TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box CD Zwolle NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com"

Transkript

1 DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box CD Zwolle NL DK

2 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C A B J P K L M O N Fig. 1 Q S U Y T V R Z X W Fig. 2 Fig. 3 2 Topcraft Topcraft 11

3 RESERVEDELSLISTE TBS-205/1000 TOPCRAFTNR UMSCHREIBUNG REF NR FØRING KOMPLET 2 TIL SKÆRM TIL SAVBLAD VINKELINDSTILLING KOMPLET FØRING TIL VINKELINDSTILLING HÅNDHJUL KONTAKT 69 BORDRUNDSAV TEKNISKE SPECIFIKATIONER Spænding 230 V~ Frekvens 50 Hz Effektforbrug 1000 W S2 = 30 min Ubelastet omdrejningstal 2980/min Dimensioner savklinge 205 x 2.4 x 16 mm Max. savekapacitet 90º 43 mm Diameter støvudsugning 36 mm Geringsindstilling 0-45 Vægt 21.5 kg Lpa (lydtryk) 73.2 db(a) Lwa (lydenerginiveau) 86.2 db(a) PAKKEN INDEHOLDER 1 Bordrundsav 1 Forlængerbord 1 Savklinge (monteret) 1 Kamnøgle 1 Ringnøgle 1 Skubbestok 1 Anlægsflade 1 Geringsmåler 1 Brugsanvisning 1 Garantibevis I overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i relevante europæiske retningslinjer. SIKKERHEDSFORSKRIFTER I denne brugsanvisning anvendes de følgende piktogrammer: Angiver risiko for legemensbeskadigelse, livsfare eller maskinskade, hvis instruktionerne i denne brugsanvisning tilsidesættes. Angiver elektrisk spænding. I overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i relevante europæiske retningslinjer. Brug beskyttelsesbriller. Brug høreværn. Læs denne brugsanvisning godt igennem før maskinen tages i brug. Sørg for at De kender maskinens funktion og betjening. Vedligehold maskinen i følge instruktionerne, for at maskinen altid kan fungere optimalt. Bevar denne brugsanvisning og den vedlagte dokumentation til maskinen. ELEKTRISK SIKKERHED N.B.! Når der bruges elektrisk værktøj, skal man altid iagttage følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå risiko for elektrisk stød, personskade og/eller brand. Før maskinen tages i brug, skal man gennemlæse disse råd. Kontroller altid, om netspændingen svarer til den angivne spænding på mærkepladen. Udskiftning af ledninger eller stik Gamle ledninger og stik skal smides væk, når de er blevet udskiftet med nye. Det er farligt at sætte stikket på en løs ledning i en stikkontakt. Brug af forlængerledninger Brug kun en godkendt forlængerledning, der er egnet til indgangseffekten på maskinen. Det minimale ledertværsnit er 1,5 mm 2. Hvis der bruges ledning på en kabeltromle, skal ledningen altid rulles helt ud. BEMÆRK! Når der bruges elektriske redskaber og værktøj, skal man altid overholde nationale sikkerhedsbestemmelser for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskade. Læs nedenstående sikkerhedsinstruktioner samt vedlagte sikkerhedsinstruktioner. Opbevar instruktionerne et sikkert sted! 1. Hold arbejdsområdet ryddeligt. Hvis ting ligger og flyder, sker der nemmere uheld. 10 Topcraft Topcraft 3

4 2. Arbejdsomgivelser. Elektriske redskaber og værktøj må ikke udsættes for regn. Brug ikke elektriske redskaber og værktøj i fugtige eller våde omgivelser. Arbejdsområdet skal være tilstrækkeligt belyst. Brug ikke elektriske maskiner og værktøj i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser. 3. Undgå elektrisk stød. Undgå kropskontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer, køleskabe). 4. Hold uvedkommende væk. Uvedkommende skal altid holdes på afstand af arbejdsområdet. Lad ikke uvedkommende bruge det elektriske redskab/værktøj. 5. Redskaber og værktøj, der ikke bruges, skal gemmes af vejen. Når de ikke bruges, skal redskaber og værktøj opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar elektriske redskaber og værktøj et tørt og sikkert sted. 6. Brug ikke magt på redskabet/værktøjet. Brug ikke unødig kraft på redskabet/værktøjet, da det kan mindske ydelsen og beskadige det. Hvis der bruges for stor kraft, er der også større risiko for ulykker. 7. Brug det rette redskab/værktøj. Brug ikke magt på små redskaber/værktøjer eller tilbehør for at udføre arbejde, der er beregnet til stærkere redskaber/værktøj. Brug ikke redskabet/værktøjet til noget, det ikke er beregnet til. 8. Tag passende tøj på. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. De kan komme til at hænge fast i bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikkert fodtøj anbefales til udendørs arbejde. Langt hår skal gemmes væk under hovedbeklædning eller hårnet. 9. Brug sikkerhedsbriller. Brug også ansigts- eller støvmaske, hvis der bliver støvet under arbejdet. 10.Tilslut støvudsugningsudstyr. Hvis der forefindes tilslutning til støvudsugning og opsamling, skal man sørge for, at udstyret er tilsluttet og bruges. 11.Brug ikke ledningen forkert. Redskabet/værktøjet må ikke bæres i ledningen, og stikket må ikke tages ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Hold ledningen væk fra stærk varme, olie og skarpe kanter. 12.Sikkert arbejde. 13.Ræk ikke for langt ud. Stå sikkert på fødderne og vær altid i god balance. 14.Vedligehold redskabet/værktøjet korrekt. Hold redskaber/værktøj skarpe og rene for bedre og mere sikkert arbejde. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør. Ledningen skal jævnlig efterses, og hvis den er beskadiget, skal den udskiftes på et autoriseret serviceværksted. Forlængerledninger skal jævnligt efterses og udskiftes, hvis de er beskadiget. Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og smørefedt. 15.Tag stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når redskabet/værktøjet ikke bruges, før der udføres vedligeholdelse og, når der skal skiftes tilbehør som kniv, bit og skær. 16.Fjern justerings- og skruenøgler. Gør det til en vane at checke, at justerings- og skruenøgler er fjernet fra redskabet/værktøjet, før det tændes. 17.Undgå utilsigtet start. Bær ikke redskabet/værktøjet med fingeren på afbryderen, hvis stikket er sat i en stikkontakt. Sørg for, det er slukket, hvis stikket er sat i en stikkontakt. 18.Udendørs brug af forlængerledninger. Hvis redskabet/værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges forlængerledninger, der er beregnet til udendørs brug, og de skal være mærket som sådan. Redskabet/værktøjet skal altid bruges sammen med en jordfejlsafbryder. 19.Vær agtpågivende. Vær opmærksom på, hvad du gør. Brug sund fornuft. Brug ikke redskabet/værktøjet, hvis du er træt. 20.Check beskadigede dele. En skærm eller anden komponent, der er beskadiget, skal kontrolleres omhyggeligt for at fastslå, at den virker, som den skal, før redskabet/værktøjet tages i brug igen. Check justering af bevægelige dele, dårligt gående bevægelige dele, defekte dele, monteringer og andre ting, der kan påvirke funktionen. En skærm eller anden komponent, der er beskadiget, skal repareres korrekt af et autoriseret serviceværksted, medmindre andet er angivet i denne brugsanvisning. Defekte afbrydere skal udskiftes på et autoriseret serviceværksted. Brug ikke redskabet/værktøjet, hvis afbryderen ikke kan tænde og slukke. 21.Advarsel. Brug af andet tilbehør end nævnt i denne brugsanvisning eller i kataloget kan resultere i personskade. 22.Redskabet/værktøjet skal repareres af en fagmand. Dette redskab/værktøj er blevet fremstillet i henhold til strenge krav og overholder relevante sikkerhedsbestemmelser. Reparationer skal udføres af en kvalificeret elektriker. 23.Der skal bruges høreværn. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Der skal være tilstrækkeligt lys til at arbejde med rundsaven. Hvis belysningen er lysstofrør, skal der tages hensyn til den såkaldte stroboskopiske effekt. Det kan få det til at se ud, som om savklingen ikke roterer. En løsning kan være at bruge dobbelte armaturer, hvor der er sørget for en faseforskydning af de to lysstofrør. Kontroller følgende: Stemmer tilslutningen til motoren og en eventuel motorbeskyttelse overens med netspændingen (maskiner til en netspænding på 230 V kan uden problemer tilsluttes en netspænding på 220 V). Er netledning og netstik i orden; solide, uden trævler og beskadigelser. Check, om der mangler tænder på savklingen, og om der er revner eller riller. En sådan savklinge skal straks udskiftes. Beskyttelseskappen må ikke indstilles højere, end at arbejdsemnet lige kan gå igennem. Delekniven skal være tyndere en savklingen. Der må ikke udøves tryk på siden af savklingen. Det kan få den til at gå i stykker. 4 Topcraft Topcraft 9

5 Vær opmærksom på, om der er knaster, søm, revner og/eller urenheder i træet. Det kan give tilbageslag, hvis der saves i sådan et stykke træ. Pas på at der ikke kommer urenheder i støvudsugningen. De kan komme i berøring med savklingen, og det kan være farligt. NÅR MASKINEN BRUGES 1. Arbejdsemnet skal trykkes godt mod bordpladen Og stykket, der saves af, skal holdes fast, så man undgår, at det brækker af. Den hånd, der holder dette stykke fast, skal være bag savklingen og bevæges væk fra klingen. Endvidere må armen, der holder stykket, ikke krydse armen, der betjener maskinen. 2. Skub arbejdsemnet langsomt frem Arbejdsemnet må ikke skubbes for hårdt/hurtigt frem. Det belaster saven for meget. Så udøves der også for stor kraft på savklingen. Det kan resultere i ulykker. 3. Brug en skubbestok Når der saves små stykker træ, skubber man stykket gennem savklingen med skubbestokken. 4. Undgå at bruge lange forlængerledninger. Lad maskinen først afkøle, før den flyttes. 5. Savsmuld i umiddelbar nærhed af savklingen må ikke fjernes med hænderne. Hvis savsmuld kommer til at sidde fast mellem faste og/eller bevægelige dele, skal maskinen stoppes, og stikket skal tages ud af stikkontakten, før det fjernes. Der skal også fjernes savsmuld fra tilslutningen til støvudsugningen. Savsmuldet kan komme i berøring med savklingen, hvilket kan resultere i farlige situationer. 6. Savklingen er en af rundsavbordets vigtigste dele Korrekt valg af materiale, fortanding og antal omdrejninger, samt korrekt slibning og montering forlænger ikke alene savklingens levetid, men er også med til at hindre revner og brud, hvilket kan resultere i farlige situationer. Der må ikke monteres andre end de foreskrevne savklinger. 7. Når der saves korte blokke, skal der bruges en skubbestok med cirka samme højde som blokken Forenden af skubbestokken skal stå lidt i hakket, så man undgår, at træet vipper op. Forenden af anslaget må højst ligge 10 mm forbi det punkt, hvor savklingen saver i træet i den fulde højde. 8. Tappesavning og tilspidsningsarbejde er farligt Tappesavning og tilspidsningsarbejde skal derfor ske på en mere egnet maskine (tappemaskine eller fræsemaskine) og ikke på denne rundsav. 9. Man skal lade være med at save affaldstræ og træ til brændeovnen Da kvaliteten af snittet ikke er så vigtig, er brugeren tilbøjelig til at save ukoncentreret og undlade at kontrollere træet for søm, knaster og andre uregelmæssigheder, og at skubbe træet for hurtigt gennem saven. Når der saves træ til brænde, er der stor risiko for, at træet begynder at rulle, hvilket kan være farligt. Derfor anbefales det, at man undlader at save affaldstræ og træ til brænde. 10.Stort arbejdsemne Når der saves store arbejdsemner, skal emnet understøttes i højde med bordet, det gøres med en ekstra bordforlænger. Denne forlænger kan laves af træ og skal placeres bag maskinen, og den skal fastgøres til arbejdsbordet uafhængigt af rundsaven. Man kan også bede en anden om at hjælpe med at holde træet. Det må dog ikke være en person under 18 år. MASKINEN SKAL STRAKS STOPPES I TILFÆLDE AF: Defekt netstik, netledning eller beskadiget ledning. Defekt afbryder. Røg eller lugt af brændt isolering. EKSEMPLER PÅ HVAD DER KAN SKE AF FEJL, HVIS RUNDSAVEN BRUGES USAGKYNDIGT! 1. Berøring af roterende savklinge Det kan ske ved manglende eller ukorrekt brug af afskærmninger og hjælpemidler (f.eks. beskyttelseskappen, afskærmning under bordpladen, delekniven og skubbestokken). Det kan også resultere i ulykker, hvis afskærmninger og hjælpemidler ikke funktionerer korrekt. Når maskinen er slukket, og ikke længere giver lyd fra sig, er brugeren ikke klar over, at savklingen (stadig) kan rotere. I den forbindelse er beskyttelseskappen meget vigtig. 2. Tilbageslag af arbejdsstykket Hvis arbejdsemnet springer tilbage, kan personer i nærheden blive ramt med stor kraft af arbejdsemnet, og det er yderst farligt og kan i værste fald dræbe. Tilbageslag af arbejdsemnet kan skyldes følgende, eventuelt en kombination af følgende: Arbejdsemnet klemmes fast på savklingen, fordi der ikke er nogen delekniv, eller fordi der bruges en for tynd eller forkert indstillet delekniv. Hvis der ikke bruges anslag (lineal), eller hvis det er indstillet forkert. Herved kan træ komme til at sidde fast mellem anslaget og savklingen. 3. Splintring af roterende savklinge Det kan skyldes: Forkert slibning. Forkert montering af savklingen. Forkert arbejdsmetode. Savning af materiale, som savklingen ikke er beregnet til. 4. Elektrisk installation Metaldele, der bliver strømførende og brand på grund af forkert eller uduelig elektrisk installation. 5. Lydniveau For højt lydniveau kan forringe hørelsen, hvis personer regelmæssigt befinder sig i nærheden af rundsaven. 6. Skadeligt træstøv Træstøv kan være sundhedsskadeligt. Det kan også være sundhedsskadeligt, når der saves plastmaterialer eller limtræ, hvor der ud over træstøv også frigøres skadelige dampe. 8 Topcraft Topcraft 5

6 MONTAGEINSTRUKTIONER ANVENDELSE Denne rundsav er beregnet til at save træ, der er højst 43 mm tykt. SAMLING AF RUNDSAVSBORDET -2 Tag savebordet og andre dele ud af kassen. Læg savebordet på en plan overflade. Fastgør forlængerbordet i venstre side af savebordet og træk benene på forlængerbordet ned. Flyt blokken (F) til overgangen mellem forlængerbordet og savebordet og stram skrue (E) til. Spænd forlængerbordet og savebordet sammen på undersiden med to bolte (R) og møtrikker (Q). MONTER ANLÆGSFLADEN Løsn skruerne (J & K) på anlægsfladen. Brug skrue (J) for at fastgøre del (H) på anlægsfladen og skrue (K) for at fastgøre del (L) på anlægsfladen. Nu kan anlægsfladen bevæges på forlængerbordet. Del (H) skal sættes i glideskinnen i forlængerbordet (hvis det ikke går let, drejes håndtag (I) mod uret, og der prøves igen). Og bevæg del (L) på anlægsfladen i den anden ende af forlængerbordet (sørg for, at siden af bordet er mellem de to metaldele på del (L)). KORREKT BRUG AF MASKINENS FUNKTIONER TÆND/SLUK MASKINEN Tryk på den grønne knap på afbryderskabet (A) for at starte maskinen. Tryk på den røde knap på afbryderskabet (A) for at stoppe maskinen. Hvis strømforsyningen afbrydes, eller stikket tages ud af stikkontakten, slukkes maskinen straks af sikkerhedsafbryderen. Hvis strømforsyningen derefter igen vender tilbage, starter maskinen ikke. Den starter først, efter der er blevet trykket på den grønne knap. JUSTERING AF SAVEDYBDEN Drej hjulet (B) med uret for at øge savedybden, og mod uret for at mindske savedybden. JUSTERING AF SAVEVINKLEN Løsn knapperne (C & P) og drej hjulet (D) med uret for at øge vinklen og mod uret for at mindske vinklen, og når den ønskede vinkel er indstillet, strammes knapperne (C & P) til igen. JUSTERING AF ANLÆGSFLADEN Løsn knapperne (I & M) og flyt anlægsfladen til den ønskede afstand fra savklingen (se linealer på bordet) og stram knapperne til igen. JUSTERING AF GERINGSMÅLEREN Løsn knap (G) og indstil anlægsfladen i den ønskede vinkel og stram knappen (G) til igen. JUSTERING AF FORLÆNGERBORDET Fødderne (N) på forlængerbordet justeres ved at dreje dem, indtil forlængerbordet ligger i plan med savebordet; efter justering strammes møtrikkerne opad mod benene. VALG AF SAVKLINGE Vælg savklinge i overensstemmelse med standard EN Kontroller, at tænderne er i god stand og skarpe. Det giver et bedre savsnit, og der kan arbejdes hurtigere. UDSKIFTNING AF SAVKLINGE Før der skiftes savklinge, skal stikket til maskinen tages ud af stikkontakten! Fig. 3 Løsn skrue (T) og tag beskyttelsesskærmen (del S) af. Løsn skruerne (V) (i alt 6) og tag kassen (U) af. Løsn skruerne (X) og skub pladen (W) lidt op og åbn den. Stik kamnøglen (Y) ind fra oven, parallelt med savklingen og sørg for, at spidserne på kamnøglen er i hullerne i flangen. Løsn møtrik (Z) og tag møtrik og flange af. Tag den gamle savklinge af og sæt en ny på med pilen på savklingen pegende mod uret. Sæt flangen tilbage på savespindlen og stram møtrikken (Z) godt til. Luk pladen (W) og stram skruerne (X) til. Sæt kassen (U) tilbage på plads og stram skruerne (V) til (i alt 6). Sæt beskyttelsesskærmen (S) på og stram skrue (T) til (sørg for, at møtrik (H) er sat på det rigtige sted, før skrue (T) strammes). Kontroller, at alt er monteret korrekt, før stikket til bordrundsaven sættes i stikkontakten igen! STØVUDSUGER Bordrundsaven har en tilslutningsstuds til en støvudsuger (O). Hvis der sættes en støvudsugerslange med en indvendig diameter på 40 mm på denne tilslutningsstuds, suges savsmuld og støv væk, mens der saves. IBRUGTAGNING AF MASKINEN SAVNING Fig. 1-3 Pas på ikke at komme for tæt på savklingen med hænderne, når der saves. Sådan skal der saves. Løsn de to skruer til anslaget på siden af bordet. Indstil anslaget efter ønske. Stram skruerne til igen. Indstil beskyttelseskappen (C) i korrekt højde. Tænd maskinen. Skub arbejdsemnet langsomt og med minimalt tryk mod savklingen. Når enden af arbejdsemnet nærmer sig savklingen, bruges en skubbestok (B) for at skubbe emnet længere frem. Hvis der er tale om korte emner, skal man fra begyndelsen bruge en skubbestok. Sluk maskinen. DRIFTSFEJL Stikket skal tages ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse og rengøring. Brug ikke vand eller brandfarlige væsker til rengøring af maskinen. Maskinen børstes ren med en børste. HVIS MASKINEN VEDLIGEHOLDES MED JÆVNE MELLEMRUM, UNDGÅR MAN UNØDIGE PROBLEMER! Hvis maskinen ikke funktionerer korrekt, er der nedenfor mulige årsager, og hvordan man afhjælper problemet: 1. Elektromotoren bliver meget varm! Motoren overbelastes, fordi diameteren på arbejdsemnet er for stor. Lad motoren køle af. Køleluftsrillerne er tilstoppede af snavs. Rens køleluftsrillerne. Arbejdsemnet skubbes for hurtigt mod savklingen. Skub arbejdsemnet langsommere mod savklingen. Motoren er defekt. Lad Ferm forhandleren kontrollere og/eller reparere maskinen. 2. Maskinen kører ikke, selv om den er tændt. Motoren er blevet afbrudt af den termiske sikring. Lad maskinen køle af og tænd den derefter igen. Afbrydelse i netforbindelsen. Kontroller netforbindelsen for brud. Afbryderen beskadiget. Lad Ferm forhandleren kontrollere og/eller reparere maskinen. 3. Det er svært at bevæge arbejdsemnet lige langs savklingen, og snittet er ujævnt. Savklingen er krum eller sløv. Udskift savklingen. Anslaget er ikke fastgjort ordentligt. Rengør anslaget og skru det godt fast. 4. Arbejdsemnet begynder at ryste meget, mens der saves. Savklingen overophedes eller deformeres. Udskift savklingen. VEDLIGEHOLDELSE Under vedligeholdsarbejder skal ledningen for strømtilførslen altid være fjernet fra stikkontakten. Brug aldrig væske til rengøring af dekupørsavens elektriske dele. Udfør regelmæssigt vedligehold på savbænken, det forekommer unødige problemer. Maskinerne fra Topcraft er udviklet til at fungere lœnge uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at rengøre maskinen regelmœssigt og behandle den korrekt, bidrager De til en lœngere levetid for maskinen. Rengøring Rengør regelmœssigt maskinkappen med en blød klud, helst efter hvert brug. Sørg for at ventilationshullerne er fri for støv og snavs. Brug en blød klud, der er vœdet i sœbevand til at fjerne hårdnakket snavs. Brug ingen opløsningsmidler, så som benzin, alkohol, ammoniak, osv. Den slags stoffer beskadiger kunststofdelene. Smøring Maskinen behøver ingen ekstra smøring. Fejl Hvis der opstår fejl på grund af slitage af en komponent, skal man kontakte adressen, der står på garantibeviset. En tegning med reservedele, der kan fås, findes bagest i denne brugsanvisning. Miljø For at undgå transportskader leveres maskinen i en solid kasse, som især består af genanvendeligt materiale. Gør derfor brug af muligheden for recirkulation. GARANTI Læs garantibestemmelserne i det vedlagte garanticertifikat. CEı KONFORMITETSERKLÆRING (DK) Vi erklærer at under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overenstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter EN , EN , EN , EN EN , i henhold til bestemmelserne i direktiverne: ZWOLLE NL W. Kamphof Quality department 98/37EEC 73/23EEC 89/336EEC 6 Topcraft Topcraft 7

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

TLB-2500 Løvblæser/Løvsuger

TLB-2500 Løvblæser/Løvsuger INTERTEK DK Ret til ændringer forbeholdes Brugervejledning TLB-2500 Løvblæser/Løvsuger Art.No. LBM6009 V/08/2008 www.ferm.com DK-0804-14 DK Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 02 Topcraft Topcraft 15 6 5 4 3 2 1 23 7

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BÅNDSAV FRA POWER CRAFT

BÅNDSAV FRA POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING Båndsav BÅNDSAV FRA Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Vejledning 3-6 Illustration 7-8 Godkendelser 9 Ã Side 3 Tekniske specifikationer Motor 230 volt/50 Hz /400watt

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE GLD 250 - GLD 300 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 2 3 ANVISNINGER For at få glæde af maskinen længst muligt, bedes du venligst læse denne brugervejledning samt sikkerhedsanvisningerne, før maskinen tages

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget Brugsanvisning FlexCare lejer type 1000 til 7000 Serie 6200 er undtaget Indhold 1. Advarsel 2. General brug af FlexCare leje 3. Indstilling af hjul 4. Indstilling af lejets højde 5. Indstilling af hovedsektion

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING. Part No. 792-232-02

Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING. Part No. 792-232-02 Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING Part No. 792-232-02 Indhold 1 1. Indledning 2 Advarsler, forsigtighedsregler 2 Generelle advarsler 2 2. Installering 3 3. Betjening 4 Hjulblokering,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen. Læs de efterfølgende

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TCC-1800N2 CRAFT BRUGER VEJLEDNING BATTERI BORE-SKRUEMASKINE LGA. Art.nr. 818917

TCC-1800N2 CRAFT BRUGER VEJLEDNING BATTERI BORE-SKRUEMASKINE LGA. Art.nr. 818917 Ferm BV Postbus 134 8280 AC Genemuiden-NL Internet: www.ferm.com 0308/0 BRUGER VEJLEDNING CRAFT LGA Landesgewerbeanstalt Bayern Nürnberg TCC-1800N2 BATTERI BORE-SKRUEMASKINE Art.nr. 818917 II/12/2003 DK

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere