Skolebørn kan vælte Bryggens grimmeste bygning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebørn kan vælte Bryggens grimmeste bygning"

Transkript

1 MANDAG DEN 1. SEPTEMBER BORGERMØDE OM SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE Læs mere side 3 ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER BORGERMØDE OM ENGHAVE BRYGGE Læs mere side 8 LØRDAG DEN 6. SEPTEMBER BRYGGENS 109 ÅRS FØDSELSDAG Læs mere 2. sektion side 6 1. sektion 28. august ÅRgaNg NR. 13 Skolebørn kan vælte Bryggens grimmeste bygning En helt ny skole på Islands Brygge er med i opløbet i budgetforhandlingerne på rådhuset. Placeringen synes på plads: Den kommunale ruin på Artillerivej 126 skal jævnes med jorden Af Hans Buhl Der lægges sammen og trækkes fra og afstemmes politiske holdninger på Københavns Rådhus i disse dage. Det er budgetforhandlingernes tid, nogle kan få, andre ikke, og nogle må vente. Men mere og mere tyder på, at en spritny skole på Islands Brygge vil sætte et 400 millioner kroners aftryk på det endelige forlig. Alt peger i retning af, at en skole nummer to på Islands Brygge kommer med på budgettet nu, siger Gorm Gunnarsen (EL), der sidder i Københavns Kommunes Børne- og Ungeudvalg. Der synes allerede fundet en placering til den nye skole. Den skal ligge på Artillerivej 126, en medievant adresse, for den nuværende bygning, der er lappet sammen med gaffa, har igen og igen været i Bryggebladets og andre mediers søgelys. Og ikke for det gode. Nu ser det ud til, at ruinen får dødsstødet, den skal fjernes og give plads til den udvidelse af skolekapaciteten på Islands Brygge, som ingen sætter spørgsmålstegn ved er nødvendig. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at der ikke kommer en ny skole nu, siger Gorm Gunnarsen. At forfald kan være så smukt! Den kommunale ruin på Artillerivej 126 må sandsynligvis vige for en ny skole. Foto: Ricardo Ramirez VI MANGLER LEJLIGHEDER PÅ BRYGGEN Tandlægerne på Bryggen RING TIL INDEHAVER LARS HØJER TLF SALÆR FRA KR Stephen A. Pedersen Pernille Molin Tandklinik på Islands Brygge Islands Brygge 17 st.th Lars Nielsen TOBI S CAFÉ LEIFSGADE 3

2 2 BRYGGEBLADET DEBAT 28. august 2014 Enghave bliver rød, grøn og blå Debat af Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) Allerede nu er mange københavnere privilegerede at bo i nærheden af vand i form af havn, sø eller sund. Og med de nye planer for Enghave Brygge bliver det endnu flere forundt. Nye trapper, træbrygger og havnepromenader betyder nemlig fire km mere adgang til vandet, end der er nu. Derfor undrer det mig, at næstformanden i Havnelauget, Susanne Bro (SB), i sidste udgave af Bryggebladet tegner et billede af en sort fremtid for vandets bløde trafikanter. SB mener bl.a. ikke, at der fremover vil blive plads til robåde og kajakker, men faktum er, at hovedkanalen får en bredde på 18 meter, som skulle give rigeligt med plads til roerne. Til sammenligning er kanalerne på Sluseholmen henholdsvis 12 og 16 meter. Den nye lokalplan betyder samtidig, at adgangen til vandet bliver meget bedre, end den er i dag, og at der bliver bedre mulighed for at lægge til med kajakker og andre mindre både. Samtidig viser den VVMredegørelse, der netop nu er i høring, at der også i selve havneløbet vil være fin plads til alle typer sejlads uanset om det sker med motorbåd, havkajak eller havnebus. Jeg medgiver gerne, at de havnens bløde trafikanter i form af roere til tider kan være udfordret af motorbåde, der ikke kan finde ud af at overholde fartgrænserne på vandet. Den udfordring må kommunen løse i dialog med politiet og By & Havn. Enghave Brygge bliver en levende kanalby, som vi har gode erfaringer med fra Sluseholmen. Men i modsætning til Sluseholmen, som er blevet mere blå en grøn, tænker vi i langt højere grad rekreative områder på land ind i planerne om Enghave Brygge. Hermed sikrer vi, at Enghave Brygge bliver et rekreativt område for alle københavnere. Udover Kraftværksparken kommer der til at være lange strækninger med offentlige promenader, ligesom de grønne gårde i karrerne kommer til at være åbne for alle og ikke kun beboerne. Der er også langsigtede planer om en bro fra Enghave- til Islands Brygge. Det vil give beboerne i den nye kanalby nem og direkte adgang til Amager Fælled, som jo virkelig er en af byens grønne lunger. Ligesom langt de fleste københavnere ønsker jeg en storby med masser af blå og grønne områder, der er gratis og tilgængelige for alle. Den ambition er på ingen måde glemt i planerne om Enghave Brygge. Borgermøde om Enghave Brygge Debat af Hans Christian Karsten, centerchef,tteknikog Miljøforvaltningen. Når Københavns Kommune igangsætter byggeprojekter, bliver der gjort et seriøst og grundigt forarbejde, som kommunen skal kunne stå på mål for. Kommunen har sammen med bygherren og staten ansvaret for, at alle nødvendige miljøhensyn bliver taget, og det er kommunens klare interesse, at borgere og lokale erhvervsdrivende bliver hørt. Det gælder også for den VVM-redegørelse, vi har udarbejdet i forbindelse med Enghave Brygge-projektet, hvor der skal udgraves kanaler og etableres ti boligøer. Bryggebladet bragte i forrige udgave et interview med beboer Peter Mikkelsen, som er utryg ved ved VVM-redegørelsens behandling af bæredygtighed, forurening og klimaforandringer. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, og jeg vil understrege, at vi i Teknik- og Miljøforvaltningen er meget opmærksomme på netop bærdeygtighed, forurening og klimaforandringer. Det er temaer, der står højt på vores dagsorden og som er styrende for vores arbejde. VVM-redegørelsen belyser blandt andet jordforurening, vandgennemstrømning og vandkvalitet samt arealanvendelse og den rekreative brug af havnen, som offentligheden har haft særligt fokus på. Det kan ikke undgås, at et stort anlægsarbejde medfører påvirkninger både i anlægsfasen, og når det står færdigt. Men det er vores opfattelse, at VVM-redgørelsen for Enghave Brygger komme bredt og grundigt omkring de mulige miljøpåvirkninger og deres omfang. VVM-redegørelsen er i høring frem til den 16. september, så det er nu, at du som borger kan komme med dine bemærkninger til projektet. Røde partier vil fjerne fleksibilitet Debat af Tommy Petersen(RV), ordfører for Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation I dag er der mange københavnske familier, der vælger at passe deres børn i hjemmet, frem for i en institution. Men det får S, SF og EL nu sat en stopper for, da de tre partier netop har nikket ja til, at kommunen fjerner den økonomiske kompensation til familier, der hidtil har passet egne børn. Det vil betyde, at forældre er tvunget til at sætte deres børn i daginstitution. Udbuddet af pasningsmuligheder gøres nu så rigidt og stift, at kommunen gør dagligdagen ufleksibel for mange familier. Det er det stik modsatte signal, end det Radikale Venstre ønsker at sende. Vi mener, at kommunen skal skabe rammerne for, at folk kan leve deres liv på den måde, der giver mening for dem og deres familie. Vi skal ikke tvinge folk til at sætte deres børn i daginstitutioner, hvis de ikke vil. I en tid hvor børnefamilierne oven i købet forsøger at råbe politikerne op for at få forbedret rammerne til at få hverdagen til at hænge sammen, er det at gå i den helt forkerte retning, når man fjerner noget af den fleksibilitet, der allerede findes. Både børn, forældre og familier er forskellige og skal ikke behandles som anonyme brikker i et forsøg på at standardisere vores liv. Hvis man vurderer, at det er bedst for sit barn og Trafikal opsang til politikerne Da VVM-redegørelsen er meget omfattende, og projektet har så stor bevågenhed, har bygherren sammen med kommunen arrangeret et borgermøde, hvor man kan stille spørgsmål og få klarhed over de forskellige miljøforhold, der behandles i redegørelsen. Mødet bliver holdt den 3. september klokken i Seminarrummet på Aalborg Unversitet CPH, A. C. Meyers Vænge 15, København SV. sin familie at passe barnet hjemme frem for at sende barnet i daginstitution, skal vi som kommune naturligvis bidrage til, at det kan hænge sammen. Hvorfor, de røde partier ønsker at reducere børnefamiliernes mulighed for bedre at skræddersy deres hverdag, er uforståeligt. Derfor vil Radikale Venstre også forsøge at redde ordningen ved at finde pengene ved de kommende budgetforhandlinger på Københavns Rådhus. Beboerhjørnet Leifsgade København S Tlf.: facebook.com/bryggebladetavis Udgiver: Beboerhjørnet Redaktør: Anne Moritz (am) Redaktion: Hans Buhl (-ha) ansvarshavende på dette nummer. Nethe Plenge (npl), Adam Hvidt, Anders Bo Petersen (abp), Jesper Schou Hansen (Jesch), Charlotte Ringbæk, Lone Boye, Anders Sparre, Steen Larsen, Carole Christensen, Klaus Mygind, Christoffer Mejer (cmn), Kenneth Nielsen Dürr (knd), Christian Lindtoft (CL), Jakob Ravn Fjordbo (jrf) og Janne West Olafsson (jwo). Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt Tegner: Lisbet Winther Webmaster: William Gauthier Annoncer: Christoffer Mejer (ansv.) DTP: Jens Burau (supergreen.dk), Asger Jeppesen Korrektur og redigering: Hans Buhl, Asger Jeppesen Administration: Karsten Poulsen, Carsten Stjernholm Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk Oplag: Distribution: Anders Bo Petersen (ansv.) og egne bude. Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen, Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne. Næste nummer udkommer: 11. september Deadline: 3. september Debat af Birger Pedersen og Janie Strüwing, Islands Brygges Lokalråd Kære politikere i Borgerrepræsentationen. Til lykke med at København vandt titlen som EU's miljøhovedstad 2014, og held og lykke med målet om at gøre København til verdens første CO2-neutrale by i Men for at det sidste skal lykkes, så skal biltrafikken holdes i ave. Det kan efter Lokalrådets mening kun lade sig gøre, hvis I, de københavnske politikere, lægger jer i selen for at sikre en bedre kollektiv trafik, også i de nye bydele. Islands Brygges nye kvarterer, Havnestaden og Hellere læskur end Distortion Debat af Marianne Forsberg, J. C. Christensen Gade. Nu nærmer vi os vinteren på ny, og med udsigt til den forandring vil jeg atter appellere til overborgmester Frank Jensen om at betænke de ældre, dårligt gående borgere med et busskur/læskur på Artillerivej/Axel Heides Gade, gerne med en elektronisk stander, der viser hvornår bus 250S ankommer. Her er nemlig 20 minutters drift, og det er lang tid at stå og vente på en bus, der kan være forsinket eller kørt for tidligt. De ældre herude føler sig med god grund svigtet. De er afhængige af bussen og har ikke mulighed for at cykle på grund af dårligt helbred. Om vinteren kan de ældre have store problemer med at komme omkring, det kan vi simpelthen ikke være bekendt! Havnevigen, der får Bryggens indbyggertal op på om forholdsvis kort tid, mangler effektiv kollektiv trafik. Metrostationen ligger tre kilometer væk fra boligerne længst mod syd. Havnebussen sejler forbi uden lokalt stoppested i syd, og bus 250 S er eneste offentlige livline. Men dens stoppesteder ligger også fjernt fra mange - oppe på Artillerivej. Det er situationen nu. Der må forbedringer til, hvis ikke vejene snart skal sande til med de biler, som mange af de nye beboere finder helt nødvendige for at få dagligdagens børne- og voksenliv til at hænge sammen. Lokalrådet har talt med nytilflyttede familier i Havnevigen, der føler sig snydt i forhold til løfter om en fornuftig kollektiv trafik i området og som nu overvejer at anskaffe bil nr. 2 for at slippe for at bruge flere timer på transport. "Den kollektive transport skal være et attraktivt alternativ til privatbilen" - det hører vi tit især i valgkampen, men hvis ikke I gør noget, så sidder vi alle snart uhjælpeligt fast i bilkøerne på Artillerivej og gaden Islands Brygge. Så kære politikere i Borgerrepræsentationen: Lo- Det lykkedes mig ikke at få gennemført dette ydmyge forslag som Konservativ borgerrepræsentant, mens det derimod ikke skortede på venstrefløjens mange skattefinansierede projekter, såsom Distortion, der koster skatteyderne dyrt. Kan vi ikke bare gøre det lidt bedre, sådan at vores ældre borgere bliver tilgodeset, næste gang man ødselt smider om sig med kalrådet har haft adskillige møder med nogle af jer: I synes forstående, men der sker intet. Lokalrådet har med eksperthjælp fra Movia og Rådhuset udarbejdet flere forslag til forbedring af busbetjeningen og mødt megen velvilje fra den side, men politisk vilje har vi ikke set udmøntet i konkrete forslag. Kom nu - I kan stadig nå at fremsætte forslag om bedre busbetjening til næste års budget. Materialet ligger i skuffen på Rådhuset som en god begyndelse. Vi ser frem til en reaktion! Hermed også en opfordring til beboerne på Islands Brygge om at lægge pres på politikerne for at få bedre kollektiv trafik. Mere side 3 & 14 skatteydernes penge. For god ordens skyld kan det nævnes, at busselskabet siger, det er kommunens ansvar. (forkortet af red.)

3 28. august 2014 NYHEDER/DEBAT BRYGGEBLADET Måske borgmesteren har en gave med Skolefremtiden på Bryggen: Et budgetforlig på venstrefløjen øger chancen for en ny skole på Islands Brygge 3 Af Hans Buhl Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) er inviteret til borgermøde på Islands Brygge om fremtiden for skolebørnene i vores bydel. Og har sagt ja. Det er ingen garanti for, at borgmesteren dukker op en vigtig budgetforhandling kan komme på tværs. Men kommer hun, kan det være, hun har en gave med. Hvis budgetforhandlingerne mod forventning er afsluttet inden borgermødet den 1. september, er det ikke den store overraskelse, hvis der i slutdokumentet står: Ny skole på Islands Brygge, 400 millioner kroner. Hvor glad Venstre-borgmesteren så vil være for at aflevere den gave, det stiller medlem af Borgerrepræsentationen Gorm Gunnarsen (EL) sig noget tvivlende overfor. Det er set før, at højrefløjen begynder at kræve skattelettelser i de afsluttende forhandlinger om budgettet, så kan en ny skole komme i farezonen. Heldigvis ser det ud til, at Socialdemokraterne helst vil lave forlig med os, siger Gorm Gunnarsen. Borgermødet den 1. september ændrer nok karakter, hvis udgangspunktet er et politisk ja til en ny skole, men der er emner nok endda. For hvornår bliver der bygget? Hvilke børn skal gå på en ny skole? På en ny, selvstændig skole eller en filial af den nuværende Skolen på Islands Brygge? Og placeringen i en ny bygning på Artillerivej 126 er den lagt fast? Amager Vest Lokaludvalg er mødearrangør og har inviteret medlemmer af børne- og ungeudvalget og, måske, borgmesteren på området, Pia Allerslev, til dialog med borgerne på Bryggen. Borgermøde om skolefremtiden: Mandag den 1. september klokken på Skolen på Islands Brygge. Store maver bliver til børn, mange store maver til mange børn, og de skal i skole alle sammen. På Islands Brygge kan der snart blive kø til både A, B og C. Tegning: Lisbet Winther Brug for millioner til folkeskolen på Islands Brygge Debat af Klaus Mygind, BR for SF, Erik Eriksensgade 450 millioner kroner til folkeskolen på Islands Brygge det bliver forhåbentlig det bedste, der sker for Islands Brygge, når budgettet for Københavns kommune for 2015 skal vedtages. Det er i hvert fald det, som SF vil arbejde for i budgetforhandlingerne. Udbygningen er helt nødvendig. 450 millioner kroner vil dække en ny skolebygning til tre spor med tilhørende fritidsordning. Artillerivej 126 er den mest sandsynlige placering, men andre muligheder skal overvejes. Hvis det bliver Artillerivej 126, skal den nuværende misligholdte bygning rives ned. Om den nye skole skal være en ny selvstændig skole eller en del af den Skolen på Islands Brygge skal afklares senere. Den nye skolebygning skal være færdig i inden Foruden ny skole på Islands Brygge ønsker SF, at der bevilges penge til flere inklusionspædagoger i Folkeskolen. En inklusionspædagogs opgave er at støtte de særligt inkluderede elever, så de bedre kan være med i undervisningen og i klassefællesskabet. Der er gode erfaringer med inklusionspædagoger på skolerne i København, der er bare for få af dem. Et grønnere Bryggen Et grønnere Bryggen har været med i budgetaftalerne i 2012 og 2013, uden at det alligevel er blevet realiseret. Det skyldes uenighed om P-pladser. Nu er der udarbejdet et kompromisforslag, så vi kan komme videre. Forslaget betyder, at der bliver plantet 20 træer i gaderne på den gamle del af Bryggen. Det er en start, som SF støtter. Enghave Brygge I sidste Bryggeblad efterlyste redaktionen politikernes syn på høringssagen om Enghave Brygge. Min stilling er: Jeg vil gerne have projektet revideret ud fra den miljømæssige kritik, der er rejst og gerne høring, men først høring, når en høring kan ændre noget. Kinesisk akupunktur Dr. Can Hong Yao Frank Akupunktur kombineret med Moxa, Glaskopping, Gua Sha & Laser. Medlem af PA og RAB under tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Birkevej 22, Dragør og Egilsgade 22 st. Islands Brygge Ring tlf for aftale P Dagsparkering (hverdage ) Døgnparkering (alle dage 0-24) PARKERING Kommandantens Gaard i Klaksvigsgade Kr. 620,20 /md. Kr ,33 /md. Depositum for adgangskort: kr. 625,- Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse. De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra Henvendelse: A/S Freden-Invest, Hambros Allé 1, 2900 Hellerup, tlf , FIND OS PÅ: Bryggens Pizzaria HUSK: Alle kunder kan vinde en gave! NYHED Fuldkornsbund i din pizza! 3 pizza med X kr. 130,- TILBUD: 1 x hjemmelavet Big Burger plus 1 x mellem pommes frites og 1 x 0,5l. cola kr. 65,- ALTID HØJ KVALITET OG HØJT HUMØR Bryggen's Pizzaria Leifsgade Man. til fre.: Alle andre dage (Udbringning ved bestilling over 80 kroner) Før fødsel Efter fødsel Havnestadsklinikken Fødselsforberedelse Træning for gravide Efterfødsel 1+2 Genoptræning for "kejserinder" Babyrytmik Rytmik for børn Bækkenbundskurser Yoga Nyhed! Vi starter nye hold hver måned! Se dem alle på Havnestadsklinikken.dk Nyhed! Havnestadsklinikkens Fysioterapi Kigkurren 6-8 st. tlf: (man-fre kl )

4 4 BRYGGEBLADET NYHEDER 28. august 2014 En løftet pegefinger på havnefronten Kommunen advarer imod at bade udenfor havnebadene. Men samtidig arbejdes der i Kultur- og Fritidsudvalget for at udvide bademulighederne i Københavns Havn og skabe ubevogtede badezoner Af Adam Hvidt Når sommeren viser sig fra sin bedste side, er det fristende at lade sig nedkøle ved at tage en dukkert i Københavns Havn. Havnebadene er af samme årsag populære, men flere fristes også til at bade uden for de dedikerede områder, og det kan være farligt. Tidligere er vovehalse hoppet i fra Langebro, og for nylig kunne man på DR se, hvordan unge drenge brugte Cykelslangen som udspringspunkt til at hoppe i havnen, selvom det både er ulovligt og kan være farligt. Under en uge senere fik en ung mand en slem forskrækkelse, da han sprang i havnen ved Kalvebod Brygge. Under vandet slog han hovedet mod en stor sten, som ikke var synlig fra overfladen, og måtte sys med 12 sting. Bedre oplysning Derfor vil teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) nu se på, hvordan man kan sørge for, at ingen er i tvivl om, at det altså er farligt at springe i havnen. Når ulykker som denne kan ske, så må vi konstatere, at vi kan blive bedre til at oplyse. Selvfølgelig kan og skal vi ikke gå og holde folk i ørerne, men vi kan gøre det endnu mere synligt, at det altså kun er i havnebadene, vi bader, siger Morten Kabell. Men selv medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget holder af at bade om sommeren, og det ikke altid inden for Havnebadenes rammer. Blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer verserer der tanker om afgrænsede badearealer ved Refshaleøen, som også lettere lader sig afgrænse med pontoner. Noget lignende er under overvejelse omkring den lange træbro langs Islands Brygge, som er oplagt og flittigt brugt som badested. Medlem af Kultur og Fritidsudvalget for Liberal Alliance Lillian Parker Kaule bekræfter, at der er bred enighed i udvalget om at indføre badezoner. Teknikog Miljøforvaltningen har faktisk leveret et forslag, som indebar omklædningsfaciliteter og toiletter, et forslag som udvalget fandt for dyrt. Derfor vil forvaltningen nu levere et mere skrabet forslag, som vil indgå i de kommende budgetforhandlinger. Vi vil allerhelst, at folk bare kunne hoppe i havnen, men der skal naturligvis både sikres imod uheld og være basale faciliteter. Hvis ikke det her bliver løftet i budgetforhandlingerne, er der en pulje med disponible midler, hvor jeg tror, der vil Det er fristende, men både farligt og ulovligt at bade i havnen udenfor de tre havnebade. Foto: Ricardo Ramirez være bred politisk enighed om at bekoste det fra, siger Lillian Parker Kaule til Bryggebladet. Projektet vil indebære, at badning langs træmolen på Islands Brygge lige som på Refshaleøen bliver lovlig, og at området gennemgås for at sikre badende imod uheld med sten på bunden. Morten Kabell vil nu tage konktakt til By & Havn for at se nærmere på, hvordan informationen fremover kan gøres tydeligere i og omkring Københavns Havn. Bryggen sætter baderekord Solen skinnede i juli på gæster i Havnebadet Jeg går med lange underbukser året rundt, så jeg fatter det ikke. Men flere og flere københavnerne hopper i havnen. Og Islands Brygge hopper højest. Havnebadet havde i juli gæster om dagen! Det er aldrig set før. Byens to øvrige havnebade, Sluseholmen og Fisketorvet, har også haft pænt besøg i sommer, men er en halv banelængde efter Bryggens bad. Solen var den halve rekord, udvidet åbningstid hjalp til, og fraværet af røde flag (badeforbud på grund af forurening) var hånden først i bassinkanten. Kultur- og fritidsborgmesteren i København, Carl Christian Ebbesen (DF), er glad for, at byens borgere hopper så flittigt i havnen og konkluderer i en pressemeddelelse: Besøgstallene for Havnebadet Islands Brygge taler et klart sprog, københavnerne er vilde med at hoppe i havnen. Den lader vi stå på vippen et øjeblik. Carl Christian Ebbesen ser gerne, at der bliver flere bademuligheder i København. -ha Islands Brygge er en skøn plet i hovedstaden. Her er smukt, her er rart, her er tilbagelænet provinsbystemning og lækker storbymentalitet. Her er det hele. Det er vi glade for. Men for nogle er det ikke nok. Pengestærke investorer og visionsløse politikere synes at have en fælles plan om at gøre havnen til de riges legeplads. Og så bliver det jo nok sådan Eller hvad? Foto: Ricardo Ramirez

5 28. august 2014 NYHEDER Kreativiteten bobler i fællesskab I kontorfællesskabet Hillton på Bryggen arbejder en konservator side om side med en radiovært og en festivalarrangør. Det giver både god karma og travlhed BRYGGEBLADET 5 Af Anders Sparre Sturlasgade 14. Ind gennem porten og et godt stykke ned i gården. Der ser lidt nedslidt og tilfældigt ud her blandt musikøvelokaler, værksteder og en tegneskole. Men det er en sand opdagelsesrejse at gå gennem gården, som også huser den garage, hvor Lasses pølsevogn lader op til næste dag. I en af sidebygningerne, bag en armeret dør på anden sal, ligger kontorfællesskabet Hillton, hvor syv kreative mennesker har deres daglige arbejdsplads. I dette store, lyse kontor ser der ud til at være tjek på tingene. Hillton blev startet af konservator Anne Simonsen for et år siden. Jeg havde i forvejen værksted her i gården, men ville gerne flytte. Lokalerne heroppe er fantastiske, men de var for store til mig alene, så på den måde opstod ideen til at få andre med ind, fortæller Anne Simonsen. Så nu deler hun etagen med en kommunikationskonsulent, en musikfestival-arrangør, en kunsthistoriker, et par landskabsarkitekter og endelig en, som både er klassisk musiker, iværksætter og radiovært på DR. Vi har fået en rigtig god indsigt i hinandens verdener, og vi kan tit inspirere og hjælpe hinanden. Faktisk er det også blevet til nogle egentlige fælles projekter undervejs. God karma Stine Groth Rasmussen driver Pixi Kommunikation, og hun er helt enig i, at det er bedre at sidde i et fællesskab end hjemme i sin egen lejlighed. Fordi vi ikke er konkurrenter, kan vi dele meget mere med hinanden og give feedback på de ting, de andre laver. Og der må være en speciel god karma her i rummet, for efter vi er flyttet sammen, har vi alle fået rygende travlt i vores virksomheder. Jeg er selv begyndt at overveje, om jeg skal til at ansætte en person. En tredje af fællesskabets beboere er Jan Lippert. Han driver virksomheden sound21 og har de seneste otte-ni år blandt andet udviklet musikfestivaler såsom Wundergrund, hvor han bringer de rytmiske, elektroniske og klassiske musikscener sammen. Og netop det at arbejde på tværs ser han som et nøgleord. Jeg gik meget bevidst efter et kontorfællesskab med stor tværfaglighed. Som projektmager har jeg tit brug for at sparre med andre om nye ideer og at indgå nye samarbejder. Og man får faktisk skærpet sin egen faglighed, når man er omringet af folk med helt andre specialer. Til gavn for hinanden Det er altså meget forskellige opgaver, der bliver arbejdet på her i Hillton. Et lille udvalg: Pressearbejde for nye digitale børnefortællinger, byrum med særlig identitet, musik i nye sammenhænge og restaurering af guldaldermalerier. Alligevel er det ikke hvem som helst, der skal regne med at få arbejdsplads her. Vi lægger stor vægt på, at alle er enige om, hvilke nye profiler vi tager ind. Vi skal helst kunne inspirere og være til gavn for hinanden, forklarer Anne Simonsen. Anne Simonsen og Stine Groth Rasmussen trives i fællesskabet Hillton. Navnet er inspireret af bordellet Fanny Hill, der for en del år siden lå i de samme lokaler. Foto: Ricardo Ramirez Hun understreger samtidig, at det ikke er noget krav, at man til hver en tid skal stå til rådighed for de andre. Det forventes også, at man selv kan sige fra, hvis man har travlt med sine egne opgaver. Der er for tiden to ledige skriveborde i Hillton, så hvis nogle af Bryggebladets læsere driver enkeltmandsvirksomhed hjemme fra dagligstuen, er her måske chancen for at komme ud og få luftforandring og en god håndfuld ligesindede at sparre med. Det koster omkring 2000 kr. om måneden. Selv en ruin kan reddes Konservator Anne Simonsen fra kontorfællesskabet Hillton har et godt øje til de mange smukke opgange på Bryggen Af Anders Sparre Anne Simonsen er uddannet malerikonservator med speciale inden for bygningsrestaurering. Hun afsluttede studiet i 2000 og har siden arbejdet som selvstændig konservator og konsulent for godsejere, andelsforeninger, virksomheder, Naturstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. En typisk opgave kan være at finde ud af, hvordan et rum oprindeligt har set ud og så bringe det tilbage til det oprindelige udseende. Så kigger jeg efter, om der er gamle vægmalerier, der er blevet overmalet, og jeg tager prøver for at finde ud af, hvilke materialer der er brugt, og om de ældes på en særlig måde. Endelig eksperimenterer jeg med forskellige farver og gamle pigmenter for at finde de helt rigtige kombinationer, forklarer Anne Simonsen. Mosters cerutter På bygningssiden har Anne Simonsen på det seneste foretaget en del facadeundersøgelser i Indre by, blandt andet på Nytorv 5, som nu er ved at blive restaureret. Samtidig er hun i gang med flere guldaldermalerier fra private, også enkelte fra bryggeboere. Nogle malerier har flænger og andre fysiske skader, og nogle er snavsede efter at have hængt 30 år i røgen fra mosters cerutter. Men selv en kedelig, ravbrun himmel kan blive til den friske, lyseblå sommerdag, den var engang. Næsten alt kan reddes, selv en ruin. Det kommer helt an på, hvor meget man ønsker at bevare af det originale maleri. Ønskeprojekt Anne Simonsen har et lokalt ønskeprojekt. Mange af de gamle opgange og bagtrapper her på Bryggen er rigtig spændende. De står med nogle overflader, der ser originale ud. De moderne byggeriers helt hvide opgange bliver meget hurtigt fyldt med mærker, men før i tiden brugte man oliemaling, som kunne tørres af, op til nåhøjde, og så kalkede man resten af vejen op til loftet. Det kunne være sjovt, hvis nogle af ejendommene fik lyst til at genopmale i de helt originale farver. Tidligere havde man lidt mere sans for at fremhæve enkelte elementer i opgangene. Anne Simonsen går til sit arbejde som konservator med troen på, at næsten alt kan reddes. Foto: Ricardo Ramirez

6 6 BRYGGEBLADET NYHEDER Skovlen under kineserne Hanna Leanderdal skifter Bryggen ud med Beijing. Hun er DRs nye korrespondent i Asien Af Hans Buhl Hvis du er som folk flest, så har du aldrig kildet en kineser under fødderne med en plastikskovl. Til gengæld er det næsten sikkert, at du som barn har haft ambitioner om at gøre det. At grave så dybt i sandkassen, at det måtte ende med hul igennem til et par skævøjede fodsåler på den modsatte side af den store bold. Hanna Leanderdal har været der. I sandkassen med kinesiske ambitioner. I 70 erne, mens Mao Zedongs kulturrevolution endnu hærgede. Café-korrespondent Vi lukker barndommens Kina her. Vi er voksne nu, og den 1. september rykker 44-årige Hanna Leanderdal fra Bryggen til Beijing. Hun skal med bopæl i Kinas hovedstad være DRs nye korrespondent i Asien. Det er det, vi skal tale om. Jobbet og Kina. Primært om jobbet og Kina. Men også om kvinden med jobbet i Kina. For hvem er hun også, hende vi snart skal møde som Hanna Leanderdal fra Beijing på tv og radio? Det taler vi også om. Over en kop kaffe på café KAFFI i Vestmannagade, som Hanna Leanderdal ejer sammen med 30 andre andelshavere. Hanna Leanderdal har altid sat den ene fod foran den anden også en måde at komme til Kina på. Foto: Ricardo Ramirez helt fremmede dobbelt-styre, hvor markedskræfterne og den politiske topstyring går hånd i hånd. Det er sådan et bådeog system. For mens der er gennemført omfattende økonomiske reformer, er det så som så med de politiske reformer. Men mange kineseren har selv en følelse af, at staten blander sig mindre end tidligere, at der er større mulighed for selv at vælge job, uddannelse, ja selv ægtefælle, siger Hanna Leander. DRs nye Kina-korrespondent håber, at hun får tid og mulighed for at fortælle os, hvem vi deler skæbnefællesskab med. Hun vil gerne bringe de almindelige kinesere, deres liv og skæbne, hjem i vores almindelige, danske stuer. Det giver mening, det brænder hun for. Livet og lykken 28. august 20 Puslespil Det kan vel være en brik til hendes puslespil, at hun skred til handling, da hendes elskede café på hendes elskede Bryggen varslede sin snarlige død. Nu lever og lokker caféen med god kaffe, seje bambusdøre i galvaniserede rammer og de smukkeste puder nord for Alperne. Som man gerne må sidde på, når Hanna Leanderdal inviterer til vinsmagning, et møde med en forfatter eller en filosofisk debat. Kaffe og filosofi, det kan man ikke leve af. Hanna Leanderdal har arbejdet som freelance journalist og som rådgiver og konsulent for danske firmaer, der agerer på det kinesiske marked. Jeg har aldrig rigtig vidst, hvad jeg skulle være. Men jeg har haft en helt grundlæggende tillid til, at der var en vej for mig, og til, at livet ville mig det bedste. Så jeg har fortrøstningsfuldt sat det ene ben foran det andet. Dem og os Benene bar Hanna Leanderdal til forelæsninger om religionsvidenskab på Københavns Universitet. Og videre til Kina-studier i København, men også til Hong Kong, Taipei og Beijing. Jeg oplevede i min tid i Hong Kong, at samtaler blandt tilflytterne meget handlede om dem og os. Om forskellen mellem kineserne og os. Og der var mange fordomme. Der manglede en nøgle til forståelsen af Kina. Hanna Leanderdal drog ud for at finde den. Hvad skal du dog derude, det kan jeg huske min familie sagde. De var skeptiske. Men det var det, jeg ville, og nu har jeg efterhånden beskæftiget mig med Kina i 20 år. Så jeg har Kina inde under huden. Jeg kan sproget, og det er selvfølgelig essentielt. Men jeg har aldrig følt mig fremmed, heller ikke selv om jeg er sådan en høj blond ting. Den høje blonde ting vil gerne gå med til, at hun er Kina-kender. Kina-ekspert, det er noget Hanna Leanderdal er i DRs pressemeddelelse om valget af hende til korrespondent-jobbet i Beijing. Der en tendens til, at når folk har været kort tid i Kina, så skriver de en bog om landet. Men jo længere tid man er i Kina, jo mere ydmyg bliver man. I virkeligheden kan ingen kalde sig Kina-ekspert. Skæbnefællesskab Til gengæld er vi alle sammen med i et globalt skæbnefælleskab. Danmark er afhængig af Kina, og Kina er afhængig af Danmark. Og derfor, siger Hanna Leanderdal, er det vigtigt at beskæftige sig med og prøve at forstå kineserne, møde dem fordomsfrit. I stedet for at frygte dem. Jeg går ind til opgaven med stor ydmyghed. Men også med stor fortrøstning, for jeg har en iboende nysgerrighed, et ønske om at forstå. Vejen som Kina-korrespondent fører selvfølgelig til emner som menneskerettigheder, korruption, censur og forurening og det os Hanna Leanderdal har en kæreste. Men ikke mand, børn, hund, søndag med svigermor, det liv. Jeg insisterer på at glæde mig over, hvad livet bringer mig, ikke modsat. Lykken har ikke en bestemt form, og hvis man har en for rigid forestilling om livet og lykken, så lukker man af for mulighederne. Der er ikke et tomrum, der hvor børnene kunne være. Intet savn. Der er i øvrigt heller ikke tid til at savne, når man er DRs korrespondent i Kina. Man får aldrig skovlen under 1,3 milliarder kinesere med en 37 timers arbejdsuge.

7 28. august 2014 ANNONCER NU FROKOSTÅBENT FRA KL. 12:00 HVER DAG MØD DET NYE SUSHI & MORE NU OGSÅ PÅ DIN SMARTPHONE Til seniorer: Kom nemt og sikkert på internettet - også selvom du ikke har prøvet det før! DOWNLOAD VORES APP! BESTIL FRA APP EN OPTJEN BONUSPOINT MODTAG SÆRLIGE TILBUD SE MENUKORT dukapc demodag 5. september kl Køb en dukapc på demodagen og få en printer med i købet værdi 595 kr. København S Islands Brygge Vi serverer lækker brunch hver dag fra ANTONS Brunchtallerken Røræg a la brændende kærlighed, skinke, brunchpølser, yoghurt med honning & musli, frisk frugt, marmelade, ost, pandekager, hjemmebagt bagt brød, filterkaffe & juice 150 kroner Kom ned og smag ANTONS aftensmad eller dagens vegetar risotto til kun 125 kroner Antons aftensmad kan også tages med for kun 85 kroner Følg med på vores hjemmeside: hvor du blandt andet finder ugens Antons aftensmad mandag-fredag 11:00 22:00 lørdag-søndag 10:00 22:00 dukapc demodag hos Njal Foto Kom ind i butikken og oplev letheden ved at blive digital borger med dukapc og dukabox. Bestiller du en dukapc i butikken på demodagen den 5. september, får du en printer med i købet - til en værdi af 595 kr. Gælder ikke ved køb af dukabox kr. Serviceabonnement 150 kr./måned Nyhed fra dukapc - Tilsluttes dit TV > Bærbar computer med 15,6 skærm inkl. mus 995 kr. Abonnement 99 kr./måned > Alt-i-en computer med 21,5 trykfølsom skærm inkl. tastatur og mus > kr. Serviceabonnement 150 kr./måned Vi ringes ved på Islands Brygge Egilsgade 20, 2300 København S NJ JA AL FOT OTO O Njalsgade København S Tlf

8 8 BRYGGEBLADET NYHEDER 28. august 2014 Af Anne Moritz Bryggebladet har fulgt lokalplanen for Enghave Brygge i to år. I den tid har aktive borgere, foreninger og grupper forgæves søgt at trænge igennem til kommunen og politikerne med deres bekymring for miljøet og den rekreative havn. Borgerne er ikke imod, at der bygges på Enghave Brygge, men de stiller spørgsmålstegn til fornuften i at bygge 10 store boligøer i havnen. Bryggebladet offentliggør her det seneste brev, som er sendt til de 55 medlemmer af Borgerrepræsentationen. Borgermøde om Enghave Brygge fi nder sted onsdag den 3. september kl i seminariesalen på Aalborg Universitet CPH, A. C. Meyers Vænge 15. Byvandring på Enghave Brygge Bryggebladet holder et læserarrangement en guidet byvandring på Enghave Brygge søndag den 31. august. Der er seks billetter tilbage til første rundvisning klokken 13. Anden rundvisning begynder 14.30, her er mange billetter tilbage. Pris: 50 kroner. Mødested: Foran Københavns Roklub på Tømmergravsvej. Du kan reservere billetter ved at skrive til bryggebladet.dk og betale på dagen. Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Kære politikere. København, den 20. august 2014 Den 6. juni 2014 blev den vedtagne lokalplan for Enghave Brygge ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Årsagen var en indsigelse fra virksomheden MAN Diesel. Natur- og Miljøklagenævnet undlod samtidig at behandle flere andre klager over lokalplanen, med henvisning til at der nu skulle udarbejdes en helt ny lokalplan efterfulgt af en ny borgerhøring. Med overraskelse og undren har vi konstateret, at Københavns Kommune trods dette har valgt kun at sende et ændret lokalplanforslag i begrænset høring til MAN Diesel og de tre grundejere på Enghave Brygge. Når vi borgere også ønsker at blive hørt, skyldes det, at byudviklingen på Enghave Brygge ligger os meget på sinde. Vi håber på en byudvikling med masser af liv og plads til fritidsaktiviteter for alle aldersklasser. Vi håber, at der bliver plads til at tilgodese rekreative muligheder inklusiv grønne områder ved vandet, og at forholdene for roerne og husbådene ikke bliver forringet. Endvidere at der vil blive taget hensyn til de bevaringsværdige kulturhistoriske værdier. Vi håber på en byudvikling med en passende balance mellem boligareal til private og boligareal til erhverv. Desværre kan vi se, at lokalplanen, som betyder skabelsen af en kanalby med Amsterdam som forbillede, går imod nævnte principper. Udgravning af kanaler i stærkt forurenet industrigrund og opfyldning af en del af havneløbet for at skabe 10 kunstige boligøer medfører en betydelig omkostningsforøgelse i forhold til at bygge på land alene, (flere hunderede millioner kroner!) Risiko for miljø og sundhed bliver bagatelliseret, selv om der er tale om en af Danmarks mest forurenede byggegrunde. Både i anlægs- og i driftsfasen vil det være langt mere bæredygtigt (CO2 belastning) kun at bygge på land. Kanalby-projektet giver ikke flere kvadratmeter at bygge på, snarere tværtimod, da der skal etableres brandveje rundt om samtlige 10 øer. Dette prestigeprojekt er vurderet til at vare 5-10 år, mens det mere fornuftige, billigere og langt mere attraktive alternativ, at bygge på land alene, formentligt uden problemer vil kunne færdiggøres på 3-5 år. VVM-redegørelsen, som nu er i høring, tegner et skævt billede og er alt andet end fyldestgørende. Blandt andet lever den ikke op til de krav, der er opstillet af Kystdirektoratet. Vi undrer os meget over, at Københavns Kommune vil haste sagsbehandlingen igennem, og vi forstår ikke, hvorfor kommunen ønsker dette prestigeprojekt for enhver pris. Hvilke interesser er det egentligt, der skal prioriteres? Det er eksempelvis hverken billige boliger, hurtig færdiggørelse, bæredygtighed, miljø, rosport, husbådemiljøet, bevaringsværdig kulturhistorie. Vi mener, at Københavns Kommune bør vise borgerne den respekt, at et nyt lokalplanforslag for Enghave Brygge kommer i offentlig høring, hvilket også var Natur- og Miljøklagenævnets intention. I håbet om jeres forståelse og velvilje. Med venlig hilsen Danmarks Naturfredningsforening Kbh., formand Rune K. Lange. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, formand Jakob Lange. Friluftsrådet Kbh., formand Flemming Hansen. Havnelauget, formand Claus Rasmussen. Husbådeforeningen Skibbroen, formand Mogens Steffensen. Københavns Roklub, formand Niels Holmquist. Roklubben SAS, formand Jan Peter de Baan. Vesterbro Trafi k- og Byrumsgruppe, formand Bruno Schwede. Kontaktperson: Susanne Bro,

9 Få en personlig rundvisning i Havnevigen Havnevigen på Islands Brygge Tæt på byen - lige ved vandet NYHED LEJLIGHEDER I HAVNEVIGEN - STRANDTORVET Strandtorvet - med stranden i forhaven og byen i baghaven. Salgsstart ultimo Scan koden og sign-up til løbende information om Strandtorvet. KUN 3 LEJLIGHEDER TILBAGE I HAVNEVIGEN Boligareal på kvm med skønne terrasser og naboer der er flyttet ind. Priser fra kr ,-. Salgssucces... Nu igangsættes hele byggeriet Halvdelen er solgt STRANDHUSE I HAVNEVIGEN Liebhaveri med tagterrasse og direkte adgang til vandet. Priser fra kr ,- BYHUSE I HAVNEVIGEN Rækkehus med tagterrasse, gårdhave og privat p-plads i kælderen. Priser fra kr ,- Kig forbi Boligshoppen i Havnevigen, Islands Brygge 99 på søndag og oplev, hvordan du både kan få vand og by i Københavns nye, skønne luksusboliger lige ned til vandet. ÅBENT HUS I HAVNEVIGEN Strandhuse: Søndag kl Torsdag kl Byhuse: Søndag kl Torsdag kl Lejligheder: Søndag kl Torsdag kl danbolig.dk / nccbolig.dk /

10 Vi sætter den rigtige pris første gang! Vores sælgere har kun givet et gennemsnitligt afslag på 2% i vores handler det sidste år.* Mvh. Nikolaj & Niki danbolig Islands Brygge *Kilde: boligsiden.dk ændring i udbudspriser 2300 Kbh S ERIK ERIKSENS GADE 6, 3. TV., ISLANDS BRYGGE GENNEMLYST BOLIG MED GOD PLANLØSNING OG 2 GODE ALTANER! MULIGHED FOR 4 VÆR! København S Super praktisk og funktionel bolig med masser af lys og to gode altaner. Beliggende i gavlen af bygningen, derfor ekstra meget lys. Stor stue i forbindelse med køkken alrum. Køkkenet er stilrent og med alle hårde hvidevarer. Fra stuen er der udgang til en god sydvendt altan, hvor der er sol det meste af dagen. Desuden adgang til vestvendt fransk altan. Fra stuen er der kig til Havneløbet. Fra spisestuen er der udgang til stor østvendt altan, roligt beliggende mod gårdmiljøet og med fin udsigt til fælleden. Badeværelset er lyst og med bruseniche og vaskesøjle. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 130 Placering: 3. sal Stue/Vær: 1/2 Byggeår: 2005 Sag: 255NP-L4345 Energi: B ISLANDS BRYGGE 77C, 1. LYS 4 VÆRELSES LEJLIGHED MED UGENERET UDSIGT OVER HAVNELØBET! København S Stort og rummeligt opholdsrum med spisestue og stue. Opholdsrummet er utroligt lyst og har udgang til en vestvendt altan med ugeneret udsigt til havneløbet. Altanen ligger trukket ind i bygningen og skaber dermed både læ og privatliv. Lækkert åbent køkken med alt i hårde hvidevarer og masser af skabs- og bordplads. Lejlighedens badeværelse er lyst, har separat bruseniche samt indbygget vaskemaskine og tørretumbler under vasken/bordpladen. Lejligheden har et stort soveværelse samt to gode værelser, der er perfekte til børneværelser og/eller kontor. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 117 Placering: 1. sal Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 2008 Sag: 255NA-L0432 Energi: B GUNLØGSGADE 22, 5. 3., ISLANDS BRYGGE PERFEKT STUDIELEJLIGHED! København S Lejligheden er lys og sydvendt med god entre hvor der er adgang til depotrum som kan bruges som walk-in closet. Fra entréen er der direkte adgang til badeværelset og køkkenet - køkkenet er flot og optimalt udnyttet i forhold til størrelsen. Badeværelset er med seperat bruseniche. Stor stue med god lys, hvor der både er plads til spisebord, seng, sofa, etc. Lejligheden fremstår pænt og har flotte lyse trægulve. ISLANDS BRYGGE 77D, ST. TV. 4. VÆR. MED BÅDE ALTAN OG TERRASSE! København S Stort og rummeligt opholdsrum med spisestue og stue der vender mod vest. Opholdsrummet er utroligt lyst og har udgang til en stor vestvendt altan, der ligger trukket ind i bygningen og dermed skaber både læ og privatliv. Åbent køkken med alt i hårde hvidevarer. Lejlighedens badeværelse er holdt i lyse farver og er med bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler. Stort soveværelset med god skabsplads og udgang til en østvendt terrasse hvor man kan nyde morgensolen. 2 gode værelser, perfekte til børneværelse eller kontor, ligeledes med udgang til terrassen. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: 7.036/6.464 Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: 6.406/6.213 Bolig m²: 44 Placering: 5 Stue/Vær: 1/0 Byggeår: 1970 Sag: 255NP-L0406 Energi: C Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 115 Placering: stuen Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 2008 Sag: 255NP-L0427 Energi: B danbolig Islands Brygge Islands Brygge 81 D, 2300 København S Tlf: danbolig Amager Sundbyvester Plads 2, 2300 København S danbolig Amager strand Øresundsvej 124, 2300 København S danbolig Niels Hald Ejendomsmægler og valuar, MDE Amager - Dragør - Islands Brygge - Kastrup - Tårnby - Ørestad

11 TEGLHOLM TVÆRVEJ 33, VÆR. MED STOR SYD-VESTVENDT ALTAN! OSCAR PETTIFORDS VEJ 23, 3. TH. VAND PÅ TRE SIDER - 2 STORE ALTANER OG EN FANTASTISK UDSIGT! København SV Denne bolig er beliggende i gavlen af byggeriet mod syd. Her har man sol hele dagen og den mest fantastiske udsigt fra 2 altaner samt de karakteristiske runde vinduer i gavlen. Man kan ikke lade være at blive betaget når man står i stue/køkkenet og kigger ud over vandet, havnebadet, Sluseholmen, Byen og Fælleden, - ja der er meget at kigge på! Hefra udgang til en stor syd-vestvendt altan. Lækkert og helt enkelt køkken med alt i hårde hvidevarer. Stor soveværelse med god skabsplads. 2 mindre værelser der nu er delt op med et dobbeltskab. København SV Boligen fremstår indflytningsklar. God entré med adgang til det lyse badeværelse med separat bruseniche samt vaskemaskine og tørretumbler. Stor og lyst køkken-alrum med plads til sofaområde og spisebord, desuden udgang til den sydvendte altan. Her kan solen og udsigten nydes det meste af dagen. Køkkenet er fra Poggenpohl og er holdt lyst og enkelt med alle hårde hvidevarer. Du får desuden tre rummelige soveværelser med god skabsplads og masser af lys. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 108 Placering: 1. sal Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 2007 Sag: 255NP-L0449 Energi: B Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 137 Placering: 3. sal Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 2008 Sag: 255NP-L0448 Energi: C HAVNEHOLMEN 82, 4. TH. DRØMMER DU OM 160M2 PRIVAT TAGTERRASSE MED UDSIGT TIL VANDET! København V Utrolig lys og indflytningsklar lejlighed. Stort køkken/alrum hvorfra man har adgang til en dejlig stor østvendt altan samt den helt unikke tagterrasse, der ligger i forlængelse af hele lejlighedens bredde. Tagterrassen rummer, pga størrelsen, uendelige muligheder, - den nuværende ejer har fx lavet en putting green. Man får næppe en bedre udsigt, - her har man kig ind over københavn og udsigt til vandet og Islands Brygge. Køkkenet er lyst og enkelt med alt I hårde hvidevarer. Stort soveværelse mod vest. Badeværelset er med bruseniche og vaskesøjle. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 80 Placering: 4 Stue/Vær: 1/1 Byggeår: 2008 Sag: 255NP-L0446 Energi: C ISLANDS BRYGGE 34A, 1. TH., UDEN UDEN BOPÆLSPLIGT - 2 ALTANER MED VANDUDSIGT! København S Her får man en lys og veldisponeret bolig med 2 badeværelser og 2 altaner uden bopælspligt. God entré med plads til overtøjet og adgang til badeværelse og gæstetoilet. Stor og lys stue, - herfra har man adgang til den meget store sydvendte altan med udsigt ned til havneløbet. Køkken alrum med god spiseplads. Herfra er der udgang til en meget hyggelig altan der ligger direkte ud til lystbådehavnen, - her kan morgenkaffen nydes mens man nyder stilheden og vandudsigten. Stort soveværelse med eget badeværelse med kar samt vaskesøjle. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 102 Placering: 1. sal Stue/Vær: 1/1 Byggeår: 2004 Sag: 255NP-L0444 Energi: B danbolig Islands Brygge Islands Brygge 81 D, 2300 København S Tlf: danbolig Amager Sundbyvester Plads 2, 2300 København S danbolig Amager strand Øresundsvej 124, 2300 København S danbolig Niels Hald Ejendomsmægler og valuar, MDE Amager - Dragør - Islands Brygge - Kastrup - Tårnby - Ørestad

12 12 BRYGGEBLADET FAGREGISTER Advokat FÜRST advokatfirma Islands Bgge København S. tlf Afspændingspædagog Mine Camilla Olsen Havnestadsklinikkens Fysioterapi Kigkurren 8B, st.tv Akupunktur Jordemoder & akupunktør yoga & hypnose Langebrogade Antikvariater Kirkegaards Antikvariat v/tommy Kirkegaard Islands Brygge 25 Tlf.: Antikviteter Jantik.dk Dødsboer købes Thorshavnsgade 26 torsdag-fredag: Apoteker Islands Brygges Apotek Islands Brygge Mandag og tirsdag kl 9:00-17:30 Onsdag kl 9:00-18:00 Torsdag og fredag kl 9:00-17:30 Lørdag kl 9:30-13:30 Atelier Atelier Gunløgsgade 3 Bagerier Brdr. Sørensens Eftf. v/ Jan Morell Egilsgade Banker Danske Bank Njalsgade Nykredit Amagerbrogade København S Begravelse Begravelsesforretningen Islands Brygge Leifsgade Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge Blomster Blomstercirklen Leifsgade Deleuran s blomster & brugskunst Thorshavnsgade Isblomsten Isafjordsgade Boligrenovering Københavns Boligrenovering ApS Børnetøj dinbabuska Gunløgsgade 19 kl. th Clairvoyance Medium clairvoyance / Tarot v/ Michel Yieng Kows enestående eget system Clairvoyance, sessions og kurser, 40 års erfaring Computer Have s TV-PC-Service & PC-hjælp og undervisning ( ) Englandsvej 47, kld. tv. Åbent hus: onsdage kl Cykler Bryggen City Cykler Leifsgade Man-fre 9-18 lør Bryggens Cykler Gunløgsgade Diætister Klinisk diætist Vibeke Mousten Kigkurren 8D, st. th Ejendomsmæglere base1 Holmbladsgade EDC Poul Erik Bech v/ Lasse Ernst Estate mæglerne Michael Musfelth Islands Brygge Nybolig Islands Brygge Schlichting & Nielsen A/S Islands Brygge / Vestmannagade 1 Tlf.: Ejendomsselskaber Ejendomsselskabet Huffeldt & Rydmann Udlejning : Administration : Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering København N Tlf Elektrikere P. Kilting A/S Egilsgade Seiler Teknik A/S Egilsgade Fiskehandlere Fiskebørsen Thorshavnsgade Fodterapi Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv Optagelse i Fagregisteret: Send mail til Pris: 360 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer (maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje). Ekstra linjer: 80 kr. per linje. Priser eksklusiv moms Fagregisteret kan også ses på Foreninger Bryggen For Alle (tidligere: Bryggebeboere Mod Støjforureningen (BMS)) www. Bryggenforalle.dk Islands Brygge Badminton SAM Sammen om Bryggen Fotohandlere Njal Foto Njalsgade Frisører Cabello Grøn frisørsalon Islands Brygge Eminentia Egilsgade Frisør Gabriela Thorshavnsgade 2 st. th mobil Hair by Dahl Islands Brygge 1B Online-bestilling: Kim Q Hair Design Fisketorvet Shopping Center Dæk OnlineBooking på Saxkjær Njalsgade 1 kld. Th Saxkjær (A-huset) Islands Brygge 79 F Fysioterapeuter FeetBack ved Charlotte Ringbæk Fysioterapi og reformerpilates Gunløgsgade 3, kld tv Fødselsforberedelse Havnestadsklinikkens Fysioterapi Før- og efterfødselskurser Særlige kurser for»kejserinder« Jordemoder & akupunktør yoga & pilates & babyhold Langebrogade Genbrug Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. Mandag & onsdag kl Lørdag kl Glarmestre DANSK GLAS A/S Artillerivej 52 Galleri-, glas- og indramnings-afd Gulvservice A-Z Gulve ApS Gunløgsgade 35, kld Historiefortælling Historiedamen Mariane Josefsen Homøopati Heidi Hansen, heilpraktiker Antroposofisk homøopati og terapi Praksis ved Strandlodsvej Homøopati og alternativ medicin v. klassisk homøopat Maj-Britt Brusati Tidsbestilling/info: Hoteller Hotel Copenhagen Egilsgade Interiør L'Unica By Elisabeth Herlufsdóttir Artillerivej 52, st København S Kiropraktorer Bryggens Kiropraktor Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund Amager Boulevard 128 A Klaverundervisning O. Nielsen Konfliktrådgivning Nethe Plenge Kropsterapeut Kropsterapeut v/ Body-sds Massage, akupressur, m.m Læger Lægerne på Bryggen Louise Engell, Britta Forslund og Susan Rosenberg von Scholten Kigkurren 8M, Havnestadens lægehus v. Annette Lemche Kigkurren 8D st. th Låsesmede Hovedstadens låsesmed v/ Philip Bjelke, Folehaven Malerfirmaer Kasper Hougaard Egilsgade Massører Thai yogamassage & fodmassage v/ Lotte Kramer Egilsgade 30, kld. tv slowmotion v/ Per Jensen Center for sundhed og velvære Massage & kostvejledning Øreakupunktur & pilates Kinesisk akupunktur Klangmassage og healing v/ Maria Fobian Artillerivej 63, hus Murere BSA Byg v/ Toni Bergenhammer Egilsgade 45, kld Murerfirmaet TM2Byg ApS Valby Langgade 39A, 2500 Valby Musikforeninger Bryggens Musikforening Kulturhuset Islands Brygge 18 Formand Jan Bauner Politiske partier SF Socialistisk Folkeparti på Bryggen Kontaktperson: Klaus Mygind, Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S Psykologer Heidi Sahlgreen Leifsgade 16, 5. th aktivforandring.dk Psykoterapi Bryggens Psykoterapi Mette Lind Egilsgade 26, kld Brian Sebens, psykoterapeut MPF medlem af Dansk Psykoterapeutforening Amager Boulevard sebens.dk Psykoterapi BRYGGEN Lene Villadsen Psykoterapeut MPF. Gerda Beck Njalsgade 46, 4. og 5. sal tv Psykoterapeut Henriette Galst Islands Brygge 27, 4. tv Rengøring Clean as we go v. Morten Jacobsen Weidekampsgade Rosenmetoden Karen Vinding Gunløgsgade 43, kld. tv Sangskriver/producer Lydstudiet Sexologer Jimmy Hansen, sexolog og psykoterapeut Egilsgade 45, 1. th jimmysterapi.dk Sexologiskolen v. Yazmin Fox Uddannelse og konsultation Gunløgsgade Skoler & institutioner Bryggens Børne & Ungdomscenter Artillerivej 71C Tlf Fax Skønhedsklinikker JagBeauty Skincare Reykjaviksgade 5, kld. tv Smuk Njalsgade Smørrebrød T.S. Smørrebrød Islands Brygge Snedkere og tømrere Snedkermanden Bergthorasgade 24, 3. tv Systuer Shhhy vi sy r også efter mål Thorshavnsgade Take Away Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe Islands Brygge Bryggens Spisehus Islands Brygge il pane di mauro Italiensk bageri og café Islands Brygge Sushiya Thorshavnsgade The Bagel Co Islands Brygge Wokaway Thorshavnsgade Tandlæger Tandklinik på Islands Brygge v/lars Nielsen, Trine Hedelund, Stephen Ambrosius Pedersen Islands Brygge 17 Tlf Undervisning / kurser tlf kurser, camps og events i windog kitesurfing & surfkajakker Viktualier Charcuteriet kød, ost og delikatesser Thorshavnsgade Vinhandlere Lysgaard Vine c/o Geen Square Strandlodsvej 11 B 2300 København S Kom og se og smag: Specialist i unikke Italienske vine Håndplukkede druer, olivenoler m.v. Webshop: Ring evt. Anne-Grete Lysgaard, tlf Toft Vin Islands Brygge Vinothek Marquart Thorshavnsgade 24, kld VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade Økobutikker min Islands Brygge

13 Din lokale ejendomsmægler på Bryggen Vi kender nogen der drømmer om din bolig ISLANDS BRYGGE - Islands Brygge 36A 3 3 Netop nu har vi en ekstraordinær stor efterspørgsel på 3 værelses ejerlejligheder under 100 m2 i f.eks. Adminiralens eller Kommandantens gård. Maria Storgaard Butikschef, MDE Overvejer du at sælge din bolig, er det netop nu, et godt tidspunkt at sælge. Kontakt mig på og bestil en gratis salgsvurdering. Lige i smørhullet af den ekslusive del af Islands Brygge. Rummelige entré med god plads til overtøj og sko. Badeværelse med gulvvarme, vaskesøjle samt SOLGT Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 7.948/7.338 Lign. søges skuffeelementer. Stuen ligger i åben forbindelse med køkken/alrummet og med udgang til 13 m2 altan. Sag: L Bolig m² 80 Etage 3 Stue/vær 1/2 Opført 2012 ISLANDS BRYGGE - Weidekampsgade 31 4 tv ISLANDS BRYGGE - Jens Otto Krags Gade ISLANDS BRYGGE - Klaksvigsgade 8 4 th C Drømmer du om at bo i den gamle del af det eftertragtede Islands Bygge? Så udbydes her en super lækker lejlighed, med 2 skønne altaner og alt hvad du kan forvente af et moderne byggeri. Sag: M SOLGT Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit /9.821 Lign. søges Bolig m² 85 Etage 4 Stue/vær 1/3 Opført 2007 Min nye køber fandt denne dejlige lejlighed i Nyboligs bugende køberkartotek. Derfor kom jeg aldrig i avisen med en beskrivelse. Det gjorde nu ikke noget. Jeg glæder mig til nyt liv. Sag: L SOLGT Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 7.916/7.513 Lign. søges Bolig m² 84 Etage 5 Stue/vær 1/1 Opført 2006 De fleste vil have lys... meget lys! Det byder denne lejlighed op til. Lejligheden er placeret i bygningens hjørne, hvilket gør balkonen til et privat hvilested med mulighed for sol det meste af dagen. Sag: L SOLGT Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 9.391/9.242 Lign. søges Bolig m² 112 Etage 4 Stue/vær 1/3 Opført 2006 ISLANDS BRYGGE - Tom Kristensens Vej 40, 2. th. ISLANDS BRYGGE - Tom Kristensens Vej 42 1 TV Åbent Hus Søndag kl. 11:30-11:50 Åbent Hus Søndag 12:00-12:20 Summende sommerliv på havnen, charmerende vinbarer og små kreative specialbutikker - elsker du også Bryggen? Så læs videre her! Denne lyse og lækre lejlighed ligger lige ved Islands Brygge Metrostation og har stor, sydvendt altan med den skønneste udsigt til Ørestadens "skyline". Sag: M Store lyse rum, spændende arkitektur, to altaner og en af Københavns bedste beliggenheder - lyder det fristende? Så er denne store, lækre 4V'er lige noget for dig. Lejligheden ligger i Universitetshaven - få skridt fra Islands Brygges hyggelige kvarterliv. Her får du en smuk, lys og moderne bolig. Sag: M Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 8.129/7.700 Bolig m² 90 Etage 2 Stue/vær 1/2 Opført 2006 Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 9.295/8.851 Bolig m² 110 Etage 1 Stue/vær 1/3 Opført 2006 ISLANDS BRYGGE - Jens Otto Krags Gade ISDLANDS BRYGGE - Islands Brygge 11 5 D Uden bopælspligt Åbent Hus Søndag 12:30-12:50 Åbent Hus Søndag kl. 11:00-11:30 Lange løbeture på Fælleden, god mad på Scarpetta og lune sommeraftener på havnen med gode venner og kolde øl. Alt dette får du nem adgang til med den- ne moderne lejlighed på Islands Brygge. Lejligheden har ikke bopælspligt, og den er kendetegnet af kvalitetsmaterialer og smukke lysindfald. Sag: L Hvor mange kender du, som har bolig med tårn og spir? Bliv medlem af klubben på Islands Brygge 11 - lige ved havnebadet. Stue, køkken-alrum, badeværelse, bryggers, fire værelser, tårnværelse og stor altan. Mulighed for at udnytte sjette sal og tilføje m2 til boligarealet. Sag: L Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 7.566/7.050 Bolig m² 77 Etage 1 Stue/vær 1/1 Opført 2006 Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit / Bolig m² 137 Etage 5 Stue/vær 1/4 Opført 1907 Nybolig Schlichting & Nielsen A/S Islands Brygge 2300 København S nybolig.dk Tlf Du finder os også her: Vestamager Centret, Tårnby Amager Landevej, Kastrup Øresundsvej, Sundby og Dragørhjørnet, Dragør.

14 14 BRYGGEBLADET KIRKE/NYHEDER/DEBAT 28. august 2014 GUDSTJENESTER Søndag 31/8 kl. 11 NN. Lørdag 6/9 kl. 12 Dåbsgudstjeneste Lars Ahlmann Olesen Søndag 7/9 kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søndag 14/9 kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søndag 21/9 kl. 11 Inger Lundager Søndag 28/9 kl. 11 Ghita Katz Olsen Lørdag 4/10 kl. 12 Dåbsgudstjeneste Ghita Katz Olsen Søndag 5/10 kl. 11 Ghita Katz Olsen Søndag 12/10 kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søndag 19/10 kl. 11 Ghita Katz Olsen Søndag 26/10 kl. 11 Inger Lundager Søndag 2/11 kl. 11 Lars Ahlmann Olesen HANS TAUSENS KIRKE FYRAFTENSKONCERT I HANS TAUSENS KIRKE Onsdag den 10. september kl. 17 indleder vi koncertsæsonen i kirken med to meget unge og meget talentfulde musikere: Joachim Becerra, som spiller fløjte, og Tony Nguyen, klaver. De to musikere er for længst ude i det professionelle musikliv, samtidig med at de passer deres konservatorieuddannelse i København. Eksempelvis assisterer 19-årige Joachim Becerra som forøvrigt er bryggebo allerede i både DR-SymfoniOrkesteret, Det Kgl. Kapel og DR-UnderholdningsOrkesteret, og begge har de modtaget hæderkronede legater samt vundet flere prestigiøse priser i ind- og udland. Ved eftermiddagens koncert, som varer godt tre kvarter, spiller de et program af Mozart, Debussy, Telemann, Berio og Prokofief. Alle er meget velkomne, og der er gratis adgang. bbm Sognepræster Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen (gho) Tlf: Træffes bedst telefonisk: Tirsdag kl , onsdag-fredag kl Mandag fridag. Lars Ahlmann Olesen (lao) Tlf: Træffes i kirken og på tlf: Tirsdag kl og onsdag kl Træffes på Ulrik Birchs Allé 30 torsdag og fredag kl Mandag fridag Sogne- og studenterpræst Inger Lundager (ilk) Træffes på telefon Mail: Kirkens kontor Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Hverdage kl , tirsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognemedhjælper Harald M. Stoltenberg (hmst) Tlf: Træffes bedst telefonisk man-tors kl Fredag fridag. Kirketjener Peter Hermansen (peh) Træffes bedst kl Tlf Organist Britta Bugge Madsen (bbm), Tlf: / Mandag fridag. Støjhelvede Debat af Søren Bald, næstformand i Bryggen for Alle, Gunløgsgade Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det var overskriften på forsiden af sidste nummer af Bryggebladet. Dejligt, tænkte jeg, Bryggebladet sætter nu også fokus på det støjhelvede, som beboerne på Islands Brygge blev udsat for denne sommer ikkemindst i forbindelse med VM på Bryggen. Men det handlede ikke om støj, men om kommunens særdeles mangelfulde høring om lokalplanen for Enghave Brygge. Det er usselt, når kommunen for Gud ved hvilken gang laver stærkt barberede høringer for derefter at lade som om, at alt er perfekt. Bådudlejningen er endnu et skræmmende eksempel på kommunalt sjusk på grænsen til svindel. Uacceptabel støj Havnebadet har haft flere end gæster, VM på Bryggen trak fodboldfans til. Det har været en varm og folkerig sommer på Bryggen. Og støjende på et helt uacceptabelt niveau. Det mener foreningen Bryggen for Alle, der onsdag den 27. august gør boet op. Foreningen vil evaluere sommerens støjende arrangementer på havnefronten, Aldrig hørt noget lignende kunne dog også bruges om støjorgierne på Islands Brygge. Politiet gør ikke noget. Kommunen lader stort set som ingenting. Danmarks Radio ofrer masser af licenskroner på tvudsendelser fra et i forvejen støjbelastet område. I foreningen Bryggen For Alle prøver vi igen og igen at råbe myndighederne op, fordi det er uholdbart, at et dejligt rekreativt område langs havnen udsættes for både organiserede og uorganiserede støjarrangementer, der gør almindeligt liv på Islands Brygge og de tilstødende gader uudholdeligt. Nu og da fristes vi til civil ulydighed eller mystiske events, som kan spolere støjarrangementerne. Men indtil videre prøver vi med de pæne metoder. og resultatet af den evaluering vil blive fremsendt til Københavns Kommune, der planlægger et støjmøde med deltagelse af den kommunale afdeling for byliv, Miljøkontrollen, politiet, Havnestadens Grundejerforening og Kulturhuset Islands Brygge. Møde 27. august klokken i Egilsgade NYT FRA BIBLIOTEKET Kælder med ord Islands Brygges Bibliotek byder på underjordisk litteratur og musik Under bogreolerne på biblioteket i Njalsgade er der et gulv. Under gulvet er der en kælder. Det er der, vi skal hen. Ned i magasinet. Islands Brygges Bibliotek inviterer torsdag den 28. august igen til kælderlæsninger. Fire digtere læser op af egne værker, og en DJ sørger for variation på øremenuen. Hernede vil læsninger ikke foregå alene og i stilhed, men i fællesskab, her er litteraturen noget, vi gør sammen, skriver biblioteket i en pressemeddelelse. Og det kan da ikke siges smukkere, man får helt lyst til at skrive et digt.. DJ Ramses har denne gang selskab af Kasper Ralsted, Sebastian Cordes, Eirik Gjerstad og Noa Kjærsgaard Hansen. ha Kælderlæsninger: Bibliotekets kælder, indgang via gården (følg skiltene), Njalsgade 15, torsdag den 28. august kl Arrangementet er gratis. Litterære kniplerier Din oldemor kunne det i søvne, du ved knap nok hvad det er, tror måske, det har noget med politiet at gøre. Kniplekunsthåndværket er ikke længere hverkvinds eje. Knipleriet overlever, men tråden har været tynd i mange år. Det gør Foreningen Knipling i Danmark noget ved. Foreningen arrangerer hvert år en knipledag, og i år bliver den også markeret på Bryggens bibliotek i Njalsgade. Det er Addy Elmegaard, der står bag kniplebrættet på biblioteket lørdag den 30. august. Hun vil fortælle om sin fascination af kniplekunsten og vise eksempler på smukke kniplearbejder og måske har hun også et par tips og tricks med i ærmet om kunsthåndværket, der har sine rødder i 1500-tallets Italien. ha Kniplekunst: Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, lørdag den 30. august kl Begravelse Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 tlf døgnvagt BIB BEGRAVELSESFORRETNINGEN islands brygge Døgnvagt Aftaler træffes gerne i Deres hjem Leifsgade København S Allan Nielsen Øens Bedemand v/ Søren Riber Løjtegårdsvej 125 Møllevej 2, Dragør Åbent efter aftale Ring: / Døgnvagt også søn- og helligdage

15 28. august 2014 NYHEDER BRYGGEBLADET 15 Boligbytte Ønskes: Bolig nær hotel son, ikke for mange trapper Radis- helst elevator. Haves: Ca. 74 kvm + lille have og kælderrum, Rødovre. Solrig, god lejlighed to vær., bad, spisekøkken osv. Kr ,- md. Incl. antenne og a/c varme. Ring til Eik Kirstein, Spejderuniform sælges. Brugt blå spejderuniform (DDS) str. 128, tilhørende læderbælte, foldekop, knoptov, fløjte og tørklæde (grønt m. blå kant) sælges samlet for 300 kroner. Kontakt: Udlejning af P-plads i lukket kælder i Nicolineparken med ind-/ nedkørsel via Thorshavnsgade. Kontakt: Thomas Sinkjær Lejlighed på Amager 2 vær. lejlighed søges snarest mu- ligt af 35-årig, kvindelig narkosesygeplejerske. Gerne fremleje 2 år eller ubegrænset. Max husleje 6000 kr. alt inkl. Hurtigst muligt. Kontakt Lene, Opbevaringsplads udelejes i låst, ventileret kælderlokale først afpå Islands Brygge. Fra 500 kr./ måned. For mere info: eller tlf OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere opslagene. CAFE ISBJØRNEN Cafeen med de billige priser EN STOR FADØL 23 kr. ALLE UGENS DAGE Reykjaviksgade 1 tlf Mobil tlf.: Tlf.: Gunløgsgade Kbh. S Gulvafslibning og gulvbelægning Se vores hjemmeside på DK-2300 København S Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet Leifsgade København S Kundeservice: Langsomt internet? Bryggenets internetforbindelse fungerer generelt rigtigt godt, og der er meget få udfald eller forstyrrelser. En del brugere oplever desværre alligevel til tider, at deres forbindelse til internettet er langsom, eller at de slet ikke kan komme på. I langt de fleste tilfælde skyldes dette lokale problemer med trådløse netværk. Mange steder på Bryggen er der virkeligt mange beboere, der har WiFi-netværk i deres lejligheder, og disse kan ofte forstyrre hinanden. Hvis du oplever, at din netforbindelse er langsom eller dropper ud, bør du derfor teste, om det kan skyldes forstyrrelser fra naboernes netværk. Det kan du gøre ved at forbinde din computer direkte til Bryggenet-stikket. Hvis det afhjælper problemet, kan du ofte løse det permanent ved at ændre den kanal, som din router sender på, til en hvor der er færre andre netværk. Der bør stå i brugervejledningen til routeren, hvordan du kan gøre det. Hvis du ikke har et trådløst netværk, men alligevel oplever dårlig netforbindelse, kan der være en række forskellige årsager, og den enkleste måde at fejlsøge er nok at ringe til Kundeservice som jo også yder bruger-support og få deres hjælp til at finde ud af, om din maskine har virus, dit netkabel er defekt, Bryggenet er nede, eller hvad der ellers kan være galt. Er der noget galt? Hvis du oplever driftsforstyrrelser eller andre fejl på Bryggenet, bør du gøre følgende: 1. Se om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside. 2. Undersøg om dine naboer har oplevet samme fejl. Det kunne jo være, at det for eksempel blot er dit fjernsyn eller dit antennekabel, der er i stykker. 3. Har du et ældre antennekabel, så anskaf et nyt med ferritkerner, de nye er et must for alle med fladskærm. 4. Kontakt Kundeservice. Det anbefales at kontakte Kundeservice per frem for telefonisk, da både du og de dermed har på skrift, hvad du har oplyst dem om og hvornår. Har du ikke Bryggenet endnu? Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er det højst sandsynligt, fordi du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge, der endnu ikke er med i Bryggenet. Hvis din ejendom ikke er med i Bryggenet endnu, så har I stadig mulighed for det. Send os en mail på om, hvem, hvor og hvor mange I er, så tager vi gerne en snak med jer om, hvad der skal til, for at netop I kan få Bryggenet. Du kan også læse mere om, hvordan din ejendom kan få Bryggenet, på vores hjemmeside: bryggenet.dk/ombryggenet/indmelding/ Kundeservice Kundeservice kan hjælpe dig med tilmelding og framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår. Det er også Kundeservice, du skal kontakte, hvis du vil melde om fejl på de tjenester, du modtager. Husk at oplyse dit kundenummer, når du henvender dig til Kunde-service. På telefonen ( ) ydes der personlig betjening mandag til torsdag kl , fredag kl og lørdag kl Du kan også sende en til Bryggenets priser Internet: Basisabonnement: 63 kr./md. (50/50Mbit/s) Stort abonnement: 135 kr./ md. (250/250Mbit/s) Tv: Basispakke: 110 kr./md. Mellempakke: 295 kr./md. Mellempakke med Bland Selv: 295 kr./md. (OBS: Kræver kort) Stor pakke: 390 kr./md. Stor pakke med Bland Selv: 390 kr./md. (OBS: Kræver kort) Telefon: Forbrugsafregnet: 37 kr./md. Flatrate: 89 kr./md. Læs mere på bryggenet.dk

16 B C

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Fælleden. På Fælleden kan man ikke kun hente skvalderkål. Vi har opfordret Johnny Hedegaard til at fortælle om dyrelivet på Fælleden

Fælleden. På Fælleden kan man ikke kun hente skvalderkål. Vi har opfordret Johnny Hedegaard til at fortælle om dyrelivet på Fælleden Business Copenhagen Offers free courses for starting businesses. Fælleden På Fælleden kan man ikke kun hente skvalderkål. Vi har opfordret Johnny Hedegaard til at fortælle om dyrelivet på Fælleden Valget

Læs mere

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser Langkilde Have 9 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser www.langkildehave.dk Nu opføres 9 rækkehuse i to fulde plan til forventet indflytning foråret 018... Rækkehusene er beliggende i et roligt

Læs mere

Eksklusive ejerlejligheder. Den gamle brødfabrik. Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse. Nybolig Jan Milvertz A/S

Eksklusive ejerlejligheder. Den gamle brødfabrik. Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse. Nybolig Jan Milvertz A/S Den gamle brødfabrik Eksklusive ejerlejligheder Oehlenschlægersgade 15 B-L 4200 Slagelse Nybolig Jan Milvertz A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Tlf. 5853 3030 Fra Skrot til Slot 02 Eksklusive lejligheder

Læs mere

Elsehus. Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled. balder.dk

Elsehus. Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled. balder.dk Elsehus Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled balder.dk 1 Frirum til familiehygge på Kalvebod Fælled Tæt ved Elsehus ligger Himmelhøj Naturlegeplads, der er spækket med små

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG. Stilren og smuk. villa. Rummelig Klassisk Beliggenhed. www.moow2.dk

EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG. Stilren og smuk. villa. Rummelig Klassisk Beliggenhed. www.moow2.dk EXNERSVEJ 30 2930 KLAMPENBORG salgsprospekt I # sagsnr. 1515JIB Stilren og smuk villa Rummelig Klassisk Beliggenhed www.moow2.dk WWW.MOOW2.DK EXNERSVEJ 30 2 klassisk & fakta Adresse: Exnersvej 30 2930

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Oddervej 17 Sag: 83100358 edc.dk EDC AROS Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Boligen Opført 2013 Rum/Værelser 5/5 Bolig 164 m² Grund 445 m² Energimærke: Fantastisk udsigt over

Læs mere

Et godt sted at bo. M. Goldschmidt Ejendomme A/S. Gammel Køge Landevej 256 A-C & 260 A & D, 2650 Hvidovre. Attraktive boliger 1-3 værelser m²

Et godt sted at bo. M. Goldschmidt Ejendomme A/S. Gammel Køge Landevej 256 A-C & 260 A & D, 2650 Hvidovre. Attraktive boliger 1-3 værelser m² Gammel Køge Landevej 256 A-C Et godt sted at bo Attraktive boliger 1-3 værelser 51-162 m² M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M. Goldschmidt Ejendomme

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Sikkerheden dumper på cykelbanerne i Njalsgade

Sikkerheden dumper på cykelbanerne i Njalsgade Inspiration Nethe Plenge blev stært inspireret af Gurli Elbækgaards keramik til smukke madretter. Dyrk din altan Søstrene Anne og Sally Eldridge sparker gang i en altankonkurrence. Bryggebladet bakker

Læs mere

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C.

LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. F R I S KO H U S Eksklusive lejligheder udlejes LÆS MERE PÅ WWW.FRISKOHUSBOLIGER.DK LEJEBOLIGER I FRISKOHUS, ÅRHUS C. Nye eksklusive lejligheder udlejes nu i Århus ÅRHUS GÅR FORREST Verdenskunst. Prisbelønnet

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ring på. Læs Side 4. dagsordenen torsdag aften. Illustration: Københavns Kommune. udgangspunkt en linjeføring

Ring på. Læs Side 4. dagsordenen torsdag aften. Illustration: Københavns Kommune. udgangspunkt en linjeføring Bycykler igen Først skulle bycyklerne sløjfes i 2013. Nu er kommunen vendt halvvejs på en tallerken og gået med til et reduceret projekt. Der er tale om et pendlerprojekt. Læs Side 4, 5 og 12 Ring på Bryggeboerne

Læs mere

Ballen Strandpark 18 Ballen

Ballen Strandpark 18 Ballen Ballen Strandpark 18 Ballen Havudsigt og komfort. Sag: 83200425 edc.dk Samsø Ejendomskontor Statsaut. ejendomsmægler, MDE Langgade 11-8305 Samsø Tlf. 86590322-832@edc.dk Boligen Opført 2009 Rum/Værelser

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN

HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN HØJT TIL HIMLEN OG KORT TIL BYEN: NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN BOLIGER I KULTURHAVN GILLELEJE UDVIKLES OG OPFØRES AF GILLELEJE BYEN PÅ TOPPEN Bolig A, B, C, D, E og F Gilleleje ligger på Gilberg Hoved, som

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

DIT NYE HJEM? BREDGADE 21 A, 4. SAL, 1260 KØBENHAVN K VIL DU HØRE MERE - RING TLF

DIT NYE HJEM? BREDGADE 21 A, 4. SAL, 1260 KØBENHAVN K VIL DU HØRE MERE - RING TLF BREDGADE 21 A, 4. SAL, 1260 KØBENHAVN K VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070 DIT NYE HJEM? 237 lyse og højloftede kvadratmeter med skøn udsigt over gaden og byen Der er ingen smalle steder i Bredgade.

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

Karréen: Udsigt til det gode liv

Karréen: Udsigt til det gode liv Karréen: Udsigt til det gode liv Oplev verden fra toppen Karréen i Kongensgade bliver en oase af eksklusiv komfort, hjemlighed og liv. Oplev storbypuls, afslappet idyl og kompromisløs kvalitet i hjertet

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER UDLEJES FOR AMAGER FÆLLEDVEJ 112-142 2300 KBH. S SCHADES HAVE 1 MODERNE KØBENHAVNER-LEJLIGHED MED BÅDE LYS OG UDSIGT 2 SCHADES HAVE Schades

Læs mere

Andel til salg Horsensgade 1 st th

Andel til salg Horsensgade 1 st th Andel til salg Horsensgade 1 st th Kontakt Morten Kiilerich Kristensen 29 68 49 22 hrkiilerich@hotmail.com Historien om en andelslejlighed der ligger tæt på alt. Pris: Mdr. ydelse: M 2 : 366.654.- 4.392.-

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

August Olsen and the Village by FactoryHouse

August Olsen and the Village by FactoryHouse August Olsen and the Village by FactoryHouse Arkitektur by PLH Arkitekter August Olsen og the Village er tegnet og tænkt af PLH arkitekter. Målet har været at skabe en lille og spændende arkitektonisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Marts 2016

Indholdsfortegnelse Marts 2016 ARENDSE NYT 2016 Indholdsfortegnelse Marts 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Fødselsdage i marts 2016 Dame tur med bussen Tur ud i det blå Kor Aktivitetsplan

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS 2006 MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK 34 BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE NYHED

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Salgsprospekt Skovlytoften 6, 2840 Holte Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Kontorejendom - Produktionsejendom Investeringsejendom Med portnerbolig Ejendommen er i dag fuldt udlejet

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme Rød alene hjemme En flot, prikket tekande i keramik, skabt af Anna fra 1. kl., præsenteredes stolt på kontoret i mandags. Den strålede i stedet for solen, der havde gemt sig bag et dagsregnvejr. Oles og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Februar 2016

Indholdsfortegnelse Februar 2016 ARENDSE NYT Februar 2016 Indholdsfortegnelse Februar 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Tur ud i det blå Skosalg Hyggestund Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE ----------------------------- 0 ------------------------------ Sommerhus på Strandvejen i Klampenborg

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle Grejsdal Åpark 28 nybyggede familieboliger i Vejle Dejlige boliger med flot udsigt til Grejsdalen fra egne altaner og terrasser Afdeling 959-0 Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og 20 7100 Vejle Lejerbo Vejle

Læs mere

Helårshuse. til salg i Odsherred. Åbningstider i Nykøbing Sj. Åbningstider i Rørvig. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 13.00

Helårshuse. til salg i Odsherred. Åbningstider i Nykøbing Sj. Åbningstider i Rørvig. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 13.00 Helårshuse til salg i Odsherred Åbningstider i. Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag 10.00 1.00 Søndag Lukket Åbningstider i Rørvig Mandag Fredag 09.00 16.00 Lørdag Søndag Lukket Lukket NYKØBING SJ. v/ Jesper

Læs mere

Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City

Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City Besøg julemarkedet fra fredag 23. november til søndag 23. december 2012 Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City 2 Kære deltager på julemarkedet 2012 Hermed har jeg fornøjelsen at præsentere vores

Læs mere

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug Københavns Tømrerlaug tømrerprisen 2010 Grøn og blå storby København skal være en grøn og blå storby. Så vi har sat det mål for 2015, at 90 procent af alle københavnere skal kunne gå til en park, en strand,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE. Lejlighedstyper. T

Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE. Lejlighedstyper.  T Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE www.cosmoejendomme.dk T 8615 1688 Lejlighedstyper INDHOLD PLANER Beskrivelse Stueplan 1. sal 2. sal 3. sal 3 4 5 6 7 LEJLIGHEDSTYPER Lejlighedstype

Læs mere

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli 248.000 Euro Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk

Læs mere

ARENDSE NYT August 2017

ARENDSE NYT August 2017 ARENDSE NYT August 2017 Indholdsfortegnelse august 2017 Forside Indholdsfortegnelse Fødselsdage Gymnastik på 2. sal Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Aktivitetsplan Yoga Frisør Netværkskoden

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE ----------------------------- 0 ------------------------------ Sommerhus på Strandvejen i Klampenborg

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

Ballen Strandpark 27A Ballen

Ballen Strandpark 27A Ballen Ballen Strandpark 27A Ballen Havudsigt og komfort. Sag: 83200400 edc.dk Samsø Ejendomskontor Statsaut. ejendomsmægler, MDE Langgade 11-8305 Samsø Tlf. 86 59 03 22-832@edc.dk Boligen Opført 2009 Rum/Værelser

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

24 eksklusive lejligheder fra m 2 Velkommen til Solrød Strandvej

24 eksklusive lejligheder fra m 2 Velkommen til Solrød Strandvej 24 eksklusive lejligheder fra 113-219 m 2 Velkommen til Solrød Strandvej Vejledende tegning med forbehold for ændringer 24 attraktive ejerlejligheder centralt placeret ved Solrød Centret, togstation og

Læs mere

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN

LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN UDLEJES FOR: LINDHOLM BRYGGE EKSKLUSIVE RÆKKEHUSE VED FJORDEN RÆKKEHUSE TIL LEJE PÅ 3-4 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ LINDHOLM-BRYGGE.DK LYSE OG MODERNE RÆKKEHUSE ATTRAKTIV BELIGGENHED I NATURSKØNT OMRÅDE

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere