Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498"

Transkript

1 Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498

2 2

3 3

4 ANVISNINGER For at få glæde af maskinen længst muligt, bedes du venligst læse denne brugervejledning samt sikkerhedsanvisningerne, før maskinen tages i brug. Endvidere anbefales det at gemme brugervejledningen for til enhver tid at kunne slå op i den igen. Der foregår en løbende produktudvikling, så vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer for at forbedre maskinen. LEVERINGSOMFANG Kontrollér at kassen indeholder følgende: 1 stk. teleskopkædesav HN stk. kædesværd 1 stk. kæde 1 stk. skruenøgle 1 stk. håndtag 1 stk. brugervejledning BESKRIVELSE AF MASKINEN Teleskopstang til at arbejde med forskellige trætyper. Teleskopstangen er justérbar fra 2,29 m til 2,89 m. Savhovedet kan fastlåses i 3 vinkelpositioner. Fig Teleskop kædesav 2. Håndtag 3. Savkæde 4. Kædesværd 5. Vinkellåseskrue Fig Dæksel til oliebeholder 2. Oliebeholder 3. Motor 4. Kædehjulsdæksel TEKNISKE SPECIFIKATIONER Typebetegnelse PS006A Spænding og frekvens 230 VAC 50 Hz Beskyttelsesklasse IP 20 / II Udgangseffekt, motor 710 W (P1) Sværdlængde 240 mm Snitlængde 180 mm Snithastighed 14 m/s Oliebeholder, volumen 0,2 l Teleskopstang, justerbar længde mm Elkabel 350 mm Støjniveau (lydtryk) Lwa 103 db (A) * Dimensioner 2290 x 260 x 145 mm Vægt 4,8 kg *) Værdier målt i henhold til 2000/14/EG (i 1,60 meters højde og 1 meters afstand) Måletolerance 3 db 4

5 VIGTIGE GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs venligst de følgende sikkerheds- og betjeningsanvisninger grundigt, før arbejde med maskinen påbegyndes. Hvis maskinen overlades til andre personer, skal de have læst sikkerheds- og betjeningsanvisningerne. Overhold anvisningerne! Emballage: Maskinen er emballeret for at sikre den mod skader under transport. Læs følgende sikkerheds- og betjeningsanvisningerne grundigt og følg disse. Brug anvisningerne til at blive fortrolig med maskinen, samt hvordan den bruges, og gem anvisningerne til senere brug: 1. Benyt kædesaven under de rette omstændigheder. Lad være med at bruge den, hvis du fx er udpræget træt og uoplagt. 2. Når maskinen ikke bruges, skal den opbevares tørt i et aflåst rum utilgængeligt for børn. 3. Hold de skærende dele skarpe og rene, så er de bedre og sikrere at arbejde med. Kontrollér jævnligt kablet og få det udskiftet af en autoriseret person, hvis det er beskadiget. 4. Kontrollér jævnligt eventuelle forlængerkabler og få dem udskiftet, hvis de er beskadigede. Brug kun forlængerkabler godkendt til udendørs brug. 5. Gældende bestemmelser til beskyttelse mod ulykker samt gældende tekniske sikkerhedsregler skal overholdes. 6. Træk stikket ud før enhver justering eller service. 7. Alt beskyttelsesudstyr skal omgående genmonteres efter service og reparation. 8. Alt beskadiget eller ødelagt beskyttelsesudstyr skal omgående erstattes og genmonteres. 9. Enhver reparation og servicering af det elektriske udstyr må kun foretages af autoriserede personer. 10. Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan blive fanget af den roterende kæde. Bær beskyttelseshjelm eller sæt håret op, hvis du har langt hår. Brug beskyttelsesmaske i støvede omgivelser. 11. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet. Beskyt kablet mod høje temperaturer, olie og skarpe kanter. 12. Brug kraftige arbejdshandsker, sikkerhedssko med stålforstærkning og med skridsikker sål. 13. Stop altid maskinen, mens der skiftes arbejdsposition. 14. Hold maskinen uden for rækkevidde af andre personer, specielt børn og kæledyr. 15. Arbejd kun ved tilstrækkelig sigtbarhed. 16. Sæt maskinen på et sikkert sted, hvis arbejdet afbrydes. 17. Brug aldrig maskinen, når det regner eller i våde eller fugtige omgivelser. 18. Alle dele af maskinen skal jævnligt kontrolleres for beskadigelser og slitage. Maskinen må ikke benyttes, hvis den ikke er i optimal stand. 19. Der må kun bruges originale reservedele ved reparationer. Henvend dig til din lokale Harald Nyborg-butik og få mere at vide herom. 20. Hvis maskinen udsættes for uheldige stød eller tryk, skal den undersøges for tegn på slitage eller skader og omgående repareres. 21. Brug aldrig reservedele eller tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten/forhandleren. 22. Vær opmærksom på, at andre ting ikke forårsager kortslutning af maskinen. 23. Hvis maskinen viser det mindste tegn på skader synlige som usynlige må den ikke tages i brug. 24. Der er betydelig risiko forbundet med uautoriserede reparationer samt brug af uoriginale reservedele. Desuden bortfalder garantien på teleskopkædesaven, hvis der foretages uautoriserede reparationer på kædesaven. Kontakt din lokale Harald Nyborgbutik for nærmere informationer eller ring til Harald Nyborgs servideafdeling på tlf Producenten kan ikke stilles til ansvar for nogen skade forårsaget af følgende: 1. Ødelæggelse af maskinen på grund af mekaniske påvirkninger eller overbelastning. 2. Uautoriserede ændringer af maskinen. 3. Brug til andre formål end de i brugervejledningen nævnte formål. Det er strengt nødvendigt at følge alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader og ulykker. 5

6 VIGTIGE MASKINSPECIFIKKE SIKKERHEDSANVISNINGER 1. Der skal sørges for et jævnt og skridsikkert underlag med tilstrækkelig bevægelsesfrihed, før arbejdet med saven påbegyndes. 2. Sluk for saven og træk stikket ud, hvis arbejdsstedet forlades. 3. Fjern al unødvendigt træaffald og ting, der ikke længere skal bruges fra arbejdsstedet. 4. Benyt aldrig saven i nærheden af brændbare væsker eller gasser. 5. Defekte kæder skal omgående udskiftes. 6. Saven er beregnet til at save i træ. Brug ikke saven til andre formål. Sav ikke i materialer, der ikke er træ. Brug kun forlængerkabler, der er godkendt til udendørs brug. 7. Brug ikke saven, hvis den er beskadiget, forkert justeret, ikke fuldstændig og sikkert samlet eller startkontakten ikke kan starte og stoppe saven. Kæden skal stoppe, når On/Off kontakten slippes. 8. Opsavning af grene bør foretages i en savbuk. (Købes separat) 9. Brug ikke saven i stærk blæst og tordenvejr. 10. Pas på faldende grene. Se på træet og lav plads for faldende grene. 11. Brug ikke saven til at skære nye skud eller buske. 12. Stå ikke på en stige eller på andet ustabilt materiel, når du bruger saven. Brug begge hænder, når du arbejder med saven. Læg et fast tryk på saven, når der skæres. Sav ikke grene hvis diameter overstiger sværdets længde. 13. Hold andre personer på afstand af savens skærehoved og i sikker afstand fra arbejdsstedet. 14. Saven er ikke isoleret. Brug ikke saven i nærheden af kabler eller el- og telefonledninger. Det kan være forbundet med livsfare at blive ramt af spændingsspidser. Hold en afstand på minimum 10 meter til elledninger. 15. Stå ikke direkte under den gren, der skal saves af. Brug din sunde fornuft, når savearbejdet udføres. Advarsel: Saven må kun tilsluttes et elnet med HFI eller HPFI fejlstrømsrelæ. MÆRKNINGER PRODUKTSIKKERHED ADVARSLER Produktet overholder gældende EU standarder Testet af Intertek Advarsel / Forsigtighed Advarsel mod flyvende genstande FORBUD Hold sikkerhedsafstand Generelle forbud i forbindelse med andre ikoner Brug ikke maskinen i regnvejr EMBALLAGE Træk og bær ikke i kablet Advarsel mod tilbageslag Beskyt mod fugt Denne side op 6

7 PÅBUD TEKNISKE SPECIFIKATIONER Læs brugervejledningen Bær beskyttelsesbriller og høreværn Tilslutning Afgiven motoreffekt Brug sikkerhedsfodtøj Brug hjelm Sværdlængde Oliebeholder Brug beskyttende beklædning Brug arbejdshandsker Vægt Støjniveau MILJØBESKYTTELSE Teleskopstang Bortskaf affald så det ikke skader miljøet Papemballage skal afleveres på genbrugsstation Elektrisk skrot skal afleveres på genbrugsstation i hht. gældende WEEEdirektiver GARANTI Garantien gælder udelukkende materialefejl og fremstillingsfejl. Den originale købsnota med købsdato skal medbringes ved reklamation i garantiperioden. Garantien dækker ikke uautoriseret brug og overbelastning, skader ved vold, ødelæggelse af fremmed person eller ved uheld. Skader opstået ved undladelse af at følge brugervejledningen og samlingsanvisningerne samt almindelig slitage er ikke omfattet af garantien. ADFÆRD VED ULYKKER Yd nødvendig førstehjælp og sørg for lægehjælp omgående. Beskyt den tilskadekomne person mod andre skader og forsøg at berolige personen. TILSIGTET BRUG Teleskop kædesaven er konstrueret til at beskære træer og er udelukkende beregnet til brug af private. Den er ikke beregnet til kommerciel brug. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, hvis generelle gældende regler ikke overholdes, eller hvis brugervejledningen ikke følges. Brugsområde: Pleje af træer med højde op til 5-6 meter. 7

8 BORTSKAFFELSE Bortskaffelsesanvisningerne er baseret på markeringerne (ikoner) på emballagen. Ikonernes betydning kan ses i afsnittet Mærkninger. Bortskaffelse af emballagen Transportemballagen beskytter maskinen mod skader under transport. Dele af emballagen som f.eks. folie og styropor, kan være farlige for børn. Der kan være risiko for kvælning, hold derfor børn væk fra emballagen og bortskaf den hurtigst muligt. KRAV TIL BRUGEREN Brugeren skal læse brugervejledningen omhyggeligt, før maskinen tages i brug. TRANSPORT OG OPBEVARING Hvis saven skal opbevares uden at tages i brug i mere end 30 dage, skal følgende trin foretages: 1. Tøm oliebeholderen. 2. Demonter og rengør sværdet og kæden. Rens sværd og kæde ved at lægge dem i petroleum eller i sæbevand. 3. Tør sværd og kæde helt tørre. 4. Kom kæden i en beholder med olie. Det vil forhindre, at kæden ruster. 5. Giv sværdet et tyndt lag olie. 6. Aftør savens ydre del med en blød klud dyppet i sæbevand. 7. Opbevar saven på et aflåst sted utilgængeligt for børn.. 8. Opbevar saven på et tørt sted i en plastikpose eller med sværdkappen over sværdet. BETEGNELSER OG UDTRYK Sværd: Metalskinnen, der stikker ud fra savhuset. Sværdet støtter og fører kæden på begge sider. Tilbageslag: Der kan forekomme farligt tilbageslag, hvis det yderste buede stykke af sværdet rammer en genstand, mens kæden kører. Sværdet skydes pludseligt opad i retning af brugeren. Smøresystem: Smøring af kæde og sværd. Savkæde: Kædeløkke med tænder, der skærer træet. Kæden er motordrevet. Kæden ligger an mod sværdet. Kædehjul: Tandhjul, der driver kæden. Kontakt: Komponent, der slutter og bryder strømmen til motoren. Kontaktsikring: Indretning, der forhindrer utilsigtet start af saven. Startkontakt: Indretning, der starter og stopper saven. Saven startes ved at trykke på startkontakten. Saven stoppes ved at slippe startkontakten. Beskæring: At skære grene af og trimme et levende træ. Undersnit: At skære fra undersiden mod oversiden af en træstamme eller gren. Foretages i normal skæreposition med spidsen af sværdet. 8

9 SAMLING AF SAVEN Montering af sværd og kæde: Skærefladerne på kæden er skarpe. Brug arbejdshandsker, når kæden skal håndteres. Vigtigt: Fasthold saven i en skruestik, når den samles. 1. Fjern kædehjulsdækslet (fig. 5). 2. Læg kæden på sværdet, vær opmærksom på kædens bevægelsesretning (fig. 9). 3. Løsn kædestramningsskruen (fig. 4/B). 4. Læg kæden på kædehjulet og indsæt sværdet. Den lange slids i sværdet samt hullerne skal passe på stifterne til kædestramningsskruen (fig. 6). 5. Kædehjulsdæksel og møtrik (fig. 7) påsættes som vist i fig. 8, og møtrikken strammes let med hånden. Monter ikke kæden mod bevægelsesretningen. Hvis kæden kører den forkerte vej, vil saven vibrere og ikke skære (fig. 9). Montering af håndtag: Monter håndtaget som vist i fig. 12. Foldningsfunktion: Saml teleskopstangen som vist i fig. 13 og stram de to skruer. INDSTILLING AF SAVHOVEDET Indstilling må kun foretages, når saven er stoppet. Savhovedet kan låses i 3 forskellige positioner, der muliggør tilpasning til forskellige arbejdsopgaver. Tryk på låseskruen (fig. 2/5) og drej savhovedet til den ønskede position. Lås savhovedet i den valgte position med låseskruen (fig. 2/5). SIKKERHEDSANVISNINGER FOR BRUGEREN Brug ikke saven, før brugervejledningen er læst omhyggeligt. Følg alle sikkerhedsanvisninger nævnt i brugervejledningen. Udvis ansvarlig adfærd over for andre personer. Sørg for at bevæge dig kontrolleret under arbejdet med saven. Undlad fx at løbe. Brug altid korrekt arbejdsbeklædning. 9

10 BRUG AF SAVEN 1. Forbind savens kabel med forlængerkablet og sæt forlængerkablet i stikket. 2. Hold saven med begge hænder. Når saven kører, holdes saven på de i fig. 10 viste steder. Hold saven ordentligt fast. 3. Stå rigtigt på benene og fordel vægten ligeligt på begge ben. 4. For at starte saven trykkes først på kontaktsikringen og derefter på on/off-kontakten. Saven stopper, når on/off-kontakten slippes. Saven skal køre på max. hastighed, før snittet påbegyndes. For at støtte saven brug da stopfladen på savhovedet. For at starte det første snit føres den kørende kæde hen til grenen. Hold fast på saven for at undgå tilbageslag eller slip (sideværts bevægelse). 5. Før saven med et let tryk. Overbelast ikke saven, da det kan forårsage omfattende skader på motoren. Saven arbejder bedst og mest sikkert ved den foreskrevne kædehastighed. 6. Tag saven ud af snittet med motoren stadig kørende. Stop saven ved at slippe on/off-kontakten. Læg ikke saven fra dig, før den er helt stoppet. Undgå tilbageslag. Tilbageslag kan medføre svære kvæstelser. Stå aldrig på en stige, når du bruger saven. Undgå desuden andet ustabilt underlag eller ustabile arbejdsstillinger. JUSTERING AF KÆDESTRAMNINGEN Sørg altid for, at kæden er strammet korrekt. En løs kæde kan medføre tilbageslag eller køre ud af føringssporet i sværdet. Derved kan brugeren komme til skade, og kæden kan ødelægges. En løs kæde medfører desuden hurtig slitage af kæden, sværdet og kædehjulet. Fig. 4: A Stramning af kæden B Slækning af kæden 1. Før justering af kæden foretages skal sværdmøtrikken (fig. 3/1) kun være strammet med hånden. 2. Drej kædestramningsskruen med uret, således at kæden strammes (fig. 4/A). Kæden er strammet korrekt, når den ikke kan glide ud af føringssporet i sværdet, når saven bruges. Kæden skal kunne bevæges frit. Kæden slækkes ved at dreje kædestramningsskruen mod uret. 3. Efter at kæden er strammet korrekt, skal sværdmøtrikken (fig. 3/1) spændes. Hvis den ikke spændes, vil sværdet glide bagud og kæden løsnes. Dette kan medføre tilbageslag og forårsage skader på saven. Vær opmærksom på, at en ny kæde bliver lidt længere ved første brug. Kontroller kædestramningen efter få minutters brug. Lad kæden køle af og efterjustér kædestramningen. Kæden smøres med olie Kontroller oliestanden, hver gang saven har været brugt. Hold godt øje med, at der altid er olie nok i oliebeholderen. 10

11 SERVICE OG BEHANDLING AF SAVEN Følg serviceinstruktionerne for saven. Afbryd strømmen til saven før ethvert servicearbejde. Elektrisk stød eller kontakt med en kørende kæde kan forårsage svære skader. Skærefladerne er skarpe. Brug arbejdshandsker ved håndtering af kæden. Rengøring af savhuset Hold savhuset rent. Brug en blød klud dyppet i sæbevand. Brug en blød klud til at aftørre savhuset efterfølgende. Dyp ikke saven i væsker. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder salmiak, klor eller slibende partikler. Brug ikke rensebade med væsker, der indeholder klor, tetraklorkulstof eller benzin. Fyldning af oliebeholderen Aftag beholderdækslet (fig. 2/1). Påfyld biologisk nedbrydelig kædeolie i beholderen (fig. 2/2). Sæt beholderdækslet på igen. Dette vil forhindre, at der løber olie ud af beholderen. Aftør saven for overskydende olie. Tøm oliebeholderen efter brug, dette forhindrer, at der løber olie ud af beholderen. Behandling af sværdet Uens slitage er det oftest forekommende problem med sværdet. En uautoriseret behandling af kædens tænder samt en fejlagtig slibning af dybdebegrænseren forstærker dette. Hvis dette er sket, skal sværdet udskiftes. Kontroller sværdet før tandslibning. Et udslidt eller ødelagt sværd er ikke sikkert. Det ødelægger kæden og er årsag til, at sværdet ikke må bruges. Regelmæssig service af sværdet 1. Afmontér sværdet fra kædesaven. 2. Fjern savsmuld fra sporet i sværdet. Brug en lille kniv. 3. Olierillerne skal rengøres efter hver brug. 4. Fjern alle ujævnheder på sværdets sider. Brug en (ikke for skarp) fil til at rette kanterne. 5. Montér ikke sværdet, hvis det er bukket eller på anden måde gået i stykker, eller hvis kædeføringssporet er nedslidt. Brug aldrig rensebade indeholdende klor, tetraklorkulstof eller benzin. Slibning af kæden Kæden skal altid være skarpslebet! Når kæden er skarp, er savning både hurtigere og mere sikker. En sløv kæde forårsager unødvendig slitage på kædehjulet, på sværdet og på motoren. Kæden er sløv, hvis man behøver at presse den mod træet, og hvis der ikke kommer regulære spåner, men kun savsmuld og større stykker flis. Skift af kæden Udskift kæden, hvis de skærende dele er udslidte efter flere slibninger, eller hvis der er revner i nogle af tænderne. Det kan være nødvendigt at skifte kædehjulet sammen med kæden, hvis dette også er slidt. Kædetypen er Oregon 90SG33. Brug aldrig rensebade indeholdende klor, tetraklorkulstof eller benzin. 11

12 PROBLEMLØSNING Afbryd strømmen til saven før servicering. Der er risiko for alvorlige skader ved elektrisk stød eller kontakt med den kørende kæde. PROBLEM MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING Kæden kører, men saven skærer ikke Kæden er sat omvendt på Se Samling af saven Saven skærer kun ved høj hastighed, og der kommer kun savsmuld og få større stykker træ (flis) Kæden er sløv Slib kæden eller udskift den Saven kører langsomt og klemmer i snittet Spændingen for lav Kontroller forlængerkablet, lederkvadratet kan være for småt Saven starter ikke ved tryk på on/offkontakten Kontaktsikringen er ikke betjent for at udløse on/off-kontakten Savens stik er trukket ud af forlængerkablet Der er gået en sikring Motorens kulbørster er udtjent Et elektrisk kredsløb på saven er i stykker Tryk på kontaktsikringen før on/offknappen Kontrollér forlængerkablet Skift sikring Skift motorens kulbørster Kontakt Harald Nyborgs serviceværksted på tlf Motoren kører, men kæden kører ikke Kædehjulet er defekt Udskift kædehjulet Kæden bliver ikke smurt Oliesporet i sværdet er blokeret Olien er for tyk Rens oliesporet Brug korrekt kædeolie Kæden kører ud af sporet i sværdet Kæden er for løs Sværd og kæde er ikke korrekt samlet Stram kæden Se Samling af saven Der kommer røg fra saven Saven er ødelagt Kontakt serviceværksted Saven lækker olie Dækslet til oliebeholderen er ikke lukket rigtigt Skru dækslet fast Tøm oliebeholderen efter brug EU-importeret af: Harald Nyborg A/S Gl. Højmevej 30 DK-5250 Odense SV Der tages forbehold for trykfejl. 12

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen. Læs de efterfølgende

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

POWXG1006 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4

POWXG1006 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 5.1 Sikkerhedsforskrifter og forebyggelse af ulykker... 4 6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DK Brugsvejledning... 2-15 EMF 180

DK Brugsvejledning... 2-15 EMF 180 DK Brugsvejledning..... 2-15 EMF 180 Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Advarsel om general fare Advarsel

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere