NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk"

Transkript

1 NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver...

2 NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700 Næstved Tlf Klubkontoret Tlf Mail: Åbningstid: Tirsdage kl Al post til bestyrelsen sendes til: Næstved Tennis Klub Nygårdsvej Næstved Formand: Annie Dalby Tlf Næstformand: Henrik Plougmann Tlf Indhold i dette nummer: Formandens leder...3 Formandens beretning...5 Indkaldelse til generalforsamling...9 Redaktørens klumme Status for 1. holdet...11 Nyt fra Eliteudvalget...12 Old Boys Rådmandsengen...13 NTK oplevet af cheftræneren...14 Senior klubmesterskabet Nyt fra kontoret...19 Baneinspektørens beretning...20 Velkommen til nye sponsorer...21 Hvem kender Tuborg og Tuborgfondet?...22 Vi giver stafetten videre...23 Vindere af Sjælland Syd Udvalg Kasserer: Ove Hansen, Tlf Baneinspektør: Willy Sørensen, Tlf Bestyrelsesmedlem: Frederik Gasmann, Tlf Bestyrelsesmedlem: Johannes Hemmingsen, Tlf Klubsekretær: Lisbeth Morell, Tlf Redaktion Ansvarshavende: Søren Kähler Tlf I redaktionen: Annie Dalby Layout: Frede Ibsen Oplag: 450 stk. SJÆLLANDS TENNIS UNION Solrød Center Postboks Solrød Tlf Fax Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kontortid: kl Tlf Fax Næste udgave har deadline 14. marts

3 Formandens leder: Alle taler om økonomiske kriser. Man kan ikke åbne TV, internet eller aviser uden ordet KRISE er gennemgående. Desværre er økonomi en central del af samfundet og på et andet niveau en meget stor del af NTK og NTK's eksistens. Så vi kommer ikke udenom at tale økonomi også i denne udgave af Net Op. Ens kontingent hele året Som du kan se i indkaldelsen til generalforsamlingen længere inde i Net Op, har vi varslet en mindre kontingentstigning. Bestyrelsen anbefaler et helårskontingent for alle helårsspillere på kr ,-. Samtidig foreslår vi afskaffelse af vintermedlemsskab og vinterkontingent, så alle får status af helårsspillere. Det kræver ressourcer at administrere kontingentopkrævning flere gange årligt, så det vil lette administrationen, hvis vi kun har et helårskontingent. Lad os se på vinterkontingentet. Med de nuværende priser koster det nu kr. 800,- at spille ca. 7 måneder om året. Differencen mellem helårskontingent for at spille 12 måneder om året til kr ,- og vinterkontingent på kr. 800,- er så en udgift på kr. 550,- mere for vinterspillerne, altså en merudgift på kr. 45,85 om måneden med de gamle priser, hvilket vel ikke kan virke afskrækkende. Får vi et ens kontingent, sparer vi administrative omkostninger og bøvl med udsendelse af rykkere flere gange om året, som vi stadig lider under, da flere medlemmer stadig betaler måneder efter betalingsfristen. Jeg har nævnt det før. Forstå det hvem der kan, at de vil være skyld i et manglende likviditets-flow, ekstra renter for at få udvidet kassekreditten i en periode og hovedbrud for bestyrelsen. Jeg håber meget, at den kommende bestyrelse også vil tage fat i det problem. Jeg håber meget, at Generalforsamlingen vil godkende forslaget om kontingentstigning og et samlet helårskontingent. Jeg skal understrege, at andre kontingenter ikke foreslås ændret. Ny bestyrelse Som man kan se i indkaldelsen til generalforsamlingen, er vi fire, der stopper. Vi var valgt frem til 2012, men har forskellige bevæggrunde til at blive nødt til at koncentrere os om andre ting. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke Henrik, Frederik, Johannes og Willy for et rigtigt godt og loyalt samarbejde. Vi har haft mange møder og mange snakke, mails og sms'er. Bestyrelsesmøder, der bliver afholdt hver måned, er jo grundlaget for det store arbejde, der ligger mellem møderne. En ekstra tak skal lyde til Henrik og Frederik, som jeg har haft utallige møder og samtaler med omkring Juniorudvalget. Vi har ikke nået at udvikle alt det, som vi havde ambitioner om, men det er kommet et langt stykke af vejen. Tak for det og for et konstruktivt og godt samarbejde. En tidligere formand sagde til mig, da jeg lige var blevet udpeget som formand. Annie, det er et utaknemmeligt job, du har påtaget dig!. Ind imellem har det nok været rigtigt, men i det store og hele kan jeg se tilbage på et stort frivilligt arbejde, hvor der er opnået en del, selv med den stramme økonomi, vi har måttet affinde os med. Jeg håber alt det bedste for NTK fremover! Annie Dalby 3

4 4

5 Formandens beretning: Jeg vil gerne igen i år starte med at sige mine kollegaer i bestyrelsen tak for deres indsats gennem det forløbne år. Ambitionerne, visionerne og ideerne har været mange - vedligeholdelsesplaner ligeså. Noget har kunnet gennemføres - andet ikke. Det kræver mange ressourcer og en god økonomi at få alt igennem. Så man må være tålmodig og styre ambitionerne, hvad der kan være svært, når man gerne vil have klubben op i gear år efter år. Men vi har fået klubben på rette vej takket være vores stramme udgiftspolitik, og giver den næste bestyrelse et godt fundament for den videre udvikling af klubben. Igen i år en tak til Kai Ulric for hans arbejde med Drop In. Det er af stor betydning, at nye i klubben kan indsluses via Drop In. Tak til alle, der har støttet og arbejdet for klubben: Sponsorer, vores bankforbindelse Spar Nord, Næstved Kommune, udvalgsmedlemmer, holdkaptajner, trænere, vores redaktør af Net Op og hjemmesiden Søren Kähler ja tak til alle, der arbejder til gavn for klubben. Projekt NU og juniorerne Året startede som det sig hør og bør med fokus på tennis. Sportschef Jesper Bruun-Olsen lagde hårdt ud med træningsweekend i dagene oktober Træningsweekenden blev holdt med baggrund i og opstart af det nye uddannelsesprogram for juniorer: Projekt NU. Spillerne var tidligere på året gennem en spillertest, hvor et stort engagement både fra spiller- og trænerside gav et indblik i niveauet. Weekenden stod på koncentrationsopvarmning, slagtræning, taktik, mentaltræning for forældrene, fokus på samspillet mellem juniorerne og forældrene og meget andet en spændende og lærerig weekend startede året. Jesper arrangerede også julestævne den 29. december og 30. december, hvor også omegnsklubberne blev inviteret. Igen et godt arrangement til glæde for ungdommen. Juniorudvalget og trænersiden Det blev klart for juniorudvalget, at vores cheftræner Hayward Butler var interesseret i at koncentrere sin trænervirksomhed i Holbæk, ikke så langt fra hans bopæl og ville stoppe, da aftalen udløb i april. Derfor skulle vi ansætte en ny træner. Jesper Bruun- Olsen søgte og i samarbejde med juniorudvalget faldt valget på vores nuværende cheftræner Jakob Boesen. Jakob skulle afløse både Hayward og Finn Morgenstjerne og i juni, da Jesper Bruun-Olsen holdt op ifølge aftalen med klubben også erstatte ham. Jakob Boesen arbejder på fuld tid, 5

6 hvor administrative opgaver er en del af både job og løn. Jakob har på kort tid fået godt tag om træningen og får sluset mange nye medlemmer ind via de gratis prøvetimer, der finder sted mandag og torsdag. Vi ser en pæn tilgang af nye juniorer, som jo er klubbens fremtid. Vi har mange talenter, der allerede nu er på vej frem. Jeg vil appellere til forældrene til juniorerne om at deltage aktivt både i juniorudvalget og måske også i bestyrelsen også med at give en hånd med i arbejdet med og udvikling af arrangementer. Jakob vil sikkert med glæde tage imod jeres hjælpende hænder. Tennissiden bliver omtalt af flere længere inde i bladet. Den daglige drift De mange bestyrelsesmøder danner grundlag for det store arbejde, der næsten dagligt udføres af bestyrelsen. Det er jo en arbejdende bestyrelse i modsætning til bestyrelser i virksomheder, hvis største opgave det er at have et vågent øje med direktionens arbejde. Klubsekretær- og kassererjobbet har længe været udført af én og samme person. Det fandt bestyrelsen uhensigtsmæssigt, da den økonomiske side kræver kvalifikationer og stærk styring. Klubsekretæren skal have til opgave og have tid til at være det hjælpende og samarbejdende midtpunkt for de frivillige bestyrelsesmedlemmer. Derfor skal de to job ikke være sammenfaldende. Klubben har kun 1 én klubsekretær. Det er Lisbeth Morell. Jeg ansatte Lisbeth i august til start i september og allerede efter kort tid fik vi glæde af den erfaring og det store kendskab 6 til forretningsgange i klubben, som Lisbeth har. Man skal se fremad, men jeg kan kun beklage, at jeg ikke ansatte Lisbeth meget før. Så havde det været nemmere. Kassererjobbet kræver en informerende person, der kan holde bestyrelsen opdateret med månedlige likviditetsrapporter, udsendelse af opkrævninger, tjek af indbetalinger ifølge betalingsdatoen, udsendelse af desværre rykkere, styr på indbetalinger osv. Bestyrelsen har ofte krav til konsekvensberegninger fra kassereren. Hvis man ikke er vant til det, så er det en svær opgave. Jeg har i lang tid været tilhænger af, at regnskabsdelen blev outsourcet. Både fordi det så er en neutral funktion, der så kan opfylde bestyrelsens krav til moderne regnskabsføring, og også fordi det så er den samme funktion, selvom bestyrelsen skifter medlemmer. Man gør sig ikke altid klart, hvor stort et arbejde det er, at være en del af bestyrelsen. Jeg fik i forsommeren overtalt Paul Pejman til at blive en del af bestyrelsen, men det blev desværre en kort visit og ærgerligt, da jeg sætter stor pris på ham, at han måtte meddele mig, at hans arbejdsopgaver i firmaet havde pålagt ham et ekstremt stort arbejdspres, der ikke kunne kombineres med arbejde for bestyrelsen. Udendørs Vi har ikke fået den pleje af anlægget, som vi har haft i de foregående år. Kommunen mangler penge, og det mærkes på den service, vi plejer at få. Antallet af græsslåning, klipning af buske, service af banerne tiderne er

7 en anden. Vi må derfor se i øjnene, at klubben selv må betale lidt for at få det samme velplejede anlæg, som vi har haft før. Også på den baggrund ser vi os nødsaget til at forhøje kontingentet. Vi har haft et godt samarbejde med kommunen. De har været meget lydhøre overfor vores ønsker, men de har desværre ikke kunnet opfylde alle. Udover plejen af anlægget fik vi dog gennemført 2 nyrenoverede baner, som hurtigt blev taget i brug. Vi fik også nye trapper ned til centre court, da de gamle bjælker nærmest var livsfarlige og andre mindre ting. Jeg håber, at samarbejdet med Næstved Kommune fortsat må være godt, og at klubben trods pengemangel i kommunen fortsat vil få gennemført nødvendige forbedringer. Indendørs I starten af marts havde vi besøg af indbrudstyve, der måske på grund af gitrene for vinduerne troede, at kontoret indeholdt en mindre guldgrube. Men de blev skuffede. Forstå det hvem der kan, at nogle synes det er interessant at lave indbrud og hærværk for at få to computere, nøgler og et minimalt kontant beløb. Det kostede flere måneder uden computere, da forsikringssagen trak i langdrag. Vi fik så en flot dobbeltdør og fik endelig de grimme gitre ned, da de var beregnet til at afskrække indbrudstyve, hvilket glippede. Hallen, den kære hal trænger til ja, hvad trænger den ikke til. Taget er ikke ok, vinduerne slet ikke, vandskaderne bliver mere og mere udbredt, skjolder på banerne er ikke noget kønt syn. Vi har indhentet forespørgsel hos HPtennis omkring rensning af banerne. Forespørgslen blev besvaret med et omkostningskrævende bud på, hvad man kan gøre, nemlig at banerne ikke kan renses men skal have ny belægning. Renovering af hallen vil være den største udgift fremtiden for klubben vil byde på. Pengene er der desværre ikke endnu, så der skal spares op, findes hovedsponsorer eller optages fornyede lån. Det bliver dyrere og dyrere jo længere man venter. Jeg vil anbefale den nye bestyrelse at ofre penge på at få et Syn og Skøn på taget, ovenlysvinduerne og ventilationssystemet. Det kan give bestyrelsen et økonomisk overblik, og danne grundlag for at søge om et lån, sponsorater eller få etableret en opsparing til de helt nødvendige udbedringer. Med de skybrud og den åbenlyse klimaændring, der er et faktum, bør al vandindtrængning stoppes. Vi har ikke haft økonomien til det, men jeg håber, at den nye bestyrelse vil arbejde hårdt på at skaffe midlerne. Lidt forskønnelse midt i hallen bliver snart en realitet. Inden længe bliver møblerne i mellemgangen udskiftet til indbydende kvalitetsmøbler. Takket være Søren Kählers henvendelse til Tuborgfondet, der bevilligede kr ,-. De kedelige plasticmøbler, der stadig er intakte, kan komme ud på græsplænen, da vi altid mangler siddepladser til turneringerne. Inden længe får vi baldakiner over indgangene til kontoret og døren ind til hallen. Udover at det vil pynte, vil det også medvirke til at skærme for vand i hovedet ved indgangen. Der var meget, vi gerne ville... Vi gik i gang med at udforme en klubplan et visionsoplæg, der kunne bli- 7

8 ve en manual og et arbejdsredskab for de kommende bestyrelser. Manglende tid og ressourcer stoppede desværre arbejdet, men det kan så fortsætte i den nye bestyrelse Jeg vil give min ønskeseddel videre til - At der kommer nyt layout på hjemmesiden herunder en planoversigt af banerne både på Nygårdsvej og Rådmandsengen. - At klubhuset får nyt inventar så det bliver indbydende og attraktivt at være i. - At man får etableret et frivilligt netværk, som jeg var begyndt på. Bestyrelsen kan ikke nå det hele alene. Det er medlemmernes egen klub, så frivillige hænder er af stor værdi. - At den nye bestyrelse får etableret førstehjælpskurser. Der blev afholdt et, da jeg fik hjertestarteren. Kun ca. 12 deltog, så der er behov for mange flere kurser, man kan få gennem DGI. - At alle udvalgene bliver udvidet og et nyt udvalg til udvikling af arrangementer og sociale aktiviteter etableres. - At få medlemmerne til aktivt at bruge hjemmesiden. - At modernisere Love for Næstved Tennis Klub. Efterskrift: Man skal nok ikke råde en kommende sikkert yderst kompetent bestyrelse. Men jeg vil alligevel komme med nogle kommentarer til overvejelse. Det er næsten ligesom regeringen. Man skal konstant indhente flertal i en bestyrelse for at få flertal og for at få tingene igennem. Det kræver, at alle er med på at udvikle og modernisere. Derfor tror jeg, man skal overveje et minimum antal bestyrelsesmedlemmer og i stedet for have en administrator, en samarbejdende klubsekretær, som der er nu, outsource regnskabssiden og så gøre udvalgene meget bredere og oprette flere, så alle områder i klubben er dækket ind af frivillige hjælpende medlemmer og forældre. Det har været en hård og krævende periode. Jeg synes, at vi efterlader en klub i form nåede ikke at få den i topform, og giver den nu videre til en ny bestyrelse, der kan bygge videre på det fundament, der er nu og gøre NTK endnu mere attraktiv til gavn for medlemmer og omverden. Vi lader ingen i stikken. Hvis det ønskes af den nye bestyrelse er vi flere, der godt vil bruge lidt tid på en afleveringsforretning. Men igen, så har den nye bestyrelse en stor hjælp i vores nye klubsekretær. Så man kan kun være fortrøstningsfuld for fremtiden. NTK længe leve Annie Dalby - At etablere en smallere bestyrelse og flere udvalg. 8

9 GENERALFORSAMLING I henhold til Næstved Tennis Klubs love indkaldes herved til GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen afholdes i klubhuset på Nygårdsvej 102 ONSDAG DEN 23. NOVEMBER 2011 KL Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til nyt helårskontingent: Kr ,- og afskaffelse af vinterkontingent således, at der kun figurerer et helårskontingent. Andre kontingenter uændrede. 5. Behandling af indkommet forslag, som følger: 9 der lyder således: Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasserer, en baneinspektør, en sekretær og yderligere 3 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således, at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved indtræden ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. De ved supplering indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 1 måned efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Foreslås ændret til således: Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af minimum 6 bestyrelsesmedlemmer og maksimum 8 bestyrelsesmedlemmer, heraf en formand, næstformand, en kasserer, en baneinspektør og yderligere 2 eller 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således, at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved indtræden ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. De ved supplering indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 1 måned efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. 6. Valg af bestyrelse: Annie Dalby stopper Frederik Gasmann stopper På valg: Ove Hansen ønsker genvalg 7. Valg af to revisorer: Bestyrelsen foreslår ekstern revision. 8. Eventuelt. Henrik Plougmann stopper Johannes Hemmingsen stopper Willy Sørensen ønsker genvalg Bestyrelsen er vært ved kaffe, kage, øl/vand. I løbet af aftenen vil der være uddeling af pokaler. På bestyrelsens vegne Annie Dalby 9

10 Redaktørens klumme! Hvad er nu det der sker? Lige som det hele så ud til at begynde at gå den rigtige vej har hele 4 medlemmer af den siddende bestyrelse valgt at forlade deres poster Det er noget af en streg i regningen for NTK - ikke mindst når 4 forlader bestyrelsen samtidigt bliver det vanskeligt at holde kontinuitet og der er alt for meget der stopper op og skal genstartes, og det kræver flere kræfter at starte noget end at holde det i gang. Så den meddelelse er bare ØV. Hvad gør vi nu lille du? Ja, jeg har vanskeligt ved at se den umiddelbare fremtid i et positivt lys, men jeg håber, at jeg bliver positivt overrasket, når der har været afholdt generalforsamling. Her håber jeg der stiller nogen op, som har mod på at tage over og fortsætte arbejdet for NTK, men jeg håber så sandelig også, at den afgående bestyrelse viser vilje og yder en indsats med at løbe den nye bestyrelse i gang med arbejdet. Så må resultaterne af arbejdet komme, når de nye har fået sat sig ind i sagerne og lavet deres prioriteter. 10 Økonomien vil fortsat være et emne og derfor bliver det spændende at se det regnskab, som sluttede 30. september og bliver fremlagt på generalforsamlingen. Det bliver ikke mindre spændende at se det budget, som skal vedtages på generalforsamlingen, og som den kommende bestyrelse skal leve efter. Når alt dette er sagt, skal der da lyde en stor tak til den afgående bestyrelse. Det er jo ventet med en udskiftning, men det er dårlig timing, at der er 4 som træder ud på én gang - så må vi glæde os over, at der er kommet en klubsekretær, som har erfaring, og som kan hjælpe de nye i gang med arbejdet, ligesom det er godt, at der trods alt er to, der vælger at tage en tørn mere. Det var jo lidt nedtur at 1. holdet måtte ud af 2. division ude efter en sæson. Nu bliver det spændende at se om kræfterne rækker til at blive i rækken inde, hvor vi også er repræsenteret i 2. division. Det er glædeligt, at der er så meget gang i ungdomsspillerne som der er. Det er herligt med alle børn og unge som træner flittigt på at forbedre deres tennisspil. At vi så samtidigt kan støtte det med midlerne fra KPMG er bare herligt. Endelig er det lidt af en solstrålehistorie at banerne i Rådmandshaven bliver lagt om og lysmasterne skiftet ud. Det er held i uheld (mest held), at der skal lægges en hovedledning gennem banerne, og at det medfører opgravning og retablering gennem vinteren. Så er det et spørgsmål om det gamle klubhus bliver stående, når der graves og støjes på stedet, som er kendt for fred og idyl. Det bliver interessant at se, når entreprenørerne forlader pladsen til foråret. Så nu er der bare at sige på gensyn til generalforsamlingen! Søren Kähler

11 Status for 1. holdet, oktober 2011 Efter at have vundet samtlige holdkampe i 3. division sidste år udendørs, skulle der i dette års udendørssæson prøves kræfter med 2. division. Holdets grundstamme bestod af spillerne Johannes Hemmingsen, Jakob Johansen, Rasmus Jørgensen, David Dark Hansen, Louise K. Larsen og Hanne Katz Buhl. I enkelte holdkampe har også Kasper Kofoed, Jakob W. Boesen og Alexa Wiesner hjulpet til. Fra første holdkamp var alle spillere fit for fight og klar til at give den en skalle i 2. division. Det skulle dog hurtigt vise sig at niveauet var noget højere end sidste års 3. division. Således blev første holdkamp i B93 tabt med hele 7-2 og Johannes præsterede at tabe 6-0, 6-0 i både single og double. En bedrift i sig selv, men også et tegn på at posten som 1. single var et udsat sted for øretæver, på trods af en OK form. Dog viste Johannes allerede i 3. spillerunde ude mod KB at niveauet til 2. division var intakt og en flot sejr over KB's 1. single blev hevet hjem i 3. meget tætte sæt. Vel nok den mest velspillede kamp i hele sæsonen. En kamp som foregik på et utroligt højt niveau. Men kendetegnende for hele sæsonen har modstanderne været en tand bedre, og NTK's individuellesejre er kommet for spredt til at det kunne blive til en samlet sejr i holdkampene. De individuelle sejre fordeler sig således: Johannes: 1 i single, 3 i double Jakob J.: 2 i single, 2 i double Rasmus: 3 i single, 1 i double David: 2 i single, 3 i double Louise: 2 i single, 1 i double Hanne: 1 i double Jakob B.: 1 i double Desværre ikke helt nok sejre til at kunne klare skærene i 2. division, men der er blevet kæmpet hele vejen igennem i alle kampe, og hvis man har gjort det, og stadig tabt, har man simpelthen mødt en bedre modstander på dagen. I 2. division er modstanderne typisk unge spillere i slutningen af deres juniorkarriere eller i starten af seniorkarrieren og alle spillere, der træner 3-4 gange om ugen, som også NTK's 1. holdsspillere gjorde i denne alder. NTK's 1. hold har dog nu en gennemsnitsalder på ca. 31 år, og de fleste travlt med job, kærester, børn, hus mm. Men vi kæmper med oprejst pande og med lidt held er vi generelt gode nok til at blive i 2. division og i hvert fald oprykningsfavoritter hver eneste gang den står på tennis i 3. division. Vi har fast træning 2 gange om ugen og det er en passende mængde for de fleste på 1. holdet. Derudover bliver der op til holdkampe også booket tider til noget kamptræning. I den kommende indendørssæson er 1. holdet også i 2. division og modstanderne bliver ligeså dygtige som dem vi lige har været oppe imod i den overståede udendørssæson. Vi har mistet David og Louise til denne sæson og det giver plads til Kasper og Alexa på 1. holdet. Vi er fortrøstningsfulde for den kommende sæson og målet er at blive i 2. division. Vi har troen på at det kan lade sig gøre. Det kræver lige lidt flere sejre og en lidt skarpere form end i den overståede 11

12 udendørssæson. Men med vores nye træner Jakob W. Boesen ved roret, er der begyndt at komme lidt mere struktur og en god seriøsitet til træning, som forhåbentligt er nok til at vi kan blive ved med at spille i den række vi alle synes er sjovest at spille i, nemlig 2. division. Med Kasper og Alexa på 1. holdet bliver gennemsnitsalderen trukket en anelse nedad, hvilket også er tiltrængt. Men så længe de gamle stadig er de bedste i klubben vil det være dem, som spiller på 1. holdet. Heldigvis har vi 4-5 junior/yngre spillere, som alle presser sig på, og konkurrencen er mere end velkommen. Og derfor bestræber vi os også på at spille vores 2. hold så højt op i rækkerne som muligt, således at niveauspringet fra 1. holdet til 2. holdet mindskes. Der bliver spillet hjemmekampe kl d. 29. oktober 2011, d. 19. november 2011, 3. december 2011 og d. 25. februar Så kom og støt op om 1. holdet, se noget rigtig god tennis og vær med til at skabe en god stemning i hallen. Til slut skal vi minde alle om, at der er oprettet en side på facebook for Næstved Tennisklub. Alle er mere end velkomne. På siden er der info, billeder, nyheder, kampreferater, spillerprofiler og meget mere. Siden vil udvikle sig hele tiden og alle er velkommen til at bidrage. Jo flere, jo sjovere og bedre. På sigt kan emner som makkerbørs, køb/salg og andet tænkes at blive en del af siden. Siden findes her: https://www.facebook.com/naestvedtennisklub Jakob Johansen 12 Nyt fra eliteudvalget Holdturneringen inde Vi har i denne vinter 2 seniorhold tilmeldt. 1. holdet spiller i 2. div øst. Programmet og spillerrangliste kan ses på klubbens hjemmeside 2. holdet spiller i Sjællandsserien. Kampprogram for 2. holdet kan ses på Turneringer Vanen tro har vi 3 selvstændige indendørsturneringer: SportsMaster Cup. Næstved Open og Diba Cup. Turneringerne er god træning for alle vores turneringsaktive spillere. På klubbens hjemmeside - under kalender - kan man se, hvornår de bliver afviklet. Træning Klubbens 1. og 2. hold træner inde tirsdag og torsdag aften, hvor cheftræner Jakob Boesen står for træningen.

13 Old Boys Rådmandsengen Ja, så har skoven igen skiftet farve fra lysegrøn, derefter mørkegrøn og nu orange og gylden... Ak, ja! Så er 2011 snart gået, men med et tilbageblik på året, så har vi haft et godt år. Klargøringen gik ikke som planlagt, det grus jeg havde bestilt kom ikke til tiden. Sidst i maj startede vi så sæson Vi startede med festlighederne: Torsdag den 9. juni holdt Henrik Linde og Jørgen Hoff-Clausen 130 års fødselsdag - en rigtig god aften med alt godt til maven og ganen. Det siger vi mange tak for! Torsdag den 16. juni kom Slagelse på besøg. Himlen så mørk og truende ud, men vi startede spillet med det resultat, at 7 kampe blev færdigspillet, så de sidste 2 kampe blev ikke spillet på grund af regn. Resultatet blev 11-3 til Næstved. I juli - som vi kalder sommermåneden - kom der mange i skoven. Der blev spillet og grillen blev tændt, selvom der kom lidt regn. Torsdag den 11. august var det Preben Rasmussen og Klaus Byskov der holdt 100 års fødselsdag. Preben kom med de gode hjemmelavede sild, og så var den aften reddet. Vi siger de 2 herrer tak for en rigtig god aften! Torsdag den 18. august var vi en tur til Slagelse. NB! Der har været formandsskifte fra Ib Hansen,som har været formand i flere år til Karsten Pedersen, men om det var derfor vi tabte 8-10 véd jeg ikke. Sidst i august var det Jens Abildgård som holdt 60 års fødselsdag med dejlige hjemmelavede retter, så her manglede ikke noget til maven og ej heller til ganen. Jens, du får tak for en god og hyggelig aften! Torsdag den 6. september havde vi afslutning på sæsonen, og nu er jeg så nået den alder, hvor jeg bliver valgt for ét år af gangen som KAPTAJN. Jeg siger jer alle tak for en god og hyggelig sæson og tak for de 6 CHAPEL VINEYARD, som i gav mig. NB! Fredag den 2. december kommer Slagelse på besøg, så jeg kontakter jer som bliver udtaget. Til sidst ønsker jeg alle en god jul samt et godt nytår med håb om at se alle i det nye år! Med venlig hilsen Willy Sørensen 13

14 NTK oplevet af cheftræner, Jakob W. Boesen Her er min beretning, som omfatter mit arbejde, fokuspunkter og indsatsområder i Næstved Tennis Klub. Klubben har et superpotentiale for tilgang af nye junior- og seniorspillere, og jeg synes vi alle skal give hinanden håndslag på at tage bedst muligt imod de nye samt værne om de gamle medlemmer. Vi har i indeværende sæson haft en nettotilgang på 23 spillere, og jeg vil her benytte lejligheden til at byde alle de nye velkommen i klubben med håbet om mange gode timer og stunder Gratis prøvetime Fra starten af udesæsonen har vi oprettet gratis prøvetime af flere grunde. Dels for at signalere, at vi ønsker nye medlemmer, dels for at kunne have fuld fokus på de nye aspiranter og sluttelig for ikke at forstyrre den igangværende træning for de betalende spillere. Rigtig mange har benyttet sig af det og været meget positive for initiativet. Man kan gratis prøve 2 gange, inden man beslutter sig for at blive medlem. Det foregår hver mandag Axeltorv og åbent hus Annie Dalby og jeg havde fornøjelsen af at byde interesserede og potentielle medlemmer til tennisspil på Axeltorv. En pæn skare kom forbi og prøvede at spille, mange kom efterfølgende ned til prøvetime i klubben og en del meldte sig efterfølgende ind i klubben. Dette var en super måde at få forbipasserende budt op til dans Åbent hus arrangementet regnede desværre væk, og da der samtidig var 14 hjemmekampe for både holdet, var hallen ikke en mulighed for arrangementet. Vejret til trods mødte en del op alligevel. Vi fik en god snak med de fremmødte og bød dem på seværdig tennis fra vore holdspillere og deres modstandere. Flere af de fremmødte kom efterfølgende til prøvetime og meldte sig ind i klubben. Juniortræning Juniortræningen kører på fuldt tryk med mange glade og motiverede børn. Det er en fornøjelse at se den udvikling børnene løbende er igennem, og jeg sætter en stor personlig ære i, at det fortsætter i de samme rammer i fremtiden. Vi tilbyder træning for børn på alle niveauer, det være sig minitennisbørn på 5-6 år, rene pigehold for piger i års alderen, begyndertræning, let øvet træning og holdspillertræning. Fysisk træning Seneste skud på stammen er fysisk træning hver tirsdag , hvor jeg håber at se endnu flere, end der har været de første 3 gange. Det er frivilligt, gratis og meget udfordrende. Eneste krav til deltagelse er et sjippetov og en træningselastik (begge kan bestilles hos mig). Trænere Heldigvis har klubben mange både dygtige og ivrige trænere. Jeg vil personligt takke alle i trænerteamet for det store arbejde og den indsats, der lægges i det daglige klubarbejde. Vi har et kuld helt nye trænere (Sophie Plougmann, Josephine Vind, Jeppe

15 Kofoed Jonas Bruun-Olsen og Carl Johan Gasmann flere andre har meldt deres interesse), som alle var på trænerkursus i foråret og i det daglige fungerer som hjælpetrænere og herigennem klædes bedst muligt på til de fremtidige opgaver. Denne gruppe er repræsenteret ved samtidig at være vores bedre halvdel blandt U14 og U16 turneringsspillere. Blandt vore mere erfarne uddannede har vi Jesper Larsen, Kasper Kofoed og Mads Morell, som er/har været med i holdstruppen og heri kender til træning på de fleste niveauer. Kampspil Der vil i nærmeste fremtid blive booket baner om søndagen til kampspil/- selvtræning for juniorer om søndagen nærmere info følger. Holdturneringen udendørs Vi har haft flere hold med i årets udendørsturnering. Flere af holdene var besat af spillere, som ikke tidligere har spillet kamp. Mange flotte kampe blev henover sæsonen afviklet og Næstved Tennis Klub fik flere spillere i gang med kampe. Bl.a. skal det nævnes, at vore mindste spillere U10 spillede minitennis på mindre baner. Vi uddeler medaljer FREDAG den 4. november kl i tennishallen Guld U16: Jakob, Johannes, Carl, Oscar, Thomas og Gustav C. Sølv U14(1): Josephine, Sophie, Aline, Joachim og Jeppe U14(2): Sarah, Sofie, Caroline, Kathrine, Olivia, Pelle, Sebastian, Johan, Emil N. og Gustav B. U12(2): Nikolaj, Mads, Viktor, Anton og Caspar. Bronze U10: Loise, Amalie, Martha, Cecilie, Marcus, Benjamin, Deniz og Sebastian. Holdturneringen indendørs Der er tilmeldt hold til indendørs minitennis holdturnering nærmere info følger til de tilmeldte spillere. Bliv sponsor i NTK - og støt klubben mod nye mål! Som sponsor bliver jeres virksomhed eksponeret over for en aktiv og interessant målgruppe i lokalområdet. Bliv medspiller i videreudviklingen af NTK og medvirk til at sætte klubben på landkortet! Bliv synliggjort på hjemmesiden og få mulighed for, at markedsføre medlemstilbud til klubbens medlemmer. Kontakt sponsorudvalget og hør mere om fordele og mulighederne. 15

16 Klubmesterskab Klubmesterskabet for juniorspillere i uge 37. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke for de mange gode kampe og den glade stemning, som var med til at gøre turneringen både spændende og meget seværdig og hyggelig. Samtidig var det dejligt med den store tilskueropbakning. Faktisk var hallen fyldt med glade og spændte forældre, bedsteforældre, søskende og venner HELE ugen dejligt. Stort tillykke til vinderne. U10 m/k single (minitennis): Guld: Loise Majvang Sølv: Marcus Hovmand-Jensen U10 m/k single: Guld: Viktor Dahlberg Sølv: Christopher Luthra U12 drenge single: Guld: August Gasmann Sølv: Mads Dahlberg U12 drenge double: Guld: Mads Dahlberg/Viktor Dahlberg Sølv: Christoffer Luthra/Julius Ludvigsen U14 pige single: Guld: Sophie Plougmann Sølv: Sofie Karlsen U14 drenge single: Guld: Joachim Ravn Sølv: Jeppe Kofoed U18 drenge single: Guld: Mads Morell Sølv: Jakob Vincensen Camps Henover sommeren blev afholdt og afviklet ikke mindre end 3 camps for juniorer: Uge 26 PROF CAMP - for turneringsspillere. Masser af action, sved på panden, fysisk og mental træning og heftige kampspil. 5 timer mandag-fredag mad, drikke, billeder, videoanalyse. Uge 31 TENNIS CAMP - for kommunens børn og måske kommende medlemmer. Social tennis med fokus på idræt og sundhed. 4 timer mandag-torsdag. God intro for ikke-medlemmer vi fik herfra 5 nye medlemmer. Uge 32 HYGGE CAMP - for vore egne børn, såvel holdspillere, som begyndere og let øvede. Hygge, sjov, sved på panden, kampspil og sociale aktiviteter. 2,5 timer mandag-fredag. Jakob W. Boesen 16 I løbet af vinteren afholdes følgende camps - HUSK at sætte 'X' i kalenderen info følger senere: Uge 50 PROF CAMP I løbet af januar 1,5 dages camp med overnatning. Uge 8 HYGGE CAMP.

17 Spiller og forældremøde Der afholdes spiller og forældremøde onsdag d. 2. november kl i klubhuset. Her vil jeg informere om forskellige ting - bl.a. fremtidens tilbud, aktiviteter samt svare på spørgsmål fra de fremmødte. Jeg håber meget på et stort fremmøde, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg også gerne ser flere forældre i juniorudvalget. Med troen på en god fremtid! Jakob W. Boesen... Senior klubmesterskabet 2011 Igen i år fik vi afviklet årets senior klubmesterskab. I rigtig mange år har det været en særlig årlig tilbagevendende begivenhed. De senere år har der desværre været færre og færre tilmeldte rækker og deltagere. Det er rigtigt ærgerligt - fordi der er rig lejlighed for alle spilleniveauer og aldersgrupper at deltage. Tilmeldingslister var sågar også opsat på Rådmansengen - ikke én eneste deltager ønskede at deltage herfra - hvor er det dog trist med den ringe opbakning og tilslutning. Tilmeldingsmulighederne var ellers næsten 3 uger og ligeledes på klubbens hjemmeside. I alt var der til årets klubmesterskab kun 26 deltagere fordelt på 5 rækker. Det mest positive var dog trods alt det positive antal tilmeldinger til "kongerækken" - klubmesterskabet i herresingle Mesterrækken. Her var der 14 deltagere. Afviklingen af turneringen foregik med kampe i uge 35, 36 og 37 med finaledag lørdag den 17. september. I herresingle Mesterrækken blev Johannes Hemmingsen igen i år en fortjent klubmester med 7/6-6/4 sejr over David D. Hansen. En godt spillet kamp, hvor der virkelig blev kæmpet om alle bolde på et højt niveau. Synd at ikke flere gider møde op på finaledagen og se klubbens bedste spillere i action. Herredouble finalen blev desværre ikke spillet - så her vandt Rasmus Jørgensen og Jakob Poulsen således klubmesterskabet. I Mesterrækken mix-double blev det til finalesejr til Alexa Weisner og Johannes Hemmingsen over veteranerne Charlotte Wilki og Claus Rasmussen 7/6-6/2. I begynderrækken blev det til en sik- Klubmestre 2011, mix-double: Alexa/Johannes over Charlotte/Claus 17

18 ker sejr til Mikkel Jensen over Nicolai Schou på 6/2-6/1. Alligevel var det flot at se det niveau, der blev præsteret - selvom begge kun har spillet ganske få måneder. Til næste år er idegrundlaget - at "revitalisere" klubmesterskabet - således at vi igen kan få aktiveret væsentlig flere af klubbens medlemmer. En idé kunne være at skabe en turneringsform, som afvikles hele udendørssæsonen i puljer - men med sæsonafslutning/ finaler primo september. Alle resultater kan i øvrigt ses på klubbens hjemmeside. Henrik Plougmann Klubmestre 2011, B-rækken: Mikkel Jensen over Nicolai Schou Næstved Tennis Klub. Senior Klubmesterskabet 2011 Finaleresultater: Mesterrækken: Herresingle: Johannes Hemmingsen David D. Hansen 7/6 6/4 Mix-double: Alexa Weisner/Johannes Hemmingsen Charlotte Wilki/Claus Rasmussen 7/6 6/2 Herre-double: Rasmus Jørgensen/Jakob Johansen A/B-rækken: Johannes Hemmingsen/David D. Hansen W.O. Damersingle: Anette Werngren Pia Wolff W.O. Herresingle: Mikkel Jensen Nicolai Schou 6/2 6/1 Klubkontoret meddeler: Mangler du nye bolde kan du købe dem i klubben Prince 65,- kr. og Slazenger 85,- kr. for 4 stk. Kontakt kontoret i åbningstiderne. Hilsen Klubsekretæren 18

19 Nyt fra kontoret! Undertegnet er tiltrådt som klubsekretær 1. september. Tiden er gået med at klare den daglige korrespondance - systematisere postgange - check af opslagstavler - give jer relevant information fra foreninger - kontingenter og den opdaterede halplan, der nu er ophængt i hallen. Det der står først for er restancer, hvor der vil blive sendt rykkere indenfor næste PBS kørsel, der er Jeg vil mindeligt bede om at jeres mailadresser er opdaterede jeg får jævnligt retur, men kan ikke altid se navnet på ejer. Som opslagene og mail til medlemmer fortæller, bliver der byttet nøgler fra torsdag d. 20/10. Ove er stadig tovholder i den økonomiske side, da der er flere ting jeg endnu ikke er sat ind i. I må endelig spørge, komme med henvendelser, jeg vil besvare et par gange om ugen. Jeg håber I vil finde betjeningen tilfredsstillende. Lisbeth Morell, klubsekretær 19

20 Baneinspektørens beretning Anlægget på Nygårdsvej Først på året havde vi indbrud på kontoret. Om der er stjålet nøgler eller ej, véd vi ikke, så vi har besluttet at omkode alle cylindre. Det bliver gjort den 19. oktober Der kan ombyttes nøgler fra den 20. oktober. NB! SE OPSLAG i Klubben og på Nettet. Jeg har haft møde med Flemming Waldorf mandag den 10. okt. 2011, hvor vi gennemgik hele anlægget: 1: Rensning af bane 5. 2: Rensning af alle baner langs hegnet. 3: Gelænder mellem bane 5 og 6 repareres. 4: Nyt net på bane 7. 5: Alle net bliver gennemgået. Rådmandshaven Jeg har haft møde med Peder Johnsen, NK-Forsyning og Knud Pedersen, Landmålergården angående opgravning af bane 3 for anlæg af spildevandshovedledning. Engen bliver lukket fra den 1. okt til den 1. maj Bane 2 bliver inddrages i anlægsperioden til oplagring af jord. Bane 1 inddrages til skurby mm. Hegnet mellem bane 1 og 2 samt 2 og 3 nedtages tillige med de 8 lysmaster. Hegn omkring anlægget nedtages, og da det ikke er muligt at opsætte det gamle hegn, kommer der et nyt. Beplantning langs hegnet ved parkeringspladsen fjernes. Bane 1 og 2 klargøres efter anlægsperioden til ibrugtagning ca. 1. maj Bane 3 anlægges på ny svarende til bane 1 og 2. Parkeringspladsen bliver retableret efter anlægsperioden. NB! Jeg har købt 8 stålmaster som NK-Forsyning støber fundament til og monterer de nye master så hele anlægget vil få et ordentligt løft. Med venlig hilsen Willy 20 Støt vores sponsorer - for de støtter klubben! Vores sponsorer er med til at holde Næstved Tennis Klub i gang og bidrager til flere af klubbens aktiviteter. Du kan se alle vores sponsorer på klubbens opdaterede hjemmeside

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen taarbæk tennis klub Kære tennisspiller Med denne informationsfolder ønsker bestyrelsen alle gamle og nye medlemmer velkommen. Folderen indeholder relevante oplysninger om klubbens aktiviteter. Navne og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf.48485258/61285258

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Og jeg vil gerne indlede med at præsentere den siddende bestyrelse:

Og jeg vil gerne indlede med at præsentere den siddende bestyrelse: Bestyrelsens beretning for forenningsåret 2014/15. Tak for ordet. Og jeg vil gerne indlede med at præsentere den siddende bestyrelse: Peter Slifsgaard, næstformand Hanne Lund Jørgensen Jørgen Niendahl

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2010 www.ntk-tennis.dk. Amalie er en af fremtidens spillere. Her fotograferet til sommerens Tennis Camp.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2010 www.ntk-tennis.dk. Amalie er en af fremtidens spillere. Her fotograferet til sommerens Tennis Camp. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2010 www.ntk-tennis.dk Amalie er en af fremtidens spillere. Her fotograferet til sommerens Tennis Camp. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015

Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015 1 Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015 Foruden bestyrelsen deltog 15 medlemmer. 1. Svend Dreist valgtes som dirigent. 2. Bertel Frederiksen blev valgt som stemmetæller. Indhold: Lidt

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk

Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk Den nye bestyrelse set fra venstre: Willy Sørensen, Ove Hansen, Bente Jensen, Henning Mejer, Erik Scheibel, Jens Abildgaard, Annie Dalby og NÆSTVED

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

- Når det betaler sig for alle parter

- Når det betaler sig for alle parter Sponsoraftale - Når det betaler sig for alle parter Horsens Tennis Klub Kraghsvej 3 8700 Horsens www.horsenstennisklub.dk sponsor@horsenstennisklub.dk Horsens Tennis Klub - Tennis for HELE familien Hvem

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere