Din brugermanual PHILIPS 273E3SS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 273E3SS http://da.yourpdfguides.com/dref/4222891"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Bortskaffelse af produkt og emballage.. Installation.. 4 Brug af skærm... 5 Fjern standeren og foden... 7 Produktinformation.. Tekniske specifikationer Opløsning og forudindstillede funktioner...

3 .. 23 Automatisk energibesparelse Lovmæssige oplysninger Kundeservice og garanti Fejlfinding og FAQ Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål om SmartControl Lite Generelle FAQ Vigtigt 1. Vigtigt Denne elektroniske brugervejledning er beregnet til alle, der bruger Philips-skærmen. Tag den tid du behøver for at læse vejledningen, inden du bruger skærmen. Den indeholder vigtige oplysninger om bemærkninger angående brugen af din skærm. Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Brug altid et godkendt strømkabel, der er leveret af Philips. Hvis du mangler dit strømkabel, skal du kontakte dit lokale servicecenter. (Se Informationscenter for kundepleje) Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse. Slå ikke på skærmen, og undgå at tabe den under brug eller transport. Vedligeholdelse: Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på LCD skærmen. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den. Løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på LCD skærmen. Tag

4 stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode. Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm. For at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af anlægget, må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed. Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt. Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret. Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde. For at opretholde den bedste ydelse af din skærm og for langvarig brug, bedes du bruge skærmen et sted, der er indenfor følgende temperatur- og fugtighedsområde. o Temperatur: 0-40 C F o Fugtighed: % RH Advarsler Anvendelse af betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker. Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm: Betjening: Hold skærmen væk fra direkte sollys og væk fra brændeovne og andre varmekilder. Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationsåbningerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens' elektronik. Bloker ikke ventilationsåbningerne på kabinettet. Under placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten. Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter strømkablet eller jævnstrømsledningen til igen for at opnå normal betjening. 1 1.Vigtigt VIGTIGT: Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at billedet "brændes fast" på skærmen, dvs. de såkaldte "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. "Fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" forsvinder oftest gradvist efter en vis periode, efter skærmen er slukket. Advarsel Imidlertid forsvinder alvorligere tilfælde af "fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" ikke og kan heller ikke fjernes ved reparation. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien Notationsbeskrivelser Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument. Bemærkninger, forholdssregler og advarsler I hele denne vejledning kan tekstafsnit være ledsaget af et ikon, og stå med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger: Bemærk Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet. Forsigtig Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data. Advarsel Dette ikon angiver risiko for personskader, og hvordan dette undgås. Visse advarsler kan optræde i andre formater og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk. Service Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale. Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter. (Se kapitel om "Kundeinformationscenter") For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer". Efterlad ikke din skærm i en bil/bagagerum under direkte sollys. Bemærk Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt. 2 1.Vigtigt 1. 3 Bortskaffelse af produkt og emballage Elskrot WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Recycling Information for Customers Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

5 To learn more about our recycling program please visit This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/ EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative Opsætning af skærm 2. Opsætning af skærm 2. 1 Installation 273E3 Emballagens indhold Register your product and get support at 2. Hold på skærmens stander med begge hænder, og sæt med en fast hånd standeren ind i fodsøjlen E3 Start Quick rig hts res erv ed. Una utho rized duplica tion is a violation of applicab le laws. Mad e and pri nte d in DVI (valgfri) DVI (optional) VGA (valgfri) VGA (optional) Installation af stander 273E3 1. Anbring skærmen med forsiden vendt nedad på en blød og jævn overflade, og vær forsigtig med ikke at ridse eller beskadige skærmen. ina Ch. Ve rsio n M3 V. All 273 EE1 T Q70G Quick Start Guide SmartControl software Monitor drivers 27C1813 1A 2011 Koninkli s, nic tro s Elec jke Philip N Opsætning af skærm Tilslutning til PC 2.2 Brug af skærm AC strømindgang VGA-indgang DVI-D input (tilgængelig på udvalgte modeller) Kensington anti-tyverisikring Tilslutning til pc 1. Tilslut ledningen ordentligt pa bagsiden af skærmen. 2. Sluk for computeren og tag netledningen ud af stikket. 3. Slut skærmens signalkabel til videostikket bag på computeren. 4. Sæt computerens og skærmens netledninger til et stik i nærheden. 5. Tænd for computeren og skærmen. Hvis skærmen viser et billede, er installationen gennemført. Produktbeskrivelse set forfra : Sådan får du adgang til OSD-menuen. : Gå tilbage til det forrige OSD-niveau. : Skift til 4:3 format. : For at tænde og slukke for skærmen. : Sådan justeres i OSD. : Sådan ændres tilslutningskilden. : SmartImage Lite. Der kan vælges mellem tre funktioner: Standard, Internet og Game (Spil) Opsætning af skærm Beskrivelse af OSD-skærmen Hvad er OSD (On-Screen Display)? Main menu Sub menu Input VGA DVI (available for selective models) Visning på skærmen [On-Screen Display (OSD)] er en funktion på alle Philips LCD skærme. Den sætter en slutbruger i stand til at justere skærmindstillingerne, eller vælge skærmens funktioner direkte via et instruktionsvindue på skærmen. Et brugervenligt skærmvisningsinterface vises som nedenfor: Picture Picture Format Brightness Contrast SmartContrast Wide screen,4:3 0~100 0~100 On, Off Color Color Temp. srgb User Define 6500K, 9300K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Horizontal Vertical,T&uumngelsen af øjnene. Denne funktion øger læsbarheden og produktiviteten, når der arbejdes med regneark, PDF filer, skannede artikler og andre generelle kontorprogrammer. Internet: Denne funktion kombinerer farvemæthed og dynamisk kontrast og skarphed for at vise billeder og lignende overordentlig klart og i levende farver - alt uden synlige fejl i det g; "Cancel" (Annuller). 5. Aktiver farvekalibrering - der som standard er aktiveret. Hvis markeringen er fjernet, kan du ikke udføre en farvekalibrering, ligesom startog quick-visning knapperne er gråtonede. 6. Der skal være patentoplysninger på kalibreringsskærmen Produktinformation Første farvekalibreringsskærm: "Options > Preferences" (Funktioner > Indstillinger) - er kun aktiv, når Preferences (Indstillinger) er valgt i Funktioner-rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed. "Previous" (Foregående) knappen er deaktiveret, indtil du går videre til den anden farveskærm. "Next" (Næste) går til efterfølgende mål (seks mål). "Final next" (Afsluttende Næste) går til File > Presets (File > Forvalg) vinduet. "Cancel" (Annuller) lukker UI og vender tilbage til "plug in" siden. SmartImage Lite Smart-Billede - tillader brugeren at ændre indstillingerne, for at opnå en bedre skærmindstilling baseret på indholdet. Når der indstilles på "Entertainment" (Underholdning), aktiveres Smart-Kontrast og Smart-Svar. Viser nuværende, foretrukne indstillinger. Funktionen aktiveres ved at afmærke feltet. Afmærkningsfeltet er en flip-flop. "Enable Context" (Aktiver Indhold) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menuen Enable Context (Aktivér kontekst) viser valgmulighederne i SmartControl Lite på Select Preset (Vælg Forvalg) og Tune Display (Indstil Display) i genvejmenuen ved at højreklikke på skrivebordet. Disabled (Deaktiveret) fjerner SmartControl Lite fra genvejsmenuen. "Enable Task Tray" (Aktiver Jobbakke) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menuen Enable Context (Aktiver Indhold) gør, at systembakkens ikon til SmartControl Lite vises. Et højreklik på jobbakke-ikonen viser menufunktionerne for "Help" (Hjælp) og "Technical Support" (Teknisk Support), "Check for Update " (Tjek for opdateringer), "About" (Om) og "Exit" (Afslut). Når "Enable Task Tray" (Aktiver Jobbakke) menuen er deaktiveret, viser jobbakke-ikonen kun EXIT (AFSLUT) Produktinformation "Run at Startup" (Kør ved opstart) er som standard afmærket (Til).

6 Når den er deaktiveret, starter SmartControl Lite ikke ved opstart og ikonet vises ikke i systembakken. SmartControl Lite kan kun startes fra genvejen på skrivebordet eller fra programfilen. Intet forvalg, som er indstillet til at køre ved opstart, indlæses når denne boks ikke er afmærket (er deaktiveret). Aktivér gennemsigtighedstilstand (Windows 7, Vista, XP). Standard er 0% uigennemsigtighed. "Options > Input" (Funktioner > Indgang) - er kun aktiv, når "Input" (Indgang) er valgt i "Options" (Funktioner) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed. Alle andre faneblade i SmartControl Lite er ikke til rådighed. "Options > Audio" (Funktioner > Lyd) - er kun aktiv, når "Audio" (Lyd) er valgt i "Options" (Funktioner) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed. Vis "Source" (Kilde) instruktionsvinduet og nuværende indgangskildeindstillinger. På enkeltindgangsskærme ses dette vindue ikke Produktinformation "Help > User Manual" (Hjælp > Brugervejledning) - er kun aktiv, når "User Manual" (Brugervejledning) er valgt i "Help" (Hjælp) rullemenuen. På en ikkeunderstøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed. Context Sensitive (Indholdssensitiv) menu "Context Sensitive" menuen er som standard aktiveret. Hvis "Enable Context" (Aktiver Indholdssensitiv) menuen er afmærket i "Options > Preferences" (Funktioner > Indstillinger) vinduet, ses menuen. "Options > Version" (Funktioner > Version) - er kun aktiv, når "Version" er valgt i "Help" (Hjælp) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed. "Context" menuen har fire punkter SmartControl Lite - når valgt, ses "About" (Om) skærmen. "Select Preset" (Vælg Forvalgt) herefter vises en hierakisk menu med gemte forvalg, der straks kan bruges. En afkrydsning viser det nuværende valgte forvalg. "Factory Preset" (Fabriksforvalg) kan også hentes i rullemenuen. Tune Display (Indstil Skærm) - åbner kontrolpanelet til SmartControl Lite. SmartImage Lite - Kontroller nuværende indstillinger, Standard, Internet, Game (Spil) Produktinformation "Task Tray" (Jobbakke) menu aktiveret Menuen i systembakken kan ses ved at højreklikke på SmartControl Lite-ikonet i systembakken. Et venstreklik starter programmet. "Task Tray" (Jobbakke) menu deaktiveret Når "Task Tray" (Jobbakke) er deaktiveret i indstillinger-mappen, er kun "EXIT" (AFSLUT) valgmuligheden til rådighed. Hvis du helt vil fjerne SmartControl Lite fra systembakken, skal du deaktivere "Run at Startup" (Kør ved opstart) i "Options > Preferences" (Muligheder > Indstillinger). Jobbakken har fem punkter: "Help" (Hjælp) - adgang til brugervejledningsfilen: Åbner Brugervejledningen med standard browservinduet. "Technical Support" (Teknisk Support) - viser siden med teknisk support. "Check for Update " (Tjek for opdateringer) - leder brugeren til PDI Landing og tjekker brugerens version i forhold til den nyeste version. "About" (Om) - viser detaljerede referenceoplysninger: Produktversion, udgivelsesinformation og produktnavn. Exit (Afslut) - Luk SmartControl Lite Hvis du vil køre SmartControl Lite igen, skal du enten vælge SmartControl Lite i programmenuen, dobbeltklikke på skrivebordet eller genstarte systemet Produktinformation 3.4 Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme Philips tilstræber at levere produkter af den højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede produktionsprocesser og udfører en streng kvalitetskontrol. En gang imellem er defekte pixler eller sub-pixler på TFT LCD dog uundgåelige. Ingen producent kan garantere, at alle paneler vil være fri for pixeldefekter, men Philips garanterer, at enhver skærm med et uacceptabelt antal defekter repareres eller udskiftes under garantien. Dette notat forklarer de forskellige former for pixeldefekter og definerer de acceptable defektniveauer for hver type. For at være berettiget til reparation eller udskiftning under garantien skal antallet af pixeldefekter på en TFT LCD overskride disse acceptable niveauer. For eksempel må højst 0,0004% af sub-pixlerne på en skærm være defekte. Desuden sætter Philips endnu højere kvalitetsnormer på visse typer eller kombinationer af pixeldefekter, der er mere generende end andre. Denne pixelpolitik gælder i hele verden. Forskellige typer pixeldefekter Pixel- og subpixeldefekter optræder på skærmen på forskellige måder. Der er to kategorier af pixeldefekter og flere typer sub-pixeldefekter i hver kategori. Defekte lyse prikker. Defekte lyse prikker (Bright Dot Defects) fremkommer som pixels eller underpixels, der altid lyser eller er "tændt". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte lyse prikker: En tændt rød, grøn eller blå sub-pixel Pixler og sub-pixler En pixel eller et billedelement er sammensat af tre sub-pixler med primærfarverne rød, grøn og blå. Når mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede sub-pixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke sub-pixler fremstår som enkelte pixler i andre farver. To sammenliggende tændte sub-pixler: - Rød + Blå = Lilla - Rød + Grøn = Gul - Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå) Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel) Produktinformation Bemærk En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker.

7 Defekte mørke prikker Defekte mørke prikker (Black Dot Defects) fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller er "slukkede". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte mørke prikker: Tætsiddende pixeldefekter Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætsiddende pixeldefekter. Pixeldefekttolerancer For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal en TFT LCD i en Philips fladskærm have pixel- eller sub-pixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller. BRIGHT DOT-DEFEKTER 1 tændt sub-pixel 2 sammenliggende tændte sub-pixler TM sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel) Afstand mellem to bright dot-defekter* Samlede bright dot-defekter af alle typer BLACK DOT-DEFEKTER 1 mørk sub-pixel 2 sammenliggende mørke sub-pixler 3 sammenliggende mørke sub-pixler Afstand mellem to black dot-defekter* Samlede black dot-defekter af alle typer SAMLEDE DOT-DEFEKTER Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer ACCEPTABELT NIVEAU >15mm 3 ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre 2 eller færre 0 >15mm 5 eller færre ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre Bemærk 1. Eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt 2. Denne monitor er i overensstemmelse med ISO ( ISO : Testmetoder for ergonimiske krav, analyse og overensstemmelse på elektroniske visuelle skærme) Tekniske specifikationer 4. Tekniske specifikationer 273E3 Billede/Skærm LCD paneltype Baggrundslys Panelstørrelse Billedforhold Pixel pitch Lysstyrke Smart-kontrast Kontrastforhold (typ.) Reaktionstid (normal) Optimal opløsning Synsvinkel Billedforbedring Skærmfarver Vertikal opdateringshastighed Horisontal frekvens srgb Tilslutningsmuligheder Signalinput Inputsignal Behagelighed Brugerfunktioner OSD sprog Andre funktioner "Plug & Play" kompatibilitet Fod Vip TFT-LCD CCFL 273E3 68,6 cm (27") 16:9 0,31 x 0,31 mm 395 cd/m² 500,000:1 1000:1 5 ms 60Hz 170 (H) / 160 SmartImage Lite 16,7 M Hz khz JA DVI-D (digital), VGA (analog) Separat synk., synk. på grøn Engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk, spansk, simplificeret kinesisk, portugisisk og tyrkisk Kensington-lås DDC/CI, srgb, Windows 7, Mac OSX, Linux -5/ Tekniske specifikationer Strøm Tændt-tilstand Energiforbrug (EnergyStar 5.0 testmetode) Normal funktion (typisk) Sovetilstand Fra Varmetab* 43,5W (typisk) AC indgangsspænding ved 100VAC +/5VAC, 50Hz +/- 3Hz 25,15W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding ved 100VAC +/5VAC, 50Hz +/- 3Hz 82,13BTU/t 2,09BTU/t 2,09BTU/t AC indgangsspænding ved 115VAC +/5VAC, 60Hz +/- 3Hz 25,10W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding 115VAC +/-5VAC, 60Hz +/- 3Hz 82,09BTU/t 2,09BTU/t 2,09BTU/t AC indgangsspænding ved 230VAC +/5VAC, 50Hz +/-3Hz 25,10W 0,5W 0,5W AC indgangsspænding ved 230VAC +/5VAC, 50Hz +/-3Hz 82,06BTU/t 2,09BTU/t 2,09BTU/t Normal drift Sovetilstand Fra Tekniske specifikationer Mål Produkt uden fod (B x H x D) Produkt uden fod (B x H x D) Kassemål (B x H x D) Vægt Produkt med fod Produkt uden fod Produkt med emballage Driftsforhold Temperaturområde (drift) Temperaturområde (ikke i drift) Relativ fugtighed Højde MTBF Miljømæssige forhold ROHS EPEAT Emballage Overholdelse og standarder Myndighedernes godkendelser Kabinet Farve Finish 642x440x227mm 642x391x64mm 700x138x525mm 8,2kg 6,5kg 8,82kg 0 C til 40 C -20 C til 60 C 20% til 80% Betjening: m Ikke drift: m 50,000 timer JA Sølv. ( 100 % genbrugelig CE Mærket, Energistjerne 5.0, FCC Klasse B, SEMKO, TCO5.0, TÜV/ GS, TÜV Ergo, UL/cUL Sort/Sort Struktur/Struktur Bemærk 1. EPEAT Guld og Sølv er kun gyldig hvor Philips registrer produktet. Besøg venligst for registreringsstatus i dit land. 2. Disse data kan ændres uden varsel. Gå til for at hente den seneste version af brochuren Tekniske specifikationer 4.1 Opløsning og forudindstillede funktioner Maksimal opløsning På 273E x 1080 ved 60 Hz (analogt input) 1920 x 1080 ved 60 Hz (digital indgang) Anbefalet opløsning På 273E x 1080 ved 60 Hz (digital indgang) V frekv. (khzx) 31,47 31,47 35,00 37,86 37,50 37,88 46,88 48,36 60,02 63,89 79,98 55,94 70,64 65,29 67,50 Opløsning 720x x x x x x x x x x x x x x x1080 L frekv. (Hz) 70,09 59,94 66,67 72,81 75,00 60,32 75,00 60,00 75,03 60,02 75,03 59,89 74,98 59,95 60, Automatisk energibesparelse Hvis der er installeret et skærmkort eller software på pc'en, der er i overensstemmelse med VESA DPM, kan skærmen automatisk nedsætte strømforbruget, når den ikke bruges. Når input fra tastatur, mus eller anden input-enhed registreres, "vågner" skærmen automatisk igen. Nedenstående tabel viser denne automatiske energisparefunktions strømforbrug og signalering: Energispare-definition VESA tilstand Aktiv Sovetilstand Kontakt Fra Video TIL FRA FRA V synk L synk Ja Nej Ja Nej Opbrugt strøm < 43,5 W (norm.) < 0,5 W < 0,5 W Diodefarve Hvid Hvid (blinker) FRA Følgende opsætning bruges til at måle skærmens strømforbrug. Indbygget opløsning: 1920 x 1080 Kontrast: 50% Lysstyrke: 395 nits Farvetemperatur: 6500k med fuldt, hvidt mønster Bemærk Disse data kan ændres uden varsel Lovmæssige oplysninger 5. Lovmæssige oplysninger Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. TCO Displays 5.0 Information Congratulations, Your display is designed for both you and the planet! This display carries the TCO Certified label. This ensures that the display is designed for minimal impact on the climate and natural environment, while offering all the performance expected from top of the line electronic products.

8 TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited independent test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Displays 5.0 requirements: Visual Ergonomics Good visual ergonomics in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are: Light levels without color tint, Uniform color and luminance, Wide color gamut Calibrated color temperature and gamma curve Wide luminance level, Dark black levels, Low motion blur 24 Electrical Safety Product fulfills rigorous safety standards Emissions Low alternating electric and magnetic fields emissions Low acoustic noise emissions Some of the Environmental features of the TCO Displays 5.0 requirements: The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001) Very low energy consumption both in on- and standby mode Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizer and polymers Restrictions on heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) 5. Lovmæssige oplysninger EPEAT ( "The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products." Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards EN :2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment) EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment) EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment) EN :2006 (Limits for Harmonic Current Emission) EN :1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable 2006/95/EC (Low Voltage Directive) 2004/108/EC (EMC Directive) 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards ISO :2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays) GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement) pren50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display) MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields) TCO Displays 5.0 (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions Energy Star Declaration ( This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management (DPM) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPM. Time settings are adjusted from the system unit by software. Normal operation Power Saving Alternative 2 One step VESA State ON (Active) Sleep Switch Off LED Indicator White White(blink) OFF Power Consumption < 25,4 W (typ.) < 0,5 W < 0,5 W As an ENERGY STAR Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Note We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time Lovmæssige oplysninger Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. FCC Declaration of Conformity Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS Lovmæssige oplysninger Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

9 CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN Compliance (Czech Republic Only) Lovmæssige oplysninger Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a threeprong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) Lovmæssige oplysninger Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über diebauartvonstörstrahlernnachanlageiii 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN beträgt 70dB (A) oder weniger. China RoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. ( ),, Kundeservice og garanti 6. Kundeservice og garanti Kundeservice og garanti VÆLG DIT LAND/OMRÅDE FOR AT SE OPLYSNINGER OM DIN GARANTIDÆKNING VESTEUROPA Østrig / Belgien / Danmark / Frankrig / Tyskland / Grækenland / Finland / Irland / Italien / Luxembourg / Holland / Norge / Portugal / Sverige / Schweiz / Spanien / Storbritannien / Polen CENTRAL- OG ØSTEUROPA Tjekkiet/Ungaren/Rusland/Slovakiet/Slovenien/ Tyrkiet/Romanien/Bulgarien/Ukraine/Baltikum/ Hviderusland/Kroatien/Estland/Letland/Litauen/ Serbien & Montenegro LATINAMERIKA Argentina / Brasilien NORDAMERIKA Canada / USA STILLEHAVSLANDENE Australien / New Zealand ASIEN Kina/Hong Kong/Macau/Indien/Indonesien/Korea/ Malaysia/Pakistan/Filippinerne/Singapore/Taiwan/ Thailand/Vietnam AFRIKA Sydafrika MELLEMØSTEN Forenede Arabiske Emirater/Israel Betingelser for din Philips garanti i Vesteuropa pr. 01 januar 2011 Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe denne Philips-skærm. er dækket? Philips garantien for Vesteuropa gælder i Andorra, Østrig, Belgien, Cypern, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Finland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien og Storbritannien, og kun på skærme, der er oprindeligt konstrueret, fremstillet, godkendt og/ eller autoriseret til brug i disse lande er ikke inkluderet? kundeservice findes over hele verden. Klik her for at få adgang til kontaktoplysninger. er dækket? på ombytningsskærmen er den samme, som på din originale skærm. 33 Hvad er ikke inkluderet? Modellen eller produktionsnummeret på produktet er ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt. Reparationer eller produktændringer er udført af uautoriserede serviceorganisationer eller personer. 6. Kundeservice og garanti Bemærk, at produktet ikke er defekt under denne garanti i tilfælde, hvor ændringer er påkrævet, for at produktet kan overholde lokale eller nationale tekniske standarder, der gælder i lande, hvortil produktet ikke oprindeligt er konstrueret og/eller fremstillet til.

10 et klik væk I tilfælde af problemer, anbefaler vi at du læser brugervejledningen og dit garantibevis grundigt, eller går på hjemmesiden for yderligere support. Kun et telefonopkald væk For at finde adresseoplysningerne på dit nærmeste autoriseret servicecenter, bedes du kikke på dit officielle garantibevis, som følger med skærmen. Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, bedes du se landeoplysningerne nedenfor. For at undgå unødig ulejlighed, tilråder vi, at du læser brugervejledningen omhyggeligt, før du kontakter vore forhandlere eller informationscenter. I tilfælde af at dit Philips produkt ikke virker korrekt, eller er defekt, bedes du venligst kontakte din Philips forhandler eller kontakt Philips Service og Kundecenter. Hjemmeside: com/support HVEM ER DÆKKET? Du skal have et købsbevis for at kunne modtage service under garantien. En kvittering eller et andet dokument, der viser, at du har købt produktet, betragtes som et købsbevis. Hæft det på denne vejledning og hav begge dele i nærheden. HVAD DÆKKES? Garantien dækker fra den dag, du køber dit produkt. I de efterfølgende to år repareres eller udskiftes alle dele, og reparationen er gratis. Efter to år fra købsdatoen betaler du selv for udskiftning eller reparation af alle dele, samt for alle arbejdsomkostninger. Alle dele, herunder reparerede og udskiftede dele, dækkes kun i den oprindelige garantiperiode. Når garantien udløber på det originale produkt, udløber også garantien på alle udskiftede og reparerede produkter og dele. HVAD ER IKKE INKLUDERET? Garantien dækker ikke: Arbejdsløn for installation eller opsætning af produktet, justering af brugerdefinerede betjeningselementer på produktet, samt installation eller reparation af antennesystemer uden for produktet. Produktreparation og/eller udskiftning af dele som følge af misbrug, uheld, uautoriseret reparation eller af anden grund, der er udenfor Philips Consumer Electronics indflydelse. Modtageproblemer, der er forårsaget af signalforhold, kabel eller antennesystemer udenfor produktet; Et produkt, der kræver ændringer eller tilpasninger for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det, til hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter, der er skadet af disse modifikationer. Opståede skader eller følgeskader forårsaget af produktet. og garanti dig. ER DER SERVICE TIL RÅDIGHED? FÅR JEG FLERE OPLYSNINGER? du anmoder om service... Se i vejledningen, før du rekvirerer service. Canada gives denne garanti i stedet for alle andre garantier. hæfter under ingen omstændigheder for nogen direkte, indirekte, specielle, opståede skade eller følgeskader, uanset hvordan den er pådraget, heller ikke hvis der er underrettet om risikoen for sådanne skader.) HUSK PÅ... Noter venligst model- og serienumre på produktet nedenfor. MODEL # SERIE # Denne garanti giver dig visse juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder, afhængigt af det pågældende land Kundeservice og garanti Før du kontakter Philips, skal du have følgende oplysninger parat, så vi hurtigt kan løse dit problem. Philips typenummer Philips serienummer Købsdato (kopi af købsbevis kan være påkrævet) PC processor: o CPU og grafikkortsnavn og driverversion o Operativsystem o Program bruges Andre installerede kort Hvis følgende oplysninger er til rådighed, vil det også befordre sagen: Købsbevis med angivelse af: Købsdato, forhandlernavn, model og produktserienummer. Den fulde adresse, hvortil ombytningsmodellen skal leveres. Kun et telefonopkald væk Philips' kundeservice findes over hele verden. I Amerika kan du kontakte Philips' kundeservice mandag-fredag fra 8:00 AM-9:00 PM Eastern Time (ET) og lørdage fra 10:00 AM-5:00 PM (ET) ved hjælp af et af telefonnumrene. For flere oplysninger om dette og om flere fremragende Philips-produkter, kan du besøge vores hjemmeside på: Hjemmeside: Din internationale garanti Kære kunde Tak, fordi du købte dette Philips produkt, der er konstrueret og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder. Hvis noget alligevel skulle gå galt med dette produkt, garanterer Philips gratis reparation og reservedele, uanset i hvilket land reparationen er foretaget, i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Denne internationale Philips garanti supplerer den eksisterende nationale garantiforpligtelse fra forhandlere og Philips i købslandet, og påvirker ikke dine forfatningsmæssige rettigheder som kunde og forbruger. Modellen eller produktionsnummeret på produktet er ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt. Reparationer eller produktændringer er udført af uautoriserede serviceorganisationer eller personer. Skade er opstået som følge af uheld, herunder men ikke begrænset til lyn, vand eller ild, misbrug eller forsømmelighed. Bemærk, at produktet ikke er defekt under denne garanti i tilfælde, hvor ændringer er påkrævet, for at produktet kan overholde lokale eller nationale tekniske standarder, der gælder i lande, hvortil produktet ikke oprindeligt er konstrueret og/eller fremstillet til Kundeservice og garanti dit Philips produkt ikke fungerer korrekt eller er defekt, bedes du kontakte din Philips forhandler. Hvis du har behov for service under et ophold i et andet land, kan der opgives en forhandleradresse til dig af Philips kundeservice i det pågældende land, hvis telefon- og faxnummer kan findes i den relevante del af dette hæfte. For at undgå unødig ulejlighed tilråder vi at læse brugervejledningen omhyggeligt, før du kontakter din forhandler. Hvis du har spørgsmål, som din forhandler ikke kan besvare, eller har andre relevante spørgsmål, bedes du kontakte Philips forbrugeroplysningscentre eller gå på: Hjemmeside: philips.com ØSTEUROPA HVIDERUSLAND IBA Teknisk center tilhørende JV IBA M. Bogdanovich str. 155 BY Minsk Tel: Servicering af Petrus Brovky st B , Minsk Hviderusland BULGARIEN LAN Service 140, Mimi Balkanska Str.

11 Kontorcenter Translog 1540 Sofia, Bulgarien Tel: TJEKKIET A-Support Generel Kundeoplysningscenter KROATIEN Renoprom d.o.o. Ljubljanska 4, Sv. Nedjelja,10431 Kroatien Tel: ESTLAND FUJITSU SERVICES OU Akadeemia tee 21G EE Tallinn Tel: com UNGARN Serware Szerviz Vizimolnár u. 2-4 HU Budapest Tel: Profi Service Center Ltd. 123 Kulso-Vaci Street, H-1044 Budapest (Europæisk center) UNGARN Tel: LETLAND ServiceNet LV Jelgavas iela 36 LV Riga, Tel: LITAUEN ServiceNet LT Gaiziunu G. 3 LT KAUNAS Tel: Kundeservice og garanti RUMÆNIEN Blue Ridge Int'l Computers SRL 115, Mihai Eminescu St., Sector 2 RO Bucharest Tel: SERBIEN & MONTENEGRO Kim Tec d. o.o. Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/ Belgrade Serbien Tlf.: SLOVAKIET Generel Kundeoplysningscenter Datalan Servisne Stredisko Puchovska 8 SK Bratislava Tel: SLOVENIEN PC HAND Brezovce 10 SI Trzin Tel: RUSLAND CPS 18, Shelepihinskaya nab Moskva Rusland Tlf.: +7(495) TYRKIET Se oplysningerne på garantibeviset vedrørende lokalsupport. Centraltyrkiet: Tecpro Telsizler Mah. 10 Kagithana, Istanbul, Tyrkiet Tel: UKRAINE Comel Shevchenko street 32 UA Dnepropetrovsk Tel: www. csp-comel.com LLC Topaz Company Topaz-Service Company, Mishina str. 3, Kiev Ukraine Tel: For at undgå unødig ulejlighed tilråder vi at læse brugervejledningen omhyggeligt, før du kontakter din forhandler. Hvis du har spørgsmål, som din forhandler ikke kan besvare, eller har andre relevante spørgsmål, bedes du kontakte Philips forbrugeroplysningscentre eller gå på: Hjemmeside: com LATINAMERIKA GARANTISERVICE I ARGENTINA OG BRASILIEN. Kontakt Philips på: Brasil: Kundeservice tlf: adresse: Mandag til Fredag: 08:00:00 til 20:00:00 Argentina: Kundeservice tlf: adresse: com Mandag til Fredag: 08:00:00 til 20:00:00 BRASILIEN Firma: Se ASP-BRZ Adresse: Rod. Anhanguera, Km 49 Pista Sul Bairro: Terra Nova - Jundiaí/SP CEP Brasilien Tel: Kundeservice og garanti ARGENTINA Firma: Se ASP-ARG Adresse: Azopardo 1480 (C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires Tel: Kina GARANTISERVICE I KINA. Kontakt Philips på: Kundeservice tlf: adresse: com 7 dage: 8:00 til 18:00 Stillehavsområdet Australien: Firma: AGOS NETWORK PTY LTD Adresse: 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW 2161, Australien Tel: Fax: com.au Åbningstider: Man. til fred. 8:00 til 19:30 New Zealand: Firma: Visual Group Ltd. Adresse: 28 Walls Rd Penrose Auckland Tel: Fax: Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 17:30 Asien Hong Kong: Firma: Smart Pixels Technology Ltd. Adresse: 9/F Wilson Logistics Center Kung Kip Street Kwai Chung, N.T., Hong Kong. Tel: Fax: hk Åbningstider: Mandag til fredag: 9:00 til 18:00; Lør.: 9:00 til 13:00 Macau: Firma: Smart Pixels Technology Ltd. Adresse: RUA DO PE. ANT ROLIZ NO.2H R/C + SL(A) HONG FOK KOK, MACAU H Tel: (853) Fax: (853) com.hk Åbningstider: Mandag til fredag: 9:00 til 18:00; Lør.: 9:00 til 13:00 Indien: Firma: REDINGTON INDIA LTD Adresse: SPL Guindy House, 95 Mount Road, Chennai , Indien Tel: Åbningstider: Man. til fred. 9:00 til 17:30; SMS `PHILIPS' til Indonesien: Firma: PT. Gadingsari elektronika Prima Adresse: Komplek Pinang 8, Jl. Ciputat raya No. 8F, Pondok Pinang. Jakarta Tel: , , Fax: Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 16:30; Lør. 8:30 til 14:00 Dækning: Jakarta, Bekasi, Krawang, Bogor, Depok, Tangerang, Serpong, Serang Yderligere servicesteder: 1. ASC MEDAN Adresse: JL.Kakap No.32G, Medan Tel: Dækning: Medan, Aceh, Pematang Siantar, Pakanbaru, Padang 2. ASC YOGYA Adresse: Jl. Pembela Tanah Air No.15,Yogyakarta Tel: Dækning: Yogyakarta, Solo, Semarang, Magelang Kundeservice og garanti 3. ASC SURABAYA Adresse: HI-TECH Mall Lt.2,Blok C1-. 12A Jl.Kusuma Bangsa , Surabaya Tel: Dækning: Surabaya, Malang, Pasuruan, Bojonegoro, Kediri, Gersik 4. ASC BALI Adresse: Jl.Pulau Nusa Penida No.28 DenpasarBali Tel: Dækning: Denpasar, Kuta, Nusa Dua, Gianyar, Bedugul 5. ASC BANDUNG Adresse: Segitiga Mas Kosambi Blok G-9 Jl.Jend A.Yani,Bandung Tel: Dækning: Bandung, Cirebon, Ciamis, Sukabumi Sydkorea: Firma: PCS One Korea Ltd. Adresse: 112-2, Banpo-dong, Seocho-ku, Seoul, , Korea Call Center Tel: Tel: Fax: Åbningstider: Man. til fred. 9:00 til 18:00; Lør. 9:00 til 13:00 Malaysia: Firma: After Market Solutions (CE) Sdn Bhd Adresse: Lot 6. Jalan 225/51A, Petaling Jaya, Selangor DE, Malaysia. Tel: Philips Info Line: Fax: pceinfo. Åbningstider: Man. til fred. 8:15 til 17:15pm; Lør. 9:00 til 13:00 Pakistan: Philips Kundeservice Adresse: Mubarak manzil, 39, Garden Road, Saddar, Karachi Tel: (9221) Fax: (9221) Åbningstider: Man. til lør. 09:30~13:00 & 14:00~17:30 Filippinerne: Firma: Glee Electronics, Inc. Adresse: Unit F The Taipan Place Bldg. F. Ortigas Center Pasig City Tel: (02) til 34 / (02) til 60 Fax: (02) Åbningstider: Man. til fred. 8:00 til 18:00 Singapore: Firma: Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Kundeservicecenter) Adresse: 620A Lorong 1 Toa Payoh, TP4 Building Level 1, Singapore Tel: (65) Fax: (65) Åbningstider: Man. til fred. 9:00 til 18:00; Lør. 9:00 til 13:00 Taiwan: Firma: FETEC.CO Adresse: No.499, Ciwen Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan Kundepleje: Tel: (03) Fax: (03) Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 19:00 Thailand: Firma: Axis Computer System Co.

12 Powered by TCPDF ( Ltd. Adresse: 1421 Soi Lardprao 94, Srivara Town In Town Soi 3 Road, Wangthonglang, Bangkok Thailand Tel: (662) Fax: (662) co.th Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 17:30 6. Kundeservice og garanti Vietnam: 1. Ho Chi Minh City: Firma: FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch Adresse: 207/4 Nguyen Van Thu Street, District 1, HCM City Tel: Fax: Åbningstider: Mandag til fredag: 8:00-12:00, 13:30-17:30 Lørdag.: 08:00 til 12:00 2. Danang City: Firma: FPT Service Informatic Company Ltd. Da nang Office Adresse: 336 Le Duan Street - Thanh Khe District - a Nang City Tel: ; Fax: Tel: Fax: vn Åbningstider: Mandag til fredag: 8:00-12:00, 13:3017:30 Lørdag.: 08:00 til 12:00 3. Can tho proviencen: Firma: FPT Service Informatic Company Ltd. - Can Tho Office Adresse: 71/4 Tran Phu Street, Ninh Kieu District, Can tho City Tel: Fax: Åbningstider: Mandag til fredag: 8:00-12:00, 13:3017:30 Lørdag.: 08:00 til 12:00 Afrika Sydafrika: Firmanavn: Sylvara Technologies Pty Ltd Adresse: Ho Address Palm Springs Centre Christoffel Road Van Riebeeck Park Kempton Park, Sydafrika Tel: Fax: Åbningstider: Man. til fre. 8:00 til 17:00 Mellemøsten Forenede Arabiske Emirater: Firma: AL SHAHD COMPUTER L.L.C Adresse: P. O. BOX: 29024, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Tel: Fax: Åbningstider: Lør. til Tor. 9:00 til 13:00 & 16:00 til 20:00 Israel: Firma: Eastronics LTD Adresse: 13 Rozanis St. P.O.B , Tel Aviv Israel Tel: gratisnummer i Israel; ( efter åbningstid indtil 20:00) Fax: il Åbningstider: Søn. til tor. 08:00-18: Kundeservice og garanti Din Philips F1rst Choice garanti(usa) Tak fordi du valgte at købe denne Philipsskærm. du støder på vanskeligheder under installation eller anvendelse af dette produkt, bedes du kontakte Philips direkte for at få glæde af din Philips F1rst Choice garanti. Denne treårige garanti berettiger dig til at få byttet modellen på stedet indenfor 48 timer efter modtagelsen af dit opkald indenfor det første år efter købet. Hvis du har problemer med skærmen indenfor det andet eller tredje år efter købet, reparerer vi den, efter at den er fremsendt på kundens regning til servicestedet, hvorefter den returneres gratis til kunden inden fem arbejdsdage. BEGRÆNSET GARANTI (Computerskærm) Klik her for at gå videre til Garantiregistreringskortet. Tre år med gratis reparation/tre års gratis service på reservedele/et år med udskiftning * *Produktet udskiftes til et nyt, eller renoveres til de oprindelige specifikationer indenfor to arbejdsdage i det første år. Dette produkt skal indsendes på kundens regning til service i garantiens 2. og 3. år. HVEM ER DÆKKET? Du skal have et købsbevis for at kunne modtage service under garantien. En kvittering eller et andet dokument, der viser, at du har købt produktet, betragtes som et købsbevis. Hæft det på denne vejledning og hav begge dele i nærheden. HVAD DÆKKES? Garantien dækker fra den dag, du køber dit produkt. I de efterfølgende tre år repareres eller udskiftes alle dele, og reparationen er gratis. Efter tre år fra købsdatoen betaler du for udskiftning eller reparation af alle dele samt for alle arbejdsomkostninger. Alle dele, herunder reparerede og udskiftede dele, dækkes kun i den oprindelige garantiperiode. Når garantien udløber på det originale produkt, udløber også garantien på alle udskiftede og reparerede produkter og dele. HVAD ER IKKE INKLUDERET? Garantien dækker ikke: Arbejdsløn for installation eller opsætning af produktet, justering af brugerdefinerede betjeningselementer på produktet, samt installation eller reparation af antennesystemer uden for produktet. Produktreparation og/eller udskiftning af dele som følge af misbrug, uheld, uautoriseret reparation eller af anden grund, der er udenfor Philips' indflydelse. Modtageproblemer, der er forårsaget af signalforhold, kabel eller antennesystemer udenfor produktet. Et produkt, der kræver ændringer eller tilpasninger for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det, til hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter, der er skadet af disse modifikationer. Opståede skader eller følgeskader forårsaget af produktet. (Visse stater tillader ikke udelukkelse af opståede skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående udelukkelse eventuelt ikke gælder for dig. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, indspillede materiale, med eller uden ophavsret). Model- eller produktnummer på produktet er ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt. Hvor ER DER SERVICE TIL RÅDIGHED? Service under garantien er til rådighed i alle lande, hvor produktet officielt distribueres af Philips. I lande, hvor Philips ikke distribuerer produktet, vil den lokale Philips serviceorganisation tilstræbe at give service (skønt der kan opstå forsinkelse, hvis de korrekte reservedele og tekniske håndbøger ikke umiddelbart er til rådighed). Hvor FÅR JEG FLERE OPLYSNINGER? Kundeservice og garanti du anmoder om service... Se i vejledningen, før du rekvirerer service. Philips kundeoplysningscenter på nedenstående telefonnummer for at få produktassistance og fremgangsmåder ved ydelse af service: Philips kundeservicecenter (877) eller (919) (I USA., Puerto Rico og de amerikanske Jomfruøer er varigheden af alle antydede garantier, herunder garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, begrænset til varigheden af denne udtrykkelige garanti. Philips på: (800) Der yders fire år på gratis dele og fire års gratis reparation på Philips Canada depot eller et af de autoriserede servicecentre. (I Canada gives denne garanti i stedet for alle andre garantier. hæfter under ingen omstændigheder for nogen direkte, indirekte, specielle, opståede skade eller følgeskader, uanset hvordan den er pådraget, heller ikke hvis der er underrettet om risikoen for sådanne skader. ) HUSK PÅ.

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

PhotoFrame 7FF2FPAS. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at

PhotoFrame 7FF2FPAS. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame 7FF2FPAS DA Brugervejledninger 1 Indhold 1. Hvad følger med 2. Tilslut 2.1 Montér holderen 2.2 Tilslut strømadapteren 3. Opsæt

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3LCB http://da.yourpdfguides.com/dref/4213899

Din brugermanual PHILIPS 221S3LCB http://da.yourpdfguides.com/dref/4213899 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3LSB http://da.yourpdfguides.com/dref/4214074

Din brugermanual PHILIPS 221S3LSB http://da.yourpdfguides.com/dref/4214074 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 274E5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 247E4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807

Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 273V5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 244EL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222916

Din brugermanual PHILIPS 244EL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222916 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

240P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34

240P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 240P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning e-manual Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning file:///e /190S1 CD/190S1 CD/lcd/manual/DANISH/190S1/INDEX.HTM2009-9-21 11:14:40 Sikkerhed og fejlfinding Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

Læs mere

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 220V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 239C4Q www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 19S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 39 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 196V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

PhotoFrame 7FF2FPA. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at

PhotoFrame 7FF2FPA. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame 7FF2FPA DA Brugervejledninger 1 Indhold 1. Hvad følger med 2. Tilslut 2.1 Montér holderen 2.2 Tilslut strømadapteren 3. Opsæt

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

241S4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32

241S4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 241S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 231B4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 193V5 www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 191E2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4240072

Din brugermanual PHILIPS 191E2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4240072 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

196E3L. DA Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 27

196E3L.  DA Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 27 196E3L www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 201E1SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4223598

Din brugermanual PHILIPS 201E1SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4223598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 235B2CS http://da.yourpdfguides.com/dref/4213850

Din brugermanual PHILIPS 235B2CS http://da.yourpdfguides.com/dref/4213850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 229CL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222944

Din brugermanual PHILIPS 229CL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222944 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater.

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Chime Pro Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Trin 1 Sig Hallo til din Chime Pro Chime Pro udsender straks lyde, der kan tilpasses når dit Ringapparat registrerer aktivitet.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

221S3. DK Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 34

221S3.  DK Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 34 221S3 www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 1 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Din brugermanual ACER X243HQB http://da.yourpdfguides.com/dref/2358876

Din brugermanual ACER X243HQB http://da.yourpdfguides.com/dref/2358876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ACER X243HQB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

272G5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20

272G5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20 272G5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 20 26 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

240B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28

240B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28 240B4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

C565. Trådløst DECT-headset. Brugervejledning

C565. Trådløst DECT-headset. Brugervejledning C565 Trådløst DECT-headset Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Basisinformation vedrørende headset og base 5 Tilbehør 6 Tilpas headsettet 7 Tilpasning af højre ørekrog 7 Tilpasning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere