Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning (2011/07) DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK"

Transkript

1 Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK

2 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer og dimensioner Beskrivelse af apparatet Korrosionsbeskyttelse Tilbehør (leveres sammen med apparatet) Specifikationer Dimensioner Komponenter Strømskema 7 3 Forskrifter 8 4 Installation Vigtig information Valg af installationssted Lodret installation af apparatet Vandret installation af apparatet Vandtilslutning Strømtilførsel Tilslutning af apparatet Frostbeskyttelse (standby) Idriftsættelse 12 5 Betjening Installatørens information til slutbrugeren Idriftsættelse Før idriftsættelse af apparatet Sådan tændes og slukkes apparatet Indstilling af temperaturen Sådan nulstilles apparatet Aftapning af apparat 14 6 Miljøbeskyttelse/bortskaffelse 15 7 Vedligeholdelse Information til kunden Rengøring Kontrol af sikkerhedsventilen Vedligeholdelse og reparation Vedligeholdelse og reparation Funktionskontrol Sikkerhedsventil Magnesiumanode Termisk desinfektion Automatisk sikkerhedsafbryder Efter afsluttet vedligeholdelsesarbejde 17 8 Afhjælpning af fejl Fejl/Årsag/Løsning 18

3 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Vigtige informationer Øvrige symboler Symbol B Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. 1 Opremsning/listeindhold (2. niveau) 1.2 Sikkerhedsanvisninger Installation B Installation må kun udføres af en autoriseret installatørvirksomhed. IEC (DIN VDE 0100 Til 701) skal overholdes ved installation af apparatet og/eller elektrisk tilbehør. B Installer apparatet i et rum uden frostrisiko. B Slut først apparatet til vandforsyningen, og fyld det med vand, inden der tilsluttes strøm. B Før installationen udføres, skal apparatet afskæres fra strømtilførslen. B Dette apparat er kun beregnet til opvarmning af brugsvand. Installation og konvertering B Apparatet må kun installeres af en autoriseret installatørvirksomhed. B Sikkerhedsventilens udgang må aldrig blokeres. Der vil strømme vand fra sikkerhedsventilen under opstart. Vedligeholdelse B Kun autoriserede installatørvirksomheder må vedligeholde dette apparat. B Kobl apparatet fra strømtilførslen, før nogen form for vedligeholdelsesarbejde på apparatet påbegyndes. B Kunden er ansvarlig for apparatets sikkerhed og miljøforenelighed såvel som for dets vedligeholdelse. B Anvend kun originale reservedele. Instruktion af kunden B Instruer kunden i apparatets funktion og betjening. B Apparatet er ikke beregnet til at anvendes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykiske færdigheder eller manglende erfaring og viden medmindre det foregår under opsyn eller vejledning i brugen af apparatet af en person, som der ansvarlig for de pågældende personers sikkerhed. B Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. B Det er kundens ansvar at sørge for regelmæssigt eftersyn og vedligeholdelse. B Apparatet skal vedligeholdes en gang om året. B Oplys kunden om, at han ikke må foretage ombygninger eller reparationer. ADVARSEL: Skader som følge af forkert betjening. Betjeningsfejl kan medføre kvæstelser og/ eller materielle skader. B Sørg for, at adgangen til apparatet begrænses til personale, som kan betjene det korrekt.

4 4 Specifikationer og dimensioner 2 Specifikationer og dimensioner 2.1 Beskrivelse af apparatet Elektrisk vandvarmer: Høj grad af trykbestandighed Let at betjene CFC-fri PU-isolering. 2.2 Korrosionsbeskyttelse Tanken har indvendigt en homogen emaljebelægning. Denne belægning er neutral over for traditionelle brugsvandkvaliteter og installationsmaterialer. En magnesiumanode giver yderligere beskyttelse. 2.3 Tilbehør (leveres sammen med apparatet) Fig V 1 Plade til vægmontage (2 stk.) 2 Dyvler 80 mm x Ø 10 (2 stk.) 3 Skrue 80 mm x Ø 7 (2 stk.) 4 Afisoleringsstykke

5 Specifikationer og dimensioner Specifikationer Dette apparat opfylder de krav, der er specificeret i EUdirektiv 2006/95/EF og 2004/108/EF. Specifikation Enhed EWH 35B EWH 50B EWH 80B EWH 100B Elektrisk vandvarmer Kapacitet l Med tom beholder kg Med fuld beholder kg Isoleringstykkelse mm Vand Maks. tilladt tryk bar 10 Vandtilslutningtommer tommer 1/2 EI Nominel udgangseffekt W Opvarmningstid (15 C - 65 C) 1t27min 1t49min 2t20min 2t55min Spænding Vac 230 Frekvens Hz 50 Strømforbrug A Ledningstværsnit mm Beskyttelsesklasse Beskyttelsesgrad I IPX4 Vandtemperatur Temperaturområde C Tab. 2

6 6 Specifikationer og dimensioner 2.5 Dimensioner E M F J A H A G B D C L I D Fig Av Apparattype A B C D E F G H I J L (Ø) M EWH 35B /2" 201 EWH 50B /2" 241 EWH 80B /2" 336 EWH 100B /2" 401 Tab. 3 Dimensioner i mm 2.6 Komponenter 1 Kabel 2 Temperatur-sikkerhedsafbryder 3 Temperaturføler 4 Strømforsyningstavle 5 Kontrolpanel 6 Magnesiumanode 7 Varmtvandsrør ½ " 8 Beholder 9 CFC-fri PU-isolering 10 Varmelegemer (2 stk.) 11 ½ " Koldvandsrør Fig. 3

7 Specifikationer og dimensioner Strømskema NTC føler 800W 800W ledning Kontrolpanel Blå ledning Varmeelement Brun ledning Temperatur sikkerhedsafbryder N1 L 1 Transformer Brun ledning Blå ledning Brun ledning Blå ledning Strømforsyning Printkort Jord ledning Fig. 4 Strømskema V

8 8 Forskrifter 3 Forskrifter Anvendelseslandets gældende forskrifter vedrørende installation og håndtering af apparatet skal overholdes.

9 Installation 9 4 Installation Installation, eltilslutning og idriftsættelse må kun foretages af autoriserede installatørvirksomheder. 4.1 Vigtig information FORSIGTIG: B Sæt aldrig apparatet hårdt ned under håndtering. IEC (DIN VDE 0100 Til 701) skal overholdes ved installation af apparatet og/eller elektrisk tilbehør. B Tag først apparatet ud af emballagen på installationsstedet. B Støt aldrig apparatet på en af dets vandtilslutninger. B Til opsætning af apparatet skal vælges en væg, som har tilstrækkelig bæreevne til at bære dets vægt (se table 2). Dimensioner, magnesiumanode 22.0mm 43.5mm A 4.2 Valg af installationssted Fig AL FORSIGTIG: Risiko for beskadigelse af varmelegeme. B Begynd med at tilslutte apparatet på vandsiden, og fyld det med vand. B Først derefter foretages eltilslutningen. Krav til installationsstedet Anvendelseslandets særlige krav skal opfyldes Installer aldrig apparatet oven over en varmekilde. Installer aldrig apparatet i rum, hvor omgivelsestemperaturen kan falde til under 0 C. Installer apparatet tæt på den mest anvendte aftapningssted, således at energitab i rørinstallationen samt ventetid begrænses til et minimum. Installer apparatet i et rum, hvor der er plads til udskiftning af magnesiumanoden (se table 4). Apparattype Anodens længde EWH 35B ± mm EWH 50B ± mm EWH 80B ± mm EWH 100B ± mm Tab. 4 Anodens længde Når der er risiko for frost: B Sluk for apparatet B Tøm apparatet (se afsnit 5.7). Mindste nødvendige frirum til afmontering af anoden (dim. A) Beskyttelseszone 1 og 2 B Installation i beskyttelseszone 1 og 2 er ikke tilladt. B Mindste installationsafstand til badekar er 60 cm (uden for beskyttelseszone 1 og 2). FORSIGTIG: B Apparatet må kun sættes til et stik med jordforbindelse.

10 10 Installation 60 cm 60 cm 4.4 Vandret installation af apparatet FORSIGTIG: cm B Brug skruer og montageplader, der passer til vægtypen, og som ifølge specifikationerne kan bære apparatet, når beholderen er fuld af vand (se table 2). FORSIGTIG: Hvis apparatet monteres vandret, skal tilslutningen (rød) vende opad (tilslutningerne for vand på venstre side). Fig. 6 Beskyttelseszoner O Beskyttelseszone 1lige over badekarret Beskyttelseszone 2inden for en radius på 60 cm omkring badekarret/bruseren H Lodret installation af apparatet FORSIGTIG: B Brug skruer og montageplader, der passer til vægtypen, og som ifølge specifikationerne kan bære apparatet, når beholderen er fuld af vand (se table 2). Fig. 8 1 Tilslutning for vand ½ " (rød) H Afstand mellem understøtningerne (se table 5) Av 197 mm Ø10 Ø10 Apparattype H (mm) EWH 35B 116 EWH 50B 116 EWH 80B 347 EWH 100B 400 Tab. 5 Afstand mellem understøtningerne Fig AL 4.5 Vandtilslutning FORSIGTIG: Risiko for skader på apparatets tilslutninger på grund af kontaktkorrosion. Hvis der anvendes kobber til tilslutningen: B Brug tilslutningsfittings af messing eller rødgods B Brug flade pakninger til apparatets tilslutninger. Det giver magnesiumanoden de bedste betingelser for at beskytte apparatet effektivt.

11 Installation 11 B Før installationen skal vandrørene skylles grundigt igennem, da vandstrømmen kan hæmmes af forurening og i tilfælde af kraftig forurening blokeres fuldstændig. B Mærk koldtvandstilslutningen (blå) og varmtvandstilslutningen (rød), så forveksling undgås (Fig. 9) Fig Vandtilslutning Av Fig. 9 1 Tilslutning for varmt vand ½ " (rød) 2 Tilslutning for koldt vand ½ " (blå) FORSIGTIG: B Monter en sikkerhedsventil på koldtvandstilslutningen på apparatet (se Fig. 10). Hvis trykket fra det indstrømmende vand er højere end 80 % af det maksimalt tilladte tryk i beholderen (bar), dvs. 6,4 bar, skal der monteres en reduktionsventil (se Fig. 10). Sikkerhedsventilen reagerer, så snart vandtrykket i beholderen overstiger 10 bar. Der bør sørges for en anordning til fjernelse af vandet fra sikkerhedsventilen. Et nedadvendt tømningsrør tilsluttet sikkerhedsventilen og i et frostfrit miljø. Sikkerhedsventilens udgang må aldrig blokeres. Der må aldrig monteres tilbehør mellem den elektriske vandvarmers sikkerhedsventil og dens koldtvandsindgang (blå). B Brug passende tilbehør til vandtilslutningen. 1 Varmtvandsudløb 2 Afløbsrør 3 Sikkerhedsventil 1) 4 Afspæringsventil 5 Kontraventil 6 Trykreduktionsventil 7 Koldtvandsindløbold 8 Afisoleringsstykke (modvirker tæring i rørsystem og varmtvandsbeholder) 4.6 Strømtilførsel FARE: Elektrisk stød. B Før der arbejdes på apparatet, skal det kobles fra lysnettet (sikring eller lignende). Apparatet leveres med et permanent tilsluttet strømforsyningskabel. Al styring og overvågning samt alle sikkerhedsanordninger på dette apparat er fuldt kablet og afprøvet på fabrikken. ADVARSEL: Hvis strømforsyningsledeningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller andre personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå risici. FORSIGTIG: Beskyttelse med sikring. B Apparatet skal have sin egen strømforsyning, som er beskyttet med en 300 ma RCD (reststrømsanordning) og jordforbindelse. 1) Ikke leveret med apparatet

12 12 Installation Tilslutning af apparatet Eltilslutningen skal opfylde de gældende standarder for elektriske installationer i anvendelseslandet. B Slut apparatet til stikdåse med jording. 4.7 Frostbeskyttelse (standby) Dette apparat er udstyret med frostbeskyttelse. Funktionen slås til, hvis vandtemperaturen falder til under 6 C, og varmer vandet op til 10 C. Det beskytter apparatet mod frost. Denne funktion aktiveres kun, hvis apparatet stadig er tilsluttet strømforsyningen. 4.8 Idriftsættelse B Kontroller, at apparatet er korrekt fastgjort til væggen. B Åbn vandventilerne, kontroller alle forbindelser for udsivninger, og fyld apparatets beholder helt, indtil vandet strømmer fra alle aftapningssteder. B Slut apparatet til lysnettet. B Instruer kunden i apparatets funktion og betjening.

13 Betjening 13 5 Betjening Eltilslutningen skal overholde de gældende forskrifter vedrørende elektriske husholdningsinstallationer. 5.4 Sådan tændes og slukkes apparatet Tænd B Hold nede i 4 sekunder 5.1 Installatørens information til slutbrugeren B Forklar, hvordan apparatet fungerer, og hvordan det skal behandles. B Gør brugeren opmærksom på nødvendigheden af regelmæssig vedligeholdelse, da det direkte påvirker apparatets funktion og levetid. B Understreg, at månedlige eftersyn er nødvendige for at konstatere, om der under driften kommer vand ud af sikkerhedsventilen (åbn ventilen manuelt). B Når apparatet er i drift, kan der dryppe vand fra trykaflastningsanordningens afløbsrør. Dette rør skal være åbent mod atmosfæren. B Oplys kunden om, at han ikke må foretage ombygninger eller reparationer. B Aflever al medfølgende dokumentation til kunden. 5.2 Idriftsættelse Apparatet slås automatisk til under idriftsættelse eller efter en strømafbrydelse. Alle temperatur- kontrollamper (LED er) blinker. Opvarmningen starter, og den blå LED-lampe tændes, når vandtemperaturen i apparatet er under 50 C. B Tryk på blinke. én gang. LED-lamperne holder op med at Fig. 11 Den blå LED-lampe tændes = apparatet er tændt LED-kontrollampen for den på forhånd valgte temperatur blinker. Hvis vandtemperaturen er under den valgte, varmes vandet op, og den blå LED-lampe tændes. Den blå LED-lampe tændes ikke, hvis vandtemperaturen har mindst den valgte temperatur. LED-lampeskalaen viser vandtemperaturen i den elektriske vandvarmers beholder. 5.3 Før idriftsættelse af apparatet 70ºC FORSIGTIG: Apparatet skal sættes i drift af en autoriseret installatørvirksomhed. Installatøren skal give kunden alle oplysninger, som er nødvendige for at sikre korrekt betjening af apparatet. 60ºC 50ºC 40ºC 30ºC 1 B Kontroller, at apparatet er frakoblet lysnettet. B Kontroller vandtilslutningerne for udsivning. B Åbn en varmtvandshane, og lad koldt vand cirkulere gennem apparatet. B Vent, til vandet strømmer fra varmtvandshanen (apparatet er fuldt). B Når ovenstående trin er gennemført, tilsluttes apparatet lysnettet. Fig AL Sluk B Hold nede i 4 sekunder. Apparatet går i standbytilstand (se afsnit 4.7). 2

14 14 Betjening 5.5 Indstilling af temperaturen B Tryk på. LED-kontrollampen for den forhånd valgte temperatur blinker 5.7 Aftapning af apparat B Tag stikket ud af stikkontakten. FARE: Risiko for skoldning Kontroller vandtemperaturen i apparatet, før sikkerhedsventilen åbnes. B Vent, til vandtemperaturen i apparatet er faldet tilstrækkeligt til, at der íkke er risiko for at komme til skade. B Luk afspæringsventilen, og åben en enkelt varmtvandshane op. B Åbn sikkerhedsventilen (se Fig. 14). B Vent, til apparatet er fuldstændig tømt. 1 Fig. 13 B Tryk på flere gange, indtil LED-lampen for den ønskede temperatur tændes. Når LED-lampen viser 70 C, tændes LED-lampen for 30 C. Apparatet standser opvarmningen, når LEDlampen for vand slukkes). Apparatet starter opvarmningen igen, når vandtemperaturen falder til under den ønskede temperatur (den blå LED-lampe tændes), indtil den valgte temperatur er nået.. Den faktiske temperatur kan afvige fra den valgte temperatur med ± 1.5 C. Fig. 14 Tømning 1 Sikkerhedsventil 1) 2 Udløb AL 5.6 Sådan nulstilles apparatet B Hold nede i 4 sekunder. Apparatet går i standby-tilstand. B Hold nede i 4 sekunder. Den blå LED-lampe tændes = apparatet er tændt 1) Ikke leveret med apparatet

15 Miljøbeskyttelse/bortskaffelse 15 6 Miljøbeskyttelse/bortskaffelse Miljøbeskyttelse er meget vigtig for Bosch-gruppen. Produkternes kvalitet, lønsomhed og miljøbeskyttelse er ligeværdige mål for os. Love og forskrifter for miljøbeskyttelse overholdes nøje. Vi anvender den bedste teknik og de bedste materialer for at beskytte miljøet under hensyntagen til økonomiske synspunkter. Emballage Hvad angår emballage, er vi medlem af et landsspecifik genbrugssystem, der sikrer optimal genbrug. Al emballage er miljøvenlig og kan genbruges. Gamle kedler Gamle kedler/apparater indeholder materialer, der er velegnede til genbrug. De enkelte komponenter er nemme at skille ad, og kunststofferne er mærket. På den måde kan de forskellige komponenter sorteres og genbruges eller bortskaffes.

16 16 Vedligeholdelse 7 Vedligeholdelse Vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret installatørvirksomhed Sikkerhedsventil 1) B Åbn sikkerhedsventilen en gang om året i forbindelse med den regelmæssige vedligeholdelse (se Fig. 14). 7.1 Information til kunden Rengøring B Brug aldrig rengøringsmidler med slibende eller ætsende indhold eller opløsningsmidler. B Tør apparatet af udvendigt med en blød, fugtig klud Kontrol af sikkerhedsventilen B Kontroller en gang om måneden, om der kommer vand ud af hanerne eller sikkerhedsventilen under opvarmning. B Sikkerhedsventilen fungerer, som den skal, hvis der kommer vand ud under opvarmningen. B Sikkerhedsventilens udgang må aldrig blokeres Vedligeholdelse og reparation B Det er kundens ansvar at sørge for regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. FORSIGTIG: Sørg for, at afløbsvand ikke udgør nogen risiko for mennesker eller materiel Magnesiumanode Apparatet er beskyttet mod korrosion med en indvendig magnesiumanode. FORSIGTIG: Apparatet må kun sættes i drift, når magnesiumanoden er monteret. Kontroller magnesiumanoden en gang om året, og udskift den om nødvendigt. Et apparat, der benyttes uden denne beskyttelse er ikke dækket af vores garanti. B Fjern plastlåget oven på apparatet (se Fig. 15). 7.2 Vedligeholdelse og reparation FARE: Elektrisk stød. Før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes:: B Kobl apparatet fra lysnettet B Luk afspæringsventilen (se (se Fig. 10). B Anvend kun originale reservedele. B Reservedele bestilles efter kataloget over reservedele til apparatet. B I forbindelse med vedligeholdelse udskiftes fjernede pakninger med nye. Vedrørende tømning af apparatet henvises til afsnit Funktionskontrol B Kontroller, at alle komponenter fungerer korrekt. Fig AL B Tag magnesiumanoden ud af apparatet (27 mm topnøgle). FORSIGTIG: Risiko for skader på emaljebelægningen. Rengør aldrig apparatets emaljerede inderside med antirustmidler. Belægningen sikrer mod korrosion, Der er ikke brug for andre midler. 1) Ikke leveret med apparatet

17 Vedligeholdelse 17 Udskift vandet i apparatet, hvis det ikke har været brug længe (længere end 3 måneder). B Tag stikket ud af stikkontakten. B Tøm apparatet fuldstændigt (se afsnit 5.7). B Fyld apparatet, indtil der strømmer vand ud af alle hanerne. B Sæt stikket i stikkontakten. Fig. 16 B Se efter, om magnesiumanodens udvendige diameter er mindre end 7 mm. Hvis det er tilfældet, skal anoden straks udskiftes. Lodret monteret apparat: B Åbn en varmtvandshane, og aktiver sikkerhedsventilen (se Fig. 14). B Tap den vandmængde, der er angivet i Tabel 6. Apparatet må ikke tømmes helt. Apparattype EWH 35B EWH 50B EWH 80B Vandmængde, der skal tappes (ca.) 6 liter 9 liter 14 liter 7.3 Automatisk sikkerhedsafbryder Den automatiske sikkerhedsafbryder aktiveres ved 92 C ± 4 C. Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedsanordning. Den kobler apparatet fra strømtilførslen for at forhindre tilskadekomst, hvis vandtemperaturen kommer op over maksimumsgrænsen. FORSIGTIG: Kun en autoriseret installatørvirksomhed må justere styretermostaten. Denne funktion skal justeres manuelt, men først, efter at årsagen til fejlen er fjernet. Der justeres ved at trykke knappen helt i bund (se Fig. 17). EWH 100B Tab liter Termisk desinfektion FARE: Risiko for skoldning Varmt vand, der trænger ud under Termisk desinfektion, kan forårsage alvorlig skoldning. B Foretag kun Termisk desinfektion uden for de tider, hvor apparatet normalt anvendes. B Luk alle apparatets aftapningssteder. B Advar om risikoen for skoldning. B Indstil apparatets temperatur til ca. 70 C (den blå LED-lampe tændes). B Åbn alle apparatets aftapningssteder fra den nærmeste til den fjerneste, og tap varmt vand, indtil der er strømmet 70 C varmt vand ud af alle hanerne I 3 minutter. B Luk alle hanerne, og indstil til standardtemperatur (se afsnit 5.5). Fig Efter afsluttet vedligeholdelsesarbejde B Spænd vandtilslutningerne igen, og kontroller for udsivning. B Tænd for apparatet (se afsnit 5).

18 18 Afhjælpning af fejl 8 Afhjælpning af fejl 8.1 Fejl/Årsag/Løsning FARE: Installation samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af en autoriseret installatørvirksomhed. Den følgende tabel er til afhjælpning af problemer. Kontrolpanel Fejl Årsag Løsning 70ºC 60ºC 50ºC 40ºC 30ºC Vandtemperatur over 85 C. Den første LED-lampe (30 C) blinker. Apparatets vandtemperatur har næsten nået den øvre sikkerhedsgrænse. Åbn én varmtvandshane, og hold øje med, at apparatets vandtemperatur falder til 70 C. Hvis fejlen opstår igen, skal stikket trækkes ud og en autoriseret installatørvirksomhed tilkaldes AL Vandtemperatur over 92 C ± 4 C. Apparatet arbejder korrekt, fordi sikkerhedsafbryderen har afbrudt strømtilførslen. Træk stikket ud, åbn vedligeholdelseslåget, og tryk på nulstillingsknappen for sikkerhedsafbryderen, når temperaturen er faldet til 70 C (se Fig. 17). Apparatet arbejder når fejlen er rettet, og det igen er tilkoblet strømforsyningen. Defekt temperaturføler (NTC): Den anden LED-lampe (40 C) blinker. Varmelegemerne tændes Ikke. Defekt temperaturføler. Udskift den defekte temperaturføler. Apparatet fungerer normalt, når det Igen er tilsluttet strømtilførslen. Apparatet arbejder uden vand: Den tredje LED-lampe (50 C) blinker. (Temperaturen stiger med mere end 10 C i minuttet) Alle kontroller er spærret. Træk stikket ud. Fyld apparatet med koldt vand, og slut det igen til strømtilførslen. Når strømmen sluttes til igen efter en utilsigtet frakobling, blinker alle LED-lamper. Apparatet slås automatisk til. Alle LED-lamper tændes. Apparatet opvarmer som standard vandet til 50 C. Vedrørende valg af den ønskede temperatur: Se afsnit 5.5. Tab. 7

19 19 Noter

20 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Telefon: Direkte:

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! A120407 V4/0713 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 100

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere