@TE "rytæesæ]e\z. DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.47 September 1989 \ \_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@TE "rytæesæ]e\z. DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.47 September 1989 \ \_"

Transkript

1 @TE "rytæesæ]e\z Nr.47 September 1989 \ \_ i' DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I Dansk Fotohistorisk Selskab

2 DAr\"SK FOTOHI STORISK SELSKAB STIFTtrT 1975 BESTYRELSESMEDLEMMER:.^. ( l\i'spejlet FORMAND: NITLS RISDAHL-JENSEN \YFLEMMING BERINDT. RYGARDS ALLT 33A 29oo HELLIRUP ol 62 o9 62. NÆSTFOR- MAND: KASSIRER: GIRO: REDAKTØR: BESTYRELSIS- MEDL IMME R : TUNE LAUG VANLØ5E ALLE 8o 272a VANLØ5E o1 79 s7 15. NIILs-OVE ROL I GHED TERP[TVIJ 585 9B3o TARS ob o FLEMMING BERENDT TEGLGARDSVEJ ]OB 3o5o HUMLTBÆK oz OLI KNUDSEN SKT. JØRGENSVEi 1o 4ooo R0SKILDE az o. SVENN HUGO MØLLEGADE 2.2.IV. 22ao KØBENHAVN N o2 L3 @ FOTOGRAFIET 15o AR! DER HUSKER". ''EXCURSIONS DAGUERRIENNES'' HANS BERGGREEN. ''SOLENS KUNST'' FARVEB I LAG. PLAUBEL KAMERA- OG OPTISK FABRIK. VED ARNE HANSfN. UDSTILLINGER: DANMARKS TTKNISKE MU5[UM. DANMARKS FOTOMUSE[.IM. MUSTET FOR FOTOKUNST. NORDSJÆÆLAND5 FOLKEMUSfUM. ''FOTOGRAFISK HASSILBLAD CENTER'' T GØTtBORG. FOTOHISTORISK SYMPOSIUM. BOGANMELDELSER. ''DIT OG DAT'" lo.ooo KR0NER I KULTURSTØTTE. LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING. FORMIDL INGSSALGSL I STEN. MØDTRÆKKEN. SPALTTLUKKEREN. HUSK,HUSK,HUSK- KONTINGENT. KR. 175.oo. JYLLAND: KAJ KEMPIL 0UERAGER 1o 7 I?a V[JL[ ØST 75 B1 45 LL. ÆRESMEDLTM: FLEMMING ANHOLM. D.F.S. MØDTLOKALER: ØSTERBRO MEDBORGERHUS ARHUSGADE 1o] KØBTNHAVN Ø. IVIØDETIDSPUNKT: HVER 3. IORSDAG I MANEDEN. KL. 19:3O =j o ẕ P z

3 l-otografi 150 år S IN,l' t\ \ }F S \ ': LOUIS JACQUES MAND6 DAGUERRB AIIe rettigheder forbeholdes. l4ekanisk, fotoglefisk 6I.Ier ånden gongivelse sf ekriftst ss nt dele deraf r kun tilladt efter s*riitlig tilj.adslse frå oansk F;tohisforisk s lskåb. fl"-p""i "i ltrii puurication mey be.eproduced in any form, uithout pdlo!^pernission i.n^uriting_fr:m.,th C:Pytight ho]- der, Copyright D,F.S. all rights reserved under international Copyright Conventione ISBN oiot-6129 Denmark. 1

4 Fotografiet 150 år! "spejlet der husker<< Flemming Berendt Fra tidernes morgen har mennesket forstået og værdsat solens betydning i vor klodes husholdning. Det store himmeflys, en ufattelig kraftkilde, er på mangfoldige måder igennem tiderne blevet udnyttet til glæde og gavn for mennesket. Allerede Aristoteles, som levede i det fjerde århundrede f.ør kristus, har i et værkom farverne beskrevet, hvorledes et æble bliver rødt på den side, som vender mod solen, samt lignende iagttagelser med stof, Iten 99 andre- jordiske f ænomener. Mange filosoffer og forskere efter ham, har undret sig, og beskrevet sollysets "gådefulde" påvirkning af. det jordiske liv. Daguerre var en af. de mange, der ved kem-iens hjælp søgte at fastholde et "øjeblik,' af- det flygtige billede, han kunne belragte i sit Camera Obscura. I Daguerres efterladte breve får vi et indblik i hans bestræbelser i den retning. - om Daguerre, fotograferingen og dens teori xiv. llcber Onguctre'd tpbotogropf;ie ullb 6efor Ebeorie ber[e[6err. flr. Sogn gtobiforr, ccrchir bcrroyal Socicty i rrrcl{cr Oogucrrc'fdc QJifbcr irr ]lori0 3rr I.t t. I? -.'.t. lhci(t barri$cr irn Bdinbtiigh ncrt philorophical J Solgcnbcd fcincm Sekretær i Royal Society i Edinburgh John Robinson havde også lejlighed til at vurdere Daguerres billeder i Paris, hvilket han oplyser om i Edinburgh New Philosophical Journal den r. juli med følgende ord: "De malerier, som Daguerre fremstiller efter sin metode, har ingen lighed med hvad der hidtil, så vidt jeg ved, er opnået i Storbritannien, og er, bortset fra at de ikke har nogen farve, så fuldkomne billeder af- genstandene, som man kunne se dem reflekteret i en blankpoleret overflade. 2 Disse af bildn inger er så f uldkomne og nøiagtige, at hvis man undersøger dem medet forstørrelsesglas, opdager men enkeltheder, som man ikke umiddelbart ser med det blotte Øie på selve genstanden, men som man ved nærmere undersøgelse af. originalen kan konstatere svarer til billedet. De fleste af.de billeder jeg så, var optagelser af. gader, boulevardei og bygniåger. Det er svært at give en bestemt blgrundelse for den fornøjelse betragtningen it disse _billeder giver h, men jeg tror, det til dels skyldesl at den virkni-ng] vi tilskriver farverne, r bibeholdt, skønt daguerreotypiet kun består af- lyr og skygge, men disse er af. en sådan nøjagtighed, -åt man let kan se de forskellige materialers evne til på forskellig måde at, ref lektere lyset og'de substanser, hvoraf de forskellige genstande består. Man kan således på kanternes forskellige gennemsigtighed straks skelne en af. hvldt marmor lavet genstand fra en af. gips. Afbildningerne af. husgrupper, hvoraf -den ene er laget ved solopgang, en anden om eftermiddagen og en tredie om aftenen, interesse.rer Tig særligt, fordi deres forskellige udseende som f.ølge af- den ændrede foideling af. lyset var gengivet på en måde, som det aldrig ville være malerkunsten muligt. V..d a{bildning af glder mangler naturligvis alle skikkelser, fordi de passerende personer ikke bliver længe nok til at give et synligt aftryk; de bryder kun for e[ øieblik 4.t af. gaden reflekterede lyr, og de forhindrer på ingen måde en næsten nøiaetis, gengivelse af. gaden med alle broitå -etc. Uden tvivl vil Daguerres fremgangsmåde snart kunne anvendes til mang-e nyttige formåi, da man v9d hj*lp heraf kan-ska-f fe sig nøjagtige billeder af- bygninger, maskiner etc., og overføre dem på kobber eller sten, og derved uden større omkostninger mangfoldiggøre dem. Især skulle man mene, at det ville være vigtigt til anatomiske og kirurgiske tegninger, som det er så vanskeligt at fremstille med den ønskede nøjagtighed'" overs: Fr. Anholm

5 Daguerre som maler omgivet af- - sine kemiske remedier. I

6 lagirei'reoiyirlut, ots: en-. [dag æreof tyb, :gjr-l flt.. --per: (fra type, af ^fr. daguerryo- narmet paa clen fr._ottlitt.tl^eyt- J)a' g?"cerre, og -lf gi', tfpbs,?t'æg,,'btl1eå.e,."r/. Typ-e ; ioræid.l attpara[ til-frenr,stillirtg af tla' guerreotypiet' (2); ogs, d', s. s. -typi _1_. J)a- "e u e rr e dt' p o Br J'ei'n6 a n e, di s s e T i ds al d e r e n s fo nye BiomJter,HCAncl.XI.2TT' Sligt opbevarer I)u saa nøie som en Daguerreotyp og saa hurtigt som denne, dn man som bekiendt endoe i det sletteste Veir kun bru[er 1/r Minilt.Kierk,If,7. Meyer, jf,: et Dagu erreotypbillede af.. veed nok,blich.iv,270. et D aguerreotyp -App ar at.stbille.gal.f.4. 2) d. s. s. Daguerreo-typi _ 2. Ing,ET.VI.LIA Ferrd-rypirE e4. (Tbet. l) et. (D1- Fuerretypi. Cliristian*Ey*l2? ). [-tyrpit] /t. (i bet. 2) -er, (fra /f, daguerr6otyp\p;.if. Dasuerreotyp; foræld.) l) f rernstilling af -et fotogi'ø/isk billede a. hi. af sollysets iirduirkning pa! e!t.!?.lu- e!1. -kobberplade. (ai høutle) to forskjellige Opdagelser untler BehandlinE (i kollesiet): Dasuerreotynien oe en"i Åmerikå opfunddn Væves'^tol.Schiclll64. 5a1,2V.424: if. : et lille DaEuerreotypi-Billede af hans IIod,er2ont.FL.48,- 2) b ille cl e frernstillet pcle denne maade. smaa Stuer med de gammeldagp Møbler *og med Daguerretypigr 1 ovale, sorte Kammer paa v æggen,jln4 (' Pou,ls,U,93, B,- Den leksikale definiticn af. ordei daguerreotyp. Samuel Finley Morse (179f -f 872) Den amerikanske opfinder Samuel Finley Morse hlgt-r872) var i Paris i den spændende tid omkring Daguerre's opf indelse for bl.a. at Le patenteret sin elektro-magnetiske telegraf. Da han selv under sin studietid havde været engageret i fotografiske eksperimenter, var han ivrig efter at mødes med Daguerre. Den g. marts 1839 skriver han i et brev hjem til sine brødre: "l har måske h$t om the daguerreotipe, opkaldt efter dets opfinder, M. Daguerre. Det er en af. tidens skønneste opdagelser. Jeg ved ikke, om I husker nogle af- mine eksperimenter i New Haven for mange år siden, da jeg havde mit malerstudie ved siden af. professor Silliman's - eksperimenter, der skulle vise, om det ver muligt at fastholde billedet fra camera obscura. Jeg var i stand til at fremstille forskellige grader af- skygge på papir dyppet i en opl6sning af- sølvnitrat ved hjælp afforskellige mængder lys, men da jeg opdagede, at lyt gav mørke, og mørke gav lyr, formodede jeg, at fremstillingen af. et sandfærdigt billede var umuligt, og jeg opgav forsøgene. Hr. Daguerre har realiseret denne ide på fortræffelig vis. For et par dage siden sendte jeg et brev til Hr. Daguerre med anmodning offi, som en fremrned, at opnå tilladelse til at se hans resultater mod en invitation til ham om til gengæld at se min telegraf. Under disse omstændigheder blev jeg høfligst 4 Overs: Svenn Hugo inviteret til hans atelier. Daguerre havde imidlertid besluttet ikke at vise sine resultater frem, før de var blevet godkendt af. "kammeret" (Skatkammeret. Red.) og først derefter offentlig1øre resultaterne. I forgårs, den 7'ende, besøgte jeg Hr. Daguerre i hans lokaler i Dioramaet for at beskue disse formidable resultater. Billederne er fremstillet på en metaloverflade, hovedsagelig i stykker på TxS inch, og de ligner vandfarvetryk, fordi de er i almindelig clair-obscur, og ikke i farver. Men den fortræffelige nøjagtighed afdet skildrede kan ikke negligeres. Intet maleri eller tryk har nogensinde nærmet sig dette. F.eks. ved et kig op ad gaden vil et fjernt skilt kunne opfattes, og Øiet kan kun skelne, at der er linier med bogstaver på, men så ganske små, at det blotte Øie ikke kan læse dem. Ved hjæ lp af. en kraftig linse, som forstørrer 50 gange, holdt mod det skildrede, blev ethvert bogstav klart og tydeligt, også de små brud og linier på bygningens facade, samt gedens brolægning kunne ses tydeligt. Effekten af- linsen oven på billedet ligner i høi grad virkningen af. en kikkert i naturen. Bevægelige genstande er ikke imponerende. Boulevarden, som ellers er fyldt til trængsel af- fodgængere og vogne, lå Øde hen bortset fra en enkelt person, som får sine støvler pudset. Hans fødder var naturligvis tvunget til at være stillestående i

7 'aa: ill.iri, ;j i,!,t ;,"; I ri lt I,lL- [-l-. ' f=.* =x nogen tid, een på toppen af- skopudserstativet og een på jorden. Følgelig er hans støvler og ben tydeligt aftegnet, men han er uden krop og hoved, da disse har været i bevægelse. Daguerre ved sit arbejdsbord. Træsnit af- Gustave Janet. Aftryk af. interiørs er fuldendte som en Rembrandt. En af- Hr. Daguerre's plader er en gengivelse af. en edderkop. Edderkoppen var ikke større end et stort knappenålshoved, men billedet, som var af.- sat på pladen, forstørret igennem solmikroskopet til en størrelse som en håndflade, yderligere forstørret og undersøgt under en linse, viste en minutiøs organisering, som man ikke tidligere har troet eksisierede. Man opdager derfor, hvorledes denne opfindelse åbner et nyt område af. undersøgelser i den mikroskopiske naturs dvb. 5 Vi får snart et ser om denne nøjagtighed har nogen synlige grænser. Naturhistorikeren hai fået et nyt kongerige at udforske. Men jeg er ved slutningen af. mit papir, og jeg er ked af. at, skulle givg en sørgetig slutning på min redegørelse for denne geniale opdagelse.

8 in: -,,, l t. ;.., Genremaleren Theodor Hosemann, ironiserer over Voigtlånders Petzval-objektiv på ri3,t portrætmaleren ser skeptisk på. r84r. Hr. Daguerre kom som af.talt m idt på dagen i går, fredag den 8. marts, for at se min telegraf. Han kom og fordrev rnere end en time med mig og udtrykte sin højeste tilfredshed med dens funktion. Men medens han var således beskæftiget, blev den store dioramabygning med hans eget hus, alle hans pragtfulde arbejder, hans værdifulde notater og papirer, anstrengelserne efter års arbejde, uden hans vidende flammernes bytte. Hans hemmelighed er ganske vist i sikkerhed andetsteds, men forløbet af. udviklingen mod hans opdagelse og hans værdifulde videnskabelige undersøgelser er gået tabt for den videnskabelige verden. Jeg erfarer, at dioramet er forsikret, men i hvilken grad ved jeg ikke. Jeg er sikker pi, at alle venner af. videnskab og fremskridt vil samles om at udtrykke deres dybeste medfølelse over Hr. Daguerre's tab og inderligt håbe, at han ai- regeringen vil blive tildelt en så gavmild pengesum, at, han vil være i stand til, på c;o måde, til sidst at se bort fra sit tab". Brevet blev offentliggjort den ro. april i "The New Yorker" og var den første oplysning, man iamerika fik om Dagurerre's opf indelse. 6 Forfatteren af. denne artikel har åbenbart!kkg høje tanker om Daguerre. Selvfølgelig.har han. ret. i, at Daguerre ikke ar6ejdede på videnskabelig basis, men prgvede sig- frem,.hvilket vel var den eneste mulighed, han havde. Men man kan måske så sig, at det er så meget mere beundringsværdigt, at han trods skuffelser blev ved år efter år, indtil han, til dels ved et tilfælde, fandt frem til løsningen. Han er jo ikke den første opfinder, der har måttet arbejde på den måde. Man kan nævne amerikaneren Goodvear. der efter mange års forgæves ekspeiimenter ved et tilfælde fandt frem til at vulkanisere gummi og derved skabte en af. verdens største industrier. Også opfinderen af. penicillinet, Alexander Flemming, kom ved et tilfælde på sporet af- dette lægemiddel. Det bemærkelsesværdige ved sådanne mænd er vel, at de foruden udholdenhed havde evnen til at se det, som andre var blinde for og holde fast ved deres opdagelser.

9 MtFotogna/i af en Sta/ fra det tolvte t1anhandnec/e -. Mcj, /o'væt 'm cd det? - -,\dtgsnaf r' n vd( jo s/ct i/tff e lpfi"abt p_4e'jca i.j i'q Vor egen Storm P. var da også med!! Daguerre's breve. Af Daguerre's breve ser man' at han erbejdede meget, men uden streng videnskabelig metode og blot på grundlag af- sine erfaringer. Hans ret planlpse eksperimenter var næppe til væsentlig nytte og indtil Nidpce's død uden betydning for udviklingen af- daguerreotypiet. Daguerre eksperimenterede med en mængde stoffer: Asfalt, sandarak, kamfer, sod, sukker blandt flere andre. I de fleste tilfælde var resultatet enten ligegyldigt eller endda negativt. Indtil året r833 gav Daguerre's arbejde ingen resultater af. betydning, og kun et tilfælde hjalp ham til - efter Niipce's død - at opdage det latente billede på jodsølv og efter at have videreudviklet denne fremgangsmåde at, skabe Daguerreotypiet. Helt fra begyndelsen af. sit arbejde rettede Dagueire sin opmærksomhed mod den "lak"-ry[e (asfaltopløsning) som pladen. blev plf.ørt. Nidpce udførte selv lignende eksperimenter til fuldkommengørelse af. sin lak. I maj r83o gev Niepce en beskrivelse af- "fors-kellige -laktypers bestanddele, der i flydende eller fortykket tilstand må påføres ved hjælp af. en. pensel, ef ter at de er blevet revet til fint pulver". Hidtil var kun een laktype kendt, hvilket er omtalt i overenskomsten af- l,4- december r Overfor Arago har Daguerre senere hævdet, at det af- to breve fra NiePce fta året r83r ubestrideligt fremgår, 3t han (Daguerre) i maj r83r h"! opdaget ly. setj virkning på jod i forbindelse med sølv. Nidpce havde allerede i året 1816 opnået billeder på klorsølv og senere på jodiserede s6lvplader, ganske.uilt uden at kunne fixere disse negativbilleder. Den 26. februar r83o omtalte Daguerre for første gang joden og derpå den ro. maj r83r nogle forgæves eksperimenter med jod. Dog, allerede den zr. maj r 83 r skrev han ud'elukkende om lysets virkning på jodsølv. Han anviste i hvilken grad, sglvpladen skulle jodiseres for at opnå maksimal f ølsomhed. Han stødte dog på de sam me problemer, som tidligere Nidpce måtte give op for: "Det er altsammen rigtig kønt, blot må vi finde midler til at, opnå et omvendt resultat, fordi det, vi opnår, er i modsætning til naturen, og hvad der er særlig vigtigt, at kunne f ixere billedet, da det ved gentaget lyspåvirkning forsvinder". Uden at tale om nogen "opdagelse" ville Daguerre med dette brev overtale Nidpce til at beskæftige sig med jodeksperimenter:

10 :N [{Æ å' "Arbejdet med denne substands vil ikke være noget tab af. tid for os". Niepce fulgte Daguerre's råd, men holdt dog - på grund af- de samme negative resultater som tidligere - op med yderligere at fortsætte disse eksperimenter. Også Daguerre mistede snart troen på jodsølvets muligheder. I sit brev til Niepce den 6. juli 1833 opgav han endelig tanken om optagelser på forsølvede plader. Alt i alt kan det slås fast, at Daguerre's næsten f ire års arbejde fra overenskomstindgåelsen med Nidpce og indtil dennes død trods al møje, tid og penge var nyttelgs for opfindelsen. Hans eksperimenter, som jo var rent empiriske, kunne kun ved et tilfælde føre til et positivt resultat. Dette indtraf ikke i 8 Niepce -s levetid, og Niepce døde overbevist offi, at det havde været uden nytte at gøre Daguerre til deltager i sit forehavende. Alligevel må eftertiden være ikke blot Nidpce, men også Daguerre taknemmelig, thi efter Niepce's død lykkedes det dog Daguerre - omend ved et tilfælde at opdage det latente billede på den jodiserede plade og at fixere det og dermed skabe daguerreotypiet. Sam m mendrag. Af brevvekslingen mellem Daguerre og Nidpce fremgår det, at Daguerre indtil 1833 arbejdede forgæves med opgaven at, opnå en hurtig afbildning ved lysets hjælp. Om en krænkelse f ra Daguerre's side af aftalen med Nidpce kan der ikke være tale. Først efter Niipce's død opdagde Daguerre ved sit rent empiriske arbejde det latente billede på jodsølv.

11 -\.-i:.--,.z _-.a, lt V' (.fll.',-:\ h. fṟ > 'r- *æ i. i1t1-; il -D Så godt som I aftaget'tt

12 1/1 Platte - 216x162 mm 1/ZPlatIe: 162x108 mm 1/3 Platte : 162x72 mm 1/4 Platte - 108x81 mm 1/6 Platte : 81x72 mm 1/B Platte : 81x54 mm 1/9 Platte - 72x54 mm 4/6 Platte - 162x144 mm (Stereo) Dagu er reotypiplade-for m ater. FOLO ED Døden lurede i mørkekammeret Det kunne være en titel på en bog af- Agathe Christie, men nej, det var den risiko fortidens daguerreotypister løb, hver gang de arbejdede med Daguerres proces. Allerede i midten af. det 17. århundrede blev der i en videnskabelig publikation i Paris gjort opmærksom på kaliumcyanidets, osså kåldet Cyankalium, umådelige giftighed. Kendskabet til dets farlighed var roo år senere endnu ikke tilstrækkelig udbredt trods den almindelige brug i fixerbade- Hvor mange daguerreotypister, der endte som krøblinge -eller i 'heldigste' fald døde, er ukendt. Gamle lægetidsskrifter fra årene r84o-5o beskriver de sygdomstilfælde' som var fremkaldt af. cyankalium jod- og kv iksølvda mpe. Fotograferne måtte tit arbejde i.små, ikke venti-lerede rum, hvor kviksølvet blev opvarmet til 6o grader for at skaffe de dampe til veje, dei krævedes til at fasholde det latent-e billede på de sølvblanke plader. Svære nyrelidelser, tab af. tænder m.m- var de uafvendelige f.6lger, som ofte medførte en kvalf uld død. -=I I t I II I t r I t T I I t I I. 10 I ti I t II I II I II I IT I t II I - - Hvad man bør vide om daguerreotypier Daguerreotypier er unikaer, ethvert billede er noget for sig selv, og kopier lader sig ikke fremstille. Derfor bliver de stadig sjældnere. Mange daguerreotypier bliver langsomt nedbrudt af. indtrængende skadelige kemiske stoffer, som desværre er blevet vel store bestanddele af. vor luft. Hidtil har man kunnet renovere de værst angrebne med en cyankaliumopløsning som jo er meget giftig! Den kan trænge ind i kroppen gennem huden eller via indånding, med lammelse af. åndedrættet og nyrer til f.ølge. En dosis på blot ce. o,5 promille i indåndingsluften kan være farlig. Man bør aldrig åbne sine daguerreotypier, uden kyndig vejledning. Hvis man alligevel føler sig kaldet til at forbedre sine aldrende billeder kan f6lgende råd anbefales.

13 / O a \O_ li,,!,,, ;,l, 1,/.: I c d i+{ L d +),\A C) w CFglrLi 'E-9 J 9^ o :*._ x E- l.,+i $ s; cd cj-v (tt{(-raf Jt\LV--r- qi n 3 F *A F : å = fr.,q: St;.-gi.G v vr_.l-) \> - lj lj il O Cd.- ie* +#g Eå; EsåsÅf sis aaaaro O\O - N eo+t.t\o f- F{ li Ft H t-.t t-t t-{ t-{ O\_-! o E tttr =c) rjr E t1 v (-.- - A- * t\.- -l - (IJ +) oo il F A lr L,\'- '!J +) \., -rt lr Y >rø)..4_ ho_ tr \., :1!/ r+{ 0c) (_ --HoJ= vp cd 6 b # qpe r E ;s E! e \./ n, ii :1.o 8d +z U V o å?.!ee =*-v.-ti 6 td Ø 5 e Uii: n o o o Ø u?' b 6E o) 'o -'c = å tr > 6lSS'=å*.aE O. O.,, tu tu )l ti. )l :E :q tf llli (\.l- rlltl '4FI - -A v(1 c.te r-a -t4 x <a aa (n t() Av 11

14 I forbindelse med rensning af. daguerreotypier bør man nøje overveje om: r) Er misfarvningen af. en sådan karakter, at en behandling er n6dvendig, eller vil man kunne acceptere misfarvningen. z) Er monteringen intakt, eller kan man beskytte billedet ved at genskabe en næsten lufttæt montering evt. suppleret med en udskiftning af- indmaden til syrefri karton. 3) Hvis man mener en behandling er nødvendig, bør man altid foretrække en behandling i et gasplasm aanlæg. Desværre findes der kun et anlæg af- denne type i Danmark. Anker Sjøgren, Nationalmuseet, Bevaringssektionen, Brede, zsoo Lyngby. Tlf Pris: ca. rooo,-, men tilbud på konkrete opgaver bør først indhentes. +) Hvis kemisk rensning ønskes skal man være opmærksom på ulemperne: a) Der fjernes sølv fra billedet. b) Risiko for dannelse af. hvide rande, hvor sølvsulfiden før lå. c) Hurtig dannelse al ny sølvsulfid evt. først som spots senere mere generelt. d) Risiko for at evt. kolorering forsvinder. Hvis man skal rådgive eller vil hjælpe andre, bør man f.ør en evt. kemisk behandling tilbydes gøre dem opmærksom på ulemperne. 5) At vi som konservatorer ikke kan acceptere, 4t man behandler daguerreotypier i kemiske opløsninger, men kun i plasmaanlæg. Det er oprindeligt en recept, som er fremstillet af. Mrs. Ruth Field fra Missouri Historical Society, som siden er blevet gengivet mange forskellige steder. Da det er en meget aggressiv recept, vil vi anbefale den nedenstående recept, som er halv koncentration af. original recepten. r) Løs forsigtigt daguerreotypiet f.ra dets æske, og løsn forsigtigt den beskyttende remme rundt om sandwichen. z) Vask daguerreotypiet forsigtigt i vand, tilsæt t-zo/o afspændingsmiddel, f.eks. Agepon i 3o-6o sek. 12 3) Bad daguerreotypiet i thiourea-oplpsningen til misfarvningen lige akkurat er forsvundet. Husk ikke længere end strengt nødvendigt, da det fjerner billedet. 4) Skyl straks i rindende tempereret vand ir min. 5) Bad daguerreotypiet i t-zoå afspændingsmiddel i 3o sek. 6) Skyl i rindende tempereret vand i r min. 7) Bad i destilleret vand i 3o sek. 8) Bad i ethanol 96o/o i r min. 9) Tør med luftsprøjte. ro) Saml daguerreotypiet så lufttæt som muligt. Oprindelig recept: Destilleret vand Thiourea Fosforsyre 8S% Destilleret vand op til Da denne efter vores mening er alt for aggressiv, mener Vi, at såfremt der skal restaureres daguerreotypier, må den kun benyttes i halv styrke. Revideret recept: Destilleret vand Thiourea Fosforsyre 8S% Destilleret vand op til 5oo ml. 70 gr. 8o ml. rooo ml. 5oo ml. 35 gr. 40 ml. rooo ml. Rene Larsen, Konservatorskolen, København. 0ol+o smøremiddel. Anvendelse: SmøremTalet kan anvendes til de fleste lædertyper. Lettere udtørret læder kan med fordel forbehandles med ren klovolie. Smøremidlet påføres så inden læderet er tønet op efter den rene oliebehandling. Visse lædertyper, eksempelvis med stærkt voksbehandlet overflade, tillader ikke smøremidlet at trænge ind eller fordele sig rimeligt jævnt i læderet. Dette problem kan i visse tilfælde løses ved at rense o- verfladen af- med organiske opløsningsmidler som acetone eller ethanol. I andre tilfælde kan problemet klares ved at fortynde smøremidlet med et opløsningsmiddel (f.eks. aromafri mineralsk terpentin), så olie/fedt-andelen udgør 6o/o af. dressingen. Den rene blanding vil i de f leste tilfælde mørkfarve læderet i mere eller mindre grad. Misfarvning kan i nogle tilfælde undgås ved at anvende en dressing som den nedennævtrte. Her skal man så arbejde med en lav olie/fedtandel, dvs. omkring 6-7o/o.

15 Mor, far og seks døtre. Halvpladedaguerreotypi, ca. r858. P.A.Eyde, Bergen. Fremstilling af. ro2 g smøremiddel: Klovolie Vandfrit lanolin Imidazol (buffer) Få ml absolut ethanol eller alkohol. 6o gr. 40 gr. 2 gr. isopropyl- Lanolinen gøres flydende på vandbad (ca. 6o gr C). Klovolien tilsættes, og komponenterne blandes godt ved omr6ring. Imidazolen opl6ses nu ifå ml alkohol. Lanolin-klovolie-blandingen tages af- vandbadet, og imidazoloplpsningen tilsættes under grundig Blandingen skal henstå til den har opnået stuetemperatur (den vil så have en blød og fedtet konsistens). Herefter er den klar til brug. På grund af blandingens konsistens, kan det betale sig at lave den i eller omhælde den til en skål eller lign. med stor åbning, hvor det er muligt at komme ned med en klud. 13 Fremstilling af- roo gr. dressing (0"t )z Klovolie 3,6 gr. Vandfrit lanolin 2,4 gr' Im idazol z,o Br. Isopropylalkohol 6,o gr. Aromafrit min terpentin 86,o gr. Klovolie og lanolin opl6ses i terpentinen. Imidazol opløses i isopropylalkoholen. De to oplgsninger blandes herefter under omrqring. OBS: Blandingen og arbe.idet med dressingen skei-ltøt-forrekte sikkerhedshandsker g Påføring: Dressing påfpres med pensel og smøremidlet med en blød klud med meget lidt fedtstof i cirkulerende bevægelser. Skal tørre et døgn. Kan påføres flere genge, hvis det 6nskes, men skal altid tørre et døgn før næste behandling. o

16 n Excursions Dug.terriennes << flans Berggreen lixclr RSIONS DA(; T, T. R R IE. NI\trS. lu0n 0T ll \nl$nts Ll]li PttN REillAl 0tAlft[N l)t li[0lfi å PARSSa CI8BE RIl"T\DTI ET GOUPIL. Bot t.l:taa0 sorl$t[1re l:i OPl]I]II:\ L E R EBOURS. D}: I,OBSEÅTATOIRE. PLACB OI ruft'f,eut' H' BOSS A ]\ G E, etar roltarrt. ll. 8,12, Titelblad. Excursions Daguerriennes. De første grafiske billeder Excursions Daguerriennes Bøger med billeder fra fremmede lande har altid haft stor interesse. Fra gammel tid var billederne udført i en af. de grafiske teknikker, som f.eks. træsnit eller kobberstik, efter kunstneriske forlæg. Fra r84o'- erne bliver det almindeligt, at disse bøger illustreres med billeder lavet efter fotografiske forlæg gengivet som f.eks. litografi. Men de kan også illustreres med fotomekaniske reproduktioner, som f.eks. heliogravurer/fotogravurer, in casu daguerreotypier, der bearbejdes og bruges som trykplade. Når der ses bort fra Talbots: Pencil of Nature af. 1844, er det først fra begyndelsen af- r85o'-erne, at der indklæbes fotografier, kalotypier som illustrationer (r). Det rnest kendte værk er: Excursions Daguerriennes. Det blev udgivet af- den franske optiker og daguerreotypist Noel-Marie-Paymal Lerebours (Åo7-71. Meget tidligt udstyrede han folk, der skulle ud at rejse, med ka- L4 mera og plader, så de kunne daguerreotypere for ham. Som daguerreotypist tog Lerebours selv ca. r 5oo daguerreotypier og fta sine 'udsendte medarbejdere" erhvervede han ca. r2oo daguerreotypier med topografiske motiver, hvoraf han brugte ca. too/o i Excursions Daguerriennes. Når der derfor står Daguerreotype Lerebours under billederne, er det en oplysning, der bør tages med forbehold. Af tidens mange rejsende, hvoraf nogle også leverede daguerreotypier til Lerebours, kan som eksempler anføres: Den franske forfatter Thiophile Gautier (r8r r-72), der i r84o foretog en rejse i Spanien sammen med vennen, arkæologen Eugehe Piot (r8rz-go), har i sin bog Voyage en Espangne berettet offi, hvordan de var plaget af. dårligt vejr. Alligevel lykkedes det dem at tage nogle daguerreotypier, bl.a. af- katedralen i Burgos (z).

17 $å {i- i t:.,,.:t txcuf,3l0il$ 0lsutnRlEnntrs. To trudsendte medarbeiderefr i det f j erntl-iggende land. ',\ SorL/hvi-dt, Voilål 15

18 Harem de M6hdmet-Ali a Alexandrie. Billedet er gengivet i Excursions Daguerriennes, vol. r, p1.6, stukket af- Weber, der formentlig er identisk med den tyske kobberstikker Friedrich Weber (r8r 3-Bz), der r84o-42 opholdt sig i Paris, inden han rejste til London. Florace Vernet Allerede i november r839 havde maleren Horace Vernet (rz8g-r861) daguerreotyperet på Malta, og sam men med nevøen, orientmaleren Frddeiic Goupil-Fesquet (r8r r-78), daguerreotyperede han under Ceres rejse i Syrien og Ægypten nov.-dec. r839.7.rr.r839 tog de det første fotografi i Af rika, da de daguerreotyperede Haremet i Alexandria i overværelse af- vicekongen Mehemed-Ali (t769-r849), der forevist resultatet udbrød: "Dette er djævelens værk!" Theodore Neubourg Den 16.rr.r839 tog de et mislykket daguerreotypi af- kastellet i Cairo og den z6.tt. ligeledes nogle mislykkede optagelser afpyramiderne ved Giza. Formentlig er ikke alle deres optagelser af. pyramiderne mislykkedes (:). 16 Den franske forretningsmand Aymard-Charles-Theodore Neubourg (r7g1-ca.r866) foretog årlige rejser til Danmark og Sverige. Han daguerreotyperede Bertel Thorvaldsen i København sommeren r 84o Q) på vej til Stockholm. I Stockhol m udstillede og solgte han al en række daguerreotypier, han på sin rejse havde taget i Liibeck, København, FtrelsingØr, Helsingborg og Gciteborg, samt gav undervisning i daguerreotypering. Det er en nærliggende hypotese, at det er ham, der har taget billedet fra Stockholm (S). Billederne i Excursions Daguerriennes er fotomekaniske reproduktioner af- høj kvalitet. Fotomekaniske reproduktioner kaldes de billeder, der i modsætning til de af. kunstneren personligt udførte produceres ved hjælp af. fotografiske og mekaniske hjælpemidler. Som eksempel kan nævnes: fototypi, autotypi, dybtryk, lystryk, offsettryk, fotogravure (heliogravure) og fotolitografi. Indirekte blev det opfindelsen af- litografiet, der var en af- årsagerne til opfindelsen af. daguerreotypiet og dermed tillige til de fotomekaniske processer. Nic6phore Nidpce Franskmanden Joseph Nicdphore Nicpce arbejdede, inspireret af. den litografiske proces, med at overføre et billede ved lysets hjælp til en trykplade, der kunne mangf oldiggøre billedet.

19 r'.,!iiri:!rt.,.)i 1::1:: :6: Eglise de la Marine a Stockholm. Excursions Daguerriennes, vol.r, pl. 54, stukket af- Fizeaus medarbejder Hurlimann (Johan Hurlimann ftlgyr85o)?). Som plade brugte han en tinplade dækket med syrisk asfalt, der hærder ved belysning. Ved hjælp af. kontaktkopiering eller ved brug af. camera-obscura overførtes billedet til tinpladen, hvor de belyste partier af- asfalten hærdede, og de ubelyste forblev u- hærdede og kunne fjernes med en opløsning af. lavendelolie og terpentin og danne grundlag for en ætsning og/eller manuel behandling. Niciphore Niipce, der må betegnes som en af fotografiets pionerer og opfinder af- de fotomekaniske processer, kaldte selv sin opfindelse for heliographie og skelnede ikke mellem aftrykket og pladen, niepceotypiet. Om Daguerreotypiet, opfundet ai- franskmanden Louis-Jacques Mande' Daguerre (t787-r85r), henvises til lda Haugsted: Lysets spor. Objektiv, or.45, r989. Her skal kort resumdres, at daguerreotypiet er et direkte positiv, og dermed et unikum, på en forsølvet kobberplade. Sølvbelægningen kan enten være i form af- sølvplader valset på kobberet, som det kendes f.ra f. eks. engelsk plet, eller sølvet kan overføres ved hjælp af- elektrolyse, hvilket giver t7 en mere ensartet overtlade. Pladerne er undertiden præget med tal, f.eks. 20, 30, 40, hvilket angiver sølvbelægningen i promille. Grafi ske aftryks metoder Grafiske aftryk efter daguerreotypier kan opdeles i: r) Indirekte grafiske aftryk: Daguerreotypiet bruges af- grafikeren som fortæg for -en mere eller mindre autentisk gengiielse, f.eks. so_m litograf i -(ikke at forieklle med senere former for fotolitografi). z\ Direkte grafiske aftryk: Daguerre-otypiet behandles manuelt, dvs. gr.averes etc. Daguerreotypiet behandles kemisk, dvs. ætses. Eller en kombination af- manuel og kemisk behandling. Med traditionerne fra kobberstikket i frisk erindring var det en nærliggende tanke., at gravere-eller ætse daguerreotypiet og bruge å.t som trykplade. Betingelserne er tilstede. Motivet er-spejlvendt og bef inder sig på en kobberplade.

20 Kardinal Georg d'amboise (146o-15ro). Fotogravure udf. af- Niepce. Til venstre den asfaltdækkede tinplade (niepceotypi) med det overførte kobberstik, 'I'it høire aftryk efter pladen Science Museum, London. Her gengivet fra Dr. Wolfgang Baier: Geschichte der Fotograf ie Joseph Nicdphore Niepce (ry65-r 8::). Heliogravure udf. af. Dujardin efter maleri af- Le'onard Berger. 18 Repro: Bent Mann.

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder.

Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder. Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder. Når man først har opdaget, hvor forskelligt en håndflash kan bruges, ved at dreje den i

Læs mere

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres. Generelt indtryk Sigma 28mm mini-wide II f/2,8 er et mindre objektiv; vejer ikke alverden, bruger 52mm filtre og rager blot mellem 5,1 og 5,7 cm ud foran dit kamera (med OM->4/3 adapter). Objektivet er

Læs mere

Men det er da et nydeligt objektiv, ik?

Men det er da et nydeligt objektiv, ik? Generelt indtryk Macro Takumar 50mm f/4 blev produceret fra 1964, og blev i 1966 afløst af en redesignet udgave. Afløseren (Super Macro Takumar 50mm f/4) blev i 1971 jo afløst af Super-Multi-Coated Macro

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Tegning/Todimensionale billeder

Tegning/Todimensionale billeder Tegning/Todimensionale billeder - TEGNETEKNIKKER, REDSKABER OG OPGAVER At tegne er en proces, en måde at skildre på. Hemmeligheden ved en vellykket tegning er en omhyggelig iagttagelse, en forenkling af

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Blænderingen er ikke bred, men til gengæld har den fine riller, så fingrene får godt fat. Objektivet har seks lameller.

Blænderingen er ikke bred, men til gengæld har den fine riller, så fingrene får godt fat. Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Revue weitvinkel 35mm, f2,8 (M42 fatning) er et nydeligt, gammelt objektiv med en filterdiameter på 52 mm. Det stikker blot 65 mm ud af kameraet (inkl. konverterring fra M42 til fourthirds);

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Objektivet er i øvrigt næsten identisk med 55mm f/1,8 eneste forskel er, at f/2 eren er fysisk begrænset imod at åbne blænden til 1,8.

Objektivet er i øvrigt næsten identisk med 55mm f/1,8 eneste forskel er, at f/2 eren er fysisk begrænset imod at åbne blænden til 1,8. Generelt indtryk Asahi Takumar objektiver er for mig efterhånden gået hen og blevet lidt af en udfordring. En udfordring, fordi jeg har så svært ved at lade være med at købe dem, når jeg ser et objektiv

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Kapitel 3: Lys og skygge 1

Kapitel 3: Lys og skygge 1 Kapitel 3: Lys og skygge 1 3 Lys og skygge Egetlys, defineret/specifik lyskilde, reflekteret lys/ambient light, reflekslys I den "virkelige verden" er vi omgivet af lys af flere arter: Der er lyskilderne,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Alaska september 2012

Alaska september 2012 Alaska september 2012 Indianer slik (tørret og røget laks i strimler med skind på bagsiden) serveret med æble både og appelsinstykker møjsommeligt pillet af Joe. Man gnaver laksen af skindet, mens man

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Newfoundlænder. Atelier

Dansk Kennel Klub. Newfoundlænder. Atelier Dansk Kennel Klub Newfoundlænder Atelier 2004 For la get Ate li er, Bogen er udsendt som ebog 2013 ISBN 978-87-7857-724-5 Boger er forfattet af Dansk Kennelklub En stor tak til Newfoundlandklubben Danmarks

Læs mere

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer markedet for internationalt glaskunst. På de næste sider

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Dansk vejledning Badger Crescendo

Dansk vejledning Badger Crescendo Badger Crescendo 175-7 Udarbejdet af Modelskibet.dk Michael Bern-Martens Side 1 af 10 Indledning Model 175 er en Bottom Feed, Dual Action, Internal Mix airbrush. Derved er Model 175 også blandt de mest

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller ole.theo@museum.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan.

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. Generelt indtryk Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. 135mm f/2,8 er ikke et stort objektiv. Det vejer og fylder

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

kan nøjes med at købe et ekstra modul til den man allerede har. Build a bag henvender sig til den semiprofessionelle

kan nøjes med at købe et ekstra modul til den man allerede har. Build a bag henvender sig til den semiprofessionelle Build a bag Build a bag er en serie af kameratasker. Når man er fotograf er der oftest forskel på det udstyr man skal have med til forskellige opgaver. Når man har meget udstyr eller og/eller flere kameraer

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Politiken Kultur KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Gunnar Aagaard Andersen formåede at kombinere billedkunst og design SLIDT. Skumsofaen har

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et normal-objekt, da mellemformat jo giver negativ crop i forhold til Full Frame.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et normal-objekt, da mellemformat jo giver negativ crop i forhold til Full Frame. Generelt indtryk Carl Zeiss Biometar 80mm f/2,8 er et objektiv med pentacon 6 fatning (eller Kiev 60 fatning). Dvs det er bygget til det såkaldte mellemformat, der bygger på en større sensor end Full Frame

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne. 12 Vores erfaring garanterer det bedste resultat, fortæller alman Hafner. Firmaet støber således dagligt i mange forskellige legeringer herunder guld, sølv, platin, bronze og kobber samt firmaets specialitet;

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Poul Henningsen

Poul Henningsen POUL HENNINGSEN Poul Henningsen 1894 1967 Poul Henningsen var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Han var kendt under initialerne PH. PH var en mand med mange

Læs mere

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Else Baden-Jensen, Hanne Hintze, Lars Schropp Sektion for Oral Radiologi Aug 2013 20.8.13 Røntgenfilmens opbygning Indpakningen af de film, vi har brugt

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Generelt indtryk. Objektivet har seks lameller.

Generelt indtryk. Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Jeg har tidligere anmeldt mit Helios 44M-2 samt mit 44M-4. Dette er altså tredje gang, at jeg ser nærmere på det samme objektiv. For det er jo ikke det samme objketiv, der er sket forandringer

Læs mere