finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte."

Transkript

1 Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om Milennium Development Goals (MDG) og New Partnership for Africa's Development (NEPAD)? Jeg er glad for at få en lejlighed til først at se tilbage på sidste uges begivenheder i New York og dernæst se frem med en orientering om det kommende årsmøde i Verdensbanken medio oktober. Millennium Development Goals (MDG) højniveaumødet i New York havde til formål at gøre status over, hvor langt vi er kommet med at føre MDG erne eller på dansk 2015 Målene ud i livet. Og ikke mindst drøfte, hvordan vi gennem stærke partnerskaber kan sikre den helt nødvendige fremdrift for at nå Målene om bare syv år. Der blev sendt et klart politisk signal om, at målene skal nås ikke bare som globalt gennemsnit, men i alle regioner og lande. At det er vores fælles internationale forpligtelse. Her halvvejs mod 2015 kan vi konstatere fremskridt mod opfyldelsen af målene særligt i forhold til den globale bekæmpelse af fattigdom og i forhold til at sikre alle børn primær uddannelse. Men i Afrika er der generelt langt igen på de fleste af målene. Med udsigt til økonomisk tilbagegang, stigende fødevareog energipriser og globale klimaændringer er opgaven ikke nem. Højniveaumødet blev afholdt i en uge, hvor hele verden tæt fulgte den

2 2 finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Fra dansk side havde vi på forhånd lagt stor vægt på tre centrale aspekter: (i) At alle otte 2015-mål gives vægt i Generalsekretærens opsummeringen, så balancen fastholdtes; (ii) at debatten fokuserede på udvalgte kritiske elementer, som kan bringe os tilbage på sporet i 2010; (iii) at de kritiske elementer kommunikeres ud, så de kan danne basis for en ekstra indsats. Min vurdering er, at højniveaumødet var en succes og leverede det, man kunne håbe på. Generalsekretærens opsummering dækkede alle mål og var meget specifik i sin fokus på de nye tilsagn. FN skønner, at der blev givet løfter om mere end 16 mia. USD ekstra i udviklingsbistand på mødet. Jeg kunne herudover med glæde konstatere, at Generalsekretæren hilste vores danske kampagne for øget fokus på ligestilling velkommen i opsummeringen. Når det så er sagt, skal det også understreges, at dels var det meget uklart, om alle løfterne om flere penge til klima, fødevare, uddannelse og så videre, reelt set er nye penge. Og dels har vi først topmødets endelige anbefaling af, hvilke kritiske elementer der skal fokuseres på de næste år, når resultaterne af de forskellige rundbordsdrøftelser er blevet gennemarbejdet.

3 3 Danmark har som bekendt gjort en særlig indsats for støtte til 2015-målene gennem vores mål 3 MDG3 Global Call to Action. Vi har i år frem mod sidste uges højniveaumøde påtaget os at sikre, at kvinders ligestilling blev sat tydeligt på dagsordenen. Vi har valgt en særlig indsats for ligestilling, fordi det er en menneskeret, og fordi det kan betale sig. At fokusere på kvinder i udvikling giver simpelthen mest udvikling for pengene. Men til trods for den overbevisende dokumentation har det til min store ærgrelse hidtil været vanskeligt at nå igennem med budskabet. Vores målsætning har på den baggrund været dobbelt: - At sikre politisk prioritering af MDG3 frem mod 2015 og - at sikre flere ressourcer både fra donorer og partnerlande. De store internationale møder om bistandseffektivitet i Accra, MDG højniveaumødet i New York og Doha-mødet om udviklingsfinansiering har været vigtige internationale pejlemærker for indsatsen. Lad mig lige kort nævne, Danmark bl.a. har været med til at gøre slutdokumentet fra Accra Accra Agenda for Action til et stærkt instrument for arbejdet med ligestilling på landeniveau. Som led i kampagnen har vi iværksat en fakkelkampagne, der har indtil nu været rygraden i MDG3-initiativet. En fakkelmodtager forpligter sig til at gøre something extra for ligestilling og kvinders muligheder. Og jeg er utrolig glad for og positivt overrasket over de stærke forpligtelser, vi har fået fra de mange, der har modtaget en fakkel.

4 4 Fakler har siden marts i år vandret kloden rundt og genereret 100 nye stærke forpligtelse. Forpligtelserne fremgår af bogen 100 Commitments [UDLEVERES]. FN s generalsekretær Ban Ki-moon fik fakkel nr. 100 i forbindelse med topmødet om 2015 Målene i New York. Det skete under en større side-event, hvor statsministeren og Liberias præsident Johnson-Sirleaf, var værter. Forløbet i New York var en foreløbig kulmination på arbejdet. Men det slutter naturligvis ikke her. Udgangspunktet for vores fokus på MDG3 har været vores krav om, at Mål 3 prioriteres på samme niveau som de øvrige mål, men regeringens fokus på MDG3 betyder jo ikke, at de øvrige mål er mindre vigtige. Der vil i de kommende år være stort behov for at se på, hvordan vi skaber vækst. Det drejer sig om landbrug, udvikling af landområderne, infrastruktur og privatsektorudvikling ikke mindst i Afrika. Det er emner, som vi ser nærmere på i Afrika Kommissionen. Mandag den 22. september deltog jeg i FN s højniveaumøde om Afrikas udviklingsbehov i New York (NEPAD mødet). Mødet var indkaldt efter pres fra de afrikanske lande som et supplement til højniveaumødet om 2015-målene. For at sikre fokus på Afrika. Det kontinent, som samlet set er længst fra at nå 2015-målene. Fra dansk side havde vi arbejdet for, at der under mødet blev sat særlig fokus på: 1) Bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge; 2) At kvinder skal have

5 5 en central rolle i udviklingsprocessen; og 3) Der skal være større opmærksomhed om klimaudfordringerne. Jeg er tilfreds med at kunne konstatere, at de fleste afrikanske ledere fokuserede på de samme emner, som vi lægger vægt på i relation til betydningen af økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremme anført af den private sektor. Uddannelse stod også centralt i flere indlæg, herunder behovet for at satse mere på private investeringer og på videregående og tekniske uddannelser. Som bekendt er det netop de temaer, som regeringen pt. sætter fokus på med arbejdet i Afrika-kommissionen, og jeg er meget tilfreds med at opleve, at vi her ligger helt rigtigt i forhold til de afrikanske landes egne ønsker og behov. Mødet blev afsluttet med vedtagelse af et slutdokument, som var forhandlet på forhånd og derfor desværre ikke fuldt ud afspejler mødets forløb. Det gælder ikke mindst værdien af privatsektorudvikling, økonomisk vækst og beskæftigelse, som ikke er beskrevet godt nok. Efter pres fra Danmark under forhandlingerne dækker dokumentet imidlertid vore politiske prioriteter godt på mange andre områder. Det gælder f.eks. kvinders ligestilling, god regeringsførelse, menneskerettigheder, klima m.v. Jeg var i øvrigt meget tilfreds med, at den franske præsident Sarkozy klart tilkendegav, at EU prioriterer udvikling i Afrika højt, og at EU vil leve op til sin køreplan mod de 0,7% i udviklingsbistand i 2015.

6 6 Opfølgningen på både 2015-højniveaumødet og Afrika-mødet vil naturligvis være vigtig, og fra dansk side vil vi nøje følge med i, om de danske prioriteter får tilstrækkelig opmærksomhed i FN-systemets faktiske arbejde fremover. På baggrund af møderne i sidste uge forventer jeg, at der vil være opbakning til, at verdens ledere samles til et formelt topmøde i 2010 for igen at gøre status over, hvor vi står. Som en forudsætning for, at der er sikret fremskridt mod 2015 målene, ser jeg tre elementer: 1) udviklingslandene skal fortsat styrke det, vi i bistandskredse kalder god regeringsførelse ; 2) det internationale samfund skal levere på målsætningen om 0,7 pct. i bistand; og 3) vi skal blive meget bedre til at samarbejde med den private sektor bistand gør det ikke alene. Det er nogle af de elementer, som vi skal fokusere på, når vi om kun 2 måneder mødes til FN konferencen om udviklingsfinansiering i Doha.

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer.

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer. Mad skal mætte maver ikke motorer.... 2 Øget brug af biobrændstoffer bidrager til højere fødevarepriser og sult... 2 En skattepolitik med fokus på de fattigste tak... 3 Tag fra de rige - og husk at give

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Mens vi venter på miraklet Udviklingsmålene mod 2015 De otte 2015-mål 1. Bekæmpe fattigdom og sult 2. Sikre

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris 1 Lars Engberg-Pedersen Dansk indenrigspolitik, Paris-erklæringen og udvikling en harmonisk relation? Solen var ved at gå ned over Nigerflodens vestlige bred.

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

bistandskronen 2010, mio. kr. *

bistandskronen 2010, mio. kr. * danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2010 bistandskronen 2010, mio. kr. * BISTAND I ALT: 16.124 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 71 % 11.413 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 29 % 4.711

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGEN I DANMARK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN MÅLGRUPPER OG SEGMENTER GRUNDFORTÆLLING OG BUDSKABER

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

G20 topmøde i London... 7 Trafikforliget er ikke så grønt... 7 Status på krisen ved World Social Forum i Belem... 8 Arrangementer...

G20 topmøde i London... 7 Trafikforliget er ikke så grønt... 7 Status på krisen ved World Social Forum i Belem... 8 Arrangementer... Hvem skal trække læsset?... 1 For svagt klimaudspil fra EU bringer klimaaftale i fare... 2 Klima: Forureneren skal betale ikke blot give lån... 3 Nøglen til en retfærdig klimaaftale... 4 Grøn skattereform

Læs mere

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed Hvilke

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2011 KOM(2011) 218 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af

Læs mere