*{.g*s4*h ffm*r X,q *#r+{. K'S.*** JULSilYGGEAfTEN.å for alle generationer i Horne-hallen. Lotteri med flotte præmier. Få et spil kort eller billard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*{.g*s4*h ffm*r X,q *#r+{. K'S.*** JULSilYGGEAfTEN.å for alle generationer i Horne-hallen. Lotteri med flotte præmier. Få et spil kort eller billard"

Transkript

1 29. hrgang nr.232 December 1999 k -t" ftl 'n dsil { % # fr k då"r &L # # rfu '#' 'q' &{*i # & 4s&)S' # xffi H +&[ JH &, 4 i"; *ffie# *.*$ rtr,6 m Xc# *{.g*s4*h ffm*r X,q *#r+{. K'S.*** Aftenens program: JULSilYGGEAfTEN.å for alle generationer i Horne-hallen fredag den 17. december 1999 kl Varde Garden kl, 19,30 Velkomst kl Luciaoptog med børn fra Myretuen \. kl. 20,00 Dans omkring juletræet.1i kl Uddeling af slikposer,.lit.,i Diskotek Entre: 25 kr. Vi ses i hallen Lotteri med flotte præmier Få et spil kort eller billard Der kan købes glogg, æbleskiver og kaffe kl Aftenen slutter Med nissehilsen HGF, HlF, Sogneforeningen og åw mdk m I.IES I HORNE.POSTENS JULENUMMER BL.A.: - Julen i Horne - Fonetningernesåbningstider - Knaldtilbud fra Horne-hallen - Spændende højskoledag i Horne - Derfor steg dit hus så megetl (læserbrev) - Ny formand i Horne ldrætsforening b 1iy g å.tga. {, k X +*i a &t*. +ih -i*+ v't 'is å"i,,æ. t'r s w;q *St 1t.å irry # ffi&- 1t &.r4bi ;s ifu 4# $k rs' fi ffi H H t$ik '# f

2 C r^rtrrr:a rrstrrrtrt-r -7- Auioriseret El-instollotør, Horne. Tlf == =- Ove Lihn, Ndr. Boulevard 116,6800 Sækbæk Kro Als Når maden skal være rigtig go' Varde - T o El-inslollotioner. Hvidevoreservice r EDB- og Doto-inslollotioner r Antenneonlceg o lnduslri-inslollotioner. Afd. of Olesen & Jensen Ringkøbin gvej 232, Sækbæk Ttt.7s26-O430 Strømgårds EL - Service Vi tilbydcr alt lige fra alm. service, nybl'ggeri, industri, landlrrug lil hvidcvarcr m.m. Døgnvagt på tlf O070 Mobiltlf [iner Strømgård l{vid \/r. Iljerremosevej 27, Horne Pedersen - Nielsen Habrehøjvej '14, Horne 6800 Varde - Tlf Horrle Ttt.7s2602L4. BOLIqAYQqEE, rrlslurrer r INDVSTEIBYCCESI ///// g\9 ///// r r,rndaruqsbyqeeat //)GARA tr1///// o FBITIDSHUSE ///// OtDXlttG //t//. BEPABABTIONSABBEJDE. PB0JEKTEBINQ AF BYQQESI Tomrernt: Knud Luncl Hansen, Ing.: Morten Henneberg, Råt;fåi3å Ring til. Gunnar Ditlevsen. Niels Jørn Hansen. Gert Nygaard Madsen Ndr. Boulevard Varde. Telefon ' Fax STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 #U"p-qsxff^ts*X,,4r-ft ryw+$***xw*a**e#dås,ry*x.+x' b uuleoptog r HORNE å "ry sør{da6 DEN r 9" DECE,&IBER KL" r 5.O(,å Juleoptog med Varde Garden i spidsen starter ved Horne-hallen - og går.en tur gennem byen og slutter af med julemusik ved Hornelund. Fra sognehytten uddeles slikposer til alle børn. tr-&iftf. ABNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTAR Torsdag 16, åbent til kl, Fredag Lørdag 18, Søndag 19,' Mandag 20, Tirsdag Onsdag 22.12,1999 Torsdag 23.' Fredag Lørdag Søndag 26,12,1999 Mandag 27J2,1999 Tirsdag 28, Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 01, Dagli' Brugsen 18,00 '18, , Lukket Lukket Lukket 18, , Lukket El-inst. Tonnesen 17, Lukket , Lukket Lukket Lukket ' ,00-12,00 Lukket Man handler også tiljul i Horne - det er en god ide Julegaverne kobervi selvtolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER

4 Æ *4ff 4,.s-y w *, JULETRÆER W y å sælges k Køb Deres juletræ * hos Spejderne. 4 t Flotte træer, & # der et for et nøje er udvalgt blandt j] ry tusindvis af træer. å kå,# å& #ååhxli,r; eå F #$' * Træerne sælges fra fam. Juelsens have på &,# Kirkebakken 6, Horne S Hver dag efter kl, 4 15,00 k tr \/^^ri^ hir^^^ fi H Venlig hilsen.f* #***".T'ff ff J'#;;:****fr OLDBOYS. OG VETERANFODBOLD Traditionen tro starter hæningen for oldboys- og veteranspillere HW Næste gang er: Lørdag den 1. januar 2000 kl Lørdag den 8. januar 2000 kl (gule ærter) Herefter træning hver lørdag kl Gamle, såvel som nye spillere er velkommen. Keld Carstensen og Gunnar Ditlevsen Holdledere Julegaverne kobervi selvlolgelig hos HONNEPOSTENS ANNONCøRER

5 KOM GODT IND I DET NÆSTE ARTUSINDE Horne Hallens Cafeteria vil hermed ønske alle vore kunder, brugere og andre inte' resserede et godt nytår med et KNALD TILBUD Mandag den 27. december k[.10.00'11.00, hvor vi har hyret en af hjemmeværnets sprængningseksperter til en demonstration af "korrekt omgang med fyrværkeri" Da det jo er mænd mellem 17 og 42 år, der har de fleste fyrværkeriuheld kunne alle sognefs mænd jo passende ta' hele famitien med på stadion til demonstration, så alle kan komme godt ind i det næste åftusinde uden skader. Derefter giver Cafeteriet en kop kaffe/the eller saftevand. Venlig hilsen Lone & Niels Hviid, Horne hallens Cafeteria *s e %ek#.ffi*trxp.-,*vw Olorns,l{'eo Giv lillemor fri på2.juledag og inviter' familien på Horne Kro til en lækker julemiddag kl , som består af følgende menu: Klar suppe m/boller, ris og suppebolle Suppekød m/gemyse, kartofler og flødepeberrodssauce (eller flæskesteg m/rødkål og brunede kartofter) Hjemmelavet fløderand m/is og kirsebærsauce åb Kaffe m/p.f. Efter middagen går vi en tur rundt omkring juletræet, hvor vi leger og synger nogle julesange og hvor der uddeles små juleposer til alle børnene. Der vil være julemusik under hele middagen, Med dette ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår' Margit og Henning i'&tffi'ås,["^t'x,ffi3l,"lt""xeå"' ry- s

6 JULEBADMTNToN 1999 Hallen kan benyttes til badminton følgende dage: Søndag den 26, december Mandag den 27. december og Tirsdag den 28, december. _q A myt= mw Alle dage fra kl Sodavand kan købes i hallen. Vi håber alle vil være behjælpelige med at udgå ventetid - gør plads for hinanden. BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen P.S,: Der er ingen badminton fredag den 17. december på grund af juleafslutning. ffi#-i# Nye trøjer til badmintonholdet old motion fra Borg Biler, Horne Autoværksted. Fra venstre: Søren Jensen, Tommy Bech, Dora Harck, Henning Pontoppidan, Gerda Schmidt og Arne Albertsen. Julegaverno kob t vl selvlølgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER

7 HORNEMESTERSKABER I BADMINTON AR 2OOO Der afholdes Horne Mesterskaber i badminton i Horne-hallen lørdag den 5. februar 2000 fra kl og søndag den 6. februar 2000 fra kl Pris pr. spiller for række: U9, U11, U13, U15og U17 20kr, Senior og oldies 40 kr. Lørdag er der indledende kampe for ungdom. BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen I(ÆRE GAMLE H.I.F OG H.I.P. På tærsklen til et nyt årtusinde skal du have en nytårshilsen, som en beskedent tak for alt det du har givet og lært mig. Jeg har trådt på dit græs - slidt dit gulv - frådst med dit vand, Hos dig har jeg fået oplevelser, skuffelser, smagt sejrens sødme og nederlagets uretfærdighed. Du har gjort mig stædig - modig - smidig og selvstændig. Du har lært mig at yde, før jeg kunne nyde, Blandt dine fandt jeg min livsledsager, du har hjulpet med pasning og opdragelse af mine/vore børn. Med den rette pleje og omsorg fra dine sognebørn vil du give børn og unge (samt ældre) holdninger og oplevelser som kan bruges i det nye årtusindes spændende, indviklede og udfordrende fremtid. GODT NYTÅR Venlig hilsen fra en "hr. Hvemsomhelst', il"&lh'ås#,e X,.il8l"J;XEå"" ry 7

8 MALLE PLANTAGE! I 1884 dannede en række landmænd et interessentskab'malle Plantage'. Planen var at tilplante et hedeareal i det nordvestlige hjørne af Horne sogn, danne læ for vestenvinden. Der var på det tidspunkt ingen læhegn. å& som skulle Der blev lavet en overenskomst mellem lodsejerne om tilplantning af ca. 212 tdl. hede. Arbejdet blev udført efter Hedeselskabets anvisning. lnteressentskabet samt Malle Plantage eksisterer stadig. Der er fredskov pligt på det meste, og tilstødende arealer ligger i skovrejsningsområde. Mange har gennem årene besøgt og benyttet plantagen på den ene eller anden måde, Det er man stadig velkommen til, men det henstilles, at man følger de regler der gælder for færdsel i private plantager og skove. Det kan nævnes, at det kun er tilladt at færdes på stier og veje. Hunde skalføres i snor, og man må ikke klippe eller brække grene af. Tilladelse til at skove samt samle brænde og at klippe pyntegrønt kan fås ved henvendelse til lodsejerne som er følgende: Tage Hansen Erik Harck Kristen Krog Kim Kartvedt Johannes Nielsen (Malle) Arne Hermansen Johannes Nielsen (Bounum) Frede Holm Niels Chrestensen Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Harck, tlf, '13. Bestyrelsen HORNE HJORTEFARM Hjortekød sælges. Henvendelse til Anders Jensen, tlf eller Palle Pal lese n, Ilf Horne ryf Julegaverne kober vi selvtolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER

9 SPÆNDENDE HøJSKOLEDAG I HORNE lørdag den 15. ianuar 2000 Gudstjeneste i Horne Kirke kl, 9.30 ved sognepræst Jørgen Anker Jørgensen, Venø. Formiddagskaffe på Horne Kro kl, ca "Kirkecabaref over "Gammel-Jehannes hans biwelsistårii'opført af Jørgen A. Jørgensen og højskolelærer Astrid Pollmann, Holstebro, Middag kl. 12,00 Kl. 13,00 læser og levendegør skuespilleren Lone Hertz'Johannesevangeliet', Højskoledagen forventes at slutte omkring kl. '15.30, Prisen for hele dagen - med foredrag, formiddagskaffe og middag med 2 retter mad (uden drikkelse) - er 125 kr. Tilmelding til: Viggo Aarhus, Horne tlf MargretheR.Kristensen,Thorstrup 11t senest den 12. januar 2000, NB.: Der afgår bus fra Thorstrup, Se lokalposten, HøJSKOLEDAG Menighedsrådene ved Thorstrup og Horne kirker Astrid Pollmann er højskolelærer med stort H. lgennem en lang karriere har hun dyrket fortællekunsten og den musikalske baggrund som konservatorieuddannet pianist har ført til at hun seriøst har bidraget til vedligeholdelsen og fornyelsen i højskolesangen. lgennem mange år var Astrid Pollmann lærer på den klassiske musiklinie på Holstebro Højskole, Siden 1996 har hun været freelance og specielt sproget fra hjemegnen på den jyske hede har interesseret hende, Jeppe Åkjærs "Gammel-jehannes hans biwelsistårii' har hørt til repertoiret i mange år, men i samarbejde med Jørgen Anker Jørgensen, har den folkelige fortælling fået en ny aktualitet, Jørgen Anker Jørgensen er sognepræst på Venø i Limf,orden. Som musikuddannet cand,mag. har salmesang og folkelig sang været et naturligt interesseområde. Jørgen A, Jørgensen var i en orlovsperiode kollega til Astrid Pollmann?:"1.1".jt:l: ry iklh'å3#,e l"t3li';{fl"' ry e

10 Højskole, og det var her interessen for den folkelige og bibelske fortælling i viser og sprog førte til ideen om en kirkecabaret om emnet. Det er denne blanding af oplæsning, forbindende indslag og fælles sang, man kan møde i fortællingen om Gammel-Jehannes og biwelshistårien! JOHANNESEVANGELIET Fra udgangen afjanuar 1999 tager Lone Hertz rundt i Danmark og præsenterer Johannesevangeliet i 6n stor oplæsning af 2%limes varighed. Den folkekære skuespiller og foredragsholder har i flere år med stor succes lavet oplæsninger af brudstykker fra Det Nye Testamente; men ifølge Lone Hertz er lysten til at levendegøre et HELT evangelium nu blevet så stor, at det er "marathonoplæsningen", hun frem for alt satser på: - Jeg troede, at jeg kendte Det Nye Testamente... Kendte grundlaget for dåt at være kisten. Men man lærer ikke at forstå Jesus og hans samtidige - man lærer dem ikke at kende som mennesker, hvis man kun stifter bekendtskab ned brudstykker at Testamentet Så hvis man fil at begynde med får læst - eller hørt - bare 6t evangelium, så er man kommet langt. - Jeg har selv måttet læse Johannesevangeliet et hav af gange for at opnå en forsfåelse, så 1'eg kan videregive det. Det er naturligvis hårdt at indstudere et helt evangelium, men det er også en op/evelse af dimension at tilegne sig det i 6t stræk. Det er en igdom. - På Jesu tid var ordet ikke henvist til oplæsning i kirken. Det blev saat - fortatt på gader og stræder, hvor folk mødtes. - Vi har ikke mindst brug for Testamentet i en tid, hvor mennesker søger efter åndeligt liv. Kendskab til Testamentet vil naturligvis også være med til at styrke Folkekirken. Men det er ikke kun defior jeg tager ud og læser op. - Det Nye Testamente er for mig "histoien over alle histoief. Uanset om man er kisten eller ej - eller har en helt anden fro - så er det et bud om næstekærlighed til en hård konkunenceverden. Derfor er det magtpåliggende at videregive dette bud. - Guds ord bør tyde overalt - ikke bare i kirker ry' i;f"'h33+"'e l'til"å';æl* ry-

11 "Jeg finder, at initiativet til en tumå med Johannesevangeliet, læst og gjort levende al Lone Hertz, er aldeles fortræffeligf'. Erik Norman Svendsen, over Københavns Stift "Det var meget betagende, og vi fattede ikke, hvor tiden blev af. Lone Hertz formåede at levendegøre beretningen... Måtte dog langt flere få lejlighed til at høre hele Johannesevangeliet, som vi blev priviligerede med... Det henvender sig til både I unge og ældre, kirkefremmede og kirkevante - ja alle, som kan sætte pris på ægte kunst... Det er vist den største aften jeg nogen sinde har oplevet. Kirsten Mørch "Hele Johannesevangeliet på en eftermiddag - det lyder godt nok voldsomt, og kunne mindre ikke gøre det? Efter at have hørt Lone Her2' oplæsning, må jeg helt klart sige: Nej, mindre kunne bestemt ikke gøre det". Dorte L "Fortællingen om Jesu liv, berettet af den mest fintfølende og tænksomme af evangelisterne: Johannes - og fremført i samme ånd - som om det var et øjenvidne - i en marathonoplæsning på næsten 3 timer - med 100% indlevelse og engagement - det var Lone Hertz - det var en oplevelse!' Mikkelsen, HORNE UNGDOMSKLUB.."'I)ri-"-- å=,ihi Der afholdes generalforsamling i Horne Ungdomsklub mandag den 17. januar2000, kl Dagsorden iflg. vedtægterne, På valg er Alis Kristensen og Mamse Pontoppidan. Klubben gi/ kaffe. Hilsen Marinus SÆT x I KALENDEREN ved LøRDAG DEN 25. MARTS "'""i^,.)."" hvor Horne Gymnastikforening holder jubilæumsfest i Horne Hallen. Vi har bestilt et rigtigt godt 3 mands danseorkester, som kan spille noget for både unge og ældre, Nærmere oplysninger om pris og bestilling kommer i Horne-Posten ifebruar Horne Gymnastikforening/Lene Jensen Jubgawrne k6b r vi selvtolgelig hos HORNEPOSTENS 11

12 FAMILIE OG SAMFUND Sådan kan vi lave pålæg Forbrugeraften med Torvets Købmand, Ølgod. Tirsdag den 18. januar 2000 kl i skolekøkkenet, Horne skole. En aften, hvor vi parterer 1/"gris, og ser hvad vi kan lave ud af den, Desuden er der flere smagsprøver - deriblandt vinsmagning, Til sidst er der amerikansk lotteri med grisen, En forbrugeraften med overraskelser. Pris: Medlemmer lkke-medlemmer 30 kr. 50 kr. Familie og Samfund/Mona Clausen Vort nye navn og logo er: FAMILIE OG FRITID når vi pr. 1. januar år 2000 hæder ud af foreningen Familie og Samfund. Foreningen fortsætter som hidtil med kurser, foredrag og virksomhedsbesøg, samt hvad der ellers måtte komme af gode ideer, både fra bestyrelsen, men også fra jer medlemmer og andre interesserede. Så gå til bestyrelsen med din ide. Foreningen vil også fortsat være en forening for hele familien, et medlemsskab omfatter hele husstanden. Desuden vil vi samarbejde med de andre foreninger i området, der også har meldt sig ud af Familie og Samfund, og som alle har det samme navn og loge. Det drejer sig om Tinghøj, Lyne og Krusbjerg, Mona Clausen Landbrugs- og entrepren6rarbejde BerteT SØrensen - Tlf Julegaverne kober vi s lvlolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER

13 t HORNE AFTENSKALE ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. tol Husk foredraget med politiassistent Henning Boegø den 17. januar 2000, kl, 19,30 på Horne skole. Horne Aftenskole/Tove Sørensen *treftffi*he#,atrtrffif#^*s43ffifrry{ffæe% wrff, **#kr,.*ks# Horne Idrætsforening ønsker alle vore sponsorer, støtteforeningen, HIP, øvrige foreninger, Lone og Niels, ledere, udvulgs- og bestyrelsesmedlemmer' samt alle medlemmer og alle, som har været med til at støtte HIF i sæsonen 1999 en rigtig glædelig jul og et godt nytår med takfor sæsonen 1999, HIF/bestyrelsen GI-/EDELIG JUL OG GODT NYT,4R Læsere, annoncører samt trykkeriet ønskes en GL/EDELIG JUL samt et GODT ttvfrln. Samtidig vil vi fra bladudvalget gerne sige tak for godt samarbejde i det forlpbne år. Inga, Leif, Erling, Birtha og Kurt JULEGAWRNE KøBER W SELWøLGELIG HOS HORNEPO STENS ANNONCØRER ry-

14 NYT FRA SKOLEN Efter en uges efterårsferie var forældrene med i skole på de bagerste rækker til forældredagen den 29. oktober. Mange mødte op, ca. 70 forældre var i indskolingslokalet i spisepausen for at spise rundstykker og drikke kaffe. En kort orientering har fundet sted angående den nye lærerarbejdstidsaftale, der træder i kraft august år De kendte Ø-,U- og F-timer forsvinder og bliver erstattet af skoletid og individuel tid. Hvilke fordele og ulemper det vil give er ikke gennemskuet på nuværende tidspunkt. Horne skole er ligesom alle andre skoler blevet udstyret med en 'moppe-mappe". Undersøgelser viser at alt for mange børn i Danmark bliver moppet i forhold til f.eks. Norge og Sverige. Mappen indeholder forskelligt materiale, der kan være til hjælp og inspiration i arbejdet med at bekæmpe mobning. Det er ønskeligt at lærerne tager emnet op i klasserne efter behov,. så vi kan prale med en "moppe-fri'skole. Skolen har flyttet sit kontor. Det gamle specialundervisningslokale (over aulaen) er blevet lavet til to nye kontorer. I det første sidder Thrine og Lene og i det inderste sidder Henning. De har fået mere plads, men det var vist også efterhånden nødvendigt. Edith Due Knudsen er ansat som vikar pr , da Ane Frydedahl er gået på barselsorlov. 5, klasse har været til skoleskydning i Tistrup, og et hold kvalificerede sig til amtsmesterskabet i Ribe Amt, hvor 20 hold dystede, men hvor Horne ikke gik videre, På mandag pynter alle klasser skolen til jul. Elevrådet vil præmiere den flottest pyntede klasse, så mon ikke nok alle vil gøre sig umage i håbet om at vinde. Politiet kommer også på mandag for at tjekke cyklerne. Da vi nu er i den mørke vintertid skal lysene jo være i orden for at nå sikkert i skole. Fra SKOLEBESTYRELSEN skal lyde en GLIEDELIG JUL samt et GODT NYTÅR, vi skriver videre i det nye årtusinde. På skolebestyrelsens vegne/linda Møller 14 ry Julegaverne kober vl selvlolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER

15 øster HERREDS SENIORKLUB Arrangementer: Tirsdag den 25. januar 2000, kl i Ølgod Kulturhus. Agronom Kristian Lauritsen, Række Mølle fortæller og viser lysbilleder fra Pakistan, Tirsdag den 22. februar 2000, kl i Billund Lufthavn. Rundvisning Tirsdag den 28. marts 2000, k iølgod Kulturhus. Generalforsamling Derefter fortæller borgmester Erik Buhl Nielsen om Ølgod kommune. April Rundvisning på KLUB 8 i Ølgod (dato er endnu ikke fastsat) Maj. Tur til København og Nordsjælland Tirsdag den 27. juni. Aftentur ud i det blå, Tirsdag den 15. august. Heldagstur til Hobro og Mariager September: Evt. forslag fra medlemmer, se ugebladet. lngrid Jakobsen, Tistrup Peder Madsen, Ølgod Erik Andersen, Ølgod Aage Sch[iter, Hodde Svend Hansen, Horne ;ery*,ts*å# Med venlig hilsen og på gensyn Advokat Per Bovi6n Christensen Jernbaneall6 11", 6830 Nr. Nebel. Tlf Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf M l0 Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16' Kontortid privat: Torsdag kl ry- Julegaverne kober vi selvfolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER ry ilf flf, flf flf flf ,5

16 DERFOR STEG DIT HUS SA MEGET! Priserne på huse i Horne er steget dobbelt så meget som i resten af Varde! Som det vil være de fleste bekendt, har jeg klaget over 1999-vurderingen af mit hus. Det vil også være de fleste bekendt, at der landet over har været store reelle prisstigninger på huse generelt. Derfor kræver min fortsatte fastholdelse af klagen en nærmere redegørelse, som kunne være af interesse for resten af Hornes borgere. Klagens baggrund Umiddelbart før vurderingen dumpede ind af brevsprækken, fik jeg vurderet mit hus i forbindelse med en låntagningssag. Huset blev vurderet ca. 15o/o lavere af en ejendomsmægler, end det vurderingsrådet var nået frem til. Derfor klagede jeg i første omgang. Vurderingsrådets formand samt 2 andre mødte op hos mig og jeg fik at vide, at vurderingsrådet intet havde med den sag at gøre. De kunne kun korrigere vurderingen såfremt der viste sig at være særlige mangler ved huset. Resten gik nærmest pr, automatik og var beregnet på baggrund af mere end 500 hushandler i området. D6r kommer mit hus ind i billedet! Det gik senere op for mig, at vurderingsrådets formand herved meget bekvemt fortiede sin egen særdeles aktive rolle i de store prisstigninger i netop Horne. Forklaring følger: Alle ejendomme inddeles i såkaldte korrektionsgrupper, afhængig af hvor attraktivt et område, man er bosat i. Horne har været placeret i en korrektionsgruppe 4. Fra vurderingen i 1998 tilvurderingen i 1999 sker der det, at vurderingsrådet flytter hele Horne by til en anden korrektionsgruppe, hvilket ud over den almindelige prisstigning giver en ekstraordinær stigning i Horne på ca kr. pr. m2. 4 hushandler atgør prisen på dit hus Argumentet for at foretage denne flytning er angiveligt, at man har konstateret, at 4 huse i Horne by er solgt til priser langt over vurderingen. En nøgtern gennemgang af de 4 handler viser imidlertid, at der for hver af husene er ganske særlige forhold, der gør sig gældende. Prisstigningerne har for hver enkelt hus helt specielle forklaringer, der gør at de ikke kan bruges som grundlag for en generel prisstigning i Horne by. Det gærder f.eks, omfattende indvendige forbedringer og renoveringer eller særlig beliggenhed i 16 Jubganerne k6b r vi s lvtolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER

17 forhold til køber. Alt sammen forhold, der ville have afsløret sig, hvis vurderingsrådet havde undersøgt sine sager ordentligt. Kan det betale sig at være vurderet for højt? Nogle kunne måske fristes til at mene, at en høj vurdering ville betyde en højere pris ved salg. Det er imidlertid ikke sådan det hænger sammen. Vurderingerne afspejler priserne og ikke omvendt, Den eneste måde at få højere huspriser i Horne, er ved at gøre området mere attraktivt. Den dag hvor det lykkes, må vi leve med højere vurderinger, men bestemt ikke før. Vi har lang vej til indkøbscenter og større fritidsaktiviteter og vi har dårlige offentlige trafikforbindelser, så der er bestemt en grund til at vore huse har lavere vurdering. Hvad koster det? For en almindelig gennemsnits husejer, vil de høje stigninger sandsynligvis betyde en ekstra skat på ca. 100 kr. om måneden (altså ud over den almindelige prisstigning) Det lyder måske ikke af så meget i et stort familiebudget som mit eget, men mon ikke nogle af byens ældre medborgere kunne finde noget andet at bruge de penge til? Sagen føres til ende! Men som det kan læses af ovenstående drejer sagen sig også om noget helt andet. Kan man som kommunal politisk udpeget embedsmand tillade sig at manipulere så groft med borgere, der tillader sig at klage over ens afgørelser. Det drejer sig om vurderingsrådets formand, der påstår, at vurderingsrådet ingen indflydelse har haft på de store stigninger og af de er beregnet ud fra mere end 500 hushandler i området. Dermed lyver manden mig gladeligt lige op i ansigtet for at få mig til at trække min klage tilbage. Men jeg skal hermed love, at det gør jeg ikke førend sagen har været prøvet i alle tilgængelige instanser. Hvis nogen ønsker at se de konkrete tal, der ligger til grund for vurderingsrådets beslutninger, er de velkomne til at afhente en kopi hos mig. Stig Leerbeck, Porsevej 18, Horne Ttf Juhgaverne kober vl selvloqeliq hos HORNEPOSTENS anhorucbnen 17

18 GRAVSTEN Gravsten på Horne Kirkegård - skal de bevares eller knuses til skærver? Mødet i kirkegårdshuset den 20, november havde samlet ca, 30 mennesker. Stemningen blandt de fremmødte var, at de burde bevares for eftertiden, De har stor kulturel betydning. Adskillige kommer en enkelt gang på kirkegården, og vil gerne se deres bedste- og oldeforældres gravsten. Fra menighedsrådets side kunne det tyde på, at det var en økonomisk belastning af bevare dem. Jeg håber, at de får lov til at stå som en kulturarv til kommende generationer. HORNE PA INTERNETTET...! Erling Jensen Ja, du læste rigtigt. Jeg er pt. igang med at lave en hjemmeside om Horne på lnternettet. Men der mangler en adresse til siden. Dawww.horne,dk er benyttet af andre, må der findes en anden adresse. Der er få krav til adressen: Den skal starte med mvw. og slutte med.d& aftså noget mellem Adressen skal være nem at huske, nem at skrive og beskrive siden bedst muligt. Har du en ide til adressen, så kontakt mig på telefon eller . Hvad skal hjemmesiden gøre godt for? Jo, den skal indeholde fakta om bl.a. alle foreninger, og alt andet som foregår i Horne og omegn. Der skal også være en kalender, med alt hvad der sker det næste års tid i Horne. Mit håb er, at den vil blive meget brugt, så alle skriver sine arrangementer i kalenderen. Den skulle gerne blive det sted, hvor man fandt ud af, hvad der skal ske i Horne. Jo mere der skrives på, jo mere præsis bliver den, En anden ting der også skal med på hjemmesiden, er et katalog over -adresser i befolkningen i og omkring Horne, hvis en sådan findes. Samtidig viljeg opfordre alle med interesse i hjemmesiden om at kontakte mig, og samle sammen, hvad der skal med på siden. Det kan ske på telefon eller . Læs mere på 18 Hilsen Anders Burkarl Trf *'J^t"H'S:+"ft'X..ffå1,"F;xtf" rof

19 HoRNE STøTTEFORENING (BANKo) Generalforsamling Ved Horne Støtteforenings Generalforsamling blev følgende tilskud ydet til foreninger og institutioner. Horne ldrætspark, Horne ldrætsforening, Horne Gymnastikforening, Sogneforeningen, Horne Husmandsforening, Hornelunds Venner, Horne lf - Computer, Horne lp - mønttelefon, Regnbuen - 2 Mooncars. Der er flere godkendte ansøgninger på vej. Det har været en fornøjelse at kunne bidrage positivt til seriøse ansøgninger, og samtidig glædes over at det er muligt, En hel central baggrund hertil er den gode tilslutning der er til vore BANKOSPIL, som afholdes hver torsdag, Men vi kan godt være flere. Så kan vijo også i fremtiden blive ved med at glæde og imødekomme eventuelle ansøgninger. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Øvrige medlemmer: <Hoprtø rj to ET CSDT STED AT I,IøO S. Lokalen til møder, små og store selskaber. Srnørnebnød ud af huset. Leif Sønderskov Kristian T, Hansen Erik Sørensen Else Marie Madsen Eva Plauborg BertelSørensen Bakken Strebøl l-^_o NLrc HTLSEN I )X /\ VENLIG HILSEN oc HEN,rrr.rG I,fr. / \ IARGIT OG HE' {IIIG I Ttf.(051 's) zo 26 oo 00 'rs 19 Horne Støtteforening/Leif BRUUN sronfgad 19. 6l62l6TRt ;9 ASs2 /u\ iv\ th - I z-rlv i'j,tffi's3+'.t'l;:31,"3;;llå"' ryf '19

20 TAK TIL HORNELUNDS VENNER Beboere og personale på Hornelund vil gerne sige Hornelunds venner tak for de fine arrangementer, de laver for os. Det er noget vi her i huset altid ser frem til. I august havde vi en fin udflugt til Tambours have, hvor vi drak eftermiddagskaffe med dejliget hjemmebag og gik en tur rundt i haven. Derefter kørte vi en tur ud over Nørholm hede og plukkede lidt lyng. Vi sluttede dagen med lækker aftensmad og lidt hygge på Hornelund inden sengetid, For nylig havde vi høstfest på Hornelund. Beboerne havde hver inviteret 2 gæster - det var fint, Vi fik stegte å1, stuvede kartofler og ris å l'amande med kirsebærsauce, Til slut fik vi kaffe og hjemmelavet kransekage - det smagte altsammen virkeligt godt. Husorkesteret sørgede for, at der var en munter og festlig stemning hele aftenen, Det er altid dejligt at synge med på de gamle sange, og gynge lidt med i takt til musikken, På vegne af beboer og personale/dagmar Kristiansen S,ry*n$** 20 Julegaverne kober vl selvlolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER

21 BRUGERRADET Laurids Pagaard har mange opgaver i ældrerådet, og da valget er udsat til foråret, foreslår han, at Jens Hansen overtager formandsposten indtil valget i foråret. Det blev vedtaget på brugermødet. Edith Rasmussen HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER: Juleafslutning. lnga Hjortkjær fortæller og spiller. Generalforsamling. Arne Holm Pedersen, Askov viser film. Nanna Pedersen, Billum. Aage Meldgård, Nordenskov skole. Projektleder Ole Juhl, Askov Højskole fortæller om livsglæde og livskvaliiet. -trr fu Køb hvad du vil med Sydbanks BlueCard Som BlueCard kunde i Sydbank får du adgang til at hæve op til kr. Hvor som helst og uden videre, du kan nemlig bruge BlueCard alle de steder, hvor du kan betale med Dankort. BlueCard giver dig handlefrihed, for du kan slå til, når det gode tilbud er der. Køb hvad du vil - vi blander os ikke. FAS KUN I $ronnwn Vi forttlt det mcrtc Sydbanks BlueCard er markant billigere end de fleste kontokortordninger. Kom ind i Sydbank og få mere at vide. Storegade Tistrup o Tlf Julegaverne kober vl selvlolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER 21

22 GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIKFORENING Den 16. november Formand Lene Jensens beretning for Horne Gymnastikforening nov, nov Min første beretning som formand i Horne Gymnastikforening. Vi i bestyrelsen synes, det har været et havlt år, da vi var 3 nye, som skulle ind i årets gang. Derudover fandt vi ud af, at sæson 99/2000 skulle være jubilæumssæson - nemlig 100 år. Det har selvfølgelig også været medvirkende til at vi har haft nok at se til. Sæson 98/99, som vi kom ind midt i, vil jeg ikke sige så meget om. Der var 11 hold i gang med ca. 190 gymnaster, hvoraf ca 3l4var børn. Sæsonen sluttede af med opvisning lørdag den 27. marts De fleste ledere tog imod leder- og bestyrelsesarrangementet, som igen var bowling med efterfølgende spisning i Lyng Bowl i Grindsted. Allerede i slutningen af februar spurgte vi om hvilke ledere, der ville tage endnu en sæson. Det var der heldigvis en del der ville. I løbet af sommeren fandt vi så frem til de ledere vi manglede, Dog fik vi først lederne til de små drenge på plads i den uge, hvor vi startede op. lgen i sæson 99/2000 har vi 11 hold med nogenlunde det samme antal aktive som sidste sæson. Aerobic er i år erstattet af et gymnaerobic hold. 16 ledere og 12 hjælpeledere sørger for at holde styr på alle tropperne. Det er dejligt, at så mange unge er interesseret i at yde en indsats som hjælpeledere i foreningen. Vi er nu i fuld gang med jubilæumssæsonen, hvor vi den 4. oktober havde en forrygende godt foredrag med tidligere forstander på Ollerup, Gunnar B. Hansen. Foredraget var arrangeret i samarbejde med Familie og Samfund. Fredag den 24. marts løber så opvisningen af stablen, hvor Brejninggård Efterskoles elevhold kommer som gæstehold. Lørdag den 25. marts 2000 skal vi feste. Vi håber, at vi kan få hjælp fra gymnaster og forældre til de forberedelser, der er i forbindelse med sådanne arrangementer. Endelig slutterviaf med en opvisning lørdag den 17, juni2000 med Eliteog bisseholdet fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Vi er netop nu i fuld sving med at producere et jubilæumsskrift, som skal udkomme i slutningen af februar. Horne støtteforening yder det økonomiske i den forbindelse og det siger vi tusind tak for. 22 ry Julegaverno kobe, vl selvtolqelle hog HoRNEPosrENs anruolcbnen

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

BIF FORMANDSBERETNING 2013

BIF FORMANDSBERETNING 2013 BIF FORMANDSBERETNING 2013 JEG VIL STARTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER DER I ÅRETS LØB HAR YDET EN INDSATS I BIF. DET ER FANTASTISK AT SE DEN OPBAKNING DER ER I BIF UANSET HVILKEN OPGAVE

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub 18024 12.2009 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Bank Cup Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming Arrangør: Bramming Boldklub Bramming Boldklub og Danske Bank byder

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 19. februar 2015 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 19. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

VIFFEN. Bestyrelsen. Februar 2014. Læs blandt andet: Følg med på www.veddumif.dk Og bliv medlem af gruppen Veddum IF på facebook

VIFFEN. Bestyrelsen. Februar 2014. Læs blandt andet: Følg med på www.veddumif.dk Og bliv medlem af gruppen Veddum IF på facebook Bestyrelsen Formand Næstformand Jesper Davidsen René Zeidler Østre Skovvej 17 Læsegade 20 9574 Bælum 9560 Hadsund Mobil: 28 72 54 01 Mobil: 28 51 56 63 Mail: jesper@veddumif,dk Mail: rene_zeidler@hotmail.com

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere