NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk"

Transkript

1 NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver...

2 NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700 Næstved Tlf Klubkontoret Tlf Mail: Åbningstid: Tirsdage kl Al post til bestyrelsen sendes til: Næstved Tennis Klub Nygårdsvej Næstved Formand: Annie Dalby Tlf Næstformand: Henrik Plougmann Tlf Indhold i dette nummer: Formandens leder...3 Formandens beretning...5 Indkaldelse til generalforsamling...9 Redaktørens klumme Status for 1. holdet...11 Nyt fra Eliteudvalget...12 Old Boys Rådmandsengen...13 NTK oplevet af cheftræneren...14 Senior klubmesterskabet Nyt fra kontoret...19 Baneinspektørens beretning...20 Velkommen til nye sponsorer...21 Hvem kender Tuborg og Tuborgfondet?...22 Vi giver stafetten videre...23 Vindere af Sjælland Syd Udvalg Kasserer: Ove Hansen, Tlf Baneinspektør: Willy Sørensen, Tlf Bestyrelsesmedlem: Frederik Gasmann, Tlf Bestyrelsesmedlem: Johannes Hemmingsen, Tlf Klubsekretær: Lisbeth Morell, Tlf Redaktion Ansvarshavende: Søren Kähler Tlf I redaktionen: Annie Dalby Layout: Frede Ibsen Oplag: 450 stk. SJÆLLANDS TENNIS UNION Solrød Center Postboks Solrød Tlf Fax Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kontortid: kl Tlf Fax Næste udgave har deadline 14. marts

3 Formandens leder: Alle taler om økonomiske kriser. Man kan ikke åbne TV, internet eller aviser uden ordet KRISE er gennemgående. Desværre er økonomi en central del af samfundet og på et andet niveau en meget stor del af NTK og NTK's eksistens. Så vi kommer ikke udenom at tale økonomi også i denne udgave af Net Op. Ens kontingent hele året Som du kan se i indkaldelsen til generalforsamlingen længere inde i Net Op, har vi varslet en mindre kontingentstigning. Bestyrelsen anbefaler et helårskontingent for alle helårsspillere på kr ,-. Samtidig foreslår vi afskaffelse af vintermedlemsskab og vinterkontingent, så alle får status af helårsspillere. Det kræver ressourcer at administrere kontingentopkrævning flere gange årligt, så det vil lette administrationen, hvis vi kun har et helårskontingent. Lad os se på vinterkontingentet. Med de nuværende priser koster det nu kr. 800,- at spille ca. 7 måneder om året. Differencen mellem helårskontingent for at spille 12 måneder om året til kr ,- og vinterkontingent på kr. 800,- er så en udgift på kr. 550,- mere for vinterspillerne, altså en merudgift på kr. 45,85 om måneden med de gamle priser, hvilket vel ikke kan virke afskrækkende. Får vi et ens kontingent, sparer vi administrative omkostninger og bøvl med udsendelse af rykkere flere gange om året, som vi stadig lider under, da flere medlemmer stadig betaler måneder efter betalingsfristen. Jeg har nævnt det før. Forstå det hvem der kan, at de vil være skyld i et manglende likviditets-flow, ekstra renter for at få udvidet kassekreditten i en periode og hovedbrud for bestyrelsen. Jeg håber meget, at den kommende bestyrelse også vil tage fat i det problem. Jeg håber meget, at Generalforsamlingen vil godkende forslaget om kontingentstigning og et samlet helårskontingent. Jeg skal understrege, at andre kontingenter ikke foreslås ændret. Ny bestyrelse Som man kan se i indkaldelsen til generalforsamlingen, er vi fire, der stopper. Vi var valgt frem til 2012, men har forskellige bevæggrunde til at blive nødt til at koncentrere os om andre ting. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke Henrik, Frederik, Johannes og Willy for et rigtigt godt og loyalt samarbejde. Vi har haft mange møder og mange snakke, mails og sms'er. Bestyrelsesmøder, der bliver afholdt hver måned, er jo grundlaget for det store arbejde, der ligger mellem møderne. En ekstra tak skal lyde til Henrik og Frederik, som jeg har haft utallige møder og samtaler med omkring Juniorudvalget. Vi har ikke nået at udvikle alt det, som vi havde ambitioner om, men det er kommet et langt stykke af vejen. Tak for det og for et konstruktivt og godt samarbejde. En tidligere formand sagde til mig, da jeg lige var blevet udpeget som formand. Annie, det er et utaknemmeligt job, du har påtaget dig!. Ind imellem har det nok været rigtigt, men i det store og hele kan jeg se tilbage på et stort frivilligt arbejde, hvor der er opnået en del, selv med den stramme økonomi, vi har måttet affinde os med. Jeg håber alt det bedste for NTK fremover! Annie Dalby 3

4 4

5 Formandens beretning: Jeg vil gerne igen i år starte med at sige mine kollegaer i bestyrelsen tak for deres indsats gennem det forløbne år. Ambitionerne, visionerne og ideerne har været mange - vedligeholdelsesplaner ligeså. Noget har kunnet gennemføres - andet ikke. Det kræver mange ressourcer og en god økonomi at få alt igennem. Så man må være tålmodig og styre ambitionerne, hvad der kan være svært, når man gerne vil have klubben op i gear år efter år. Men vi har fået klubben på rette vej takket være vores stramme udgiftspolitik, og giver den næste bestyrelse et godt fundament for den videre udvikling af klubben. Igen i år en tak til Kai Ulric for hans arbejde med Drop In. Det er af stor betydning, at nye i klubben kan indsluses via Drop In. Tak til alle, der har støttet og arbejdet for klubben: Sponsorer, vores bankforbindelse Spar Nord, Næstved Kommune, udvalgsmedlemmer, holdkaptajner, trænere, vores redaktør af Net Op og hjemmesiden Søren Kähler ja tak til alle, der arbejder til gavn for klubben. Projekt NU og juniorerne Året startede som det sig hør og bør med fokus på tennis. Sportschef Jesper Bruun-Olsen lagde hårdt ud med træningsweekend i dagene oktober Træningsweekenden blev holdt med baggrund i og opstart af det nye uddannelsesprogram for juniorer: Projekt NU. Spillerne var tidligere på året gennem en spillertest, hvor et stort engagement både fra spiller- og trænerside gav et indblik i niveauet. Weekenden stod på koncentrationsopvarmning, slagtræning, taktik, mentaltræning for forældrene, fokus på samspillet mellem juniorerne og forældrene og meget andet en spændende og lærerig weekend startede året. Jesper arrangerede også julestævne den 29. december og 30. december, hvor også omegnsklubberne blev inviteret. Igen et godt arrangement til glæde for ungdommen. Juniorudvalget og trænersiden Det blev klart for juniorudvalget, at vores cheftræner Hayward Butler var interesseret i at koncentrere sin trænervirksomhed i Holbæk, ikke så langt fra hans bopæl og ville stoppe, da aftalen udløb i april. Derfor skulle vi ansætte en ny træner. Jesper Bruun- Olsen søgte og i samarbejde med juniorudvalget faldt valget på vores nuværende cheftræner Jakob Boesen. Jakob skulle afløse både Hayward og Finn Morgenstjerne og i juni, da Jesper Bruun-Olsen holdt op ifølge aftalen med klubben også erstatte ham. Jakob Boesen arbejder på fuld tid, 5

6 hvor administrative opgaver er en del af både job og løn. Jakob har på kort tid fået godt tag om træningen og får sluset mange nye medlemmer ind via de gratis prøvetimer, der finder sted mandag og torsdag. Vi ser en pæn tilgang af nye juniorer, som jo er klubbens fremtid. Vi har mange talenter, der allerede nu er på vej frem. Jeg vil appellere til forældrene til juniorerne om at deltage aktivt både i juniorudvalget og måske også i bestyrelsen også med at give en hånd med i arbejdet med og udvikling af arrangementer. Jakob vil sikkert med glæde tage imod jeres hjælpende hænder. Tennissiden bliver omtalt af flere længere inde i bladet. Den daglige drift De mange bestyrelsesmøder danner grundlag for det store arbejde, der næsten dagligt udføres af bestyrelsen. Det er jo en arbejdende bestyrelse i modsætning til bestyrelser i virksomheder, hvis største opgave det er at have et vågent øje med direktionens arbejde. Klubsekretær- og kassererjobbet har længe været udført af én og samme person. Det fandt bestyrelsen uhensigtsmæssigt, da den økonomiske side kræver kvalifikationer og stærk styring. Klubsekretæren skal have til opgave og have tid til at være det hjælpende og samarbejdende midtpunkt for de frivillige bestyrelsesmedlemmer. Derfor skal de to job ikke være sammenfaldende. Klubben har kun 1 én klubsekretær. Det er Lisbeth Morell. Jeg ansatte Lisbeth i august til start i september og allerede efter kort tid fik vi glæde af den erfaring og det store kendskab 6 til forretningsgange i klubben, som Lisbeth har. Man skal se fremad, men jeg kan kun beklage, at jeg ikke ansatte Lisbeth meget før. Så havde det været nemmere. Kassererjobbet kræver en informerende person, der kan holde bestyrelsen opdateret med månedlige likviditetsrapporter, udsendelse af opkrævninger, tjek af indbetalinger ifølge betalingsdatoen, udsendelse af desværre rykkere, styr på indbetalinger osv. Bestyrelsen har ofte krav til konsekvensberegninger fra kassereren. Hvis man ikke er vant til det, så er det en svær opgave. Jeg har i lang tid været tilhænger af, at regnskabsdelen blev outsourcet. Både fordi det så er en neutral funktion, der så kan opfylde bestyrelsens krav til moderne regnskabsføring, og også fordi det så er den samme funktion, selvom bestyrelsen skifter medlemmer. Man gør sig ikke altid klart, hvor stort et arbejde det er, at være en del af bestyrelsen. Jeg fik i forsommeren overtalt Paul Pejman til at blive en del af bestyrelsen, men det blev desværre en kort visit og ærgerligt, da jeg sætter stor pris på ham, at han måtte meddele mig, at hans arbejdsopgaver i firmaet havde pålagt ham et ekstremt stort arbejdspres, der ikke kunne kombineres med arbejde for bestyrelsen. Udendørs Vi har ikke fået den pleje af anlægget, som vi har haft i de foregående år. Kommunen mangler penge, og det mærkes på den service, vi plejer at få. Antallet af græsslåning, klipning af buske, service af banerne tiderne er

7 en anden. Vi må derfor se i øjnene, at klubben selv må betale lidt for at få det samme velplejede anlæg, som vi har haft før. Også på den baggrund ser vi os nødsaget til at forhøje kontingentet. Vi har haft et godt samarbejde med kommunen. De har været meget lydhøre overfor vores ønsker, men de har desværre ikke kunnet opfylde alle. Udover plejen af anlægget fik vi dog gennemført 2 nyrenoverede baner, som hurtigt blev taget i brug. Vi fik også nye trapper ned til centre court, da de gamle bjælker nærmest var livsfarlige og andre mindre ting. Jeg håber, at samarbejdet med Næstved Kommune fortsat må være godt, og at klubben trods pengemangel i kommunen fortsat vil få gennemført nødvendige forbedringer. Indendørs I starten af marts havde vi besøg af indbrudstyve, der måske på grund af gitrene for vinduerne troede, at kontoret indeholdt en mindre guldgrube. Men de blev skuffede. Forstå det hvem der kan, at nogle synes det er interessant at lave indbrud og hærværk for at få to computere, nøgler og et minimalt kontant beløb. Det kostede flere måneder uden computere, da forsikringssagen trak i langdrag. Vi fik så en flot dobbeltdør og fik endelig de grimme gitre ned, da de var beregnet til at afskrække indbrudstyve, hvilket glippede. Hallen, den kære hal trænger til ja, hvad trænger den ikke til. Taget er ikke ok, vinduerne slet ikke, vandskaderne bliver mere og mere udbredt, skjolder på banerne er ikke noget kønt syn. Vi har indhentet forespørgsel hos HPtennis omkring rensning af banerne. Forespørgslen blev besvaret med et omkostningskrævende bud på, hvad man kan gøre, nemlig at banerne ikke kan renses men skal have ny belægning. Renovering af hallen vil være den største udgift fremtiden for klubben vil byde på. Pengene er der desværre ikke endnu, så der skal spares op, findes hovedsponsorer eller optages fornyede lån. Det bliver dyrere og dyrere jo længere man venter. Jeg vil anbefale den nye bestyrelse at ofre penge på at få et Syn og Skøn på taget, ovenlysvinduerne og ventilationssystemet. Det kan give bestyrelsen et økonomisk overblik, og danne grundlag for at søge om et lån, sponsorater eller få etableret en opsparing til de helt nødvendige udbedringer. Med de skybrud og den åbenlyse klimaændring, der er et faktum, bør al vandindtrængning stoppes. Vi har ikke haft økonomien til det, men jeg håber, at den nye bestyrelse vil arbejde hårdt på at skaffe midlerne. Lidt forskønnelse midt i hallen bliver snart en realitet. Inden længe bliver møblerne i mellemgangen udskiftet til indbydende kvalitetsmøbler. Takket være Søren Kählers henvendelse til Tuborgfondet, der bevilligede kr ,-. De kedelige plasticmøbler, der stadig er intakte, kan komme ud på græsplænen, da vi altid mangler siddepladser til turneringerne. Inden længe får vi baldakiner over indgangene til kontoret og døren ind til hallen. Udover at det vil pynte, vil det også medvirke til at skærme for vand i hovedet ved indgangen. Der var meget, vi gerne ville... Vi gik i gang med at udforme en klubplan et visionsoplæg, der kunne bli- 7

8 ve en manual og et arbejdsredskab for de kommende bestyrelser. Manglende tid og ressourcer stoppede desværre arbejdet, men det kan så fortsætte i den nye bestyrelse Jeg vil give min ønskeseddel videre til - At der kommer nyt layout på hjemmesiden herunder en planoversigt af banerne både på Nygårdsvej og Rådmandsengen. - At klubhuset får nyt inventar så det bliver indbydende og attraktivt at være i. - At man får etableret et frivilligt netværk, som jeg var begyndt på. Bestyrelsen kan ikke nå det hele alene. Det er medlemmernes egen klub, så frivillige hænder er af stor værdi. - At den nye bestyrelse får etableret førstehjælpskurser. Der blev afholdt et, da jeg fik hjertestarteren. Kun ca. 12 deltog, så der er behov for mange flere kurser, man kan få gennem DGI. - At alle udvalgene bliver udvidet og et nyt udvalg til udvikling af arrangementer og sociale aktiviteter etableres. - At få medlemmerne til aktivt at bruge hjemmesiden. - At modernisere Love for Næstved Tennis Klub. Efterskrift: Man skal nok ikke råde en kommende sikkert yderst kompetent bestyrelse. Men jeg vil alligevel komme med nogle kommentarer til overvejelse. Det er næsten ligesom regeringen. Man skal konstant indhente flertal i en bestyrelse for at få flertal og for at få tingene igennem. Det kræver, at alle er med på at udvikle og modernisere. Derfor tror jeg, man skal overveje et minimum antal bestyrelsesmedlemmer og i stedet for have en administrator, en samarbejdende klubsekretær, som der er nu, outsource regnskabssiden og så gøre udvalgene meget bredere og oprette flere, så alle områder i klubben er dækket ind af frivillige hjælpende medlemmer og forældre. Det har været en hård og krævende periode. Jeg synes, at vi efterlader en klub i form nåede ikke at få den i topform, og giver den nu videre til en ny bestyrelse, der kan bygge videre på det fundament, der er nu og gøre NTK endnu mere attraktiv til gavn for medlemmer og omverden. Vi lader ingen i stikken. Hvis det ønskes af den nye bestyrelse er vi flere, der godt vil bruge lidt tid på en afleveringsforretning. Men igen, så har den nye bestyrelse en stor hjælp i vores nye klubsekretær. Så man kan kun være fortrøstningsfuld for fremtiden. NTK længe leve Annie Dalby - At etablere en smallere bestyrelse og flere udvalg. 8

9 GENERALFORSAMLING I henhold til Næstved Tennis Klubs love indkaldes herved til GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen afholdes i klubhuset på Nygårdsvej 102 ONSDAG DEN 23. NOVEMBER 2011 KL Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til nyt helårskontingent: Kr ,- og afskaffelse af vinterkontingent således, at der kun figurerer et helårskontingent. Andre kontingenter uændrede. 5. Behandling af indkommet forslag, som følger: 9 der lyder således: Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasserer, en baneinspektør, en sekretær og yderligere 3 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således, at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved indtræden ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. De ved supplering indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 1 måned efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Foreslås ændret til således: Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af minimum 6 bestyrelsesmedlemmer og maksimum 8 bestyrelsesmedlemmer, heraf en formand, næstformand, en kasserer, en baneinspektør og yderligere 2 eller 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således, at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved indtræden ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. De ved supplering indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 1 måned efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. 6. Valg af bestyrelse: Annie Dalby stopper Frederik Gasmann stopper På valg: Ove Hansen ønsker genvalg 7. Valg af to revisorer: Bestyrelsen foreslår ekstern revision. 8. Eventuelt. Henrik Plougmann stopper Johannes Hemmingsen stopper Willy Sørensen ønsker genvalg Bestyrelsen er vært ved kaffe, kage, øl/vand. I løbet af aftenen vil der være uddeling af pokaler. På bestyrelsens vegne Annie Dalby 9

10 Redaktørens klumme! Hvad er nu det der sker? Lige som det hele så ud til at begynde at gå den rigtige vej har hele 4 medlemmer af den siddende bestyrelse valgt at forlade deres poster Det er noget af en streg i regningen for NTK - ikke mindst når 4 forlader bestyrelsen samtidigt bliver det vanskeligt at holde kontinuitet og der er alt for meget der stopper op og skal genstartes, og det kræver flere kræfter at starte noget end at holde det i gang. Så den meddelelse er bare ØV. Hvad gør vi nu lille du? Ja, jeg har vanskeligt ved at se den umiddelbare fremtid i et positivt lys, men jeg håber, at jeg bliver positivt overrasket, når der har været afholdt generalforsamling. Her håber jeg der stiller nogen op, som har mod på at tage over og fortsætte arbejdet for NTK, men jeg håber så sandelig også, at den afgående bestyrelse viser vilje og yder en indsats med at løbe den nye bestyrelse i gang med arbejdet. Så må resultaterne af arbejdet komme, når de nye har fået sat sig ind i sagerne og lavet deres prioriteter. 10 Økonomien vil fortsat være et emne og derfor bliver det spændende at se det regnskab, som sluttede 30. september og bliver fremlagt på generalforsamlingen. Det bliver ikke mindre spændende at se det budget, som skal vedtages på generalforsamlingen, og som den kommende bestyrelse skal leve efter. Når alt dette er sagt, skal der da lyde en stor tak til den afgående bestyrelse. Det er jo ventet med en udskiftning, men det er dårlig timing, at der er 4 som træder ud på én gang - så må vi glæde os over, at der er kommet en klubsekretær, som har erfaring, og som kan hjælpe de nye i gang med arbejdet, ligesom det er godt, at der trods alt er to, der vælger at tage en tørn mere. Det var jo lidt nedtur at 1. holdet måtte ud af 2. division ude efter en sæson. Nu bliver det spændende at se om kræfterne rækker til at blive i rækken inde, hvor vi også er repræsenteret i 2. division. Det er glædeligt, at der er så meget gang i ungdomsspillerne som der er. Det er herligt med alle børn og unge som træner flittigt på at forbedre deres tennisspil. At vi så samtidigt kan støtte det med midlerne fra KPMG er bare herligt. Endelig er det lidt af en solstrålehistorie at banerne i Rådmandshaven bliver lagt om og lysmasterne skiftet ud. Det er held i uheld (mest held), at der skal lægges en hovedledning gennem banerne, og at det medfører opgravning og retablering gennem vinteren. Så er det et spørgsmål om det gamle klubhus bliver stående, når der graves og støjes på stedet, som er kendt for fred og idyl. Det bliver interessant at se, når entreprenørerne forlader pladsen til foråret. Så nu er der bare at sige på gensyn til generalforsamlingen! Søren Kähler

11 Status for 1. holdet, oktober 2011 Efter at have vundet samtlige holdkampe i 3. division sidste år udendørs, skulle der i dette års udendørssæson prøves kræfter med 2. division. Holdets grundstamme bestod af spillerne Johannes Hemmingsen, Jakob Johansen, Rasmus Jørgensen, David Dark Hansen, Louise K. Larsen og Hanne Katz Buhl. I enkelte holdkampe har også Kasper Kofoed, Jakob W. Boesen og Alexa Wiesner hjulpet til. Fra første holdkamp var alle spillere fit for fight og klar til at give den en skalle i 2. division. Det skulle dog hurtigt vise sig at niveauet var noget højere end sidste års 3. division. Således blev første holdkamp i B93 tabt med hele 7-2 og Johannes præsterede at tabe 6-0, 6-0 i både single og double. En bedrift i sig selv, men også et tegn på at posten som 1. single var et udsat sted for øretæver, på trods af en OK form. Dog viste Johannes allerede i 3. spillerunde ude mod KB at niveauet til 2. division var intakt og en flot sejr over KB's 1. single blev hevet hjem i 3. meget tætte sæt. Vel nok den mest velspillede kamp i hele sæsonen. En kamp som foregik på et utroligt højt niveau. Men kendetegnende for hele sæsonen har modstanderne været en tand bedre, og NTK's individuellesejre er kommet for spredt til at det kunne blive til en samlet sejr i holdkampene. De individuelle sejre fordeler sig således: Johannes: 1 i single, 3 i double Jakob J.: 2 i single, 2 i double Rasmus: 3 i single, 1 i double David: 2 i single, 3 i double Louise: 2 i single, 1 i double Hanne: 1 i double Jakob B.: 1 i double Desværre ikke helt nok sejre til at kunne klare skærene i 2. division, men der er blevet kæmpet hele vejen igennem i alle kampe, og hvis man har gjort det, og stadig tabt, har man simpelthen mødt en bedre modstander på dagen. I 2. division er modstanderne typisk unge spillere i slutningen af deres juniorkarriere eller i starten af seniorkarrieren og alle spillere, der træner 3-4 gange om ugen, som også NTK's 1. holdsspillere gjorde i denne alder. NTK's 1. hold har dog nu en gennemsnitsalder på ca. 31 år, og de fleste travlt med job, kærester, børn, hus mm. Men vi kæmper med oprejst pande og med lidt held er vi generelt gode nok til at blive i 2. division og i hvert fald oprykningsfavoritter hver eneste gang den står på tennis i 3. division. Vi har fast træning 2 gange om ugen og det er en passende mængde for de fleste på 1. holdet. Derudover bliver der op til holdkampe også booket tider til noget kamptræning. I den kommende indendørssæson er 1. holdet også i 2. division og modstanderne bliver ligeså dygtige som dem vi lige har været oppe imod i den overståede udendørssæson. Vi har mistet David og Louise til denne sæson og det giver plads til Kasper og Alexa på 1. holdet. Vi er fortrøstningsfulde for den kommende sæson og målet er at blive i 2. division. Vi har troen på at det kan lade sig gøre. Det kræver lige lidt flere sejre og en lidt skarpere form end i den overståede 11

12 udendørssæson. Men med vores nye træner Jakob W. Boesen ved roret, er der begyndt at komme lidt mere struktur og en god seriøsitet til træning, som forhåbentligt er nok til at vi kan blive ved med at spille i den række vi alle synes er sjovest at spille i, nemlig 2. division. Med Kasper og Alexa på 1. holdet bliver gennemsnitsalderen trukket en anelse nedad, hvilket også er tiltrængt. Men så længe de gamle stadig er de bedste i klubben vil det være dem, som spiller på 1. holdet. Heldigvis har vi 4-5 junior/yngre spillere, som alle presser sig på, og konkurrencen er mere end velkommen. Og derfor bestræber vi os også på at spille vores 2. hold så højt op i rækkerne som muligt, således at niveauspringet fra 1. holdet til 2. holdet mindskes. Der bliver spillet hjemmekampe kl d. 29. oktober 2011, d. 19. november 2011, 3. december 2011 og d. 25. februar Så kom og støt op om 1. holdet, se noget rigtig god tennis og vær med til at skabe en god stemning i hallen. Til slut skal vi minde alle om, at der er oprettet en side på facebook for Næstved Tennisklub. Alle er mere end velkomne. På siden er der info, billeder, nyheder, kampreferater, spillerprofiler og meget mere. Siden vil udvikle sig hele tiden og alle er velkommen til at bidrage. Jo flere, jo sjovere og bedre. På sigt kan emner som makkerbørs, køb/salg og andet tænkes at blive en del af siden. Siden findes her: https://www.facebook.com/naestvedtennisklub Jakob Johansen 12 Nyt fra eliteudvalget Holdturneringen inde Vi har i denne vinter 2 seniorhold tilmeldt. 1. holdet spiller i 2. div øst. Programmet og spillerrangliste kan ses på klubbens hjemmeside 2. holdet spiller i Sjællandsserien. Kampprogram for 2. holdet kan ses på Turneringer Vanen tro har vi 3 selvstændige indendørsturneringer: SportsMaster Cup. Næstved Open og Diba Cup. Turneringerne er god træning for alle vores turneringsaktive spillere. På klubbens hjemmeside - under kalender - kan man se, hvornår de bliver afviklet. Træning Klubbens 1. og 2. hold træner inde tirsdag og torsdag aften, hvor cheftræner Jakob Boesen står for træningen.

13 Old Boys Rådmandsengen Ja, så har skoven igen skiftet farve fra lysegrøn, derefter mørkegrøn og nu orange og gylden... Ak, ja! Så er 2011 snart gået, men med et tilbageblik på året, så har vi haft et godt år. Klargøringen gik ikke som planlagt, det grus jeg havde bestilt kom ikke til tiden. Sidst i maj startede vi så sæson Vi startede med festlighederne: Torsdag den 9. juni holdt Henrik Linde og Jørgen Hoff-Clausen 130 års fødselsdag - en rigtig god aften med alt godt til maven og ganen. Det siger vi mange tak for! Torsdag den 16. juni kom Slagelse på besøg. Himlen så mørk og truende ud, men vi startede spillet med det resultat, at 7 kampe blev færdigspillet, så de sidste 2 kampe blev ikke spillet på grund af regn. Resultatet blev 11-3 til Næstved. I juli - som vi kalder sommermåneden - kom der mange i skoven. Der blev spillet og grillen blev tændt, selvom der kom lidt regn. Torsdag den 11. august var det Preben Rasmussen og Klaus Byskov der holdt 100 års fødselsdag. Preben kom med de gode hjemmelavede sild, og så var den aften reddet. Vi siger de 2 herrer tak for en rigtig god aften! Torsdag den 18. august var vi en tur til Slagelse. NB! Der har været formandsskifte fra Ib Hansen,som har været formand i flere år til Karsten Pedersen, men om det var derfor vi tabte 8-10 véd jeg ikke. Sidst i august var det Jens Abildgård som holdt 60 års fødselsdag med dejlige hjemmelavede retter, så her manglede ikke noget til maven og ej heller til ganen. Jens, du får tak for en god og hyggelig aften! Torsdag den 6. september havde vi afslutning på sæsonen, og nu er jeg så nået den alder, hvor jeg bliver valgt for ét år af gangen som KAPTAJN. Jeg siger jer alle tak for en god og hyggelig sæson og tak for de 6 CHAPEL VINEYARD, som i gav mig. NB! Fredag den 2. december kommer Slagelse på besøg, så jeg kontakter jer som bliver udtaget. Til sidst ønsker jeg alle en god jul samt et godt nytår med håb om at se alle i det nye år! Med venlig hilsen Willy Sørensen 13

14 NTK oplevet af cheftræner, Jakob W. Boesen Her er min beretning, som omfatter mit arbejde, fokuspunkter og indsatsområder i Næstved Tennis Klub. Klubben har et superpotentiale for tilgang af nye junior- og seniorspillere, og jeg synes vi alle skal give hinanden håndslag på at tage bedst muligt imod de nye samt værne om de gamle medlemmer. Vi har i indeværende sæson haft en nettotilgang på 23 spillere, og jeg vil her benytte lejligheden til at byde alle de nye velkommen i klubben med håbet om mange gode timer og stunder Gratis prøvetime Fra starten af udesæsonen har vi oprettet gratis prøvetime af flere grunde. Dels for at signalere, at vi ønsker nye medlemmer, dels for at kunne have fuld fokus på de nye aspiranter og sluttelig for ikke at forstyrre den igangværende træning for de betalende spillere. Rigtig mange har benyttet sig af det og været meget positive for initiativet. Man kan gratis prøve 2 gange, inden man beslutter sig for at blive medlem. Det foregår hver mandag Axeltorv og åbent hus Annie Dalby og jeg havde fornøjelsen af at byde interesserede og potentielle medlemmer til tennisspil på Axeltorv. En pæn skare kom forbi og prøvede at spille, mange kom efterfølgende ned til prøvetime i klubben og en del meldte sig efterfølgende ind i klubben. Dette var en super måde at få forbipasserende budt op til dans Åbent hus arrangementet regnede desværre væk, og da der samtidig var 14 hjemmekampe for både holdet, var hallen ikke en mulighed for arrangementet. Vejret til trods mødte en del op alligevel. Vi fik en god snak med de fremmødte og bød dem på seværdig tennis fra vore holdspillere og deres modstandere. Flere af de fremmødte kom efterfølgende til prøvetime og meldte sig ind i klubben. Juniortræning Juniortræningen kører på fuldt tryk med mange glade og motiverede børn. Det er en fornøjelse at se den udvikling børnene løbende er igennem, og jeg sætter en stor personlig ære i, at det fortsætter i de samme rammer i fremtiden. Vi tilbyder træning for børn på alle niveauer, det være sig minitennisbørn på 5-6 år, rene pigehold for piger i års alderen, begyndertræning, let øvet træning og holdspillertræning. Fysisk træning Seneste skud på stammen er fysisk træning hver tirsdag , hvor jeg håber at se endnu flere, end der har været de første 3 gange. Det er frivilligt, gratis og meget udfordrende. Eneste krav til deltagelse er et sjippetov og en træningselastik (begge kan bestilles hos mig). Trænere Heldigvis har klubben mange både dygtige og ivrige trænere. Jeg vil personligt takke alle i trænerteamet for det store arbejde og den indsats, der lægges i det daglige klubarbejde. Vi har et kuld helt nye trænere (Sophie Plougmann, Josephine Vind, Jeppe

15 Kofoed Jonas Bruun-Olsen og Carl Johan Gasmann flere andre har meldt deres interesse), som alle var på trænerkursus i foråret og i det daglige fungerer som hjælpetrænere og herigennem klædes bedst muligt på til de fremtidige opgaver. Denne gruppe er repræsenteret ved samtidig at være vores bedre halvdel blandt U14 og U16 turneringsspillere. Blandt vore mere erfarne uddannede har vi Jesper Larsen, Kasper Kofoed og Mads Morell, som er/har været med i holdstruppen og heri kender til træning på de fleste niveauer. Kampspil Der vil i nærmeste fremtid blive booket baner om søndagen til kampspil/- selvtræning for juniorer om søndagen nærmere info følger. Holdturneringen udendørs Vi har haft flere hold med i årets udendørsturnering. Flere af holdene var besat af spillere, som ikke tidligere har spillet kamp. Mange flotte kampe blev henover sæsonen afviklet og Næstved Tennis Klub fik flere spillere i gang med kampe. Bl.a. skal det nævnes, at vore mindste spillere U10 spillede minitennis på mindre baner. Vi uddeler medaljer FREDAG den 4. november kl i tennishallen Guld U16: Jakob, Johannes, Carl, Oscar, Thomas og Gustav C. Sølv U14(1): Josephine, Sophie, Aline, Joachim og Jeppe U14(2): Sarah, Sofie, Caroline, Kathrine, Olivia, Pelle, Sebastian, Johan, Emil N. og Gustav B. U12(2): Nikolaj, Mads, Viktor, Anton og Caspar. Bronze U10: Loise, Amalie, Martha, Cecilie, Marcus, Benjamin, Deniz og Sebastian. Holdturneringen indendørs Der er tilmeldt hold til indendørs minitennis holdturnering nærmere info følger til de tilmeldte spillere. Bliv sponsor i NTK - og støt klubben mod nye mål! Som sponsor bliver jeres virksomhed eksponeret over for en aktiv og interessant målgruppe i lokalområdet. Bliv medspiller i videreudviklingen af NTK og medvirk til at sætte klubben på landkortet! Bliv synliggjort på hjemmesiden og få mulighed for, at markedsføre medlemstilbud til klubbens medlemmer. Kontakt sponsorudvalget og hør mere om fordele og mulighederne. 15

16 Klubmesterskab Klubmesterskabet for juniorspillere i uge 37. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke for de mange gode kampe og den glade stemning, som var med til at gøre turneringen både spændende og meget seværdig og hyggelig. Samtidig var det dejligt med den store tilskueropbakning. Faktisk var hallen fyldt med glade og spændte forældre, bedsteforældre, søskende og venner HELE ugen dejligt. Stort tillykke til vinderne. U10 m/k single (minitennis): Guld: Loise Majvang Sølv: Marcus Hovmand-Jensen U10 m/k single: Guld: Viktor Dahlberg Sølv: Christopher Luthra U12 drenge single: Guld: August Gasmann Sølv: Mads Dahlberg U12 drenge double: Guld: Mads Dahlberg/Viktor Dahlberg Sølv: Christoffer Luthra/Julius Ludvigsen U14 pige single: Guld: Sophie Plougmann Sølv: Sofie Karlsen U14 drenge single: Guld: Joachim Ravn Sølv: Jeppe Kofoed U18 drenge single: Guld: Mads Morell Sølv: Jakob Vincensen Camps Henover sommeren blev afholdt og afviklet ikke mindre end 3 camps for juniorer: Uge 26 PROF CAMP - for turneringsspillere. Masser af action, sved på panden, fysisk og mental træning og heftige kampspil. 5 timer mandag-fredag mad, drikke, billeder, videoanalyse. Uge 31 TENNIS CAMP - for kommunens børn og måske kommende medlemmer. Social tennis med fokus på idræt og sundhed. 4 timer mandag-torsdag. God intro for ikke-medlemmer vi fik herfra 5 nye medlemmer. Uge 32 HYGGE CAMP - for vore egne børn, såvel holdspillere, som begyndere og let øvede. Hygge, sjov, sved på panden, kampspil og sociale aktiviteter. 2,5 timer mandag-fredag. Jakob W. Boesen 16 I løbet af vinteren afholdes følgende camps - HUSK at sætte 'X' i kalenderen info følger senere: Uge 50 PROF CAMP I løbet af januar 1,5 dages camp med overnatning. Uge 8 HYGGE CAMP.

17 Spiller og forældremøde Der afholdes spiller og forældremøde onsdag d. 2. november kl i klubhuset. Her vil jeg informere om forskellige ting - bl.a. fremtidens tilbud, aktiviteter samt svare på spørgsmål fra de fremmødte. Jeg håber meget på et stort fremmøde, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg også gerne ser flere forældre i juniorudvalget. Med troen på en god fremtid! Jakob W. Boesen... Senior klubmesterskabet 2011 Igen i år fik vi afviklet årets senior klubmesterskab. I rigtig mange år har det været en særlig årlig tilbagevendende begivenhed. De senere år har der desværre været færre og færre tilmeldte rækker og deltagere. Det er rigtigt ærgerligt - fordi der er rig lejlighed for alle spilleniveauer og aldersgrupper at deltage. Tilmeldingslister var sågar også opsat på Rådmansengen - ikke én eneste deltager ønskede at deltage herfra - hvor er det dog trist med den ringe opbakning og tilslutning. Tilmeldingsmulighederne var ellers næsten 3 uger og ligeledes på klubbens hjemmeside. I alt var der til årets klubmesterskab kun 26 deltagere fordelt på 5 rækker. Det mest positive var dog trods alt det positive antal tilmeldinger til "kongerækken" - klubmesterskabet i herresingle Mesterrækken. Her var der 14 deltagere. Afviklingen af turneringen foregik med kampe i uge 35, 36 og 37 med finaledag lørdag den 17. september. I herresingle Mesterrækken blev Johannes Hemmingsen igen i år en fortjent klubmester med 7/6-6/4 sejr over David D. Hansen. En godt spillet kamp, hvor der virkelig blev kæmpet om alle bolde på et højt niveau. Synd at ikke flere gider møde op på finaledagen og se klubbens bedste spillere i action. Herredouble finalen blev desværre ikke spillet - så her vandt Rasmus Jørgensen og Jakob Poulsen således klubmesterskabet. I Mesterrækken mix-double blev det til finalesejr til Alexa Weisner og Johannes Hemmingsen over veteranerne Charlotte Wilki og Claus Rasmussen 7/6-6/2. I begynderrækken blev det til en sik- Klubmestre 2011, mix-double: Alexa/Johannes over Charlotte/Claus 17

18 ker sejr til Mikkel Jensen over Nicolai Schou på 6/2-6/1. Alligevel var det flot at se det niveau, der blev præsteret - selvom begge kun har spillet ganske få måneder. Til næste år er idegrundlaget - at "revitalisere" klubmesterskabet - således at vi igen kan få aktiveret væsentlig flere af klubbens medlemmer. En idé kunne være at skabe en turneringsform, som afvikles hele udendørssæsonen i puljer - men med sæsonafslutning/ finaler primo september. Alle resultater kan i øvrigt ses på klubbens hjemmeside. Henrik Plougmann Klubmestre 2011, B-rækken: Mikkel Jensen over Nicolai Schou Næstved Tennis Klub. Senior Klubmesterskabet 2011 Finaleresultater: Mesterrækken: Herresingle: Johannes Hemmingsen David D. Hansen 7/6 6/4 Mix-double: Alexa Weisner/Johannes Hemmingsen Charlotte Wilki/Claus Rasmussen 7/6 6/2 Herre-double: Rasmus Jørgensen/Jakob Johansen A/B-rækken: Johannes Hemmingsen/David D. Hansen W.O. Damersingle: Anette Werngren Pia Wolff W.O. Herresingle: Mikkel Jensen Nicolai Schou 6/2 6/1 Klubkontoret meddeler: Mangler du nye bolde kan du købe dem i klubben Prince 65,- kr. og Slazenger 85,- kr. for 4 stk. Kontakt kontoret i åbningstiderne. Hilsen Klubsekretæren 18

19 Nyt fra kontoret! Undertegnet er tiltrådt som klubsekretær 1. september. Tiden er gået med at klare den daglige korrespondance - systematisere postgange - check af opslagstavler - give jer relevant information fra foreninger - kontingenter og den opdaterede halplan, der nu er ophængt i hallen. Det der står først for er restancer, hvor der vil blive sendt rykkere indenfor næste PBS kørsel, der er Jeg vil mindeligt bede om at jeres mailadresser er opdaterede jeg får jævnligt retur, men kan ikke altid se navnet på ejer. Som opslagene og mail til medlemmer fortæller, bliver der byttet nøgler fra torsdag d. 20/10. Ove er stadig tovholder i den økonomiske side, da der er flere ting jeg endnu ikke er sat ind i. I må endelig spørge, komme med henvendelser, jeg vil besvare et par gange om ugen. Jeg håber I vil finde betjeningen tilfredsstillende. Lisbeth Morell, klubsekretær 19

20 Baneinspektørens beretning Anlægget på Nygårdsvej Først på året havde vi indbrud på kontoret. Om der er stjålet nøgler eller ej, véd vi ikke, så vi har besluttet at omkode alle cylindre. Det bliver gjort den 19. oktober Der kan ombyttes nøgler fra den 20. oktober. NB! SE OPSLAG i Klubben og på Nettet. Jeg har haft møde med Flemming Waldorf mandag den 10. okt. 2011, hvor vi gennemgik hele anlægget: 1: Rensning af bane 5. 2: Rensning af alle baner langs hegnet. 3: Gelænder mellem bane 5 og 6 repareres. 4: Nyt net på bane 7. 5: Alle net bliver gennemgået. Rådmandshaven Jeg har haft møde med Peder Johnsen, NK-Forsyning og Knud Pedersen, Landmålergården angående opgravning af bane 3 for anlæg af spildevandshovedledning. Engen bliver lukket fra den 1. okt til den 1. maj Bane 2 bliver inddrages i anlægsperioden til oplagring af jord. Bane 1 inddrages til skurby mm. Hegnet mellem bane 1 og 2 samt 2 og 3 nedtages tillige med de 8 lysmaster. Hegn omkring anlægget nedtages, og da det ikke er muligt at opsætte det gamle hegn, kommer der et nyt. Beplantning langs hegnet ved parkeringspladsen fjernes. Bane 1 og 2 klargøres efter anlægsperioden til ibrugtagning ca. 1. maj Bane 3 anlægges på ny svarende til bane 1 og 2. Parkeringspladsen bliver retableret efter anlægsperioden. NB! Jeg har købt 8 stålmaster som NK-Forsyning støber fundament til og monterer de nye master så hele anlægget vil få et ordentligt løft. Med venlig hilsen Willy 20 Støt vores sponsorer - for de støtter klubben! Vores sponsorer er med til at holde Næstved Tennis Klub i gang og bidrager til flere af klubbens aktiviteter. Du kan se alle vores sponsorer på klubbens opdaterede hjemmeside

I weekenden d marts

I weekenden d marts I weekenden d. 16 17-18 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2012 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2012, som afvikles over weekenden d. 16. 17. 18. marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

Program til Sommerturneringen 2011

Program til Sommerturneringen 2011 I weekenden d. 5 7. august 2011 1 Program til Sommerturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd sommerturnering 2011. Den afvikles over weekenden d. 5. 7. august på Næstved Tennisklubs baner på Nygårdsvej

Læs mere

I weekenden d. 11-12 - 13 marts

I weekenden d. 11-12 - 13 marts I weekenden d. 11-12 - 13 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2011, som afvikles over weekenden d. 11 12 --13 marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2017 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2017 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 9/5-20/6 8/8-22/8

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Deltagere: Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Klubmesterskaber 2012 UNGDOM OG M OTIONIST

Klubmesterskaber 2012 UNGDOM OG M OTIONIST Klubm esterskaber 2011-2012 UNGDOM OG M OTIONIST LØRDAG den 24. MARTS 2012 Kl. 9:00 til ca. 18:00 Vi byder velkommen til en dag, hvor der kæmpes om at blive den årlige klubmester indenfor de forskellige

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2011 www.ntk-tennis.dk Oprykkere til 2. division Øst. Fra venstre er det: Jakob, Rasmus, Johannes, David, Nina og Louise. NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700 Næstved

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Klubben lever op til formålsparagraffen i vore vedtægter

Klubben lever op til formålsparagraffen i vore vedtægter Ungdomsberetning Klubben lever op til formålsparagraffen i vore vedtægter VEDTÆGTER FOR VEDBÆK TENNISKLUB STIFTET 29. AUGUST 1916 Medlem af Dansk Tennis Forbund-DTF og Sjællands Tennis Union- SLTU 1 Navn

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Velkommen! Introduktion Hvad er tennis for juniorer? Hvad gør klubben? Hvad kan man selv gøre? Forældre inddragelse Kontakt Juniorudvalget

Velkommen! Introduktion Hvad er tennis for juniorer? Hvad gør klubben? Hvad kan man selv gøre? Forældre inddragelse Kontakt Juniorudvalget Velkommen til Forældre aften i VST Velkommen! Introduktion Hvad er tennis for juniorer? Hvad gør klubben? Hvad kan man selv gøre? Forældre inddragelse Kontakt Juniorudvalget Introduktion Formål med aftenens

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013 HTK klubnyt Oktober 2013 Så starter vintersæsonen 2013-2014 Dette klubnyt indeholder: Nyt holdmesterskab til HTK side 3 Den daglige træning side 4 De seje piger side 5 Ny sponsor side 6 Mandagsmixafslutning

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Dag Dato Tid Bane Række Pulje/runde Spiller(e) 1 vs. Spiller(e) 2 Resultat

Dag Dato Tid Bane Række Pulje/runde Spiller(e) 1 vs. Spiller(e) 2 Resultat Lørdag 14/apr 10.00 U10 m/k single A Caspar Mikkelsen vs. Marcus Hovmand-Jensen Lørdag 14/apr 10.00 U14 herre single A Joachim Ravn vs. Pelle Bruun Lørdag 14/apr 10.00 U14 herre single B Mads Dalberg vs.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Ordinær generalforsamling d Der var fremmødt 25 medlemmer, heraf 6 fra bestyrelsen.

Fredensborg Tennis Klub. Ordinær generalforsamling d Der var fremmødt 25 medlemmer, heraf 6 fra bestyrelsen. Fredensborg Tennis Klub Ordinær generalforsamling d. 23.02.2010 Der var fremmødt 25 medlemmer, heraf 6 fra bestyrelsen. Formanden bød velkommen og gik over til pkt. 1 på dagsordenen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2017, Bagsværd Tennisklub

Nyhedsbrev efterår 2017, Bagsværd Tennisklub 1 Indhold Sæsonen der gik... 2 Træningsovernatninger og TeenTennis for juniorspillere... 3 Motorik og junior-drop-in... 3 Træningstur til Båstad... 4 Voksenintroduktion... 4 Højdespringerklub 2016 - og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 28. april 2007 kl. 9.00 12.00

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 28. april 2007 kl. 9.00 12.00 Setpoint Medlemsblad for Gladsaxe Tennis Klub 1981 Setpoint nr. 62 April 2007 26. årgang Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 28. april 2007 kl. 9.00 12.00 Klik ind på klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Amager Motocross Klub

Amager Motocross Klub Referat fra Generalforsamling torsdag d. 29. november 2007 kl.19.00, i klubhuset. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning, samt godkendelse af regnskab

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere