nordatlantiske Gruppe rejste sagen i Folketinget og overfor regeringen og fik fremtvunget nye forhandlinger i EU. Resultatet blev en særordning for Danmark, der gør, at Nordatlantisk proviant nu igen kan fås i Danmark, også når det drejer sig om kød fra vilde dyr. De indsatte i Herstedvester De grønlandske indsatte i Herstedvester sidder alle fængslet på tidsubestemte straffe, der kun kan afsluttes, hvis de udviser klare fremskridt overfor psykologer og andre behandlere. Samtidig er deres muligheder for behandling begrænset, fordi de befinder sig i Danmark. Den Nordatlantiske Gruppe har fra dannelsen af gruppen sat fokus på de umenneskelige forhold i fængslet. Gruppen har rejst både krav om et lukket fængsel i Grønland og om øjeblikkelige forbedringer for fangerne i Herstedvester, som gruppen har besøgt. Gruppen har været med til, gennem et tæt samarbejde med de sociale ordførere i Folketinget og Socialministeriet, samt et løbende pres på justitsministeren, at få udvikling i sagen. Resultatet er, at fangerne i dag kan få behandling mod misbrug ved grønlandske behandlere og også får bedre grønlandsk forplejning end tidligere. Samtidig er der nu indgået en aftale mellem Grønlands og Danmarks regering om oprettelse af et lukket fængsel i Grønland. Færinger og grønlændere i Danmark Der er mange færinger og grønlændere i Danmark. Men hvor mange og hvilken indsats, de gør for samfundet, har hidtil været en ukendt størrelse. I forbindelse med Færøernes forhandlinger med Danmark om selvstændighed brugte den danske regering de færinger, der boede i Danmark, som et udgiftsproblem og dermed som en negativ faktor i forhandlingerne. På samme måde er det ofte en udbredt opfattelse, at grønlændere i Danmark stort set består af sociale tabere. For at få afdækket fakta, indgik Den Nordatlantiske Gruppe i 2005 i et samarbejde med Danmarks Statistik om at kortlægge antallet af først færinger og derefter grønlændere i Danmark. Desuden skulle undersøgelsen belyse, hvad de beskæftigede sig med. Resultatet af undersøgelserne er nu kommet og de viser, at der er betydelig flere færinger og grønlændere i Danmark, end hidtil antaget. Undersøgelsen viser også, at de i en altovervejende grad er velfungerende skatteborgere, der på linie med de danske statsborgere yder en massiv indsats i det danske samfund. Resultatet af undersøgelserne udgives af Den Nordatlantiske Gruppe i pjeceform. 14 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

15 Free Association En FN-godkendt ordning mellem tidligere kolonier og koloniherrestater kaldes Free Association. Samhørigheden bibeholdes, samtidig med at de tidligere kolonier opnår den anerkendelse som selvstændige medspillere i internationale organisationer og aftaler, der gør, at de kan deltage under eget navn og flag i organisationer som f. eks. Den Internationale Hvalfangstkommission, FN og OL. Det er en model, der bygger på gensidig frivillighed, et forsat ønske om sammenhold og en aftale om støtte. Dette i stedet for den ensidige løsrivelse og afbrudt samarbejde, som mange kolonier har måttet igennem for at opnå friheden. Den Nordatlantiske Gruppe har været først til at sætte denne ordning på dagsordenen i Folketinget som en mulig, venlig model for det fremtidige forhold mellem Danmark og Grønland og Danmark og Færøerne. Resultatet er en langt større viden end tidligere, blandt andet gennem feltstudier, om denne mulighed og en optagelse af ordningen som en mulig fremtidsmodel i det nye forslag til selvstyrelov for Grønland. Medlemskab af Nordisk Råd Det har længe været et ønske for Færøerne og Grønland at kunne indgå i et medlemskab i det nordiske samarbejde på linie med de skandinaviske lande. Den Nordatlantiske Gruppe har fulgt ønsket op og stillet forslag til den danske regering om at sikre både Færøerne og Grønland fuldt medlemskab af Nordisk Råd. EU-udviklingen Eu-udviklingen har længe bekymret Den Nordatlantiske Gruppe, fordi de områder, hvor EU ønsker at forstærke den europæiske beslutningskompetence i forhold til medlemslandene, netop er de områder, som endnu ikke er overgået til Hjemmestyrerne i Grønland og Færøerne. Det gælder bl.a. udenrigspolitik, forsvarspolitik, finanspolitik og det retslige område. Den Nordatlantiske Gruppe bad i 2004 regeringen redegøre for bivirkningerne for Grønland og Færøerne, såfremt en ny traktat med en sådan ny politik træder i kraft. Redegørelsen fra regeringen var ikke på nogen måder tilfredsstillende for Den Nordatlantiske Gruppe, hvorfor gruppen rejste en forespørgselsdebat i Folketinget med forslag om, at regeringen blev pålagt at få en uvildig undersøgelse udarbejdet. Resultatet blev, at forslaget i Folketinget blev nedstemt, og der ikke blev lavet en uvildig redegørelse. Samtidig blev EU s forslag til ny traktat stemt ned i Frankrig og Holland, og dermed blev processen sat i stå. Nu blusser debatten op igen, og Den Nordatlantiske Gruppe vil atter rejse krav om fuld klarhed af konsekvenserne for Færøerne og Grønland i forbindelse med den nye traktataftale som er indgået i oktober Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 15

16 Konferencer og undersøgelser Det har fra Den Nordatlantiske Gruppes start været et af hovedmålene at højne debatniveauet omkring Færøerne og Grønland. Både i Folketinget og i Danmark generelt. En væsentlig indsats i denne sammenhæng har været fremskaffelse af ny og bedre viden om de emner, der gennem tiden har været hjørnestene i debatterne om forholdet mellem Danmark og Færøerne og Grønland. Det er sket, dels gennem arbejdet i gruppens eget sekretariat, dels via inddragelse af en række eksperter i undersøgelserne af de forskellige sager, gruppen arbejder med, og dels gennem afholdelse af konferencer på Christiansborg. Gruppen har i denne sammenhæng inviteret både politiske og faglige gæster til at belyse en række centrale emner i dialog med gruppens medlemmer og salen.»har Rigsfællesskabet en Fremtid«Således hed den første store åbne konference, som Den Nordatlantiske Gruppe holdt på Christiansborg. I den deltog en række politiske veteraner, herunder tidligere ministre fra begge fløje i dansk politik som Sven Auken og Hans Engell. Konferencen gav intet entydigt svar, men pegede klart på, at det såkaldte rigsfællesskab i sin nuværende form havde udspillet sin rolle. Konferencen førte også til, at Den Nordatlantiske Gruppe for første gang brød igennem i de danske medier. Ekstra Bladet ikke blot skrev om gruppen, men bragte også en leder af Hans Engell med opfordring til regeringen om at gå positivt ind i ønsket om selvstændighed for Færøerne og Grønland.»Hovedet på Blokken«Det var titlen på Den Nordatlantiske Gruppes anden konference, der havde fokus på bloktilskudsøkonomi en og dennes konsekvenser. Til konferencen var invite ret islandske eksperter, en økonomiprofessor fra Islands Universitet og regeringsrådgiver med NATO som speciale. Konferencen bekræftede en række af de problemer og myter, der udløses af det system med bloktilskud, som i dag binder Grønland og Færøerne til Danmark. Det blev ligeledes påpeget, at Danmark har en klar gevinst i NATO af at administrere Grønland. På konferencen blev der sat fokus på de negative virkninger, bloktilskudsordningen har, både psykologisk og rent økonomisk. Der blev fremsat politiske ønsker om at finde nyordninger. Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen på talerstolen under konferencen»hovedet på BlokkenDen Nordatlantiske Studenterkonference«En studenterkonference, som var direkte målrettet mod de færøske og grønlandske studerende i Danmark, blev etableret i Til denne konference, der havde generel oplysning om arbejdet i Folketinget og politikken mellem Danmark, Grønland og Færøerne som tema, havde Den Nordatlantiske Gruppe samlet en række oplægsholdere på højeste niveau med Folketingets Formand og Statsministeren i spidsen for en række fremtrædende ministre, oppositionsledere og politikere. De studerendes organisationer var involverede og bragte nordatlantiske studerende fra hele landet til Christiansborg.»From Ice to Fire«Den sidst afholdte konference i Den Nordatlantiske Gruppes regi på Christiansborg hed»from Ice to Fire«. Det skete på Gruppens 5-års dag den 5. december Deltagerne var de herværende ambassadører fra alle de arktiske lande, undtagen Canada. Konferen- 16 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

17 Statsminister Anders Fogh Rasmussen på talerstolen under gruppens studenter konference 2006 Høgni Hoydal, Lars-Emil Johansen og Helle Thorning-Schmidt under gruppens studenterkonference 2006 cen beskæftigede sig især med de sikkerhedsmæssige aspekter i det arktiske område, nu hvor isen ved Nordpolen er begyndt at smelte og dermed åbner for nye transportruter og mulige råstoffund i den nordligste del af Atlanten. Den danske forsvarsminister åbnede konferencen, der blev startskuddet for hele den diskussion, som et halvt år senere blussede op i den danske offentlighed omkring retten til Nordpolen. Med deltagelsen af ambassadørerne fra USA, Rusland, Norge og Island sammen med Landsstyreformændene fra Færøerne og Grønland kan det siges, at Den Nordatlantiske Gruppe her fik sin klare internationale anerkendelse. Studenterdagen i Fællessalen på Christiansborg maj 2006 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 17

18 Folkeretsundersøgelsen Undersøgelsen er den største proces omkring etablering af ny viden, som Den Nordatlantiske Gruppe har iværksat. Straks fra gruppens start blev det vedtaget at søge at kaste en nyt og sagligt lys over Færøernes og Grønlands folkeretslige stilling og optagelse i den danske grundlov. Til det formål udarbejdede gruppen et forslag til et kommissorium. Herefter indgik man en aftale med tre internationalt anerkendte folkeretsprofessorer samt en grønlandsk og en færøske studerende på specialeniveau. Denne gruppe fik fuld frihed til at ændre på kommissoriet samt udføre forskningen helt uafhængigt af gruppens politiske ståsted og indblanding. Professorerne var: Gudmundur Alfredsson, Professor ved Lund Universitet, Sverige, Ole Espersen, Professor ved Københavns Universitet, Danmark og Lauri Hannikainen, Professor ved Rovaniemi Universitet, Finland. Studenterne var Bogi Eliasen, Færøerne og Minninguaq Kleist, Grønland. Under ledelse af disse, blev der foretaget en gennemgribende undersøgelse, både via arkiver i Danmark og via besøg i FN, gennemgang af internationale arkiver og studier af sammenlignelige processer og lande, samt involvering af en række studerende og juraeksperter. Medlemssekretær Sjúrður Skaale fra Den Nordatlantiske Gruppe stod for koordineringen af arbejdet og redigering af rapporten. Resultatet blev de to banebrydende rapporter:»the Rigth To National Self-Determination, The Faroe Island and Greenland«(Martinus Nijhoff Publishers, Holland) og»kilder til Færøernes og Grønlands Historie«(Føroya Fródskaparfelag, Færøerne). De afslørede, at Danmark i begyndelsen af 1950-erne havde manipuleret kraftigt med oplysningerne til FN for at få Grønland ud af FNs afkoloniseringsprogram og ind i den danske grundlov, og dermed også holdt grønlænderne udenfor definitionen»folk«, hvilken i FN er basis for national selvstændighed. 18 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

19 Undersøgelser om Færinger og Grønlændere i Danmark Undersøgelserne er en anden af de større undersøgelser, som Den Nordatlantiske Gruppe har iværksat. Dette er sket via ansættelse af særlig ekspertise til netop denne opgave i Den Nordatlantiske Gruppes sekretariat. Desuden er der indgået tæt samarbejde med Danmarks Statistik, således at denne neutrale institution har foretaget alle de undersøgelser, der er blevet ønsket, uden indblanding udefra. Resultatet af undersøgelserne, er blevet præsenteret af de relevante medarbejdere på universiteterne i Tórshavn og Nuuk med henblik på at skabe samarbejde med de relevante institutioner i Færøerne og Grønland omkring yderligere og mere dybtgående undersøgelser. Formålet har været dels at aflive myter i Danmark og dels at undersøge, om der er en potentiel viden- og arbejdskraft, der kunne komme Færøerne og Grønland til gode. Resultatet har været en overraskende påvisning af, at der er betydelig flere færinger og grønlændere i Danmark end hidtil antaget, samt at langt de fleste af disse både har uddannelser og arbejdskraft, som er stærkt efterspurgt i Færøerne og Grønland. De nordatlantiske borgere i Danmark yder således det danske samfund deres tjeneste både i form af kvalificeret arbejdsindsats og god skattebetaling. Undersøgelserne udgives i efteråret 2007 i pjeceform. Der arbejdes på at finde partnere til interviewundersøgelser, der bedre kan belyse, hvorfor disse borgere bliver i Danmark, og hvad der ville kunne få dem til at bringe deres viden og arbejdskraft nordpå. Arbejdet i Grønlandskdansk selvstyrekommission En ny selvstyrelov for Grønland har været under udarbejdelse i et samarbejde mellem en række politikere udpeget af Folketinget og Landstinget i Grønland gennem de sidste to år. De to grønlandske medlemmer af Den Nordatlantiske Gruppe har deltaget aktivt i dette arbejde og fungeret som formænd for to af de underudvalg, der har udført det grundlæggende arbejde og herunder specielt arbejdet for, at det grønlandske folk blev anerkendt som»folk«i folkeretlig forstand, og at retten til undergrundens ressourcer nu endelig overgår til Grønland. Resultatet skal blive et forslag til en ny selvstyrelov for Grønland, der sendes til ved tagelse i Folketinget og Landstinget, med efterfølgende folkeafstemning i Grønland. Lovforslaget, som det ser ud på nuværende tidspunkt, vil anerkende det grønlandske folk som»folk«og skabe en nyordning omkring de grønlandske råstoffer, der giver Grønland fuld råderet over sine egne ressourcer. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen 19

20 Aktiviteter For at sikre en løbende kontakt med vælgerne bag Den Nordatlantiske Gruppe, har medlemmerne lagt stor vægt på, at Gruppen afholder møder i Færøerne og Grønland med jævne mellemrum, ligesom medlemmerne deltager i så mange offentlige møder som muligt. Gruppen har desuden aflagt besøg hos grønlandske huse og færøske foreninger i Danmark. I Færøerne Gruppen har afholdt to selvstændige møder og deltaget i en af de forfatningskonferencer, som Lagtinget afholdt i Færøerne. I forbindelse med gruppens møder afholdes også offentlige møder, hvor politikerne kan søge dialog med vælgerne. Det første møde i Færøerne, som fandt sted i 2002, var først og fremmest en præsentation af gruppen og dens politiske ideer, mens det andet møde i 2006 fandt sted samtidig med, at gruppen præsenterede sin undersøgelse af Færinger i Danmark. Under dette møde afholdt gruppen desuden et møde med Lagmanden, med henblik på muligt samarbejde med den færøske regering, hvilket blandt andet lagde grundstenen til konferencen»from Ice to Fire«. I Grønland Gruppen har på samme måde afholdt to møder efterfulgt af offentlige debatter med vælgerne i Grønland. Det første gruppemøde, i 2003, blev holdt i den lille bygd Kapisillit ved Grønlands hovedstad Nuuk, mens det store offentlige møde fandt sted i Nuuks nye store kulturhus. Da gruppen vendte tilbage til Nuuk for at afholde sit sommermøde i 2007, ønskede man igen at lægge selve mødet i Kapisillit, som nu betegnes som gruppens særlige hjem i Grønland! Samtidig blev den nye undersøgelse af Grønlændere i Danmark præsenteret på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. I forbindelse med udgivelse af rapporten om Folkeretten foretog sekretariatet sammen med dele af forskergruppen, en rejse til Tórshavn og Nuuk for at præsentere resultatet. Arbejdsrejser uden for Færøerne og Grønland I sine indledende studier af, hvordan man udøver selvstændighedspolitik i Nordatlanten, drog gruppen på studierejse til Island, og afholdt her en række møder med politikere, embedsmænd og universitetsfolk. Det har medført et løbende samarbejde med forskellige islandske politikere og planer om en større fælles konference om små stater og selvstændighed. Fra gruppens sekretariat har der desuden været foretaget en studietur til Cook Island og New Zealand med henblik på at skaffe sikker viden om ordningen Free Association, og hvordan denne fungerer i praksis. De enkelte medlemmer af gruppen rejser desuden enkelte gange på studieture med Folketingets udvalg til forskellige destinationer i udlandet, ligesom medlemmerne deltager aktivt, når der er besøg fra Folketinget i Grønland eller Færøerne. Den voldsomme rejseaktivitet mellem hjemmet og Danmark, som følger af selve medlemskabet af Folketinget, lægger dog en dæmper på energien til yderligere lange rejser. Besøg En stor del af arbejdet i Folketinget er modtagelse af besøgende, som skal informeres om Den Nordatlantiske Gruppes politik og arbejdet på Christiansborg i det hele taget. Der er løbende besøg fra parlamenterne Gruppens politikere sammen med den færøske Lagmand Jóannes Eidesgaard udenfor Lagtinget. 20 Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget 6 år på borgen

Den Nordatlantiske Gruppe

Den Nordatlantiske Gruppe Den Nordatlantiske Gruppe 10 ÅR PÅ BORGEN Marts 2011 Indhold Kære læser 3 Fra idé til virkelighed 5 Den Nordatlantiske Gruppe i dag 6 To forskellige partier én fælles indsats 8 Folketingsåret 8 Samarbejdet

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem

SAMARBEJDSAFTALE. mellem SAMARBEJDSAFTALE mellem SIUMUT & SOCIALDEMOKRATIET SAMARBEJDSAFTALE Mellem på den ene side: SOCIALDEMOKRATIET Danasvej 7 1910 Frederiksberg C Danmark Og på den anden side: SIUMUT Imaneq 29 Postboks 357

Læs mere

Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik

Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik Af Claus Djørup - Jeg har ikke opfattet SF som et hvalfangstkritisk parti efter valget. Man har været realistisk fra SF s side at man har et ansvar

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del Bilag 55 Offentligt JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Notat om Naalakkersuisuts udenrigspolitiske beføjelser i lyset af en mulig ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

Charter for Vestnordisk Råd

Charter for Vestnordisk Råd Charter for Vestnordisk Råd Præambel I erkendelse af At Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en kontrolleret udnyttelse af landenes levende og

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketingets Grønlandsudvalg Christiansborg 1240 København K Den 9. november 2016 Sagsnummer: 2016-8665 Miljø- og fødevareministerens

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf (

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf ( Grønlandsudvalget 2011-12 GRU alm. del Bilag 1 Offentligt Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU Mødetidspunkt m.v. Udvalget vedrørende Grønlandske forhold har ingen fast mødedag,

Læs mere

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET Christiansborg er centrum for folkestyret i Danmark. Her ligger landets parlament, Folketinget, hvor de 179 folkevalgte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG VEDRØRENDE BETEGNELSEN INDEN FOR RIGSFÆLLESKABETS RAMMER

DISKUSSIONSOPLÆG VEDRØRENDE BETEGNELSEN INDEN FOR RIGSFÆLLESKABETS RAMMER DISKUSSIONSOPLÆG VEDRØRENDE BETEGNELSEN INDEN FOR RIGSFÆLLESKABETS RAMMER Et selvstyrende Grønland visioner og målsætninger Midtvejskonferencen, Katuaq, Nuuk, den 13.-14. sept. 2001 Johan Lund Olsen Medlem

Læs mere

SAMBANDSFLOKKURIN Á CHRISTIANSBORG Edmund Joensen Røða og endaorðaskifti

SAMBANDSFLOKKURIN Á CHRISTIANSBORG Edmund Joensen Røða og endaorðaskifti SAMBANDSFLOKKURIN Á CHRISTIANSBORG Edmund Joensen Røða og endaorðaskifti 29.05.2013 (Ordfører) En af de store amerikanske præsidenter i dette årti, Bill Clinton, er citeret for at sige, at det, vi ønsker

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland. Resumé

Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland. Resumé Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland Resumé 2008 Baggrunden for nedsættelsen af Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Den historiske baggrund, herunder hjemmestyreordningen

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 2010/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. februar 2011 af Høgni Hoydal (T) og Juliane Henningsen (IA) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Indberetning nr. 3/2015

Indberetning nr. 3/2015 Færøudvalget 2014-15 FÆU Alm.del Bilag 6 Offentligt Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn, den 21. april 2015 J.nr. 323-1 - dmk Emner: Indberetning nr. 3/2015 Landsstyret har fremsat sit forslag til bevillingsrammerne

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig Naalakkersulsoq lor Erhverv. A!be}dsmarlted. Handel og NAALAKKERSUISUT UdenrigsanUggender N8alakkersulsoq for Natur, Milja og Juslil50mmdel GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Spørgeskema til danske interesseorganisationer

Spørgeskema til danske interesseorganisationer Spørgeskema til danske interesseorganisationer 1. Hvad er organisationens navn? 2. Arbejder organisationen for at påvirke de følgende forhold? I høj grad I nogen grad Lidt Slet ikke Befolkningens holdninger.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45 Vestnordisk Råds Temakonference 5.-8. juni 2008 i Tórshavn på Færøerne ÆNDRET SITUATION REDNINGSSAMARBEJDE I NORDATLANTEN Hvilke samarbejdsaftaler om redning har de vestnordiske lande, ved hvem og hvilke

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

I Grønlands historien er det kun Siumut, der har formået at have et Folketingsmedlem i hele perioden siden 1971 indtil dags dato.

I Grønlands historien er det kun Siumut, der har formået at have et Folketingsmedlem i hele perioden siden 1971 indtil dags dato. SIUMUT Folketinget 2011 Kbh. 6/9-2011 Åbningsdebat oktober 2011 ----------------------------------------------------------------------------- ------------- DORIS JAKOBSEN: Jeg vil gerne starte med at takke

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 32 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Svar på spørgsmål nr. 95 til Landsstyret på baggrund af deltagelse i seminar vedrørende sælskind d. 13. oktober 2008

Svar på spørgsmål nr. 95 til Landsstyret på baggrund af deltagelse i seminar vedrørende sælskind d. 13. oktober 2008 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Hr. Landstingsmedlem Ane Hansen HER

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne.

NOTAT. Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. NOTAT Vedr. juridiske spørgsmål i forbindelse med lovforslag om forfatning for Færøerne. Nedenstående spørgsmål fremsættes: 1) Med udgangspunkt i den eksisterende statsretlige situation, hvilken stilling

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

FM 2007/35 RETTELSE. 8. april 2007. Udenrigspolitisk Redegørelse (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat

FM 2007/35 RETTELSE. 8. april 2007. Udenrigspolitisk Redegørelse (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat RETTELSE 8. april 2007 Udenrigspolitisk Redegørelse (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat På Landsstyrets vegne fremlægger jeg hermed den årlige Udenrigspolitiske Redegørelse.

Læs mere