LAUB J E R G S L Æ GTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAUB J E R G S L Æ GTEN"

Transkript

1 LAUB J E R G S L Æ GTEN Hovedbestandele....5 Indholdsfortegnelse....5 Familiehistorie....5 Kildeangivelse...5 Slægtstræet....5 Historiske kronologier...5 Navne....5 Breve....5 Oversættelse....5 Originaler....5 Opdatering Efterslægten Dialog Bilag Tak til dem der har bidraget... 6 KRISTIAN GRAVERS LAUBJERG MARIE RIIS KNAKKERGAARD Børn Familiehistorie Marie Riis Knakkergaard skriver om den første aften i Skarum Præstegård Brev fra Johan Knakkergaard til Marie Riis Knakkergaard : Marie Riis hos T.H. Nielsen Brev til Marie Riis Laubjerg fra moderen FrederikkeDorthea Reimers Brev fra Frederikke Dorthea Reimers til Marie Riis: Brøj købes Hunden Dax nytårsløjer på Brøj Svends tale ved hans 80 års fødselsdag Bilæggerovnen Nekrolog for Marie Riis Nekrolog 1 for Gravers Laubjerg Nekrolog 2 for Gravers Laubjerg Niels tale ved Kristian begravelse LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

2 Kilder NIELS LAUBJERG F NIELSEN MAREN MARIE SØRENSDATTER Børn Livshistorie Christen indsender sin levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet: Kilder CHRESTEN KNAKKERGÅRD RIIS FREDERIKKE DORTHEA CHRISTIANE REIMERS Børn: Livshistorie Historien om Maren Tobakspiber Tobakspibepatent Tobakspibe patent Patent på kirkeklokke ringeapparat Arkitekt Uldall anbefaler ringeapparatet Beskrivelse af Ringeapparatet Tilsagn om patent på kirkeklokke ringeapparat Kroketspillet Brev til Marie og Gravers fra Dorthes 23 maj Chr. Knakkergaards levnedsbeskrivelse Christiane ansættes som klokker Christianes beskrivelse af barndomshjemmet Kirken var mit andet hjem Historien om Fru Anne Søe Da Klokker Riis åbnede fru Anne Søes Grav En ny klokkestol og et kimeapparat: Vejrhanen på kuglelejer og fund under kirkegulvet: Kilder NIELS ERNST NIELSEN ANE NIELSDATTER Børn Familiehistorie Kilder SØREN PEDERSEN SMED (ØLBY) ANE MARIE LARSDATTER (FLOVLEV) Børn Familiehistorie NIELS CHRISTIAN CHRISTENSEN RIIS ROKKEDREJER CHRISTIANE PEDERSDATTER KNAKKERGÅRD Børn Familiehistorie HENNING JOHAN HINRICH REIMERS JOHANNA MARIA BIRGITTA SÖRUM Børn Familiehistorie HANS NICOLAI NIELSEN ANNE MARGRETHA SPLETH Børn Familiehistorie Helligkildegård Klingstrup Svenskekrigene (8) Spleth NIELS (CHRISTENSEN ROCKIÆR )LAUBJERG ANE SØRENSDATTER Børn Familiehistorie LARS CHRISTENSEN GADE MAREN ERIKSDATTER Børn LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

3 Familiehistorie Kilder CHRISTEN JENSEN RIIS WERT BIRGIT PEDERSDATTER MØLLER Børn Familiehistorie CHRISTEN PEDER KNAKKERGAARD (ANNE) JOHANNE CHRISTIANSDATTER Børn Familiehistorie HINRICH REIMERS FREDERIKKE LÜDMANN Børn: Livshistorie Reimers JOHAN FREDERIK SØRUM ELISABETH CATHRINE FISCHER Børn: Familiehistorie KIlder KRISTIAN ANDERSEN SPLETH METTE GRAA Børn Familiehistorie Familien Graa CHRISTEN ROCKIÆR ANNA NIELSDATTER KJÆR Børn Familiehistorie SØREN CHRISTENSEN (FLOVLEV) KIRSTEN SØRENSDATTER Børn CHRISTEN MADSEN (I GADEGAARD) SIDSEL LARSDATTER Børn Familiehistorie Kilder ERIK MORTENSEN ANNA OLESDATTER Børn Familiehistorie FREDERIK JENSEN RIIS MARIE CHRISTENSDATTER WERTH Børn Familiehistorie Kilder ANDERS RASMUSSEN MARGRETHE SPLETH Børn Familiehistorie KRISTEN KNUDSEN GRAA BODIL NIELSDATTER TINGBJERG Børn Familiehistorie Kilder JENS FREDERIKSEN RIIS FARVER MADAME FREDERIKSEN RIIS Børn...1 Familiehistorie....1 Boet efter Madame Frederiksen Riis....1 KNUD JØRGENSEN GRAAE METTE KRISTENSDATTER LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

4 Børn Dødsboets opgørelse Hjemmets indretning Kilder FREDERIK JENSEN Børn...1 Familiehistorie....1 JØRGEN PEDERSEN GRAA KATRINE KNUDSDATTER Børn Familiehistorie Kilder JENS MORTENSEN METTE JENSDATTER Børn...1 Familiehistorie....1 Kilder....2 PEDER NIELSEN GRAA MARGARETHA GRAA Børn...1 Familiehistorie Kilder....3 NIELS LAURITZEN GRAAE ANNA HANSDATTER Børn...1 Familiehistorie....1 Børn efter Hans Nielsen Graae:....3 Kilder....4 LAURITZ NIELSEN GRAA ANNE PEDERSDATTER Børn...1 Familiehistorie....1 Kilder....2 NIELS GRAA Børn...1 ORDBOG A.1 THYHOLM KRONOLOGI...B1 THISTED KRONOLOGI C.1 FARVERHÅNDVÆRKET.... E.1 Værkstedet.... E.1 Stampning... E.2 Kradsning.... E.2 Overskæring.... E.2 Kulørfarvning... E.2 Kypefarvning... E.2 Håndtering og vridning.... E.3 Trykning... E.3 Skylning og tørring... E.4 Dekatering.... E.4 Presning og glitning... E.4 Den nye tid.... E.4 LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

5 FORORD OG SYSTEMATIK Forslægten Tager udgangspunkt i Gravers og Marie og deres forfædre Efterslægten Har samme udgangspunkt, men med efterkommerne som emne, men er kn medtaget i oversigt. HOVEDBESTANDELE Beskrivelsen bestå af: INDHOLDSFORTEGNELSE Med årsstatistik og nummerering Hver person har et nummer. Hvor 2 personer har samme nummer angiver det at de er gift med hinanden. Dette er familienummeret. Et ekstra nummer føjet til dette nummer angiver hvilket nummer barnet har tidsmæssigt. Forfædre i lige linie er markeret med fede typer som familier, og med kursiv (rødt på computerskærm / Internettet) som børn. FAMILIEHISTORIE Alle kilder er placeret i tidsmæssig rækkefølge Børn i familien som vi stammer fra i lige linie bliver udskilt af forældrenes historie når de etablerer egen familie. De øvrige søskendes historie bliver under forældrenes historie. En del af historien er telegramagtige og afventer detaljering og nuancering. KILDEANGIVELSE Kilder angives i teksten som ( 1 ) refererende til nummererede fodnoter som afslutter de enkelte familie historier. SLÆGTSTRÆET Slægtstræet angiver personernes indbyrdes familieforhold og af dette kan nummersystematikken aflæses. HISTORISKE KRONOLOGIER De familiære historiske studier bliver især spændende når familiens historie kan ses sammen med stedets og landets historie. Disse overordnede kronologier er placeret bagerst i bogen. NAVNE Navne og deres stavemåde varierer noget i de forskellige kilder. De forskellige stavemåder, vil blive refereret i et vist omfang. Jeg vil dog i indholdsfortegnelsen anvende den jeg anser for mest sandsynlig, med den viden jeg har på nuværende tidspunkt. BREVE Alle breve er indskrevet i familiehistorierne. Breve placeres hos afsenderen i det tilfælde hvor det er en ane i lige linie, ellers hos modtageren. Den nøjagtige ordlyd er gengivet, dog er der valgt at navneord med stort ændres til småt. Der er ikke foretaget redigerende grammatiske ændringer, som sætning af kommaer og punktum, hvis de ikke findes i brevene. Kilder er ofte kirkebogen hvor der refereres til mikrokortnumre, årstal og dato. OVERSÆTTELSE Alle originale kilder er håndskrevne. De er undertiden meget vanskelige at læse, og er derfor oversat en gang for alle. I den oversatte tekst kan der forekomme xx, der markerer et ord, der endnu ikke er tydet. ORIGINALER Originaler skannes og opbevares som pdf-filer (PortableDocumentFile). Dette format kan læses af alle computertyper ved anvendelse af Acrobat Reader, der normalt ligger sammen med internet softwaren. Den sidste version af dette program kan downloades fra LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

6 Originaler kan mod ønske fremsendes pr , mod angivelse af adresse og modtagerforhold. Jeg vil prøve at få lavet en liste over originalerne. OPDATERING Kilder og tekst opdateres hele tiden. På hjemmesiden sidder der forrest en log, der fortæller hvilke ændringer der er foretaget og hvornår. Så kan man altid se om man har det sidst opdaterede materiale. For at historien kan blive så god som muligt er det meget vigtigt at jeg kan få adgang til lokalt kildemateriale. Kildematerialet kan være: Breve, ting, hukommelse, foto. Jeg kan på stedet skanne eller affotograferer det meste materiale. Hvis materialet udlånes til mig, vil jeg skanne/affotograferer det straks og returnerer originalerne, Når kildematerialet registreres centralt vil det ikke betyde noget at originalerne stille og roligt spredes ned blandt efterkommerne. Der vil stadig være et samlet billede af forhistorien. EFTERSLÆGTEN Systematiseres efter samme recept som forhistorien, dog med den forskel, at skulle efterkommerne selv ønske at præsenterer sig, vil deres materiale erstatte mit. Hjælp til med opdateringen ved at e oplysninger. DIALOG Der kan opsættes en dialog oversigt på hjemmesiden, hvor indlæg præsenteres. Indlæg til dialogen bør mærkes så det klart fremgår at de er tiltænkt denne placering. Hvis nogen skulle ønske at deltage i arbejdet skal de være meget velkomne, jo flere, jo bedre. BILAG Større tegninger udføres som pdf der kan downloades fra internettet. I øjeblikket findes følgende: Forslægt Efterslægt Æ Brøj Knakkergårds bordkroketspil Thyholm med bosteder TAK TIL DEM DER HAR BIDRAGET Bidragyderne til værket er mange ud over de skriftlige kilder skal her nævnes Margrethe Laubjerg som med forudseende indsigt har bevaret mange kilder. Kirsten Laubjerg som har bidraget med kilder og fotos Ernst Laubjerg som den store katalysator, Valborg der har udlånt gamle originale fotos og alle dem der deltager i den fremtidige opdatering. Mogens Riis Laubjerg 7 december 2002 LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

7 KRISTIAN GRAVERS LAUBJERG feb dec år Gift som 24 årig 24 nov 1908 MARIE RIIS KNAKKERGAARD dec dec år Gift som 27 årig INDHOLDSFORTEGNELSE Børn Familiehistorie Marie Riis Knakkergaard skriver om den første aften i Skarum Præstegård Brev fra Johan Knakkergaard til Marie Riis Knakkergaard : Marie Riis hos T.H. Nielsen Brev til Marie Riis Laubjerg fra moderen FrederikkeDorthea Reimers Brev fra Frederikke Dorthea Reimers til Marie Riis: Brøj købes Hunden Dax nytårsløjer på Brøj Svends tale ved hans 80 års fødselsdag Bilæggerovnen Nekrolog for Marie Riis Nekrolog 1 for Gravers Laubjerg Nekrolog 2 for Gravers Laubjerg Niels tale ved Kristian begravelse Kilder LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

8 BØRN Niels Laubjerg 25 sep 1909 Margrethe Laubjerg 13 dec 1911 Marie Laubjerg 30 dec 1913 Svend Laubjerg 2 mar 1916 Erik Laubjerg 1 jan 1921 Ernst Kristian Laubjerg 18 jun 1926 (Marie 44 år) FAMILIEHISTORIE 1881 Marie Riis Knakkergaard fødes i Thisted februar Kristian Gravers Laubjerg fødes i Teglbjerg ( 1 ) Hjemmedøbt af sognepræsten den 22 februar. I kirke 14 april Far husejer Niels Nielsen Laubjerg (Nielsen) og hustru Maren Marie Sørensen - 40 år - i Teglbjerg Faddere Barnets Moder Indsidder Niels Andersens hustru i Flovlev Barnets fader Niels Nielsen Lavbjerg Indsidder Niels Andersen i Flovlev Ungkarl Kristian Nielsen i Søndbjerg maj MARIE RIIS KNAKKERGAARD SKRIVER OM DEN FØRSTE AFTEN I SKARUM PRÆSTEGÅRD Den første aften i Skarum. Lis og Gerda var i seng, og Ellen passede Fru Lund. Så gik jeg en lille tur udenfor præstegården og satte mig på huk ved Billes hus, og så over fjorden til Draaby - en herlig 2. maj aften, lidt efter passerede en flok unge fra xxx Hxxx mod fjorden. Da Bille saa at jeg blev siddende gik han ud og indbød mig ind, det blev en dejlig aften, Bille sad ved sin rok og hvor stuen var lille gjorde den et godt indtryk på sådan en 14 års pige fra byen Thisted, 1899 BREV FRA JOHAN KNAKKERGAARD TIL MARIE RIIS KNAKKERGAARD : Thisted den 16 August Kære Maria ( NB Johan kalder hende Maria og ikke Marie ) Først tak for dit kjærkomne brev til min fødselsdag og dine hjertelige og velmente lykønskninger i anledningen af samme. Du var kun kommet et par år bagefter, jeg blev nemlig 28 år. Også tak for dit smukke og veludførte fotografie, det ligner dig jo så storartet, når jeg ser på billedet er det bestemt som du stod for mig. Du kan tro jeg gik i spændt forventning indtil det kom, og er nu meget glad til det. Fra Anders fik jeg et kort med billeder fra Garding. Kjære søster du må ikke tro at jeg rådede dig til at blive i Skarum af anden grund end for det bedste, men da du nu en gang har sagt op kan jeg ikke andet end beundre din resolutte optræden. Du har jo altid vist at hjælpe dig selv når det kneb, nu vil jeg også ønske for dig at du må kunne få en en rigtig god plads, enten en efter mors billede, eller en efter dit eget hoved, den bedste er ikke for god til dig. Jeg er endnu ikke rigtig rask men er dog oppe hver dag, og kommer også ud når vejret tillader det. Christen er indnu ikke oppe hver dag. Nyhederne vil jeg overlade til moder at fortælle, ellers får hun jo ikke noget at fortælle om, men for resten ved jeg ikke om der er nogle. I håb om at du er rask og som sædvanelig altid glad enten det går op eller ned, slutter jeg for denne gang med en rigtig hjertelig hilsen fra din altid hengivne broder. Johan LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

9 1900 Gården drives af Kristian Gravers Laubjerg da Niels Laubjerg dør. Kristian ovetager husmandsstedet i Teglbjerg. 16 år gammel skal han holde sammen på familien helt frem til mødet med Marie Riis 8 år senere. Maren Marie Laubjerg er 56 år I 1905 stadfæstes Laubjerg efternavnet (Sag 3972/1902) 23 december Navnbevis af Hassing - Refs Herreds Kontor på navnet: Graves Kristian Nielsen Laubjerg MARIE RIIS HOS T.H. NIELSEN Marie er ansat i T.H. Nielsens Filial i Søndbjerg. Her møder hun Gravers der køber ind her. Det siges at hun holder stævnemøder med Graves i et halmskjul til køerne, Marie arbejder sammen med: Fuglebæk, Hr Bonde, Ninna Bonde. Hr Bonde køber senere forretningen. Fuglebæk skulle efter sigende også være lun på Marie november Kristian og Marie bliver gift. BREV TIL MARIE RIIS LAUBJERG FRA MODEREN FREDERIKKEDORTHEA REIMERS Dato ukendt måske i 1908 hvor de bliver gift Kjære Marie! Vor hjerteligste Gratulation til din Fødselsdag, som du i aar skal fejre i eget Hjem, og Tak til Christian for hans venlige Brev, det glæder os at høre I have det saa godt, det er skønt I ere saa lykkelige og tilfredse, men nu kommer vel også Juletravlheden for eder, især på landet ere der jo i Regelen mere end i Byen. Vi have haft en slem Tid siden I reiste, Albert har ligget siden, Vi maatte have Doktor, det er Lungebetiendelse han har, nu er han bedre, og muelig han kommer op til Julen, feb 1909 BREV FRA FREDERIKKE DORTHEA REIMERS TIL MARIE RIIS: Kære Marie! Nu længes I vel efter at høre lidt der hjemmefra, jeg har ofte villet skrive, men det er stadig opsat, og derfor har det varet så længe. Fader og jeg har det som sædvanelig. Fader har i den sidste tid haft meget haste, men de er ikke slemme, han har jo kunnet skynde sig, da januar måned har været meget sløj med fortjeneste og dermed også arbejdet, nu lader der til at blive noget, så er jo også humøret lidt bedre, hvad Albert angår så har han idag været hos doktoren, han længes jo efter at komme til at arbejde igen, men de første 3 uger kan der ikke være tale derom, han ser godt ud, hoster aldrig, men skal endnu hvile ud en tid, havde det været sommer havde han nok haft lyst til at komme op til eder en 14 dages tid, da han skal være i luften så meget som muligt, men endnu tror jeg det er for koldt, han skal vedblive at leve efter sundheden med æg og sødmælk, og spise helst hver 3. time, selv om det kun er et glas mælk, blot han nyder noget, hans appetit er god, men skal vist være bedre endnu, idag tog det jo igen på humøret da han som vi andre trode det var helt ovre, det er også godt fremskreden med ham, men endnu skal han vedblive at plejes. Jeg ser af Christines brev at I ønsker at besøge os til faders fødselsdag, vi glæder os jo også til at se eder, men da I vil blive natten over hos os, må I tage til takke med at ligge hvor Christian lå, Albert ligger jo i Øresengen i dagligstuen og må vedblive dermed indtil luften bliver mildere, vi kan jo også godt undvære stuen, og må tage det hensyn til ham som hele tiden er brugt. Frøken Vang er ventendes hertil om 14 dage, Dagmar rejser til Amerika igen, Fru Buehvaldt efterlod sig godt Marens fødselsdag forløb som sædvanelig, og om aftenen havde hun jo en del småpiger, Christianes forløb ganske stille, foruden Thomas viste ingen der var fødselsdag her, hun fik breve fra Schlesvig, Hamburg og dig, hun var syg i de dage, og hvor gerne jeg vil, har hun jo måttet holde sig oppe sålænge hun kan, jeg kan så dårligt tåle at bestille noget og min svaghed har også taget til istedet for bedring, jeg er glad for at de kommer hjem til faders fødselsdag, da kan du give hende en hjælpende hånd, thi fader ser jo gerne at få sine sædvanelige venner til en vist om aftenen, så må vi jo også benytte stuen, men det kan vi jo sagtens nu Albert er oppe. LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

10 Hos Thomsen var der stort selskab til fødselsdagen, jeg skal hilse og sige tak for telegrammet, og sige at tante Lines adresse var rigtig, derfor har Louise svaret, de har det som sædvanelig, igår aftes var far og jeg deroppe, de kommer jo tiere her, thi vi må jo se at holde Alberts humør noget vedlige, og derfor ser vi helst de kommer her. Maren har fået den smukkeste spisestue. Møbler til hendes spisestue fra Ida Stau de har tilhørt kammerherrens datter hvor Ida har tjent i så mange år, du kan tro de er smukke, hvad der manglede ved dem har fader repareret, de er ualmindelig smukke. Niels har det som i gamle dage, han kommer gerne hjem hver aften. Lises besøg har jeg af og til, hun taler glad og tilfreds, hvorvidt hun skal blive hos Munks er ikke helt bestemt, da den gamle frue er død, men hun vil helst blive, men lønnen er jo så lille. Hos Anders er de raske, men Helenes broder har været meget syg, har ligget på et hospital i flere måneder af blodtab grundet på en årebetændelse og når han kommer ud skal han være hos dem og samle kræfter hvad han havde, er gået til xx sygdom, han havde en fast plads, men den er vel nu besat så luxx har sit. Jeg skal hilse fra Christiane, men da hun ikke er hjemme har jeg ikke noget særligt bud. Hun skriver dig nok selv. Vær nu alle hjertelig hilset fra hjemmet her dog mest fra far og mor. 25 september Niels Laubjerg bliver født Kongen besøger Thisted og efter at have set kirken tildeles Riis Dannebrogsordnen. <1910 Kristian vælges i Søndbjerg Odby kommune i 6 perioder i træk ialt 24 år som konservativ politikker. Han administrerer økonomien som kommune kasserer og er socialrådsformand. (Kan ikke være tidligere end 1910 hvor han er 25 år. Man kunne ikke vælges før man blev 25 år. Ophøre med kommunale forpligtelser ca da Ernst er 15, dvs i 1941) Han tog altid personligt ud og ekviperede folk, så der var sikkerhed for at sociale midler gik til det tiltænkte formål. Kristian møder Bertel Dahlgaard ved politiske møder. De taler godt sammen men er politisk uenige. Bertel lægger blant andet navn til en landboreform der får Kristian til at tage sjældne ord i sin mund " Bertel den lorterøv " - udtalt privat til Marie. Det påstås at Kristian fik 95% af de socialdemokratiske vælgers stemmer i kommunen. Han deler aldersrente ud i flere år, men da han selv kan få den vil han ikke være det bekendt, selv at modtage den december Margrethe Laubjerg bliver født Margrethe gifter sig med Peder Josefsen Lauersen ( som er født på gården Råkjær ). De køber den gamle fattiggård og driver den som landbrugsgård. De får børnene: Valborg, Hans Jørgen og Ole december Marie Laubjerg bliver født Marie bliver gift år xx med Erik Josefsen Lauersen, bror til Peder. De overtager den fædrende gård Råkjær, der ligger med jorde ned til Søndbjerg strand. De får børnene: Anne Marie, Lasse, Inger og Elisabeth marts Svend Laubjerg bliver født. Svend er på gården det meste af tiden. Da Erik bringer Kirsten til Brøj har de på et tidspunkt en veninde til Kirsten med. Hun hedder også Kirsten. Svend bliver senere gift med hende og overtager Brøj. De får børnene: Kristian, Merete, Anders og Søren Januar. Erik Laubjerg bliver født. Kommer senere i lære på en farm ved Sorø Bliver gift med Kirsten. De driver minkfarm ved Thyholm, men får senere jord af Kirstens far og bosætter sig på Sjælland ved Dianalund. Her drives minkfarm. De får børnene Poul Henrik, Flemming, Peter og Lise. Interessen for minkfarm får han på Thyholm, hvor fiskerne på grund af det dårlige fiskeri supplerer indtægterne med pelsdyrsavl. Niels Laubjerg kommer i realen det år Niels bliver færdig med realskolen og kommer i lære hos købmand Kofoed i Hvidbjerg. LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

11 juni Ernst bliver født. Han får kælenavnet Manne, et mærke han senere ryger. Ernst deltog ikke i landbruget men passede haven. Har aldrig malket en ko. Der var kakkelovn i Ernst værelse og hver dag når han kom hjem så var der tændt op i den. Ernst sov mellem forældrene i nogle år. I isvintrene tog han på ski til skole. Skolebestyren havde lavet morgenkaffe til Jens og Ernst, da de engang var de eneste fremmødte. BRØJ KØBES 1927 Brøj købes. Ernst køres i barnevogn fra teglbjergvej ned til Brøj. Æ Brøj eller Brodden ligger på Tambohusevej 17 Hellerup Mark. Man kører fra Tambohusevej gennem nummer 15 som kaldes Æ Pig. Navnene stammer fra det yderligste på en hveps. Gårdene ligger yderligt, højt oppe, og måske er det årsagen til navene. Gården beboes efter Svend og Kirsten af bankdirektør i Hvidbjerg Sparekasse Henry Laustsens og hustru Jytte M Laustsen. De bygger den om og river en del ned. Brøj var, i familiens tid, en firelænget gård med stråtag og tegl. Der er udsigt over Tambohuse og Jeginø. Der var 2 karlekamre og en stue over hestestalden. Marie havde det ene kammer. Over hestene var der brandsikkert loft af tegl monierbuer. Der var halm og hø på loftet. Der var kornloft over stuehuset. Tærskeværket var andels. Der kom folk med tærskeværket og de skulle beværtes mens kornet blev tærsket " Di sku ha di ma". Halmen blev hakket til hakkelse, HUNDEN DAX Gårdens hund hed Dax, med adskillige hunderacer i kromosomsættet. Hun blev undertiden med hvalpe og engang ville Kristian aflive hvalpene ved at sænke dem ned i en sæk på det dybeste sted ved Jeginø dæmningen. Sækken må have været mør eller også var Kristian det, for da han kom tilbage fra sit forehavende var hvalpene løbet ham i forvejen. Dax og katten havde en daglig rutine. Fra hullet nederst i vognporten skulle katten over til bryggers døren, på tværs af gårdspladsen. Dax lå i indkørslen med ryggen til den store verden udenfor og med sigtekornet indstillet på hullet i porten. Flere gange dagligt spurtede katten over gårdspladsen, mens Dax accelerede sit korpus mod et fælles punkt uden for bryggers, hvor alt endte i en støvsky, som katten dog hver gang slap ud af, for derefter at gå på musejagt på stuehus loftet. Ernst Gården blev passet af 2 karle og piger. Niels og Ernst var de eneste der kom i skole. De skulle have være præster, havde det stået til forældrene. Svend og Erik skulle være landmænd og de to piger Margrethe og Marie skulle være medhjælpende hustruer ved landbruget. Marie kommer i huset i Vestenå Hvidbjerg præstegård. Margrethe var måske i København et år. Margrethe bliver tidligt gift med Peder og Marie med Peders bror Erik. Brøj ligger ved det lille fiskerleje og gamle færgested Tambohuse: De første huse man kommer til tilhører familien Mortensen gennem mange år. da dæmningen blev bygget blev fiskerkutterne lavet så de kunne komme under den lave bro ved at styrehuset kunne læggesned så de ikke skulle den lange vej udenom Jeginø. Gamle fiskerbåde blev sænket og fyldt op til bolværk for fiskerlejets havn. Der var købmandsforretning i enden af kroen. Pakhus. LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

12 NYTÅRSLØJER PÅ BRØJ Nytårsaften gik Kræn Madsens Karl ind på gårdspladsen og skød et stort kanonslag af. Legen gik derefter ud på at gårdens beboer skulle blive ophidsede og løbe efter synderen. Svend løb ud efter Karl og da Karl under vild flugt rundede hjørnet mellem hønsehuset og kostalden fortsatte han intetanende ud på det meget rådne trædæksen til kalvenes ejlebeholder. Dækslet brød sammen og synderen endte sin flugt i møg til op på brystet. Han blev i hast hevet op og bragt ind i bryggers hvor man kunne skylle ham. En anden nytårsstreg gik ud på at tage den godt fyldte spand fra dasset og hejse den op i flagstangen. Dette var risikabelt på flere måder. Flagsnorene på gårdene var ikke altid helt sikre så en fyldt spand kunne udgøre en fare for såvel dem der morede sig med at hejse spanden op, som de der trængende skulle have den ned igen. Ernst Ernst leger i en gammel vaskebalje at han sejler med Queen Mary Niels er udlært hos købmand Kofoed. Efter Kofoed kommer han i lære hos en købmand i Svandkjær. Senere kommer han til Løkken hvor han køber sin egen købmandsbutik. Butikken ligger overfor brugsen, og er stor og driftig. Niels kommer senere rimeligt fra købmandsbutikken. Han stiller en grøntforretning an i huset "La Strada" Efter et stykke tid i byen kommer han til at kende ejeren af hotel " Udsigten ", Bach. Han forpagter efter et stykke tid Udsigten. Bach bor i stuen. Senere bliver La Strada købt. Niels bliver gift med Vita og får børnene: Knud, Bitten og Finn. Knud bliver salgschef for Regnecentralen i Århus er gift med Lene og bosætter sig i Hammel. Bitten uddanner sig til lærer og bosætter sig i Ribe i en gammel vandmølle. Knud bliver i Løkken hvor han er beskæftiget i restaurationsbranchen erne var dårlige for landbruget, der var svine rationering. På gården var der 2 piger og 2 karle der hjalp til. Når man havde fri tog man til Vestervig og Agger i sharbang. På besøg hos hinanden blev der drukket kaffe. Man tog til møder i Missionshuset og passede kirken om søndagen. Der blev sat kroge i fjorden. Man gik ikke til bal på kroen. Ernst gik engang i biografen i Holstebro, blev set og angivet til Graves, der skælte ud. 27 maj Maren Marie dør 86 år gammel. Ernst overtager hendes værelse 1933 Ernst kommer i folkeskolen i Hvidbjerg som også er realskole. Tysklæren er spejderfører hos FDF og han får Ernst indruleret i bevægelsen. De har en spejderhytte i Odby. Uniformen har en speciel lugt. 24 nov Graves og Maries sølvbryllup. SVENDS TALE VED HANS 80 ÅRS FØDSELSDAG Beskriver blandt andet tiden i sidste halvdel af 30 erne Når man nærmer sig de firs, og ser tilbage på sit liv, så er der mange ting, man gerne ville lave om på, enten forbedre eller ønske det gjorte ugjort. Man kan spørge sig selv, hvad har ens liv betydet for sine omgivelser, var det umagen værd, eller var det bare et pust i sivet? det kan det følgende måske bringe lys over. Har man i det hele taget lagt vægt på, at være noget for sine medmennesker? Når man i det Herrens år 1917 så dagens lys, kan man jo ikke regne med, at det fik samme betydning som den russiske revolution. Det var d.2 marts, at lægen fra Hvidbjerg med lægetasken i hånden i snestorm måtte gå de fire km. ud til det lille husmandssted i Teglbjerg for at hive omtalte unge i land. Det var vist den almindelige mening, at det ikke var ulejligheden værd, for det lille skravl ville snart gå til; men et fad koldt vand fik liv i ungen. det gav nok stødet til, at jeg fik skræk for vand i større mængder. Vi var 6 søskende: 4 drenge og 2 piger, og jeg var nr. 4 i rækken. Det er mit indtryk, at mine 2 store søstre brugte mig som en slags legetøj. Det gik tiden med, så vidt jeg husker, til skolestuen, at begynde livets alvor. Vi havde 3 små km til Hellerød Skole ned 6 LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER 2002

13 ad Mosevejen. Jeg var så heldig med det samme at få en skolekæreste. Det var vores nabos pige i "æ Mos hus". Emma hed hun. Vi fulgtes ad, til skole, og siden den tid har det været mit indtryk, at man bedre kan stole på kvinder end på mænd. Selv om jeg var en splejs, kom jeg hurtigt til at hjælpe ved landbruget. Det var jo en lille ejendom på ca. 10 tdr. land, så skulle vi alle have mad, så skulle vi også alle hjælpe til; men først og fremmest skulle skolen passes. Det var dengang, da lærdommen blev banket ind i hovedet på en. Man havde forskellige metoder til at oprette ro og orden. Man blev nevet i armen, håret rykket løs ved ørene, ituslået ramme fra tavlerne blev brugt til at slå os over knoerne. De værste skarnsknægte nåede aldrig at få sårene hele, inden de blev brudt op igen. Søndagen var en festdag, da hvilte alt unødigt arbejde. Man ville gerne skulke fra søndagsskolen, når man havde gået vejen ugens seks dage, var det rart at være fri den syvende; men den gik ikke. Der var højtidsstemning, når russerne blev spændt for charabancen, og vi kørte til skovs. Een gang hver sommer var der søndagsskoleudflugt til Skibdal Bakker ned mod Oddesund. Formanden for søndagsskolen, Per Ravn, havde et stående spørgsmål hvert år: Hvor mange skiver brød, der kunne blive af et helt rugbrød? Det var, hvad man kaldte et intelligent spørgsmål. Da jeg var 11 år, havde min mor og far sparet så mange penge sammen, at de kunne købe Æ brøj, en gård på 35 tdr. land, der lå oven for Tambohuse. Det var en forfalden gård, men et pragtfuldt sted, og masser at tage fat på. Det må have været omkring 1928, det var små tider for landbruget, og tuberkulosen herskede både blandt mennesker og dyr. Jeg husker, når man kom ind i stalden, hvor der lå syge dyr, der ikke kunne leve længere, at far så forkortede deres pinsler ved at give dem en for panden. Når man til daglig færdedes blandt disse dyr, var der stor risiko for at blive smittet af tuberkulose. Sygdommen ramte også mig, men jeg fik dog ikke et skud for boven; men blev som 11 årig sendt til julemærkesanatoriet ved Kolding fjord. Det var en frygtelig omvæltning for en lille 11 årig dreng, der kom helt ude fra den syvogtyvende kartoffelrække, som man siger. Jeg græd mig i søvn mange nætter af bare hjemlængsel; men det var under dynen, for de andre drenge på sovesalen skulle ikke se, at man var sådan et pjok. Når man var oppegående, var det en værre forestilling, når man skulle op om morgenen,- det skete på militærvis. Vi, der ikke var dødsyge, skulle selv rede vore senge, og ve den stakkel, hvis dyne havde en lille fold. Når så sengen var redt, skulle vi stå ved siden af den med vores journal i hånden, når der kom stuegang. I den stod blandt andet ens temperatur. en dag havde jeg desværre snydt, og opgivet temperaturen til 36,3, hvad der bevirkede, at jeg måtte,blive i sengen den dag. Vi, der kaldte os de store drenge, holdt bare termometeret under dynen, og når sygeplejesken kom, opgav vi bare et eller andet tal. Derefter var der morgenmad. Det står for mig, at vi var over 100 i spisesalen. Hver fik en bestemt ration. Maden var god, men portionerne alt for store, langt mere end jeg kunne spise, men her stod "skal". Når så morgenmaden var sat til livs, var der afgang ned i liggehallen, hvor man lå resten af dagen, afbrudt af badning og spisning. Badningen var, som før omtalt, min store skræk; men der var ingen pardon. Vi havde en sygeplejeske, der hed frk. Hingst, (havde det endda været Hoppe) hun beordrede de store drenge til at dykke os små under vandet. Vi skulle springe i vandet fra badebroen, gik man ned ad trappen, var man en bangebuks. Selv stod Hingsten majestætisk på broen, og kommanderede med os. Her 63 år efter ser jeg hende stadig for mig som den onde selv. Men jeg blev rask, og kom hjem til a Brøj, og jeg tror nok, at jeg var en utaknemmelig skabning, selv om min Mor gjorde-alt, for at jeg kunne hvile mig, ligge i solen, få noget ekstra godt at spise, og hvad ved jeg. Årene gik, og jeg kom til konfirmationsforberedelse. Præsten hed Nørresøller Jensen. På selve konfirmationsdagen var jeg syg af en ondartet influenza. præsten kom hen til mig, og spurgte, om ikke det var bedst jeg kom hjem i seng, men jeg holdt ud til det hele var overstået; men så var det bare med at komme hjem i seng. Da vi gik til præsten, som det hedder, var det pudsigt, at pigerne fra Uglev og Odby fulgte med os 3 drenge fra Tambohus og der omkring ned gennem Hellerød. Det var noget af en omvej for dem, men piger har nu noget, som drenge ikke har. Efter konfirmationen var man så med eet blevet voksen. Det var små tider dengang. Jeg mindes, når en so skulle få grise, var man selvfølgelig interesseret i, at så få som muligt blev ligget ihjael af soen. Oppe i Hellerød var der en gammel kone, Ane Kirstine Vilhelmine Jensen Melgård. Hende blev der sendt bud efter, så lå hun på en balle halm inde ved soen i 3 døgn indtil der ikke længere var risiko for, at soen klemte dem ihjæl. Det hændte, at der alligevel lå døde grise i båsen, man påstod, at det var Ane kirstine LAUBJERG SLÆGTEN 7 DECEMBER

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere