TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG"

Transkript

1 AUGUST 19. ÅRGANG TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE

2 Creavision 2614

3 TEMA: HI Messe Nr årgang August 2002 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag: 6500 Dansk Beton henvender sig til alle, der har interesse og behov for at holde sig orienteret om den betontekniske og industrielle udvikling i Danmark. Bladet har som formål at sikre, at betonkonstruktioner, bygninger og produkter får et godt omdømme i offentligheden, og at beton udnyttes teknisk og økonomisk optimalt. Udgivere Dansk Beton Industriforening Betonelement-Foreningen Dansk Betonforening Dansk Fabriksbetonforening Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Dansk Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Tegninger Birgitte Ahlmann Produktion og annoncer Bjørn Quistgaard Paritas Grafik A/S Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Fax Abonnementspris Indland kr. 170,- excl. moms (4 numre) Udland kr. 210,- excl. moms (4 numre) Løssalg kr. 51,50 excl. moms Indhold Beton er fremragende til minimalkonstruktioner Prægtig præsentation af beton Væksten ligger i udlandet Dansk Betonråd håber på stort fremmøde til workshop Et materiale uden begrænsninger Betonprisen Mød Danmarks nationale produkt i Herning Betonforskning giver pengene mange gange tilbage Betonforskningsmøde maner til eftertanke Garantien gælder i 300 år Sådan anvendes knust beton i bærelag under veje Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Fra CtO s arbejdsmark Dancert Dansk Grus Certificering Dansk Betonforening, mødekalender Et startskud der kan høres Om et par uger er det tid. Så åbner årets HI-messe dørene for de mange gæster, som blandt meget andet på messen kan se den danske betonverdens største samlede PR-indsats nogensinde. Beton er et hovedtema på årets HI-messe den 10. til 14. september Betonindustriens Fællesråd deltager med en stor fælles stand, hvor der bliver mulighed for at se et varieret udbud af betonprodukter, som viser materialets gode egenskaber. Det er et spændende initiativ, der har fokus på at skabe et positivt image for beton som helhed. Fabriksbeton, elementer, rør, belægninger og de øvrige underopdelinger, der af praktiske årsager findes i branchen, er lagt til side i disse dage. Beton er i fokus som et alsidigt, miljøvenligt og kreativt materiale med uanede nye muligheder for arkitekter, ingeniører og bygherrer. De tre betonindustrielle foreninger, Dansk Fabriksbetonforening, Dansk Beton Industriforening og Betonelement-Foreningen, fortjener stor ros for i regi af Betonindustriens Fællesråd at tage den store opgave på sig. Dansk Betonråd fortjener tilsvarende ros for at bakke arrangementet op ved at arrangere et spændende visionsseminar på messen. Forhåbentlig kan de spændende omgivelser for visionsseminaret lokke mange til at være med til at diskutere betonens fremtid i Danmark. Skal du alligevel besøge messen, hvorfor så ikke netop gøre det den 12. september 2002? Denne dag kan du se messen om formiddagen og gå til visionsseminar om eftermiddagen. Det skal blive spændende fremover at følge med i, hvad såvel seminaret som den store fælles PR-indsats kan udvikle sig til. Indsatsen på HI-messen 2002 er i det mindste det bedst tænkelige startskud, betonen kan få. jbn ISSN X Forsiden Beton-kanon/modelbil Foto: John Nielsen Biofoto

4 think... think again... Write on water send ripples through time Flyte AALBORG WHITE is white cement a product of nature's own raw materials, refined with unparalleled technology, for use in the creation of beauty and functionalism. AALBORG WHITE is a trade mark registered by Aalborg Portland A/S. Aalborg White A/S Rørdalsvej 44 P. O. Box 165 DK-9100 Aalborg Phone: Fax: Website:

5 MINIMALKONSTRUKTIONER OG MERE AVANCERET UDNYTTELSE AF BETONS MANGE MULIGHEDER ER VEJEN FREM FOR BETON. DET MENER PROFESSOR, CIVILINGENIØR ERIK REITZEL. LA GRANDE ARCHE EN 110 METER HØJ KONSTRUKTION AF HØJSTYRKEBETON. BUEN BLEV PÅ FORHÅND AFSKREVET AF MANGE, DER IKKE MENTE, MAN KUNNE BYGGE SÅ HØJT I BETON. FOTO: BIOFOTO JOHN NIELSEN Beton er fremragende til minimalkonstruktioner TEMA: HI Messe Vejen til at bruge mere beton er at bruge mindre beton. Umiddelbart lyder det som et paradoks men ikke for Erik Reitzel, internationalt anerkendt rådgivende ingeniør og professor i konstruktionsdesign ved FORTSÆTTES SIDE 7 5

6 FORTSAT FRA SIDE 5 TEMA: HI Messe VI SKAL BRUGE MINDRE BETON FOR AT BRUGE MERE BETON. DET GÆLDER OM PÅ EN LOGISK MÅDE AT BRUGE MINDST MULIGT MATERIALE I BYGNIN- GER OG KONSTRUKTIONER. HER ER BETON FREMRAGENDE, FORDI DET ER ET AF DE FÅ MATERIALER, DER NEMT KAN FORMGIVES OGSÅ I KRÆVENDE FORMER, SIGER ERIK REITZEL. DTU. Tværtimod ser Erik Reitzel minimale konstruktioner som en måde at øge betonforbruget på. Det gælder om på en logisk måde at bruge mindst muligt materiale i bygninger og konstruktioner. Her er beton fremragende, fordi det er et af de få materialer, der nemt kan formgives også i krævende former, siger Erik Reitzel. Et markant eksempel er La Grande Arche i Paris, hvor Erik Reitzel var rådgiver. Den nye triumfbue er en 110 meter høj let og elegant konstruktion, hvis strukturelle system er en megastruktur i forspændt højstyrkebeton, der bærer alle sekundære strukturer så som gulve og vægge. På forhånd var der betydelig faglig skepsis overfor et så højt byggeri i beton. Men i dag er den store bue beviset på, at man kan meget med beton, når blot konstruktionen har hensigtsmæssige kraftlinier. Man kan lære meget af at se på et træ, hvor kræfterne fordeler sig fra kviste via grenene til stammen, siger Erik Reitzel. Mulighederne i beton understreges af, at armeret beton kan optage alle krafttyper. Ud over tryk og træk også bøjning, forskydning og vridning. Krafttyper, som ingeniører sjældent tager i brug, når de konstruerer. Der kan skabes mange spændende former, hvis man fx indfører vridning i konstruktionen. Et eksempel er Skulpturbroen ved Bagsværd sø. Det er er en konstruktion, der udnytter både vridnings- og bøjningskræfter, siger Erik Reitzel, som i det hele taget efterlyser en mere avanceret brug af såvel beton som andre materialer i dansk byggeri. Styrke som stål Nye betontyper med styrker, der nærmer sig ståls, skaber også muligheder. Ser man på forholdet mellem styrke og rumvægt kan avanceret beton endda overgå stål. Men der er kun i beskedent omfang interesse for at udnytte disse muligheder i Danmark. Måske fordi avancerede løsninger som regel kræver en ekstra indsats. Danske entreprenører er i modsætning til deres udenlandske konkurrenter tilbageholdende med at investere i forskning og udvikling. Det kan blive dyrt i længden at tænke kortsigtet økonomisk og ikke investere i fremtiden, siger Erik Reitzel. Ny uddannelse på DTU På DTU er Erik Reitzel hovedkraften bag en ny diplomingeniøruddannelse, der på længere sigt kan være med til at skabe større interesse for spændende og avancerede konstruktioner. Uddannelsen hedder by- og bygningsingeniør, og den er rettet mod selve udformningen af konstruktioner, huse og byer. DTU udbyder den nye uddannelse fra efterårssemestret Bygningsingeniører fra DTU har traditionelt været stærke til analyse og statik. Den ny uddannelse er mere helhedsorienteret og inddrager også formgivning i Architectural Engineering, siger Erik Reitzel. De første af de nye ingeniører kan være færdige om 3,5 år. Til den tid vil de måske komme til at arbejde på en bogstavelig talt højtflyvende vision fra Erik Reitzel: Betonkonstruktioner på Mars, hvor der for nylig er påvist vand. Med tilslag fra den røde planets overflade burde det derfor være muligt at frembringe minimalkonstruktioner af højstyrkebeton ved blot at medbringe cement jbn 7

7 TEMA: HI Messe Prægtig præsentation af beton BETONINDUSTRIENS STORE FÆLLESSTAND PÅ HI-MESSEN PRÆSENTERER MODERNE BETONPRODUKTER PÅ EN KLASSISK BAGGRUND. Beton er ikke bare det mest anvendte byggemateriale i nutiden, det er også et klassisk materiale med rødder flere tusinde år tilbage. Det er filosofien bag Betonindustriens Fællesråds 225 kvadratmeter store stand på årets HI-messe. Standen har et præg fra antikkens verden. Den er inspireret af, at både grækerne og romerne kendte til at lave beton for flere tusinde år siden. Det bedst kendte eksempel på romersk betonbyggeri er Pantheon i Rom, der blev bygget cirka i 120, siger Susanne Wallin fra BIF. Standen i Herning er imponerende. Fire meter høje og tre meter brede buegange i hvid beton mødes i korsform med en rund, in-situ støbt informationsstand i midten. Gulvet i buegangene er rebolit-behandlede betonfliser i et mønster med forskellige, smukke overflader. Mellem standens fire buegange bliver der mulighed for at se et bredt udvalg at de nyeste betonprodukter så som rør, kantsten, belægninger til udendørs brug, højisolerende fundamentblokke, elementer og sågar møbler. På en væg bliver der videoforevisning, og fra informationsstanden i midten er der adgang til betonindustriens hjemmeside. Formålet med standen er at præsentere beton som et moderne, miljøvenligt materiale, der kan anvendes i en lang række sammenhænge. Der er ikke tale om en salgsudstilling for konkrete produkter. Standen skal formidle, at beton er et fremragende materiale, der fortjener en endnu større anvendelse, siger Susanne Wallin. Materialer og produkter til standen er leveret af medlemmer af Dansk Beton Industriforening, Dansk Fabriksbetonforening og Betonelement-Foreningen. I den samme hal som den store imagestand udstiller en række betonvirksomheder så på egne vegne. Ud over arbejdslønnen er den store imagestand et projekt til cirka en halv million kroner. Aalborg Portland har støttet økonomisk selv om de romerske bygmestre i sin tid kunne lave beton uden at bruge portlandcement, som vi kender den i dag. Cementen dengang var vulkansk aske blandet med brændt kalk, som sammen bliver til et hydraulisk bindemiddel. En særlig god aske til dette formål kom i øvrigt fra byen Puzzoli, som derfor har lagt navn til betegnelsen puzzolan. jbn 9

8 TEMA: HI Messe Væksten ligger i ud HVAD SKAL DER TIL FOR AT ØGE FORBRUGET AF DANSK BETON? ADM. DIR. JØRGEN HUNO RASMUSSEN FRA HOFFMANN ER IKKE I TVIVL. DER ER GODE MULIGHEDER FOR EKSPORT AF SÅVEL BETON SOM BETONKOMPETENCE. VORES KUNDER STILLER ØGEDE KRAV TIL BYGGETIDEN. DET VIL MEDFØRE KRAV FRA OS TIL LEVERANDØRER AF BETON OG ELEMENTER OM STØRRE SMIDIGHED OG KORTERE LEVERINGSTID, SIGER ADM. DIREKTØR JØRGEN HUNO RASMUSSEN FRA HOFFMANN Danske betonfolk skal udfylde flere rejseafregninger, hvis brugen af dansk beton skal vokse. Mulighederne ligger uden for landets grænser og ikke mindst i Sverige og Norge, hvor broderfolkene ikke bygger med beton i nær samme omfang, som vi gør. Det mener adm. direktør Jørgen Huno Rasmussen fra HOFFMANN A/S, som siden sommeren 2000 har være en del af den norske Veidekke-koncern, hvor Jørgen Huno Rasmussen også er koncerndirektør. Det nordiske samarbejde har givet et godt indblik i byggetraditionen i Norge og Sverige. Når det gælder betonelementbyggeri, er vi i Hoffmann specialisterne i koncernen. Vi har stor knowhow på dette område i Danmark, siger Jørgen Huno Rasmussen. Eksport af kompetence I dag kan det betale sig at transportere komplekse elementer forholdsvis langt. Det øger mulighederne for dansk eksport. Men der er også god mulighed for at eksportere kompetence, mener Jørgen Huno Rasmussen. Danmark har en stærk betontradition, og vi har fremragende resultater at vise frem fx de store broer. Det indenlandske forbrug af beton er det en større udfordring at få til at vokse. I Danmark bruger vi forholdsvis mere beton end de lande, vi sammenligner os med. Til bærende konstruktioner og anlægsarbejder er beton med god grund næsten enerådende. Naturligvis kan der findes nye anvendelser, der kan øge det indenlandske forbrug. Naturligvis kan beton videreudvikles. Men vi må samtidig erkende, at der er grænser for vækst i forbruget, når vi i forvejen bruger så meget, siger Jørgen Huno Rasmussen. Der er flere eksempler på, at beton er blevet udviklet til at opfylde nye markedsbehov. Det vel nok mest markante er betonelementerne, som kom til, da markedet havde behov for kortere byggetid for at få has på boligmanglen i 60 erne. Byggetiden i fokus I dag spiller byggetiden også en rolle. HOFFMANN oplever det fx, når medicinalvirksomheder skal have opført nye fabrikker. Det er meget vigtigt for virksomhedernes indtjening, at de nye pro-...

9 BETON KAN GODT VÆRE SIN OVERFLADE BEKENDT. DET VISER BYGGERI SOM FX PAUSTIAN HUSET I KØBENHAVN. MEN BETONFACADER SKAL BRUGES MED MÅDE. IKKE ALLE DANSKE HUSE SKAL VÆRE BETONHUSE, FASTSLÅR JØRGEN HUNO RASMUSSEN. landet duktionsfaciliteter bliver færdige så hurtigt som muligt efter godkendelsen af produktet. Byggetiden bliver i stigende grad en nøglefaktor i dag. Det giver betonelementer en fordel, men det kalder også på nye typer af elementer, nye betonanvendelser og nyt design. Jeg forudser gode muligheder for at udvikle kombinationer af betonelementer og andre materialer, siger Jørgen Huno Rasmussen. Selv arbejder HOFFMANN med at styrke virksomhedens egne processer for at reducere byggetiden. Fx ved hjælp af parallel projektering og udførelse. Byggeriets organisering er også på dagsordenen i form af partnering-konceptet, der for tiden vinder frem flere steder i dansk byggeri. Vi vil også stille øgede krav til vores leverandører af blandt andet beton og elementer om hurtige og smidige leverancer, fastslår Jørgen Huno Rasmussen, som også forudser behov for en vis standardisering af denne type byggeri. jbn BETONBRANCHEN SKAL FOKUSERE PÅ UDLANDET, HVIS DER SKAL SKABES VÆKST I FORBRUGET AF DANSK BETON. I DANMARK ER MULIGHEDERNE MINDRE, FORDI FORBRUGET I FORVEJEN ER RELATIVT HØJT, MENER JØRGEN HUNO RASMUSSEN. 1111

10 Man behøver ikke være fag-idiot... - men det hjælper..! Mød over 600 udstillere som alle har noget på hjerte inden for byggeri og håndværk på Danmarks største byggefagmesse. Se alle nyhederne til fremtidens byggeri. Besøg også de nye sektorer: Arkitektur & Teknik samt Renhold & Service - og få klar besked om beton, der er årets tema på messen. Bliv inspireret på konferencerne og se landets dygtigste håndværkerlærlinge dyste om DM i fem fag. Kort sagt - oplev en messe med en skarp profil, der byder på faglige oplevelser for hele byggebranchen. Bestil katalog, adgangskort, konferenceprogram og info om messerejser på ALARM & SIKRING ARKITEKTUR & TEKNIK BYG & VÆRKTØJ ERHVERVS TRANSPORT IT & KONTOR MATERIEL & GREJ RENHOLD & SERVICE VVS & ENERGI OPLEV DANMARKS STØRSTE BYGGEFAGMESSE

11 VED AT FLYTTE WORKSHOPPEN TIL ÅRETS HERNING-MESSE ER DER SKABT MULIGHED FOR MESSEBESØG OG WORKSHOP PÅ SAMME DAG TEMA: HI Messe FORMÅLET MED WORK- SHOPPEN ER AT BIDRAGE TIL AT ETABLERE EN VISI- ON FOR BRUGEN OG UDVIKLINGEN AF BETON FREM TIL DELTAGER- NE I ET BREDT SAMMEN- SAT PANEL SKAL FRA ALLE SYNSVINKLER DISKUTERE BETONS UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER. Dansk Betonråd håber på stort fremmøde til workshop Dansk Betonråds udsatte workshop fra foråret om betonvision 2025 finder sted på Skandinaviens største byggefagmesse, HI Byggeri & Håndværk, den 12. september 2002 om eftermiddagen. Beton er temaet for årets messe, og Betonindustrien Fællesråd udstiller på en imagestand. En lang række virksomheder fra betonbranchen udstiller også. Derfor håber Dansk Betonråds formand, koncerndirektør Peter Kofoed fra MT Højgaard a/s, på stort fremmøde til workshoppen. Det er en oplagt mulighed at besøge messen og deltage i workshoppen samme dag, siger Peter Kofoed. Vision for beton i 2025 Formålet med workshoppen er at bidrage til at etablere en vision for brugen og udviklingen af beton frem til Deltagerne i et bredt sammensat panel skal fra alle synsvinkler diskutere betons udfordringer, muligheder og begrænsninger. Således vil der både være samfundsdebattører, ingeniører, arkitekter, forskere, betonproducenter og embedsmænd blandt paneldeltagerne. Og der er næppe tvivl om, at emner som æstetik, holdbarhed, miljø, arbejdsmiljø og betons image er med på dagordenen. Vi skal have en visionær debat om fremtiden og mulighederne, ikke om tekniske detaljer. Efterfølgende vil Dansk Betonråd så følge op på workshoppen. Vi forventer ikke at få en lang række færdige svar, men forhåbentligt et fundament for det videre arbejde med visionen, siger Peter Kofoed, som opfordrer til, at så mange som muligt deltager i workshoppen. Gode ideer velkomne Workshoppen giver mulighed for at høre markante debattører tale om beton og for at få opdateret sin viden. Vi vil meget gerne have alle med i debatten. Der vil være masser af muligheder for at komme med sin mening. Gode ideer er meget velkomne, siger han. Oprindeligt var workshoppen planlagt til marts Men tidsplanen var for stram, så det var ikke muligt at sammensætte det rigtige panel. Dansk Betonråd har til formål at øge den danske betonbranches konkurrenceevne. Dette formål skal opfyldes ved at fremme den offentlige og politiske forståelse for nødvendigheden af forskning, udvikling og undervisning på betonområdet og ved at inspirere og motivere til samarbejde mellem interessenter. DBR har medlemmer fra Universiteternes Betonforskning, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Vejdirektoratet, Aalborg Portland A/S, Betonindustriens Fællesråd, Danske Entreprenører og Teknologisk Institut, Beton. Alle interesserede kan deltage i workshoppen. Tilmelding til Dorthe Mathiesen, Betoncentret på Teknologisk Institut på jbn 13

12 PAUSTIAN-BYGNINGEN ER BETON BRUGT HELT RIGTIGT, FASTSLÅR DANSK DESIGNSKOLES REKTOR. Et materiale uden begrænsninger TEMA: HI Messe BETON ER EN DESIGNERS DRØM. FLOT OG UDEN BEGRÆNSNINGER. DET MENER REKTOR GØSTA KNUDSEN FRA DANMARKS DESIGNSKOLE. Beton er et fantastisk materiale, som kan bruges til alt fra sofaborde til store broer. Det fastslår Gøsta Knudsen, som er rektor for Danmarks Designskole, der uddanner designere på en femårig uddannelse. Jeg kan ikke se ret mange begrænsninger for, hvad beton kan bruges til, siger Gøsta Knudsen. Gøsta Knudsen har en baggrund som arkitekt. Han hører til den del af befolkningen, der sætter pris på betons udseende. Beton er et flot materiale. Der blev bygget mange pragtfulde, brutalistiske huse i 70 erne, siger han. Højhusene på Bellahøj i København er også eksempler på betonhuse af høj arkitektonisk kvalitet. Det samme gælder Paustian-huset i Københavns gamle frihavn som ikke er en avanceret betonkonstruktion, men beton brugt helt rigtigt. Bevar betonens sjæl Men i dag er både arkitekter og betonbranchen i fuld gang med at forringe 14

13 HØJHUSENE PÅ BELLAHØJ I KØBENHAVN ER EKSEMPLER PÅ BETONHUSE AF HØJ ARKITEKTONISK KVALITET, MENER GØSTA KNUDSEN. udseendet af betonbyggerier gennem omfattende krav om ensartethed. Jeg synes, at man dræber betonens sjæl ved at tilstræbe glatte, ensartede overflader. Det kommer til at minde om kønsløst rugbrød, siger Gøsta Knudsen, som også kritiserer den omfattende brug af facadematerialer som cedertræ, glas og stål. Der er en tendens til, at danske arkitekter lader sig inspirere meget af de internationale tidsskrifter. Så dukker cedertræ op i Danmark, næsten fra dag til dag. Arkitekter skal naturligvis lade sig inspirere, når vi lever i globaliseringens tidsalder. Men jeg synes ikke, man skal glemme den lokale eller regionale tradition. Det gælder om at have begge dele med, siger Gøsta Knudsen. I det hele taget er der brug for nytænkning, mener han. Betonbranchen står overfor betydelige udfordringer og konkurrence fra lettere byggesystemer, som bl.a. er nemmere at transportere. Fx bliver der bygget adskillige træhuse i Danmark i denne tid. Der er sket en stor effektivisering af elementbyggeriet i de senere år. Men i de grundlæggende principper er der GØSTA KNUDSEN, DANSK DESIGNSKOLES REKTOR, KAN IKKE SE RET MANGE BEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF BETON. ikke sket så meget siden 70 erne, siger Gøsta Knudsen. Han foreslår derfor, at der bliver sat gang i et forskningsbaseret arbejde, som skal have til formål at forny og raffinere betonbyggeriet. Udgangspunktet skal være en gennemgang af byggeri fra 60 erne og 70 erne. jbn 15

14 Processtyring til betonblandeanlæg - simpelt og sikkert Windows-baseret styresystem. Animeret og grafisk skærmstyring. Kan tilsluttes eksisterende netværk. On-line hjælp via modem. - Let at lære - - Let at bruge - Forberedt til evt. udvidelse af anlægget. Styring af indtransport, dosering, blanding og betontransport. Kundetilpasset følgeseddel. Standardrapporter. Kundedefinerede rapporter. Tilpasset netop Jeres behov. Alle produktionsdata gemmes automatisk. CONPARTS processtyring er 100% tilpasset kundens behov og indeholder netop de funktioner, I har brug for - hverken mere eller mindre. CONPARTS procescomputer styrer indtransport, dosering, blanding og betontransport - simpelt og sikkert hver gang. Samtidig gemmes alle relevante blandedata på harddisk eller CD-Rom. Vi laver Jeres styring, så den kan det I har brug for. Reservedele og Sliddele til Betonindustrien Spare Parts and Wear Parts for Concrete Industries CONPARTS ApS Telemarken 4 DK 5600 Faaborg Tel: (+45) Fax: (+45) Mail:

15 Betonprisen 2002 for arbejdet med plastiske beregningsmetoder BETONPRISEN 2002 GÅR TIL PROFESSOR, DR.TECHN. MOGENS PETER NIELSEN OG UDVIKLINGSCHEF, LIC.TECHN. BENT FEDDERSEN. Priskomiteen har valg at uddele prisen til de to modtagere i fællesskab, fordi de begge har arbejdet med at omsætte en fremragende teori til praktisk brug. I indstillingen til prisen skriver komiteen: Prisen tildeles de to i forening for deres utrættelige arbejde med at udvikle og implementere plastiske beregningsmetoder for betonkonstruktioner. Professor, dr.techn. Mogens Peter Nielsens geniale arbejder er i dag anerkendte overalt i verden og har på forskellig vis vundet indpas i bygningsnormer i mange lande. En detaljeret omtale vil være meget omfattende, og vi vil tillade os at henvise til de mange roser, der er tildelt M. P. Nielsen ved tildeling af hæderen Årets Bygningsingeniør 2000 og ved udnævnelse til æresmedlem af Dansk selskab for Bygningsstatik i Udviklingschef, lic.techn. Bent Feddersen har om nogen taget plasticitetsteorien til sig og bidraget til dens videreudvikling, som en fornem repræsentant for den hær af fremragende licentiater og senere Ph.D er, der er udgået fra professor M. P. Nielsens skole. Når komiteen har valgt at tildele M. P. Nielsen og Bent Feddersen Betonprisen i fællesskab, er det for deres arbejder med at få en fremragende teori implementeret til praktisk brug. Betonprisen 2002 bliver uddelt i efteråret 2002 på DTU. Prisen er indstiftet af DBF i 1980 og uddeles hvert andet år til en person eller en gruppe af personer, der har ydet et væsentligt og i den almindelige debat også synlige bidrag på betonområdet. jbn 17

16 TEMA: HI Messe Mød Danmarks Nat Produkt i Herning STANDEN ER EN GOD MULIGHED FOR AT PROMOVERE BETON VED AT VISE EN RÆKKE GODE PRODUKTER OG KONSTRUKTIONER, DER ER UDFØRT I BETON, SIGER POUL T. CHRISTIANSEN, FORMAND FOR DANSK BETON INDUSTRIFORENING. VI ER FÆLLES OM BUDSKABET, AT BETON ER ET MILJØVENLIGT MATERIALE, DER KAN GENANVENDES, SIGER BERNTH ERIKSEN, FORMAND FOR DANSK FABRIKSBETON- FORENING. DET ER IKKE UDEN EN VIS STOLTHED, AT VI NU KAN VISE, AT HELE BRANCHEN ER SAMLET OM MARKEDSFØRINGEN AF BETON, SIGER STEEN JENSEN, FORMAND FOR BETONELEMENT-FORENINGEN. OM TO UGER LØBER DANMARKS STØRSTE PR-ARRANGEMENT FOR BETON AF STABELEN PÅ HI-MESSEN I HERNING UNDER OVERSKRIFTEN BETON DANMARKS NATIONALE PRODUKT. DET SKER MED BETONINDUSTRIENS FÆLLESRÅD SOM ARRANGØR. DANSK BETON HAR DERFOR TALT MED FORMÆNDENE FOR DE TRE FORENINGER, DER SAMMEN TEGNER BETONINDUSTRIENS FÆLLESRÅD. Beton er et hovedtema på årets HImesse den 10. til 14. september Betonindustriens Fællesråd deltager med en stor fælles stand, hvor der bliver mulighed for at se et varieret udbud af betonprodukter, som viser materialets gode egenskaber. Betonindustriens Fællesråd omfatter Betonelement-Foreningen, Dansk Beton Industriforening og Dansk Fabriksbetonforening og dermed alle industrielle producenter af beton. Betonelement-Foreningens formand, Steen Jensen, er ikke et øjeblik i tvivl om værdien af, at den store stand er et samarbejdsprojekt. Vi vil gerne opnå, at ordet beton skaber positive associationer. Det er en opgave for hele branchen at løfte. Vores fælles mål er at skabe et positivt image for beton som byggemateriale. Det er ikke uden en vis stolthed, at vi nu kan vise, at hele branchen er samlet om markedsføringen af beton, siger Steen Jensen. Det er Dansk Beton Industris formand, adm. direktør Poul T. Christiansen fra Aarhus Cementvarefabrik A/S, enig i. Standen er en god mulighed for at promovere beton ved at vise en række specielle betonprodukter og konstruktioner, der er udført i beton. Beton giver stor frihed for arkitekter og designere. Udstillingen vil vise gode eksempler på dette, og jeg håber, at arkitekter, ingeniører og fabrikanter vil tage godt imod denne udfordring, siger Poul T. Christiansen. Fra Dansk Fabriksbeton lægger formand Bernth Eriksen vægt på, at standen viser et varieret udvalg af beton. In-situ støbt beton er en del af paletten. Vi har alle gavn af en fælles indsats, selv om vi selvfølgelig på nogle områder er konkurrenter i det daglige. Fx kan vi sagtens være fælles om budskabet, at beton er et miljøvenligt materiale, der kan genanvendes, siger han. Skranke støbt på stedet Standens informationskranke i midten er et eksempel på in-situ støbt beton. Skranken bliver støbt af selvkompakterende beton i messehallen kort før messen. Under selve messen bliver det muligt at følge støbningen på en video. Vi vil blandt andet understrege, at såvel miljø- som arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med fabriksbeton er blevet løst. I dag er det nemt at ud- 18

17 ionale støbe beton. I dag kan beton pumpes ganske langt. Og der er ikke nær så meget brug for vibratorer som tidligere, så en stor del af støjen er væk, siger Bernth Eriksen. Spændende betonvarer På betonvareområdet er der mange spændende produkter på messen. Fx vil forskellige belægningssten blive præsenteret. Vi kan i Danmark glæde os over en flot variation af belægningssten til såvel udendørs som indendørs brug. Der findes belægninger tilpasset fx pladser, veje, stier, haver, terrasser og foyerer m.v., siger Poul T. Christiansen fra Dansk Beton Industriforening. På messen er der også mulighed for at se den nyudviklede, højisolerende letklinkerblok med termoindlæg af celleplast og afløbsrør af beton, som også er et hovedområde. Betonrør har uovertrufne egenskaber, ikke mindst i miljømæssig henseende, fastslår Poul T. Christiansen. Desuden er der på messen mulighed for at høre mere om væg- og dækelementer af letklinkerbeton. Fx at det nu er muligt at opføre råhuse i flere etager med letklinkerbeton. FABRIKSBETON GIVER ARKITEKTERNE STORE MULIGHEDER FOR AT LEVE OP TIL FX TAGTERRASSEN PÅ ANTONIO GAUDIS CASA MILA, OPFØRT I BARCELONA. Længere lån i betonbygninger BETONRØR HAR UOVERTRUFNE EGENSKABER, IKKE MINDST I MILJØMÆSSIG HENSEENDE. Steen Jensen fra Betonelement-Foreningen har et konkret forslag i forbindelse med betonbyggeri. Jeg vil gerne anbefale, at kreditforeningerne får mulighed for at yde 50- årige lån til betonbygninger. Det vil der overhovedet ikke være problemer ved, siger han og fortsætter: Beton har fortjent at blive anvendt mere end i dag. Huse af beton kan tåle at stå ude om natten i det danske klima. Indeklimaet i betonbygninger er godt. Det skyldes, at betonen giver en god klimabalance i bygningerne. En bygning af beton er på en varm sommerdag et dejligt sted at opholde sig i. Hen over dagen stiger temperaturen lidt, og betonen akkumulerer denne varme, som så igen afgives i løbet af natten. På samme måde regulerer betonen luftfugtigheden i rummene, så indeklimaet bliver langt bedre end i fx de åbne konstruktioner af stål og glas. jbn 19

18 Betonforskning giver peng mange gange tilbage DET ER EN GOD FORRETNING FOR SÅVEL BYGHERRER SOM ENTREPRENØRER, BETONPRODUCENTER OG RESTEN AF SAMFUNDET AT FORSKE I BETON, VISER NORSK ANALYSE. Nye økonomiske vurderinger peger på, at det vil være en overordentlig god forretning at øge investeringerne i forskning og udvikling på betonområdet. Det kom frem på Nordisk Betonforskningskongres, som blev holdt i juni 2002 i Helsingør. På kongressen gennemgik adm. direktør Curt Liliegreen fra Byggeriets Evalueringscenter en større norsk analyse, som dokumenterer, at en norsk forskningsindsats på 900 mio. norske kroner i perioden førte til en samfundsmæssig værdiskabelse på 17 mia. norske kroner altså en værdiforøgelse på 19 gange. Tilsvarende tal gælder for forsknings- og udviklingsinvesteringer i beton i Danmark. Den norske analyse kan naturligvis ikke overføres tal for tal direkte til Danmark, men jeg er overbevist om, at hovedbudskabet også gælder hos os, fastslår Curt Liliegreen. Den norske analyse er udført af Norsk Betongforening, der er tilknyttet den norske ingeniørforening. Succeshistorien microsilica Den største succeshistorie i den norske analyse er anvendelse af ekstremt små microsilica-partikler i beton. Microsilica er et restprodukt fra fremstilling af metallegeringer. Microsilica kan erstatte en del af cementen i beton og gør samtidig betonen stærkere og tættere. Ifølge analysen kostede det 120 mio. norske kroner at udvikle anvendelsen af microsilica til praktisk brug. Det samfundsmæssige udbytte var 29 gange større, ca. 3,5 mia. norske kroner. Analysen bygger kun på forskning, der har ført til resultater. Curt Liliegreen understreger, at man også bør også regne den forskning med, der ikke fører til noget. Resultatet vil fortsat være positivt. Samfundet skal passe meget på med at spare på grundforskningen, selv om resultaterne ikke umiddelbart kan ses. Grundforskning er en måde at gøre samfundet rigere på, siger Curt Liliegreen. Rammebetingelser begrænser produktivitet Regnestykket bliver imidlertid sværere, hvis man prøver at analysere betydningen af forskning og udvikling for hele byggeriets produktivitet. 20

19 ne Forskning i byggeriets udførelse er ikke rentabel for danske virksomheder på grund af de gammeldags rammebetingelser, byggesektoren er underlagt, siger Curt Liliegreen. Vi skal ændre lovgivning, regler og kultur, før det giver mening at satse på forskning og udvikling som værktøj til at forbedre byggeriets produktivitet, siger Curt Liliegreen. Bygherrer skal have flere værdier Han ser et skift fra det regelstyrede til det værdistyrede som vejen frem. Bygherrerne skal have politikker for fx økologi, genanvendelighed, miljøbelastning med i deres udbud i stedet for blot at fokusere på pris. Det vil skabe en ny situation på markedet og gøre det muligt at få udbytte af forskning og udvikling. Samtidig vil de bedre løsninger tilføre samfundet betydelig værdi. Det er en forudsætning, at det er muligt at måle værdiopfyldelsen objektivt fx om en løsning er mere økologisk end en anden. Det kræver igen udvikling af målemetoder og definitioner. Et område, hvor Curt Liliegreen gerne stiller Byggeriets Evalueringscenter til rådighed. jbn 21

20 Ny chef for Betoncentret Midt i juni 2002 blev Mette Glavind udnævnt til centerchef for Betoncentret på Teknologisk Institut. Mette Glavind overtager ledelsen af Betoncentret i en tid med store udfordringer. Min største udfordring er at føre Betoncentret ind i en fremtid, der bliver præget af, at regeringen skærer ned på midlerne til Betoncentret og Teknologisk Institut i almindelighed, siger Mette Glavind. Opgaven er at bevare vores teknologiske kompetence og fortsat at være et uvildigt videncenter til gavn for både erhvervsliv og samfund. Vi vil holde den tekniske fane højt og ikke give køb på fagligheden. Derfor skal vi blive bedre til at udnytte både vores kompetencer i betoncentret og på hele instituttet tværgående, fortsætter hun. Betoncentret har gennem de seneste år tilpasset sig en tilværelse med færre offentlige midler. For nogle år siden var der cirka 60 medarbejdere. Nu er tallet cirka 45. Betoncentret har laboratoriefaciliteter i form af beton-, cement- og tilslagslaboratorium, kemi- og tyndslibslaboratorium samt spændeplan. jbn DET 18. NORDISKE BETONFORSK- NINGSMØDE I HELSINGØR MED DANSK BETONFORENING SOM VÆRT HAR FÅET MANGE POSITIVE TILBAGEMELDINGER FRA DELTA- GERNE. MEN ALLIGEVEL ER DER GRUND TIL EFTERTANKE, LYDER DET FRA FORMANDEN FOR ARRANGEMENTSKOMITEEN, CENTERCHEF METTE GLAVIND FRA BETONCENTRET PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT. Betonforsknin maner til efte MIN STØRSTE UDFORDRING ER AT FØRE BETONCENTRET IND I EN FREMTID, DER BLIVER PRÆGET AF, AT REGERINGEN SKÆRER NED PÅ MIDLERNE TIL BETONCENTRET OG TEKNOLOGISK INSTITUT I ALMINDELIGHED, SIGER METTE GLAVIND, DER UMIDDELBART FØR SOMMERFERIEN BLEV UDNÆVNT TIL CHEF FOR BETONCENTRET PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT. Det skyldes, at deltagerantallet var lavere, end det plejer at være. Normalt er der op imod 200 deltagere til møderne, som på skift arrangeres af de nordiske betonforeninger. Men denne gang var der kun 130. Ikke mindst var antallet af danske deltagere beskedent. Næsten halvdelen af deltagerne kom fra Sverige. Desuden var der kun få deltagere fra industrien. Det er ærgerligt, fordi vi gerne vil have en dialog om betonforsk- 22

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Betonvisioner mod år 2025

Betonvisioner mod år 2025 Nr. 25 - september 2002 Betonvisioner mod år 2025 I forbindelse med HI-messen gennemførte Dansk Betonråd en workshop med deltagere fra de fleste dele af betonbranchen. Det blev en inspirerende dag, hvor

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED DRØM TIL VIRKELIGHED Kontech Altaner - vi er med jer hele vejen En altan er på flere måder en god investering. I får en udendørs oase og et ekstra uderum til jeres bolig, og på sigt kan en altan skabe

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

OLUF BRØNNUM & CO. A/S

OLUF BRØNNUM & CO. A/S P R O J E K T F R A I N D R E T N I N G T I L A N R E T N I N G OLUF BRØNNUM & CO. A/S Udstillingen Brønnums projektafdeling beskæftiger en række dygtige og kreative medarbejdere, heriblandt arkitekter,

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit Design Grinded Stone og Design Colour Fremtidens gulv Et weber.floor designgulv er

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

banebrydende nyt byggekoncept

banebrydende nyt byggekoncept banebrydende nyt byggekoncept det umulige er muligt bozel anderledes design, de kreative muligheder, frie hænder med REVIT Room 1 huset, lavenergi kernen Room 2 det centrale energirum, en ny livsstil Room

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere