Kochs Tinghus i Store Heddinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kochs Tinghus i Store Heddinge"

Transkript

1 Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg

2 Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft Nybye, Rønnow Arkitekter A/S... 7 STILISTISK TVEDRAGT Råd-, ting- og arresthuset i Store Heddinge i overgangen mellem senklassicisme og historicisme Af arkitekturhistoriker, Ph.D. Badeloch Vera Noldus SOGNEFOGEDER, SMÅTYVE OG FULDE SOLDATER Liv og skæbner i og omkring tinghuset Af Knud Rasmussen, Stevns Lokalhistoriske Arkiv SUMMARY LITTERATUR OG KILDER... 72

3 Kochs Tinghus i Store Heddinge

4 Kochs Tinghus i Store Heddinge Realdania Byg A/S 2013 ISBN Tekst og redaktion: Realdania Byg, arkitekt Camilla Løntoft Nybye, arkitekturhistoriker Badeloch Vera Noldus og Knud Rasmussen. English summary translated by LanguageWire Layout: Realdania Byg og OAB-Tryk a/s Fotos af fotograf Kurt Rodahl Hoppe Øvrige fotos og illustrationer: Rønnow Arkitekter: Side 8 Rigsarkivet Statens Arkiver: Side 23. Stevns Lokalhistoriske Arkiv: Side 31, 59, 60, 63-65, 67-69, 71 tv. Heinz-Josef Lueking: Side 33 De Danske Kongers Kronologiske Samling: Side 38 Roberto Fortuna: Side 41 Omslagsfoto: Fotograf Kurt Rodahl Hoppe Bogen er sat med Dax og Caslon og trykt af OAB-Tryk a/s, Odense Realdania Byg er et helejet Realdaniaselskab

5 Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg

6

7 Forord Hofbygmester, kongelig bygningsinspektør, elev af C.F. Hansen og senere direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi og med nære forbindelser til prins Christian Frederik (den senere Christian VIII). Arkitekten Jørgen Hansen Koch, som i 1830erne blev bedt om at tegne råd-, ting- og arresthuset i Store Heddinge, var både en betydningsfuld og indflydelsesrig mand. Råd-, ting- og arresthuset blev opført i 1838 og regnes for at være et af de sidste rådhuse, der blev opført inden enevældens afskaffelse. Kochs hus kom til at danne skole for udformningen af mange af det store antal råd-, ting- og arresthuse, der skød op over hele landet i 1800-tallet. I den danske arkitekturhistorie repræsenterer huset et vigtigt pejlemærke. Det er nemlig et af de allerførste eksempler på overgangen fra den nyklassicistiske stil, som Kochs læremester C.F. Hansen om nogen repræsenterede, til historicismen med den mere frie brug af historiske stilarter. Facadens høje stueetage og de rundbuede vinduer på første sal, der er trukket helt ned til den høje bæltegesims, og de forskellige murflader på henholdsvis første og anden sal, er et af de første eksempler i Danmark på florentinsk renæssancestil med inspiration fra 1500-tallets Italien. Ved Realdania Bygs overtagelse af ejendommen i 2011, havde tidens gang, forandringer og forfald, samt kommunal- og domstolsreformer gjort, at huset havde udspillet sin rolle. For at bevare dette stykke bygnings- og kulturarv for fremtidige generationer, måtte man finde nye måder at anvende huset på. Kochs Tinghus skulle have ny energi. I overført og bogstavelig betydning. Med restaureringen har Realdania Byg ville give huset dets arkitektoniske værdighed tilbage. En tilbygget arrest fra 1871 er fjernet, og gårdmiljøet rundt om bygningen er åbnet - et nyt byrum til glæde for byens borgere. Samtidig er energioptimerende tiltag, som for eksempel solceller og jordvarme, og højteknologiske løsninger integreret i restaureringen af det historiske hus, som i fremtiden lejes ud til Stevns Kommune, der planlægger at anvende bygningen under konceptet den røde tråd er grøn. Et kommunikations-, klima- og energikoncept, der skal være udstillingsvindue for grøn IT samt styringsog vidensteknologi. Derudover skal bygningen rumme eventfaciliteter for produktdemonstrationer, TV-transmissioner med videre. Ambitionen med restaureringen har været både at bevare det fredede hus arkitektur- og kulturhistoriske værdier og aktivere Kochs Tinghus som en levende del af nutidens og fremtidens Store Heddinge. Den bedste bevaring af vores historiske huse sker nemlig, når de indgår aktivt i vores moderne samfund. Realdania Byg November

8 6

9 Ny energi til det gamle tinghus Restaurering af råd-, ting- og arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft Nybye, Rønnow Arkitekter A/S På torvet i den lille købstad Store Heddinge på Stevns ligger en anseelig og velproportioneret bygning, nemlig byens råd-, ting-, og arresthus opført i tiden Bygningsanlægget omfatter en hovedbygning efter tegninger af arkitekten Jørgen Hansen Koch ( ) og udhus, sprøjtehus og ringmure efter tegninger af den lokale arkitekt Georg Kretz ( ). Hovedbygning, udhuse og ringmur er fredede. Realdania Byg erhvervede råd-, ting- og arresthuset for at sikre et stykke kulturarv og bidrage til revitaliseringen af et udviklingsmæssigt udfordret område i Danmark. Vores restaurering af huset skulle give huset sin værdighed tilbage og samtidig sikre, at huset kunne rumme nye funktioner, som sikrede et stykke bygningsog kulturarv til nytte og gavn for fremtidige generationer. Intensionen var at sætte bygningen i stand og opgradere den ved at integrere energioptimerende tiltag og højteknologiske løsninger. Samtidig blev den udtjente arrestbygning, der uden større veneration for det oprindelige hus var tilføjet i 1871, fjernet for at fremhæve husets oprindelige arkitektoniske udtryk og samtidig genskabe og åbne det særlige gårdmiljø rundt om huset. Byens borgere og besøgende vil fremover have mulighed for at sive fra byens hovedtorv gennem arrestgården og den lille have, som ligger bag gården og ud til parkeringspladsen ved den bagvedliggende dagligvarebutik. Således etableres en ny genvej i bybilledet, som vil kunne revitalisere en del af bymidten og samtidig formidle en af byens smukkeste ejendomme. Huset skal i fremtiden rumme et kommunikations-, klima- og energikoncept, der skal være udstillingsvindue for grøn IT-, styrings- og vidensteknologi. Med restaureringen af huset har vi forsøgt at skabe en balance mellem et fredet hus fra 1800-tallet og nutidige begreber som energioptimering, åbenhed og social bæredygtighed. Social bæredygtighed via åbenhed Ved erhvervelsen af ejendommen var Realdania Bygs hensigt blandt andet at styrke den sociale bæredygtighed i Store Heddinge. Ud over de udadvendte funktioner, der var planlagt til den fremtidige brug af huset, har tanken været at skabe åbenhed til omgivelserne i en bygning der ellers per definition som arresthus har haft som formål at være hermetisk lukket. Åbenhed på flere måder. Huset skulle kobles til omgivelserne og trække folk fra gaden indenfor, og bygningen skulle i videst mulige Modsatte side: Kochs Tinghus ligger som midtpunkt på byens centrale torv. 7

10 Udtjent arrest bliver til hyggeligt gårdmiljø Kun godt 40 år efter, at Kochs Tinghus stod færdigt, blev forholdene i hovedbygningen for trange, og der blev derfor i 1871 opført en arrestbygning i arrestgårdens nordøstlige hjørne. Tilbygningen blev opført uden særlige hensyn til den oprindelige bygning og ringmur og indeholdt heller ikke de samme materiale- og håndværksmæssige kvaliteter som det eksisterende. Således skar tagfladen sig ufølsomt gennem hovedbygningens kordongesims og stak iøjnefaldende igennem og over arrestgårdens ringmur. Ved Realdania Bygs overtagelse af ejendommen i 2011 var tilbygningen i yderst dårlig stand med mange forvitrede og frostsprængte facadesten og et tag, der var kraftigt angrebet af råd. I forbindelse med restaureringen har man ønsket at fremhæve Jørgen Hansen Kochs facadeskema, som var forud for sin tid samt den oprindelige åbne gårdstruktur, som er udført af Georg Kretz. Det blev derfor besluttet at fjerne arrestbygningen fra 1871, så hovedbygningen igen kunne stå rent i sit arkitektoniske udtryk, og ringmurene i den egnstypiske kridtsten atter kunne fungere som en krans omkring et særligt gårdmiljø. omfang være tilgængelig for gang- og bevægelseshæmmede. Desuden skulle de historiske spor i huset være formidlet og let aflæselige for alle besøgende. Endeligt skulle projektet være åbent overfor moderne løsninger ved at udfordre den traditionelle restaureringstanke og implementere højteknologiske løsninger i en fredet bygning. Ved at finde tilbage til arkitekten Jørgen Hansen Kochs oprindelige planer for bygningen, er der også skabt åbenhed i bygningen. Tilgængelighed under hensyn til historie og arkitektur Bygningens oprindelige funktion som råd-, ting- og arresthus afspejler sig i bygningens udformning. Således vil man bemærke, at bygningen er opført på en høj sokkel og vinduerne i stueetagen sidder højt placeret over gadeniveau. Hermed kunne forbipasserende ikke kigge ind til de indadvendte funktioner i bygningen. Dele af de indvendige gulve er dog hævede, så man indefra godt kunne se ud til omgivelserne. Den- 8

11 Haven bag huset bliver et nyt offentligt rum i byen. På taget af skuret, der ses i forgrunden, bliver der monteret solceller. ne indretning giver nødvendigvis udfordringer, når der skal etableres niveaufri adgang, som følger de gældende anvisninger. Udfordringen blev løst ved at udforme en rampe langs bygningens bagfacade i arrestgården med adgang til en oprindelig dør, der blev bevaret, men hvis karm blev ombygget for at overholde gældende krav til adgangsforhold. En elevator blev også sat op i bygningen, placeret med mest muligt hensyn til den oprindelige rumopdeling. Denne placering måtte dog ændres under byggesagen, da et hidtil skjult bemalet loft dukkede op. I sidste ende blev elevatoren placeret i en af de ombyggede celler i husets sydøstlige hjørne. Huset fortæller historien De historiske spor, der dukkede op under registreringen eller var kendt via skriftlige og billedmæssige arkivalier og kilder er markeret, så de er synlige for husets fremtidige brugere og besøgende. På den måde kan arkitekturen bidrage 9

12 10 En nænsomt indpasset rampe sikrer niveaufri adgang til tinghuset.

13 til at formidle huset og de forandringer, det har undergået gennem tiden. Der eksisterer en opmåling fra få år efter bygningens opførelse, som i plan og opstalt nøje beskriver husets funktioner og udstrækningen af de enkelte rum. Rumindretningen var i grove træk den samme ved overtagelsen af ejendommen. Dog var den del af bygningen, hvor den nye arrestbygning var tilbygget, kraftigt ombygget i stueetagen. Ligeledes var der i de rum, hvor der senere var indrettet køkken og toilet, i sagens natur nye overflader og udstyr. På førstesalen var der tilføjet en skillevæg i den gamle tingstue, men da alle døre til disse rum syntes at være oprindelige, var det ikke en indretning, der i første omgang skabte opmærksomhed eller var nogen grund til at ændre på. Fremover vil alle lag i husets fortælling være aflæselige for den besøgende. De oprindelige celler, der blev nedlagt ved opførelsen af den ny arrestbygning i 1871 samt øvrige ombygninger, som gennem tiden er foretaget i dette nordøstlige hjørne af bygningen, er blevet markeret med en opstregning i loftet. Tidligere udbygninger i arrestgården er nu markeret i belægningen eller i ringmuren. Farvearkæologiske afdækninger vil stå synlige, så alle væggenes og træværkets farvelag kan aflæses. Den oprindelige ruminddeling er respekteret, og toiletter og elevator er indrettet i det område, der i forvejen havde gennemgået løbende ombygninger. Det fremtidige anretter køkken er placeret i den bedst bevarede fængselscelle. Af samme årsag er elementerne valgt som løse stålstativer, så væggene er friholdt, og rummet står så intakt som muligt. Moderne teknologi i historiske rammer Bygherre, arkitekt og brugere har fra begyndelsen af projektet arbejdet med en ambitiøs plan for brugen af bygningen, således at der kunne in- Husets funktion som arrest er stadig synlig i dag. Til venstre ses døren, der efter opførelsen af den nye arrest i 1871, gav adgang til fangegård og celler. Til højre ses en tidligere celle til fruentimmere, som nu er anretterkøkken. 11

14 Energibesparende tiltag Som en del af restaureringen er der indarbejdet en række energibesparende tiltag. Jordvarmeanlæg gravet ned i haven bag huset. Solceller placeret på et læskur i haven. Energibesparende lysarmaturer, sanitet og hvidevarer. Efterisolering af loftet, eftergang og supplering af forsatsvinduer. Etablering af arbejdsstationer til demonstrationsmodeller for grøn IT-, styrings- og vidensteknologi, som skal opstilles i huset. Små detaljer fra arrestens oprindelse er bevaret. Her en celledør i afdelingen for fruentimmer. tegreres moderne og højteknologiske løsninger, som understøtter husets fremtidige brug. Visionen for det gamle råd-, ting- og arresthus er, at det under det nye koncept den røde tråd er grøn skal kunne udvikle, brande og positionere Stevns Kommune som en af de førende kommuner, når det gælder innovativ udvikling og anvendelse af grønne teknologier. Tinghuset skal være et idé- og inspirationscenter i Store Heddinge, der skal generere inspiration for alle, som ønsker at energi- og klimaoptimere deres bolig eller virksomhed. Huset skal være et omdrejningspunkt for udviklingen af erhvervslivet på Stevns, idet det stilles til rådighed for det lokale erhvervsliv til afholdelse af møder og arrangementer under teknologiske former, der skal løfte deres budskaber og højne det professionelle niveau. Uventede overraskelser Forud for byggesagen fortog vi en nøje gennemgang og registrering af bygningen. Forundersøgelserne indebar blandt andet en farvearkæologisk afdækning på mur- og træværk i en række udvalgte rum. Vi var bekendte med Jørgen Hansen Kochs interesse for den antikke bygningskunst og ikke 12

15 Overgangen mellem nyt og gammelt gulv. Her stod også væggen, der adskilte trapperepos og et lille værelse midt for trappen. Det var et krav fra kulturstyrelsen, at det skulle være synligt at reposen oprindeligt har været smallere, end den er i dag (se tegning af første sal på side 23 til venstre). 13

16 14 Den godt fire meter høje dør i salen på første sal flankeres af et antikt inspireret søjleparti.

17 På indersiden af tagfladen i trapperummet er der lemme, som gjorde det muligt at nå undersiden af tagstenene, når de med mellemrum skulle understryges med mørtel. Nu er der lavet fast undertag, så det ikke længere er nødvendigt at understryge, og taget over trappen er isoleret for at reducere varmetabet. mindst hans interiørdekorationer i Frederik VIII s Palæ. Vi vidste endvidere, at den farvekyndige arkitekt M.G. Bindesbøll ( ) var konduktør (tilsynsmand, der i arkitektens fravær fungerede som byggeleder, red.) på byggeriet af råd-, ting- og arresthuset. Forventningerne til farveafdækningerne var derfor høje. En snert af skuffelse følte vi derfor også, da resultatet forelå. Stort set alle de gennemførte farveafdækninger viste, at væggene havde været hvidkalkede og træværket lysegråt, på nær i fængselscellerne, hvor de var okkergule. En nydelig, klassisk farveholdning, men vi havde dog håbet på lidt farvespræl et eller andet sted. Før huset blev opført, havde der været langvarige forhandlinger om projektets udformning, størrelse og økonomi. Forløbet blev i 1966 beskrevet i den anerkendte kunsthistoriker Knud Voss bog Bygningsadministrationen i Danmark under Enevælden, og vores resultater understøttede Voss fremlægning af sagen. Økonomisk var der skåret ind til benet, hvilket blandt andet afspejlede sig ved den sparsomme udsmykning af interiørerne. Det gemte loftmaleri Da der under nedrivningsarbejdet i forbindelse med restaureringen dukkede et bemalet loft frem i den gamle tingstue på første sal, var der derfor ingen tvivl: Vores planer for restaureringen måtte revurderes Hvad der viste sig at være et nedsænket loft blev åbnet, og bag dette tonede grønlige og rødlige flader med en bort af fabelvæsener og farverige frugtranker frem. Opmålingstegnin- 15

18 Et kunstfærdigt bemalet loft dukkede under restaureringen frem bag et nedsænket loft i den gamle tingstue på første sal. Modsatte side: Det bemalede loft med de frodige frugt- og blomstermotiver stammer sandsynligvis fra 1871, hvor en ny arrestbygning også blev bygget til huset. gerne fra 1840erne blev fundet frem igen, og vi kunne konstatere, at den mellemgang som vi fejlagtigt, på grund af de originale dørblade, havde antaget for at være fra bygningens første år, var kommet til betydeligt senere, og dørene var blevet flyttet fra et andet sted i huset. Den senere tilkomne skillevæg og andre vægplader blev revet ned, og dørene blev flyttet tilbage til deres oprindelige placeringer. Den oprindelige plantegning blev dermed bestemmende for den fremtidige elevators placering og for de toiletter, der også skulle integreres i indretningen og loftmaleriet blev, efter en afrensning og restaurering af skadede dele, bevaret og synliggjort for fremtiden. Loftmaleriet menes ikke at være fra Jørgen Hansen Kochs tid. Koch var langt mere nedtonet i sit udtryk med klare referencer til de klassiske antikke motiver, som han havde studeret på en næsten fem år lang dannelses- og studierejse i Europa i Loftet i tingstuen er mere prangende og peger stilmæssigt i retning af barokken med de frodige frugt- og blomstermotiver, der som plafondmalerier er gengivet på langsiden i rokokolignende asymmetriske gyldne rocailler og på den korte side i symmetriske engle- og bladornamenter. Gesimsen er udført med perspektiviske borter, der giver illusion af flere dimensioner. Loftet bæres af konsoller, der er integreret i gesimsen, og som har motiv af et ansigt, der leder tanken hen til en Kerub-figur, altså et dyrevæsen med fire ansigter: menneske, løve, tyr og ørn (Ezekiels bog, kap.10). Det er ikke lykkedes at finde frem til kunstneren bag loftmaleriet, men denne leg med historiske motiver vidner om tiden i slutningen af 1800-tallet, hvor den historicistiske stil var den fortrukne blandt mange arkitekter. Måske loftsmaleriet er kommet til ved den ombygning, som bygningen gennemgik i

19 17

20 Til venstre ses et udsnit af facaden. Øverst, gule Flensborg teglsten med Hamborgfuger. I midten er gesimsen i sandsten og puds og nederst den pudsede stueetage. Fugerne står ud fra facaden og giver facaden et karakteristisk udseende. Ved at fange lyset giver de et let udtryk til førstesalen, mens den pudsede stuefacade fremstår med øget tyngde et virkemiddel kendt fra arkitektur i den florentinske renæssance. Til højre ses uret og den nye kvist. Eksteriør Råd-, ting- og arresthusets facader er udført med muret pudset overflade i stueetagen og i blank mur med hamborgfuger på første sals facade. Taget er belagt med blådæmpede vingetegl og bygningen er mod Torvet flankeret af to murvinger, der giver adgang til arrestgården. Som bygningsanlæg var ejendommen ved Realdania Bygs overtagelse i 2011 relativt velbevaret med de ændringer, som 175 års brug og tidernes ændrede restaureringsholdninger medfører. Således stod facadeopbygningen som oprindeligt bortset fra tilføjelsen af et trefagsvindue i stueetagen i den nordlige gavl. Endvidere var vinduerne mod gaden i stueetagen udskiftet fra tremmevinduer til almindelige korspostvinduer. Pudsede facader, hamborgfuger, tag, ringmur, døre med mere var vedligeholdt og enkeltdele stedvist udskiftet, men overordnet set stod bygningen intakt og i kvalitetsfulde materialer. Bygningens facader blev istandsat i forbindelse med projektet. Pudsede flader og hamborgfuger blev eftergået; kordon- og taggesims blev stedvist udbedret og efterfølgende hvidkalket; vinduer og døre blev snedker- og malermæssigt istandsat; ringmuren blev afrenset for cementholdigt puds og kalket hvid. Alle flader var inden arbejdet gik i gang farvearkæologisk un- 18

21 I forbindelse med reetablering af de to skorstene var det et krav fra Kulturstyrelsen, at også de indvendige skorstenspiber under taget i det lave hanebåndsloft blev genskabt. dersøgt, og generelt blev kalkning og maling udført i henhold til resultaterne af undersøgelsen. Tag og skorstene Hovedbygningen havde oprindeligt to skorstene. De ses på historiske fotos fra tiden efter 1914, men var blevet taget ned på et tidspunkt før 1984, hvor Karsten Rønnows Tegnestue (i dag Rønnow Arkitekter) første gang beskæftigede sig med ejendommen. I forbindelse med byggesagen, hvor taget skulle udskiftes, er de to skorstenspiber blevet retableret. Genopbygningen er sket med udgangspunkt i historiske fotos. Taget er blevet omlagt med sten af samme type som tidligere, nemlig håndstrøgne blådæmpede teglsten. Af vedligeholdsmæssige årsager er der etableret undertag, som i dette tilfælde er lagt mellem spærene. Denne fremgangsmåde er noget mere omfattende end et traditionelt undertag, hvor man lægger bræddeunderlaget oven på spærene. Metoden er valgt for at bevare den originale gesimshøjde og dermed det overordnede facadeudtryk. At de to skorstenspiber blev genopført, havde den afledte glædelige effekt, at tagfladen kunne holdes fri for ventilationshætter og andre udluftningskanaler, da alle udtag er ført op gennem skorstenspiberne. 19

22 20 Kirkeværgens ur Kvisten med den indbyggede urskive mod torvet var ikke fra Jørgen Hansen Kochs tid. Den blev skænket til byen af kirkeværge og købmand Jacob Hansen i Kvisten var anseelig i størrelse og strakte sig over tre ud af syv vinduesfag og var en anelse voldsom til den ellers så velproportionerede bygning. Ved overtagelsen af bygningen i 2011 fremstod kvisten i ringe form og tilstand. Efter flere ombygninger var den reduceret i bredden, og med kedelige detaljer og simple materialer, forekom den fremmed for bygningen og uden arkitektoniske kvaliteter. Efter næsten 100 års brug havde urskiven dog printet sig ind i byens bevidsthed og var blevet en umistelig del af bybilledet. Dette karaktertræk og denne funktion måtte ikke forsvinde. Urskiven er derfor bevaret i det færdige resultat. Kvisten er dog ombygget til en form og dimension, som i højere grad underordner sig bygningens øvrige proportionering.

23 Tinghusets udvendige døre og porte er malet i en mørkegrøn farve baseret på det ældste farvelag fundet på dørene i forbindelse med restaureringen. Indgange og gårdmiljø De to murvinger, der flankerer hovedbygningen, har været ombygget af flere omgange. På opmålingstegningen fra 1840erne og på fotografier før 1914 fremstår portene med vandrette overliggere og portblade med rektangulære fyldinger. På fotografier efter 1914 fremstår portene med fladbuede overliggere og med flere ændringer af tilmuringer, porte og døråbninger. Ved overtagelsen i 2011 var der en port i den venstre murvinge, og den højre var ombygget med tre døråbninger; en til den bagvedliggende gård og to til henholdsvis et offentligt herre- og dametoilet. Realdania Byg købte det offentlige toilet af Stevns Kommune, således at de knap så klædelige toiletdøre kunne nedlægges, og der kunne genskabes en port og en offentlig adgang til gårdrummet og haven bag gården. Portene er blevet malet i en mørkegrøn farve, som var den ældste farve, der indgik i de farvearkæologiske afdækninger, der blev foretaget på de oprindelige døre mod arrestgården. Nu fremstår hoveddøren mat lakeret, som undersøgelserne viste, mens øvrige udvendige døre og porte er mørkegrønne. Disponeringen af hovedbygningen med den omkransende ringmur skaber et fint gårdmiljø, som i forbindelse med restaureringen også er blevet restaureret. Belægningen er genskabt med chaussésten, og på det gamle sprøjtehus 21

24 22

25 Opmålingstegning udført få år efter, at tinghuset blev bygget. Husets oprindelige rum Råd-, ting- og arresthuset var oprindeligt disponeret med tre arrestrum for mænd, to for kvinder, en arrestforvalterbolig bestående af et værelse og et køkken samt en vagtstue i stueetagen. Førstesalen bestod af rådstuesalen, venterum, vidnekammer, tingstue og tilhørende arkivrum. På loftet var oprindeligt sygestuer, hvis funktion dog efterhånden flyttede til mere egnede omgivelser. Herefter blev rummet brugt til pigekamre. Bygningens etager er forbundet af et imponerende trapperum, der går gennem samtlige etager. er facaden blevet sat i stand og taget skiftet ud. Også den bagvedliggende have er blevet trimmet. Der er blevet ryddet ud i havens buske, krat og træer, som ikke havde været vedligeholdt i mange år. Endvidere er der opført et skur, som skal kunne benyttes af husets brugere, byens borgere, dagplejemødre og andre til kortvarigt ophold, madpakkespisning og lignende. Interiør Oplysninger om specifikke oprindelige indretninger af de enkelte rum er sparsomme. Under byggesagen er der dukket spor op, som antyder, at der i enkelte rum har været brystningspaneler (for eksempel i det gamle vagtværelse i stueetagen). I rådsalen har der ifølge arkivfotos været høje, mørke bejdsede brystningspaneler. Denne Modsatte side: De oprindelige ringmure, sprøjtehus og udhus tegnet af den lokale arkitekt Georg Kretz er opført i kridtsten, som området omkring Stevns Klint er rigt på. 23

26 Kik fra hallen i stueetagen ind i rummet mod syd, hvor der på et tidspunkt har været køkken. lag af maling på væggen maleriet hørte til, er der valgt en farve, som harmonerer med det restaurerede loft og de tilstødende lokaler. indretning er dog sandsynligvis ikke original og er på et tidspunkt taget ned for at opnå et mere lyst og imødekommende retslokale. I det oprindelige arkivrum på første sal dukkede spor af en bemalet frise under loftet op, og også her er der spor efter et brystningspanel. I tingstuen er der markeringer i gulvet efter en gammel kamin. Detaljerne i disse udsmykninger af rummene er dog ukendte, og der er ikke i denne byggesag gjort forsøg på at efterligne indretningen, da grundlaget ville være for spinkelt. Rummene står derfor rene med hvidmalede vægge og lysegråt træværk, sådan som de farvearkæologiske undersøgelser viste, at de fremstod oprindeligt. Den bevarede fængselscelle, hvor der er indrettet køkken, er malet okkergul. Kun rummet med det bemalede loft har skiftet farve. Da det ikke var muligt at tidsfæste loftsmaleriet præcist og dermed fastlægge, hvilket af de afdækkede Planker og gulve Ved begyndelsen af projektet blev der foretaget en grundig gennemgang af eksisterende gulve for at fastlægge tilstand og originalitet. Gulve, der var i god stand, blev bevarede, mens gulve, som var angrebet af råd, blev udskiftet. I stueetagen var det især forhistorien bag de hævede gulve, som vi var interesserede i at kende. På grund af de højtsiddende vinduer i facaden gav det god mening, at gulvene indvendigt var hævede, så vagtforvalteren kunne se ud på torvet. Detaljerne i gulvet, herunder trinene op fra det sænkede gulv i trappehallen, var dog ikke udført særlig elegant, hvilket vi havde vanskeligt ved at forene med Jørgen Hansen Koch. Vi foretog derfor prøveboringer i gulvene, for at undersøge om der var overflader eller underliggende fodlister, der kunne indikere, at gulvene tidligere havde ligget i et andet niveau. Men intet dukkede op. Derfor er gulvene i stueetagens gavlrum bibeholdt i det høje niveau, da alt tyder på, at de oprindeligt har haft denne placering. De eneste oprindelige planker fra 1830erne fandt vi på første sal. Dels i det gamle venterum 24

27 Den oprindelige rådstuesal på første etage blev senere brugt som dommerkontor. Under gulvene er der trukket kabler til IT og el. Små lemme i gulvet giver let adgang til installationerne. 25

28 Pigekamre og sygestuer I de gamle pigekamre og sygestuer på loftet var overfladerne falmede, med mange års opsamlet sommerfuglestøv og en hel del charme i sig selv. Af brandhensyn har det været nødvendigt at brandisolere mod trapperummet, og i forbindelse med omlægning af taget er tagfladen blevet efterisoleret mod kamrene. De brandisolerede vægge har fået en bræddebeklædning, som ligner den eksisterende, og den skrå tagflade er ligeledes afsluttet med en beklædning af brædder. Derudover står væggene i rummet, som da vi ankom til stedet, med de samme farver og beklædninger, urørte, kun en støvkost har været hen over dem. og på halvdelen af trappereposen (dog lagt om), dels under et linoleumsgulv i den gamle tingstue (rummet med loftsmaleriet). Plankerne i tingstuen var i forholdsvis god stand og er nu blot blevet slebet og overfladebehandlet. I venterummet og på trappereposen var plankerne i meget dårlig stand og kraftigt ormædte. De blev taget op, sorteret og efterfølgende blev de planker, der stod til at redde, lagt i det gamle venterum. Væggen mellem venterummet og trapperummet figurerer ikke på opmålingstegningen fra 1840erne og er kommet til på et senere tidspunkt. Bræddegulvet er bevaret under denne skillevæg for at formidle denne detalje. Stedets ånd Vi plejer at sige, at de bedste restaureringer er dem, hvor den besøgende efterfølgende ikke lægger mærke til, at vi har været her. Hvor husets ånd er bevaret, og de fortællinger og hændelser, som huset har gennemlevet, stadig svirer omkring en. Hvor patina, skæve vinkler, levende materialer og tidens tand stadig er synlig, og hvor vi måske har forbedret, om nødvendigt også forandret, men aldrig forstyrret. For en tid har vi fået lov at leve med i stedets ånd i råd-, ting- og arresthuset i Store Heddinge, lært dets sprog at kende og talt med for en stund. Nu begynder næste epoke for det historiske hus. 26

29 Den glatte del af den hvidkalkede mur i billedets højre side er resterne af ydervæggen fra den nedrevne arrestbygning fra 1871, som var opført i teglsten, så fangerne ikke kunne grave sig ud af ydermuren, der var lavet af mere grove og bløde lokale sten fra Stevns Klint. Til venstre ses den originale mur i den grovere lokale kridtsten, som sammen med udhus og sprøjtehuset, var tegnet af den lokale arkitekt Georg Kretz. 27

30 28

31 Stilistisk tvedragt Råd-, ting- og arresthuset i Store Heddinge i overgangen mellem senklassiscisme og historicisme Af arkitekturhistoriker, Ph.D. Badeloch Vera Noldus Rådhuset og senere ting- og arresthuset i den lille købstad Store Heddinge på Stevns blev opført i 1838 efter tegninger af den københavnske arkitekt Jørgen Hansen Koch. Brændehus, sprøjtehus og ringmuren, der indhegner et gårdrum, som oprindelig var opdelt i tre, blev tegnet af den lokale bygmester Georg Kretz. Sit beskedne omfang til trods er tinghuset en markant bygning, beliggende på Algade midt i aksen på byens torv, hvor det indtager en fremtrædende plads som et af byens naturlige visuelle samlingspunkter. Det velproportionerede hus hører til Store Heddinges kønneste historiske bygninger, ved siden af præstegården ved Kirketorvet, med et forhus fra omkring 1750, og Sankt Katharina kirke, der går tilbage til 1200-årene. Kirken med det ottekantede skib fra middelalderen, opført i kridtstenskvadre, betragtes som et af landets mest bemærkelsesværdige mindesmærker. I de 175 år, der er gået, siden huset blev opført, har det levet et intensivt liv, som har sat sine spor. Bygget som rådhus med arrest, blev det senere taget i brug som tinghus. Ud over almindelig slitage har større og mindre tilføjelser og ændringer i og omkring huset tilsløret Kochs oprindelige hovedbygning og den åbne gårdstruktur, som Kretz havde tegnet den. Da Realdania Byg erhvervede Store Heddinge Råd-, Ting- og Arresthus i 2011 med henblik på at udleje det til Stevns Kommune, bar huset præg af mange års skiftende brugere og indretningsbehov, og et omfattende restaureringsarbejde blev sat i gang. Restaureringens hovedgreb, under ledelse af Rønnow Arkitekter, gik ud på at fremhæve Kochs hovedbygnings stærke arkitektoniske udtryk ved at fjerne det senere tilkomne arresthus og genskabe det åbne rum omkring bygningen. Ved at åbne gårdrummet, og ved samme lejlighed istandsætte haven bag gården, er der desuden skabt forbindelse mellem Nytorv og de faciliteter, der ligger på den anden side af huset. Dermed er der opstået et nyt offentligt rum i byen, hvis borgere nu vil have mulighed for at opleve Kochs fornemme rådhus i sin helhed. Et klassisk dilemma Dog var mine Tanker ikke i Grækenland at udgrunde det mystiske, vor Tid bruger ingen græske Templer... ieg vilde ved at kiende de forskiellige Tidsaldre... ei forsømme at kiende den Bygningsmaade, der i henseennde til Kunst har staaet og maa staae højest, skrev Jørgen Hansen Koch i 1819 til finansdeputeret, jurist og senere direktør for Det Kongelige Teater, Jonas Collin, der udøvede en stor indflydelse på bevillingerne til kulturlivet. Kochs udsagn afspejler dilemmaet Modsatte side: På overfacaden ses de fremspringende hamborgfuger, som giver husets facade en markant reliefvirkning. Fugerne følger ikke den rytme, som murstenene er lagt i. Hamborgfugerne ligger på den måde udenpå ydervæggen og har derfor alene til formål, at give facaden karakter. 29

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde.

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde kulturmiljø beskrivelse og fotos 2011 Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde er opkaldt efter kilden, der udsprang tæt ved hovedbygningen (tv). Hovedbygningen er oprindeligt

Læs mere

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd

Klareboderne 10. Forening for Boghaandværks domicil. [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd Forening for Boghaandværks domicil [vvnkv^rhr I»03 5*ta gmd 1965 89 J ^ 1 n På side 133 i dette hæfte er gengivet et billede af et kik ned gennem gaden Klareboderne, og der er i billedteksten gjort opmærksom

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE

MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.02.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/250-0001 Kommune: Frederikssund

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Horsens Ting- og Arresthus Bjerre Ting- og Arresthus

Horsens Ting- og Arresthus Bjerre Ting- og Arresthus Horsens Ting- og Arresthus Bjerre Ting- og Arresthus TO FREDEDE BYGNINGER DER FÅR NYT LIV Deres placering i arkitekturhistorien, restaurering og det at bringe nyt liv til fredede bygninger. J e n s O l

Læs mere

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE Side 1 á 11 13 14 15 18 16 19 12 9 17 11 8 10 2 1 7 4 6 5 Værker på min tur TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE 3 Skrevet af: Side 2 á 11 Værker

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Tinghus, arrest & borgmesterbolig

Tinghus, arrest & borgmesterbolig Tinghus, arrest & borgmesterbolig Algade 8 4660 Store Heddinge Opført i 1838 af arkitekt Jørgen Hansen Kock Pris kr. 2,75 mio. kr. Beliggenhed Tinghuset ligger meget centralt i St. Heddinge lige bag ved

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

VMB BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S

VMB BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S Arkitektfirmaet blev grundlagt i 1935 af Arkitekt MAA Aksel Skov

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Charmerende kontorlejemål

Charmerende kontorlejemål Charmerende kontorlejemål Kontorlokaler med plads til individuelle kontorer og storrumsfaciliteter tæt på Østerport Station M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Elvirasminde, Klosterport 4 M, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor til kreative virksomheder i Aarhus C

Elvirasminde, Klosterport 4 M, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor til kreative virksomheder i Aarhus C - til leje... Kontor 301 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 M, 2. tv. 8000 Århus C Kontor til kreative virksomheder i Aarhus C Inspirerende lokaler tidligere benyttet til designtegnestue i Aarhus midtby Charmerende

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Dato: 22. juni 2016 qweqwe Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center og boligområder

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AMAGERPORTS VAGT KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18. februar 2014 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 1.6 ROSENBORG SLOT OG KONGENS HAVE Stedet Kulturmiljøet omfatter Kongens Have og Rosenborg Slot. Det afgrænses

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere