TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem, inden kameraet tages i brug. Gem denne vejledning til senere brug. Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder. Illustrationerne af skærmen og kameraet i denne vejledning er udarbejdet, mens produktet var under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

2 Udpakning af æskens indhold Følgende dele følger med kameraet. Kontakt forhandleren, hvor du købte kameraet, hvis noget mangler eller er ødelagt. Digitalkamera Rem Lithiumionbatteri (LI-92B) OLYMPUS installationscd-rom eller USB-netadapter (F-2AC) Andet tilbehør, der ikke vises: Garantibevis Indholdet kan variere, afhængigt af købsstedet. USB-kabel (CB-USB8) Montering af kamerarem Træk i remmen for at stramme den til, så den ikke løsnes. $ Bemærkninger Denne vejledning viser den engelske menu i illustrationerne og forklaringerne. Du kan vælge menusprog i dette kamera. Læs "Skift det viste sprog" for yderligere oplysninger (s. 58). 2 DA

3 Delenes navne 1 Stikdæksel 2 Stikdæksellås 3 Lock-knap 4 Højttaler 5 Remholder 6 Objektiv 7 Selvudløserlampe/LED-hjælpelys/ AF-hjælpelys 8 Flash 9 Stereomikrofon 0 GPS-antenne a n-knap b Indikatorlampe c Udløser d Zoomknap e Skærm f INFO-knap (informationsvisning) g R-knap (film) h Omskifter i q-knap (gengivelse) j A-knap k /Wi-Fi-knap l Multistik m HDMI-mikrostik n Stativgevind o Batteri-/kortdæksel p Lås på batteri-/kortdæksel q Pileknap r F (op) / F-knap (eksponeringskompensation) s I-knap (højre) /# (Flash) t Knappen G (ned) / jy (serieoptagelse/ selvudløser) / (slet) u H-knap (venstre) FGHI angiver, at piletasten skal trykkes op/ned/mod venstre/mod højre. DA 3

4 Klargøring til optagelse Indsættelse og fjernelse af batteri og kort 1 Følg trin 1, 2 og 3 for at åbne batteri-/kortdækslet. Sluk for kameraet, før du åbner batteri-/kortdækslet. Lås på batteri-/kortdæksel Batteri-/kortdæksel LOCK-knap 2 Skub batterilåseknappen i pilens retning, mens batteriet sættes i. Sæt batteriet i som vist, med mærket C mod batterilåseknappen. Skub batterilåseknappen i retning af pilen for at oplåse, og fjern derefter batteriet. 3 Sæt kortet lige i, indtil det klikker på plads. Brug altid de angivne kort med dette kamera. Isæt ikke andre typer hukommelseskort. g "Brug af kortet" (s. 92) Rør ikke direkte ved kortets metaldele. Batterilåseknap Skrivebeskyttelseskontakt 4 DA

5 Sådan tages kortet ud Tryk på kortet, indtil det giver et klik og kommer lidt ud, og fjern derefter kortet Følg trin 1, 2 og 3 for at lukke batteri-/kortdækslet. Batteri-/kortdækslet skal være lukket, når kameraet er i brug DA 5

6 Opladning af batteriet 1 Kontroller, at batteriet sidder i kameraet, og tilslut USB-kablet og USB-netadapteren. Batteriet er ikke fuldt opladet ved forsendelsen. Før brug skal du oplade batteriet, indtil indikatoren slukkes (op til 5 timer). Tilslutning af kameraet 2 Indikatorlampe Tændt: Oplader Slukket: Opladet Stikkontakt 1 Multistik eller 3 USB-kabel (medfølger) Connectorafdækning Oplysninger om, hvordan du oplader batteriet i udlandet, findes i "Brug af lader og USB-netadapter i udlandet" (s. 92). Brug aldrig et andet kabel end det medfølgende Olympus-designede USB-kabel. Det kan forårsage røgdannelse eller brand. Den medfølgende F-2AC USB-netadapter (herefter ganske enkelt kaldet USB-netadapter) kan være forskellig, afhængigt af det område, hvor du købte kameraet. Hvis du har modtaget en USB-netadapter af indstikstypen, skal du stikke den direkte i en stikkontakt. Sørg for at tage USB-netadapterens strømstik ud af stikkontakten, når opladningen er færdig, eller når gengivelsen slutter. For yderligere oplysninger om batteriet, se "Håndtering af batteriet" (s. 105). For yderligere oplysninger om USB-netadapteren, se "USB-netadapter" (s. 107). Hvis indikatorlampen ikke lyser, skal du tilslutte USB-kablet og USBnetadapteren igen til kameraet. 6 DA

7 Hvis der står "Ingen Tilslutn." på den bageste skærm, skal du frakoble USB-kablet og indstille [Storage] i [USB Connection] (s. 56), inden kablet tilsluttes igen. Hvornår skal batterierne Fejlmeddelelse oplades Oplad batteriet, når du ser fejlmeddelelsen, der vises til højre. Blinker rødt Battery Empty DA 7

8 Tænd kameraet, og udfør de indledende indstillinger Når du tænder for kameraet den første gang, vises der en menu, hvor du kan vælge sproget for menuer og meddelelser, som vises på skærmen, samt dato og tid. For indstilling af tid og dato, se "Indstilling af tid og dato d [X]" (s. 59). 1 Tryk på n-knappen for at tænde for kameraet, tryk på FGHI på multivælgeren for at vælge dit sprog, og tryk på A-knappen. 2 Tryk på FG på multivælgeren for at vælge året for [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 3 Tryk på I på pileknappen for at gemme indstillingen for [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 4 Tryk på FGHI på pileknappen for at indstille [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter) og [Y/M/D] (datoformat), på samme måde som i trin 2 og 3 og tryk derefter på A-knappen. Du kan opnå en nøjagtig indstilling af tiden ved at trykke på A-knappen, når sekunderne når til 00 sekunder. 5 Brug HI til at vælge tidszone, og tryk derefter på A-knappen. Brug FG til at slå sommertid ([Summer]) til og fra :30 Summer 8 DA

9 Brug af grundfunktioner Optagelse af billeder 1 Tryk på n-knappen for at tænde kameraet. Skærmen tændes, når kameraet tændes. 2 Sæt omskifteren på P. I P-funktion indstiller kameraet automatisk lukkertid og blændeværdi efter motivets lysstyrke. 3 Komponer billedet. Når du holder kameraet skal du sørge for at du ikke tildækker flashen, mikrofonen eller andre vigtige dele med fingrene osv. 4 Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt. Tryk halvt ned Hvis AF søgefeltet blinker rødt, betyder det at kameraet ikke kunne stille skarpt. Prøv at stille skarpt igen. Lukkertiden og blændeværdien vises med rødt, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. 5 Hvis du vil tage billedet, skal du forsigtigt trykke udløseren helt ned, mens du holder kameraet helt stille. Tryk halvt ned P AF-søgefelt 1/400 F6.9 Lukkerhastighed Blændeværdi Tryk helt ned DA 9

10 Sådan vises billeder (Sådan gengives billeder) Tænd kameraet. Tryk på q-knappen. Det nyeste billede vises. Tryk på HI for at vælge et billede. Viser det forrige billede Viser det næste billede 4/30 14/02/26 12:30 q-knap Indeksvisning Pileknap Billede I enkeltbilledvisning skal du trykke på zoomknappen til W-siden for indeksvisning. Brug FGHI for at flytte markøren. Tryk zoomknappen til T-siden, eller tryk på A-knappen for enkeltbilledvisning. 14/02/26 12:30 Forstørret gengivelse Tryk zoomknappen til T-siden i enkeltbilledvisning for at zoome ind op til 10. Tryk på W-siden for at zoome ud. Tryk på A for at vende tilbage til enkeltbilledvisning. Tryk på FGHI for at rulle et billede i retning af den 4/30 knap, du trykkede på. 14/02/26 12:30 10 DA

11 Optagelse af film 1 Tryk på R-knappen (film) for at starte optagelse. Filmen optages i den indstillede optagefunktion. Bemærk at optagefunktionens effekter muligvis ikke fungerer i visse optagefunktioner. Der optages også lyd. Når du bruger et kamera med en CMOS billedsensor, kan der forvrænge motiver i bevægelser pga. den rullende lukker. Dette er et fysisk fænomen, hvorved der opstår forvrængning i det optagne billede når der optages motiver med hurtig bevægelse eller hvis kameraet rystes. Dette fænomen er særligt bemærkelsesværdigt når der bruges en lang brændvidde. Lyser rødt under optagelse REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Optagetid Optagelængde (s. 94) 2 Tryk på R-knappen (film) for at stoppe optagelse. DA 11

12 Filmgengivelse Vælg en film i gengivelsestilstand, og tryk derefter på A-knappen. 4/30 Movie Play OK Film 14/02/26 12:30 00:12/00:34 Under gengivelse Pause i og genstart af gengivelse Hurtigt frem Spol tilbage Justering af lydstyrken Tryk på A-knappen for at sætte gengivelsen på pause. Under pause, hurtigt frem eller tilbage skal du trykke på A-knappen for at genoptage gengivelse. Tryk på I for hurtigt frem. Tryk på I igen for at øge fremadspolingshastigheden. Tryk på H for at spole tilbage. Tryk på H igen for at øge tilbagespolingshastigheden. Brug FG til at justere lydstyrken. Betjening under pause i gengivelsen Brugt tid/samlet optagetid 00:14/00:34 Søgning Frem- og tilbagerykning med ét billede ad gangen Genoptagelse af gengivelse Under pause Brug F for at vise det første billede, og tryk på G for at vise det sidste billede. Tryk på I eller H for at spole frem eller tilbage med ét billede ad gangen. Hold I eller H inde for kontinuerlig frem- eller tilbagespoling. Tryk på A-knappen for at genoptage gengivelsen. 12 DA

13 Sådan stoppes filmgengivelse Tryk på knappen. Til gengivelse af film på computeren anbefales det at anvende den medfølgende pc-software. Til den første anvendelse af pc-software, skal kameraet sluttes til computeren, og derefter skal softwaren startes. Sletning af billeder under gengivelse 1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på G ( ). Slet en film ved at markere Erase den film, du vil slette, og trykke på G ( ). Back MENU 4/30 Erase Cancel Tryk på FG for at vælge [Erase], og tryk på A-knappen. Grupperede billeder slettes som en gruppe (s. 53). Du kan slette flere eller alle billeder på en gang (s. 53). DA 13

14 Gengivelse af panorama- og grupperede billeder Gengivelse af panoramabilleder Panoramabilleder, der er blevet kombineret ved hjælp af [Auto] eller [Manual], kan gennemgås til visning. 1 Vælg et panoramabillede under gengivelse. 2 Tryk på A-knappen. 4/30 Replay OK 14/02/26 12:30 Styring af gengivelse af panoramabillede Stop gengivelse: Tryk på -knappen. Pause: Tryk på A-knappen. Styring under pause Tryk på FGHI for at rulle billedet i retning af den trykkede knap. Tryk på zoomknappen for at forstørre/formindske billedet. Tryk på A-knappen for at genstarte rulning. Visningsområde 14 DA

15 Gengivelse af grupperede billeder Med serieoptagelse (j/c/d) (s. 33) og [p Focus BKT] (s. 21) i k (Mikroskop), vises billederne som en gruppe under gengivelse. T side Udvider. Udvid for at vise billederne i en gruppe i indeksvisning. Hvis du vil slette billeder fra grupperede billeder, skal du udvide gruppen og slette billederne enkeltvis. Expand T Play OK Seriebilleder 4/30 14/02/26 12:30 Vælg billedet, og tryk på A-knappen for at vise de enkelte billeder. Brug HI til at få vist forrige/næste billede. A-knap Gengiver automatisk de grupperede billeder i serie eller sætter gengivelsen på pause. -knap Stopper gengivelse. DA 15

16 Skærmvisning Optagelsesskærmvisninger SCN 880hPa 1200m 4 NORM Date n z G 0:00: WB AUTO ISO AUTO 16M : /100 F Når udløseren trykkes halvt ned Aflæsning af et histogram Hvis spidserne fylder for meget af rammen, er billedet overvejende sort. Hvis spidserne fylder for meget af rammen, er billedet overvejende hvidt. Det grønne område viser lysstyrkefordelingen i skærmens centrum. Skift mellem visninger Skærmen skifter i rækkefølgen Normal Detailed No info. Measurement position information, hver gang der trykkes på INFO-knappen. g [GPS Settings] (s. 63) 16 DA

17 Nr. Navn Normal Detaljeret Ingen info. 1 Optagefunktion R R 2 Tilslutning til smartphone R R R 3 Breddegrad R R 4 Længdegrad R R 5 Sub-funktion R R 6 Billedfunktion R R 7 Flash R R 8 Eksponeringskompensation R R 9 Hvidbalance R R 10 ISO følsomhed R R 11 o/y R R R 12 Opløsning (billeder) R R 13 Sideforhold R R 14 Optagelse med reducering af lyd/vindstøj R R 15 Opløsning (film) R R 16 Filmoptagelængde R R 17 Filmoptagesymbol R R 18 GPS-ikon R R 19 Retningsoplysninger R R 20 Konverteroptik R R 21 Datostempel R R 22 Komprim. R R 23 Antal billeder, der kan gemmes R R 24 Aktuel hukommelse R R 25 Batteriniveau R R 26 Histogram R 27 Måling R 28 Atmosfærisk/hydraulisk tryk R 29 Højde/vanddybde R 30 Billedstabilisering R 31 Verdensur R 32 AF-søgefelt R R R DA 17

18 33 Gitterhjælp R 34 Blændeværdi R R R 35 Lukkerhastighed R R R 36 Kamerarystelse, advarsel R R R Skærm for gengivefunktion Normal /30 Billede Ingen informationer 14/02/26 12: Detaljeret /30 880hpa 1200m P 1/1000 F ISO WB NORM 100 AUTO /02/26 12: hpa 1200m P 20 1/1000 F ISO WB NORM 100 AUTO /02/26 12:30 25 Skift mellem visninger Visningen skifter i rækkefølgen Normal Detaljeret Ingen info., hver gang der trykkes på INFO-knappen. 18 DA

19 Nr. Navn Normal Detaljeret Ingen info. 1 Batteriniveau R 2 Overførsel af data med Eye-Fi/Wi-Fi R R 3 Slettesikring R R 4 Tilføjelse af lyd R R 5 Delingsordre R R 6 Printkodninger/antal print R R 7 Aktuel hukommelse R R 8 Billednummer/ samlet antal billeder R R 9 Retningsoplysninger R 10 Længdegrad R 11 Breddegrad R 12 Komprimering/ Opløsning (film) R 13 Lukkerhastighed R 14 Optagefunktion R 15 Atmosfærisk/hydraulisk tryk R 16 ISO følsomhed R 17 Blændeværdi R 18 Højde/vanddybde R 19 Histogram R 20 Eksponeringskompensation R 21 Billedfunktion R 22 Hvidbalance R 23 Opløsning (billeder) R 24 Filnavn R 25 Optagedato og -klokkeslæt R R 26 Grupperede billeder R R R DA 19

20 Optagelse med grundfunktioner Sådan bruges optagefunktionerne Sådan vælges optagefunktion Drej på vælgeren for at indstille optagefunktionen på indikatoren. Vælg underfunktion, når du har valgt O, ART, P eller k. Liste over optagefunktioner Funktionens standardindstilling er fremhævet i. Optagefunktion Underfunktion P (programfunktion) s. 9 A (iauto-funktion) s. 21 k (mikroskop) O (Motivfunktion) m Mikroskop/o Fokusstakning/ p Fokus BKT/n Mikroskopstyring B Portræt/e e-portræt/f Landskab/ 1 Intervaloptagelse/ H Håndholdt stjernehimmelstjerne/ G Natfoto/U Nat+Portræt/C Sport/ 2 Indendørs/3 Selvportræt/ ` Solnedgang/X Fyrværkeri/ _ Gourmete/^ Dokumenter/ g Strand+Sne/] Snapshot /\ Wide1/ [ Wide2/w Makro/s Sne/s Panorama/ E Backlight HDR s. 21 s. 22 A (A-funktion) s. 26 ART (Effektfilter) Popkunst/Blødtegning/Blege&Lyse farver/ Kornet Film/Hulkamera/Diorama/Dramatisk s. 27 P (PHOTO STORY) Standard/Hastighed/Sjove billeder s. 28 C (Brugerdefineret funktion) s DA

21 "Liste over indstillinger, der er tilgængelige i optagefunktion" (s. 100), "Liste over O-indstillinger" (s. 102), "Liste over ART-indstillinger" (s. 101) I visse optagefunktioner kan kameraet tage et øjeblik til billedbehandling efter der tages et billede. A (iauto-funktion) En fuldautomatisk funktion, hvor kameraet automatisk optimerer indstillingerne, så de passer til det aktuelle motiv. Kameraet gør alt arbejdet, hvilket gør det nemt for begyndere. 1 Drej omskifteren til A. 2 Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt. Hvis AF søgefeltet blinker rødt, betyder det at kameraet ikke kunne stille skarpt. Prøv at stille skarpt igen. 3 Tryk udløseren helt ned for at optage. k (mikroskop) Der kan tages billeder 1cm væk fra motivet. I denne funktion kan du tage billeder med stor dybdeskarphed og optage med fokus-bracketing af et fast antal billeder. 1 Drej omskifteren til k. 2 Brug HI til at vælge underfunktion, og tryk på A-knappen til sidst. Underfunktion Anvendelse m Mikroskop Der kan tages billeder 1cm væk fra motivet. o Fokusstakning* 1 p Fokus BKT n Mikroskopstyring Kameraet tager et antal billeder og skifter automatisk fokus for hvert billede. Disse kan derefter sættes sammen til et samlet billede med en stor dybdeskarphed. Der optages to billeder, det første billede og det sammensatte billede. I denne funktion tager kameraet et antal billeder og skifter automatisk fokus for hvert billede. Antallet af billeder og optagetrin angives i [Focus BKT settings] (s. 64). Ændrer motivets forstørrelsesgrad på skærmen. Forstørrelsesgraden ved en optageafstand på 1 cm vises på skærmen. Du kan ændre forstørrelsesgraden ved at trykke på I-knappen.* 2 Ved stor forstørrelse kan billedet være kornet. *1 Der kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt at lave et sammensat billede på grund af kamerarystelser. *2 Kun tilgængelig, når billedfunktionen er [Vivid], [Natural] eller [Muted]. DA 21

22 3 Tryk udløseren helt ned for at optage. Du kan optage med en fast fokusposition. gafl (s. 34) O (motivfunktion) Kun ved at vælge en underfunktion efter motivet kan du tage billeder med en korrekt indstilling. Underfunktion Anvendelse B Portræt Egnet til portrætoptagelser. e e-portræt Udglatter hudnuancer og -tekstur. Denne funktion er velegnet til visning af billedet på et HD-fjernsyn. F Landskab Egnet til landskabsoptagelser. Tag automatisk billedserier efter indstillingerne for [Start 1 Intervaloptagelse Waiting Time], [Frame] og [Interval Time]. Billederne kan også optages som en enkelt film. H Håndholdt Egnet til natfotos uden stativ. Reducerer uskarphed ved belyste motiver eller motiver stjernehimmel i svagt lys. G Natfoto Egnet til natfotos med stativ. U Nat+Portræt Egnet til portrætoptagelse mod en natbaggrund. C Sport Egnet til optagelse med hurtige bevægelser. 2 Indendørs Egnet til indendørsportrætter, f.eks. fester. 3 Selvportræt Egnet til selvportrætter, hvor du selv holder kameraet. ` Solnedgang Egnet til solnedgangsbilleder. X Fyrværkeri Egnet til billeder af fyrværkeri om natten. _ Gourmet Egnet til gourmetoptagelser. ^ Dokumenter Egnet til billeder af papirdokumenter eller tidsplaner. g Strand+Sne Egnet til billeder af sneklædte bjerge, havbilleder i solen og andre hvidlige motiver. ] Snapshot Egnet til portrætter ved havet og svømmepølen. \ Wide1 Egnet til undervandsbilleder. [ Wide2 Egnet til undervandsbilleder. Fokusafstanden er indstillet fast på ca. 5 m. w Makro Egnet til nærbilleder under vandet. s Sne Egnet til snebilleder. Denne funktion giver mulighed for optagelse med trykstyring (s. 61). 22 DA

23 Underfunktion Anvendelse Du kan tage og sammensætte flere billeder for at lave s Panorama et billede med en bred synsvinkel (panoramabillede). Egnet til motiver med stor kontrast. Med denne funktion E Baggrundlyst HDR tages der flere billeder, som smeltes sammen til ét korrekt eksponeret billede. 1 Drej omskifteren til O. 2 Brug HI til at vælge underfunktion, og tryk på A-knappen til sidst. Tryk på A-knappen én gang for at vise skærmen til valg af underfunktion. Portrait I funktionen [e-portrait] optages to billeder: et uændret billede og et andet billede, hvor [e-portrait] effekterne anvendes. 1 Intervaloptagelse Justerer intervalindstillinger i indstillingsmenuen, før der vælges Intervaloptagelse i O (Motivfunktion) til optagelse. Tilpasning af indstillingen 1 Tryk på -knappen for at få vist menuerne. 2 Brug H til at flytte til sidefanen, brug FG til at vælge Indstillingsmenu 3, og tryk derefter på A. Faneblad Settings Menu 3 GPS Settings Wi-Fi Settings Interval Settings Focus BKT Setting Certification 3 Brug FG til at vælge [Interval Settings], og tryk på A. Tryk derefter på FG for at vælge et element, og tryk på A. Back 16M 4:3 MENU MENU Settings Menu 3 Back MENU Interval Settings Back MENU GPS Settings Wi-Fi Settings Interval Settings Focus BKT Setting Certification A Frame Start Waiting Time Interval Time Time Lapse Movie 99 00:05:00 00:00:30 Off DA 23

24 4 Brug FG at markere en valgmulighed, og tryk på A for at vælge. Billedantal Påbegynd ventetid Intervaltid Angiver antallet af billeder, der skal tages, mellem 1 og 99 billeder. Indstiller, hvor lang tid der går fra at udløseren trykkes ned og billedet tages, mellem 00:00:00 og 24:00:00. Indstiller optagelsesintervallet for det andet og efterfølgende billeder mellem 00:00:01 og 24:00:00. Vælg [On] for at optage, ud over de stillbilleder, der Time Lapse Movie tages for hvert billede, en film, der genereres ud fra billedserien. Tryk gentagne gange på m-knappen for at forlade menuen. Intervallet kan være længere end det angivne interval, f.eks. når kameraet er nogle øjeblikke om at behandle billederne. Hvis der optages en time lapse-film over en lang periode, skal du bruge USB-AC-adapteren F-3AC (sælges separat). På grund af den ledige plads på et kort kan du ikke tage det angivne antal billeder. Strømmen slukkes muligvis under intervaloptagelse, men optagelsen udføres stadig i henhold til indstillingen. Sådan annulleres intervaloptagelse Tryk på -knappen. ] \ [ w Undervandsbilleder Underfunktionen [] Snapshot], [\ Wide1], [[ Wide2]* 1, [w Macro] anbefales til undervandsoptagelse. *1 Når der er valgt [[ Wide2], fastsættes fokusafstanden automatisk til ca. 5,0 m. Du kan optage med en fast fokusposition. gafl (s. 34) 24 DA

25 s Panorama Når der tages et panoramabillede, kan du vælge metoden til at kombinere billeder i undermenuen. 1 Vælg [s Panorama]. 2 Tryk på G for at gå til undermenuen. 3 Brug HI til at vælge en undermenu, og tryk på A-knappen for at angive. Undermenu Auto Manual PC Anvendelse Panoramabilleder kombineres automatisk blot ved at dreje kameraet i optageretningen. Tre billeder optages og kombineres af kameraet. Brugeren komponerer optagelserne med styrerammen og aktiverer udløseren manuelt. De optagne billeder kombineres til et panoramabillede ved hjælp af PC programmet. Flyt kameraet, som om det drejer rundt om en lodret akse, der går gennem centrum af optikken, for at tage bedre panoramabilleder. Optagelse af billeder med [Auto] 1 Tryk på udløseren for at tage det første billede. 2 Flyt kameraet lidt i retning af det andet billede. 3 Flyt kameraet langsomt, så markøren og søgefeltet overlapper hinanden. Kameraet aktiverer udløseren automatisk, når markøren og søgefeltet overlapper. Hvis du kun vil kombinere to billeder, skal du trykke på A-knappen. Søgefelt Markør SCN Cancel MENU Save s AUTO OK Skærmen, når billeder kombineres fra venstre mod højre 4 Gentag trin 3 for at tage et tredje billede. Kameraet kombinerer automatisk billederne til et enkelt panoramabillede. Hvis du vil annullere panoramafunktionen, skal du trykke på -knappen. Hvis udløseren ikke aktiveres automatisk, skal du prøve [Manual] eller [PC]. DA 25

26 Optagelse af billeder med [Manual] 1 Brug FGHI til at specificere, i hvilken kant det næste billede skal forbindes til, og tryk derefter på A-knappen. 2 Tryk på udløseren for at tage det første billede. Kanten af det første billede vises svagt på skærmen. Retning til kombination af billeder SCN s MANUAL 3 Komponer den næste billede, så kanten af det første billede, der vises svagt på skærmen, overlapper motivet i det andet billede, og tryk på udløseren. Hvis du kun vil kombinere to billeder, skal du trykke på A-knappen. 4 Gentag trin 3 for at tage et tredje billede. Kameraet kombinerer automatisk billederne til et enkelt panoramabillede. Optagelse af billeder med [PC] 1 Brug FGHI til at specificere, i hvilken kant det næste billede skal forbindes til, og tryk derefter på A-knappen. 2 Tryk på udløseren for at tage det første billede. Kanten af det første billede vises svagt på skærmen. 3 Komponer den næste billede, så kanten af det første billede, der vises svagt på skærmen, overlapper motivet i det andet billede, og tryk på udløseren. 4 Gentag trin 3, indtil det ønskede antal billeder er taget og tryk derefter på A- eller -knappen, når du er færdig. En panoramaoptagelse kan bestå af op til 10 billeder. De optagede billede kombineres til et enkelt panoramabillede af PCprogrammet. Du kan finde flere oplysninger om installering af PC-programmet under s. 82. Se også hjælpeguiden til PC-programmet for flere oplysninger om, hvordan man laver panoramabilleder. A (A-funktion) Når der er valgt en blændeværdi, indstiller kameraet automatisk en tilsvarende lukkertid. Du kan ændre blændeværdien, efter du har trykket på H, med FG. 26 DA

27 ART (effektfiltre) Du kan optage med farve og effektiv ligesom plakater og malerier. Underfunktion Popkunst Blødtegning Blege&Lyse Farver Kornet Film Hulkamera Diorama Dramatisk Anvendelse Gør farverne og atmosfæren i et billede mere klare og levende. Giver en æterisk atmosfære med en blød tone og gør billede mere drømmeagtigt. Giver en behagelig flydende følelse for at gøre billede mere blegt og lyst. Giver styrken og ujævnheden fra sort og hvid. Giver en tunnelvirkning som med et gammeldags kamera eller et legetøjskamera ved at reducere lysstyrken i kanterne. Giver et udtryk i billedet af en surrealistisk miniatureverden, hvor mætningen og kontrasten øges og området uden for fokus sløres. Øger den lokale kontrast i et billede og giver et billede, hvor det lyse og mørke fremhæves. 1 Drej omskifteren til ART. 2 Brug HI til at vælge underfunktion, og tryk på A-knappen til sidst. Tryk på A-knappen én gang for at vise skærmen til valg af underfunktion. Pop Art WB AUTO 16M 4:3 MENU DA 27

28 P (PHOTO STORY) Under optagelse indlejres et billede i et layoutbillede, indstillet til at oprette en ønsket fotomontage. Dette muliggør et langt større udtryksområde for billedet med temaer og historier. 1 Drej omskifteren til P. 2 Vælg et tema med FG, og tryk på I. Typer af temaer P1 Standard P2 Hastighed P3 Sjove billeder Tema Standard SETUP MENU 3 Vælg ønskede emner i temaet med FGHI, og tryk på A. Tryk udløseren halvt ned for at vende tilbage til optageskærmen. Skærmen skifter til PHOTO STORY-visning. Tryk på A-knappen én gang for at vise skærmen til valg af tema. 4 Tryk udløseren helt ned i standbytilstand for at optage. Tryk på I-knappen for at skifte det aktuelle billede. Black/Pin-Hole SETUP MENU 0.0 WB AUTO 16M 4 NORM Aktuelt billede 28 DA

29 5 Tag det næste billede på samme måde. Optagelserne vises på billederne. Tryk på (G) for at annullere billedet, der kommer lige efter, og tage billedet om. Hvis der er flere billede, skal du bruge HI til at skifte det billede, der skal tages om. Tryk på A, når du har valgt. Tryk på -knappen, og tryk derefter på A-knappen for at annullere det optagede billede og optage igen. 4 NORM Taget billede Næste billede 0.0 WB AUTO 16M 6 Efter alle billeder er taget, skal du rykke på A og gemme billedet. AF Funktion er sat til [Spot]. Følgende handlinger kan ikke udføres i funktionen PHOTO STORY. Optagelse af film, serie og selvudløser. C (Brugerdefineret funktion) Hvis du gemmer optagelsesindstillinger i [Custom Mode Setup] (s. 56), kan du kalde billeder frem og optage med de gemte optagelsesindstillinger. DA 29

30 Brug af zoom Hvis trykker på zoomknappen, ændres optageområdet. P Zoomindikator WB AUTO ISO AUTO W side T side 4 NORM 00:34 16M 4:3 Opløsning Zoomindikator 16M Optisk zoom Zoom med super opløsning*1 Andet *1 For zoom med høj opløsning og detaljer henvises til s. 48. *2 Takket være forøget pixelbehandling reduceres billedkvaliteten ikke. Forstørrelsesgraden ændres afhængigt af den valgte opløsning. *2 30 DA

31 Brug af optagelsesindstillinger (angiv med direct-knap) Nogle elementer er ikke tilgængelige i nogle optagefunktioner. g "Liste over indstillinger, der er tilgængelige i optagefunktion" (s. 100) Flash Du kan bruge en flash, når du optager. 1 Tryk på #-knappen (I) for at få vist indstillingsmulighederne. 2 Brug HI til at vælge en flashfunktion, og tryk på A. #AUTO! Automatisk flash Flash med rødøjereducering # Fill-in flash Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys. I denne funktion kan du reducere røde øjne på billeder. Flashen udløses altid uanset lysforhold. $ Slukket flash Flashen udløses ikke. #RC #SLV q Fjernbetjening Slave LED Til For detaljerede oplysninger, se "Optagelse af billeder med Olympus trådløst RCflashsystem" (s. 95). Slaveflash, som fås i den almindelige handel, der er synkroniseret med kameraets flash, bruges til at tage billeder. Indstillingen for flashintensitet kan justeres. LED'en tændes når der tages et billede. Dette er nyttigt når der tages billeder på nært hold. I [!] (flash med rødøjereducering) går der cirka 1 sekund fra de små flashglimt, til billedet tages. Flyt ikke kameraet, før optagelsen er færdig. [!](flash med rødøjereducering) fungerer muligvis ikke effektivt under visse optageforhold. I A-funktion kan der kun vælges #AUTO og $. DA 31

32 Eksponeringskompensation Kompenserer lysstyrken (korrekt eksponering), der indstilles af kameraet. 1 Tryk på +/--knappen (F), og tryk derefter på HI for eksponeringskompensationen. Vælg positive ("+") værdier, hvis du vil gøre billederne lysere, og vælg negative (" ") værdier, hvis du vil gøre billederne mørkere. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) 32 DA

33 Enkelt/Serie 1 Tryk på jy-knappen (G) for at få vist genvejsmenuen. 2 Vælg en indstilling med HI, og tryk på A. o Enkeltbilledoptagelse Optager 1 billede ad gangen, når der trykkes på udløseren (normal optagefunktion). j Serie * 1 Billederne tages i serier for 100 billeder med op til ca. 5 billeder i sekundet (fps), mens udløseren trykkes helt ned. c Hurtig1 * 1, 2 Billederne tages i serier for 100 billeder med op til ca. 15 billeder i sekundet (fps), mens udløseren trykkes helt ned. d Hurtig2 * 1, 2 Billederne tages i serier for 100 billeder med op til ca. 60 billeder i sekundet (fps), mens udløseren trykkes helt ned. *1 Billederne vises som en gruppe. *2 Antallet af pixel for optagelse er begrænset. Ved serieoptagelse låses fokus, eksponering og hvidbalance ved det første billede. Hvis batteriindikatoren blinker under serieoptagelser som følge af lavt batteriniveau, stopper kameraet optagelserne og gemmer de billeder, du har taget, på kortet. Muligvis gemmer kameraet ikke alle billeder, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. DA 33

34 Selvudløser Indstiller hvor lang tid der går fra at udløseren trykkes ned og billedet tages. 1 Tryk på jy-knappen (G) for at få vist genvejsmenuen. 2 Vælg [Y12], [Y2] eller [YC] med HI, og tryk på A-knappen. Y12 Y2 YC Selvudløser 12 SEC Selvudløser 2 SEC Brugerdefineret selvudløser Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt, og tryk derefter helt ned for at aktivere selvudløseren. Selvudløserlampen lyser konstant i ca. 10 sekunder, derefter blinker den i ca. 2 sekunder og billedet tages. Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt, og tryk derefter helt ned for at aktivere selvudløseren. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. Når denne funktion er valgt, skal du trykke på -knappen for at angive "antallet af billeder, tiden fra, at der trykkes på udløseren, og indtil billedet tages, samt intervaltiden". Der tages billeder med denne indstilling. Den aktiverede selvudløser annulleres ved at trykke på -knappen. Selvudløseren slås ikke automatisk fra efter optagelse. AFL (fokuslås) Du kan låse fokuspositionen. Denne indstilling er tilgængelig i k-tilstand (mikroskop), og når O-tilstanden er [] Snapshot], [\ Wide1] eller [w Macro]. 1 Tryk på A-knappen. Kameraet fokuserer og låser positionen. Lav små justerringer frem/tilbage af den låste fokusering med FG-knappen. Tryk på A-knappen igen for at udløse fokuslåsen. Hvis du zoomer, trykker på -knappen eller andet, udløses fokuslåsen også. AF-låsefelt AF LOCK 4 NORM 0: M 4:3 34 DA

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS TG-830 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535359

Din brugermanual OLYMPUS TG-830 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535359 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film Adresse: Vareindlevering: Postadresse: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113

Læs mere

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme.

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Brugsvejledning DK Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 Ny OLYMPUS TOUGH duo giver fremragende billeder på en nem måde. TOUGH TG-610 og TG-310 kan stort set tåle alt: Vandtæt, stødsikkert og frostsikkert. PRESSEMEDDELELSE Ny

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Optagelse 3. Visning af billeder og film Betjeningsvejledning 4. Grundlæggende betjening 5. Sådan bruges optagelsesfunktionerne

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa Brugsanvisning INDEN DU STARTER Overensstemmelseserklæring Ansvarlig virksomhed : JK Imaging Ltd. Adresse : 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Firmaside : www.kodakcamera.jkiltd.com

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data.

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE Helt nye visioner - skønt nyt Olympus PEN Lite begejstrer

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne vejledning grundigt igennem. Klik på et emne Grundlæggende fejlfinding Lynvejledning Indhold Almindelige

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Brugsanvisning. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Brugsanvisning. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt Kamera G-serien : G100 Brugsanvisning Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokument forklarer de nye teknologier, der er integreret i ovennævnte produkter. Nyudviklet vidvinkel objektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20 og LEGRIA

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Kodak EasyShare P712 digitalt zoomkamera Brugervejledning

Kodak EasyShare P712 digitalt zoomkamera Brugervejledning Kodak EasyShare P712 digitalt zoomkamera Brugervejledning www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/p712support Eastman Kodak Company

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

Brugermanual. Før du begynder. De første trin. Elementær fotografering og afspilning

Brugermanual. Før du begynder. De første trin. Elementær fotografering og afspilning BL00836-H00 DA Før du begynder Brugermanual Tak, fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender FUJIFILM FinePix Z33WP digitalkamera og den medfølgende software. Sørg for, at

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere