Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe. Web: Mail: Nr. 335 November2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe. Web: www.ok73.dk Mail: ok73@ok73.dk. Nr. 335 November2014"

Transkript

1 Skovtrolden Nr. 335 November2014 Så er Jættemilen 2015 skudt i gang med 688 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Rumænien. Vejret var med os og deltagerne hele vejen. Fra deltagerne var der ros til banerne og arrangemetet som helhed. På gensyn i 2015 i Store Dyrehave Orienteringsklubben i Gladsaxe Web: Mail:

2 Orienteringsklubben OK73 Bestyrelsen Jørn Andreasen, formand Snebærhaven Albertslund / Inge Madsen, kasserer Vejlebrovej 16 F 2635 Ishøj Bent Johansen Hviddingevej Rødovre Henny Rosenberg Vadbro Søborg Jens Erik Larsen Rønne Allé Lyngby Kontingent og løbsafgift Giro Eller ved bankoverførsel til Reg.nr konto Løbstilmelding O-service direkte Eller Lone Nørgaard Så er vi på banen igen med et nyt nummer af Skovtrolden, som denne gang blandt andet fortæller en del om Jættemilen og om projekter som vi skal videre med for at styrke OK73. Byd ind på opgaverne og vær med i front! På siden over for er der indkaldelse til generalforsamlingen og en opfordring til at finde en kandidat til formandsposten. Gerne snart, så han/hun kan blive præsenteret på generalforsamlingen. Hvis der kommer flere kandidater, tager vi et rask valg på dagen. I næste nummer vil Søren ganske sikkert skrive om den nye formand/inde og bringe noget om nat og vintercuppen. Der vil sikkert også komme noget om divisionsturneringens første afdeling, Påskeløb på Mols, klubmesterskabet og andre gode tilbud. Med Jættemilen 2014 viste vi flaget en gang til Klubhuset Bagsværdvej 144 B Deadline til Skovtrolden Nr 336: 15. februar 2015 Foto: Søren Gudme og Jørn 2 Skovtrolden 335

3 Orienteringsklubben OK73 Generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Mandag den 2. februar 2015 kl i Klubhuset, Bagsværdvej 144B (Krak 117/A6) Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning til godkendelse Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse Fastsættelse af næste års kontingent Behandling af og afstemning om indkomne forslag Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af: a) Formand b) Kasserer c) Bestyrelsesmedlemmer efter behov, dog mindst 3 d) 1 revisor og 1 revisorsuppleant e) Alle valg gælder for 1 år 7. Eventuelt Regnskab med tilhørende noter uddeles ved generalforsamlingen, men kan også rekvireres ved henvendelse til kassereren. Kom og vær med. Klubben trakterer med kaffe/te og småkager. OBS. Jørn har tidligere meddelt, at han stopper som formand. Han vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Inge, Henny og Bent Johansen vil også gerne fortsætte. Jens Erik ønsker ikke at fortsætte. Derfor skal der under dagsordenens punkt 6a vælges en ny formand (m/k). Har du lyst til at være den nye formand, så giv hurtigt bestyrelsen besked, så vi snarest muligt ved, hvem der skal overtage denne post. Det er formanden, der tegner klubben i relation til Østkredsen og Dansk Orienteringsforbund samt over for relevante myndigheder. Det medfører foruden det almindelige bestyrelsesarbejde f.eks. at repræsentere klubben ved kredsens klubledermøder og forbundets repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen Skovtrolden 335 3

4 Orienteringsklubben OK73 OK 73 Klubfest for medlemmer og pårørende Lørdag den 24. januar 2015 kl i festlokalerne Vadbro nr. 14 på 1. sal. Adgang fra gårdsiden men ingen parkering i gården Hvorfor det hedder barnedåb er ved at forsvinde i glemslens tusmørke, men stammer fra de tider, hvor medlemmerne blev inviteret når andre medlemmer holdt barnedåb. Antallet af medlemmer var selvsagt beskedent og nye børn mangfoldige. Barnedåben har altså intet at gøre med at nye medlemmer skal udsættes for mærkværdige behandlinger. Efter en velkomstdrink og fundet af bordherrer og ditto damer bliver middagen serveret. Det bliver efter alt at dømme en buffet med efterfølgende ost eller dessert. Dertil kommer kaffe/te og kage. Drikkevarer til maden og en avec til kaffen/teen skal I selv medbringe. Hele herligheden koster 130,- kr. pr. næse, der betales ved ankomsten Henny og Misser står for det praktiske, og de plejer at få stor hjælp af Ruski. Holdet siger, at det vil være godt med lidt kage til de varme drikke. De efterlyser et par gode og lækre kager. Vi er tidligere blevet trakteret med meget lækkert bagværk. Hvem vil gerne bage?????????? Lad et par ord falde til Misser ( ) eller til Henny ( ) Til fester hører også underholdning, og arrangørerne efterlyser deltagere, der kan danse, synge, spille eller på anden måde gøre det til en glad aften. Tilmelding senest den 18. januar 2014 til Henny på telefon eller på mail: 4 Skovtrolden 335

5 Orienteringsklubben OK73 Skov: JULELØB Søndag den 28. december 2014 Lille Hareskov Mødested: Parkeringsplads på Skovlystvej (Krak 115/ K6) mellem Ravnehusvej og Fægyden Starttid: Kl 10:00 Distancer: Ure: Straftid: Eftersnak: Præmier: Ved tilmeldingen skal du fortælle, hvor lang en o-bane du kan løbe på 50 minutter Du kan vælge mellem 1,5 km. til 8 km. med 100 m. difference. Du må ikke medbringe ur eller mobil under løbet, du skal jo selv vurdere når du har løbet 50 minutter For tidlig eller for sen målgang straffes med minus 1 point pr. minut I klubhuset hvor du kan nyde den lækre medbragte frokost og drikkevarer Klubben giver kaffe/te og småkager bagefter Til den Dame & Herre med færrest point samt til børnene Tilmelding: Til Bent Mortensen senest lørdag den 20. december kl. 24:00 på mail: Eller på telefon , dog senest kl. 18:00 Skovtrolden 335 5

6 Orienteringsklubben OK73 Grib Skov, Divine OK 73 Her skal ikke skrydes, mææn! H4 Bent Johansen Ruski nr p nr. 6-5 p 1: OK73 - O-63/NFR/Maribo: : OK73 - OK Skærmen: : OK73 - Amager OK: : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmløse: : O-63/NFR/Maribo - Amager OK: : OK Skærmløse - Amager OK: score point OK O-63/NFR/Maribo OK Skærmen Amager OK O-63/NFR/Maribo består af O-63, Vordingborg, Nykøbing Falster Roklub og Maribo OK. Var det Michael Hjorts HALLO Var det klubbens sjæl Var det følelsen af NU? Klubben rykkede ned under de hundrede medlemmer men rykkede sammen stod sammen her skrydes der uhæmmet H1 Michael Møller, fødselar, nr p Jacob Sucksdorff nr p afgørende spring fra tidligere, brikløs og energisk Daniel Peretz, nr. 8-8 p H2 Christian Gudme m. brik nr p Frederik Møller, m. myrer nr 5-6 p H3 Bjarke Sucksdorff Michel Hjort Derefter kommer Christian Bovet og Erik Madsen nr 1-12 p nr 2-9 p H5 Bent Mortensen Arne Bech H 7 Ronnie Hjort Gert Nissen stiller cyklen Jakub på penicelin nr p nr. 3-8 p nr. 1-6 p nr. 8-3 p H 8 Mads Nissen oversprinter nr. 2-5 p Søren, Verner m. nye løbesko, Ole & Villads, hvis tanker afledes af bespisningen ved Michaels fødselsdag: Gulerodsdsostekage, fesent, hvad Elvira? Schools On The Run Løb for bl.a. gymnasier og tekniske skoler med støtte fra Garmin. Dette år var det i Valbyparken, hvor klubben stillede med hjælpere og tjente skillinger til klubkassen. 3 km Samuel Lutabi KTS 3.09 min/km 9.27 Louise Rode Allerød Gym 3.34 min/km km Magnus Maag, Nærum Gym 3.38 min/km Nanna Bové, Stenhus Gym 4.02 min/km km Martin Olsen, Stenhus Gym 3.42 min/km Vibe Ørum, Pæd Ass Sydh min/km Deltagere i schools on the run 6 Skovtrolden 335

7 Orienteringsklubben OK73 Efterårets træningsløb Dato Skov Banelægger Antal 20/8 Geels skov Longo 15 27/8 Ermelunden Ruski 16 3/9 Rude skov Elsa 16 10/9 Kongsholmparken Dres * 16 17/9 Ravneholm Michael Møller 16 24/9 Ll. Hareskov Erik Madsen 20 1/10 Rude skov Else+Søren 15 * Tak til Michael og Ronnie Hjorth for hjælpen I alt deltagelse i 7 løb 114 Gennemsnit pr. løb 16,29 set med Sørens optik, og det kan man jo godt forstå Skovtrolden 335 7

8 Orienteringsklubben OK73 Annoncer Bestyrelsen tyggede noget på de ideer, som blev vendt på medlemsmødet. Vi sendte nogle forslag til aktiviteter ud til jer og annoncerede efter en række personer til en eller flere af disse aktiviteter. Vi tager dem lige en gang til på denne og de næste sider Målet er at skaffe nogle flere medlemmer og bestyrelsen efterlyser personer til følgende aktiviteter: Hvad handler det om? Materiel: Klubben råder over en del materiel, der stå i to lokaler. Det ene er et i kælderen i klubhuset og det andet er i samme ejendom som Torben Hansens butik på Solnavej. Longo holder styr på materiellet og sørger for, at der er, hvad der skal være i træningskasserne, og at det materiel vi bruger i forbindelse med andre løb er på plads og i orden. Longo har brug for en hjælper, og bestyrelsen hører gerne fra en, der har hænderne skruet godt på og vil hjælpe med til at holde vores materiel i god stand. Presseansvarlig: Opgaven består i at holde lokalbladet (Gladsaxebladet) orienteret om klubbens aktiviteter. For nylig var der en fin omtale af Skovcuppen, som Inge havde sendt, og bladet have selv fundet et relevant billede. Det tyder på, at Gladsaxebladet er åben for at bringe omtale af vores gøren og laden, så det skal vi prøve at dyrke. Lokalradioen kunne også være en mulighed, lige som der kan være andre steder vi kan gøre os synlige/hørlige Hvad er der mon sket? Bingo Bent Johansen har sagt ja til at hjælpe Longo, der lyder det borgerlige navn Henrik W. Kristensen. De pønser på en plan, så vores materiel altid er i god form. Hjælp dem ved at aflevere rengjort og velordnet materiel efter lån og giv dem besked, hvis der er noget der skal repareres, fornys eller på anden måde sættes i stand. Bingo? Nej desværre! Se lige på den venstre maske. Begrædeligt! Det ville have været sjovere hvis en af jer ville have båret den højre maske for, ja, at skrive et par ord om Jættemilen. Kom nu ind på scenen!! 8 Skovtrolden 335

9 Reklamefolder Er der blandt medlemmerne, en der har en kreativ åre, og som vil sætte en A5-folder op med tekst og billeder, der kan fange interessen for OK73. Det er tanken at folderen f. eks. skal kunne findes på kommunens biblioteker, i sportsforretninger, apoteker eller andre relevante steder. Skovtroldens redaktion vil være behjælpelig med opsætningen i det program vi bruger til Skovtrolden. Trykningen sørger redaktionen for. Hvad kan det skyldes at der ikke er Bingo på denne opgave? Hvem er det af medlemmerne, der holder den meget forenklede reklamefolder for OK73 her til højre. Lad os kalde det beskedenhed. Læg den væk og sig ja til opgaven. Træningsløb Vi vil genoptage tilbuddet om træning lørdag formiddag og søger tre medlemmer til en arbejdsgruppe, der med Jens Erik kan planlægge og styre aktiviteten. Desværre ikke Bingo Det er et forsøg på hvordan det kan gøres Orienteringsklubben OK73 Skal du prøve at løbe O-løb? Det tror vi bestemt du skal Der er endnu ikke nogen, der har meldt sig, men de tumler måske rundt i en tæthed 3, som de ikke kan komme ud af. Det er vigtigt at tilbuddet kommer konsekvent. Vi forestiller os, at det kan være èn bestemt lørdag om måneden året rundt. Så er opgaven overkommelig og de interesserede kan regne med en fast tilbagevendende begivenhed. Er i friske så kontakt Jens Erik der er tovholder på opgaven. Enten til løbene eller på Skovtrolden 335 Vi skulle jo gerne haver nogle flere af dem her og deres søskende og forældre. (bedsteforældrene har vi jo, men der er altid plads til flere) 9

10 Orienteringsklubben OK73 fortsat fra side 8 og 9 Hvad handler det om? Facebook Vi søger èn der vil sætte klubben på facebook for at fremme kommunikationen, især i forhold til de, der ude fra kunne tænkes at være interesserede i at løbe o-løb. Opgaven vil også bestå i at være en form for administrator af funktionen. Der findes allerede en lukket facebookgruppe i klubben, men vi vil gerne gøre adgangen åben for alle. Skoleløb Den nye folkeskolereform skal styrke elevernes fysiske aktiviteter. Den er bagud, for det har vi gjort vores til i en del år med stor succes. Børnene er gået til stålet og sprintbanerne har været proppet med glade deltagere. Så vidt succesen. Desværre uden noget der blot lignede nye medlemmer. Vi skal udnytte den nye reform som et værktøj, der giver os mulighed for at fastholde skolerne og dermed børn, forældre og lærere. Vi har gennem Lone og Christian en god kontakt til Fie og Freias skole, som vi håber at kunne udbygge. Vi har også en god kontakt til en privatskole, som vi kan arbejde med. Hvis vi skal gøre os håb om at få flere medlemmer den vej skal vi være vedholdende og tilbyde tilbagevendende aktivitet og der har vi brug for gode kræfter. fortsat fra side 8 og 9 Hvad er der mon sket? Bingo Sådan skal det være! Michael Møller slog straks til og står som den der styrer funktionen og tilmed er god til at skrive på siden. Følg op og vær med til at gøre facebooksiden levende og til at bakke op om Michaels oplevelser i klubben. Se bl.a. hans omtale om natcup og elitetræning. Velkommen ombord! Bingo Allerede ved medlemsmødet meldte den første interesserede sig. Vi har haft kontakt til Gladsaxe Kommune, hvor vi har hørt om proceduren i forhold til de enkelte skoler. Med en vel overstået Jættemil kan vi sætte kræfterne ind over for skolerne, og håbe på at få fodfæste med et idegrundlag, der kan vare længe og give genlyd på flere klassetrin. Lone, Christian, Bent Mortensen og Jørn tager de første spadestik i løbet af kort tid og vi håber, at der bliver nyt at fortælle til generalforsamlingen. 10 Skovtrolden 335

11 Jættemilen 2014 Bestyrelsen og stævneleder Christian Gudme sagde tak til alle Jættemilshjælpere ved afslutningen på dagen. Da ikke alle var til stede ved den lejlighed skal takkerne hermed bringes på og med tryk. Desuden havde Christian straks efter den gode dag indkaldt til eftersnak, så alle kunne blive klogere. Det blev vi i den grad i klubhuset den 24. november. Referat fra mødet kan du læse her på siden lidt til højre. Desuden er der fortsat gang i den arbejdsgruppe, der arbejder med at samle erfaringer fra adskillige Jættemile Christian og Bestyrelsen Orienteringsklubben OK73 Til stede: Christian G., Longo, Henny, Dres, Søren G., Bent M., Lone N., Inge Indbydelse og instruktion: behøver ikke at være på engelsk, men det kan være en ekstra service. Baner: mere spredning på banerne spredninger på alle baner er bedst. H40 + H45 har udtrykt ønske om at starte samtidig, det må vi prøve at tilgodese. Ved kortvend er det lettere at håndtere, hvis der kun er gaflinger på det ene kort. Parkering: Der var rigtig mange (280) biler ved parkering, men også en del alm. skovgæster. Ses i forhold til de 688 deltagere. Toiletter: der var 5 det var for lidt. Ses i forhold til antal deltagere som i år var 688. Start: Pan har sendt følgende kommentar: Vi manglede de rigtige klasse-pinde men klarede det med lidt forskelligt grej og stumper. Velkommen til Jættemil nr 51 i dette herlige vejr. Om 30 sekunder bimler klokken til den første start Skovtrolden

12 Orienteringsklubben OK73 Ellers var materiellet i orden. Det var et velfungerende sjak, så mit arbejde var nemt og uden de store problemer (god stemning og ingen stress). Fint at der var god plads både udenfor og indenfor startboxen. Godt med 4 par clear/check bokse udenfor + 2 løse i startboksen. Bents opdaterede klasseoversigt var en stor hjælp ligesom kortpakningen + vakante på dagen var perfekt. (Det er mere end det halve arbejde ved starten, at dette fungerer) Hvis startområdet er på et relativ plant område, er det meget lettere for os. De rigtige klasse-pinde må findes. Kiosken fik udsolgt. Dres spørger Gigi om hun kan sende indkøbslisten, så den kan indgå i vores erfaringsmateriale. Den skal justeres efter vejrliget. Skal ses i forhold til antal deltagere som i år var 688. Stævneplads: Stativer til start-og resultatlister gav problemer noget passede ikke sammen. Det må afprøves og mærkes, så det er lettere på dagen. Startlister og instruktion sættes på plader lørdag, så det er lige til at sætte op søndag. Evt. defekte plader udskiftes. Afstand fra bivogn til klagemur og stævnekontor skal være kortere. Lone manglede hjælp ved åbne baner, da Jens måtte i skoven vedr. en post. Postudsætning: gerne flere hjælpere. Gerne inddrage de samme poster, hvis muligt. Det letter opgaven, man har været der før. Box-udsætning: ikke for lange baner. Bent vil gerne styre denne funktion. Væske/foder: Søren ville gerne have haft mulighed for at køre en runde i skoven for at tjekke under løbet, at der ikke manglede noget. Ved væske et andet sted end stjernen vil det være lettere at beregne behov for væske. Foder helst kun på de længste baner. Vi har betalt for at køre i skoven, men SL mente Sku det så ikke være et par kager 12 Skovtrolden 335

13 kun tilladelsen var for 2 biler. Vi har ikke før betalt er det nye regler? Ja, der kræves 400 kr. pr. bil. Dvs. vi havde tilladelse til 3 biler. Beregning: Der var 3 poster der ikke virkede, helt eller delvis. Efterfølgende blev alle, der havde fejlklip på disse poster godkendt. Hvem afgør at alle, der mangler sådant klip skal godkendes? Iflg. Reglementet er det stævneledelsen. Dommeren kommer kun i funktion, hvis der er protest mod stævneledelsens afgørelse. Bent har efterfølgende fundet fejlen ved disse enheder, så problemet er formodentlig løst fremover. Eftertilmelding: Bent foreslog, at den alm. tilmeldingsfrist ændres til fredag ugen før, som ved alm.løb. Ingen efteranmeldelse men 4-5 åbne baner med put & run. I givet fald med egen start. Nu er det sådan, at man kan købe vakante pladser i de Orienteringsklubben OK73 forskellige klasser, men ikke når klassen er startet. Lone synes, det vil være en god løsning med åbne baner, men hvis vi beslutter det, skal det understreges meget kraftigt i indbydelse og instruktion, så løberne er klar over hvordan det fungerer. Officials: Der var tilstrækkeligt med hjælpere på funktionerne, så vi kan klare Jættemilen uden hjælp udefra. Hjælperne må være klar over, at der ikke for alle er opgaver hele dagen, der er tidspunkter, hvor man måske er heldig af have en pause. 2015: Dres oplyste, at vi har Store Dyrehave 8/ Vi søger SL og BL. Der er en person, der har tilbudt af hjælpe SL med bemandingslisterne, der er en stor arbejdsopgave. Ref. Inge 25/ Hvad säger dommaren fra Søllerød? OK! Så er der dækket op med præmier Skovtrolden

14 Orienteringsklubben OK73 Bestyrelsesmøde 3. november 2014 Der har været få reaktioner fra medlemmer, der brænder for at igangsætte nye aktiviteter. Spørgsmålet om en træner overvejes stadig. Kontakt til Vadgård skole er også stadig med i vores overvejelser. Bent Mortensen har sagt ja til at deltage. Jættemilen 9/11 der kommer nye mandskabslister, da de nuværende ikke er i overensstemmelse med tilmeldte hjælpere, og deres ønsker for opgaver. De enkelte funktionsledere burde oplyse materielbehov. Der bestilles kaffe/the med kage på Sankt Helene lørdag aften. Bestyrelsen ønsker et evalueringsmøde efter Jættemilen. Sidste år kom der gode kommentarer frem på mødet. Jættemilen 8/ i Store Dyrehave. Banelægger og Stævneleder søges. Klubbens økonomi Vi har fået betaling for vores hjælp ved Garminløb og Skoleløb i Valby Parken. Pt. er der betalt for 357 starter. Ved årets slutning sammenligner vi, om der har været en positiv effekt på vores løbelyst. På generalforsamlingen må vi tage stilling til, om ordningen skal fortsætte. Vi kan måske også bruge penge på en træner. Der er indbudt til visionsmøde i Gladsaxe 27/11 Dres og Henny deltager. På Østkredsens møde har Dres beklaget, at man har lagt ultra-lang ugen før Jættemilen i Det kan ikke ændres er svaret. Ved SkovCup 13/8 havde vi 182 deltagere, meget flot. Der er en positiv tendens til stigende deltagerantal har vi 12/8 til vores arrangement. Banelægger søges. Henny laver liste med træningsløb i foråret Vi lægger ud 8/4 og slutter 10/6 (dog ikke 13/5). Bent J. har lovet at være Longo s hjælper til materiel. Juleløb mangler stadig banelægger?? (Det gør vi kke længere, red) Klubfest (Barnedåb) 24/1- i lokalerne i Vadbro. Generalforsamling afholdes 2/2 i Klubhuset. Ved Garmin School on the Run i Valby Idrætspark stillede vi med 8 personer og fik kr. for indsatsen. Ved Skoleløb i Valby Parken 2/10 stillede vi med 10 hjælpere, men Bent M. og Jørgen P. var der også 1/10 de stod for sprintbanen begge dage. Vi fik kr. + udlæg til materialer. Det fungerede fint, og der var mange glade, positive børn. Vi har fået stor tak og ros for vores indsats. Klubmesterskab 2015 er fastlagt til 13/6 banelægger søges. En af mange glade sprintere til skoleløb i Valbyparken 14 Skovtrolden 335

15 Klinteskoven 28. september 2014 Herlufsholm OK, Næstved nr. 2 i 3 div. arrangerede lunge- og benkrævende udflugter i Klinteskoven fra Jydelejet. Det er jo græs-engen lige overfor vandrehjemmet. Her - lige indenfor lågen med udsigt til Aborrebjerg 143 m satte næstvedklubben den krævende halvmaraton i gang op over bjerget, ned ad alle trapperne og rundt på klinten. Mål samme sted som o-løberne: Trine Hershøj, Jørgen P, Bent M, Else, Ronnie, Inge, Michael H, Søren var der. De var der fra Helsingør - hvordan kom de hjem under broen - de var der fra den flade Kongelund på Amager. Arrh, der var ikke mange, der tog den lange (Mette Filskov 8,4 km) tur til Møn. Hvad gør man så? Arrangerer et bakkeskovshalvmaraton med besøg ved klintens fod und zurück ad udmarvende ruter. Snedigt nok. Nu bliver deltagerantallet fordoblet. Turløberne identer på specifikke steder, får mellemtider og fx en trappetid - up and down. Orienteringsklubben OK73 Målgangen er den samme for de 2 arrangementer og Herlufsholm har udvalgt den ypperste chearleader, der hepper løbere ind: SUPER, GODT LØ- BET, DU SER BARE SÅ GODT UD, FLOT! gu det ej flot, når man har tjekket ud efter post 4, ser et stivnet råkid ligge med klovene for ørene, vader dødtræt i mål og bliver mødt med et -SUPER. Gider du lige miss chearleader? Familien Hjort havde gjort det til en familieudflugt og havde taget Åse med. Michael Hjort fik et fodledsvrid, Else så dagen før: Liselund, Schweitzerhytten, slottet, Det Norske Hus, Djævlekløften, Sommerspirspynten, Busenes Bakkegård med den kvindelige sangforenings sammenkomst - next to us - og hold op hvor var jeg træt dagen efter. Men der jo stadig meget jeg ikke har set! Herunder et udsnit af familien Hjorth med en varm hånd til Yvonne og Michaels kolde højreben Skovtrolden

16 Orienteringsklubben OK73 Höst-open på Bornholm En mindre flok drog til solskinsøen for at afprøve, hvordan det mon kunne gå derovre i det svenskagtige terræn på Hammerknuden. Få dage før, blev der blændet op i fjernsynet for en katastrofe, hvor hele Ystad var gået i sort efter et bombeangreb på byens elforsyning. Bekymrende, for det var jo der, vi skulle hen for at tage færgen til Bornholm. Da vi med bæven kom til Ystad, kunne vi se, at alt var i den skønneste orden, og fra pålidelig kilde forlød det, at de havde hyret en Hr. Wallander til at ordne paragrafferne, så der var blus på lamperne igen og ingen suspekte passagerer på færgen, for de tager jo til Polen, har vi set i så n en film. Men det var ikke nok, for i avisen kunne man læse, at Det Frie Forskningsråd havde givet et ph.d stipendium til en undersøgelse af de underjordiske, der skulle være et naturvæsen, som mange bornholmere tror på. Nu skal de altså ikke komme for godt i gang de der ph.d er, hvad kan det ikke ende med, hvis de får skovlen under Krølle-Bølle og ikke mindst Krølle-Bølle isen. Man ser for sig, at hele den bornholmske nationaløkonomi vil brase sammen, den har det jo ikke for godt i forvejen, hvis de finder ud af at Krølle- 16 Skovtrolden 335

17 Orienteringsklubben OK73 Anden etape Skovtrolden

18 Orienteringsklubben OK73 Bøllerne ikke findes. Men det gør de! Man kan jo se dem rundt om i forretningerne. Det behøver man altså ikke flere millioner kroner til at finde ud, selv om færgen godt nok er dyr! I øvrigt, var det spændene terræner med flotte udsigter. Inge vandt sammenlagt efter to andenpladser. På anden etape var hun skarpt forfulgt af sin ældste datter, som i forsøg på at slå sin moder stillede op i D70, men det er en længere historie, som Lone selv må fortælle. På første etape fulgtes Else og Misser sammen på hele turen, hvis man skal tro klokken. De kom ind på samme tid På anden etape løb Søren og Jørn samtidig i mål. Det minderige øjeblik havde vi jo godt set var blevet fotograferet, så det kunne blive bragt her i Skovtrolden. En slags læserbrev. Hej Søren. Du har sendt mig et billede af Oehlenschlæger. Skulle det have været sat ind her ved siden af stroferne i den højre spalte? Sørens digt På en rasteplads på Hammershus trak mamma rundt med en muttis klukke kinder Violinen var den samme som vi snød i fjord Og Speedy Gonzales spillede Honki Tonk på en veranda vendt mod Ystad Ja blodet i hans åre flød stille mod den skånske kyst-da Gudhjems bodegaer stønned tyst her er ingen der har lyst, det er Open Höst her ingen folk; Krølle Bølle må ha nyst Tag til Rønne, Svaneke måske Neksø Det er Höst Og uden for sæsonen folk de danser og danser og de chancer Det er Open Höst Og uden for sæsonen og de smiler og griner og smiler Det er oktober Og uden for sæsonen hulabula vi elsker coca cola og rom og lidt Barola Det er varm sensommer Og uden for sæsonen På en rasteplads i Allinge trak en mamma rundt med muttis klukke kinder det var Dres og Ulla, det var Inge med sine piger: Lena & Lone, det var Misser med Ruski og Else for Søren Violinen var den samme som vi snød i fjord Og Speedy Gonzales spillede Honki Tonk på en veranda vendt mod øst Ja blodet i hans åre flød stille mod den skånske kyst Ej!Trykt med tilladelse af Edition Wilhelm 18 Skovtrolden 335

19 Orienteringsklubben OK73 Træningsløb. Så sluttede endnu en sæson med onsdagstræning med et fremmøde på mere end 16 deltagere pr. løb. Jeg vil sige mange tak til banelæggerne, for uden dem bliver der ikke nogen onsdagstræning, hvilket jeg syntes, at vi skal holde fast i så længe det er muligt. Tak til Erik og Michael som debuterede og lagde et løb hver. Jeg håber at I har fået mod på det, og er klar til endnu en tørn til forårets træningsløb. Det kan være, at der er er andre der har fået lyst. Jeg har nye skove og datoer klar til klubfesten den 24. januar 2015 God vind Hilsen Henny PS Michael havde i Ravneholm en finte med at udlevere kort, hvor stierne var taget ud. God ide med dette træningsmoment, så vi skal skærpe os med kortlæsningen. Fra vagthavende på facebook, Michael Møller har redasktionen modtaget følgende:...fint, i øvrigt er der en ca 5 franske o løbere der har været inde og like vores facebook side, sjovt fordi de jo nok ikke forstår hvad vi skriver. Gad vide hvor de har fundet det, måske pga jættemilen Udmeldte: Søren Rasmussen Skovtrolden

20 Orienteringsklubben OK73 Førstepladser og medaljer siden sidst 19/8 Tisvilde Hegn H-svær-kort: Bjarke 31/8 Store Dyrehave, div. -match D70: Guld Misser D75: Guld Inge H5: Ruski D4: Elsa D7: Lone Holm H D/H9: Freja 7/9 Tisvilde Hegn Beg: Fie D21B: Trine H35B: Ronnie H. 21/9 Gribskov Syd, div. match H3: Bjarke H4: Bent J H5: Bent M H7: Ronnie D5: Ulla Beg: Line N. Vi vandt dagens match og bliver i 4. division 12/10 Store Hareskov H45: Christian G D 70: Inge 23/8 Nørreskoven, DMmellem 25-26/10 Höst Open, Bornholm Samlet D75: Inge Här kommer en länk till information om World Masters Orienteering Championships i Göteborg Skicka gärna vidare till era klubbmedlemmar! Og her kommer et link til de nordatlandiske orienteringsmesterskaber. Det foregår i Nuuk i Grønland og i Reykjavik i Island. Hvordan var det nu vi gjorde det sidte gang. Jeg er sikker på vi kunne det i år Sådan mester. Det flyver ingen steder. Bare vent til der kommer varer og kunder 20 Skovtrolden 335

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. nr. 307 december 2008

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. nr. 307 december 2008 Skovtrolden nr. 307 december 2008 Jens Erik har lagt energi i afhøvlingen af en mesterspån af opstart af begyndertræning med udgangspunkt i Aldershvile. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73

Læs mere

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. Østkarrusellen drejer igen

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. Østkarrusellen drejer igen Østkarrusellen drejer igen Skovtrolden dagdato skov sted og klub krak fra kl. Lø 17-02Farum Lillevang Slangerupvej Farum OK 105 B1 13:00 Sø 18-02 Rude skov Ravnsnæsvej OK Øst 96 H1 09:30 Lø 24-02 Klosterris

Læs mere

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. Jættemil 2007 go go go go

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. Jættemil 2007 go go go go Andre gode tilbud dato dag? hvilket? hvor? kl. hvad? 6/1 søn øst Nytårsstafet Eriksholm Skov 09:00 Nytårs stafet 9/1 ons øst Natcup Boserup skov 18:00 Natcup 5. afd 12/1 lør øst Vintercup Kongelunden 3.

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

September 2008 Nr. 5. OKR bider sig fast i 1. division. Klubtur til Sverige 17 19. oktober. Klubmesterskaber 1. november

September 2008 Nr. 5. OKR bider sig fast i 1. division. Klubtur til Sverige 17 19. oktober. Klubmesterskaber 1. november Snitzlingen Medlemsblad for Orienteringsklubben Roskilde September 2008 Nr. 5 OKR bider sig fast i 1. division Klubtur til Sverige 17 19. oktober Klubmesterskaber 1. november 60 + Initiativ. Kom og vær

Læs mere

Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB

Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Nr. 1, februar 2007 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund - Dansk Triathlonforbund "SOKKEN" Medlemsblad for Helsingør

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. november Nr.6/2007 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Nr. 2/2015, marts 2015

Nr. 2/2015, marts 2015 Nr. 2/2015, marts 2015 Du opfordres til at hjælpe ved arrangementet den 25. april, læs nærmere på side 5 BESTYRELSE Formand: Svend Mortensen Vestskellet 44, 3250 Gilleleje 2337 3052 hegnsnyt@live.dk Næstformand:

Læs mere

OK Øst lige nu. November 2014. Klubtræning. Lys november op fra d. 10/11. Den store KLUBDAG d. 15/11. Træning og spisning d. 27/11.

OK Øst lige nu. November 2014. Klubtræning. Lys november op fra d. 10/11. Den store KLUBDAG d. 15/11. Træning og spisning d. 27/11. OK Øst lige nu Klubtræning Mandag er der 3 gange med natløbstræning Lys november op kl. 17.45. Tirsdag er der ofte nogle fra klubben, der løber intervaller. Hold øje med hjemmesiden eller kontakt Casper

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

K OMPOSTEN. Glæde Fællesskab Sundhed Konkurrencer Udfordringer

K OMPOSTEN. Glæde Fællesskab Sundhed Konkurrencer Udfordringer K OMPOSTEN 20. årgang nr. 1 februar 2010 Søllerød Orienteringsklub Glæde Fællesskab Sundhed Konkurrencer Udfordringer Siden den 18. december 2009 har vi måttet løbe og senere kæmpe i sneen ved vores træningsløb.

Læs mere

Orienteringsklubben Roskilde Bjældevej 20 4000 Roskilde e-mail : okroskilde@okr.dk Bankkonto: 0392 2551306863 Hjemmeside : www.okr.

Orienteringsklubben Roskilde Bjældevej 20 4000 Roskilde e-mail : okroskilde@okr.dk Bankkonto: 0392 2551306863 Hjemmeside : www.okr. Snitzlingen Medlemsblad for Orienteringsklubben Roskilde September Nr. 5 OKR løber i 2. division Marginalerne var ikke med OKR. Barske Jan, og 50 Km orienteringeløb Sol, sommer og Italien Læs to spændende

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Julebanko den 21. november kl. 19.00 i Beder Sognegård.

Julebanko den 21. november kl. 19.00 i Beder Sognegård. LØBESEDLEN BMI Motion December 2012 Julebanko den 21. november kl. 19.00 i Beder Sognegård. Den traditionelle BMI julebanko fandt også i år sted i Beder Sognegård og fremmødet passede fint med de ca. 50

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere