Vedtagne love i Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtagne love i Folketinget 2009-10"

Transkript

1 1 Vedtagne love i Folketinget møde Torsdag den 19. november kl. 10:00 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller. Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:02 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 16: Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 18: Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien. Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 For stemte 105 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 4: Forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af konvention om centraliseret toldbehandling, for så vidt angår fordelingen af de nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU s budget. Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:04 For forslaget stemte 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Tirsdag den 24. november 2009 kl ) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 53: Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af reglerne om boliger til folketingsmedlemmer m.v.) Af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:05 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SP), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. (Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for ordningen om frokostmåltid i daginstitutioner m.v.). Af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:06 For stemte 61 (V, DF, KF, RV og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte 47 (S, SF og EL).

2 2 8) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 52: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Etablering af VEU-centre og centerråd m.v.). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:06 For stemte 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SP), ingen stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 15: Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:07 For stemte 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SP), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 17: Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue. Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:08 For stemte 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 41: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk landmilitært bidrag til den internationale FN-styrke i Libanon (UNIFIL). Af udenrigsministeren (Per Stig Møller). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:08 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Torsdag den 26. november 2009 kl ) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 49: Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.). Lømmelpakken Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 11:55 Det drejer sig om de stillede ændringsforslag, og der stemmes fra medlemmernes pladser. Der stemmes først om ændringsforslag nr. 1 af S, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten tiltrådt af Liberal Alliance, og der kan stemmes. For stemte: 50 (S, SF, RV, EL og LA), imod stemte: 61 (V, DF og KF), hverken for eller imod stemte: 0. Ændringsforslaget er forkastet. Der stemmes om ændringsforslag nr. 2 af S, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten tiltrådt af Liberal Alliance, og For stemte: 50 (S, SF, RV, EL og LA), imod stemte: 59 (V, DF og KF), hverken for eller imod stemte: 0. Ændringsforslaget er forkastet. Der stemmes om ændringsforslag nr. 3 af S, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten tiltrådt af Liberal Alliance, og For stemte: 50 (S, SF, RV, EL og LA), imod stemte: 58 (V, DF og KF), hverken for eller imod stemte: 0. Ændringsforslaget er forkastet. Kl. 11:56 Kl. 11:57 For stemte: 58 (V, DF og KF), imod stemte: 50 (S, SF, RV, EL og LA), hverken for eller imod stemte: møde - Tirsdag den 1. december 2009 kl

3 3 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Charlotte Dyremose (KF). 2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Charlotte Dyremose (KF). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 21: Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. (Overdragelse af licensandele med betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, finansielle indtægter m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 13:02 For stemte: 98 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 44: Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:03 For stemte: 100 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Torsdag den 3. december 2009 kl ) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 11 [afstemning]: Forespørgsel til undervisningsministeren om ungdomsuddannelse. Af Christine Antorini (S), Nanna Westerby (SF), Marianne Jelved (RV) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL). (Anmeldelse Fremme Første del af forespørgslen (forhandlingen) Forslag til vedtagelse nr. V 19 af Christine Antorini (S), Nanna Westerby (SF), Marianne Jelved (RV) og Johanne Schmidt- Nielsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 20 af Anne-Mette Winther Christiansen (V), Marlene Harpsøe (DF), Henrik Rasmussen (KF) og Simon Emil Ammitzbøll (LA)). 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 27: Forslag til lov om Den Europæiske Politienhed (Europol). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 For stemte: 89 (V, S, SF, KF og RV), imod stemte: 20 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 31: Forslag til lov om ændring af lov om miljø og genteknologi. (Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 For stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV og EL), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning. (Regler for campinghytter). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:04 For stemte: 66 (V, DF, KF og RV), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 45 (S, SF og EL). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 5: Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi. (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller).

4 4 Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslag som optrykt efter 2.beh ). Kl. 10:05 For stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV og EL), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 19: Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven). (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:05 For stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV og EL), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 22: Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af forårspakke 2.0). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslag som optrykt efter 2.beh ). Kl. 10:06 For lovforslaget stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV og EL), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 8) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 75: Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. (Forlængelser af ordning om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:06 For lovforslaget stemte: 105 (V, S, DF, SF og KF), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 4 (RV). 28. møde - Tirsdag den 8. december 2009 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til integrationsministeren om moskeer. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Anmeldelse ). 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel (hasteforespørgsel) til ministeren for sundhed og forebyggelse om betaling for behandling på private sygehuse. Af Carsten Hansen (S), Ole Sohn (SF), Margrethe Vestager (RV) og Per Clausen (EL). (Anmeldelse ). 3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til undervisningsministeren om helhedsskoler. Af Christine Antorini (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Marianne Jelved (RV) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL). (Anmeldelse Fremme Første del af forespørgslen (forhandlingen) Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Christine Antorini (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Marianne Jelved (RV) og Johanne Schmidt- Nielsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Marlene Harpsøe (DF)). 4) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 77: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af præmie, løntilskud og bonus, adgang til skolepraktik og til skoleundervisning og tilskud til praktikvirksomheder). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:03 For stemte: 114 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0.

5 5 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 26: Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.). Af kulturministeren (Carina Christensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:04 For stemte: 114 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 23: Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:04 For stemte: 114 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Torsdag den 10. december 2009 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 19: Forespørgsel til kulturministeren om kulturpolitik. Af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL). (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 20 [afstemning]: Forespørgsel (hasteforespørgsel) til ministeren for sundhed og forebyggelse om betaling for behandling på private sygehuse. Af Carsten Hansen (S), Ole Sohn (SF), Margrethe Vestager (RV) og Per Clausen (EL). (Anmeldelse Fremme Første del af forespørgslen (forhandlingen) Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Jonas Dahl (SF), Lone Dybkjær (RV) og Per Clausen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Birgitte Josefsen (V), Liselott Blixt (DF) og Vivi Kier (KF)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 10: Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, ændring af reglerne om sammensætning af Danmarks Vækstråd m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:03 For stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 11: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen)). Kl. 10:05 For lovforslaget stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Udvidelse af dækningsområde m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget

6 6 Kl. 10:06 For lovforslaget stemte: 112 (V, S, DF, SF, KF, RV EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 13: Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Videregivelse og behandling af oplysninger om forbud mod ophold i bestemte virksomheder). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:06 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 41: Forslag til lov om produktsikkerhed. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:07 For stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 47: Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering. (Indsamling af energioplysninger m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:07 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 25: Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.). Af kulturministeren (Carina Christensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:08 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 42: Forslag til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love. (Orlov ved forsvarets udsendelse af personel til udlandet m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:12 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 11) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 65: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om beskatning af pensionsordninger m.v. og lov om pensionsafkastbeskatning. (Forlængelse af den særlige udbetalingsmulighed i Særlig Pensionsopsparing og afvikling af ordningen). Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:24 For stemte: 66 (V, DF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 43 (S og SF). 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 29: Forslag til lov om ændring af konkursloven. (Behandlingen i konkurs af indeståender på frit valg-ordninger). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ).

7 7 Kl. 10:25 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 13) 3. behandling af lovforslag nr. L 30: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. (Dommeruddannelse, transmission af tekst under retsmøder, fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed og retsafgifter i fogedsager). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:27 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 14) 3. behandling af lovforslag nr. L 6: Forslag til lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. (Forenkling af procedure ved autorisationsansøgninger m.v.). Af videnskabsministeren (Helge Sander). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:27 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 15) 3. behandling af lovforslag nr. L 48: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech)..Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:28 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Tirsdag den 15. december 2009 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 4: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden. (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.). Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:01 For lovforslaget stemte: 102 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 1 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 2: Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund. Af transportministeren (Lars Barfoed). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 10:02 For lovforslaget stemte: 104 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 1 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 45: Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb. (Hjemmel til at fastsætte regler om drift af vandforsyningsanlæg og om sagsbehandling af bestemte typer af sager samt forlængelse af visse vandindvindingstilladelser og - rettigheder). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse (Omtrykt). 1. behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:06 For stemte: 103 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SP), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0.

8 8 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 46: Forslag til lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:07 For stemte: 101 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SP), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 50: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:07 For stemte: 101 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SP), imod stemte: 1 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 51: Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter. (Forlængelse af visse databeskyttelsesperioder for biocidmidler og ophævelse af bestemmelser om anmeldelse af nye stoffer m.v.). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:08 For stemte: 103 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SP), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 66: Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og forskellige andre love. (Udskydelse af prisloftreguleringen til 2011 m.v.). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:08 For stemte: 99 (V, S, DF, SF, KF, EL, LA og SP), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 4 (RV). 34. møde - Torsdag den 17. december 2009 kl ) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 For stemte: 101 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 1 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 43: Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 For stemte: 101 (V, S, DF, SF, KF, RV og EL), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 63: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.). Af skatteministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling Ændringsforslag nr. 1 af 16/12-09 til 3. behandling af skatteministeren (Kristian Jensen)).

9 9 Kl. 10:05 For stemte: 102 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 3: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktivitet m.v.). Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling) Kl. 10:05 For stemte: 101 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 1 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 64: Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning m.v.). Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:06 For stemte: 57 (V, DF, KF og LA), imod stemte: 1 (EL), hverken for eller imod stemte: 44 (S, SF og RV). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes arbejdstilrettelæggelse og offentliggørelse af budgetforslag m.v.). Af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:06 For stemte: 99 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 1 (EL). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 44: Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.). Af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:07 For stemte: 101 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 57: Forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap. Af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:11 For stemte: 100 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 1 (EL). 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 36: Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Dyrkningsrelaterede tiltag m.v.). Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 10:34 For stemte: 57 (V, DF, KF og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 46 (S, SF, RV og EL). 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. (Digital indberetning af sprøjtejournaler m.v.). Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ).

10 10 Kl. 10:35 For lovforslaget stemte: 56 (V, DF, KF og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod: 46 (S, SF, RV og EL). 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 38: Forslag til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:35 For lovforslaget stemte 56 (V, DF, KF og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 46 (S, SF, RV og EL). 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 40: Forslag til lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. og lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven). (Bemyndigelse til indførelse af frivillige ordninger, ændret overførsel af pesticidafgiftsprovenu fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet som følge af aftalen om Grøn Vækst m.v.). Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:36 For lovforslaget stemte: 55 (V, DF, KF og LA), imod stemte: 0, hverken for eller mod stemte: 46 (S, SF, RV og EL). 13) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 30: Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU. Af Pia Adelsteen (DF) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:37 For beslutningsforslaget stemte: 16 (DF), imod stemte: 84 (V, S, SF, KF, RV, EL og LA), hverken for eller imod stemte: 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. 14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 59: Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til NATO s Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn. Af udenrigsministeren (Per Stig Møller). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:38 For beslutningsforslaget stemte 102 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 60: Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af konventionen om klyngeammunition undertegnet den 4. december 2008 i Oslo. Af udenrigsministeren (Per Stig Møller). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:39 For beslutningsforslaget stemte 101 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Fredag den 18. december 2009 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om øget ulighed i sundhedsvæsnet. Af Jonas Dahl (SF), Sophie Hæstorp Andersen (S), Lone Dybkjær (RV) og Per Clausen (EL). (Anmeldelse ). 2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for Karen Jespersen (V) og Juliane Henningsen (IA). 3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 20:

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 36. møde Torsdag den 16. december 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Ida

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1

103. møde. Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 28. maj 2013 (D) 1 103. møde Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 41 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

75. møde. Torsdag den 15. april 2010 (D) 1

75. møde. Torsdag den 15. april 2010 (D) 1 Torsdag den 15. april 2010 (D) 1 75. møde Torsdag den 15. april 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 43: Forespørgsel til skatteministeren om skattetrykket. Af Anders Samuelsen

Læs mere

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)). Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1 47. møde Torsdag den 27. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

48. møde. Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 999).

48. møde. Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 999). Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1 (Spm. nr. S 999). 48. møde Onsdag den 3. februar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN...

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere