FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2015 //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2015 //"

Transkript

1 Registrerede Alternative Behandlere FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2015 //

2 EFTERUDDANNELSE HVORFOR? Du har afsluttet din zoneterapeutuddannelse og er godt fyldt op af indtryk. Nu er det tid til at integrere din viden, få den ind under huden, forfine dine teknikker og blive helt tryg ved metoden. Det tager tid og det er vigtigt at tage sig tiden til det inden du måske hurtigt kaster dig over en ny spændende alternativ uddannelse. Ofte sker der det, at interessen for en anden behandlingsform vækkes i løbet af zoneterapeutuddannelsen, og det er helt okay, men vigtigst er at blive en dygtig zoneterapeut i første omgang. Efteruddannelse kan inspirere Først og fremmest er det vigtigt at holde fast i de grundlæggende fag. Tag derfor gerne efteruddannelseskurser, som styrker og udvikler din basisviden indenfor zoneterapien. Måske tænker du, Det har jeg da lært, men vi kan flytte os hele tiden, få nyt fokus og møde nye kolleger og undervisere, som kan inspirere os til at se faget og metoderne på en ny og spændende måde. Dernæst kan du flytte blikket lidt længere ud, udvikle færdigheder i teknikker, som du synes er med til at berige og udvikle din måde at behandle på. Det er helt op til hver enkelt, om det går i retning af kropsteknikker, kost og ernæring eller måske mere det psykologiske aspekt. Eller måske noget helt fjerde. Supervision gør dig bedre Husk supervisionen som et vigtigt element i din hverdag. Brug en mere erfaren kollega til sparring, både på det faglige plan men også på det personlige, psykologiske niveau. Opretholdelse af RAB-status kræver efteruddannelse til gavn for dig selv, for faget og ikke mindst for dine klienter.

3 INDHOLD Forord Pointberegning Zoneterapeutuddannelse i Danmark Register / Kursusevaluering Andersen Nice Center for Shiatsu Dig i centrum Dit Alternativ Dougans International Aps Engholm NDS Nutrition Limited Heilesen & Mygind Helle Dueholm Helle Roed Kinesiologi-Akademiet Kirsten Teichert Klinik for Metasundhed Københavns Kinesiologiskole Lise-Lotte Trujillo og Jens Klostergaard Mette Puck NORDLYS Rikke Godthjælp Skolen Lymfens Verden Touchpoint WeCa ZoneNord Kursus- og efteruddannelseskatalog 2015 Udgivet af FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, december Oplag eksemplarer Ansvarshavende FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter Torvegade 1, Odense C Tlf.: Hjemmeside: FDZ FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, som udgiver dette kursus- og efteruddannelseskatalog, er landets største brancheforening for zoneterapeuter. Siden 1983 har foreningen arbejdet på at højne zoneterapien for både studerende og færdiguddannede. FDZ er af Sundhedsstyrelsen godkendt som registreringsansvarlig brancheforening i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Du kan læse mere på Annoncer Marianne Kirkeby, FDZ Layout & DTP Grafisk Produktion ApS, Odense Forsidefoto FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter Tryk Grafisk Produktion ApS, Odense FDZ Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg Lillian Neldeborg, Elizabeth Djørup, Mette Puck, Ilse Blom, Merete Kongsmark Andersen. Sekretær for udvalget: Hanne Møller

4 FORORD Kære Zoneterapeut Velkommen til 9. udgave af FDZ efteruddannelseskatalog år Mange tak til kursusudbydere og annoncører, der skaber det økonomiske grundlag for, at det kan lade sig gøre at udgive dette katalog. Tak til alle jer, som har anvendt såvel kursuskatalog som kursusudbydere. Vi har i år nye udbydere med, velkommen til dem vi håber at I tager godt i mod deres kurser. Igen i år er kataloget fyldt med tilbud på relevante zoneterapeutiske efteruddannelseskurser i forhold til faget zoneterapi, og arbejdet som terapeut. Tilpasning og vurdering af RAB-berettigede kursusforløb er en løbende proces, så læs vejledningen grundigt og hold øje med eventuelle nyheds-meddelelser på dette område. Vi håber du vil benytte dig af de mange tilbud, men gør opmærksom på, at også andre kursustilbud udenfor dette katalogs rammer, vil kunne være pointgivende og relevante i forhold til din RAB-registrering og dit virke som zoneterapeut. Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet for yderligere råd og vejledning. Kurser, som af FDZ s Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg er godkendt som efteruddannelse, indgår i puljen af point, som alle RABregistrerede zoneterapeuter skal opnå indenfor tre år. Kursernes timetal/ pointværdi er anført under hvert enkelt kursus. Vi ønsker god læselyst og held og lykke med vedligeholdelsen af din viden. FDZ Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg Hvad er efteruddannelse? SKAT definerer efteruddannelse således: Efteruddannelse er vedligeholdelse og ajourføring af faglig viden. Dette gælder også uddannelse vedr. zoneterapi. Kurser med for generel og almen karakter uden direkte relation til zoneterapi er ikke efteruddannelse. Det vil sige, at det direkte skal have noget at gøre med personens indkomsterhvervelse. Muligheden for vedligeholdelse og ajourføring af allerede tilegnet viden for at kunne forblive i sit erhverv er fradragsberettiget. Alt andet er ikke. FDZ kan IKKE garantere, at alle kurserne er fradragsberettigede. Dette kan vi ikke, da fortolkningen af definition på efteruddannelse foregår i den enkelte skatteafdeling. Hvis du vil have sikkerhed for fradragsretten på det enkelte kursus, skal du kontakte din lokale skatteafdeling og få det afklaret der. 4 EFTERUDDANNELSE 2015

5 POINTBEREGNING Vedr. optjening af RAB-point hos FDZ 5 I henhold til Registreringsloven og FDZ s bestemmelser skal alle RABregistrerede FDZ-medlemmer optjene point for hvert 3. år. Perioden er individuel afhængig af datoen på dit RAB-bevis. Reglerne har ændret sig siden vi fik RAB-ordningen pr. 1. januar 2005, og der kan derfor forekomme variationer i reglerne for optjening af point. Det er derfor ikke sikkert du kan sammenligne din situation med din kollega. Hvis du er i tvivl, så kontakt Sekretariatet for råd og vejledning. FDZ s skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg vurderer løbende de indkomne dokumentationer for efteruddannelse og kursusdeltagelse og på baggrund af de indsendte dokumentationer er reglerne for optjening af RAB-point som vist nedenfor: Regler vedr. optjening af RAB-point Pointgivende grundaktiviteter Såfremt en RAB-registreret zoneterapeut deltager i kursusaktivitet af min. 6-8 timers varighed ydes point til opretholdelse af RAB-registreringen. Efteruddannelse / Zoneterapeutisk praksis [1 point pr. time] Dvs. alle kurser og fag som har direkte afsæt og relation til indholdet i de eksamensrelaterede fag i grunduddannelsen, f.eks. alle zoneterapeutiske teknikker, Alt vedr. meridianer, muskler, akupunkturpunkter, psykologi/kommunikation etc. Kurser som styrker klinikdriften, dvs. regnskab og markedsføring, iværksætterkurser Dokumenteres ved indsendelse af deltagerbeviser, som tydeligt viser indhold, timer og underviser. Efteruddannelse i andre fag på RAB-niveau [1 point pr. time] Dette gælder for efteruddannelse i terapiformer, hvor det pågældende fags brancheforening er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Der tages udgangspunkt i de til enhver tid godkendte foreninger, se mere på Dokumenteres ved indsendelse af deltagerbeviser, som tydeligt viser indhold, timer og underviser. Kost og ernæring [1 point pr. time] Alle kurser som vedrører kost, ernæring, vitaminer, mineraler, urter Dokumenteres ved indsendelse af deltagerbeviser, som tydeligt viser indhold, timer og underviser. Optjeningsperioden er 3 år. Minimum antal point er 30 på 3 år. Optjenes 60 point eller derover på 3 år, gives dispensation for kommende 3 års periode. Mulighed for orlov i op til et år i en tre-års period Supervision [1 point pr. time] Dvs. såvel faglig som personlig supervision, givet eller modtaget supervision. Supervision kan max. udgøre 10 timer pr. 3 år Dokumenteres ved tro/love erklæring med indikation af emne/indhold/ tidsforbrug samt supervisor-underskrift. Vidensindsamling og dokumentation [5 point pr. år] Til administrative deltagere i evt. forskningsprojekt gives 5 point pr. år projektet er i gang. Behandlere i et givent projekt gives ingen point, idet det forudsættes at der aflønnes for deltagelsen (en del af klinikkens daglige drift) Dokumenteres ved samarbejdsaftale med projektet. Førstehjælp Der gives IKKE point for grundkurser/opdateringskurser. FDZ kræver som del af optagelseskriterium min. 6 timers grundmodul samt opfølgning på 3 timer min. hvert 3. år (ligeledes et krav for dækning under den kollektive erhvervsansvarsforsikringen). RAB-registrering i andre fag Der er i FDZ også mulighed for RAB-registrering indenfor andre fag, - akupunktur, massage og kranio-sakralterapi. Det betyder, at man - såfremt man har tillægsregistrering - skal optjene yderligere 10 point pr. tillægsregistrering. F.eks. RAB-zoneterapeut og RAB-akupunktør = 30 point (for zoneterapi) + 10 point (for akupunktur). Spørgsmål - så ring til sekretariatet for råd og vejledning. FDZ s Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg EFTERUDDANNELSE

6 Zoneterapeutuddannelse i Danmark Der findes i Danmark flere skoler, som udbyder zoneterapeutisk grunduddannelse, som i dag lever op til krav beskrevet i Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret ordning for alternative behandlere. For at kunne oprette medlemskab hos FDZ og dermed evt. også indgå i registreringsordningen skal zoneterapeuten kunne dokumentere fuldendt uddannelse med afsluttende eksamen i henhold til disse beskrevne basale uddannelseskrav. FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter samarbejder forpligtende med nedenfor stående skoler i Danmark: Skolerne har forskellige tilbud om undervisning, supervision og anden inspiration til din fortsatte efter- og videreuddannelser. Lasota Terapi Akademi Nørre Alle 11, 7000 Fredericia Tlf Afdelinger i Ålborg, Rødovre og Fredericia Gennem mere end 15 år har Lasota Terapi Akademi tilbudt professionelle og fremtidsorienterede uddannelser og kurser for eksisterende og nye terapeuter indenfor de fleste anerkendte behandlingsformer. Gennem hele vores uddannelsessystem har vi lagt vægt på at sætte dagsordenen for moderne, fremadrettede og udviklingsorienterede uddannelser og kurser indenfor vores branche. Vi stiller høje krav til vores elever, men sætter samtidig også en høj standard for os selv, hvad enten det handler om uddannelsesrekvisitter, materialer, faciliteter eller instruktører. Med højt kvalificerede undervisere sikrer vi dig efteruddannelse og grunduddannelse med variation og højt fagligt niveau. FDZ-Zoneterapeutskolen Dit Alternativ Kongensgade 39, 5000 Odense C Mobil: og mail: Vi sætter nye standarder Zoneterapeutskolen Dit Alternativ tilbyder i samarbejde med FDZ en uddannelse, der med sine 861 lektioner ligger 201 lektioner over normalen, hvilket gør den til Danmarks mest omfangsrige uddannelse.

7 WeCa Sydjysk Komplementært Uddannelsescenter Frørup Landevej Christiansfel tlf: eller I smukke omgivelser og tæt ved motorvejen ligger WeCa skolen helt perfekt og tilbyder zoneterapeutuddannelsen, kinesiologikurser, efteruddannelseskurser og foredrag. Margit Weidmann og Hella Carstens er skolelederteamet på WeCas Komplementære Uddannelsescenter, Weidmann og Carstens ved Christiansfeld og har siden 2009 tilbudt forskellige kurser og foredrag. Vi ønsker at alle elever, kursister og besøgende får en unik oplevelse af samhørighed og samvær på vores uddannelsescenter. På mange af vores kurser tilbyder vi sund og lækker mad. Den holistiske tankegang og kinesiske sundhedsforståelse er fundamentet i vores zoneterapeutuddannelse, på vores kinesiologikurser og efteruddannelseskurser. Zoneterapeutuddannelsen på WeCa indeholder også andre fagmoduler ud over zoneterapi. Uddannelsen tager 2½ år og er på ca. 800 timer. Dette er med til at give den enkelte zoneterapeutelev de nødvendige redskaber til at kunne hjælpe egne klienter optimalt, bruge det holistiske redskab og implementere energibegrebet i sine behandlinger. WeCa skolen har indledt et samarbejde med FDZ, Forenede Danske Zoneterapeuter, som er din garanti for, at vores zoneterapiuddannelse lever op til den høje standard, vi ønsker at give vores elever. Zoneterapiskolen Logos Frederiksgade 78 C, 8000 Århus C Tlf På zoneterapiskolen Logos tilbydes en uddannelse til zoneterapeut, samt gode efteruddannelseskurser. Vores overordnede mål er at uddanne dygtige terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker med alternativ behandling. Vi går ikke på kompromis med vores uddannelser/kurser. Derfor finder du hos os professionelle, højtuddannede undervisere med masser af erfaring, et højt antal undervisningstimer og pensumbeskrivelser for alle fag. Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt. På vores skole i Århus, får du en omfattende og kvalificerende uddannelse. Har du lyst til at hjælpe dine medmennesker som alternativ behandler, ønsker vi dig held og lykke med din beslutning. Vi glæder os til at se dig på vores skole i Århus og hjælpe dig i gang med din zoneterapeut uddannelse. Vi uddanner i basis fag anatomi / fysiologi 200 timer og sygdomslære 100 timer. EFTERUDDANNELSE

8 DANMARKS STØRSTE FORENING FOR ZONETERAPEUTER ATTRAKTIVT MEDLEMSKAB Du får kontante fordele for kun kr. 11,- om dagen, bl.a. Erhvervsansvarsforsikring KODA/Gramex-aftale Hjælp til markedsføring af din klinik og zoneterapi med annoncer, pressemeddelelser m.v. Stærkt netværk af Lokalafdelinger, der tilbyder kurser, foredrag og erfaringsudveksling med kolleger Et medlemsnet med elektronisk indberetning til Sygeforsikring danmark MentorService Sekretariat, der kan rådgive dig i hverdagen FDZ-shoppen hvor du kan købe forskellige klinikvarer, brochurer, bøger, skilte og meget andet Medlemsbladet ZONETERAPEUTEN og efteruddannelseskatalog Klienthenvisning via hjemmesiden og sekretariatet FDZ er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere zoneterapeuter, massører, akupunktører og kranio-sakralterapeuter. Vælg FDZ hvis du forventer lidt mere FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter Tlf

9 REGISTER Akupunktur Auriculo Auriculomedicin Auriculoterapi Bars og Body Process workshops Biopati Coaching EFT Find din indre kraft Fokus på 1. Dagskurser Genkend de 5 klassiske element typer Holistisk behandling Integration af fod-, hånd, og ørezoneterapi for bevægeapparatet.. 37 Japansk lifting Kinesiologi basis Klangmassagekurser Klangmassageuddannelse Klientpsykologi modul 1 og Koreansk Vibrations- og Stretchings Terapi Kranio Sakral uddannelse Kurser i Sanseintegration Lymfedrænage grunduddannelse Mad som Behandler Manuel lymfe-drænage MLD Massage Matrix Reimprinting METAsundhed metamedicin Mindfulness for behandlere , 29 Muskeltest og korrektioner af bevægeapparatet Muskulær zoneterapeut Naturopati Organ massage Patientens syddomme/lidelser og planlægning af behandlingsforløbet ved brugen af meridian- og 5-element principper og filosofi Posturologi Psykisk spædbarnsterapi Rundt om organuret Rundt om for zoneterapeuter Shiatsu meridian-massage, nakke og skulder-problemer Shiatsu meridian-massage, stress Spædbørnszoneterapi Tankefeltterapi/EFT TKM Zoneterapi TKM massageterapeut Triggerpunktbehandling Tværfagligt seminar Hovedpine Webinar Ind i fordøjelsen på dybere niveau Zoneterapi hvad fødderne fortæller Zoneterapi og massage kurser Øre-akupunktur Øreakupunktur Vi har brug for din kursusevaluering! For at alle kursister og kursusudbydere til stadighed skal kunne opleve en høj standard på de mange efteruddannelseskurser, der udbydes indenfor den komplementære behandlerverden, vil FDZ opfordre til, at ALLE der deltager i ét af de annoncerede kurser også efterfølgende indsender kursusevaluering til FDZ og selvfølgelig også til kursusudbyderen. Ved en positiv og kritisk feedback på kursusindhold, undervisere, lokaler m.v. får kursusudbyder et værdifuldt værktøj til at sikre kvaliteten til gavn for alle. Evalueringsskemaet findes på Uddannelse/for kursusudbydere. Du kan udfylde skemaet, som er i word-format, og sende via e- mail til og til den relevante kursusudbyder. Vi glæder os til at modtage rigtig man ge evalueringsskemaer i sæsonen Med venlig hilsen Hanne Møller, Sekretariatschef EFTERUDDANNELSE

10 Andersen Nice Tlf wwww.jonnaandersen.com Daglig leder Jonna Tornager Andersen Profil Andersen Nice drives af Jonna T. Andersen, uddannet massør og underviser. Hun har haft klinik i Ebeltoft i flere år, flyttede i 1999 til Nice, hvor hun driver klinik og giver behandlinger på hele den franske Riviera. Der har hun også videreuddannet sig i bl.a. Manuel Lymfedrænage og Koreansk Vibrations- og Stretchings Terapi. Har de sidste år drevet undervisningsvirksomhed, hvor hun dels underviser små hold rundt i hele DK hos behandlere, der kan samle en lille gruppe og lægge lokale til, dels hos Bodymindcompany Fredensborg og BeautyByNature Lundeborg. Marts og oktober Bodymindcompany, Fredensborg og Beauty By Nature Lundeborg VibRoStretch Terapi En behandlingsform bestående af Vibrationer, Rotationer og Stretchinger, der løsner spændinger i led, sener, bindevæv og muskler og bringer klienten i en tilstand af afslappelse både fysisk og mentalt. Udføres normalt på gulvet, men her lærer du at give behandlingen på briks, klienten er klædt i blødt tøj. Anvendes fx til styrkelse af bevægeapparatet, motorikken og kropskontrol, som sportsmassage, som afspænding, ved hævede led, som behandling for urolige børn. Holdstørrelse 4-9 deltagere The, kaffe og vand Modul 1 eller 2: 2400 kr. Modul 1: Grundkursus 2 dage à 9 timer Her lærer du grundteknikken i vibrationer, strækninger og rotationer og du bliver i stand til at gi en behandling af op til 1 times varighed. Modul 2: 2 dage à 9 timer Her lærer du at gå i detaljer med behandlingen, så den varer op til 1½ time. For at deltage i modul 2 skal du have gennemført modul 1 (interval mindst 2 mdr.). Underviser & kursusansvarlig Jonna Tornager Andersen Kursusmateriale Udleveres på kurset Derudover kan du bestille et kursus hos dig, når det passer dig, hvis du har lokale og kan samle et hold på 4-9 deltagere. Så får du selv 50 % rabat. Eller du kan skrive dig på venteliste til jeg kommer til dit område. Se opdateret liste på Facebook Lymfedrænagekurser Andersen Nice. jf. regler 10 EFTERUDDANNELSE 2015

11 ANDERSEN NICE Marts og oktober Bodymindcompany, Fredensborg og Beauty By Nature Lundeborg Holdstørrelse 4-9 deltagere Manuel lymfe-drænage MLD MLD er en massageteknik, hvor man ved hjælp af specielle pumpebevægelser aktiverer kroppens lymfesystem, hvis det ikke fungerer optimalt. Undervisningen tager udgangspunkt dels i en teknik skabt af dr. Vodder, dansk læge bosat i Frankrig, hvor underviseren har fået sin uddannelse, dels i erfaringer fra et flerårigt arbejde i Frankrig, hvor MLD kaldes Massage Danois (dansk massage). Anvendes fx ved ødemer, efter fjernelse af lymfeknuder, ved slankekure, som efterfødselsbehandling. The, kaffe og vand Modul 1: 2400 kr. Modul 2 eller 3: 1200 kr. Modul 1 og 2: 3250 kr. Modul 1 og 2 og 3: 4300 kr. Modul 1: Kropslymfedrænage 2 dage à 9 timer Modul 2: Ansigtslymfedrænage 1 dag à 9 timer Modul 3: Tørbørstningslymfemassage 1 dag à 9 timer Modulerne kan tages samlet eller hver for sig. Underviser & kursusansvarlig Jonna Tornager Andersen Kursusmateriale Udleveres på kurset Derudover kan du bestille et kursus hos dig, når det passer dig, hvis du har lokale og kan samle et hold på 4-9 deltagere. Så får du selv 50 % rabat. Eller du kan skrive dig på venteliste til jeg kommer til dit område. Se opdateret liste på Facebook Lymfedrænagekurser Andersen Nice. jf. regler EFTERUDDANNELSE

12 Center for Shiatsu Havnegade 43, st. th., Kbh Tlf Profil Graeme Docherty er en af de mest erfarne shiatsu terapeuter her i landet. Han har haft en Shiatsu-klinik i København de sidste 20 år og er leder af Shiatsu-skolens videregående Shiatsu-uddannelse. Daglig leder Graeme Docherty Formålet med disse 2 workshops er at lære dig en kort og effektiv meridian-massage rutine, som kan integreres i din behandling april 2015 Kl begge dage Center for Shiatsu Havnegade 43, st. th., Kbh. Behandling af stress med Shiatsu meridian-massage På denne weekend workshop vil du lære at genkende og behandle de 3 mest almindelige organ-energi ubalancer, som er årsagen til stress. Du vil også lære et kort behandlingsprogram for hver af de 3 ubalancer. Vi vil tage udgangspunkt i de 5 elementer, kategorisere symptomerne på stress samt lave ryg- og ansigtsdiagnose. Underviser & kursusansvarlig Graeme Docherty Holdstørrelse 8-16 deltagere På kurset vil være the, kaffe og kiks. Deltageren sørger selv for frokost. Undervisningsmateriale Materiale er inkl. i prisen kr. 12 EFTERUDDANNELSE 2015

13 CENTER FOR SHIATSU april 2015 Kl begge dage Center for Shiatsu, Havnegade 43, st. th., Kbh. Holdstørrelse 8-16 deltagere Behandling af nakke og skulder-problemer med Shiatsu meridian-massage På denne weekend workshop vil du lære et behandlingsprogram for nakke og skulder, som giver dig flere effektive teknikker til behandling af nakke- og skulderproblemer, som f.eks. hovedpine, migræne, frossen skulder mm. Du lærer at genkende og behandle de relevante meridianer, som er indblandet i de forskellige symptomer. Vi vil tage udgangspunkt i de 5 elementer, kategorisere symptomerne og se på hvilke områder i nakke og skulder, der tilhører de forskellige meridianer. På kurset vil være the, kaffe og kiks. Deltageren sørger selv for frokost kr. Underviser & kursusansvarlig Graeme Docherty Undervisningsmateriale Materiale er inkl. i prisen marts 2015 Kl Center for Shiatsu, Havnegade 43, st. th., Kbh. Holdstørrelse 8-16 deltagere 550 kr. Genkend de 5 klassiske element typer I denne workshop vil du lære, hvordan du kan genkende de 5 klassiske element typer for på den måde i højere grad at være i stand til at forstå klintens problematikker. Vi vil se på, hvordan de ser ud den fysiske krop hvordan de handler den mentale struktur samt se på, hvor de er på vej hen i deres liv det spirituelle. Ved at forstå typen vil du også forstå deres handlingsmønstre og dermed, hvorfor de er, som de er. Underviser & kursusansvarlig Graeme Docherty Undervisningsmateriale Materiale er inkl. i prisen. EFTERUDDANNELSE

14 Dig i Centrum Klosterengen 137A, 1.sal, 4000 Roskilde & Profil Dig i centrum er et kursus- og uddannelsescenter, hvor vi har fokus på dig og din udvikling. Vi gør brug af vores egne ideologier og kompetencer. Der hvor de ikke rækker, bruger vi eksterne undervisere. Vi har alle mange års erfaring med undervisning. Transport Bus 600s går næsten lige til døren. Fri parkering. Via hjemmesiden Holdstørrelse For at starte et hold skal der min. være 2 og max. 8 elever, med mindre andet er nævnt. Kaffe/the og frugt/nødder. Det er muligt at bestille hjemmelavet mad. KST basis (96 timer) marts, april, maj og juni 2015 Samlet pris: kr. (afregnes med kr. pr. weekend) KST Alfa (24 timer) januar 2015 (Kræver at du har KST basis) : kr. KST avanceret (144 timer) 27. februar-1. marts, april, juni, august, oktober og december 2015 (Kræver at du har KST basis) Samlet pris: kr. (afregnes med kr. pr. weekend) Kranio Sakral uddannelse Indhold Vores overordnede mål er at uddanne/efteruddanne kompetente terapeuter, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker med alternativ behandling. Hos os finder du professionelle undervisere med masser af erfaring og som stadig har aktiv klinik ved siden af undervisningen. Den faste underviser og fagligt ansvarlig for uddannelsen er sygeplejerske og eksamineret Kranio-Sakral terapeut Bente Skovborg, der har undervist i faget siden 2004 her i Danmark og i Indien. Vores uddannelse lever op til sundhedsstyrelsens krav for moms-fritagelse og RAB godkendelse. Læs mere om uddannelsen på jf. regler 14 EFTERUDDANNELSE 2015

15 KURSUSCENTRET DIG I CENTRUM 26. januar samt 9. februar kr. Japansk lifting (12 timer) Indhold Japansk Lifting afhjælper ansigtets ydre tegn på ældning, rynker, poser under øjnene m.m. med fantastisk og hurtigt resultat. Samtidig reguleres kroppens fysiske funktioner og følelsesmæssige tilstande. Der arbejdes bl.a. med meridianer, akupressurpunkter og organzoner. Kursusmateriale Materiale er inkl. i prisen. 10 Øreakupunktur 1 (12 timer): tirsdage 24. februar og 10. marts 2015 Øreakupunktur 2 (12 timer): tirsdage 20. og 27. januar 2015 pr. kursus kr. Øreakupunktur (12 timer) Indhold Vi har 2 kurser i øreakupunktur. Et grundlæggende (Øreakupunktur 1), hvor vi har fokus på smertebehandling, samt forskellige systemer så som rygeafvænning og appetitregulering. Og et opfølgningskursus (Øreakupunktur 2) hvor vi har fokus på NADA, speciel punkter samt bagsiden af øret. Kursusmateriale Materiale er inkl. i prisen marts, april og maj kr. Se alle vore kurser på Organ massage (64 timer) Indhold Organmassage frigør kroppens spændinger i bindevævet rundt om og i selve organerne. Terapiformen kan hjælpe med at genoprette helbred og funktion i de vitale organer, og dermed sikre en optimal funktion i kroppen, ved en generel forbedret cirkulation. Organmassage bliver som oftest brugt i forbindelse med fordøjelsesproblemer, slankekure og fedtforbrænding. Der har desuden været gode resultater med at kombinere organmassage med fx psykoterapi og behandling af psykiske problemstillinger. Terapiformen anvendes alene eller sammen med andre behandlingsformer, herunder blandt andet: Massage, Zoneterapi, Ernæringsterapi og Kranio-Sakral terapi. Kursusmateriale Materiale er inkl. i prisen. 64 EFTERUDDANNELSE

16 Dit Alternativ Tlf eller og - Daglige ledere Christian Slot og Claus Schultz Profil Zoneterapeutskolen Dit Alternativ udbyder FDZ-zoneterapeutuddannelsen, Muskulær Zoneterapeutuddannelsen samt anden efteruddannelse for zoneterapeuter. Skolen er specialiseret i den østlige behandling, praktisk diagnosticering samt Muskulær Zoneterapi. Del 1: 3.-4.september, 1.-2.oktober og 2. november 2015 Del 2: marts, april og 22. maj 2015 MZ-Meridianterapi: 6.-7.februar 2015 Del 1: kl Del 2: kl MZ-Meridianterapi: Zoneterapeutskolen Dit Alternativ Kongensgade 39, 5000 Odense C Muskulær zoneterapeut Uddannelsen til Muskulær Zoneterapeut er delt ud over to moduler henholdsvis Muskulær Zoneterapi del 1 og Muskulær Zoneterapi del 2. Uddannelsen giver dig en unik forståelse for udviklingen og behandlingen af diverse lidelser, som knytter sig til muskler og led i kroppen. Efter deltagelsen i de 2 moduler modtager du Muskulær Zoneterapeutlogo til fri afbenyttelse i din markedsføring, samt muligheden for at fremgå på websitet for Muskulære Zoneterapeuter og Muskulær Zoneterapi. Modul 1 På dette modul undervises du i den grundlæggende forståelse for udviklingen af muskulære lidelser, samt i behandlingen af diverse tilstande i muskler og led. Du lærer at diagnosticere og behandle fastlåste hvirvler, låsning af korsbenet og meget andet. Du lærer at finde og at behandle spændinger og myoser overalt i kroppen, samt placeringen og behandlingen af diverse muskelzoner. Du trænes samtidig i teknikker til hurtig afspænding, samt til frigørelse af psykisk ophobet energi i musklerne. Lektioner Del 1: 40 lektioner Del 2: 42 lektioner MZ-Meridianterapi: 15 lektioner Christian Slot, tlf: eller mail Holdstørrelse 6-12 deltagere Formiddag: brød, ost og smør. Eftermiddag: kage. Frit: frisk frugt, kaffe, te og vand. Frokost er ikke inkluderet. Modul 2 På dette modul undervises du i den grundlæggende energiforståelse, der ses som en vigtig udløser for udviklingen af muskulære spændinger. Du lærer at se begge veje fra muskler til energi og fra energi til muskler. Du trænes i at benytte føddernes organzoner og de muskulære zoner til diagnosticering, så de i fællesskab bekræfter hinanden og kroppens ubalancer og dermed gør din behandling mere præcis og effektiv. Samtidig lærer du at benytte denne viden specifikt i forhold til musklerne, men også i forhold til det hele menneske. Krav til del 2: Du skal have deltaget på modul 1. Forberedelse til del 2: Meridianer og organstyrede muskler. MZ-meridianterapi MZ-Meridianterapi er i virkeligheden et udsnit af Muskulær Zoneterapi del 2. Du behøver nu ikke at tage uddannelsen til Muskulær Zoneterapeut for at lære denne effektive del af uddannelsen. Vi går i dybden med meridianer lærer hvordan vi diagnosticerer den syge meridian hvordan meridianer kan bruges til at forstå udviklingen af symptomer. Vi spejler meridianerne til fødderne finder blokeringer og lærer hvordan disse kan behandles via fødderne. Teknikken udspringer af japansk tænkning, men vi kommer også ind over eksempelvis det kinesiske i form af Cross Channel teknikker m.m. Blokeringer i meridianer kan ofte være udløser af såvel smerter, som den egentlige baggrund for en ubalanceudvikling. 16 EFTERUDDANNELSE 2015

17 DIT ALTERNATIV Del 1: kr. Del 2: kr. MZ-Meridianterapi: kr. sgebyr: 500 kr. Underviser & kursusansvarlig Christian Slot. Skoleleder på Zoneterapeutskolen Dit Alternativ i Odense. Desuden zoneterapeut, massør og akupunktør. Forfatter til bøgerne: Muskulær Zoneterapi, Zoneterapi iflg. TKM Traditionel Kinesisk Medicin og til Når Vest møder Øst. Undervisningsmateriale Til kurserne Muskulær Zoneterapi del 1 og del 2. Bogen Muskulær Zoneterapi. Bogen udleveres på kurset og er inkluderet i prisen. Til MZ- Meridianterapi kompendium udleveres. jf. regler Kursus 1: se for nye kurser Kursus 2: 18. marts 2015 i Odense Kursus 3: 16. april 2015 i Odense Alle FOKUS PÅ kurser kl Zoneterapeutskolen Dit Alternativ, Kongensgade 39, 5000 Odense C Lektioner 8 lektioner Claus Schultz, tlf: , mail: Fokus på 1. Dagskurser 1. Nyhed Hold øje med vores hjemmeside for nye dagskurser med FOKUS PÅ specialområder. 2. FOKUS PÅ hovedpiner Hovedpine er ikke bare hovedpine. På dette endagskursus vil vi fokuserer på de mange forskellige typer hovedpine og hvad vi som zoneterapeuter kan gøre. Der vil blive undervist i hovedpiner ud fra en bred forståelse f.eks. migræne, spændingshovedpine, hormonel hovedpine, hovedpine i dele af hovedet (bag øjne, i toppen af hovedet, i siden). Der vil også blive undervist i kæbens og nakkehvirvlers indflydelse på hovedpiner. Zoneterapien vil også på dette kursus blive suppleret med akupressur/akupunktur og massage. 3. FOKUS PÅ kvinde-problemer. På dette dagskursus vil vi komme ind på behandling af problemer med f.eks. smerter, menstruation, hormonbalancen og overgangsalder. Vi tager afsæt i de forskellige vestlige diagnoser og oversætter dem til kinesisk forståelse og ubalance-mønstre. Der vil også på dette kursus blive vist supplerende behandling med massage og akupunktur/akupressur. For uddybende kursusbeskrivelse se: Holdstørrelse 6-12 deltagere Underviser & kursusansvarlig Claus Schultz Frokost + kage om eftermiddagen. Hele dagen: frisk frugt, kaffe, te og vand. Undervisningsmateriale Undervisnings materialer udleveres på kurset kr. (betales ved tilmelding) 8 EFTERUDDANNELSE

18 DIT ALTERNATIV Første undervisning er weekenden den august Derefter en weekend pr. måned og en torsdag pr. måned. Ca. 14 dage mellem weekender og torsdage. Lørdage kl Søndage kl Torsdage kl Zoneterapeutskolen Dit Alternativ Kongensgade 39, 2. og 3. sal 5000 Odense C Lektioner 265 lektioner Claus Schultz, tlf: , mail: Holdstørrelse 6-12 deltagere TKM massageterapeut Ny uddannelse på Dit Alternativ. En massøruddannelse hvor den vestlige forståelse bliver koblet med den traditionelle kinesiske forståelse. Første del af uddannelsen er primært vestlig forståelse af kroppen. Her vil vi fokusere på musklernes beliggenhed, funktion og forskellige massageteknikker. Og ikke mindst hvilke problemer de enkelte muskler er involveret i og hvordan disse behandles. Denne del af uddannelsen vil give dig et godt fundament til behandling af diverse muskel- og ledlidelser med fysiurgisk massage. På anden del af uddannelsen vil vi fordybe os i den kinesiske forståelse af kroppen. Du vil blive undervist i de 5 elementer, meridianforløb og traditionel kinesisk sygdomsforståelse. Du vil få en forståelse af, hvordan man bruger spændte muskler til at stille kinesisk diagnoser og ud fra disse, hvordan man afbalancerer de involverede meridianer ved brug af massage suppleret med akupressur punkter, herunder også massage af meridianerne. Den østlige forståelse giver dig mulighed for at lave behandlinger, der går dybere og som er mere kraftfulde end almindelig fysiurgisk massage. Der vil på uddannelsen blive suppleret med zoner og akupressurpunkter hvor det er relevant. Ønsker du at blive RAB registreret massør tilbyder vi også grundpakken (anatomi/fysiologi, sygdomslære, psykologi, klinikdrift, osv.). Se mere på For uddybende kursusbeskrivelse se: kr. Underviser & kursusansvarlig (betales i rater gennem hele forløbet) Claus Schultz 265 Undervisningsmateriale Undervisnings materialer udleveres på uddannelsen. 18 EFTERUDDANNELSE 2015

19 Dougans International Aps Gl. Ålbovej 31, 6092 Sdr. Stenderup Tlf (Hanne Damm Corell) Daglig leder Inge Dougans Profil Nu er der muligt at opnå nogle af dine RAB-point på en spændende måde med Inge Dougans, skoleleder, forfatter, foredragsholder og underviser. Inge er pæredansk, rejste ud i verden i 1981 med sin danske zoneterapiuddannelse i bagagen. Inge blev hurtigt opfordret til at undervise og starte en skole i sit nye hjemland, Sydafrika, pga. sine fantastiske behandlingsresultater. Gennem årerne har Inge turdet se på zoneterapien på en anden måde, udvikle den og nye behandlingsgreb, der hurtigt giver gode resultater. At bruge 5-element-teorien på en anden og mere logisk/moderne måde, samt indbygge meget mere meridianterapi i helhedsterapien. Inge har formået at få sin zoneterapiskole anerkendt af undervisningsministeriet og faget zoneterapi af sundhedsministeriet i Sydafrika. og oversigt over kurserne findes på hjemmesiden eller ring til Kl X-tra focus on Patientens syddomme/lidelser og planlægning af behandlingsforløbet ved brugen af meridian- og 5-element-principper og filosofi Lasota Akademi i Fredericia og Rødovre Holdstørrelse Min. 6 deltagere Alle X-TRA FOCUS ON... -kurser, fokuserer på forskellige sygdomme/lidelser, og hvordan du som terapeut bruger/involverer meridian- og 5-element-principper i behandlingen. Visuelle forandringer af fødder, ansigt, hænder og krop forbundet med sygdommene vil blive gennemgået, samt en grundig gennemgang af de meridianer og organer sygdommen hører til. Læs nyhedsartikler på hjemmesiden. (2 dage) kr. inkl. forplejning og undervisningsmateriale Kurser der for tiden bliver tilbudt X-TRA FOCUS ON... Åndedrætsorganerne; Tyktarmen; Sygdomme og brug af meridian-principper; Adfærdsmønstrene hos patienter med ubalancer i 5-elementerne; Visuelle vurderinger af kroppen ved brug af meridian- og 5-element-principper og filosofi. Underviser Inge Dougans Kursusansvarlig Hanne Damm Corell 16 EFTERUDDANNELSE

20 ENGHOLM NDS NUTRITION LIMITED Engholm NDS Nutrition Limited Søndre Havnevej 22, 9970 Strandby Tlf Daglig leder Kenneth Axelsen 30. september, 7. oktober, 21. oktober og 28. oktober 2015 Kl alle 4 dage Egen PC 0 kr. Webinar Ind i fordøjelsen på dybere niveau Fysiologi og funktion af det pågældende område skævheder og ubalancer diagnostik og terapi med fokus på ernæring og probiotika. Webinar 1 Maven og bugspytkirtlen hvordan starter en sund fordøjelsesproces og hvordan med de forskellige enzymer i forbindelse med aldring. Webinar 2 Tyndtarmen optagelse, energiomsætning, styring af immuniteten og forbrændingen. Webinar 3 Vores eksterne biomasse som styrer mere end man skulle tro af de interne processer. Webinar 4 Leveren og dens afgiftningsevner og metaboliske processer inkl. opdatering af nyeste viden om samspillet mellem mad, miljø, toksiner og tarmfloraens rolle i forhold til at modificere disse processer. Underviser & kursusansvarlig Eva Lydeking-Olsen Undervisningsmateriale Der vil blive lavet og udsendt slides til deltagerne på alle webinarerne. Forberedelse Ingen, men der skal besvares og løses opgaver efter afslutning på webinarerne EFTERUDDANNELSE 2015

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere FDZ Kursus- og efteruddannelseskatalog www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere 2013 2014 Bidrager til vedligeholdelse af et normalt hår 1,4 INDHOLD Bidrager til vedligeholdelse af normale negle

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 129 / Marts 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så kom vi godt i gang med et ny år - 2013. Der har fra årets start været en god aktivitet. Der er kommet nye medlemmer og flere studerende

Læs mere

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan

Læs mere

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder ZoneConnection Terapeutforening zoneconnection - terapeutforeningen - årgang 12 - nr. 5-201 4 Styrk din vibration Tag et iskoldt bad Vind ny bog Brug de nye medier Nogen læser hænder Mette læser fødder

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Bevidsthedsmedicin /// 13 Behandling og konnumikationskunst /// 16 Medicinens fundamentalisme

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører ISSN 1903-4121 3 x Mit massørliv: Thøger Pauli Mads Chr. Jensen Martin Albæk Birte Lajer: Få fod på persondataloven Skolemassage: Massage mod mobning Tema: Stress af med musik FDFM ønsker alle en rigtig

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

NYE RAMMER OM FORENINGEN

NYE RAMMER OM FORENINGEN MEdLEMSBLad for STaTSauToriSErEdE fodterapeuter august 2009 SærnuMMEr NYE RAMMER OM FORENINGEN fælles annoncering i SLagELSE og omegn praksiscertifikatet, SET i BaKSpEjLET BiLLEdEr fra TEMadag om indlæg

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Anni og overgivelsen /// 5 Mirza og drømmene /// 15 Fakta om drømmetydning /// 21 Sundhedsautorisation

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 3. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen

27. årgang 2012 nr. 3. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen 27. årgang 2012 nr. 3 www.lnsnatur.dk Generalforsamling 2013 Har du en forfatter i maven? Klip din billet til messen Helseklummen Redaktionen 2 LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere