Nr. 2 - Maj DKKF-Nyt. En ny pinse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse"

Transkript

1 Nr. 2 - Maj 2009 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt En ny pinse Katolik, kend din kirke WUCWO bliver 100 år DKKF-weekend på Øm Afrikas kvinder og paven Fællesskabets dag 2009

2 Indhold Nyt fra bestyrelsen 3 Katolik, kend din kirke 4 WUCWO bliver 100 år 7 WUCWO's Bededag 9 Grethe Dohm in memoriam 10 Weekend med generalforsamling 11 Afrikas kvinder og paven 14 Fællesskabets dag DKKF-Nyt Medlemsblad for Danmarks Katolske Kvindeforening. DKKF's legater 18 Mødekalenderen 19 REDAKTIONSGRUPPE Jytte M. Hansen Kate Hovgaard Jakobsen Vivian Tiedemann, ansv. Forsidebillede: En ny pinse - det var pave Johannes den 23.'s ønske for Kirken - og vores ønske for DKKF... REDAKTIONENS ADRESSE Vivian Tiedemann Vesterbrogade 28, 3. th København V Telefon Telefax Næste nummer af bladet forventes at udkomme ultimo august Deadline for indsendelse af stof og mødemeddelelser til næste nummer er 1. august Send om muligt stof og meddelelser på diskette eller pr. .

3 Invitation til deltagelse i kfd-landsstævne i Mainz august 2009 Vores venner i kfd Hamburg, med formand Brigitte Frodermann i spidsen, ønsker at bevare kontakten med de danske medlemmer i DKKF og har foreslået kfd's landsorganisation at invitere danske medlemmer med til forbundets årlige landsstævne i Mainz. Det blev godkendt - og det er derfor en glæde for os hermed at kunne viderebringe invitationen til DKKFs medlemmer. Vi må sende to deltagere. Der kommer deltagere fra alle lokalforeninger i Tyskland. Weekenden starter fredag eftermiddag med indkvartering og slutter søndag efter frokost. Temaet er Valg af kvinder - kvinders valg. Dette tema er aktuelt i Tyskland, fordi stævnet ligger tæt på det tyske forbundsdagsvalg, men valg af kvinder - kvinders valg - er ikke kun aktuelt i partipolitik; det er særdeles nærværende i de beslutninger, som kvinder skal tage i deres liv som kvinde, mor, erhvervsaktiv, troende, forbruger osv. Weekenden bliver ledet af dr. Rosa Jahnen fra hovedkontoret i Düsseldorf og består bl.a. af oplæg, gruppearbejder, sang og dans. Programmet kommer i løbet af maj. Selve stævnet er gratis - du skal selv betale togbilletten. Har dette din interesse, så send din tilmelding til Benedicte (se bagsiden af bladet). 3

4 Katolik, kend din kirke! Af Iben Thranholm Den katolske Kirke og især pave Benedikt den 16. har været i stærk modvind i verdenspressen de seneste par måneder. Først var der pavens tale i julen, hvor han blev citeret for sige, at omfanget af problemet med homoseksualitet var at sammenligne med udryddelsen af regnskoven. Til trods for, at paven slet ikke nævnte ordet homoseksualitet i talen, var det dét, som alle medier fokuserede på. Kort tid efter var Fanden løs igen. Denne gang var det pave Benedikts dialog med det ekskommunicerede Pius X Selskab og særligt et af dets medlemmers historiesyn, som skabte balladen. Biskop Richard Williamson havde kort forinden på svensk fjernsyn sagt, at han ikke mente, at der var nær så mange jøder, der var blevet slået ihjel i gaskamrene, som antaget. Det vakte naturligvis ramaskrig overalt i medierne. Ingen skrev eller talte om, at pave Benedikt lige siden sin tid som præfekt for Troslærekongregationen har arbejdet ihærdigt for tætte forbindelser mellem det jødiske folk og Den katolske Kirke. Paven blev i stedet også udråbt som holocaustfornægter. Dernæst bragede sagen løs med den ni-årige brasilianske pige, der ventede tvillinger som resultatet af stedfaderens misbrug. Moderens valg om at få foretaget en abort på pigen udløste en ekskommunikation, som atter trak store overskrifter verden over. Igen fremstod Den katolske Kirke som kynisk, konservativ og fuldstændig umenneskelig. Kronen på værket var pave Benedikts Afrikarejse, hvor hans udmelding om, at kondomer risikerer at forværre AIDS-problemet, igen gav medierne anledning til at udråbe Kirken som aldeles ude af trit med resten af verden. Hvorfor er det gået så galt for Kirken? Kunne Kirken have gjort noget for at skabe sig et bedre "image" i verdenspressen? Man kunne bestemt have redet en stor del af stormen af i forvejen, hvis man havde tænkt sagerne ordentligt igennem og ikke mindst havde haft fingeren på pulsen med, hvordan medierne altid søger efter 4

5 baggrund - og tid - nok til f.eks. at forstå det store dilemma, som ligger bag abortsagen i Brasilien. Det er langt lettere at fremstille pigen og moderen som ofre for en kold og kynisk kirke, styret af gamle mænd uden sans for det moderne liv. Det forargelige og sensationelle sælger aviser! konflikter og afsløringer. Hvis pave Benedikt fra begyndelsen af havde lagt afstand til Williamsons udtalelser om Holocaust, havde der ikke været noget at komme efter. Men hvem rådgiver paven? Tilsyneladende ikke nogen, der læser hverken aviser eller ser fjernsyn. Dårlige kommunikationsstrukturer i Vatikanet bærer uden tvivl en del af skylden. Men når det så er sagt, så må man også være bevidst om, at medierne altid søger efter konflikter. Dertil kommer, at mange nyhedsmedier har for vane at tage et enkelt udsagn ud af en kontekst. Det er de færreste, der i dag har Men man kunne også spørge, hvorfor det går så galt også for katolikker? Det var nemlig ikke bare medier og ikke-katolikker, som blev voldsomt forargede og vrede, men også en ganske stor gruppe af katolikker rundt omkring i verden. Der var demonstrationer flere steder, bl.a. udenfor Notre Dame i Paris. Og herhjemme henvendte så mange vrede og frustrerede katolikker sig til bispedømmet, at biskop Kozon blev nødt til at skrive et offentligt brev, hvori han forsøger at forklare tingenes sammenhæng. Det kan undre, at så mange katolikker farer så voldsomt i flint. I ingen af sagerne har pave Benedikt sagt noget, som ikke er elementær viden for katolikker: at Kirken ikke blåstempler praktiseret homoseksualitet; at den efter Andet Vatikankoncil har gjort meget for at skabe tætte relationer til jøderne; at Kirken altid forsva- 5

6 rer de ufødte børn - uanset under hvilke omstændigheder de er blevet undfanget, og at den mener, at troskab er vejen frem og er (mere sikker) end såkaldt "sikker sex". Disse standpunkter kan derfor ikke komme som en overraskelse. Måske katolikker bliver vrede over, at Kirken ikke er i stand til at udlægge og forsvare sine synspunkter godt nok i pressen, men samtidigt bør man også være opmærksom på at nyhedsmedierne ofte har deres egen agenda. De er ofte drevet af negativitet og viser en ond og destruktiv verden, der ikke er værd at leve i. Hvorfor kan man ikke gennemskue, at når Kirken bliver set igennem den prisme, så vil billedet også blive derefter? Alle katolikker burde kunne sige (og vide), at Kirken er så meget mere - hvis ikke det stik modsatte - af det billede, medierne giver af den. Det kristne budskab og verdensbillede er et helt andet end mediernes, nemlig at verden er god, fordi den er skabt af Gud og er fyldt af hans kærlighed på trods af menneskelige fejl og ondskab. Kirken er også bærer af en åndelig virkelighed, som nyhedsmedierne slet ikke er stand til at indfange. En anden grund til, at Den katolske Kirke får på puklen, er også, at den er et fællesskab, som udgør en modkultur. Især i vor tid, hvor relativisme og ikke kærlighed til sandheden dyrkes. Kristus selv var og er et modsigelsens tegn, og det fik og får stadigt følger for ham. Som kristne er det muligt, at vi bliver nødt til at acceptere, at også vi repræsenterer modsigelsen til meget af, hvad der foregår i nutidig kultur. Som katolik tror man ikke på menneskelig ufejlbarlighed inden for Kirken, men på, at Kirken har fået betroet at overlevere trosskatten uændret fra generation til generation. Uanset hvor mange fejl Kirkens medlemmer måtte begå, eller hvor mange angreb en given kultur retter imod den, rokker det ikke ved, at Kirken altid vil være stedet, hvor trosskatten findes, og hvor Jesu Kristi mystiske nærvær findes. Hvis Kirkens folk sover i timen eller fejler, har den ikke brug for din foragt og vrede, men for tilgivelse og støtte - og for din stemme til at fortælle omverdenen, at det ofte er et vrangbillede, som fremstilles i medierne. & 6

7 WUCWO bliver 100 år Af Birgit Clausen, WUCWO-repræsentant Det var i 1910, at World Union of Catholic Women's Organizations - WUCWO - blev stiftet. Madame de Vélard, som var præsident for Patriotic League of French Women (som senere blev til Action Catholique Générale Féminine ACGF), foreslog, at man forenede alle forbund af katolske kvinder ud over jorden. Det stiftende møde blev holdt i Bryssel i Belgien, og der deltog repræsentanter for katolske kvindeforbund i Tyskland, England, Østrig, Belgien, Brasilien, Spanien, Frankrig, Portugal, Schweiz og Uruguay. Man stiftede International Union of Catholic Women's Leagues (UILFC), som i 1952 blev til WUCWO. Biskop Brems var opmærksom på dette initiativ, og med hans støtte blev DKKF stiftet i I mange år var DKKF et forbund af lokale kredse, mens vi i dag er én landsdækkende forening. I årenes løb har begge foreninger haft både opgangsperioder og nedgangsperioder. DKKF er nu en lille forening med ca. 125 medlemmer, og vi arbejder for at finde ud af, hvor vi i fremtiden kan lægge vores virke. WUCWO har ca. 85 medlemsorganisationer spredt ud over hele jorden, og vi er en af dem. WUCWO er en paraply over os, som hjælper os til at være en del af Kirken - af verdenskirken. Vi inspirerer kvinder fra hele verden, når nogle af os er med ved konferencer o.l., og når der er beretninger fra Danmark i WUCWO's medlemsblad. Og vi lader os inspirere af katolske kvinder fra hele jorden til at leve vores tro. Denne inspiration får vi, når der er beretninger i vores blad fra hele verden, når vore repræsentanter kommer 7

8 hjem fra konferencer, og når vi får materiale til WUCWO's bededag og sammen med kvinder fra hele jorden bruger dem. Ved verdenskonferencen i 2006 blev der formuleret en overskrift for arbejdet i WUCWO for årene : At bygge en fredskultur med speciel opmærksomhed på uddannelse og udryddelse af fattigdom. Denne overskrift har været en inspiration for noget af dét, der i de sidste år er foregået i DKKF. I anledningen af WUCWO's 100 års jubilæum har vores canadiske søsterorganisation taget initiativ til en indsamling til en jubilæumsfond. Indsamlingen støttes i første omgang af bl.a. vores søsterorganisationer i Nordamerika og af WUCWO's præsident Karen Hurley. Man sigter mod en fond på 5 mio. dollars, som man vil investere socialt og ansvarligt. Overskuddet fra disse investeringer skal bl.a. bruges til støtte, så delegerede fra udviklingslande kan deltage i WUCWO's verdenskonferencer og generalforsamlinger. Endvidere skal overskuddet bruges til at forbedre kommunikation og evangelisation, forbedre WUCWO's internationale repræsentation i relevante organer, støtte regionale programmer i alle fem internationale regioner og støtte sekretariatet. Man forventer, at fonden vil afkaste ca $ om året til disse formål. På DKKF's generalforsamling i marts 2009 besluttede man at lave en indsamling til dette formål. Jeg fik bemyndigelse til at stå for det og at oprette en bankkonto i mit navn med dette formål. På generalforsamlingen blev der indsamlet 681,50 kr. Med en medlemsskare i WUCWO på ca 5 mio kvinder svarer den ønskede størrelse af fonden til 1 $ - ca. 5,60 kr. - pr. medlem. Vi, som bor i et af verdens rigeste lande, bør kunne bidrage med mere end de fattige medlemsorganisationer i f.eks. Afrika og Asien. Kan vi sigte mod, at vi kan bidrage med 3 $ pr. medlem, altså med 375 $, der svarer til kr? Vil du være med til - i anledningen af WUCWO's 100 års jubilæum - at takke alle de kvinder, der i årenes løb ved deres engagement i WUCWO og dens medlemsorganisationer har udført en uvurderlig tjeneste i Kirken? Så kan du give udtryk for din taknemlighed ved at indbetale et beløb - større eller mindre - til bankkonto: Reg. nr. 7260, konto Navn Birgit Clausen. Indsamlingen slutter 1. september

9 WUCWO's Bededag Af Birgit Clausen, WUCWO-repræsentant Hvert år d. 13. maj afholdes WUCWO's bededag ud over jorden. Dette nummer af DKKF-Nyt udkommer efter denne dato, så vi kan lade os inspirere af teksterne til bededagen på et tidspunkt, som passer os hver især. I år er teksterne udarbejdet af Nordamerikas regionale vicepræsident Agnes Bedard. I introduktionen skriver hun: "Eukaristien er den bøn, der binder sammen. Det er den bøn, der forener os: ét i Helligånden, ét i Herren og ét i hjerte og sind. Og på den måde er vi forenet, forenet i kærlighed til Herren og med ønsket om at tjene hele Guds folk, og vi er forenet som medlemmer af WUCWO - World Union of Catholics Women's Organizations i taknemlighed og fejring af eukaristien. Må Gud velsigne os alle, som kommer sammen til eukaristi, adskilt af afstand, men forenet i kærlighed til Gud og i tjenesten af hinanden som medlemmer af WUCWO." Ud over de faste messetekster for dagens fest, Vor Frue af Fatima, består teksterne af forbønner: For Kirken ud over jorden, at den må videregive Guds helbredende tilstedeværelse til alle, som er i nød. - Derom beder vi For alle nationers ledere, at de må bringe fred og retfærdighed til hele verden. - Derom beder vi For lederne i WUCWO's medlemsorganisationer, som modigt gør opmærksom på uretfærdige forhold og gør noget ved dem. - Derom beder vi For alle kvinder i WUCWO: Må de i deres arbejde med tjeneste, bøn og forkyndelse bringe fred til alle mennesker, særligt ved at arbejde for uddannelse til alle. - Derom beder vi For alle, som forbereder WUC- WO's verdenskonference i 2010 i Det hellige Land, hvor hundredåret for WUCWO som alverdens katolske kvinders talerør vil blive markeret. - Derom beder vi For alle vore anliggender (disse konkrete anliggender kan være skrevet ned, eller de forsamlede kvinder kan anmodes om at sige dem). - Derom beder vi 9

10 Præst: Himmelske Far, vi takker dig for det budskab om fred, som Maria bringer til vor plagede verden. Hav medlidenhed med vore hvileløse hjerter og urolige sind og giv os dit kongeriges fred og kærlighed, du, som lever fra evighed til evighed. Alle: Amen. Jeg opfordrer jer til på et tidspunkt i de kommende uger eller måneder at bruge disse forbønner i jeres egne bønner. Grethe Dohm in memoriam Af Ruth P. Meyer R I P Grethe Dohm født den 4. juni sov stille ind den 6. februar 2009 Bisættelsen har fundet sted Ovenstående ser man i sin avis, og så går tankerne mange år tilbage til mine første år i DKKF. Grete kom fra Odense, hvor hendes mor, Martha Spetzler, var med i DKKF's Odensekreds. Det var derfor en naturlig ting for Grete også at være med i det katolske kvindeforbund - også da hun kom til København. Hun deltog her i lørdagsmøderne ligesom i Dalumretræter og årsmøder. Jeg mødte Grete, da jeg i 80'erne kom med i DKKF. Altid hjælpsom fortalte hun med glæde om sin tid i dét, der dengang hed "Katolsk Kvindeforbund". De seneste år var Grete Dohm på plejehjem. Herre, giv hende den evige hvile og lad det evige lys lyse for hende; hun hvile i fred. Amen. 10

11 DKKF-weekend med generalforsamling Af Jytte M. Hansen DKKF- weekend med generalforsamling fra fredag, den 27.- til søndag, den 29.marts 2009 på Øm-borgen. Fredag eftermiddag tog københavnerne fra Hovedbanegården klokken 17. Toget var fyldt til randen, og det var vi også - af forventning til den kommende weekend med debat, møde med andre DKKF-kvinder og ikke mindst hyggeligt samvær. Vi ankom omkring klokken 20 til Skanderborg, og Benedicte tog imod os og fulgte os til den lejede bus, der kørte os ud til Ømborgen. Da det var mørkt, var der ikke så meget at se, og efter en halv times kørsel ankom vi til borgen. Efter at have hilst på de tilstedeværende, der kom både fra Nord- og Sønderjylland og øst og vest, blev vi indlogeret på vore værelser. Helle og jeg fik den hellige Edith Steins værelse. Sengetøj med mere blev uddelt, og derefter var der servering af smørrebrød, te og kaffe i den store spisesal. Antallet af deltagere sneg sig op på 22. Hele weekenden fik vi hjælp i køkkenet til madlavning af Anna Smitshuysens mand Erik, Benediktes mand Leif, hendes datter Naja, der blev dirigent på generalforsamlingen, og sønnen Michael, der alle tilsammen forestod det praktiske i køkkenet. Og hvilken gourmet-weekend det blev for os alle sammen! Fredag aften afsluttede vi med, 11

12 at Helle og Jytte holdt aftenbøn i vinterkirken. Lørdag morgen blev alle deltagerne vækket med gregoriansk korsang, meget stemningsfuldt. Derefter fulgte der et dejligt morgenbord med diverse lækkerier samt te og kaffe. Klokken 9.00 var der morgenbøn i vinterkirken. Vi havde ingen blå salmebøger, så det blev til meget smukke og friske sange/salmer fra DUK s sanghæfte. Vi følte os løftet op af den friskhed, der er i disse sange. Klokken 9.30 startede generalforsamlingen. Den varede hele dagen kun afbrudt af frokost, kaffe og nogle enkelte strækpauser. Vores gjstlige rådgiver og præst Jan Ophoff kom efter generalforsamlingen og holdt en smuk messe, hvor en del af hans prædiken bestod i at vise billeder af korsvejen fra Vejle katolske kirke, meget smukke og gribende stationer, der virkelig fik tankerne til at kredse om dét at gå korsvej, og hvor bredt det favner, hvis man har fokus på de nutidige lidelser i verden. Aftenen sluttede med et brag af en middag, som vores hjælpende og tjenende ånder havde forberedt til os. Det var en succes uden lige. Tre retter mad med laks, oksesteg med kartofler, sovs og broccolisalat, dessert, is med frugt og små chokoladebægre med fyld, senere kaffe med muffins, og underholdning ved Jan Ophoff og Anna. Tak til køkkenholdet, uden dem var det ikke blevet så godt. Søndag morgen startede vi med morgenbøn og salmer. Derefter var der foredrag af Inge Norling. I Danmark smider man levende mennesker i skraldespanden, "citat af Inge Norling." Inge fortalte om sin lange og seje kamp fra at være ude i det aktive erhvervsliv, hvor hun tjente mange penge, havde mand og børn,. Inge fortalte om det år, hun var hjemløs og færdedes blandt de mennesker, der er udstødt af samfundet. Inge boede sammen med dem, og hun fik senere arbejde i området omkring Istedgade Inge var døbt i Pinsekirken, men meget senere fandt hun ud af, at det var katolik, hun ville være. Til sidst måtte hun give slip og følge dét, der var dybest inde i hendes hjerte, nemlig Kristus. Inge bad meget til Gud om, at hun kunne få et sted, en gård, til de hjemløse, og fandt en i avisen, Fasterholtgård. Den var meget dyr, og det var umuligt at finde penge til dette projekt. 12

13 Skæbnen ville, at der blev begået indbrud på gården, og alt af værdi blev stjålet. Køkkeninventar og vandanlæg. Derefter fil Inge lov til at bo på gården for at passe på den. Dér har Inge haft et hjem for mange forskellige mennesker; der har været alkoholikere, stofmisbrugere og mange andre. Inge startede med at bede Fadervor og bordbøn sammen med sine drenge, som hun kalder dem. I en periode var der megen vold og slagsmål imellem dem. Inge har også været ude for at blive slået og har også fået brækket nogle ribben. Politiet var hun i daglig kontakt med. Til sidst blev det selv politiet for meget, og de havde ikke tid til at komme der mere. Inge begyndte at bede tidebønnerne morgen og aften, og lidt efter lidt forsvandt volden blandt beboerne, og de blev mere rolige. Det blev til sidst sådan, at politiet ville have opskriften på, hvordan hun kunne få disse syge mennesker til at falde til ro. Inge sørger for, at de får deres daglige medicin. Nu bor Inge på Arnborg, et nedlagt hotel, og driver det sammen med nogle enkelte frivillige. Det blev til navnet Fred og Forsoning. Inge Norling bor på hotellet på lige fod med sine beboere, betaler det samme som dem og ejer ingenting. Hele projektet er blevet til en fond, som kan støttes med frivillige bidrag. Der kunne fortælles meget mere om dette smukke arbejde. I kan høre et interview på TV tro.dk hvor Inge fortæller om sit liv med de hjemløse. Inge Norling blev udnævnt til æresmedlem i DKKF. Til slut var der frokost og derefter oprydning og afrejse med bussen klokken 13. Tak for en utrolig dejlig og inspirerende DKKF - weekend og tak til dem, der gjorde den til dette. Inge udnævnes til æresmedlem 13

14 Afrikas kvinder og paven Fra en pressemeddelelse under pave Benedikts Afrikarejse Er der egentlig ved denne paverejse endnu noget, som ikke også allerede Johannes Paul har gjort på lignende måde? Og dog - på denne pave Benedikt den 16.'s Afrikarejse forekommer der noget nyt. Kort før han skal forlade Angola, ønsker paven at mødes med medlemmer af de katolske kvindebevægelser - en historisk begivenhed og et budskab, der er rettet til kvinder i hele Afrika. "Det er en stor glæde for os kvinder," siger en ung kvinde, som synger med i koret ved katedralen i Yaoundé i Cameroun - og hun mener her pave Benedikts besøg på Det sorte Kontinent. "Det er naturligvis ikke den første pave, som velsigner os, Johannes Paul har allerede været her. Men det er for os kvinder virkelig en stor glæde. Hvor stor en glæde vil man let kunne konstatere på gaderne. Der vil være mange flere kvinder end mænd for at hilse paven. Kvinderne har en stærkere tro, Afrikas kvinder er i almindelighed begejstrede over, at paven kommer. Og pave Benedikt kommer specielt til dem, Afrikas kvinder, det signaliserer hans møde med de katolske kvindeforbund på søndag aften i Angolas hovedstad Luanda. Kvinderne vil frem for alt fred. De vil, at paven beder med dem for fred og velstand og for vore familier. Det vil være godt for os. Afrika er et kvindernes kontinent. I landbruget spiller de en ganske anden rolle end i industrilandene: Mere end 90 % af arbejdet bliver udført af kvinderne. De står for det dynamiske Afrika, for at finde udveje ud af de lammende traditioner. Kvinderne bliver stadig mere respekteret, og i nogle afrikanske lande har de allerede fået betydningsfulde poster. Kvinderne bliver respekteret, fordi de gør deres arbejde godt, og når man ser sig omkring, er de talrigere end mændende." Det må Paven forholde sig til. Men hvilket budskab vil paven give kvinderne med på vejen? "Jeg formoder, at kvinderne i Angola vil henvende sig til paven om kvindernes rolle i Kirken - de afrikanske kvinders rolle i Kirken 14

15 og i verden. Det er det væsentlige budskab" siger Yvette Linga, en engageret katolik i Yaunde, "også Andet Vatikankoncil har betonet kvindernes rolle - netop inden for Kirken og samfundet. Det er meget vigtigt. Thi kvinderne er bærere af menneskeheden, de er opdragere. Kirken er en moder, og kvinden er at sammenligne med Kirken: moder, fødende og opdrager." Linga leder en kvindekreds i Mariabasilikaen i Yaoundé, er moder til fire børn, har tre børnebørn og er udearbejdende. "Der finder i øjeblikket en polemik sted, hvad angår at kræve mere rum for kvinderne i Kirken. Jeg finder, at de allerede i dag har en vigtig rolle i bevægelserne, men også i liturgien. Jeg mener, at vi selv må erkende, hvad vores egentlige plads er; denne plads er klart defineret, og vi må udfylde den med værdighed og respekt. Kvindens rolle er vigtig og netop i Guds Frelsesplan. Hun er opdrager og moder, og en moder har en ganske særlig sensibilitet. Sit eget geni! Hun må også have ret til at vise det og til at anvende det. Glem ikke, at kvinder var de første apostle, der gav budskabet om opstandelsen videre. I dag skal kvinderne også være de første til at udbrede evangeliet. Men når vi på den anden side betragter statistikken her i Afrika, da må det slås fast, at antallet af kvinder blandt kateketer er proportionalt lav. Det må slås fast, at de behøver en solid uddannelse for at kunne spille denne rolle, og i dag ser vi, at mange mænd svigter i den henseende. Kvinder må afløse dem for at bringe evangeliet videre." 15

16 Alt levende, pris Gud Af Inger Harbo Referat af Fællesskabets Dag, maj 2009 i Svendborg: Den helt store opfordring til lovprisning af Gud, møder vi i Davids salmer. I Salme den sidste salme i Salmernes bog - vers 6 hedder det: Alt, hvad der ånder, pris Herren. Netop den linje var temaet på Fællesskabets Dag, arrangeret af Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) i Svendborg i dagene maj. Mødet blev åbnet af Kanny Kruse (Baptistkirken), der er formand for DØK. Hun bød alle velkomne og fortalte, at temaet for Bededagen 2010 vil være "Alt levende, pris Gud". Det er kristne kvinder i Cameroun, Afrika, der har valgt temaet. For tredje år i træk var det et vidunderligt forårsvejr, der hvælvede sig over Svendborg, hvor 59 kvinder - fra 10 forskellige kristne kirkesamfund i Danmark - var mødt frem for i fest og glæde at forberede sig på 2010 bededagstemaet. Det måtte blive en Glædens Fest! En fantastisk dag, hvor Herrens skaberværk udfoldede sig på det smukkeste. Teksten, vejret, begejstringen kaldte et ganske bestemt billede frem for mig: Frans af Assisi's Solsang, som da også kom til at indgå som en del af weekendens program. Efter velkomst og kaffe fortalte sognepræst Eva Melhof (Folkekirken) om sit liv som blind, fem børn, mand og præstegård. Men trods enorm modgang - set med vore øjne og hørt med vore ører - var hendes beretning en lovprisning af Herren. Det var en positiv og meget stærk oplevelse at møde hende. På lørdagens aftenprogram stod: Overrækkelse af Bededagskollekten 2009 til katolske kvinder. Pengene var en andel af den landsdækkende kollekt, der var blevet indsamlet på Bededagen 8. marts Som repræsentant for DKKF modtog jeg kroner, som vil blive overført til "Kinderhilfe Bethlehem", se Jeg vil i en senere artikel her i bladet forsøge at berette om, hvordan bededagsdonationen bliver anvendt i det meget vigtige arbejde. 16

17 Frans og fuglene kom til at præge lørdagens aftenprogram. Birte Mandrup Christensen (Katolsk kirke) læste om Frans og fuglene, fortalte om sine besøg i Assisi og om den helt specielle atmosfære, der er i byen. Samtidig skulle alle deltagere forsøge at folde papirsfugle, som skulle bruges til udsmykning ved søndagsgudstjenesten. Det var vist ikke alle, der syntes at papirarbejdet var interessant, men der var dog rigeligt med fugle til en smuk og festlig udsmykning om søndagen. Benedikte Brisson (Katolsk kirke) ledede gudstjenesten. Også hun tog udgangspunkt i Frans, og vi indledte med at synge Almægtige og kære Gud, hvor sidste strofe lyder: Så pris med hjerte, mund og hånd, halleluja Gud Fader, Søn og Helligånd, halleluja Den mindste kerne, lyd og gnist, halleluja lovsynger dig fra først til sidst, halleluja, pris vor Skaber, pris vor Skaber, halleluja. Ikke at bekymre sig var også et gennemgående tema i prædiken, hvor der tillige indgik en meditation om at lægge bekymringerne i Guds hånd. Gudstjenesten var en smuk og indtrængende lovprisning af Herren. Foruden Frans af Assisi's lovsang, sang vi Salme 150 som gregoriansk vekselsang. Benedikte og Birte (som stod for det musikalske) høstede stor ros for en meget smuk gudstjeneste. Ellen Hedlund (Apostolsk kirke) holdt efter gudstjenesten et gribende foredrag, hvor hun ud fra sit eget liv og i lyset af Alt levende - pris Gud berettede om, at uanset hvor stor modgang man møder, er det muligt at rejse sig igen og takke for de ressourcer, Gud har lagt i hver af os. Hun indbød til slut i sit foredrag til fri bøn, som jo er en naturlig del af samværet i 17

18 mange frikirker. Dog sluttede hun - med et stort smil - med ordene: "Nu kan vi vist ikke koge mere suppe på den pølsepind!". Det var stærkt, det var varmt - og det var morsomt. Weekenden sluttede med et foredrag om kvindernes situation i Cameroun. Debbie Jensen (Pinsemenigheden) er født og opvokset i Cameroun, men uddanner sig for tiden til socialrådgiver i Danmark. Hun ser frem til efter endt uddannelse at kunne bruge sin viden i Cameroun. Vi kunne efter en indholdsrig weekend tage afsked og hjemme begynde at arbejde med de mange indtryk. Vi kan forberede os til at give vor indsigt videre, når vi til efterår og vinter begynder at planlægge Kvindernes Internationale Bededag 2010 i vore egne sogne. For mig at se er det økumeniske arbejde vigtigt og givende. Det udbygger tillige min overbevisning om, at "det katolske" er mit ståsted. Jeg ser frem til at møde mange af jer på Fællesskabets Dag den sidste weekend i april 2010 i Svendborg. Den er altid forhåndsomtalt i DKKF-Nyt. DKKF's legater Danmarks katolske kvindeforbunds fond til fordel for Trørødhus uddeler legatportioner til sommerophold for ubemidlede katolske småpiger under katolske forhold. Ansøgning sendes til DKKFs landsleder Benedicte Knudsen, Urlev Kirkevej 7, 8722 Hedensted. Ansøgningen skal være landslederen i hænde senest 1. juli Restauratør Krogh og hustrus legat uddeles til katolske drenges ferieophold. Ansøgning sendes til DKKFs landsleder Benedicte Knudsen, Urlev Kirkevej 7, 8722 Hedensted Ansøgningen skal være landslederen i hænde senest 1. juli

19 D K K F Mødekalenderen Mandag, den 6. juli 2009 kl fejres Sankt Maria Gorettis mindedag i Viborg. I den nye Sankt Kjelds kirke, Sankt Leonisgade 12, Viborg, er der i alterstenen relikvier af bl.a. Sankt Maria Goretti. Dette giver os mulighed for at kunne mødes og på særlig måde fejre hendes dag. Vi mødes kl og begynder med messe i den smukke, nye kirke. Ved messen vil vi i forbønnerne særligt bede for børn og voksne, der bliver og er blevet seksuelt misbrugt eller krænket, og for alle udsatte børn. Vi vil bede om, at de på Sankt Maria Goretti's forbøn må få hjælp til at hele deres sår på sjæl og legeme og få styrke og livsmod. - Efter messen samles vi i menighedssalen, hvor der vil være servering af kaffe, the og sandwich. Der vil være et oplæg om Sankt Maria Goretti, og hvad hun betyder for os som kvinder. Yderligere oplysninger hos Else Blichert-Toft, tlf , eller hos Birgit Clausen, tlf , Alle er velkommen til denne dag. Mandag, den 6. juli 2009 kl : Messe i Sankt Ansgars kirke med pastor Niels Engelbrecht i anledning af Sankt Maria Gorettis mindedag. Se nærmere om hendes historie på - Vi fejrer dagen i hendes intention og vil særlig bede for alle børn og voksne, der bliver og er blevet misbrugt eller krænket, og for alle udsatte og svigtede børn og unge. Efter messen er der samvær i menighedssalen, Bredgade 69A med et let måltid. Tilmelding senest søndag, den 5. juli til Ruth P. Meyer, telefon Mandag, den 31. august kl fredag, den 4. september 2009 kl , DKKF-retræte på Dalum Kloster med temaet Lysets mysterier Retræteleder: p. Poul Marx, OMI. Praktisk leder Ruth P. Meyer, Østbanegade 45, 5.th Kbh. Ø, tlf , Retræten er overtegnet - der er flere på ventelisten. Se 19

20 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING Bestyrelsesmedlemmer Benedicte Knudsen, landsleder Telf.: Urlev Kirkevej 7, 8722 Hedensted Helle Østergreen-Johansen, stedfortræd. landsleder Telf.: Landgildevej 2, 2300 København S Anna Smitshuysen, kasserer & medlemsregistrering Telf.: Drosselvej 38, 6000 Kolding Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr Jytte M. Hansen, sekretær Telf.: Østerbrogade 88 A, 2. tv., 2100 København Ø Else Dupont Telf.: Udsigten 51, 6400 Sønderborg Suppleant øst: Kirsten Wenneberg Telf.: Thyvej 8, st. th., 2720 Vanløse Suppleant vest: Hanne Marianne Jensen Telf,: Knud Hansensvej 52, 2. th., 6000 Kolding Gejstlig rådgiver: Jan Ophoff O. Præm. Telf.: Fjellegade 2, 7100 Vejle Hjemmeside: - Indmeldelse i DKKF kan ske ved henvendelse til Anna Smitshuysen, se ovenfor. Årskontingent: 200 kroner. Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun 100 kroner for resten af året. ISSN

Indhold. www.dkkf.dk. Danmarks Katolske Kvindeforening

Indhold. www.dkkf.dk. Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Kort over pilgrimsruten v/ Inger Wierød Pilgrimsvandring på Hærvejen v/ Benedicte Knudsen Indonesisk aften v/ Inger Harbo Andersen Maria Goretti-dag i Viborg og bønskort v/ Birgit Clausen Dalumretræte

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold Nyt fra bestyrelsen v/ Birgit Clausen Kontingent for 2012 Åsebakkeweekend v/ Birgit Clausen Beredskabsplanen v/ Anette Macko Sankt Martins Børnehave v/ Inger Harbo Andersen Kampdag eller bededag

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere