DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT"

Transkript

1 FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT

2 Bedre uddannelse fås ikke! Go for it! Bente Vi uddanner til FDZ-Zoneterapeut FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter er Danmarks største Forening for Zoneterapeuter og er samtidig garant for uddannelsens indhold og niveau. Vores uddannelse til TKM- Massageterapeut afspejler vores viden fra uddannelsen til Zoneterapeut. Vi har derfor valgt at skabe en Massøruddannelse som også integrerer vores viden om og kærlighed til den Kinesiske sundheds- og sygdomsopfattelse. Uddannelsen er problemløsningsorienteret og vil dermed give mange vinkler på hvordan man bedst hjælper klienten. Vi er ambitiøse og arbejder derfor konstant med at udvikle vore fag og med at udvikle uddannelserne. Begge uddannelser er selvstændige, men da mange fag er fælles for disse, vil du i din dagligdag på skolen møde andre studerende. UDDANNELSEN TIL FDZ-ZONETERAPEUT Zoneterapi er en af Danmarks mest benyttede behandlingsformer. Antallet af brugere set i forhold til landet, er det største i verden. Det er derfor naturligt at faget er i rivende udvikling og at uddannelsen til zoneterapeut tilsvarende udvikles og forbedres. Vi har som skole og i samarbejde med FDZ valgt at gå forrest i denne udvikling. Kravet til at blive RAB - Registreret Alternativ Behandler er på 660 timer. Vi tilbyder intet mindre end 256 times undervisning oven i. Vi har valgt dette, fordi det at behandle mennesker medfører et stort ansvar og fordi vi er optaget af at du som studerende på skolen får udviklet de nødvendige egenskaber og færdigheder, samt tilegnet dig den nødvendige viden. Uddannelsen forløber over to et halvt år. BLIV KLÆDT PÅ MED DEN MEST OMFATTENDE UDDANNELSE I DANMARK At tage sig af andre mennesker medfører et stort ansvar. For os er det derfor af største vigtighed at give dig de mest optimale færdigheder og de bedste redskaber. Din klient skal være i trygge hænder og du skal føle dig tryg ved den viden og kunnen du har.

3 UDDANNELSENS INDHOLD ZONETERAPI Zoneterapi er naturligvis det absolutte hovedfag. Her skal du lære at forstå såvel spejlingen af kroppen, hvordan føddernes zoner kan aflæses og forstås, samt selvfølgelig lære at omsætte forståelsen til aktiv behandling. Her på skolen lære du at mestre såvel den vestlige forståelse, samt den østlige. Det første år er der fokus på den vestlige forståelse, samtidig med at du lærer alle zoner, zonesystemer samt muligheder for at sammensætte en behandling. Vi træner samtidig dine hænders evne til at registrere spænding, finde ømheder og meget mere. Så skal du igennem et halvår med mange hjemmebehandlinger, samtidig med undervisning i specialtemaer det kan eksempelvis være barnløshed, menstruation, løbeskader eller piskesmæld. Det sidste år bliver med fokus på den østlige forståelse. Du skal igennem meridianlæren, organstyrede muskler, kinesisk organforståelse, kinesiske love, som beskriver ubalancemønstre og meget andet. Denne forståelse skal give dig mulighederne for at se bag om klientens symptomer, og forstå årsagssammenhængen. Her bliver fødderne atter engang fantastiske redskaber til formidling af en kinesisk diagnose. Du skal ved endt uddannelse kunne sammensætte en behandling hvor vestlig og østlig for ståelse mødes og sammen udgør en helhed. MASSAGE Erfaringer fra vore klinikker viser, at en stor gruppe af vore klienter henvender sig med muskel og ledrelaterede lidelser. Massage vil i mange af disse tilfælde kunne være et effektivt supplement til behandling MUSKULÆR ZONETERAPI Har elsket mine tirsdag aftener de sidste to år - de har givet mig så meget energi og glæde Alice Som eneste skole i Danmark tilbydes du Muskulær Zoneterapi i din grunduddannelse. De fleste musklers zoner er kortlagt, og effektive teknikker indført til behandling af diverse muskelog ledrelaterede lidelser. Muskulær Zoneterapi tilbyder en enestående mulighed for at behandle også dybtliggende muskler og med den rette forståelse, at sammensætte en behandling der formår at kunne behandle mange lidelser i hofte, ryg, skuldre, nakke og arme herunder bl.a. iskias, nakkesmerter, hovedpiner og skuldersmerter. Skolen blev etableret i 1995 og er i dag en af Danmarks mest anerkendte zoneterapeutskoler. Vi tilbyder Danmarks største zoneterapeutuddannelse og en helt ny uddannelse til TKM-Massageterapeut. På skolen kan du også blive Muskulær Zoneterapeut. Vi holder til i et smukt ældre byhus på gågaden i centrum af Odense. Der er 750 meter fra Odense Banegård og bybusser stopper 100 meter fra skolen

4 Fantastisk spændende, udfordrende og udviklende, Faglige kompentente undervisere som skaber et godt indlæringsmiljø, med tid til den enkelte kursists individuelle udvikling. Karin UDDANNELSEN TIL TKM-MASSAGETERAPEUT Denne Massøruddannelse skiller sig ud ved at integrerer vores viden om og kærlighed til den Kinesiske sundheds- og sygdomsopfattelse. Du vil naturligvis få alle de redskaber og teknikker, som kendes fra de traditionelle massageuddannelser, men også teknikker, der ligger sig op af den kinesiske tænkning herunder også meridianmassage, akupressurteknikker og meget andet. Uddannelsen er problemløsningsorienteret og vil dermed give mange vinkler på hvordan man bedst hjælper klienten. Som vores zoneterapeutuddannelse er TKM-Massageterapeutuddannelsen også på det højeste faglige og etiske niveau. Uddannelsen tages primært som weekend og aften undervisning og forløber over 2 år. Undervisningen foregår som udgangspunkt 2 gange på en måned. En weekend og ca. 14 dage senere en undervisningsaften. Der er derfor ca. 14 dage mellem hver undervisnings gang hvor du træner det indlærte. Første del af uddannelsen er primært vestlig forståelse af kroppen. Her vil vi fokusere på musklernes beliggenhed, funktion og hvilke lidelser, de enkelte muskler er involveret i. Lige så vigtigt skal dine fingres evne til at finde og mærke spændinger øves og udvikles. Du vil blive undervist i en del forskellige massagegreb og hvor det enkelte greb er relevant - kort sagt: flere forskellige måder at afspænde en muskel. Der er stor forskel på at give behandling på en virksomhed (ofte 30 minutters behandling) og så have en klient i et længere forløb på klinikken. Derfor vil du også blive undervist i forskellige behandlingsteknikker, så du kan indrette din behandling, efter hvilke forhold du arbejder under. Denne del af uddannelsen vil give dig et godt fundament til behandling af diverse muskel- og ledlidelser med fysiurgisk massage. På anden del af uddannelsen vil vi fordybe os i den kinesiske forståelse af kroppen. Du vil blive undervist i de 5 elementer, meridianforløb og traditionel kinesisk sygdomsforståelse. Du vil få en forståelse af, hvordan man kan benytte spændte muskler til at stille TKM diagnoser, og ud fra disse, hvordan man afbalancerer de involverede meridianer ved brug af massage, suppleret med akupressurpunkter. Herunder også massage af meridianerne. Den østlige forståelse giver dig mulighed for at lave behandlinger, der går dybere og er mere kraftfulde end ved almindelig fysiurgisk massage. Der vil på uddannelsen blive suppleret med zoner og akupressurpunkter, hvor det er relevant. Ønsker du at blive RAB registreret massør, tilbyder vi også grundpakken. Se de næstfølgende sider.

5 DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE Den Sundhedsfaglige Basisuddannelse består af Anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Psykologi og Introduktion til andre alternative behandlingsformer, i alt svarende til 516 lektioner. Den sundhedsfaglige basisuddannelse er fast tilknyttet vores uddannelse til FDZ-zoneterapeut. Den sundhedsfaglige basisuddannelse kan desuden vælges til i forbindelse med uddannelsen til TKM-Massageterapeut, - eller den kan stå alene, såfremt du har behov dette i forbindelse med anden uddannelse. Skal du RAB-registreres og momsfritages indenfor dit fagområde, da er den sundhedsfaglige basisuddannelse nødvendig. ANATOMI/FYSIOLOGI OG SYGDOMSLÆRE Svarende til 360 timers undervisning Anatomi og fysiologi fører dig ind i den fysiske krops univers og består af en grundig gennemgang af anatomi og fysiologi. Niveauet svarer til sygeplejerskeniveau. Viden om hvordan kroppen fungerer, er fundamental, når man skal arbejde med mennesker. Når man skal have kørekort, må man lære om færdselsregler, samt om hvordan bilen fungerer. På samme måde kan man sige, at anatomi er de færdselsregler, vi bevæger os rundt i, når vi arbejder med mennesker. Anatomi er læren om det vi kan se - enten med det blotte øje (makroskopisk) eller med hjælpemidler.(mikroskopisk) Fysiologi er læren om, hvordan det fungerer. I undervisningen lægges der stor vægt på at gøre anatomi og fysiologi nærværende, ikke blot fordi det er et eksamensfag, men fordi det gør en Jeg valgte skolen på grund af seriøsitet, høj faglighed, mange fremmødetimer, yderst kompetente og inspirerende undervisere, og ikke mindst fordi skolen er "med i tiden", fx i forholdt til forskning og ny viden Karina forskel, at vi kan fortælle vores klienter om hvordan kroppen fungerer. Som behandler er det fundamentalt at have overblik over kroppens anatomi, så når klienten har ondt et eller andet sted, kan du med din grundige baggrund vurdere om det lyder alvorligt eller ikke. Sygdomslære er den traditionelle lære om kroppens reaktioner og funktioner under sygdom. Du vil lære at genkende og forstå symptomer, svarende til en hel række sygdomme. Opbygningen af disse fag opfylder kravene fra såvel Skat,- fra Sundhedsstyrelsen og fra FDZ - Forenede Danske Zoneterapeuter. Undervisningen er for anatomi/fysiologis vedkommende modulopdelt med 4 moduler af hver 50 timers varighed. Hvert modul varer uger, afhængig af årstid og ferier/fridage. Der undervises 5 timer pr. gang fra kl. 17 til 22. Der vil være fremmøde 2 gange pr. modul. Undervisningen tager udgangspunkt i at den enkelte studerende/elev har forberedt sig i det stoffet. Du vil som studerende mere få svar på, hvad du skal arbejde videre med, og hvor, du skal gøre en større indsats, end du vil få svar på de enkelte spørgsmål. Hvert modul afsluttes med en 1 times prøve, hvor du må medbringe hjælpemidler og bruge disse i et nærmere aftalt tidsrum. Hvad angår Sygdomslæren, så vil der være 5 fremmødegange af 4 timer igennem forløbet. Resten af undervisningen foregår online og i samarbejde med Kjeld Bruun-Jensen. Vi mennesker er sammensatte organismer. Hvis der er ubalance i kroppen, bliver resultatet sygdom, smerter, træthed og utilpashed Kjeld Bruun-Jensen tilbyder vel nok markedets mest visuelle e-learnsystem med masser af dansksprogede videoer og næsten 1000 interaktive dias med billeder og lyd. Der benyttes masser af anatomiske modeller i videoer, samt professionelle illustrationer i interaktive dias. Desuden interaktive tests efter hvert emne og hele pensum som lydfiler. Faglige spørgsmål kan stilles på anatomi-forum.dk. Underviseren er Kjeld Bruun-Jensen, som også er forfatteren til det undervisningsmateriale, som vi benytter. E-learn platformen er opbygget så den matcher FDZ s modulopdelte anatomi/fysiologi samt sygdomslære.

6 1. HJÆLP Uanset om du er behandler eller ej, da kan dette fag være et livreddende fag. For at sikre dig, at du ved, hvad du skal gøre, - hvis uheldet er ude - indeholder zoneterapeutuddannelsen 6 timers førstehjælp. Ovenstående fag kan tages selvstændigt uafhængigt af vore uddannelser til zoneterapeut og massør. PSYKOLOGI Undervisningen i psykologi er på 70 timer, og den er delt op i 2-3 moduler fordelt ud over studietiden. I de enkelte moduler er der undervisning både om aftenen og en weekend. Undervisningen tager udgangspunkt i den eksistentielle tankegang og har fokus på relationen mellem terapeut og klient. Undervisningen er erfaringsbaseret. Der tages udgangspunkt i erfaringer fra den studerendes eget liv og dagligdag, og de forbindes med teori. På den måde kommer man til at bruge sig selv som instrument og mærke på egen krop, hvad teorierne drejer sig "Jeg bor i Skanderborg og valgte Dit Alternativ, fordi det var den mest omfattende uddannelse, og fordi lærerne var engagerede, veluddannede og alsidige. Undervisningen foregik i små hold, hvor der var tid til personlig hjælp til alle. Jeg har aldrig fortrudt køreturen til Odense om. Undervisningen veksler mellem fælles gennemgang og samtale, øvelser i grupper, øvelser i par og individuelt arbejde. Kunstneriske udtryksmåder, vil blive inddraget. TEMAER I UNDERVISNINGEN - Livets mening - Krise, autenticitet og udvikling - Sygdom og sundhed som måder at leve på - Aleneværen og fællesskab - Valg, handlefrihed og forpligtelse - Livsmod, livskraft og autenticitet KOST, VITAMINER OG MINERALER Yvonne Den ernæring, vi dagligt indtager, har stor indflydelse på vores helbredstilstand. Faget tager udgangspunkt i sund og optimal ernæring med hensyn til proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, syrebase balancen og især i de livsvigtige fedtsyrer og du lærer at se kosten i forhold til forskellige lidelser. Med en grundig gennemgang af de livsnødvendige vitaminer, mineraler, antioxidanter, sporelementer og deres betydning for kroppens sundhedstilstand, får du en god indsigt i anvendelsen af disse i behandlings-øjemed, både til forebyggelse og helbredelse af specifikke sygdomme/ubalancer. Du får også kendskab til funktionerne bag de mest almindelige urter og medicinske lægeplanter og deres helsebringende virkning. BACH S BLOMSTERMEDICIN Dr. Edward Bach udviklede 38 remedier fra vildtvoksende blomster og træer. Remedierne kan supplere zoneterapien ved at understøtte klienten følelsesmæssigt. KLINIKSTART - REGNSKAB OG MARKEDSFØRING Da uddannelsen for de fleste fører til start af egen virksomhed, er der behov for gennemgang af dine muligheder for at markedsføre dig ifølge god etik og lovene for området. Tilsvarende er der for de fleste behov for viden på området om regler for bogføring og regnskab.

7 360 timers undervisning i zoneterapi/265 timers undervisning i TKM-Massage 40 timers undervisning i massage (Kun i zoneterapeutuddannelsen) Undervisning i anatomi/fysiologi svarende til 240 timer Undervisning i sygdomslære svarende til 120 timer 70 timers undervisning i Psykologi 45 timers undervisning i kost, vitaminer og mineraler 5 timers undervisning i Bach`s blomstermedicin 30 timers undervisning i Klinikopstart 6 timers undervisning i 1.hjælp 50 timers dokumenterede behandlinger (Dem tæller vi ikke med på vores uddannelse!) OPTAGELSESBETINGELSER OG TILMELDING Aldersgrænse for optagelse er 23 år. Desuden kræves der som minimum 9 års skoleerfaring, erhvervserfaring, herunder gælder også humanitært arbejde, højskoleophold, foreningsarbejde og andet frivilligt arbejde. Inden du optages på zoneterapeutuddannelsen afholder vi en personlig samtale indeholdende gennemgang af uddannelsen, samt erhvervsmuligheder efter endt uddannelse. Tilmelder du dig herefter, underskriver vi en samarbejdsaftale. Mod dokumentation kan der gives merit for deltagelse i undervisning og eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære såfremt følgende uddannelser er gennemført: Læge, sygeplejerske, jordemoder, plejehjemsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, kiropraktor, tandlæge, radiolog. Vi kræver en helhjertet indsats og motivation. Til gengæld får du undervisere med stor kompetence og undervisning på højt niveau. Vores mål er jo at gøre dig til en kompetent og professionel zoneterapeut.

8 Vælger du skolen Dit Alternativ, får du i Christian og Claus de bedste guider på din rejse ind i zoneterapiens verden - og vær forberedt på at du også lærer en hel del om dig selv. Lone SKOLELEDERNE Claus Schultz & Christian Slot SKOLENS MÅL At skabe Danmarks foretrukne zoneterapeutskole/uddannelse At uddanne de dygtigste og mest effektive Zoneterapeuter/Massører funderet i lige stor forståelse af østlig og vestlig viden og anvendelse. At al teori gøres brugbar gennem praktiske øvelser. At skabe kreative rammer for at arbejde med zoneterapi. UNDERVISNINGEN På vore hold er der maksimalt 12 deltagere. Vi har dermed mulighed for at følge vore elever tæt samt at sikre, at man som elev får det fulde udbytte. Alle undervisere har stor erfaring fra egen praksis og som undervisere. Vore elever kommer fra hele landet. BETALING Uddannelserne kan betales med månedlige afdrag og individuelle aftaler arrangeres. KONTAKT Dit Alternativ Kongensgade Odense C Danmark /

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan

Læs mere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere FDZ Kursus- og efteruddannelseskatalog www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere 2013 2014 Bidrager til vedligeholdelse af et normalt hår 1,4 INDHOLD Bidrager til vedligeholdelse af normale negle

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

LÆGEEKSAMINERET 2013-14

LÆGEEKSAMINERET 2013-14 LÆGEEKSAMINERET klinisk fodplejer 2013-14 INNOWELL- DEN INTELLI GENTE VEJ TIL SUCCES 4 i korte træk 7 historien 10 uddannelsesformen 14 Uddannelsernes organisatoriske opbygning 16 fordelene 18 1. semester

Læs mere

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Fra d. 23. januar 2016 til d. 10. juni 2018. ca. 1 weekend pr. måned (lørdage- søndage kl. 10-17) Casu (Center for alternative sundhedsuddannelser) har

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd

specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd Nyt livsmod og opkvikkende inspiration til andre måder at gøre tingene på. Ro til at finde ud af i hvilken retning, dit liv skal gå.

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 129 / Marts 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så kom vi godt i gang med et ny år - 2013. Der har fra årets start været en god aktivitet. Der er kommet nye medlemmer og flere studerende

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Danmarks første og største livstilshøjskole

Danmarks første og største livstilshøjskole Danmarks første og største livstilshøjskole Alle kan lære at leve sundt. Men det er vigtigt, at den sunde livsstil holder i længden og bliver en del af hverdagen. Derfor arbejder vi ikke med slankekure,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk

HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk HAR DU REVISOR DNA? Trainee hos DK s 7. største revisionsog rådgivningsvirksomhed? redmark.dk Har du det, der skal til? Når det kommer til valg af uddannelse, er der mange veje at gå, og det kan være svært

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere