Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Øland Boksventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B ØLAND A/S

2 Indhold Produktinformation...side 3 Montering...side 4 Automatikmuligheder...side 5 El-tilslutning...side 6 Luftmængdemåling...side 7 Teknisk specifikationer...side 8 Service og vedligeholdelse...side 9-10 EU Overensstemmelseserklæring...side 11 Notater...side 12

3 Produktinformation GTHB-B M ØD H ØD C B Konstruktion Øland boksventilator GTHB-B er en centrifugalventilator med specielt konstrueret ventilatorhus. Ventilatorhjulet er med bagudbøjede skovle (B-hjul). Motoren er direkte koblet til ventilatorhjulet og sidder uden for luftstrømmen. Boksventilatoren er udført i galvaniseret stålplade. Ventilatorhuset er kondens- og lydisoleret. Tilslutningsstudse er i EU-norm og har gummitætningsring. Der medfølger 4. stk. svingningsdæmpere til montage på 2 stk. bærevinkler GTHB-B leveres i 5 forskellige størrelser. h E L 36 F A Mål i mm. Størrelse A B C D E F H L M Vægt kg GTHB-025-B-004-FC Ø GTHB-025-B-004-FC GTHB-025-B Ø GTHB-031-B-004-FC Ø GTHB-031-B-004-FC GTHB-031-B Ø GTHB-035-B-004-FC Ø GTHB-035-B-004-FC GTHB-035-B Ø GTHB-040-B-004-FC Ø GTHB-040-B-004-FC GTHB-040-B Ø GTHB-045-B-004-FC Ø GTHB-045-B-004-FC GTHB-045-B Ø g b a c d e - + Anvendelse Boksventilatoren er beregnet til indendørs montage. Ved montage udendørs skal der medleveres en beskyttelsesflange UBF. GTHB-B anvendes til udsugnings- og indblæsningsanlæg. Ventilatoren anvendes til transport af luft og må ikke anvendes til transport af faste partikler, samt hvor det er risiko for eksplosive gasarter. Lufttemperatur: min.: -12 C max.: +80 C Temperatur omgivelser, drift: min.: -30 C max.: +40 C f -12 C C! GTHB-B boksventilator må ikke startes, når den er adskilt Pos. a Kabinet b Motor c Centrifugalhjul ( B-hjul ) d Ventilatorhus e Håndtag f Bæreskinne med svingningsdæmpere g Frekvensomformer h Målestudse til luftmængdemåling

4 Montering Transport Boksventilator GTHB-B leveres på palle, hvorved løft af ventilator kan ske ved brug af palleløfter/truck. Ligeledes er der på motorkonsollen 2 stk. øjer til evt. løft med kran. Vægt se uden produktinformation side 3. Ventilator- og motorkonsol er let at demonterer, hvorved det er muligt at transporterer ventilatoren i 2 dele således, at den nemt kan komme gennem mindre fysiske adgange eks. loftslem. Monterings-drift-, og vedligeholdelsesvejledning Findes i en plastlomme, hvor der også er 4 svingningsdæmpere, 4 skruer og en nøgle til at løsne skruerne. Se under service side 9 Placering Boksventilatoren er beregnet for indendørsmontage. Ved udendørsmontage skal dette bestilles ved ordreafgivelse. Ventilatoren kan placeres på loft eller i teknikrum. Boksventilatoren skal monteres således, at der er tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelsesarbejde. D.v.s. at der skal være en afstand mellem motor og væg/spær eller ligene på mindst 250 mm, således at ventilatorkonsol med motor og ventilatorhjul kan tages af. For at sikre, at boksventilatoren ikke går i gang under servicearbejdet, skal der monteres en serviceafbryder (ikke med i leverancen), som afbryder strømforbindelse til boksventilatoren. GTHB-B boksventilator skal placeres, således at der tages hensyn til lyddata til omgivelser. Svingningsdæmpere Der medleveres 4 stk. svingningsdæmpere, som skal fastmonteres på de 2 stk. bæreskinner. Kanaltilslutning Mellem boksventilatorens studse og kanaler skal der monteres fleksible forbindelser type FLF De fleksible forbindelser hindrer evt. vibrationer i at blive overført til kanalsystemet. Der skal også monteres lyddæmpere i kanalsystemet ud fra lydberegningsdata. For at opnå maximalt udnyttelse af ventilatorens kapacitet er det vigtig at følge de angivne kanallænger som vist på tegningen. Boksventilator GTHB-B har mulighed for lodret eller vandret afkast. Se vejledning side 9. FLF 1m FLF 3 X D FLF FLF GTHB-B D 3 X D FLF GTHB - B D FLF GTHB-B Underlag Underlaget, hvorpå GTHB-B monteres, skal være stabilt, svingningsdødt og plant således, at der ikke kan overføres evt. vibrationer fra ventilatoren. Ellers kan der anvendes en cementflise mellem ventilator og underlag (rockwool). Betonflise Rockwool Udendørsmontage Hvis boksventilatoren skal monteres udendørs skal den bestilles med udendørs beskyttelsesflage UBF, og samtidig er ventilatorens samlinger fuget.

5 Automatikmuligheder Boksventilator med påmonteret frekvensregulering FC485 (nettilslutning 1 x 230V) Konstanttrykregulering Boksventilator Kapacitet max. Konstanttrykregulering GTHB-025-B-004-FC m3/h PAR-550-FCR GTHB-031-B-004-FC m3/h PAR-550-FCR GTHB-035-B-004-FC m3/h PAR-550-FCR GTHB-040-B-004-FC m3/h PAR-550-FCR GTHB-045-B-004-FC m3/h PAR-550-FCR Tillægsmoduler til konstanttrykregulering PAR-550-TEM Udeluftemperatur-kompensering PAR-550-CTS Styring og overvågning via CTS PAR-550-LON Styring og overvågning via LON Boksventilator med påmonteret frekvensregulering FC (nettilslutning 1 x 230V) Manuel hastighedsregulering, tidsstyring, temperaturstyring og fugtighedsstyring. Boksventilator GTHB-025-B-004-FC GTHB-031-B-004-FC GTHB-035-B-004-FC GTHB-040-B-004-FC GTHB-045-B-004-FC Kapacitet max. Manuel hastighedreg. Tidsstyring Temperatur styring Fugtigheds styring 1100 m3/h PAR-100-CON PAR-200-CLK PAR-300-TEM PAR-400-HUM PAR-305-TEM PAR-405-HUM 2100 m3/h PAR-100-CON PAR-200-CLK PAR-300-TEM PAR-400-HUM PAR-305-TEM PAR-405-HUM 3000 m3/h PAR-100-CON PAR-200-CLK PAR-300-TEM PAR-400-HUM PAR-305-TEM PAR-405-HUM 4700 m3/h PAR-100-CON PAR-200-CLK PAR-300-TEM PAR-400-HUM PAR-305-TEM PAR-405-HUM 6600 m3/h PAR-100-CON PAR-200-CLK PAR-300-TEM PAR-400-HUM PAR-305-TEM PAR-405-HUM PAR-300-TEM med indbygget temperatursensor, PAR-305-TEM med ekstern temperatursensor PAR-400-TEM med indbygget fugtighedssensor, PAR-405-TEM med ekstern fugtighedssensor Boksventilator med 1. hastighed, ikke regulerbar (nettilslutning 3 x 400V) Boksventilator Kapacitet max. Automatik GTHB-025-B m3/h On/off GTHB-031-B m3/h On/off GTHB-035-B m3/h On/off GTHB-040-B m3/h On/off GTHB-045-B m3/h On/off

6 El-tilslutning Ventilator og motorspecifikationer står på typeskiltene. El-installationen skal udføres af autoriseret elinstallatør. Motorerne skal have ekstra beskyttelse i henhold til stærkstrømbekendtgørelsen. Der skal monteres en reparationsafbryder for ventilatoren. Min brydeafstand = 3 mm Max. Forsikring = 10 Amp GTHB-B boksventilator med påmonteret frekvensomformer FC485 elle FC skal have FI-afbryder type B, som også fungerer, selv om der anvendes jævnstrømskomponenter. Der skal installeres en jordforbindelse. Fejlstrømsafbryderne skal være mærket med symbol. Kabeltilslutning Boksventilator med frekvensomformer GTHB-xxx-B-004-FC485 GTHB-xxx-B-004-FC Kabeltilslutning Boksventilator uden frekvensomformer GTHB-xxx-B-004 Se kabeltilslutningsdiagram motorens klemkasse Frekvensomformer Forsyning 1 X 230V +jord FC Styresignal 1: 12V OUT 2: Uin 0-10V 3: GND 4: RUN Lækstrøm Lækstrøm < 25mA Ved valg af strømafbryder skal man være opmærksom på den samlede lækstrøm i installationen. ELLER FC485 Styresignal 1: 12V OUT 2: RS 485 A 3: RS 485 B 4: GND Forsikring Forsikring max 10A. Kabel Forsyning Minimum 3 X 1,5 mm 2. Kabel Styresignal 4 leder minimum 0,5 mm 2 /maks. 25 meter uskærmet for FC styringen. 4 leder 0,6 mm2 maks. 500 m uskærmet for FC485 styringen.

7 Luftmængdemåling Øland boksventilator GTHB-B har indbyggede måleudtag på ventilatoren, hvorved det er muligt at beregne luftmængden (volumenstrøm). 1. Demonter beskyttelsesbeslaget og den blå slange. (Afstandsbeslaget anvendes også ved juste-.. ring af indløbskonus i forhold til ventilatorhjulet). 2. Tilslut en trykmåler (manometer) mellem de 2 måleudtag på GTHB-B boksventilator og aflæs det målte trykdifferens. 3. Beregn den ønskede luftmængde ud fra formlen eller aflæs i kapacitetsdiagrammerne i katalogsiderne. 4. Montér blå slange og beskyttelsesnøglen igen. 7 Forudsætning for formlerne: Temperatur: 20 C Densitet:.. 1,2 kg/m 3 Trykmåling ved 20 C i: Pa 1 m3/s = 1000 l/s = 3600 m 3 /h Måleusikkerhed < ± 6% af aktuel luftmængde (volumenstrøm) (de angivne kanallængder skal være overholdt). Formel for beregning af luftmængde ( volumenstrøm) q = k x p = luftmængde (volumenstrøm) q = m3/h k = Faktor, bestemmes af den aktuelle ventilator størrelse p = Trykdifferens i Pa (aflæst på trykmåleren) Faktor for: Eksempel : GTHB-025-B: k = 96,2 GTHB-031-B: k = 169,7 GTHB-035-B: k = 182,0 GTHB-040-B: k = 233,2 GTHB-045-B: k = 244,8 Indreguleringsdiagram Ventilator størrelse GTHB-031-B k = 169,7 Aflæst: p = 300 q = k x p q = 169,7 x 300 q= 2939 m 3 /h Luftmængdeberegning på Øland boksventilator GTHB-B qv 7000 GTHB-045-B 6000 GTHB-040-B Luftmængde [m3/h] GTHB-035-B GTHB-031-B 2000 GTHB-025-B Emne k-værdi GTHB-025-B 96, GTHB-031-B 169,7 GTHB-035-B 182,0 GTHB-040-B 233,2 GTHB-045-B 244,8 q = k-værdi * kvrod( p) Pw Målt trykdifferens [Pa]

8 Teknisk specifikation Frekvensregulering Boksventilator GTHB-XXX-B-004-FC485 og GTHB-XXX-B-004-FC er med 3-faset normmotor som er forbundet med frekvensregulering der er placeret på motorkonsollet. Frekvensreguleringen er eltilkoblet motoren med skærmede kabler. Frekvensregulering FC485 og FC har indbygget netfilter og er sikret mod for høj temperatur, kortslutning, blokering og overbelastning. FC485 er med RS485 bus og 4-leder interface: nettilslutning 1 x 230 V+ jord (12v out, RS485A, RS485B, GND som styresignal). FC: Nettilslutning er 1 X 230V + jord og der kobles 4-leder kabel (12V out, Uin 0-10V, GND og RUN som styresignal.) Med FC485 elle FC frekvensregulering kan boksventilatorens omdrejningstal reguleres efter den ønskede luftkapacitet. Der er meget store energibesparelser ved at anvende GTHB-B boksventilatorer med frekvensregulering FC485 eller FC. Der kan reduceres op til 50% i energiforbruget i forhold til konventionelle triac-regulatorer og endnu mere i forhold til spjældregulering. Boksventilator Type U Volt n Omdrejningstal omdr./min P Effekt kw I Strøm Amp GTHB-025-B-004-FC485 1 x ,25 0,89 FC485 GTHB-025-B-004-FC 1 x ,25 0,89 FC GTHB-025-B x ,25 0,71 Ingen GTHB-031-B-004-FC485 1 x ,25 1,42 FC485 GTHB-031-B-004-FC 1 x ,25 1,42 FC GTHB-031-B x ,25 0,71 Ingen GTHB-035-B-004-FC485 1 x ,37 2,19 FC485 GTHB-035-B-004-FC 1 x ,37 2,19 FC GTHB-035-B x ,37 1,04 Ingen GTHB-040-B-004-FC485 1 x ,55 3,69 FC485 GTHB-040-B-004-FC 1 x ,55 3,69 FC GTHB-040-B x ,55 1,36 Ingen GTHB-045-B-004-FC485 1 x ,10 6,19 FC485 GTHB-045-B-004-FC 1 x ,10 6,19 FC Konstanttrykregulering Behovsstyring Frekvensregulering type GTHB-045-B x ,10 2,53 Ingen Driftsform type On/off On/off On/off Konstanttrykregulering Behovsstyring On/off Konstanttrykregulering Behovsstyring Konstanttrykregulering Behovsstyring Konstanttrykregulering Behovsstyring On/off U = nettilslutning (volt) n = nominel omdrejningstal afhængig af belastningen (omdr./min) P = afgiven effekt, som er påstemplet motoren (kw) I = maksimal optaget strøm (Amp) Frekvensregulering type FC485 eller FC, - ingen = ingen frekvensregulering Temperatur Opgivne data er ved temperatur t = 20 C Densitet = 1,2 kg/m 3 Luftemperatur ved kanaltilslutning ved kontinuerlig drift: min, -30 C og max. +80 C Omgivelsestemperatur: min -12 C, max. +40 C

9 Service og vedligeholdelse 9 Øland boksventilator GTHB-B serviceres efter behov dog minimum 1. gang pr. år. Adskillelse af boksventilator GTHB-B 0. Afbryd strømmen på reparationsafbryderen og først når ventilatorhjulet er standset må servicearbejdet udføres. 1. Boksventilator GTHB-B med angivelse af 6 grønne montageskruer. 2. Løsne de 6 grønne skruer med den medleverede servicenøgle. (4 på ventilatorhuset, 2 på bæreskinne). 3. Træk Motorkonsol og ventilatorhjul ud ved hjælp at de to håndtag. 4. Rengør ventilatorhjul og ventilatorhjulets afvejningsklodser må ikke flyttes eller fjernes. Husk at aftørre helt, og alle dele skal være helt tørre. Der skal være mulighed for køling af motoren. Dette gøres ved at sikre, at der ikke er snavs bag i motoren, hvor køleluften tages ind. 5. Skub ventilatorkonsol på plads og boksventilatoren samles og husk at fastspænde de 6 grønne skruer igen. 6. Motoren har engangssmurte og vedligeholdelsesfrie kuglelejer Hvis motor eller kuglelejer skal skiftes, skal det udføres af Øland Service eller fagfolk.

10 Service og vedligeholdelse RD0 RD90 10 Øland boksventilator GTHB-B serviceres efter behov dog minimum 1. gang pr. år. Skift fra lodret til vandret afkast 7. Demonter de 4 grønne skruer på ventilatorhuset (motorsiden). 8. Demonter sikkerhedsskruerne på bærekonsollerne på sugesiden og motorsiden. Demonter de 4 skruer på bærekonsollet (sugesiden) på ventilatorhuset og fjern beslaget. Ventilatorhuset drejes i pos. RD90. Beslaget monteres igen. Før fastsspænding justeres højden på indløbskonusen i forhold til ventilatorhjulet med beskyttelsesbeslaget (se beslag ved blå slange). Efter fastspænding skal indløbskonusen justeres, så der er samme afstand hele vejen rundt imellem ventilator hjul og indløbskonusen. Det gøres ved at pladeskruerne ved indløb demonteres og fastskrues igen efter justering (Husk at montere beskyttelsesbeslaget igen over blå slange). Montér sikkerhedsskruerne på bærekonsollerne på sugesiden og motorsiden. 10. Tjek om alt er fastspændt. 11. Tjek om ventilatorhjulet løber frit, drej ventilatorhjulet med hånden.

11 EU Overensstemmelseserklæring Producent: ØLAND A/S Adresse: Energivej 3-7 DK-2750 Ballerup Danmark 11 Produkt Boksventilator GTHB-025-B Boksventilator GTHB-031-B Boksventilator GTHB-035-B Boksventilator GTHB-040-B Boksventilator GTHB-045-B Denne erklæring bekræfter hermed, at produkterne opfylder de krav, som stilles i... nedenstående direktiver under forudsætning af, at de ovennævnte produkter monteres i henhold til medleveret vejledning. Produkterne er omfattet reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser forudsat at produkterne er korrekt monteret, anvendt og vedligeholdt. Direktiv: Maskindirektiv 98/37ECC EMC Direktiv 93/68ECC Lavspændingsdirektiv 73/23ECC Dato: Signatur: Johnny Øland Stilling: Adm. Direktør

12 Notater 12

13 3 Vejle 1 Ballerup 4 Lund 2 Aabenraa 1 Ballerup Hovedkontor/ produktion/salg/lager 2 Aabenraa Produktion/salg 3 Vejle Salg/lager 4 Lund Produktion/Salg/lager Energivej 3-7 DK-2750 Ballerup Tlf (+45) Fax (+45) Kathale 41 DK-6200 Aabenraa Tlf (+45) Fax (+45) Sadelmagervej 15 DK-7100 Vejle Tlf (+45) Fax (+45) Gustavshemsvägen 7 S Lund Tlf (+46) Fax (+46) Du kan finde yderligere information på

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brand- og røgventilatorer 2 Brand- og røgventilatorer Certifikater og normer DS/EN 1211-3, DS 428.4

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere