Bilag til. Arbejdsskader i Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til. Arbejdsskader i 2008. Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)"

Transkript

1 Bilag til Arbejdsskader i 2008 Kort beskrivelse af de enkelte ulykker HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)

2 Indholdsfortegnelse til bilag Side Det Biovidenskabelige Fakultet for (1-36) 3-9 BRIC (37) 9 Det Farmaceutiske Fakultet (38-43) 9 10 Fællesadministrationen (44) 10 Det Humanistiske Fakultet (45-49) Det Juridiske Fakultet (50-51) 11 Det Naturvidenskabelige Fakultet (52 79) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (80-85) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (86 114) Det Teologisk Fakultet (ingen) 21 2

3 Kort beskrivelse af arbejdsulykkerne fordelt på fakulteter mv. AT = Arbejdstilsynet, anmeldes kun ved fravær over 1 dag. ASK = Arbejdsskadestyrelsen, anmeldes efter skadelidtes ønske. Forsikring = Universitets- & Bygningsstyrelsen (UBST) som er forsikringsenhed for universitetet. Bemærkninger og kommentar intern undersøgelse af arbejdsulykken Arbejdsmiljø & Samarbejde indsamler de interne undersøgelse fra de lokale arbejdsmiljøudvalg og grupper. Der rykkes en til to gange, hvis den interne undersøgelse ikke modtages i forbindelse med anmeldelsen. Har den lokale arbejdsmiljøorganisation ikke underskrevet undersøgelsen, sendes den retur til godkendelse. Arbejdsmiljø & Samarbejde tager IKKE stilling til indholdet af undersøgelsen. Det er op til de lokale arbejdsmiljøkonsulenter på fakulteterne at følge op på undersøgelserne med lokale initiativer. Anerkendt som arbejdsulykke betyder ikke, at der vil blive udbetalt erstatning for mén. Det er alene udtryk for, at Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt ulykken som en arbejdsulykke, og at tilskadekomne kan få dækket udgifter til medicin, behandlinger mv. efter arbejdsskadeloven. Afgørelsen kan ankes. Afvist som arbejdsulykke betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ikke finder, at ulykken falder ind under arbejdsskadeloven, og tilskadekomne har derfor ikke ret til ménerstatning eller betaling af udgifter til medicin, behandlinger mv. Afgørelsen kan ankes. Afventer afgørelse fra ASK betyder, at sagsbehandlingen ikke er endelig afsluttet. Fravær er oplysninger taget fra anmeldelsesblanketten, men ikke udtryk for det faktiske fravær i forbindelse med arbejdsulykken. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET 1. Rengøringsleder, Bygninger og Drift (235) Skadesdato 7. januar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 13. marts 2008 af ASK Tilskadekomne skulle over til vaskeriet og sætte vasketøj over. Vedkommende fik på stien ved bygning 1-04, men der var meget mørkt, hvilket betød, at tilskadekomne havde svært ved at bedømme, hvor stien startede og fortsatte ligeud. Tilskadekomne faldt ind i et krat og lige ned på den ene skulder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der skal opsættes lamper/lys ved stien. 2. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (249) Skadesdato 30. januar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Afvist som arbejdsulykke 17. marts 2008 af ASK Tilskadekomne sad på en stol. Rejste sig mens venstre fod sov. Tilskadekomne forsøgte at gå, men mistede fodfæstet og faldt. I faldet blev foden vredet udad, hvilket resulterede i en kraftig forstuvning af foden. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er ikke muligt at forebygge.. 3. Efteruddannelseskoordinator, Skovskolen (251) Skadesdato 1. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage + deltidssygemelding. Afgørelse ikke modtaget fra ASK Tilskadekomne kom cyklende, og pga. manglende udsyn kørte tilskadekomne ind i siden på en bil, der kom fra en tværgående sidevej. Tilskadekomnes cykel ramte bilens baghjul, væltede og vred om på knæet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Afmærkning i form af hajtænder males på kørebanen. Der arbejdes på at nedbringe hastigheden på Skovskolens arealer. 4. Afdelingsleder, Institut for Produktionsdyr og Heste (258) Skadesdato 8. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage + deltidssygemeldt 3

4 Anerkendt som arbejdsulykke 4. april 2008 af ASK. Tilskadekomne løb efter en telefon, der ringede på et andet kontor. Det var mørkt på gangen, hvor tilskadekomne løb faldt i mørket over en sort kontorstol. Tilskadekomne faldt ned på højre overarm og pådrog sig et brud. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Opsætning af kontakt med lys i ved indgangsdøren. Evt. et fast tæppe på gulvet, da det malede gulv er temmelig glat. 5. Laboratorietekniker, Institut for Plantebiologi (263) Skadesdato 12. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 5 uger. Anerkendt som arbejdsulykke 20. oktober 2008 af ASK. For at nå mapper på en højt stående hylde på kontoret klatrede tilskadekomne op på et kontorbord fra en elefantfod. Da tilskadekomne skulle ned fra bordet, trådte tilskadekomne forkert på elefantfoden og faldt ned på gulvet. Ved faldet beskyttede tilskadekomne sig med hænderne mod gulvet og brækkede derved det ene håndled. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Sørg for at om muligt at få hjælp i disse situationer. 6. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (264) Skadesdato 18. februar Anmeldt til AT. Fravær 1,5 dag. Tilskadekomne skulle trække en hest på fold. Hesten løb af sted uden, at tilskadekomne kunne stoppe den. Tilskadekomne slap hesten. Hesten satte i galop og ramte derved den tilskadekomne med bagbenet på højre underarm. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Træning med håndtering/trække heste. Der skal være en ekstra person der kun åbner og lukker led. 7. Ingeniørassistent, Institut for Jordbrugsvidenskab (266) Skadesdato 12. februar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 19. september 2008 af ASK. Tilskadekomne blev udsat for benzindampe. En kollega havde renset nogle sold og lod dem ligge i hallen. Tilskadekomne havde ladet døren fra laboratoriet ud til hallen stå åben for at lufte ud, da der lige var blevet vasket gulv. Efter et stykke tid kunne tilskadekomne lugte noget, der minde om terpentinmaling. Tilskadekomne henvendte sig til en kollega, der havde stået for rensning af soldene. Det viste sig, at de var renset i alm. benzin. Soldene havde en træramme, og rammen havde opsuget benzinen og lå derfor og dunstede. De blev efterfølgende flyttet ud i det fri. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Solde og lign. Skal fremover renses udendørs eller der skal bruges andre rensemidler. Alternativt kan der bruges sug/stinkskab. 8. Laborant, Institut for Plantebiologi (268) Skadesdato 3. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne var ved at smelte agar i mikrobølgeovn. Vedkommende tog gummihandsker på og rystede flasken med agar, hvorved der kom damp ud af flasken og igennem handsken, som har et stort hul. Tilskadekomne fik et brandmærke mellem tommel- og pegefingre på størrelse med en 5 kr. mønt. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Smide handske ud med hul i. Købe nye handsker og løbende kontrollere at disse er hele. 9. Laborant, Institut for Grundvidenskab (271) Skadesdato 6. marts Ikke anmeldt. Fravær 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 30. april 2008 af ASK. Tilskadekomne skulle fjerne en bunke slanger fra et skab. Der viste sig at være ubeskyttede kanyler på en slange. Kanylerne blev ikke opdaget, før skaden skete. Kanylen gik igennem pegefingeren på v. hånd, da slangen blev samlet op. Under perforeringen havde kanylen overskåret en nervetråd i fingeren under sin vej igennem fingerens blodåre. Fingeren er nu delvis følelsesløs nogen steder, og der er store smerter andre steder - især ved stød mod fingeren. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der gøres opmærksom på at udstyr skal opbevares forsvarligt. 4

5 10. Institutadministrator, Institut for Human Ernæring (279) Skadesdato 17. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 16. maj 2008 af ASK Tilskadekomne skulle fjerne noget papir som sad fast i papirmakulatoren. Tilskadekomne forsøgt at få det ud med en saks, men glemte at slukke for makulatoren først. Saksen åbnede sig med et smæld og huggede sig ind i tilskadekomnes lang- og ringfingre. Syet på skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen 11. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (280) Skadesdato 27. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. Afventer endelig afgørelse fra ASK Tilskadekomne blev klemt mellem ko og inventar i forbindelse med blodudtagning. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Koen barberes inden blodprøvetagning. Personalet må ikke stå inde i båsen, så de kan blive klemt. Der afprøves en anden metode til blodprøvetagning. Afprøvning af tvangsboks. 12. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (287) Skadesdato 8. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne fik containerlåge i baghoved. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Containerlåge skal fremover kunne fastlåses. 13. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (291) Skadesdato 29. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle samle affald op fra jorden og slog baghoved op i en åbenstående låge/dør til hesteboks. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til skærpet opmærksomhed. 14. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (293) Skadesdato 18. april Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 17. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne var ved at malke geder, da den ene af de to geder, der var hoppet op på malke-platformen, vendte sig om og ville ned. Geden stødte pandepartiet/hornene ind i tilskadekomnes overlæbe, tænder og næse. Tilskadekomne væltede baglæns og slog hovedet ind i væggen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag til forebyggelse. 15. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (294) Skadesdato 5. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2-3 uger. Anerkendt som arbejdsulykke 6. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne blev sparket i hovedet af en hest, da den skulle have medicin. Tilskadekomnes kæbe og tænder blev beskadiget, og den tilskadekomne blev indlagt til observation for hjernerystelse. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Uforudsigelig reaktion fra føllet. 16. Dyrelæge, Institut for Produktionsdyr og Heste (298) Skadesdato 25. maj Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne blev sparket på knæskallen af en hest under udtagelse af bughulepunktat. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen konkrete løsninger. 17. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (309) 5

6 Skadesdato 6. oktober 2007 (modtaget i AMOS 27. juni 2008). Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne fik hånden mast mellem en skovl og en væg, da tyren sparkede ud under udmugning og ramte skovlen. 18. Lektor, Institut for Produktionsdyr og Heste (310) Skadesdato 2. november 2007 (modtaget i AMOS 27. juni 2008). Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Afvist som arbejdsulykke den 22. september 2008 af ASK. Tilskadekomne var udsat for dårlige arbejdsstillinger i forbindelse med et eksternt møde. Mødet foregik med brug af computere, men borde og stole var uhensigtsmæssige og foranledigede smerte i ryg og lænd. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen forslag. 19. Studerende, Institut for Produktionsdyr og Heste (311) Skadesdato 11. april Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Afvist som arbejdsulykke den 17. september 2008 af ASK. Under den praktiske eksamen i reproduktion ifbm. Gynækologisk undersøgelse af en ko, sparkede nabo koen ud med et bagben og ramte tilskadekomne på underbenet lige under knæet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Hændelsen er drøftet med de ansvarlige undervisere og tilskadekomne. Det findes vigtigt at ved omgang med levende dyr, at de instrukser, der på forhånd er givet, følges nøje, hvilket vil blive indskærpet yderligere fremover. 20. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (312) Skadesdato 20. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 1. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne blev ramt i ansigtet af hestehoved og slog baghoved ind i væg. Tilskadekomne skulle holde hesten mens den blev stukket. Fik hjernerystelse, brækket næse, slag på tænder mv. 21. Apoteksmedhjælper, Institut for Veterinær Patobiologi (321) Skadesdato 25. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Ved oprensning af stor beholder blev benyttet eddikesyre 32 %, fortyndet til en ca % opløsning med vand. En opvaskebørste smuttede ud af hånden og ramte opløsningen, som sprøjtede i øjet på tilskadekomne. Det resulterede i svie og smerte i øjet, der blev behandlet med skylning på stedet og skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det indskærpes, at der altid benyttes beskyttelsesbrille/ansigtsskærm ved arbejde med syre og baser. 22. Erasmus studerende, Institut for Fødevarevidenskab (323) Skadesdato 23. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne og en kollega arbejdede med bunsenbrænder, da slangen og selve bunsenbrænderen gik fra hinanden, og der stod flammer ud af gasslangen. Inden tilskadekomne nåede at slukke gassen, ramte flammen tilskadekomnes pandehår, og en lille del blev brændt. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Gøre brugerne opmærksomme på, at tjekke om slangen sidder som den skal. 23. Betjent, Bygninger og Drift (325) Skadesdato 23. juli Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. PC skærm gled ud af hænderne ved løft fra jorden til container, hvorved den ramte tilskadekomne på storetåen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: At der altid bruges sikkerhedssko ved arbejdet. 6

7 24. Veterinærsygeplejerske, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme (326) Skadesdato 28. juli Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Kat vred sig fri, hvorefter den vendte sig og bed tilskadekomne i venstre hånds pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Denne type ulykke er umulig at forebygge. Personalet skal orienteres om fikseringsudstyr. 25. Betjent, Institut for Veterinær Patobiologi (341) Skadesdato 18. september Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skar sig i fingeren i sektionssalen i forbindelse med afhudning af kat ved forben. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Svært at undgå ved små dyr med lang pels. Løsning kunne være benyttelse af armeret handsker. 26. Ph.d., Institut for Plantebiologi (344) Skadesdato 18. august Anmeldt AT. Fravær 2 dage. Tilskadekomne tabte nogle små plastiklåg på gulvet og ville samle dem op igen. Tilskadekomne rejste sig op i endevangen på en stålreol. Endevangen sad helt fast, mens hylden løftede sig af. Dermed opstod der en lodretstående stålplade som skar sig ned i hovedbunden på tilskadekomne. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen. 27. Psykolog, Skovskolen (348) Skadesdato 6. september 2007 (modtaget 1. oktober 2008 i AMOS). Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Tilskadekomne løftede undervisningsmateriale fra ladet på en lastbil og bar dem til et klasselokale, mærkede et knæk i ryggen, men slog det hen med et mindre hold i ryggen. Det viste sig senere at være en diskusprolaps. Tilskadekomne fortsatte med arbejdet og flere måneder senere, hvor tilskadekomne bar en ca. 9 kg. tung spejderkasse ned af en 10 meter lang jerntrappe fra lageret på første sal, får tilskadekomne et ordentligt knæk i ryggen, da kassen skal løftes op på lastbilen. Vågnede næste dag med store smerter og sendes på hospitalet og opereres for akut diskusprolaps. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det undersøges, om der kan findes et bedre egnet sted til lager, og om opbevaring/placering af udstyr sker så fornuftigt som muligt af hensyn til helbred og sikkerhed generelt. 28. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr (349) Skadesdato 26. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skar en flaske saltvand op med en skalpel og skar sig i fingeren ca. 2 cm langt og 1 cm dybt. Syet på skadestuen. 29. Sekretær, Skov og Landskab (387) Skadesdato 2. oktober Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 20. november 2008 af ASK. Tilskadekomne skulle vise kollega noget på pc en. Tilskadekomne trådte tilbage og ramte kanten af det trin, der var lavet for at nivellere gulvet i kontoret. Tilskadekomne vridte venstre ankel hårdt om. Undersøges dagen efter på skadestuen for evt. brud, men der var kun tale om en kraftig forstuvning. 30. Laborant, Institut for Sygdomsbiologi (388) Skadesdato 15. oktober Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 23. januar 2009 af ASK. Tilskadekomne stikkes i fingeren af kanyle under håndtering af prøve indholdene materiale fra en død okses formave. 7

8 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Man skal være mere påpasselige når, der håndteres sprøjter indeholdende prøvematerialer. 31. Ph.d., Institut for Sygdomsbiologi (390) Skadesdato 11. september Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Under arbejde med human brystkræft cellelinier med kemo, stak tilskadekomne sig på kanylen, da den gled på de glatte handsker. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Denne type handsker bruges ikke fremover, når der arbejdes med kemo eller andre farlige stoffer. 32. Undervisningsassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (391) Skadesdato 10. november Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Ved injektion af medicin ved hals på en ko, reagerede denne forholdsmæssigt voldsomt og slog hovedet mod tremmerne i boks døren, hvorved tilskadekomnes hånd kom i klemme mellem disse. 33. Ph.d., Institut for Plantebiologi (398) Skadesdato 11. november Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 30. januar 2009 af ASK. Tilskadekomne gik med en lille flyttevogn (en hund ), da tilskadekomne kolliderede med en kollega og slog ansigtet ned i hunden. Fik næseblod, hævet overlæbe og ømme fortænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Bedre koordination og kontrol af flytteprocessen Rengøringsassistent, Bygninger og Drift (401) Skadesdato 17. december Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Tilskadekomne gjorde rent i bygning 1-01 stuen og gik ind på kontor A-41, hvor noget af en lampe faldet ned fra loftet. Tilskadekomne satte sig ned på hug for at samle glasskår fra lampen op, da hun fik et smæld i ryggen og ikke kunne bevæge sig. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Tilskadekomne skal sikre sig at gøre de rigtige bevægelser. 35. Driftsleder, Institut for Produktionsdyr og Heste (411) Skadesdato 23. december Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 9 dage. Anerkendt som arbejdsulykke den 18. februar 2009 af ASK. Skulle trække en ko ud til en falckbil. Koen satte i løb og tilskadekomne forsøgte at holde igen, men fik smerter i højre ven og måtte slippe. Tilskadekomne faldt og pådrog sig en fibersprængning bag på højre lår samt sår på venstre albue og knæ. 36. Gartneriarbejder, Institut for Jordbrugsvidenskab (412) Skadesdato 22. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Tilskadekomne skulle ind for at fjerne skrald i et tæt buskads. Der var en fordybning i jorden, som tilskadekomne ikke kunne se pga. bevoksningen. Derved vred tilskadekomne rundt på sin akse i højre knæ. Der kom læsion i bruskpladsen mellem lår- og underbensknogler med uændrede smerter, der trækker op i lysken og ned igennem læggen. 8

9 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der kan ikke peges på forebyggende foranstaltninger. Solidt fodtøj er vigtigt, men det brugte tilskadekomne. BRIC 37. Bioanalytiker, BRIC (402) Skadesdato 19. december Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne spildte argarose gel med GR-safe udover sit højre ben. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Indskærpe overfor medarbejderne, at der altid skal benytte kittel ved laboratoriearbejde. DET FARMACEUTISKE FAKULTET 38. Farmaceutstuderende, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (252) Skadesdato 12. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne skulle knække en ampul og skar sig på siden af venstre pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mere opmærksom på at studerende tager køkkenrulle om ampullen, når den knækkes. 39. Dyreassistent, Institut B (259) Skadesdato 14. januar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 4. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne gled på nymalet gulv med specialbehandling, som skulle gøre det mere skridsikkert. Fik et knæk i knæet, da tilskadekomne prøvede at undgå at falde bagover. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Udbedring af gulvet. 40. Sekretær, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (274) Skadesdato 10. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4 dage Anerkendt som arbejdsulykke 8. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne gled i en smule spildt vand på gulvet (foran køkkenet) og slog skulder, hofte og knæ. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til at være mere opmærksomme på ikke at spilde Studerende, Det Farmaceutiske Fakultet (281) Skadesdato 25. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne havde gnedet sig i øjet formodentlig med en lidt forurenet finger, hvilket gav svie. Tilskadekomne havde arbejdet med blanding af acetone, natriumhydroxid og benzoephenon. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til hyppig håndvask under øvelser. 42. Specialestuderende, Institut B (285) Skadesdato 1. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne stak sig på en kanyle, som var blevet brugt til at lave DNA oprensning af musehjerner (homogenisering). 9

10 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Personale, der arbejder med dyrematerialer, bør være vaccineret mod stivkrampe. 43. Ekspeditionssekretær, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (404) Skadesdato 8. december Anmeld til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. På et kursus i førstehjælp på instituttet fik tilskadekomne et hold/knæk i lænden idet, at tilskadekomne ved en øvelse skulle forflytte en anden kursist. Det resulterede i smerter i lænden. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. FÆLLESADMINISTRTATIONEN m.fl. 44. Køkkenmedhjælper, Fællesadministrationen (318) Skadesdato 24. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring (anmeldt af egen læge). Fravær 4,5 måned. Afvist som arbejdsulykke 22. september 2008 af ASK. Tilskadekomne løftede tunge genstande med belastning af kun én siden af kroppen. Det resulterede i en pludselig voldsom, udstrålende smerter i lænd. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke modtaget DET HUMANISTISKE FAKULTET 45. Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (261) Skadesdato 11. december 2007 (modtaget ) Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 9. maj 2008 af ASK Tilskadekomne var på cykel og kørte rundt om et hjørne, men pga. den manglende belysning så tilskadekomne ikke, at der kom en anden cyklist. De to cyklister stødte sammen, og tilskadekomne væltede og brækkede armen ved faldet samt brækkede en kindtand. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Belysningen var ikke tændt efter mørkets frembrud. Det indskærpes overfor driftsledelsen, at belysningen skal være tændt efter mørkets frembrud. 46. Tutor, SAXO Instituttet (275) Skadesdato 19. september 2007 (modtaget ) Anmeldt til ASK, AT og Forsikring via eget forsikringsselskab. Fravær min. 3 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 30. maj 2008 Tilskadekomne deltog som totur for SAXO instituttet i en foldboldturnering for de nye studerende på rusturen. Under kampen hoppede tilskadekomne op i luften efter bolden og faldt ned på en sten og brækkede v. underarm, slog hovedet og knuste 2 kindtænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 47. Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen (322) Skadesdato 1. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne ville bakke en gulvvaskemaskine og ramte ind i en hylde med håndleddet og fik derved klemt hånden mellem gulvvaskemaskinen og hylden. 48. Studentermedhjælper, SAXO Instituttet (343) 10

11 Skadesdato 13. august 2008 (anmeldt af egen læge 15. sep. 2008). Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær min. 7 dage. Afventer afgørelse fra ASK Tilskadekomne kørte som passager i jeep i Ghana. Tilskadekomne sad på bagsædet, det var kraftigt regnvejr og der kørtes på en grusvej. Føreren mistede kontrollen med bilen, som skred ud og røg ned i en grøft og i en brændestak. Tilskadekomne var fastspændt og får efterfølgende symptomer på piskesmæld, hovedpine og koncentrationsbesvær. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 49. Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen (353) Skadesdato 30. september Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4-6 uger. Tilskadekomne var til hensyntagen gymnastik og skulle sjippe, men gled på gulvet, og tog fra med højre hånd og brækkede derved sit håndled. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen bemærkninger.. DET JURIDISKE FAKULET 50. Seniorforsker, Det Juridiske Fakultet (317) Skadesdato 26. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4 uger. Tilskadekomne faldt på dørtrin mellem mødelokale og terrassen og brækkede venstre håndled. Resultat af Arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Dørtrin ombygges, så de ikke er så høje. 51. Lektor, Det Juridiske Fakultet (396) Skadesdato 4. december Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne væltede med cyklen pga. spejlglatte veje. Tilskadekomne var på vej fra instituttet til DIIS på Christianshavn for at hente materiale. Slog ved faldet højre og venstre hånd, venstre knæ, skulder og overarm. Har også haft smerter i ryg. Resultat af Arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke modtaget. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 52. Ph.d., Kemisk Institut (233) Skadesdato 8. januar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne var i gang med at vaske en rundbundet kolbe med proppen i. Kolben flækkede og skar sig ind i tilskadekomnes håndled. Fik et halvmåne formet sår på højre håndled på ca. 2 cm. Syet på skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Opfattes som hændeligt uheld, og man opfordrer til almindelig forsigtighed ved håndtering af glasudstyr. 53. Ingeniørassistent, Biologisk Institut (255) Skadesdato 3. juli 2006 (modtaget i AMOS ). Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 5 dage. Afvist som arbejdsulykke 17. april 2008 af ASK 11

12 I forbindelse med klargøring af skib til Galathea ekspeditionen skulle tilskadekomne bære en flowcytometer op over kabler, kasse og andet udstyr på dækket af Vædderen til montering i container. Der var ikke særlig gode adgangsveje på dækket, og genstanden var meget tung. Tilskadekomne fik smerter i ryggen efterfølgende. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der burde have været to til at bære genstanden. Ellers ingen forbyggende foranstaltninger. 54. Blikkenslager, HCØ Driftsafdeling (256) Skadesdato 14. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne faldt på vej op ad trappen. Slog venstre håndled og tommelfinger, da tilskadekomne tog fra for at beskytte hoved og tænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Trappen og belysningen er fundet i orden. Ingen yderligere foranstaltninger. 55. Gartnerlærling, Botanisk Have (260) Skadesdato 7. februar Anmeldt ASK og Forsikring af fagforeningen. Fravær 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 2. juni 2008 af ASK Tilskadekomne var i gang med at udgrave et havebassin, der var tømt for vand. Pga. et træ, der stod bagved tilskadekomne, blev arbejdsstillingen yderst akavet. Denne akavede og foroverbøjet arbejdsstilling sammen med den tunge byrde (våd jord) førte til skaden i ryggen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er informeret om det vigtige i rigtige løft, og at undgå vrid i ryggen under arbejdet. Samt at skifte fodstilling under arbejdet. 56. Udstillingsmedarbejder, Zoologisk Museum (262) Skadesdato 12. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne stak sig i fingeren under arbejde med indicering af formalin. Behandlet med stivkrampevaccination. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der anbefales stor koncentration under lignende arbejde. 57. Sekretær, Biologisk Institut (269) Skadesdato 11. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Afvist 29. maj 2008 som arbejdsulykke af ASK. Tilskadekomne kørte i tjenestebil op mod lysregulering. Der skiftedes til grøn. Bilen i køen foran gik i stå, og tilskadekomne bremser. Desværre nåede bagvedliggende bil ikke at bremse og kørte derfor op bag i tilskadekomnes tjenestebil. Pådrog sig hovedpine, smerte i nakke og ryg. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 58. Kontorfuldmægtig, Biologisk Institut (270) Skadesdato 11. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Afgørelse kendes ikke, sagsbehandling er ikke afsluttet. Tilskadekomne kørte i tjenestebil op mod lysregulering. Der skiftedes til grøn. Bilen i køen foran gik i stå, og tilskadekomne bremser. Desværre nåede bagvedliggende bil ikke at bremse og kørte derfor op bag i tilskadekomnes tjenestebil. Pådrog sig hovedpine, smerte i nakke og ryg. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 59. Ph.d., Niels Bohr Institutet (273) Skadesdato 1. februar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær over 35 dage Anerkendt som arbejdsulykke 21. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne faldt under Nanosciencecentrets Vinterskole i Østrig. Tilskadekomne var på ski og pådrog sig en hjernerystelse. Skiløb er en fast del af konceptet ved vinterskolen 12

13 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det anbefales, at medarbejderne ved lign. arrangementer bruger hjelm. 60. Videnskabelig assistent, Institut for Idræt (282) Skadesdato 14. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne faldt på trappen til barakken. Det regnede og trappen var meget glat. Tilskadekomnes fod gled mellem to trappetrin, og tilskadekomne faldt forover, tog fra med armene for at beskytte sin gravide mave. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der er pr. 1. april 2008 opsat sikkerhedstape på trappen. 61. Videnskabelig assistent, Institut for Idræt (283) Skadesdato 3. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle skære en muskelbiopsi fri for tissuetek og fri fra skære-pladen i kryostaten, da skalpellen smuttede og skar tilskadekomne i venstre pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. 62. Gartnerelev, Botanisk Have (288) Skadesdato 19. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring af fagforeningen. Fravær 3 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 30. juni 2008 af ASK. Ved arbejde med kampsten var tilskadekomne tæt på at få klemt hånden mellem 2 sten. Tilskadekomne har handsker på og trækker hånden til sig pr. refleks, inden hånden bliver klemt fast. Ved dette træk skete en forstrækning. Tilskadekomne arbejdede videre, men får efterfølgende problemer med håndled og underarm. Problemerne fornemmedes i muskler. Håndrodsknoglen hævede efter nogle dage. 63. Professor, Biologisk Institut (295) Skadesdato 5. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 5 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 11. december 2008 af ASK. Tilskadekomne kørte på cykel på vej fra instituttet til et møde i Biocentret på Ole Maaløs Vej 5, da tilskadekomne ud for viadukten på Tagensvej kørte sammen med en Christiania cykel, som pludselig var standset. Tilskadekomne brækker tommelfingeren på højre hånd, har sprunget tre ledbånd i venstre skulder, trykket ribben i venstre side af brystkassen flere sår og flænger i hoved, skulder, hofte, arm og ben. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mindre fart og større overvågenhed. Brug af styrthjelm ville ikke have forhindret ulykken. Da det er en færdselsulykke, kan der ikke fortages yderligere tiltag. 64. Rengøringsassistent, Bygningsdriften Naturvidenskab (296) Skadesdato 19. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 30. juli 2008 af ASK. Sort sæk (vægt ca. 10 kg.) med affald, skulle smides i en container. Da tilskadekomne løftede den op for at smide den i containerne, gav det et smæld i ryggen/lænden. 65. Betjent, Niels Bohr Institutet (300) Skadesdato 19. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 25. juli 2008 af ASK. I forbindelse med bortskaffelse af en reol, faldt reolen uheldig og ramte tilskadekomne over venstre storetå. Neglen fjernedes på skadestuen, da den var løsnet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der skal benyttes sikkerhedssko ved udførelse af flytteopgaver samt demontering. 13

14 66. Sekretær, Biologisk Institut (303) Skadesdato 3. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær ca. 6 uger. Afventer afgørelse fra ASK Tilskadekomne snublede over kantsten og brækkede højre arm to steder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Kan næppe forebygges. Ulykken betragtes som et hændeligt uheld. 67. Ph.d. studerende, Statens Naturhistoriske Museum (304) Skadesdato 7. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær ca. 90 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 24. juli 2008 af ASK. På 3. sal var der skrå træbjælker på gangen og ingen vinduer. 2-3 lys på gangen var i uorden ved bjælkerne. Tilskadekomne kom gående i alm. tempo og kom ikke nok til højre og slog venstre side af hovedet ind i stolpen/bjælken. Tilskadekomne lagde mig ned. Tilskadekomne havde pådraget sig en hjernerystelse. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Bygningstjenesten var længe om at skifte de defekte rør. Det burde være en straksopgave i alle mørke gange. 68. Laboratorietekniker, Biologisk Institut (307) Skadesdato 24. april Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne har pådraget sig smerter i lænden efter hyppigt åbning af meget tunge døre i Biocentret. Afvist som arbejdsulykke 5. august 2008 af ASK. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Automatiske døråbnere ville kunne forhindre tilsvarende skader. 69. Faglært betjent, H. C. Ørsted Instituttet (327) Skadesdato 31. juli Anmeldt til ASK. Fravær under 1 dag. Ved nedtagning af billede, knækkede glasset og ramte tilskadekomne på venstre overhånd. Snitsåret i håndryggen førte til, at senen til langfingeren blev delvist skåret over. Snitsåret blev syet og hånden lagt i gips. 70. Udstillingsarkitekt, Zoologisk Museum (328) Skadesdato 5. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 7. november 2008 af ASK. Tilskadekomne faldt ned ad trappen ved Zoologisk Museums cafe, fra 5. til 4. sal. Tilskadekomne bar på eb kasse og bemærkede derfor ikke, at der ved trappen var efterladt en bakke som tilskadekomne faldt over. Tilskadekomne blev indlagt til observation og scannet for indre blødninger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er blevet indskærpet over for alle medarbejderne, at der ikke skal efterlades ting ved trapper og gange. 71. Videnskabelige assistent, Institut for Idræt (329) Skadesdato 26. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Da nålen fra venflon fjernedes blev tilskadekomne ramt på hånden. Stikket, der var overfladisk, konstateres ikke umiddelbart, men opdages først da blod konstateres under handsken. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ulykken anses som et hændeligt uheld. 72. Bioanalytiker, Institut for Idræt (331) Skadesdato 26. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne var ved at skære fedtvævsbiopsier til analyse, da tilskadekomne skar sig selv i fingeren. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen. 73. Postdoc, Institut for Geografi og Geologi (334) 14

15 Skadesdato 13. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 27. oktober 2008 af ASK. Under indsamling af prøver på Grønland, spadserede tilskadekomne på løse sten, gled og slog knæet som gik af led. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen. 74. Videnskabelig assistent, Zoologisk Museum (345) Skadesdato 9. september Anmeldt til AT. Fravær 3 dage. Ved udskæring af del-prøver af gel i UV-belyst kasse tog tilskadekomne sin beskyttelsesmaske af og eksponerede dermed kortvarigt øjnene for UV-lyset, da tilskadekomne mente, at det var svært at se gelen med maske på. Begge øjne fik svejseskader, og hornhinden blev brændt af UV-lyset. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Alle, der bruger apparatet, bliver informeret om farlighed ved UV-lys. Der er påsat advarsel på apparatet, der foreskriver brug af skærm. 75. Rusvejleder, Institut for Idræt (346) Skadesdato 22. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 6-8 uger. Afventer afgørelse fra ASK I forbindelse med rusfesten, som afsluttede russernes introforløb, stillede tilskadekomne sammen med en medrusvejleder sig op på et bord for at danse. Da de mærkede, at bordet var ustabilt, ville de ned fra bordet igen, men bordets ben klappede sammen og tilskadekomne røg ned på gulvet. Tilskadekomne brækkede venstre fod ved faldet. 76. Ingeniør, Niels Bohr Institutet (350) Skadesdato 31. juli Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 18. november Tilskadekomne skulle fra kollegas kontor og ind på kontoret ved siden af og lagde ikke mærke til glasvæg og stødte hovedet mod glasvæggen. Fortand fik en svag revne. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der er opsat markeringer på glasvæggen. 77. Rengøringsassistent, Biologisk Institut, Ferskvandsbiologisk Lab. (385) Skadesdato 19. oktober Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 7 dage. Afventer afgørelse fra ASK Under arbejde med gulvmobning og vask kunne tilskadekomne pludselig ikke løfte en stol på plads og ikke støtte på det højre ben. Tilskadekomne fik ondt i lænden. En scanning viste, at der var tale om en diskosprolaps. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mere opmærksom på at variere arbejdsopgaverne, så ensidigt gentaget arbejde og belastende opgaver begrænses. Tilskadekomne tilbydes kursus i det. 78. Lektor, Statens Naturvidenskabelige Museum, Botanisk Have (393) Skadesdato 30. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 65 dage. Under arbejde med etikettering stod tilskadekomne bøjet over en busk. Da tilskadekomne rejste sig op, stødte tilskadekomne hovedet ind i en lavt hængende gren, hvorved tilskadekomne fik et slag i venstre side af hovedet. Udover den øjeblikkelige smerte var der ingen synlige tegn. Senere udviklede der sig synsforstyrrelser og lammelser i benene og højre hånd. En CT-scanning viste, at det skyldes et slag. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Alle ansatte i Botanisk Have er opmærksomme på den fare, der ligger i at færdes i haven. AMO indskærper gang på gang, at man skal passe på sig selv, når man færdes under lavt hængende genstande. 79. Studerende, Biologisk Institut (399) Skadesdato 8. september Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. 15

16 Tilskadekomne orienterede plantemateriale i GMA for at forbedre det til snitning og kom til at tabe det lille reagensglas, som landede på bunden, hvorved indholdet sprøjtede næsten lodret op og ramte tilskadekomne i øjet. Øjet blev rødt, irriteret og sved. Øjet blev skyllet efterfølgende. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Udlevering af sikkerhedsbrille til den enkelte studerende. Alle stinkskabe får et sæt sikkerhedsbriller. Der skal udfærdiges et skema, hvor den studerende og vejleder skriver under på de, at de grundlæggende sikkerhedsregler skal overholdes. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULET (Inkl. Campus Service City) 80. Rengøringsassistent, Campus Service City (243) Skadesdato 10. januar 2008, Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 8. april 2008 af ASK Tilskadekomne gled på trappetrin på vej ned til kælderen i museumshuset. Trappen er gammel og trappens trin er gennem mange års slid blevet runde. Tilskadekomne havde vådt fodtøj på, da det var regnvejr samme dag. Tilskadekomne slog ryggen og nakken ved faldet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til, at der bliver sat skridlister på trappetrin. 81. Rengøringsassistent, Campus Service City (265) Skadesdato 12. november 2007 (modtaget i AMOS ), Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 28 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 24. september 2008 af ASK Tilskadekomne kom på knallert og væltede da der er glat på arealet. Tilskadekomne slog tommelfingeren. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. 82. Rengøringsassistent, Campus Service City (272) Skadesdato 6. marts Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Afvist som arbejdsulykke 26. maj 2008 af ASK Tilskadekomne gled i vand på toiletgulv fra utæt vandlås. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Tilskadekomne havde ikke udleveret sikkerhedssko på. Vandlås repareret. 83. Rengøringsassistent, Campus Service City (289) Skadesdato 7. april Anmeldt ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Efter at have fejet trappen var tilskadekomne på vej op af trappen og faldt ned på et trappetrin med venstre knæ. Skal evt. have røntgenfotograferet knæet, hvis smerten fortsætter. Afventer endelig afgørelse fra ASK Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er ikke muligt at forbygge denne arbejdsulykke. 84. AC-fuldmægtig, Institut for Psykologi (351) Skadesdato 3. september Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 15 dage. Tilskadekomne var på vej fra indkvarteringsstedet til kursussted, da tilskadekomne hoppede over en grøft og landende på grøftens ene skæve side. Tilskadekomne pådrog sig et brud på højre hælknogle. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er ikke muligt at forbygge denne arbejdsulykke. 16

17 85. Rengøringsassistent, Campus Service City (417) Skadesdato 9. december Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. Tilskadekomne snublede på vej op ad trappen fra kælderen til stueetagen. Slog højre tinding ned i trappen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt at forbygge. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 86. Dyreassistent, Afdeling for Eksperimentel Medicin (246) Skadesdato 23. oktober 2003, (modtaget ). Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle flytte en kat fra et rum til et andet rum. Katten gik amok og angreb, da tilskadekomne tog fat i den. Katten prøvede at flygte, men tilskadekomne fik fat i katten, som derefter bed kraftigt i tilskadekomnes v. hånds pegefinger (4 små sår). Behandlet på skadestuen. 87. Dyreassistent, Afdeling for Eksperimentel Medicin (247) Skadesdato 23. oktober 2003, (modtaget ). Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle sammen med en kollega flytte en kat fra et rum til et andet rum. Katten gik amok og angreb. Tilskadekomne blev bidt (4 bidsår) og revet på v. arm. Behandlet på skadestuen. 88. Servicemedarbejder, Retsmedicinsk Institut (248) Skadesdato 28. januar Ikke anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 11. april 2008 af ASK Under arbejde med at rydde en hylde under et stinkskab ville tilskadekomne fjerne nogle plastikstumper med fingrene. I mellem plaststumperne var der et glasskår, som tilskadekomne ikke havde set. Tilskadekomne skar sig på en finger. Behandlet på skadestuen herunder vaccination og div. blødprøver for bl.a. HIV og Hepatitis C Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Laboratoriepersonalet havde ikke ryddet, så der var ikke klargjort til rengøring. Det indskærpes overfor servicepersonale, at de skal være opmærksomme på, at hvis der ikke er ryddet op inden rengøring, skal de henvende sig til laboratoriepersonalet for at få dette bragt i orden. Samtidig indskærpes det overfor laboratoriepersonalet, at stinkskabe skal være afdunstede og fri for glasskår og biologisk materiale. 89. Lektor, Institut for International Sundhed Immunologi og Mikrobiologi (250) Skadesdato 4. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Under arbejde med en sprøjte med påsat kanyle gled sprøjten og kanylen skar et hul i blommen på v. hånds pegefinger. Sprøjten indeholdte kanin serum fra kanin immoniseret med malaria protein. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det indskærpes forsigtighed ved arbejde med skarpe genstande. 90. Ph.d., Institut for International Sundhed Immunologi og Mikrobiologi (253) Skadesdato 13. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne greb ud efter en rotte og blev bidt i to fingre af rotten. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Deltagelse i dyreeksperimentel kursus. 91. Rengøringsafdelingen, Panum Rengøringsservice (267) Skadesdato 21. februar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 28. april 2008 af ASK 17

18 Tilskadekomne fejede reposen og ville samle affald op på fejebakken og slå og sit hoved på en hård genstand, der sad på væggen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. 92. Lektor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (276) Skadesdato 10. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne ramtes på h. arm af et stort lysbilledlærred med holder, der faldt ned fra loftet. Tilskadekomne fik smerter af slaget i højre arm og hånd samt hævelse på underarm. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der undersøges om alle lysbilledlærreder i de øvrige undervisningslokaler er forsvarligt ophængt. 93. Studerende, Biomedicinsk Institut (277) Skadesdato 6. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne stak sig på brugt kanyle under transport af kanyle til kanylespand. Vacc. for bl.a. hep. B og HIV. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opsættes flere kanylespande. 94. Laboratoriebetjent, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (278) Skadesdato 11. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 3. oktober 2008 af ASK Tilskadekomne stod ca. 1 meter fra alarmen, da døralarm på 110 db. startede efter 15 sek. ved åbning af dør. Tilskadekomne pådrog sig derved høreskade (tinnitus). Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Alarmen er nu omprogrammeret således, at den nu udsender en svag brummen. Nye døralarmer bør nøje indstilles og afprøves. Alle med adgang skal informeres om opsætning af nye alarmer. 95. Ph.d., Institut for International Sundhed Immunologi og Mikrobiologi (284) Skadesdato 3. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne rammes under arbejde med tritium (H 3 ) mærkede malaria parasitter på huden, da det sprøjtede ud mellem sprøjte og søjle pga. mangelfuld samling af udstyr. Grundig vask af huden og efterfølgende wipe test. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det indskærpes forsigtighed ved isotoparbejde og opmærksomhed på rigtig samling af udstyr. 96. Laborantpraktikant, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (297) Skadesdato 5. maj Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne var uopmærksom ved mikrotom. Sikringsknappen var ikke sat på og tilskadekomne satte hånden på kniven og fik derved ridser i tre fingre, Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Uheld skyldes uforsigtighed. Der forligger klare instrukser ved anvendelse af mikrotomer. 97. Postassistent, Driftsafdelingen (299) Skadesdato 20. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær over 30 dage. Afventer endelig afgørelse fra ASK. Ulykken skete under forsøg på at bringe en fra en lastvogn nedstyrtet el-palleløfter på ret køl. Fire mand, en kollega og tilskadekomne to fat i gaflerne nær de huller, hvorigennem forreste hjul kunne ses. Ved første tag rokkede palleløfteren sig kun lidt. Ved andet tag hørtes et smæld, og et eller andet mekanik beholdt af en eller anden grund tilskadekomnes handske og fingerspids. Tilskadekomne mistede ½ til ¾ led af venstre pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Altid opmærksom på hvor man har sine fingre. Generel dialog om at bevare roen og lave en risikovurdering på den skade, der er sket. Være opmærksom på maskinel man ikke kender. 98. Laborant, Retsmedicinsk Institut (301) Skadesdato 5. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. 18

19 Ved arbejde på elektroforesemaskinen skete der en stikskade, da tilskadekomne skulle tage en elektroforeseplade af. Tilskadekomne kom til at stikke sig på to kapillærer. Årsagen til dette var, at elektroforeseoladerne var blevet meget stramme af at blive taget af maskinen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der undersøges, hvorvidt det er muligt at udskifte monteringspladen/foden i ABI3130 ud med en anden og mindre stram monteringsplade/fod. Der påføres et mærkat på teksten pas på kapillærerne er spidse man kan stikke sig. Den apparaturansvarlige tager kontakt til fabrikanten af apparatet Laborant, Retsmedicinsk Institut (302) Skadesdato 22. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne stak sig på skalpel i forbindelse med at skære i vatpind med biologisk materiale. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Arbejdsgangen i laboratoriet kan ikke ændres Sanitør, Panum rengøringsservice (308) Skadesdato 10. juni Anmeldt ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. I forbindelse med tømning af vaskemaskinen for mopper, skar tilskadekomne sig på 4-5 små glasstykker som sad i mopperne. Tilskadekomne havde handsker på, men glasstykkerne skar igennem. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Information fra ledelsen til medarbejderne om at der kan findes glasskår i mopperne. Kontakter leverandør vedr. specielle handsker Speciallæge, Retsmedicinsk Institut (324) Skadesdato 17. juli Anmeldt ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Sagsbehandlingen stoppet i ASK efter tilskadekomnes ønske. Tilskadekomne skar sig i højre hånds 3. finger under obduktion. Under obduktionen skulle tilskadekomne flytte et organ fra obduktionsbordet over på en vægt. På bordet lå en skalpel, som tilskadekomne skar sig på. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Proceduren skal snarest opdateres, så det klart og tydeligt fremgår, at alle benyttede instrumenter skal lægges på en bakke, så det er umuligt at skære sig på dem Rengøringsassistent, Driftsafdelingen (330) Skadesdato 11. august Anmeldt ASK og Forsikring. Fravær 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 3. november 2008 af ASK. Tilskadekomne rensede toiletter med toiletrens, da tilskadekomne løfter toiletbørsten, kommer der toiletrens i højre øje. Skyller øjet i ½ time efter ulykken og tager på skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der henstilles til personalet om altid at bruge sikkerhedsbrille ved denne arbejdsopgave Rengøringsassistent, Driftsafdelingen (335) Skadesdato 29. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Kollega hældte varmt vand i tilskadekomnes kaffekop, og der kom skoldhedt varmt vand på tilskadekomnes venstre hånd og fingre. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen forebyggende foranstaltninger. Dog skal lederne fortælle medarbejderne om vigtigheden af at skylle længe efter forbrændinger Dyrepasser, Afdeling for Eksperimentel Medicin (336) Skadesdato 2. maj Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne rejste sig efter have skrubbet gulvet i frørum. Tilskadekomne så ikke, at der var et skab, da vedkomne rejste sig op. Tilskadekomne og slog hovedet op i skabet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Skabet fjernes ved ombygning. 19

20 105. Sanitør, Driftsafdelingen (337) Skadesdato 4. september Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 13. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne opdagede to brune pletter på venstre håndled ca. 1 ½ time efter at have brugt kalkfjerne. Skyller hånden i en ½ time med vand. Håndled er ætset ca. ½ cm sammenlagt, og der er blærer på håndleddet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der indkøbes tykkere og længere handsker Sanitør, Driftsafdelingen (338) Skadesdato 5. september Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle tømme vaskemaskinen for mopper og skar sig på et glasskår, der sad i mopperne. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mopper med glasskår skal smides ud efter brug Sanitør, Driftsafdelingen (339) Skadesdato 8. september Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 21. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne skulle tømme vaskemaskinen for mopper og skar sig på glasskår. Behandles på skadestuen og vaccineres. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der er bestilt strikkede handsker i latex, som glasskår ikke kan skære op så let. Alle mopper skal bortskaffes efter brug, hvis der er glasskår i dem Ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab (377) Skadesdato 6. oktober Anmeldt til AT. Fravær 3 dage. Tilskadekomne fik i forbindelse med influenzavaccination en voldsom infektion omkring injektionsområdet på venstre overarm med hævelse, rødmen, smerte og varme. Det blev gradvis værre i løbet af dagen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Efter de foreliggende omstændigheder kan der ikke foretages noget i sagen Laborant, Retsmedicinsk Institut (378) Skadesdato 27. august Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 17. november 2008 af ASK. Forgiftning af tilskadekomne med phenol kloroform efter benyttelse af stinkskab i DNA-ekstrationslaboratoriet. Tilskadekomne bemærkede lugten, men slog det i første omgange hen. Først da det øvrige personale i laboratoriet bemærkede lugten stoppedes arbejdet. Derefter forlod alle medarbejdere laboratoriet, døren blev lukket og der blev luftet ud. Dagen efter blev alle flader i laboratoriet tørret af. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Arbejdsmiljørep. foretog en måling af stinkskabet og fandt flowet svingede mellem 0,1 og 0,4 m/s og ikke de forventede 0,5 m/s. Det viste sig at Driftsafdelingen og det eksterne firma pga. misforståelser havde fokus på sporgasmålinger. Dette er nu ændret, og alle instituttets stinkskabe er efterfølgende tjekket om flowet er rigtigt Klinikmedhjælper, Odontologisk Institut (386) Skadesdato 22. oktober Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 21. januar 2009 af ASK. Tilskadekomne gjorde rent på unit. Ved spytfontæne sad der en skrue, hvor tilskadekomne rev højre underarm og fik en flænge Rengøringsassistent, Panum Driftsområde (405) Skadesdato 16. december Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. 20

Hjemme/fritidsulykker sket udendørs ved håndtering af brænde/træfældning Periode 2008 3.kvartal 2015 Behandlet på skadestuen OUH i Odense

Hjemme/fritidsulykker sket udendørs ved håndtering af brænde/træfældning Periode 2008 3.kvartal 2015 Behandlet på skadestuen OUH i Odense Hjemme/fritidsulykker sket udendørs ved håndtering af brænde/træfældning Periode 2008 3.kvartal 2015 Behandlet på skadestuen OUH i Odense baar brænde økse motorsav brændekløver træfældning Total 2008 11

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015 2. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet

Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet Øjet skylles med vand, der har kropstemperatur. Brug et specielt øjenskylleglas og isotonisk saltvand. - eller brug bare et snapseglas og postevand.

Læs mere

Dagsorden. Tid Emne Init. CTE, CFA. - Året der gået - Arbejdsuheld - Toolbox - Mål og opgaver for Niels-Christian Daugaard-Jensen

Dagsorden. Tid Emne Init. CTE, CFA. - Året der gået - Arbejdsuheld - Toolbox - Mål og opgaver for Niels-Christian Daugaard-Jensen Arbejdsmiljø Dagsorden Tid Emne Init. 08:00 09:00 Ankomst - kaffe og brød - 09:00 10:30 Udvalgets indberetning - Året der gået - Arbejdsuheld - Toolbox - Mål og opgaver for 2016 10:30 12:30 Undervisning

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget Anmeldt P-enhed Jobtype Skadens art Skadet legemsdel Ulykkens afdeling Ulykkestidspunkt Hændelsesforløb 11-03-2015 18-03-2015

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram ved smerter i underlivet

Patientvejledning. Træningsprogram ved smerter i underlivet Patientvejledning Træningsprogram ved smerter i underlivet Smerter og spændinger i underlivet er et stort problem for mange kvinder. Det kan der være mange årsager til, og det er vigtigt at få klarlagt

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og 5Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering

Læs mere

Faldteknik (Ukemi) 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu Sidefald

Faldteknik (Ukemi) 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu Sidefald Faldteknik (Ukemi) Sidefald Rullefald Flat gadefald Dobbelt sidefald (Højre+venstre) Rygfald Forsvars stilling (liggende+rullefald til stående) Oprul fra alle fald Håndledslåse Lige håndleds lås Håndkants

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Øvelser for gravide i vand

Øvelser for gravide i vand Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide i vand Patientinformation www.koldingsygehus.dk I løbet af graviditeten er det vigtigt, at du holder dig i god form. Det er en god idé at træne 1

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Opgørelse over arbejdsskader med fravær Teknisk Forvaltning

Opgørelse over arbejdsskader med fravær Teknisk Forvaltning Beredskab Beredskabet Autonummer: 138 Dato for skade og forventet fraværstid: 18-01-2007 Uarbejdsdygtighed 7-13 dage Fod Under madudbringning skal skadelidte op af en trappe. En rist på trappen vipper

Læs mere

Bilag til. Arbejdsskader i 2010 på Københavns Universitet

Bilag til. Arbejdsskader i 2010 på Københavns Universitet Bilag til Arbejdsskader i 2010 på Københavns Universitet En kort beskrivelse af de enkelte ulykker og forebyggelse, samt om den er anmeldt, anerkendt eller afvist. HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Bilag til. Arbejdsskader i 2007. Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisationsudvikling Arbejdsmiljøsektionen (marts 2008)

Bilag til. Arbejdsskader i 2007. Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisationsudvikling Arbejdsmiljøsektionen (marts 2008) Bilag til Arbejdsskader i 2007 Kort beskrivelse af de enkelte ulykker HR & Organisationsudvikling Arbejdsmiljøsektionen (marts 2008) Indholdsfortegnelse til bilag Side Det Biovidenskabelige Fakultet for

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Genoptræning Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Din skulder har været gået af led, og er nu sat på plads.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Ben, herunder knæ Under 1 dag Socialafdelingen :00. Under 1 dag Ældreafdelingen :30

Ben, herunder knæ Under 1 dag Socialafdelingen :00. Under 1 dag Ældreafdelingen :30 Arbejdsskadestatistik for perioden 01-07-2010 til 30-09-2010 Anmeldt P-enhed Jobtype Skadens art Skadet legemsdel Uarbejdsdygtighed Ulykkens afdeling Ulykkestidspunkt Ulykkessted Hændelsesforløb 01-07-2010

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Opgørelse over arbejdsskader med fravær Teknisk Forvaltning

Opgørelse over arbejdsskader med fravær Teknisk Forvaltning Teknisk Forvaltning Beredskab Beredskabet Autonummer: 138 Dato for skade og forventet fraværstid: 18-01-2007 Uarbejdsdygtighed 7-13 dage Fod Under madudbringning skal skadelidte op af en trappe. En rist

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Gode råd til rengøring i hjemmet

Gode råd til rengøring i hjemmet Gode råd til rengøring i hjemmet Aflast ryggen ved at bøje i knæene og støtte hånden på benet. Sid ned under arbejdet/ støt på lårene Generelle råd til rengøring i hjemmet Del rengøringen op og fordel

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Du er blevet opereret for et brud på kravebenet. I begyndelse skal du bruge armslyngen hele tiden, men når smerterne aftager, kan du bruge slyngen

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012 Program Sang Brødtekst 2 www.vest.rm.dk E-Dok retningslinjer 1.31.10.1 Forflytningsorganisationen, HEV 1.31.10.1.4 Årlig planlægning af arbejdet

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1 Åndedrætsøvelse 7 Rygliggende med bøjede ben. Placér hænderne på maven. Mærk efter hvor bevægelsen sker under vejrtrækningen. Koncentrér om at trække vejret ned i maven, brystkassen skal helst ikke bevæge

Læs mere

Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes.

Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes. Guide til at indberette arbejdsulykker i Høje-Taastrup Kommune Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes.

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY HR-Personaleudvikling Version 2 Januar 2015 1 Indledning EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Sådan udfører du lymfedrænage af venstre arm

Sådan udfører du lymfedrænage af venstre arm Sådan udfører du lymfedrænage af venstre arm Lymfesystemets opbygning og funktion Lymfesystemet transporterer lymfevæske rundt i kroppen. Lymfesystemet er en vigtig del af kroppens immunforsvar og er med

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Brud på anklen -operativ/konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Brud på anklen Anklen kaldes også fodleddet. Det er i

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. september 2014 til 31. oktober 2014 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. september 2014 til 31. oktober 2014 - Hovedudvalget Arbejdsskadestatistik for perioden 1. september 2014 til 31. oktober 2014 - Hovedudvalget Anmeldt P-enhed Jobtype Skadens art Skadet legemsdel Ulykkens afdeling Ulykkestidspunkt Hændelsesforløb 05-09-2014

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

Bilag til. Arbejdsskader i 2011 på Københavns Universitet

Bilag til. Arbejdsskader i 2011 på Københavns Universitet Bilag til Arbejdsskader i 2011 på Københavns Universitet En kort beskrivelse af de enkelte ulykker og forebyggelse, samt om den er anmeldt, anerkendt eller afvist. HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

Instruktioner for Skildpadden

Instruktioner for Skildpadden Instruktioner for Skildpadden Vuggestilling Mave mod mave Den lette og enkle slynge! Masser af muligheder passer alle størrelser voksen og barn! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn! På hoften

Læs mere

ENERGIPLASTER (Energy Enhancer)

ENERGIPLASTER (Energy Enhancer) ENERGIPLASTER (Energy Enhancer) Anbring et sæt energiplastre på kroppen på et af de anviste steder. Placer altid det hvide plaster på højre side af kroppen, og det brune plaster på venstre side af kroppen.

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Kroppene i kølerummet

Kroppene i kølerummet 2 Kroppene i kølerummet I kapellet på Regionshospitalet Viborg står der hvide gummistøvler klar til obduktioner. Kølerum passer på ligene. Kapelassistenterne går blandt de døde og har vænnet sig til lugten

Læs mere

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan Kompendium til kursus i SEL ELVFORSV VFORSVAR for livet Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan INDLEDNING Dette kompendium er ment som et supplement til kursus i selvforsvar

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY HR-Personaleudvikling Version 3 Februar 2015 1 Indledning EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere