Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe. Web: Mail: Nr. 335 November2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe. Web: www.ok73.dk Mail: ok73@ok73.dk. Nr. 335 November2014"

Transkript

1 Skovtrolden Nr. 335 November2014 Så er Jættemilen 2015 skudt i gang med 688 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Rumænien. Vejret var med os og deltagerne hele vejen. Fra deltagerne var der ros til banerne og arrangemetet som helhed. På gensyn i 2015 i Store Dyrehave Orienteringsklubben i Gladsaxe Web: Mail:

2 Orienteringsklubben OK73 Bestyrelsen Jørn Andreasen, formand Snebærhaven Albertslund / Inge Madsen, kasserer Vejlebrovej 16 F 2635 Ishøj Bent Johansen Hviddingevej Rødovre Henny Rosenberg Vadbro Søborg Jens Erik Larsen Rønne Allé Lyngby Kontingent og løbsafgift Giro Eller ved bankoverførsel til Reg.nr konto Løbstilmelding O-service direkte Eller Lone Nørgaard Så er vi på banen igen med et nyt nummer af Skovtrolden, som denne gang blandt andet fortæller en del om Jættemilen og om projekter som vi skal videre med for at styrke OK73. Byd ind på opgaverne og vær med i front! På siden over for er der indkaldelse til generalforsamlingen og en opfordring til at finde en kandidat til formandsposten. Gerne snart, så han/hun kan blive præsenteret på generalforsamlingen. Hvis der kommer flere kandidater, tager vi et rask valg på dagen. I næste nummer vil Søren ganske sikkert skrive om den nye formand/inde og bringe noget om nat og vintercuppen. Der vil sikkert også komme noget om divisionsturneringens første afdeling, Påskeløb på Mols, klubmesterskabet og andre gode tilbud. Med Jættemilen 2014 viste vi flaget en gang til Klubhuset Bagsværdvej 144 B Deadline til Skovtrolden Nr 336: 15. februar 2015 Foto: Søren Gudme og Jørn 2 Skovtrolden 335

3 Orienteringsklubben OK73 Generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Mandag den 2. februar 2015 kl i Klubhuset, Bagsværdvej 144B (Krak 117/A6) Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning til godkendelse Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse Fastsættelse af næste års kontingent Behandling af og afstemning om indkomne forslag Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af: a) Formand b) Kasserer c) Bestyrelsesmedlemmer efter behov, dog mindst 3 d) 1 revisor og 1 revisorsuppleant e) Alle valg gælder for 1 år 7. Eventuelt Regnskab med tilhørende noter uddeles ved generalforsamlingen, men kan også rekvireres ved henvendelse til kassereren. Kom og vær med. Klubben trakterer med kaffe/te og småkager. OBS. Jørn har tidligere meddelt, at han stopper som formand. Han vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Inge, Henny og Bent Johansen vil også gerne fortsætte. Jens Erik ønsker ikke at fortsætte. Derfor skal der under dagsordenens punkt 6a vælges en ny formand (m/k). Har du lyst til at være den nye formand, så giv hurtigt bestyrelsen besked, så vi snarest muligt ved, hvem der skal overtage denne post. Det er formanden, der tegner klubben i relation til Østkredsen og Dansk Orienteringsforbund samt over for relevante myndigheder. Det medfører foruden det almindelige bestyrelsesarbejde f.eks. at repræsentere klubben ved kredsens klubledermøder og forbundets repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen Skovtrolden 335 3

4 Orienteringsklubben OK73 OK 73 Klubfest for medlemmer og pårørende Lørdag den 24. januar 2015 kl i festlokalerne Vadbro nr. 14 på 1. sal. Adgang fra gårdsiden men ingen parkering i gården Hvorfor det hedder barnedåb er ved at forsvinde i glemslens tusmørke, men stammer fra de tider, hvor medlemmerne blev inviteret når andre medlemmer holdt barnedåb. Antallet af medlemmer var selvsagt beskedent og nye børn mangfoldige. Barnedåben har altså intet at gøre med at nye medlemmer skal udsættes for mærkværdige behandlinger. Efter en velkomstdrink og fundet af bordherrer og ditto damer bliver middagen serveret. Det bliver efter alt at dømme en buffet med efterfølgende ost eller dessert. Dertil kommer kaffe/te og kage. Drikkevarer til maden og en avec til kaffen/teen skal I selv medbringe. Hele herligheden koster 130,- kr. pr. næse, der betales ved ankomsten Henny og Misser står for det praktiske, og de plejer at få stor hjælp af Ruski. Holdet siger, at det vil være godt med lidt kage til de varme drikke. De efterlyser et par gode og lækre kager. Vi er tidligere blevet trakteret med meget lækkert bagværk. Hvem vil gerne bage?????????? Lad et par ord falde til Misser ( ) eller til Henny ( ) Til fester hører også underholdning, og arrangørerne efterlyser deltagere, der kan danse, synge, spille eller på anden måde gøre det til en glad aften. Tilmelding senest den 18. januar 2014 til Henny på telefon eller på mail: 4 Skovtrolden 335

5 Orienteringsklubben OK73 Skov: JULELØB Søndag den 28. december 2014 Lille Hareskov Mødested: Parkeringsplads på Skovlystvej (Krak 115/ K6) mellem Ravnehusvej og Fægyden Starttid: Kl 10:00 Distancer: Ure: Straftid: Eftersnak: Præmier: Ved tilmeldingen skal du fortælle, hvor lang en o-bane du kan løbe på 50 minutter Du kan vælge mellem 1,5 km. til 8 km. med 100 m. difference. Du må ikke medbringe ur eller mobil under løbet, du skal jo selv vurdere når du har løbet 50 minutter For tidlig eller for sen målgang straffes med minus 1 point pr. minut I klubhuset hvor du kan nyde den lækre medbragte frokost og drikkevarer Klubben giver kaffe/te og småkager bagefter Til den Dame & Herre med færrest point samt til børnene Tilmelding: Til Bent Mortensen senest lørdag den 20. december kl. 24:00 på mail: Eller på telefon , dog senest kl. 18:00 Skovtrolden 335 5

6 Orienteringsklubben OK73 Grib Skov, Divine OK 73 Her skal ikke skrydes, mææn! H4 Bent Johansen Ruski nr p nr. 6-5 p 1: OK73 - O-63/NFR/Maribo: : OK73 - OK Skærmen: : OK73 - Amager OK: : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmløse: : O-63/NFR/Maribo - Amager OK: : OK Skærmløse - Amager OK: score point OK O-63/NFR/Maribo OK Skærmen Amager OK O-63/NFR/Maribo består af O-63, Vordingborg, Nykøbing Falster Roklub og Maribo OK. Var det Michael Hjorts HALLO Var det klubbens sjæl Var det følelsen af NU? Klubben rykkede ned under de hundrede medlemmer men rykkede sammen stod sammen her skrydes der uhæmmet H1 Michael Møller, fødselar, nr p Jacob Sucksdorff nr p afgørende spring fra tidligere, brikløs og energisk Daniel Peretz, nr. 8-8 p H2 Christian Gudme m. brik nr p Frederik Møller, m. myrer nr 5-6 p H3 Bjarke Sucksdorff Michel Hjort Derefter kommer Christian Bovet og Erik Madsen nr 1-12 p nr 2-9 p H5 Bent Mortensen Arne Bech H 7 Ronnie Hjort Gert Nissen stiller cyklen Jakub på penicelin nr p nr. 3-8 p nr. 1-6 p nr. 8-3 p H 8 Mads Nissen oversprinter nr. 2-5 p Søren, Verner m. nye løbesko, Ole & Villads, hvis tanker afledes af bespisningen ved Michaels fødselsdag: Gulerodsdsostekage, fesent, hvad Elvira? Schools On The Run Løb for bl.a. gymnasier og tekniske skoler med støtte fra Garmin. Dette år var det i Valbyparken, hvor klubben stillede med hjælpere og tjente skillinger til klubkassen. 3 km Samuel Lutabi KTS 3.09 min/km 9.27 Louise Rode Allerød Gym 3.34 min/km km Magnus Maag, Nærum Gym 3.38 min/km Nanna Bové, Stenhus Gym 4.02 min/km km Martin Olsen, Stenhus Gym 3.42 min/km Vibe Ørum, Pæd Ass Sydh min/km Deltagere i schools on the run 6 Skovtrolden 335

7 Orienteringsklubben OK73 Efterårets træningsløb Dato Skov Banelægger Antal 20/8 Geels skov Longo 15 27/8 Ermelunden Ruski 16 3/9 Rude skov Elsa 16 10/9 Kongsholmparken Dres * 16 17/9 Ravneholm Michael Møller 16 24/9 Ll. Hareskov Erik Madsen 20 1/10 Rude skov Else+Søren 15 * Tak til Michael og Ronnie Hjorth for hjælpen I alt deltagelse i 7 løb 114 Gennemsnit pr. løb 16,29 set med Sørens optik, og det kan man jo godt forstå Skovtrolden 335 7

8 Orienteringsklubben OK73 Annoncer Bestyrelsen tyggede noget på de ideer, som blev vendt på medlemsmødet. Vi sendte nogle forslag til aktiviteter ud til jer og annoncerede efter en række personer til en eller flere af disse aktiviteter. Vi tager dem lige en gang til på denne og de næste sider Målet er at skaffe nogle flere medlemmer og bestyrelsen efterlyser personer til følgende aktiviteter: Hvad handler det om? Materiel: Klubben råder over en del materiel, der stå i to lokaler. Det ene er et i kælderen i klubhuset og det andet er i samme ejendom som Torben Hansens butik på Solnavej. Longo holder styr på materiellet og sørger for, at der er, hvad der skal være i træningskasserne, og at det materiel vi bruger i forbindelse med andre løb er på plads og i orden. Longo har brug for en hjælper, og bestyrelsen hører gerne fra en, der har hænderne skruet godt på og vil hjælpe med til at holde vores materiel i god stand. Presseansvarlig: Opgaven består i at holde lokalbladet (Gladsaxebladet) orienteret om klubbens aktiviteter. For nylig var der en fin omtale af Skovcuppen, som Inge havde sendt, og bladet have selv fundet et relevant billede. Det tyder på, at Gladsaxebladet er åben for at bringe omtale af vores gøren og laden, så det skal vi prøve at dyrke. Lokalradioen kunne også være en mulighed, lige som der kan være andre steder vi kan gøre os synlige/hørlige Hvad er der mon sket? Bingo Bent Johansen har sagt ja til at hjælpe Longo, der lyder det borgerlige navn Henrik W. Kristensen. De pønser på en plan, så vores materiel altid er i god form. Hjælp dem ved at aflevere rengjort og velordnet materiel efter lån og giv dem besked, hvis der er noget der skal repareres, fornys eller på anden måde sættes i stand. Bingo? Nej desværre! Se lige på den venstre maske. Begrædeligt! Det ville have været sjovere hvis en af jer ville have båret den højre maske for, ja, at skrive et par ord om Jættemilen. Kom nu ind på scenen!! 8 Skovtrolden 335

9 Reklamefolder Er der blandt medlemmerne, en der har en kreativ åre, og som vil sætte en A5-folder op med tekst og billeder, der kan fange interessen for OK73. Det er tanken at folderen f. eks. skal kunne findes på kommunens biblioteker, i sportsforretninger, apoteker eller andre relevante steder. Skovtroldens redaktion vil være behjælpelig med opsætningen i det program vi bruger til Skovtrolden. Trykningen sørger redaktionen for. Hvad kan det skyldes at der ikke er Bingo på denne opgave? Hvem er det af medlemmerne, der holder den meget forenklede reklamefolder for OK73 her til højre. Lad os kalde det beskedenhed. Læg den væk og sig ja til opgaven. Træningsløb Vi vil genoptage tilbuddet om træning lørdag formiddag og søger tre medlemmer til en arbejdsgruppe, der med Jens Erik kan planlægge og styre aktiviteten. Desværre ikke Bingo Det er et forsøg på hvordan det kan gøres Orienteringsklubben OK73 Skal du prøve at løbe O-løb? Det tror vi bestemt du skal Der er endnu ikke nogen, der har meldt sig, men de tumler måske rundt i en tæthed 3, som de ikke kan komme ud af. Det er vigtigt at tilbuddet kommer konsekvent. Vi forestiller os, at det kan være èn bestemt lørdag om måneden året rundt. Så er opgaven overkommelig og de interesserede kan regne med en fast tilbagevendende begivenhed. Er i friske så kontakt Jens Erik der er tovholder på opgaven. Enten til løbene eller på Skovtrolden 335 Vi skulle jo gerne haver nogle flere af dem her og deres søskende og forældre. (bedsteforældrene har vi jo, men der er altid plads til flere) 9

10 Orienteringsklubben OK73 fortsat fra side 8 og 9 Hvad handler det om? Facebook Vi søger èn der vil sætte klubben på facebook for at fremme kommunikationen, især i forhold til de, der ude fra kunne tænkes at være interesserede i at løbe o-løb. Opgaven vil også bestå i at være en form for administrator af funktionen. Der findes allerede en lukket facebookgruppe i klubben, men vi vil gerne gøre adgangen åben for alle. Skoleløb Den nye folkeskolereform skal styrke elevernes fysiske aktiviteter. Den er bagud, for det har vi gjort vores til i en del år med stor succes. Børnene er gået til stålet og sprintbanerne har været proppet med glade deltagere. Så vidt succesen. Desværre uden noget der blot lignede nye medlemmer. Vi skal udnytte den nye reform som et værktøj, der giver os mulighed for at fastholde skolerne og dermed børn, forældre og lærere. Vi har gennem Lone og Christian en god kontakt til Fie og Freias skole, som vi håber at kunne udbygge. Vi har også en god kontakt til en privatskole, som vi kan arbejde med. Hvis vi skal gøre os håb om at få flere medlemmer den vej skal vi være vedholdende og tilbyde tilbagevendende aktivitet og der har vi brug for gode kræfter. fortsat fra side 8 og 9 Hvad er der mon sket? Bingo Sådan skal det være! Michael Møller slog straks til og står som den der styrer funktionen og tilmed er god til at skrive på siden. Følg op og vær med til at gøre facebooksiden levende og til at bakke op om Michaels oplevelser i klubben. Se bl.a. hans omtale om natcup og elitetræning. Velkommen ombord! Bingo Allerede ved medlemsmødet meldte den første interesserede sig. Vi har haft kontakt til Gladsaxe Kommune, hvor vi har hørt om proceduren i forhold til de enkelte skoler. Med en vel overstået Jættemil kan vi sætte kræfterne ind over for skolerne, og håbe på at få fodfæste med et idegrundlag, der kan vare længe og give genlyd på flere klassetrin. Lone, Christian, Bent Mortensen og Jørn tager de første spadestik i løbet af kort tid og vi håber, at der bliver nyt at fortælle til generalforsamlingen. 10 Skovtrolden 335

11 Jættemilen 2014 Bestyrelsen og stævneleder Christian Gudme sagde tak til alle Jættemilshjælpere ved afslutningen på dagen. Da ikke alle var til stede ved den lejlighed skal takkerne hermed bringes på og med tryk. Desuden havde Christian straks efter den gode dag indkaldt til eftersnak, så alle kunne blive klogere. Det blev vi i den grad i klubhuset den 24. november. Referat fra mødet kan du læse her på siden lidt til højre. Desuden er der fortsat gang i den arbejdsgruppe, der arbejder med at samle erfaringer fra adskillige Jættemile Christian og Bestyrelsen Orienteringsklubben OK73 Til stede: Christian G., Longo, Henny, Dres, Søren G., Bent M., Lone N., Inge Indbydelse og instruktion: behøver ikke at være på engelsk, men det kan være en ekstra service. Baner: mere spredning på banerne spredninger på alle baner er bedst. H40 + H45 har udtrykt ønske om at starte samtidig, det må vi prøve at tilgodese. Ved kortvend er det lettere at håndtere, hvis der kun er gaflinger på det ene kort. Parkering: Der var rigtig mange (280) biler ved parkering, men også en del alm. skovgæster. Ses i forhold til de 688 deltagere. Toiletter: der var 5 det var for lidt. Ses i forhold til antal deltagere som i år var 688. Start: Pan har sendt følgende kommentar: Vi manglede de rigtige klasse-pinde men klarede det med lidt forskelligt grej og stumper. Velkommen til Jættemil nr 51 i dette herlige vejr. Om 30 sekunder bimler klokken til den første start Skovtrolden

12 Orienteringsklubben OK73 Ellers var materiellet i orden. Det var et velfungerende sjak, så mit arbejde var nemt og uden de store problemer (god stemning og ingen stress). Fint at der var god plads både udenfor og indenfor startboxen. Godt med 4 par clear/check bokse udenfor + 2 løse i startboksen. Bents opdaterede klasseoversigt var en stor hjælp ligesom kortpakningen + vakante på dagen var perfekt. (Det er mere end det halve arbejde ved starten, at dette fungerer) Hvis startområdet er på et relativ plant område, er det meget lettere for os. De rigtige klasse-pinde må findes. Kiosken fik udsolgt. Dres spørger Gigi om hun kan sende indkøbslisten, så den kan indgå i vores erfaringsmateriale. Den skal justeres efter vejrliget. Skal ses i forhold til antal deltagere som i år var 688. Stævneplads: Stativer til start-og resultatlister gav problemer noget passede ikke sammen. Det må afprøves og mærkes, så det er lettere på dagen. Startlister og instruktion sættes på plader lørdag, så det er lige til at sætte op søndag. Evt. defekte plader udskiftes. Afstand fra bivogn til klagemur og stævnekontor skal være kortere. Lone manglede hjælp ved åbne baner, da Jens måtte i skoven vedr. en post. Postudsætning: gerne flere hjælpere. Gerne inddrage de samme poster, hvis muligt. Det letter opgaven, man har været der før. Box-udsætning: ikke for lange baner. Bent vil gerne styre denne funktion. Væske/foder: Søren ville gerne have haft mulighed for at køre en runde i skoven for at tjekke under løbet, at der ikke manglede noget. Ved væske et andet sted end stjernen vil det være lettere at beregne behov for væske. Foder helst kun på de længste baner. Vi har betalt for at køre i skoven, men SL mente Sku det så ikke være et par kager 12 Skovtrolden 335

13 kun tilladelsen var for 2 biler. Vi har ikke før betalt er det nye regler? Ja, der kræves 400 kr. pr. bil. Dvs. vi havde tilladelse til 3 biler. Beregning: Der var 3 poster der ikke virkede, helt eller delvis. Efterfølgende blev alle, der havde fejlklip på disse poster godkendt. Hvem afgør at alle, der mangler sådant klip skal godkendes? Iflg. Reglementet er det stævneledelsen. Dommeren kommer kun i funktion, hvis der er protest mod stævneledelsens afgørelse. Bent har efterfølgende fundet fejlen ved disse enheder, så problemet er formodentlig løst fremover. Eftertilmelding: Bent foreslog, at den alm. tilmeldingsfrist ændres til fredag ugen før, som ved alm.løb. Ingen efteranmeldelse men 4-5 åbne baner med put & run. I givet fald med egen start. Nu er det sådan, at man kan købe vakante pladser i de Orienteringsklubben OK73 forskellige klasser, men ikke når klassen er startet. Lone synes, det vil være en god løsning med åbne baner, men hvis vi beslutter det, skal det understreges meget kraftigt i indbydelse og instruktion, så løberne er klar over hvordan det fungerer. Officials: Der var tilstrækkeligt med hjælpere på funktionerne, så vi kan klare Jættemilen uden hjælp udefra. Hjælperne må være klar over, at der ikke for alle er opgaver hele dagen, der er tidspunkter, hvor man måske er heldig af have en pause. 2015: Dres oplyste, at vi har Store Dyrehave 8/ Vi søger SL og BL. Der er en person, der har tilbudt af hjælpe SL med bemandingslisterne, der er en stor arbejdsopgave. Ref. Inge 25/ Hvad säger dommaren fra Søllerød? OK! Så er der dækket op med præmier Skovtrolden

14 Orienteringsklubben OK73 Bestyrelsesmøde 3. november 2014 Der har været få reaktioner fra medlemmer, der brænder for at igangsætte nye aktiviteter. Spørgsmålet om en træner overvejes stadig. Kontakt til Vadgård skole er også stadig med i vores overvejelser. Bent Mortensen har sagt ja til at deltage. Jættemilen 9/11 der kommer nye mandskabslister, da de nuværende ikke er i overensstemmelse med tilmeldte hjælpere, og deres ønsker for opgaver. De enkelte funktionsledere burde oplyse materielbehov. Der bestilles kaffe/the med kage på Sankt Helene lørdag aften. Bestyrelsen ønsker et evalueringsmøde efter Jættemilen. Sidste år kom der gode kommentarer frem på mødet. Jættemilen 8/ i Store Dyrehave. Banelægger og Stævneleder søges. Klubbens økonomi Vi har fået betaling for vores hjælp ved Garminløb og Skoleløb i Valby Parken. Pt. er der betalt for 357 starter. Ved årets slutning sammenligner vi, om der har været en positiv effekt på vores løbelyst. På generalforsamlingen må vi tage stilling til, om ordningen skal fortsætte. Vi kan måske også bruge penge på en træner. Der er indbudt til visionsmøde i Gladsaxe 27/11 Dres og Henny deltager. På Østkredsens møde har Dres beklaget, at man har lagt ultra-lang ugen før Jættemilen i Det kan ikke ændres er svaret. Ved SkovCup 13/8 havde vi 182 deltagere, meget flot. Der er en positiv tendens til stigende deltagerantal har vi 12/8 til vores arrangement. Banelægger søges. Henny laver liste med træningsløb i foråret Vi lægger ud 8/4 og slutter 10/6 (dog ikke 13/5). Bent J. har lovet at være Longo s hjælper til materiel. Juleløb mangler stadig banelægger?? (Det gør vi kke længere, red) Klubfest (Barnedåb) 24/1- i lokalerne i Vadbro. Generalforsamling afholdes 2/2 i Klubhuset. Ved Garmin School on the Run i Valby Idrætspark stillede vi med 8 personer og fik kr. for indsatsen. Ved Skoleløb i Valby Parken 2/10 stillede vi med 10 hjælpere, men Bent M. og Jørgen P. var der også 1/10 de stod for sprintbanen begge dage. Vi fik kr. + udlæg til materialer. Det fungerede fint, og der var mange glade, positive børn. Vi har fået stor tak og ros for vores indsats. Klubmesterskab 2015 er fastlagt til 13/6 banelægger søges. En af mange glade sprintere til skoleløb i Valbyparken 14 Skovtrolden 335

15 Klinteskoven 28. september 2014 Herlufsholm OK, Næstved nr. 2 i 3 div. arrangerede lunge- og benkrævende udflugter i Klinteskoven fra Jydelejet. Det er jo græs-engen lige overfor vandrehjemmet. Her - lige indenfor lågen med udsigt til Aborrebjerg 143 m satte næstvedklubben den krævende halvmaraton i gang op over bjerget, ned ad alle trapperne og rundt på klinten. Mål samme sted som o-løberne: Trine Hershøj, Jørgen P, Bent M, Else, Ronnie, Inge, Michael H, Søren var der. De var der fra Helsingør - hvordan kom de hjem under broen - de var der fra den flade Kongelund på Amager. Arrh, der var ikke mange, der tog den lange (Mette Filskov 8,4 km) tur til Møn. Hvad gør man så? Arrangerer et bakkeskovshalvmaraton med besøg ved klintens fod und zurück ad udmarvende ruter. Snedigt nok. Nu bliver deltagerantallet fordoblet. Turløberne identer på specifikke steder, får mellemtider og fx en trappetid - up and down. Orienteringsklubben OK73 Målgangen er den samme for de 2 arrangementer og Herlufsholm har udvalgt den ypperste chearleader, der hepper løbere ind: SUPER, GODT LØ- BET, DU SER BARE SÅ GODT UD, FLOT! gu det ej flot, når man har tjekket ud efter post 4, ser et stivnet råkid ligge med klovene for ørene, vader dødtræt i mål og bliver mødt med et -SUPER. Gider du lige miss chearleader? Familien Hjort havde gjort det til en familieudflugt og havde taget Åse med. Michael Hjort fik et fodledsvrid, Else så dagen før: Liselund, Schweitzerhytten, slottet, Det Norske Hus, Djævlekløften, Sommerspirspynten, Busenes Bakkegård med den kvindelige sangforenings sammenkomst - next to us - og hold op hvor var jeg træt dagen efter. Men der jo stadig meget jeg ikke har set! Herunder et udsnit af familien Hjorth med en varm hånd til Yvonne og Michaels kolde højreben Skovtrolden

16 Orienteringsklubben OK73 Höst-open på Bornholm En mindre flok drog til solskinsøen for at afprøve, hvordan det mon kunne gå derovre i det svenskagtige terræn på Hammerknuden. Få dage før, blev der blændet op i fjernsynet for en katastrofe, hvor hele Ystad var gået i sort efter et bombeangreb på byens elforsyning. Bekymrende, for det var jo der, vi skulle hen for at tage færgen til Bornholm. Da vi med bæven kom til Ystad, kunne vi se, at alt var i den skønneste orden, og fra pålidelig kilde forlød det, at de havde hyret en Hr. Wallander til at ordne paragrafferne, så der var blus på lamperne igen og ingen suspekte passagerer på færgen, for de tager jo til Polen, har vi set i så n en film. Men det var ikke nok, for i avisen kunne man læse, at Det Frie Forskningsråd havde givet et ph.d stipendium til en undersøgelse af de underjordiske, der skulle være et naturvæsen, som mange bornholmere tror på. Nu skal de altså ikke komme for godt i gang de der ph.d er, hvad kan det ikke ende med, hvis de får skovlen under Krølle-Bølle og ikke mindst Krølle-Bølle isen. Man ser for sig, at hele den bornholmske nationaløkonomi vil brase sammen, den har det jo ikke for godt i forvejen, hvis de finder ud af at Krølle- 16 Skovtrolden 335

17 Orienteringsklubben OK73 Anden etape Skovtrolden

18 Orienteringsklubben OK73 Bøllerne ikke findes. Men det gør de! Man kan jo se dem rundt om i forretningerne. Det behøver man altså ikke flere millioner kroner til at finde ud, selv om færgen godt nok er dyr! I øvrigt, var det spændene terræner med flotte udsigter. Inge vandt sammenlagt efter to andenpladser. På anden etape var hun skarpt forfulgt af sin ældste datter, som i forsøg på at slå sin moder stillede op i D70, men det er en længere historie, som Lone selv må fortælle. På første etape fulgtes Else og Misser sammen på hele turen, hvis man skal tro klokken. De kom ind på samme tid På anden etape løb Søren og Jørn samtidig i mål. Det minderige øjeblik havde vi jo godt set var blevet fotograferet, så det kunne blive bragt her i Skovtrolden. En slags læserbrev. Hej Søren. Du har sendt mig et billede af Oehlenschlæger. Skulle det have været sat ind her ved siden af stroferne i den højre spalte? Sørens digt På en rasteplads på Hammershus trak mamma rundt med en muttis klukke kinder Violinen var den samme som vi snød i fjord Og Speedy Gonzales spillede Honki Tonk på en veranda vendt mod Ystad Ja blodet i hans åre flød stille mod den skånske kyst-da Gudhjems bodegaer stønned tyst her er ingen der har lyst, det er Open Höst her ingen folk; Krølle Bølle må ha nyst Tag til Rønne, Svaneke måske Neksø Det er Höst Og uden for sæsonen folk de danser og danser og de chancer Det er Open Höst Og uden for sæsonen og de smiler og griner og smiler Det er oktober Og uden for sæsonen hulabula vi elsker coca cola og rom og lidt Barola Det er varm sensommer Og uden for sæsonen På en rasteplads i Allinge trak en mamma rundt med muttis klukke kinder det var Dres og Ulla, det var Inge med sine piger: Lena & Lone, det var Misser med Ruski og Else for Søren Violinen var den samme som vi snød i fjord Og Speedy Gonzales spillede Honki Tonk på en veranda vendt mod øst Ja blodet i hans åre flød stille mod den skånske kyst Ej!Trykt med tilladelse af Edition Wilhelm 18 Skovtrolden 335

19 Orienteringsklubben OK73 Træningsløb. Så sluttede endnu en sæson med onsdagstræning med et fremmøde på mere end 16 deltagere pr. løb. Jeg vil sige mange tak til banelæggerne, for uden dem bliver der ikke nogen onsdagstræning, hvilket jeg syntes, at vi skal holde fast i så længe det er muligt. Tak til Erik og Michael som debuterede og lagde et løb hver. Jeg håber at I har fået mod på det, og er klar til endnu en tørn til forårets træningsløb. Det kan være, at der er er andre der har fået lyst. Jeg har nye skove og datoer klar til klubfesten den 24. januar 2015 God vind Hilsen Henny PS Michael havde i Ravneholm en finte med at udlevere kort, hvor stierne var taget ud. God ide med dette træningsmoment, så vi skal skærpe os med kortlæsningen. Fra vagthavende på facebook, Michael Møller har redasktionen modtaget følgende:...fint, i øvrigt er der en ca 5 franske o løbere der har været inde og like vores facebook side, sjovt fordi de jo nok ikke forstår hvad vi skriver. Gad vide hvor de har fundet det, måske pga jættemilen Udmeldte: Søren Rasmussen Skovtrolden

20 Orienteringsklubben OK73 Førstepladser og medaljer siden sidst 19/8 Tisvilde Hegn H-svær-kort: Bjarke 31/8 Store Dyrehave, div. -match D70: Guld Misser D75: Guld Inge H5: Ruski D4: Elsa D7: Lone Holm H D/H9: Freja 7/9 Tisvilde Hegn Beg: Fie D21B: Trine H35B: Ronnie H. 21/9 Gribskov Syd, div. match H3: Bjarke H4: Bent J H5: Bent M H7: Ronnie D5: Ulla Beg: Line N. Vi vandt dagens match og bliver i 4. division 12/10 Store Hareskov H45: Christian G D 70: Inge 23/8 Nørreskoven, DMmellem 25-26/10 Höst Open, Bornholm Samlet D75: Inge Här kommer en länk till information om World Masters Orienteering Championships i Göteborg Skicka gärna vidare till era klubbmedlemmar! Og her kommer et link til de nordatlandiske orienteringsmesterskaber. Det foregår i Nuuk i Grønland og i Reykjavik i Island. Hvordan var det nu vi gjorde det sidte gang. Jeg er sikker på vi kunne det i år Sådan mester. Det flyver ingen steder. Bare vent til der kommer varer og kunder 20 Skovtrolden 335

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 OK Øst Birkerød byder velkommen til den nye internationale Danish Spring Chase and Relay weekend: Lørdag 24. marts 2012: Danish Spring Chase i Tokkekøb Hegn

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør.

PM Feltsport- og orienteringsløb 2014 København & Helsingør. I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund inviterer idræts- foreningerne i København og Nordsjælland til De Danske Politimesterskaber i Feltsport og Orienteringsløb i Nordsjælland den 29. 30. april og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering

' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering ' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering Papirudgave af POST 1900, der normalt udkommer i elektronisk form, men da der med dette nummer udsendes girokort til

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark Observatørrapport Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15.

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Kortbane 2012 Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. april i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 14.april og

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle Instruktion Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015 Arrangør Klassifikation Påskeløb 2015 C-stævne **** Orienteringsklubben Pan Århus Dato Torsdag den 2. april lørdag den 4. april

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere