En verden med ikoner Kom hid til mig Saml mig op Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En verden med ikoner Kom hid til mig Saml mig op Program"

Transkript

1 SKOVHUSET Nr. 3 S e p t e mb e r En verden med ikoner Kom hid til mig Saml mig op Program

2 SKOVHUSET Skovhuset er Det Økumeniske Centers retrætehus. Det Økumeniske Center i Århus er et center for fælles kirkelig fornyelse og samfundsrettet kristen praksis. Skovhusets daglige ledelse varetages afskovhusgruppen, som udelukkende har frivillige medlemmer. SKOVHUSGRUPPEN Sognepræst Kristian Bork Sørensen, tlf (Formand) Sognepræst Ruth Jeppesen, tlf (Udlejning afskovhuset) Yvonne Vestereng, tlf (Tilmelding) Sognepræst Kirsten Clement, tlf (Skovhusbladet Hospitalspræst Kirsten Stoklund, tlf (Bogsalg) Erik Jørgensen, tlf Sankt Josephsøster Regina König, tlf Præst i Metodistkirken Charlotte Thaarup, tlf Sognepræst Marie Holm, tlf Korshærspræst Birgitte Jeppesen, tlf Sognemedhjælper, cand. teol. Marie Rørbæk, tlf Cand. teol. Christian Kjær Bjerre, tlf SKOVHUSBLADET Skovhusbladet udkommer fire gange årligt i et oplag på 1100 eksemplarer. Det udsendes gratis til retrætedeltagere i en periode. For modtagere, der ønsker at betale for Skovhusbladet, dækker 100 kr. pr. år de faktiske udgifter til trykning og forsendelse. Skovhusbladet ligger som en PDF-fil på Skovhusets hjemmeside: retraetehus.dk ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Sognepræst Kirsten Clement Bredgade 40, 5485 Skamby tlf

3 En verden med ikoner Catharina Siemerling Min første ikon købte jeg for over 25 år siden af en mand, der sad i fængsel i Heraklion på Kreta. Jeg besøgte ham i fængslet, og jeg glemmer ikke manden, der kom gående i det støvede sand på bare fødder. Han viste mig sine enkle remedier til at skabe ikoner. Han havde kun få farver, han ejede ikke guld til glorien og dragternes forskellige folder, skabte han ved at skære streger ind i træet med en kniv. Manden var henvist til at leve af sin kunst, og af at modtage penge fra familie for at få mad i fængslet. Hvis ikke måtte han sulte. At se ikonerne i kirkerne, at opleve det guddommelige lys gjorde særligt indtryk på mig. Det blev til flere besøg på Kreta, en rejse til Sct. Petersburg og et besøg i Recklinghausen Ikonen Museum i Tyskland. Disse oplevelser gjorde mig mere og mere betaget og indtaget af denne smukke kunst. Først efter et kursus i ikonmaling, vidste jeg, at det var det jeg ville, og det har ført til flere kurser, bl.a. et kursus hver sommer på Løgumkloster Højskole under professionel vejledning af en moldavisk ikonograf. At male ikoner er en ydmyg proces, som handler om at være nærværende, respektfuld og forstå, at ikoner er en hellig kunst et udtryk for synliggørelse af det usynlige. Ikonerne manifesterer den åndelige virkelighed, sagt af en ortodoks præst. Så hvad er en ikon? Ikon betyder billede på græsk, et helligt billede, et synligt led i den ortodokse kirkes gudstjenester og en integreret del af ortodokse menneskers hverdags- og trosliv. - Ikonen er for øjet, hvad prædikenen er for hørelsen i den protestantiske kirke. Ikonen har fungeret som de ulærdes billedbibel, en parallel til vore 3

4 kalkmalerier. Søren Prahl, præst og forfatter skriver i sin bog Ikoner : - Ikonen er forkyndelse i form, farve og skønhed - Ikonen er et vindue, gennem hvilket man skuer ind i Gudsriges skønhed og herlighed - Ikonen er som et nøglehul til at kigge ind i den lysende evighed. Jeg vil først kort beskrive ikonens historie for at skabe forståelse af baggrunden for, hvordan ikonerne trods krige og forbud overlevede. Ikonkunsten kendes helt tilbage til det byzantinske kejserrige omkring Konstantinopel. Det ser ud til, at de første ikoner stammer helt tilbage til det 2. århundrede, hvor de første kristne vægbilleder blev til i katakomberne i Rom. Man malede ikoner i kejserpaladsets værksteder. Egentlige ikonskoler fandtes ikke på det tidspunkt. Det byzantinske rige opstod i 395 og varede op til 500-tallet. Under kejser Justinian udsmykkedes kirker og klostre med mosaik. Men dette skulle ikke vare ved. Kejserne Leo og Konstantin V frygtede kirkens tiltagende magt i form af de store indtægter, der kom fra jordbesiddelser, som biskopperne og klostrene forvaltede, samt også de væsentlige indtægter de fik fra ikonmaleriet. Kejsermagten var på dette tidspunkt truet. De byzantinske grænser var i fare for angreb fra arabere og andre folkeslag. Kejserne havde brug for mænd som kunne gå i krig og forsvare riget og ikke munke, der sad gemt væk i klostre. En del biskopper var også bange for at ikonerne var en overtrædelse af det 2. bud, afgudsdyrkelsen. Kejsernes had til kirkekunsten var stor, og den ikonoklastiske strid brød ud i år 726. Billedstormerne hærgede kirker og klostre og ødelagde inventar, hvor de kom frem. Den udviklede sig til en voldsom ødelæggelse af mange kunstneriske værker. Der findes derfor ikke mange tilbage fra den tid, en undtagelse er bl.a.sct. Catharina klostret. Sct. Catharina klostret har nogle af de ældste bevarede ikoner, da dette kloster aldrig har været udsat for krige. 4

5

6 Efter 50 år ophørte striden endelig takket være kejserinde Theodora fra Konstantinopel i 843, og igen måtte ikonerne æres med kys og tilbedelse, og den ortodokse dogmatik lå nu fast. I 1054 blev kirken delt med den ortodokse kirke i øst og den romersk-katolske kirke i vest. En af de meget kendte ikoner fra Sct. Catharina klosteret er Kristus Pantokrator (=den Almægtige) (se side 2 og blad nr side 5). Denne meget tidlige ikon har dannet den opfattelse, vi stadig har af Kristus i dag med mørkt hår og skæg. Ikonen er fra slutningen af det 5. århundrede og er lavet med voks på træ. De asymmetriske øjne er med til at dele ansigtet op i 2 dele med forskellige udtryk. På den venstre side, hvor han holder Biblen, ser vi Kristus som den alvorlige, strenge Dommer, som ser alt, mens den højre velsigner. Her har han et roligt, afklaret blik, for her ser vi Kristus som Frelseren. Med undtagelse af fødsels- og korsfæstelsesikoner, vil man altid se Kristus gøre velsignelsestegnet. Tommelen berører spidsen af 4. og 5. 6

7 finger og 2. og 3. finger strækkes. Herved slås 2- tallet an som symbol på Kristus to naturer: den guddommelige og den menneskelige. I følge traditionen er evangelisten Lukas den første ikonmaler. Han malende en ikon med Maria og barnet: Guds Moder Hodigetria, som også kaldes Vejvisersken, hvor hun viser hen mod Jesus med sin højre hånd, mod Frelseren, som hun allerede på dette tidspunkt ved skal dø. Denne indsigt giver hende et vemodigt udtryk i ansigtet. En anden type er Gudsmoder Eleousa, ømhedens Gudsmoder med barnet hvilende mod kinden (side 6). Der er mange Gudsmoder ikoner med forskellige tillægsnavne, som hun har fået efter den by hun er beskytter for, fordi hun har udrettet mirakler. Hvordan bruges ikonen? Den billedvæg, der deler alterrum og kirkeskib kaldes ikonostasen. I det byzantinske område voksede deesisrækken med udvidelse af helgener, profeter og festdagsikoner. I midten, nederst sidder altid Kristus Pantokrator, den Almægtige. På hans venstre side sidder Maria, hende der evig er uden synd. Beviset herpå er, at hun bærer en stjerne øverst på sin maforion, (dragt), samt en på hver skulder, som tegn på hendes jomfruelighed før, under og efter. Maria symboliserer kirken og Det Nye Testamente. På højre side sidder sædvanligvis Johannes Døberen, fordi han bereder vejen for Kristus og derfor symboliserer Det Gamle Testamente, synagogen og jødedommen, altså tiden før kirken blev til. Ikonerne har deres naturlige plads i kirken, men de er også en selvfølge i hjemmene. Hjemmeikonerne hænges eller stilles i det smukke hjørne (se artiklen i blad nr ). Når jeg selv skal male en ikon, bruger jeg megen tid på at udvælge et motiv. Jeg er ikke selv ortodoks, men går ind i maleprocessen med et fortsættes side 10 7

8 Kom hid til mig Morten Møbjerg "Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile" Det er den mest almindelige tekst på de to sider i bibelen, som Den tronende Kristus holder opslået i sin venstre hånd - rettet til mennesker, der er tyngede af sorger og lidelser i hverdagen - og som ikke kan komme til rette med alle de problemer, der kan tårne sig op. Han er den første og den sidste. Begyndelsen til verden og afslutningen af den. Han er det guddommelige lys, der kaldte verden ud af mørke og kaos - og han er den, der til sidst skal indeslutte den hele skabning i sit underfulde lys. Ikonens baggrund med de rødlige trekanter og den blålige oval symboliserer netop denne sammensmeltning. Kristusskikkelsen er på trods af den siddende stilling på vej ud af billedet og strækker sig frem mod os og byder os ind i sit fællesskab. Det fællesskab, der kan hele vor tvetydige virkelighed, der er skrøbelig og så let kan falde fra hinanden. Det fællesskab, der kalder os ind i kampen mod døden og alt det, som kan lægge vort liv øde og gøre det tomt og meningsløst. Nu siger han: Kom hid til mig, tag evigt liv til gave. Jeg led den bitre død for dig, at du den arv skal have nu er jeg din, og du er min min bolig skal og være din, os skal ej fjenden skille. (DDS 435,7) Ikoner - vinduer til en hel virkelighed, Scriptoriet 2003, side

9 Jeg er vejen,sandheden og livet ingen kommer til faderen uden ved mig. (Johannesevangeliet 14,6) 9

10 fortsat fra side 7 åndeligt og spirituelt sind. For mig er det vigtigt, at ikonen taler til mit hjerte, og at jeg kan mærke, at den har et budskab til mig, så jeg kan modtage den med ære, respekt og ydmyghed. Når jeg er i maleprocessen, er jeg tilstede i nuet, i fordybelsen. Ikoner males på en træplade, som grunderes med gesso, som er en blandning af limvand og kridt og vi taler om påføring af mange lag. Præparationen kræver tid og omhyggelighed. Bagefter skal den slibes med sandpapir for at få en blød flade. Motivet tegnes over på ikonen, dvs. det kopieres. Guldet er bladguld (23,75 karat), og farverne er pigment, pulver, som blandes op i æggeblomme, vand og eddike, det kaldes ægtempera. En ikon skal følge originalen så tæt som muligt, og her eksisterer ingen kunstnerisk frihed. Det kan tage op til 50 timer eller mere at male en ikon, afhængigt af størrelsen på ikonen og motivets kompleksitet. Om ikoner har en ortodoks præst sagt, at det kræves åndelig modenhed, ellers går vi forbi dem Søren Prahl skriver i sin bog om hvordan ikonen taler til vore 5 sanser: - For hørelsen, når hymnerne synges og budskabet forkyndes - For lugtesansen, når røgelsesduften spredes i kirkerummet - For følelsen, når man giver hinanden det hellige kys - For smagen, når brødet og vinen modtages i nadveren - For synet, når de hellige ikoner skues. 10

11 Saml mig op Augustin Herre, min Gud Min styrke og min svaghed er nær ved dig. Bevar den første, helbred den anden. Min visdom og min uvidenhed er nær ved dig. Straks du har åbnet for mig saml mig op! Jeg vil ind! Straks har du lukket indgangen luk op! Jeg banker på! Gid jeg må huske på dig, forstå dig, holde af dig. Gid du må vokse i mig, indtil du har ændret mig på ny. 11

12 SKOVHUSET PROGRAM Retræter i Skovhuset begynder første dag kl og slutter sidste dag kl , hvis ikke andet er angivet. Retræterne foregår normalt i stilhed. Torsdag d. 20. søndag d. 23. september Retræte: MENNESKETS LÆNGSEL OG GUDS NÆRVÆR Augustin siger: "Gud, du har skabt mig til dig, og mit hjerte har ikke ro, før det finder hvile i dig!" Retræten er inspireret af Gerard W. Hughes bog "Gud i et og alt". Man er velkommen fra fra kl retrætens stilhed varer fra aftensmaden kl til søndag over middag. Hjemrejse søndag kl. 15. Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 1150,Fredag d. 28. søndag d. 30 september GUD ER NÆR - VÆR LYDHØR. Leder: sr. Regina König. Ingen ledige pladser. Fredag d. 5. søndag d. 7. oktober Studentermenigheden i Århus. Fredag d. 19. søndag d. 21. oktober Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Leder: sr. Regina König. Ingen ledige pladser. Tirsdag d. 23. fredag d. 26. oktober Efterårsretræte ved Elisabeth Lidell. Direkte tilmelding på samt Fredag d. 2. søndag d. 4. november ALLEHELGENSRETRÆTE Vi danskere har et kompliceret forhold til helgener. På den ene side siger vi: Jeg er ingen helgen, og på den anden side kan vi sige: Min farmor var en rigtig helgen. Helgener, de store verdensberømte, men også de mange navnløse, er store vejvisere. Vi har brug for at lære af dem. Det står som en bogstavelig opfordring i Hebræerbrevet 6,12: så I efterligner dem, som 12

13 ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet. Bibelske meditationer over Matt. 5,1-12 Saligprisningerne og Matt. 5,13-16 Jordens alt og verdens lys. Leder: Kristisn Bork Sørensen. Pris: 1000,Fredag d. 9. mandag d. 12. november RETRÆTE med IKONMALING: ANSIGT TIL ANSIGT Ingen ledige pladser. Fredag d. 16. søndag d. 18. november Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Leder: sr. Regina König. Ingen ledige pladser. Fredag d. 23. søndag d. 25 november Retræte for Favrskov provsti ved Anne Marie Damsgaard Ditlev. Fredag d. 18. søndag d. 20. januar Retræte med KRISTUSKRANSEN Retrætens andagter og gudstjeneste følger kransen, og hvis vejret er til det, bliver der mulighed for en bønsvandring med kransen. Fredag aften er der en introduktion til Kristuskransen, og de, der ikke har en krans i forvejen, kan binde deres egen. Retræten foregår i stilhed. Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere. Leder: Kirsten Clement. Pris: 1000,Fredag den 1. mandag den 4. marts Retræte. Nærmere omtale i næste blad. Ledere: Kristian Bork Sørensen og Christian Kjær Bjerre. Pris: 1150,Fredag den 8. søndag den 10. marts Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Retræte med individuel vejledning. Retræten er en tid, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagens travlhed og larm for at lytte til Guds stemme. Gud er til stede i alle menneskelige erfaringer og selvfølgelig også, når vi beder. I denne retræte søger vi at erkende og genkende Guds nærvær i vort liv og vor bøn. Gud drager det enkelte menneske mod frihed, mod kærlighed det vil sige mod Gud. Retrætelederen vil, sammen med den enkelte, lytte til Guds førelse og foreslå bibeltekster og emner til bøn, som svarer til den enkeltes behov. Retræteformen forudsætter, at man selv kan planlægge tid til personlig bøn. Retræten foregår i stilhed. Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Fredag d. 15. søndag d. 17. marts. Retræte for Silkeborg katolske menighed. Ved Jesu små søstre, Lindholmvej, Ry. 13

14 Fredag d. 22. søndag d. 24. marts. Retræte: BØN DER BÆRER Vi inspireres af Martin Lönnebo s tanker om bøn i Væven Den store træningsbog for sjælen : Bliv ikke skræmt af kravene. Gør det lidet, du kan. Mere kan du ikke. Bliv ikke bange for din svaghed. Gud ser din længsel. Bliv ikke bange for træthed. Snart finder du hvilen. Du behøver ikke give opvisning. Du er gennemskuet. Retræten begynder fredag den 22/3 kl (ankomst fra kl ). Ledere: Gunhild Grarup og Peter Grarup. Pris: 1000,Fredag den 5. søndag den 7. april Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Se omtalen til retræten d. 8-10/3. Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Torsdag den 11. søndag den 14. april Retræte. Nærmere omtale i næste blad. Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 1150, JEG TILMELDER MIG FØLGENDE RETRÆTE: vedlagt i check indbetalt på giro er den fulde pris på kr. + (evt.) støttebidrag Jeg har været på retræte før JA NEJ JA TAK, jeg ønsker at få tilsendt heftet "Skovhuset - tid til eftertanke". Navn: tlf. Adresse: Mailadresse: Tilmelding sendes til: Det Økumeniske Center - Skovhusgruppen Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N eller til: Tilmeldingen er først gældende, når betaling er modtaget pr. check eller giro. 14

15 Fredag d. 19. søndag d. 21 april Retræte med individuel vejledning. Nærmere omtale i næste blad Leder: Asger Petersen. Pris: 1000,Torsdag d. 25. lørdag d. 27 april. Retræte for kvæker menigheden. Fredag den 3. søndag den 5. maj Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Se omtalen til retræten d. 8-10/3. Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Torsdag d. 9. søndag d. 12 maj Retræte for Storring Stjær menighed. Mandag d. 10. onsdag d. 12 juni Retræte for Blå Kors. Af hensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding så tidligt som muligt. Når vi har modtaget tilmelding og betaling, sender vi en deltagerskrivelse som bekræftelse på tilmeldingen. Hvis arrangementet er overtegnet, meddeles dette. Ved afbud senest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr. Ved afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet. Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet. STØTTEBIDRAG - ÆNDREDE FRADRAGSREGLER Skovhusets økonomi er stadig afhængig af frivillige gaver. Vi er derfor taknemmelige for ethvert bidrag på giro / mærket "Skovhuset". Gaver på op til kr. årligt kan skrives på selvangivelsen som fradrag. Fra 1/ er bundgrænsen ophævet, sådan at alle bidrag er fradragsberettigede. Det er dog en betingelse for fradraget, at Skovhuset indberetter gavebeløbet direkte til SKAT, hvorfor cpr-nummeret skal oplyses. Det er også muligt at tegne gavebrev og oprette testamente. Kontakt Skovhusgruppen for yderligere oplysninger. 15

16 Afsender: DØC - Skovhusgruppen, Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N FORMÅL Skovhusets formål er at danne ramme om en stilhed og afsondrethed, hvor man stilles overfor livets grundlæggende spørgsmål og værdier. Skovhuset er et sted, hvor man kan møde det kristne fællesskabs tro og livstydning. PROGRAM Der vil være forskellige former for retræter, men også mere kursusprægede tilbud, temadage, temaweekends o. 1. BELIGGENHED Skovhuset ligger gemt i nogle skovklædte bakker uden for Sdr. Vissing 20 km fra hhv. Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Området har et rigt varieret dyre- og planteliv i nåle- og løvskove, i eng, mose, søer og Gudenåen. Der er gode muligheder for traveture og ophold i naturen. INDRETNING Huset er indrettet med fællesrum, andagtsrum og 10 enkeltværelser. Der kan dog overnatte to på hvert værelse, når arrangementets karakter tillader det. Huset er handicapvenligt. Røgfrit miljø. ANSVAR Skovhusets daglige ledelse varetages afskovhusgruppen, en arbejdsgruppe under Det Økumeniske Center i Århus (se side 2). UDLEJNING Ruth Jeppesen, Boddum Præstegård, Doveroddevej 17, 7760 Hurup, tlf , mail: PROGRAM OG TILMELDING M.V. Skovhusgruppen, Det Økumeniske Center Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N tlf , giro: , mail om tilmelding og information om programmet: andre henvendelser: hjemmeside: ISSN:

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare agapenyt hvad i alverden er meningen? Nogen at dele sine tanker med Nummer 3 2012 Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare Kroppen som en genvej til nærhed med din ægtefælle, din familie og med Gud Nye

Læs mere

Nr. 14 Januar 2008 9. årgang. Pilgrimmen

Nr. 14 Januar 2008 9. årgang. Pilgrimmen Nr. 14 Januar 2008 9. årgang Pilgrimmen 1 Impressum Pilgrimmen Udgives af: Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Billeder fra gravfundene fra den tidligere kirkegård i Sejet ved Horsens. Udgravningerne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver j a n u a r f e b r u a r f e b r u a r 2 0 1 0 Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver Ved det nyligt overståede

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr

NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed. Asterix-lejr NR. 3 juni 2004 til august 2004 udgivet af Tølløse Baptistmenighed INDHOLD s. 2... Indblik: Religionsfrihed? s. 3-4... Udblik: Besøg fra Priekule/gospel s. 5... Profilen: Tølløsedreng/DUF-formand s. 6...

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere