Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Nyhedsbrev nr Marts

2 FORMANDENS KLUMME Velkommen til 2015 Med årets første medlemsblad er det vel tid til at skue fremad mod året, der ligger foran os. Allerede nu kan vi se frem til en rimelig travl sæson Først og fremmest med vore fragtsejladser, som igen i år byder på fiskefoder sejlads til Musholm, som vil holde skibet beskæftiget fra primo april til ultimo oktober. Weekend sejladser vil vi udbyde som vanligt med Øhop ture til Skarø og Drejø, Museumsture til Marstal, og golfture til Ærøs Golfbane. Som noget nyt arbejdes der på tur til Lyø eller Strynø. Koret bliver også travlt beskæftiget i 2015, specielt med Shanty Festival i juli, der omtales nærmere inde i bladet. Det er besluttet at overdække agterdækket med et solsejl, således det er muligt at opholde sig på dækket i al slags sommervejr uden at blive brændt af solen eller blive gennemblødt af regn. Vi håber at medlemmerne fortsætter med at støtte op om skib og kor også i Året der gik 2014 startede som vanlig stille op, i det der ikke blev gjort noget forsøg på fragt slutninger uden for fiskefoder sæsonen, som bekendt er ultimo marts til ultimo oktober. Kommer der en anmodning om en tur, tager vi den, men vi er ikke aktive i markedet. Vi brugte lidt tid i marts på en ekstra doksætning, da Veritas pludselig forlangte et skrueakseltræk. Fiskefoder sæsonen startede lidt senere end tidligere år, grundet en længevarende dokning og reparation af Niels Bjørn, som under stormvejret i efteråret 2013 sank på 16 m. vand med omfattende indenbords skader til følge. Det blev i alt til 33 rejser med fiskefoder, 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding samt 30 forskellige weekend arrangementer, hvoraf ca. halvdelen har været med sponsorer. Vi foretog 3 specielle rejser med koret til Skarø Festival i juni, til Esbjergs Shantyfestival i august og til farvandet ud for Ballen, for at tage afsked med færgen Ærøsund i oktober. Havarier Vi blev forskånet for navigations havarier i 2014, men vi har stadig en uafsluttet havari sag vedrørende berøringen af skonnerten Havet i Der er hensat Kr til eventuel dækning af ansvar. Økonomi Årets resultat er positivt for både skibets drift og forening. For driftens vedkommende er resultatet ca. Kr mindre end budgetteret grundet den tidligere nævnte ekstra dokning. Foreningen resultat er isoleret set også tilfredsstillende. Der er dog stadig et antal medlemmer som glemmer deres kontingent. Dette skyldes sandsynligvis, at mange medlemmer er bosiddende i egne, hvor Caroline sjældent kommer, og således taber interessen. Weekend sejladserne har givet et mindre underskud i forhold til budget, hvilket vil medfører en revision af vore priser. Som tidligere omtalt har Caroline S modtaget en arv efter vort mangeårige medlem direktør Poul Rasmussen. I arvens præmisser hed det, at arven skulle anvendes til særlige formål og ikke indgå i den daglige drift. Vi har derfor, som det fremgår af regnskaberne, tilgodeset dette ønske ved at hensætte midlerne på en særlig konto. Bemandingen Der har i årets løb ikke været problemer med bemandingen. Vi får fortsat nye aktive ind, heriblandt også nogle yngre, hvilket vi er godt tilfredse med. Foreningen Caroline S Foreningen har som tidligere givet et godt bidrag til driften, som betaling for de charterture foreningen arrangerer i weekends. Medlemstallet er ved slutning af året 440 personlige medlemmer og 24 sponsor medlemmer. Caroline Koret Koret er et godt aktiv for skib og forening. Koret har givet mange koncerter ved de forskellige offentlige arrangementer samt på plejehjem og ældre centre. Koret og Caroline deltog i august i Shanty Festivalen i Esbjerg, som afholdes hvert andet år. Last rengøres efter losning af korn Goodbye Ærøsund Finn og Ib 2 3 Forventning til det kommende år Over vinteren har mandagsholdet overhalet hovedmotoren og der arbejdes på installering af et overvågnings system. Vi forventer at begynde på fiskefoder ture som normalt i sidste uge af marts. Weekend og sponsorture påbegyndes ultimo april. I skrivende stund er der booket 12 arrangementer. Febr. 2015, jhf

3 Generalforsamling 2015 Der indkaldes herved til Caroline S foreningens ordinære generalforsamling til afholdelse i Matadorstuen restaurant Børsen. Torsdag d. 30. april 2015, kl Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab Fastlæggelse af kontingent Valg af formand Valg af bestyrelse og supplanter, valg til bestyrelse, Frede Kristiansen, Launy Lindahl, Margrethe Andersen, valg af 2 suppleanter Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Foreningen er vært ved et let måltid efter generalforsamlingen. Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen. Kontingent indbetaling Med dette blad følger et kontingent indbetalings kort med angivelse af en indbetalingskode, som er personlig, idet koden indeholder dit medlemsnummer. Det er derfor vigtigt at betalingen sker på det angivne nr, enten over nettbank eller ved personlig henvendelse i banken. Bruger man ikke de tilsendte medlemsnr. Er det næsten umuligt at finde frem til dem, som har glemt at betale. I 2014 var der 200 medlemmer som ikke figurerede som betalende. Det lykkedes ved stort arbejde at finde frem til halvdelen, men resten kan vi ikke identificere. Så venlig hjælp os, betal snarest og helst inden generalforsamlingen og brug den medsendte indbetalings identification. Kurt Kølle, kasserer 4 5

4 Shantyfestival: Caroline S - Svendborg Event: MARITIMT CENTER - INVITATION TIL Shantykor Festival Svendborg Som annonceret i sidste nummer af dette blad har Caroline Foreningen i samarbejde med Maritimt Center Danmark og SvendborgEvent besluttet at invitere til Shantykor Festival i weekenden juli. Der er i skrivende stund tilmeldt 10 kor fra hele landet. Vi forventer ca. 300 deltagere. Programmet for festivalen er endnu ikke endeligt fastlagt men hovedlinierne vil blive som følger. Fredag aften De ankomne kor vil underholde fra dækket af Caroline S, der denne aften vil være fortøjet langs Jessens Mole, på Oranjes gamle plads. Der vil blive offentlig adgang og arrangeret et mindre måltid på dækket og/eller på kajen. Lørdag formiddag Der vil blive underholdt på Lille Scene på Torvet samt muligvis et par andre steder i midtbyen. Lørdag eftermiddag. Alle kor vil på skift underholde i Maritimt Pakhus, hvor der vil blive åbent for alle i eftermiddags timerne. Lørdag aften arrangeres der Festival Festmiddag i partytelt udenfor Maritimt Center. Under middagen arrangeres forskellig underholdning, og aftenen slutter af med Herrekoret, der spiller op til dans i Maritimt Center. Søndag formiddag hilses der af med de overnattende kor, som muligvis igen vil røre stemmerne. Vi vil omkring 1.april modtage informationer fra korene om ankomsttider, antal kor medlemmer/pårørende hvorefter detailplanlægningen kan begynde. Festivalkomiteen efterlyser allerede nu medlemmer, som har lyst til at give en hånd med ved arrangementet. Har du lyst så ring venligst til Margrethe tlf eller mail Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil møde op og høre alle de herlige sømandssange fremført af lige så herlige sømænd og havfruer. Planlagte aktiviteter 2015 I 2015 er der forløbigt planlagt følgende aktiviteter: 30. april Generalforsamling. 08. maj Jørgen Bang dagtur 22. Maj Svendborgsund Golftur 29. maj Brdr Dahl 31. maj Klarskov Golftur 19. juni Odense Diamant Skæring. 12. juni Brdr Dahl 23. juni Tom Pedersen sankt hans tur 26.juni C.C.Jensen eftermiddagstur juli Shanty Festival 28. august Uffe Jeppesen 05. sept. Dia Bor Vejle. Caroline koret 18. april Kogtved Søfartsskole 05. maj Sankt Jørgens Park 12. juni Åbyskov Forsamlingshus juli Shanty Festival SPONSOR ARRANGEMENTER Vi gentager, at vore sponsorer har ret til endags arrangement med indtil 12 deltagere, hvor skibets drift er gratis. Der betales kun for fortæring og drikkevarer. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES Webmaster Hjemmesiden Vor nye webbmaster Henning Rose er kommet godt fra start og har fået lavet en meget aktiv hjemmeside. Den kan dog blive endnu bedre, hvis flere af vore medlemmer vil fremsende relevant materiale. der kan have fælles interesse. Det gælder ikke bare skriftlige indlæg og billeder, men også henvisning til artikler i dagspressen, som der kan laves et link til. Alle aktive medlemmer af foreningen må tænke på de flere hundrede medlemmer rundt om i landet, som støtter os men kun kan følge vores aktiviteter via hjemmesiden. For dem er en fyldig og aktiv hjemmeside vigtig. 6 7

5 Jubilæumsfest januar 2015 Den 30. januar 2015 afholdt foreningen fest for medlemmerne i Borgerforenings flotte guldsal, hvor hovedtemaet var markering af korets 10 års jubilæum. Ca 120 feststemte deltagere havde en flot aften, der blev indledt med korets optræden. Vi gik i gang med en lækker buffetmenu, og mellem retterne var der først en hyldesttale til korets utrættelige samlingspunkt Margrethe der selv kom med forslaget om oprettelsen af koret i 2004, hvor den første reaktion var det får du aldrig nogle pensionerede søfolk til at stille op til. Det blev gjort til skamme straks, for man kom hurtigt op på ca 50 medlemmer, og med venteliste er niveauet holdt der siden. Formanden sluttede hyldesten af med at overrække Margrethe en velfortjent gave. Næste indslag var Bjarne Bekker s præsentation af sit nyeste værk et flot og gennemillustreret jubilæumsskrift med billeder af skib og kor gennem de forløbne 10 år, tilsat sange og beskrivelser af sjove oplevelser. Et utroligt flot skrift, hvis udgivelse først blev besluttet få uger før festen og produceret af Bekker Media og Tryk-team på under 14 dage. Og udgiften hertil ja den blev overdraget som en sponsorgave til alle festens deltagere. Faktisk blev oplægget udtænkt og tilrettelagt af Bjarne, mens han under sin ferie sad under palmerne på ferieøen La Gomera, der er en af de Canariske 8 9 Øer midt i Atlanterhavet. Men med en pc, internetforbindelse og familiens overbærenhed kan alt lade sig gøre. Interesserede medlemmer, der ikke har modtaget jubilæumsskrift, kan få et eksemplar ved at henvendelse til Margrethe eller Jørgen. Allerede inden der blev meldt klar til desserten startede dansen op til tonerne af det lokale band Fuld Besætning, og alle fik rørt benene inden den festlige aften endte. Torben Tranberg

6 Folkene omkring Caroline S Einer Villy Madsen Bedstemand. 72 år. Svendborg. Egentlig kunne Einer indgå i tørnen som fører af Caroline, idet hans skibsførerpapirer var gyldige i et antal år efter hans pensionering som 65-årig. De er siden blevet ombyttet med sønæringsbevis som kystskipper og vedligeholdes med hans hyppige udmønstringer. Einer meldte klart ud fra starten, at han kun ville sejle som bedstemand. Den beslutning har han stået ved og har trukket et stort læs i den stilling, der ser ud til at være den sværeste at bemande. Han vil dog gerne stå hos og videregive erfaring til yngre kræfter med føreraspirationer. Einer kom ind i Caroline-kredsen i 2006 og udmønstrede samme dag, som hans A.P. Møller-hyre ophørte at dreje. Der var således ingen spildtid. Søkarrieren fortsatte meningsfyldt uden tænkepause. Kimen til interessen for Caroline, mener Einer, var forinden blevet lagt i Svendborg Marineforening, hvor snakken gik om pensionisters fremtidsmuligheder. Einer er en trofast gap-filler. Udover sine regelmæssige tilmeldinger til besætningslisten siger han aldrig nej til en ekstra tørn, når Formanden kommer med en opfordring. Han synes, at det er synd for projektet, hvis folk ikke bakker op om det. Hustruen, Vibeke, har forståelse for Einers interesse og beredvillighed. Hun støtter ham fuldt ud, som hun støttede ham under hans lange karriere i handelsflåden. De mange hustrumedsejlinger i gennem årene, er sikkert også med til at fremme forståelsen. Einer er født og opvokset i Strandhuse i Svendborg, men er ikke ud af en søfarende slægt. Han stod til søs i 1958 i en Mærsktanker som dreng og forblev loyal livstidsansat i A.P. Møller indtil pensioneringen. Dog, minus 4 dages sejltid. De manglende dage måtte optjenes i en stenfisker, før han kunne påbegynde navigationsskolen i Svendborg, hvor han tog styrmands- og skibsførereksamen. Søfartsskolen blev klaret i Sønderborg. Hos A.P. Møller gjorde Einer tjeneste som styrmand og kaptajn, mest i stykgodsskibe, krydret med opgaver som supercargo på Vestafrika og port captain i Bangkok. Med Caroline har Einer også deltaget i lidt af det hele, som han udtrykker det. Da han startede i 2006, var skibet mere i fri fart, end nu. Det var overvejende med korn og gødning. Einers længste rejse gik til Randers for at hente en last gødning. Så har der været rejser til København og til Esbjerg. Og, naturligvis kontraktsejladsen på Musholm og weekendturene i det sydfynske ø-hav. Hans sejlhorisont er alene helbredsbestemt. Kystskipperbeviset udløber først i 2019, så han skal da bare blive ved, siger Formanden, og mon ikke en til den tid stadig agil 77-årig nemt kan overbevises om at få det fornyet? Sejltid vil ikke være et problem. Einer er blandt de allermest aktive sejlende Caroline-medlemmer - måske i Top-3. Niels Strand NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo oktober 2015 skal være Stefan i hænde senest 15. september Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Tusind tak! Foreningen sender en stor og varm tak til vore to sponsorer af korets flotte jubilæumsskrift: Redaktør Bjarne Bekker fra Bekker Media, der skrev tekster og redigerede, samt Torben Jeppesen og Finn Petersson fra Tryk-Team for produktion og trykning.

7 Carolines to røde naboer Når Caroline S ligger ved kaj i Svendborg er det ofte enten ved siden af eller overfor de to velholdte røde skibe Christoffer og Laura. Og hver gang spørger interesserede gæster på vort skib om, hvad det er for en type skibe? Begge skibene, der er hjemskrevet i henholdsvis Svendborg og Torshavn på Færøerne, er ejet af skibsreder Jørgen Roed, Svendborg. Efter i mange år at have drevet fragtskibsfart så Jørgen Roed en mulighed for at etablere et specialskibsrederi med skibe, der kunne bruges af forskere i forbindelse med havundersøgelser. Der var opstået et marked herfor i forbindelse med etablering af havvindmølleparker i både Øster- og Nordsøen. De statslige miljømyndigheder i de lande, der grænser op til de pågældende havområder, kræver udført omfattende undersøgelser af bl.a. fugletræk og bundforhold forud for udlægning af et område til etablering af en vindmøllepark. Over flere omgange i årene efter etableringen kræves gentagelse af undersøgelserne, for at kortlægge den miljømæssige ændring, der evt. nu er opstået. Bemærk fuglekassen på Monkey-Island Flåden M/V Christoffer, der oprindeligt er bygget som fisketrawler, og som Jørgen Roed købte i en yderst dårlig forfatning, blev som det førte skib renoveret og ombygget og rummer mulighed for at medbringe op til 12 forskere, der kan opholde sig til søs i en uge eller længere. Apteringen indeholder kamre og fælles opholdsrum, og på dækket er installationer med kran og tilslutningsforhold til containermoduler, der tages ombord og rummer kontor-/laboratorieforhold under sejladsen. På monkey-island er opsat en særlig kasse, hvor forskerne kan sidde ude i det fri og gøre observationer af fugletræk. Endelig er installeret en særlig radartype, der ligesom en flyradar kan registrere fugletræk i luften, inden de kommer ind over skibet. Senere har rederiet erhvervet to tidligere norske vagtskibe, M/V Laura og den endnu større M/V Karoline. Disse to skibe blev indregistreret under færøsk flag, da de ikke umiddelbart som ældre skibe kunne overføres til dansk flag. På disse skibe er lignende installationer foretaget, og skibene er grundet deres størrelse også anvendelige som off-shore vagtskibe, da de begge er yderst sødygtige fartøjer, der ligger godt i søen i dårligt vejr. M/V Karoline er nu afstået til Jørgen Roeds yngste søn Thomas, og skibet har i flere år været beskæftiget i havet ud for Nordnorge, hvorfor det er længe siden, skibet sidst er spottet i Svendborg. M/V Laura har de fleste driftsdage, og sejler togter med op til 12 forskere, der udfører fugletælling og bundundersøgelser, og skibet har i efteråret 2014 opereret i Nordsøen som vagtskib under arbejder på boreplatforme. Her ligger skibet stand by få hundrede meter fra en platform, med motor og azimuttruster kørende 24 timer i døgnet i op til 4 uger ad gangen. Det giver en ensformig vagt for besætningen, men fordrer samtidig 100 % Mini-drone med kamera opmærksomhed af den vagthavende navigatør. Han er garant for sikkerheden, hvis platformen taber en person i søen hvilket kan forekomme under reparationsopgaver på boreplatformene. Så skal MOB-båden kunne bemandes og affires indenfor få minutter, så en forulykket person kan hentes op af havet. Besætningen på et togt, der varer fra en til fire uger, består af en dansk skipper, bla. Børge Petersen, der også hører med blandt vore navigatører på Caroline S, en polsk styrmand, en polsk skibsassistent/motormand og en ghanesisk kok. Sidstnævnte vender jeg tilbage til senere. Togtet Jeg fik i august 2013 mulighed for at komme med M/V Laura på en uges togt i Østersøen, og blev påmønstret som overtallig matros. Da der efterfølgende kom 10 tyske forskere ombord gik det op for mig, at forskellen på at tilhøre besætningen frem for at være gæst, betød at jeg var omfattet af det 100 % alkoholforbud, der er ombord for besætningen. Det kan man sagtens leve med i en uge dog trak det lidt i mundvigen, når forskerne stod ved rælingen og nød solnedgangen med et glad rødvin i hånden, mens vi lå opankret for natten på Kolberger Heide. Påmønstringen skete i Sassnitz på Rügen, og efter indladning af forskerne og en stor mængde seismisk og elektronisk udstyr, blev skibet rigget op med bla. sonar og beamscannere. Forskerne havde base i en 20 fods container på dækket. Hvert forskerhold på et togt er forskelligt sammensat og har deres eget udstyr med, hvorfor der er fuld til- og afrigning for hvert togt. Men skibet er indrettet med basistilslutninger, så efter fire timers arbejde er alt rigget til. Næste morgen afsejlede vi ved daggry, og sejlede om til Tromper Wiek tæt på Arkona. Her fulgte en hel dag med kalibrering og test af udstyret. Først sidst på eftermiddagen blev kursen sat mod første målområde, der var en position i farvandet mellem Kiel og Langeland. Vi passerede tæt ind under Rügens høje hvide klinter, der er næsten ligeså flot et syn som Møns Klint. Ned gennem Kadetrenden mellem Falster og Tyskland for ved midnatstid på klos hold i trafiksepareringen at møde og at passere Klar til dykning

8 Triple-E containerskibet Maersk Mc-Kinney Moller under vejs på sin jomfrutur til Gdynia. Vi fornemmede den store sorte mastodonts størrelse på afstanden mellem de røde og grønne sidelanterner, da vore to skibe stævnede ret mod hinanden. Ud over lanternerne og lidt lys i dækshuset, der ligger i den forreste trediedel af det store skib, var alt uoplyst, og ved passagen lignede det i mørket et stort hangarskib. Så gled det gennem en gylden månestråle, der som en stor projektør panorerende hen over skibet et helt utroligt syn, som ikke lod sig fotografere, men kun kan opleves live. Jeg gik til køjs med billedet siddende på nethinden. Sonar senderen bjærges På arbejde Næste morgen var vi klar til at starte den første undersøgelse. Forskerne ønskede undersøgt et kvadratisk areal på ca. 2 gange 1 sømil, som opdeles i f.ex 14 gennemsejlingsbaner, et såkaldt transect. Gps udstyret viser, hvor banerne ligger, og det et vigtigt at skibet hele tiden ligger nøjagtigt an i banerne, da man skal kunne komme tilbage og foretage yderligere undersøgelser, enten med andet udstyr, eller på et senere tidspunkt for at kunne observere forandringer. Fra kranen på skibet udfires en line med en sender, der slæbes efter skibet og udsender et signal, hvis ekko opfanges på en modtager, der er monteret under skibet. I containeren på dækket kan forskerne på en skærm se scanningsresultatet, der samtidig optages for efterbearbejdning, når togtet er slut. For at optagelserne kan bruges må skibet ikke sejle over 1 knob, og her er det nødvendigt for navigatøren konstant at trimme fart og retning. Skibet er nemlig påvirket af strøm og vind, så det kniber med at holde styrefart, hvorfor man så enten bruger skibets særlige azimutpropel, der kan nedsænkes fra bakken, eller sterntrusteren agter til at justere styringen med, og samtidig regulerer fremdriften med stigingen på propellen. Skipperen og styrmanden har opdelt døgnet i 6- timers vagter, og en vagt med drilske vind- og strømpåvirkninger kræver under vagten fuld opmærksomhed og koncentration. Når et transect er overstået, vurderer forskningslederen, om han vil have foretaget en supplerende undersøgelse med fx et undervandskamera, eller en opankring med et dyk, for at hente bundmateriale op til nærmere vurdering. Den ene aften/nat vi lå opankret, var der først to svømmedykkere ude og botanisere på bunden, og senere satte man en kabelstyret minidrone ud, der sendte billeder til en monitor, hvor vi kunne betragte nysgerrige fisk, der blev tiltrukket af dronens lyskegle. Så forskernes arbejdsdag gik fra 8,30 til 21,00, hvor de løbende afløste hinanden på de forskellige poster. En af de tyske forskere var geolog i Kiel, og det var meningen vi på hjemrejsen skulle passere tæt på Kriegers Flak ud for Møn, hvor man netop foretog nedramning af vindmøllefundamenter. Geologens opgave var at registrere, hvor langt lyd og svingninger i vandlagene kunne opfanges fra stedet. Imidlertid var arbejdet på Kriegers flak indstillet den pågældende dag; vi tog ikke forbi, og han fik ikke anvendelse for sit medbragte udstyr, eller fik noget resultat med hjem fra sine dage ombord! Fredag aften var arbejdet slut, og vi startede hjemrejsen, mens forskerne riggede udstyret af. Ved ankomsten til Sassnitz lørdag morgen kunne afmønstres efter morgenskafningen, hvor lederen udtrykte sin tak til besætningen for et vellykket togt med god behandling ombord. Kokken Og nu tilbage til kokken. En af forudsætningerne for, at mennesker trives til søs i mange dage er, at de er vel tilpasse, positive og har gode oplevelser undervejs ikke mindst gennem forplejningen. Kokken ombord var ghaneseren Ernest Gyamfi, der er en slank og adræt ældre herre. En af de faste skippere ombord er Calle Andersen fra Thurø, der i mange år var selvejer med coastere, der bar navnet Monsunen af Svendborg. Den første af dem var i øvrigt søsterskib til Caroline S. Den næste i rækken noget større, og her kom Ernest ombord og var i 27 år, indtil Calle solgte for at gå i land og deres veje skulle skilles. Ernest glæde var derfor stor, da Calle kunne meddele, at han nu skulle være afløserskipper for Jørgen Roed, og man manglede en kok ombord. Selv om Ernest har familie i Ghana, har han gennem mange år kun været i sit hjemland få gange og i kort tid af gangen. Hans livsinteresse er at være på et skib, lave mad og varte op uden andres indblanding. Og det gør han til alles fulde tilfredshed på sin egen stille facon, men altid med et stort smil. Når man tørnede til skafning om morgenen var alt parat, forplejningen varieret og var man sulten sent på aftenen, var der lækre sandwich i køleskabet samt kager og frisk kaffe på termokanden En særlig oplevelse var hans service overfor de to polske søfolk. I Polen er det ikke et rigtigt måltid, hvis der ikke serveres suppe til under en eller anden form. Ombord var der varm mad om aftenen, og passede menuen ikke til suppe, ja så var der lavet en suppe, der blev serveret som varm ret til frokost. Jeg tror jeg prøvede 6 forskellige slags supper, inden vi fik bekendtgjort, at i dag er der ærtesuppe inden det kolde bord konsistensen var som de gule ærter, der i Danmark giver varmen på en kold efterårs- eller vinterdag. Nu oplevede jeg det en varm augustdag, dog med pølsestykker til i stedet for kogt røget flæsk. En lidt spøjs sommerret, men velsmagende var det. Den sidste aften bekendtgjorde Ernest: I dag er menuen kylling og pommes frites, og så bar han fade ind til første hold i messen. De 6 tyskere på første hold råbte højt i kor: Oh POMMES og kastede sig over fadene, 1, 2 og 3 gange, mens ketchup- og remouladeflaskerne blev rystet og klemt efter 10 minutter var alt væk, og bordet lignede en slagmark. Jeg tænkte stakkels dem, der skal spise på hold 2 men Ernest smilede fra kabyssen og lukkede ovndøren op. Ud kom nye kæmpeportioner af kylling og pommes, og alle blev mætte, - han havde prøvet det før, og kendte tyskernes glubende appetit for den ret. Torben Tranberg Kokken Ernest

9 S VENDBORG Tak til alle vores Sponsorer RES T A U R A N T KRUSHOLM v/familien Krusholm FROKOST KLUBBEN Nordic Marine Consult A/S Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Erik Nielsen Direktør A. P. Møller Nordbirkvej 1, 5240 Odense NØ DER ER OGSÅ PLADS TIL DIG OG DIN VIRKSOMHED Flemming Schmidt Advokat Maritim Center SVENDBORG BUGSER A/S Firmamedlemskab Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Museum Revisorfirmaet DeLoitte Udgiver: Foreningen Caroline S 16 Juletræer Jørgen Bang Thurø Svendborg Marineforening Svendborg Søfartsskole Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dagsorden 1. Godkendelse af referat (JP) 2. Regnskab LA2015 (AGL) Bilag 1 3. Medlemshenvendelse omkring Trafikstyrelsen (PS) 4. Rabatudvalg (PS) 5.

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere