AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER"

Transkript

1 VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA

2 Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning af denne ventilator. Læs motorens sikkerhedsinstruktioner grundigt inden tilslutning. Giv alle brugere af ventilatoren instruktion i, hvordan den skal betjenes og serviceres. Undlad at afmontere fabriksmonterede dele, da ventilatoren ikke vil virke efter hensigten. Alle elektriske installationer må kun udføres af autoriseret installatør. Montering og installation af ventilator må kun udføres af trænet personnel. Lad ALDRIG ukyndigt personnel bruge eller installere denne ventilator. 1. INDLEDNING Denne manual følger med ventilatoren. Den vedrører installation, drift og vedligehold af ventilatorer type HVA Yderligere medfølger særskilt manual vedrørende drift, installation, reparation og vedligehold af valgt motor. Der henvises til denne for yderligere oplysninger. NB! ALLE VENTILATORER SKAL FORSYNES MED EN FORM FOR MOTORBESKYTTELSE (FREKVEN- SOMFORMER, MOTORVÆRN ETC.) NB! VED ANVENDELSE AT VENTI- LATOREN TIL PROCESUDSUGN- ING. STILLER ARBEJDSTILSYNET KRAV OM GODKENDT TRYKVAGT TIL KONTROL AF KORREKT LUFT- MÆNGDE. NB! VENTILATOREN MÅ IKKE KØRER FRITBLÆSENDE UDEN PASSENDE SIKKERHEDSFORAN- STALTNINGER VACUMEX ANBEFALER, AT ALLE VENTILATORER MONTERES I LYDBOX, FORSYNES MED KANAL- LYDDÆMPERE OG INDREGULER- INGSSPJÆLD. For information om tekniske data såsom ydelser, konstruktion, dimensioner m.v. henvises til datablad på den pågældende ventilator. DENNE MANUAL SKAL ALTID OPBEVARES LET TILGÆNGELIGT FOR SERVICE-FOLK OG BRU- GERE! Ventilatorens typeskilt 1.1 Fare! Det er forbundet med fare for lemlæstelse at starte ventilatoren op uden monterede kanaler. Det er forbundet med fare for lemlæstelse at demontere kanaler under drift. Det er forbundet med livsfare at afmontere elektriske dele under drift. Det er forbundet med fare for havari, hvis ventilatoren suger større dele ind. Montage og service må kun foregå ved afbrudt strøm og ventilator i stilstand.

3 Instruktionsmanual HVA 2.2 Installation Oversigt over ventilator Luftretning (tjek skilt på ventilatoren) Montageflange Montageflange 1m forsyningskabel Motorskilt Axialvinge Kabel-forskruning Motorflange Ventilatoren leveres komplet samlet og klar til montering af rørføring og el-tilslutning. Ventilatorens indløb og udløb er forsynet med EUROVENT 1/2 montageflanger. Ventilatoren kan monteres på gulv, væg, tag eller direkte på kanalsystem. Det er vigtigt, at ventilatoren monteres på et solidt underlag, da ellers er risiko for, at ventilatoren går i selvsving. Ventilatoren skal enten via montagebøjler (tilbehør) boltes fast til underlaget eller boltes sammen med modflange på kanal. Hvis ventilatoren er tænkt fritsugende skal den åbne kanal-ende forsynes med sikkerhedsgitter eller armatur (ikke del af leverance), så det ikke er mulig utilsigtet at komme i nærheden af den rotorende vinge El-Installation **Må kun udføres af autoriseret installatør.** Check spænding og ampereforbrug på el-motorens motorskilt. Anskaf passende motorværn i henhold til ampereforbrug på motorskilt Check el-diagram i klemkassens låg. Forbind terminaler i trekant eller stjerne i henhold til spænding på motorskilt. Forsyn altid ventilatoren med reparationsafbryder maksimal 1m fra ventilatoren. Check at motoren kører samme vej som pil på ventilator. Se også manual på motor.

4 4.0 Vedligehold 3.0 Drift Instruktionsmanual HVA Ventilatoren skal mindst én gang årligt serviceres at uddannet service montør. Visse monterede motorer kræver faste smøreintervaller. Se medfølgende motormanual om det gælder den leverede motor. Check ventilatorhjul og ventilatorhus for snavs og rengør om nødvendigt Check at motorens lejer går let og uhindret uden mislyde. Hvis ikke skal motoren til reparation. Check at ventilatoren er vibrationsfri. Hvis ikke check om vibrationsdæmpere er mørnet eller om hjul er kommet i ubalance. Send hjul til afbalacering hos producent og skift vibrationsdæmpere. Reparer ikke selv motoren eller ventilatorhjul etc., men send dem til din forhandler. Ved forkert reparation er der fare for eksplosion! Denne Vacumex(R) ventilator er designet til brug i områder uden potentielle ekslosive atmosfærer. Den udsugede luft må ikke være aggresiv eller korrosivt medmindre syrefast ventilator er valgt. 3.1 Begrænsninger i brug af ventilator Udsuget luft må ikke indeholde flydende væsker. Brug filter om nødvendigt. Udsuget luft må ikke indeholde større partikler såsom bolte, skruer mv. Ventilatoren må kun benyttes til erhvervsmæssigt brug. Temperaturen på det udsugede medie må ikke overstige 60 C. Omgivelsestemperaturen skal være mellem -20 C til +60 C (motorafhængig). Ventilatoren må kun anvendes når den er tilsluttet et fast rørsystem eller sikkerhedsnet. 3.2 Forkert brug af ventilator Udsugning af eksplosive eller brandbare medier. Udsugning af ætsende medier. Brug af ventilatoren uden faste rør/sikkerhedsnet monteret. Brug af ventilatoren uden motorværn. Brug af ventilatoren, selvom den har defekter. Brug af ventilatoren udenfor dens temperaturområde

5 Instruktionsmanual HVA 5.0 Fejlfinding Problem Mulig årsag Løsning 6.0 Garanti VACUMEX A/S forpligter sig til at yde 12 måneders garanti på fabrikationsfejl. Motorværn udkoblet Kontroller og reset motorværn Garantien omfatter ikke onsite service af ventilator. Ventilator starter ikke Motoren hviner ved opstart Ventilator giver for lidt luft For-sikringer sprængt En fase er brudt Spænding for lav Fejlforbindig Motor kører forkert vej Der er for stor turbolens ved indløbet Udskift sikringer med samme i korrekt størrelse Kontrol kabler Kontroller at motoren forsynes med spændingen, der står på motorskiltet Følg forbindelsesdiagrammet i motorens klemkasse og data på motorskiltet. Byt to faser og check om hjul kører samme vej som pil på ventilator Fjern årsagen til turbolensen f.eks. bøjning eller manifold og udskift med lige rør Garantien bortfalder, når adfærd og procedurer beskrevet i denne manual samt motors manual ikke overholdes. Ved uautoriseret modificering af ventilator bortfalder både garanti samt CE-mærkning. VACUMEX A/S påtager sig intet ansvar for skader sket ved fejlagtig brug, reparation eller montering. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser fra Vacumex A/S 7.0 Anvedte normer og standard Ventilatoren er designet og fremstillet ved hjælp af følgende retningslinjer og standarder: Rørmodstand for stor ventilatoren kan ikke overvinde rørmodstanden 2006/42/EC Maskindirektivet Ventilatoren er overbelastet Check at luftmængde ikke overstiger ventilatorens kapacitet. Tilføj indregulering spjæld for drosling af ventilator 89/336/EC 73/23/EC EMC Direktivet Lavspændings retningslinjer Motorværn slår fra Motor mangler en fase Fejlforbinding Kontroller spændingsforsyningen Følg forbindelsesdiagrammet i motorens klemkasse og data på motorskiltet. Øvrige standarder: EN 292 Maskinsikkerhed EN 294 Sikkerhedsafstande HFI slår fra Overgang i motor Kondensvand i motor Ventilatorhjul er i ubalance Motor defekt og skal udskiftes Check at kondesafløb på motor ikke er tilstoppet. Dræn og udtør motor Ventilatorhjul skal afbalanceres EN 5024 EN EN Særlige krav til design, testning og benævnelse af gruppe II materiel. Ikke Elektrisk udstyr i pot.exp. atmosfære(selve ventilator). EMC Unormale vibrationer Svagt fundament Forstærk fundament. Kontroller befæstigelsen EN El-udstyr til maskiner Motor kører på 2 faser Kontroller faserne og genetabler nettet EN Sikkerhed på el-udstyr Unormal støj Ventilatorhjul rører ved indløb Kølevinge på motor rør ved skærmen Ventilatorhjul skal flyttes på plads og efterspændes Ret skærmen op

6 VACUMEX A/S Assensvej 332 DK-5690 Tommerup PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING j.fr. Maskin direktiv 2006/42/EC, app. II A Vi erklærer hermed, at følgende produkter: Axialventilator, Type HVA Serienr.: er i overensstemmelse med Maskin direktivet 2006/42/EC med speciel reference til bilag II pkt. A (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 ) i direktivet vedrørende grundlæggende sikkerheds- og helbredskrav i forbindelse med konstruktion, fremstilling og markedsføring af maskiner. Produktet er fremstillet under hensyntagen til følgende harmoniserede normer: EN /2 EN EN /336/EC 73/23/EC EN EN Maskinsikkerhed El-udstyr til maskiner Sikkerhedsafstande EMC-direktivet Lavspændings retningslinjer El-udstyr til maskiner Sikkerhed på el-udstyr DK-Tommerup, den 27. januar 2011 Kim Møller Nielsen Direktør, Dipl.Ing.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere