Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning"

Transkript

1 Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1

2 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt også til et ombygningsprojekt på grund af ændringer og justeringer i det eksisterende hus. Og et ombygningsprojekt kan let vokse til et tilbygningsprojekt, hvis det viser sig, at ens ønsker ikke kan imødekommes inden for det eksisterende boligareal. Og endelig kan både en om- og en tilbygning være anledning til en samtidig energirenovering. En ombygning af eller en tilbygning til parcelhuset kræver mange overvejelser, inden der tages beslutning om en tilbygnings placering, arkitektur og udformning, størrelse, konstruktion, materialer og hvilke rådgivere (arkitekt/ ingeniør/konstruktør) samt entreprenører og håndværkere man skal benytte, og hvordan byggeriets organisering og praktiske udførelse skal forløbe hvilken entrepriseform man vælger at benytte. Denne bog er tænkt som en vejledning, hvor den private bygherre (husejeren) kan finde råd og vejledning til de mange komplicerede spørgsmål og vigtige beslutninger omkring arkitektur, funktionalitet, byggeteknik og byggeriets processer. Samtidig sætter vejledningen den private bygherre i stand til at have en udbytterig dialog med rådgivere og håndværkere. Overordnet er vejledningen delt i fire dele, der hver behandler byggeriets problematikker fra hver deres vinkel: Arkitektur, der kigger på udformning og æstetik, Funktionalitet, der handler om brugsværdien, Byggeteknik, der ser på de rent tekniske sider af byggeriet samt lovkrav, og endelig Byggeri, der gør rede for måder at organisere byggeriet på. Det vil sige, at et emne som taget vil være omtalt flere steder i bogen, afhængigt af om det handler om eksempelvis æstetik eller energiminimering. Alle praktiske informationer omkring lovgivning, standarder, regler mv. er de gældende ved redaktionens afslutning i maj Et nyt bygningsreglement med større ændrede energikrav er undervejs, så man bør holde sig orienteret om de nyeste krav på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside se henvisninger bagest i vejledningen. Det er håbet, at vejledningen kan bidrage til, at man som parcelhusejer får en større indsigt i og viden om kompleksiteten i det at bygge om eller lave en tilbygning. 2

3 INDHOLD 01 ARKITEKTUR 5 Kap. 1 Det eksisterende hus 6 Kap. 2 Form, udsende og drømme 22 Kap. 3 Tag, facader og vinduer FUNKTIONALITET 49 Kap. 4 Brugsværdi og funktionalitet 50 Kap. 5 Ombygning 64 Kap. 6 Tilbygning 82 Kap. 7 Indeklima 92 Kap. 8 Energi 102 Kap. 9 Stabilitet BYGGETEKNIK 121 Kap. 10 Byggetekniske principper fugt, lufttæthed mv. 122 Kap. 11 Ombygningens konstruktive forhold 130 Kap. 12 Tilbygningens konstruktioner 144 Kap. 13 Vedligeholdelse BYGGERI 179 Kap. 14 Byggeriets proces og rådgivere 180 Bilag, tjekliste, stikord, linkoversigt 192 3

4 4

5 ARKITEKTUR

6 Kapitel 1 n Respekt eller modspil Hvilken form for om- eller tilbygning der bør vælges, er afhængigt af det eksisterende hus, dets opførelsestidspunkt, arkitektur og specifikke materialer mv. Nogle hustyper er svære at bygge til som f.eks. en murermestervilla, der med sin afsluttede bygningsform gør det svært at finde en form for tilbygning, uanset om der stræbes efter respekt eller modspil (se nedenstående skitse). Andre boligtyper, f.eks. parcelhuset fra 1960 erne og 70 erne, rummer andre muligheder. Disse huses arkitektur er ofte præget af en vis monotoni og af brugen af standardelementer, som alt andet lige gør en tilbygning lettere. Respekten for eller kontrasten til det oprindelige hus vil være et vigtigt udgangspunkt for planlægningen af en om- eller tilbygning. Næste skridt er sammen med sin rådgiver at lade kreativiteten blomstre uden smålig skelen til økonomi og form i første omgang. Heldigvis findes der ikke faste regler for, hvordan ens om- eller tilbygning skal se ud, ud over at lovgivningen og eventuelle servitutter på grunden kan stille specifikke krav til f.eks. farvevalg, bygningshøjder og materialetyper. Derudover er næsten alt tilladt. Væl ges respekten, er det begrænset, hvor meget andet end formen der kan ændres ved. Vælges modspillet, vil såvel formen som materialevalget i et harmonisk samspil udfordre det oplevelsesmæssige. Og indvendigt vil der måske være lagt op til en overraskende rumoplevelse. Disse forhold kan eksemplificeres med 6 punkter ved f.eks. et typehus fra 1960 erne (se nedenstående skit se). Selvfølgelig er der mange flere muligheder end de oplistede for at kunne lave et modspil både form- mæssigt og materialemæssigt. De omtalte efterligninger i form af respekten vil også kunne justeres, da eternitskifertaget kan udskiftes med f.eks. naturskifer, hvis den underliggende tagkonstruktion kan bære dette. På den måde kan det oprindelige udtryk opretholdes med nye materialer. Respekt Eksisterende typehus Modspil Tilbygningsmodspil til 1950 er-villa. Respekt Eksisterende typehus Modspil Gule maskinstrøgne mursten Gule maskinstrøgne mursten Fibercementplader Kvadratiske trævinduer kvadratiske trævinduer Aflange lavenergivinduer Små eternitskifer små eternitskifer tagpap 25 grader taghældning 25 grader taghældning Built-up-tag (næsten fladt) Udvendig plasttagrende Udvendig plasttagrende tagrende indbygget bag stern Lodrette træprofilplader Lodrette træprofilplader evt. fibercementplader Tilbygningsmodspil til 1950 er-villa. 9

7 Arkitektur Bungalowen Bungalowen blev det danske svar på funktionalismen med tydelige karaktertræk fra denne retning i bl.a. hjørnevinduet. Navnet Bungalow stammer fra Indien, hvor det betegnede et hus bygget til de europæiske tilflyttere. Grundplan/princip Stue Stue bad sovevær. forstue Køkken Typiske materialer Tag: Tagpap Tagform: Pyramidetag og lav taghældning Høj kælder Detaljer/udsmykning: Hjørnevinduer Vinduestyper: Fast parti kombineret med sidehængt gående ramme eller dobbelt sidehængt Glas: Enkeltlagsplanglas, evt. med forsatsrammer Facade: Muret Specielle karakteristika: Murværket var ofte i gule eller røde sten og udført med mønstre og dekorationer Arkitektur En kubisk form med forholdsmæssigt store hjørnevinduer. Den funktionalistiske stil blev som hovedudtryk bibeholdt, men overført til dansk stil og danske materialer. Ombygning Bungalowen rummer regulære stuer med hjørnevinduer og godt lysindtag, har højtliggende kælder, og grundplanen er oftest afgjort af skorstenens og køkkenets placering uden sammenhæng med stuerne. Fyr- og brændselsrum i kælderen. Tilbygning i respekt Udføres med samme tagtype med næsten fladt pyramidetag med tagpap, murede ydervægge og udkragende sålbænke afdækket med kobber, store hjørnevinduer nogle gange med rødmalede karme og hvidmalede gående rammer kubisk form med gode overgange mellem nyt og gammelt. Netop den danske rød- og gulstenstolkning af de funktionalistiske huse vil kunne klare enhver form for kubistisk tilbygning. Tilbygning i modspil Etablering af en glasmellemgang i jordniveau og med lette, lodretstående brædder i hvidt sluttende i en aflang, ny tilbygning med måske køkkenalrums-funktion. Alternativt kan der bygges en let førstesal oven på det eksisterende hus i form af en træskeletkonstruktion afsluttet med den tidligere tagkonstruktion en slags udvidet genbrug. Respekt Modspil 14

8 Funktionalitet Kapitel 4 52 Rumdisponering ved om- og tilbygning 58 Indretning/møblering 60 Systematik og praktisk råd 61 Lysforhold 51

9 Funktionalitet n Rumdisponering ved om- og tilbygning Registrering af det eksisterende hus For at kunne udarbejde forslag og opstille kravene til om- eller tilbygningen er det nødvendigt at lave en registrering af de eksisterende forhold og at definere behovene. Registrering, opmåling og optælling af de eksisterende rum laves typisk på en grundplan samt en lodret snittegning. Man skal tage hensyn til de bærende vægge, når en ny planløsning skitseres. Se i øvrigt kapitel 9 og kapitel 11. En registrering bør indeholde følgende punkter: Eksisterende antal rum Anvendelse (funktion) Størrelse Beliggenhed i forhold til verdenshjørne (øst, vest, syd og nord) Indbyrdes sammenhæng Husets form Husets grundkonstruktion (tag, ydervægge, fundament eller kælder) Indtegning af ganglinjer og eksisterende møblering Bærende vægge. Nord birum/bryggers mv. soveværelse Det er af stor betydning for oplevelsen og brugsværdien af boligen, hvordan husets rum ligger i forhold til hinanden, i forhold til ganglinjer og i forhold til rummenes funktioner. Det lille parcelhus, hvor disse forhold rumdisponeringen fungerer optimalt med en logisk sammenhæng mellem rummene, stor fleksibilitet og med få og veldefinerede ganglinjer, kan føles stort. Derimod kan et stort parcelhus med en dårlig rumdisponering opleves meget mindre og ikkefunktionelt. I nogle tilfælde vil det være muligt at forbedre husets brugsværdi og funktion ved at ændre på husets planløsning og rumfordeling i forbindelse med en ombygning. Man kan f.eks. inddrage spildplads, sammenlægge rum eller opdele rum på en mere hensigtsmæssig måde. Men der er trods alt grænser for, hvor meget der kan trylles med pladsen, så i nogle tilfælde er det nødvendigt at udvide huset med en tilbygning eller en ny førstesal. I langt de fleste tilfælde vil tilbygningen kræve en ændring af de eksisterende rum for at få løsningen til at hænge sammen, og nogle vælger derfor at bygge huset fuldstændigt om. Typisk i form af en renovering og energiforbedring af hele huset. Vest køkken/alrum stue/opholdsstue bad/wc private værelser værelser Syd Rumplacering Øst 52

10 Kapitel 4 Opholdsstue Soveværelse Spisekøkken Bryggers Gang WC kammer Værelse Værelse Bad/ toilet Rumtyper kan opdeles og opstilles som følger: Eksisterende rum > Behov ændring Nyt rum kan være > Køkken/bryggers, stue > Fælles rum > køkken/alrum + stue Børnevær. 8 m 2 > Store private rum > Større rum 12 m 2 Soveværelse > Stille rum > Inddragelse af andet rum til denne funktion Bryggers > sekundære rum > Aktivitetsrum (f.eks. værksted) traditionel 60 er grundplan (revolvergang) Før Eks. Rum Ændret Behov Efter Nye rum/typer/størrelser Grundplan Før Køkken Spisestue Stue Fælles Rum Køkken alrum stue Grundplan Efter ændret behov 8 m 2 Bryggers større privat Rum bad Rum 12 til 15 m 2 bad ny grundplan Gang indregnes udlægges i andre rum Gennem tiden har det været normalt at placere spise/opholdsstuen, som den store stue typisk blev kaldt i 1960 erne, mod syd og/eller vest og gerne med udgang til en terrasse. Oftest lå køkkenet mod nord og var adskilt fra spise/opholdsstue af en væg. Ud over placeringen af værelserne har husets form f.eks. kvadratisk, aflangt, vinkel, T-bygning og evt. med en beboelig førstesal også indflydelse på mulighederne for ændringer af rumdisponeringen. Størrelsen af det eksisterende hus sætter naturligvis også sine egne begrænsninger. Nye behov og ønsker Ønsket om en tilbygning eller en ombygning vil normalt udspringe af, at der enten er for lidt plads i det eksisterende hus, eller at husets disponering ikke er hensigtsmæssig. Der kan være kommet flere børn til, børnene kan være blevet store og kræve mere plads eller egne værelser, eller det kan simpelthen være et ønske om mere plads til familien at udfolde sig på. Under alle omstændigheder er det vigtigt at analysere og definere sine behov og ønsker klart og tydeligt. Handler det om pladsmangel, eller er planløsningen uhensigtsmæssig og utidssvarende med f.eks. kun et badeværelse, mange små kamre, et aflukket køkken eller for meget spildplads i gangarealerne? Det kan være praktisk at tænke i en funktionsopdeling af boligen i forskellige zoner. Det betyder en overordnet tredeling af rummenes funktion (omtalt i kapitel 2), hvor børne- 53

11 Funktionalitet nes og forældrenes områder er adskilt med en centralt placeret køkken/spiseafdeling, der fungerer som fællesområde og som en neutral zone for de enkelte beboere. Men behov og beboersammensætning varierer, og det er derfor vigtigt, at behov og ønsker sættes op i et før- og efterskema. Det giver et overblik, der vil anskueliggøre ændringer og muligheder i den nye rumdisponering. Rummenes placering i forhold til verdenshjørnerne afgøres typisk af deres funktion. For eksempel er soveværelset oplagt at placere i den nordlige del, hvor der ikke er så meget lys eller morgenlys, eller måske i den østlige del af huset, hvor dagens rytme starter. De fleste foretrækker et lidt køligere rum at sove i, og et nordvendt værelse opvarmes ikke af solen. Når behov og ønsker er afklaret, kan man skitsere en ny grundplan med den nye rumdisponering og med en plan for indretning, møblering og ganglinjer. Skitsen kan bruges til at vurdere, om den nye grundplan fungerer. Denne form for indvendig ombygning kan sikkert redde mange fra en dyr flytning eller en mere bekostelig tilbygning, da der ofte ligger mange skjulte muligheder i en ændret rumdisponering i det eksisterende hus. 10 m m 1:500 Idéskitser Man kan nemt og uden de store forudsætninger selv tegne en simpel skitse over husets grundplan. En grundplan findes ofte blandt husets bygningstegninger. Hvis de ikke eksisterer længere, må man selv i gang med tommestokken og lave en nøjagtig opmåling af rummene med højder, bredder og længder samt placering af vinduer, radiatorer og døre. Den mest simple måde at gribe det an på er at bruge en kvadreret A4- blok. Papirets tern kan bruges som udgangspunkt for de faste målestoksforhold, der er nødvendige, hvis skitsen skal have nogen værdi. Et godt målestoksforhold at tegne i er 1:50, hvor 4 terns længde (2 cm) svarer til 1 meter i virkeligheden. 1:500 Situationsplan (husets placering på grunden) 1:100 Grundplaner og facader 1:50 Diverse lodrette snit i f.eks kon struktionsopbygning 1:2 Detaljer, f.eks. køkkenbordets forkant eller bagkant Tilsvarende skal boligens inventar og møbler naturligvis have samme 3,6 m 2,1 m 0,8 0,7 målestoksforhold på tegningen. På internettet findes mange gratis tegneprogrammer til indretning af køkkener og badeværelser eller til indretning med møbler af forskellige typer. Mange grundplanstegninger er i målestoksforholdet 1:100, men de er for små til, at man kan vurdere møbleringsmulighederne. Der findes i princippet tre slags tegninger, som er nødvendige, når man selv vil udføre idéskitser: Plantegninger: Todimensionale teg ninger, der beskriver hele grundplanen eller bare det enkelte rum. Lodrette snit eller opstalter: Laves for at få styr på, hvad der sker i det lodrette plan. Her vil der f.eks. til en grundplan være 4 facadeopstalter, som viser bl.a. vinduernes Snit A-A se næste side mål 1:50 4 tern = 2 cm svarer til 1 m i virkeligheden 1:100 1 m 0 6 m 1:50 1 m m 1:2 1 cm cm Målestoksforhold Bad/ toilet Gang Nyt soveværelse. Grundplan 0,6 0,9 3,1 m Børneværelse Lodret snit A-A Areal 3,6 x 4,6 m = 16,6 m 2 54

12 Kapitel 4 2,3 m 0,9 1,2 0,2 1,9 m Lodret snit A-A/soveværelse set mod børneværelse Perspektiv af soveværelse mod vindue placering og højdemål. Snittegningerne anvendes ofte til at vise konstruktionssammenhænge og højdemål på skabe og døre mv. Perspektivtegning mv.: Forholdsvis komplicerede tredimensionelle tegninger, som man skal lade arkitekten lave. Tegningerne fremstiller rummet, så man kan få en fornemmelse af, hvordan det vil komme til at se ud i virkeligheden. Det en god idé til idéskitserne at klippe små papmodeller i det anvendte målestoksforhold ud af de møbler, som man skal bruge. Så kan man nemmere flytte rundt på møblerne på skitsen, indtil den rigtige indretning er fundet og rentegnet. Den valgte indretning kan så indgå i dialogen i idéfasen med rådgiveren (som regel arkitekten). Ganglinjer og indretning Ud over rumdisponeringen (grundplanen) skal man også være opmærksom på ganglinjer og møblering, der er af afgørende betydning for rummets og boligens helhed og brugsværdi. Ganglinjer er et udtryk for den korteste vej gennem et rum fra én dør til en anden dør eller udgang, hvis ikke indretningen forhindrer dette. Et rums ganglinjer er styrende for, hvor godt rummet i praksis fungerer. Det kan f.eks. være, at man i stuen skal rundt om en sofagruppe for at komme ud i haven via terrassedøren, eller at man skal gennem mange rum for at nå frem til toilettet. Man skelner mellem to typer ganglinjer: Den styrede ganglinje Den usynlige ganglinje. Den styrede ganglinje er et meget brugt element i rumdisponeringen. 60 er-kammer på ca. 7,3 m 2 Den fører dig sikkert i den rigtige retning mod parcelhusets mest brugte eller største rum og udgør samtidig forbindelsen til mange andre rum via døre langs ganglinjen. Den usynlige ganglinje opstår i det enkelte rum mellem de funktioner og møbler, rummet indeholder. Køkkenet er et godt eksempel på usynlige ganglinjer i den såkaldte arbejdstrekant, der udgøres af køleskab, komfur og køkkenvask. Afstanden mellem de tre funktioner udgør usynlige ganglinjer og er forskellige fra køkken til køkken (Uform, vinkel, tosidet eller ensidet, se kapitel 5, side 68 og 69). Respekterer man ikke de usynlige ganglinjer i ændret fleksibilitetsbehov og størrelses krav til rummene i dag Fleksibel rumanvendelse på ca. 12,5 m 2 eller op til 15 m 2 55

13 Funktionalitet sin disponering af huset og dets indretning, vil det med tiden betyde ganske mange ekstra skridt og sikkert også en del irritation. Rum- og pladsbehov Rummenes funktioner, størrelse, indretning og møbler ændrer sig gennem tiden, men hvad der ikke ændrer sig nævneværdig er menneskets fysiske højdemål. Til gengæld ser det anderledes ud med bredde og vægt. Menneskets fysiske pladsbehov er dimensioneret ud fra vores egne kropsmål (dvs. hvor højt vi kan nå, siddehøjde osv.) og er principper, som har været dyrket siden Leonardo da Vinci og senere af den franske arkitekt Le Corbusier, der udviklede et system af minimumsmål eller realistiske normalmål i forhold til en del funktioner, som har stor betydning for indretningen af en bolig Målene kan i princippet underdeles i 3 kategorier: Voksne mennesker. Voksne mennesker i kørestol (omtales under tilgængelighed i næstsidste afsnit). Voksne mennesker med stok, rollator eller krykker (omtales under tilgængelighed i næstsidste afsnit). Når man projekterer efter minimumsmålene for et voksent menneske, skal man også have i tankerne, at man bliver ældre og senere måske får behov for plads til at færdes med hjælpemidler, f.eks. håndlister eller kørestol. Herunder er vist nogle af de mest almindelige voksne menneskers pladsbehov, f.eks. bredden af et brusebad, højder og gangbredder mv. Disse mål er nødvendige minimumsmål som udgangspunkt for idéfasens videre forløb med indretning med møbelmål, friplads og nødvendige ganglinjer. Møbler, friareal, dørbredder og -placeringer Hvert enkelt rum i boligen har ofte sine egne møbeltyper, som er udformet til rummets funktion. Her følger eksempler på de mest almindelige møbeltyper og deres behov for friplads. Vær opmærksom på, at der som en gylden regel ud over de anførte friarealer altid skal være et areal til passage i f.eks. et soveværelse på ca. 90 cm og i køkken-alrum eller dagligstuer på ca. 100 cm. Generelt skal det faste friareal mellem møblerne være ca cm. For nybyggeri og tilbygninger er der i dag ved lov fastsat minimumskrav for tilgængelighed. Det betyder, at man i en tilbygning bl.a. skal opfylde krav om, at der ved en terrassedør/ yderdør skal laves niveaufri adgang (uden dørtrin og i samme plan) mellem ude og inde, dørbredden skal cm cm Alm. Voksent Menneske højdemål 120 cm Alm. Voksent Menneske med stok 120 cm Alm. Voksent Menneske kørestolsbruger 56

14 Kapitel 4 sofagruppe og bord spiseborg og stole 0,5 m 1,2 m 4,0 m 2,6 m Friareal 0,6 m stol 0,7 m 0,8 m Friareal 1,2 m Arbejdsbord 1,5 m 0,6 m 1,2 m Friareal skabe 3,0 m 3,0 m 0,3 m lænestol Friareal 1,2 m 1,0 m 0,7 m 1,1 m WC 1,8 m 0,8 m Badekar 1,2 m friareal 1,8 m Friareal 1,1 m 0,7 m 0,8 m 0,1 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m skydedør betjeningsareal ved dør 0,4 m 0,3 m dørplaceringsmål 1,5 m 1,4 m dørplaceringsmål 0,7 m 0,6 m dørplaceringsmål være minimum 77 cm i indvendigt frimål, og der skal være niveaufri adgang mellem rummene. I forbindelse med en ombygning skal de nye tilgængelighedskrav så vidt muligt følges. Men med den nye byggesagsbehandling fra 1. januar 2009 påligger det ikke bygningsmyndighederne at kontrollere disse forhold ved ombygninger eller tilbygninger. I forhold til rummenes indretning og møblering er der i bygningsreglementets anvisning (SBi-anvisning 216, 2. udg.) anbefalinger af dørplaceringer, som det er værd at følge. For eksempel kan det have afgørende betydning for rummets friplads og møbleringsmuligheder, hvilken vej en dør åbner. Mange gange kan et håbløst fungerende rum reddes ved blot at vende en dør, så den åbner ud i et andet rum, der bedre kan tåle at miste det gulvareal, døren kræver. Skydedøre kan være et alternativ. Placering og udformning af vinduer er også af betydning for indretningen. For eksempel vil et vindue fra gulv til loft optage plads, hvorimod et højt placeret vindue direkte under loftet vil betyde mere fri vægareal, der så kan udnyttes i forhold til indretningen. Man skal også tænke over placeringen af tekniske installationer som radiatorer, rør og elkabler/kontakter. Ved rørføringer skal der være en fri bredde på 10 cm fra væggen. Ra- 57

15 Funktionalitet diatorer skal helst placeres direkte under vinduet og gerne være i samme bredde, så man undgår kuldenedfald (fodkulde) fra vinduet og uhensigtsmæssig luftcirkulation i rummet. Elkontakter skal placeres enten ved fodpanelet eller mindst 40 cm, helst cm og højst 120 cm over gulvet. I alle tilfælde gælder det selvfølgelig, at de uden større besvær skal kunne bruges og betjenes, og at der ikke skal placeres et skab foran, for at få indretningen til at gå op. n Indretning/møblering Der vil altid være en sammenhæng mellem rummets funktion og de møbler, som rummet skal indeholde. Når rummet disponeres og dimensioneres, er det vigtigt, at der skabes mulighed for så mange forskellige møbleringsløsninger som muligt. En anden dørplacering eller en udvidelse af rumbredden med blot 5-10 cm eller mere kan i mange tilfælde gøre en stor forskel og udvide mulighederne væsentligt. 1,0 m Vinduesplaceringsmål 1,3 m 0,8 m Vinduesplaceringsmål 10 cm radiator 15 cm 10 cm ydervæg vandret snit rør/radiatorplacering Køkkenet har sine helt egne indretningsregler, der bliver behandlet i kapitel 5. Ved en indvendig ombygning i et eksisterende parcelhus skal bygningsreglements relevante krav om indretning følges, selv om der ikke skal søges byggetilladelse. Indgår en pejs eller brændeovn i projektet, er det kun skorstensfejeren, som skal godkende den. Nedlægges et olifyr og erstattes med fjernvarmeanlæg, skal dette anmeldes til BBR. For tilbygninger gælder bygningsreglementets regler, og der skal søges byggetilladelse (se side 192, bilag). I øvrigt findes der eksempler på den gode og optimale indretning i SBi-anvisning 216, Anvisning om Bygningsreglement 2008 som er baggrund, begrundelser og tolkninger i forhold til bygningsreglementet. Hvad angår indretningen og oplevelsen af rummet, spiller rumhøjden en væsentlig rolle. Dog har det indtil videre været sådan, at de fleste nøjes med at følge bygningsreglementets vejledning om mindstekrav om en fri loftshøjde på 2,3 meter. Til gengæld er dobbelthøje rum samt loft til kip ved at blive mere almindeligt i byggeriet. Disse rumtyper bliver også anvendt oftere i både omog tilbygningsprojekter, hvor det kan tilføre rummet en ekstra dimension i såvel lysindtag som rummelighed vær opmærksom på energiforbruget. En gennemgang af alle indretningsmuligheder for de forskellige rumtyper vil være alt for omfangsrig. Derfor er som eksempel valgt en detaljeret gennemgang af et forældresoveværelses indretningsmuligheder, 58

16 Kapitel 4 og den nedenstående liste er en generel tjekliste, som kan anvendes på andre typer rum. Af hensyn til fleksibiliteten bør man arbejde med en mindste rumstørrelse på m 2 for de rum, som ikke er stuer. Denne minimumsstørrelse giver mulighed for, at rummene kan bruges som soveværelse, børneværelse, gæsteværelse eller arbejdsværelse, men gælder ikke for opholdsstuer og køkken-alrum. Generel tjekliste til indretning af forskellige rumtyper For køkken-alrum se kapitel 5. Rummets/værelsets primærfunktion (sekundær) funktion. Overordnet krav til sammenhæng med andre rum i forhold til den samlede rumdisponering og minimumstørrelse af rummet/værelset. Møbel/inventartyper. Størrelse, antal, udformning og nødvendige friarealer. Ganglinjer, alternativ indretning og rumanvendelser. Vinduers og døres placering og form i forhold til indretningens muligheder og logik. I forbindelse med ovenstående er det vigtigste, at resultatet er godt gennembearbejdet (som det nedenstående eksempel på et soveværelse) og opfylder ens egne forventninger og krav. Soveværelset som eksempel Forældresoveværelset er et eksempel på et rum, hvor der er nogle specifikke krav til bl.a. arealer og møblering, der som minimum skal opfyldes, for at det fungerer. Med hensyn til disponering af rummene kan der fra soveværelset være direkte adgang til bad/toilet eller til det moderne wellnessrum og et walk-in closet (et klædeskabsrum), hvis det er etableret. En naturlig placering af badeværelset/wellnesrummet og skabsrummet vil være på hver sin side af soveværelset. Skabsrummet kan så fungere som påklædningsværelse med mulighed for placering af puslebord, klædeskab, kommode eller sy- og arbejdsbord. Det skal tilstræbes, at soveværelset ikke tjener som adgang til andre rum end ovennævnte og bør derudover have adgang til gang, forrum eller lignende. Man bør helst undgå direkte udgang til stuen eller køkken-alrummet. Soveværelsets funktioner og beboernes forskellige behov er afgørende for møbleringen og indretningen, men soveværelsets traditionelle primærfunktioner er følgende: Søvn Hvile/afslapning Påklædning Tøjopbevaring Personlig pleje Eventuelt privat arbejdsplads. Afhængigt af funktionerne og de individuelle behov og ønsker vil følgende møbeltyper være nødvendige for en optimal indretning: Dobbeltseng (evt. to enkeltsenge) Eventuelle natborde Klædeskab Spejl Kommode Måske en arbejdsplads. Derudover læselys og generel belysning samt plads til, at en dør kan åbne ind i værelset. Vær også meget opmærksom på vinduesplacering (indkig) og eventuelle radiatorer. 3,4 0,8 1,8 0,8 Minimumssoveværelse 12,2 m 2 I forbindelse med en ombygning eller en tilbygning kunne en generel tjekliste for overvejelserne omkring et soveværelset se sådan ud: Er værelset placeret mod nord/ øst? Er størrelsen tilfredsstillende, minimum m 2? Er der let og ugeneret adgang til bad/toilet og evt. påklædningsværelse? Er ganglinjerne i rummet styrede? Er vinduer, radiatorer og dør placeret logisk? Er der andre værelser, som alternativt kan bruges til soveværelse? Er indretnings/møbleringsmulighederne optimale? Er værelset minimum 3,60 meter i længden? Er der mulighed for indretning med to enkeltsenge og garderobeskabe? 0,6 0,9 2,1 3,6 59

17 Funktionalitet n Systematik og praktiske råd En overordnet tjekliste (med udgangspunkt i ovenstående) kan danne grundlag for en systematisk bearbejdning af rums indretning. Nedenfor er en række praktiske ideer og råd til en funktionel indretning og planlægning af andre rumtyper. Entre eller hall med trappe til førstesal Husk, at mange yderdøre er indadgående og derfor tager plads op i rummet. Vælg et robust gulvmateriale. Entreen er det første, der møder gæster, så hvad vil man gerne signalere? Der bør være en god stor måtte og god plads til at komme af og i tøjet. God opbevaringsplads til overtøj, sko mv. Gang Etabler om muligt et ovenlys eller monter en god indvendig belysning (evt. spot). Mindst 1,10 meter i bredden og 1,30 meter, hvis der er døre i gangen til andre rum. Minimer det lukkede gangareal. Skab evt. noget spænding med et vindue ind mod et lyst rum. Lav et fokuspunkt for enden af gangen. Brug lyse farver på vægge og lofter. Bryggers, vaskerum, fyr- og teknikrum samt hobbyrum Disse rum er ofte etableret med en ekstra dør mod det fri og kan bruges som aflastning og privat indgang udefra. Vælg robuste gulvmaterialer. Praktisk med et gulvafløb i forhold til både vaske- og teknikfunktionerne. Tag højde for eventuel vandpåvirkning. Sørg for et godt lysindtag og en god vinduesplacering samt gode arbejdspladser. Kombineres rummet med vaskeog tørrefunktion, skal der være fralægningsplads til tøj mv. Etabler måske et grovkøkken med rengørings- og vaskefunktion. Størrelsen bør afhænge af antallet af funktioner. Stue/opholdstue Etablér evt. en direkte udgang til terrassen. Ligger mest praktisk i forbindelse med køkken-alrum. Må gerne kunne lukkes af som stillerum eller bruges som åbent fjernsynsrum. Skab mulighed for forskellige møbeltyper og indretninger. Vægplads til reoler og fladskærm. Eventuelt forbindelse til hjemmearbejdsplads. Møblering med sofa og løse lænestole og et stort eller flere mindre borde. Private værelser Værelset skal kunne anvendes til flere formål. Skal kunne rumme både seng, skab, arbejdsbord og evt. afslapningsstol. Ingen gennemgang til/fra andre rum eller værelser. Gerne mulighed for egen adgang. Sørg for godt lysindtag gerne tosidigt og undgå, at vinduerne umuliggør en fornuftig indretning. 60

18 Kapitel 4 Umiddelbar forbindelse til eget badeværelse. Skab god lyddæmpning til ro og private forhold. lystransmitans/daglysprocent i forhold til forskellige rudetyper Viktualierum Bør være køligt og uopvarmet og gerne med stort friskluftindtag. Skal ligge i umiddelbar forbindelse til køkken eller bryggers. Ingen vinduer. Robust gulvbelægning og masser af hyldeplads. 100% 8% 90% Hjemmekontor Forbindelse til stue eller privat værelse? Arbejdsplads til computer. God reolvæg og plads. Arkivplads. Walk-in closet God kunstig belysning. Skabe med skydedøre. Funktionsbestemt skabsindretning. Stort gulv til loft-spejl Eventuelt mulighed for at lukke hele rummet af. Disse prioriterede indretningsideer bør sammen med den overordnede tjekliste danne udgangspunkt for en god behovsanalyse og kortlægning af kravene til rummene før det første møde med rådgiveren i forbindelse med en ombygning. n Lysforhold Dagslysforholdene i et rum afhænger af vinduernes orientering mod verdenshjørnerne, vinduernes størrelse og placering, om der er vinduer i mere end én ydervæg og af rummets dimensioner og overflader. Et udgangspunkt for et godt belyst rum vil være, at dagslyset rammer og oplyser størstedelen af gulvfladen og når bagvæggen i rummet. Højtsiddende vinduer i facaden giver mere dagslys dybt inde i rummet. Hvide vindueskarme og -rammer samt vægoverflader medvirker til at forstærke lysets intensitet. Lysindfaldet kan komme fra både facadevinduer, terrassedøre med glaspartier og ovenlys. Lysets intensitet aftager i et ensidigt belyst rum, jo længere man kommer ind i rummet. Rumdybder og -højder er afgørende for dagslysets intensitet i rummet, og til en almindelig rumhøjde på 2,3 meter anbefales en rumdybde på omkring 4 meter. Væggene på begge sider af et vindues indvendige karme er det sted, hvor der er mindst dagslys. Mørke vægfarver og materialer minimerer lysintensiteten. Vinduernes lysindtag og placering handler om at kunne forholde sig til det bagvedliggende rum. Vinduerne er med til at underbygge og tilføre rummet spændende og dramatiske oplevelser og stemninger gennem dagen, aftenen og årstiderne i kraft af lysets og skyggernes vandring. Facadevinduer Vinduets dimensioner og udformning med sprosser er afgørende for, hvor meget lys der slipper ind i rummet, ligesom typen af rude og rummets placering i forhold til verdenshjørnerne vil være det. Vinduets placering i forhold til den nærmest liggende indervæg er også 4 mm floatglas 100% 15% 81% alm. termorude 100% 20% 73% alm. termorude 61

19 Funktionalitet lysindtag ved forskellige vinduesplaceringer et element i oplevelsen og lysindtaget i rummet. Er vinduet placeret midt i ydervæggen, vil det betyde en lysoplevelse af dagslys, hvorimod et vindue placeret op til en lys eller hvid indvendig skillevæg vil give dobbelt så meget lys til rummet og en anderledes oplevelse af lyset, når solen aftegner et oplyst felt på væggen, der flytter sig afhængigt af solens højde på himlen. Lysindtaget fra et vindue med brystning vil på samme måde virke meget anderledes end lysindtaget fra et vindue fra gulv til loft. Ovenlys Ovenlyset kan i grove træk deles i to grupper, i en skrå tagflade og i næsten vandrette tagflader. Vinduer i skrå tagflader vil være orienteret mod et verdenshjørne, og hvis ovenlyset vender mod nord, vil der være et meget ensartet lysindtag gennem dagen (kaldes ofte et ateliervindue). Alternativt kan der ved sydvendte vinduer være behov for en regulering af lysindtaget i form af en eller anden type solafskærmning. Ovenlys i næsten vandrette tagflader er ikke orienteret mod noget bestemt verdenshjørne og giver derfor mulighed for at trække alle dag- og natlysintensiteter direkte ind i rummet. I forhold til lysintensiteten er denne type ovenlys en slags spotlight i sin ypperste form, og i forhold til indretningen vil et ovenlys af denne type direkte over sofabordet måske være lidt for stærkt om dagen, hvorimod nattehimlen med måne og stjerner vil kunne nydes fra de bløde stole. Netop rummets placering og funktion afgør ofte, om der er behov for et ovenlys. Nogle rum, f.eks. en gang midt i huset, er meget velegnet til et ovenlys. Kunstig belysning Kunstlys bør også indgå i overvejelserne, da det er en vigtig del af både funktionen og oplevelsen af rummene. En stor del af de mest almindelige belysningsarmaturer er flytbare bordlamper, gulvlamper og pendler, som det er vigtigt, at der under projekteringen afsættes rigeligt med lampesteder og stikkontakter til. Belysningsarmaturer til indbygning, typisk downlights og spots i lofter i køkken, badeværelse og gangarealer, skal tænkes ind i løsningen på et tidligt tidspunkt, så der kan trækkes den nødvendige strømforsyning og opsættes praktisk placerede afbrydere. 62

20 Kapitel 4 Kilder Enfamiliehuset af i dag. Af Svend Erik Møller. Høst & Søns Forlag Enfamiliehuset 1970 et forslag til en dynamisk boligopfattelse. Af Ole Dybbroe. Landsbankens Reallånefond Bo Bedres helt nye typehusbog. Af Erik Huuse. Fogtdals Bøger A/S HFB Håndbog for byggeindustrien 2:2 opslag. Byggecentrum SBi-meddelelse 134-Renovering af enfamiliehuset. Statens Byggeforskningsinstitut SBi-anvisning 80 Før De vælger typehus. Statens Byggeforskningsinstitut Supplerende oplysninger Farvel parcel fra typehus til drømmebolig. Af Marianne Sommer & Trine Baadsgaard. Bolius Drømmehuse. Af Johanne Boesdal. Deluca Film A/S Nyt liv i parcelhuset. Af Marianne Sommer & Trine Baadsgaard. Sommer & Baadsgaard Bygningsglas og ruder. Temamappe. Fonden BYG-ERFA 2008 Indret enkelt. Af Julia Bird. Aschehoug Dansk Forlag Individuel indretning. Af Ingald Andersson. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk Parcelhus hva nu? Claus Bjarrum & Jørgen Hauxner arkitekter maa Bygge til, Bygge om, Bygge nyt. Af Randi Buchwaldt. Berlingske Forlag

FORMEN FØLGER FUNKTIONALITETEN

FORMEN FØLGER FUNKTIONALITETEN Uddrag fra bogen Nyt liv i parcelhuset af Marianne Sommer og Tine Baadsgaard Entré FORMEN FØLGER FUNKTIONALITETEN Huset har fået to nye tilbygninger og samtidig et helt nyt look, fordi arkitekten har valgt

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

individuel skønhed og funktionalitet

individuel skønhed og funktionalitet by MOTU.DK individuel skønhed og funktionalitet Indhold side 4-5 soveværelse side 6-7 soveværelse side 8-9 side 10-11 side 12-13 side 14-15 side 16-17 side 18-19 påklædning éntre kontor skæve rum stue

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk 2 5 6 7 8 VEJLBY VÆNGE afd. 0 Ønskernes indvirkning på det videre projekt. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 555 www.vv-renovering.dk Arbejdsproces FREMTIDS DRØMME * Jeres ønsker * Lokalplan * Idébank * Et godt

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt

Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Skovby, Galten Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt EJERBOLIGER - Skovby, Galten Perspektiv af bebyggelsen Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.:

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

Basisplan. - Serien Uden udhæng

Basisplan. - Serien Uden udhæng Basisplan - Serien Uden udhæng 44 Trivsel og velvære i et plan BasisPlan er 1-plans huset med stilrene linier, moderne arkitektur og et godt alternativ til det traditionelle 1 plans hus. BasisPlan er et

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

Drømmebolig uden spildplads

Drømmebolig uden spildplads Side 1 af 14 Boligreportage 28.01.2015 kl. 06:24 Drømmebolig uden spildplads AF Mette Andersen Der er ikke spildt en eneste kvadratmeter i familien Rønhof Sloths hus i Svendborg. Og også materialer og

Læs mere

Villa Majorgården V11

Villa Majorgården V11 Villa Majorgården V11 V11 Majorgården Eksklusiv totalrenoveret villa til den store familie med 7 soveværelser og 3 badeværelser. Renoveringen er foregået med respekt for husets oprindelige sjæl og historie,

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

ANALYSE: LYS GRUPPE

ANALYSE: LYS GRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lys i lejligheder... 3 2.1 Placering, orientering & indretning... 3 2.2 Valg af lysåbninger og glasareal... 4 2.2.1 Vinduesareal for alrum:... 4 2.2.2 Vinduesareal

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

Projektering af dagslys i byggeri

Projektering af dagslys i byggeri Projektering af dagslys i byggeri Bilag Simon Kristoffersen Bygningskonstruktøruddannelsen Specialerapport 7. semester, F2012 VIA University College, Campus Holstebro Vejleder: Christian Vrist 29-03-2012

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

PARKTEATRET FREDERIKSSUND

PARKTEATRET FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND - MELLEM BY OG NATUR FREDERIKSSUND BYMIDTE NATUR-PARK FREDERIKSSUND STATION SKALA X EMNE DIAGRAM BYMIDTEN SILLEBRO Å FREDERIKSSUND STATION SKALA 1:2000 _ A3 EMNE SITUATIONSPLAN

Læs mere

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Billeder fra et af SennenBolig s seneste projekter. Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.: 79 38 13 10 Billederne

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen Kommentar Bemærkninger/argumenter/noter BR01 Skillevæg til lille depot BR02 Vindue

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ansøgningsskema til pulje til demensboliger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Demensvenlig indretning af fælles inde- og udearealer i fremtidig skærmet enhed

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 2 plan

Funkisplan. - Serien - 2 plan Funkisplan - Serien - 2 plan 110 Kvadratisk og supermoderne FunkisPlan i 2 fulde plan i et supermoderne look. Helt kvadratisk med hjørnevinduer, fladt tag med skjult tagfald, store vinduespartier og optimalt

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

Unikaplan. - 1 plan serien

Unikaplan. - 1 plan serien Unikaplan - 1 plan serien 72 Højt til loftet og skæve vinkler UnikaPlan er et moderne alternativ til det traditionelle vinkelhus. Her er masser af plads og spændende muligheder med skrå lofter, der følger

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

Inspirationskatalog. Vi skaber individuelle hjem. Vesterbo Huse A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tlf: 86 92 22 44

Inspirationskatalog. Vi skaber individuelle hjem. Vesterbo Huse A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tlf: 86 92 22 44 Inspirationskatalog Vi skaber individuelle hjem Vesterbo Huse A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tlf: 86 92 22 44 1. Enfamiliehuse, tæt lav byggeri, lejlighedsboliger i flere plan, til- og ombygninger samt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

STENSBJERGVEJ, SLANGERUP

STENSBJERGVEJ, SLANGERUP 6 7 5 8 9 27 21 26 10 4 20 22 1 18 23 24 12 13 2 19 25 11 3 14 15 16 17 N www.lr-hus.dk 150 m² vinkelhus Inspiration til vinkelhus på 150 m². (V150) 150 m² vinkelhus Stort sammenhængende køkken/alrum og

Læs mere

Vi kender 'typen' men giver dig altid. originalen

Vi kender 'typen' men giver dig altid. originalen Vi kender 'typen' men giver dig altid originalen Vores vision er at bygge fremtidens huse på jeres præmisser De kunder der henvender sig til os, med deres ønsker, får de fleste ønsker opfyldt, inden for

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Anneksgaarden. 6 boliger til salg

Anneksgaarden. 6 boliger til salg Anneksgaarden 6 boliger til salg W W W. A N N E K S G A A R D E N. D K - B Y TO F T E N 2 0, E R R I T S Ø 2 Indholdsfortegnelse Beliggenhed Bebyggelses- & haveplan...3 Projektbeskrivelse...4-5 Stueplan

Læs mere

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21. ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.00 KORT OM TEMAGRUPPEN OG MØDETS FORM OG FORMÅL Temagruppen består af 99

Læs mere