Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet"

Transkript

1 N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet. Aftalen tilfører sundhedsområdet ca. ½ milliard kroner i Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 16. november 2011 forlig om satspuljen i perioden Forliget tilfører ca. 300 millioner kroner til sundhedsområdet i Sag nr. 11/1434 Dokumentnr. Andreas Guoth Stefansen Tel I delaftalen til finansloven vedr. sundhed omtales en række initiativer med relevans for regionerne. Initiativerne gennemgås nedenfor. Tabel 1. Oversigt over initiativerne i delaftalen til finansloven for 2012 i mio. kr. og 12pl Initiativer I alt Gratis fertilitetsbehandling 213,0 213,0 213,0 213,0 852,0 Gratis tolkebistand i sundhedsvæsenet 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Udvidelse af vaccination mod livmoderhalskræft til kvinder op til 26 år 75,0 75, ,0 Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer) 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Gratis MFR-vaccine til unge voksne 6, ,0 Multiresistente stafylokokker 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Bekæmpelse af sygehuserhvervede infektioner 3,0 3,0 2,0-8,0 Vaccinegaranti 60, ,0 Helikopterordning (inkl. reserve til varig ordning) 50,0 102,0 125,0 125,0 402,0 Epilepsihospitalet Filadelfia 25,0 15, ,0 Tilskud til tandlæge ved særlige diagnoser 22,0 22,0 22,0 22,0 88,0 Styrkelse af forebyggelsesindsatsen 24,0 24,0 I alt 502,5 454,5 386,5 384, ,0 Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Gratis fertilitetsbehandling Brugerbetalingen der blev indført pr. 1. januar 2011 for fertilitetsbehandling fjernes. Med aftalen sikres det, at ufrivillige barnløse ikke stilles dårligere i det offentlige sundhedsvæsen end andre grupper. Aftalen vil medføre, at egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fjernes. I alt tilføres regionerne 213 millioner kroner årligt. Dette beløb svarer til den DUT-sag, der lå forud for indførelsen af brugerbetalingen pr. 1. januar 2011.

2 Gratis tolkebistand Gebyret for tolkebistand til patienter, der har boet mere end 7 år i Danmark, afskaffes. Tilbagerulningen af ordningen betyder, at det bliver gratis at modtage tolkebistand i forbindelse med behandling på sygehuse og ved konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge. I alt tilføres regionerne 0,5 millioner kroner årligt fra 2012 og frem. Der er tale om de tilsvarende beløb fra DUT-sagerne ved indførelsen af ordningen pr. 1. januar Side 2 Udvidelse af vaccination mod livmoderhalskræft Ordningen med gratis vaccination mod livmoderhalskræft udvides til at omfatte alle kvinder op til 26 år. I dag tilbydes vaccinntionen mod livmoderhalskræft gratis til alle piger i 12-årsalderen. I 2009 og 2010 blev der gennemført et midlertidigt catch-up program sådan, at alle piger, som i dag er 18 år, har fået tilbudt vaccinen. Finanslovsaftalen på sundhedsområdet betyder bl.a., at piger i alderen 19 og op til 26 år skal tilbydes at blive vaccineret gratis mod livmoderhalskræft i løbet af Regionerne tilføres 75 millioner kroner årligt i årene 2012 og Regeringen har i deres forslag til finanslov for 2012 fremhævet, at de vil drøfte status for pakkeforløbene på kræftområdet med Danske Regioner og status for kræftplan III. I den forbindelse skal der blandt andet ses på behovet for en yderligere og målrettet styrkelse af kræftområdet. Den indgåede delaftale på sundhedsområdet nævner det ikke. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer) Med finanslovsaftalen er der afsat 20 millioner kroner årligt til at videreudvikle nationale kliniske retningslinjer. Regeringen finder, at retningslinjerne et vigtigt redskab til at sikre høj, ensartet kvalitet og ensartede behandlingstilbud på tværs af landet. De skal sikre øget videndeling på tværs af faggrupper, så ny viden omsættes til klinisk praksis hurtigst muligt til gavn for patienterne. Gratis MFR-vaccine til unge og voksne Det er endnu uvist hvordan initiativet vil blive rullet ud. Men i delaftalen er der afsat 6 millioner kroner alene i 2012 til indsatsen. Multiresistente stafylokokker Der er blevet afsat 4 millioner kroner årligt fra 2012 og frem til bekæmpelse af multiresistente stafylokokker.

3 Bekæmpelse af sygehuserhvervede infektioner Det er endnu uvist hvad initiativet indeholder. Men i delaftalen er der afsat 3 millioner kroner årligt i 2012 og 2013 samt 2 millioner kroner i Side 3 Vaccinegaranti Der etableres en vaccinegaranti i tilfælde af nye influenzapandemier. Der afsættes 60 millioner kroner alene i Helikopterordning Den nuværende forsøgsordning med akuthelikoptere i Karup og Ringsted forlænges. Ligeledes er der afsat en økonomisk reserve, såfremt der bliver politisk enighed om at vedtage en varig ordning med akuthelikoptere fra 2013 og frem. Der afsættes 50 millioner kroner i 2012, 102 millioner kroner i 2013 og 125 millioner kroner årligt fra 2014 og frem. Epilepsihospitalet Filadelfia Med delaftalen er der afsat en ramme til Epilepsihospitalet Filadelfia på 25 millioner kroner i 2012 og 15 millioner kroner i Det forventes, at regionerne inddrages i en dialog om det videre forløb. Tilskud til tandlæge ved særlige diagnoser Med aftalen er der sat midler af til ekstra tilskud vedr. tandlægebehandlinger ved særlige diagnoser. Der er afsat 22 millioner kroner årligt fra 2012 og frem. Styrkelse af forebyggelsesindsatsen Der er afsat 24 millioner kroner til en styrket forebyggelsesindsats i Det har ikke været muligt at finde ud af, hvordan midlerne er tænkt udmøntet. Afskaffelse af fradrag på sundhedsforsikringer Det fremhæves som en del af delaftalen vedr. sundhed til finansloven for 2012, at skattefritagelsen på arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer fjernes. I regeringens oplæg til Finanslov for 2012 er provenuet sat til 500 millioner kroner. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til det eventuelle forøgede forbrug på offentlige sygehuse, som afskaffelsen kan medføre.

4 Statspuljeforliget på sundhedsområdet Med satspuljeforliget for sundhedsområdet for perioden er der afsat 830 millioner kroner til psykiatrien i perioden samt 336,2 millioner kroner til forebyggelse og sundhed til svage grupper i samme periode, jf. tabel 2. Side 4 Derudover er der ligeledes aftalt et foreløbigt forlig på socialområdet. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt for dette. Tabel 2. Satspuljeforliget i mio. kr. og 12pl Initiativ I alt Psykiatrien 201,5 214,5 207,0 207,0 830,0 1.1 Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme (P) 20,0 32,5 25,0 25,0 102,5 1.2 Styrkelse af den nære psykiatri (P) 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 1.3 Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis (P) 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 1.4 Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af personer med depression 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 1.5 Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af personer med angst, herunder OCD 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 1.6 Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede (P) 13,5 13,5 13,5 13,5 54,0 1.7 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling dobbeltbelastede (P) 13,0 13,5 13,5 13,5 53,5 1.8 Flere sengepladser i psykiatrien (P) 20,0 40,0 40,0 40,0 140,0 1.9 Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere 20,0 20, Behandling af spiseforstyrrelser 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Erfaringsindhentning om behandling af BED 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Forebyggelse og sundhed for svage grupper 92,6 85,0 89,3 69,3 336,2 2.1 Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 2.2 Opsøgende tandpleje blandt særligt socialt udsatte 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 2.3 Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 2.4 Børn og unge med kronisk sygdom 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 2.5 National handlingsplan for den ældre medicinske patient 56,6 54,6 54,6 34,6 200,4 2.6 Oplysningskampagne om symptomer på demens 3,0 3,0 2.7 Nationalt videnscenter for demens 1,9 6,2 6,2 14,3 2.8 Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination (P) 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 2.9 Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 4,5 4, Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 7,0 7,0 7,0 7,0 28, Styrket indsats for svangeromsorgen af udsatte gravide 4,5 4,5 4,5 4,5 18,0 I alt 294,1 299,5 296,3 276, ,2 I alt permanente (regionale) 99,5 132,0 124,5 124,5 480,5 Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Anm: (P) angiver, at der er tale om permanente midler

5 1.1 Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme Der afsættes en ansøgningspulje på 102,5 mio. kr. i perioden til støtte af regionale initiativer, som tilskynder til øget aktivitet og nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunen. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnede til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden. Efter projektfasens fire år bliver midlerne (25 millioner kroner årligt) tilført regionerne som en permanent bevilling. Side 5 Endvidere vil den nuværende lov om udvidede rettigheder til hurtig undersøgelse og behandling blive evalueret frem til september Styrkelse af den nære psykiatri Der afsættes en ansøgningspulje på 20 millioner kroner årligt i perioden til øget tilgængelighed og styrkelse af de subakutte tilbud i den nære psykiatri. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Efter projektfasens fire år bliver midlerne tilført regionerne permanent. 1.3 Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis Der afsættes en pulje på 25 millioner kroner årligt i perioden til initiativer, som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med fx ikke-psykotiske lidelser inden for rammen af shared care. Midlerne vil efter projektfasen på fire år blive tilført regionerne som permanent bevilling for at fastholde indsatsen. Der er forventningen, at ca personer i hver region kan blive omfattet af ordningen. 1.4 Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af personer med depression Ministeriet vil i 2012 følge op på lægernes og psykologernes anvendelse af retningslinjerne for henvisning af patienter. Herudover ønsker satspuljepartierne at ophæve aldersgrænserne for adgang til psykologbehandling så ordningen fremover omfatter alle over 18 år. Der er afsat 50 mio. kr., årligt i perioden heraf reservers 1 mio. kr. til evaluering af ordningen. Midlerne udmøntes til regionerne som midlertidig bevilling. Spørgsmålet om permanentgørelse kan tages op i 2015.

6 1.5 udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af personer med angst herunder OCD Satspuljepartierne ønsker at udvide adgangen til psykologordningen fra de nuværende år med ca. 10 årgange til at omfatte alle mellem 18 og 38 år. Der afsættes 10 millioner kroner årligt i perioden Midlerne udmøntes til regionerne som midlertidig bevilling. Spørgsmålet om permanentgørelse kan tages op i Side Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede Der afsættes en ansøgningspulje på 16 millioner kroner årligt i perioden til styrkelse af den regionale behandlingsindsats overfor personer med psykisk sygdom og misbrug, så tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges både mht. kapacitet og kvalitet. Der vil i udmøntningen blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder mellem behandlingspsykiatrien og kommuner. Efter projektfasens fire år bliver midlerne tilført regionerne permanent. 1.7 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede Der afsættes en kommunal ansøgningspulje på 53,5 millioner kroner i perioden til styrkelse af den kommunale døgnbehandling af personer med misbrug og med psykiske problemstillinger. 1.8 Flere sengepladser i psykiatrien Der afsættes en ansøgningspulje på 140 millioner kroner i perioden til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri. Puljemidlerne vil blive fordelt til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne vil medgå til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaciteten. Midlerne fordeles med 20 millioner kroner i 2012 og 40 millioner kroner årligt fra 2013 og frem. Efter projektfasens fire år bliver midlerne tilført regionerne permanent under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet. Dette initiativ havde den tidligere regering forpligtet opbakning til økonomiaftalen for Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere Der afsættes en ansøgningspulje på 20 millioner kroner i 2012 til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra private organisationer.

7 1.10 Behandling af spiseforstyrrelser og erfaringsindhentning om behandling af BED Der er bevilliget to gange 5 millioner kroner årligt i perioden til henholdsvis en udvidelse af behandlingskapaciteten af patienter med spiseforstyrrelser, samt til projekter der skaber erfaring med behandlingsforløb af personer med BED. Udbygningen af behandlingskapaciteten har fokus på patienter med bulimi og projekterne med patienter med BED har fokus på at indhente ny viden og erfaring. Side 7 Midlerne vil blive udmøntet efter ansøgning til og faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Ansøgninger og indstillinger vil blive forelagt satspuljepartierne. Der åbnes op for at gøre ordningerne permanent. 2.1 Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge Partierne afsætter 4 millioner kroner årligt i perioden til at udvikle og implementere et fælles forpligtende koncept, der skal forebygge rygning blandt udsatte børn og unge. 2.2 Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Partierne afsætter 4 millioner kroner årligt i perioden til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til opsøgende indsatser overfor socialt udsatte. Midlerne fordeles til som midlertidige bevillinger på baggrund af ansøgning fra kommunerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. 2.3 Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed Der afsættes 5 millioner kroner årligt i perioden til at fremme indsatsen seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge. Der lægges vægt på aktiviteter i foreninger og kommuner f.eks. kampagner og seksualundervisningen. 2.4 Børn og unge med kronisk sygdom Partierne afsætter 3 millioner kroner årligt i perioden til en ansøgningspulje. Puljen foreslås udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på at opnå mere viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom og på at afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats.

8 2.5 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Der afsættes en midlertidige ramme på 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Udgangspunktet for handlingsplanen er Sundhedsstyrelsen oplæg Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Et arbejde hvor bl.a. regionerne har deltaget. Ministeriet får til opgave at lave et oplæg over konkrete tiltag inden for rammen til snarlig drøftelse i satspuljekredsen med henblik på en samlet aftale om en handlingsplan inden 1. januar Fokus skal være på forebyggelse af genindlæggelser, bedre sammenhæng i patientforløbene samt en analyse med henblik på vurdering af sengekapacitet. Side 8 De midlertidige midler udmøntes med 56,6 millioner kroner i 2012, 54,6 millioner kroner i hvert af årene 2013 og 2014 samt 34,6 mil. kr. i Oplysningskampagne om symptomer på demens Der afsættes 3 millioner kroner i 2012 til en oplysningskampagne om symptomer på demens. Kampagnen udarbejdes med inddragelse af de relevante organisationer. 2.7 Nationalt Videnscenter for Demens Nationalt Videnscenter for demens blev etableret i 2007 som et udviklingsprojekt med finansiering til og med I satspuljeaftalen for 2011 blev der afsat 8, 8 millioner kroner til videreførelse af centeret i 2012 og Der afsættes midlertidigt 14,3 millioner kroner i perioden til videreførelse af Videnscenteret. Midlerne udmøntes med 1,9 millioner kroner i 2013 og 6,2 millioner kroner i hvert af årene 2014 og Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination I satspuljeaftalen er afsat 1 million kroner årligt de næste fire år til at styrke indkaldelse/opfølgning på børneundersøgelser og vaccination i almen praksis. Pengene skal gå til at etablere systemer for indkaldelse/opfølgning for de børn, som ikke møder op til børneundersøgelse og børnevaccinationer hos den praktiserende læge, og til at understøtte, at pigerne får tre doser HPV-vaccine, inden de fylder 15 år. Beløbet skal dække de omkostninger, som en systematisk indkaldelse og opfølgning for de ikke fremmødte, vil pålægge regionerne og de praktiserende læger. Regionerne er i forvejen i gang med at se på, hvordan tilslutningen kan styrkes. 2.9 Videreførelse af Videnscenter for forebyggelse af Rusmiddelskader hos børn og unge

9 Der afsættes 4,5 millioner kroner i 2012 til at sikre en videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn på Hvidovre Hospital. Videnscentret skal sikre telefonrådgivning og anden formidling i regi af familieambulatorier. Midlerne dækker over både 2012 og Side Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Partierne afsætter 7 millioner kroner årligt i til styrkelse af den forebyggende indsats overfor overvægtige børn og unge. Midlerne fordeles mellem øget indsats for opsporing og tidlig indsats samt Julemærkehjemmene Styrket indsats for svangeromsorgen af udsatte gravide Der afsættes 4,5 millioner kroner årligt i perioden til at bekæmpe den sociale ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer. Midlerne fordeles på baggrund af fælles ansøgninger fra region/kommune(r). Der afsættes 18 mio. kr. i perioden

10

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008 Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 1. Indsats overfor mennesker med sindslidelser 1.1 Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien

Læs mere

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri 19M puljen 19 M Fremrykningspuljen Kvalitet i den kommunale indsats

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v.

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. 15-10-2010 Sag nr. 10/2078 Dokumentnr. 52293/10 Mette Ide Davidsen Tel. 35 29 82 42 E-mail: MID@regioner.dk

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019

Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019 Regeringen 23. oktober 2015 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Liberal Alliance Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Puljer. Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt

Puljer. Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt Puljer Tabel 1 Puljer der er afsat i forbindelse med finanslovaftaler eller aftaler om kommunernes økonomi siden september

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen. National handlingsplan for psykiatrien. Juni 2009

Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen. National handlingsplan for psykiatrien. Juni 2009 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen National handlingsplan for psykiatrien Juni 2009 Resumé: Psykisk sygdom skal ligestilles med fysiske sygdomme. Der skal iværksættes en national handlingsplan

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT NATIONAL HANDLINGSPLAN 2016 Indhold 1 Indledning 3 2 Vision og værdier 8 3 Hvem er den ældre medicinske patient? 11 4 Derfor er der brug for en styrket

Læs mere

Århus Amts tobaksstrategi

Århus Amts tobaksstrategi Århus Amts tobaksstrategi 2004-2006 (inkl.) Sundhedsfremmeenheden, Afdelingen for Folkesundhed, maj 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Den gode regionale model 3 3 Vision og principper 5 4 Mål 6

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Samlet oversigt over de enkelte satspuljeaftaler Aftale 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Region Hovedstaden 16,9 104,6 105,6

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 77

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 77 Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER

SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI

Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 147 Offentligt Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI 10 konkrete forslag til en National Handleplan for en bedre psykiatri Ventelisterne for børn og unge vokser og vokser

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015)

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere