Bilag til. Arbejdsskader i Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til. Arbejdsskader i 2008. Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)"

Transkript

1 Bilag til Arbejdsskader i 2008 Kort beskrivelse af de enkelte ulykker HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)

2 Indholdsfortegnelse til bilag Side Det Biovidenskabelige Fakultet for (1-36) 3-9 BRIC (37) 9 Det Farmaceutiske Fakultet (38-43) 9 10 Fællesadministrationen (44) 10 Det Humanistiske Fakultet (45-49) Det Juridiske Fakultet (50-51) 11 Det Naturvidenskabelige Fakultet (52 79) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (80-85) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (86 114) Det Teologisk Fakultet (ingen) 21 2

3 Kort beskrivelse af arbejdsulykkerne fordelt på fakulteter mv. AT = Arbejdstilsynet, anmeldes kun ved fravær over 1 dag. ASK = Arbejdsskadestyrelsen, anmeldes efter skadelidtes ønske. Forsikring = Universitets- & Bygningsstyrelsen (UBST) som er forsikringsenhed for universitetet. Bemærkninger og kommentar intern undersøgelse af arbejdsulykken Arbejdsmiljø & Samarbejde indsamler de interne undersøgelse fra de lokale arbejdsmiljøudvalg og grupper. Der rykkes en til to gange, hvis den interne undersøgelse ikke modtages i forbindelse med anmeldelsen. Har den lokale arbejdsmiljøorganisation ikke underskrevet undersøgelsen, sendes den retur til godkendelse. Arbejdsmiljø & Samarbejde tager IKKE stilling til indholdet af undersøgelsen. Det er op til de lokale arbejdsmiljøkonsulenter på fakulteterne at følge op på undersøgelserne med lokale initiativer. Anerkendt som arbejdsulykke betyder ikke, at der vil blive udbetalt erstatning for mén. Det er alene udtryk for, at Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt ulykken som en arbejdsulykke, og at tilskadekomne kan få dækket udgifter til medicin, behandlinger mv. efter arbejdsskadeloven. Afgørelsen kan ankes. Afvist som arbejdsulykke betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ikke finder, at ulykken falder ind under arbejdsskadeloven, og tilskadekomne har derfor ikke ret til ménerstatning eller betaling af udgifter til medicin, behandlinger mv. Afgørelsen kan ankes. Afventer afgørelse fra ASK betyder, at sagsbehandlingen ikke er endelig afsluttet. Fravær er oplysninger taget fra anmeldelsesblanketten, men ikke udtryk for det faktiske fravær i forbindelse med arbejdsulykken. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET 1. Rengøringsleder, Bygninger og Drift (235) Skadesdato 7. januar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 13. marts 2008 af ASK Tilskadekomne skulle over til vaskeriet og sætte vasketøj over. Vedkommende fik på stien ved bygning 1-04, men der var meget mørkt, hvilket betød, at tilskadekomne havde svært ved at bedømme, hvor stien startede og fortsatte ligeud. Tilskadekomne faldt ind i et krat og lige ned på den ene skulder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der skal opsættes lamper/lys ved stien. 2. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (249) Skadesdato 30. januar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Afvist som arbejdsulykke 17. marts 2008 af ASK Tilskadekomne sad på en stol. Rejste sig mens venstre fod sov. Tilskadekomne forsøgte at gå, men mistede fodfæstet og faldt. I faldet blev foden vredet udad, hvilket resulterede i en kraftig forstuvning af foden. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er ikke muligt at forebygge.. 3. Efteruddannelseskoordinator, Skovskolen (251) Skadesdato 1. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage + deltidssygemelding. Afgørelse ikke modtaget fra ASK Tilskadekomne kom cyklende, og pga. manglende udsyn kørte tilskadekomne ind i siden på en bil, der kom fra en tværgående sidevej. Tilskadekomnes cykel ramte bilens baghjul, væltede og vred om på knæet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Afmærkning i form af hajtænder males på kørebanen. Der arbejdes på at nedbringe hastigheden på Skovskolens arealer. 4. Afdelingsleder, Institut for Produktionsdyr og Heste (258) Skadesdato 8. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage + deltidssygemeldt 3

4 Anerkendt som arbejdsulykke 4. april 2008 af ASK. Tilskadekomne løb efter en telefon, der ringede på et andet kontor. Det var mørkt på gangen, hvor tilskadekomne løb faldt i mørket over en sort kontorstol. Tilskadekomne faldt ned på højre overarm og pådrog sig et brud. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Opsætning af kontakt med lys i ved indgangsdøren. Evt. et fast tæppe på gulvet, da det malede gulv er temmelig glat. 5. Laboratorietekniker, Institut for Plantebiologi (263) Skadesdato 12. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 5 uger. Anerkendt som arbejdsulykke 20. oktober 2008 af ASK. For at nå mapper på en højt stående hylde på kontoret klatrede tilskadekomne op på et kontorbord fra en elefantfod. Da tilskadekomne skulle ned fra bordet, trådte tilskadekomne forkert på elefantfoden og faldt ned på gulvet. Ved faldet beskyttede tilskadekomne sig med hænderne mod gulvet og brækkede derved det ene håndled. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Sørg for at om muligt at få hjælp i disse situationer. 6. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (264) Skadesdato 18. februar Anmeldt til AT. Fravær 1,5 dag. Tilskadekomne skulle trække en hest på fold. Hesten løb af sted uden, at tilskadekomne kunne stoppe den. Tilskadekomne slap hesten. Hesten satte i galop og ramte derved den tilskadekomne med bagbenet på højre underarm. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Træning med håndtering/trække heste. Der skal være en ekstra person der kun åbner og lukker led. 7. Ingeniørassistent, Institut for Jordbrugsvidenskab (266) Skadesdato 12. februar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 19. september 2008 af ASK. Tilskadekomne blev udsat for benzindampe. En kollega havde renset nogle sold og lod dem ligge i hallen. Tilskadekomne havde ladet døren fra laboratoriet ud til hallen stå åben for at lufte ud, da der lige var blevet vasket gulv. Efter et stykke tid kunne tilskadekomne lugte noget, der minde om terpentinmaling. Tilskadekomne henvendte sig til en kollega, der havde stået for rensning af soldene. Det viste sig, at de var renset i alm. benzin. Soldene havde en træramme, og rammen havde opsuget benzinen og lå derfor og dunstede. De blev efterfølgende flyttet ud i det fri. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Solde og lign. Skal fremover renses udendørs eller der skal bruges andre rensemidler. Alternativt kan der bruges sug/stinkskab. 8. Laborant, Institut for Plantebiologi (268) Skadesdato 3. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne var ved at smelte agar i mikrobølgeovn. Vedkommende tog gummihandsker på og rystede flasken med agar, hvorved der kom damp ud af flasken og igennem handsken, som har et stort hul. Tilskadekomne fik et brandmærke mellem tommel- og pegefingre på størrelse med en 5 kr. mønt. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Smide handske ud med hul i. Købe nye handsker og løbende kontrollere at disse er hele. 9. Laborant, Institut for Grundvidenskab (271) Skadesdato 6. marts Ikke anmeldt. Fravær 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 30. april 2008 af ASK. Tilskadekomne skulle fjerne en bunke slanger fra et skab. Der viste sig at være ubeskyttede kanyler på en slange. Kanylerne blev ikke opdaget, før skaden skete. Kanylen gik igennem pegefingeren på v. hånd, da slangen blev samlet op. Under perforeringen havde kanylen overskåret en nervetråd i fingeren under sin vej igennem fingerens blodåre. Fingeren er nu delvis følelsesløs nogen steder, og der er store smerter andre steder - især ved stød mod fingeren. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der gøres opmærksom på at udstyr skal opbevares forsvarligt. 4

5 10. Institutadministrator, Institut for Human Ernæring (279) Skadesdato 17. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 16. maj 2008 af ASK Tilskadekomne skulle fjerne noget papir som sad fast i papirmakulatoren. Tilskadekomne forsøgt at få det ud med en saks, men glemte at slukke for makulatoren først. Saksen åbnede sig med et smæld og huggede sig ind i tilskadekomnes lang- og ringfingre. Syet på skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen 11. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (280) Skadesdato 27. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. Afventer endelig afgørelse fra ASK Tilskadekomne blev klemt mellem ko og inventar i forbindelse med blodudtagning. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Koen barberes inden blodprøvetagning. Personalet må ikke stå inde i båsen, så de kan blive klemt. Der afprøves en anden metode til blodprøvetagning. Afprøvning af tvangsboks. 12. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (287) Skadesdato 8. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne fik containerlåge i baghoved. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Containerlåge skal fremover kunne fastlåses. 13. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (291) Skadesdato 29. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle samle affald op fra jorden og slog baghoved op i en åbenstående låge/dør til hesteboks. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til skærpet opmærksomhed. 14. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (293) Skadesdato 18. april Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 17. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne var ved at malke geder, da den ene af de to geder, der var hoppet op på malke-platformen, vendte sig om og ville ned. Geden stødte pandepartiet/hornene ind i tilskadekomnes overlæbe, tænder og næse. Tilskadekomne væltede baglæns og slog hovedet ind i væggen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag til forebyggelse. 15. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (294) Skadesdato 5. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2-3 uger. Anerkendt som arbejdsulykke 6. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne blev sparket i hovedet af en hest, da den skulle have medicin. Tilskadekomnes kæbe og tænder blev beskadiget, og den tilskadekomne blev indlagt til observation for hjernerystelse. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Uforudsigelig reaktion fra føllet. 16. Dyrelæge, Institut for Produktionsdyr og Heste (298) Skadesdato 25. maj Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne blev sparket på knæskallen af en hest under udtagelse af bughulepunktat. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen konkrete løsninger. 17. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (309) 5

6 Skadesdato 6. oktober 2007 (modtaget i AMOS 27. juni 2008). Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne fik hånden mast mellem en skovl og en væg, da tyren sparkede ud under udmugning og ramte skovlen. 18. Lektor, Institut for Produktionsdyr og Heste (310) Skadesdato 2. november 2007 (modtaget i AMOS 27. juni 2008). Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Afvist som arbejdsulykke den 22. september 2008 af ASK. Tilskadekomne var udsat for dårlige arbejdsstillinger i forbindelse med et eksternt møde. Mødet foregik med brug af computere, men borde og stole var uhensigtsmæssige og foranledigede smerte i ryg og lænd. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen forslag. 19. Studerende, Institut for Produktionsdyr og Heste (311) Skadesdato 11. april Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Afvist som arbejdsulykke den 17. september 2008 af ASK. Under den praktiske eksamen i reproduktion ifbm. Gynækologisk undersøgelse af en ko, sparkede nabo koen ud med et bagben og ramte tilskadekomne på underbenet lige under knæet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Hændelsen er drøftet med de ansvarlige undervisere og tilskadekomne. Det findes vigtigt at ved omgang med levende dyr, at de instrukser, der på forhånd er givet, følges nøje, hvilket vil blive indskærpet yderligere fremover. 20. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (312) Skadesdato 20. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 1. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne blev ramt i ansigtet af hestehoved og slog baghoved ind i væg. Tilskadekomne skulle holde hesten mens den blev stukket. Fik hjernerystelse, brækket næse, slag på tænder mv. 21. Apoteksmedhjælper, Institut for Veterinær Patobiologi (321) Skadesdato 25. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Ved oprensning af stor beholder blev benyttet eddikesyre 32 %, fortyndet til en ca % opløsning med vand. En opvaskebørste smuttede ud af hånden og ramte opløsningen, som sprøjtede i øjet på tilskadekomne. Det resulterede i svie og smerte i øjet, der blev behandlet med skylning på stedet og skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det indskærpes, at der altid benyttes beskyttelsesbrille/ansigtsskærm ved arbejde med syre og baser. 22. Erasmus studerende, Institut for Fødevarevidenskab (323) Skadesdato 23. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne og en kollega arbejdede med bunsenbrænder, da slangen og selve bunsenbrænderen gik fra hinanden, og der stod flammer ud af gasslangen. Inden tilskadekomne nåede at slukke gassen, ramte flammen tilskadekomnes pandehår, og en lille del blev brændt. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Gøre brugerne opmærksomme på, at tjekke om slangen sidder som den skal. 23. Betjent, Bygninger og Drift (325) Skadesdato 23. juli Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. PC skærm gled ud af hænderne ved løft fra jorden til container, hvorved den ramte tilskadekomne på storetåen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: At der altid bruges sikkerhedssko ved arbejdet. 6

7 24. Veterinærsygeplejerske, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme (326) Skadesdato 28. juli Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Kat vred sig fri, hvorefter den vendte sig og bed tilskadekomne i venstre hånds pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Denne type ulykke er umulig at forebygge. Personalet skal orienteres om fikseringsudstyr. 25. Betjent, Institut for Veterinær Patobiologi (341) Skadesdato 18. september Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skar sig i fingeren i sektionssalen i forbindelse med afhudning af kat ved forben. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Svært at undgå ved små dyr med lang pels. Løsning kunne være benyttelse af armeret handsker. 26. Ph.d., Institut for Plantebiologi (344) Skadesdato 18. august Anmeldt AT. Fravær 2 dage. Tilskadekomne tabte nogle små plastiklåg på gulvet og ville samle dem op igen. Tilskadekomne rejste sig op i endevangen på en stålreol. Endevangen sad helt fast, mens hylden løftede sig af. Dermed opstod der en lodretstående stålplade som skar sig ned i hovedbunden på tilskadekomne. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen. 27. Psykolog, Skovskolen (348) Skadesdato 6. september 2007 (modtaget 1. oktober 2008 i AMOS). Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Tilskadekomne løftede undervisningsmateriale fra ladet på en lastbil og bar dem til et klasselokale, mærkede et knæk i ryggen, men slog det hen med et mindre hold i ryggen. Det viste sig senere at være en diskusprolaps. Tilskadekomne fortsatte med arbejdet og flere måneder senere, hvor tilskadekomne bar en ca. 9 kg. tung spejderkasse ned af en 10 meter lang jerntrappe fra lageret på første sal, får tilskadekomne et ordentligt knæk i ryggen, da kassen skal løftes op på lastbilen. Vågnede næste dag med store smerter og sendes på hospitalet og opereres for akut diskusprolaps. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det undersøges, om der kan findes et bedre egnet sted til lager, og om opbevaring/placering af udstyr sker så fornuftigt som muligt af hensyn til helbred og sikkerhed generelt. 28. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr (349) Skadesdato 26. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skar en flaske saltvand op med en skalpel og skar sig i fingeren ca. 2 cm langt og 1 cm dybt. Syet på skadestuen. 29. Sekretær, Skov og Landskab (387) Skadesdato 2. oktober Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 20. november 2008 af ASK. Tilskadekomne skulle vise kollega noget på pc en. Tilskadekomne trådte tilbage og ramte kanten af det trin, der var lavet for at nivellere gulvet i kontoret. Tilskadekomne vridte venstre ankel hårdt om. Undersøges dagen efter på skadestuen for evt. brud, men der var kun tale om en kraftig forstuvning. 30. Laborant, Institut for Sygdomsbiologi (388) Skadesdato 15. oktober Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 23. januar 2009 af ASK. Tilskadekomne stikkes i fingeren af kanyle under håndtering af prøve indholdene materiale fra en død okses formave. 7

8 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Man skal være mere påpasselige når, der håndteres sprøjter indeholdende prøvematerialer. 31. Ph.d., Institut for Sygdomsbiologi (390) Skadesdato 11. september Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Under arbejde med human brystkræft cellelinier med kemo, stak tilskadekomne sig på kanylen, da den gled på de glatte handsker. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Denne type handsker bruges ikke fremover, når der arbejdes med kemo eller andre farlige stoffer. 32. Undervisningsassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (391) Skadesdato 10. november Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Ved injektion af medicin ved hals på en ko, reagerede denne forholdsmæssigt voldsomt og slog hovedet mod tremmerne i boks døren, hvorved tilskadekomnes hånd kom i klemme mellem disse. 33. Ph.d., Institut for Plantebiologi (398) Skadesdato 11. november Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 30. januar 2009 af ASK. Tilskadekomne gik med en lille flyttevogn (en hund ), da tilskadekomne kolliderede med en kollega og slog ansigtet ned i hunden. Fik næseblod, hævet overlæbe og ømme fortænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Bedre koordination og kontrol af flytteprocessen Rengøringsassistent, Bygninger og Drift (401) Skadesdato 17. december Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Tilskadekomne gjorde rent i bygning 1-01 stuen og gik ind på kontor A-41, hvor noget af en lampe faldet ned fra loftet. Tilskadekomne satte sig ned på hug for at samle glasskår fra lampen op, da hun fik et smæld i ryggen og ikke kunne bevæge sig. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Tilskadekomne skal sikre sig at gøre de rigtige bevægelser. 35. Driftsleder, Institut for Produktionsdyr og Heste (411) Skadesdato 23. december Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 9 dage. Anerkendt som arbejdsulykke den 18. februar 2009 af ASK. Skulle trække en ko ud til en falckbil. Koen satte i løb og tilskadekomne forsøgte at holde igen, men fik smerter i højre ven og måtte slippe. Tilskadekomne faldt og pådrog sig en fibersprængning bag på højre lår samt sår på venstre albue og knæ. 36. Gartneriarbejder, Institut for Jordbrugsvidenskab (412) Skadesdato 22. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Tilskadekomne skulle ind for at fjerne skrald i et tæt buskads. Der var en fordybning i jorden, som tilskadekomne ikke kunne se pga. bevoksningen. Derved vred tilskadekomne rundt på sin akse i højre knæ. Der kom læsion i bruskpladsen mellem lår- og underbensknogler med uændrede smerter, der trækker op i lysken og ned igennem læggen. 8

9 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der kan ikke peges på forebyggende foranstaltninger. Solidt fodtøj er vigtigt, men det brugte tilskadekomne. BRIC 37. Bioanalytiker, BRIC (402) Skadesdato 19. december Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne spildte argarose gel med GR-safe udover sit højre ben. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Indskærpe overfor medarbejderne, at der altid skal benytte kittel ved laboratoriearbejde. DET FARMACEUTISKE FAKULTET 38. Farmaceutstuderende, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (252) Skadesdato 12. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne skulle knække en ampul og skar sig på siden af venstre pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mere opmærksom på at studerende tager køkkenrulle om ampullen, når den knækkes. 39. Dyreassistent, Institut B (259) Skadesdato 14. januar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 4. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne gled på nymalet gulv med specialbehandling, som skulle gøre det mere skridsikkert. Fik et knæk i knæet, da tilskadekomne prøvede at undgå at falde bagover. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Udbedring af gulvet. 40. Sekretær, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (274) Skadesdato 10. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4 dage Anerkendt som arbejdsulykke 8. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne gled i en smule spildt vand på gulvet (foran køkkenet) og slog skulder, hofte og knæ. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til at være mere opmærksomme på ikke at spilde Studerende, Det Farmaceutiske Fakultet (281) Skadesdato 25. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne havde gnedet sig i øjet formodentlig med en lidt forurenet finger, hvilket gav svie. Tilskadekomne havde arbejdet med blanding af acetone, natriumhydroxid og benzoephenon. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til hyppig håndvask under øvelser. 42. Specialestuderende, Institut B (285) Skadesdato 1. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne stak sig på en kanyle, som var blevet brugt til at lave DNA oprensning af musehjerner (homogenisering). 9

10 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Personale, der arbejder med dyrematerialer, bør være vaccineret mod stivkrampe. 43. Ekspeditionssekretær, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (404) Skadesdato 8. december Anmeld til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. På et kursus i førstehjælp på instituttet fik tilskadekomne et hold/knæk i lænden idet, at tilskadekomne ved en øvelse skulle forflytte en anden kursist. Det resulterede i smerter i lænden. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. FÆLLESADMINISTRTATIONEN m.fl. 44. Køkkenmedhjælper, Fællesadministrationen (318) Skadesdato 24. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring (anmeldt af egen læge). Fravær 4,5 måned. Afvist som arbejdsulykke 22. september 2008 af ASK. Tilskadekomne løftede tunge genstande med belastning af kun én siden af kroppen. Det resulterede i en pludselig voldsom, udstrålende smerter i lænd. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke modtaget DET HUMANISTISKE FAKULTET 45. Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (261) Skadesdato 11. december 2007 (modtaget ) Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 9. maj 2008 af ASK Tilskadekomne var på cykel og kørte rundt om et hjørne, men pga. den manglende belysning så tilskadekomne ikke, at der kom en anden cyklist. De to cyklister stødte sammen, og tilskadekomne væltede og brækkede armen ved faldet samt brækkede en kindtand. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Belysningen var ikke tændt efter mørkets frembrud. Det indskærpes overfor driftsledelsen, at belysningen skal være tændt efter mørkets frembrud. 46. Tutor, SAXO Instituttet (275) Skadesdato 19. september 2007 (modtaget ) Anmeldt til ASK, AT og Forsikring via eget forsikringsselskab. Fravær min. 3 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 30. maj 2008 Tilskadekomne deltog som totur for SAXO instituttet i en foldboldturnering for de nye studerende på rusturen. Under kampen hoppede tilskadekomne op i luften efter bolden og faldt ned på en sten og brækkede v. underarm, slog hovedet og knuste 2 kindtænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 47. Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen (322) Skadesdato 1. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne ville bakke en gulvvaskemaskine og ramte ind i en hylde med håndleddet og fik derved klemt hånden mellem gulvvaskemaskinen og hylden. 48. Studentermedhjælper, SAXO Instituttet (343) 10

11 Skadesdato 13. august 2008 (anmeldt af egen læge 15. sep. 2008). Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær min. 7 dage. Afventer afgørelse fra ASK Tilskadekomne kørte som passager i jeep i Ghana. Tilskadekomne sad på bagsædet, det var kraftigt regnvejr og der kørtes på en grusvej. Føreren mistede kontrollen med bilen, som skred ud og røg ned i en grøft og i en brændestak. Tilskadekomne var fastspændt og får efterfølgende symptomer på piskesmæld, hovedpine og koncentrationsbesvær. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 49. Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen (353) Skadesdato 30. september Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4-6 uger. Tilskadekomne var til hensyntagen gymnastik og skulle sjippe, men gled på gulvet, og tog fra med højre hånd og brækkede derved sit håndled. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen bemærkninger.. DET JURIDISKE FAKULET 50. Seniorforsker, Det Juridiske Fakultet (317) Skadesdato 26. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4 uger. Tilskadekomne faldt på dørtrin mellem mødelokale og terrassen og brækkede venstre håndled. Resultat af Arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Dørtrin ombygges, så de ikke er så høje. 51. Lektor, Det Juridiske Fakultet (396) Skadesdato 4. december Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne væltede med cyklen pga. spejlglatte veje. Tilskadekomne var på vej fra instituttet til DIIS på Christianshavn for at hente materiale. Slog ved faldet højre og venstre hånd, venstre knæ, skulder og overarm. Har også haft smerter i ryg. Resultat af Arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke modtaget. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 52. Ph.d., Kemisk Institut (233) Skadesdato 8. januar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne var i gang med at vaske en rundbundet kolbe med proppen i. Kolben flækkede og skar sig ind i tilskadekomnes håndled. Fik et halvmåne formet sår på højre håndled på ca. 2 cm. Syet på skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Opfattes som hændeligt uheld, og man opfordrer til almindelig forsigtighed ved håndtering af glasudstyr. 53. Ingeniørassistent, Biologisk Institut (255) Skadesdato 3. juli 2006 (modtaget i AMOS ). Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 5 dage. Afvist som arbejdsulykke 17. april 2008 af ASK 11

12 I forbindelse med klargøring af skib til Galathea ekspeditionen skulle tilskadekomne bære en flowcytometer op over kabler, kasse og andet udstyr på dækket af Vædderen til montering i container. Der var ikke særlig gode adgangsveje på dækket, og genstanden var meget tung. Tilskadekomne fik smerter i ryggen efterfølgende. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der burde have været to til at bære genstanden. Ellers ingen forbyggende foranstaltninger. 54. Blikkenslager, HCØ Driftsafdeling (256) Skadesdato 14. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne faldt på vej op ad trappen. Slog venstre håndled og tommelfinger, da tilskadekomne tog fra for at beskytte hoved og tænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Trappen og belysningen er fundet i orden. Ingen yderligere foranstaltninger. 55. Gartnerlærling, Botanisk Have (260) Skadesdato 7. februar Anmeldt ASK og Forsikring af fagforeningen. Fravær 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 2. juni 2008 af ASK Tilskadekomne var i gang med at udgrave et havebassin, der var tømt for vand. Pga. et træ, der stod bagved tilskadekomne, blev arbejdsstillingen yderst akavet. Denne akavede og foroverbøjet arbejdsstilling sammen med den tunge byrde (våd jord) førte til skaden i ryggen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er informeret om det vigtige i rigtige løft, og at undgå vrid i ryggen under arbejdet. Samt at skifte fodstilling under arbejdet. 56. Udstillingsmedarbejder, Zoologisk Museum (262) Skadesdato 12. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne stak sig i fingeren under arbejde med indicering af formalin. Behandlet med stivkrampevaccination. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der anbefales stor koncentration under lignende arbejde. 57. Sekretær, Biologisk Institut (269) Skadesdato 11. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Afvist 29. maj 2008 som arbejdsulykke af ASK. Tilskadekomne kørte i tjenestebil op mod lysregulering. Der skiftedes til grøn. Bilen i køen foran gik i stå, og tilskadekomne bremser. Desværre nåede bagvedliggende bil ikke at bremse og kørte derfor op bag i tilskadekomnes tjenestebil. Pådrog sig hovedpine, smerte i nakke og ryg. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 58. Kontorfuldmægtig, Biologisk Institut (270) Skadesdato 11. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Afgørelse kendes ikke, sagsbehandling er ikke afsluttet. Tilskadekomne kørte i tjenestebil op mod lysregulering. Der skiftedes til grøn. Bilen i køen foran gik i stå, og tilskadekomne bremser. Desværre nåede bagvedliggende bil ikke at bremse og kørte derfor op bag i tilskadekomnes tjenestebil. Pådrog sig hovedpine, smerte i nakke og ryg. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 59. Ph.d., Niels Bohr Institutet (273) Skadesdato 1. februar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær over 35 dage Anerkendt som arbejdsulykke 21. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne faldt under Nanosciencecentrets Vinterskole i Østrig. Tilskadekomne var på ski og pådrog sig en hjernerystelse. Skiløb er en fast del af konceptet ved vinterskolen 12

13 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det anbefales, at medarbejderne ved lign. arrangementer bruger hjelm. 60. Videnskabelig assistent, Institut for Idræt (282) Skadesdato 14. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne faldt på trappen til barakken. Det regnede og trappen var meget glat. Tilskadekomnes fod gled mellem to trappetrin, og tilskadekomne faldt forover, tog fra med armene for at beskytte sin gravide mave. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der er pr. 1. april 2008 opsat sikkerhedstape på trappen. 61. Videnskabelig assistent, Institut for Idræt (283) Skadesdato 3. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle skære en muskelbiopsi fri for tissuetek og fri fra skære-pladen i kryostaten, da skalpellen smuttede og skar tilskadekomne i venstre pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. 62. Gartnerelev, Botanisk Have (288) Skadesdato 19. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring af fagforeningen. Fravær 3 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 30. juni 2008 af ASK. Ved arbejde med kampsten var tilskadekomne tæt på at få klemt hånden mellem 2 sten. Tilskadekomne har handsker på og trækker hånden til sig pr. refleks, inden hånden bliver klemt fast. Ved dette træk skete en forstrækning. Tilskadekomne arbejdede videre, men får efterfølgende problemer med håndled og underarm. Problemerne fornemmedes i muskler. Håndrodsknoglen hævede efter nogle dage. 63. Professor, Biologisk Institut (295) Skadesdato 5. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 5 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 11. december 2008 af ASK. Tilskadekomne kørte på cykel på vej fra instituttet til et møde i Biocentret på Ole Maaløs Vej 5, da tilskadekomne ud for viadukten på Tagensvej kørte sammen med en Christiania cykel, som pludselig var standset. Tilskadekomne brækker tommelfingeren på højre hånd, har sprunget tre ledbånd i venstre skulder, trykket ribben i venstre side af brystkassen flere sår og flænger i hoved, skulder, hofte, arm og ben. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mindre fart og større overvågenhed. Brug af styrthjelm ville ikke have forhindret ulykken. Da det er en færdselsulykke, kan der ikke fortages yderligere tiltag. 64. Rengøringsassistent, Bygningsdriften Naturvidenskab (296) Skadesdato 19. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 30. juli 2008 af ASK. Sort sæk (vægt ca. 10 kg.) med affald, skulle smides i en container. Da tilskadekomne løftede den op for at smide den i containerne, gav det et smæld i ryggen/lænden. 65. Betjent, Niels Bohr Institutet (300) Skadesdato 19. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 25. juli 2008 af ASK. I forbindelse med bortskaffelse af en reol, faldt reolen uheldig og ramte tilskadekomne over venstre storetå. Neglen fjernedes på skadestuen, da den var løsnet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der skal benyttes sikkerhedssko ved udførelse af flytteopgaver samt demontering. 13

14 66. Sekretær, Biologisk Institut (303) Skadesdato 3. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær ca. 6 uger. Afventer afgørelse fra ASK Tilskadekomne snublede over kantsten og brækkede højre arm to steder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Kan næppe forebygges. Ulykken betragtes som et hændeligt uheld. 67. Ph.d. studerende, Statens Naturhistoriske Museum (304) Skadesdato 7. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær ca. 90 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 24. juli 2008 af ASK. På 3. sal var der skrå træbjælker på gangen og ingen vinduer. 2-3 lys på gangen var i uorden ved bjælkerne. Tilskadekomne kom gående i alm. tempo og kom ikke nok til højre og slog venstre side af hovedet ind i stolpen/bjælken. Tilskadekomne lagde mig ned. Tilskadekomne havde pådraget sig en hjernerystelse. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Bygningstjenesten var længe om at skifte de defekte rør. Det burde være en straksopgave i alle mørke gange. 68. Laboratorietekniker, Biologisk Institut (307) Skadesdato 24. april Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne har pådraget sig smerter i lænden efter hyppigt åbning af meget tunge døre i Biocentret. Afvist som arbejdsulykke 5. august 2008 af ASK. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Automatiske døråbnere ville kunne forhindre tilsvarende skader. 69. Faglært betjent, H. C. Ørsted Instituttet (327) Skadesdato 31. juli Anmeldt til ASK. Fravær under 1 dag. Ved nedtagning af billede, knækkede glasset og ramte tilskadekomne på venstre overhånd. Snitsåret i håndryggen førte til, at senen til langfingeren blev delvist skåret over. Snitsåret blev syet og hånden lagt i gips. 70. Udstillingsarkitekt, Zoologisk Museum (328) Skadesdato 5. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 7. november 2008 af ASK. Tilskadekomne faldt ned ad trappen ved Zoologisk Museums cafe, fra 5. til 4. sal. Tilskadekomne bar på eb kasse og bemærkede derfor ikke, at der ved trappen var efterladt en bakke som tilskadekomne faldt over. Tilskadekomne blev indlagt til observation og scannet for indre blødninger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er blevet indskærpet over for alle medarbejderne, at der ikke skal efterlades ting ved trapper og gange. 71. Videnskabelige assistent, Institut for Idræt (329) Skadesdato 26. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Da nålen fra venflon fjernedes blev tilskadekomne ramt på hånden. Stikket, der var overfladisk, konstateres ikke umiddelbart, men opdages først da blod konstateres under handsken. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ulykken anses som et hændeligt uheld. 72. Bioanalytiker, Institut for Idræt (331) Skadesdato 26. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne var ved at skære fedtvævsbiopsier til analyse, da tilskadekomne skar sig selv i fingeren. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen. 73. Postdoc, Institut for Geografi og Geologi (334) 14

15 Skadesdato 13. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 27. oktober 2008 af ASK. Under indsamling af prøver på Grønland, spadserede tilskadekomne på løse sten, gled og slog knæet som gik af led. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen. 74. Videnskabelig assistent, Zoologisk Museum (345) Skadesdato 9. september Anmeldt til AT. Fravær 3 dage. Ved udskæring af del-prøver af gel i UV-belyst kasse tog tilskadekomne sin beskyttelsesmaske af og eksponerede dermed kortvarigt øjnene for UV-lyset, da tilskadekomne mente, at det var svært at se gelen med maske på. Begge øjne fik svejseskader, og hornhinden blev brændt af UV-lyset. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Alle, der bruger apparatet, bliver informeret om farlighed ved UV-lys. Der er påsat advarsel på apparatet, der foreskriver brug af skærm. 75. Rusvejleder, Institut for Idræt (346) Skadesdato 22. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 6-8 uger. Afventer afgørelse fra ASK I forbindelse med rusfesten, som afsluttede russernes introforløb, stillede tilskadekomne sammen med en medrusvejleder sig op på et bord for at danse. Da de mærkede, at bordet var ustabilt, ville de ned fra bordet igen, men bordets ben klappede sammen og tilskadekomne røg ned på gulvet. Tilskadekomne brækkede venstre fod ved faldet. 76. Ingeniør, Niels Bohr Institutet (350) Skadesdato 31. juli Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 18. november Tilskadekomne skulle fra kollegas kontor og ind på kontoret ved siden af og lagde ikke mærke til glasvæg og stødte hovedet mod glasvæggen. Fortand fik en svag revne. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der er opsat markeringer på glasvæggen. 77. Rengøringsassistent, Biologisk Institut, Ferskvandsbiologisk Lab. (385) Skadesdato 19. oktober Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 7 dage. Afventer afgørelse fra ASK Under arbejde med gulvmobning og vask kunne tilskadekomne pludselig ikke løfte en stol på plads og ikke støtte på det højre ben. Tilskadekomne fik ondt i lænden. En scanning viste, at der var tale om en diskosprolaps. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mere opmærksom på at variere arbejdsopgaverne, så ensidigt gentaget arbejde og belastende opgaver begrænses. Tilskadekomne tilbydes kursus i det. 78. Lektor, Statens Naturvidenskabelige Museum, Botanisk Have (393) Skadesdato 30. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 65 dage. Under arbejde med etikettering stod tilskadekomne bøjet over en busk. Da tilskadekomne rejste sig op, stødte tilskadekomne hovedet ind i en lavt hængende gren, hvorved tilskadekomne fik et slag i venstre side af hovedet. Udover den øjeblikkelige smerte var der ingen synlige tegn. Senere udviklede der sig synsforstyrrelser og lammelser i benene og højre hånd. En CT-scanning viste, at det skyldes et slag. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Alle ansatte i Botanisk Have er opmærksomme på den fare, der ligger i at færdes i haven. AMO indskærper gang på gang, at man skal passe på sig selv, når man færdes under lavt hængende genstande. 79. Studerende, Biologisk Institut (399) Skadesdato 8. september Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. 15

16 Tilskadekomne orienterede plantemateriale i GMA for at forbedre det til snitning og kom til at tabe det lille reagensglas, som landede på bunden, hvorved indholdet sprøjtede næsten lodret op og ramte tilskadekomne i øjet. Øjet blev rødt, irriteret og sved. Øjet blev skyllet efterfølgende. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Udlevering af sikkerhedsbrille til den enkelte studerende. Alle stinkskabe får et sæt sikkerhedsbriller. Der skal udfærdiges et skema, hvor den studerende og vejleder skriver under på de, at de grundlæggende sikkerhedsregler skal overholdes. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULET (Inkl. Campus Service City) 80. Rengøringsassistent, Campus Service City (243) Skadesdato 10. januar 2008, Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 8. april 2008 af ASK Tilskadekomne gled på trappetrin på vej ned til kælderen i museumshuset. Trappen er gammel og trappens trin er gennem mange års slid blevet runde. Tilskadekomne havde vådt fodtøj på, da det var regnvejr samme dag. Tilskadekomne slog ryggen og nakken ved faldet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til, at der bliver sat skridlister på trappetrin. 81. Rengøringsassistent, Campus Service City (265) Skadesdato 12. november 2007 (modtaget i AMOS ), Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 28 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 24. september 2008 af ASK Tilskadekomne kom på knallert og væltede da der er glat på arealet. Tilskadekomne slog tommelfingeren. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. 82. Rengøringsassistent, Campus Service City (272) Skadesdato 6. marts Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Afvist som arbejdsulykke 26. maj 2008 af ASK Tilskadekomne gled i vand på toiletgulv fra utæt vandlås. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Tilskadekomne havde ikke udleveret sikkerhedssko på. Vandlås repareret. 83. Rengøringsassistent, Campus Service City (289) Skadesdato 7. april Anmeldt ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Efter at have fejet trappen var tilskadekomne på vej op af trappen og faldt ned på et trappetrin med venstre knæ. Skal evt. have røntgenfotograferet knæet, hvis smerten fortsætter. Afventer endelig afgørelse fra ASK Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er ikke muligt at forbygge denne arbejdsulykke. 84. AC-fuldmægtig, Institut for Psykologi (351) Skadesdato 3. september Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 15 dage. Tilskadekomne var på vej fra indkvarteringsstedet til kursussted, da tilskadekomne hoppede over en grøft og landende på grøftens ene skæve side. Tilskadekomne pådrog sig et brud på højre hælknogle. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er ikke muligt at forbygge denne arbejdsulykke. 16

17 85. Rengøringsassistent, Campus Service City (417) Skadesdato 9. december Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. Tilskadekomne snublede på vej op ad trappen fra kælderen til stueetagen. Slog højre tinding ned i trappen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt at forbygge. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 86. Dyreassistent, Afdeling for Eksperimentel Medicin (246) Skadesdato 23. oktober 2003, (modtaget ). Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle flytte en kat fra et rum til et andet rum. Katten gik amok og angreb, da tilskadekomne tog fat i den. Katten prøvede at flygte, men tilskadekomne fik fat i katten, som derefter bed kraftigt i tilskadekomnes v. hånds pegefinger (4 små sår). Behandlet på skadestuen. 87. Dyreassistent, Afdeling for Eksperimentel Medicin (247) Skadesdato 23. oktober 2003, (modtaget ). Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle sammen med en kollega flytte en kat fra et rum til et andet rum. Katten gik amok og angreb. Tilskadekomne blev bidt (4 bidsår) og revet på v. arm. Behandlet på skadestuen. 88. Servicemedarbejder, Retsmedicinsk Institut (248) Skadesdato 28. januar Ikke anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 11. april 2008 af ASK Under arbejde med at rydde en hylde under et stinkskab ville tilskadekomne fjerne nogle plastikstumper med fingrene. I mellem plaststumperne var der et glasskår, som tilskadekomne ikke havde set. Tilskadekomne skar sig på en finger. Behandlet på skadestuen herunder vaccination og div. blødprøver for bl.a. HIV og Hepatitis C Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Laboratoriepersonalet havde ikke ryddet, så der var ikke klargjort til rengøring. Det indskærpes overfor servicepersonale, at de skal være opmærksomme på, at hvis der ikke er ryddet op inden rengøring, skal de henvende sig til laboratoriepersonalet for at få dette bragt i orden. Samtidig indskærpes det overfor laboratoriepersonalet, at stinkskabe skal være afdunstede og fri for glasskår og biologisk materiale. 89. Lektor, Institut for International Sundhed Immunologi og Mikrobiologi (250) Skadesdato 4. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Under arbejde med en sprøjte med påsat kanyle gled sprøjten og kanylen skar et hul i blommen på v. hånds pegefinger. Sprøjten indeholdte kanin serum fra kanin immoniseret med malaria protein. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det indskærpes forsigtighed ved arbejde med skarpe genstande. 90. Ph.d., Institut for International Sundhed Immunologi og Mikrobiologi (253) Skadesdato 13. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne greb ud efter en rotte og blev bidt i to fingre af rotten. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Deltagelse i dyreeksperimentel kursus. 91. Rengøringsafdelingen, Panum Rengøringsservice (267) Skadesdato 21. februar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 28. april 2008 af ASK 17

18 Tilskadekomne fejede reposen og ville samle affald op på fejebakken og slå og sit hoved på en hård genstand, der sad på væggen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. 92. Lektor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (276) Skadesdato 10. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne ramtes på h. arm af et stort lysbilledlærred med holder, der faldt ned fra loftet. Tilskadekomne fik smerter af slaget i højre arm og hånd samt hævelse på underarm. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der undersøges om alle lysbilledlærreder i de øvrige undervisningslokaler er forsvarligt ophængt. 93. Studerende, Biomedicinsk Institut (277) Skadesdato 6. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne stak sig på brugt kanyle under transport af kanyle til kanylespand. Vacc. for bl.a. hep. B og HIV. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opsættes flere kanylespande. 94. Laboratoriebetjent, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (278) Skadesdato 11. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 3. oktober 2008 af ASK Tilskadekomne stod ca. 1 meter fra alarmen, da døralarm på 110 db. startede efter 15 sek. ved åbning af dør. Tilskadekomne pådrog sig derved høreskade (tinnitus). Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Alarmen er nu omprogrammeret således, at den nu udsender en svag brummen. Nye døralarmer bør nøje indstilles og afprøves. Alle med adgang skal informeres om opsætning af nye alarmer. 95. Ph.d., Institut for International Sundhed Immunologi og Mikrobiologi (284) Skadesdato 3. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne rammes under arbejde med tritium (H 3 ) mærkede malaria parasitter på huden, da det sprøjtede ud mellem sprøjte og søjle pga. mangelfuld samling af udstyr. Grundig vask af huden og efterfølgende wipe test. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det indskærpes forsigtighed ved isotoparbejde og opmærksomhed på rigtig samling af udstyr. 96. Laborantpraktikant, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (297) Skadesdato 5. maj Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne var uopmærksom ved mikrotom. Sikringsknappen var ikke sat på og tilskadekomne satte hånden på kniven og fik derved ridser i tre fingre, Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Uheld skyldes uforsigtighed. Der forligger klare instrukser ved anvendelse af mikrotomer. 97. Postassistent, Driftsafdelingen (299) Skadesdato 20. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær over 30 dage. Afventer endelig afgørelse fra ASK. Ulykken skete under forsøg på at bringe en fra en lastvogn nedstyrtet el-palleløfter på ret køl. Fire mand, en kollega og tilskadekomne to fat i gaflerne nær de huller, hvorigennem forreste hjul kunne ses. Ved første tag rokkede palleløfteren sig kun lidt. Ved andet tag hørtes et smæld, og et eller andet mekanik beholdt af en eller anden grund tilskadekomnes handske og fingerspids. Tilskadekomne mistede ½ til ¾ led af venstre pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Altid opmærksom på hvor man har sine fingre. Generel dialog om at bevare roen og lave en risikovurdering på den skade, der er sket. Være opmærksom på maskinel man ikke kender. 98. Laborant, Retsmedicinsk Institut (301) Skadesdato 5. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. 18

19 Ved arbejde på elektroforesemaskinen skete der en stikskade, da tilskadekomne skulle tage en elektroforeseplade af. Tilskadekomne kom til at stikke sig på to kapillærer. Årsagen til dette var, at elektroforeseoladerne var blevet meget stramme af at blive taget af maskinen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der undersøges, hvorvidt det er muligt at udskifte monteringspladen/foden i ABI3130 ud med en anden og mindre stram monteringsplade/fod. Der påføres et mærkat på teksten pas på kapillærerne er spidse man kan stikke sig. Den apparaturansvarlige tager kontakt til fabrikanten af apparatet Laborant, Retsmedicinsk Institut (302) Skadesdato 22. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne stak sig på skalpel i forbindelse med at skære i vatpind med biologisk materiale. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Arbejdsgangen i laboratoriet kan ikke ændres Sanitør, Panum rengøringsservice (308) Skadesdato 10. juni Anmeldt ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. I forbindelse med tømning af vaskemaskinen for mopper, skar tilskadekomne sig på 4-5 små glasstykker som sad i mopperne. Tilskadekomne havde handsker på, men glasstykkerne skar igennem. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Information fra ledelsen til medarbejderne om at der kan findes glasskår i mopperne. Kontakter leverandør vedr. specielle handsker Speciallæge, Retsmedicinsk Institut (324) Skadesdato 17. juli Anmeldt ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Sagsbehandlingen stoppet i ASK efter tilskadekomnes ønske. Tilskadekomne skar sig i højre hånds 3. finger under obduktion. Under obduktionen skulle tilskadekomne flytte et organ fra obduktionsbordet over på en vægt. På bordet lå en skalpel, som tilskadekomne skar sig på. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Proceduren skal snarest opdateres, så det klart og tydeligt fremgår, at alle benyttede instrumenter skal lægges på en bakke, så det er umuligt at skære sig på dem Rengøringsassistent, Driftsafdelingen (330) Skadesdato 11. august Anmeldt ASK og Forsikring. Fravær 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 3. november 2008 af ASK. Tilskadekomne rensede toiletter med toiletrens, da tilskadekomne løfter toiletbørsten, kommer der toiletrens i højre øje. Skyller øjet i ½ time efter ulykken og tager på skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der henstilles til personalet om altid at bruge sikkerhedsbrille ved denne arbejdsopgave Rengøringsassistent, Driftsafdelingen (335) Skadesdato 29. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Kollega hældte varmt vand i tilskadekomnes kaffekop, og der kom skoldhedt varmt vand på tilskadekomnes venstre hånd og fingre. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen forebyggende foranstaltninger. Dog skal lederne fortælle medarbejderne om vigtigheden af at skylle længe efter forbrændinger Dyrepasser, Afdeling for Eksperimentel Medicin (336) Skadesdato 2. maj Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne rejste sig efter have skrubbet gulvet i frørum. Tilskadekomne så ikke, at der var et skab, da vedkomne rejste sig op. Tilskadekomne og slog hovedet op i skabet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Skabet fjernes ved ombygning. 19

20 105. Sanitør, Driftsafdelingen (337) Skadesdato 4. september Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 13. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne opdagede to brune pletter på venstre håndled ca. 1 ½ time efter at have brugt kalkfjerne. Skyller hånden i en ½ time med vand. Håndled er ætset ca. ½ cm sammenlagt, og der er blærer på håndleddet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der indkøbes tykkere og længere handsker Sanitør, Driftsafdelingen (338) Skadesdato 5. september Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle tømme vaskemaskinen for mopper og skar sig på et glasskår, der sad i mopperne. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mopper med glasskår skal smides ud efter brug Sanitør, Driftsafdelingen (339) Skadesdato 8. september Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 21. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne skulle tømme vaskemaskinen for mopper og skar sig på glasskår. Behandles på skadestuen og vaccineres. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der er bestilt strikkede handsker i latex, som glasskår ikke kan skære op så let. Alle mopper skal bortskaffes efter brug, hvis der er glasskår i dem Ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab (377) Skadesdato 6. oktober Anmeldt til AT. Fravær 3 dage. Tilskadekomne fik i forbindelse med influenzavaccination en voldsom infektion omkring injektionsområdet på venstre overarm med hævelse, rødmen, smerte og varme. Det blev gradvis værre i løbet af dagen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Efter de foreliggende omstændigheder kan der ikke foretages noget i sagen Laborant, Retsmedicinsk Institut (378) Skadesdato 27. august Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 17. november 2008 af ASK. Forgiftning af tilskadekomne med phenol kloroform efter benyttelse af stinkskab i DNA-ekstrationslaboratoriet. Tilskadekomne bemærkede lugten, men slog det i første omgange hen. Først da det øvrige personale i laboratoriet bemærkede lugten stoppedes arbejdet. Derefter forlod alle medarbejdere laboratoriet, døren blev lukket og der blev luftet ud. Dagen efter blev alle flader i laboratoriet tørret af. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Arbejdsmiljørep. foretog en måling af stinkskabet og fandt flowet svingede mellem 0,1 og 0,4 m/s og ikke de forventede 0,5 m/s. Det viste sig at Driftsafdelingen og det eksterne firma pga. misforståelser havde fokus på sporgasmålinger. Dette er nu ændret, og alle instituttets stinkskabe er efterfølgende tjekket om flowet er rigtigt Klinikmedhjælper, Odontologisk Institut (386) Skadesdato 22. oktober Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 21. januar 2009 af ASK. Tilskadekomne gjorde rent på unit. Ved spytfontæne sad der en skrue, hvor tilskadekomne rev højre underarm og fik en flænge Rengøringsassistent, Panum Driftsområde (405) Skadesdato 16. december Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. 20

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Bilag til. Arbejdsskader i 2007. Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisationsudvikling Arbejdsmiljøsektionen (marts 2008)

Bilag til. Arbejdsskader i 2007. Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisationsudvikling Arbejdsmiljøsektionen (marts 2008) Bilag til Arbejdsskader i 2007 Kort beskrivelse af de enkelte ulykker HR & Organisationsudvikling Arbejdsmiljøsektionen (marts 2008) Indholdsfortegnelse til bilag Side Det Biovidenskabelige Fakultet for

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium & Erfaringer med brug af mockup på virksomheder Lotte Finsen (ALECTIA)

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sid godt foran computeren Find den rigtige position foran skærmen 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER med rekonstruktion af knæskallens indvendige

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

guide SLIP FOR SMERTER 12 NEMME ØVELSER sider Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SLIP FOR SMERTER 12 NEMME ØVELSER sider Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 22 sider SLIP FOR SMERTER 12 NEMME ØVELSER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 Syv ud af 10 ansatte tager hver dag på job med smerter og ømhed, som har direkte

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk MUSESKADER Trillium Instituttet 2012 Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk Hvad er museskader? Museskader er besvær i bevægeapparatet som følge af computerarbejde.

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Patientinformation Vejledning i badning af nyfødte Revideret den 10.02.2010 Århus Universitetshospital Skejby Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Det nyfødte barn kan bades 1-3 gange i ugen. Det er vigtigt,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

"Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin

Whip-lash - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin "Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin Hvad er Whip-lash En whip-lash skade opstår oftest

Læs mere