Nr. 2 - Maj DKKF-Nyt. En ny pinse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse"

Transkript

1 Nr. 2 - Maj 2009 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt En ny pinse Katolik, kend din kirke WUCWO bliver 100 år DKKF-weekend på Øm Afrikas kvinder og paven Fællesskabets dag 2009

2 Indhold Nyt fra bestyrelsen 3 Katolik, kend din kirke 4 WUCWO bliver 100 år 7 WUCWO's Bededag 9 Grethe Dohm in memoriam 10 Weekend med generalforsamling 11 Afrikas kvinder og paven 14 Fællesskabets dag DKKF-Nyt Medlemsblad for Danmarks Katolske Kvindeforening. DKKF's legater 18 Mødekalenderen 19 REDAKTIONSGRUPPE Jytte M. Hansen Kate Hovgaard Jakobsen Vivian Tiedemann, ansv. Forsidebillede: En ny pinse - det var pave Johannes den 23.'s ønske for Kirken - og vores ønske for DKKF... REDAKTIONENS ADRESSE Vivian Tiedemann Vesterbrogade 28, 3. th København V Telefon Telefax Næste nummer af bladet forventes at udkomme ultimo august Deadline for indsendelse af stof og mødemeddelelser til næste nummer er 1. august Send om muligt stof og meddelelser på diskette eller pr. .

3 Invitation til deltagelse i kfd-landsstævne i Mainz august 2009 Vores venner i kfd Hamburg, med formand Brigitte Frodermann i spidsen, ønsker at bevare kontakten med de danske medlemmer i DKKF og har foreslået kfd's landsorganisation at invitere danske medlemmer med til forbundets årlige landsstævne i Mainz. Det blev godkendt - og det er derfor en glæde for os hermed at kunne viderebringe invitationen til DKKFs medlemmer. Vi må sende to deltagere. Der kommer deltagere fra alle lokalforeninger i Tyskland. Weekenden starter fredag eftermiddag med indkvartering og slutter søndag efter frokost. Temaet er Valg af kvinder - kvinders valg. Dette tema er aktuelt i Tyskland, fordi stævnet ligger tæt på det tyske forbundsdagsvalg, men valg af kvinder - kvinders valg - er ikke kun aktuelt i partipolitik; det er særdeles nærværende i de beslutninger, som kvinder skal tage i deres liv som kvinde, mor, erhvervsaktiv, troende, forbruger osv. Weekenden bliver ledet af dr. Rosa Jahnen fra hovedkontoret i Düsseldorf og består bl.a. af oplæg, gruppearbejder, sang og dans. Programmet kommer i løbet af maj. Selve stævnet er gratis - du skal selv betale togbilletten. Har dette din interesse, så send din tilmelding til Benedicte (se bagsiden af bladet). 3

4 Katolik, kend din kirke! Af Iben Thranholm Den katolske Kirke og især pave Benedikt den 16. har været i stærk modvind i verdenspressen de seneste par måneder. Først var der pavens tale i julen, hvor han blev citeret for sige, at omfanget af problemet med homoseksualitet var at sammenligne med udryddelsen af regnskoven. Til trods for, at paven slet ikke nævnte ordet homoseksualitet i talen, var det dét, som alle medier fokuserede på. Kort tid efter var Fanden løs igen. Denne gang var det pave Benedikts dialog med det ekskommunicerede Pius X Selskab og særligt et af dets medlemmers historiesyn, som skabte balladen. Biskop Richard Williamson havde kort forinden på svensk fjernsyn sagt, at han ikke mente, at der var nær så mange jøder, der var blevet slået ihjel i gaskamrene, som antaget. Det vakte naturligvis ramaskrig overalt i medierne. Ingen skrev eller talte om, at pave Benedikt lige siden sin tid som præfekt for Troslærekongregationen har arbejdet ihærdigt for tætte forbindelser mellem det jødiske folk og Den katolske Kirke. Paven blev i stedet også udråbt som holocaustfornægter. Dernæst bragede sagen løs med den ni-årige brasilianske pige, der ventede tvillinger som resultatet af stedfaderens misbrug. Moderens valg om at få foretaget en abort på pigen udløste en ekskommunikation, som atter trak store overskrifter verden over. Igen fremstod Den katolske Kirke som kynisk, konservativ og fuldstændig umenneskelig. Kronen på værket var pave Benedikts Afrikarejse, hvor hans udmelding om, at kondomer risikerer at forværre AIDS-problemet, igen gav medierne anledning til at udråbe Kirken som aldeles ude af trit med resten af verden. Hvorfor er det gået så galt for Kirken? Kunne Kirken have gjort noget for at skabe sig et bedre "image" i verdenspressen? Man kunne bestemt have redet en stor del af stormen af i forvejen, hvis man havde tænkt sagerne ordentligt igennem og ikke mindst havde haft fingeren på pulsen med, hvordan medierne altid søger efter 4

5 baggrund - og tid - nok til f.eks. at forstå det store dilemma, som ligger bag abortsagen i Brasilien. Det er langt lettere at fremstille pigen og moderen som ofre for en kold og kynisk kirke, styret af gamle mænd uden sans for det moderne liv. Det forargelige og sensationelle sælger aviser! konflikter og afsløringer. Hvis pave Benedikt fra begyndelsen af havde lagt afstand til Williamsons udtalelser om Holocaust, havde der ikke været noget at komme efter. Men hvem rådgiver paven? Tilsyneladende ikke nogen, der læser hverken aviser eller ser fjernsyn. Dårlige kommunikationsstrukturer i Vatikanet bærer uden tvivl en del af skylden. Men når det så er sagt, så må man også være bevidst om, at medierne altid søger efter konflikter. Dertil kommer, at mange nyhedsmedier har for vane at tage et enkelt udsagn ud af en kontekst. Det er de færreste, der i dag har Men man kunne også spørge, hvorfor det går så galt også for katolikker? Det var nemlig ikke bare medier og ikke-katolikker, som blev voldsomt forargede og vrede, men også en ganske stor gruppe af katolikker rundt omkring i verden. Der var demonstrationer flere steder, bl.a. udenfor Notre Dame i Paris. Og herhjemme henvendte så mange vrede og frustrerede katolikker sig til bispedømmet, at biskop Kozon blev nødt til at skrive et offentligt brev, hvori han forsøger at forklare tingenes sammenhæng. Det kan undre, at så mange katolikker farer så voldsomt i flint. I ingen af sagerne har pave Benedikt sagt noget, som ikke er elementær viden for katolikker: at Kirken ikke blåstempler praktiseret homoseksualitet; at den efter Andet Vatikankoncil har gjort meget for at skabe tætte relationer til jøderne; at Kirken altid forsva- 5

6 rer de ufødte børn - uanset under hvilke omstændigheder de er blevet undfanget, og at den mener, at troskab er vejen frem og er (mere sikker) end såkaldt "sikker sex". Disse standpunkter kan derfor ikke komme som en overraskelse. Måske katolikker bliver vrede over, at Kirken ikke er i stand til at udlægge og forsvare sine synspunkter godt nok i pressen, men samtidigt bør man også være opmærksom på at nyhedsmedierne ofte har deres egen agenda. De er ofte drevet af negativitet og viser en ond og destruktiv verden, der ikke er værd at leve i. Hvorfor kan man ikke gennemskue, at når Kirken bliver set igennem den prisme, så vil billedet også blive derefter? Alle katolikker burde kunne sige (og vide), at Kirken er så meget mere - hvis ikke det stik modsatte - af det billede, medierne giver af den. Det kristne budskab og verdensbillede er et helt andet end mediernes, nemlig at verden er god, fordi den er skabt af Gud og er fyldt af hans kærlighed på trods af menneskelige fejl og ondskab. Kirken er også bærer af en åndelig virkelighed, som nyhedsmedierne slet ikke er stand til at indfange. En anden grund til, at Den katolske Kirke får på puklen, er også, at den er et fællesskab, som udgør en modkultur. Især i vor tid, hvor relativisme og ikke kærlighed til sandheden dyrkes. Kristus selv var og er et modsigelsens tegn, og det fik og får stadigt følger for ham. Som kristne er det muligt, at vi bliver nødt til at acceptere, at også vi repræsenterer modsigelsen til meget af, hvad der foregår i nutidig kultur. Som katolik tror man ikke på menneskelig ufejlbarlighed inden for Kirken, men på, at Kirken har fået betroet at overlevere trosskatten uændret fra generation til generation. Uanset hvor mange fejl Kirkens medlemmer måtte begå, eller hvor mange angreb en given kultur retter imod den, rokker det ikke ved, at Kirken altid vil være stedet, hvor trosskatten findes, og hvor Jesu Kristi mystiske nærvær findes. Hvis Kirkens folk sover i timen eller fejler, har den ikke brug for din foragt og vrede, men for tilgivelse og støtte - og for din stemme til at fortælle omverdenen, at det ofte er et vrangbillede, som fremstilles i medierne. & 6

7 WUCWO bliver 100 år Af Birgit Clausen, WUCWO-repræsentant Det var i 1910, at World Union of Catholic Women's Organizations - WUCWO - blev stiftet. Madame de Vélard, som var præsident for Patriotic League of French Women (som senere blev til Action Catholique Générale Féminine ACGF), foreslog, at man forenede alle forbund af katolske kvinder ud over jorden. Det stiftende møde blev holdt i Bryssel i Belgien, og der deltog repræsentanter for katolske kvindeforbund i Tyskland, England, Østrig, Belgien, Brasilien, Spanien, Frankrig, Portugal, Schweiz og Uruguay. Man stiftede International Union of Catholic Women's Leagues (UILFC), som i 1952 blev til WUCWO. Biskop Brems var opmærksom på dette initiativ, og med hans støtte blev DKKF stiftet i I mange år var DKKF et forbund af lokale kredse, mens vi i dag er én landsdækkende forening. I årenes løb har begge foreninger haft både opgangsperioder og nedgangsperioder. DKKF er nu en lille forening med ca. 125 medlemmer, og vi arbejder for at finde ud af, hvor vi i fremtiden kan lægge vores virke. WUCWO har ca. 85 medlemsorganisationer spredt ud over hele jorden, og vi er en af dem. WUCWO er en paraply over os, som hjælper os til at være en del af Kirken - af verdenskirken. Vi inspirerer kvinder fra hele verden, når nogle af os er med ved konferencer o.l., og når der er beretninger fra Danmark i WUCWO's medlemsblad. Og vi lader os inspirere af katolske kvinder fra hele jorden til at leve vores tro. Denne inspiration får vi, når der er beretninger i vores blad fra hele verden, når vore repræsentanter kommer 7

8 hjem fra konferencer, og når vi får materiale til WUCWO's bededag og sammen med kvinder fra hele jorden bruger dem. Ved verdenskonferencen i 2006 blev der formuleret en overskrift for arbejdet i WUCWO for årene : At bygge en fredskultur med speciel opmærksomhed på uddannelse og udryddelse af fattigdom. Denne overskrift har været en inspiration for noget af dét, der i de sidste år er foregået i DKKF. I anledningen af WUCWO's 100 års jubilæum har vores canadiske søsterorganisation taget initiativ til en indsamling til en jubilæumsfond. Indsamlingen støttes i første omgang af bl.a. vores søsterorganisationer i Nordamerika og af WUCWO's præsident Karen Hurley. Man sigter mod en fond på 5 mio. dollars, som man vil investere socialt og ansvarligt. Overskuddet fra disse investeringer skal bl.a. bruges til støtte, så delegerede fra udviklingslande kan deltage i WUCWO's verdenskonferencer og generalforsamlinger. Endvidere skal overskuddet bruges til at forbedre kommunikation og evangelisation, forbedre WUCWO's internationale repræsentation i relevante organer, støtte regionale programmer i alle fem internationale regioner og støtte sekretariatet. Man forventer, at fonden vil afkaste ca $ om året til disse formål. På DKKF's generalforsamling i marts 2009 besluttede man at lave en indsamling til dette formål. Jeg fik bemyndigelse til at stå for det og at oprette en bankkonto i mit navn med dette formål. På generalforsamlingen blev der indsamlet 681,50 kr. Med en medlemsskare i WUCWO på ca 5 mio kvinder svarer den ønskede størrelse af fonden til 1 $ - ca. 5,60 kr. - pr. medlem. Vi, som bor i et af verdens rigeste lande, bør kunne bidrage med mere end de fattige medlemsorganisationer i f.eks. Afrika og Asien. Kan vi sigte mod, at vi kan bidrage med 3 $ pr. medlem, altså med 375 $, der svarer til kr? Vil du være med til - i anledningen af WUCWO's 100 års jubilæum - at takke alle de kvinder, der i årenes løb ved deres engagement i WUCWO og dens medlemsorganisationer har udført en uvurderlig tjeneste i Kirken? Så kan du give udtryk for din taknemlighed ved at indbetale et beløb - større eller mindre - til bankkonto: Reg. nr. 7260, konto Navn Birgit Clausen. Indsamlingen slutter 1. september

9 WUCWO's Bededag Af Birgit Clausen, WUCWO-repræsentant Hvert år d. 13. maj afholdes WUCWO's bededag ud over jorden. Dette nummer af DKKF-Nyt udkommer efter denne dato, så vi kan lade os inspirere af teksterne til bededagen på et tidspunkt, som passer os hver især. I år er teksterne udarbejdet af Nordamerikas regionale vicepræsident Agnes Bedard. I introduktionen skriver hun: "Eukaristien er den bøn, der binder sammen. Det er den bøn, der forener os: ét i Helligånden, ét i Herren og ét i hjerte og sind. Og på den måde er vi forenet, forenet i kærlighed til Herren og med ønsket om at tjene hele Guds folk, og vi er forenet som medlemmer af WUCWO - World Union of Catholics Women's Organizations i taknemlighed og fejring af eukaristien. Må Gud velsigne os alle, som kommer sammen til eukaristi, adskilt af afstand, men forenet i kærlighed til Gud og i tjenesten af hinanden som medlemmer af WUCWO." Ud over de faste messetekster for dagens fest, Vor Frue af Fatima, består teksterne af forbønner: For Kirken ud over jorden, at den må videregive Guds helbredende tilstedeværelse til alle, som er i nød. - Derom beder vi For alle nationers ledere, at de må bringe fred og retfærdighed til hele verden. - Derom beder vi For lederne i WUCWO's medlemsorganisationer, som modigt gør opmærksom på uretfærdige forhold og gør noget ved dem. - Derom beder vi For alle kvinder i WUCWO: Må de i deres arbejde med tjeneste, bøn og forkyndelse bringe fred til alle mennesker, særligt ved at arbejde for uddannelse til alle. - Derom beder vi For alle, som forbereder WUC- WO's verdenskonference i 2010 i Det hellige Land, hvor hundredåret for WUCWO som alverdens katolske kvinders talerør vil blive markeret. - Derom beder vi For alle vore anliggender (disse konkrete anliggender kan være skrevet ned, eller de forsamlede kvinder kan anmodes om at sige dem). - Derom beder vi 9

10 Præst: Himmelske Far, vi takker dig for det budskab om fred, som Maria bringer til vor plagede verden. Hav medlidenhed med vore hvileløse hjerter og urolige sind og giv os dit kongeriges fred og kærlighed, du, som lever fra evighed til evighed. Alle: Amen. Jeg opfordrer jer til på et tidspunkt i de kommende uger eller måneder at bruge disse forbønner i jeres egne bønner. Grethe Dohm in memoriam Af Ruth P. Meyer R I P Grethe Dohm født den 4. juni sov stille ind den 6. februar 2009 Bisættelsen har fundet sted Ovenstående ser man i sin avis, og så går tankerne mange år tilbage til mine første år i DKKF. Grete kom fra Odense, hvor hendes mor, Martha Spetzler, var med i DKKF's Odensekreds. Det var derfor en naturlig ting for Grete også at være med i det katolske kvindeforbund - også da hun kom til København. Hun deltog her i lørdagsmøderne ligesom i Dalumretræter og årsmøder. Jeg mødte Grete, da jeg i 80'erne kom med i DKKF. Altid hjælpsom fortalte hun med glæde om sin tid i dét, der dengang hed "Katolsk Kvindeforbund". De seneste år var Grete Dohm på plejehjem. Herre, giv hende den evige hvile og lad det evige lys lyse for hende; hun hvile i fred. Amen. 10

11 DKKF-weekend med generalforsamling Af Jytte M. Hansen DKKF- weekend med generalforsamling fra fredag, den 27.- til søndag, den 29.marts 2009 på Øm-borgen. Fredag eftermiddag tog københavnerne fra Hovedbanegården klokken 17. Toget var fyldt til randen, og det var vi også - af forventning til den kommende weekend med debat, møde med andre DKKF-kvinder og ikke mindst hyggeligt samvær. Vi ankom omkring klokken 20 til Skanderborg, og Benedicte tog imod os og fulgte os til den lejede bus, der kørte os ud til Ømborgen. Da det var mørkt, var der ikke så meget at se, og efter en halv times kørsel ankom vi til borgen. Efter at have hilst på de tilstedeværende, der kom både fra Nord- og Sønderjylland og øst og vest, blev vi indlogeret på vore værelser. Helle og jeg fik den hellige Edith Steins værelse. Sengetøj med mere blev uddelt, og derefter var der servering af smørrebrød, te og kaffe i den store spisesal. Antallet af deltagere sneg sig op på 22. Hele weekenden fik vi hjælp i køkkenet til madlavning af Anna Smitshuysens mand Erik, Benediktes mand Leif, hendes datter Naja, der blev dirigent på generalforsamlingen, og sønnen Michael, der alle tilsammen forestod det praktiske i køkkenet. Og hvilken gourmet-weekend det blev for os alle sammen! Fredag aften afsluttede vi med, 11

12 at Helle og Jytte holdt aftenbøn i vinterkirken. Lørdag morgen blev alle deltagerne vækket med gregoriansk korsang, meget stemningsfuldt. Derefter fulgte der et dejligt morgenbord med diverse lækkerier samt te og kaffe. Klokken 9.00 var der morgenbøn i vinterkirken. Vi havde ingen blå salmebøger, så det blev til meget smukke og friske sange/salmer fra DUK s sanghæfte. Vi følte os løftet op af den friskhed, der er i disse sange. Klokken 9.30 startede generalforsamlingen. Den varede hele dagen kun afbrudt af frokost, kaffe og nogle enkelte strækpauser. Vores gjstlige rådgiver og præst Jan Ophoff kom efter generalforsamlingen og holdt en smuk messe, hvor en del af hans prædiken bestod i at vise billeder af korsvejen fra Vejle katolske kirke, meget smukke og gribende stationer, der virkelig fik tankerne til at kredse om dét at gå korsvej, og hvor bredt det favner, hvis man har fokus på de nutidige lidelser i verden. Aftenen sluttede med et brag af en middag, som vores hjælpende og tjenende ånder havde forberedt til os. Det var en succes uden lige. Tre retter mad med laks, oksesteg med kartofler, sovs og broccolisalat, dessert, is med frugt og små chokoladebægre med fyld, senere kaffe med muffins, og underholdning ved Jan Ophoff og Anna. Tak til køkkenholdet, uden dem var det ikke blevet så godt. Søndag morgen startede vi med morgenbøn og salmer. Derefter var der foredrag af Inge Norling. I Danmark smider man levende mennesker i skraldespanden, "citat af Inge Norling." Inge fortalte om sin lange og seje kamp fra at være ude i det aktive erhvervsliv, hvor hun tjente mange penge, havde mand og børn,. Inge fortalte om det år, hun var hjemløs og færdedes blandt de mennesker, der er udstødt af samfundet. Inge boede sammen med dem, og hun fik senere arbejde i området omkring Istedgade Inge var døbt i Pinsekirken, men meget senere fandt hun ud af, at det var katolik, hun ville være. Til sidst måtte hun give slip og følge dét, der var dybest inde i hendes hjerte, nemlig Kristus. Inge bad meget til Gud om, at hun kunne få et sted, en gård, til de hjemløse, og fandt en i avisen, Fasterholtgård. Den var meget dyr, og det var umuligt at finde penge til dette projekt. 12

13 Skæbnen ville, at der blev begået indbrud på gården, og alt af værdi blev stjålet. Køkkeninventar og vandanlæg. Derefter fil Inge lov til at bo på gården for at passe på den. Dér har Inge haft et hjem for mange forskellige mennesker; der har været alkoholikere, stofmisbrugere og mange andre. Inge startede med at bede Fadervor og bordbøn sammen med sine drenge, som hun kalder dem. I en periode var der megen vold og slagsmål imellem dem. Inge har også været ude for at blive slået og har også fået brækket nogle ribben. Politiet var hun i daglig kontakt med. Til sidst blev det selv politiet for meget, og de havde ikke tid til at komme der mere. Inge begyndte at bede tidebønnerne morgen og aften, og lidt efter lidt forsvandt volden blandt beboerne, og de blev mere rolige. Det blev til sidst sådan, at politiet ville have opskriften på, hvordan hun kunne få disse syge mennesker til at falde til ro. Inge sørger for, at de får deres daglige medicin. Nu bor Inge på Arnborg, et nedlagt hotel, og driver det sammen med nogle enkelte frivillige. Det blev til navnet Fred og Forsoning. Inge Norling bor på hotellet på lige fod med sine beboere, betaler det samme som dem og ejer ingenting. Hele projektet er blevet til en fond, som kan støttes med frivillige bidrag. Der kunne fortælles meget mere om dette smukke arbejde. I kan høre et interview på TV tro.dk hvor Inge fortæller om sit liv med de hjemløse. Inge Norling blev udnævnt til æresmedlem i DKKF. Til slut var der frokost og derefter oprydning og afrejse med bussen klokken 13. Tak for en utrolig dejlig og inspirerende DKKF - weekend og tak til dem, der gjorde den til dette. Inge udnævnes til æresmedlem 13

14 Afrikas kvinder og paven Fra en pressemeddelelse under pave Benedikts Afrikarejse Er der egentlig ved denne paverejse endnu noget, som ikke også allerede Johannes Paul har gjort på lignende måde? Og dog - på denne pave Benedikt den 16.'s Afrikarejse forekommer der noget nyt. Kort før han skal forlade Angola, ønsker paven at mødes med medlemmer af de katolske kvindebevægelser - en historisk begivenhed og et budskab, der er rettet til kvinder i hele Afrika. "Det er en stor glæde for os kvinder," siger en ung kvinde, som synger med i koret ved katedralen i Yaoundé i Cameroun - og hun mener her pave Benedikts besøg på Det sorte Kontinent. "Det er naturligvis ikke den første pave, som velsigner os, Johannes Paul har allerede været her. Men det er for os kvinder virkelig en stor glæde. Hvor stor en glæde vil man let kunne konstatere på gaderne. Der vil være mange flere kvinder end mænd for at hilse paven. Kvinderne har en stærkere tro, Afrikas kvinder er i almindelighed begejstrede over, at paven kommer. Og pave Benedikt kommer specielt til dem, Afrikas kvinder, det signaliserer hans møde med de katolske kvindeforbund på søndag aften i Angolas hovedstad Luanda. Kvinderne vil frem for alt fred. De vil, at paven beder med dem for fred og velstand og for vore familier. Det vil være godt for os. Afrika er et kvindernes kontinent. I landbruget spiller de en ganske anden rolle end i industrilandene: Mere end 90 % af arbejdet bliver udført af kvinderne. De står for det dynamiske Afrika, for at finde udveje ud af de lammende traditioner. Kvinderne bliver stadig mere respekteret, og i nogle afrikanske lande har de allerede fået betydningsfulde poster. Kvinderne bliver respekteret, fordi de gør deres arbejde godt, og når man ser sig omkring, er de talrigere end mændende." Det må Paven forholde sig til. Men hvilket budskab vil paven give kvinderne med på vejen? "Jeg formoder, at kvinderne i Angola vil henvende sig til paven om kvindernes rolle i Kirken - de afrikanske kvinders rolle i Kirken 14

15 og i verden. Det er det væsentlige budskab" siger Yvette Linga, en engageret katolik i Yaunde, "også Andet Vatikankoncil har betonet kvindernes rolle - netop inden for Kirken og samfundet. Det er meget vigtigt. Thi kvinderne er bærere af menneskeheden, de er opdragere. Kirken er en moder, og kvinden er at sammenligne med Kirken: moder, fødende og opdrager." Linga leder en kvindekreds i Mariabasilikaen i Yaoundé, er moder til fire børn, har tre børnebørn og er udearbejdende. "Der finder i øjeblikket en polemik sted, hvad angår at kræve mere rum for kvinderne i Kirken. Jeg finder, at de allerede i dag har en vigtig rolle i bevægelserne, men også i liturgien. Jeg mener, at vi selv må erkende, hvad vores egentlige plads er; denne plads er klart defineret, og vi må udfylde den med værdighed og respekt. Kvindens rolle er vigtig og netop i Guds Frelsesplan. Hun er opdrager og moder, og en moder har en ganske særlig sensibilitet. Sit eget geni! Hun må også have ret til at vise det og til at anvende det. Glem ikke, at kvinder var de første apostle, der gav budskabet om opstandelsen videre. I dag skal kvinderne også være de første til at udbrede evangeliet. Men når vi på den anden side betragter statistikken her i Afrika, da må det slås fast, at antallet af kvinder blandt kateketer er proportionalt lav. Det må slås fast, at de behøver en solid uddannelse for at kunne spille denne rolle, og i dag ser vi, at mange mænd svigter i den henseende. Kvinder må afløse dem for at bringe evangeliet videre." 15

16 Alt levende, pris Gud Af Inger Harbo Referat af Fællesskabets Dag, maj 2009 i Svendborg: Den helt store opfordring til lovprisning af Gud, møder vi i Davids salmer. I Salme den sidste salme i Salmernes bog - vers 6 hedder det: Alt, hvad der ånder, pris Herren. Netop den linje var temaet på Fællesskabets Dag, arrangeret af Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) i Svendborg i dagene maj. Mødet blev åbnet af Kanny Kruse (Baptistkirken), der er formand for DØK. Hun bød alle velkomne og fortalte, at temaet for Bededagen 2010 vil være "Alt levende, pris Gud". Det er kristne kvinder i Cameroun, Afrika, der har valgt temaet. For tredje år i træk var det et vidunderligt forårsvejr, der hvælvede sig over Svendborg, hvor 59 kvinder - fra 10 forskellige kristne kirkesamfund i Danmark - var mødt frem for i fest og glæde at forberede sig på 2010 bededagstemaet. Det måtte blive en Glædens Fest! En fantastisk dag, hvor Herrens skaberværk udfoldede sig på det smukkeste. Teksten, vejret, begejstringen kaldte et ganske bestemt billede frem for mig: Frans af Assisi's Solsang, som da også kom til at indgå som en del af weekendens program. Efter velkomst og kaffe fortalte sognepræst Eva Melhof (Folkekirken) om sit liv som blind, fem børn, mand og præstegård. Men trods enorm modgang - set med vore øjne og hørt med vore ører - var hendes beretning en lovprisning af Herren. Det var en positiv og meget stærk oplevelse at møde hende. På lørdagens aftenprogram stod: Overrækkelse af Bededagskollekten 2009 til katolske kvinder. Pengene var en andel af den landsdækkende kollekt, der var blevet indsamlet på Bededagen 8. marts Som repræsentant for DKKF modtog jeg kroner, som vil blive overført til "Kinderhilfe Bethlehem", se Jeg vil i en senere artikel her i bladet forsøge at berette om, hvordan bededagsdonationen bliver anvendt i det meget vigtige arbejde. 16

17 Frans og fuglene kom til at præge lørdagens aftenprogram. Birte Mandrup Christensen (Katolsk kirke) læste om Frans og fuglene, fortalte om sine besøg i Assisi og om den helt specielle atmosfære, der er i byen. Samtidig skulle alle deltagere forsøge at folde papirsfugle, som skulle bruges til udsmykning ved søndagsgudstjenesten. Det var vist ikke alle, der syntes at papirarbejdet var interessant, men der var dog rigeligt med fugle til en smuk og festlig udsmykning om søndagen. Benedikte Brisson (Katolsk kirke) ledede gudstjenesten. Også hun tog udgangspunkt i Frans, og vi indledte med at synge Almægtige og kære Gud, hvor sidste strofe lyder: Så pris med hjerte, mund og hånd, halleluja Gud Fader, Søn og Helligånd, halleluja Den mindste kerne, lyd og gnist, halleluja lovsynger dig fra først til sidst, halleluja, pris vor Skaber, pris vor Skaber, halleluja. Ikke at bekymre sig var også et gennemgående tema i prædiken, hvor der tillige indgik en meditation om at lægge bekymringerne i Guds hånd. Gudstjenesten var en smuk og indtrængende lovprisning af Herren. Foruden Frans af Assisi's lovsang, sang vi Salme 150 som gregoriansk vekselsang. Benedikte og Birte (som stod for det musikalske) høstede stor ros for en meget smuk gudstjeneste. Ellen Hedlund (Apostolsk kirke) holdt efter gudstjenesten et gribende foredrag, hvor hun ud fra sit eget liv og i lyset af Alt levende - pris Gud berettede om, at uanset hvor stor modgang man møder, er det muligt at rejse sig igen og takke for de ressourcer, Gud har lagt i hver af os. Hun indbød til slut i sit foredrag til fri bøn, som jo er en naturlig del af samværet i 17

18 mange frikirker. Dog sluttede hun - med et stort smil - med ordene: "Nu kan vi vist ikke koge mere suppe på den pølsepind!". Det var stærkt, det var varmt - og det var morsomt. Weekenden sluttede med et foredrag om kvindernes situation i Cameroun. Debbie Jensen (Pinsemenigheden) er født og opvokset i Cameroun, men uddanner sig for tiden til socialrådgiver i Danmark. Hun ser frem til efter endt uddannelse at kunne bruge sin viden i Cameroun. Vi kunne efter en indholdsrig weekend tage afsked og hjemme begynde at arbejde med de mange indtryk. Vi kan forberede os til at give vor indsigt videre, når vi til efterår og vinter begynder at planlægge Kvindernes Internationale Bededag 2010 i vore egne sogne. For mig at se er det økumeniske arbejde vigtigt og givende. Det udbygger tillige min overbevisning om, at "det katolske" er mit ståsted. Jeg ser frem til at møde mange af jer på Fællesskabets Dag den sidste weekend i april 2010 i Svendborg. Den er altid forhåndsomtalt i DKKF-Nyt. DKKF's legater Danmarks katolske kvindeforbunds fond til fordel for Trørødhus uddeler legatportioner til sommerophold for ubemidlede katolske småpiger under katolske forhold. Ansøgning sendes til DKKFs landsleder Benedicte Knudsen, Urlev Kirkevej 7, 8722 Hedensted. Ansøgningen skal være landslederen i hænde senest 1. juli Restauratør Krogh og hustrus legat uddeles til katolske drenges ferieophold. Ansøgning sendes til DKKFs landsleder Benedicte Knudsen, Urlev Kirkevej 7, 8722 Hedensted Ansøgningen skal være landslederen i hænde senest 1. juli

19 D K K F Mødekalenderen Mandag, den 6. juli 2009 kl fejres Sankt Maria Gorettis mindedag i Viborg. I den nye Sankt Kjelds kirke, Sankt Leonisgade 12, Viborg, er der i alterstenen relikvier af bl.a. Sankt Maria Goretti. Dette giver os mulighed for at kunne mødes og på særlig måde fejre hendes dag. Vi mødes kl og begynder med messe i den smukke, nye kirke. Ved messen vil vi i forbønnerne særligt bede for børn og voksne, der bliver og er blevet seksuelt misbrugt eller krænket, og for alle udsatte børn. Vi vil bede om, at de på Sankt Maria Goretti's forbøn må få hjælp til at hele deres sår på sjæl og legeme og få styrke og livsmod. - Efter messen samles vi i menighedssalen, hvor der vil være servering af kaffe, the og sandwich. Der vil være et oplæg om Sankt Maria Goretti, og hvad hun betyder for os som kvinder. Yderligere oplysninger hos Else Blichert-Toft, tlf , eller hos Birgit Clausen, tlf , Alle er velkommen til denne dag. Mandag, den 6. juli 2009 kl : Messe i Sankt Ansgars kirke med pastor Niels Engelbrecht i anledning af Sankt Maria Gorettis mindedag. Se nærmere om hendes historie på - Vi fejrer dagen i hendes intention og vil særlig bede for alle børn og voksne, der bliver og er blevet misbrugt eller krænket, og for alle udsatte og svigtede børn og unge. Efter messen er der samvær i menighedssalen, Bredgade 69A med et let måltid. Tilmelding senest søndag, den 5. juli til Ruth P. Meyer, telefon Mandag, den 31. august kl fredag, den 4. september 2009 kl , DKKF-retræte på Dalum Kloster med temaet Lysets mysterier Retræteleder: p. Poul Marx, OMI. Praktisk leder Ruth P. Meyer, Østbanegade 45, 5.th Kbh. Ø, tlf , Retræten er overtegnet - der er flere på ventelisten. Se 19

20 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING Bestyrelsesmedlemmer Benedicte Knudsen, landsleder Telf.: Urlev Kirkevej 7, 8722 Hedensted Helle Østergreen-Johansen, stedfortræd. landsleder Telf.: Landgildevej 2, 2300 København S Anna Smitshuysen, kasserer & medlemsregistrering Telf.: Drosselvej 38, 6000 Kolding Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr Jytte M. Hansen, sekretær Telf.: Østerbrogade 88 A, 2. tv., 2100 København Ø Else Dupont Telf.: Udsigten 51, 6400 Sønderborg Suppleant øst: Kirsten Wenneberg Telf.: Thyvej 8, st. th., 2720 Vanløse Suppleant vest: Hanne Marianne Jensen Telf,: Knud Hansensvej 52, 2. th., 6000 Kolding Gejstlig rådgiver: Jan Ophoff O. Præm. Telf.: Fjellegade 2, 7100 Vejle Hjemmeside: - Indmeldelse i DKKF kan ske ved henvendelse til Anna Smitshuysen, se ovenfor. Årskontingent: 200 kroner. Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun 100 kroner for resten af året. ISSN

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere

Indhold. Klostertur til Averbode i kristihimmelfartsferien v/ Hanne Marianne Jensen. Maria Goretti - bededag og bønskort v/ Birgit Clausen

Indhold. Klostertur til Averbode i kristihimmelfartsferien v/ Hanne Marianne Jensen. Maria Goretti - bededag og bønskort v/ Birgit Clausen Indhold Annonce for Trørødhus legat Nyt fra bestyrelsen v/ Benedicte Knudsen Retræte på Dalum v/ Birgit Clausen Klostertur til Averbode i kristihimmelfartsferien v/ Hanne Marianne Jensen Fællesskabets

Læs mere

Indhold. www.dkkf.dk. Danmarks Katolske Kvindeforening

Indhold. www.dkkf.dk. Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Kort over pilgrimsruten v/ Inger Wierød Pilgrimsvandring på Hærvejen v/ Benedicte Knudsen Indonesisk aften v/ Inger Harbo Andersen Maria Goretti-dag i Viborg og bønskort v/ Birgit Clausen Dalumretræte

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning:

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning: Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: DDS 84 Gør døren høj DDS 87 - Det første lys DDS 81 Fryd dig du Kristi brud DDS 77

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Mandag d. 2. november 2015. Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre. Tema: Citater af U2. Forkyndelse:

Mandag d. 2. november 2015. Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre. Tema: Citater af U2. Forkyndelse: Mandag d. 2. november 2015 Jørgen Lasgaard Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre Tema: Citater af U2 Forkyndelse: Vil vi nogensinde leve i fred med hinanden? Men dem, der ikke selv kan

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere