Bilag til. Arbejdsskader i Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til. Arbejdsskader i 2008. Kort beskrivelse af de enkelte ulykker. HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)"

Transkript

1 Bilag til Arbejdsskader i 2008 Kort beskrivelse af de enkelte ulykker HR & Organisation Arbejdsmiljø & Samarbejde (marts 2009)

2 Indholdsfortegnelse til bilag Side Det Biovidenskabelige Fakultet for (1-36) 3-9 BRIC (37) 9 Det Farmaceutiske Fakultet (38-43) 9 10 Fællesadministrationen (44) 10 Det Humanistiske Fakultet (45-49) Det Juridiske Fakultet (50-51) 11 Det Naturvidenskabelige Fakultet (52 79) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (80-85) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (86 114) Det Teologisk Fakultet (ingen) 21 2

3 Kort beskrivelse af arbejdsulykkerne fordelt på fakulteter mv. AT = Arbejdstilsynet, anmeldes kun ved fravær over 1 dag. ASK = Arbejdsskadestyrelsen, anmeldes efter skadelidtes ønske. Forsikring = Universitets- & Bygningsstyrelsen (UBST) som er forsikringsenhed for universitetet. Bemærkninger og kommentar intern undersøgelse af arbejdsulykken Arbejdsmiljø & Samarbejde indsamler de interne undersøgelse fra de lokale arbejdsmiljøudvalg og grupper. Der rykkes en til to gange, hvis den interne undersøgelse ikke modtages i forbindelse med anmeldelsen. Har den lokale arbejdsmiljøorganisation ikke underskrevet undersøgelsen, sendes den retur til godkendelse. Arbejdsmiljø & Samarbejde tager IKKE stilling til indholdet af undersøgelsen. Det er op til de lokale arbejdsmiljøkonsulenter på fakulteterne at følge op på undersøgelserne med lokale initiativer. Anerkendt som arbejdsulykke betyder ikke, at der vil blive udbetalt erstatning for mén. Det er alene udtryk for, at Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt ulykken som en arbejdsulykke, og at tilskadekomne kan få dækket udgifter til medicin, behandlinger mv. efter arbejdsskadeloven. Afgørelsen kan ankes. Afvist som arbejdsulykke betyder, at Arbejdsskadestyrelsen ikke finder, at ulykken falder ind under arbejdsskadeloven, og tilskadekomne har derfor ikke ret til ménerstatning eller betaling af udgifter til medicin, behandlinger mv. Afgørelsen kan ankes. Afventer afgørelse fra ASK betyder, at sagsbehandlingen ikke er endelig afsluttet. Fravær er oplysninger taget fra anmeldelsesblanketten, men ikke udtryk for det faktiske fravær i forbindelse med arbejdsulykken. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET 1. Rengøringsleder, Bygninger og Drift (235) Skadesdato 7. januar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 13. marts 2008 af ASK Tilskadekomne skulle over til vaskeriet og sætte vasketøj over. Vedkommende fik på stien ved bygning 1-04, men der var meget mørkt, hvilket betød, at tilskadekomne havde svært ved at bedømme, hvor stien startede og fortsatte ligeud. Tilskadekomne faldt ind i et krat og lige ned på den ene skulder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der skal opsættes lamper/lys ved stien. 2. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (249) Skadesdato 30. januar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Afvist som arbejdsulykke 17. marts 2008 af ASK Tilskadekomne sad på en stol. Rejste sig mens venstre fod sov. Tilskadekomne forsøgte at gå, men mistede fodfæstet og faldt. I faldet blev foden vredet udad, hvilket resulterede i en kraftig forstuvning af foden. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er ikke muligt at forebygge.. 3. Efteruddannelseskoordinator, Skovskolen (251) Skadesdato 1. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage + deltidssygemelding. Afgørelse ikke modtaget fra ASK Tilskadekomne kom cyklende, og pga. manglende udsyn kørte tilskadekomne ind i siden på en bil, der kom fra en tværgående sidevej. Tilskadekomnes cykel ramte bilens baghjul, væltede og vred om på knæet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Afmærkning i form af hajtænder males på kørebanen. Der arbejdes på at nedbringe hastigheden på Skovskolens arealer. 4. Afdelingsleder, Institut for Produktionsdyr og Heste (258) Skadesdato 8. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage + deltidssygemeldt 3

4 Anerkendt som arbejdsulykke 4. april 2008 af ASK. Tilskadekomne løb efter en telefon, der ringede på et andet kontor. Det var mørkt på gangen, hvor tilskadekomne løb faldt i mørket over en sort kontorstol. Tilskadekomne faldt ned på højre overarm og pådrog sig et brud. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Opsætning af kontakt med lys i ved indgangsdøren. Evt. et fast tæppe på gulvet, da det malede gulv er temmelig glat. 5. Laboratorietekniker, Institut for Plantebiologi (263) Skadesdato 12. februar Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 5 uger. Anerkendt som arbejdsulykke 20. oktober 2008 af ASK. For at nå mapper på en højt stående hylde på kontoret klatrede tilskadekomne op på et kontorbord fra en elefantfod. Da tilskadekomne skulle ned fra bordet, trådte tilskadekomne forkert på elefantfoden og faldt ned på gulvet. Ved faldet beskyttede tilskadekomne sig med hænderne mod gulvet og brækkede derved det ene håndled. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Sørg for at om muligt at få hjælp i disse situationer. 6. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (264) Skadesdato 18. februar Anmeldt til AT. Fravær 1,5 dag. Tilskadekomne skulle trække en hest på fold. Hesten løb af sted uden, at tilskadekomne kunne stoppe den. Tilskadekomne slap hesten. Hesten satte i galop og ramte derved den tilskadekomne med bagbenet på højre underarm. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Træning med håndtering/trække heste. Der skal være en ekstra person der kun åbner og lukker led. 7. Ingeniørassistent, Institut for Jordbrugsvidenskab (266) Skadesdato 12. februar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 19. september 2008 af ASK. Tilskadekomne blev udsat for benzindampe. En kollega havde renset nogle sold og lod dem ligge i hallen. Tilskadekomne havde ladet døren fra laboratoriet ud til hallen stå åben for at lufte ud, da der lige var blevet vasket gulv. Efter et stykke tid kunne tilskadekomne lugte noget, der minde om terpentinmaling. Tilskadekomne henvendte sig til en kollega, der havde stået for rensning af soldene. Det viste sig, at de var renset i alm. benzin. Soldene havde en træramme, og rammen havde opsuget benzinen og lå derfor og dunstede. De blev efterfølgende flyttet ud i det fri. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Solde og lign. Skal fremover renses udendørs eller der skal bruges andre rensemidler. Alternativt kan der bruges sug/stinkskab. 8. Laborant, Institut for Plantebiologi (268) Skadesdato 3. marts Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne var ved at smelte agar i mikrobølgeovn. Vedkommende tog gummihandsker på og rystede flasken med agar, hvorved der kom damp ud af flasken og igennem handsken, som har et stort hul. Tilskadekomne fik et brandmærke mellem tommel- og pegefingre på størrelse med en 5 kr. mønt. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Smide handske ud med hul i. Købe nye handsker og løbende kontrollere at disse er hele. 9. Laborant, Institut for Grundvidenskab (271) Skadesdato 6. marts Ikke anmeldt. Fravær 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 30. april 2008 af ASK. Tilskadekomne skulle fjerne en bunke slanger fra et skab. Der viste sig at være ubeskyttede kanyler på en slange. Kanylerne blev ikke opdaget, før skaden skete. Kanylen gik igennem pegefingeren på v. hånd, da slangen blev samlet op. Under perforeringen havde kanylen overskåret en nervetråd i fingeren under sin vej igennem fingerens blodåre. Fingeren er nu delvis følelsesløs nogen steder, og der er store smerter andre steder - især ved stød mod fingeren. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der gøres opmærksom på at udstyr skal opbevares forsvarligt. 4

5 10. Institutadministrator, Institut for Human Ernæring (279) Skadesdato 17. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 16. maj 2008 af ASK Tilskadekomne skulle fjerne noget papir som sad fast i papirmakulatoren. Tilskadekomne forsøgt at få det ud med en saks, men glemte at slukke for makulatoren først. Saksen åbnede sig med et smæld og huggede sig ind i tilskadekomnes lang- og ringfingre. Syet på skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen 11. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (280) Skadesdato 27. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 3 dage. Afventer endelig afgørelse fra ASK Tilskadekomne blev klemt mellem ko og inventar i forbindelse med blodudtagning. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Koen barberes inden blodprøvetagning. Personalet må ikke stå inde i båsen, så de kan blive klemt. Der afprøves en anden metode til blodprøvetagning. Afprøvning af tvangsboks. 12. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (287) Skadesdato 8. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne fik containerlåge i baghoved. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Containerlåge skal fremover kunne fastlåses. 13. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (291) Skadesdato 29. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skulle samle affald op fra jorden og slog baghoved op i en åbenstående låge/dør til hesteboks. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til skærpet opmærksomhed. 14. Dyrepasser, Institut for Veterinær Patobiologi (293) Skadesdato 18. april Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke 17. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne var ved at malke geder, da den ene af de to geder, der var hoppet op på malke-platformen, vendte sig om og ville ned. Geden stødte pandepartiet/hornene ind i tilskadekomnes overlæbe, tænder og næse. Tilskadekomne væltede baglæns og slog hovedet ind i væggen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag til forebyggelse. 15. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (294) Skadesdato 5. maj Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2-3 uger. Anerkendt som arbejdsulykke 6. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne blev sparket i hovedet af en hest, da den skulle have medicin. Tilskadekomnes kæbe og tænder blev beskadiget, og den tilskadekomne blev indlagt til observation for hjernerystelse. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Uforudsigelig reaktion fra føllet. 16. Dyrelæge, Institut for Produktionsdyr og Heste (298) Skadesdato 25. maj Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne blev sparket på knæskallen af en hest under udtagelse af bughulepunktat. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen konkrete løsninger. 17. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (309) 5

6 Skadesdato 6. oktober 2007 (modtaget i AMOS 27. juni 2008). Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne fik hånden mast mellem en skovl og en væg, da tyren sparkede ud under udmugning og ramte skovlen. 18. Lektor, Institut for Produktionsdyr og Heste (310) Skadesdato 2. november 2007 (modtaget i AMOS 27. juni 2008). Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Afvist som arbejdsulykke den 22. september 2008 af ASK. Tilskadekomne var udsat for dårlige arbejdsstillinger i forbindelse med et eksternt møde. Mødet foregik med brug af computere, men borde og stole var uhensigtsmæssige og foranledigede smerte i ryg og lænd. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen forslag. 19. Studerende, Institut for Produktionsdyr og Heste (311) Skadesdato 11. april Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Afvist som arbejdsulykke den 17. september 2008 af ASK. Under den praktiske eksamen i reproduktion ifbm. Gynækologisk undersøgelse af en ko, sparkede nabo koen ud med et bagben og ramte tilskadekomne på underbenet lige under knæet. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Hændelsen er drøftet med de ansvarlige undervisere og tilskadekomne. Det findes vigtigt at ved omgang med levende dyr, at de instrukser, der på forhånd er givet, følges nøje, hvilket vil blive indskærpet yderligere fremover. 20. Dyrepasserelev, Institut for Produktionsdyr og Heste (312) Skadesdato 20. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 1. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne blev ramt i ansigtet af hestehoved og slog baghoved ind i væg. Tilskadekomne skulle holde hesten mens den blev stukket. Fik hjernerystelse, brækket næse, slag på tænder mv. 21. Apoteksmedhjælper, Institut for Veterinær Patobiologi (321) Skadesdato 25. juni Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Ved oprensning af stor beholder blev benyttet eddikesyre 32 %, fortyndet til en ca % opløsning med vand. En opvaskebørste smuttede ud af hånden og ramte opløsningen, som sprøjtede i øjet på tilskadekomne. Det resulterede i svie og smerte i øjet, der blev behandlet med skylning på stedet og skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det indskærpes, at der altid benyttes beskyttelsesbrille/ansigtsskærm ved arbejde med syre og baser. 22. Erasmus studerende, Institut for Fødevarevidenskab (323) Skadesdato 23. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne og en kollega arbejdede med bunsenbrænder, da slangen og selve bunsenbrænderen gik fra hinanden, og der stod flammer ud af gasslangen. Inden tilskadekomne nåede at slukke gassen, ramte flammen tilskadekomnes pandehår, og en lille del blev brændt. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Gøre brugerne opmærksomme på, at tjekke om slangen sidder som den skal. 23. Betjent, Bygninger og Drift (325) Skadesdato 23. juli Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. PC skærm gled ud af hænderne ved løft fra jorden til container, hvorved den ramte tilskadekomne på storetåen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: At der altid bruges sikkerhedssko ved arbejdet. 6

7 24. Veterinærsygeplejerske, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme (326) Skadesdato 28. juli Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Kat vred sig fri, hvorefter den vendte sig og bed tilskadekomne i venstre hånds pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Denne type ulykke er umulig at forebygge. Personalet skal orienteres om fikseringsudstyr. 25. Betjent, Institut for Veterinær Patobiologi (341) Skadesdato 18. september Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skar sig i fingeren i sektionssalen i forbindelse med afhudning af kat ved forben. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Svært at undgå ved små dyr med lang pels. Løsning kunne være benyttelse af armeret handsker. 26. Ph.d., Institut for Plantebiologi (344) Skadesdato 18. august Anmeldt AT. Fravær 2 dage. Tilskadekomne tabte nogle små plastiklåg på gulvet og ville samle dem op igen. Tilskadekomne rejste sig op i endevangen på en stålreol. Endevangen sad helt fast, mens hylden løftede sig af. Dermed opstod der en lodretstående stålplade som skar sig ned i hovedbunden på tilskadekomne. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen. 27. Psykolog, Skovskolen (348) Skadesdato 6. september 2007 (modtaget 1. oktober 2008 i AMOS). Anmeldt ASK, AT og Forsikring. Fravær dage. Tilskadekomne løftede undervisningsmateriale fra ladet på en lastbil og bar dem til et klasselokale, mærkede et knæk i ryggen, men slog det hen med et mindre hold i ryggen. Det viste sig senere at være en diskusprolaps. Tilskadekomne fortsatte med arbejdet og flere måneder senere, hvor tilskadekomne bar en ca. 9 kg. tung spejderkasse ned af en 10 meter lang jerntrappe fra lageret på første sal, får tilskadekomne et ordentligt knæk i ryggen, da kassen skal løftes op på lastbilen. Vågnede næste dag med store smerter og sendes på hospitalet og opereres for akut diskusprolaps. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det undersøges, om der kan findes et bedre egnet sted til lager, og om opbevaring/placering af udstyr sker så fornuftigt som muligt af hensyn til helbred og sikkerhed generelt. 28. Dyreassistent, Institut for Produktionsdyr (349) Skadesdato 26. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne skar en flaske saltvand op med en skalpel og skar sig i fingeren ca. 2 cm langt og 1 cm dybt. Syet på skadestuen. 29. Sekretær, Skov og Landskab (387) Skadesdato 2. oktober Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 20. november 2008 af ASK. Tilskadekomne skulle vise kollega noget på pc en. Tilskadekomne trådte tilbage og ramte kanten af det trin, der var lavet for at nivellere gulvet i kontoret. Tilskadekomne vridte venstre ankel hårdt om. Undersøges dagen efter på skadestuen for evt. brud, men der var kun tale om en kraftig forstuvning. 30. Laborant, Institut for Sygdomsbiologi (388) Skadesdato 15. oktober Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 23. januar 2009 af ASK. Tilskadekomne stikkes i fingeren af kanyle under håndtering af prøve indholdene materiale fra en død okses formave. 7

8 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Man skal være mere påpasselige når, der håndteres sprøjter indeholdende prøvematerialer. 31. Ph.d., Institut for Sygdomsbiologi (390) Skadesdato 11. september Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Under arbejde med human brystkræft cellelinier med kemo, stak tilskadekomne sig på kanylen, da den gled på de glatte handsker. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Denne type handsker bruges ikke fremover, når der arbejdes med kemo eller andre farlige stoffer. 32. Undervisningsassistent, Institut for Produktionsdyr og Heste (391) Skadesdato 10. november Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Ved injektion af medicin ved hals på en ko, reagerede denne forholdsmæssigt voldsomt og slog hovedet mod tremmerne i boks døren, hvorved tilskadekomnes hånd kom i klemme mellem disse. 33. Ph.d., Institut for Plantebiologi (398) Skadesdato 11. november Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Anerkendt som arbejdsulykke den 30. januar 2009 af ASK. Tilskadekomne gik med en lille flyttevogn (en hund ), da tilskadekomne kolliderede med en kollega og slog ansigtet ned i hunden. Fik næseblod, hævet overlæbe og ømme fortænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Bedre koordination og kontrol af flytteprocessen Rengøringsassistent, Bygninger og Drift (401) Skadesdato 17. december Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 14 dage. Tilskadekomne gjorde rent i bygning 1-01 stuen og gik ind på kontor A-41, hvor noget af en lampe faldet ned fra loftet. Tilskadekomne satte sig ned på hug for at samle glasskår fra lampen op, da hun fik et smæld i ryggen og ikke kunne bevæge sig. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Tilskadekomne skal sikre sig at gøre de rigtige bevægelser. 35. Driftsleder, Institut for Produktionsdyr og Heste (411) Skadesdato 23. december Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 9 dage. Anerkendt som arbejdsulykke den 18. februar 2009 af ASK. Skulle trække en ko ud til en falckbil. Koen satte i løb og tilskadekomne forsøgte at holde igen, men fik smerter i højre ven og måtte slippe. Tilskadekomne faldt og pådrog sig en fibersprængning bag på højre lår samt sår på venstre albue og knæ. 36. Gartneriarbejder, Institut for Jordbrugsvidenskab (412) Skadesdato 22. august Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Tilskadekomne skulle ind for at fjerne skrald i et tæt buskads. Der var en fordybning i jorden, som tilskadekomne ikke kunne se pga. bevoksningen. Derved vred tilskadekomne rundt på sin akse i højre knæ. Der kom læsion i bruskpladsen mellem lår- og underbensknogler med uændrede smerter, der trækker op i lysken og ned igennem læggen. 8

9 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der kan ikke peges på forebyggende foranstaltninger. Solidt fodtøj er vigtigt, men det brugte tilskadekomne. BRIC 37. Bioanalytiker, BRIC (402) Skadesdato 19. december Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne spildte argarose gel med GR-safe udover sit højre ben. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Indskærpe overfor medarbejderne, at der altid skal benytte kittel ved laboratoriearbejde. DET FARMACEUTISKE FAKULTET 38. Farmaceutstuderende, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (252) Skadesdato 12. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne skulle knække en ampul og skar sig på siden af venstre pegefinger. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Mere opmærksom på at studerende tager køkkenrulle om ampullen, når den knækkes. 39. Dyreassistent, Institut B (259) Skadesdato 14. januar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 4. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne gled på nymalet gulv med specialbehandling, som skulle gøre det mere skridsikkert. Fik et knæk i knæet, da tilskadekomne prøvede at undgå at falde bagover. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Udbedring af gulvet. 40. Sekretær, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (274) Skadesdato 10. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4 dage Anerkendt som arbejdsulykke 8. oktober 2008 af ASK. Tilskadekomne gled i en smule spildt vand på gulvet (foran køkkenet) og slog skulder, hofte og knæ. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til at være mere opmærksomme på ikke at spilde Studerende, Det Farmaceutiske Fakultet (281) Skadesdato 25. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne havde gnedet sig i øjet formodentlig med en lidt forurenet finger, hvilket gav svie. Tilskadekomne havde arbejdet med blanding af acetone, natriumhydroxid og benzoephenon. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der opfordres til hyppig håndvask under øvelser. 42. Specialestuderende, Institut B (285) Skadesdato 1. april Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne stak sig på en kanyle, som var blevet brugt til at lave DNA oprensning af musehjerner (homogenisering). 9

10 Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Personale, der arbejder med dyrematerialer, bør være vaccineret mod stivkrampe. 43. Ekspeditionssekretær, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (404) Skadesdato 8. december Anmeld til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. På et kursus i førstehjælp på instituttet fik tilskadekomne et hold/knæk i lænden idet, at tilskadekomne ved en øvelse skulle forflytte en anden kursist. Det resulterede i smerter i lænden. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen tiltag. FÆLLESADMINISTRTATIONEN m.fl. 44. Køkkenmedhjælper, Fællesadministrationen (318) Skadesdato 24. marts Anmeldt til ASK, AT og Forsikring (anmeldt af egen læge). Fravær 4,5 måned. Afvist som arbejdsulykke 22. september 2008 af ASK. Tilskadekomne løftede tunge genstande med belastning af kun én siden af kroppen. Det resulterede i en pludselig voldsom, udstrålende smerter i lænd. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke modtaget DET HUMANISTISKE FAKULTET 45. Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (261) Skadesdato 11. december 2007 (modtaget ) Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 2 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 9. maj 2008 af ASK Tilskadekomne var på cykel og kørte rundt om et hjørne, men pga. den manglende belysning så tilskadekomne ikke, at der kom en anden cyklist. De to cyklister stødte sammen, og tilskadekomne væltede og brækkede armen ved faldet samt brækkede en kindtand. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Belysningen var ikke tændt efter mørkets frembrud. Det indskærpes overfor driftsledelsen, at belysningen skal være tændt efter mørkets frembrud. 46. Tutor, SAXO Instituttet (275) Skadesdato 19. september 2007 (modtaget ) Anmeldt til ASK, AT og Forsikring via eget forsikringsselskab. Fravær min. 3 dage. Anerkendt som arbejdsulykke 30. maj 2008 Tilskadekomne deltog som totur for SAXO instituttet i en foldboldturnering for de nye studerende på rusturen. Under kampen hoppede tilskadekomne op i luften efter bolden og faldt ned på en sten og brækkede v. underarm, slog hovedet og knuste 2 kindtænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 47. Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen (322) Skadesdato 1. august Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne ville bakke en gulvvaskemaskine og ramte ind i en hylde med håndleddet og fik derved klemt hånden mellem gulvvaskemaskinen og hylden. 48. Studentermedhjælper, SAXO Instituttet (343) 10

11 Skadesdato 13. august 2008 (anmeldt af egen læge 15. sep. 2008). Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær min. 7 dage. Afventer afgørelse fra ASK Tilskadekomne kørte som passager i jeep i Ghana. Tilskadekomne sad på bagsædet, det var kraftigt regnvejr og der kørtes på en grusvej. Føreren mistede kontrollen med bilen, som skred ud og røg ned i en grøft og i en brændestak. Tilskadekomne var fastspændt og får efterfølgende symptomer på piskesmæld, hovedpine og koncentrationsbesvær. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 49. Rengøringsassistent, Rengøringsafdelingen (353) Skadesdato 30. september Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4-6 uger. Tilskadekomne var til hensyntagen gymnastik og skulle sjippe, men gled på gulvet, og tog fra med højre hånd og brækkede derved sit håndled. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ingen bemærkninger.. DET JURIDISKE FAKULET 50. Seniorforsker, Det Juridiske Fakultet (317) Skadesdato 26. juni Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 4 uger. Tilskadekomne faldt på dørtrin mellem mødelokale og terrassen og brækkede venstre håndled. Resultat af Arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Dørtrin ombygges, så de ikke er så høje. 51. Lektor, Det Juridiske Fakultet (396) Skadesdato 4. december Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag. Tilskadekomne væltede med cyklen pga. spejlglatte veje. Tilskadekomne var på vej fra instituttet til DIIS på Christianshavn for at hente materiale. Slog ved faldet højre og venstre hånd, venstre knæ, skulder og overarm. Har også haft smerter i ryg. Resultat af Arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke modtaget. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 52. Ph.d., Kemisk Institut (233) Skadesdato 8. januar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne var i gang med at vaske en rundbundet kolbe med proppen i. Kolben flækkede og skar sig ind i tilskadekomnes håndled. Fik et halvmåne formet sår på højre håndled på ca. 2 cm. Syet på skadestuen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Opfattes som hændeligt uheld, og man opfordrer til almindelig forsigtighed ved håndtering af glasudstyr. 53. Ingeniørassistent, Biologisk Institut (255) Skadesdato 3. juli 2006 (modtaget i AMOS ). Anmeldt til ASK, AT og Forsikring. Fravær 5 dage. Afvist som arbejdsulykke 17. april 2008 af ASK 11

12 I forbindelse med klargøring af skib til Galathea ekspeditionen skulle tilskadekomne bære en flowcytometer op over kabler, kasse og andet udstyr på dækket af Vædderen til montering i container. Der var ikke særlig gode adgangsveje på dækket, og genstanden var meget tung. Tilskadekomne fik smerter i ryggen efterfølgende. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der burde have været to til at bære genstanden. Ellers ingen forbyggende foranstaltninger. 54. Blikkenslager, HCØ Driftsafdeling (256) Skadesdato 14. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne faldt på vej op ad trappen. Slog venstre håndled og tommelfinger, da tilskadekomne tog fra for at beskytte hoved og tænder. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Trappen og belysningen er fundet i orden. Ingen yderligere foranstaltninger. 55. Gartnerlærling, Botanisk Have (260) Skadesdato 7. februar Anmeldt ASK og Forsikring af fagforeningen. Fravær 1 dag Anerkendt som arbejdsulykke 2. juni 2008 af ASK Tilskadekomne var i gang med at udgrave et havebassin, der var tømt for vand. Pga. et træ, der stod bagved tilskadekomne, blev arbejdsstillingen yderst akavet. Denne akavede og foroverbøjet arbejdsstilling sammen med den tunge byrde (våd jord) førte til skaden i ryggen. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Det er informeret om det vigtige i rigtige løft, og at undgå vrid i ryggen under arbejdet. Samt at skifte fodstilling under arbejdet. 56. Udstillingsmedarbejder, Zoologisk Museum (262) Skadesdato 12. februar Ikke anmeldt. Fravær under 1 dag Tilskadekomne stak sig i fingeren under arbejde med indicering af formalin. Behandlet med stivkrampevaccination. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Der anbefales stor koncentration under lignende arbejde. 57. Sekretær, Biologisk Institut (269) Skadesdato 11. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Afvist 29. maj 2008 som arbejdsulykke af ASK. Tilskadekomne kørte i tjenestebil op mod lysregulering. Der skiftedes til grøn. Bilen i køen foran gik i stå, og tilskadekomne bremser. Desværre nåede bagvedliggende bil ikke at bremse og kørte derfor op bag i tilskadekomnes tjenestebil. Pådrog sig hovedpine, smerte i nakke og ryg. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 58. Kontorfuldmægtig, Biologisk Institut (270) Skadesdato 11. marts Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær under 1 dag Afgørelse kendes ikke, sagsbehandling er ikke afsluttet. Tilskadekomne kørte i tjenestebil op mod lysregulering. Der skiftedes til grøn. Bilen i køen foran gik i stå, og tilskadekomne bremser. Desværre nåede bagvedliggende bil ikke at bremse og kørte derfor op bag i tilskadekomnes tjenestebil. Pådrog sig hovedpine, smerte i nakke og ryg. Resultat af arbejdsmiljøgruppens interne undersøgelse og forebyggelse: Ikke muligt. 59. Ph.d., Niels Bohr Institutet (273) Skadesdato 1. februar Anmeldt til ASK og Forsikring. Fravær over 35 dage Anerkendt som arbejdsulykke 21. juli 2008 af ASK. Tilskadekomne faldt under Nanosciencecentrets Vinterskole i Østrig. Tilskadekomne var på ski og pådrog sig en hjernerystelse. Skiløb er en fast del af konceptet ved vinterskolen 12

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Arbejdsulykker Værktøjer til forebyggelse Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

FOR SIKKERHEDENS SKYLD. 10 historier. fra det virkelige liv. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

FOR SIKKERHEDENS SKYLD. 10 historier. fra det virkelige liv. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord FOR SIKKERHEDENS SKYLD 10 historier fra det virkelige liv Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Den dag min bror døde Jes blev kun 12 år. Han var en stor, god dreng. En mild, glad og stærk bror. Jeg kunne

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Millionarv årsag til drab november 2012 Millionarv årsag til drab Af kriminalassistent Hans Ole Andersen, Odense. Det at arve kan være en

Læs mere

Trafikliv2011/2012 DIANA VAR TÆT PÅ AT DØ SIDE 10

Trafikliv2011/2012 DIANA VAR TÆT PÅ AT DØ SIDE 10 POLITIKEN 4 Mandag 10. oktober 2011 www.politiken.dk Trafikliv2011/2012 Jubiii Færre unge dør på vejene Pedalstjerner Verdens bedste i BMX Trend Det er in at spænde hjelme Chok Scooterfører fik millionregning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb

Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb Søren Noah 2008 www.noah2900.dk/hgweb Arbejdsmiljø, arbejdsskader & fjernarbejde m. IT Vi har alle sammen hørt skrækkelige historier om folk, som p.g.a. stillesiddende arbejde med tastatur, mus og skærm

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Pas godt på dig selv. Du skal holde længe

Pas godt på dig selv. Du skal holde længe Pas godt på dig selv. Du skal holde længe 1 INDHOLD Kroppens udfordringer s. 6 Hvor er det typisk, det går galt? s. 8 Forebyggelse s. 14 10 gør kroppen glad-tricks s. 14 Forebyg skader derhjemme s. 18

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede Mai Nielsen 14-12-2014 Jeg fortæller min historie, for at andre

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011 MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst Mai Nielsen 11-01-2011 Jeg fortæller min historie, for at andre kan høste erfaringer fra mit sygdomsforløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Arbejde eller pension

Arbejde eller pension Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Den 30. september 1983 om morgenen mødte os dette syn, da vi skulle besigtige skaderne efter en turbulent nat, endt hos far og mor.

Den 30. september 1983 om morgenen mødte os dette syn, da vi skulle besigtige skaderne efter en turbulent nat, endt hos far og mor. 2. Del Kampen med forsikringsselskabet Baltica... 6 Fundamentet.... 7 Opbygningen af det nye hus... 9 Tiden på Vejlebrovej... 11 Professorkonkurrencen... 13 De nye dyrestalde... 14 Den gamle smedje...

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere