KRAGH & BERGLUND PLUG N PLAY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAGH & BERGLUND PLUG N PLAY"

Transkript

1 PLUG N PLAY En drøm går i opfyldelse for Martin Coops fra parkourholdet, efter han har set tegningerne på det kommende Plug N Play område i Ørestad syd, hvor verdens første parkourpark skal anlægges. By & Havn har afsat et m2 stort område i Ørestad Syd som udvikles fra , som et laboratorium hvor det vil være muligt at etablere, udvikle og afprøve nye former for kultur og idræt i byens rum, herunder parkour. Verdens første Parkourbane. Parkourbanen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Kragh&Berglund og team JiYo. Martin Coops fra JiYo forklarer at JiYo betyder FRIHED I BEVÆGEL- SE. Frihed i bevægelse er netop, hvad teamet ønsker skal præge aktiviteten og miljøet i parken. Med skabelsen af Parkourparken, ønsker vi at skabe de bedste muligheder for at så mange som muligt, kan udfolde og udvikle sig frit, mentalt såvel som fysisk. Hermed vil vi altså også indikere at Parkourbanen ikke kun er for parkourudøvere (Traceurs), Freerunners og Tricksters, men for alle og enhver med et kreativt og legende sind, samt viljen til at være fri at være bevægelsen! Teamet vurderer at banen vil tiltrække parkourudøvere fra hele verden.

2 Københavns nye store aktivitetsareal. Plug N Play arealet er et koncept bygget over filosofien omkring at kunne plugge forskellige aktiviteter på en allerede eksisterende infrastruktur med vand, el og belysning såvel som faciliteter såsom containere til opbevaring af udstyr og til anden brug eksempelvis som café. Forslaget arbejder med en høj grad af urbanitet og råhed hvilket bla. afspejler sig i det sammenbindende gangstisystem, der løber i nord-syd gående retning. Gangforløbet og gaden, der ligger som det bærende motiv, tegnes af de aktiviteter der knytter sig på forløbet. Interaktionen mellem de forskellige brugere og aktiviteter er med til at styrke oplevelsen det multifunktionelle område. Stisystemet går fra at være smalt til at brede sig ud i enkelte torve/pladser, der fungerer som pauser/ophold for brugeren. Containere samt fælles aktiviteter placeres på gangarealet, som også indeholder el og vand. Gaden er belagt med store insitustøbte belægningssten i lys beton i moduler af 2x1 meter, der kan flyttes og tilpasses de enkelte aktiviteter. Styrken i forslaget er at det over de næste 3 år kan tilpasses og ændres løbende i takt med at nye klubber og nye former for kultur og idræt i byens rum byder sig til.

3 KRAGH & BERGLUND De første aktiviteter flytter ind Plug N Play arealet, beliggende i Ørestad Syd ved Vestamager Metrostation, organiseres som udgangspunkt med en række forskellige både velkendte såvel som helt nye og innovative aktiviteter der kobler sig op på det gennemgående gangstiforløb. De mere kendte aktiviteter tæller; Boldbaner, en Dirt Jump bane, Streetbasketbaner og en Beachvolleybane. De nye aktiviteter er en Speedskatebane der opfylder de internationale standartmål, Parkourparken, samt et område der er udlagt til Urbane Haver. Dertil kommer en Kunstgræsbane der anlægges med transparente bander og med gult kunstgræs. Foruden de mange aktiviteter rummer arealet en række opholdsmuligheder. Langs grundens vestlige side opbygges et terræn der ind mod arealet holdes af en støttemur der samtidig fungerer som siddelement. Terrænet med beplantning giver læ til arealet. Spredt ud over hele arealet placeres en række lunde på græsøer der også ligger op til en pause mellem aktiviteterne. Plug N Play bliver en aktivitets- og bypark der rummer mulighed for forskellige former for fysisk udfoldelde, ophold og interaktion mellem forskellige brugergrupper. Kragh&Berglund Landskabsarkitekter

4 Plug N Play sikrer fremtiden. Den bymæssige struktur med gaden og de endeløse muligheder for at koble nye funktioner på sikrer stor fleksibitet - der set i idrætssammenhænge er nyskabende - det er simpelthen mere fleksibelt og åbent end mange af de fastlåste og ufleksible anlæg der allerede eksisterer i mange kommuner. Idéen om en aktivitetsgade - der ligger som en gade hvor fysiske aktiviteter er organiseret omkring, åbner op for at tænke aktivitetsarealer i byen ind i en større bymæssig sammenhæng. Der vil kunne kobles haller, biblioteker og andre kulturtilbud på, såvel som institutioner boliger etc. Dermed løses der op for rammerne for hvordan man tænker fysisk udfoldelse i byen og idrætten gøres mere uformel og lettere tilgængelig for en større gruppe af brugere. Også forretningsmæssigt begrundet. Plug N Play skal fungere som et laboratorium for forskellige idrætter og aktiviteter. De aktiviteter der viser sig at være succesfulde, skal senere kunne flyttes eller bruges som inspiration til indretning af byrum i både Ørestad og andre byudviklingsområder i København. Udover at være et godt tilbud til de legelystne, er formålet med parken af en lidt mere forretningsmæssig art. Med anlægget er håbet nemligt at åbne både Københavnernes og mulige investores øjne op for Ørestad Syds fordele og potentialer og forhåbentlig derefter tiltrække nye beboere og investorer. Jens Kramer Mikkelsen lægger ikke skjul på, at initiativet med Plug N Play også er forretningsmæssigt begrundet: By & Havns vision er, at udvikle levende bydele på et forretningsmæssigt grundlag. Plug N Play er en investering i bylivet en kickstart af udviklingen i Ørestad Syd, hvor de første beboere netop er flyttet ind. Ved at investere i midlertidige idræts- og fritidsfaciliteter håber vi selvfølgelig at tiltrække både beboere og investorer. Og så er det en stor fordel at aktiviteterne kan flyttes rundt, så de kan passes ind i den løbende udvikling af byen.

5 Delt finansiering. Projektet er realiseret med bidrag fra Københavns Kommune, Nordea Fonden samt Lokale & Anlægsfonden. Ejerskabet til området sikrer at de enkelte klubber får indflydelse på præcis hvordan de enkelte aktiviteter skal udformes for at være optimale. Det netværksbaserede ejerskab til området, sikrer både at programmeringen er iorden såvel som at drift og vedligehold hænger økonomisk sammen. To af de store spillere på området har været Lokale & Anlægsfonden LOK, samt Nordea Fonden. LOK har taget udgangspunkt i at anlægget er meget fleksibelt og at aktiviteterne kan genanvendes. Torben Frølich, direktør i LOK, siger om projektet: Plug N Play er et fremragende eksempel på, hvordan man kan skabe liv mellem bygningerne, og ikke kun indeni bygningerne, i Ørestad. Med de midlertidige og mobile faciliteter bliver det muligt at udnytte tomme byggegrunde til fordel for de lokale beboere og alle københavnere med hang til idræt i bymiljøet. Det er en spændende opgave for Lokale & Anlægsfonden at være med til at skabe nogle af landets første mobile faciliteter til et anlæg i stor målestok. Nordea Fonden støtter etablering af en topmoderne bane til rulleskøjteløb og speedskating og Direktør i Nordea Fonden, Torben Klein, siger: Plug N Play giver københavnerne et helt nyt rum i byen, der inviterer til leg, bevægelse og friluftsliv. I Nordea Fonden er vi glade for at kunne støtte rulleskøjtebanen, der kan bruges af alle, uanset om man er speedskater, motionist eller børnefamilie.

6 Netværksbaseret laboratorium. Plug N Play er baseret på at der er opbakning fra en organisation eller en klub omkring de enkelte aktiviteter. Uden opbakning - ingen aktivitet. Det er ikke topstyret men styret af græsrødderne. Dette er en vigtig del af succéskriterienerne for området, sådan at der ikke står et anlæg, der nok ser flot ud men mangler ejerskab fra brugerne. Fra By & Havns side er der ønske om at der bliver ejerskab til de enkelte aktiviteter, således at de aktivt deltager i drift og vedligehold. Samtidig sikrer det at de enkelte klubber får indflydelse på præcis hvordan de enkelte aktiviteter skal udformes for at være optimale. Det netværksbaserede ejerskab til området, sikrer at programmeringen er iorden, det sikrer økonomien og det hjælper på driften. Samtidig har det været en vigtig brik i at rejse penge til projektet.

7 Eksperimenterende materialevalg og mobilitet. Aktiviteterne på Plug N Play arealet er opbygget af en række forskellige materialer. Der eksperimenteres med nye former for farver og belægningstyper såvel som nye sammensætningsmuligheder. På gangsystemet er der anvendt store armerede betonfliser 1000x2000x100 mm. Disse er udført med skridsikre ru overflader. Fliserne er udført i en lys beton og maskinudlagt direkte på et afretningslag. Betonfliserne er lagt med rette gennemgående fuger og fugerne mellem fliserne udfuges med ukrudtshæmmende grusmateriale. Langs områdets vestlige grænse mellem jordvold og aktiviteter er der anlagt støttemure i beton. Disse er opbygget af præfabrikerede L-elementer, der er udført med fer og not. Der er anvendt elementer uden fer og not i de synlige endestykker. Toppen af betonelementerne er desuden tilvirkede med en lige afskåret top med faskanter.

8 På hele området står der 20 skibscontainere med termoglasvæg i den ene endevæg og termoglasdør i den anden endevæg. Stållågerne er bevaret således at containerne kan aflåses og er hærværksikrede. Containerne er malet med rødorange maling, korrosionsklasse 4, glans 50. Kunstgræsbanen er anlagt som 2. generations kunstgræs, 25 mm non split med kvartsand. Der afprøves en ny kunstgræsfarve, som er en Gul RAL farve. For at sikre transparente bander er disse etableret i akrylplader og varmgalvaniserede stålrør.

9 I Områdets sydøstlige hjørne er der anlagt et legearel bestående af små bakker i orange gummiasfalt. I Parkourparken er der anlagt en springbane med 2 cm gummibelægning, som EPDM gummibelægning i klar orange RAL farve. Betonvæggene i Parkour-parken er udført som insitustøbte vægge med bræddeforskalling, der skal sikre skridsikkerheden på væggene. Væggene er alle udført med skarpe kanter for at udøverne kan få det maksimale greb. Under klatrevæggen mod vest, den højeste væg i parken er der etableret et faldsandsunderlag. Rotationsstøbte pullerter ø 360 mmx 700 mm i polyethylen alle i orange RAL farve står langs den ene side af anlægget. Disse er påfyldt sand for stabilisere dem og toppen er tilført et skridsikkert lag. I parken er der desuden etableret en gelænderbane og armhævningsbarrer i stålrørsprofiler samt værn af samme type på flere af væggene.

10 Mellem Dirtjump og Parkour anlægges en bro i hårdt træ i træsorten Red Balau. Broen monteres med transparente værn bestående af akrylplader og stålrør, som også benyttes på Speedskatingbanen. De Urbane Haver består af små dyrkningshaver. Foreningen Urbane Haver står bag og det er demed den eneste aktivitet på arealet hvor man skal være medlem af en forening for at kunne deltage. Flytbare beton elementer fra Give beton bruges til siddepladser, afskæmning mod veje, som lægivere og som siddekanter.

11 Asfaltbelægning på Speedskatingbanen er udført med en meget fin asfalt, Special AB 6, Speed-skater, 50 kg/m2, på en GAB 0. Asfalten er nøje tilpasset udøvernes krav til tæthed, jævnhed samt drænevne. På publikumsarealet udenfor banen er der udlagt sort pulverasfalt. I midten af speedskating området, mellem banen og inderzonen, afvandes overfladevandet fra banen til en speciel betonrende, der udgør skillelinien mellem den officielle bane og træningsområdet. På den store streetbasketbane er der eksperimenteret med en blå asfaltbelægning og på den lille streetbasketbane er der brugt gummibelægning i lilla RAL farve. Gummibelægningen er opbygget på samme måde som i parkourparken. Beachtennisbanen er anlagt med en belægning af strandsand som cabanasil fra Dansand og udlagt i 40 cm. Der er lagt dræn under banen. Fodboldbanerne er alle udført som baner med drænlag af grus og markdræn. De er anlagt med specialmuld for at sikre græsvæksten og den rette drænevne.

12 Bygherre By&Havn - Byliv, kontaktperson Simon Brückner. Team Kragh&Berglund Projektleder: Kim Madsen. Designteam: Kim Madsen, Rikke Geertsen, Hans Kragh, Birgitte Løkke, Sofie Kvist, Christina Mathiesen. Yderligere information omkring projektet kan fås ved henvendelse til Kragh&Berglund eller på på

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere