Din brugermanual PHILIPS 244EL2SB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 244EL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222916"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Notationsbeskrivelser Bortskaffelse af produkt og emballage.... Fjern standeren og foden Optimering af billede SmartImage Lite. 9 SmartContrast. 10 Philips SmartControl Lite Tekniske specifikationer Opløsning og forvalgte indstillinger Strømstyring.. 22 Automatisk energispare...

3 Lovmæssige oplysninger Kundeservice og garanti Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme Kundeservice og garanti Fejlfinding og FAQ... FAQ for SmartControl Lite... 1.Vigtigt 1. indeholder vigtige oplysninger om bemærkninger angående brugen af din skærm. Philips garanti dækker under forudsætning af, at produktet behandles korrekt og anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med dens betjeningsvejledning, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering med angivelse af købsdatoen, forhandlerens navn samt model og produktionsnummer for produktet Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Advarsler Anvendelse af kontrolelementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker. Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm: Betjening: Hold skærmen væk fra direkte sollys og væk fra brændeovne og andre varmekilder. Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationshullerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens elektronik. Bloker ikke ventilationshullerne på kabinettet. Ved placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten. Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter strømkablet eller jævnstrømsledningen til igen for at opnå normal betjening. Brug altid et godkendt strømkabel, der er leveret af Philips. Hvis du mangler dit strømkabel, skal du kontakte dit lokale servicecenter. (Se Informationscenter for kundepleje) Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse. Slå ikke på skærmen, og tab den ikke under brug eller transport. Vedligeholdelse: Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på skærmpanelet. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den; løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på skærmpanelet. Tag stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode. Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm. For at undgå risiko for elektrisk stød eller permant beskadigelse af anlægget, så må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed. Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt. Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret. Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde. For at opretholde den bedste ydelse af din skærm og for langvarig brug, så brug skærmen et sted, der er indenfor følgende temperaturog fugtighedsområde. Temperatur: 0-40 C F Fugtighed: 20-80% RH 1 1.Vigtigt VIGTIGT: Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis du viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at det "brændes fast" på skærmen, dvs. de såkaldte "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for skærmpanel-teknologien. "Fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" forsvinder oftest gradvist efter en vis periode, efter skærmen er slukket. Advarsel Imidlertid forsvinder alvorligere tilfælde af "fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" ikke og kan

4 ej heller fjernes ved reparation. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien. 1.2 Notationsbeskrivelser Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument. Bemærkninger, forsigtighedsregler og advarsler I hele denne vejledning kan tekstblokke være ledsaget af et ikon og stå med fed eller kursiv skrift. Disse blokke indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger: Bemærkning Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet. Forsigtig Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data. Advarsel Dette ikon angiver risiko for personskader og hvordan dette undgås. Visse advarsler kan optræde i andre formater og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk. Service Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale. Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter. (Se kapitel om "Kundeinformationscenter") For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer". Efterlad ikke din skærm i en bil/bagagerum under direkte sollys. Bemærkning Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt. 2 1.Vigtigt 1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage Waste Electrical and Electronic EquipmentWEEE Recycling Information for Customers Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

5 To learn more about our recycling program please visit com/about/sustainability/recycling. This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/ EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative Opsætning af skærm 2. Opsætning af skærm 2.1 Installation Emballagens indhold 2. Hold på skærmens stander med begge hænder og sæt med en fast hånd standeren ind i fodsøjlen. CLICK! 244E2/244EL2 Monitor Quick start guide righ ts rese rved Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N. V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V. ted prin. Unau thoriz ed duplication e and ble applica is a violation of laws. Mad Base stand EDFU CD Power cord VGA signal cable (optional) DVI cable (optional) Installation af stander 1. Anbring skærmen på en jævn, blød overflade med forsiden vendt nedad og vær forsigtig med at undgå at ridse eller beskadige skærmen. Løft derefter skærmens stander. in Chi na. Vers. All N.V ion M324 1PQ1Q 5B.1EQ Philip ron s Elect 2011 Koninklijke ics, 4 2. Opsætning af skærm Tilslutning til PC 2. 2 Brug af skærm Produktbeskrivelse set forfra Kensington anti-tyverisikring AC strømindgang DVI-D input (tilgængelig i udvalgte modeller) VGA-indgang HDMI-input HDMI-lydudgang Tilslutning til pc Tilslut elledningen ordentligt pa bagsiden af skarmen. Sluk for computeren og tag netledningen ud af stikket. Slut skærmens signalkabel til videostikket bag på computeren. Sæt computerens og skærmens netledninger til et stik i nærheden. Tænd for computeren og skærmen. Hvis skærmen viser et billede, er installationen fuldført. : Sådan får du adgang til OSD-menuen. : Gå tilbage til det forrige OSD-niveau. : Til justering af lydstyrke (kun for HDMI-input). : Sådan tændes og slukkes for skærmen. : Til indstilling af OSD menu. : Til ændring af signalindgangskilde. : SmartImage Lite. Der kan vælges mellem 3 tilstande: Standard (Standard), Internet (Internet), Game (Spil) Opsætning af skærm Beskrivelse af OSD-displayet Hvad er OSD (On-Screen Display)? Visning på skærmen [On-Screen Display (OSD)] er en funktion på alle Philips skærme. Den sætter en slutbruger i stand til at justere skærmindstilling eller vælge skærm ens funktioner direkte via et instruktionsvindue direkte på skærmen. Et brugervenligt skærmvisningsinterface vises som nedenfor: OSD-menuen Nedenstående er en generel oversigt over strukturen i OSD-displayet. Du kan anvende den som opslag, når du senere skal orientere dig i de forskellige justeringer. Main menu Auto Sub menu Input VGA DVI (available for selective models) HDMI Picture Picture Format Brightness Contrast SmartContrast Wide screen,4:3 0~100 0~100 On, Off Audio Mute On, Off Color Color Temp. srgb User Define 6500K, 9300K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Grundlæggende og enkle anvisninger til kontrolknapperne På OSDskærmen, der er v på en tydelig visning af billeder på mørk baggrund. Hvorfor behøver jeg det? Standard: Forbedrer teksten og dæmper lysstyrken for at øge læsbarheden og nedsætte anstrengelsen af øjnene. Denne tilstand øger afgørende læsbarheden og produktiviteten, når der arbejdes med regneark, PDF filer, skannede artikler og andre generelle kontorprogrammer. Internet: Denne profil kombinerer farvemæthed og dynamisk kontrast og skarphed for at vise billnces" ("Funktioner > Indstillinger") - er kun aktiv, når Preferences (Indstillinger) er valgt i "Options" ("Funktioner"-) rullemenuen-rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. "Previous" ("Foregående"-) knap er deaktiveret, indtil den anden farveskærm. "Next" ("Næste") går til efterfølgende mål (seks mål). "Final next" ("Afsluttende Næste) går til File > Presets (File > Forvalg) rude. "Cancel" ("Annuller") lukker UI og vender tilbage til "plug in"-) siden. SmartImage Lite Smart-Billede - tillader brugeren at ændre indstillingen for at opnå en bedre skærmindstilling baseret på indhold. Når der indstilles på "Entertainment" ("Underholdning"), aktiveres Smart-Kontrast og Smart-Svar. Viser nuværende, foretrukne indstillinger. Funktionen aktiveres ved at afmærke feltet. Afmærkningsfeltet er en flip-flop. "Enable Task Tray" ("Aktiver Jobbakke") menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menuen Enable Context (Aktivér kontekst) viser valgmulighederne i SmartControl Lite for Select Preset (Vælg Forvalg) og Tune Display (Indstil Display) i genvejmenuen ved højreklik på skrivebordet. Disabled (Deaktiveret) fjerner SmartControl Lite fra kontekst-genvejsmenuen. "Enable Context" ("Aktiver Indhold"-) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menuen Enable Context (Aktiver Indhold) gør, at systembakkens ikon for SmartControl Lite vises. Et højreklik på jobbakke-ikonen viser menufunktionerne for "Help" ("Hjælp") og "Technical Support" ("Teknisk Støtte"). Afmærk for "Upgrade" ("Opgradering"), "About" ("Om") og "Exit" ("Afslut").

6 Når "Enable Task Tray" ("Aktiver Jobbakke") menuen er deaktiveret, viser jobbakke-ikonen kun EXIT (AFSLUT) Optimering af billede "Run at Startup" ("Kør ved Startop") er som standard afmærket (Til). Når den er deaktiveret, starter SmartControl Lite ikke ved starten og ikonet vises ikke i systembakken. SmartControl Lite kan kun startes fra genvejen på skrivebordet eller fra programfilen. Intet forvalg, indstillet til at køre ved startop, indlæses, når denne boks ikke er afmærket (er deaktiveret). Aktivér gennemsigtighedstilstand (Windows 7, Vista, XP). Standard er 0% uigennemsigtighed. "Options > Input" ("Funktioner > Indgang") - er kun aktiv, når "Input" ("Indgang") er valgt i "Options" ("Funktioner"-)rullemenuen. På en ikkeunderstøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. Alle andre faneblade i SmartControl Lite er ikke til rådighed. "Options > Audio" ("Funktioner > Lyd") - er kun aktiv, når "Volume" ("Lydstyrke") er valgt i "Options" ("Funktioner"-)rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. "Help > User Manual" ("Hjælp > Brugervejledning") - er kun aktiv, når "User Manual" ("Brugervejledning") er valgt i "Help" ("Hjælp"-) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. Vis "Source" ("Kilde") instruktionsruden og nuværende indgangskilde indstilling. Ved enkeltindgangsskærme ses denne rude ikke Optimering af billede "Help > Version" ("Funktioner > Version") - er kun aktiv, når "Version" ("Version") er valgt i "Help" ("Hjælp"-) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. SmartImage Lite - Kontrollér aktuelle indstillinger for Standard, Internet, Game (Spil). "Task Tray" ("Jobbakke"-) menu aktiveret Menuen i systembakken kan ses ved at højreklikke på SmartControl Lite-ikonet i systembakken. Et venstreklik starter programmet. Context Sensitive (Indholdssensitiv) menu "Context Sensitive" ("Indholdssensitiv") menuen er som standard aktiveret. Hvis "Enable Context" ("Aktiver Indholdssensitiv") menuen er afmærket i "Options > Preferences" ("Funktioner > Indstillinger") ruden, ses menuen. Jobbakken har fem punkter: "Help" ("Hjælp") - adgang til brugervejledningfil: Åbner Brugervejledningen med standard browservinduet. "Technical Support" ("Teknisk Hjælp") - viser siden med teknisk hjælp. "Check for Update " ("Tjek for opdateringer") - leder brugeren til PDI Landing og tjekker brugerens version i forhold til den allernyeste version. "About" ("Om") - viser detaljerede referenceoplysninger: Produktversion, frigivelses-information og produktnavn. Exit (Afslut) - Luk SmartControl Lite Hvis du vil køre To run SmartControl Lite igen, skal du enten vælge SmartControl Lite i programmenuen, dobbeltklikke på skrivebordet eller genstarte systemet. "Context" ("Indhold") menuen har fire punkter SmartControl Lite - når valgt, ses "About" ("Om") skærmen. "Select Preset" ("Vælg Forvalgt") - en hierakisk menu med gemte forvalg, der straks kan bruges. En afkrydsniong viser det i øjeblikket valgte forvalg. "Factory Preset" ("Fabriksforvalg") kan også hentes i rullemenuen. Tune Display (Indstil Skærm) - åbner kontrolpanelet for SmartControl Lite Optimering af billede "Task Tray" ("Jobbakke"-)menu deaktiveret Når "Task Tray" ("Jobbakke") er deaktiveret i indstillinger-mappen, er kun valg af "EXIT" ("AFSLUT") til rådighed. Hvis du helt vil fjerne SmartControl Lite fra systembakken, skal du deaktivere "Run at Startup" ("Kør ved Startop") i "Options > Preferences" ("Muligheder > Indstillinger") Tekniske specifikationer 4. Tekniske specifikationer Billede/Skærm Skærmpanel-type Baggrundslys Panelstørrelse Aspektforhold Pixel pitch Lysstyrke Smart-kontrast Kontrastforhold (typ.) Reaktionstid (normal) Optimal opløsning Synsvinkel Billedforbedring Skærmfarver Vertikal opdateringshastighed Horisontal frekvens srgb Tilslutningsmuligheder Signalinput Inputsignal HDMI-lydudgang Behagelighed Brugerfunktioner OSD sprog Andre funktioner "Plug & Play" kompatibilitet Fod Vip TFT-LCD CCFL (244E2); LED (244EL2) 24'' W (61,0 cm) 16:9 0,277 x 0,277 mm 300 cd/m² (244E2); 250cd/m2 (244EL2) :1 (244E2); :1 (244EL2) 1000:1 5 ms 1920 x 60 Hz 170 (H) / 160 C/R > 5 SmartImage Lite 16,7 M 56 Hz - 76 Hz 30 khz - 83 khz JA HDMI, DVI-D (Digital), VGA (analog) Separat synk., synk. på grøn JA Engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk, spansk, simplificeret kinesisk og portugisisk, Tyrkisk VESA montering (100 x 100mm), kensington-lås DDC/CI, srgb, Windows 7/2000/XP/Vista, Mac OS X -5/ Tekniske specifikationer Strøm (244E2) Tændttilstand (typisk) Energiforbrug (EnergyStar 5.0 testmetode) Normal funktion (typisk) Hvile (typisk) Fra Varmetab* Normal drift Sovetilstand (typisk) Fra Strøm (244EL2) Tændt-tilstand (typisk) Energiforbrug (EnergyStar 5.0 testmetode) 40,6W AC indgangsspænding ved 100VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 31,88W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding ved 100VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 108,805BTU 1,706BTU 1,706BTU 26W AC indgangsspænding ved 100VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 19,32W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding ved 100VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 65,94BTU 1,706BTU 1,706BTU AC indgangsspænding ved 115VAC +/- 5VAC, 60Hz +/- 3Hz 31,71W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding ved 115VAC +/- 5VAC, 60Hz +/- 3Hz 108,225BTU 1,706BTU 1,706BTU AC indgangsspænding ved 230VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 31,33W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding ved 230VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 106,928BTU 1,706BTU 1,706BTU Normal funktion (typisk) Hvile (typisk) Fra Varmetab* AC indgangsspænding ved 115VAC +/- 5VAC, 60Hz +/- 3Hz 19,16W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding 115VAC +/- 5VAC, 60Hz +/- 3Hz 65,38BTU 1,706BTU 1,706BTU AC indgangsspænding ved 230VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 19,16W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding 230VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz 65,38BTU 1,706BTU 1,706BTU Normal drift Sovetilstand (typisk) Fra Strømdiode Strømforsyning Mål Produkt med fod (BxHxD) Produkt uden fod (BxHxD) Kassemål (BxHxD) Til-tilstand: Hvid, standby-/sovetilstand: Hvid (blinker) Indbygget, VAC, 50/60Hz 570 x 437 x 225mm 570 x 353 x 62mm 626 x 500 x 171mm 19 4.

7 Tekniske specifikationer Vægt Produkt med fod Produkt uden fod Produkt med emballage Driftsforhold Temperaturområde Relativ fugtighed Højde 4,9kg 4,5kg 6,7kg Oplagring: -20 C til 60 C drift: 0 C til 40 C 20% til 80% Ikke drift: ft ( m) Betjening: ft ( m) timer (244E2), timer (244EL2) MTBF Miljømæssige forhold Bemærkning ROHS JA Disse data kan ændres uden meddelelse derom. EPEAT Sølv (www.epeat. net) Gå til for at hente den seneste version af brochuren. Emballage 100% genbrugelig Overholdelse og standarder Myndighedernes godkendelser CE Mark, Energy Star 5.0, FCC Class B, SEMKO, TCO5. 1, UL/cUL, ISO Kabinet Farve Sort Finish Skinnende Bemærkning 1. EPEAT Gold eller Silver er kun gyldig hvor produktet registreres af Philips. Gå til for registeringsstatus i dit land. 2. Disse data kan ændres uden meddelelse derom. Gå til for at hente den seneste version af brochuren Tekniske specifikationer 4.1 Opløsning og forvalgte indstillinger Maksimal opløsning Til 244E2/244EL x 1080 ved 60 Hz (analogt input) 1920 x 1080 ved 60 Hz (digital indgang) Anbefalet opløsning Til 244E2/244EL x 1080 ved 60 Hz (digital indgang) V frekv (khzx) 31,47 37,88 48,36 54,00 44,77 47,78 49,70 60,00 63,89 47,71 55,47 55,94 75,00 64,67 65,29 66,59 74,04 67,50 Opløsning 640x x x x x x x x x x x x x x x x x x1080 L frekv (Hz) 59,94 60,32 60,00 60,00 59,86 59,87 59,81 60,00 60,02 60,02 59,90 59,89 60,00 59,88 59,95 59,93 59,95 60,00 Bemærkning Bemærk, at skærmen fungerer bedst med den indbyggede opløsning på 1920 X 1080 ved 60 Hz. Følg den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet Strømstyring 5. Strømstyring 5.1 Automatisk energispare Hvis der er installeret et VESA DPM overholdende skærmkort eller software på pc'en, kan skærmen automatisk nedsætte strømforbruget, når den ikke bruges. Når input fra tastatur, mus eller anden input-enhed registreres, "vågner" skærmen automatisk igen. Nedenstående tabel viser denne automatiske energisparefunktions strømforbrug og signalering: Energispare-definition VESA tilstand Video Aktiv TIL V synk L synk Forbrugt strøm Diodefarve Ja Ja < 40,6W (typisk) Hvid (244E2) < 26W (typisk) (244EL2) Slukket Nej Nej < 0,5 W (typisk) Hvid (blinker) Slukket < 0,5 W (typisk) Slukket Sovetilstand Kontakt Fra Den følgende opsætning br uges til at måle skærmens strømforbrug. Indbyggede opløsning: 1920 x 1080 Kontrast: 50% Lysstyrke: 300 nits (244E2); 250 nits (244EL2) Farvetemperatur: 6500k Bemærkning Disse data kan ændres uden meddelelse derom Lovmæssige oplysninger 6. Lovmæssige oplysninger Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. TCO Displays 5.1 Information Congratulations, Your display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some ofthe strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: Visual ergonomics for good image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, colour and luminance uniformity and colour rendering Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels Low acoustic noise emissions (when applicable) Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001) Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) Both product and product packaging is prepared for recycling The brand owner offers take-back options The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more userfriendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and ITmanufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified. For more information, please visit Lovmæssige oplysninger EPEAT (www.epeat.net) "The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products." Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards EN :2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment) EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment) EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment) EN :2006 (Limits for Harmonic Current Emission) EN :1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable 2006/95/EC (Low Voltage Directive) 2004/108/EC (EMC Directive) 2005/32/EC (EuP Directive, EC No.

8 1275/ mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards ISO :2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays) GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement) pren50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display) MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields) TCO Displays 5.1 (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions Energy Star Declaration (www. energystar.gov) As an ENERGY STAR Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Note We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time. 6. Lovmæssige oplysninger Federal Communications Commission (FCC) Notice (U. S. Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. FCC Declaration of Conformity Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation Lovmæssige oplysninger Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN Compliance (Czech Republic Only) Lovmæssige oplysninger Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a threeprong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) Lovmæssige oplysninger Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über Abs.

9 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. China RoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products are produced and sold for China market have to meet China RoHS request Kundeservice og garanti 7. Kundeservice og garanti 7. 1 Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme Philips tilstræber at levere produkter af den højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede produktionsprocesser og udfører en streng kvalitetskontrol. mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede sub-pixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke subpixler fremstår som enkelte pixler i andre farver. 29 Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel) 7. Kundeservice og garanti Bemærkning En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker. Defekte mørke prikker Defekte mørke prikker fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller "fra". er følgende typer defekte mørke prikker: Tætliggende pixeldefekter Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætliggende pixeldefekter. Pixeldefekttolerancer For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal et TFT skærmpanel i en Philips fladskærm have pixel- eller sub-pixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller. BRIGHT DOT-DEFEKTER 1 tændt sub-pixel 2 sammenliggende tændte sub-pixler 3 sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel) Afstand mellem to bright dot-defekter* Samlede bright dot-defekter af alle typer BLACK DOT-DEFEKTER 1 mørk sub-pixel 2 sammenliggende mørke sub-pixler 3 sammenliggende mørke sub-pixler Afstand mellem to black dot-defekter* Samlede black dot-defekter af alle typer SAMLEDE DOT-DEFEKTER Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer ACCEPTABELT NIVEAU >15mm 3 ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre 2 eller færre 0 >15mm 5 eller færre ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre Bemærkning 1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt Denne monitor er i overensstemmelse med ISO (ISO : Testmetoder for ergonomisk krav, analyse og overensstemmelse for elektroniske skærme til fremvisning) er dækket? er ikke inkluderet? at Philips F1rst garantien ikke dækker produkter, der ikke oprindeligt er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til brug i Philips-lande. I sådanne tilfælde gælder Philips verdensomspændende garanti. Kun et klik væk I tilfælde af problemer, anbefaler vi at du læser brugervejledningen grundigt, eller går på hjemmesiden for yderligere support. Kun et telefonopkald væk For at undgå unødig ulejlighed, tilråder vi at læse brugervejledningen omhyggeligt eller få yderligere hjælp ved at gå på vores hjemmeside før du kontakter Philips hjælpecenter. For at få problemet løst hurtigst og nemmest, bedes du have følgende oplysninger klar, før du kontakter Philips hjælpecenter: Philips typenummer Philips serienummer Købsdato (kopi af købsbevis kan være påkrævet) Kundeservice og garanti PC processor: CPU og grafikkortsnavn og driverversion o Operativsystem o Program bruges Andre installerede kort o Hvis følgende oplysninger er til rådighed, vil det også befordre sagen: Købsbevis med angivelse af: Købsdato, forhandlernavn, model og produktserienummer. Den fuldstændige adresse, hvor den fejlbehæftede skærm skal afhentes, og ombytningsmodellen skal leveres til. Philips' kundeservice findes over hele verden. Eller du kan finde os via hjemmesiden: Hjemmeside: Kontaktoplysninger i Vesteuropa: Tyskland Storbritannien Irland Spanien Finland Frankrig Grækenland Italien Holland Denmark Norge Sverige Polen Østrig Belgien Luxembourg Portugal Schweiz " ,09 Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst 0,10 Lokal opkaldstakst 0,09 Gratis 0,08 0,10 Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst 0,07 0,06 Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst Kundeservice og garanti International garanti Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe denne Philips-skærm. er dækket? Denne garanti fra Philips i Central- og Østeuropa, gælder i Tjekkiet, Ungarn, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Tyrkiet, Romanien, Bulgarien, Ukraine, Baltikum, Serbien & Montenegro og Kroatien og kun på monitorer der oprindelig er designet, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til brug i disse lande. originale købsdokument er dit garanti på købsdatoen, så du bedes opbevare dette på et sikkert sted, og have det klar hvis produktet skal sendes til service. Afhængig af dit land, kan du sende din skærm til vores certificeret servicecenter, eller din skærm hentes på din adresse.

10 Når skærmen er blevet repareret, kan du selv hente den, eller den sendes tilbage til din adresse indenfor 10 arbejdsdage, efter at skærmen er ankommet til vores servicecenter. på ombytningsskærmen er den samme, som på din originale skærm. 34 Hvad er ikke inkluderet? 7. str. Translog 1540 Sofia, Bulgarien Tel: TJEKKIET A-Support Generel Kundeoplysningscenter KROATIEN Renoprom d.o.o. Ljubljanska 4, Sv. Nedjelja,10431 Kroatien Tel: ESTLAND FUJITSU SERVICES OU Akadeemia tee 21G EE Tallinn Tel: Kundeservice og garanti UNGARN Serware Szerviz Vizimolnár u. 2-4 HU Budapest Tel: E- mail: hu Profi Service Center Ltd. 123 Kulso-Vaci Street, H-1044 Budapest (Europæisk center) UNGARN Tel: LETLAND ServiceNet LV Jelgavas iela 36 LV Riga, Tel: LITAUEN ServiceNet LT Gaiziunu G. 3 LT KAUNAS Tel: RUMÆNIEN Blue Ridge Int'l Computers SRL 115, Mihai Eminescu St., Sector 2 RO Bucharest Tel: SERBIEN & MONTENEGRO Kim Tec d. o.o. Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/ Belgrade Serbien Tlf.: SLOVAKIET Generel Kundeoplysningscenter Datalan Servisne Stredisko Puchovska 8 SK Bratislava Tel: SLOVENIEN PC HAND Brezovce 10 SI Trzin Tel: si RUSLAND CPS 18, Shelepihinskaya nab Moskva Rusland Tlf.: +7(495) TYRKIET Se oplysningerne på garantibeviset vedrørende lokalsupport. Centraltyrkiet: Tecpro Telsizler Mah. 10 Kagithana, Istanbul, Tyrkiet Tel: UKRAINE Comel Shevchenko street 32 UA Dnepropetrovsk Tel: www. csp-comel.com LLC Topaz Company Topaz-Service Company, Mishina str. 3, Kiev Ukraine Tel: Kundeservice og garanti For at undgå unødig ulejlighed tilråder vi at læse brugervejledningen omhyggeligt, før du kontakter din forhandler. Hvis du har spørgsmål, som din forhandler ikke kan besvare, eller har andre relevante spørgsmål, bedes du kontakte Philips forbrugeroplysningscentre eller gå på: Hjemmeside: LATINAMERIKA GARANTISERVICE I ARGENTINA OG BRASILIEN. Kontakt Philips på: Brasil: Kundeservice tlf: adresse: Mandag til Fredag: 08:00:00 til 20:00:00 Argentina: Kundeservice tlf: adresse: CIC. Mandag til Fredag: 08:00:00 til 20:00:00 BRASILIEN Firma: Se ASP-BRZ Adresse: Rod. Anhanguera, Km 49 Pista Sul Bairro: Terra Nova - Jundiaí/SP CEP Brasilien Tel: ARGENTINA Firma: Se ASP-ARG Adresse: Azopardo 1480 (C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires Tel: Stillehavsområdet: Tre år med gratis reparation/ tre års gratis service på reservedele Australien: Firma: AGOS NETWORK PTY LTD Adresse: 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW 2161, Australien Tel: Fax: Åbningstider: Man. til fred. 8:00 til 19:30 New Zealand: Firma: Visual Group Ltd. Adresse: 28 Walls Rd Penrose Auckland Tel: Fax: nz Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 17:30 Asien (undtagen for Korea): Tre år med gratis reparation/tre års gratis service på reservedele Hong Kong: Firma: Smart Pixels Technology Ltd. Adresse: 9/F Wilson Logistics Center Kung Kip Street Kwai Chung, N.T., Hong Kong. Tel: Fax: Åbningstider: Mandag til fredag: 9:00 til 18:00; Lør.: 9:00 til 13:00 Macau: Firma: Smart Pixels Technology Ltd. Adresse: RUA DO PE. ANT ROLIZ NO.2H R/C + SL(A) HONG FOK KOK, MACAU Tel: (853) Fax: (853) Åbningstider: Mandag til fredag: 9:00 til 18:00; Lør. : 9:00 til 13: Kundeservice og garanti Kina GARANTISERVICE I KINA. Kontakt Philips på: Kundeservice tlf: adresse: 7 dage: 8:00 til 18:00 Indien: Firma: REDINGTON INDIA LTD Adresse: SPL Guindy House, 95 Mount Road, Chennai , Indien Tel: SMS `PHILIPS' til Åbningstider: Man. til fred. 9:00 til 17:30 Indonesien: Firma: PT. Gadingsari elektronika Prima Adresse: Komplek Pinang 8, Jl. Ciputat raya No. 8F, Pondok Pinang. Jakarta Tel: , , Fax: Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 16:30; Lør. 8:30 til 14:00 Dækning: Jakarta, Bekasi, Krawang, Bogor, Depok, Tangerang, Serpong, Serang Yderligere servicesteder: 1. ASC MEDAN Adresse: JL.Kakap No.32G, Medan Tel: Dækning: Medan, Aceh, Pematang Siantar, Pakanbaru, Padang 2. ASC YOGYA Adresse: Jl.Pembela Tanah Air No.15,Yogyakarta Tel: Dækning: Yogyakarta, Solo, Semarang, Magelang 3. ASC SURABAYA Adresse: HI-TECH Mall Lt.2,Blok C1-.12A Jl.Kusuma Bangsa , Surabaya Tel: Dækning: Surabaya, Malang, Pasuruan, Bojonegoro, Kediri, Gersik 4. ASC BALI Adresse: Jl.Pulau Nusa Penida No.28 DenpasarBali Tel: Dækning: Denpasar, Kuta, Nusa Dua, Gianyar, Bedugul 5. ASC BANDUNG Adresse: Segitiga Mas Kosambi Blok G-9 Jl.Jend A.Yani,Bandung Tel: Dækning: Bandung, Cirebon, Ciamis, Sukabumi Sydkorea: Firma: PCS One Korea Ltd. Adresse: 112-2, Banpo-dong, Seocho-ku, Seoul, , Korea Call Center Tel: Tel: Fax: Åbningstider: Man. til fred. 9:00 til 18:00; Lør. 9:00 til 13:00 Malaysia: Firma: After Market Solutions (CE) Sdn Bhd Adresse: Lot 6. Jalan 225/51A, Petaling Jaya, Selangor DE, Malaysia. Tel: Philips Info Line: Fax: pceinfo. Åbningstider: Man. til fred. 8:15 til 17:15pm; Lør. 9:00 til 13: Kundeservice og garanti Pakistan: Philips Kundeservice Adresse: Mubarak manzil, 39, Garden Road, Saddar, Karachi Tel: (9221) Fax: (9221) Åbningstider: Man. til lør. 09:30~13:00 & 14:00~17:30 Filippinerne: Firma: Glee Electronics, Inc. Adresse: Unit F The Taipan Place Bldg. F. Ortigas Center Pasig City Tel: (02) til 34 / (02) til 60 Fax: (02) Åbningstider: Man.

11 til fred. 8:00 til 18:00 Singapore: Firma: Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Kundeservicecenter) Adresse: 620A Lorong 1 Toa Payoh, TP4 Building Level 1, Singapore Tel: (65) Fax: (65) Åbningstider: Man. til fred. 9:00 til 18:00; Lør. 9:00 til 13:00 Taiwan: Firma: FETEC.CO Adresse: No.499, Ciwen Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan Kundepleje: Tel: (03) Fax: (03) Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 19:00 Thailand: Firma: Axis Computer System Co., Ltd. Adresse: 1421 Soi Lardprao 94, Srivara Town In Town Soi 3 Road, Wangthonglang, Bangkok Thailand Tel: (662) Fax: (662) E- mail: Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 17:30 Vietnam: 1. Ho Chi Minh City: Firma: FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch Adresse: 207/4 Nguyen Van Thu Street, District 1, HCM City Tel: Fax: Åbningstider: Mandag til fredag: 8:00-12:00, 13:30-17:30 Lørdag.: 08:00 til 12:00 2. Danang City: Firma: FPT Service Informatic Company Ltd. Da nang Office Adresse: 336 Le Duan Street - Thanh Khe District - a Nang City Tel: ; Fax: Tel: Fax: Åbningstider: Mandag til fredag: 8:00-12:00, 13:30-17:30 Lørdag.: 08:00 til 12:00 3. Can tho proviencen: Firma: FPT Service Informatic Company Ltd. - Can Tho Office Adresse: 71/4 Tran Phu Street, Ninh Kieu District, Can tho City Tel: Fax: Åbningstider: Mandag til fredag: 8:00-12:00, 13:3017:30 Lørdag.: 08:00 til 12: Kundeservice og garanti Afrika Sydafrika: Firmanavn: Sylvara Technologies Pty Ltd Adresse: Ho Address Palm Springs Centre Christoffel Road Van Riebeeck Park Kempton Park, Sydafrika Tel: Fax: Åbningstider: Man. til fre. 8:00 til 17:00 Mellemøsten Forenede Arabiske Emirater: Firma: AL SHAHD COMPUTER L.L. C Adresse: P. O. BOX: 29024, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Tel: Fax: Åbningstider: Lør. til Tor. 9:00 til 13:00 & 16:00 til 20:00 Israel: Firma: Eastronics LTD Adresse: 13 Rozanis St. P.O.B , Tel Aviv Israel Tel: gratisnummer i Israel; ( efter åbningstid indtil 20:00) Fax: co.il Åbningstider: Søn. til tor. 08:00-18:00 Din Philips F1rst Choice garanti(usa) Tak fordi du valgte at købe denne Philips-skærm. du støder på vanskeligheder under installation eller anvendelse af dette produkt, bedes du kontakte Philips direkte for at få glæde af din Philips F1rst Choice garanti. Denne treårige garanti berettiger dig til at få byttet modellen på stedet indenfor 48 timer efter modtagelsen af dit opkald indenfor det første år efter købet. Hvis du har problemer med skærmen indenfor det andet eller tredje år efter købet, reparerer vi den, efter at den er fremsendt på kundens regning til servicestedet, hvorefter den returneres gratis til kunden inden fem arbejdsdage. BEGRÆNSET GARANTI (Computerskærm) Kontakt os via webstedet: eller usa.philips.com for at få adgang til garantiens registreringskort. Tre år med gratis reparation/tre års gratis service på reservedele/et år med udskiftning * *Produktet udskiftes til et nyt, eller renoveres til de oprindelige specifikationer indenfor to arbejdsdage i det første år. Dette produkt skal indsendes på kundens regning til service i garantiens 2. og 3. år. HVEM ER DÆKKET? Du skal have et købsbevis for at kunne modtage service under garantien. En kvittering eller et andet dokument, der viser, at du har købt produktet, betragtes som et købsbevis. Hæft det på denne vejledning og hav begge dele i nærheden. HVAD DÆKKES? Garantien dækker fra den dag, du køber dit produkt. I de efterfølgende tre år repareres eller udskiftes alle dele, og reparationen er gratis. Efter tre år fra købsdatoen betaler du for udskiftning eller reparation af alle dele samt for alle arbejdsomkostninger Kundeservice og garanti Alle dele, herunder reparerede og udskiftede dele, dækkes kun i den oprindelige garantiperiode. Når garantien udløber på det originale produkt, udløber også garantien på alle udskiftede og reparerede produkter og dele. HVAD ER IKKE INKLUDERET? Garantien dækker ikke: Arbejdsløn for installation eller opsætning af produktet, justering af brugerdefinerede betjeningselementer på produktet, samt installation eller reparation af antennesystemer uden for produktet. Produktreparation og/eller udskiftning af dele som følge af misbrug, uheld, uautoriseret reparation eller af anden grund, der er udenfor Philips' indflydelse. Modtageproblemer, der er forårsaget af signalforhold, kabel eller antennesystemer udenfor produktet. Et produkt, der kræver ændringer eller tilpasninger for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det, til hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter, der er skadet af disse modifikationer. Opståede skader eller følgeskader forårsaget af produktet. (Visse stater tillader ikke udelukkelse af opståede skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående udelukkelse eventuelt ikke gælder for dig. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, indspillede materiale, med eller uden ophavsret). Model- eller produktnummer på produktet er ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt. Hvor ER DER SERVICE TIL RÅDIGHED? Service under garantien er til rådighed i alle lande, hvor produktet officielt distribueres af Philips. I lande, hvor Philips ikke distribuerer produktet, vil den lokale Philips serviceorganisation tilstræbe at give service (skønt der kan opstå forsinkelse, hvis de korrekte reservedele og tekniske håndbøger ikke umiddelbart er til rådighed). Hvor FÅR JEG FLERE OPLYSNINGER? Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Philips Customer Care Center ved at ringe på (877) (Kun for kunder i USA) eller (919) Inden du anmoder om service... Se i vejledningen, før du rekvirerer service. Justering af de betjeningselementer, der omtales her, kan spare dig for en opringning efter service. YDELSE AF GARANTISERVICE I USA., PUERTO RICO ELLER DE AMERIKANSKE JOMFRUØER... Kontakt Philips kundeoplysningscenter på nedenstående telefonnummer for at få produktassistance og fremgangsmåder ved ydelse af service: Philips kundeservicecenter (877) eller (919) (I USA.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org), Puerto Rico og de amerikanske Jomfruøer er varigheden af alle antydede garantier, herunder garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, begrænset til varigheden af denne udtrykkelige garanti. Da visse stater dog ikke tillader begrænsninger for, hvor længe en antydet garanti må vare, gælder denne begrænsning eventuelt ikke i det aktuelle tilfælde.) Kundeservice og garanti YDELSE AF GARANTISERVICE I CANADA... Kontakt Philips på: (800) Der yders fire år på gratis dele og fire års gratis reparation på Philips Canada depot eller et af de autoriserede servicecentre. (I Canada gives denne garanti i stedet for alle andre garantier. Der udtrykkes eller antydes ikke andre garantier, herunder garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Philips hæfter under ingen omstændigheder for nogen direkte, indirekte, specielle, opståede skade eller følgeskader, uanset hvordan den er pådraget, heller ikke hvis der er underrettet om risikoen for sådanne skader.) HUSK PÅ... Noter venligst model- og serienumre på produktet nedenfor. MODEL # SERIE # Denne garanti giver dig visse juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder, afhængigt af det pågældende land. Før du kontakter Philips, skal du have følgende oplysninger parat, så vi hurtigt kan løse dit problem. Philips typenummer Philips serienummer Købsdato (kopi af købsbevis kan være påkrævet) PC processor: o CPU og grafikkortsnavn og driverversion o Operativsystem o Program bruges Andre installerede kort Hvis følgende oplysninger er til rådighed, vil det også befordre sagen: Købsbevis med angivelse af: Købsdato, forhandlernavn, model og produktserienummer. Den fulde adresse, hvortil ombytningsmodellen skal leveres. 42 Kun et telefonopkald væk Philips' kundeservice findes over hele verden. I Canada kan du kontakte Philips kundeservice fra mandag til fredag fra 9: For flere oplysninger om dette og om flere fremragende Philips-produkter, kan du besøge vores hjemmeside på: Hjemmeside: philips.com Din internationale garanti Kære kunde Tak, fordi du købte dette Philips produkt, der er konstrueret og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder. Hvis noget alligevel skulle gå galt med dette produkt, garanterer Philips gratis reparation og reservedele, uanset i hvilket land reparationen er foretaget, i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Denne internationale Philips garanti supplerer den eksisterende nationale garantiforpligtelse fra forhandlere og Philips i købslandet, og påvirker ikke dine forfatningsmæssige rettigheder som kunde og forbruger. er opstået som følge af uheld, herunder men ikke begrænset til lyn, vand eller ild, misbrug eller forsømmelighed. 7. dit Philips produkt ikke fungerer korrekt eller er defekt, bedes du kontakte din Philips forhandler. Hvis du har behov for service under et ophold i et andet land, kan der opgives en forhandleradresse til dig af Philips kundeservice i det pågældende land, hvis telefon- og faxnummer kan findes i den relevante del af dette hæfte. For at undgå unødig ulejlighed tilråder vi at læse brugervejledningen omhyggeligt, før du kontakter din forhandler. Hvis du har spørgsmål, som din forhandler ikke kan besvare, eller har andre relevante spørgsmål, bedes du kontakte Philips forbrugeroplysningscentre eller gå på: Hjemmeside: philips.com Fejlfinding og FAQ 8. Fejlfinding og FAQ 8.1 Fejlfinding Denne side omhandler problemer, som kan klares af brugeren selv. Hvis problemet stadig er der, efter at du har prøvet disse løsninger, skal du kontakte Philips's Kundeservice. Almindelige problemer Intet billede (strømdiode lyser ikke) Kontroller, at el-ledningen er anbragt i stikkontakten og bag på skærmen. Kontroller først, at strømkontakten foran på skærmen er i OFF (FRA) position og tryk den derefter i ON (TIL) position. Intet billede (strømdiode blinker hvidt) Kontroller, at der er tændt for computeren. Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren. kontroller, at der ikke er nogen bøjede stikben i signalkablets tilslutningsende. Hvis der er det, skal du få kablet repareret eller udskiftet. Energisparefunktionen kan være aktiveret Skærm siger AUTO (AUTOM.)-knappen virker ikke Den automatiske funktion fungerer kun i VGA analog-tilstand. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan der foretages manuelle justeringer via OSD-menuen. Bemærkning Den automatiske funktion er ikke nødvendig i DVI digital-tilstand. Synlige tegn på røg eller gnister Forsøg ikke at fejlfinde Træk straks skærmens stik ud af stikkontakten Kontakt straks en repræsentant fra Philips kundeafdeling. Billeddannelses-problemer Billedet er ikke centreret Justér billedets position med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne. Juster billedpositionen med Phase/Clock (Fase/ Klokke) i OSD-menuernen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand. Billede vibrerer på skærmen Tjek, at signalkablet er korrekt forbundet til grafikkortet eller pc'en. Lodret flimren Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren. (Se også Hurtig startvejledningen). Tjek, om skærmkablets stikben er bøjede. Kontroller, at der er tændt for computeren. Justér billedet med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne. Eliminer de lodrette bjælker med Phase/Clock (Fase/Klokke) i OSD-menuernen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand Fejlfinding og FAQ Vandret flimren Der ses røde, blå, mørke og hvide pletter på skærmen De resterende prikker er normale i den flydende krystal-teknik, der bruges i dag. Se politikken om pixels for yderligere oplysninger. "Tændt"-lyset er for kraftigt. Det forstyrrer Du kan justere "Tændt"-lyset med Strømdiode i OSDmenuerne. Justér billedet med funktionen "Auto" (Automatisk) i OSD-menuerne. Eliminer de lodrette bjælker med Phase/Clock (Fase/Klokke) i USD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand. Billedet er sløret, uklart eller for mørkt Indstil kontrast og lysstyrke i OSD. Der forbliver et "efterbillede", "indbrændingsbillede" eller "spøgelsesbillede", efter at der er slukket for strømmen Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at det "brændes fast" på skærmen, dvs.

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807

Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 274E5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 225BL2CB http://da.yourpdfguides.com/dref/4224178

Din brugermanual PHILIPS 225BL2CB http://da.yourpdfguides.com/dref/4224178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Blackwire C435. Headset. Brugervejledning

Blackwire C435. Headset. Brugervejledning Blackwire C435 Headset Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrering af dit produkt online 3 Teknisk hjælp 3 Hvad er der i æsken 4 Headsetfunktioner 5 Tilbehør 6 Brug af headsettet 7 Tilslutning

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere