Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 FORVALTNING Egtved Kommune FORVALTNING Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning Journalarkivet er for perioden journaliseret efter Odder-journal/arkivplan og sorteret efter SOOL sagsregistrering Herefter, , benyttes KL-journalplan ordnet i én kronologisk serie, sorteret efter KLjournal/arkivplan. Derefter er arkivalierne sorteret efter facet (A-P-S-Ø-G-K-I). Øvrige sager er sorteret efter forvaltningens opdeling, og derefter sognekommuner og kronologi Arkivering, facet-og kassationspåtegning samt kassation er overvejende foretaget af forvaltningen. Teknisk forvaltnings arkiv fylder 590 æsker, svarende til ca. 54 hyldermeter Æsker Titel Årrække 2 Odder arkiv indgangsnøgle Odder arkiv C00 - C Odder arkiv F0-F Odder arkiv Nr Nr Odder arkiv Nr Nr Odder arkiv Nr Odder arkiv Nr Odder arkiv Nr Nr Odder arkiv Nr Nr Diverse kort Ldv 9R Ldv Jr nr Ldv 0 R Øster Starup KB KD KL arkiv KL arkiv Jr. Nr KL arkiv Jr. Nr KL arkiv Jr. Nr Journalkort Sager uden Jr Nr. Randbøl Jerlev Bredsten Jr Nr B IV 2 B IV Udstykning Odder arkiv Udstykning Odder arkiv 28-- Egtved Ejendoms Nr Udstykning Odder arkiv Bredsten Ejendoms Nr Udstykning Odder arkiv Randbøl Ejendoms Nr Udstykning Odder arkiv Nørup Ejendoms Nr Udstykning Odder arkiv Øster Starup Ejendoms Nr Udstykning Odder arkiv Ødsted Ejendoms Nr Udstykning Odder arkiv Jerlev Ejendoms Nr Udstykning Odder arkiv Vester Nebel Ejendoms Nr Udstykning KL arkiv G

2 Udstykning KL arkiv G0 Egtved Udstykning KL arkiv G0 Randbøl Udstykning KL arkiv G0 Nørup Udstykning KL arkiv G0 Bredsten Udstykning KL arkiv G0 Ødsted Udstykning KL arkiv G0 Jerlev Udstykning KL arkiv G0 Øster Starup Udstykning KL arkiv G0 Vester Nebel Udstykning over 400 m App. skrivelser ikke modtaget dec 2006 Egtved, Randbøl, Bredsten 2006 App. skrivelser ikke modtaget dec 2006 Ødsted, Nørup, Jerlev, Øster Starup, Vester Nebel Intern Jr. Nr Luftfoto KL Luftfoto KL linie Luftfoto KL linie A - Å 977 Luftfoto KL nord syd Luftfoto KL Deklarationer Deklarationer Jerlev Deklarationer Egtved Deklarationer Vandel Deklarationer Bredsten Deklarationer Randbøl Deklarationer Ødsted Deklarationer Øster Starup Deklarationer Nørup Zonetilladelse Jordbrugskommission KS Mappe (Indeholder foto) Vej- og kloakbidrag Frydsvej, Parkvej, Aftensang, Toftevej og Tingvej Tilskud til miljøinvesteringer i landbruget Forespørgelser Ejendomoplysninger Affald Trekantsområdets affaldsselskab stiftelsesgrundlag 2002 Trekantsområdets affaldsselskab stiftelsesgrundlag og Fyldeplads i Nordbæk (Odder 82-- og og KL 07.03P2) Ophør af affaldssamarbejde med Kolding kommune Lossepladser Veje - 2 Trafiksanering Egtved bymidte P5 og P Trafikfarlige veje, Boligveje i Vester Nebel, Vej og P-plads ved Brunmose Hallen, Ødsted og Gang- og Cykelsti ved Johan Skjoldborg vej, Bredsten Forlægning af Ldv 50 Ødsted 05.0Ø Forlægning af Ldv -5 Vejle - Egtved P Forlægning af St. Blichersvej, Bredsten, (Odder 60-3); Fortov og sti ved Dyrhavevej, og 979- Nørup (Odder 62--) 98 Fortov langs Ldv 5, vej og kloak, Ødsted; Vej og kloak ved Mølkærparkens forlængelse og vejanlæg ved Brunmosehallen, Ødsted 979 og 980 Ekspropriationsprotokol J. nr Bygninger 2 Bredsten hallen tegninger Svømmebad Bredsten og Nørup Vingsted centret, statiske beregninger 200 Vingsted centret, Diverse byggesager Materielgård og brandstation, Egtved, tegninger 977 Nørup sognegård, tegninger og Klubhus i Jerlev, tegninger og 985

3 Jerlev Børnehave 200 Børnehaven Solstikke, Egtved, inkl tegninger 2000 Børnehave, Vandel 978 Ødsted børnehave og beskrivelse af børnehave i Ødsted og Vandel Bredsten børnehave Børnehaver, skitseforslag, tegninger m.m Øster Starup skole Øster Starup skole udvidelse 978 Øster Starup skole ombygning Vandel skole Vandel skole udvidelse Ødsted skole Ødsted skole udvidelse Vester Nebel skole Egtved skole Egtved skole udvidelse Nørup skole Bredsten skole Egtved rådhus Bredsten Ældrecenter Egtved plejehjem Plejecenter i Ågård Pensionsbolig Vester Nebel EGV bestyrelsen EGV Etape I-II, Vester Nebel og Bredsten EGV Etape VI, Egtved og Nørup 989 EGV Etape VII, Egetoft og Jerlev EGV, Nørup og Ågård EGV, Randbøl EGV, Vester Nebel og Ødsted EGV, Bredsten EGV, Ågård plejehjem EGV-centre Boligforening Egtved, Forhandlingsprotokol, realkredit, regnskab og budget Boligforening Egtved afdeling I-III Andelsbolig forening, projekter, Vandel 989 Andelsbolig forening, projekter, Vester Nebel 989 Flyvestation Vandel Forsvarets bygningstjeneste Flyvestation Vandel J. nr Flyvestation Vandel J. nr Flyvestation Vandel J. nr Flyvestation Vandel diverse byggesager Flyvestation Vandel diverse sager Billund lufthavn udvidelse Drift og vedligehold Drift og vedligehold Byggeskade fonden Byggeskade fonden Skøder Jerlev Skøder og grundsalg Vandel, Bredsten, Ødsted, Doritshave (Egtved) Planer Gadekode Regionsplan Administrativ kommuneplan J. nr P Kommuneplantillæg Kommuneplan P5 og G Frikommune forsøg J. nr. 00.0p7 og 00.0A Kortmateriale vedrørende kommuneplanen 989 Lokalplan, Byplanvedtægt, tinglysning Bredsten sogn: Balle og Bredsten Lokalplan, Byplanvedtægt, tinglysning Nørup sogn Lokalplan, Byplanvedtægt, tinglysning Egtved sogn Lokalplan, Byplanvedtægt, tinglysning Øster Starup sogn: Ågård og Gravens

4 Lokalplan, Byplanvedtægt, tinglysning Jerlev sogn: Ødsted og Jerlev Lokalplan, Byplanvedtægt, tinglysning Vester Nebel sogn Lokalplan, Byplanvedtægt, tinglysning Randbøl sogn: Vandel og Randbøl REKA projektet Lokalplan J. nr G Byfornyelse og byggemodning 2 Byfornyelse Egtved etape Byfornyelse Egtved etape Byfornyelse Egtved etape Kort vedrørende byggemodning af Egtved, Bredsten, Ødsted og Øster Starup Udstykning 38 grunde, Ågård (odder 7---9og 27-) 973 Udstykningsprojekt Astrid Rigmor Pedersen Bach Byggemodning af matr nr. 3m og 3r, Ågård by, Øster Starup sogn (odder 3--4 og 7-2) Byggemodning 3 az, Ågård by, Øster Starup sogn (odder og 7-2) Byggemodning Majsvænget, Ågård 989 Byggemodning Silkevænget, Ågård J. nr P20 og Byggemodning Hørvænget, Ågård 2000 Ringvej og byggemodning Vester Nebel (odder 7-- og 7-2) og Byggemodning matr 9A Vester Nebel Byggemodning Nørresøvej Vester Nebel J. nr P6 og Byggemodning Bavnehøj Vester Nebel J nr P Byggemodning Bakkedraget etape Vester Nebel J. nr P Erhvervsområde ved Bavnehøj Vester Nebel og skelretableringsrids Byggemodning Matr 8Æ, Engelsholm, Nørup (odder ) Byggemodning Matr nr. 4a, Engelsholm hovedgård, Nørup og Byggemodning Ny Nørup, J. nr P Byggemodning stamvej Nybovej, Nørup, J. nr P20 og Privat byggemodning, Ny Nørup, Nørup plante skole Byggemodning Nybovej, Ny Nørup J. nr P Byggemodning Matr 2o Vandel by, Randbøl (odder 7--), Udstykning og byggemodning matr 2ay Vandel (odder 7-2 og 28--3) og Private udstykninger Byggemodning matr 5a og 2b, Jerlev (odder 7--9) og Erhvervsgrunde Jerlevgårdvej, Jerlev J. nr G0, P20/732 og Ø Byggemodning Mejslingvej, Jerlev J. nr G Udstykning Kirkestien (odder , 58-4, 63-3 og 7-8) Byggemodning matr 3a Ødsted og Byggemodning matr dy og dz, Ødsted Byggemodning, Mølkærparken I, J. nr P20, Ødsted og Byggemodning Torveparken II (odder 7--3 og 7-2) Ødsted Byggemodning Mølkærparken 2. etape Østed 987 Byggemodning 9 grunde Mølkærparken Ødsted J. nr P Byggemodning Mølkærparken Ødsted J. nr Ø Byggemodning af matr 9a, Ammitsbølvej og Lysholmvej, Ødsted Byggemodning Ammitsbølvej og Lysholmvej, Ødsted? Byggemodning matr 32 Kærbølling by og matr 4a Bredstengårde, Bredsten Lvk nr 48/97 og Byggemodning matr 6g og 3a Kærbølling by, Bredsten Byggemodning Industriparken, Bredsten Byggemodning matr 3fl, Kærbølling by, Bredsten (odder , 7-2) og Byggemodning ved Bredsten skole (odder 7--7-) Byggemodning St. Blichersvej, 2. etape, Bredsten J. nr G0og Byggemodning matr 33r, Kærbølling by, Bredsten (odder 8--) 978 Byggemodning Anton Berntsensvej, Bredsten, P Byggemodning Thit Jensen vej, Bredsten J. nr P Byggemodning Storedalsvej, Bredsten, mappe I II, J. nr P6, G0, G0, P20 og Ø Byggemodning Ørviggård, Egtved 967 Byggemodning Ørviggård, Egtved Byggemodning og kloakering i Egtved Øst (97-972) og Byggemodning af matr nr. 7ae m.fl., Egtved (973) Byggemodning Doritshave matr nr 7ae, Egtved (Odder 7 og 7-2) 973 Byggemodning Doritshave (Odder og 7-3) 979 Byggemodning Rosenhaven, Egtved (Odder 7-2) (977-98) og Byggemodning Industri, Egtved øst ( )

5 Byggemodning Overgårdsvej, Egtved Byggemodning Højmarken, Egtved Byggemodning Doritshaven, P Byggemodning Hejlskovparken, Egtved P20-E Byggemodning Lyngdraget Randbøldal 2000 Byggemodning Nybovej 993 Salg af Jord (Odder 3-2 og 7-2) Jordundersøgelser Syrenhaven, Egtved (998), Jordundersøgelser Mølkærparken, Ødsted (999) og Jordundersøgelser Storedalsvej, Bredsten (2002) Jordundersøgelser Silkevænget, Ågård 2000 Jordundersøgelser Bakkedraget, Vester Nebel Jordundersøgelser Hejlskovparken, Egtved 2004 Jordundersøgelser Storedalsvej, Bredsten 2006 Kloak og spildevand Spildevand og kloak Revideret plan for Egtved kommune 983, Diverse bilag vedrørende kloakforsyningsfonden 973, Kloak forsyningsfonden og Kloakgæld Kloak Randbøl (Odder 8---6) Kloak Randbøl TV-inspektion Kloak Randbøl TV-inspektion 200 Kloak Randbøl og Rodal 977 Kloak Randbøl, Separationskloakering Jr. Nr P Kloak Randbøl, Separationskloakering Jr. Nr P Kloak Transportsystem Vandel Randbøl Jr. Nr G Kloak Vandel Amtets bemærkning til Spr. Planer Omkobling 200 Kloak Vandel Omkobling af spildevand Kloak Vork Jr Nr P Kloak Vork Jr Nr P Kloak Gammelby, Bredsten Udbudsmateriale og ekspropriation Jr Nr P Kloak Gammelby, Bredsten Jr Nr P Kloak Bredsten Regnvands afledning (Odder 8--) 978 og Forlængelse af Steen Blichersvej Kloak Bredsten Kloak Bredsten TV-inspektion Industriparken, 2002 og Sparebassin, Skovvej, Bredsten Jr Nr P20, Kloak Øster Starup Separationskloak Jr Nr S Kloak Øster Starup 200 og Tilslutning til Ågård renseanlæg Jr Nr P Kloak Jerlev Kloak Jerlev Omlægning af kloak. og 2. etape Jr. Nr G Kloak Jerlev Mejsling Jr Nr P Kloak Vester Nebel og Tilslutning af Øster Starup skole til kloakanlæg i Ågård-Gravens (Odder 8-) Kloak Vester Nebel Bavnehøj og Forsinkelsesbasin, Ågård Jr Nr P Kloak Vester Nebel Spildevandsledning Jr Nr P Kloak Nørup Regnvandsledning Ny Nørup 995 Kloak Nørup St. Lihme Jr. Nr S Kloak Forbindelse til centralrenseanlæg Haraldskær, Etape 4 7 (Odder 8-- og 8-2) 980 Kloak Ammitsbøl Jr Nr P20 og Spildevandskloakering 2003 Kloak Ødsted Fortov- og vejafvanding, Lysholdtvej (Odder ), 980 og Kloakanlæg Mølkærparken Jr Nr 00.0Ø70 og G0, Kloak Ødsted Omkloakering 986 Kloak Ødsted vestbyen Jr Nr P Kloak Ødsted Regnvandsbassin og regnsvandsudledning, Mølkærparken, jordundersøgelser, 999 og Sparebassin Jr Nr G0, Kloak Egtved (Odder 7, 7-2-2, 63-3 og 63-9) og Kloak vej vand ledninger i industri (Odder 7--- og 63-3) Kloak Egtved (Odder 7---5) og Kloakering af Matr. Nr 8a,

6 Kloak Egtved Fornyelse af afløbssystem, 996 og Kloakering af Bølling Jr Nr P20, Renseanlæg Driftskontrol og Renseanlæg Slamkontrakter Renseanlæg Paragraf 2, Spildevand, kloakudvidelse Renseanlæg Randbøl Planer, Journaler, spildevandsanalyse Renseanlæg Vester Nebel Renseanlæg Ågård Planer, driftsjournaler Renseanlæg Ågård TV-inspektion, pumpestation, spildevandsanalyse, tværsnit Renseanlæg Ågård inkl kontrakter Renseanlæg Ågård Slammineraliseringsanlæg ved renseanlæg i Ågård Jr Nr G Renseanlæg Haraldskær Centralrenseanlæg Renseanlæg Haraldskær Centralrenseanlæg Etape -3 (Odder 8-2-) Renseanlæg Haraldskær Centralrenseanlæg Udvidelse (P-fældning-slamkane) 992 og Haraldskær slammineraliseringsanlæg Renseanlæg Haraldskær 2006 Renseanlæg Egtved Spildevandsanalyse, rapporter Renseanlæg Egtved Udbygning 992 Renseanlæg Egtved Udbygning og efterbehandlingstank Jr Nr Ø Renseanlæg Egtved Udbygning og efterbehandlingstank Jr Nr P Renseanlæg Egtved Sparebassin Jr Nr P20, og Slammineraliseringsanlæg, Renseanlæg Vandel Jr Nr P Renseanlæg Vandel Planer, journaler 972 Renseanlæg Nørup inkl mejeri Renseanlæg Nørup Renseanlæg Nørup Planer, journaler 986 Renseanlæg Nørup Renseanlæg Jerlev Ødsted Private biologiske renseanlæg Varme Varme Delvarmeplan 98 Varme Projektforslag Jr Nr 3..03P Varme Projektforslag Jr Nr 3..03P20 Naturgasforsyning Vester Nebel, Ågård, Gravens 986 Varme Projektforslag Jr Nr P20 varmeværk tilslutningspligt og Projektforslag Jr Nr 3..03P20 naturgasforsyning

KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND

KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND 357 358 Generelle mål og rammer for landsbyerne og det åbne land Udover de byer, der er beskrevet på de foregående sider, findes der en række områder udenfor byerne,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE Syddjurs Kommune Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE PROJEKT ÅBEN VAND, RØNDE Syddjurs Kommune Projekt nr. 216541541 Version: 21. feb. 2014 Udarbejdet af Carsten Fjorback Lars Nordenhof Christian Lundgaard

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere