P r o j e k t k a t a l o g F o r å r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P r o j e k t k a t a l o g F o r å r 2 0 1 5"

Transkript

1 Det Naturvidenskabelige Fakultet P r o j e k t k a t a l o g F o r å r F ø r s t e å r s p r o j e k t F 3 - F a g, F o r s k n i n g o g F æ l l e s s k a b

2 Indholdsfortegnelse Projekt 1: Action, Research and Conservation: Designing Marine Protected Areas in Cities 3 Projekt 2: Algorithms to identify clusters of similar objects in biomedical data 4 Projekt 3: Analysis and Performance Evaluations of Big Data Tools 5 Projekt 4: Antibiotika og plasmidkodede resistensgener i bakterier 6 Projekt 5: Antibiotikaresistens i miljøet omkring os 7 Projekt 6: Antibiotikaresistens i stafylokokker 8 Projekt 7: Antipsykotisk behandling under graviditet 9 Projekt 8: Atomar kraftmikroskopi (AFM) til studier af biomembraner og fullerener 10 Projekt 9: Automating methods for biodemography of male rotifers 11 Projekt 10: Catching the light 12 Projekt 11: Characterization of molecular changes in pancreatic beta cells upon exposure to 13 artificial sweeteners Projekt 12: Coherent anti-stokes Raman scattering (CARS) microscopy in artificial samples and 14 skin tissue Projekt 13: Computer aided nanofractal formation 15 Projekt 14: Computerens fysik 16 Projekt 15: Consistency in age-specific mortality trajectories within vertebrate species 17 Projekt 16: DNA som kiral katalysator i kemiske reaktioner 18 Projekt 17: DNA teknologi - kan der laves noget meningsfuldt med to uger i laboratoriet? 19 Projekt 18: DreamWork Studio on your desk: where physics, chemistry and biology meet 20 visualization Projekt 19: Erythropoietin (Epo) behandling og risiko for cancertilbagefald 21 Projekt 20: Evolution in action; the evolution of antibiotic resistance 22 Projekt 21: Evolutionary Demography Group: Escherichia coli, from the petri dish to the microchip 23 Projekt 22: Fremstilling af nanopartikler til levering af lægemidler 24 Projekt 23: Functional analysis of a fish oil diet 25 Projekt 24: Gastrofysik - fysikken og kemien af mad og smag 26 Projekt 25: Gener og naturens egen fugtighedscreme 27 Projekt 26: Generic drugs: Are they the same than the original? 28 Projekt 27: Global opvarmning: Er spildevandsrensning en kilde til lattergas? 29 Projekt 28: Graf-transformation 30 Projekt 29: Hjælpemidler til tablethåndtering 31 Projekt 30: Hudpleje: Creme eller lotion eller salve? 32 Projekt 31: Hukommelse og stedsans hos heste 33 Projekt 32: Hvem deler tabletter mest korrekt? 34 Projekt 33: Hvor meget kviksølv har du i dig? 35 Projekt 34: Hvordan dannes primære cilier og hvordan forårsager de humane sygdomme og fejl i 36 fosterudviklingen? Projekt 35: Hvordan opstår en Listeria infektion? 37 Projekt 36: Hvordan spiser planter dyr? 38 Projekt 37: Hørelse under vand 39 Projekt 38: Iltdynamik i marine sedimenter 40 Projekt 39: Importance of protein tyrosine phosphorylation for normal and cancer cell signaling 41 Projekt 40: Indbygning af lægemidler i lagdelte dobbelthydroxider 42 Projekt 41: Interview on Drugs: How much common population knows about drugs? A useful social 43 study Projekt 42: Invasive marine arter truer de havmiljøet? 44 Projekt 43: Is a medicine bottle really a good container for tablets? 45 Projekt 44: Is it the Higgs? LHC and the elementary particle discovery 46 Projekt 45: Is safe medicine safe? 47 Projekt 46: Kaos 48 Projekt 47: Karakteristika af bivirkninger rapporteret for lægemidler til behandling af Hereditært 49 Side 1 / 98

3 Angioødem (HAE) Projekt 48: Klimaeffekter på plante-dyr interaktioner Projekt 49: Kosmologi Projekt 50: Leverens transkriptionelle respons på indtagelse af føde Projekt 51: Lægemidler, gifte og NMR Projekt 52: Markov chains and stochastical approaches to spin models Projekt 53: Medicinalkemi: Design og syntese af nye stoffer for behandling af type 2 diabetes Projekt 54: Mikrobeboere ved Gyldensteen Strand efter naturgenoprettelse Projekt 55: Molekylær Sygdomsgenetik: Hvad er (u)normalt? Projekt 56: Molekylære computere og supramolekylær kemi Projekt 57: Molekylært design af UV-filtre ved brug af beregningskemi (computational chemistry) Projekt 58: Motivation i matematik- og naturfagsundervisning Projekt 59: Nanobiosensorer Projekt 60: Nanopartikler i molekylær Diagnostik Projekt 61: Nye elektrodematerialer til Li-ion batterier Projekt 62: Online Planlægning Projekt 63: Partikeldetektion Projekt 64: Plastic - A hazard to the marine environment Projekt 65: Point-of-no-return: exploring the molecular mechanisms of cell death Projekt 66: Praktisk betydning af tabletters størrelse Projekt 67: Profiling the sperm lipidome Projekt 68: Programming without Side Effects Projekt 69: Protein dynamics and disease Projekt 70: Proteiners interaktion med nanopartikler Projekt 71: Pumper der beskytter mod giftige stoffer Projekt 72: Real-time web user activity analysis Projekt 73: Registrering af dyr ved lydoptagelser (flagermus) Projekt 74: Relativistiske effekter i kvantekemi og molekylfysik Projekt 75: Resistance to antibiotics by RNA methylation Projekt 76: Role of 3D structure in liver functionality Projekt 77: Ruteplanlægning for fly Projekt 78: Self-cleaning surfaces the Lotus effect Projekt 79: Sensitivity of fluorescence light to environmental conditions Projekt 80: Simulating magnets and collective phenomena Projekt 81: Smagsanalyse ved hjælp af lineær algebra Projekt 82: Smart climbing Geckos have it in their feet Projekt 83: Småt men godt. Gnavernes hvem hvad hvor. Projekt 84: Snaptabs: Tabletter i optimal facon? Projekt 85: Solsystemets mekanik Projekt 86: Syntese af HIV lægemidlet AZT Projekt 87: Synthesis and studies of new milna/rna drugs against HIV Projekt 88: The dark side of the Universe Projekt 89: Thrombin-bindende aptamerer Projekt 90: To be or not to be prey or predator - the Wolf in DK Projekt 91: Udvikling af knogleceller fra humane stamceller Projekt 92: Undersøgelsesbaseret undervisning Projekt 93: Viskoelastiske materialer Projekt 94: Watching proteins on the move Projekt 95: Why we age? The role of protein damage and aggregation. Projekt 96: Årsag til kæbenekrose ved behandling med monoclonale antistoffer Side 2 / 98

4 Projekt 1: Action, Research and Conservation: Designing Marine Protected Areas in Cities Dalia Amor Conde, Biologisk Institut Field study in the city doing interviews in restaurants and supermarkets Campus and in elementary schools Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Two groups can join the project and have separate parts of Odense city for design and research biodiversity, marine ecosystems, sustainability Oceans account for 71% of the planet surface: they help regulate our climate, provide food and jobs for millions of people and account for approximately 65% of our planet s biodiversity. Fisheries are among the main industries that are impacting our oceans ecosystems by depleting commercial fish stocks and affecting many other species though by-catch. Today approximately 60% of the world s major marine ecosystems have been degraded or are being used unsustainably. Without significant changes, more than half of the world s marine species may stand on the brink of extinction by But there are possibilities to revert this trends, research shows that marine ecosystems can recover by changing fishing techniques, setting up fishing quotas and establishing Marine Protected Areas. People in cities as well play a key role on protecting our marine ecosystems by being the main consumers. Therefore the establishment of marine protected areas in oceans is not enough, so a new concept of Marine Protected Areas is starting to become an important concept. Your team will explore ways to develop Marine Protected areas in Cities!!! You will use a new technology from Map Your World to lead and collaborate with a group of school students: the goal will be to assess the impact on marine ecosystems that parts of city have and design a protected area. You will make and gather questionnaires with the help of school kids, analyze the data and design a marine protected area in Odense, and perhaps you will even start the process of establishing the first City s Marine Protected area in Denmark. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på Biologi, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med Microsoft Office Suggested links in the topic he-future-we-want/marine-biodiversity/facts-and-figures-on-marine-biodiversity/ Side 3 / 98

5 Projekt 2: Algorithms to identify clusters of similar objects in biomedical data Christian Wiwie, Institut for Matematik og Datalogi Programming skills not required, but recommended IMADA at campus Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Algorithms, Clustering, Groups, Similarity, Computational Biology Technological advances in many scientific areas lead to an increasingly large number of data sets and also to individual data sets of larger size. This trend is also present in the biomedical area, where new biotechnological discoveries lead to more sensitive ways to analyze complex biological systems such as the human cell. No scientist today can analyze these data amounts manually anymore, which is why they are strongly assisted by software specifically designed to analyze biomedical data in various ways. Often, such software is based on algorithms for formalized Computer Science problems, which can be applied to but are not limited to biomedical data. One such class of algorithms are clustering methods that belong to the field of unsupervised learning. They assist scientists in getting an overview over their data and based on these in suggesting reasonable (and expensive) follow-up experiments. Assuming, that a data set is a collection of data for a set of objects, clustering approaches identify groups (called clusterings) of similar objects (e.g. genes, proteins, patients, ) in such a data set. Clustering approaches are utilized in many different scientific fields, which all define the similar in groups of similar objects slightly differently. Thus, there is no unique definition of the Clustering Problem and many clustering tools exist that identify different clusterings for the same data set. The same holds for the validation of the identified clusterings. Various mathematically defined indices exist to measure how well an identified clustering separates the objects of the data sets into distinct groups. Tasks: Study the mathematical models and algorithms behind Clustering Algorithms Become familiar with available clustering software tools (e.g. k-means, Hierarchical Clustering) and ways to validate the clusterings produced by these tools. Apply the acquired knowledge to analyze biomedical data sets of a particular disease or biological function. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på IMADA, Rapportskrivning med LaTeX, Posterfremstilling med LaTeX, Naturvidenskabelig informationskompetence M. R. Anderberg. Cluster Analysis for Applications. Academic Press, Anil K. Jain and Richard C. Dubes. Algorithms for clustering data. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, Side 4 / 98

6 Projekt 3: Analysis and Performance Evaluations of Big Data Tools Ahmed Khan Leghari, Kasper Grud Skat Madsen Institut for Matematik og Datalogi Programming IMADA Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Projektet er særligt velegnet til studieordning i datalogi Big data, Parallel and distributed processing Due to the exponential growth of data, many new applications together with appropriate big data processing tools are currently explored. The applications involving big data are often about extracting knowledge that can add value for companies. The students who would like to work on the aforementioned topic will be involved in the collection, normalization, processing and presentation of large data sets using at least two big data processing tools of their choice, such as Apache Storm [1] and Hadoop [2]. The student will approach any real-life, big data problem using these tools and learn the setting, complexity, user-friendliness, resource consumption, fault tolerance, process of information extraction, domain suitability, and other features of the tools. This project will give students a fundamental experience to work with cutting edge big data tools used in the computing industry. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på IMADA, Rapportskrivning med LaTeX, Posterfremstilling med LaTeX, Naturvidenskabelig informationskompetence [1]. https://storm.apache.org/ [2]. Side 5 / 98

7 Projekt 4: Antibiotika og plasmidkodede resistensgener i bakterier Birte Vester, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi BMB's øvelseslaboratorium eller mikrobiologi laboratorie i bygning 37.2 Campus eller BMB Mindst 3 og maks 5 deltagere. En gruppe kan arbejde med projektet. bakterier, antibiotikaresistens Det er efterhånden velkendt at vi er ved at få et meget stort problem med resistente bakterier,der ikke hæmmes af de antibiotika vi bruger i sygdomsbekæmpelse afbakterieinfektioner. Vi kan ikke udrydde antibiotikaresistens, så vi må lære at leve med den. Det kræver at vi får meget mere viden om, hvordan resistens opstår og spredes og hvordan vi kan begrænse den. Resistens kan skyldes vidt forskellige ting og nogle slags opstår hele tiden som følge af små mutationer,mens andre slags skyldes overførsel af gener specielt via plasmider. I forskningen bruger vi også antibiotikaresistens som markører for at kunne identificere og selektivt gro de bakterier, hvori vi har indført et bestemt plasmid med en egenskab somvi vil undersøge. Når plasmiderne også bærer et resistensgen vil selektion med det tilhørende antibiotika bevirke at kun de bakterier der har plasmidet vil kunne vokse. Udenfor laboratoriet må bakterier kæmpe for overlevelse, både m.h.t. miljøbetingelser og føde og konkurrence med andre bakterier. Dem der vokser hurtigst vil overgro de andre hvis de skal leve af det samme. Så hvad koster det at blive/forblive resistent? Hvad koster forskellige slags plasmidkodet resistens? Kan bakterierne slippe af med plasmider og dermed resistensen? O.s.v. Stil selv flere eller andre spørgsmål. Projektdeltagere vil få mulighed for at undersøge plasmidkodet resistens i E.coli. Forskellige stammer og forskellige plasmider med resistensgener vil være til rådighed. Der vil være adgang til at vokse bakterierne i tilstedværelse af forskellige antibiotika og i forskellig koncentration samt målevækst i medie og antal af bakterier på agarplader. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på BMB, Naturvidenskabelig informationskompetence, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Posterfremstilling med Microsoft Office Todar's Online Textbook of Bacteriology Bacterial Resistance to Antibiotics: Antibiotic Resistance: An Ecological Perspective on an Old Problem. ASM rapport QandA: Antibiotic resistance: where does it come from and what can we do about it? G.D.Wright. BMC Biology 2010, 8:123 Side 6 / 98

8 Projekt 5: Antibiotikaresistens i miljøet omkring os Jakob Møller-Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Forskningsgruppens laboratorium BMB Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Projektet tilbydes til alle studerende. antibiotikaresistente bakterier, DNA kloning Bakteriel antibiotikaresistens udgør et stigende problem for folkesundheden. Allerede nu findes der i Europa eksempler på uhelbredelige bakterieinfektioner og mange mennesker risikerer i fremtiden at dø af sygdomme, som vi har kunnet helbrede i årtier. En væsentlig del af problemet skyldes et overforbrug af antibiotika i klinisk behandling og i fødevareproduktionen. Vi ønsker i dette projekt at undersøge forekomsten af bakterielle antibiotikaresistensgener i miljøet. En række spørgsmål kunne søges besvaret: Finder man flere antibiotikaresistente bakterier i områder med fødevareproduktion? Er resistensniveauet hos disse isolater højere end normalt? Kan vi isolere og udtrykke gener fra forskellige bakterier og udtrykke dem i Escherichia coli? Er der sammenhæng imellem forbruget/udledningen af specifikke antibiotika og forekomsten af bakterielle resistensgener? Findes der forskellige typer af resistensgener for et givent antibiotika? I har blandt andet mulighed for at afprøve følgende metoder: Isolering og dyrkning af bakterier fra miljøet. Identifikation af bakterietyper ved PCR og DNA selventering. Måling af antibiotikaresistens (MIC værdier). Isolering af DNA fra prøver, hvis oprindelse I selv bestemmer. Kloning af oprenset DNA i plasmidvektor. Selektion af resistensgener på forskellige medier med antibiotika. Amplifikation af klonet DNA vha. PCR Identifikation af klonet DNA ved sekventering og databasesøgninger. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på BMB, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med Microsoft Office 1. TaubesG. The bacteria fight back. Science Jul 18;321(5887): Payne DJ. Microbiology. Desperately seeking new antibiotics.science Sep 19;321(5896): D'Costa VM, Griffiths E, Wright GD. Expanding the soilantibiotic resistome: exploring environmental diversity. Curr Opin Microbiol.2007 Oct;10(5): D'Costa VM, McGrann KM, Hughes DW, Wright GD. Sampling theantibiotic resistome. Science Jan 20;311(5759): Riesenfeld CS, Goodman RM, Handelsman J. Uncultured soilbacteria are a reservoir of new antibiotic resistance genes. EnvironMicrobiol Sep;6(9): SommerMO, Dantas G, Church GM. Functional characterization of the antibioticresistance reservoir in the human microflora. Science Aug 28;325(5944): Side 7 / 98

9 Projekt 6: Antibiotikaresistens i stafylokokker Janne Kudsk Klitgaard, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi BMB Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Et teoretisk projekt Projektet tilbydes til alle studerende. stafylokokker, antibiotikaresistens Stafylokokker er i dag en af de hyppigste årsager til hospitalserhvervede infektioner og medfører desuden stigende problemer uden for hospitalerne. Stafylokokkerne underinddeles i koagulase-positive stafylokokker (Staphylococcus aureus) og koagulase-negative stafylokokker, hvoraf S. aureus er langt den hyppigste sygdomsforvolder. S. aureus findes som en naturlig del af vores mikrobielle flora på hud og slimhinder- således er ca % af befolkningen bærere af S. aureus i næsen. Infektioner med S. aureus er af vidt forskellig sværhedsgrad og spænder lige fra overfladiske sår og bylder til alvorlige infektioner, som fx. knogleinfektioner, hjerteklapbetændelse og blodforgiftning. Hos ellers raske mennesker giver S. aureus hyppigst hudinfektioner, som fx. børnesår, neglerodsbetændelse og bylder. På hospitaler er S. aureus den hyppigste årsag til infektion efter operationer. S. aureus som er resistent overfor antibiotika betegnes MRSA. I forkortelsen MRSA står M for Methicillin, navnet på det første penicillin antibiotikum rettet direkte mod stafylokokker, R for resistent og SA for Staphylococcus aureus. MRSA forekom tidligere næsten kun i hospitalsmiljøet, men i slutningen af 1990erne ændredes sygdomsmønstret. MRSA-bakterier er i stadigt stigende omfang blevet tilpasset til at overleve uden for hospitalsmiljøet- disse bakterier kaldes samfundserhvervede MRSA. Denne nye tendens med, at MRSA kan spredes udenfor sygehuse og også blandt raske personer er set over hele verden. Årsagen til dette er ændringer i selve stafylokokbakterierne, der gør, at disse MRSA bæres i væsentlig længere tid - også uden for hospitaler - og desuden er i stand til at sprede sig mere effektivt end tidligere. Siden 2004 er der fundet en ny type MRSA, som især lever hos husdyr, men som kan smitte mennesker, der er i kontakt med MRSA-positive dyr (særligt svin). Dette teoretiske projekt tilbyder de studerende muligheden for at opnå viden om antibiotika resistens og udviklingen af denne hos S. aureus og undersøge hvordan de store problemer med antibiotika resistens i stafylokokker kan løses ved f.eks. nye behandlingstiltag. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på BMB, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med Microsoft Office Batabyal,B., Kundu, G., & Biswas, S. (2012). Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus: A Brief Review. I. Res. J. Biological Sci., 1(7), Side 8 / 98

10 Projekt 7: Antipsykotisk behandling under graviditet Dorthe Dideriksen, Institut for Sundhedstjenesteforskning Klinisk farmakologi Sundhedsvidenskabelige Fakultet, J. B. Winsløws Vej 19, 2. Mindst 3 og maks 6 deltagere. En gruppe kan arbejde med projektet. Projektet tilbydes til farmaceut studerende. aripiprazol; antipsychotic agents; pregnancy; abnormalities, drug-induced Odense Universitetshospital har en Klinisk Lægemiddelrådgivning. Denne rådgivning er målrettet læger, som kan henvende sig vedrørende patientspecifikke lægemiddelproblemer. Spørgsmålene er ofte komplicerede pga. den specifikke patientsituation, og svaret kan derfor ikke umiddelbart findes i gængse opslagsværker og litteratur. Viden på området er ofte begrænset, og det er nødvendig at gennemgå opdateret speciallitteratur og den nyeste forskning for at give et kvalificeret svar. Denne case tager udgangspunkt i en konkret henvendelse fra en psykiater. En 30-årig kvinde, der lider af skizofreni, er i behandling med aripiprazol (Abilify) med god effekt. Hun har henvendt sig til sin læge da hun er blevet gravid (i 6. uge). Ifølge Pro.medicin.dk bør man ikke anvende aripiprazol under graviditet. Lægen stiller nu tre spørgsmål: 1. Vil behandlingen med aripiprazol i første trimester af graviditeten være forbundet med en øget risiko for medfødte misdannelser? 2. Vil abort være indiceret? 3. Kan behandlingen fortsættes under resten af graviditeten? Formålet med projektet er at gennemgå tilgængelige graviditetsdata for aripiprazol samt generelle anbefalinger for antipsykotisk behandling af gravide. Der udføres systematiske litteratursøgninger i videnskabelige databaser, så som PubMed, Embase, og Web of Science. Videnskabelige studier og case reports som undersøger graviditetsudfald for aripiprazol behandlede kvinder inkluderes i studiet. Endvidere inddrages også informationer om bivirkninger beskrevet i den offentligt tilgængelige produktinformation for aripiprazol, samt informationer fra det svenske fødselsregister. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på SUND, Sundhedsvidenskabelig informationskompetence (Farmaci, Sund), Skriftlig formidling og rapportskrivning, Posterfremstilling med Microsoft Office - Side 9 / 98

11 Projekt 8: Atomar kraftmikroskopi (AFM) til studier af biomembraner og fullerener Vita Solovyeva, Adam Cohen Simonsen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci AFM lab Memphys center Mindst 3 og maks 5 deltagere. En gruppe kan arbejde med projektet. AFM, fullerener, biomembraner Atomic Force Microscopy (AFM), developed in 1986[1] is a powerful technique for investigating material surfaces and today it is widely used to study biological matter. AFM has Ångstrom height resolution and allows studying varying types of conductive and non-conductive materials. In this project students will learn the basic principles of atomic force microscopy and will get a supervised introduction to the use of an AFM microscope (JPK NanoWizard 1) and will attend measurement sessions. As a practical part, students will directly use their knowledge to study the surface of model membranes. Model membranes are simplified artificial versions of cellular membranes. We will make phospholipid membrane systems with incorporated C60 (fullerene) molecules [2-4]. The incorporation of fullerenes into membranes should lead to a change of the membrane structure of interest for technological applications. These membrane modifications will be measured by AFM. Obligatorisk: Rapportskrivning med LaTeX 1. G. Binning, C.F. Quate, Phys. Rev. Lett. 56, 930(1986). 2. Ole Mouritsen, Life - As a Matter of Fat, Springer, Adam Cohen Simonsen, Biomembrane Frontiers, Handbook of Modern Biophysics, pp Springer H.W. Kroto, J.R. Heath, S.C. O'Brien, R.F. Curl, R.E. Smalley, Nature 318, 162 (1985). Side 10 / 98

12 Projekt 9: Automating methods for biodemography of male rotifers Daniel Levitis, Biologisk Institut Institute of Biology Institute of Biology Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. All aspects of this project will be conducted in English Aquatic animals, rotifers, automation, image analysis, longevity, aging, biodemography Scientific background: Animals, unlike most plants, get our energy by eating other biological material. Some animals, like mayflies, have certain portions of their life during with they don't eat, instead relying on their energy stores. A few animals, including male rotifers, never eat at any point in their life. Rotifers are small (under 1mm) planktonic animals. Their males are hatched full-grown, and immediately start swimming around and mating. They have no mouth or digestive system and don't absorb nutrients from the environment. After a few days they use up the yoke their mothers gave them and die. Because this is so different from aging in most of the animals we are used to thinking about, we want to not only know how long the male rotifers can live, but to have a detailed picture of how the risk of death declines over age. Project description: To study the aging pattern of male rotifers, we need data on lifespan of a large number of individuals (several hundred to a few thousand). Gathering such information by hand (keeping each individual in a separate container and checking every few hours to see if he is still alive) is prohibitively time consuming. In this project, we will construct and test an automated system for measuring the lifespan of large numbers of male rotifers. Like many animals, male rotifers swim towards light. By putting a number of individuals into a container between two lights, and alternating which one is on, we can cause the live rotifers to swim back and forth. Taking images from above, we can record video showing how many of them swim back and forth. Using image analysis software, we can automate the counting of the swimming rotifers. Doing this repeatedly over time, we can record how the number of swimmers decreases as the rotifers get older. The challenge is to get this all working smoothly, so that we can gather lots of data with relatively little effort. Students will have the opportunity to: Learn to work with rotifers (Brachionus plicatilis) - Assemble a system for automated data gathering - Implement a system for automated image analysis - Analyze data - Learn about evolutionary theories of aging - Write about how their findings Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på Biologi, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med Microsoft Office litteratur opgivet. Side 11 / 98

13 Projekt 10: Catching the light Beate Klösgen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci FKF FKF, MEMPHYS labs Mindst 3 og maks 6 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Teaching language will be a mixture of English and Danish ; reporting / presentation can be chosen to be performed in either language Projektet tilbydes til alle studerende. biophysics: plant pigments in photosynthesis; solar energy The only energy input to our global system is by conversion of photonic energy from sun radiation incident to the planet surface. This drives our climate and provides secondary energy provided by wind or tidal power stations. The most relevant contribution to the global energy budget is however the photosynthetic route associated to the pigment system in the plant leaf. Photosynthesis is the source of oxygen balancing and of the chemical energy that drives the biochemistry of all the coexisting species starting from the plants proper but as well covering the needs of all higher organisms via the food chain.the project shall provide a starter insight into the issue of global energy supplies and balance and on energy throughput. Two project formats may be chosen: (1) students may reverse engineer the bio-energetics of a broadleaf tree; (2) alternatively, they may experimentally explore the conditions of light absorption by selected plant leaves as due to specialized pigment systems developed during evolution. It will be seen how a mix of different pigments serves to cover the energetic input of the (visible) solar spectrum. The coupling of the light absorption to the generation of oxygen will be demonstrated in a small self-built bio-reactor for oxygen production. The practical part involves information assembly (spectra, total energy input to the globe surface; plant conversion efficiency, ), extracting pigments from selected plant leaves (your choice of leave!), identifying the different pigment components by chromatography, characterizing them by the related absorption spectra and the building of a small light dependent bio-reactor for oxygen production. Both types of project will base on reading assignments and discussions, students will learn to assemble information using the local library and electronic data bases. Reverse engineering will explore how nature has chosen to cover the diverse needs of energy conversion, timely availability and storage. The traditional project will teach to desintegrate the pigment material into its components (2-4 leaf types/group), and to characterize their properties. The mechanism of oxygen production by light absorption will be demonstrated. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på FKF, Rapportskrivning med LaTeX, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med LaTeX Handout material (week 1). Additional material acquired by literature search (university library, internet, data bases ). Side 12 / 98

14 Projekt 11: Characterization of molecular changes in pancreatic beta cells upon exposure to artificial sweeteners Martin R. Larsen, Taewook Kang, Pia Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Laboratory part BMB Mindst 3 og maks 4 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Pancreatic beta cells, Artificial sweeteners, proteomics, Mass Spectrometry Characterization of molecular changes in pancreatic beta cells upon exposure to artificial sweeteners Artificial sweeteners are food additives which are supplied to food or liquid (especially soft drinks) in order to mimic the sweetness and taste of sugar. Due to the low or non-existing food energy these artificial sweeteners contain, they have been used heavily in the food industry for sugar and energy substitution, especially in conjunction with individual undergoing weight loss or as a sugar substitute for individuals with diabetes. However, despite the heavy use of these sweeteners there are several unanswered questions and controversies over whether these artificial sweeteners actually bring health risks for their users. Several scientific reports have tried to address this question in the past. Whereas some studies showed a beneficial effect of artificial sweeteners consumption and little induction of glycaemic response, other have demonstrated association with weight gain (Horwitz, D. L. et al. Diabetes Care 1988) and type 2 diabetes mellitus (Nettleton, J. A. et al. Diabetes Care, 2009). Recently, Suez and coworkers discovered that artificial sweeteners induced glucose intolerance by altering the gut microbiota (Suez et al., Nature 2014). In the present project we will investigate the effect of Aspartame, which is used as artificial sweetener in many diet sodas, such as Coca Cola Zero, or Saccharin on a pancreatic like beta cell line, INS-1E cells. The beta cells are expressing sweet taste receptors and a recent study have shown that the beta cell line MIN6 respond to artificial sweeteners such as glycyrrhizin, saccharin, sucralose and acesulfame K by either increasing the concentration of camp or Ca2+ or both in the cell. Such increases will have a significant effect on intracellular signaling, possibly leading to release of insulin. In the present project we will stimulate INS-1E cells with increasing doses of Aspartame and Saccharin and subsequently investigate the cellular signalling using proteomics and phosphoproteomics technologies and monitor the release of insulin from these cells. The goal is to discover any changes in the cellular signalling pathways that will lead to increased release of insulin from these cells. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på BMB, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med Microsoft Office -Nakagawa Y, et al. Sweet taste receptor expressed in pancreatic beta-cells activates the calcium and cyclic AMP signaling systems and stimulates insulin secretion. PLoS One. 2009;4(4):e5106. doi: /journal.pone Epub 2009 Apr 8. -Suez J et al. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature 514, , 2014 Side 13 / 98

15 Projekt 12: Coherent anti-stokes Raman scattering (CARS) microscopy in artificial samples and skin tissue Jonathan Brewer, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Mikroscopy Lab Biblioteket Mindst 3 og maks 3 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Microscopy, Bioimaging, Tissue-imaging, Coherent Raman imaging Coherent Raman imaging provides a means for label-freeimaging of biological specimens and tissues. Vibrational spectra ofbiological specimens contain a multitude of molecular signatures that can beused for identifying biochemical constituents in tissue. In the project thestudents will use a state of the art fully automated CARS microscope to image simple artificial samples as well as skin tissue. CARS is a four-wave mixing process. A pump beam at frequency ωp and a Stokesbeam at frequency ωs interact with a sample to create an anti-stokes signal atfrequency ωas=2ωp - ωs. When the beat frequency between the pumpand Stokes beam Δω matches the frequency of a Raman active molecular vibrationω, the resonant oscillators in the molecule are coherently driven. The generated nonlinear polarization of the sample then radiates the anti-stokessignal. This enables label free imaging and identification of molecules in artificialand biological samples. The students will gain experience in advanced bioimaging,tissue imaging and some background in spectroscopy. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på BMB, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med Microsoft Office Gokulakrishnan Srinivasan: Vibrational Spectroscopic Imagingfor Biomedical Applications. TissueImaging with Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy, Chapter(McGraw-Hill Professional, 2010), AccessEngineering Side 14 / 98

16 Projekt 13: Computer aided nanofractal formation Ilia A. Solov'yov, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci FKF (theory and computer simulation) FKF Mindst 3 og maks 5 deltagere. En gruppe kan arbejde med projektet. The project will be held in english computer simulations; fractals; random walk dynamics; self-assembly processes; Monte-Carlo methods Among the morphologies of various objects which exist in nature, fractal, i.e.,self-similar, shapes are of key interest. Because of their surface for 3D structures, or perimeter for 2D structures, they present important possibilities to interact with the environment. Despite complexity of fractal shapes they arise at all scales, typically in the course of a self-organization process, and it is thus of the fundamental importance to establish the characteristic behavior of such systems for particular morphologies. Thus, the self-assembly phenomena have implications for nanopatterning in nanoengineering, nanomarkers dynamics in medical diagnostics, reactivity of nanoparticles with biological tissue, protein interactions in biology, cell budding, etc. Within this project, a multipurpose software package MBN Explorer will be used to design fractal patterns and then study their stability, ageing and fragmentation. In particular, 2D and 3D fractals consisting of metallic nanoparticles, and biomolecules (e.g., biological "particles") will be considered. The students will learn how to set-up computational tasks for MBN Explorer, and then run the code. We will provide the necessary guidance for the students to master the Monte Carlo technique, which will then be used to simulate dynamics of particles and determine conditions when these particles self-assemble in fractals, or form more regular patterns. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på FKF, Rapportskrivning med LaTeX, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med LaTeX [1] [2] A.-L. Barabasi and H. E. Stanley (eds.), Fractal Concepts in Surface Growth (Cambridge University Press, Cambridge,1995). [3] C. Brechignac, P. Houdy, and M. Lahmani (eds.), Nanomaterials and Nanochemistry (Cambridge University Press, Cambridge, 2007). Side 15 / 98

17 Projekt 14: Computerens fysik Adam Cohen Simonsen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci MEMPHYS/FKF MEMPHYS/FKF Mindst 3 og maks 5 deltagere. En gruppe kan arbejde med projektet. Halvlederfysik, Elektronik, Computere, Eksperimenter Moderne mikroelektronik er baseret på opfindelsen af transistoren (1947) og det integrerede kredsløb (1959). Disse opfindelser er gjort af fysikere og har været afgørende for den teknologiske udvikling i de sidste 50 år. I dette projekt vil vi studere computerens fysik baseret på diskrete komponenter: transistor, diode, kondensator og modstand. Med udgangspunkt i en forståelse af komponenterne skal vi beskrive principperne for opbygning af digital elektronik. Vi vil blandt andet undersøge følgende emner: Egenskaber af halvledermaterialer og virkemåden af transistorer og dioder Hvordan opbevares information i digitale kredsløb? Hvordan udfører computeren regneoperationer som fx addition? Hvordan konstrueres logikporte (logic gates) udfra diskrete komponenter? Projektet vil omfatte en fysisk karakterisering af komponenter som transistorer og dioder. Vi skal konstruere kredsløb som eksempelvis en basal 1-bit hukommelsesenhed (flip-flop) som kan adresseres udefra. Andre digitale grundmoduler fx logikporte kan også konstrueres. Hvis der er tid og interesse vilder også være mulighed for at arbejde med integrerede kredsløb og programmering af software til indlejring i mikroprocessorer (fx Arduino). Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på FKF, Rapportskrivning med LaTeX, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med LaTeX litteratur opgivet. Side 16 / 98

18 Projekt 15: Consistency in age-specific mortality trajectories within vertebrate species Fernando Colchero, Institut for Matematik og Datalogi R programing Library Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Mortality modelling, statistics Recent studies have shown that there is a wide variety of age trajectories of mortality in wild populations of animals and plants, many of which do not follow monotonic increases in mortality with age as predicted by evolutionary theories of aging. However, the question remains if these trajectories are inherent to each species or if different populations will show extremely different mortality patterns in response to different environmental conditions. In this projects, the students will use published datasets on life tables and matrix population models on a number of species for which more than one population has been reported. They will use these datasets to fit a range of mortality models to determine if and in which cases age trajectories of mortality are conserved within species. Students will learn how to design a scientific study, how to obtain data and perform survival analysis using frequentist and Bayesian techniques. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på IMADA, Rapportskrivning med LaTeX, Posterfremstilling med LaTeX, Naturvidenskabelig informationskompetence Colchero, F., O.R. Jones and M. Rebke (2012) BaSTA: an R package for Bayesian estimation of age-specific survival from incomplete mark-recapture/recovery data with covariates. Methods in Ecology and Evolution. 3: Colchero, F. and J. S. Clark (2012) Bayesian inference on age-specific survival for censored and truncated data. Journal of Animal Ecology 81: Jones, OR, et al. (2014) Diversity of ageing across the tree of life. Nature 505: Side 17 / 98

19 Projekt 16: DNA som kiral katalysator i kemiske reaktioner Stefan Vogel, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci BioNEC lab (FKF) FKF Mindst 3 og maks 4 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Projektet tilbydes til alle studerende. DNA, nanopartikler, spektroskopi Projektet omhandler brug af DNA som del af en kiral katalysator. Projektet anvender modificeret DNA som indeholder et katalystisk center som kan katalysere forskellige reaktioner (fx Diels-Alder) i vand. DNA bliver brugt til at stabilisere et bestemt katalysatorgeometri men også til at inducere et bestemt strereokemi på grund af DNAens kiralitet. Det betyder at kiraliteten fra DNAen bliver overført til produkterne fra reaktionen. Projektet er rettet mod at lave en DNA-katalyseret reaktion og undersøge dens fire mulige produkter. Der anvendes HPLC (High Performance Liquid Chromatography højtryksvæskekromatografi, en meget anvendt kemisk analysemetode) for at bestemme det relative forhold mellem de fire mulige produkter. Projektets mål er at lære at forstå at den kemiske omgivelse under reaktionen bestemmer produktets stereokemi, hvis flere produkter er mulige kan den gode katalysator sikre at et produkt dannes som hovedprodukt. Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på FKF, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med Microsoft Office 1. Boersma, A.J.; Megens, R. P.; Feringa, B. L.; Roelfes, G., Chem. Soc. Rev., 2010, 39, Ulla Jacobsen, Katja Rohr, Stefan Vogel, Towards a catalytic site in DNA:Polyaza crown ether as building blocks in DNA-conjugates. Nucleosides, Nucleotides &Nucleic Acids, 2007, 26, Side 18 / 98

20 Projekt 17: DNA teknologi - kan der laves noget meningsfuldt med to uger i laboratoriet? Finn Kirpekar, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Institut Institut Mindst 3 og maks 4 deltagere. En gruppe kan arbejde med projektet. Projektet tilbydes til alle studerende. DNA teknologi, genkloning På godt 40 år har manipulation og analyse af DNA (og RNA) ændret sig fra at være noget, der kun foregik i de mest avancerede laboratorier til at kunne udføres på et dansk gennemsnitsgymnasium. Baggrundene for dette teknologiske fremskridt er dels masser af forskning, og dels at man kan skydes genveje ved at købe sig til DNA teknologiske værktøjer og services. Man kan derfor i princippet nå langt på kort tid specielt hvis økonomien ikke er begrænset! I dette projekt skal de studerende selvstændigt sætte sig ind i nogle centrale DNA teknologier, og derfra foreslå og udføre et projekt, der giver mening i form af ny viden. Projektets praktiske del skal kunne udføres på ca. to uger, da det er rammerne for adgang til laboratoriet. Samtidig skal projektets budgetramme på ca kr. være realistisk. Stikord til ideer: PCR af gener fra ikke undersøgte organismer Kloning af nye gener. Sekventering af nye gener Overførsel af gener mellem organismer Artsbestemmelse vha. genteknologi Projektet vil kræve en stor portion selvstændig indsats fra de studerende Obligatorisk: Introduktion til projektarbejde på BMB, Skriftlig formidling og rapportskrivning, Naturvidenskabelig informationskompetence, Posterfremstilling med Microsoft Office Campbell et al. Biology - a global approach (10. udgave), kapitel 19 Yderligere litteratur findes i samarbejde med vejleder, og er afhængig af det praktiske arbejde Side 19 / 98

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Liste over førsteårsprojekter. Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet.

Liste over førsteårsprojekter. Mindst 3 og maks 5 deltagere. To grupper kan arbejde med projektet. Projekt 2: Algorithms to identify clusters of similar objects in biomedical data Christian Wiwie, wiwiec@imada.sdu.dk Programming skills not required, but recommended at campus Ingen Algorithms, Clustering,

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 1 Me Master in Software Engineering in 2003 Researcher at Aalborg University Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 Trifork January 2011 2 You? How many of you are from A software company A large companys

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Science Future Camp: Patient@home

Science Future Camp: Patient@home Science Future Camp: Patient@home Patient@home diabetic foot ulcer Patient@home is Denmark's largest welfare technological research and innovation initiative with focus on new technologies and services.

Læs mere

Danske sensorteknologier

Danske sensorteknologier Danske sensorteknologier Hans-Jørgen Albrechtsen Prof. ZENZOR 14 Eigtveds Pakhus, København 16. Januar 2014 Hvad er en sensor? Hvad så om natten? Hvad er en sensor? Hvad vil vi måle? Specifik organisme

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere