FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE"

Transkript

1 Oktober 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix FREMTIDEN FOR VENØ SOGN OG VENØ KIRKE Kirkeordningen på Venø er OK - Det kirkelige arbejde fungerer godt på Venø, og jeg har ingen planer om ændringer i rammerne for det!, fortæller biskop Karsten Nissen (foto) forud for sit kommende besøg på øen. Som Per Mikkelsen skrev i septemberudgaven af VenøPosten, så gennemfører Karsten Nissen visitats på Venø den 2. oktober. Ved den lejlighed mødes præst, Menighedsråd og menigheden med biskoppen. For Venøs udvikling spiller kirke- og sognearbejdet en væsentlig rolle. Gennem de seneste år har Venøs beboere arbejdet aktivt for at bevare den mere end 250-årrige tradition for at have en præst til ikke alene at betjene menigheden, men også at være bosiddende og aktiv i ø-livet. I samtalen med Karsten Nissen bekræfter han over for VenøPosten, at Viborg Stift støtter den kirkelige ordning, som den er nu. Spændende og tiltrængt projekt - Venø Kirkes renoveringsprojekt er en spændende og også tiltrængt opgave, som vil tilføre Venø Kirke og lokalsamfundet nye værdier, fortsætter Karsten Nissen. - Menighedsrådet er gået alvorligt ind i arbejdet, og projektet fremstår som et solidt gennemarbejdet forslag. Som stiftsøvrighed skal vi godkende projektet og drøfte forskellige enkeltheder i dets indhold på baggrund af de ekspertudtalelser, vi har fået fra Nationalmuseet og Den kongelige Bygningsinspektør, mens det er Provstiudvalget, der skal beslutte med hensyn til finansieringen, afslutter Karsten Nissen. Venøboerne afventer med spænding de næste faser i og virkeliggørelsen af projektet, og ser den renoverede Venø Kirke og sognearbejdet som betydende faktorer i lokalsamfundets udvikling. / VenøPosten Jan Bendix Foto: Viborg Stift.

2 VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf , mandag fri, Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf , Kirkeværge Ellen Hylleberg, tlf , Graver, Struer Kirkegård, kirkegårdsleder Bent Vincents, tlf Kirketjener Anker F. Jensen, tlf , Servicemedarbejdere: Lene M. Jensen, tlf Julie Gjern Organist Julia Tabakova Kirkesanger Grethe Munk-Andersen, tlf , Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, tlf , JOSEF OG HANS BRØDRE Brodermordet i fortællingen om Kain og Abel er en grundlæggelsesmyte. Myten vil have os til begribe, at så misundelige og aggressive følelser kan opstå mellem os, at selv brødre kan finde på at slå hinanden ihjel, for Kain dræber Abel. Dette onde, men dybt menneskelige karaktertræk, dukker ofte op i fortællingerne i Det Gamle Testamente (GT). Her males der sjældent et skønmaleri af os, for GT tør sige det, som det er. Således også i fortællingen om Josef og hans brødre, som afslutter 1. Mosebog. Men her sker der et også et skifte, der er håb på spil, for overvindes brodermordet ikke i den fortælling? Ud af de 12 brødre bliver de 10 af brødrene så misundelige på Josef, deres næstyngste lillebror, at de beslutter sig for at slå ham ihjel. Helt på linje med Kain og Abel. Dog får en af dem, Juda, dårlig samvittighed, og han påvirker de andre, så det ender med, at Josef i stedet bliver solgt som slave til egyptiske købmænd. I kraft af sin dygtighed og uden brødrenes viden skaber Josef sig her en stor karriere, og bliver landets mægtigste mand næstefter Farao. Josef står for oplagring og fordeling af korn, og da der kommer hungersnød til alle landene i området, så har han med rettidig omhu sørget for, at Egypterne har tilstrækkelig med korn, så befolkningen ingen nød lider. Men de omkringliggende folkeslag lider nød, så mange af dem søger til Egyptens kornkamre for at få del i landets overflod. Således også Josefs 10 brødre. Da han ser dem ankomme til byen og genkender dem, går det op for ham, at de ikke kan genkende ham klædt som han er i egyptisk tøj og glatbarberet efter landets skik. Han beslutter sig da for, at han vil teste deres onde vilje. For har de den stadigvæk? Efter forskellige forhandlinger kræver Josef, at deres yngste lillebror, der som den eneste stadig er hjemme i Israel hos sin far, Jacob, skal bringes med til Egypten næste gang de kommer for at hente korn. Indtil da lægger Josef en anden af brødrene i jern og tager ham som gidsel. Det lykkes kun at overtale deres gamle far, Jacob, til at lade Benjamin tage med, da Juda tilbyder at stå inde for ham med sit liv. Og da de for anden gang er i Egypten, så arrangerer Josef det sådan, at Benjamin bliver anklaget for at have stjålet et meget kostbart og helligt sølvbæger. Han står derefter til at blive idømt enten en dødsdom eller en langvarig fængselsstraf. I denne krisesituation tilbyder Juda sig da i stedet for Benjamin, og først da han gør det, bliver Josef for alvor klar over, at det had som brødrene havde over for ham og hans lillebror, nu er vendt til offervilje. Og derpå fortæller Josef dem, hvem han virkelig er, og det kommer til en forsoning mellem ham og brødrene, og fortællingen ender lykkelig. Historien er langt ældre end den kristne religion, men den indgik fra første begyndelse i kristendommens fortællinger, for i den bliver det fænomen tydeligt, som Juda praktiserer, at man tør sætte sit liv ind for andre. Derfor fremhævede Matthæusevangeliet også, at den historiske Jesus nedstammede fra Juda. / Per Mikkelsen 2

3 VENØ SOGN HUSK BISPEVISITATS Mød talstærkt op og mød biskoppen søndag den 2. oktober kl. 10:00. Et af de emner, der skal drøftes under visitatsen er renoveringsprojektet, her er grundplanen i skitseform: BOGBUSSEN HOLDER LANG EFTERÅRSFERIE Tirsdag den 11. oktober og tirsdag den 18. oktober kommer bogbussen ikke til Venø. Hvis I har noget, der skal afleveres i denne periode, skal I ikke fortvivle. Bare kom med det den 25. oktober, når vi kommer igen. / Bogbussen Niels Zahle og Bodil Sørensen Besøg kirkeskoven Lørdag den 8. oktober kl. 14:00 16:00 er der kaffe og kage i kirkeskoven. Se den foryngede skov. Kom med idéer til, hvad skoven kan bruges til. Bestil en stak brænde! Høstgudstjeneste bidrager til jul i Struer Årets amerikanske lotteri indbragte sammen med bidrag lagt i kirkebøssen i alt kr. Pengene går til at give struerboere med behov for det, en gladere jul end de ellers har mulighed for. Tak for den udviste interesse for sagen. / Venø Menighedsråd Ove Bjerre-Pedersen KLASSISK KLAVERKONCERT MED ROBIN COLVILL PÅ VENØ EFTERSKOLE Sammen med Venø Musikforening arrangerer Venø Efterskole en klaverkoncert med englænderen Robin Colvill. Robin Colvill er en af Storbritanniens travleste og mest populære pianister med en omfattende koncertkarriere i hele Europa og med begejstrede anmeldelser som en art kølvandstribe efter sig. Robin Colvill er kendt for sin selvstændige og underholdende tilgang til den klassiske musik, som gør, at enhver tilhører trygt kan se en musikoplevelse i møde. Ved hjælp af både sin fremragende teknik og sine pædagogiske evner formår Colvill at drage tilhørerne ind i musikkens univers. Han bliver derfor ofte engageret år efter år de forskellige steder, hvor han optræder, netop i kraft af sit smittende og inspirerende spil på flygelet. Det kan alt sammen opleves på Venø Efterskole tirsdag den 25. oktober kl. 19:30. JULIA TABAKOVA I forbindelse med omlægning af Musikforeningens årsprogram blev det nævnt i sidste udgave af VenøPosten, at de to efterårskoncerter koster 50 kr. for medlemmer af foreningen. Dette gælder selvfølgelig ikke koncerten med Julia Tabakova (foto) den 9. oktober, da denne koncert er et samarbejde mellem Musikforeningen og Menighedsrådet. Derfor er koncerten med Julia gratis for alle venøboere. Vi beklager fejlen og håber at mange vil benytte lejligheden til at komme og høre vores dygtige organist - nu på flygel. / Venø Musikforening Grethe Munk-Andersen 3

4 DET SKETE VENØ KLIT HAR HAFT EN GOD SÆSON! Så er en god campingsæson ved at være slut. Vi lukker Venø Klit den 31. oktober Vores kiosk har åben hver dag fra kl. 15:00-18:00 til og med uge 42. Derefter lukker kiosken for denne sæson. Det har været en rigtig god sæson trods regn og rygter. Vi har haft den sidste arbejdsdag i 2011, og vi er blevet færdige med at rydde op. Så vi er klar til at påbegynde en forhåbentlig ligeså god sæson i Endnu en stor tak til campisterne for en fantastisk sæson. At være sammen med jer er altid en lise for sjælen. Nøjagtigt det samme som naturen på Venø. Lørdag den 24. september var vi ude at nyde naturen på Venø. Vi gik forbi efterskolen, hvor der på parkeringspladsen stod adskillige campingvogne. Jeg troede ellers, at Venø Klit var den eneste campingplads på Venø. Tak for opbakningen fra venøboerne, som kommer på besøg og viser deres interesse. Kan I nu alle have det godt til vi ses i den nye sæson. / Bestyrelsen for Venø Klit Margaret Langemose Arkivfoto Foto: Jan Bendix Der er så dejligt nede på Venø Havn. Man snakker med en masse mennesker, nye og kendte, oplever fjord og vejr på første parket og sælger en masse is og andre gode sager. Der er selvfølgelig også ting, vi ikke sælger. Selvom vi meget gerne ville have alle de varer, som kunderne efterspørger eller har brug for, er det dog nok ikke praktisk muligt. Der vil dog hele tiden foregå en vis revidering af udbuddet. Vi justerer lidt på hylderne, og der bliver nok mest tale om en udvidelse af sortimentet. Vi har haft rigtigt gode erfaringer med samarbejdet med Humlum Bageri, der jo ikke kun drejer sig om rundstykker. Vi har nu indgået en aftale med Lindbjerg Gårdbutik om levering af øko-grønt, (www.okgront.dk) og kan derfor tilbyde stort set hele deres sortiment af grøntsager, gede- og oksekød samt diverse fjerkræ og andre økologiske produkter. Grøntkasser kan bestilles til afhentning i Havnehuset, og som sædvanligt kan den del af sortimentet, vi ikke måtte have, skaffes hjem meget hurtigt. Siden vi begyndte i april er det gået rigtig godt. Sommeren kunne meget nemt have været bedre, men selv det ikke alt for gode vejr taget i betragtning, klager vi ikke. Der har været rigtigt mange besøgende både sejlere, vandrefugle og andre sjove fisk og der er endda faldet en hel del ros af. Tusind tak for det! Bortset fra kaffe-og-kage-busser har vi også haft en del spisende gæster. Flere foreninger har brugt huset til møder, og det er vi meget glade for. Vi har allerede særlige arrangementer den 4., 7., 11., 13., 24. og 27. oktober. Se omtaler andre steder i bladet. Kommer der mere til, informerer vi mundtligt eller med opslag. / Venø Havnehus Peter Henriksen 4

5 VENØ UDVIKLINGSPLAN OG RESULTATET BLEV Først i novemberudgaven af VenøPosten kan vi give resultaterne, som energigruppen når frem til, når opgørelserne af venøboernes energiforbrug 2010/11 er bearbejdet. Energigruppen vil gerne sige tak for, at størstedelen af Venøs husstande har taget sig tid til at udfylde og aflevere forbrugsskemaerne, så vi har et datagrundlag, der kan give et godt billede af udviklingen her på øen. Vi skal også hilse og takke fra de studerende i Århus, der har gang i deres projekt om venøboernes forbrugsvaner på energiområdet. Mere end 50 venøboere har besvaret de omfattende skemaer, som har været udsendt i to omgange. Resultaterne derfra håber vi at kunne bringe i løbet af efteråret. Begge undersøgelser skal bruges til at give idéer til nedbringelsen af forbruget i de kommende år. / Energigruppen Morten Gjern VENØTÅRNET TAGER FORM! I september har tårngruppen haft besøg af Thomas Pedersen, KPF Arkitekter AS, der er gået i gang med at skitsere den mulige udformning af Venøtårnet. I samtalen med Thomas kom mange idéer på bordet og flere er undervejs. For at VenøPostens læsere kan få en idé om, hvilke tanker vi for tiden gør os, så bringer vi nedenfor et par af arkitektens idéer til udformning. Arbejdet lige nu omfatter, udover skitseringen, først og fremmest indsatsen for at skabe grundlag for projektgodkendelser fra lodsejeren og myndighederne. / Tårngruppen Per Mikkelsen VENØPROFILER Husk tilmelding senest den 17. oktober til Venø Erhvervsklubs møde den 24. oktober kl. 19:30 i Havnehuset, hvor bl.a. journalist Tommy Hansen kommer med sine forslag til, hvad venøboere kan gøre for at profilere både egne erhvervsaktiviteter og Venø som helhed. / Venø Erhvervsklub Lars Vangsgaard, tlf , 5

6 FORBINDELSE TIL OMVERDENEN Opstilling af Telia mobilmast. Fotos: Kai Rostrup Jensen, Preben Friis og Jan Bendix. ÅBNINGSTIDER I OKTOBER Gårdbutikken på Nørskov Salg af kartofler og frosset lammekød i forskellige udskæringer. Desuden lammespegepølser. Åbent efter forudgående telefonisk henvendelse på tlf Venø Havnehus Åbent: mandag-fredag fra kl. 12:00-18:00 weekend fra kl. 8:00-18:00. Der er mulighed for bestilling af rundstykker inden kl. 18:00 til afhentning dagen efter. Tlf , mobil Venø Billedværksted Åbent efter aftale. Lis Jensen, Tangvej 1, tlf Venø Kro Åbent mod forudbestilling af menu og min. 12 personer. Kontakt os for nærmere information. Bordbestilling: tlf

7 DET SKER PLANERNE OM INDDÆMNING AF VENØ BUGT Under overskriften Danmark vokser, lanceredes så sent som i 1953 en storstilet plan om at ændre Venø Bugts godt hektar fjordbund til blomstrende kornmarker. Man forestillede sig, at området ville give plads til ikke mindre end ca husmandsbrug! Planen var væsentlig mere omfattende end senere Skjern-Å-projektet. Planen blev ikke realiseret, men historien om den samt andre virkeliggjorte landindvindingsprojekter vil miljøskribent Kjeld Hansen fortælle om i Havnehuset den 27. oktober kl. 19:30. Kjeld Hansen udgav i 2008 den anmelderroste bog Det tabte land, der handler om kampen for at ændre dansk natur gennem de sidste godt 200 år. H.E. Nørregaard-Nielsen kaldte udgivelsen for årets mest nødvendige bog. Veldokumenteret og spændende ofte som en kriminalroman fremstiller Kjeld Hansen her det natursyn, som herskede blandt Hedeselskabet samt politikere fra alle partier frem til det natursyn, som i dag har ført til vidtgående naturgenopretninger af fortidens landindvindinger. Vi ser frem til en spændende aften, der handler om Danmarks natur i fortid og nutid. / Foredragsgruppen Per Mikkelsen Kjeld Hansen TELIA KOMMER TIL VENØ Mandag den 12. september rykkede Telia for alvor ind på Venø, da de - på beboernes opfordring - opførte en ny mobilmast, der skal sikre øboerne en meget bedre mobildækning. Signalet blev aktiveret fredag den 16. september, og for at følge op på dette, kommer Telia Shop Nykøbing Mors nu på besøg hos venøboerne. Vi regner med at komme på besøg tre gange i løbet af oktober til at begynde med. Og hvis det skulle vise sig, at der er behov for, at vi kommer på besøg flere gange, så gør vi bare det, siger Shop Manager, Allan Markvorsen, Telia Shop Nykøbing Mors, og fortsætter: Vi glæder os meget til at komme på besøg hos vores naboer på Venø og til at vise, hvad Telia står for: smart, leading og local. Vi ser frem til et godt samarbejde med beboerne og erhvervslivet på øen. De udsendte fra Telia Shop Nykøbing Mors planlægger efter aftale at komme på virksomhedsbesøg om formiddagen for senere hen på eftermiddagen at kunne placere deres stand ved Havnehuset. På den måde får flest mulige beboere mulighed for at komme ned til en snak. Medarbejderne fra Telia vil stå til øboernes rådighed hele eftermiddagen, og de vil dele flyers ud med brandgode tilbud til de interesserede. Yderligere vil der være demonstrationer af det mobile bredbånd på laptops samt af 3G-nettet på smartphones. Du kan træffe Telia i Havnehuset følgende dage: den 4., 7. og 13. oktober fra kl. 12:00-17:00. For yderlige spørgsmål er du velkommen til at ringe til Telia i Nykøbing Mors på tlf / Telia Allan Markvorsen Foto: Jan Bendix 7

8 DET SKETE Færgetrafik i august Passagerer Personbiler Busser Lastbiler Gods (tons) Cykler Campingvogne HAR DU ROS/RIS TIL VENØFÆRGEN? Bjarne Tingkær, der er Venø- Boens repræsentant i Struer Kommunes rådgivende udvalg om færgedriften, opfordrede på VenøBoens seneste bestyrelsesmøde medlemmerne til at henvende sig til ham, hvis der er forslag til forbedringer eller spørgsmål af mere principiel art, de ønsker svar på. Bjarne oplyste på mødet, at henvendelser til ham kan være med til at samle erfaringer sammen, så det fine samarbejde, venøboerne har med Venø Færgefart, kan fortsætte og videreudvikles. / VenøBoen Anker Frimodt Jensen VENØSUND ER ERKLÆRET BEVARINGSVÆRDIG Skibsbevaringsfonden vurderer færgen bevaringsværdig. I løbet af nogle uger vil der blive udstedt en officiel bevaringsværdighedserklæring, og færgen vil tillige blive optaget i Dansk Historisk Skibsregister. Venøsund er dog ikke kun et museumsskib. Så hvad betyder Venøsund Færgelaug så for alle os på Venø? Med oprettelsen af Venøsund Færgelaug er den daglige færgedrift ved Venø Færgefart sikret. Både ved pludselige driftsstop for den nye færge, kan Venøsund indsættes med kort varsel samt når den nye færge skal have sit årlige hovedeftersyn. Da Venøsund Færgelaug samtidig har fået Struer Kommune med på idéen om at bevare og renovere de gamle færgelejer, er biloverfarten sikret. Samarbejdet med Venø Færgefart har derfor betydet både besparelser og sikring af færgedriften. Derfor ville det også være flot, hvis vi kunne få alle fastboende og sommerhusejere til at støtte op om Venø Færgelaug. Det koster kun 200,- kr. og kontingentet vil samtidig give adgang til en række medlemsarrangementer og -sejladser. Indmeldelse kan ske direkte på eller til undertegnede. Vi har pt. 152 medlemmer fra nær og fjern. Siden vi fik færgen, har den været omsværmet af øens gæster. Når vi har været på havnen, har vi givet omvisning og fortalt om færgen og lauget. Færgelaugets skur er åbent, så gæsterne kan se vores historiske plancheudstilling eller søge læ for regn og blæst. Mange gæster har efterlyst en sejlplan. Og det ønske kan vi opfylde, når spørgsmål om overdækning, passagerantal og bemandingsregler er endeligt afklaret med Søfartsstyrelsen. I mellemtiden skal der arbejdes videre med at istandsætte færgen med rustbankning og maling over og under dæk. / Venøsund Færgelaug Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Sven Bendix Pedersen Når vejr og vind kræver det Foto: Venøsund Færgelaug 8

9 DET SKER HJÆLP!! Er der nogen, der har det samme problem som jeg? Efter vi har fået en ny vandboring på Venø har jeg vrøvl med min opvaskemaskine. I bedste fald er porcelænet "kun" ru at føle på. I værste fald er det kridhvidt. Jeg har indstillet opvaskemaskinen efter de nye tal, med det har ikke hjulpet. Er der nogen, der ved, hvad der kan afhjælpe problemet, hører jeg gerne. / Inga Knudsen, Revlen 3 VANDETS HÅRDHED I begyndelsen af marts 2011 blev den nye boring i skoven nordvest for efterskolen taget i brug. Den nye boring er nu vandværkets primære boring. Vandkemien fra den nye boring er anderledes end fra den gamle, hvilket betyder, at drikkevandets hårdhed er steget. Hårdheden ligger nu på 12 ºdH, som også kaldes temmelig hårdt. Vandets hårdhed har betydning for, hvordan vaskepulver til vaskemaskinen skal doseres, og hvordan opvaskemaskinen skal indstilles. Opvaskemaskinen har et blødgøringsanlæg, der ved hjælp af salt blødgører vandet. Hvis opvaskemaskinen ikke er indstillet korrekt, kan der komme pletter på servicet. Det er derfor vigtigt at undersøge, om indstillingen af hårdhed står korrekt. Hvis der stadig ses pletter, kan man prøve at indstille til en lidt højere værdi. Derudover skal man selvfølgelig sikre sig, at der rent faktisk er påfyldt salt i opvaskemaskinen. Er der spørgsmål til ovenstående eller til andre forhold vedrørende drikkevandet på Venø, kan vandværket kontaktes på eller tlf / Venø Vandværk Søren Lang Hindkjær NEDTÆLLING FOR FLISORDNING Struer Kommune har besluttet at ophøre med flisning på Venø fra Uffe Lundby har købt grunden, hvor flisningen hidtil har foregået. Han har venligst indvilget i, at Struer Kommune en sidste gang bruger stedet til flisning. Indtil den 24. oktober kan der lægges træaffald til flisning I uge 43 flises sidste gang Indtil den 15. december kan der afhentes flis Uffes grund er ryddet for flis inden den 1. januar 2012 Foto: Jan Bendix 50 ÅR Da Knud i år fylder 50 år holder vi reception på Venø Efterskole lørdag den 22. oktober fra kl. 13:00-15:00. Her vil vi byde på en forfriskning og en bid brød til store og små. Fødselsdagsfest Vi vil gerne invitere til Knuds runde fødselsdag lørdag den 22. oktober kl. 18:00 på Venø Efterskole. Af hensyn til køkkenet vil vi gerne have en tilmelding senest den 5. oktober på tlf eller / Venø Bussen Susanne og Knud Overgaard VENØS HJEMMESIDE På forsiden af Venøs hjemmeside vises en række små nyhedsindlæg. Alle øens erhvervsdrivende og foreninger samt venøboere kan ganske gratis få nævnt nyheder, der på en eller anden måde er relateret til Venø. Det kan fx være omtale af et nyt produkt, et godt tilbud, et nyt tiltag eller i det hele taget blot lidt reklame for ens virksomhed eller forening. For at få et indlæg på hjemmesiden, skal du blot sende tekst og eventuelle billeder til / Søren Lang Hindkjær, webmaster / Venø Borger- og Grundejer-forening Hans L. Pedersen 9

10 DET SKETE Udgiverne diskuterer VenøPosten endnu engang! VenøBoen Anker Jensen (formand) tlf , Karin Christensen (kasserer) tlf , Medlemskab af VenøBoen opnås ved at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: Hvidbjerg Bank, konto Venø Borger- og Grundejerforening Peter Henriksen (formand) tlf , Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) tlf Foreningen er åben for alle fastboende og/eller grundejere på Venø. Kontakt Peter Henriksen. Venø Børne- og Ungdomshus kan lejes af Børnehusets medlemmer for kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til Antoinette Jensen på tlf Medlemskab tegnes hos Børnehusets kasserer, Helle Gjern, tlf , og koster kr. 75 pr. person pr. år. / Bestyrelsen Sygeplejerske på Venø Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø tlf , mobil Hjertestarter Kapelbygningen ved Venø Kirke, Klitten 1, Venø SAMARBEJDE OM VENØPOSTEN Redaktørens indlæg i augustudgaven Hvad vil vi med VenøPosten er underskrevet Udgiverne og foregiver dermed også at være fra Venø Borger og Grundejerforening (VBGF). I teksten står der bl.a., at VBGF ønsker ændringer, men havde ingen konkrete forslag. Ikke desto mindre foreslog foreningen faktisk, at de to redaktører fx skulle være ligestillet og enige om hver udgivelse. Som alternativ forslog vi, at de to redaktører kunne tage chefredaktørrollen på skift. To konkrete forslag for ikke at nævne flere andre oplæg til at vise fleksibilitet og velvilje. At ingen af disse konkrete og ikke urimelige forslag kunne accepteres ved mødet i juli, var lidt overraskende, men VBGF har så i august fremlagt et tredje, at VBGF, på trods af et tilskud til udgivelsen på ca. 25 %, får stillet bare to sider til rådighed per nummer, som redaktøren ikke har adgang til, før han læser dem, som alle andre. Vi har bedt VenøBoen, Menighedsrådet og redaktøren tage stilling til de konkrete forslag og opfordret til at udvise positive holdninger, men indtil videre har vi ikke fået noget svar. VBGF vil meget gerne samarbejde om udgivelsen af et fælles nyhedsorgan som VenøPosten. Det må dog ligge helt klart, at der er visse ting, vi ikke kan acceptere. / Venø Borger- og Grundejerforening fmd. Peter Henriksen GENERALFORSAMLINGEN LÆGGER OP TIL DEBAT På VenøBoens seneste bestyrelsesmøde planlagde bestyrelsen den kommende generalforsamling den 25. oktober se formel indkaldelse i septembernummeret af VenøPosten. For at sikre flest mulige deltagere i de efterhånden mange spændende og for Venø vigtige projekter, som er kommet i gang i forlængelse af Venø udviklingsplan, vil vi på generalforsamlingen lægge op til diskussion om det aktuelle arbejde. Bestyrelsen er for tiden optaget af arbejdet med at få igangsat projektet Venø Naturplan bl.a. i samarbejde med Venø Borger- og Grundejerforening (VBGF). Første beboermøde forventes afholdt den 8. november. Nærmere oplysninger følger i novembernummeret af VenøPosten. VenøBoen har fået svar fra Naturstyrelsen på henvendelsen om mosegrisebekæmpelse. Svaret giver anledning til nye initiativer både med hensyn til at skabe bedre betingelser for rovfugle og til egentlig forskning. Bestyrelsen drøftede også henvendelse fra VBGF om VenøPostens udgivelsespolitik. Bestyrelsen besluttede at undersøge mulighederne for fællesløsninger på de ændringer, der bliver nødvendige i forbindelse med de kommende frekvensomlægninger for radio og TV samt licensbetalinger for TV2. / VenøBoen Anker F. Jensen Se mere om Venø på: 10

11 LANDZONETILLADELSEN ANKET Landinspektør Hans Faarup har på vegne af Christian Kjær anket den Landzonetilladelse til byggeri af hallen, som Struer Kommune gav i juli. Klagen går ikke på selve indholdet i landzonetilladelsen, men på proceduren: Struer Kommune har været uberettiget til at behandle en ansøgning om byggeri i landzone på en ejendom, som ansøger ikke har rådighed over, hvorfor afgørelsen er ugyldig. Klagen er videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Her er behandlingen ikke begyndt endnu den afventer, at klager indbetaler det nødvendige klagegebyr, og det har han af en eller anden grund fået frist til den 28. september med hvilket er mere end en måned efter den obligatoriske frist! Da klagen er ren proceduremæssig, forventer efterskolen en hurtig administrativ afgørelse på klagen, når behandlingen påbegyndes. Næste skridt er herefter ekspropriation af jorden. / Venø Efterskole Peter Petersen ELEVBESØG HOS VENØBOERE Vi har de andre år fået meget begejstrede elever hjem fra dette arrangement, og mange positive tilkendegivelser fra venøboerne. Derfor håber vi på jeres velvillighed til at gentage succesen med Venø Kaffe, hvor eleverne kommer på besøg hos jer. Derfor vil vi være meget glade, hvis I torsdag den 6. oktober kl. 19:30-21:00 vil åbne jeres hjem for vores elever til lidt hyggeligt samvær. Tilmelding til arrangementet kan ske til skolens kontor senest tirsdag den 4. oktober eller på mail: Når I tilmelder jer, vil vi gerne vide, hvor mange elever, I vil have besøg af. / Venø Efterskole elever og medarbejdere SPONSORLØB Fredag den 14. oktober umiddelbart op til efterårsferien planlægger vi på skolen at slutte af med et sponsorløb på en endnu ikke fastlagt rute. Eleverne kan vælge at cykle, løbe, rollerskate eller gå ruten. De penge, som dette sponsorløb kan give, vil blive delt ud til skolearbejdet i Gambia og Ghana, og desuden vil eleverne selv få en lille del af beløbet at råde over. Selve løbet afvikles fra kl. 10:30 til 12:30. Der vil være observatører og små stationer med forfriskninger placeret på ruten. Vi håber på øens velvilje og overbærenhed med vores færden i den forbindelse. / Venø Efterskole Birte Riis Adskillige venøboere benyttede sig af Borgerservices brevstemmemulighed på Venø Efterskole den 9. september. EFTERSKOLEN AFHOLDT FOLKETINGSVALG! En uge før det rigtige valg havde Venø Efterskoles elevhold planlagt og gennemførte en formidabel valgaften. 5 politiske partier var inviteret til at fremlægge deres syn på tre temaer, som eleverne havde udvalgt: Økonomi, UdkantsDanmark og uddannelser. Et par dage i forvejen havde eleverne taget øen rundt for at dele invitationer ud til venøboerne og de blev flittigt brugt, så selve vælgermødet fandt sted i en fyldt foredragssal. En elevpressegruppe refererede aftenen, og Dagbladet bragte tekst og billeder fra det vellykkede arrangement. / VenøPosten Red. Vælgermødeforsamlingen! Foto: Jan Bendix Foto: Pressegruppen 11

12 VENØ I OKTOBER Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, der ønskes bragt i VenøPosten november 2011 bedes sendt til: senest den 25. oktober i elektronisk form (uden formatering, indryk og spalter mm.). Indlæg er dog også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder. Men så vil redaktionen dog gerne have dem senest den 24. oktober. VenøPostens spalter er åbne for alle. Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale. Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det følgende nummer af VenøPosten. Udgivere: VenøPosten udgives af Venø Menighedsråd, VenøBoen og Venø Borger og Grundejerforening. Abonnement: VenøPosten kan tegnes i abonnement ved henvendelse til udgiverne. Redaktion og grafik: Jan Bendix og Bettina Kjær. Korrektør: Marianne Pedersen Fotograf: Preben Friis. Trykning: Jan Bendix a/s. Venø-kalender På findes en årskalender med alle registrerede ø-aktiviteter så langt frem, som arrangørerne indmelder dem. Brug kalenderen som værktøj i planlægningen og registrer via når arrangementstidspunkt foreligger. / VenøPosten red. 1. oktober kl. 12:00/15:30 Førstehjælps-/hjertestarter-kursus for unge 2. oktober kl. 10:00 Højmesse/bispevisitats v/ Karsten Nissen og Per Mikkelsen 3. oktober kl. 14:00 Venø GIF, billard, Nørskov 6. oktober kl. 19:30 Efterskoleelever besøger venøboere (tilmeld. 4/10) 8. oktober kl Besøg Kirkeskoven, Menighedsrådet 9. oktober kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 9. oktober kl. 15:00 Koncert med Julia Tabakova, Nørskov 11. oktober kl. 20:00 Hyggeaften, se opslag i Havnehuset 14. oktober kl. 10:30 Venø Efterskole afholder sponsorløb 16. oktober kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 23. oktober kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 24. oktober kl. 19:30 Venø Erhvervsklub, Havnehuset (tilmeld. 17/10) 25. oktober kl. 19:30 Klaverkoncert, Venø Efterskole 25. oktober kl. 19:30 Generalforsamling i VenøBoen, Venø Efterskole 26. oktober kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Kirsten Yde 27. oktober kl. 19:30 Foredrag med Kjeld Hansen, Havnehuset 28. oktober kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 30. oktober kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen Lektiecafé: den 3., 10., 24. og 31. oktober kl. 16:15 i Børnehuset Bogbussen: holder ferie uge 41 og 42 Venø Svømning: den 1., 8. og 29. oktober GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 Foto: Preben Friis 12

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet)

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) August 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: :Jan Bendix VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø DEN 16. AUGUST (Læs mere inde i bladet) VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

200 ud af mere end 5.000.000. (Læs mere om besøget på side 5) September 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø September 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Knud Erik Christensen 200 ud af mere end 5.000.000 Venø har grund til at glæde sig over det besøg, som øen får den 4.-5.

Læs mere

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer!

August 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix. Sommer! August 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix Sommer! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6.

Juni 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. Juni 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Læs mere om VenøBoens Åben Ø-arrangement på side 7 og om fotoet på side 6. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5.

BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. Maj 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BlivØbo.nu Læs om kampagnen på side 5. VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

August 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø August 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø DEN NY Med augustnummeret følger tillæg om Venø Færgefart i anledning af indsættelsen af Venø Færgen. Fotos: Preben Friis og Jan Bendix

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! VEDHOLDENHED. Januar 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø 1 Foto: Jan Bendix VEDHOLDENHED Overskriften er ikke et af tidens mest anerkendte og benyttede begreber. For venøboerne er det imidlertid

Læs mere

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Februar 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen, tlf.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul!

December 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. God jul! December 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand Ove Bjerre-Pedersen,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen

April 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Kai Rostrup Jensen April 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Kai Rostrup Jensen VENØBOERNE VENTER SPÆNDT! Havnehuset har, som det kan læses i dette nummer af VenøPosten, fået nye forpagtere.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis

Maj 2011. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis Maj 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Preben Friis LIVSBEKRÆFTENDE! En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret

Læs mere

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST

Juni 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST Juni 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix BLÅT TIL LYST VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ VIL TURISTER! Februar 2014. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Februar 2014 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ VIL TURISTER! Står det til Venøs turistaktører, så skal der sættes flere skibe i søen for at øge turisternes interesse for at

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Godt nytår! PÅ VEJ. Januar 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Charly Clemmensen PÅ VEJ 2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og øens besøgende

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36!

VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! August 2011 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ-ØNSKE OPFYLDES I UGE 36! Forsidebilledet er denne gang en tegning af den mobilmast, som teleselskabet Telia opsætter i løbet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON!

Februar 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Preben Friis EGON! Februar 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø EGON! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med

Læs mere

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester!

Juni 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Venø fester! Juni 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Venø fester! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul!

December 2012. Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! December 2012 Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Venø by (1946). Povl Povlsen. Læs og se mere på side 8-9. God jul! VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R.

Blad nr. 120. Sct. Hans Kirke Mødested Ansvarlig. Afbud: Tage R. Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 07.04.15 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard, Inge Kamp,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard

Maj 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard Maj 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Vi ses Pinselørdag! Foto: Gertrud Damgaard VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude!

April 2013. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. Foto: Karen Damgaard. Lys forude! April 2013 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Karen Damgaard Lys forude! VENØ SOGN Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Formand

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

Oktober 2015. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Oktober 2015 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø VENØ KIRKE Venø Kirke kontakter Sognepræst Per Mikkelsen, tlf. 97 86 80 15, mandag fri, pm@km.dk Enhver kan få en samtale med præsten.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere